__MAIN_TEXT__

Page 1

Doarpsrounte De Himrik

e

43 jiergong 10

44e jiergong 10 4 44e jiergong

Desimber 2016

Desimber 2017 April 2017

Mei Mei ititnijs nijsĂşt ĂştDe DeHimrik Himrik


We toosten op een gelukkig 2018! NieuwjaarscafĂŠ Hemrik ZATERDAG 13 JANUARI vanaf 20.00 uur De Bining gratis entree hapje - drankje - karaoke dj Rutger - dansen Facebook: nieuwjaarscafehemrik


We toosten op een gelukkig 2018!

Nieuwjaarscafé Hemrik Voor alle Hemrikers en oud-Hemrikers!

Een nieuw initiatief voor het hele dorp, dat is Nieuwjaarscafé Hemrik. Voor alle Hemrikers en oud-Hemrikers in de leeftijd van 0-100 jaar. Omdat we graag de ´mienskip´ (gemeenschapszin) in Hemrik willen bevorderen en behouden, lijkt het ons erg gezellig om met alle Hemrikers en oud-Hemrikers te toosten op het nieuwe jaar tijdens het…

Nieuwjaarscafé Hemrik Zaterdag 13 januari 2018 20.00 - ca. 01.00 uur De Bining, Hemrik We doen dit onder het genot van lekkere hapjes, drankjes, muziek van dj Rutger, karaoke en we hebben een dansvloer! Het eerste toostdrankje, de hapjes en de muziek worden jullie gratis aangeboden door De Bining en door Plaatselijk Belang. Programma We denken dat we een programma hebben met voor elk wat wils, voor zowel kinderen van de basisschool, jongeren, als jongvolwassen en ouderen. Met het gezamenlijk een toost uitbrengen op het nieuwe jaar en daarna de combinatie van met elkaar praten en de voetjes van de vloer in de Biningzaal bij de dj en karaoke. De muziek en karaoke wisselen elkaar af. Dus, zorg dat we jullie niet hoeven te missen en promoot het evenement zoveel mogelijk onder dorpsgenoten en oudHemrikers. We zien jullie graag op 13 januari a.s. in De Bining! De initiatiefnemers Anje de Jong en Senda de Groot

Volg ons:

nieuwjaarscafehemrik

1

PROGRAMMA: Vanaf 20.00 uur: Inloop 20.15 uur: Nieuwjaarstoost o.l.v. voorzitter Plaatselijk Belang Binne Visser 20.30-ca. 01.00 uur: Karoaoke en dansen op muziek vanaf jaren 50 tot nu met dj Rutger Entree: gratis


Herenweg 19 Weverswâl 3B Merkebuorren 16 9243 JL Bakkeveen 9241 GG Wijnjewoude 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28 Tel.: 0516 - 54 13 25 Tel.: 0516 - 48 12 74 Slotemaker de Bruineweg 2 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 42 12 81

Weibuorren 63B 9247 AZ Ureterp Tel.: 0512 - 35 43 98

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

Voor reserveringen bel met de fam. Visser: 0516 - 471221


Doarpsrounte De Himrik

WEBSITE: www.dehimrik.nl

INHOUD: Nieuwjaarscafe Inhoudsopgave Voorwoord Agenda - prikbord Anbo en soos Kerkdiensten Bedrijf in beeld Nieuws van de Harmonie Wampex Wedstrijdverslag HVC Inte Jumpstyle kelderke Art super WWMD reunie - NL doet Proef de winter Wetterfees Dorpsspiegel - oliebollen Kleintje Wampex Skoallekrante

ADVERTENTIES: Contactpers.: Melle van der Wal- 0516-471296 Email: m.eng.vanderwal@home.nl

Kopy voor de volgende Doarpsrounte inleveren bij: Doetsje de Boer, Ds. de Boerwei 11 - email naar: drdehimrik@hotmail.com

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS: Huisartsenprakt. W.woude/Hemrik 0516-481250 / spoed 0516-480808 Huisartsenpraktijk De Kompe Gorredijk Maats/Labohm 0513-462111 Nauta/vd Meulen 0513-463899 Stender/Kruiderink 0513-461324 Huisartenpraktijk Jubbega 0516-461250

De redactie wenst iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig 2018.

Verschijnt 10 x per jaar in een oplage van 325 exemplaren. REDACTIE: Doetsje de Boer,Melle van der Wal, Senda de Groot en Olke Dijksma. DRUKWERK. Drukkerij F. Pool, Wijnjewoude. ABONNEMENTEN/VERSPREIDING Abonnement: € 10,00 per jaar Bankrek.nr. NL87 RABO0373704763 Opgave/opzegging/wijziging adresgegevens mailen naar: m.eng.vanderwal@home.nl Klachten bezorging: 0516-471384

Wijkagent de Himrik: Henk Liemburg, tel. 0900-8844 Alarmnummer: 112

-

Praatje bij voorplaatje. Winter 2017, foto Johannes Zandstra

SLUITINGSDATUM ZONDAG 14 jan. 18.00 UUR Maand Januari

Krant verschijnt op 20 jan

Inleveren kopie 14 jan

Februari Maart

17 febr 17 maart

11 feb 11 maart

April Mei

21 april 19 mei

15 april 13 mei

Juni

16 juni

10 juni

- De redactie is niet aansprakelijk voor fouten (data etc.) in de aangeleverde kopy.

- Ingezonden stukken worden alleen geplaatst, wanneer naam en adres bekend zijn bij de redactie. - Wanneer de redactie het nodig acht, kan zij besluiten een ingezonden stuk niet te plaatsen. - Indien kopy niet tijdig ingeleverd wordt, kan de redactie genoodzaakt zijn voor de betreffende maand niet tot plaatsen over te gaan. - De redactie behoudt zich het recht voor ingeleverde kopy aan te passen ten behoeve van de opmaak van de krant. - Voor kopy met een winstoogmerk heeft de redactie het recht een financiële bijdrage te vragen. - De Doarpsrounte wordt 1 maand na verschijnen geplaatst op www.dehimrik.nl exclusief schoolkrant.

- Alle kopy bij graag inleveren in lettertype CALIBRI 11 en in WORD. 2

1 2 3 5 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 18 19 26


Wilt u ook adverteren onkruid in de bestrijden Doarpsrounte?

Pleksgewijs Bestratingswerkzaamheden Informeer naar de mogelijkheden bij Melle van der Wal Agri-service Pleksgewijs onkruid bestrijden

Pleksgewijs onkruid bestrijden Bestratingswerkzaamheden Bestratingswerkzaamheden Agri-service Agri-service

Tel.:0516 - 471296 m.eng.vanderwal@home.nl Boerestreek 9 Tel.Nr.06-21566800

WWW.JGVANDERHOUT.NL 8408 JD 9Lippenhuizen Boerestreek 8408 JD Lippenhuizen

Boerestreek 9 8408 JD Lippenhuizen

johan@jgvanderhout.nl Tel.Nr.06-21566800 johan@jgvanderhout.nl

Tel.Nr.06-21566800 johan@jgvanderh

Binnenwei 47 8409 JJ Hemrik 06-51097678 e-jwiebenga@hotmail.com


VOORWOORD: Beste Dorpsgenoten, Op het moment van schrijven gaat er net een strooiwagen voorbij. Het vriest een beetje en er valt sneeuw! Dit lijkt tenminste meer op schaatsweer dan steeds die dikke kletsen regenwater. Piet Paulusma voorspeld ook dat we deze winter wel weer even op de schaatsen kunnen staan. We hebben de ijsbaan weer netjes onder water staan, dus die is er klaar voor. Dit jaar hebben we geen last meer van takken in het water, want de bomen aan de westkant van de baan hebben we afgezaagd. Afgelopen zomer hadden we weer schapen in de ijsbaan lopen die het gras mooi kort hielden. Dit scheelt maaien en gras afvoeren, dus is milieu technisch positief en helpt de CO2 productie te reduceren. Op onze ledenvergadering waren zes leden aanwezig, deze mensen hadden geen grote op- of aanmerkingen, dus gaan we er vanuit dat we goed bezig zijn. Het zou mooi zijn als we een periode kregen met goed winter en schaatsweer. Eerst een weekje schaatsen op de ijsbaan, dan kunnen we mooie wedstrijden organiseren, zoals kortebaan, estafette, schoolschaatswedstrijden, spek-rijden en priksleeën. Hierna nog een week schaatsen op het buitenwater dan kunnen deze verenigingen ook hun tochten organiseren. En dan op het laatst.. nog een Elfstedentocht, dat zou toch prachtig wezen. Persoonlijk hoeft het van mij niet veel kouder te worden dan 10 graden onder nul, omdat we anders toch met het water voor het vee komen te zitten. Als secretaris van de ijsclub 'Haast U' heb ik nog wat toegezonden gekregen van de BaanCommissie Thialf. Deze mensen willen graag wat organiseren voor kinderen die graag willen schaatsen. Met vriendelijke groeten, Het bestuur van ijsclub 'Haast U' Secretaris S.H Nijboer **********************************************************************************

Gastouderbureau Goedteplak Zoekt voor in Hemrik e.o. Een (startende) GASTOUDER

We zoeken iemand die:  Een passie heeft voor kinderen  Zelf kinderen opvoedt of ervaring heeft met oppassen  Enkele dagen in de week beschikbaar is Heb je interesse om gastouder te worden dan kun je contact opnemen met Tryntsje Berga: 06-15543291. Ook als je je eerst wilt oriënteren neem dan gerust contact met ons op. We vertellen je graag wat het inhoudt om gastouder te worden. Jo bêrn … Uw kind…

“goed te plak” 3


4


AGENDA.

