Drammensavisa 17.03.21

Page 1

NR. 4 - 2021

DA DRAMMENSAVISA

M AR KE DS DA GE R 18.- 20. MAR S

Se tilbudene på torgetvest.no

Hytteopptur i fjellheimen TEMA SIDE 16-17-18-19

KAPPLØP MED TIDEN Attic dansestudio kan bli lagt ned

Koronatid gir golfoppsving SIDE 8

DAGLIGE LEDER WENCHE BRUN

Tålmodigheten er på bristepunktet. Attics gründer, eier og daglige leder Wenche Brun forlanger en rask avgjørelse om overføring til Kulturskolen. I motsatt fall blir hun tvunget til å legge ned om kort tid. – Det er et kappløp med tiden og nedtellingen har allerede startet. Grunnet pandemien taper Attic over en million dette semesteret. Attic har aldri mottatt støtte fra kommunen. Nå orker de ikke å brette opp armene enda en gang. SIDE 2-3

LYST LYST LYST LYST LYST

-25% på kjøkken

*Gjelder forbrukerkjøp av Norema-produserte varer. Levering innen 25. juni. 2021.

Første byantikvar i full stilling SIDE 22-23

LYST på nytt kjøkken? Lysere tider! Vi feirer med 25% rabatt på kjøkken frem til 30. april.

Norema Kjøkkenstudio Drammen Bjørnstjerne Bjørnsonsgt. 92 - Gratis parkering tlf 61 31 85 20 - post@norema-drammen.no


2

www.drammensavisa.no Telefon: 32 17 88 11

NYHETER

ATTIC DANSESTUD

Tips: red@drammensavisa.no Annonsering: annonse@drammensavisa.no Ansvarlig redaktør: Geir A. Arneberg Redaksjonssjef: Bente E. Wemundstad Frilansjournalist: Marianne Bergvall Frilansjournalist: Terje Brun-Pedersen Desk ansvarlig: Jo Guribye Salgs- og markedsrådgiver: Trond E. Pedersen

PRISVINNER: I 2015 fikk Wenche Brun Drammen kommunes Kulturpris.

Salgsleder – DA Næringsliv: Ove Geir Andheim Daglig leder: Aslak Hougen

NÆRT: Mange barn har fått et nært forhold til Attic dansestudio opp gjennom tidene. FOTO: ANDERS BRUN

Besøks- og postadresse: Knud Schartums gate 7, 3045 Drammen Utgiver: Drammensavisa AS Org. nr. 826 423 552 Trykk: Polaris Trykk Arendal AS Distribusjon: Amedia Distribusjon AS Har du utfordringer med levering av Drammensavisa, send epost til drift@drammensavisa.no Drammensavisa er 100% annonsefinansiert og er politisk og ideologisk uavhengig. Drammensavisas innhold er redaktørstyrt, og redaksjonen har full integritet. Medlem av Norsk Redaktørforening og redigeres etter redaktørplakaten

– Uten en rask avgjørelse om overføring til Kulturskolen kan vi bli tvunget til å legge ned om kort tid, forteller Wenche Brun til Drammensavisa. TERJE BRUN-PEDERSEN tekst og foto Vi møter Wenche i den koselige foajéen i dansesenteret på Sundland. Nøklene er forsvunnet i bilen, men det ordner resepsjonisten. Selvsagt en premiert danser. Litt stressa, men hun finner lett tilbake roen som alltid har preget henne. Raskt formidler hun alvoret i situasjonen. – Ved en eventuell nedleggelse må avtalene med de mange pedagogene, leiekontrakten til Bane Nor og andre bindingsavtaler

avbrytes i nær fremtid. Så viktige beslutninger må tas om ikke lenge, sier Wenche.

Kappløp med tiden For over et år siden bad hun om et møte med leder for hovedutvalget for kultur og idrett med et forslag om virksomhetsoverdragelse til Kulturskolen. Etter 34 år som leder ønsket hun ikke lenger det tunge arbeidspresset og ansvaret for en ny langtidskontrakt. Hun forteller om mange positive tilbakemeldinger på forslaget, både i administrasjonen i

Drammen Kulturskole kan bli landets nest største! Wenche Brun

kommunen – og blant politikere. Men, beslutninger drar ut. – Det er et kappløp med tiden og nedtellingen har allerede startet, forteller Wenche. Grunnet pandemien taper vi over en million dette semesteret. Vi har også mistet flere leietakere, og har heller ikke salg i kaféen. Attic har aldri mottatt støtte fra kommunen, så nå orker jeg ikke å brette opp armene enda en gang.

Hastemøte med styret Forrige uke traff smitten Attic og kom på toppen av alt det andre. Fire ble smittet i samme klasse. Det ble en hastesak for legeteamet i kommunen. – Plutselig ble alt snudd på hodet og Attic måtte stenges, forteller Wenche. Mange elever måtte testes og ble satt i karantene. Vi har jobbet så hardt med sikkerheten, men dessverre var det vår tur denne gangen. Styret har et nytt hastemøte om smitteutbruddet og plan B, som er det dramatiske valget om nedleg-

gelse. Vi er nå i en svært presset situasjon, understreker hun.

Kulturskolen kan bli nest størst Wenche forteller imidlertid engasjert om synergieffekter dersom Kulturskolen overtar driften: – På Union har de noe danseundervisning, men med spesialtilpassete dansesaler og fagmiljøet på Attic, ville Kulturskolen fått stor oppblomstring. Dersom Brageteatret etableres i nabobygget kan vi også utvikle gode samarbeidsformer med teaterfolket. Drammen kulturskole kan bli landets nest største, fastlår hun med overbevisning. Hun understreker at ved et samarbeid kan man utvikle tilbudet rettet mot barn og unge som ikke har så gode økonomiske rammer hjemme. Det vil gi store muligheter for mange flere, og noe hun er sikker på trengs etter denne lange perioden med et begrenset hverdagsliv.

Pandemiens «hole in one» En pandemi rammer forretningsdrivende bredt og uventet. Men for enkelte bransjer og enkelte næringer har korona-situasjonen bidratt til et løft uten sidestykke. Selv om selgere og produsenter av munnbind nok gnir seg i henda, er det langt mindre og innlysende faktorer som trer inn når konkurstrusler mot golfklubber endres til solide plusstall på ett år. Vel har Drammen Golfklubb i Skoger gjort mange og riktige grep – og snudd hver stein for å berge seg unna konkursen – men pandemien har så absolutt bidratt.

For med 86 prosents økning i antallet betalte spillere på banen fra 2019 til 2020, er det ikke bare interne rokkeringer og lokale løft som skal få hele æren. Når man etter 12. mars i fjor åpnet for at golfbaner skulle få lov til å holde åpent, var det en gavepakke til golfen isolert, men også til de mange tusen som har dette som sin hobby – og de mange som kastet seg på i 2020. For aldri har det vært spilt mer golf i Norge, og aldri har norske golfbaner tjent mer enn de gjorde dette året. Man kan si at tilfeldighetene rår. Parallelt med at pandemien åpner

for at golfbanene i stort er de eneste åpne boltreplasser for sportsgale nordmenn gjennom 2020, så trekker samtidig norsk golf opp to superstjerner i en av verdens største sporter – i hvert fall om man skal dømme etter premiepenger. Fra den lille vinternasjonen Norge inntar Viktor Hovland og Kristoffer Ventura Tiger Woods lekegrind med storm. Interessen når uante høyder. Om en måned gjøres det klart for sesongåpning igjen. Koronasituasjonen har vi fortsatt ikke kontroll på – dessverre. Men selv

om også golfspillere ønsker pandemien dit pepperen gror, er det likevel sånn at 2021 tegner til å bli en ny pandemiens «hole in one».

Ansvarlig redaktør Geir Arneberg


NYHETER

3

DIO KAN BLI HISTORIE SOMMERCAMP: Bildet viser elever fra Attics sommercamp med Royal Academy og engelske pedagoger og pianister i hvert rom. FOTO: ATTIC

Dans minsker det indre presset mange unge kjenner på i dag.

Wenche Brun

Dansen utvikler de unge – Vi har opplevd gang på gang hvordan dans og samholdet kan løfte og utvikle et menneske, sier Wenche. Dans gir deg ikke bare god trening og kroppsbevissthet, men øker både selvtilliten og energien og gir mer kontakt med følelsene. Her leves de ut og minsker dermed det innvendige presset som så

SAMHOLD: Dansere lærer å forholde seg til en gruppe, ta hensyn og være trygge på hverandre. Det er det motsatte av idrettskonkurranser, ingen karakterer og bedømmelser. FOTO: ANDERS BRUN

mange unge mennesker sliter med i dag. – Jeg har sagt meg villig til å lede arbeidet i en overgangsfase, men beslutningen må komme ellers er jeg redd for at vi mister det gode fagmiljøet vi har opparbeidet her, sier hun. red@drammensavisa.no

FAKTA: Attic ■ Det er i dag åtte lokale aksjonærer, hvor Wenche selv eier 67 %

■ Ca. 1250 elever mellom 2 og 70 år. I antall elever den nest største skolen i Norge

■ Leier lokaler på totalt 1840 m2 av Bane Nor på Sundland

■ Over 100 kurs per uke med over 1800 elevtimer og 19 lønnede pedagoger i staben

■ Norges største dansesenter med alt under samme tak

■ Bredt tilbud i mange dansestiler, sang, teater, yoga og pilates i alle aldre og nivåer

■ Fire dansesaler, yogasal og reformersal i spesialtilpassede lokaler

PROFESJONELLE: Også proffe dansere har deltatt i tidligere forestillinger i regi av Attic. FOTO: ANDERS BRUN

Kommunen kan ikke love noe I januar i år vedtok politikerne at ulike alternativer skal utredes. – Det arbeidet er i gang, sier kommunalsjef Jorunn Larsen som har lederansvaret for kultur, idrett og frivillighet.

VISJONÆR GRUNDER: Attic ble etablert i 1987 av Wenche Brun som hennes enkeltpersonforetak.

– Vi er klar over at Attic ønsker en rask avklaring, forteller hun til avisa når vi ringer. Hun forteller at det var et enstemmig hovedutvalg som vedtok utredningen, og at alle i kommunen har stor respekt for det faglige gode tilbudet og det gode omdømme for Drammen som Attic og Wenche Brun har

skapt. Hun understreker at det er en krevende og omfattende utredning som vil ta tid. Det må bli en del av kommunens ordinære økonomiske prosess og det er en fare for at det kan drøye til ut på høsten før vedtaket kan fattes. – Vi har et sterkt ønske om at Attic skal drives videre i Wenches ånd, svarer Arbeiderpartiets Sølvi

Brandt Bestvold på telefon. Jeg forstår ønsket om rask avklaring, men jeg kan kun love at saken tas opp i hovedutvalget i april. Da vil tallene sannsynligvis komme på bordet. Det er imidlertid opprettet god kontakt mellom Wenche, styret og administrasjonen. Kanskje kan et offentlig-privat samarbeid være en del av løsningen?


4

NYHETER

TAR FORHÅNDSREGLER: I begravelser er det blitt strenge regler, hva gjelder smittevern. Munnbind og en-meters-regelen er noe folk har lært seg å forholde seg til. Ivar Tangeraas (50) (t.v.) og Aleksander Kollen hos Buskerud Begravelsesbyrå synes folk er flinke til å følge reglene.

Ett år med pandemi sett fra en gravferdskonulents ståsted:

FÆRRE DØDE OG STØRRE AKSEPT I Drammen har koronaen tatt livet av et 20-talls personer på ett år. Men for alle dem som har mistet sine kjære, har det unormale blitt det normale. GEIR A. ARNEBERG tekst og foto For snart ett år siden så vi dødstallene i Europa skyte rett til værs. Også i Norge forberedte vi oss på det verste. – Noen korona-dødsfall er det riktignok blitt. Vi har hentet over 20 personer som har dødd som følge av Covid-19, sier Aleksander Kollen (30), gravferdskonsulent i Buskerud Begravelsesbyrå, som understreker at man i stedet har endt opp med en nedgang i antall dødsfall – både i Drammen og omegn og på landsbasis.

Frykten er normalisert Og mens alt annet har stengt ned har begravelsene i stor grad fort-

satt som normalt. Om enn med påbud om munnbind og begrenset kapasitet i kirkene under seremoniene. – Vi har vært livredde for at noen av disse seremoniene skulle være kilden til ny smitte. Spesielt i starten opplevde vi at mange ikke tok tiltakene på alvor, og veldig mange klemte på hverandre i begravelsene. Selv de eldre som befant seg i risikogruppen klemte i vei, og sa at hadde de ikke blitt smittet ennå, så skulle det nok gå greit. Det var en skummel tid, men det gikk heldigvis fint, og vi unngikk smitte, sier Kollen. Hos Buskerud Begravelsesbyrå har de heller ikke hatt smitte blant sine ansatte. – Om vi i bransjen skulle blitt

smittet og måtte stenge kontorer hadde det jo fått voldsomme følger. Folk slutter jo ikke å dø selv om vi må stenge kontorene våre. Vi er til og med regnet som samfunnskritisk beredskap av FHI. Derfor er vi veldig forsiktige, og følger strenge retningslinjer og rutiner, tillegger Kollen.

Endring av rutiner Begravelsesbyråer har til stadighet fått nye rutiner å forholde oss til. Kirker har vært stengt, seremonier har blitt avlyst, og antall mennesker vi har fått lov til å ha i seremoniene har til tider gått opp og ned som en jojo. Nå har imidlertid antallet på 50 blitt en standard. – Jeg er stolt av bransjen vår. Stolt av kollegaene mine. Stolt av at vi har klart å gjennomføre de viktige gravferdsritualene tross en pandemi. Vi har skapt verdige avskjeder for den nærmeste familien. Samtidig har vi lært oss å streame begravelser slik at flere

også kan følge med via minnesiden til den avdøde. Den digitale avskjeden har vokst seg frem og fått en viktig rolle i dagens samfunn, gitt situasjonen vi befinner oss i. Samtidig regner jeg med at dette er noe som kommer til å fortsette å være viktig selv etter pandemien. Men det skal selvfølgelig bli godt å kunne klemme ordentlig igjen, sier Kollen. – Nå fungerer ting veldig bra, synes jeg. Folk har blitt mer vant til situasjonen, og både de pårørende og gjestene har akseptert at det er annerledes å arrangere begravelser nå. Vi har også et godt samarbeid med prester og kirketjenere om å gjennomføre dette på best mulig måte samtidig som vi ivaretar smittevern, sier Kollen, og er forberedt på fortsatt å følge nye og eksisterende tiltak i tiden fremover. – Omtanke og omsorg for hverandre er viktig, dog med én meter avstand, understreker han.

FÆRRE DØDE: Tross koronapandemien, er det færre som dør av vanlig influensa og andre enn smittsomme sykdommer, ifølge Aleksander Kollen.


kr 5 S kr 070 par 2 4 pr in 20 og ntil en res sty siv rk e / e

Interoptik har Norges mest fornøyde optikerkunder

på alle glass Spar inntil kr 5070

Velkommen til en trygg handel

Gjelder ved kjøp av komplett brille t.o.m. 27. mars og ikke sammen med andre rabatter. Interoptik best av fire optikerkjeder i Norsk Kundebarometer 2020

Vi følger godkjent bransjestandard for smittevern

Interoptik Optika, Engene 16, Drammen, tlf 32 27 78 00


6

NÆRINGSLIV

DEMONSTRERER: I år etter år har kvinner marsjert i 8. mars-tog med krav om likelønn. Nå kan koronakrisen ha satt kampen mange år tilbake. FOTO: BERIT ROALD/NTB

Kjønnslønnsgapet

ØKER IGJEN For første gang på fem år øker forskjellen mellom kvinner og menn når det gjelder gjennomsnittlig månedslønn. Koronapandemien får skylden. BIBIANA PIENE/NTB tekst I 2019 tjente menn 6.170 kroner mer enn kvinner. I 2020 har avstanden økt til 6.440 kroner. Det er første gang forskjellen øker siden 2015. Det økende lønnsgapet skyldes først og fremst at arbeidsløsheten har økt raskere blant kvinner enn menn i koronatiden. I 2020 økte andelen kvinnelige arbeidsløse av arbeidsstyrken med 1,2 prosentpoeng, mens andelen for menn økte med 0,8 prosentpoeng.

Frykter reversering Både LO, NHO og SV frykter koronakrisen skal sette likestillingen i revers. – Det at kvinner med lav formell kompetanse rammes hardt, kan innebære et tilbakeslag for likestillingen. Vi må sørge for at yrkesdeltakelsen for kvinner ikke faller flere år tilbake, sier arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO til avisa.

De økte forskjellene henger blant annet sammen med at langt flere kvinner enn menn jobber deltid, 34,9 mot 15,3 prosent. Et lite unntak er unge kvinner som jobber i kommuner og fylkeskommuner. I 2019 hadde kvinner i aldersgruppen 20–29 år litt mer i grunnlønn enn sine mannlige kolleger i samme alder, skriver Kommunal Rapport. Men ved 30-årsalderen snur det, og mennenes lønnsforsprang øker jo eldre arbeidstakerne blir. Kvinner over 59 år fikk i 2019 kun 88,2 prosent av det menn hadde i grunnlønn.

Tidligere utdannet Én av forklaringene på hvorfor unge kvinner i kommunesektoren tjener mer enn unge menn, er utdanning, sier seniorrådgiver Knut Håkon Grini i Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvinner går ofte rett fra videregående skole til høyskole eller universitet og avslutter ofte

utdanningen tidligere enn menn, påpeker han. – Resultatet blir da flere bedre utdannede unge kvinner – som for eksempel sykepleiere og lærere. De begynner dermed tidligere i sin første jobb enn menn. Det slår selvfølgelig ut på lønnsstatistikken for de yngre arbeidstakerne, sier Grini til Kommunal Rapport.

