Page 1

Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2

2. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ

3

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

4

4. ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

5

5. ΠΕΛΑΤΕΣ

6

5.1. ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

6

5.2. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

7

6. ΚΥΡΙΑ ΕΡΓΑ 6.1. ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 6.2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ

8 9 10


Γενικές Πληροφορίες

1. Όνομα Εταιρείας

Διακριτικός Τίτλος

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : συναρμοσις α.ε.

: synarmosis.a. PROPERTY DEVELOPMENT

Έτος Ίδρυσης

: 1997

Νομική Μορφή

: Ανώνυμος Εταιρεία

ΑΡ.Μ.Α.Ε.

: 38186/01ΑΤ/Β/97/023 (08)

ΑΦΜ

: 094497440

Εκπρόσωποι

: Ευάγγελος Δεληκατερίνης Ασημίνα Ντέμου

Επικοινωνία

: Λεωφ.Κηφισίας 255 – 145 61 Κηφισιά Τηλ. +30 210 6231370 Fax .+30 210 6231839 Email : vdel@synarmosis.gr ademou@synarmosis.gr

2


Η Εταιρεία και η Φιλοσοφία της

2. 

Η ΕTAIΡΕΙΑ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ Η συναρμοσις α.ε. ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1997 από καταξιωμένους στην Ελληνική αγορά επαγγελματίες συμβούλους, με στόχο την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Μάνατζμεντ σε επιχειρήσεις και οργανισμούς τού ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και την υποστήριξή τους στην προσπάθεια επίτευξης των επιχειρηματικών και επιχειρησιακών τους στόχων.

Εφαρμόζοντας

τη

φιλοσοφία

της

Ολοκληρωμένης

Επιχειρηματικής

Προσέγγισης (Integrated Business Approach), η συναρμοσις α.ε., προσφέρει στους πελάτες της συνολική υποστήριξη τόσο σε επίπεδο επιχειρηματικού σχεδιασμού όσο και σε επίπεδο εφαρμογής των συγκεκριμένων λύσεων και μέτρων δράσης που προτείνει. Η συμμετοχή στην υλοποίηση των προτάσεών της, σηματοδοτεί την προσήλωση της εταιρείας στην παραγωγή μετρήσιμου αποτελέσματος και τη δέσμευσή της να αναλαμβάνει συγκεκριμένη, διακριτή ευθύνη έναντι των πελατών της για τις λύσεις που προτείνει. 

Στον

τομέα

προτεραιότητα επιχειρηματική εξειδικευμένων

αξιοποίησης

και

διαχείρισης

ανάπτυξης

της

συναρμοσις

προσέγγιση τεχνικών

απαιτεί

υπηρεσιών,

τη επί

ακινήτων, α.ε.,

η

δυνατότητα των

οποίων

που

αποτελεί

ολοκληρωμένη παροχής βασίζεται

και ο

επιχειρηματικός σχεδιασμός και η λήψη των απαιτούμενων αποφάσεων. Για να ανταποκριθεί στην ανάγκη αυτή, η συναρμοσις α.ε. ένωσε τη δραστηριότητά της με το Τεχνικό Γραφείο της Ασημίνας Ντέμου, που παρέχει επιτυχώς υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου στον τομέα των ακινήτων από το 2000. 

Το 2008 η εταιρεία μετονομάστηκε σε synarmosis.a. Property Development και συνεχίζει την παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης στους πελάτες της, προσφέροντας τις ακόλουθες υπηρεσίες.