Dag Maandag Donderdag

Zaterdag

Datum 23 dec 28 dec 1 jan 5 jan 7 jan 10 jan 13 jan 14 jan 15 jan 17 jan 17 jan 20 jan

Tijd 07.30 17.00 01.00 19.00 15.00 14.00 20.00 15.00 07.30 18.00?? 20.00 17.30

Wat is er te beleven Oud papier buitenroute WAMPEX Nieuwjaarsfeest Bining Mix toernooi HVC Weima en v.d. Werf – wk Ouderensoos Nieuwjaarsborrel Tous les oiseaux d’Europe - wk Oud papier binnenroute en Sparjebird Etentje omtinkers ?? Theo Doreleijers – wk Kleintje Wampex

Zondag Zondag

21 jan 28 jan

15.00 15.00

MURK AND FRIENDS – WK Yentl Flavour - wk

Vrijdag Zondag Woensdag Zaterdag Zondag Maandag

Woensdag Woensdag

Dorpssteunpunt Hemrik. Hebt u vragen over welzijn, zorg en wonen dan kunt u contact opnemen met uw omtinker. Het tel.nr en emailadres staan vermeld op de omtinkerslijst, welke te vinden is op de website ww.dehimrik.nl.

**********************************************************************************

Prikbord.

Nieuwe bewoners: Ikesingel 6:Alle Henk en Fardou Ausma, Lois, Yaron en Noa. Geboren: 24-10-2017: David, zoon van Herman en Hannie van der Klocht-IJtsma, Sparjebird 33, Hemrik. Verhuizing: Jolanda , Andryssingel 23, verhuisd naar Heerenveen. Mevr. O. Aans-Veenstra, Ikesingel 13, verhuisd naar Anna Schotanus, Heerenveen. **********************************************************************************

Programma thuiswedstrijden HVC.

19-01-18 20.15 HVC ds De Griffioen Johannes St 02-02-18 19.00 HVC vc Joure Johannes St 02-02-18 20.15 HVC ds Thor Johannes B **********************************************************************************

ANBO NIEUWS.

Beste mensen, In december hebben we geen bijeenkomst van de ANBO, maar op vrijdag 19 januari kunnen we luisteren naar een boeiende lezing over Antarctica. Hierover zal ik u dan wat meer vertellen. Wat ik nog wel eventjes wil vertellen: ik zag in de Leeuwarder staan dat de heer Jan van Dalen (zeer betrokken bij o.a. De Slûswachter in Bakkeveen) benoemd is tot Lid in de Orde van OranjeNassau. Hiermee wil de ANBO hem van Harte Feliciteren. Ik wens u allen Goede kerstdagen en een heel Gelukkig 2018. Tot de volgende keer. Een vriendelijke groet van Bertie ten Haaf. **********************************************************************************

Ouderensoos:

Op Woensdag 10 januari komt dhr. Jan Hofstee vertellen over Zuid Afrika met dia’s. We beginnen weer om 14.00 uur. Hebt u vervoer nodig: Fokje Nijboer (471576), Janke Oldenburger (471298), Boukje de Boer (471242). 5


Rinse Taekema Tel.: 06 - 46 03 84 42 Tolleane 26 - 9241 WH Wijnjewoude taekematimmerwerken@hetnet.nl www.taekemabouw.nl


Rooster kerkdiensten Protestantse Gemeente Lippenhuizen/Hemrik.

Datum Tijd Voorganger Dienst te 24 dec 22.00 ds. S. Blok Langezwaag, Kerstnachtdienst, muziekkorps 25 dec 10.00 ds. S. Blok Lippenhuizen m.m.v. Kerkkoor Te WĂťnderlik 31 dec 19.00 ds. S. Blok Langezwaag, oudejaarsdienst 07 jan 10.00 ds. L. v.d. Meer Langezwaag 14 jan 10.00 ds. S. Blok Lippenhuizen, Heilig Avondmaal 21 jan 10.00 ds. P. Crom Langezwaag 28 jan 11.00* ds. P. Hulshof Lippenhuizen (*gewijzigde aanvangstijd) **********************************************************************************

Rooster kerkdiensten Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik.

Alle diensten beginnen om 9.30 tenzij anders vermeld. Adres Kerk: Merkebuorren 34 Zondag 17 dec. Zondag 24 dec. Maandag 25 dec.

Ds. P.J. de Buck, Heerenveen / 3de Advent Ds. J.G. Arensman, Drachten / 4de Advent Ds. H. de Jong , Drachten KERST / WELKOM !

Dinsdag 26 dec.

Ds. A. Elverdink, Eastermar /2de Kerstdag / Gez.dienst in NH kerk Weinterp (met de klokkenstoel) Ds. I. v.d. Beukel , Haulerwijk Ds. E. van Halsema, Kampen /Oudejaarsdienst om 19.30 uur Ds. H. Koolhaas, Winschoten / 10.00 uur met koffie.

Zondag 31 dec. Maandag 1 jan. 2018 Zondag 7 jan. Zondag 14 jan. Zondag 21 jan. Zondag 28 jan.

Ds. J.F. Hoogstede, Vlagtwedde Ds. J. de Kok, Wilsum / (Vierdienst Voor Iedereen Ruimte) Dit is bij uitstek een dienst voor mensen die ook graag (weer )eens naar de Kerk willen komen Da. C. Nicolay, Heerenveen / koffie na de dienst. Ds. J.G. Arensman, Drachten

/ Viering Heilig Avondmaal

Zie ook eens de WEBSITE : www.pkngereformeerdekerkwijnjewoude.nl Er is inmiddels ook een facebook pagina. **********************************************************************************

De winnende lotnummers van de grote clubactie zijn bekend via www.clubactie.nl of via https://lotchecker.clubactie kunt u kijken of u een prijs gewonnen heeft. Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd. het SVH bestuur.

**********************************************************************************

BĂŞrnepraet.

Ik ben Thijs vd Vinne. Mijn grootste hobby is voetbal. En ik sta in het veld in de verdediging. Verder hou ik van trampoline springen. En we hebben een hond en die heet Sheila. We wonen in een groot huis en ik heb een broer en zus. De pen geef ik door aan Luca.

6


Gastouderbureau Goedteplak Tjalling Harkeswei 62 8409 CN Hemrik e-mail: goedteplak@hetnet.nl tel: 06-15543291 www.goedteplak.nl


VRIJWILLIGER VAN DE MAAND. Lydia Taekema. Lydia is getrouwd met Jan en woont samen met Jantina, Hendrik, Sjikke en de tweeling Willem en Nynke aan de Butewei in Hemrik. Van oorsprong komt Lydia uit Ureterp en nadat Jan hun huis gekocht had in 1993 zijn ze er sinds 1996 samen gaan wonen. Ze runnen een vermeerderingsbedrijf in varkens. De varkens worden hier geboren en nadat ze een bepaald gewicht hebben bereikt gaan ze naar de mester. In totaal hebben ze ca. 2500 biggen, hiermee zijn ze een middelgroot bedrijf in deze branche. Hoe ben je het vrijwilligerswerk ingerold, waarmee is het voor jou begonnen? ‘Eigenlijk is dat ons wel met de paplepel ingegoten, mijn moeder runde veel activiteiten voor Polen, Bulgarije en Roemenie, zoals kledingacties en rommelmarkten. Zo werkten wij altijd mee en dat vonden we ook heel normaal. Zelf ben ik begonnen met het geven van club aan kinderen van 16 jaar, zo zijn we o.a. op clubkamp geweest naar Appelscha, Diever en Annen.’ Wat heb je zoal aan vrijwilligerswerk gedaan, wat was daarin jouw rol? ‘Ook heb ik een paar jaar in de Gereformeerde Jeugd Vereniging gezeten, hierbij organiseerden we bij de voetbalclub acties, zoals het verkopen van snert, bloembollen, t-shirts, alles om geld voor de voetbalclub in te zamelen. Daarnaast kun je denken aan activiteiten zoals playbackshows, droppings en spoketochten. Ook organiseerden we vanuit een nevenactiviteitencommissie de start- en slotweekenden van het jaar, waarbij we barbecues hielden, maar ook fietstochten, gourmetavonden, een quiz, een bonte avond en een boerenbruiloft en vanuit een andere commissie organiseerden we gospelmuziek. Toen kwam ik in Hemrik te wonen en leek het me een goed idee om mensen te leren kennen via EMM (school- en dorpsfeest), hier ben ik eerst actief geweest als bestuurslid en haalde ik de kaarten, kozen we het toneelstuk uit voor de vrijdagavond en haalde ik contributie op (samen met anderen). In 2001 kwam ik bij de volleybal en werd ik al snel gevraagd voor het bestuur. Zo hebben we samen met Thor allerlei zaken geregeld, meestal de praktische kant, waaronder een mixtoernooi en stratenvolleybal. Ook organiseren we nu vanuit HVC de halfjaarlijkse bingo, een groot succes!’ Wat kun je noemen als meest bijzondere actie, evenement of resultaat van je vrijwilligerswerk en wat maakt dit bijzonder voor jou? ‘Wat wel leuk is, is dat de bingo eigenlijk een gokje was, we dachten, laten we het eens proberen en hebben de Sa, de Woudklank en de dorpskranten in de regio benaderd. De eerste keer kwamen er al 70 mensen op de bingo, dit werden er daarna alleen maar meer! Wat ook erg leuk is, is dat we van onze winst goede doelen sponsoren, zoals de Alpe d’HuZes, het toneel en de ouderensoos.’ Doe je nog meer dan dat? ‘Ja, ik collecteer voor de nierstichting en voor de diabetes. Oh ja, ik breng ook briefjes rond voor het oud ijzer, en vanuit de SVH zit ik nog in het Omnibestuur, daar doe ik secretarieel werk voor. En als ik kan zit ik als EHBO-er bij het zwembad. En in mijn vrije tijd zit ik bij het toneel en speel ik volleybal! Ach, het is erg leuk om te doen, als je met z’n allen de schouders er onder kunt zetten kun je heel wat werk verrichten. Zo kijk ik naar alle vrijwilligersactiviteiten hier in het dorp, je moet het met z’n allen doen!’ 7


