Page 18

104. Pavliccvic, D. (2005). Vaznijc obljctnice u povijssti i kulturi hrvatskog naroda tijekom godine 2005. Od Kolomana do mira u Pozunu. Skolske novine, br. 5, 1. veljace, str. 7 105. Pavlicevic, D. (1978). Temelji povijesne znanosti. Uz stotu oblj~tnicu smrti Matije Mesica, prvog rektora Sveucilista u Zagrebu i prvog pisca udzbenika. Skolske novine, br. 40., 12. prosinca. 106. favliccvic, D. (2006). Hrvatske obljctnicc u 2006. godini. Sjccanjc na vclikc znanstvcnikc. Skolske novine, br. 3., 24. sijecnja, str. 7.

Prof. dr. sc. Dragutin Pavliccvic - naj plodniJi zivuci hrvatski povjesnicar

18

Katalog izložbe ''Prof. dr. sc. Dragutin Pavličević: najplodniji živući hrvatski povjesničar''''  
Katalog izložbe ''Prof. dr. sc. Dragutin Pavličević: najplodniji živući hrvatski povjesničar''''  

Autor izložbe: Tomislav Radonić

Advertisement