__MAIN_TEXT__

Page 1

Doarpsrounte De Himrik

e

43 jiergong 10

46e jiergong 1 44e jiergong 4

Desimber 2016

Jannewaris 2019 April 2017

Mei Mei ititnijs nijsút útDe DeHimrik Himrik


Bezorgmaaltijden van "de Stripe", nu ook in Frieschepalen, Ureterp en Hemrik! Ruim twee jaar is hotel & restaurant "de Stripe" nu bezig met het bezorgen van warme maaltijden in Wijnjewoude en Bakkeveen. Per 1 februari hebben wij ons diensten uitgebreid naar Frieschepalen, Ureterp & Hemrik. Vanaf deze datum is het mogelijk een warme maaltijd bij u thuis bezorgd te krijgen. Tussen 11:30 en 12:30 zal het eten bij u thuis worden gebracht. Ons keukenteam bereidt de maaltijden dezelfde ochtend in de keuken van ons restaurant, uitsluitend met verse ingrediënten en op ambachtelijke wijze! Gekookt in plaats van gestoomd, gebraden in plaats van gegrild. Op deze manier staan wij garant voor de vertrouwde, lekkere smaak van eten. Doordat wij al het eten zelf bereiden, kunnen wij ook rekening houden met de meeste diëten en allergieën. ¨ (h)eerlijke warme maaltijden ¨ 1-7 dagen in de week ¨ hoofdgerecht en nagerecht voor slechts € 8,- bij u thuis bezorgd. Heeft u interesse in onze warme bezorgmaaltijden? Neem dan contact met ons op wij verstrekken u kosteloos alle verdere informatie. Familie de Vries & medewerkers, Hotel & restaurant de Stripe Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude Telefoon: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl E-mail: info@destripe.nl

Maaltijd service de Stripe,

U dekt de tafel, wij zorgen voor de rest!


Doarpsrounte De Himrik Verschijnt 10 x per jaar in een oplage van 325 exemplaren. REDACTIE: Doetsje Dijkstra, Melle van der Wal, Olke Dijksma en Lydia Taekema DRUKWERK: Drukkerij F. Pool, Wijnjewoude ABONNEMENTEN/VERSPREIDING: Abonnement: € 12,50 per jaar Bankrek.nr. NL87 RABO0373704763 Opgave/opzegging/wijziging adresgegevens mailen naar: m.eng.vanderwal@home.nl Klachten bezorging: 0516-471296 WEBSITE: www.dehimrik.nl ADVERTENTIES: Contactpers.: Melle van der Wal- 0516-471296 Email: m.eng.vanderwal@home.nl BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS: Huisartsenpraktijk Wijnjewoude/Hemrik 0516-481250 / spoed 0516-480808 Huisartsenpraktijk De Kompe Gorredijk Maats/Labohm 0513-462111 Nauta/vd Meulen 0513-463899 Stender/Kruiderink 0513-461324 Huisartenpraktijk Jubbega 0516-461250

INHOUD: Voorwoord Agenda - prikbord Kerkdiensten Sport in beeld Nieuws van plaatselijk belang Zomerspeelweek Nieuwjaarscafé Hemrik Korfbalvereniging W.W.M.D. Activiteiten in de Witte Kerk 26e Wampex Hemrik Klaas Luiting Nijs van de Soos Nieuws van het dorpssteunpunt Skoallekrante

- 2 - 3 - 3 - 5 - 7 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 21

Kopy voor de volgende Doarpsrounte inleveren bij: Doetsje Dijkstra-Hoekstra, Binnenwei 31. - email naar: drdehimrik@hotmail.com Praatje bij voorplaatje Wampex 26e editie Foto: Froukje Wagenaar

SLUITINGSDATUM ZONDAG 10 febr. 18.00 UUR

Wijkagent de Himrik Henk Liemburg, tel. 0900-8844 Alarmnummer: 112

Maand Februari

Krant verschijnt op 16

Inleveren kopie 10

Maart April

16 20

10 14

Mei Juni

25 22

19 16

September Oktober

14 19

8 13

November December

23 21

17 15

- De redactie is niet aansprakelijk voor fouten (data etc.) in de aangeleverde kopy.

- Ingezonden stukken worden alleen geplaatst, wanneer naam en adres bekend zijn bij de redactie. - Wanneer de redactie het nodig acht, kan zij besluiten een ingezonden stuk niet te plaatsen. - Indien kopy niet tijdig ingeleverd wordt, kan de redactie genoodzaakt zijn voor de betreffende maand niet tot plaatsen over te gaan. - De redactie behoudt zich het recht voor ingeleverde kopy aan te passen ten behoeve van de opmaak van de krant. - Voor kopy met een winstoogmerk heeft de redactie het recht een financiële bijdrage te vragen. - De Doarpsrounte wordt 1 maand na verschijnen geplaatst op www.dehimrik.nl exclusief schoolkrant.

- DR is AVG proof, voor ons privacy statement verwijzen we u naar onze website www.drdehimrik.nl. VOORWOORD - Alle kopy bij graag inleveren in lettertype CALIBRI 11 en in WORD. 1


“ Een diëtist adviseert en begeleidt jong en oud in voeding en leefstijl! ”

Wilt u ook adverteren onkruid in de bestrijden Doarpsrounte?

Pleksgewijs Bestratingswerkzaamheden Informeer naar de mogelijkheden bij Melle van der Wal Agri-service Pleksgewijs onkruid bestrijden

Pleksgewijs onkruid bestrijden Bestratingswerkzaamheden Bestratingswerkzaamheden Agri-service Agri-service

Voor voeding- en/of dieetadvies en begeleiding bij:

 Overgewicht  Ondergewicht / ondervoeding

Tel.:0516 - 471296 m.eng.vanderwal@home.nl Boerestreek 9 Tel.Nr.06-21566800

WWW.JGVANDERHOUT.NL 8408 JD 9Lippenhuizen Boerestreek 8408 JD Lippenhuizen

johan@jgvanderhout.nl Tel.Nr.06-21566800 johan@jgvanderhout.nl

 Diabetes  Hoge Bloeddruk  Te veel cholesterol  COPD

Boerestreek 9  Hart- en vaatziekten 8408 JD Lippenhuizen  Zwangerschapswens

Tel.Nr.06-21566800 johan@jgvanderh

 Voedsel allergie en –intoleranties  Maag- en darmklachten  Suppletie advies

www.sannederee-dietist.nl o.a. in Jubbega en Wijnjewoude

Binnenwei 47 8409 JJ Hemrik 06-51097678 e-jwiebenga@hotmail.com


VOORWOORD Oud en (ver)Nieuw(en) Inmiddels is het jaar 2019 alweer enkele weken van start. Kerstverlichting en -boom zijn weer opgeruimd, oliebollen worden er weer afgetraind en ook de gezelligheid met familie en/of vrienden liggen achter ons. De jaarwisseling verliep in Hemrik (traditioneel) rustig. Geen torenhoge bouwwerken die een vonkenregen veroorzaakten of rellen en agressie tegen hulpverleners. Ik zou bijna zeggen, gelukkig niet! Wat dat betreft houdt Hemrik vast aan haar tradities. Eén van die tradities bestaat eruit, dat er ook weer een nieuwe Doarpsrounte verschijnt. Traditioneel wordt het openingswoord van de eerste editie gegund aan de redactie. Dit biedt mij de gelegenheid om al onze lezers, vrienden en bekenden een fantastisch en gezond 2019 toe te wensen. Maak er een mooi jaar van. Van onze kant zullen wij, net als in 2018, onze stinkende best doen om u maandelijks te informeren over nieuwtjes en ontwikkelingen. Een terugblik op 2018 leert, dat Hemrik een betrekkelijk rustig jaar heeft gekend; geen echt schokkende of ‘nuvere’ gebeurtenissen vielen ons ten deel. Wat als onderdeel van de Hemriker tradities wel jammer is, is dat de drumband genoodzaakt was om de deuren te sluiten. En ook de plaatselijke gym kon het helaas niet meer bolwerken. Gelukkig stonden daar ook weer nieuwe activiteiten tegenover zoals b.v. het nieuwjaarscafé, initiatieven t.b.v. het realiseren van glasvezel en het dorpsfeest waaraan nu standaard een derde dag wordt vastgeplakt. Zulke initiatieven zorgen ervoor, dat er aandacht blijft voor datgene waar Hemrik altijd sterk in is geweest: onderlinge ‘bining’ / saamhorigheid. Hopelijk blijven we lang in staat om dit met z’n allen vast te houden. En dan het jaar 2019. Na alle lekkernijen start het jaar voor velen vaak met berouw na de zonde. Velen zullen ongetwijfeld het nieuwe jaar met goede voornemens zijn begonnen; gezonder eten, meer bewegen, actief taken/functies oppakken. Mooie initiatieven die natuuuuurlijk ook allemaal worden gerealiseerd. Het realiseren van één van deze voornemens zou voor de meeste verenigingen in ons dorp prachtig zijn, nl. het leveren van een actieve bijdrage aan een vereniging. Helaas is het in 2018 niet alle verengingen gelukt om alle posities te bemannen. Kortom: grijp uw kans! En vele handen maken licht werk. Kortom: wat houdt u tegen. Net stinne, mar hinne en aanmelden! En uit eigen ervaring weet ik, dat het plezier en de voldoening die dit oplevert groot zijn. Wij als redactie van de Doarpsrounte zijn in elk geval content dat twee dorpsgenoten deze stap zetten. Na vele jaren als redactielid actief te zijn geweest en hele mooie dingen te hebben gedaan, kozen Doetsje de Boer en Senda de Groot ervoor om zich op andere dingen te storten. Gelukkig waren de vacante plaatsen snel ingevuld. Met veel plezier hebben wij Doetsje Dijkstra en Lydia Teakema inmiddels welkom geheten, en vanaf dit nummer draaien zij actief mee. Hopelijk doet goed voorbeeld goed volgen. Tenslotte: ik hoop dat u ook in het komende jaar weer met veel plezier de Doarpsrounte zult lezen. Overigens, mocht u rubrieken of artikelen missen, schroom dan niet om ons als redactie hierover te informeren. En ook uw kopij in de vorm van een artikel, foto(‘s) of elke andere mogelijke vorm is meer dan welkom; voelt u zich niet bezwaard om iets in te sturen (mailen naar drdehimrik@hotmail.com of inleveren bij één van de redactieleden). Wij worden graag verrast! Olke Dijksma, Voorzitter redactie Doarpsrounte de Himrik