150 jaar Harmonie. It wie yn 1982, dat ik myn debuut makke yn in ienakter die we op de musykútfiering spielen. “Ek nei Amsterdam”, we giene fourt mei de trein, dat wit ik nog, fierder hat it der wol oan dat ik wit wer it oer gie. Folkert wie doe myn earste regisseur. Wa hie doe tinke kinnen, dat ik no, nei 35 jier nog steeds spielje, wer ûnder lieding fan Folkert. En no dan “Wa’t A seit”, ek spile yn 1982. Myn herinneringen oan dat stik binne geweldig. Ik ha in pear kear mei west as souffleur, as ferfanger fan Fimke Hijlkema. Mar leafst 15 x ha we dit stik op e planken brocht, mei as hichtepunt, Deinum. Wat ha we dér in wille hawn, in grut sukses. Hoe moai is it dan no ek om sels mei to spyljen, alles komt wer boppe, it wurdt hilarisch. Gjin idee hoe faek ik mei dien ha al die jierren, as spiler en ek faek as souffleur, mar it wienen hiel folle. Spilers wienen der genoch, twa kear yn e wike oefenje wie ek hielendal net in probleem, want ja litte we earlik wéze, safolle oare dingen hienen we net by it ein. Dus tiid genoch. Bulten wille ha ik hawn al die tiid. En sa moat it ek wéze, want jo stekke der in protte tiid yn, faeks foar mar ien foarstelling, dan moatte jo wille meitsje. De moaiste dingen betochten we feak yn de lêste wiken. We hienen dan ien jûn dat we neisieten yn ‘e kantine. En ûnder it genot fan in drankje, waerden der dan faeks nog hiele moaie dingen betocht. Prachtig. Aparte stikken, meast blyspul of klucht, wat te tinken fan “Om it libben fan Lyfke” , it stik mei de thépûdjes en in plafond wat nei beneden kaem, mar soms ek serieus, hiel serieus, der kaem sels in kear in lykkiste op t toaniel, mmmmmm dat wie wol wat.......... Der is nog lang oer praet yn e Himrik. Hiel folle ferskillende regisseurs, in hiel soad spilers, allegear ferskillende saeltsjes. Hiele lytskes (de Knipe, nei in sangútfiering tocht ik) en hiele grutten (De Skâns en ek Odeon yn Zwolle), de sporthal yn Jobbegea mei allegear in microfoan op ‘t boarst. Doe fielden we ús fansels in echte akteur. Minsken laken doe ek oeral om wit ik nog wol, want ja se koene no echt alles wurdlik ferstean. En wy mar om dat senderke tinke, op e tiid út en an. Fan alles ha we meimakke. Ek de minder moaie dingen helaas. En wat binne der al in protte minksen net mear ûnder ús. Hoe oars is dat no. De minsken hawwe it allegear folle drokker, wurkje ek folle mear as 30 jier lyn en sjogge it no as in bilesting om twa kear in de wike te oefenjen. Tsja, it is wol drok, seker as jo ek nog oare dingen dogge, mar ik bliuw derby, as it ûntspanning bliuwt, is it gjin bilésting, mar in prachtige hobby. We hawwe in geweldig gesellige groep, mei sels in spiler om ûtens. Ik gean net in jûn mei tsjinsin hinne, kin mei no alwer fernûverje wat Folkert allegear wer betinke sil. Skriuw derom allegear 17 meart yn jim agenda en fersit it net, want dan misse jim wat. Want minsken ik sil jim ien ding sizze, it wurd HILARISCH. Oant dan. Doetsje de Boer-Tolman

8


Record aantal deelnemers voor de 25e WAMPEX Hemrik. De 25e WAMPEX Hemrik wordt gehouden op donderdag 28 december 2017. Na 25 jaar is deze WAMPEX nog steeds ongekend populair. Een record aantal van 40 ploegen heeft zich hiervoor aangemeld. We hebben zelfs een ploeg op de wachtlijst moeten zetten. We hebben de inschrijving voortijdig moeten stoppen. Dit jaar doen er maar liefst 11

nieuwe ploegen mee. Op donderdag 28 december om 17.30 gaat de eerste ploeg van start. Rond 22.00 uur vertrekt de laatste ploeg. De deelnemers starten vanuit De Bining in Hemrik. Aan de hand van een routebeschrijving gaan de deelnemers van start. Iedere 7 minuten start er een ploeg. Onderweg komen ze allemaal hindernissen tegen. Ook dit jaar zit er weer een speciale spectaculaire hindernis bij. Ook zijn er een groot aantal letters in de route verstopt waar ze een (lange) zin van moeten maken. Kunnen ze deze letters niet vinden en dus de zin niet maken dan krijgen ze strafminuten. In de route passeren ze minimaal 10 controleposten. Het missen van een controlepost levert ook heel veel strafminuten op. Deze nacht zijn er tussen de 50-60 vrijwilligers actief om e.e.a. in goede banen te leiden (De mensen van de organisatie, de bemanning van de posten, de medewerkers van De Bining, EHBO, de speciale opruimploeg, noem maar op). De verwachting is dat de laatste ploeg ’s morgen rond 06.00 uur weer in de Bining zal arriveren. Een lange maar bovenal zeer gezellige dag/nacht. De winnaar van deze tocht kan aan het eind van deze nacht al bekend worden gemaakt. Kom deze nacht gezellig naar De Bining om de sfeer te proeven. De Bining is de gehele nacht open en daar zit ook de centrale post. Sportieve groet, Sjoukje van der Ley-Douma (Secretariaat Wampex Hemrik). Website: www.wampexhemrik.nl Email: info@wampexhemrik.nl www.facebook.com/Wampex.Hemrik. **********************************************************************************

Oud en Nieuwjaar feest

Net als vorig jaar is ook nu de Bining weer open tijdens nieuwjaarsnacht. Vanaf 01.00 uur tot en met 05.00 uur houden we een gezellig feest voor iedereen. Natuurlijk zal het vuurwerk hierbij niet ontbreken. De entree bedraagt 5 euro per persoon, dit is inclusief hapjes en drankjes (bier,wijn en fris). We hopen dat u allen komt om een gezellig oud en nieuw feest te vieren. Verder is ook dit jaar de vergunning voor het carbidschieten weer aangevraagd. De vergunning is verleend, dus laat die bussen op het Bining terrein maar knallen! Wij wensen iedereen alvast hele fijne feestdagen! Namens MFC De Bining.

9


BOUMA'S BOUWBEDRIJF Wijnjewoude, ( (0516) 48 18 61 Weinterp 44a Tel.: 0516 - 48 18 61 9241 HE Wijnjewoude Fax: 0516 - 48 14 00

Het adres voor: - Bouwtekeningen - Bouwmaterialen - Verbouw - Nieuwbouw - Onderhoud Roelof Nolles LichtTechniek Het Helmhout 30-3 9206 AZ Drachten 06 2040 8558

techniek@rnolles.nl

Gespecialiseerd in het verzorgen van techniek bij theaterproducties en danswedstrijden. Verhuur van: - Licht - Geluid - Balletvloer


Wedstrijdverslag. Op vrijdag 17 November moesten we een wedstrijd spelen tegen Thor. De derby van het noorden. Het voelt als Heerenveen-Cambuur. Met een tweede plaats op de ranglijst voor Thor met nog maar èèn verliespunt staan ze er toch wat beter voor dan onze zevende plek en zal het niet gemakkelijk worden. Maar als je je een Hemriker voelt dan wil je absoluut niet verliezen van Thor. Op een tijdstip waar ieder ander mens de binnenkant van de ogen aan het bewonderen was begonnen wij het duel. Omdat wij net diesels zijn moesten we eerst even warm draaien voordat we op dreef kwamen. Dit duurde te lang waardoor we kansloos verloren met 25-10 Dit moat oars, onze speciaal uit Brazilië overgevlogen coach was very disappointed. Nou dat wil je nou ook weer niet, maar niet getreurd er waren nog twee sets te gaan en ons publiek was ook niet helemaal naar Gorredijk afgereisd voor een dikke nederlaag . Vol goede moed begonnen we aan de tweede set, maar ook die begon niet al te best we raakten weer achterop, but wake up and prepair your self en door ons super gemotiveerde publiek die schreeuwden en joelden bij elke punt die we scoorden en van de enthousiast spelende ploeg naast ons kregen we vleugels en liepen we steeds verder in en wisten we onze achterstand om te buigen tot een voorsprong en hebben de tweede set gewonnen met 20-25. BAM 1-1 Vol goede moede begonnen we aan de derde set. Met een waakzame Thor aan de andere kant die natuurlijk niet nog een punt wilden verspelen. De derde set was eigenlijk een kopie van de tweede set achterstand en weer terugkomen weer achterstand en toch weer gelijk kunnen trekken en dan doorzetten. Onze coach hield ons bij de les en ook het publiek ging weer volledig uit hun dak zodat wij wederom vleugels kregen en ook de derde set wonnen met 20-25. Eindstand 1-2 voor HVC. Van Thor winnen dat vier je als een kampioenschap en dat hebben we dus ook gedaan. Ver na middernacht reden we uiteindelijk Hemrik weer binnen. Supporters en coach bedankt en op naar het volgende duel. **********************************************************************************

Paarse vrijdag.