Splittet En fersk undersøkelse fra Ipsos viser at selv om nordmenn flest mener at lønnsgapet mellom kjønn er reelt og viktig, er befolkningen splittet i synet på hvor høyt saken bør prioriteres. Mens 43 prosent mener at å lukke lønnsgapet mellom kjønn er viktig, men ikke bør være en av våre viktigste prioriteringer akkurat nå, mener 42 prosent at saken bør være en av de høyest prioriterte. Kvinner mener i større grad enn menn at lønnsgapet bør være en av de viktigste prioriteringene, med 50 mot 34 prosent. Samtidig mener et klart flertall at de som jobber i tradisjonelle kvinneyrker som sykepleier, barnepasser eller annet omsorgsarbeid, får for dårlig betalt for jobben de gjør. (NTB)

Lønns- og kjønnsforskjeller I 2020 tjente kvinner i gjennomsnitt 87,5 prosent av det menn gjorde. Forskjellen har økt 0,2 prosentpoeng fra 2019 til 2020, ifølge SSB. Månedslønn menn

2019 Gjennomsnitt: 50 450 kr 2020 Gjennomsnitt : 51 630 kr Andel menn og kvinner som jobbet deltid i 2020

23,8 %

Lønnsgapet

Kvinner

87,77 %

44 280 kr

87,53 %

45 190 kr

46 %

YRKER MED STØRST LØNNSFORSKJELL (gjennomsnitt) Månedslønn menn

Kvinners lønn i forhold til menns i prosent 60,7 64,5 74,9 77,4 77,5 78,7 78,9 80,1 81,1 81,8 81,8 83,4 85,8 85,8

Kvinner 66 330 31 060 75 390 45 760 29 730 44 970 50 130 56 020 60 870 59 130 59 130 71 910 59 540 65 920

YRKER DER KVINNER TJENER MEST (gjennomsnitt) Månedslønn menn 100,9 Barnehageassistenter 32 730 101,5 Informasjonsskranke 39 630 101,6 Bingoverter 30 980 101,7 Koreografer/dansere 41 790 102,2 Skuespillere 47 810 102,3 Førskolelærere 40 780 102,9 Opplysningsmedarb. 40 700 103,7 Skoleassistenter 31 280 104,2 Industrisyere 33 150 104,4 Reseptarer 42 490 104,6 Kjøkkenassistenter 29 620 107,7 Serviceelektronikere 42 820 109,0 Bibliotekassistenter 34 890

Kvinner 33 030 40 240 31 460 42 500 48 880 41 720 41 860 32 450 34 550 44 370 30 970 46 100 38 020

Finansmeglere Idrettsutøvere Øko.- og finanssjefer Ledere, tjenesteytere Bygningsarb. (andre) Varehandelssjefer Kundebeh. lån/kred. Organisasjonsrådg. Ledere, helsetjenester Rådgivere, finans Samfunnsøkonomer Adm. direktører Kjemiingeniører Jurister og advokater

109 250 48 190 100 660 59 120 38 360 57 150 63 500 69 940 75 070 72 290 72 250 86 230 69 430 76 820

KILDE: SSB

FORSKJELLER: Som vi ser, yrke for yrke, er det store lønnsforskjeller mellom menn og kvinner i yrkeslivet.


Ŵ˘g˜Ỳ iẁ˙ ˛ŇiẃẀẁŖŇŻẀiẃẃŔŇ ŵ˜ ˘ẁẁi˚ŇẄgŇŸźŭŵűŽŵŇẅẀŖ

űŷŶűŹŇ˜ẁ˜˚ Ỳi˚ŇŸźŭŵűŽŵŇẀỲŖ

ŚššŇšŘŘŔŕ

ųẁ˘Ỳ˜Ň˝ẄỲŇh Ỳ igŇẁ˜v˜Ỳiẃgň

ŮỲ˘ŇŚŔššō

ų˘Ẃẅ˘ẃj˜Ỳ˜ẃ ˜

Ŭ ŇẀ˘ẃŇẃåŇỳẅ˘Ỳ˜Ňiẃẃ iẁŇŇẀỲŖŇśŝŇšŘŘŔŕŇẅåŇ  v˘ẁg ˜Ňẁ˘g˜Ỳ˙iẁ˜ỲŇẂ˜˛Ň ŸźŭŵűŽŵŇ  ỳ ‑ỲỳẃivåŔŇỳẀiẃẃỳ˜ ˜ỲŇẄgŇẂ˜ ˘ẁẁi˚Ňẁ˘ẀẀŖŇŴ˜v˜ỲiẃgỳẀẁ˘Ỳ˜Ň ˙iẁ˜ỲŇiŇ˝ẄỲỳẀj˜ẁẁig˜Ň˝˘Ỳg˜ỲňŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇ űẄẃiqŇ˜ẁ˜˚ Ỳi˚ŇgiỲҲ˜gŇ˝˘ỳ˚iẃ˜Ỳ˜ẃ˛˜ŇẀjøỲ˜Ẅẅẅẁ˜v˜ẁỳ˜ỲŇẄgŇ˜ẃŇỲ˜ẀẀ˜vi˛˛˜Ňiẃẃ iẁŇ śřřŇẀiẁẄẂ˜ ˜ỲŇẅỲŖŇẁ˘˛iẃgŖŇŴi i ẂŕiẄẃŇẅẄẁ‑Ẃ˜ỲŇ˙˘  ˜Ỳi˜ ŇẀ˘ẃŇẁ˘˛˜ỳŇ iẁŇŠŘōŇẅåŇ  ẃ˛˜ỲŇřŇ iẂ˜ŇẂ˜˛Ň˜ẃŇh Ỳ igẁ˘˛˜ỲŖŇ

ų˘Ẃẅ˘ẃj˜ẅ˜ỲiẄ˛˜ŢŇŇ iẁŇẄgŇẂ˜˛ŇśřŖŇẂ˘ỲỳŇŚŘŚř ẁ˜ỳŇẂ˜ỲŇẅåŢŇh‑ ẃ˛˘iŖẃẄ

ų˘Ẃẅ˘ẃj˜ẅ˜ỲiẄ˛˜Ň iẁŇẄgŇẂ˜˛ŇśřŗśŕŚŘŚřŖŇŴåẃ˜ iẁ˙ ˛ŢŇŚŔššōŇỲ˜ẃ ˜ŖŇŸỲiỳ˜Ẁỳ˜Ẃẅ˜ẁŇŰ‑ ẃ˛˘iŇűŷŶűŹŇ˜ẁ˜˚ Ỳi˚ŇŸỲ˜Ẃi ẂŇ iẁŇŚššŖšŘŘŇẀỲŢŇŪiẁẁåẃŇ˝Ỳ˘ŇŻ˘ẃ ˘ẃ˛˜ỲŢŇŚŔššōŇẃẄẂŖŗ ŜŔŝřōŇ˜˝˝ŖŇśŝōŇ˜g˜ẃẀ˘ẅi ˘ẁŖŇŴåẃ˜˙˜ẁøẅŇřššŇşŚŝŇẀỲŇẄŗşåỲŖŇŵåẃ˜˛ỳẅỲiỳŇŚŇşŚśŇẀỲŖŇųẄỳ ẃ˘˛ŇśŚŇŚšŚŇẀỲŖŇżẄ ˘ẁ ŇŚŚŠŇşŜśŇẀỲŖŇŻ ˙ỳi˛i˜Ỳ Ň˝ẁ‑ ˜ẃ˛˜ŇỲ˜ẃ ˜ŇŐŚŔššŇōőŇiŇśŞŇẂẃ˛ŇỳẄẂŇ ˛˜Ỳ˜  ˜ỲŇj ỳ ˜Ỳ˜ỳŇ iẁŇgj˜ẁ˛˜ẃ˛˜ŇẂ˘ỲẀ˜˛ỳỲ˜ẃ ˜ŖŇũv˙iẁ˛˜ ŇẂẄ˛˜ẁẁŇ˜ỲŇűŷŶűŹŇ˜ẁ˜˚ Ỳi˚ŖŇž˜iẁ˜˛˜ẃ˛˜ŇẅỲiỳŇẁ˜vŖŇŬỲ˘ẂẂ˜ẃŇiẃẀẁŖŇẁ˜vŖŇẄẂẀẄỳ ẃŖŇ⅛Ỳỳ˘vgŖŇẀẄẂẂ˜ỲŇiŇ iẁẁ˜ggŖŇŮẄỲ˙Ỳ ẀŇ ˙ẁ˘ẃ˛˜ ŇẀjøỲiẃgŇűŷŶűŹŇ˜ẁ˜˚ Ỳi˚ŢŇřŔśŠŇẀwhŗẂiẁŖŇź˜ẀẀ˜vi˛˛˜ẃŇẅåŇśřřŇẀẂŇ˜ỲŇ˙˘ỳ˜Ỳ ŇẅåŇWŴżŸŖŇź˜ẀẀ˜vi˛˛˜ŇviẁҢvh˜ẃg˜Ň˘vŇẀjøỲ˜ỳ iẁŇẄgŇẀjøỲ˜˝ẄỲhẄẁ˛ŖŇŴ˘˛˜h˘ỳ igh˜ ŇviẁŇv˘Ỳi˜Ỳ˜Ň Ẃ˜˛Ň˜ẃŇỲ˜ẀẀ˜Ňv˘Ỳi˘˙ẁ˜ỲŔŇỳẄẂŇẁ˘˛˜ỳ ˘ỳjẄẃŇẄgŇ ˜Ẃẅ˜Ỳ˘  ỲŖŇũv˙iẁ˛˜ ŇẂẄ˛˜ẁẁŇẀ˘ẃҢvviẀ˜Ň˝Ỳ˘Ň iẁ˙ ˛ ŇẂẄ˛˜ẁẁŔŇẄgŇ iẁ˙ ˛ Ň  ỳ ‑ỲҢvh˜ẃg˜ỲҢvŇv˘ẁg Ň  ỳ ‑ỲỳẃivåŖŇŰ‑ ẃ˛˘iŇ iẁ˙‑ỲŇ ŝŇåỲỳŇ˝˘˙ỲiẀẀg˘Ỳ˘ẃ iŇẂ˜˛Ň ˙˜gỲŖŇẀjøỲ˜ẁ˜ẃg˛˜ŖŇŸåŇŴi hi ẂŕűẄẃŇŸẄẁ‑Ẃ˜ỲŇ˙˘  ˜Ỳi˜ Ň iẁ˙‑ỳŇ˝˘˙ỲiẀẀg˘Ỳ˘ẃ iŇiŇŠŇåỲŇ˜ẁẁ˜ỲŇŚŘŘŇŘŘŘŇẀẂŔҢvh˜ẃgigҢvŇhv˘ŇỳẄẂŇiẃẃ Ỳ˜˝˝˜ỲŇ˝øỲỳ ŖŇŮẄỲŇ viẁẀåỲŔŇỳ˜Ňh‑ ẃ˛˘iŖẃẄŖŇ


8

SPORT

IOC kjøper kinesiske vaksiner til OL Den internasjonale olympiske komité (IOC) skaffer koronavaksiner fra Kina til sommerens Tokyo-OL og vinterlekene i Beijing neste år. Nyheten ble kjent under den pågående IOC-kongressen. Utøvere får dermed et tilbud om gratis vaksine før avreise. Det vil gjelde i både OL og Paralympics, opplyser IOC-president

Thomas Bach. Olympiatoppen har understreket at de ikke ønsker at norske utøvere skal snike i vaksinekøen her hjemme. Toppidrettssjef Tore Øvrebø sa i februar at han var klar til å sende det norske laget uvaksinert til lekene i Japan om vaksineringen i Norge ikke hadde kommet langt nok til også å dekke idrettsutøvere. (NTB)

GOLFOPPTUR I KORONATID PÅ 2. ÅRET Mens idrettens lagspillere måtte holde seg borte fra trening, fant vi de samme spillerne på en annen arena – fortsatt i lek med ball. Nå tegner golfsesongen 2021 til å bli en kopi av fjoråret. GEIR A. ARNEBERG tekst og foto På golfbanen i Skoger var det i 2020 fullt belegg fra morgen til kveld hver dag siden starten 8. april. Slik holdt det seg ut september. Samme beskjed ble gitt fra Kjekstad i Røyken, Holtsmark i Lier og fra Asker. Om en måned er det duket for reprisesesong. Aller best skodd for den store pågangen i 2020 var Drammen Golfbane i Skoger – klubben som ett år tidligere sto på randen av konkurs. Overskuddet fra 2020 ble på hele 1,4 millioner kroner. Antall registrerte betalte runder på Drammen Golfbane økte fra 2019 til 2020 med 86 prosent.

Solid under snøen Med rekordtidlig sesongstart, og solid vedlikeholdsarbeid gjennom vinteren og tidlig vår i fjor, viste banen seg fra sin beste side. Nå skriver vi 2021. Hva kan vi forvente av årets sesong? Vi tok en prat med klubbens nye daglige leder Anders Lantz (47) fra Konnerud. – Vi har satt 15. april som åpningsdato. Er værgudene med oss blir årets sesong like god som 2020, sier Lantz, og vet at gressforholdene under den siste snøen som lavet ned sist uke, er optimale. – En gjeng på åtte til ti mann fra seniorgruppa har gjort manns jobb på dugnad i februar og mars. På klubbens 65.000 kvadratmeter golfarealer har de hugget trær og drevet vedlikehold. Blant

annet er det jobbet med første tee, der gropa i forkant er gjort 25 meter kortere, for at folk skal få et blidere møte med banen. Og så er klubbhuset malt innvendig, slik at det fremstår mer som en sportskafe, sier Lantz.

Inntektsoppsving Anders Lantz er opprinnelig svensk, men flyttet til Noge og Konnerud i 2003. Den tidligere aktive golfspilleren som er utdannet markedsøkonom, jobbet mange år på Sande Golfklubb, og senere som goldtrener (pro) på Skoger, før han i år altså er fulltidsansatt som klubbens nye daglige leder. – Med solid drift håper vi på 200 nye medlemmer i 2021. Det burde være oppnåelig. Golf er populært igjen, og det merkes, sier Anders Lantz. Drammen Golfklubb driver i dag kun det sportslige på golfbanen. Kioskdriften og pro-shopen drives av selvstendige leiere. – Det er nok også en av årsakene til at vi har snudd mye negativt fra to år siden, til dagens positive situasjon. Vi har færre bein å stå på, men kan fullt og helt konsentrere oss om dette alene. Samtidig med at koronaen slo til, hadde vi også et værmessig godt golfår i 2020. Det håper vi på i 2021 også, sier Lantz.

Følger avstandsreglene Den nye lederen på Drammen golfbane kan glede seg over at myndighetene har tillat golf i koronatider allerede fra sesong-

Gikk fra konkurstrusler – til 1,4 mill i pluss på ett år GODE GOLFTIDER: Anders Lantz (47) er ansatt som ny daglig leder i Drammen Golfklubb fra år. Nå gleder han seg til å ta tak i 2021-sesongen og til å sette ekstra ressurser inn på rekrutteringsarbeidet.

starten 2020. Ingenting tyder på endringer i 2021. – Det er ingen fare for at folk går oppå hverandre på golfbanen. Vår erfaring fra fjorårssesongen er at folk er flinke til å følge avstandsregelen. Golfbiler

Vi har satt 15. april som åpningsdato. Er værgudene med oss blir årets sesong like god som 2020

var for eksempel bare tillat for en person, men en kreativ medlem hos oss foreslo glassvegger i bilene. Det har vi iverksatt, som gjør at vi nå kan ha to personer i bilene, sier Lantz, som i sesongen 2020 registrert en økende medlemsmasse på 160 nye spillere. Og det er nettopp på den økende massen medlemmer Lantz ønsker å bruke penger i fremtiden. – Vi øker juniortreningene fra

en til to dager i uken, så skal vi starte med en satsing på de yngre. Fra første til sjuende trinn på skolene. Og så er vi i ferd med å lande en samarbeidsavtale med naboklubben Imjelt, som tilbyr både et korthulls-anlegg og golfsimulatorer, sier Lantz. PS: For 1.500 kroner ekstra i måneden kan medlemmer spille gratis også i Kongsberg, Asker og Holtsmark. Initiativet ble benyttet av 400 i fjor, men har økt til 600 i år.


annonse | Aladdin AS

Thomas Fehn (t.v) og Rolf Botilsrud ønsker velkommen til en trygg handel hos Aladdin Gull, Sølv og Mynter.(bildet er tatt ved en tidligere anledning)

Tjen penger på «skrotet» ditt på en trygg måte Hos Aladdin Gull, Sølv og Mynter holder de åpent og sørger for en sikker handel - både i butikk og per post - slik at du kan tjene penger på gammelt rot.

Aladdin Sølv, Gull og Mynter Kjøper gull, sølv, mynter, frimerker, pokaler, postkort og andre detaljvarer. Du finner oss her: Drammen: Torgeir Vraas Plass 1 Globusgården, Strømsø Torg Tlf: 92 99 80 70

-Vi holder åpent og tar alle forholdsregler i butikkene våre, sier Thomas Fehn hos Aladdin Gull, Sølv og Mynter. I butikkene på Strømmen og i Drammen kan folk komme innom og selge alt fra gamle smykker, gull, sølvtøy, postkort, mynter, pokaler, medaljer og sedler. Og handelen skal foregå på en trygg måte. - Folk har fortsatt å komme innom for å selge ting i disse dager. Det er lov å handle, så lenge vi er forsiktige. Vi sørger for at dette blir gjort i henhold til føringer fra myndighetene, understreker Fehn. Hos Aladdin desinfiseres alle overflater hyppig. Det er god avstand til de ansatte ved disken, som bruker hansker. De er påpasselig med antall kunder i butikken. -Også er det bare å ringe oss. Vi er tilgjengelig på telefon om det skulle være noe. Om du har ting som skal selges eller ønsker å få en verdivurdering, kan du også velge å sende det med posten, forteller Fehn. De tar forbehold om endrede åpningstider og oppfordrer til å sjekke

nettsidene deres for info. FOLK HAR SOLGT FOR STORE SUMMER For det kan hende du sitte på verdier verdt tusenlapper - uten å vite det selv. Mange av oss har esker med det vi tror er gammelt skrot gjemt og kanskje glemt i en bod eller i en kjeller. Her kan det være skjulte skatter.

høyere karat, og er derfor mer verdt. Mange sitter på mye gull av høy verdi og kan derfor få store summer, forteller Botilsrud.

GODE GULLPRISER Av tingene de kjøper, er det først og fremst gull det utbetales større summer for. Summen du får er basert på gullbørsen, som måles mot dollar. – Norsk gull er som regel 14 karat. Gull fra Midtøsten og Asia har som regel

Åpningstider: Man - fre: 10.30 - 17.00 Lør: 10.00 -14.00 Strømmen: Stasjonsveien 8, 2010 Strømmen

Rolf Botilsrud, som driver Aladdinbutikken på Globusgården i Drammen, har hatt mye besøk etter åpningen på nyåret. -Det er mange som graver frem gamle mynter, smykker, sølvtøy, krigsmedaljer og frimerkesamlinger. Her har folk solgt for store summer siden oppstarten, sier Botilsrud og smiler takknemlig. Både Fehn og Botilsrud kjenner samlermarkedet godt og har har vært en del av bransjen i mange år.

Epost: drammen@aladdingull.no

Tlf: 63 81 35 02 Epost: mail@aladdingull.no

Ekstra stas er det når kunder kommer inn med ting de ikke aner verdien av, så viser det seg å være verdt mer enn de tror. For ikke lenge siden kom en eldre dame inn døren med en eske av gamle ting etter mannen sin. Det var mye skrot, men også et knippe med gullmynter. - Verdien var 27.000 kroner. Den gamle damen var minstepensjonist og holdt på å svime av. Hun ble så glad, forteller Fehn med et smil.

