Page 1

International? Go to our Facebook page for English information!


Vi heter DreamWorKS, og stiller som Kjernestyret 2012. Vi er åtte aktive NHHS-ere med mange drømmer som vi vil jobbe hardt for å realisere i året som kommer. I strategien vår har vi fanesaker og stillingsspesifikke saker, samt en hundredagersplan. Denne planen inneholder syv konkrete punkter som skal gjennomføres i løpet av våre første hundre dager som Kjernestyret (KS), og kan leses på bakerste side. Fanesakene våre kan formuleres som følgende drømmer: Å starte et nytt underutvalg i NHHS; Økonomiformidlingen. Dette skal ligne Jussformidlingen i Bergen og Juss-Buss i Oslo. Der tilbyr juriststudenter gratis juridisk bistand til privatpersoner. Vi ønsker å se på muligheten for å gjøre noe lignende i NHHS, og hjelpe folk som trenger gratis økonomisk rådgiving.

Å innføre en bedre kapitalforvaltning. Vi skal se på mulighetene for å binde noen av våre midler i lengre tid, uten at det går utover aktiviteten i studentforeningen.

At det skal være nok lagringsplass i NHHS. Mye plass kan frigjøres på Steinlageret, hvilket kan komme alle gruppene i NHHS til gode. Vi skal legge frem et forslag for FM om å sprenge ut og jevne ut gulvet på Steinlageret. At NHH får et bedre system for konteeksamener. Vi vil jobbe for at NHH skal flytte konteeksamenene til starten av semesteret, før fadderuken og rett etter juleferien. På denne måten kan studentene få en bedre sjanse til å få gode resultater. En ny ordning kan også bidra til mindre stress under den ordinære eksamensperioden. Å offentliggjøre Kjernestyrets referater på lik linje med Representantskapet. I RS offentliggjøres referater fra investeringssaker, instruksendringssaker og budsjettrunder. Å være et inkluderende KS, med en åpen dør og en lav terskel for å kontakte oss. Vi skal opprette en 24-timers vakttelefon der én av oss alltid er tilgjengelig. Vi skal også gi studentene mulighet til å gi oss en anonym tilbakemelding via nettsiden.

2


Leder

Saliba Andreas Korkunc, 24 år, 5. kull Etter fire år i NHHS er motivasjonen og engasjementet fortsatt på topp, og viser ingen tegn til å avta! Gjennom min tid i blant annet Representantskapet og Næringslivsutvalget har jeg fått svært mye innsikt i studentforeningen, og har samarbeidet tett med både det sittende og forrige Kjernestyret. Jeg vil bruke de erfaringene og den kunnskapen jeg sitter inne med til å løfte NHHS til nye høyder. Jeg ønsker å være en tilgjengelig og inkluderende leder som tar dere på alvor – uansett om dere er ferske førstekullister eller sitter i NHH-ledelsen. NN Leder Representantskapet (RS) våren 2011 NN Nestleder RS høsten 2010 NN Representant i RS våren 2010 – våren 2011 NN Øko/nestleder i Næringslivsutvalget (NU) 2009 NN Leder av ressursgruppen for tillitsvalgtordningen i NHHS NN Medlem av NHHSymposiets Studentråd NN Medlem av Samarbeidsutvalget for Næringslivsutvalg i Bergen 2009 NN Øko/nestleder i Karrieredagsstyret 2008 NN Medlem av NU siden 2008 NN Vertskap UKEN10

Jeg har en drøm om… S  Et godt og konstruktivt samarbeid med Representantskapet. S At underutvalg som sender inn søknader til Kjernestyret skal få søknaden sin behandlet (eventuelt sendt videre til Representantskapet) innen to uker. S  Et tett samarbeid med KS11 om deres NHHS 2021-planer. S  Et tett samarbeid med Høyblokken om deres NHH 2021-planer. S  Å motivere resten av Kjernestyret til å yte sitt aller beste. Blokken om Saliba: Saliba er en gammel traver som har innsyn i det meste som rører seg i NHHS. Han skaper trygghet og samhold, og er gruppens samlingspunkt. Oppmerksom som få, strukturert, og har store tanker om studentforeningens fremtid!