Er werd mij gevraagd of ik een fantasieverhaal wilde schrijven, maar dit ligt niet zo in mijn straatje dus schrijf ik over mijn leven. Gister (9 december) was het paarse vrijdag. Paarse vrijdag is een dag waarop scholieren en studenten door het dragen van de kleur paars op school hun solidariteit kunnen tonen met homoseksuelen, biseksuelen, lesbiennes en transgenders. Ondanks dat ik geen paarse kleding heb deed ik hier toch aan mee door een paars armbandje te dragen. Zelf val ik op vrouwen, dus vind ik dit heel mooi om te zien. Qua acceptatie weet ik niet hoe het zit hier in Hemrik en daarom vind ik het ook best spannend om het zo in de dorpskrant te zetten. Mijn ouders en sommige dorpsgenoten weten het wel en zijn er voor zover ik weet gewoon oké mee en ik word gewoon 100% gesteund door mijn ouders wat ik superfijn vind. Mijn leven is verder niet zo bijzonder, ik volleybal bij HVC, werk zo nu en dan in de blokhut en pas daarnaast ook nog op. Naar school gaan doe ik ook, maar of je dat nou leuk kan noemen weet ik niet, er zitten natuurlijk nog allemaal andere meiden in hetzelfde gebouw dus je kan je wel voorstellen dat er over iedereen gepraat wordt. Met zulke dingen moet je gewoon omgaan alsof het niks is en lekker negeren. Dit is helaas geen spannend verhaal over iets wat ik meegemaakt heb, want zo superveel spannende dingen maak ik ook niet mee. Fijne dag nog! Inte Tolman

10


Bezorgmaaltijden van "de Stripe", nu ook in Frieschepalen, Ureterp en Hemrik! Ruim twee jaar is hotel & restaurant "de Stripe" nu bezig met het bezorgen van warme maaltijden in Wijnjewoude en Bakkeveen. Per 1 februari hebben wij ons diensten uitgebreid naar Frieschepalen, Ureterp & Hemrik. Vanaf deze datum is het mogelijk een warme maaltijd bij u thuis bezorgd te krijgen. Tussen 11:30 en 12:30 zal het eten bij u thuis worden gebracht. Ons keukenteam bereidt de maaltijden dezelfde ochtend in de keuken van ons restaurant, uitsluitend met verse ingrediënten en op ambachtelijke wijze! Gekookt in plaats van gestoomd, gebraden in plaats van gegrild. Op deze manier staan wij garant voor de vertrouwde, lekkere smaak van eten. Doordat wij al het eten zelf bereiden, kunnen wij ook rekening houden met de meeste diëten en allergieën. ¨ (h)eerlijke warme maaltijden ¨ 1-7 dagen in de week ¨ hoofdgerecht en nagerecht voor slechts € 8,- bij u thuis bezorgd. Heeft u interesse in onze warme bezorgmaaltijden? Neem dan contact met ons op wij verstrekken u kosteloos alle verdere informatie. Familie de Vries & medewerkers, Hotel & restaurant de Stripe Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude Telefoon: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl E-mail: info@destripe.nl

Maaltijd service de Stripe,

U dekt de tafel, wij zorgen voor de rest!


Jumpstyle Heerenveen 18-11-17. Op 18 november jl. werd er voor de jeugd (groep 8 t/m 17 jaar) voor het eerst een activiteit buiten het dorp georganiseerd. Dit keer gingen we met maar liefst 22 jongens en meiden naar jumpstyle in Heerenveen! De kids konden van 19:00-21:00 uur alles uit de kast halen en hebben zich goed vermaakt! Deelnemers, bedankt voor jullie deelname en hopelijk vonden jullie het leuk! Groeten, Het Jeugdbestuur

11


ART Super 2017. Beste inwoners van Hemrik. Het was dit jaar voor de elfde keer dat de Witte Kerk een plek werd voor een kunstverkooptentoonstelling. Er hadden dit jaar 55 kunstenaars een plekje weten te bemachtigen, daarvan waren ongeveer 20 kunstenaars die voor de eerste keer mee deden, de rest had al vaker meegedaan. Het was een bijzondere start op zaterdag 28 oktober, de elfde keer werd feestelijk geopend met een fluitconcert. Op de eerste dag werd er direct heel veel verkocht, want er kwam iemand binnen die spreekkamers van een dokterspraktijk wilde aankleden met kunst van ART Super. Dat was even hectisch, gaf ook wel wat gedoe, maar uiteindelijk heeft een groepje vrijwilligers op zondagochtend alles ingepakt, nieuw werk opgehangen / tentoongesteld en daarna kon het weer verder gaan. Wel waren er kunstenaars die snel nieuw werk moesten leveren, omdat hun voorraad flink was geslonken. Naast deze groot-inkoper is er ook gewoon nog heel goed verkocht en konden we op zondag 10 december afsluiten met de mededeling dat er: 355 kunstwerken zijn verkocht voor een bedrag van rond de 43,000 euro, dat er ongeveer 1600 bezoekers zijn geweest en dat er van 6 kunstenaars niets is verkocht, de andere 49 hebben dus werk verkocht. De leerlingen van de basisschool zijn ook weer op bezoek geweest. In de week na 10 december is de kerk weer leeggehaald en beginnen we met de andere activiteiten. In 2018 zal er voor de twaalfde keer een ART Super zijn. Hopelijk wordt die net zo succesvol als de ART Super van 2017. Het was een super jaar. Met een woord van dank aan alle vrijwilligers die hebben meegeholpen om ART Super tot een succes te maken. Hartelijke groeten, Jelke van der Velde Bestuur Witte Kerk

Programma Witte Kerk. Zondag 7 januari 15.00 uur: Zondag 14 januari 15.00 uur: Woensdag 17 januari 20.00 uur: Zondag 21 januari 15.00 uur: Zondag 28 januari 15.00 uur:

Weima en van der Werf. Entree 10,00. Tous les Oiseaux d’Europe. Entree 10.00. Theo Doreleijers, over het jeugdstrafrecht. Entree 6,00. Murk and Friends. Entree 10.00. Yentl Flavour. Entree 10,00.

12


Korfbalvereniging W.W.M.D. Wêz Wis Mei Doelen Hemrik Opgericht 6 augustus 1916

WWMD-nieuws. Er is groot nieuws van korfbalvereniging WWMD: op 14 april 2018 viert de vereniging alsnog haar 100-jarig bestaan. Vanaf 13.30 uur krijgen WWMD-oud-leden en natuurlijk de huidige leden gelegenheid Hemrik weer te bezoeken, oftewel een bezoekje aan het huidige dorpscentrum De Bining te brengen. Nu het weer redelijk met WWMD gaat, meer dan 20 jeugdleden, en straks 3 competitieteams, nu is er echt reden om het honderd jarig bestaan te vieren. Een reüniecommissie bestaande uit de volgende personen, Tjalling Nijboer (huidig voorzitter van WWMD), de oud-voorzitters Gerrit Visser, Siep Sinnema en Hjerke de Boer, oud-secretaresse Anita Bakker en Marten de Boer en Jeen Meinsma. De laatste vergadering was ook ere-voorzitter Tjitze Gerlsma aanwezig. Het ligt in de bedoeling dat de WWMD jeugdleden eerst ergens een pannenkoekje gaan eten om vervolgens hun korfbalkunsten aan de reünisten te tonen. Natuurlijk is er alle gelegenheid om bij te praten en gezamenlijk een koffietafel te gebruiken om daarna al pratende de terugreis weer te aanvaarden. Dus geen avondprogramma…. Mocht u in Hemrik en omstreken wonen dan nodige we u van harte uit een wedstrijd in De Bining bij te wonen. De wedstrijden in januari 2018 zijn: - 20 januari 2018 om 09.00 uur WWMD D1 – Altijd Kwiek D1 en -

20 januari 2018 om 10.00 uur WWMD E1 – Meko ’74 E1

Voor het aanmelden van de reünie kunt U een e-mail adres bereiken: wwmd2018@gmail.com. **********************************************************************************

NLdoet.