Åpningstider: Man - fre: 10.00 - 17.00 (Tor 10 -19) Lør: 10.00 -14.00 Med forbehold om endringer av åpningstider. For oppdaterte åpningstider - sjekk våre nettsider. Nettside: www.aladdingull.no


10

FRITID

BAMBLE

LOFOTEN

LANGS STORHAVET: På avsidesliggende Værøy, den nest ytterste bebodde øya i Lofoten, får du salt under turskoene. FOTO: KRISTIN FOLSLAND OLSEN

TUR MED UTSIKT: En gruppe fotturister på kyststien ved Unstad i Lofoten. FOTO: NTB

Påsketips for de mange som trekker ut mot havet:

NORGES FANTASTISKE  – Hele veien finner man deilige steder å slå seg ned. Jeg får aldri nok av å gå her, sier kyststi-entusiast Anette Skaugen Guldager. AXEL MUNTHE-KAAS HÆRLAND/NTB tekst Norskekysten er vakker og variert som få andre kystlinjer i verden. Men den kuperte og dramatiske geografien krever planlegging før man legger i vei. Det har lokale ildsjeler, friluftslivsorganisasjoner, kommuner og friluftsråd tatt tak i de siste årene. Milevis med kyststier i alle landsdeler merket og tilrettelagt, og flere er underveis. Men hvor skal du starte å gå? Vil du ut på en behagelig dagstur eller et lengre eventyr? Her tipser vi om noen populære strekninger som garantert vil inspirere til flere fotturer langs kysten.

Norges «Cinque Terre» Kyststien i Bamble kalles ofte Norges svar på italienske Cinque Terre, takket være sin varierte perlerad av idylliske småsteder,

dramatiske landskap og finkornede sandstrender. Anette Skaugen Guldager er rådgiver i Bamble kulturkontor, og har kyststien 150 meter fra inngangsdøra på Stathelle. – Kyststien har vært et kjærkomment sted å være sammen med familien den siste tiden. Når vi ikke kan være innendørs, møtes vi gjerne ute og går tur i vannkanten istedenfor. Der har vi møtt mange andre som gjør det samme, sier hun. Etter at stien ble strukket tvers gjennom kommunen for drøyt ti år siden, trenger man ikke lengre være lommekjent for å oppleve perlene. Den cirka 6 mil lange turstien mellom Stathelle og Kragerø er godt markert og deles naturlig opp i seks dagsetapper som hver er på rundt 10 kilometer. – Stien er godt tilrettelagt uten at den føles overutviklet.

ROMANTISK RUSLETUR: Anette Skaugen

Guldager og ektemannen John Mikal går seg ofte en tur på Bambles kyststi. FOTO: PRIVAT

Her veksler du mellom å vandre i blomstrende skoger og åpne kystlandskap, med solrike svaberg og behagelige badestrender. Hele veien finner man deilige steder å slå seg ned. Jeg får aldri nok av å gå her, sier Guldager. Lederen for den frivillige foreningen Bamble Turlag, Steinar Skilhagen, startet med å lage broer, bygge trapper og sette opp rekkverk på kyststien i 2010. For Skilhagen er høydepunktene mange på turen, men særlig er det Krogshavn og Rognstranda, en del av UNESCO Global Gea

TURENTUSIAST: Steinar Skilhagen er leder for

den frivillige foreningen Bamble Turlag, som tilrettela kyststien for drøyt 10 år siden. FOTO: PRIVAT

Norvegica Geopark, som skiller seg ut. – På Rognstranda, med en flott badestrand, kan du oppleve 1,5 milliarder år med geologisk historie på noen få minutter. Fortsetter du sørover, veksler du mellom trivelige skogstier, vandring i vannkanten og flotte utsiktspunkter. Du passerer også interessante historiske steder på veien mot Kragerø, blant annet et kystfort fra andre verdenskrig, sier han. Det er mange badeplasser underveis. Den mest kjente er

Krogshavn, med både sandstrand og svaberg. – Minst 100.000 benytter seg årlig av deler av stien, og vi har ingen grunn til å tro at det vil bli færre i årene fremover. Særlig siden i fjor ser antallet turgåere ut til å ha økt dramatisk, sier Skilhagen.

Historisk på Stavangerhalvøya Denne stort sett flate dagsturen i Randaberg, fra Viste Strandhotell til Tungenes Fyr, går langs kystlinjen på den nordlige delen av Stavangerhalvøya.


FRITID TILRETTELAGT: Gjennom frivillig arbeid ble en sammenhengende kyststi strukket gjennom hele Bamble kommune for ti år siden, med en rekke broer, trapper og rekkverk som bedrer tilgjengeligheten. FOTO: VISIT TELEMARK

11

STAVANGER

VARIERT: Turen mellom Viste og Tungenes i Randaberg kommune er 12 km lang og full av historiske minnesmerker. FOTO: SIMEN LUNØE PIHL

KULTURELT FYRTÅRN: Tungenes Fyr er en 150 år gammel fyrstasjon på nordsiden av Stavangerhalvøya. Ved siden av en hyggelig kafé frister fyret vanligvis med en rekke kulturelle innslag. FOTO: LISE BJELLAND

Flere fine kyststier Vil du utforske Norges kyst til fots, har alle kystkommuner egnede strekninger å by på. Her er noen flere tips: KYSTSTIER:

Milevis av merkede kyststier lokker fotturister i Norge. FOTO: SHUTTERSTOCK/ NTB

KYSTSTIER Ruten er cirka 12 km lang, passer for de aller fleste, og kan lett gjennomføres på en dag om du setter av mellom tre og seks timer. Underveis kan du lære om Randabergs lange og innholdsrike historie, forteller Eirik Gurandsrud, avdelingsleder for Jærmuseet. – Viste er kjent som en veldig gammel bosetning, med en historie som strekker seg cirka 13.000 år tilbake i tid. Her har man funnet det beste bevarte steinalderskjelettet i Norge, en 15 år gammel gutt som levde for drøyt 8.000 år siden. Det har også vært gårdsdrift her i hundrevis av år. På museumsgården Vistnestunet kan man se hvordan gårdsdriften var på slutten av 1800-tallet. Museumsgården har flere godt bevarte historiske bygninger, samt en flokk med norsk spælsau, høner, haner og kaniner – alle dyr av den typen som levde på gården for mer enn 100 år siden. – Det var nesten flere tyske soldater enn fastboende her under andre verdenskrig, og mange kommer for å se bunkerne langs kysten, sier Gurandsrud. Underveis kan du også studere

en spennende flora og fauna. – Det kommer folk hit langveisfra for å fotografere fugler. Blomstene som vokser her, er spektakulære om våren. Og jeg har sett seler ligge utenfor Tungenes fyr, forteller Gurandsrud. – Tungenes er populært som turmål, men også for å gå på utstillinger, omvisninger og konserter. I et normalår holder vi konsert minst en gang i måneden, på torsdager, og vi håper dette blir mulig utover våren også, sier han.

Lofoten – et mekka for kystvandring I øyriket Lofoten finner du talløse muligheter for varierte og uforglemmelige vandreturer. Fotograf og forfatter Kristin Folsland Olsen har skrevet guideboken «Lofoten – 60 flotte turer i verdens vakreste øyrike». Hun trekker fram Værøy, den nest ytterste bebodde øya i Lofoten, om du vil være ekstra nær havet når du går. – Turen starter litt bortenfor den nedlagte flyplassen på Nordland. Man følger en god sti langs vestkysten, før man krysser over til østsiden der øya er på sitt smaleste.

Stien leder langs fjellsiden i vakker blomstereng. Snart kommer du til den fraflyttede bygda Måstad, lundehundens fødested, der 150 mennesker bodde og jaktet på lundefugler til rett etter krigen, forteller Folsland Olsen. – Har man styrke i beina, kan man gå videre opp til Måhornet (439 moh.), med spektakulær utsikt over Vestfjorden, Røst-øyene og innover mot Lofotveggen. Stien er noe kupert, men godt markert hele veien. Dette er en variert og særdeles vakker vandretur som viser Lofoten på sitt beste. Turen til Måstad og Måhornet kan gjøres komfortabelt på fire til seks timer. Vil du gå i enda enklere terreng, anbefaler Folsland Olsen den 7 kilometer lange strekningen mellom Eggum og Unstad. – Jeg anbefaler å starte på Eggum. Da kan du kjøpe deg gode kanelboller på surfemekkaet Unstad Arctic Surf når du er fremme i Unstad, kjent som en av Lofotens beste arenaer for surfing, hvor man kan leie brett og leke seg i bølgene. En veldig grei tur for hele familien, sier Folsland Olsen.

1. Vågsøy Vågsøy i Kinn kommune er en turperle på Vestlandskysten. Her finner man en rekke familievennlige turstier i vannkanten, godt vedlikeholdt og tilrettelagt av det lokale turlaget. Du kan gå turer i både fjell og fjære, samt overnatte på det idylliske Skongenes fyr. Husk å se etter den svært spesielle Kannesteinen, som ligger i bygda Oppedal på vestsiden av øya.

2. Inderøy Den naturskjønne Utøy Kultursti går mellom Straumen og Vangshylla på Inderøy, en melkesjokoladereklame av et landskap i Trøndelag. 50 informasjonstavler underveis på den 16 km lange stien forteller turgåere om områdets historie, steder, planter og dyr.

3. Kyststien i Horten Horten kommune har kyststi gjennom hele kommunen. Et naturskjønt og enkelt parti går fra Falkensten til Åsgårdstrand, en 13 kilometer lang rute. Turen går både i vannkanten og gjennom løvskog, og er med sin brede sti spesielt velegnet for sykling. Ved Åsgårdstrand er det flere steder å spise ved turens ende.

4. Nesodden, fra Fagerstrand til Alværn Denne 12 kilometer lange dagsturen fra hovedstaden går over svaberg, på stier og gamle ferdselsveier. Turen starter ved den folkekjære badeplassen Fagerstrand og følger merket kyststi i strandkanten, gjennom små skogholt og hytteområder. Underveis passerer du flere fine utsiktspunkter, blant annet Oleannas utsikt ved Fjellstrand.

5. Kyststien i Østfold Et sammenhengende nettverk av kyststier som løper hele veien fra svenskegrensen i sør til Moss i nord. Ruten er godt markert med skilt og delt opp i sju strekninger. Skal du velge deg ut én kortere tur på denne strekningen, kan du for eksempel følge Visit Fredrikstads råd og gå over svabergparadiset Guttormsvauen på Vesterøy i Hvaler. (Kilder: Den Norske Turistforening, ut.no, Visit Fredrikstad)

SOLSKJERMING GIR DEG: - SLIPP BLENDENDE LYS - BEDRE SØVN (MØRKT) - BEHAGELIG INNETEMP. - IKKE TV-GJENSKINN - DEKORATIV BOLIG - REDUSERT INNSYN

MARKISER – SCREENS

GODE PRISER

GRATIS BEFARING

911 50 200

fasadeprodukter.no

GJØR ET KUPP NÅ! SOLSKJERMING – GARASJEPORTER

MARKISE – SCREEN – GARASJEPORT - INTERIØRGARDINER MARKISER – SCREENS – INTERIØRGARDINER

GENER


12

FRITID

UKAS TURTIPS Finnemarka

UT, UT I DET FRI med truger eller ski! Hva er det denne vinteren vil med oss? Vi vil vel ikke sitte inne å stirre ut på is og glatte veier, vi skal UT. Skrevet av Jeanette Zetterstrøm Vi kan selvfølgelig bruke brodder å følge stien, men det er tid for og utforske enda flere steder i Finnemarka, med truger på bena rekker vi lenger. Svikter Kong vinter oss og sender isdronningen i stedet for å glasere det hvite teppe han la ut, ja da er faktisk truger et godt alternativ. De trugene du får kjøpt i dag er som stegjern på

FAKTA: Kart: Finnemarka 1:50 000 Lurt å ha med: sitteunderlag, litt ved og mat. Startsted: der du selv vil

isete underlag, men du flyter oppå der det fremdeles ligger igjen snø. For vi vil ut og vi vil opp. Med truger på bena kan du komme opp flere bratte skråninger og sno deg lettere rundt trærne enn på ski. Ja, da kan vi benytte anledningen til å smette mellom trærne, klyve opp noen bratter og lete frem noen av skattene som Finnemarka gjemmer. Kanskje er det tid for og utforske flere av Hellerne som befinner seg i marka. På Finnemarka kartet står 7 hellere eller huler beskrevet. Starter du på Tverken kan du i alle fall få sett 4 av dem på en dagstur. Legger du avgårde i regn eller sludd kan du sitte tørt og godt og fyre bål under helleren. Du kan gjerne overnatte og. I snøtunge skoger er det også flott å gå på truger, finne et dyre-

spor og følge det så lenge det går. Eller bare få en fin spasertur langt utenom skiløyper eller kjente stier og lete frem uoppdagete perler. Det er slik du kan finne stillheten og gjerne reflektere over hvor utrolig heldig vi er som har den flotte naturen så lett tilgjengelig. Truger er et utrolig stødig og solid fottøy, og skulle det være noen som ikke klarer å balansere på skiene eller trener opp bena etter skade, er dette løsningen for å komme seg på tur vinterstid. Du får også truger i barnestørrelse. På senvinteren når snøen ikke lenger bærer kan du fint forlenge sesongen ved å la trugene ta deg ut på tur, de gir vektfordeling og du kan fremdeles gå oppå snøen. God tur!

Diggo – spill radiobingo på mobilen! Bli med og spill Diggo på THE BEAT Asker hver torsdag fra kl. 20:30. Du kan vinne inntil 10.000 kroner! Diggo er heldigital radiobingo som drives av radiostasjoner med tillatelse fra Lotteritilsynet. Opprett en bruker, kjøp bonger og bli med å spille på www.diggo.no. 18-års aldersgrense. THE BEAT Asker hører du på DAB i hele Drammens-området, og på nett uansett hvor du er.


| Innramming |

av dine bilder og minner. Mester Rammer har lang erfaring, rask levering og tar imot det meste av innramming. Hos oss finner du fagkunnskap og et stort utvalg av rammeprofiler.

Velkommen!

Fast lavpris på refleksfritt glass med UV-sperre.

| Kunst | og innramming hører naturlig sammen og alle våre

butikker har til enhver tid mye spennende samtidskunst utstilt. Vi formidler kunst fra over 100 norske kunstnere, - kom og se vårt spennende utvalg! Ved kjøp av kunst gjennom Artgate får du 15 % rabatt på innrammingen.

|||||||||||||| www.mester-rammer.no ||||||||||||||||| www.artgate.no ||||||||||||||

Avdeling Drammen

St. Olavs gate 3, 3017 Drammen Tlf: 404 219 40

Mandag-fredag: 11-16 Torsdag: 11-19 Lørdag: 11-15


14

NYHETER

3.500 SEKKER VED SØKER NY TØRKEPLASS 3.500 sekker bjørkeved som Kirkens Bymisjon i Drammen har solgt gjennom denne vinteren. Nå må de på jakt etter nytt tilholdssted, om den store vedsuksessen skal fortsette som før. MARIANNE BERGVALL tekst

VEDSJEF: Vedsjef Ingvar Trollerud tar også et krafttak når tømmeret skal ut av skogen og over på jernhesten. Foto: Bymisjonen

Bymisjonen i Drammen driver en rekke aktiviteter for deltakere som trenger arbeidstrening. Vaktmestertjenesten er en av disse aktivitetene, og gjennom vår, sommer og høst utfører de alle slags hagearbeid for private. Det er plenklipping, beskjæring av busker og trær, bortkjøring av hageavfall og mye mye annet. Men om vinteren er det vedhogst som er i fokus. Jan Rune Gulowsen er leder for Vaktmestertjenesten, og han er veldig stolt av arbeidslederne sine og deltakerne og alt de har fått til, med vedansvarlig Ingvard

Trollerud i spissen. De kapper bjørketrær på et område på Konnerud, kvister og deler dem. Deretter blir stammene fraktet til Gilhus gård, hvor de blir kappet og pakket i 40-liters vedsekker. - Vedhogsten begynte vi med for første gang i november nitten. Og det er helt utrolig hva de har båret ut av skogen; ett og et halvt lastebillass med stokker på opptil 130 kilo, har de båret på skuldrene og mellom seg, ut av skogen og ned til veien. Folk tror at ved bare kommer av seg selv ut av skogen, men det gjør det ikke, sier Gulowsen stolt: Denne veden er fraktet med rå muskelkraft.

I år har Bymisjonen søkt om og fått midler til å kjøpe en jernhest som hjelper til med å dra tømmeret ut av skogen. Så i år har det vært betydelig lettere. - Ved er jo noe som varmer, men i fjor varmet den i alle fall folkene våre skikkelig, sier Gulowsen.

Imponerende tall - 3.500 sekker ved har vi solgt i år, sier Gulowsen. - Det har jo vært vedmangel, så i år har det virkelig vært behov for det vi har bidratt med. Han forteller at de lurte på om de trengte å gå ut med en annonse, for mange vet om Bymisjonen, men ikke alle vet hva de driver med. Og vedproduksjonen var et nytt område. - Men vi har klart oss helt uten annonsering. Bare en opplysning på Bymisjonens side på Facebook har vært nok. Og når vi selger til private, da går jo jungeltelegrafen,

Kjøp og salg av mynter, sedler, gull og sølv, sølvtøy, klokker, lommeur og kniver Ta turen innom for en hyggelig prat og handel

Buskerud Mynthandel Torgeir Vraas Plass 1, 3044 Drammen - Tlf. 40 88 99 22 www.buskerudmynthandel.no | post@buskerudmynthandel.no ÅPENT: Man-tor 10-17 | Fre. 10-15 | Lør. 10-14 Avd: Mjøndalen, Nedre Tverrgate 18, 3050 Mjøndalen Tlf: 99113050 | post@buskerudmynt.no | www.buskerudmynt.no

BYAVISA TØNSBERG

NY, STOR, FLOTT AVDELING I DRAMMEN (GLOBUSGÅRDEN)


NYHETER

15

GOD ERFARING: Jan Rune Gulowsen er utdannet anleggsgartner, og har

lang yrkeserfaring fra rus og psykiatri. Han har havnet midt i blinken med jobben i Bymisjonen som leder for Vaktmestertjenesten. Foto: Terje Prestårhus

Gulowsen understreker at kommunen har vært veldig generøs og imøtekommende med Bymisjonen, men nå må de altså finne seg et nytt sted for vedproduksjonen sin. - Og vi trenger jo litt plass, for det er store ting vi holder på med, sier Gulowsen. – Det er store biler, store lass med stokker, vi må ha arbeidsrom til vedkutteren, og plass til å lagre veden. Og herved er oppfordringen gitt – om det er noen som har eller vet om noen som har et velegnet sted for en veldig samfunnsnyttig virksomhet, da er det bare å ta kontakt med Bymisjonen.

og det har gått unna i ett. Så dette har vært skikkelig gøy, sier han. Og så var det det med tørkingen, da, som nå kan bli et problem for Bymisjonen. For nå må de finne et mer permanent tilholdssted. Den veden som de selger har ligget på lageret og tørket gjennom hele våren og sommeren, og årets hogst må også ligge og tørke helt til neste vinter.

Trenger plass Det er Drammen kommune som eier Gilhus gård, men i desember i fjor vedtok kommunen at den ikke lenger skal være i kommunalt eie, og har dermed startet en salgsprosess.