2


Rinse Taekema Tel.: 06 - 46 03 84 42 Tolleane 26 - 9241 WH Wijnjewoude taekematimmerwerken@hetnet.nl www.taekemabouw.nl


AGENDA Dag Woensdag Woensdag Zondag Maandag Zaterdag Zondag Zondag Zaterdag Vrijdag Zondag Maandag Donderdag Woensdag

Datum 16 jan. 16 jan. 20 jan. 21 jan. 26 jan. 27 jan. 3 febr. 2 febr. 8 febr. 10 febr. 11 febr. 14 febr. 20 febr.

Tijd 14.00 20.00 15.00 07.30 18.30 15.00 15.00 19.30 17.00 15.00 07.30 20.00 14.00

Wat is er te beleven Ouderensoos – De Bining Filosofisch literair cafe – Witte Kerk Margriet Sjoerdsma en Egbert Derix – Witte Kerk Oud Papier Buitenroute Kleintje Wampex – De Bining Weima & vd Werf en The Beatles Sessions – Witte Kerk Nanne en Ankie – Witte Kerk Hemrivisie festival Proef de Winter – Stoeterij Het Swarte Paert Allround Troubadour Jan Nota – Witte Kerk Oud Papier Binnenroute en Sparjebird Fryske Jûn – Witte Kerk Bingo Ouderensoos – De Bining

Dorpssteunpunt Hemrik Hebt u vragen over welzijn, zorg en wonen dan kunt u contact opnemen met uw omtinker. Het tel.nr en emailadres staan vermeld op de omtinkerslijst, welke te vinden is op de website ww.dehimrik.nl.

PRIKBORD Nieuwe bewoners: Andryssingel 24: Astrid Wouters en Pieter Borst. Bûtewei 59, Wijnjewoude: Eize van Houten en Teunie van der Wijk met zoon Jelmer en dochter Femke en moeder Tonny van der Wijk-Korpershoek. Verhuisd: Jildert, Margriet, Brend en Ties Herder: van Andryssingel 24 naar Tjalling Harkeswei 96 in Wijnjewoude. **********************************************************************************

Thuiswedstrijden HVC 25-01-19

19.00 Jeugd HVC - Kwiek Lydia 20.00 Dames HVC - SDO Johannes S 21.00 Heren HVC - SDO Johannes B 01-02-19 19.00 Jeugd HVC - VoVeSa Lydia 20.00 Dames HVC - s.v. Thor Johannes S 21.00 Heren HVC - Hercules Johannes B **********************************************************************************

Kerkdiensten Protestantse Gemeente Lippenhuizen – Hemrik 2019

Datum 20 januari 27 januari 3 februari 10 februari 17 februari

Tijd 10.00 10.00 11.00 10.00 10.00

Dienst te Lippenhuizen Langezwaag Lippenhuizen Langezwaag Lippenhuizen

Voorganger Ds. S. Blok Ds. J. Vlasblom Ds. P. Hulshof, gewijzigde aanvangstijd Ds. S. Blok Ds. P. Crom

3


Van de predikant Vorig jaar nog oud en nieuw bij vrienden elders in de provincie, nu dan in Langezwaag, waar de klokken luidden en het vuurwerk knalde. Wat een prachtig plaatje! U allemaal een heel gezegend, gezond en gelukkig 2019 gewenst!

Begin veertigdagentijd 6 maart is het aswoensdag en begint de veertigdagentijd. Om 19:30 uur is er op 6 maart in de kerk van Langezwaag een korte, verstilde viering en is er de gelegenheid een askruisje te ontvangen. Heeft u nog de palmpasen takjes van vorig jaar in huis, neemt u die dan de dienst van 24 februari mee naar de kerk. Het is een oude traditie om deze takjes met aswoensdag te verbranden en de as te gebruiken voor de askruisjes. Kliederkerk De datum voor de volgende kliederkerk is geprikt: zaterdagmiddag 23 maart 16:00-18:00 in het dorpshuis van Langezwaag. Tot dan! Kliederkerk is bedoeld voor kinderen van de basisschool en hun (groot)ouders. We gaan kliederen en knutselen, horen een verhaal en eten samen. Deze keer horen we van schapen en wolven, van slechte en van goede herders. Afwezigheid Het tweede blok van de Urban Mission training is op 21 en 22 februari. Deze data ben ik afwezig in de gemeente. Ik heb vakantie van 25 februari tot en met 3 maart. Collega ds. Ron Lafeber uit Gorredijk neemt voor mij waar. Neemt u bij dringende zaken deze dagen contact op met onze scriba, Tiny Jubels. Wilt u mij graag spreken, voor iets groots of iets kleins, schroom dan niet om contact op te nemen. Heel vriendelijke groet, Ds. Sietske Blok *********************************************************************************

Kerkdiensten Gereformeerde Kerk PKN Wijnjewoude – Hemrik 2019

Datum 20 januari 27 januari 3 februari 10 februari 17 februari 24 februari 3 maart

Tijd 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur

Predikant Ds. A.F. Troost, Ermelo Ds. H. Engelsma / Heilig Avondmaal Ds. J.N. Dijkshoorn, Oude-Nieuwe Horne Ds. H. Engelsma/ Vierdienst Dhr. E. van Halsema, Kampen Ds. H. Engelsma Mw. R. de Vries-Martini , Haulerwijk

Adres Kerk : Merkebuorren 34 9241 GG Wijnjewoude/ Predikant: ds.H.Engelsma tel.0516-427184 Website : www.pkngereformeerdekerkwijnjewoude.nl 4


SPORT IN BEELD Fenna Zandstra: “Als je iets heel graag wilt kan je doelen bereiken!” Ongetwijfeld heeft u, net als ik, wel eens met een nieuwsgierige blik staan kijken. Op de parkeerplaats bij De Bining staat een rode Peugeot geparkeerd. Met op de zijkant een afbeelding van een schaatser met beennummer 79. Van wie is die opvallende auto en wat zit er achter die iemand? Om mijn nieuwsgierigheid te stillen, heb ik de stoute schoenen aangetrokken en bij de woning van Jeep en Gerda Zandstra aangebeld voor een interview met Fenna. Door Olke Dijksma Het begin Als oudste dochter uit het gezin Zandstra is Fenna door het schaatsvirus besmet. En schaatsen doet zij op hoog niveau; ze schaatst nl. in het marathonpeloton en mocht dit jaar haar debuut maken op het hoogste niveau bij de landelijke dames. Zo deed ze als 20 jarige b.v. op 1 januari jl. verdienstelijk mee aan het Nederlands kampioenschap marathonschaatsen in Groningen. Maar hoe is die passie eigenlijk ontstaan? Fenna vertelt dat zij reeds van jongs af aan sport i.h.a. leuk heeft gevonden. Zo was ze in haar jonge jaren lid van de plaatselijke korfbalclub WWMD; geen grote reisafstanden en mooi dichtbij huis. Maar ook b.v. olympisch zwemster Inge de Bruin en zwemmen sprak aan. Er lag destijds regelmatig natuurijs. Fenna “was dan niet van het ijs te slaan”. Zowel na schooltijd als ’s avonds met Janke Wagenaar (ja inderdaad, die van Durk en Janke) mee naar de Hemriker ijsbaan; “ik vond dat echt geweldig”. Wat een plezier; was de kunstijsbaan (Thialf) maar dichterbij dan kon je altijd schaatsen. En nadat Fenna op haar 9e verjaardag een ‘strippenkaart’ ontving voor 10 schaatslessen en vervolgens een diploma behaalde, stond haar besluit vast: schaatsen is mijn sport. Aanmelding bij De Klúners (Drachten) was daarna snel geregeld. En inmiddels is ze van daaruit doorgestoomd naar een hoger niveau en maakt Fenna deel uit van de Friese selectie. Fantastisch gevoel Steeds maar rondjes rijden, wat is daar leuk aan? Fenna: “Moeilijk om uit te drukken. Het gevoel van glijden op het ijs en heerlijk op een hoge snelheid in een bocht hangen geven een fantastisch gevoel.” En dat Fenna heeft gekozen voor marathon heeft er naar eigen zeggen mee te maken, dat marathonschaatsen veel meer is dan het solistisch neerzetten van de snelste tijd. Marathon is een combinatie van snelheid én tactiek. Degene die het snelst en meest slim het spel speelt wint de wedstrijd. Juist het belang van tactiek geeft de marathonsport een extra dimensie. En schaatsen eenzaam: nee, in het geheel niet! Fenna: “Natuurlijk is het een individuele sport waarin jezelf bepaalt wat je doet. Maar regelmatig train je in een groep. En op het ijs ga je voor jezelf, maar ben je tegelijkertijd onderdeel van een team. En na afloop van de wedstrijd is het één grote familie.”