Het Oranje Fonds organiseert op 9 en 10 maart 2018, samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Ook in Hemrik gaan we weer aan de slag, en wel op zaterdag 10 maart.

Op de website www.nldoet.nl kun je je klus voor jouw club of vereniging aanmelden en een financiële bijdrage aanvragen, dat kan tot 31 januari. Doet jouw club mee? Meld dit ook bij Plaatselijk Belang, dan gaan we begin volgend jaar een oproep doen aan de vrijwillgers in de Doarpsrounte. Stuur dan even een mailtje naar Pia Marra: familiemarra@hotmail.com met een omschrijving van de klus en hoeveel vrijwilligers er nodig zijn. Bellen mag ook natuurlijk: 471371 Plaatselijk Belang De Himrik

13


Garage ’ de Buorren’’ Wij adviseren en verzorgen Uw Ø Ø Ø Ø

SERVICE CENTER

BUORREN 65

8408 HK LIPPENHUIZEN

0513 461938

Belastingaangifte Administratie Salaris administratie Kwartaal- en jaarrapporten

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude. Tel. 0516 48 09 93 www.boumaadmin.nl

De Witte Kerk Hemrik is een sfeervol en bijzonder gebouw uit 1739. Sinds de restauratie in 2002 is de Witte Kerk een culturele ontmoetingsplaats.

Wij bieden een breed programma van culturele activiteiten: muziek & theater, het filosofisch-literair café en twee maanden per jaar kunst bij ART Super. Voor het organiseren van bijeenkomsten en het vieren van speciale gebeurtenissen in een bijzondere entourage. Ook voor receptie, familiedag, presentatie, workshop, huwelijk, lezing en training. Muziekgezelschappen kunnen het gebouw huren voor uitvoeringen, repetities en CD-opnames.

www.wittekerkhemrik.nl Binnenwei 22, 8409 JH Hemrik

info@wittekerkhemrik.nl

tel. 06 13 58 35 77


14


WETTERFREES. Tuut...Tuuut...Tuuut.... De Himrik. It wie snein te middei 24 april 2016. It waar wie net sa noflik, wa soe der wêze te klaksonearen foar it hûs? Wy seagen beiden nei bûten en der stie in grut buske, in ynvalidewein fan it merk Mercedes. Ja, Wietze de broer fan Wietske dy op 1 septimber 2013 in grut racemotor ûngefal han hie yn Harns. Mei in oantal motorfreonen hienen se dêr in demonstraasje fan âlde motors op in soart sirkwy. Sels ryd hy op in selsbouwde racemotor, wêrop hy tige wiis wie. Wat dêr doe barde koe hy net mear nei fertelle, de ‘wedstriid’ waard stop set en hy hie dat net begrepen en ek net heard of sjoen. Yn elts gefal is hy boppe op de groep flein, mei as gefolch dat hy diels ferlamme rekke is en tiden yn it sikehûs lein hat. Mar no wie hy der wer yn in oanpaste auto en allinne!! It rydbewiis hie hy noch net wer, mar dat komt wol. De auto stiet no noch op namme fan syn freondinne en moarn moat hy skorst wurde, oars wurd it te djoer. Twa auto’s kin de brune net lûke. Wy stienen by de auto te sjen en Wietze siet as in prins foaryn en koe mei ien foet en ien hân alles dwaan wer wy twa hannen en fuotten foar nedich hienen. Syn freondinne wie net meigien, dy hie net san fertrouwen yn syn riderij. It pipe mar raak doe hy de doar iepen die, ja de ljochten wienen noch net út, en as jo doof binne hearre jo dat piipjen ek net. Op myn fersyk hat hy de ljochten mar út dien, oars moasten wy straks ek noch triuwe. Ja, no hie hy wer in nije auto, hy lit altyd syn nije auto oan ús sjen, dat is tige aardich fan him. Sels doe hy fan de baas yn in nije frachtauto ride mocht hat hy dy sjen litten. Ôfsetting Wietske gie neist him sitten foarien, oers kin hy har net sa hearre en ik stie neist de oare doar ticht by syn oare ear, sa gie it praten ek wat better, want hy is sa doof as in kwartel, sa dat wy al es oarnearre hienen dat hy mar liplêze leare of in boardsje mei S.H. op de auto ha moast. Mar dêr wol er noch net oan, jo binne ommers noch mar 74 jier no. Afijn, hy hâlde mei syn grutte wein wol wat weidek yn beslach, sadat in trijetal auto’s efkes wachtsje moasten oant hy him wat yn de barm riden hie. In twatal auto’s riden dan ek mei in gang oan him foarby en stutsen freonlik de han op doe sy der wer lâns koenen. Mar in tredde auto bliuw in de barm stean te wachtsjen as koe dy der noch net lâns. Ik seach der al ris nei en de doar kaam iepen en gie ek wer ticht, doe bin ik nei in skoftsje nei de auto ta ron. Der siet in optut frommiske yn, dy it raam nei ûnderen ta iepen die. ‘Is der wat’ , frege ik? ‘Ik kan der niet langs’ wie it antwurd. ‘Jawol ‘sei ik’ jo kinne der wol omhinne, dy oare auto’s binne der ek al om hinne riden’ ‘Nee’wie it antwurd ‘ik heb een nieuwe auto en ik kan er niet om heen’. ‘Dat kin wol’sei ik, de helte fan de wei is ommers frij, as jo in trekker tsjin komme soenen jo helendal werom ride moatte as jo hjir net om hinne kinne. Ik waard al wat kribelich. ‘Ik versta U niet, sei sy yniens , ik versta geen Fries en ik heb haast, zij wachten op mij.’ ‘Zal ik Uw auto even eromheen rijden? ’frege ik no in het Nederlâns. Jo moatte jo oanpassen oan it frjemd folk as hja it net ferstean. 15


‘Nee, nee ‘wie it antwurd, ‘dat wil ik niet’. Kunt U de chauffeur even vragen of hij om mij heen wil rijden dan kan ik verder , want ik durf het niet.’ ‘O ‘sei ik,’ U durft niet,is dat het, nou ik zal het hem even vragen, hij is wel gehandicapt hoor! . Ik hie it no troch, it frommiske wie bang foar wetter oan de kant wer sy in bytsje yn de barm lâns moast wer de feart wie. No, dat wie myn swager ek as dy ûnder de dûs moast. Oer de dûs sprutsen, hy hie ek in moaie siswize, en dat wie sa: ‘Jo gjin ek net ûnder de dûs mei de reinklean oan wol ?’ Mar dat lei wat op in hyl oar gebiet. Myn swager siet al yn de wein te foeterjen en hie yn de gaten werom de auto net fjirder ried. ‘’ Hoe hat sy it rydbewiis ea helle ? frege hy him ôf. It is wer in frommis hear, ik bin gehandikapt en hja net’ Mei ien han en ien foet ta syn gebrûk feegde hy om har hinne, wylds sy as tank de hân opstuts en har wei ferfolgje koe........Sy waard wei yn de fierte. Wietze moppere noch wat nei doe hy mei myn frou werom kaam. Dat mopperjen kaam wierskynlik ek omdat syn freondinne in bêste dûk yn syn oare auto riden hie. Hja hie net goed út sjoen en gjin foarrang ferliend. Dat koste wer jild wierskynlik. Alles wie noch net út iten, de keuring fan it C.B.S. ek noch net. Sy moasten him dôchs wat foar litte gean, fûn hy, want hy hie it echt wol nedich.... Ja, de humor wie noch net fuort. Doe hy wer ôfsette hat hy wierskynlik op in foarkeard knopke drukt, want de syddoar fleach ynienen iepen en dat hat hy yn it gehiel net heard, want hy is sa trochriden. Ja it wie in nije wein, dat alle knopkes wist hy noch te betsjinjen. It sil him wol kâld om ‘e kont wurde seinen wy, as hy thús is. Alles is fjirder goed ôfron, want wy ha neat heard.

Broer en suster

Wietze Tolman

Wietze Tolman is op 13 novimber 2017 om 23.45 oere ferstoarn en beïerdige wurden op it tsjerkhôf oan de Tsjerkereed deun by syn wenhûs. De motor klup hat him mei it fertroude lûd fan harren motors begeliede nei syn lêste rêstplak.

© Henk F. Hânsma De Himrik

16


Yn de foarige doarpsrounte binne twa foto’s ferwiksele. Hjir ûnder de goeie foto by de goeie tekst.

De twa healbroers

Omke Harm en Lútsen van der Wal

**********************************************************************************

Wijnjewoude 14-11-2017. We lopen alweer tegen het einde van 2017 aan. Gaat best snel allemaal!! We kunnen terug kijken op een succesvol Wijnjewoodstock. Dankzij jullie als bezoekers, want daar doen we het voor. Voor ons reden genoeg door te gaan met onze feesten die voor iedereen zeer toegankelijk zijn. December, de mooiste maand van het jaar zeggen ze wel eens, eigenlijk vinden wij dat stiekem ook wel want Project X-mas staat weer op de kalender!!! 23 en 26 December, en ook deze keer bij autobedrijf Jan van der Veen! Top dat Jan ook dit jaar zijn “garage / loods” beschikbaar stelt voor ons (jullie) feest!! Ons programma: 23 December vanaf 19:00 – 20:30 Kinderdisco Intree: €2,00 pp 23 december vanaf 21:30 Prime Suspect, spetterende top 100 band Intree € 7,50 pp 26 december: Christmas Dance Party met DJ Robert Dam Intree € 7,50 pp Dit wil je gewoon niet missen, je bent welkom aan de Tolleane 14 te Wijnjewoude. Het X-Events team: Hillie, Leendert, Herman, Christianne, Reinder en André.