3


Υπηρεσίες

3.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες της synarmosis.a. περιλαμβάνουν :  Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανάπτυξης – αξιοποίησης γης και ακινήτων (Integrated real estate services) o Έκδοση οικοδομικών αδειών o Κατασκευή κτιριακών έργων o Εκτιμήσεις ακινήτων o Πολεοδομικός έλεγχος ακινήτων o Εφαρμογές πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας o Προετοιμασία φακέλου και νομοτεχνική υποστήριξη για διεκπεραίωση υποθέσεων με αρμόδιες αρχές (Δασαρχείο, Αρχαιολογία, Υπουργείο Περιβάλλοντος κ.λπ) o Σύνταξη φακέλου για ένταξη ακινήτων σε ΠΕΡΠΟ (Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης) o Μελέτες φωτοερμηνείας o Τοπογραφικές εφαρμογές o Εφαρμογές κτηματολογίου o Περιβαλλοντικές μελέτες  Διοίκηση τεχνικών έργων (Project Management)  Αξιοποίηση και διαχείριση χαρτοφυλακίου ακινήτων (Real Estate Portfolio Management)  Επιχειρηματικό σχεδιασμό (Business Planning)  Οικονομοτεχνικές μελέτες (Feasibility Studies) o Μελέτες σκοπιμότητας - εφικτότητας o Υπαγωγή επενδυτικών έργων προς χρηματοδότηση (επιχορήγηση) από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους (Αναπτυξιακός Νόμος) - Τράπεζες o Διαχείριση ενταχθέντων επενδυτικών έργων μέχρι την εκταμίευση του συνολικού ποσού της κρατικής χρηματοδότησης (επιχορήγησης).

4


Κλάδοι Δραστηριοποίησης

4.

ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι κλάδοι δραστηριοποίησης της synarmosis.a. περιλαμβάνουν:       

Ακίνητη περιουσία Βιομηχανία Δημόσιο τομέα Κατασκευαστικό τομέα Τοπική αυτοδιοίκηση Τουρισμό Χρηματοπιστωτικό τομέα

5


Πελάτες

5.

ΠΕΛΑΤΕΣ

Το πελατολόγιο της synarmosis.a. περιλαμβάνει τους κατωτέρω:

5.1. Ιδιωτικός Τομέας  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ  ΑΚΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. – Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις  BPM A.E. – Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων και Έργων  BULL A.E.- Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα  ΓΕΑΚΑΤ Α.Ε.  ΓΕΚΑ Α.Ε. – Κατασκευαστική Αναπτυξιακή Εταιρεία  ΓΕΝΕΡ Α.Τ.Ε.- Κατασκευαστική Εταιρεία  ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗ  ΕΜΜ. Ν. ΚΑΖΗΣ Α.Ε. – Σιδηρουργία Μεταλλουργία  HΟFER K.G. - ALDI  Ι. Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.  ΚAΠΕΡΩΝΗ BUSINESS FINANCIAL GROUP – Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας Α.Ε.  ΝΕΟΣ ΚΟΤΙΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.  ΟCEANBULK MARITIME Α.Ε.  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΡΥΩΝΗ  PLANET ERNST & YOUNG Α.Ε.  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE A.E. – Εταιρεία Ανάπτυξης, Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Ακινήτων  ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ήδη ΕΘΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.)  SGI-TRADEMCO A.E. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  ΣΑΡΩΝ Ε.Π.Ε.  ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΛΦΑ Α.Ε.

6


Πελάτες

5.2. Δημόσιος Τομέας 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (ΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ SYSTRA)

 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ  ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ (ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΩΣ NOMINATED SUBCONTRACTOR ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ BRITISH POST CONSULTANCY SERVICES ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΜΙ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

 ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. - ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΣΕ, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΗΛΠΑΠ) (ΩΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΈΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ)  ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ(ΚΕΔ) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ SYSTRA)

 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΩΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ PLANOSE ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΗΓΕΙΤΟ Η ΓΑΛΛΙΚΗ SYSTRA) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΩΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ DORNIER SYSTEMCONSULT GMBH)

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 7


Κύρια Έργα

6.

ΚΥΡΙΑ ΕΡΓΑ

Τα κύρια έργα που έχει υλοποιήσει – υλοποιεί η synarmosis.a. από την ίδρυσή της το 1997 παρουσιάζονται συνοπτικά στους πίνακες που ακολουθούν.