5


Schaatsen veel meer dan een wintersport Schaatsen beoefen je niet alleen maar in de winter. Eigenlijk leg je in de zomer de basis voor de wedstrijdperiode in het winterseizoen. Fenna: “April is een relatief rustiger maand. Naast lichte hersteltraining doe je dan tests waarmee de eigen trainingszones worden bepaald. Vanaf mei begin het dan weer: 8 – 12 keer per week trainen. Trainingen die elkaar in een blok van drie weken per week afwisselen: duur, intensief (interval), relatieve rust. Maar duurtraining vormt de basis en wordt later uitgebreid met meer intervaltraining.” En de intensiteit van de training bouwt op als je dichter in de buurt van september komt (opening Thialf). Oeps, dat is wel heel erg veel. Zoiets moet vast erg veel ‘brandstof’ vragen. Fenna beaamt dit en geeft aan dat zowel hoeveelheid als samenstelling van haar voeding belangrijk zijn. Daarbij maakt Fenna dankbaar gebruik van de kennis over voedsel die zij tijdens haar ziekteperiode heeft opgedaan. En op afroep kijkt een diëtist over haar schouder mee. Houd u even vast wat Fenna zoal naar op een dag naar binnen werkt: pap met havermout en noten, 10 sneden brood, appels, bij thuiskomst nóg meer brood, warme maaltijd, nogmaals pap. Kortom: ite as in turfgraver. Thuis Voor het leveren van topprestaties zijn volgens Fenna plezier en doorzettingsvermogen belangrijker dan alleen maar talent. Maar presteren doe je niet alleen. Optrekken met b.v. vriendinnen is ook belangrijk, maar dan niet tot ’s nachts laat in de kroeg maar dit in de vorm van b.v. een lunch tussen de middag. Maar minstens zo belangrijk is de steun van het thuisfront! Fenna vertelt dat ze hier erg blij mee is. Door b.v. vervoer naar wedstrijden, klaarzetten van maaltijden, slijpen schaatsen enz. wordt Fenna door haar familie ‘ontzorgd’ en kan ze zich volledig op presteren richten. Nog onduidelijk is hoe dit vanaf volgend seizoen wordt ingevuld. Na het behalen van haar VWO-diploma deze zomer wil Fenna gaan studeren en misschien op kamers gaan. Of dit alles is te combineren met een schaatscarrière zoekt ze thans nog uit. Ik ben benieuwd naar de uitkomst daarvan. Elfstedenwinnaar? Het antwoord op de vraag welke sporttoekomst Fenna voor ogen heeft, geeft een mooie blik op haar drive en ambities. Fenna: “nu rijd ik nog mee in het landelijk peloton en kan mij daar zo af en toe laten zien. Vanaf volgend seizoen starten in de topdivisie (= hoogste landelijke niveau) en ook punten behalen lijken haar mooi. Maar ook b.v. de alternatieve Elfstedentocht op de Weisensee of het winnen van een Elfstedentocht zou prachtig zijn.” Wie weet, misschien komt de opvolgster van Klasina Seinstra wel uit Hemrik. Fenna, veel succes toegewenst; Hemrik blijft jouw prestaties met belangstelling volgen!

6


NIEUWS VAN PLAATSELIJK BELANG NL DOET in HEMRIK op 16 maart! De grootste vrijwilligersactie van Nederland! T

Doet jouw club of vereniging ook mee? Stuur dan even een mailtje naar: PlaatselijkBelang@dehimrik.nl. Dit in verband met de communicatie over de klussen in het dorp: er komt namelijk nog een gezamenlijke oproep voor vrijwilligers in de Doarpsrounte van februari.

*******************************************************************************************

ZOMERSPELWEEK JUBBEGA-HOORNSTERZWAAG-HEMRIK Vorig jaar deed Hemrik voor het eerst mee aan de zomerspelweek in Sparjeburd van Jubbega en Hoornsterzwaag. De eerste dag deden er een aantal kinderen uit Hemrik mee. Het was leuk en mond op mond reclame deed een hoop, dus de dagen erna volgden er meer kinderen uit Hemrik! Het was een zeer geslaagde spelweek, waarin vooral heel veel getimmerd en gezaagd en geknutseld kon worden, maar er ook een stormbaan was en een valkenier. Dit jaar is er weer een zomerspelweek voor kinderen van de basisschool (vanaf 6 jaar) en ook deze keer doet Hemrik mee. Dus heb je zin in een week vol hutten bouwen, spelletjes spelen en knutselen en nog veel meer: zet dan allemaal vast deze data in jullie agenda: week 34 (de laatste week van de schoolvakantie) maandag 19 augustus t/m donderdag 22 augustus! Net als vorig jaar zijn we ook weer op zoek naar vrijwilligers die ons een dagdeel, dag of meerdere dagen zouden willen helpen. Je kunt ook nu alvast meehelpen/denken bij de organisatie van de spelweek, maar alleen de week zelf meedoen is vooral ook heel fijn. WĂ­j doen in ieder geval mee en we hopen op meer vrijwilligers uit Hemrik! Ook jongeren mogen zich aanmelden als vrijwilliger! Janneke Wiebenga en Marleen Verbeek 7


NIEUWJAARSCAFÉ HEMRIK Wat een knalfeest! Wat een feest was het 12 januari in De Bining tijdens het tweede Nieuwjaarscafé Hemrik. Jong en oud, we schatten dat er zo’n 150 bezoekers waren, genoten van het gezellig bijpraten en dansen met hun dorpsgenoten, onder het genot van een hapje en drankje. Het café was dit jaar omgetoverd in après-ski sfeer, compleet met skihut, ski’s, sleeën en als extra activiteit: spijkerslaan. En natuurlijk waren er weer de spetterende karaokeoptredens van Hemrikers. Dj’s Harry en Gerard zorgden ervoor dat iedereen op de dansvloer aan zijn/haar trekken kwam met muziek vanaf de jaren 60 tot nu. Tjisse Visser, voorzitter van Plaatselijk Belang, opende de avond en toostte met iedereen op een gelukkig en gezond 2019. Daarna stapte tot ieders verrassing de ‘foute skileraar’ (je weet wel, die van de bierreclame) het café binnen met de uitroep: ‘biertje!’. We bedanken de vele vrijwilligers en sponsoren die er mede voor hebben gezorgd dat het een topfeest werd. En was je er dit jaar niet bij? Niet getreurd, volgend jaar gaat Nieuwjaarscafé Hemrik op herhaling. Noteer alvast de datum: 11 januari 2020. De organisatoren, Senda de Groot en Anje de Jong

Foto’s: Johannes Zandstra

8


KORFBALVERENIGING W.W.M.D.

Alle 3 WWMD-teams hebben dit weekend weer gewonnen. Vooral het E-team doet het goed. Nog ongeslagen…… Komend weekend 19 januari zijn in De Bining de volgende wedstrijden: 9.00 uur WWMD F1 – DTL F1 10.05 uur WWMD E1 – Wordt Kwiek E2 11.10 uur WWMD D1 - Leeuwarden D1 In het weekend 2 februari: de volgende thuiswedstrijden: 9.45 uur WWMD F1 - It Fean F1 10.30 uur WWMD D1 - Frigro D1 Jeen Meinsma 12 Januari: De Walden F1- WWMD F1 Vandaag een vroege wedstrijd in Oenkerk tegen De Walden. Twee ploegen die gelijk in punten staan. De start is voor De Walden. In het eerste kwart scoren ze driemaal 3-0. We moeten duidelijk nog op gang komen. In het tweede kwart gaat het beter. Fimme brengt de ploeg er weer bij en eroverheen. Bij rust is het 3-5 voor ons. Na rust hebben we een sterke fase. Keimpe scoort drie keer op rij en Djurre, Linde en Wende verdedigen als leeuwen. We lopen uit naar 3-8. Omdat De Walden nu met 1 extra speler spelen komen ze toch weer dichterbij. Als we het laatste kwart in gaan is het 7-9. We voelen de hete adem. Om en om scoren we. Dan weer 3 verschil, dan weer twee. Jennefer krijgt nog een strafworp mee, Fimme, Wende en Djurre scoren. Met nog 2 min. is het 9-12. De Walden scoort de 10-12. Wij krijgen mooie schietkansen. Nog 45 sec. En weer scoort De Walden. Wij hebben de bal weer uit en krijgen weer kans op kans. Toch verliezen we de bal en met nog 15 sec. breekt De Walden nog een keer uit. Net op tijd is Fimme terug om hun speler te verdedigen. En afgelopen..... pfffffff.... Zo wat was dat spannend.. Iedereen is door het dolle. We hebben gewonnen met 11-12. **********************************************************************************