ARBEIDSHEST: I år har Bymisjonen fått en jernhest som hjelper til med å frakte stokkene fra skogen - det som før gikk med rå muskelkraft. Foto: Ingvar Trollerud

DA NR. 1 - 2021

NSAVISA DRAMME

80%

SOLGT!

rygge.no

elvigenb

t, se www.sv

Siste mulighe

mensfirma Robot fra dram ent effekt pros oppnår 99,99

Side 22 Styreleder

Magnar Bergo

vil Nytt Kulturråd synlig gjøre kulturen

VIRUSFRI PÅ TRE DA TIMER NR. 2 - 2021

Vi feirer 11 år på rad med Norges mest fornøyde kunder!

DRAMMENSAVISA men har sitt

EPSI 2020

Side 32-33

Dram eum eget frisørmus

Livet etter 16 år som Drammens ordfører: DA

NÆRINGSLIV

Nytt DA Næringsliv i måneden av hver siste onsdag Neste utgavekommer halvår: Utgivelser første mai, 30. juni 28. april, 26.

DA Næringsliv 24. mars

n NR. 1 - 2021

n DRAMMENSAVISA

r AS. Den drepe 2-3 kalTeknikk firmaet Medi 99,99 prosent. Side drammens på s flittig av nøyaktighet Decon-X brukesoppsporer med en og Roboten fra rier, virus alt av bakte

Utgivelseskalender 1. halvår 2021 2021 FEBRUAR

fr 5 12 19 26 5 12

fr 4 11 18 25 2 9

lø 6 13 20 27 6 13

sø 7 14 21 28 7 14

JUNI

lø 5 12 19 26 3 10

sø 6 13 20 27 4 11

OKTOBER

fr lø sø 1 2 3 8 9 10 15 16 17

ma 28 1 4 8 11 15 18 22 25 29 1 5

ma 26 28 3 5 10 12 17 19 24 26 31 2

ti 29 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6

ti 27 29 4 6 11 13 18 20 25 27 1 3

on 30 3 10 6 13 17 20 24 27 31 3 7

on 28 30 5 7 12 14 19 21 26 28 2 4

to 31 4 11 7 14 18 21 25 28 1 4 8

to 29 1 6 8 13 15 20 22 27 29 3 5

JANUAR MARS

fr 1 5 12 8 15 19 22 26 29 2 5 9

fr 30 2 7 9 14 16 21 23 28 30 4 6

lø 2 6 13 9 16 20 23 27 30 3 10 6

sø 3 7 10 14 17 21 24 28 31 4 11 7

MAI JULI

lø 1 3 10 8 15 17 22 24 29 31 5 7

sø 2 4 11 9 16 18 23 25 30 1 6 8

NOVEMBER SEPTEMBER

ma ti on to fr lø sø 30 1 31 2 1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 7 9 10 8 11 9 10 12 11 13 12 14 13 15 14 16 15 17 16 18 17 19 18 20 19 21

ma 29 1 8 5 15 12 22 19 26 1 8 3

ma 31 26 7 2 14 9 21 16 28 23 30 5

ti 30 2 9 6 16 13 23 20 27 2 9 4

ti 27 1 8 3 15 10 22 17 29 24 31 6

on 31 3 10 7 17 14 24 21 28 3 10 5

on 28 2 9 4 16 11 23 18 30 25 7 1

to 4 1 11 8 18 15 25 22 29 4 11 6

to 29 3 10 5 17 12 24 19 26 1 8 2

avis – Bra med ny

Rune i Drammen i Leder av Næringsforeningen for næringslivet ser lysning pandemi og Kjølstad (58) snart et år med Allerede i auDrammen etter for brorparten. hjemmekontor

Åssiden-gutten Odd Johnsen, med fartstid i SIF og MIF, tipper utfallet av eliteserien 2021. SIDE 10-11

i storstilte næringslivsdager vi har gust planlegges med den krisen å Det positive evner Elvebyen. – har vist at de SIDE 2-3 hatt, er at næringslivet sier han. omstille seg,

endelig God lyd gir penger i kassa

Michelhar Sven Jøran sitt livsverk endelig Med lyd som i Mjøndalen har på Norsk Lydstudio sen og hans i 2020. Firmaet til et gode penger begynt å tjene på 100 kvadrat, med fra hobbybedrift 20 år vokst på 600 kvadrat SIDE 10-11 fullblods produksjonssenter og fire studioer. seks fast ansatte

Næringsbilag i dagens avis

Helt frampå – Helt bakpå

på CC Senterleder Marianne Drammen, i Mevik, er førstemann bakpå. vår spalte Helt SIDE 24

Midten

RKEN BRYGGEPA hele året.

NR. 3 - 2021

DA Flere søker råd enn salg av reiser

Berg Hansen selger norgesferie SIDE 4 i år også.

DRAMMENSAVISA

12

10 sider tema Bolig & Eiendom

den offentlse i full jobb, nå for fylkeskommunen. Men er fortsatt (64) føle han endelig sine Tore Opdal Hansen Litt ferie i døgnet er tilbakelagt, og nå dyrker lige rollen som ordfører 24 timer om sommeren. SIDE 6-7 på motorsykkelen vinteren og 1 20-2 egne interesser i alpinbakken om

m? se side

Din boligdrø

SIDE 12–21

Startet som 13. generasjon på Gran Søndre med brann og korona:

fra Solberg (49) fortsetter suksessen Liung og håndball-legende Glenn VMtopptrener. Etter det overraskende livet som toppspiller, til livet som han lista høyt for sine nye landsmenn. sølvet med Sverige i Egypt, setter SIDE 12-13 svensk storhetsepoke kan starte. Om to-tre år mener han en ny

Facebook “f ” Logo

Åpningstider: Mandag-Fredag:

MARS

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Følg oss på Facebook

GODT UTVALG: I år Mjøndalen. Ingunn er det 1.100 typer frø å velge mellom på Myrbakken har aldri hatt så mange typer Plantasjen i i butikken før.

Med snø og kulde friskt i minne er det godt å se at hagebutikkene byr på vår. Kløen i de grønne fingrene har nok vart en stund hos hageglade, og nå kan hagearbeidet begynne.

Planlegg vinterens store utflukt nå

SIDE 18

Austadgata 18 (Gamle Dags Marked

10.00-19.00, Lørdag: 10.00-18.00.

BOLIG & EIENDOM

BENTE WEMUNDSTAD Stiklinger tekst og foto Det er nok noen som i våren sår frø med store iver etter På Plantasjen i Mjøndalen ambisjoventer ner – de utålmodige på de store leve- nene som opplever at ambisjoransene med sommerblomster. var større enn heten. Vinduskarmens tålmodig–Denne uka har stemora små håp kom- ender met, og jeg vet det er mange som man i komposten, og så kjøper i stedet ferdigspira har ventet på den, blomster sier leder Ingunn Myrbakken. daglig på hagesenteret. Også her kan hagesentrene –Men vi har fått inn mye for tilby en dem som vil starte mellomløsning, nemlig våren og plan- stiklinger tesesongen i vinduskarmen. som kan kose seg et I år par uker kan vi friste med hele 1.100 ulike planter i vinduskarmen før du typer frø. dem ut i bed eller krukker. Alt du trenger –Vi har stiklinger av men mest populært blomster, Pakker med alt du er jordbær, trenger til tomat såing har blitt populært, og chili. Om et par uker ifølge får vi enda Ingunn Myrbakken. flere, sier Myrbakken. –Det har blitt populært –Det er så enkelt – pakkene og etter noen bare åpne jordbær og tomat i ampler,å ha dager eller disse og uker vokser det frem. plantene gir en god avling. Disse pakkene er mye brukt av barnehager. Frø Det er spennende for se bitte små frø vokse barna å Man kan velge mellom mer enn opp av tusen ulike jorden. Og hvis du frøpakker, blomster, FOR BARNA: Små gartnere kan sår spiselige urter få mye glede av innholdet og jordbær. planter, kan barna i disse posene. Man nyte resultatet merketog grønnsaker. Pakkene er kan velge mellom gulrøtter, av arbeidet. I år har tomater vi også egne og det med vanskelighetsgrad, –Det er jo fascinerende pakker til små gartnerfingre er også delt inn i økologisk å se gang, og kommer – og og vanlig. noe vokse opp fra selvsagt redskap som tilbake år etter skal nesten ingen- år. passer gi spiselige løker Det finnes vårløker ting, sier Ingunn –Det er mer fokus i mange Ikke alle planter trenger dem. og høstlø- varianter. Myrbakken. ker, på det øko- Hun å sås logiske nå, og til og med løk-løker. har vært opptatt av inne før sommeren, sier Ingunn. det som men –Fordelen med løk –De fleste løkene er spirer og gror hele Er man påpasselig både koselig og morsomtdet er er at de livet. og tålmoi jorda fra år til år. Noengreie å ha blir kraftigere etter hvert å se dig, kan dyrking dem vokse opp av jorda år, sier få må tas Myrbakken. fra frø være en Løk i potter i givende opp om høsten da vinduskarmen. de hobby, både i form –Og vårløkene som kulda, sier Myrbakken. ikke tåler av Løkplanter er skjønnhet og til matbordet. takknemlig for blomstrer til høsten. settes nå Blant travle hageeiere. De Høstløkene plantes én plantene de flotte liljene og pryd- blomstrer til våren. finner vi også løk som bente@drammensavisa.no

SATSER PÅ KORTREIST I TØFFEEN LAGERSALG DRAMM TIDER SISTE VINTERTØMMING 70 - 80% Blå-gult VM-sølv ga gullsmak

– NR. 3 - 2021

BOLIG&EIENDOM

Hagearbeidet starter NÅ

Strømsø)

Nå forsetter padel-sesongen SIDE 7

og Instagram!

På gården Gran Søndre fra 1664 har Ingrid «Ninni» Mjelde Gran (58) støtt på enorme utfordringer i sin start som 13. generasjon gårdsdriver. Men totalødeleggende brann og pandemi er ikke nok til å sette «Ninni» ut av fatning. Optimismen er nemlig på topp og ordrereserven solid på gården der lokalt og kortreist preger menyen. SIDE 8

Bygger et av Vikens største bygg

Med en omsetning på over 600 millioner kroner og en ordrereserve på 800 millioner har Kristian Lindland i Alento AS sikret arbeid for sine ansatte i mange år fremover. Nå bygger de Bamas hovedkvarter på Tranby, og snart skal de i gang med Konnerud Senter Panorama. SIDE 2–3

Dyster stemning hos Filmklubben

2021 APRIL

sø 7 4 14 11 21 18 28 25 7 2 14 9

ma ti on to fr lø sø ma ti on to fr lø sø -15% 1 2 3 4 5 6 7 -25% 29 30 31 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 COMFORT LIER – FLIS&BAD 5 AS 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 29 30 31 1 2 3 4 26 27 28 29 30 1 2 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9

AUGUST JUNI

Drammensavisa distribueres til 35 000 postJULI AUGUST kasser kantoi tillegg hentes på ma og ti on fr lø sø ma følgende ti on to steder: fr lø sø

fr 30 4 11 6 18 13 25 20 27 2 9 3

lø 6 3 13 10 20 17 27 24 6 1 13 8

Høyres førstekandidat må Fredrik Haaning politiske balansere sitt med priengasjement SIDE 14 vat næringsliv.

ENDELIG TID TIL EGNE INTERESSER i Drammen

og er med papir, daglige stund er sjelBerg har sine makt i media, og det Side 4 a Myrvold mye Ordfører Monicny papiravis. –Det er hun. til uasjon, sier gleder seg en monopolsit den bra med

FEBRUAR APRIL

fr 5 2 12 9 19 16 26 23 30 5 12 7

Oddemann spår Eliteserien 2021

Haaning har følt på avmakt

ISMEv NY OPTIM s næringsli

lø 31 5 12 7 19 14 26 21 28 3 10 4

sø 6 1 13 8 20 15 27 22 29 4 11 5

DESEMBER OKTOBER

ma ti on to fr lø sø 27 29 28 30 29 1 30 2 1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 7 9 10 8 11 9 10 12 11 13 12 14 13 15 14 16 15 17 16 18 17 19

SIDE 10

Lagerført tilbehør

på montering ut mars

Gjelder fra 10.3 til 15.3, gjelder ikke Vipp og håndklevarmere

Flis og Bad AS, Husebysletta 19, 3414 Lierstranda,

• • • •

28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Eikersenteret 12 13 Lagerbutikk 14 15 16 17 18 Price 19 20 21 22 23 24 25 Fjell Bibliotek 26 27 28 29 30 31 1 Mjøndalen Bibliotek 2 3 4 5 6 7 8

NOVEMBER

ma ti on to fr lø sø 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

• • • •

Tlf. 32 24 28 40 • www.flisbad.no

Åpningstider: Mandag 10:00–17:00 Tirsdag 10:00–17:00 Onsdag 10:00–17:00 Torsdag 10:00–18:00

Fredag Lørdag Søndag

10:00–17:00 10:00–15:00 Stengt

26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 Sykehus 5 6 7 8 Drammen 9 10 11 12 13 14 15 Magasinet 16 17 18 19 20 21 22 Strømsø senter 23 24 25 26 27 28 29 Pølsebaren i Svelvik 30 31 1 2 3 4 5

DESEMBER

ma ti on to fr lø sø 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


16

HYTTE & FRITID

HYTTE&FRITID

Hyttebonanza i den norske fjellheimen Nordmenn kjøpte hytter for 33,6 milliarder i 2020

Koronapandemien sender hyttesalget til nye høyder. Aldri har det vært solgt flere hytter i Norge, og aldri har prisene vært høyere. GEIR A. ARNEBERG tekst Om vinterferien 2021 var «all time high», tegner påskeferien til å bli enda bedre. Med sydenturer og helgeturer på vent, og en styringsrente på rekordlavt nivå, velger stadig flere å fremskynde hyttedrømmen – på fjellet eller ved sjøen. Og prisene når fjellhøye nivåer.

Vektlegger avstand til hytta

Drammensavisa tok kontakt med eiendomsmegler Svein Liavaag

(46) i Privatmegleren i Drammen. Selskapet med 11 ansatte og sju meglere som Svein Liavaag startet opp sammen med sin bror Morten i 2009, har basert mye av salget de siste årene på fjellhytter. Men aldri har han opplevd interessen større enn nå. – Sitasjonen med korona har fått mange flere enn normalt til å realisere hyttedrømmen. Folk ønsker seg et sted å dra til, sier megleren fra Åssiden. Privatmegleren har stort sett sine salgsprosjekter på Blefjell,

Veggli, Norefjell eller Haglebu. – Jeg vet mange drammensere også har hytte på Geilo og Hemsedal, men generelt ser vi at nye kjøpere fra Drammen vektlegger avstand. Og da blir presset større på hytteområder med omkrets 2 til 2,5 timers kjøring fra Drammen, sier Liavaag. Hos Privatmegleren er de fleste salgsobjekter nyere prosjekter. Utbyggere ser at de aller fleste hytter selges fort unna, og derfor er også flere nye store hytteprosjekter igangsatt. – Nordmenn er hyttemennesker. Og for mange har koronaen medført bedre økonomi. Kombinert med avlyste fritidsaktiviteter for barna sine, velger folk å slå til nå.

Mot nye salgsrekorder

Tinglysningstall viser at det ble solgt cirka 14.600 fritidsboliger i 2020. Det betyr 25,4 prosent flere solgte hytter i 2020, enn i 2019. Selv om tallene hittil for 2021-sesongen ikke er klare, går det utvilsomt mot nye salgsrekorder for årets tre føreste måneder. – Presset er stort, og prisene løftes tilsvarende. Derfor blir det også spennende å følge prisutviklingen etter at koronaen slipper taket og vi kan begynne å reise sydover igjen, sier Liavaag. Han minner om rekordlav rente og at hytter med god beliggenhet ofte pressens vesentlig opp i pris. – Selv for eksempel Norefjell, som anses dyrere enn både Ble

og Veggli, så ser man den samme prosentvise prisoppgangen der. Liavaag påpeker også en vesentlig forskjell mellom tidligere og kommende generasjoner fjellfolk. – Komforten er kommet i høysetet. I dag skal folk ha like god, om ikke bedre komfort på hytta som hjemme. Og da er det til tider lurt å minne folk på at det også koster. Hytteprisen er en ting, og løpende utgifter noe annet. De fleste kommuner har eller vil få eiendomsskatt. I tillegg kommer forsikringer, strøm, vann og avløp og diverse utgifter.

Byks i koronaåret 2020

På fjellet ble det solgt 21,3 prosent flere hytter i 2020 – tilsvarende 2.900 fritidsboliger til en verdi på


HYTTE & FRITID

17

Færre dro på ferie i 2020

SELGES SOM ALDRI FØR: Hytter på fjellet, og spesielt de med god beliggenhet, selges i dag raskt og ofte langt over takst. Koronaen har fått mange nordmenn til å fremskynde hyttedrømmen. FOTO: NTB

Færre dro på ferie i 2020

Andelen nordmenn som ikke dro på ferie i 2020, er doblet sammenlignet med året før.

Andelen nordmenn som ikke dro på ferie i 2020, er doblet sammenlignet med året før. Andel av befolkningen på ferie etter reisemål: 70 Prosent

58,7 %

60 50

Norge Utlandet Norge og utlandet Ikke på ferie

40 30

18,9 %

20 10 0

2019: 9,7 % 2013

2020

Mer enn én av fem reiser var fjellturer i 2020. Vanligvis er omtrent én av ti reiser til fjellet. 5 Millioner reiser

4,1 mill 4

3

2

1

1,1 mill 0

2020

2017 Storby Sjøen

Landet Cruise

Fjelltur

KILDE: SSB

Har du Husket gass til Hytta?

Produsert av Byavisa drammen

vintertilbud 10 kg lettstålflaske Kr med gass

ni milliarder kroner. Snittprisen for tinglyste hytter i 2020 endte på 2,3 millioner kroner – et hopp i hytteprisene på 8,3 prosent. I 2020 var det størst kamp om sjøhyttene, med økning på 26,2 prosent fra året før. Nordmenn bladde opp 14,2 milliarder kroner for 6.340 sjøhytter i 2020. Det er også solgt et betydelig antall innlandshytter, totalt 5.280, til en omsetningsverdi på 10,2 milliarder kroner. Det ble omsatt fritidsboliger for 33,6 milliarder kroner i 2020, mot 24,9 milliarder året før. – 2020 var en fin tid for oss i eiendomsbransjen etter at koronaen kom. 2021 tegner til å bli like bra, om ikke enda bedre, sier Svein Liavaag.

879 ,-

Kom innom i våre åpningstider for av alle flasker fra 2kg til 33kg

påfyll

SE vÅrT allSidiGE uTvalG av GaSSovNEr på orkidehøgda 11

fra kr

890,-

Åpningstider: Man.-fre 9-16 | tors. 10-18 | lør. 10-14 | Søn. STENGT

velkommen til vår lpg stasjon på orkidéHøgda 11, mjøndalen MEGLER: Svein Liavaag hos Privatmegleren i Drammen. FOTO: PRIVAT

barg as - Tlf. 905 36 890 - post@bargas.no


18

HYTTE OG FRITID

Ønsker skadeforebygging på fjellhytter:

Oppfordrer til lokal måking på hytter Mens hyttefolket skulle inntatt fjellheimen og dermed sjekket hyttetak og terrasser for snø, bør de nå be om bistand fra lokale for å få en tilstandsrapport og eventuelt måkehjelp. Det er anbefalingen fra Codan Forsikring. Etter en snørik vinter i mange fjellområder er det fare for at vekten av snøen på tak og terrasser kan føre til skade på hytter. I store deler av landet er det meldt om mer nedbør og vind de nærmeste dagene, etterfulgt av varmere vær. Det vil gjøre at hyttetak og terrasser som allerede har betydelig vekt på seg, blir enda mer utsatt for skader.