8


6.1. Έργα σε εξέλιξη

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣAΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (μήνες)

ΝΕΟΣ ΚΟΤΙΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε

Διοίκηση Τεχνικών Έργων (Project Management)

Απρ-09

70

OCEANBULK MARITIME

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανάπτυξης-

A.E.

αξιοποίησης γης και ακινήτων

Φεβ-08

84

Οικιστική ανάπτυξη 40 παραθεριστικών κατοικιών στην Μεσσηνία Οικιστική ανάπτυξη 64 παραθεριστικών κατοικιών στη νήσο Κέα

9


6.2. Συγκεντρωτικός πίνακας έργων

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Κατασκευή εξοχικής κατοικίας στην Αυλίδα Ευβοίας Κατασκευή εξοχικής κατοικίας στη Παναγιά Αντιπάρου Ανακατασκευή 10 εξοχικών κατοικιών στον Αγ. Γεώργιο Αντιπάρου Οικονομοτεχνική Μελέτη αξιοποίησης ιδιωτικού νησιού

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣAΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (μήνες)

ΙΔΙΩΤΗΣ

Διοίκηση Τεχνικών Έργων (Project Management)

Μαρτ-12

10

ΙΔΙΩΤΗΣ

Διοίκηση Τεχνικών Έργων (Project Management)

Νοε-10

24

ΙΔΙΩΤΗΣ

Διοίκηση Τεχνικών Έργων (Project Management)

Νοε-10

24

Οκτ-10

24

Ιουν-10

24

Φεβ-10

24

Ιαν-10

5

Οικονομοτεχνική Μελέτη

Ιαν-10

3

Διοίκηση Τεχνικών Έργων (Project Management)

Απρ-09

48

Οικονομοτεχνική Μελέτη

Σεπτ-09

4

ΣΑΡΩΝ Ε.Π.Ε.

Οικονομοτεχνική Μελέτη 5* Ξενοδοχείου «

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Asteria Seaside Hotel Bungalows Glyfada»

ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗ

Μελέτη για την ένταξη σε ΠΕΡΠΟ 2000στρ. στην Νήσο Σαλαμίνα

ΙΔΙΩΤΗΣ

Μελέτη για την ένταξη σε ΠΕΡΠΟ 100στρ. στις Πετρές του Δήμου Λαππαίων στην

ΙΔΙΩΤΗΣ

Κρήτη Οικονομοτεχνική Μελέτη 5* Ξενοδοχείου στην Μεσσηνία Οικιστική ανάπτυξη 40 παραθεριστικών κατοικιών στην Μεσσηνία Οικονομοτεχνική Μελέτη 5* Ξενοδοχείου στο Νότιο Ρέθυμνο

ΝΕΟΣ ΚΟΤΙΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε ΝΕΟΣ ΚΟΤΙΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε ΙΔΙΩΤΗΣ

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανάπτυξης – αξιοποίησης γης και ακινήτων Οικονομοτεχνική Μελέτη Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανάπτυξης – αξιοποίησης γης και ακινήτων Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανάπτυξης – αξιοποίησης γης και ακινήτων

10


ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Οικιστική ανάπτυξη 64 παραθεριστικών κατοικιών στη νήσο Κέα Αξιοποίηση κτήματος της Στούντιο Άλφα Α.Ε. στην περιοχή του Αμαρουσίου

Βιωσιμότητας για την δημιουργία Φωτοβολταικού Πάρκου Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου για την Δημιουργία Logistic Center

Φεβ-08

48

Φεβ-08

8

Φεβ-08

36

Οικονομοτεχνική Μελέτη

Φεβ-08

2

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

Ιαν-08

2

Δεκ-07

8

Αυγ-07

2

OCEANBULK MARITIME

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανάπτυξης-

A.E.

αξιοποίησης γης και ακινήτων

ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΛΦΑ Α.Ε.