17


Dorpsspiegel. De gemeente en de Plaatselijke Belangen hebben het startschot gegeven voor de vijfde ronde van de dorpsspiegels. De dorpsspiegels hebben zich in Opsterland bewezen. Het is een mooie manier voor een dorp om zichzelf een spiegel voor te houden. Wat gaat goed? Wat kan beter? De dorpsspiegel is gericht op het verzamelen van informatie over hoe inwoners de leefomgeving ervaren. De dorpsspiegels worden iedere vier jaar herhaald. Wat zijn de dorpsspiegels? Het is prettig leven in de Opsterlandse dorpen. Dat willen we allemaal graag zo houden of liever nog verbeteren. Leefbaarheid in de dorpen staat dan ook boven aan de agenda. Er is getart met een nieuwe ronde dorpsspiegels. Met de informatie kunnen de gemeente en Plaatselijk Belang verder werken aan het verbeteren van uw leefomgeving. Zo kan de gemeente de informatie gebruiken om haar dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften in de dorpen. Ook kan Plaatselijk Belang de informatie gebruiken om in overleg met dorpsbewoners maatregelen voor het dorp te formuleren. Inwoners van alle dorpen hebben enthousiast aan de vorige dorpsspiegel meegewerkt. Van de mensen die toen een vragenlijst hebben gekregen, heeft maar liefst 69% deze ingevuld. Dit heeft ons veel waardevolle informatie opgeleverd. De resultaten van de voorgaande dorpsspiegels zijn nog steeds te lezen op www.dorpsspiegels.nl. Dit jaar wordt de vragenlijst voor het eerst digitaal uitgezet. De vragenlijst is terug te vinden op www.dorpsspiegels.nl/vragenlijst Doet u mee? Tot 15 februari hebt u de gelegenheid de vragenlijst in te vullen op www.dorpsspiegels.nl/vragenlijst. Halverwege maart zal de analyse gereed zijn. De resultaten geven een goed beeld van wat er goed gaat in het dorp en waar punten verbeterd kunnen worden. De resultaten worden besproken met de dorpen. Daarna zullen de resultaten gepubliceerd worden op www.dorpsspiegels.nl Tot slot Hebt u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Joke van der Veen, adviseur sociaal domein, per telefoon 0512-386 434 of per mail joke.vander.veen@opsterland.nl. ********************************************************************************** Oliebollen 28 december. Op 28 december wordt er namens het jeugdbestuur weer een oliebollenverkoop georganiseerd. Samen met de jeugd worden er weer oliebollen aan de deur verkocht door het gehele dorp. De gehele woensdagmiddag vindt de verkoop plaats aan de deur, maar u kunt ook bestellingen plaatsen of zelf afhalen bij It Kelderke bij De Bining. De opbrengst komt ten goede aan de jeugdsoos. De prijzen zijn als volgt: Los: 80 cent Per 10: â‚Ź 7.Voor eventuele bestellingen en/of vragen: Zie onze FB; jeugdbestuurhemrik@hotmail.com; 06-50 58 74 12 Groeten, Het jeugdbestuur. 18


Kleintje Wampex. Hallo allemaal, Het is bijna weer zover! De 12 de editie van Kleintje Wampex komt eraan! Er wordt op zaterdagavond 20 januari voor de jongeren van Hemrik (vanaf groep 8 t/m 17 jaar) weer een Kleintje Wampex georganiseerd. Je bent de 20ste welkom vanaf circa 18:30 uur in De Bining. Deelnemers betalen € 7,00 p.p. Graag gepast meenemen. Ouders en andere belangstellenden, die het verloop van de “race” willen volgen, zijn ook van harte welkom! De starttijden staan 3 dagen voor de 20ste op www.dehimrik.nl. Doe warme kleren aan (meerdere laagjes) en neem reserve kleren (in tas met je naam erop), regenkleding en een zaklamp mee. De tocht kun je het beste lopen op waterdichte wandelschoenen. Maar ook op laarzen is het goed te doen. Voor de winnaars wacht eeuwige roem. En.....weer of geen weer.....een Wampex gaat altijd door! Doe je ook weer mee?? Doe je ook mee?? Lever dan (per deelnemer) het aanmeldstrookje, getekend door je ouders/verzorgers, voor 6 januari in bij Jasper Visser, Tjalling Harkeswei 55 (in de brievenbus). Je kunt dit formulier vinden in de bijlage, in de dorpskrant van december en op: http://www.dehimrik.nl/kleintje-wampex/. Opgave is per groep, maar we hebben per deelnemer onderstaande aanmelding nodig in verband met de handtekening. De aanmelding is dit jaar iets anders dan andere jaren. Door de slinkende aantallen Hemriker jeugd hebben we groepsregels iets veranderd. Let op: * De Groepsgrootte minimaal 4 maximaal 7 personen per groep * Er moeten minimaal 2 Hemrikers in de groep zitten. * Er is wel een maximum aan het aantal deelnemers dus geef je snel op want VOL=VOL (dus vóór 6 januari 2018) En weer of geen weer, de wampex gaat altijd door!!! * Wij hopen dit jaar weer op een leuk en gezellig Kleintje Wampex en hopen dat jullie weer massaal meedoen! Als er vragen zijn kan er contact op worden genomen met: Jasper Visser: 06-50 58 74 12. Met vriendelijke groet, Het jeugdbestuur. ___________________________________________________________________________________________

Opgave formulier Kleintje Wampex.

Voor- en achternaam deelnemer

Leeftijd

woonplaats en bijzonderheden.

Handtekening akkoord ouders/verzorgers van de deelnemer: …………………………………………………………………. Let op: Opgave gaat per groep. Een groepje bestaat uit ongeveer 4-7 deelnemers. Er moeten minimaal 2 Hemrikers in de groep zitten. Bedenk samen een leuke naam voor je groep en vul deze hieronder in.

Naam groep: Namen van andere deelnemers van je groep:

19


Beste Hemrikers, Hier weer een berichtje van SV Hemrik! Met meer dan 60 leden zijn we een bloeiende vereniging. Natuurlijk is sporten voor iedereen goed en daarom nodigen we jou uit met ons te sporten. Zoals de vorige Doarpsrounte is aangegeven hebben we besloten (voorlopig) te stoppen met het jeugdvoetbal, momenteel is er te weinig deelname. Het aanbod van de SVH bestaat uit gymnastiek, badminton, zaalvoetbal en aerobic. Gymnastiek en aerobic is onder professionele begeleiding van Mo Brak respectievelijk Gisela de Vries. Gymnastiek is voor basisschool kinderen en wordt gegeven in twee groepen (tot en vanaf 7 jaar). Badminton, zaalvoetbal en aerobic is juist voor iedereen vanaf 13 jaar. Hieronder de wekelijkse tijden: Aerobic Badminton Gymnastiek

woensdag donderdag donderdag

Zaalvoetbal

donderdag

09:00 – 10:00 uur 19:15 – 20:30 uur 14:45 – 15:45 uur (vanaf 4 – 7 jaar) 15.45 – 16.45 uur (vanaf 7 jaar) 20:30 – 22:00 uur

Lijkt het je leuk om eens mee te doen, kom dan gerust langs in de Bining! Twijfel je nog, neem dan contact met ons op via SVHemrik@gmail.com. Daarnaast is er nog de mogelijkheid de vereniging bestuurlijk te ondersteunen. Binnen het hoofdbestuur is er namelijk een vacature voor de functie Penningmeester. Belangstelling of meer informatie nodig? Schroom niet en neem contact met ons op via (06) 20324247 of genoemd emailadres. Wij wensen iedereen prettige kerstdagen en een goed én sportief 2018 !! Het bestuur.

20


drukkerij Tel.: 0516 - 48 15 97

Opper Haudmare 2 9241 WD Wijnjewoude

info@drukkerijpool.nl www.drukkerijpool.nl

Doordat we een klein bedrijf zijn, hebben we persoonlijke aandacht voor onze klanten en zijn flexibel. Naast twee traditionele drukpersen beschikken wij ook over een aantal geavanceerde printers. Hiermee kunnen wij een breed assortiment drukwerk tegen concurrerende prijzen leveren. Voor meer informatie kijk op onze website of kom eens langs en informeer naar de mogelijkheden en prijzen.