Lokal snødugnad

Myndighetenes bestemmelser om å ikke overnatte på hytta gjør det vanskelig for mange hytteeiere å både få sjekket tak og terrasser og eventuelt fjernet snø fra dem. Samtidig står mange som hadde

planlagt å jobbe i de samme hytteområdene i påsken nå uten arbeid. – Mange hyttekommuner har allerede satt i gang tiltak for å redusere sannsynligheten for innbrudd på hyttene. Jeg håper at det i mange hyttekommuner nå også tas initiativ til en måkedugnad, for å sikre verdiene på hyttene i deres område. Da vil kommunens innbyggere tjene penger og hytteeiere unngår skader på sin fritidseiendom, sier kommunikasjonssjef Georg Richvoldsen i Codan Forsikring.

Vær aktiv

I de norske fjellkommunene er det nærmere 200 000 fritidsboliger,

ifølge Eiendom Norge. Mange av dem vil stå tomme gjennom påskehøytiden. Likevel påhviler det eierne et ansvar for at hyttene ikke skades. – Skadeforebygging av alle slag er eiers ansvar. Denne vinteren og spesielt nå, etter forbudet mot å overnatte på hytter i en annen kommune enn hjemkommunen, har vi en høyere terskel for å redusere erstatning ved skader som snøen fører med seg. Men, det er viktig at hytteeiere viser engasjement for å få vurdert og eventuelt fjernet snø, sier Richvoldsen.

Ønsker initiativ

Han håper at ildsjeler i norske fjellkommuner nå kan komme opp med løsninger for å bistå hytteeierne. – Jeg håper at vi vil se mange lokale initiativ der arbeidskraft i hyttekommunene kobles med eiere

SØK HJELP LOKALT: Codan Forsikring oppfordrer til å søke hjelp av lokale til befaring og snømåking av hyttetaket for å unngå skader. FOTO: CODAN FORSIKRING

av fritidsboliger, slik at neste hyttetur, når forbudet er opphevet, ikke starter med en kjedelig skademelding. Så kan hytteeierne i stedet

bruke denne påskeuken til vedlikehold av eget hjem, med god samvittighet, sier han.

INN MED UTELYD: Butikksjef for HiFi-klubben i gågata i Drammen, Øystein Bastiansen, viser hvilke høyttalere som virkelig tåler all slags vær og vind, og er designet for utebruk.

Inn med god lyd ute I takt med at vi bruker mer penger på uteområdet, det være seg i egen hage, ved hytta, eller ved jacuzzien, prioriteres lyd stadig sterkere. Da er det viktig å skaffe seg høyttalere som tåler all slags vær. GEIR A. ARNEBERG tekst og foto Hvem vet mer om god og riktig lyd enn HiFi-klubben? Og er det noe de virkelig har erfart, spesielt de siste fem årene, er det at folk er bevisste på god lyd også i uterommet.

Innehøyttalere ute

Øystein Bastiansen (42) fra Gulskogen har vært butikksjef for HiFi-klubben i Drammen i 22 år. Han sier at mange har forsøkt å sette sine innehøyttalere ute, men med blandet hell. – Komponenter i høyttalere til innebruk er laget nettopp for det

formålet. Setter man dem ut, tåler de ikke nødvendigvis regn eller mange minusgrader like godt som disse spesialdesignede utehøyttalerne, sier han. Bastiansen trekker fram et par Bowers & Wilkins-høyttalere modell AM-1 til litt over seks tusenlapper. – Disse har vi selv montert ved inngangen. De har ikke bare fantastisk lyd, men bærere også lyden godt i uterommet. Dessuten er de bygget av komponenter som tåler all slags vær og store temperatursvingninger. Innbakt i en aluminiumkasse, og med sikre skrusystemer, blir de heller ikke

veldig attraktive for de mest uærlige blant oss, sier han.

Enklere systemer

I dag er man ikke avhengig av avanserte systemer. Rettere sagt, systemene er avanserte nok, men er blitt enklere for forbrukerne. Mens man tidligere hadde plate eller CD-spillere, og ledninger på kryss og tvers, er det meste av dagens lydbilde basert på bluetooth, nett og streaming. Det har også gjort noe med varene på markedet. – I dag har folk en telefon, og streamer og styrer lyden fra rom til rom, ute eller inne som man

ønsker. Alt via en app. Og kvaliteten vi forventer og forlanger i dag, er en helt annen enn tidligere. Og kvalitetsbevisste musikkelskere, trenger heller ikke grave dypt i lommeboka for å få sine ønsker oppfylt, sier Bastiansen, som gleder seg over at forbruket av lyd vokser for hvert år som går. HiFi-klubben i Drammen er en av cirka 100 butikker i kjeden, fordelt over Scandinavia og Nord-Europa. Med satsing på kundebehandling og solide merkevarer, omsetter HiFi-klubben i Drammen fortsatt mer penger på salg i butikk enn på nett.


HYTTE OG FRITID

4

FELLER I FJELLET: Det er mange feller å gå i når man skal kjøpe seg hytter. Her får du noen gode råd slik at du ikke bommer på investeringen. FOTO: NTB

19

Fakta

Sju sjekkpunkter

Her er Huseiernes syv viktige punkter når du skal sjekke drømmehytten på fjellet: 1. Sjekk eiendomsskatt og kommunale avgifter i kommunen: Er det egne satser for hyttefolket som gjør det ekstra dyrt? 2. Hvordan er det med vann og avløp? Er det lokale løsninger eller er hytta knyttet til kommunalt anlegg? Hvordan er eventuelt kvalitet på det private vannet, og må man i snarlig fremtidig koble seg på kommunal kloakk? Det er ofte dyrt. 3. Hvis det er aktuelt å bygge på, hvilke muligheter har man til det på tomten? Sjekk ut reguleringsplanen for området, ta kontakt med kommunen og spør. 4. Er det festetomt? Hvordan er i så fall betingelsene? Er det mulighet for utløsning av festetomten eller er bortfester bonde og trenger pengene? 5. Sjekk taket og kjeller / krypkjeller: Se etter fuktog vannskader. Se også på bjelkelaget under hytten for å se om de ser ok ut. Å bytte ut disse er en dyr affære. 6. Hvordan er forholdene for kommunikasjon? Er det ok mobildekning, og er det mulighet for bredbånd el Er det mulig å se tv med det digitale bakkenettet? Hvordan er muligheten for å utvide strømkapasiteten til for eksempel lading av elbil? 7. Hvordan er parkeringsforholdene og hva med adkomstvei, er det et veilag? Hvor mye koster det å vedlikeholde og måke i året? Måkes det adkomst hver helg? (Kilde: Huseiernes Landsforbund)

Dette må du sjekke når du skal kjøpe fjellhytte Tak, vann og avløp og eiendomsskatt er viktige momenter å sjekke for de som bruker vinterferien til hyttejakt, råder Huseierne. MARIANNE BERGVALL tekst Påskeferien starter straks, og mange bruker ferien til å lete etter drømmehytten på fjellet. Her er tipsene for deg som skal bruke ferien til jakten på drømmehytta. – Det gjelder å se seg godt om på visning og lese tilstandsrapporten godt, råder advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund. Han leder forbundets juridiske rådgivning som hvert år behandler mange spørsmål fra hyttekjøpere landet over.

Sjekk hva som er bak snøen

Tilstandsrapporten er en spesiell viktig kilde til informasjon når man er på hyttejakt vinterstid, jeg og med at tak og vegger kan være skjult under og bak snøen. – Det er viktig å huske på at den bygningsmessige kvaliteten på en hytte kan variere mer enn for boliger. Dette gjelder spesielt gamle hytter, sier Leisner. Leisner påpeker at en av grunnene til at kvaliteten kan variere er at det på hytter ofte er gjort forskjellige i egeninnsats. – Se spesielt der det er foretatt påbygging eller laget tilbygg. Sjekk overgangene mellom de ulike delene, råder Leisner.

– Noen ganger går det an å få løst ut avtalen, andre ganger kan man risikere en stor økning i festeavgiften. Det er viktig å finne ut

av disse vilkårene, råder Anders Leisner.

Hva følger med hytten?

Et annet råd fra Huseierne er også å sjekke hva som følger med hytten. Noen hytter selges med innbo. Men som ofte skal selgere ha med

Landfallhytta er åpen lørdag og søndag 11.00- 18.00 hele året.

Festetomt eller eietomt?

Et annet viktig øyeblikk er eieforholdet til tomten. Mange hytter står på festetomt, og da er det viktig å sjekke betingelsene for denne festeavtalen.

seg noen familiegjenstander eller andre ting fra hytten. Les derfor nøye hva som følger med, og spør hvis du er bruker.

GIR GODE RÅD: Advokat Anders Leisner, leder for medlemsrådgivning i Huseiernes Landsforbund. FOTO: PRIVAT

32895610 mail@landfallhytta.no landfallhytta.no


20

KULTUR

LIVETS SKJØNNHET med Kåre Øijord

Kåre Øijord levde gjennom krig og krise, og bearbeidet opplevelsene med sin billedkunst. Nå er det en utstilling med hans verker som kan gi lys i vår egen krise. BENTE WEMUNDSTAD tekst

UTSTILLING: Lys og farger, skjønnhet og norske motiver er det som kjennetegner utstillingen med bilder av Kåre Øijord.

- ett godt sted å komme til

Tradisjoner & mote. "De gamle er best" Hos Salong Alf Andersen har vi en bred kompetanseplattform som kan bistå deg i både hverdagslige og festlige anledninger. Om du har behov for å fornye deg, har du kommet til rett sted. Vi blir jevnlig oppdaterte innen farge og klippemoter. Eller om du trenger permanent for støtte eller til opprulling. Vi har god erfaring med brudepynt hvor bruden ofte velger en prøvetime i forkant av den store dagen og skifter til finstasen i salongen.

Nedre Storgate 16, Drammen tlf. 32 83 40 73 / 32 83 24 31 Åpningstider: man, tirs, ons, fre: 9.00 - 17.00 Torsdag: 9.00 - 19.00 Lørdag: 9.00 - 14.00

Utstillingen er i paviljongen på Drammens Museum, og den skal henge til august. Direktør ved Drammens Museum, Åsmund Thorkildsen, har fulgt Kåre Øijords kunstvirke, vært kurator og tolket kunsten. Kåre Øijord (1921–2016) var en betydelig kunstner med bolig i Drammen. Hans maleri står i den store franskinspirerte tradisjonen der spontan penselføring, frisk fargebruk, stor innlevelse i motivet og en malemåte der maleren med kropp og sjel interagerte med motivene og skapte svært vitale og uttrykksfulle bilder. Øijord var elev av Jean Heiberg, som i likhet med Henrik Sørensen hadde vært elev av selveste Henri Matisse i Paris på begynnelsen av 1900-tallet.

Konsentrasjonsleir Kåre Øijord hadde en av de dypeste og mest gruvekkende erfaring et menneske i Europa kunne ha på 1900-tallet. Han ble som student under 2. verdenskrig arrestert og brakt til konsentrasjonsleiren Buchenwald. På grunn av hans opplevelser under krigen søkte han i norsk folkekunst og europeisk kunsthistorie som førte han ut av krigsopplevelsene. Han skildret og bearbeidet krigs- og angst erfaringer i sterke bildeuttrykk. Det er ikke så vanlig lenger å snakke om «ånd» og «sjel», men i Kåre Øijords tilfelle blir det platt og på grensen til meningsløst å ikke trekke inn hele mennesket slik det lever i spennet mellom himmel og bakke, mellom himmel og helvete.

Norske landskap Hans maleprosjekt var et eksistensielt prosjekt der han søkte enhet i fire norske landskap – Drammen, Arabygdi, Holmsbu og Hvaler. Kåre Øijords kunstneriske

KRIG: Kåre Øijord (1921-2016) gjennomlevde krig og opphold i konsentrasjonsleir. Han var en betydelig drammenskunstner.

utvikling blir sett på i utstillingen og katalogen som et sterkt uttrykk for livsvilkårene i angstens tidsalder. Denne betydelige maleren kom etter hvert i skyggen av de som utviklet abstrakt internasjonalt formspråk. Kunsthistoriker og kurator Åsmund Thorkildsen som har fulgt Kåre Øijords kunst gjennom hele sitt liv mener at dette kunstnerskapet er svært aktuelt i en krisetid med store endringer i samfunnet og at dette kunstnerskapet er forbilledlig for hvordan kunstnere kan medvirke til å se naturen og livets skjønnhet som en motkraft mot engstelse. Kåre Øijord malte bilder av steder og hans gjennomførte, moderne maleri tolket landskap som frembringelser det strålte ånd og liv ut av. Utstillingen vil vise verk fra hele hans produksjon og både utstilling og katalogessay vil bli strukturert etter spranget og valget fra det mørke dyp til den himmelstrebende skjønnhet. Utstillingen ledsages av en rikt illustrert katalog med et essay skrevet av Åsmund Thorkildsen.

– gjør deg glad hver onsdag!


GALLERIET Lena Akopian

Lena Akopian • Født 1959 i Latvia, norsk statsborger siden 1990. • Bosatt i Drammen. • Utdannet ved Statens Kunstakademi (Mastergrad), Riga, Latvia og J. Rozental’s Kunstskole (Bachelor), Riga, Latvia.

Kunstneren sier: «Jeg er allsidig billedkunstner – grafiker, tegner, maler, designer. Jobber med diverse grafikk teknikker, slike som linosnitt, etsning, akvatint, litografi. Som grafiker er det gjerne ulike materialer og metoder jeg utrykker meg gjennom og synes det er ganske spennende å jobbe på tvers av diverse teknikker. Jeg har bak meg en lang rekke av separat- og kollektivutstillinger både i Norge og i utlandet siden 1980. Har gjennomført flere kunstprosjekter i offentlig rom i Drammen, samt har organisert en rekke gruppeutstillinger. Natur og miljø har alltid inspirert og formet min kunst. Forurensninger forårsaket av menneskelig aktivitet ved spredning av giftige stoffer i luft, vann og jord, skadelig virkning på menneske, dyr, planter og konsekvenser av endringer i økosystemet – er stikkord for mine kunstverk.»

21


22

KULTUR – UNDERHOLDNING

BYANTIKVAREN SER INN I FRAMTIDA Vegard Lie (58) startet 1. oktober 2020 som Drammens byantikvar, og historisk sett den første by­antikvaren i full stilling. Én av hans oppgaver blir å sørge for at verneverdige kulturminner tas vare på. BIRGITTE SIMENSEN BERG tekst og foto Vegard Lie kommer til rådhuset etter en befaring i det såkalte Biedermeierstrøket i Øvre Storgate. Arkitektfirmaet, som er engasjert av den nye eieren til det gamle Wriedts Bryggeri, ønsker hans råd i forbindelse med oppussing av den store empirebygningen. Et bygg i tømmer, bygd etter brannen i 1838, har gjennomgått en del endringer i årenes løp. – Å ta en forhåndsbefaring er en gunstig start på et slikt prosjekt. Ved å kontakte meg kan folk få råd om hva som kan og bør gjøres når gamle hus skal settes i stand, sier byantikvaren.

NB!-områder med verneverdi Vegard Lie arbeidet som byantikvar i Fredrikstad før han kom til Drammen. Lie er utdannet kulturhistoriker fra Oslo Universitetet og har også håndverkerbakgrunn. Av tidligere jobber kan nevnes Rørosmuseet og Norsk Landbruksmuseum på Ås. Den nye byantikvaren er opptatt av faget sitt også privat. Vegard Lie eier Thomasgaarden på Røros, hvor han har bevart husets historiske utvikling. Nå fylles huset med konserter og kafégjester. – Arbeid med gamle hus er nysgjerrighetsskapende, da de har mye spennende å by på. Jeg er opptatt av estetikk, byggeteknikk og å ta vare på kvalitet. Arbeidet med istandsetting av huset i verdenskulturminnet Røros, samt utvikling av kulturminnet og kulturbasert næring er gode erfaringer å ta med seg inn i byantikvararbeidet. Det er viktig å ha personlig erfaring når problemstillinger dukker opp, mener byantikvar Lie, og legger til: – Jeg har ingen makt eller myndighet, men kan gi råd og ha en selvstendig stemme i byggeog plansaker. Riksantikvaren har innført såkalte NB!-områder, som har nasjonal verdi og som skal hensyntas i kommunene. Vi ser i flere byer at småhusbebyggelsen spises opp litt og litt både her og der. Mange av husene i disse områdene er slitne og trenger hjelp for å slippe og bli revet.

Vern og variasjon, trivsel og utvikling – Det viktigste for Drammen, er å sørge for at kulturminnene blir en ressurs i byutviklingen, men det skal skje på deres egne premisser. Jeg ønsker å bidra til å løfte kulturminnene slik at de blir en del av strategien, sier Vegard Lie, og legger til at mange ganger viser

FULLTID: Vegard Lie (58) er Drammens første byantikvar i 100 prosent-stilling. Han håper innbyggere, byråkrater, politikere og utbyggere tar kontakt for å skape en god dialog, hvor kulturminner står i høysetet. Her titter han på gamle potteskår og annet historisk funn i skapet, som står i Drammen rådhus fra 1871. Rådhuset er tegnet av Niels Stockfleth Darre Eckhoff.

det seg at både gårdeiere, byråkrater og politikere har sammenfallende meninger og interesser. – Dagens Drammen med tidligere Nedre Eiker og Svelvik har stor variasjon: fra bondebygd til kystby, samt sin trelast- og industrihistorie. Det er viktig at bevaring av kommunens kulturminner baserer seg på verdivalg, takket være kunnskap, erfaring og befaring, før saken kommer til politisk behandling. Her har Drammen litt å jobbe med framover, mener Lie, som har lyst til å sette søkelyset på byens mange positive sider. – Drammen er en fantastisk by, bare se på Bragernes torg og byg-

ningene rundt. Torget er stort og ett av de flotteste i Norge. Her har de vært flinke til å holde høyden, slik at byggene snakker sammen. På Strømsø transformerer man de gamle industriområdene, og noen av de gamle bygningene får ny funksjon. Plassene som fins fungerer, roser byantikvar Lie, som gleder seg til å bli enda bedre kjent med byen og kommunen. – Kulturminnene må være en ressurs for framtida, sier Lie, og tilføyer at det er mange sider ved ordet ressurs: – Klimakamp og gjenbruk er to. Alle byområder trenger historisk forankring og det er det vanskelig å få til om vi river det

gamle og bare bygger nytt. Vi må gjenbruke bygningsmasser, da det er ingen god idé å rive mer enn det vi behøver. Han forklarer at en variert bygningsmasse skaper trivsel og økonomisk utvikling. – Drammen er tungt lastet med gamle og verdifulle kulturminner. Det er mye fint å ta vare på – en fantastisk kulturminnekommune som kan og bør markedsføres bedre.