ACTIVITEITEN in de WITTE KERK Zondagmiddag 20 januari om 15.00 uur MARGRIET SJOERDSMA EN EGBERT DERIX: Favourite Songs Zangeres en pianist brengen songs van Leonard Cohen tot Tracy Chapman en van Michael Sembello tot Tom Waits. Entree € 10,- incl. consumptie, t/m 12 jaar € 2,Zondagmiddag 27 januari om 15.00 uur WEIMA & vd WERF en THE BEATLES SESSIONS Weima & vd Werf spelen voor de pauze hun favoriete Beatlesliedjes en The Beatles Sessions vertolken daarna Beatlessongs op indrukwekkende wijze. Entree € 7,50 incl. consumptie, t/m 12 jaar € 2,Zondagmiddag 3 februari om 15.00 uur NANNE en ANKIE: Vuur op de Zuidpunt Aangekleed liedjesprogramma met als thema’s eenzaamheid, hoop, vreugde, weemoed, angst, humor, woede liefde, verslagenheid en opluchting. Entree € 10,- incl. consumptie, t/m 12 jaar € 2,9


Zondagmiddag 10 februari om 15.00 uur JAN NOTA: Blinder!, Friestalig liedjesprogramma Troubadour Jan combineert het spelen van de liederen met verhalen over het ontstaan ervan. Entree € 10,- incl. consumptie, t/m 12 jaar € 2,Donderdagavond 14 februari om 20.00 uur FRYSKE JÛN zie aankondiging elders in de Doarpsrounte Entree € 6,- incl. koffie of thee vooraf Meer informatie en reserveren via www.wittekerkhemrik.nl *********************************************************************************

FALENTYN YN DE WITE TSJERKE Op tongersdei 14 febrewaris fiere wy de dei fan Falentyn yn de Wite Tsjerke. In hiele jûn in programma oer de leafde. Wy ha minsken út’e Himrik, út Lippenhúzen, Beetstersweach, Jorwert, Feanwâlden frege om wat te dwaan mei it thema de leafde. Der sil op tongersdeijûn dus fan alles te hearren wêze, jim moatte tinke oan in moai fers, in gedicht, in ferhaal, in toanielstikje, in anekdoate. Der komt fanalles foarby. De measte stikjes binne net hiel lang, dus wurdt it in tige ôfwikseljende jûn. Der sil ek tiid wêze foar in tapaslik hapke en in drankje, der wurdt alle war dien om der in genoeglike jûn fan te meitsjen. It wurdt in Fryske jûn, fandêr ek de fraach fanút de organisaasje om allegear op de ien of oare menier sjen te litten dat jim it Frysk tagedien binne. Hooplik komme jim ek om de dei fan Falentyn mei ús te fieren. It kostet 6 euro. Mar dan ha jim in machtich moaie jûn, dat wikke wy jim. Dus graach allegear op nei de Wite Tsjerke op’e Himrik op tongersdei 14 febrewaris. Graach oant dan!

De Falentyn’s kommisje bestiet út: Piet, Ane, Gelbrigje, Andrea, Anneke en Jelke

10


BOUMA'S BOUWBEDRIJF Wijnjewoude, ( (0516) 48 18 61 Weinterp 44a Tel.: 0516 - 48 18 61 9241 HE Wijnjewoude Fax: 0516 - 48 14 00

Het adres voor: - Bouwtekeningen - Bouwmaterialen - Verbouw - Nieuwbouw - Onderhoud Roelof Nolles LichtTechniek Het Helmhout 30-3 9206 AZ Drachten 06 2040 8558

techniek@rnolles.nl

Gespecialiseerd in het verzorgen van techniek bij theaterproducties en danswedstrijden. Verhuur van: - Licht - Geluid - Balletvloer


26e WAMPEX HEMRIK 2018 Alle 38 opgegeven ploegen zijn aan de start verschenen. Een aantal met iets minder deelnemers i.v.m. ziekte. Dit jaar had de organisatie een hele kluif aan het organiseren van vervoer naar de startplaats. Maar liefst 10 vrijwillige chauffeurs hadden we hiervoor weten te strikken. Helaas moest één van de chauffeurs afhaken i.v.m. ziekte. Binnen een kwartier hadden we hiervoor een vervanger gevonden: Erwin met zijn “A-team” bus. Een aantal ploegen waande zich in de bus dan ook al het “A-team”. En misten het bijbehorende muziekje. Het vervoer liep (letterlijk en figuurlijk) op rolletjes, dankzij de coördinatie van Luitzen en Tessa, onze vaste EHBO-ers. Dank jullie wel, jullie hebben ons veel werk uit handen genomen. Ondanks dat je op alles denkt te zijn voorbereid: Eén van de chauffeurs kreeg pech onderweg met de auto en kon de laatste groep niet vervoeren. Ook daar bracht EHBO-er Luitzen uitkomst: Hij is in auto gesprongen en heeft een ploeg weggebracht. Tussen post 1 en 7 deden zich weinig problemen voor. Na post 7 liep het even mis. De ploegen moesten door een slecht begaanbaar stuk met stekelstruiken. Een stuk of 10 ploegen hebben hierdoor veel tijd verloren. Ze dachten dat ze hier niet door konden/hoefden en liepen hierdoor vertraging op. Dat leverde onderweg en na afloop wel gemopper op. Andere ploegen gingen zonder problemen door dit slecht begaanbare stuk route. Van deze ploegen hoorde je: Geen probleem hoor. Ging prima. Dit is een WAMPEX. Dit hoort erbij. Een van de vrijwilligers zei heel treffend: “Dit is geen bejaardenwandeltocht, dit is een WAMPEX”. Nadat de ploegen bij de Stille post waren geweest liep het verder weer prima. De acrobatische toeren bij post 1 vielen wel in de smaak. Het spijkerslaan bij post 4 was ook succesvol. De puzzels bij post 6 leverden nogal wat problemen op. Een beetje te moeilijk voor vermoeide deelnemers. Helaas misten bijna alle ploegen daardoor de eerste letters van het te vinden woord (R op 1). Ieder jaar gaat de opruimploeg achter de laatste ploegen aan om alles uit de route te halen. Zo ook dit jaar. De posten helpen meestal met het opruimen van de attributen bij de posten. Scheelt ons veel tijd. Soms gaat dat mis zoals dit jaar en heeft de opruimploeg meer werk. Jammer. Volgend jaar beter. De opruimploeg loopt soms een dubbele Wampex. Respect hoor. Nadat alle ploegen bij de laatste post geweest zijn beginnen we in de Bining alvast met het opruimen van onze spullen. En dat zijn er nogal wat. Soms is het lang wachten op de laatste ploeg(en). Dit jaar moesten we inderdaad wat langer wachten: Niet op een ploeg maar op één van de posten. Het was zo gezellig onderweg op de post, dat men had besloten wat langer te blijven. We zitten na afloop even gezellig bij elkaar met allemaal sterke verhalen en gekke dingen onderweg. Dan moeten we de tafels en stoelen opruimen, aanvegen. Daarna namen de vrijwilligers van de Bining het van ons over om de Bining even flink schoon te maken. Rond 05.30 uur konden we huiswaarts. Dit was erg vroeg in vergelijking met vorig jaar. Toen konden we pas om 07.30 uur huiswaarts. Vanmorgen om 11.00 uur begon te groepsapp alweer de piepen. De meeste mensen van de organisatie waren al druk bezig met het opruimen van alle dingen. Kar leeghalen en alle spullen schoonmaken/opruimen. Alle geleende spullen terugbrengen. Alle Wampex spullen schoonmaken, hesjes wassen en alles opruimen. Verslag maken en uitslaglijst voor de ploegen maken.

11


De winnaar 2018: Waskemeer en omkriten. Ze mogen de trofee weer een jaartje mee naar Waskemeer nemen. Looptijd: 5 uur en 34 minuten. De winnaar van het spijkerslaan: De verdwaalde R*kkers. Met slechts drie slagen zat de spijker in het blok hout. Ze mochten een hamer en het blok hout met de spijkers mee naar huis nemen. De winnaar van de Rode lantaarn: Girlpower Ze hebben 10.17 uur gelopen. Dit is zonder bijtelling van de straftijd. Bedankt voor het meedoen/meehelpen en tot volgend jaar op vrijdag 27 december 2019 bij de 27e WAMPEX. Namens de Wampex organisatie, Sjoukje van der Ley

12


drukkerij Tel.: 0516 - 48 15 97

Opper Haudmare 2 9241 WD Wijnjewoude

info@drukkerijpool.nl www.drukkerijpool.nl

Doordat we een klein bedrijf zijn, hebben we persoonlijke aandacht voor onze klanten en zijn flexibel. Naast twee traditionele drukpersen beschikken wij ook over een aantal geavanceerde printers. Hiermee kunnen wij een breed assortiment drukwerk tegen concurrerende prijzen leveren. Voor meer informatie kijk op onze website of kom eens langs en informeer naar de mogelijkheden en prijzen.