3


Fagpolitisk ansvarlig

NN Nestleder Bachelorfagutvalget høsten 2011 NN Artistmedarbeider Bergen Challenge 2011 NN Resepsjonist NHHSymposiet 2011

Caroline Faannessen Kleiven, 23 år, 2. kull Gjennom min tid på NHH har jeg vokst mye, og funnet min plass i studentforeningen. Å få gjøre en forskjell i hverdagen til studentene er noe jeg brenner for – fagpolitikk er fantastisk! Masterfagutvalget (MFU) og Bachelorfagutvalget (BFU) skal slås sammen til et nytt underutvalg, Fagutvalget, i 2012. Der vil fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret være leder. Jeg har allerede vært en del av prosessen mot opprettelsen av Fagutvalget, blant annet gjennom prinsipprogrammet og rekrutteringen. Jeg ønsker å bruke kunnskapen jeg har tilegnet meg det siste halvåret som nestleder i Bachelorfagutvalget til å utvikle dette underutvalget til å bli en sterk stemme med slagkraft for studentene. Jeg har en drøm om… S  Et sterkt og effektivt Fagutvalg. Basert på min erfaring fra BFU, og ved hjelp av kompetansen hos de nåværende representantene i BFU, MFU og fagpolitisk ansvarlig i KS vil jeg bidra til at det nye underutvalget får en god start i NHHS. S  At NHH får et bedre system for konteeksamener. Vi vil jobbe for at NHH skal flytte konteeksamenene til starten av semesteret, før fadderuken og rett etter juleferien. På denne måten kan studentene få en bedre sjanse til å få gode resultater. En ny ordning kan også bidra til mindre stress under den ordinære eksamensperioden (dette er også en av fanesakene våre). S Å bidra til at NHH skal bli et «Senter for fremragende utdanning». Blokken om Caroline: Caroline var et av vårvalgets friskeste pust, og har stålkontroll på fagpolitikken i BFU. Hun er god til å lytte, og har så mange spennende idéer at når hun først begynner å snakke om dem er det vanskelig å stoppe henne.

4


konomiansvarlig

Micael Schneider Ueland, 22 år, 4. kull Gjennom mine år i NHHS har jeg hatt et vidt spekter av økonomiverv – jeg rett og slett elsker tall! Som medlem, deretter nestleder og nå leder i Regnskapsgruppen har jeg svært god innsikt i regnskapene våre og hvordan økonomien fungerer i studentforeningen. Jeg vil bruke denne kunnskapen til å videreføre og løfte økonomiarbeidet vårt.

NN Leder av Regnskapsgruppen 2011 NN Nestleder i Regnskapsgruppen våren 2010 NN Medlem av Regnskapsgruppen siden 2009 NN Økonomiansvarlig i Jubileumskomiteen NHHS 75 år NN Medlem av ressursgruppen Langsiktighet i NHHS 2011 NN Medlem i Forprosjektgruppen NHH Club 2009 – 2010 NN UKEntreprenør UKEN10 NN Medlem av Ankeorganet for disiplinærsaker i NHHS høsten 2011 NN Elevrådsleder Rudolf Steinerskole i Oslo 2007 – 2008 NN Økonomisjef Steinerrevyen 2007

Jeg har en drøm om… S En studentforening der ingen økonomiansvarlige skal bli overlatt til seg selv. De økonomiansvarlige i underutvalgene er den viktigste ressursen i den økonomiske styringen av NHHS det er derfor viktig at de får god oppfølging. S En ryddig inntektsside og et samlet faktureringsarbeid, slik at man får bedre oversikt. Dette innebærer også å gå gjennom fordringene til NHHS. S  Å innføre en bedre kapitalforvaltning. Vi skal se på mulighetene for å binde noen av våre midler i lengre tid, uten at det går utover aktiviteten i studentforeningen (dette er også en av fanesakene våre). Blokken om Micael: Midlene til studentforeningen er i trygge hender med Micael bak rattet. Micael er en dyktig og omtenksom person som vil kunne være en stor motivasjonskilde for alle de økonomiansvarlige i studentforeningen.

5


Hans Olav Ingholm, 21 år, 3. kull Hittil i min tid i studentforeningen har jeg vært sterkt engasjert i den kunstneriske og kreative delen av NHHS, og har som medlem i Direksjonsmusikken fått utfordret denne delen av meg. Jeg ønsker nå å bli utfordret på det mer profesjonelle og organisatoriske plan gjennom stillingen som internansvarlig. Gjennom mine år i Kjelleren har jeg fått god innsikt i hvordan studentforeningen fungerer internt, og er kjent for både å være lett å prate med og å få ting gjort.

