Page 14

UITNODIGING LEDENVERGADERING SVH HEMRIK Datum: woensdag 27 maart 2019 Aanvang: 20.00 uur Locatie: De Bining AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen vorige vergadering 4. Financieel verslag en begroting 5. Verslag kascommissie 6. Benoemen nieuw lid kascommissie 7. Ontwikkelingen sportvereniging a. Algemeen b. Aerobic c. Zaalvoetbal d. Badminton e. Keep fit 8. Acties (Oud ijzer, Grote clubactie etc.) 9. Rondvraag 10. Sluiting **********************************************************************************

UITNODIGING LEDENVERGADERING DE LAATSTE EER HEMRIK Ledenvergadering “De Laatste Eer Hemrik” op woensdag 17 april 2019, aanvang 20.00 uur. Locatie: Kantine “de Bining”, Engbert Pierswei 4 te Hemrik Agenda 1. Opening 2. Notulen ledenvergadering 16 april 2018 3. Mededelingen en ingekomen stukken 4. Financieel verslag door de penningmeester 5. Verslag van de kascommissie 6. Aula Gorredijk 7. Rondvraag 8. Sluiting Op deze avond is ook onze uitvaartverzorger Nijboer Uitvaartzorg aanwezig. Mocht u vragen hebben omtrent de uitvaart, dan kunnen zij uw vragen gelijk beantwoorden. Onze vereniging verzorgt zowel begrafenissen als crematies. Onze uitvaartverzorger: Nijboer Uitvaartzorg Dag en nacht bereikbaar Tillewei 11-A 9289 HB Drogeham tel.: 0512 33 14 20

8

BELANGRIJK !!

Profile for drdehimrik

Doarpsrounte de Himrik maart 2019  

Doarpsrounte de Himrik maart 2019  

Advertisement