Ook in Hemrik en omgeving


KLAAS LUITING

“ in skoalmaster yn de 17e ieu” (In koart ferslach) Wa wie dizze master, dy de bern yn De Himrik sawol as yn Wijnjeterp ûnderwiis joech? Syn âlders wienen Engelbartus Loytink en Trijntje Clases. Heit Engelbartus kaam út Winterswyk, wie wever en hyl wierskynlik is hy krekt as oare wevers fan meart oant oktober nei Fryslân kaam om te weven. Hja hienen fêste adressen û.o. as Lippenhúzen, Beetstersweach, Oerterp, Drachten en Burgum. En as de leafde int spul kaam, bliuwen de jongfeinten wol ris yn dy doarpen hingjen en boasken hja. Yn elts gefal waard Klaas op trije jannewaris 1801 yn Lippenhúzen berne en wie ien fan in team fan tsien bern,dy se krigen hienen yn Lippenhúzen. Wol wienen 5 fan de berntsjes betiid wei rekke, mar wie yn dy tiid faak sa. Nei de dea fan heit Engelbartus Luytink krige mem Tryntsje noch in famke yn meart 1806 fan Gerrit Hendriks Wyberdink, ek in wever. Tryntsje stoar al yn maaie 1806 en Gerrit soarge wol foar alle oare bern. Mar no Klaas dan. Yn it jier 1820 moast hy yn tsjinst, mar troch nûmer wiksel ( ôfkeap) kaam hy dêr frij fan. In oare moast foar him yn tsjinst en krige it jild. Klaas waard kwekeling op de skoalle by master de Roos yn Lippenhúzen, die dêr eksamen en waard befoege ta ûnderwizer yn de fjirde of leechste rang. Hja moasten wat rekkenje, skriuwe en lêze kinne. Wol krigen se in offisjeel diploma. Op 31.10.1821 folge hy yn Sigerswâld Paules van der Meer op dy ûntslein wie. De ûnderwizer, amper 18 jier, wie te jong om foar de klasse te stean en les te jaan. Dat blykte wol, om’t hy mei de bern boarte binnen en bûten. Dat koe net , jo moatte der boppe stean en net knikkerje, tipelje of tou dûnsje mei de bern. Lang wie Klaas der net, hy woe mear. Op 29 july 1922 gie hy fuort en wêrhinne? Ja krekt, nei... De Himrik. Hy folge dêr Klaas Tjitzes op dy stoarn wie. In jier letter yn 1823 waard hy tredde rang en dat hâlde yn, dat jo ek taal en mei breuken rekkenje moasten.

skoalletas

Doe kaam der in krinkel yn it tou, hy boaske op 26.02.1826 mei Antijn Andries van Roosen út Easterwâlde. En dat moast ek wol, want nei twa moanne wie der al in berntsje. Dat wie yn dy tiid net sa gewoan as no , foaral net as jo skoallemaster binne. Jo hawwe in foarbyldfunksje as master en de fâdij fan de Herfoarmde tsjerke yn De Himrik wie der net sa bliid mei. Sa ús Heit eartiids sei: hy sil wol it ‘Sanhedrin’ (tsjerkeried) komme moatte. Ja, dat hat hyl lang duorre foardat dy gewoante yn de measte tsjerken ôfskaft waard. Jo moatte dêr mar sitte foar dy tsjerkeried. Ja, dan kinne jo earst mar better foar it sjongen de tsjerke út wêze om dat letter te foarkommen . En wêrom foar de fâdij? Hy krige fan harren ek in bydrage en moast dêr hyl wat foar dwaan. Koster wêze, foarsjonger en foarlêzer , skjin meitsje, hûnen de tsjerke út jeie ..., en dan mar 24 gûne krije it 13


jier. Fan it lean fan de oerheit en it jild it bern koenen je net libje. It ûnderwizend personeel hie derneist ek alderhande beroppen derby. Mar afijn, yn 1826 krige hy nije baan yn Oentsjerk , hy hie no al de twadde graad (ierdrykskunde en skiednis) Leare koe hy wol, mar nei twa jier yn Oentsjerk gie hy yn 1830 dôchs wêrom nei Opsterlân. Op 22 april 1830 stie hy yn Wijnjeterp oan skoalle. Die skoalle stie oan it Binnenpaad (tusken de Binnenwei en de Opsterlânse Kompanjonsfeart ) . Efter de Herfoarmde Tsjerke neist de Pastorij . It Skoalhûs en de Pastorij wienen eigendom fan de tsjerke. In nije pastorij is letter yn 1878 bout wurden oan de Binnenwei tsjinoer de Tsjerkereed. De/it skoalle( hûs) wêr Klaas wenne stie wêr no Jan Kerkstra ( tapaslike namme) harren juwelierssaak hat. Om efkes dúdlik oan te jaan: Oan de Tsjerkereed: Earst de buorkerij ( no Durk Bijma nûmer 3), dan de pastorij (ôfbrutsen) dan de skoalle/ skoalhûs (it plak wêr Kerkstra sit no. 4.) Yn 1833 probearret Klaas noch ris promoasje te meitsjen yn Hallum, mar dat slagget net en dêrnei is hy blykber siik wurden neffens de ferslachjouwing , it les jaan giet efterút. Wol ferhuzet nei in wenning by de feart, ek efter de tsjerke en begjint der in winkel . Boppedat ynvestearret hy yn in hûs yn Lippenhúzen. Dat it lesjaan efterút giet, kin ek wol it gefolch wêze fan de drokke nearing dy hy derby hat. Yn elts gefal hat alles him wol soaden oan de dyk set, dat blykt wol út de boelpartsje yn 1861 troch de notaris K. Tadema út Easterwâlde. Der wie hyl wat te ferpatsjen troch de twa húzen en alle ynventaris . Alles wol wat let ( de famylje hie it fergetten), want Klaas Luiting wie al ferstoarn op 5 jannewaris 1839. Miskien dôchs troch de kwaal dy hy hie? Hy is mar 38 jier wurden. Albert van der Veer nimt syn taak oer. Yn elts gefal is hy wol in master fan betsjutting west foar de Gemeente Opsterlân.

Wêr de skoalle stie Klaas Luiting: wever, master twadde rang, koster, foarsjonger, bakker en winkelman. (Mei tank oan G.H.Luiting, Hâns de Jong en Gosse van den Bos.) © Henk F. Hânsma De Himrik

14


NIJS VAN DE SOOS

2018 hat foar de soos in goed jier west , mei gesellige midjes en moaie sprekkers. Ja, fansels bedoele we dan it ûnderwerp (net de sprekker). Sa kinne wy dan ek werom sjen nei de lêste gearkomste fan dit jier alwer. De moai oanklaaide ,, yn kryst sfear” kantine fan de Bining en de moai dekte tafels, brochten eltsenien yn de kryst stemming. Noch eefkes in pear spultsjes der tusken troch mei moaie pryskes, it koe net op. Dan ta beslút fansels de kryst breatafel. Sa waard dit jier ek wer moai ôfslúten. De earstfolgjende Soos is op 16 jan 2019 . Ik soe sisse OANT dan. It Bestjoer •

16 januari om 14.00 uur: mw. Jantsje Oost uit Buitenpost vertelt verhalen over het theater: “Ivich jout de see it san werom”.

Alle soosmiddagen zijn in de Bining. Wie vervoer nodig heeft naar de soos kan bellen met: Fokje Nijboer 471576 Janke Oldenburger 471298 Boukje de Boer 471242 *********************************************************************************

US NOCHT: JUBILEUMFOARSTELLING

Toanielselskip Us Nocht spilet jubileumproduksje spilet yn de Lawei Yn it kader fan harren 85-jierrich bestean yn 2019 spilet toanielselskip Us Nocht út Drachten de jubileumfoarstelling “Utblaasd!”, in hiele bekende, yn het Frysk oersette tonielbewurking troch Jan Schotanus fan de film “Brassed off” van Paul Allen. It stik is earder spile yn de iepenloft troch Jorwert. Dit barren sil wêze op sneon 9 (20.00) en snein 10 februari (15.00) yn skouboarch de Lawei te Drachten. De regy is yn hannen fan Theo Smedes en Wytse Algra It stik spilet him ôf yn Yorkshire, Ingelân, yn it begjin fan de njoggentiger jierren. De iene nei de oare koalemyn moat slute. Gjin myn, gjin wurk, gjin middenstân en ek gjin brassband mear. Mar de dirigent lit it der net by sitte. De Grimley Colliery band wint de heale finale yn Halifax en mei meidwaan oan de finale yn de Royal Albert Hall yn Londen. Dêr sil de band nochris ien kear op emoasjonele wize hearre litte wat se wurdich binne…. It is in foarstelling mei toaniel en muzyk. De realitiet wurdt kombinearre mei in soad humor. Mei in laits en in trien. As Ingelske brassband sil brassband De Bazuin út Donkerbroek oan dizze jubileumfoarstelling meidwaan.Se dogge mei mei de folsleine band. Toanielspilers sille meiblaze/aktearje yn de band. Yn de opfiering dogge ek trije bern mei fan 8, 9 en 11 jier. Se hawwe in wichtige rol yn it gehiel. Fan herte wolkom! Kaarten foar de foarstelling binne te bestellen fia de webside fan de Lawei. www.lawei.nl. www.usnocht.nl 15


NIEUWS VAN HET DORPSSTEUNPUNT Gezellig samen eten? Op woensdag 13 maart organiseert het dorpssteunpunt weer een gezamenlijke warme maaltijd voor alleengaanden en voor personen van 65 jaar en ouder. Er wordt u een maaltijd met een nagerecht aangeboden. Ook ontvangt u 2 consumpties. I.v.m. de organisatie willen we graag dat u zich van tevoren opgeeft. Dit kan bij voorkeur bij uw omtinker in de buurt. Mocht dit niet lukken , dan kunt u zich telefonisch opgeven bij Gerard Zondervan 0516-471906 of Jan Quarré 0516-471387 U kunt zich ook via de mail opgeven. Het mailadres is: dorpssteunpunthemrik2@kpnmail.nl Opgave is mogelijk tot en met vrijdag 8 maart. De bijdrage die van u wordt gevraagd bedraagt € 10,00. U bent van harte welkom op woensdag 13 maart vanaf 17.30 uur in de Bining. Het buffet begint om ongeveer 18.00 uur. Mocht u dieetwensen hebben, wilt u dit dan doorgeven? Wij verheugen ons op uw komst!