NN Medlem i Direksjonsmusikken NN Medlem av Direksjonen til Direksjonsmusikken NN Idé, UKEN 12 NN Lyd, Symposiet 2011 NN Revy Lys, UKEN 10 NN Medlem av NHHI All-Idrett NN Radiovert for «Flytende rente» på Bergen Studentradio

Jeg har en drøm om… S En skjenkeordning som fungerer best for flest. Jeg skal gjennomføre en full evaluering av de nye retningslinjene for skjenking i forkant av UKEN12 i samarbeid med blant andre kjellergruppene, Kontorlandskapet/Fløien og Vaktkorpset. S  At det skal være nok kontorer og lagringsplass i NHHS. I våres ble det åpnet opp for at gruppene i NHHS kunne søke om eget kontor. Etterspørselen for kontorer var lavere enn forventet, og det virkelige behovet viste seg å være møterom og lagringsplass. Mye lagringsplass kan frigjøres på Steinlageret, noe som kan komme alle gruppene i NHHS til gode. Vi skal legge frem et forslag for FM om å sprenge ut og jevne gulvet på Steinlageret (dette er også en av fanesakene våre). Blokken om Hans Olav: Gruppens stemningsskaper er pliktoppfyllende og hardtarbeidende. Når andre gir opp, er Hans Olav fremdeles på topp! Han er kreativ som få, og har et bankende hjerte for Kjelleren og resten av NHHS.

Foto: Erik

Hapnes

Foto: E

rik Ha

6

pnes


Eksternansvarlig

Sunniva Adam, 21 år, 2. kull Som medlem i NHH Aids aksjonsstyre ble jeg kastet inn i NHHS med hodet først. Dette passet meg perfekt! Studentforeningen gjør min studiehverdag til noe helt eksepsjonelt. Lange dager og netter i Kjelleren gjør meg glad, for det er her i NHHS jeg hører hjemme. Samtidig har jeg lenge vært opptatt av politikk, og gjennom mitt verv som internasjonalt ansvarlig i NSO-NHHS har jeg igjen fått utløp for denne lidenskapen. Jeg vil ikke la det stoppe med dette. Som eksternansvarlig i KS og leder for NSONHHS ønsker jeg å bruke all min kraft for å sørge for at det skal være fint å være student i Bergen og i Norge. NN Internasjonalt ansvarlig i NSO-NHHS NN Vokalist i Big Business Band (BBB) NN Markedskontakt Markedsgruppen NN Internansvarlig i Aksjonsstyret 2010 NN Booking UKEN12 NN Delegat i New York under UNIS-UN-konferansen 2009 (United Nations International School) NN Styremedlem i Østfold Unge Venstre 2010 NN Reiseleder for The United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) 2010 NN Elevrådsleder ved Frederik II Vgs høsten 2006 – våren 2008 NN Valgkomitemedlem i Elevorganisasjonen i Østfold 2008 - 2009 NN Styremedlem i Elevorganisasjonen i Østfold 2007 - 2008

Jeg har en drøm om… S At NSO-NHHS skal utnytte sitt fulle potensiale og bli et underutvalg som gjør en forskjell. Ikke bare på NHH og i Bergen, men også nasjonalt. S At utvekslingsstudentene skal ha det enda bedre i NHHS. Jeg vil at alle studentene, uansett om de er norsktalende eller ei, skal kunne få god og nyttig informasjon. Blokken om Sunniva: Sunniva er gruppens sanglerke og politikerspire som er klar for å kjempe for NHHS lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Denne velartikulerte jenta kan debattere, og vil kunne gjøre en god jobb med å snakke NHHS sin sak utad. Så mye glede og latter som denne jenta sprer skal man lete lenge etter!

7


Tobias Münter, 18 år, 2. kull For meg er NHHS et eventyr uten ende, og et sted hvor jeg har fått utfordret meg selv og møtt mange utrolig flinke folk. Allerede etter et halvt år på NHH ble jeg leder av Grafisk NHHS, hvilket ga meg muligheten til å få drive med det jeg virkelig liker best, nemlig informasjon og profilering. Jeg elsker å kunne ta fatt i og ferdiggjøre store prosjekter på kort tid og har mye praktisk erfaring innen effektiv kommunikasjon. Jeg håper å kunne bidra videre med mine idéer og kunnskaper for å skape en helhetlig informasjonsplattform for studentforeningen, samt gjøre det lettere for studenter flest å kunne forstå hvordan NHHS opererer. NN Leder Grafisk 2011 NN Creative Director i K7Bulletin våren 2011 NN Art Director i K7 Bulletin høsten 2010 NN Grafiker Jubileumskomiteen NHHS 75 år NN Grafiker UKEN 12 NN Grafiker NHH-Symposiet 2011 NN Designkonsulent Bergen Challenge NN Art Director Kampen om NHHS NN Creative Director NHHS Årboken 2011 NN Medlem i AIESEC høsten 2010 - våren 2011 NN Co-redaktør og grafiker skoleårboken Oslo International School 2009

