Page 5

VOORWOORD Dorpsgenoten, Voor velen zal het al wel bekend zijn, maar misschien nog niet voor iedereen. Per afgelopen december heb ik het stokje over mogen nemen van Binne Visser als voorzitter van het Plaatselijk Belang. Binne heeft dit de afgelopen 16 jaar voor zijn rekening genomen en op deze manier enorm veel betekend voor het dorp. Ook Pia Marra heeft na 12 jaar aangegeven er mee op te willen houden. Kijkend naar wat er de afgelopen jaren voor elkaar gebokst is hier, hebben zij en de rest van het team, zeker niet stil gezeten. Op het moment dat het ter sprake kwam om deze rol over te nemen van Binne, heb ik dan ook niet lang hoeven nadenken. Voor Pia hebben we nog geen vervanging gevonden. We hebben reeds een aantal vergaderingen gehad en ik begin ongeveer te begrijpen wat het inhoudt om onderdeel te zijn van het plaatselijk belang. En ik moet zeggen, ik heb er nog geen moment spijt van gehad. Als ik kijk naar wat we allemaal voor elkaar krijgen hier in de Hemrik, denk ik dat we daar echt trots op mogen zijn. De eerste activiteiten van het jaar zijn al weer geweest, zijnde bijvoorbeeld de kleintje Wampex en het Nieuwsjaarcafé. Begin maart is er een bijeenkomst geweest op Sparjebird. Doel van deze bijeenkomst was om te inventariseren of er draagvlak is om iets met de (WO2) geschiedenis te doen. Een aantal mensen is erg enthousiast, en zij zullen verder kijken hoe dit mogelijkerwijs op te pakken. En op het moment van drukken van deze krant, is NL doet al weer in volle gang. Verschillende activiteiten worden weer ondernomen door de vele vrijwilligers in ons dorp. Daarnaast is er goed nieuws te melden m.b.t. het Outdoor Fitness & Klimparcours. De financiering is zo goed als rond. Het is de bedoeling dit het komende voorjaar te gaan realiseren op het Bining terrein. Er zullen nog een aantal werkzaamheden gedaan moeten worden, waar we een ieders hulp bij kunnen gaan gebruiken. Dus wees niet verrast als wij langs komen met een vraag om te helpen. Kijkend naar de faciliteiten die we hebben in het dorp, mogen we erg blij zijn dat we in ons multifunctioneel centrum ook nog steeds onze basisschool de Bôge hebben. Verder op in de krant kunt u, zoals altijd, een kleine inkijk krijgen in de school in de rubriek Nieuws uit de school. Een van de meest recente initiatieven is het Talenten lokaal geweest. De insteek is om ook het dorp zo veel mogelijk te betrekken bij het ontwikkelen van de verschillende talenten van de kinderen. Mocht u nog leuke ideeën hebben die hier gschikt voor zijn, stuur even een mailtje naar info@deboge.nl, pak de telefoon of stap eens binnen bij de school. Wat erg belangrijk is voor ouders en de leefbaarheid in het dorp, is dat er ook kinderopvang en naschoolse opvang georganiseerd is. Tot op heden is dat altijd gelukt middels gastouder opvang in de Hemrik. Helaas zijn er op dit moment nog maar 2 gastouders in het dorp actief. Dit is niet genoeg. Ouders zien zich nu genoodzaakt om hun kinderen voor de opvang naar andere dorpen te brengen. Met als gevolg dat ze soms ook kiezen voor een school in het betreffende dorp. Dat is natuurlijk niet de bedoeling met zo’n mooie school in ons eigen dorp. Woensdag 3 april is een bijeenkomst georganiseerd om hier samen tot een oplossing te komen. Verder op in de krant staat een oproep met wat meer details. Tjisse Visser, Voorzitter Plaatselijk Belang

2

Profile for drdehimrik

Doarpsrounte de Himrik maart 2019  

Doarpsrounte de Himrik maart 2019  

Advertisement