ΣΑΡΩΝ Ε.Π.Ε

στη Νήσο Κυρά Εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας και

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (μήνες)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣAΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μελέτη Φωτοερμηνείας για έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Πειραιά

ΕΝΑΡΞΗ

ΠΕΛΑΤΗΣ

OCEANBULK MARITIME A.E. OCEANBULK MARITIME A.E.

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανάπτυξηςαξιοποίησης γης και ακινήτων Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανάπτυξηςαξιοποίησης γης και ακινήτων

Απογραφή, Λογιστική αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και εφαρμογή του

Θεραπευτήριο Ψυχικών

Σχεδιασμός και Εφαρμογή Συστημάτων

κλαδικού λογιστικού σχεδίου των Μονάδων

Παθήσεων Χανίων

Λειτουργίας και Επιχειρησιακών Διαδικασιών

Υγείας στο ΘΨΠΧ Εκπόνηση προμελέτης σκοπιμότητας αξιοποίησης για ακίνητο στη θέση «ΑΜΥΓΔΑΛΑ» της Κοινότητας Πέρδικας

ΓΕΑΚΑΤ Α.Ε.

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανάπτυξηςαξιοποίησης γης και ακινήτων

στο νησί της Αίγινας

11


ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣAΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (μήνες)

Δήμος Κηφισιάς

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Ιουλ-07

8

Κτηματική Εταιρεία του

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανάπτυξης-

Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.)

αξιοποίησης γης και ακινήτων

Ιουλ-07

6

Οκτ-07

6

Λειτουργίας και Επιχειρησιακών Διαδικασιών

Ιαν-07

4

Μελέτη Σκοπιμότητας - Εφικτότητας

Απρ-06

2

Hofer KG – Aldi

Μελέτη Σκοπιμότητας - Εφικτότητας

Μαρ-06

2

Hofer KG – Aldi

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Μαρ-06

4

Κατάρτιση και παρακολούθηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Δήμου Κηφισιάς Μελέτη για την διερεύνηση του μητρώου των ακινήτων της ΚΕΔ και το σχεδιασμό μοντέλου αξιολόγησης των. Προμελέτη Σκοπιμότητας για την δημιουργία της «Philoxenia Town» (Περιοχή Αχαρνών)

Kαπερώνη Business Financial Group –Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας Α.Ε.

Εφαρμογή του διπλογραφικού Συστήματος κατά την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 1123/80,Π.Δ. 186/92 και Π.Δ. 146/03) Δημιουργία Φάκελου Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας «Κέντρου Επαγγελματικής Κατεύθυνσης Νέων & Σύνθεση τους με την Αγορά Εργασίας» Πρόταση Εξαγοράς Υφιστάμενης Αλυσίδας Super-Market στην Ελλάδα Μελέτη Τοποθεσίας Καταστημάτων στην Ελλάδα

Οικονομοτεχνική Μελέτη

Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Σχεδιασμός και Εφαρμογή Συστημάτων

Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης του Δήμου Μεταμόρφωσης

12


ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Δημιουργία φακέλου Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας Επιχείρησης Γυναικών για την παραγωγή γλυκών με τον παραδοσιακό τρόπο της περιοχής Δημιουργία φακέλου Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας μονάδος για την Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη των Νέων Δημιουργία φακέλου Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας μονάδος για την Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη των Νέων Εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας για την αγορά και εκμετάλλευση οχηματαγωγού πλοίου από τη Δημοτική αρχή του Δήμου Μεγίστης (Καστελλόριζο) Δημιουργία φακέλου Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας Κέντρου Νεότητας Συγκριτική Μελέτη Αγοράς ΕσωτερικούΕξωτερικού για τον κλάδο των αλυσίδων τροφίμων Μελέτη και Υλοποίηση του Συστήματος Κοστολόγησης Εφαρμογή του διπλογραφικού Συστήματος κατά την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 1123/80, Π.Δ. 186/92 και Π.Δ. 146/03)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (μήνες)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣAΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ

Μελέτη Σκοπιμότητας - Εφικτότητας

Νοε-05

Μελέτη Σκοπιμότητας - Εφικτότητας

Νοε-05

2

Μελέτη Σκοπιμότητας - Εφικτότητας

Νοε-05

2

Μελέτη Σκοπιμότητας - Εφικτότητας

Σεπ-05

3

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ

Μελέτη Σκοπιμότητας - Εφικτότητας

Σεπ-05

2

Ι.Σ.ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Ιουλ-05

2

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο

Μελέτη Σκοπιμότητας – Εφικτότητας &

Κέρκυρας

Μελέτη και Υλοποίηση του Συστήματος

Μαρ–05

8

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο

Μελέτη Σκοπιμότητας – Εφικτότητας &

Κέρκυρας

Εφαρμογή του διπλογραφικού Συστήματος

Φεβ-05

8

ΠΕΛΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ (ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ) ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ (ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ) ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ (ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ) ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ (KΑΣΤΕΛΛΌΡΙΖΟ)

2

13


ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΛΑΤΗΣ

Δημιουργία Φακέλων Σκοπιμότητας και

Υπουργείο Απασχόλησης &

Βιωσιμότητας πέντε (5) Βρεφονηπιακών

Κοινωνικής Προστασίας

Σταθμών Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου «ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣAΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (μήνες)

Μελέτη Σκοπιμότητας – Εφικτότητας

Φεβ-05

5

Οργανισμός Εργατικής Εστίας ΔΙΟΓΕΝΗΣ Α.Ε

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

Νοε-04

12

ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE A.E.

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

Μαρ-04

12

Συμβουλευτική Υποστήριξη των Σχεδίων Δράσης της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.

ΒΡΜ Α.Ε.

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

Απρ-03

2

Πρωτοβουλία Φωκίδα

ΒΡΜ Α.Ε.

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

Μαϊ-03

3

Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος για την αξιοποίηση ακινήτων του ΟΣΕ

ΒΡΜ Α.Ε.

Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός

Δεκ-03

80

Τεχνικές Προδιαγραφές Διακηρύξεων Έργων ΟΣΕ

SGI – TRADEMCO A.E.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Ιαν-02

3

Αξιολόγηση Επιχειρηματικού Σχεδίου ΔΙΚΕΒΕ (Διαμετακομιστικού Κέντρου Βορείου Ελλάδος)

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός

Φεβ-02

1

ΓΕΚ Α.Ε.

Σχεδιασμός και Εφαρμογή Οργανωτικών Δομών

Φεβ-02

4

PLANET ERNST & YOUNG A.E.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Φεβ-02

1

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης, αξιοποίησης και διαχείρισης ακινήτων

Αναδιοργάνωση Ομίλου Κατασκευαστικών Εταιρειών ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Προδιαγραφές Διαγωνισμών Ενεργειών ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Υπουργείο Παιδείας)

14


ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Τεχνικές Προδιαγραφές Διακηρύξεων Μεταφορών για την Αθήνα 2004

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣAΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (μήνες)

PLANET ERNST & YOUNG A.E.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Φεβ-02

2

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ)

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Πληροφορικής

Ιαν-01

3

Μελέτη 18 Σταθμών Προαστιακού Σιδηροδρόμου

ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.

Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός

Φεβ-01

6

Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου

ΕΡΓΑ ΟΣΕ

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

Δεκ-01

3

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός

Μαρ-01

4

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2001 – 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΕ)

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

Ιουν-01

4

Φορέας Λειτουργίας Προαστιακού Σιδηροδρόμου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

Αυγ-01

3

Επιχειρηματικό Σχέδιο και Φάκελος Αδειοδότησης Λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος

Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα για λογαριασμό της υπό ίδρυσιν ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

Ιαν-00

6

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΡΥΩΝΗ

Αξιολόγηση και Υποστήριξη Λήψης και Εφαρμογής Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Απρ-00