8

Jeg har en drøm om… S En NHHS-nettside der også engelskspråklige kan hente informasjon. I samarbeid med eksternansvarlig skal jeg lage en tospråklig løsning på nettsiden som fungerer godt for både norske og internasjonale studenter. S  En komplett og ny profilmanual slik at studentforeningen vår kan bli enda mer helhetlig, og ha en konsistent grafisk profil utad. S  At alle instrukser fungerer som de skal. Jeg skal gå gjennom instruksene til Kjernestyret og underutvalgene, og i samarbeid med underutvalgsstyrene presisere alle gruppenes konkrete arbeids- og ansvarsområder. S  At Loven for NHHS og utvalgte instrukser skal oversettes til engelsk. Jeg skal derfor starte et omfattende oversettelsesprosjekt. Blokken om Tobias: Med imponerende evner innen grafisk arbeid og med en enorm kapasitet er Tobias som skapt for informasjonsstillingen. NHHS trenger hans øyne og kunnskaper. Tross sin unge alder har han en internasjonal erfaring av de sjeldne, så oversettelsesprosjektene hans vil gå som en lek for ham. Han strekker seg langt for å hjelpe andre, og du får sjelden et nei fra denne omgjengelige karen.

Foto: O

da My

hr vold


Markedsansvarlig Martin Roa Skramstad, 23 år, 3. kull Helt siden mitt første møte med NHHS, gjennom fadderuke og aksjonsstyre, har jeg utviklet en brennende kjærlighet til studentforeningen vår. Denne har vokst seg større for hver dag, og i min kamp for å mette hungeren har jeg erfart at engasjementet bare gjør meg mer sulten. Som øko/marked i NHH Aid fikk jeg tidlig et innblikk i markedsarbeidet i studentforeningen, og har nå et sterkt ønske om å kunne bidra ytterligere.

NN Økonomi- og markedsansvarlig NHH Aid 2010 NN Representant i Representantskapet siden høsten 2011 NN Deltaker Global Leadership Program , Macquarie University 2011 NN Økonomiansvarlig NHH Aid Aksjonsstyret 2009 NN NHHI Motbakke NN NHHI All-Idrett NN Bedriftsevent UKEN 12 NN UKEbank UKEN 10 NN Økonomiansvarlig St. Hallvardlekene 2007 NN Korporal/Troppstillitsvalgt i Artilleribataljonen 2008

Jeg har en drøm om… S  En enhetlig markedsprofil. Jeg ønsker å videreføre markedsmøter og –kurs slik at markedsarbeidet i NHHS skal fungere så godt som mulig. S En ny hovedsamarbeidspartner. Dette skal jeg spikre innen utgangen av min periode. S  Å jobbe med nye samarbeidsavtaler med fokus på annet enn økonomisk støtte. For eksempel å få tak i partnere som kan skaffe studentene bedre muligheter for relevant arbeidserfaring gjennom sommerjobber og internships. S Et godt og sterkt forhold til Markedsgruppen og de andre gruppene jeg har ansvar for. Sammen skal vi kunne styrke NHHS sitt markedsarbeid internt, og spisse vår innsats ut mot næringslivet. Blokken om Martin: Martins talegaver og store kapasitet vil sende markedsarbeidet til nye høyder. Med sitt vinnende vesen er det ikke umulig at Martin må operere med venteliste for nye samarbeidspartnere!

9


Prosjektansvarlig Solfrid Dahl Helgesen, 20 år, 2. kull Jentedagen våren 2010 var mitt første møte med NHH og NHHS. Det var kjærlighet ved første blikk! Jeg har allerede tatt del i flere spennende prosjekter i studentforeningen. Først som leder for årets 17.mai-komité, og nå sist gjennom rollen som arrangementsansvarlig i 75-årsjubileumskomiteen. Disse ulike erfaringene har bidratt til at det er prosjektene og studentforeningens fantastiske arrangementer jeg virkelig brenner for, og ønsker å jobbe videre med.