Gezocht: iemand die een keer wil koken. De laatste keren wordt het eten verzorgd door inwoners uit Hemrik. Ook deze keer willen we dat graag weer doen. We zijn op zoek naar mensen die een onderdeel van de maaltijd willen bereiden. Denkt u: “Dat lijkt me ook wel leuk voor een keer”, dan kunt u zich melden bij Gerard Zondervan. Tel. 0516-471906, mailadres: agee@home.nl

16


Garage ’ de Buorren’’ Wij adviseren en verzorgen Uw Ø Ø Ø Ø

SERVICE CENTER

BUORREN 65

8408 HK LIPPENHUIZEN

0513 461938

Belastingaangifte Administratie Salaris administratie Kwartaal- en jaarrapporten

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude. Tel. 0516 48 09 93 www.boumaadmin.nl

De Witte Kerk Hemrik is een sfeervol en bijzonder gebouw uit 1739. Sinds de restauratie in 2002 is de Witte Kerk een culturele ontmoetingsplaats.

Wij bieden een breed programma van culturele activiteiten: muziek & theater, het filosofisch-literair café en twee maanden per jaar kunst bij ART Super. Voor het organiseren van bijeenkomsten en het vieren van speciale gebeurtenissen in een bijzondere entourage. Ook voor receptie, familiedag, presentatie, workshop, huwelijk, lezing en training. Muziekgezelschappen kunnen het gebouw huren voor uitvoeringen, repetities en CD-opnames.

www.wittekerkhemrik.nl Binnenwei 22, 8409 JH Hemrik

info@wittekerkhemrik.nl

tel. 06 13 58 35 77


Gastzangers welkom voor passieproject Christelijk gemengd koor ‘Looft den Heer’ Wijnjewoude nodigt gastzangers uit voor de passiecantate ‘Lam Gods’ van Johan Bredewout, op tekst van Hans de Ruiter. Dit wordt het derde passieproject van ‘Looft den Heer’, waarbij het basiskoor wordt uitgebreid met tientallen enthousiaste gastzangers die gedurende twee maanden wekelijks repeteren. In de week voor Pasen staan drie uitvoeringen gepland (13, 14, 17 april) in Zuid Oost Friesland. De repetities zijn vanaf 20 februari op woensdagavond van 19.30 tot 21.45 uur in Wijnjewoude. De cantate ‘Lam Gods’ is het passie deel van het Oratorium ‘Van Liefde Ongekend’. De koorpartijen zijn eenvoudig en worden afgewisseld met tekstlezingen en samenzang. Het geheel wordt begeleid door piano en orgel en staat onder leiding van Annejaap Soldaat. Zin om mee te doen? Meld je aan vóór 1 februari! Bij Wieke Haarsma, w.haarsma47@gmail.com of tel. 06 21 46 20 14 (ook voor vragen) ********************************************************************************

7 juli 1962 in de krant------ter hoogte van café "de lachende liefde"----Aangeleverd door: Gosse van den Bos

17


18


**********************************************************************************

Krant 18 december 1951. Aangeleverd door: Gosse van den Bos 19


Gastouderbureau Goedteplak

Gastouderbureau Goedteplak Kinderopvang in een thuissituatie Voor vraagouders èn gastouders!

Met gastouders62 in Hemrik e.o. Tjalling Harkeswei

8409 CN Hemrik e-mail: goedteplak@hetnet.nl tel: 06-15543291 www.goedteplak.nl website: www.goedteplak.nl www.goedteplak.nl e-mail: info@goedteplak.nl Tryntsje Berga 9191 Tryntsje Berga // 06-15 06-155432 5432

HUUR NU OPSLAGRUIMTE!! Inboedel en goederen opslag *€ 1.50 per dag /15m3 *Dagelijks opzegbaar *Bewaakte, afsluitbare en schone opslag bij u in de buurt Email: opslagwijnjeterp@gmail.com, Tel: 0655794376 Fam. Heida, Compagnonsfeart 53, 9241 HJ Wijnjewoude


AdviesNet Nieuws uit de praktijk

ADVERTENTIE

Stefan Brouwer

Financieel Raadgever | Trotse Partner AdviesNet – Jouw kloppend hart in geldzaken

Allereerst een goed en (financieel) gezond 2019! Verwachting: hypotheekrente in 2019 licht omhoog De laagste hypotheekrente voor een hypotheek met een rentevaste termijn van tien jaar bedraagt momenteel 1,7 procent. Ook wanneer je de rente langer vastzet, kan je profiteren van historisch lage hypotheekrentes. In 2018 was er per saldo weinig beweging. Komt hier in het komende jaar verandering in en wat bepaalt de richting? Tijd voor een voorspelling van de hypotheekrente. Banken zijn vrij om hun eigen hypotheekrentes te bepalen. Dit doen ze niet op fingerspitzengefühl. Vooral economische ontwikkelingen bepalen de richting. We zetten enkele scenario’s op een rij: Hierdoor stijgt de hypotheekrente in 2019 * De economie in Europa en andere belangrijke landen draait op volle toeren. De groei heeft een fors stijgende inflatie tot gevolg, waardoor prijzen van producten en diensten snel stijgen. * De Europese Centrale bank (ECB) verhoogt de rente vanwege de stabiele economische vooruitzichten. In de praktijk houdt dit in dat ‘gewone’ banken meer kosten maken voor het geld dat ze zelf in bezit hebben. Deze hogere rentekosten rekenen ze aan jou door wanneer je een hypotheek afsluit. * Door de economische stabiliteit hebben investeerders relatief veel opties om een goed rendement te maken. De aandacht gaat meer uit naar beleggen in onder andere aandelen en vastgoed. Bedrijven en overheden die geld willen lenen, moeten hogere rentes hanteren om toch de interesse van investeerders te trekken. Ook de hypotheekrente stijgt mee. Hierdoor daalt de hypotheekrente in 2019 * De economische groei in Europa valt tegen. Ook in landen als China en de VS is er economische tegenwind merkbaar. De inflatie staat op een laag pitje en er is zeker geen sprake van oververhitting van de economie. * De Europese Centrale bank wil de rente eigenlijk wel verhogen maar durft het nemen van al te grote stappen nog niet aan. Banken hebben weinig redenen om de rente te verhogen en jij blijft profiteren van de historisch lage hypotheekrentes. * Investeerders worden wat zenuwachtig en zijn voorzichtig met meer risicovolle beleggingen. Relatief veilige leningen aan bedrijven en overheden zijn een aantrekkelijk alternatief. Zelfs al gaat de te ontvangen rente omlaag. Wat is waarschijnlijk? De economie groeide de afgelopen tijd gestaag, zowel in Europa als in andere belangrijke landen. Voor het komende jaar zijn de verwachtingen van economen minder hoog gespannen. Zeker in Europa is er op politiek vlak nogal wat rumoer, met een hoofdrol voor de Brexit en haperende begrotingen van landen als Italië. Bij onzekerheid zijn zowel bedrijven als particulieren voorzichtiger. Er wordt minder uitgegeven, wat economische groei remt. De ECB is in 2019 van plan om de rente te verhogen. Wel was de organisatie eerder dit jaar stelliger over deze plannen dan nu. Als het er in 2019 al van komt, zal de rente in kleine stappen verhoogd worden. Samengevat geven de vooruitzichten op dit moment geen reden voor een abrupte stijging van de hypotheekrente. Een licht oplopende hypotheekrente is het meest waarschijnlijke scenario. We blijven de ontwikkelingen volgen en informeren je bij belangrijke ontwikkelingen die invloed hebben op de hypotheekrente. Ben je vooral benieuwd wat op dit moment mogelijk is in jouw situatie? Ik adviseer je graag over een passende hypotheek tegen de laagst haalbare maandlasten.