12

Μελέτη Σκοπιμότητας – Εφικτότητας

Σεπ-00

2

Μελέτη Σκοπιμότητας – Εφικτότητας

Oκτ-00

10

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

Δεκ-00

2

Σύμβουλος Πληροφορικής για τη Σύνταξη Προδιαγραφών Διαγωνισμών

Κατάρτιση συμφωνητικού συνεργασίας ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ – ΕΛΤΑ

Παροχή Επιχειρηματικών και Χρηματοοικονομικών Συμβουλών Προμελέτη Αξιοποίησης Ακινήτου Ενιαίος Φορέας Συγκοινωνιών Ρόδου Υποστήριξη για την Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου

ΓΕΚΑ Α.Ε. Κατασκευαστική – Αναπτυξιακή εταιρεία ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΤΕΔΚΔ) ΓΕΚΑ Α.Ε. Κατασκευαστική – Αναπτυξιακή εταιρεία

15


ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣAΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (μήνες)

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΑΕΓΑΕ)

Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διαχείριση Αναπτυξιακών Έργων και Επενδυτικών Προγραμμάτων

Μαϊ-99

10

ΓΕΝΕΡ Α.Τ.Ε. Κατασκευαστική εταιρεία

Αξιολόγηση και Υποστήριξη Λήψης και Εφαρμογής Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Μαϊ-99

19

Νέα Τιμολογιακή Πολιτική Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

Αυγ-99

5

Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξηs για την αξιοποίηση τριών γηπέδων του ΟΤΕ στη Λούτσα, Παλλήνη και Σπάτα Αττικήs

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΤΕ)

Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διαχείριση Αναπτυξιακών Έργων και Επενδυτικών Προγραμμάτων / Μελέτες Σκοπιμότητας Εφικτότητας

Οκτ-99

24

Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

BULL Α.Ε.Ε. Πληροφοριακά Συστήματα

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

Ιαν-98

12

Παροχή Χρηματοοικονομικών Συμβουλών

ΑΚΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις

Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός

Ιαν-98

36

Στρατηγικό Σχέδιο Συστήματος Αστικών Συγκοινωνιών και Επιχειρησιακό Σχέδιο των Φορέων Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΑΣΑ)

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

Μαρ-98

9

Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου του ΗΛΠΑΠ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΗΛΠΑΠ) Α.Ε.

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

Μαρ-98

6

Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης του Διεθνούς Εμπορευματικού Κέντρου Αθηνών

Παροχή Επιχειρησιακών και χρηματοοικονομικών Συμβουλών

16


ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Υπηρεσίες Σύμβουλου Ανάπτυξης στα ΕΛΤΑ Παροχή Χρηματοοικονομικών Συμβουλών

Σκοπιμότητα των προτεινόμενων για ένταξη στο Π.Ε.Π. Αττικήs Σταθμών Αυτοκινήτων Επικαιροποίηση Επιχειρηματικού Σχεδίου ΟΣΕ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣAΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ)

Σχεδιασμός και Εφαρμογή Οργανωτικών Δομών, Συστημάτων Λειτουργίας και Επιχειρησιακών Διαδικασιών

EMM.N.KAZHΣ ΑΒΕΕ Σιδηρουργία -Μεταλλουργία

Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διαχείριση Χρηματοοικονομικός Αναπτυξιακών Έργων και Επενδυτικών Προγραμμάτων Σχεδιασμός

Εταιρεία Διαχείρισης Τεχνικής Βοήθειας Ε.Π.Ε. για λογαριασμό τηs ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΕ)

ΕΝΑΡΞΗ

Μαϊ-98

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (μήνες) 24

Ιαν-97

36

Μελέτες Σκοπιμότητας - Εφικτότητας

Μαϊ-97

12

Σχεδιασμός και Εφαρμογή Οργανωτικών Δομών, Συστημάτων Λειτουργίας και Επιχειρησιακών Διαδικασιών

Σεπ-97

6

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Πληροφορικής

17

Synarmosis company  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you