NN Medlem i pikekoret Sangria NN Arrangementsansvarlig i Jubileumskomiteen NHHS 75 år NN UKEbank, UKEN 12 NN Leder av 17.mai-komiteen 2011 NN Økonomisjef i Russestyret ved Sandefjord VGS 2010 NN Aksjonssjef under “Krafttak mot kreft” ved Sandefjord VGS

10

Jeg har en drøm om… S En prosjektstilling som fungerer på en best mulig måte. Prosjektstillingen i KS ble opprettet i 2010, og jeg ønsker å jobbe videre med å definere prosjektansvarlig sine ansvarsområder. S En bedre oversikt over komiteer, prosjektgrupper og ressursgrupper gjennom en egen side på nhhs.no. Slik ønsker jeg å gjøre det lettere å søke om å bli med i de ulike gruppene, i tillegg til å gi studentene en større innsikt i hva slags arbeid som til en hver tid pågår i studentforeningen vår. S  Å finne en permanent løsning for salg av NHHS-billetter på nettet. Blokken om Solfrid: Med sitt store smil og gode humør gjør Solfrid enhver sak til en gladsak. Foruten flotte sangprestasjoner med Sangria har hun gitt oss en fantastisk 17. mai-frokost og jubileumsbankett i Grieghallen. Med sin kreativitet og sitt store pågangsmot kan spennende ting ventes for 2012!


Foto: Stockbilde

Foto: Dale of Norway

Vinn en damejakke fra Dale of Norway eller en nylonstrengsgitar fra 4sound Bergen med et kveldskurs i gitarspilling av Hans Olav! Kom på stand og skriv ned din drøm. Vinnerdrømmen trekkes fredag 28. oktober kl. 14.00 på stand (Service). Lykke til!

Takk til...

S  Våre fantastiske fotografer Kai Erspamer, Audun Bakke Andersen S  Vi retter også en stor takk til venner og kjente som har bidratt! S  Våre samarbeidspartnere: Peppes Pizza, Sætre, Nova Vista, Friele, Allkopi, Dale of Norway, Finansavisen, Max Factor, Lerum, 4 sound Bergen, Hansa, Solbrød, Brynild.

11


Var hundredagersplan Hundredagersplanen vår inneholder syv konkrete punkter som vi lover å gjennomføre allerede i løpet av våre første hundre dager som Kjernestyret. Lettfattelig oversikt over NHHS Nettsiden skal inneholde en overordnet oversikt over NHHS, som skal være spesielt nyttig for nye studenter som ønsker å navigere seg i jungelen av interessegrupper og underutvalg. I tilleg skal det på en enkel måte forklares NHHS sin struktur, samt gi et kjapt sammendrag av ansvarsområdene til de forskjellige underutvalgene. Denne informasjonen skal være tilgjengelig på engelsk og på norsk.

På sikt håper vi at nettsiden kan brukes som forum for å holde denne listen kontinuerlig oppdatert og tilgjengelig.

Sosiale medier – én om dagen Hvert enkelt KS-medlem skal ha tilgang til Kjernestyre-profilene på Twitter og Facebook, og det skal komme ut minst én melding på disse sosiale mediene hver dag.

Språkmerking av plakater for arrangementer Mye av informasjonen om aktiviteter på NHH går de internasjonale studentene hus forbi. Vi ønsker at alle plakater som ønskes opphengt på skolens område skal inneholde informasjon om det er åpent for engelskspråklige, som kan symboliseres med flagg. Vi vil trykke opp klistremerker med bilde av det norske og det engelske flagget. For å få hengt opp sine plakater må man dermed både ha stempel og klistremerke(r) fra org.sek.

KS + Bergensbaneløpet 2012 = Sant Vi ønsker å bidra til at NHH drar i land sin ellevte strake seier i BergeNSBaneløpet, og lover derfor å melde oss på løpet til neste år. Om vi kommer med i uttaket gjenstår å se, men vi skal prøve så godt vi kan!

Oversetting av Loven for NHHS og instruksene til engelsk MEBA har allerede fått oversatt sine instrukser til engelsk. Vi mener at også Loven for NHHS og flere av de viktigste instruksene i NHHS bør oversettes til engelsk.

Oversikt over NHHS samarbeidsavtaler Vi skal lage en konkret liste over samarbeidsavtaler i NHHS, med en forklarende bransjeinndeling, slik at stud.NHH får bedre innsikt i dette. Det finnes en liste på NHHS.no, men denne gjelder kun for NHHS som helhet.

Podcast-prosjektet Innen 100 dager skal vi foreta en evaluering av podcastprosjektet. NHH har startet et prøveprosjekt med forelesninger på podcast. Vi vil følge opp dette prøveprosjektet, og ønsker at podcast innføres i flere fag.

DreamWorKS Infoblekke  

Vi heter DreamWorKS, og stiller som Kjernestyret 2012. Vi er åtte aktive NHHS-ere med mange drømmer som vi vil jobbe hardt for å realisere i...

DreamWorKS Infoblekke  

Vi heter DreamWorKS, og stiller som Kjernestyret 2012. Vi er åtte aktive NHHS-ere med mange drømmer som vi vil jobbe hardt for å realisere i...

Advertisement