Ook in Hemrik en omgeving


AdviesNet Nieuws uit de praktijk. Stefan Brouwer DSi Financieel Adviseur | Partner AdviesNet Noord-Nederland

Recept voor hogere hypotheekrente ligt klaar Jarenlang is er internationaal onderhandeld over nieuwe bankenregels. Vorige week was er een akkoord. Een akkoord met waarschijnlijk grote gevolgen voor Nederlandse hypotheken en de huizenmarkt. Een stijging van de hypotheekrente ligt voor de hand. Duizenden euro's extra spaargeld meenemen voor een huis ook. Wat mag je in de praktijk verwachten van het complexe Basel IV akkoord? Voor elke hypotheek die een bank afsluit, bestaat het risico dat die niet wordt terugbetaald. Dat geld is de bank kwijt. Als consumenten door een crisis massaal betalingsproblemen krijgen, zou dat de stabiliteit van banken in gevaar brengen. We hebben het pas geleden nog meegemaakt in Europa en de VS. Om herhaling te voorkomen, moeten banken zich wapenen tegen nieuwe crises door meer kapitaal in kas te houden. Elke maand 135 euro meer kwijt In het Financieel Dagblad rekent een medewerker van DNB voor dat Nederlandse grootbanken zo'n 14 miljard euro extra nodig hebben. Dat geld moet ergens vandaan komen. De nieuwe regels gaan pas in 2022 in en er komt een overgangsperiode van vijf jaar. Toch verwacht de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) dat de hypotheekrente met 1 procentpunt op zal lopen. In netto maandlasten is dat een verschil van zo'n 135 euro voor een gemiddelde woning. In Nederland is het risico op wanbetaling niet zo groot. Zelfs in de donkerste dagen van de crisis werden de hypotheken keurig betaald. In Zuid-Europa was dat wel anders. Toch moeten Nederlandse banken zich aan dezelfde regels gaan houden als hun Zuid-Europese collega's. Dat heeft grote gevolgen voor een typisch Nederlands verschijnsel: de tophypotheek. Doodnormaal of levensgevaarlijk? Tophypotheken zijn leningen die bijna net zo hoog zijn als de waarde van het onderpand of nog hoger. In Nederland is dat doodnormaal. In het buitenland worden dergelijke hypotheken gezien als enorm risicovol. In het nieuwe akkoord moeten banken daarom voor hypotheken hoger dan 90 procent van de woningwaarde extra kapitaal achterhouden. Starters zonder veel spaargeld en zonder kapitaalkrachtige ouders zijn het kind van de rekening. Het prijsverschil tussen een hypotheek van 100 procent van de woningwaarde en 90 procent van de woningwaarde, zou flink uiteen kunnen lopen. Niet meer naar de bank voor een hypotheek Hypotheken zijn echter niet het exclusieve domein van banken. Verzekeraars en pensioenfondsen hebben vooral de laatste jaren de Nederlandse hypotheekmarkt ontdekt als veilige beleggingsmogelijkheid. In tegenstelling tot banken hoeven zij zich niet te houden aan het akkoord. Een hypotheek van een verzekeraar kan dus zo een procentpunt goedkoper worden dan die van de bank. Dan is de keuze snel gemaakt.

21


De rentetarieven van verzekeraars en pensioenfondsen worden vaak aantrekkelijk als die voor langere tijd worden vastgezet. De periodes van 20 jaar of zelfs langer. Dat verschil kan in de toekomst nog verder oplopen. Wat de hypotheekrente exact gaat doen, blijft altijd koffiedik kijken. Wil je zekerheid over je lasten, dan zet je de rente nu voor langere tijd vast of neem eens contact met mij op. Ik help je graag. Hele fijne feestdagen en tot volgend jaar! Visitekaartje: www.adviesnet.nl/stefan

**********************************************************************************

Fietslessen nieuwkomers Opsterland.

Na een succesvolle eerste lessenreeks fietslessen voor nieuwkomers willen we starten met een tweede reeks. Daarom is er een mogelijkheid om vanaf maart weer te starten met fietslessen. De lessenreeks bestaat uit 12 lessen waarin aandacht wordt besteed aan zowel de theorie als de praktijk. In de theorie worden de regels en verkeersborden behandeld die gelden in het verkeer. Mocht u een (vrouwelijk) nieuwkomer kennen of begeleiden die graag zou willen leren fietsen, kunt u contact opnemen met Geerte Kwant. Voor de organisatie van de lessen is de volgende informatie nodig: - Naam - Beschikbaarheid per dagdeel - Hoe goed men de Nederlandse taal machtig is - Het adres + woonplaats

De lessen starten in maart, en vinden eens in de week plaats. Bij meerdere cursisten zal er worden gekeken naar de meest geschikte locatie, best passende dagdeel en reisafstand voor de cursisten. Tijdens de theorielessen is er ook de mogelijkheid tot het nuttigen van koffie/thee. De les bestaat uit praktijk, deel theorie en koffie drinken om vervolgens aan het eind nogmaals naar buiten te gaan om te oefenen met het fietsen. Wanneer iedereen kan fietsen zal er een rustige wijk/ straat op worden gezocht om te wennen aan het verkeer. In de laatste les zal er een ronde worden gefietst door het dorp. Het theorieboek en de koffie/ thee zijn inbegrepen. Met vriendelijke groet, Geerte Kwant Buurtsportcoach Welzijn gemeente Opsterland geerte@sportfrysla.nl 06- 57 040 151 22


Actiegroep Club Tegengas Hemrik .

Woensdagavond 22 november was de ledenvergadering van Plaatselijk Belang. De opkomst was groot. Dit deed ons goed omdat we zo onze zorgen aan een groot publiek konden overbrengen. Wat staat ons hier te wachten? We kennen allemaal de voorbeelden uit de provincie Groningen. Waar daar de gaskraan straks dichtgaat, wordt deze hier opengedraaid. Als na deze eerste stappen van Vermilion zal blijken dat hier gas aangetroffen wordt, zullen we naar alle waarschijnlijkheid rekening moeten gaan houden met: • Eén of meer proeflocaties waar gefakkeld zal worden (denk aan aanvoer van groot materieel door zware vrachtwagens, aanleg van pijpleidingen en lichtoverlast); • Onherstelbare schade aan de natuur en landschappelijke waarde van deze omgeving; • Op langere termijn kan dit betekenen: het verzakken van huizen, scheuren, aardbevingen … Is dit wat we willen als bewoners en toekomstige bewoners (onze kinderen)? We leven in een tijd dat de regering in haar beleid heeft opgenomen dat nieuwbouwwoningen geen gasaansluitingen meer zullen hebben en gebruik gaan maken van duurzame vormen van energie. Het lijkt ons de hoogste tijd om als bewoners van Hemrik, net als in andere plaatsen van de gemeente Opsterland, “tegengas” te geven. Plaatselijk Belang Hemrik gaf deze avond meteen te kennen dat zij tegen de gaswinning zijn in dit gebied en heeft dit ook kenbaar gemaakt aan de gemeente Opsterland. Tijdens deze avond hebben wij een petitielijst laten rondgaan die wij willen gaan aanbieden aan Stichting Tsjingas Nijbeets en Werkgroep Laat Friesland Niet Zakken. Deze Stichting en Werkgroep bestaan langer dan onze club en hebben samen veel expertise in huis. Het is alleen maar wijs om bij hen aan te sluiten zodat we niet zelf nog eens het wiel hoeven uit te vinden met betrekking tot het actievoeren tegen Vermilion. Ook is het zo dat we op deze manier zoveel mogelijk groeperingen kunnen clusteren om samen voor de goede zaak te strijden. Samen sta je sterker ! Wij vonden het 22 november niet alleen een nuttige maar ook een prettige avond met een goede sfeer. Wij willen een ieder bedanken die de moeite heeft genomen om die avond aanwezig te zijn. Uiteraard zullen wij de ontwikkelingen op dit gebied nauw blijven volgen en u op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen. Club Tegengas Hemrik

23


HUUR NU OPSLAGRUIMTE!!

Inboedel en goederen opslag *€ 1.50 per dag /15m3 *Dagelijks opzegbaar *Bewaakte, afsluitbare en schone opslag bij u in de buurt Email: opslagwijnjeterp@gmail.com, Tel: 0655794376 Fam. Heida, Compagnonsfeart 53, 9241 HJ Wijnjewoude

24


GEVRAAGD: VRIJWILLIGERS DIE MANTELZORGERS HELPEN

Zorgen voor een zieke of gehandicapte naaste is iets wat veel mensen vanzelfsprekend vinden. Natuurlijk doe je dat voor elkaar. Maar die zorg kan soms wel ongelofelijk zwaar zijn. Timpaan Welzijn wil in Opsterland met het project Samenzorg vrijwilligers werven die mantelzorgers helpen om hun taak vol te kunnen houden. Het mantelzorgsteunpunt van Timpaan Welzijn krijgt steeds meer signalen van mantelzorgers dat zij graag hulp aan huis willen. Bijvoorbeeld een vrouw die al jaren voor haar man zorgt en zo graag eens per week een wandeling met een vriendin zou willen maken. Zij vraagt van iemand