Utside og innside Byantikvar Vegard Lie er opptatt av at hus har ei utside og ei innside. – Vår kultur har tradisjoner for

å dekorere og male interiøret, noe som er blitt gjort fra 1600-tallet og opp til i dag, mener Lie, som har forsket på folkekunst og møbelhistorie på flatbygdene. Byantikvaren anser det viktig å ha en blandet faglig bakgrunn når han snakker med gårdeiere, arkitekter, håndverkere og byråkrater. Tilbake til mangfoldet: Lie mener at vi har blitt historieløse når vi kommer til dagens utvendige fargesetting av hus, hvor de fleste maler huset grått eller hvitt. Opp gjennom historien har man brukt adskillig flere farger. Kulturminnefondet har vokst i alle år, men i år må det kuttes med 10 millioner kroner. Alle pri-


KULTUR – UNDERHOLDNING

■ Byantikvaren skal også ivareta kommunens ansvar og oppgaver innenfor fagområdet kulturminner og kulturarv. Han skal være en del av et faglig tyngdepunkt i utviklingen av Drammen gjennom ivaretagelse av

23

HOROSKOP

FAKTA: Byantikvarens oppgaver ■ Byantikvaren skal jobbe med at verneverdige kulturminner blir tatt vare på som en naturlig del av all arealplanlegging, byggevirksomhet og forvaltning av det fysiske miljøet. Oppgavene er å belyse og utrede, slik at politikerne tar gode valg i sine beslutninger.

VANNMANNEN

kulturminner og være premissleverandør inn i kommunale plan- og byggeprosesser. Videre vil det være viktig å sette kulturminner og kulturarv på dagsorden.

Du vil helst greie deg selv så langt det er mulig, men det er dumt å avvise hjelp når du innerst inne vet at du har behov for det. Du er rask med å gjøre andre tjenester, så du kan med god samvittighet gjerne ta imot noen også. Økonomisk kan det være duket for en liten revolusjon dersom du tør å følge opp en ide du har.

■ Som byantikvar i Drammen blir Vegard Lie en del av et fagmiljø i avdelingen for Kunst og kulturarv. Byantikvaren vil samarbeide med både private og offentlige aktører.

FISKENE Du er uvanlig eventyrlysten og åpen for nye ting nå, og dermed vil du også lettere oppleve ting utenom det vanlige. Du kan altså vente deg en hektisk uke, men mot slutten av den banker pliktene dine så hardt på at du blir nødt til å returnere tilbake til hverdagen. Vær ikke for godtroende i en sak som har med penger å gjøre.

■ PS: Har du et verneverdig hus, ta gjerne kontakt med vegard.lie@ drammen.kommune.no

VÆREN Etter hvert som du lykkes med stadig vanskeligere oppgaver stiger både selvtilliten og humøret. Du bruker imidlertid ofte mye tid på dine egen utvikling, noe som uvegerlig går utover tiden du får med dem du er glad i. Kanskje kan du bruke tiden din både smartere og mer rettferdig? Hold på en hemmelighet som blir betrodd deg.

TYREN I en vanskelig sak veier du så mye fram og tilbake at du aldri får bestemt deg. Hjernen og hjertet er på kollisjonskurs, men denne gangen er det nok best at fornuften går seirende ut av duellen. Et spesielt arrangement som er på trappene krever mye planlegging, og det er mange hensyn du blir nødt til å ta. I helgen kan du endelig få pustet ut!

TVILLINGENE Du er på leting etter noe nytt å fylle en vesentlig del av livet ditt med, men vet ikke helt hva det er eller hvor du skal finne det. Det er her din intuisjon kommer inn, og hvis du bare klarer å slappe av og ikke tenke for mye vil dette ”noe” dukke opp av seg selv. Vær tålmodig og åpen for det meste. Noen har store planer for deg i helgen. SLUM: I Konggata er det godt bevarte hus fra 1700–1800-tallet. På 1750-tallet var gata et slumområde. Gata er oppkalt etter stodderkongen Jacob Helgesen, som bodde her på 1660-årene (stodder betyr tigger, stakkar, fantefut). Etter fattigloven i 1845 skulle stodderkongen bringe inn alle «løse fugler» til politiet. Konggata hadde fattighus, pottemakerverksted, pipefabrikk og tobakksspinneri. Etter at området ble regulert for bevaring i 1987 har husene blitt rehabiliterte.

KREPSEN Du har ikke lett for å si nei når du blir spurt om hjelp, men denne uken bør du gjøre unntak fra dette. Du trenger nemlig å bruke energien din på å forsvare dine egne interesser som kan bli utsatt for angrep. En del nye bekjentskaper bidrar til at uken sett under ett slett ikke blir så verst, og det hviler også et romantisk skjær over helgen.

LØVEN Du er veldig intens om dagen, kanskje særlig i forholdet til en annen person. Husk at alle ikke takler følelseslivet ditt like godt, hvis du ikke legger litt bånd på deg kan du komme til å skremme enkelte bort. Anerkjennelse og kanskje også belønning for et vel utført arbeid kommer sent men godt og gjør helgen ekstra fin.

JOMFRUEN Du har mange ideer og planer for tiden, men føler samtidig at du verken har tid eller overskudd til å sette i gang med dem. Kanskje bruker du energien din på de gale tingene, du vil antakelig ha mye mer igjen for å gå videre med det du selv kommer opp med. Ta deg litt ekstra av en venn som er litt ute å kjøre.

VEKTEN BIEDERMEIERKVARTALET: Før kveldsintervjuet har byantikvar Vegard Lie hatt befaring i Øvre Storgate, i det såkalte Biedermeierkvartalet. Der hadde Lie samtaler med arkitekten til den nye eieren av tidligere Wriedts Bryggeri, som ble etablert i 1856 i Øvre Storgate 35 ved Øvre Sund. Bedriften ble i 1958 innlemmet i Aass Bryggeri ved Nedre Sund (det gule huset på bildet er empirebygningen).

vate kan søke fondet, men ikke eiere av fredede bygninger, da de har sitt eget fond. Pengene skal brukes til istandsettelse på en antikvarisk riktig måte. – Det er ei gavepakke å få vern på huset, og det er viktig å ta vare på det gamle, tenke gjenbruk og bruke miljøvennlig materiale. Mye av dagens maling inneholder plasttilsettinger – at man bruker feil produkter på feil hus. Det er naturligvis ikke lurt å kle huset med plast, noe som kan skape råteskader og avflasset maling. Det blir for tett, da et hus skal puste. Bruk av riktig maling er noe av det jeg kan gi råd om, forteller Vegard Lie. – Jeg ser jeg har en jobb å gjøre i Drammen. Her er det mye spennende gammel bebyggelse, blant

annet er lystgårdene helt unike i norsk sammenheng. De flotte og standsmessige bygningene holder høy kvalitet og håndverkerne, som bygde dem øste av sin faglige rikdom, understreker Lie. – Jeg ønsker å bevisstgjøre innbyggerne når det gjelder gamle hus. Viktigheten av å ta vare på kulturmiljøer, ta hensyn til gamle boligområder og innføre riveforbud. Dette er ikke en fornybar ressurs: er huset borte, så er det borte. Utbyggerne skal ikke styre utbyggingen av byen, det skal byen gjøre. Fortetning skal ikke skje på bekostning av dette. Vi må ha det gamle med oss for at det skal være en god by: en by skal være hyggelig, ha karakter og være attraktivt. I andre land pleier man sine gamle hus i de

såkalte gamlebyene, dette er noe Drammen også skal gjøre. Det er én av mine ambisjoner, sier Vegard Lie optimistisk, og runder det hele av med følgende ord: – Bevaringsverdige områder skal bevares. Hus skal istandsettes og gi et vern, og her må det gjøres et godt forarbeid. Mangfold i bebyggelsen er viktig, noe som må videreføres og utvikles. Drammen har et godt utgangspunkt, og byen virker som den er klar for det. La oss håpe at byantikvar Vegard Lie har rett i dette, og at han gis et godt handlingsrom i sin viktige verneoppgave med å bevare byens arkitektoniske fortid til både nåtidas og framtidige generasjoner.

Det du tolker som mangel på støtte fra dine nærmeste skyldes nok i stedet usikkerhet eller misnøye med noe av det du driver med. Uansett er det på høy tid at dere prater ut om tingene, og dere må alle være villige til å jenke dere litt. I det sosiale liv surfer du på en popularitetsbølge, og programmet for helgen er trolig sprengt allerede.

SKORPIONEN Du kan med tilfredshet lene deg tilbake og konstatere at dine anstrengelser i det siste endelig begynner å bære frukt. Sitt bare ikke for lenge og se på, selv om du kan ta det litt roligere nå vil resultatene fort tørke inn dersom du ikke opprettholder en viss innsats. I helgen kan du endelig få den anledningen du har ventet på til å gjøre stas på en som har fortjent det.

SKYTTEN På enkelte områder kan du være veldig naiv, og dette kan komme til å straffe seg i løpet av denne uken. Særlig når det gjelder nye bekjentskaper er det viktig at du holder en viss avstand. Et samarbeidsproblem ser endelig ut til å forsvinne, trolig fordi du får nye oppgaver og nye mennesker å samarbeide med. Ta helgen til hjelp for å finne tilbake til overskuddet!

STEINBUKKEN Du har plutselig fått en del tid til overs, men i stedet for å kaste deg over nye oppgaver bør du unne deg den luksus å sette deg selv og dine egne ønsker i sentrum for en stund. Både humøret, overskuddet og helsen vil ha godt av at du skjemmer deg selv litt bort, så sett i gang! Helgen byr på mye latter og smil, men også ettertanke og melankoli.


24

LESERBREV

Om åpenhet i koronakrisen Da korona kom til Norge uttalte Erna på regjeringens vegne at det dreide seg om et svakt virus som friske voksne som smittes blir mildt syke og raskt friske av, og at for barn er viruset ufarlig. Senere har hun og regjeringen endret sitt standpunkt til at det dreier seg om et svært farlig virus som må bekjempes ved så langt som mulig å hindre smitte mellom menneskene. Per i dag er angivelig 632 mennesker døde av koronasmitte her i landet. VIRKELIG? Uten å krenke personvernkrav, ønsker folket svar fra verneansvarlige på følgende spørsmål: – Hvor mange angivelig

koronadøde var under 70 år? – Hvor mange av alle angivelig koronadøde hadde underliggende dødelige sykdommer som uansett ville ført til en rask død? – Hadde alle disse gamle ønske om å leve, eller hadde flere ønske om å dø uten hjelpetiltak? I 2020 og hittil i år er ingen i Norge dødd av vanlig influensa. I 2019 var antallet 900. (Et tidligere år oppe i 1700) Kan det være at koronapandemien faktisk er den influensaen vi har ventet på slik Erna kunne tolkes i smittestarten? Av totalt cirka 40.000

dødsfall i 2018 var 674 selvmord, i 2019: 650, altså flere enn «koronadøde» per i dag. Statistikk over antall selvmord i 2020 foreligger ikke offisielt ennå, men det hevdes at antall selvmord øker dramatisk. Det er verd å merke seg at koronapandemien er tidsbegrenset, mens et stort antall selvmord skjer hvert år. I DT 10.11.2020 fastslår lege PhD Marte Syvertsen at mennesket er et flokkdyr som for å etterkomme smitteverntiltak nå er i en farlig ubalansesituasjon, og at det kan være en tidsfrist for denne ekstraordinære levemåten. Vel, uansett har vi nå

etter den dramatiske nedstengningen av landet av smitteverngrunner for lengst passert en terskel til en samfunnsmessig livsfarlig situasjon med langt større negative konsekvenser enn hva covid-19 har, og i fortsettelsen vil få. Tusener er permittert eller oppsagt. Firmaer er gått, eller er nær ved å gå, konkurs. Trening og idrett for barn og ungdom er fortsatt sterkt begrenset. Det samme gjelder sosialt samvær for øvrig. Noen av de aller verste konsekvensene av vernetiltakene bekreftet DT så tidlig som 16.5.2020 med referat fra svartjenesten for barn og unge der det under «VOLDEN ER BLITT

VERRE» heter: «Det som har gått igjen disse ukene, har vært et ønske om å ta livet sitt, vold og overgrep og eller at de unge går hjemme og passer på alt foreldrene ikke gjør som følge av rus. SÆRLIG ER DET HENDELSER OM VOLD MOT BARN SOM HAR NÆRMEST EKSPLODERT». Dette bekrefter at Coronasituasjonen nå åpenbart også tærer sterkt på de voksnes samlivsforhold. Ved tidligere influensaangrep ble det ikke ordnet med spesielle smittevern. Ble man syk, ja, så ble man det, og da som nå begrenset smittedødsfallene seg overveiende til gamle med underliggende dødelige sykdommer. Noen få smittede mennesker med generelt svært dårlig allmenhelse, eller i en svært mottagelig situasjon, døde også, men folk flest ellers, uten underliggende dødelige sykdommer, ble friske etter smitteangrep, selv om det holdt hardt mange ganger å komme igjennom. Etter en tid brant virusangrepet ut, og normale samfunnsaktiviteter ble opprettholdt under hele angrepet. Koronavaksine produseres nå i store mengder, men leveransene til Norge tar tid. For Drammen må nå gruppen 55–64 som omfatter over 10.000 mennesker, prioriteres. De mest utsatte eldregruppene over 65 år kommer deretter, og så følger andre grupper suksessivt. Stadig nye smitteverntiltak må følges i lang tid framover. Virkelig? Er ikke situasjonen i samfunnet, som beskrevet ovenfor, nå så uholdbar at man, tross

nye virusmutanter, like gjerne kan ta risikoen ved å åpne samfunnet helt og si at nok er nok med vernetiltak nå. Vaksine kan jo uansett gis til dem som ønsker det etter hvert som tilstrekkelig antall doser er tilgjengelig. Skal en kommende lignende pandemi – altså ingen pest – takles på samme måte som denne gjøres nå, så går Norge konkurs og vi passerer terskelen til nevnte farlige samfunnsforhold igjen. Nei, vi må nok velge en noe korrigert utgave av håndteringen av tidligere influensaangrep. Folk med nær døden sykdommer må tas hånd om på sykehus og bo -og servicesentra av smittebeskyttet personell der de kan besøkes av negativt testede familiemedlemmer som også kan være til stede når døden inntreffer. Ellers får vi gjøre, som vi fornuftigvis gjorde ved tidligere influensaangrep, nemlig holde avstand til hostende folk, eller til folk som selv sier de er syke og som handler deretter. Og så holde samfunnet helt åpent uten munnbind eller vernetiltak av noen art, bortsett fra lommetørkle til å tørke nesa med. Vaksine utviklet for det aktuelle virus tilbys dem som ønsker det. Uansett hvordan vi anstrenger oss fra å hindre ulykker og sykdom, så må vi innse at anstrengelsene også kan ha negative konsekvenser, og at vi ikke kan gjøre livet risikofritt. Torbjørn Børre Larsen

Som nå 83 år opp gjennom årene har vært influensasmittet flere ganger – og ikke er redd for korona.

LØSNING PÅ KRYSSORD 03-2021

Løsningsord sendes på e-post til konkurranse@drammensavisa.no med ordet ”Kryssord” i emnefeltet, eller i posten til Knud Schartums gate 7, 3045 Drammen. Konvolutt må merkes ”Kryssord”. Hver uke trekker vi ut en vinner som får to kryssord-FLAX tilsendt.

NAVN: ADRESSE:

Forrige ukes vinner var: BJØRG MARIE GRANDE Kryssord-FLAX er på vei i posten


25

Minneord over Vesla Holt hele Evangeliesentermusikken med flere var til stede. Vesla, du så noe i meg som ingen andre så, som du viste med godhet og glede. Jeg tok deg med i et KAN DU TILGI MEG program på TV3, som var i sin tid, for jeg hadde sviktet deg så utrolige mange ganger, og syns andre mennesker burde lære av dine gjerninger, over det du

hadde fått til på din vei, til og med i gratis regi. Kanskje noe kunne bli oppkallet etter deg og Levi??? Vesla, jeg håper virkelig du nå har kommet fram til Levi og hos den himmelske Fader. Jeg skriver alt dette fordi mange i år 2021 har glemt hva du har betydd, som jeg tror ikke alle har fått alt av betydning med seg på hva slags store

underverker, lille lille deg fikk oppnådd og gjort for de svakeste av de svake. Både du og Levi, med deg i frontposisjon. Jeg var alltid glad i dere begge to. Jeg vil her LYSE STOR FRED OVER DEG VESLA OG LEVIs MINNE. Ottar Ivanhoe Stensnes din «ekstrasønn»

2020 var det varmeste året registrert

2020 ble det varmeste og nest våteste året som er registrert. Gjennomsnittstemperaturen for hele landet var 2,4 °C over normalen*. Nedbøren i 2020 var 125 % av normalen*.

Temperatur i forhold til normalen* 8 °C 7 °C 6 °C

Januar 2020 ble den nest varmeste januar-måneden som er registrert i Norge siden målingene startet i 1900.