Visitekaartje: www.adviesnet.nl/stefan stefan@adviesnet.nl | 06 523 632 90

20


Herenweg 19 Weverswâl 3B Merkebuorren 16 9243 JL Bakkeveen 9241 GG Wijnjewoude 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28 Tel.: 0516 - 54 13 25 Tel.: 0516 - 48 12 74 Slotemaker de Bruineweg 2 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 42 12 81

Weibuorren 63B 9247 AZ Ureterp Tel.: 0512 - 35 43 98

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

Voor Voor reserveringen bel met Visser: 0516 - 47 14 21 of 06- 11 22 19 06 reserveringen bel de metfamilie de fam. Visser: 0516 - 471221


Allereerst… De beste wensen voor u allemaal! In deze ‘Nieuws uit de school’ kijken we eerst even terug naar de festiviteiten uit de week voor de kerstvakantie. Om vervolgens onze blik weer vooruit te richten naar de leuke en leerzame dingen die er op stapel staan in de komende weken. Kerstviering

De voorbereidingen voor het kerstfeest begonnen direct nadat de Sint het land verliet. Met vereende krachten werd de school prachtig versierd, zodat De Bôge volledig in kerstsferen gehuld was. Vervolgens maakten de kinderen, met de hulp van

een aantal creatieve ouders, schitterende kerststukjes. De donderdag begon met een kerstcircuit, waar de kinderen in groepjes allerlei leuke activiteiten konden doen. ’s Middags was iedereen vrij om de culinaire voorbereidingen voor ’s avonds te treffen. ’s Avonds was er namelijk een heerlijk kerstbuffet dat door de ouders en de kinderen zelf was verzorgd.

Engbert Pierswei 2 8409 JW Hemrik

De kinderen aten allemaal in hun eigen klas en de ouders kwamen in de multifunctionele ruimte bij elkaar, om daar gezellig samen te eten. Uiteindelijk werd het feest afgesloten met het zingen van aantal kersthits. Al met al kijken we terug op een prachtig feest. Talentenlokaal Na een heel aantal projecten en activiteiten in het kader van talentontwikkeling, begint het talentenlokaal nu zelf ook langzaam vorm te krijgen. Vlak voor de kerstvakantie is er een prachtige nieuwe vloer in het lokaal gelegd. Daarnaast is er ook een mobiele keuken in bestelling. Stukje bij beetje verandert het lokaal en ontwikkelen zich, door een mooie samenwerking met ouders en dorpsgenoten, steeds meer projecten. Hierdoor krijgen onze leerlingen steeds meer de kans hun talent te ontdekken en te ontwikkelen. Democracity Op maandag 4 februari doen de leerlingen van groep 7 en 8 mee aan Democracity. Dit is een spel waarin de leerlingen meer leren over de democratie en over hoe ons bestuurd wordt. Het spel wordt gespeeld op een bijzondere plaats, namelijk in de raadszaal van de gemeente Opsterland. Naar verluid zal ook de burgemeester aanwezig zijn. Uiteraard hoort u nog van ons hoe het is geweest.

0516 471400 info@deboge.nl www.deboge.nl


Verjaardagen

4 6 8 9 13 13 24 30

JANUARI Famke Haak Marije Jongsma Philip van den Hurk Senne Zwart Hanna Keuning Ella van den Hurk Coen Vogelaar Alanke Visser

5 6 15 15 15 23 28

Groep 6 6 6 8 1 8 8 1 FEBRUARI Shayen Chaanabi Wianne Koopman Wende Ekkels Nynke Kootstra Willem Kootstra Semmy Chaanabi Thijs Vogelaar

Groep 8 2 4 2 2 7 6


Groep 7 en 8

Het kerstdiner op school. We hadden een kerstdiner iedereen had iets mee genomen en het was heel gezelig. Elke klas had heel veel eten ik denk dat niemand daarna nog honger had. Er was voor iedereen wel wat lekers.bijna iedereen had iets anders mee. Het was heel lekker.dit was het kerstdiner. Mijn oud en nieuw We hebben heel veel vuurwerk afgestoken.het was mooi om te zien. Mijn vader heeft ook nog bij ander vuurwerk gekeken.en het was heel gezelig maar vooral leuk mijn oma was er ook bij En dit was mijn oud en nieuw groetjes kyra

Mijn oud en nieuw Oudjaarsavond was ik bij mijn vader, maar ging ik naar mijn moeder. Met mijn vader, karin en de kinderen hebben we gegourmet. Toen ben ik bezig geweest met mijn youtubekanaal its jildou om een nieuwjaarsvlog optenemen. Daarna ben ik naar mijn moeder gegaan. We zijn toen direct naar famke en elske gegaan. Daar zijn we in de hotup geweest en hebben we buiten een lekker loungeplekje gemaakt. Dan konden we mooi buiten vuurwerk kijken. Later die avond gingen we allemaal in het tuinhuisje aftellen. We hadden ook een confetie canon maar die wou niet afgaan. Toen hebben we nog wat kinderchampagne gedronken en zijn we naar huis gegaan.

Jildou

Kerstvakantie en kerstdiner Donderdag 2 dagen voor de kerstvakantie hadden we een kerst diner. Het was best wel gezelig. We hebben best wel wat gegeten het was vooral heel lekker.op het eind moeten we liedjes zingen merry chistmis everyone van nick en simon en 6 mooie ballen in de kerst boom van wie weet ik niet meer. In mijn kerst vakantie heb ik best wel wat gedaan want, ik was voor al bij Joost (mijn verzorg pony)want,ik mocht weer op hen rijden na die poot maar, het is weer goed gekomen. Op de laatse vrijdag van de vakantie gaf ik mijn slaapfeestje nou geen slaap feestje maar, meer een kwebel feestje pas om 4:30 slapen en half 10 waker en het feestje zou om 10:00 stoppen maar, mama heeft gezecht dat ze later moesten ophalen dit was mijn kerstvakantie Op de dag van oud en nieuw was Nathalie ziek maar, we vierden oud en nieuw wel bij hiske en nienke thuis dat was harstike leuk heel veel vuurwerk gezien en afgestoken nou ik en mama en nathalie niet maar de rest wel het was een leuke jaar wisseling we zijn ook even ander vuurwerk gaan kijken dat was ook heel mooi Dit was mijn oud en nieuw.

Groetjes danique


Groep 7 en 8

Kerst Ik heb met kerst heb ik met mijn mijn vamilie heb ik ge gourmet dat was heel gezellig en op tweede kerst dat heb ik met mijn pake en beppe een drie gangnen menu gemaakt en we hadden de kerstboom staan Oud en nieuw Ik heb dit jaar oudt en nieuw met vijf gezinnen gedaan dat was heel leuk want wij hadden dit jaar heel veel vuurwerk en heel mooi vuurwerk na oud en nieuw heb ik met mijn familie gebowld en gezwommen Thijs van der Vinne

Mijn KerstVakantie,

Na schooltijd eindelijk VRIJ eerst maar even rusten. Daarna ging ik boven op mijn computer filmpjes kijken, spelletjes doen van alles. Ik ging ook even met mijn broer samen minecraft doen op de XBOX we deden survival mode want dat is het aller leukste vinden wij. We zouden een groot huis bouwen in minecraft maar dat lukte niet, omdat we veelste veel eten aan het zoeken waren in minecraft maar mijn broer had nog wel een begin van zijn huis gemaakt en ik ook. Maar het was wel leuk, want daar gaat het over dat je je vermaakt. Later gingen we eten daarna ging ik weer even op mijn computer fortnite doen met vrienden. Daarna moest ik slapen want het was al best laat. Volgende dag beneden even televisie kijken daarna weer even games doen op mijn computer met vrienden en op de middag ging ik met een vriend spelen we deden games en stefstuntpiloot etc. Wat ik op de avond deed weet ik niet meer. De volgende dag lekker om 10 uur wakker worden even beneden wat eten na een uurtje even boven op mijn computer spelletjes doen even en in mijn stef-stuntpiloot doen en op de middag met een vriend een paar uur spelenwe deden samen games stef-stuntpiloot buiten op de trampoline. Toen hij naar huis ging ging ik beneden televisie kijken even avondeten. Na het avondeten nog even games doen dan slapen volgende dag vroeg uit want wij moesten om 10 uur in de ochtend naar mijn oma want daar gingen we kerstvieren. We gingen bowlen en gourmetten toen het avond was deden we een spelletje, we moesten met kookhandschoenen een doos open maken uiteindelijk had mijn vader de doos open gemaakt, en at zat er in... tandpasta en shampoo en een tandenborstel. Verder die dagen deed ik niks toen het vrijdag was ging ik een paar rotjes afsteken. 2 dagen later was het oud en nieuw toen had ik rotjes, thunderkings, knetterballen, rattellinten en china boller D`s afgestoken van alles het was leuk maar er was een ongeluk gebeurd want iemand schoot perongeluk om mijn hand met een romeinsekaars dat deed erg pijn maar verder was het een leuke dag, want mijn neefjes kwamen ook toen het 12 uur was had ik nog vuurpijlen afgestoken en toen sliep ik om 02:30 ongeveer. Verder had ik in de vakantie nog even skiles gehad en naar jumpstyle geweest. Dat was mijn KerstVakantie. Luca

Oudjaar Tijdens oudjaar kwamen een oud-collega van mijn moeder. Zij en mijn moeder hebben heerlijke oliebollen gebakken. Om 12 uur in de nacht hadden ik en mijn vader alle vuurwerk afgestoken behalve de pijlen. Die hadden we met zijn allen afgestoken ze waren kort maar wel heel mooi. Na de tijd hadden ik en mijn familie nog wat oliebollen gegeten Warner