a. die haar helpt bij de verzorgende taken zodat de mantelzorger even enkele uren vrijaf kan nemen; b. aan wie ze haar verhaal kan doen, die kan luisteren naar wat de situatie voor haar betekent; c. die wil helpen bij klusjes in en om het huis waar ze even niet meer aan toe komt. Het idee van Samenzorg is om een stevige vrijwilligerspool op te zetten met zorgvrijwilligers, aandachtscoaches en doevrijwilligers. Zowel bij de vrijwilligers als bij de mantelzorgers bestaan verschillende wensen. De een wil graag een vast contact, de ander vindt het leuk om telkens iemand anders te zien of te helpen. Ook in het type ondersteuning dat een vrijwilliger wil of kan bieden zit verschil. Van een zorgvrijwilliger worden andere dingen gevergd dan van een doevrijwilliger. Dat zal ook tot uiting komen in de scholing voor vrijwilligers. Nadat de vrijwilligers geschoold zijn, zullen ze gericht gekoppeld worden aan mantelzorgers. De vrijwilligers worden begeleid door Timpaan Welzijn. Heeft u belangstelling om als vrijwilliger mee te helpen mantelzorgers te ondersteunen? Meld u dan aan bij Timpaan Welzijn; t.kraai@timpaanwelzijn.nl of y.suiveer@timpaanwelzijn.nl of 06-51203428/06-25000644.. Het project Samenzorg wordt gefinancierd door het Oranjefonds, het VSBfonds, de gemeente Opsterland en UnivĂŠ. Met vriendelijke groet, Yvonne de Haan-Vermetten Project Samenzorg Badweg 28 8401 BL Gorredijk T 06 50 28 63 99 E y.dehaan@timpaanwelzijn.nl I www.timpaanwelzijn.nl

bereikbaar maandag, woensdag en donderdag

25


Jaaroverzicht 2017

Engbert Pierswei 2 8409 JW Hemrik

0516 471400 info@deboge.nl www.deboge.nl


Jaaroverzicht 2017

Engbert Pierswei 2 8409 JW Hemrik

0516 471400 info@deboge.nl www.deboge.nl


Jaaroverzicht 2017

Engbert Pierswei 2 8409 JW Hemrik

0516 471400 info@deboge.nl www.deboge.nl


Verjaardagen

2 4 20 22 22 29

DECEMBER Hiske Veenstra Durk Taekema Amélie Brouwer Lars Ekkels Jildou Overwijk Nanina van der Meulen

4 4 6 8 9 13 24

Groep 5 2 3 5 6 7

JANUARI Famke Haak Erwin Jongsma Marije Jongsma Philip van den Hurk Senne Zwart Ella van den Hurk Coen Vogelaar

Groep 5 8 5 5 7 7 7


In het zonnetje gezet!

Sint had ook nog een cadeautje voor de mannen (en ĂŠĂŠn vrouw) die alles rond de school altijd zo netjes houden. Ze werden verwend met een heerlijke banketletter! !!!De originele versie van de schoolkrant (in kleur) vindt u op de vernieuwde website!!! www.deboge.nl Engbert Pierswei 2 8409 JW Hemrik

0516 471400 info@deboge.nl www.deboge.nl


Kleurplaat

Engbert Pierswei 2 8409 JW Hemrik

0516 471400 info@deboge.nl www.deboge.nl


Groep 7 en 8

De Film Wij gaan over de film vertellen het was op 5 december. toen hebben we ook de supprises Gehad en sinterklaas is bij ons in de klas geweest. Daarna hebben we een film gekeken en daar schrijven wij over. De film heette de brief voor de koning en het was best wel spannend er waren veel knok partijen. En soms was het moeilijk te begrijpen omdat er zo veel namen in de film voor kwamen en de mensen dat je dacht dat ze slecht waren waren lief en de mensen die je dacht dat ze lief waren waren slecht. En als eten kregen we nog pepernoten dat is code naam voor kruidnoten. En die waren lekker jam jam jam. En de film leek net echt. En het kwam uit eindelijk wel weer goed in de film bijna in elke kinderfilm komt het weer goed. Groetjes Nanina en Senne Surprise We kwamen op school en onder een stonden kleed allemaal mooie surprises Iedereen kreeg iets moois. Er was bijvoorbeeld een paard en een voetbalstadion. Sinterklaas kwam aangereden op een scootmobiel. Zwarte piet die liep er bij te zingen en kwam zomaar de klas binnen om pepernoten te strooien. Iedereen kreeg een leuke surprise. Op het laatst van de dag gingen we een film kijken en toen gingen we naar huis. Tobias en Meinte

Sinterklaas Zaterdag 25 nov kwam de sint in Hemrik en begon de intocht. En toen kwam hij in de Bining om 10 uur tot half 12 en dat was leuk. We hadden ook een winactie en dan kon je winnen en dan kreeg je een prijs. Bijvoorbeeld ballonen in een vorm. en een chocolade sinterklaas. En we mochten ook kunstjes doen en zingen toen hadden we een pauze. Dat vonden we erg leuk. toen mochten we ook vragen stellen. Toen zij weggingen kregen wij nog een zak met pepernoten. En dat was lekker. en toen was het 5 december en was het pakjesavond. Groetjes berber en zoĂŤ. Acadin Op school mogen een paar kinderen aan de slag met Acadin. Dat is een programma waar je werkstukken en presentaties in maakt. Wij (Bonne en Girben) Zijn dus op dit moment bezig met zo'n presentatie. Wat wij op acadin doen is het maken van bepaalde opdrachten zoals: een prestentatie maken over alcohol. (Zoals ons) Maar meester Gert heeft zelf nog geen beheerdersaccount gemaakt. Maar het nadeel is dat je in acadin zelf niet het werkstuk kan maken en je moet het doen in moo een ander programma Gemaakt door : Bonne en Girben

Uitkijktoren De Hemrikkerscharren We hebben met de voormalige groep 7&8 vorig jaar een uitkijktoren bedacht. We zijn met onze meester naar de plek waar hij komt te staan geweest. Daarna zijn we weer naar onze school gegaan om een ontwerp te tekenen. Een half jaar later kwamen ze weer naar school om de ontwerpen die uitgekozen zijn door de Staatsbosbeheer te laten zien. Er waren drie ontwerpen waar je uit kon kiezen. De oudste en de jongste van de school mochten als eerste hun stem in de stembus doen. (Erwin jongsma en Femke dijkstra) de volgende dag kregen we te horen welke toren er gewonnen had. Het is toren 3 geworden, maar de naam blijft geheim. Groeten Erwin Jongsma en Martijn Veenstra


Groep 7 en 8

Sinterklaas Het is 5 december geweest en toen hebben we met school aan onze surprises gewerkt. We hebben lotjes getrokken maar we mochten niet zeggen wie we hadden. Nu weten we het van elkaar en Silke had: Girben. Shayen had: Silke en Ella had: Martijn. En iedereen vond de Surprises goed gelukt. En Silke had een piano voor Girben gemaakt Ella had een kijkdoos voor Martijn gemaakt en Shayen had een unicorn voor Silke gemaakt. Sinterklaas kwam dit jaar met de scootmobiel iedereen vond dat wel grappig. Sinterklaas kwam in alle klassen. Ook kwamen de Pieten en Sinterklaas in onze klas en we hadden een hele leuke dag. Gemaakt door Shayen, Silke & Ella (groep 7) Sint maarten 11 november mochten alle kinderen lampionetje lopen en ik natuurlijk ook dit is het groepje waar ik mee moest lopen tobias joop erwin shayen en de moeder van tobias en ook de moeder van mij en niet te vergeten ik zelf maar we kregen meer snoep voor onderweg dan in de zak maar die avond was het gieren geblazen het was wel leuk. Joop had paarden poep aan zijn schoen en wou het aan mij af smeren de hele tijd donderjagen en ook snoep eten en het was een leuke avond. Groeten miranda De sint k ga jullie iets vertellen over de rommelpiet.Hij is weer geweest het was een feest.Maar de sint had problemen.Zal ik je daar meer over vertellen? Die dag dat hij geweest was Mochten wij eindelijk kijken Wat was het een rommel. Maar wat zag ik daar. Het is toch niet de staf van Sinterklaas???? Die door de midden was. Het was echt waar! Toen we alles op geruimd hadden. Kregen we een brief. Daar stond in dat zijn staf kapot was. Dus we moesten een nieuwe staf maken. Miranda had de mooiste staf. Groetjes Marloes Sinterklaas Dinsdag 5 december kwam sinterklaas bij ons op school. Groep 1 t\m groep 4 deden kunstjes enz. Voor sinterklaas. Groep 5 t\m groep 8 maakte een surprises voor elkaar. Er zijn leuke surprises voorbij gekomen. Bijv. Een paard, PokĂŠmon, grabbeltonnen en nog veel meer. Wij deden het met een grote dobbelsteen, en als je 3 of 6 gooide mocht je een surprise pakken. 1 was een liedje, 2 was een stoel naar links, 4 een stoel naar rechts en 5 was niks. Groetjes. Marrit & Catharina!:) De film We keken de brief van de koning het was een leuke film Het ging over een jonge die ridder wou worden maar tijdens een. Test en het was de laatste test van het ridderschap hoorde hij iemand aan de deur klopen en hij deet de deur open en die man zij breng de brief naar de koning en toen was de film begonen en meer ga ik niet vertellen en als je meer wilt weten moet je de film maar gaan kijken en ik geef een tip hij is leuk En het verhaal is van coen


Tractoren, landbouwmachines, trekkerkeuringsstation, stalinrichting, tuin- en parkmachines, CV-installaties, sanitair, dakbedekking, konstruktiewerk, onderhoud, gereedschap en meer.

Wij helpen u graag!

Schoterlandseweg 40 • 8413 NB Oudehorne • Tel.0513-541214 • info@kuperus.org • www.kuperus.org

Al 6 0 j a a r b i j zo n d e r g e wo o n !


Profile for drdehimrik

Doarpsrounte de himrik 12 2017  

Doarpsrounte de himrik 12 2017  

Advertisement