+6,1 °C

5 °C

+4,6 °C +4,6 °C

+4,0 °C

4 °C 3 °C

+3,2 °C

+2,4 °C

2 °C

+1,4 °C +1,7 °C

+1,2 °C

1 °C

-1,1 °C

0 °C

+1,5 °C

-0,6 °C De se m be r

No ve m be r

Ok to be r

Se pt em be r

Au gu st

Ju li

Ju ni

M ai

Ap ril

M ar s

-1 °C

Fe br ua r

hun ble viden kjent av rusmisbrukere over hele landet etter hvert. Hun stod på og hjalp den ene etter den andre til de forskjellige Evangeliesenterne rundt om i Norges land. Hun har reddet flere hundre mennesker fra den bitre narkotikadød, og ble i 1992 hedret med Kongens fortjenestemedalje i sølv. Jeg tok da tak i dette, for hun hadde ønsket seg en tur til Israel, Jesus Kristus fødested, og gjorde avtale med Pastor Egil Svartdal at klarte jeg å samle inn et visst antall tusen kroner, fra de forskjellige hun og Levi hadde viet sitt liv for, så skulle han ordne det som manglet m.m. Som seg gjort, så fikk dem det... dirkete på TV 2s God Ettermiddag Norge, 3. søndag i advent i 1992 i Bergen i øverste etasje på Hotell Norge – bare tre måneder etter TV 2s åpning som var i september samme år. Vesla ble også kallet «Moder Teresa», og levde opp til navnet. Det var ingen løsgjengere kriminelle rusfolk, som turte å gjøre noe vondt mot den lille damen, for da hadde de lagt dårlig an i forhold til de andre rundt omkring, og fått føle det på kroppen. Vesla ble og var et fredet menneske, grunnet sitt fantastiske virke. Vesla ble kjempeglad da jeg endret måte å leve på, og sa at dine bønner var blitt hørt. Du fulgte også med da jeg overtok lederskapet i Foreningen for Trygdede, som jo da var et underskuddforetak, som jeg og de andre med meg, fikk til og bli noe stort over en 10 års periode, der du var et soleklart stort æresmedlem. Foreningen stod for å hjelpe de svakest stilte i samfunnet, med de eldre og ensomme som grunnpilar, med kjempestore eldrefester på Quality Hotell i haugetall med stor underholdning og det hele, som du selv var med på. Den største var i Drammenshallen med over 1000 eldre, der også

Ja nu ar

Det var med stor tristhet jeg fikk overbragt fra din familie at Inger Johanne Holt (som hun egentlig heter) var gått bort. Hun gikk bort på sin manns fødselsdag, Levi Holt, som gikk bort for noen år tilbake, og som hun led over til siste slutt. Han var hennes aller største kjærlighet, utenom Gud og Jesus som de begge viet sitt liv for. Hun ble nesten 89 år. For meg personlig var Vesla ei god og hjertelig mor. Jeg ble kjent med henne i Drammen Kretsfengsel tidlig på 1970-tallet, da hun og Levi, og andre fra Filadelfiamenigheten hver måned kom med musikk og sang om Gud og Jesus og serverte kaffe og kaker. Vi hadde noen å snakke med om våre problemer. Og det var høydepunktene for oss både den gangen og senere år under fengselsinspektør Audun Tjore, som var glad for dette – og satte Vesla høyt på pidestall. Vesla var det eneste menneske som fikk lov til å komme inn på cella til den enkelte som satt på brev og besøksforbud, blant annet meg, og sa akkurat hva hun mente om meg og mitt idiotiske tullball. Jeg opprettholdt kontakten med henne etter at jeg slapp ut første gang – og bodde i perioder hos Vesla og familien hennes. Vesla hadde tre barn, og vi kom godt overens. Jeg ble derfor et lite ”ekstrabarn” som jo var en umulius, og som skuffet Vesla gang på gang i nesten to ti-år. Inn og ut av fengsler og ulike kur-hjem. Men uansett så så Vesla på meg som sitt eget barn. Jeg eier ikke ord over hvor god hun var, som kom og besøkte meg hvor enn jeg satt. Dette var ei Mor, med stor M. Vesla begynte i Evangeliesenteret på midten av 1980-tallet, som da ble Kontaktsenteret for gutter fra hele Norge, så

Temperatur i 2020

Nedbør i 2020

Gjennomsnittstemperaturen for hele landet var 2,4 °C over normalen, og året ble det varmeste i en serie som går tilbake til 1900. Kaldest er 1915 med 1,7 °C under normalen.

Nedbøren i 2020 var 125 % av normalen, og året ble, sammen med 1983, det nest våteste i serien som går tilbake til 1900. Her er 2011 våtest med 130 %, mens 1915 er tørrest med 75 %.

8,0 til 9,0 7,0 til 8,0 6,0 til 7,0 5,0 til 6,0 4,0 til 5,0 3,0 til 4,0 2,0 til 3,0 1,5 til 2,0 1,0 til 1,5

Høyeste temperatur ble målt på Værnes (Trøndelag) med 34,3 °C.

KILDE: Meteorologisk institutt

250 - 400 400 - 500 500 - 700 700 - 1000 1000 - 1500 1500 - 2000 Laveste temperatur ble målt på Ĉuovddatmohkki (Finnmark) med –43,3 °C den 27. desember.

2000 - 2500

Avvik fra normalen*

2500 - 3000 3000 - 3500 3500 - 4000

4,0 til 5,0 3,0 til 4,0 2,0 til 3,0 1,5 til 2,0 1,0 til 1,5

4000 - 5000 >5000

Minst nedbør: Skjåk (Oppland) 284 mm

Avvik fra normalen*

Mest nedbør: Basura (Hordaland) 4889 mm

75 - 100 % 100 - 125 % 125 - 150 % 150 -175 % 175 - 200 %

*Normalperioden er 1961 til 1990.

VELKOMMEN TIL OSS -Vi syr for deg!

ELEKTRIKERTJENESTER TLF. 32 21 21 21

www.pettersen.no

Du er alltid velkommen til å besøke eller kontakte oss for å løse små eller store oppgaver innen fysisk sikkerhet, service og vedlikehold.

Systue, kjole og draktsyer med mesterbrev. Vi leverer dame- og herrebunader fra hele landet, og påtar oss omsøm av alle typer plagg. Kl 10-17, man-fred. Nedre Storgate 13, 3015 Drammen, inng Torggata.

Telefon: +47 418 67 000 | E-post: post@vikenls.no | vikenls.no


26

Onsdag

Torsdag

Fredag

06:30 Nyhetsmorgen 17:45 Tegnspråknytt 17:50 Supernytt 18:00 Dagsnytt 18 19:00 Dagsrevyen 19:45 Distriktsnyheter 20:00 Lives oppdragelsesreise: BFFs 20:30 Norge i dag 20:45 Mitt liv med hund: Marthe Stokstad, Bosse og Lille 21:00 Dagsrevyen 21 21:20 Urix 21:50 Verden under Trump: Pax Trump 22:55 Distriktsnyheter 23:00 Kveldsnytt 23:15 Verdens tøffeste togturer: Tyrkia 00:00 Kokkeliv 00:40 Ulven kommer

06:30 Nyhetsmorgen 16:00 NRK nyheter 16:15 Verdens tøffeste togturer 17:00 NRK nyheter 17:15 Bli med heim 17:30 Ođđasat - nyheter på samisk 17:45 Tegnspråknytt 17:50 Supernytt 18:00 Dagsnytt 18 19:00 Dagsrevyen 19:45 Distriktsnyheter 20:00 Kokkeliv 20:40 Norge i dag 21:00 Dagsrevyen 21 21:20 Debatten 22:05 Michael Palins beste reiser: Himalaya, del 2 22:55 Distriktsnyheter 23:00 Kveldsnytt 23:15 De neste 00:15 Monsen, Monsen og Mattis 00:45 Ulven kommer

06:00 Dyrepasserne 06:30 Nyhetene 06:55 God morgen Norge 10:00 God morgen Norge 12:00 Mandelmanns Gård 13:00 Gull eller gråstein 14:00 Boligjakt i Danmark 14:55 Boligknipen 16:00 Bygglov 17:00 Truls à la Hellstrøm 18:00 Dyrepasserne 18:30 Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Truls à la Hellstrøm 20:00 Huskestue 21:00 Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:40 Pornolandet 22:40 Helt Harald 23:45 Den du veit 00:45 Hawaii Five-0 01:40 Hawaii Five-0

06:00 Dyrepasserne 06:30 Nyhetene 06:55 God morgen Norge 10:00 God morgen Norge 12:00 Mandelmanns Gård 13:00 Gull eller gråstein 14:00 Boligjakt i Danmark 14:55 Boligknipen 16:00 Bygglov 17:00 Truls à la Hellstrøm 18:00 Dyrepasserne 18:30 Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Truls à la Hellstrøm 20:00 Sofa 21:00 Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:40 TV 2 hjelper deg 22:40 Pornolandet 23:40 Hawaii Five-0 00:40 Hawaii Five-0 01:35 Bull

06:00 Ras 11:30 Ambulansen UK 12:30 Sinnasnekker’n 13:30 Britannia Hotel 14:30 Praktisk info med Jon Almaas 15:30 The Big Bang Theory 16:00 The Big Bang Theory 16:30 4-stjerners middag 17:30 Two and a Half Men 18:00 Two and a Half Men 18:30 The Big Bang Theory 19:00 The Big Bang Theory 19:30 4-stjerners middag 20:30 Kongen befaler 21:30 Åndenes makt 22:30 Forbrytelsene som rystet Norge 23:30 Praktisk info med Jon Almaas 00:30 Brille

06:00 Nanny 08:30 Real Housewives of Beverly Hills 09:30 Magnum P.I. 10:30 NCIS 11:30 NCIS: Los Angeles 12:30 NCIS: New Orleans 13:30 Masterchef USA 14:30 The Real Housewives of Potomac 15:30 Real Housewives of Beverly Hills 16:30 Million Dollar Listing New York 17:30 Masterchef USA 18:30 Junior Masterchef USA 19:30 Camp kulinaris 20:30 Camp kulinaris 21:30 Norske Krimsaker 22:30 Svenske krimsaker 23:30 NCIS: New Orleans 00:30 NCIS: Los Angeles

06:00 Ras 12:30 Sinnasnekker’n 13:30 71° nord - Norges tøffeste kjendis 14:30 Praktisk info med Jon Almaas 15:30 The Big Bang Theory 16:00 The Big Bang Theory 16:30 4-stjerners middag 17:30 Two and a Half Men 18:00 Two and a Half Men 18:30 The Big Bang Theory 19:00 The Big Bang Theory 19:30 4-stjerners middag 20:30 71° nord - Norges tøffeste kjendis 21:30 Kongen befaler 22:30 Neste sommer 23:00 Thomas Giertsen: Helt perfekt 23:30 Praktisk info med Jon Almaas 00:30 Brille 06:00 Nanny 09:00 Magnum P.I. 10:00 NCIS 11:00 NCIS: Los Angeles 12:00 NCIS: New Orleans 13:00 Masterchef USA 14:00 The Real Housewives of Potomac 15:30 Real Housewives of Beverly Hills 16:30 Million Dollar Listing New York 17:30 Masterchef USA 18:30 24 timer med Gordon Ramsay 19:30 OSL 24-7 20:00 OSL 24-7 20:30 Boligjakten 21:30 I lomma på Silje 22:30 Salt 00:30 L.A.’s Finest

tv

17.3-23.3

hele uken

Lørdag

Søndag

Mandag

Tirsdag

06:30 Nyhetsmorgen 17:00 NRK nyheter 17:15 Bli med heim 17:30 Ođđasat - nyheter på samisk 17:45 Tegnspråknytt 17:50 Supernytt 18:00 Dagsnytt 18 19:00 Dagsrevyen 19:30 Distriktsnyheter 19:40 Norge Rundt 20:05 Norges tøffeste: En for laget 20:55 Nytt på Nytt 21:25 Lindmo 22:15 Mysteria i Brokenwood: Skremd i hel 23:00 Kveldsnytt 23:15 Mysteria i Brokenwood: Skremd i hel 00:00 NRK Musikk - låt for låt: Gyldne gjensyn 00:40 Europe shine a light

06:55 Michael Palins beste reiser: Himalaya, del 2 10:55 V-cup kombinert: Hopp 11:50 Vinterstudio 12:10 V-cup skiskyting: Jaktstart kvinner 12:55 V-cup hopp: Kvinner 14:30 Vinterstudio 14:40 V-cup kombinert: 10 km langrenn 15:10 V-cup skiskyting: Jaktstart menn 15:55 Vinterstudio 16:25 V-cup friski: Slopestyle 19:00 Lørdagsrevyen 19:45 Lotto-trekning 19:50 Alle mot 1 21:20 Kåss til kvelds 22:00 Sundby mot verden 23:00 Kveldsnytt 23:15 Exit 2: Perfekt fasade 23:50 Exit 2: Selg! Selg! Selg! 00:25 Nytt på Nytt 00:55 Eden

06:45 Kokkeliv 12:55 V-cup skiskyting: Fellesstart kvinner 13:45 Vinterstudio 13:55 V-cup hopp: Kvinner 14:30 Vinterstudio 14:40 V-cup kombinert: 10 km langrenn 15:15 Vinterstudio 15:25 V-cup skiskyting: Fellesstart menn 16:16 Vinterstudio 17:00 Vår i Nord-Amerika 17:50 En svenske i Norge 19:00 Søndagsrevyen 19:45 Sportsrevyen 20:15 Norges tøffeste: I ilden 20:55 NRK nyheter 21:05 De neste 22:05 Flateygåta 23:00 Kveldsnytt 23:15 Gamerne 00:00 Gamerne 00:45 Min arabiske vår

06:30 Nyhetsmorgen 16:15 Verdens tøffeste togturer 17:00 NRK nyheter 17:15 Bli med heim 17:30 Ođđasat - nyheter på samisk 17:45 Tegnspråknytt 17:50 Supernytt 18:00 Dagsnytt 18 19:00 Dagsrevyen 19:45 Distriktsnyheter 20:00 Det gode bondeliv: I skogen med hest 20:30 Norge i dag 20:50 Ville videoer: Reven digger hansker 21:00 Dagsrevyen 21 21:20 Flateygåta 22:15 Flateygåta 22:55 Distriktsnyheter 23:00 Kveldsnytt 23:15 Small Axe: Lovers Rock 00:25 Martin Luther King - mannen og drømmen

06:30 Nyhetsmorgen 15:05 Ville katter 16:00 NRK nyheter 16:15 Verdens tøffeste togturer 17:00 NRK nyheter 17:15 Bli med heim 17:30 Ođđasat - nyheter på samisk 17:45 Tegnspråknytt 17:50 Supernytt 18:00 Dagsnytt 18 19:00 Dagsrevyen 19:45 Distriktsnyheter 20:00 Ville videoer spesial: Ville videoer spesial 2 20:40 Norge i dag 21:00 Dagsrevyen 21 21:20 Debatten 21:55 Flateygåta 22:55 Distriktsnyheter 23:00 Kveldsnytt 23:15 Den glemte polarhelt: Det totale mørket 00:00 Snowhow: Lyset og livet

06:00 Dyrepasserne 12:00 Mandelmanns Gård 13:00 Gull eller gråstein 14:00 Boligjakt i Danmark 14:55 Boligknipen 15:55 Tid for hjem 17:00 TV 2 hjelper deg 18:00 Dyrepasserne 18:30 Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Sofa 20:00 The Voice - Norges beste stemme 21:00 Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:40 The Voice - Norges beste stemme 22:15 Senkveld med Helene og Stian 23:20 God kveld Norge med Dorthe 23:50 Jason Bourne

06:00 Oiii 13:00 Vinterstudio 13:25 V-cup, alpint: Slalåm 14:30 Vinterstudio 15:00 Dyrepasserne 15:30 En bit av Norge 16:00 The Voice - Norges beste stemme 17:00 The Voice - Norges beste stemme 17:30 Helt Harald 18:30 Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Dyrepasserne 19:30 God kveld Norge med Dorthe 20:00 Kompani Lauritzen 21:00 Nyhetene 21:15 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:40 Kompani Lauritzen 22:10 Den du veit 23:10 American Assassin

06:00 Oiii 10:00 Vinterstudio 10:25 V-cup, alpint: Slalåm 11:30 Vinterstudio 11:55 V-cup, alpint: Storslalåm 13:00 Vinterstudio 13:40 V-cup, alpint: Slalåm 14:45 Vinterstudio 15:30 Den du veit 16:30 En bit av Norge 17:00 Kompani Lauritzen 18:00 Kompani Lauritzen 18:30 Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Huskestue 20:00 Tid for hage 21:00 Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:45 Badehotellet 22:50 Kompani Lauritzen 23:50 Kompani Lauritzen 00:20 Åsted Norge

06:00 Dyrepasserne 06:30 Nyhetene 06:55 God morgen Norge 10:00 God morgen Norge 12:00 Mandelmanns Gård 13:00 Gull eller gråstein 14:00 Boligjakt i Danmark 14:55 Boligknipen 16:00 Bygglov 17:00 Truls à la Hellstrøm 18:00 Dyrepasserne 18:30 Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Truls à la Hellstrøm 20:00 Helt Harald 21:00 Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:40 Åsted Norge 22:40 I Am Not A rapist 23:40 Hawaii Five-0 00:40 Hawaii Five-0 01:35 Bull

06:00 Dyrepasserne 06:30 Nyhetene 06:55 God morgen Norge 10:00 God morgen Norge 12:00 Mandelmanns Gård 13:00 Gull eller gråstein 14:00 Boligjakt i Danmark 14:55 Boligknipen 16:00 Bygglov 17:00 Truls à la Hellstrøm 18:00 Dyrepasserne 18:30 Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Truls à la Hellstrøm 20:00 Tid for hjem 21:00 Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:40 Grey’s Anatomy 22:40 The Good Doctor 23:40 Hawaii Five-0 00:40 Hawaii Five-0 01:40 Bull

06:00 Wahlgrens verden 12:00 Sinnasnekker’n 13:00 71° nord - Norges tøffeste kjendis 14:00 Praktisk info med Jon Almaas 15:00 The Big Bang Theory 15:30 The Big Bang Theory 16:00 4-stjerners middag 17:00 Two and a Half Men 17:30 Two and a Half Men 18:00 The Big Bang Theory 18:30 The Big Bang Theory 19:00 Håndball OL-playoff: Studio 19:25 Håndball: OL-playoff 21:10 Håndball OL-playoff: Studio 21:30 Kongen befaler 22:30 Neste sommer 23:00 Thomas Giertsen: Helt perfekt 23:30 Pitch Perfect 3

Vi hjelper deg med annonsering 06:00 4-stjerners middag 09:30 Sinnasnekker’n 10:30 Sinnasnekker’n 11:30 Two and a Half Men 12:00 Two and a Half Men 12:30 Two and a Half Men 13:00 Two and a Half Men 13:30 Two and a Half Men 14:00 Two and a Half Men 14:30 Britannia Hotel 15:30 Ja vi elsker camping 16:30 71° nord - Norges tøffeste kjendis 17:30 71° nord - Norges tøffeste kjendis 18:30 Neste sommer 19:00 Håndball OL-playoff: Studio 19:25 Håndball: OL-playoff 21:10 Håndball OL-playoff: Studio 21:30 The Commuter 23:40 Inside Man

06:00 4-stjerners middag 11:30 Sinnasnekker’n 12:30 Sinnasnekker’n 13:30 Two and a Half Men 14:00 Two and a Half Men 14:30 Two and a Half Men 15:00 Two and a Half Men 15:30 4-stjerners middag 16:30 4-stjerners middag 17:30 4-stjerners middag 18:30 4-stjerners middag 19:30 71° nord - Norges tøffeste kjendis 20:30 71° nord - Norges tøffeste kjendis 21:30 Neste sommer 22:00 Thomas Giertsen: Helt perfekt 22:30 Kongen befaler 23:30 Forbrytelsene som rystet Norge 00:30 Politiskolen 4 - Borgere på vakt

06:20 Ras 06:05 Wahlgrens verden 10:00 Ja vi elsker camping 09:10 Ja vi elsker camping 11:00 71° nord - Norges tøffeste 10:10 71° nord - Norges tøffeste kjendis kjendis 12:00 Ambulansen UK 11:10 Ambulansen UK 13:00 Sinnasnekker’n 12:30 Sinnasnekker’n 14:00 Neste sommer 13:30 Ja vi elsker camping 14:30 Thomas Giertsen: Helt 14:30 Brille perfekt 15:30 Praktisk info med Jon 15:00 Britannia Hotel DRAMMENSAVISAAlmaas Livet etter 16 år som 16:00 The Big Bang Theory 16:30 The Big Bang Theory Drammens 16:30 The Big Bang Theory ordfører: 17:00 4-stjerners middag 17:00 Kongen befaler 18:00 Two and a Half Men 18:00 Two and a Half Men 18:30 Two and a Half Men ENDEL IG 18:30 Two and a Half Men 19:00 The Big Bang Theory TID TIL EGNE 19:00 The Big Bang Theory 19:30 4-stjerners middag 19:30 4-stjerners middag 20:30 Åndenes makt INTERESSER 20:30 Ja vi elsker camping 21:30 Forbrytelsene som rystet AVISA 21:30 Britannia Norge NSHotel DRAMME Blå-gult VM-sølv ga gullsmak 22:30 Insider FEM 22:30 Kongen befaler mensfirma Robot fra dram ent effekt pros oppnår 99,99 info med Jon 23:30 Praktisk 23:30 Praktisk info med Jon Almaas Almaas LAGERSALG DRAMMEN 00:30 Brille 00:30 Brille SISTE VINTE RTØMMING NR. 2 - 2021

Drammensavisa treffer kundene dine DA hjemme – når de har ro og tid til nye ideer. Våre dyktige grafikere hjelper deg med å få laget annonsen akkurat slik du vil ha den. Både store og DA små kunder er velkomne. Kontakt oss og nå ut til 35 000 drammensere: 06:00 Nanny 06:00 Magnum P.I. annonse@drammensavisa.no 06:35 Magnum P.I. 07:00 Magnum P.I. 07:35 NCIS32 17 88 11 08:00 Million Dollar Listing eller 08:40 NCIS New York

06:00 Nanny 07:00 Will & Grace 07:30 Mel Robbins 08:30 Real Housewives of Beverly Hills 09:40 NCIS 09:30 Magnum P.I. 10:40 NCIS 10:30 NCIS 11:35 Bring it On 11:30 NCIS: Los Angeles 13:35 Million Dollar Listing 12:30 NCIS: New Orleans New York 13:30 Masterchef USA 14:35 Million Dollar Listing 14:30 Below Deck MediterNew York ranean 15:35 Million Dollar Listing Trond E. Pedersen 15:30 Real Housewives of New York Salgsog markedsrådgiver Beverly Hills 16:40 Min beste venns bryllup Drammensavisa 16:30 Million Dollar Listing 18:55 Fire bryllup og en gravferd New York Telefon: 454 2121:30 117Sex and the City 2 17:30 Masterchef USA 00:30 The Girl in the Spider’s 18:30 24 timer med Gordon Web Ramsay 02:50 Moonlight 19:30 Bring it On 05:15 NCIS: New Orleans 21:30 Magic Mike XXL 00:10 The Truth Matters

09:00 Bring It On: Worldwide #Cheersmack 11:00 Junior Masterchef USA 12:00 Junior Masterchef USA 13:00 Junior Masterchef USA 14:00 24 timer med Gordon Ramsay 15:00 24 timer med Gordon Ramsay 16:00 Camp kulinaris 17:00 Camp kulinaris 18:00 Camp kulinaris 19:00 Boligjakten 20:00 I lomma på Silje 21:00 Fabeldyr og hvor de er å finne 23:55 Norske Krimsaker 01:00 Magic Mike XXL

Vi feirer 11 år på rad med Norges mest fornøyde kunder!