Groep 7 en 8

Kerstvakantie Ik heb paardgereden en dat was leuk. Heit, mem, Djurre en ik hebben gezwommen bij swim fun en met beppe , Djurre , mijn neef en ik hebben een keer bij de welle gezwommen. De eerste kerstdag hebben we bij de wok gegeten met de familie aan mijn moeders kant het eten vond ik daar lekker. De tweede kerst hebben we bij mijn pake en beppe gegourmet aan mijn vaders kant ik heb allemaal lekkere dingen gegeten. Op vrijdag ben ik naar mijn tante geweest en hebben we slijm gemaakt het was gezellig. Met oud en nieuw ging ik ‘s middags naar Silke en Senne was er ook en toen hebben we wat vuurwerk afgestoken dat was leuk. Die avond hebben we met 5 gezinnen ook groot vuurwerk afgestoken dat was mooi en leuk. Donderdag heb ik met silke gelogeert en hebben we slijm gemaakt met 3 potjes lijm. We hebben 2 films gekeken ‘savonds en de volgende dag nog een film gekeken dat was leuk. Zondag zijn heit, mem, Djurre en ik naar het gevangenismuseum geweest dat was leuk en leerzaam. Groetjes Berber Visser

Kerst

Mijn kerst was geweldig voor de alle eerste keer heb ik kerst gevierd met mijn hele familie. Want normaal zette we een kerstboom en klaar maar ik vond het veel leuker met mijn hele familie. Hebben we lekker lasagne gegeten en gezelig rond het kampvuur. met warme chocolademelk en alle honden waren er.

The end Coen

Kerstdiner 20 december 2018 hadden wij op school een kerstdiner. Iedereen kwam de klas binnen en ging in de u vorm zitten die we hadden gemaakt. We hadden allemaal hapjes meegenomen van worstenbroodjes en pannenkoeken tot groentesoep. Toen gingen we samen eten in je eigen klas. Een uur later gingen we naar de ouders en gingen we voor ze zingen. We zongen de liedjes: Zes mooie ballen in de kerstboom en Merry christmas everyone. Gemaakt door Ella groep 8


Groep 7 en 8

Kerstvakantie

Ik ben vaak naar mijn verzorgpony Max geweest. Daar heb ik ook gereden samen met Anje, Gea en Nynke. In de bak heb ik op Hoite, Max en Tinkie gereden. We hebben allemaal gesteigerd op Tinkie. En Gea heeft zelfs 1 keer gesprongen op Tinkie en ik 3 keer op hoite en anje ook. En Nynke heeft op max gesprongen dat ging heel goed! En we zijn ook in de vakantie 2 keer op buiten rit geweest 1 keer met Hoite, max en tinkie ik op Tinkie, Gea op Max en Nynke op Hoite.

1 januari

Om 12 uur werd er feest gevierd want het is 2019 . En mijn vader was jarig dus er was jarig daarom was het 2 keer feest het was heel gezellig. Om 12 uur hebben we ook vuurwerk afgestoken. We hadden een paar fonteinen en de laatste was het mooist! Groetjes marloes

Vakantie 2018/2019 Ik heb deze vakantie superveel leuke dingen gedaan en dat ga je lezen in dit verhaal. Ik ben naar zwembad joure geweest dat was erg leuk. en we zijn naar de mac donalds En daarna naar de bios. we hebben kerst geviert met een brunch en savonds een soort Kerstdinee. we zijn vrijdag vuurwerk gaan halen en zaterdag ook nog in duitsland Erg veel vuurwerk dus. en we hebben nog wat afgestoken. en op oud en nieuw Hebben we de hele dag door vuurwerk afgestoken dat was erg leuk. Savonds hadden we ook nog heel veel mooi vurwerk afgestoken en het was een erg leuk oud en nieuw. Voor de rest van de vakantie heb niet zoveel gedaan.

Meinte

Oud en nieuw

We vierde oud en nieuw bij Thijs thuis Berber, Senne en Silke waren er ook. Het was op 1 januari. Voor 12 uur s´nachts was het nog 2018 en dat het 12 uur was hadden we 2019. En we hadden vuurwerk afgestoken ik had het meest rotjes afgestoken en sommigen ontplofde in het water dat klonk echt heel grappig.om 12 uur kregen we pas vuurwerk in de lucht en dat moesten de ouders afsteken. er waren wel heel veel mooie kleuren. Na het vuurwerk afsteken gingen we lekkere oliebollen eten. En we hadden best wel veel vuurwerk afgestoken zoals rotjes, bloemen, bijen, bommen enz. We hadden binnen ook verstoppertje gespeeld. We hadden lekkere dingen op tafel staan zoals kaas, oliebollen, worstjes, komkommers en appelflappen. Groetjes nanina


Groep 7 en 8

Vakantie 2018 en 2019

We gingen de vakantie leuk en fijn in met een feest op school. En ik begon de vakantie rustig. En verder filmjes gekeken en Muziek geluisterd. En op de 25ste naar mijn pake en beppe Geweest om kerst te vieren en heb gegourmet. En gebowld Ik was 1 na laatste eerste ronde en tweede ronde 1 na eerste. En met oud en nieuw veel vuurwerk afgestoken. en mijn andere Neefjes kwamen ook nog en hebben ook leuk mee gedaan Maar jammer genoeg niet heel lang. Maar gelukkig had ik Mijn vrienden nog zoals meinte en daarmee ook vuurwerkAfgestoken. En mijn neef hans-jan is 19 jaar geworden en Was een leuk feest geworden. En luca heeft met djurre Gelogeerd en heb met djurre en luca walle gekeken op Netflix en we moesten eerder stoppen met kijken omdat het al heel laat in de avond was.en dus hadden we een klein stukje gemist en die weer vroeg in de ochtend afgekeken. En toen moest djurre weg. En ik heb me eerste ski les gehad en dat was aan het begin best eng maar na afloop van tijd is het makkelijker en leuker geworden. En daarna naar de fast food restaurant geweest en was heel lekker. Dit was mijn vakantie. Van Joop

De kerstvakantie

De eerste kerstdag heb ik niet zo veel gedaan maar het was nog wel leuk en de tweede kerstdag heb ik ook niks gedaan. Maar wel heel lekker gegeten. Ik had ook een wedstrijd in de vakantie het was een springwedstrijd van de bosmange in bakkeveen en ik reed op Bandito. En dat ging best goed dat was op zaterdag. Maandag zijn we ook naar de manege geweest want toen was er olibollenparcoer. Een juf de ook paardrijles gaf reed ook mee.(juf marian) Ze rijd voor haar werk ook paarden van andere mensen in deze wedstrijd deed ze dat ook. Dat was wel leuk om te kijken. Het was ook oud en nieuw maandag en dat was ook leuk. Ik heb donderdag met senne gelogeerd en vrijdag ochtent om 10 uur moest ik weer weg. Naar een vriendin Lisa en toen gingen we zwemmen. En daarna naar paardrijden. Die zaterdag ging ik naar groningen naar mijn nicht Marloes en mijn achter nichtjes. Kaley en fayline we hebben toen hebben we in het centerum van groningen geshopt. ZoĂŤ

Oud en nieuw

Op 31 december en 1 januari was het oud en nieuw. Dit jaar vierden we het bij Thijs thuis met 5 gezinnen. Het gezin van Berber van Nanina van Silke en natuurlijk die van Thijs en mij. Het was heel gezellig. We hebben veel vuurwerk af gestoken wat kleine dingetjes en om 12 uur begon het grote vuurwerk dat staken de ouders af. Veel verschillende kleuren zoals groen, rood, paars, blauw en geel. Sommige maakten irritante geluiden maar dat betekend niet dat het niet mooi was. Na het vuurwerk stond er allemaal lekker eten op tafel wij ( de kinderen ) keken nog een film ongeveer 4 uur gingen we naar huis toen was ik ook wel kapot. Eenmaal thuis ging ik zowat direct op bed en toen was oud en nieuw voorbij. Senne


Groep 7 en 8

Oud en nieuw Op 31 december was en oud en nieuw was wel leuk we hadden mooi vuurwerk en ook best wel veel want we vierde het soort van met de buren en dat was wel leuk . ik sliep niet zo laat want ik was echt moe . Maar over het vuurwerk we hadden niet echt legaal vuurwerk want m’n vader had het over laten vliegen van china naar nl dus dat was echt heel mooi vuurwerk . Maar het nadeel was dat iedereen bij ons thuis ziek was dat was best stom maar voor de rest was het wel leuk . Maar we hebben ook dieren en die zijn als de doods voor vuurwerk dus dat was ook wel een nadeel maarde honden lagen gelukkig te slapen en de paarden waren wel over stuur maar voor de rest was het wel oke. Shayen


Tractoren, landbouwmachines, trekkerkeuringsstation, stalinrichting, tuin- en parkmachines, CV-installaties, sanitair, dakbedekking, konstruktiewerk, onderhoud, gereedschap en meer.

Wij helpen u graag!

Schoterlandseweg 40 • 8413 NB Oudehorne • Tel.0513-541214 • info@kuperus.org • www.kuperus.org

Al 6 0 j a a r b i j zo n d e r g e wo o n !


Profile for drdehimrik

Doarpsrounte de Himrik 1.2019  

Doarpsrounte de Himrik 1.2019  

Advertisement