EPSI 2020

Oddemann spår Eliteserien 2021

Åssiden-gutten Odd Johnsen, med fartstid i SIF og MIF, tipper utfallet av eliteserien 2021. SIDE 10-11

Flere søker råd enn salg av reiser

NR. 1 - 2021

80%

SOLGT!

Tore Opdal Hansen (64) er fortsatt i full jobb, nå for fylkeskommunen. Men den offentlige rollen som ordfører rygge.no elvigenb 24 timer i døgnet er tilbakelagt, og nå dyrker han endelig sine t, se www.sv egne interesser i alpinbakken om vinteren og på motorsykkelen om Siste mulighe sommeren. SIDE 6-7

VIRUSFRI PÅ TRE TIMER 06:00 Nanny

22 Liung og håndball-legende Glenn Solberg (49) Side fortsetter suksessen fra livet som toppspiller, til livet som topptrener. Bergo Etter det overraskende VMr Magnar sølvet med Sverige i Egypt,Styrelede setter han lista høyt for sine nye landsmenn. Om to-tre år mener han en ny svensk storhetsepoke kan starte. SIDE 12-13

vil Nytt Kulturråd synlig gjøre kulturen

Berg Hansen selger norgesferie i år også. SIDE 4

Planlegg vinterens store utflukt nå

SIDE 18

Austadgata 18 (Gamle Dags Marked Strømsø)

70 - 80% Side 32-33

Åpningstider: Mandag-Fredag: 10.00-19.00, Lørdag:

09:30 Magnum P.I. 10:30 NCIS d ny avis Bra me 11:30 NCIS: –Los Angeles 12:30 NCIS: New Orleans 13:30 Masterchef USA 14:30 Below Deck Mediterranean 15:30 Real Housewives of Beverly Hills 16:30 Million Dollar Listing New York 17:30 Masterchef USA 18:30 24 timer med Gordon Ramsay 19:30 Camp kulinaris 20:30 Camp kulinaris 21:30 NCIS: New Orleans 22:30 NCIS: Los Angeles 23:30 The X-Files 00:30 L.A.’s Finest

har sitt Drammen Følg osseum på Facebook eget frisørmus

10.00-18.00.

DA

NÆRINGSLIV

halvår: Utgivelser første mai, 30. juni 28. april, 26.

CMYK / .eps

DA Næringsliv 24. mars

n NR. 1 - 2021

n DRAMMENSAVISA

r AS. Den drepe 2-3 kalTeknikk firmaet Medi 99,99 prosent. Side drammens på s flittig av nøyaktighet Decon-X brukesoppsporer med en og Roboten fra rier, virus alt av bakte og er med papir, daglige stund er sjelBerg har sine makt i media, og det Side 4 a Myrvold mye Ordfører Monicny papiravis. –Det er hun. til uasjon, sier gleder seg en monopolsit den bra med

Facebook “f ” Logo

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

og Instagram!

06:00 Nanny 08:30 Real Housewives of Beverly Hills 09:30 Magnum P.I. 10:30 NCIS 11:30 NCIS: Los Angeles RKEN BRYGGEPA . følelse hele året Litt ferie12:30 NCIS: New Orleans 13:30 Masterchef USA 14:30 Below Deck Mediterranean 15:30 Real Housewives of Beverly Hills 16:30 Forsidefruer 17:30 Masterchef USA 18:30 24 timer med Gordon Ramsay 19:30 Camp kulinaris 20:30 Camp kulinaris 21:30 I lomma på Silje 22:30 Norske Krimsaker 23:30 Svenske krimsaker 00:30 The X-Files ©Mediabuddy Nytt DA Næringsliv i måneden av hver siste onsdag Neste utgavekommer

Haaning har følt på avmakt

ISMEv NY OPTIM s næringsli i Drammen

Rune i Drammen i Leder av Næringsforeningen for næringslivet ser lysning pandemi og Kjølstad (58) snart et år med Allerede i auDrammen etter for brorparten. hjemmekontor

Michelhar Sven Jøran sitt livsverk endelig Med lyd som i Mjøndalen har på Norsk Lydstudio sen og hans i 2020. Firmaet til et gode penger begynt å tjene på 100 kvadrat, med fra hobbybedrift 20 år vokst på 600 kvadrat SIDE 10-11 fullblods produksjonssenter og fire studioer. seks fast ansatte

Helt frampå – Helt bakpå

på CC Senterleder Marianne Drammen, i Mevik, er førstemann bakpå. vår spalte Helt SIDE 24

Næringsbilag i dagens avis

m? se side

Din boligdrø

Høyres førstekandidat må Fredrik Haaning politiske balansere sitt med priengasjement SIDE 14 vat næringsliv.

i storstilte næringslivsdager vi har gust planlegges med den krisen å Det positive evner Elvebyen. – har vist at de SIDE 2-3 hatt, er at næringslivet sier han. omstille seg,

endelig God lyd gir penger i kassa

Midten

20-21


22:40 Helt Harald 23:45 Den du veit 00:45 Hawaii Five-0 01:40 Hawaii Five-0

22:40 Pornolandet 23:40 Hawaii Five-0 00:40 Hawaii Five-0 01:35 Bull

og Stian 23:20 God kveld Norge med Dorthe 23:50 Jason Bourne

21:25 Sportsnyhetene 21:40 Kompani Lauritzen 22:10 Den du veit 23:10 American Assassin

21:45 Badehotellet 22:50 Kompani Lauritzen 23:50 Kompani Lauritzen 00:20 Åsted Norge

22:40 I Am Not A rapist 23:40 Hawaii Five-0 00:40 Hawaii Five-0 01:35 Bull

22:40 The Good Doctor 23:40 Hawaii Five-0 00:40 Hawaii Five-0 01:40 Bull

Onsdag

Torsdag

Fredag

06:30 Nyhetsmorgen 17:45 06:00 Tegnspråknytt Ras 17:50 11:30 Supernytt Ambulansen UK 18:00 Dagsnytt 18 12:30 Sinnasnekker’n 19:00 Dagsrevyen 13:30 Britannia Hotel 19:45 14:30 Distriktsnyheter Praktisk info med Jon 20:00 Lives oppdragelsesreise: Almaas BFFs 15:30 The Big Bang Theory 20:30 16:00 Norge The Bigi dag Bang Theory 20:45 liv medmiddag hund: Marthe 16:30 Mitt 4-stjerners Stokstad, Bosse 17:30 Two and aog HalfLille Men 21:00 21 Men 18:00 Dagsrevyen Two and a Half 21:20 Urix 18:30 The Big Bang Theory 21:50 Trump: Pax 19:00 Verden The Bigunder Bang Theory Trump 19:30 4-stjerners middag 22:55 20:30 Distriktsnyheter Kongen befaler 23:00 21:30 Kveldsnytt Åndenes makt 23:15 Verdens tøffeste togturer: 22:30 Forbrytelsene som rystet Tyrkia Norge 00:00 Kokkeliv 23:30 Praktisk info med Jon 00:40 Ulven kommer Almaas 00:30 Brille

06:30 Nyhetsmorgen 16:00 06:00 NRK Ras nyheter 16:15 tøffeste togturer 12:30 Verdens Sinnasnekker’n 17:00 nyheter 13:30 NRK 71° nord - Norges tøffeste 17:15 Bli med heim kjendis 17:30 Ođđasat nyheter på 14:30 Praktisk info med Jon samisk Almaas 17:45 15:30 Tegnspråknytt The Big Bang Theory 17:50 16:00 Supernytt The Big Bang Theory 18:00 Dagsnytt 16:30 4-stjerners18middag 19:00 Dagsrevyen 17:30 Two and a Half Men 19:45 18:00 Distriktsnyheter Two and a Half Men 20:00 18:30 Kokkeliv The Big Bang Theory 20:40 Norge 19:00 The Bigi dag Bang Theory 21:00 Dagsrevyen 21 19:30 4-stjerners middag 21:20 Debatten 20:30 71° nord - Norges tøffeste 22:05 Michael Palins beste kjendis reiser: Himalaya, del 2 21:30 Kongen befaler 22:55 22:30 Distriktsnyheter Neste sommer 23:00 23:00 Kveldsnytt Thomas Giertsen: Helt 23:15 De neste perfekt 00:15 Monsen, Monsen 23:30 Praktisk info med og Jon Mattis Almaas 00:45 Ulven kommer 00:30 Brille

06:00 Dyrepasserne 06:30 06:00 Nyhetene Nanny 06:55 Norge 08:30 God Real morgen Housewives of 10:00 God morgen Norge Beverly Hills 12:00 09:30 Mandelmanns Magnum P.I. Gård 13:00 10:30 Gull NCISeller gråstein 14:00 Danmark 11:30 Boligjakt NCIS: LosiAngeles 14:55 12:30 Boligknipen NCIS: New Orleans 16:00 13:30 Bygglov Masterchef USA 17:00 à la Hellstrøm 14:30 Truls The Real Housewives of 18:00 Dyrepasserne Potomac 18:30 15:30 Nyhetene Real Housewives of 18:45 Været Beverly Hills 18:50 16:30 Sportsnyhetene Million Dollar Listing New 19:00 York Truls à la Hellstrøm 20:00 17:30 Huskestue Masterchef USA 21:00 18:30 Nyhetene Junior Masterchef USA 21:20 19:30 Været Camp kulinaris 21:25 20:30 Sportsnyhetene Camp kulinaris 21:40 21:30 Pornolandet Norske Krimsaker 22:40 Harald 22:30 Helt Svenske krimsaker 23:45 veitOrleans 23:30 Den NCIS:duNew 00:45 Five-0 00:30 Hawaii NCIS: Los Angeles 01:40 Hawaii Five-0

tv

27

17.3-23.3

hele uken

Lørdag

Søndag

Mandag

Tirsdag

06:30 Nyhetsmorgen 17:00 nyheterverden 06:00 NRK Wahlgrens 17:15 med heim 12:00 Bli Sinnasnekker’n 17:30 på 13:00 Ođđasat 71° nord -- nyheter Norges tøffeste samisk kjendis 17:45 14:00 Tegnspråknytt Praktisk info med Jon 17:50 Supernytt Almaas 18:00 Dagsnytt 18 Theory 15:00 The Big Bang 19:00 15:30 Dagsrevyen The Big Bang Theory 19:30 16:00 Distriktsnyheter 4-stjerners middag 19:40 Rundt 17:00 Norge Two and a Half Men 20:05 Norges En for 17:30 Two andtøffeste: a Half Men laget 18:00 The Big Bang Theory 20:55 på Nytt 18:30 Nytt The Big Bang Theory 21:25 19:00 Lindmo Håndball OL-playoff: 22:15 Mysteria i Brokenwood: Studio Skremd i hel OL-playoff 19:25 Håndball: 23:00 21:10 Kveldsnytt Håndball OL-playoff: 23:15 StudioMysteria i Brokenwood: Skremd i hel befaler 21:30 Kongen 00:00 - låt for låt: 22:30 NRK NesteMusikk sommer Gyldne gjensynGiertsen: Helt 23:00 Thomas 00:40 Europe shine a light perfekt 23:30 Pitch Perfect 3

06:55 Michael Palins beste reiser: Himalaya, del 2 06:00 4-stjerners middag 10:55 kombinert: Hopp 09:30 V-cup Sinnasnekker’n 11:50 10:30 Vinterstudio Sinnasnekker’n 12:10 skiskyting: Jaktstart 11:30 V-cup Two and a Half Men kvinner 12:00 Two and a Half Men 12:55 hopp: Kvinner 12:30 V-cup Two and a Half Men 14:30 13:00 Vinterstudio Two and a Half Men 14:40 V-cup kombinert: 10 km 13:30 Two and a Half Men langrenn 14:00 Two and a Half Men 15:10 skiskyting: 14:30 V-cup Britannia Hotel Jaktstart menn 15:30 Ja vi elsker camping 15:55 16:30 Vinterstudio 71° nord - Norges tøffeste 16:25 V-cup friski: Slopestyle kjendis 19:00 Lørdagsrevyen 17:30 71° nord - Norges tøffeste 19:45 Lotto-trekning kjendis 19:50 mot 1 18:30 Alle Neste sommer 21:20 til kvelds 19:00 Kåss Håndball OL-playoff: 22:00 StudioSundby mot verden 23:00 Kveldsnytt 19:25 Håndball: OL-playoff 23:15 2: Perfekt fasade 21:10 Exit Håndball OL-playoff: 23:50 StudioExit 2: Selg! Selg! Selg! 00:25 på Nytt 21:30 Nytt The Commuter 00:55 23:40 Eden Inside Man

06:45 Kokkeliv 12:55 skiskyting: Felles06:00 V-cup 4-stjerners middag start 11:30kvinner Sinnasnekker’n 13:45 12:30 Vinterstudio Sinnasnekker’n 13:55 hopp: Kvinner 13:30 V-cup Two and a Half Men 14:30 Vinterstudio 14:00 Two and a Half Men 14:40 V-cup kombinert: 10 km 14:30 Two and a Half Men langrenn 15:00 Two and a Half Men 15:15 15:30 Vinterstudio 4-stjerners middag 15:25 skiskyting: Felles16:30 V-cup 4-stjerners middag start menn 17:30 4-stjerners middag 16:16 18:30 Vinterstudio 4-stjerners middag 17:00 Nord-Amerika 19:30 Vår 71° inord - Norges tøffeste 17:50 En kjendis svenske i Norge 19:00 Søndagsrevyen 20:30 71° nord - Norges tøffeste 19:45 Sportsrevyen kjendis 20:15 tøffeste: I ilden 21:30 Norges Neste sommer 20:55 nyheter 22:00 NRK Thomas Giertsen: Helt 21:05 De neste perfekt 22:05 Flateygåta 22:30 Kongen befaler 23:00 23:30 Kveldsnytt Forbrytelsene som rystet 23:15 NorgeGamerne 00:00 Gamerne 00:30 Politiskolen 4 - Borgere 00:45 Min arabiske vår på vakt

06:30 Nyhetsmorgen 16:15 tøffeste togturer 06:20 Verdens Ras 17:00 10:00 NRK Ja vi nyheter elsker camping 17:15 11:00 Bli 71°med nordheim - Norges tøffeste 17:30 Ođđasat - nyheter på kjendis samisk 12:00 Ambulansen UK 17:45 13:00 Tegnspråknytt Sinnasnekker’n 17:50 14:00 Supernytt Neste sommer 18:00 Dagsnytt 18 14:30 Thomas Giertsen: Helt 19:00 Dagsrevyen perfekt 19:45 Distriktsnyheter 15:00 Britannia Hotel 20:00 bondeliv: 16:00 Det The gode Big Bang TheoryI skogen med 16:30 The Bighest Bang Theory 20:30 17:00 Norge Kongeni dag befaler 20:50 Reven 18:00 Ville Two videoer: and a Half Mendigger hansker 18:30 Two and a Half Men 21:00 19:00 Dagsrevyen The Big Bang21Theory 21:20 19:30 Flateygåta 4-stjerners middag 22:15 20:30 Flateygåta Ja vi elsker camping 22:55 Distriktsnyheter 21:30 Britannia Hotel 23:00 Kveldsnytt 22:30 Insider FEM 23:15 Axe: Lovers 23:30 Small Praktisk info med Rock Jon 00:25 Martin Luther King - manAlmaas nen og drømmen 00:30 Brille

06:30 Nyhetsmorgen 15:05 katter verden 06:05 Ville Wahlgrens 16:00 09:10 NRK Ja vi nyheter elsker camping 16:15 10:10 Verdens 71° nordtøffeste - Norgestogturer tøffeste 17:00 NRK nyheter kjendis 17:15 Bli med heim 11:10 Ambulansen UK 17:30 - nyheter på 12:30 Ođđasat Sinnasnekker’n samisk 13:30 Ja vi elsker camping 17:45 14:30 Tegnspråknytt Brille 17:50 15:30 Supernytt Praktisk info med Jon 18:00 Dagsnytt 18 Almaas 19:00 Dagsrevyen 16:30 The Big Bang Theory 19:45 17:00 Distriktsnyheter 4-stjerners middag 20:00 spesial: 18:00 Ville Two videoer and a Half Men Ville videoer spesial 18:30 Two and a2 Half Men 20:40 19:00 Norge The Bigi dag Bang Theory 21:00 21 19:30 Dagsrevyen 4-stjerners middag 21:20 Debatten 20:30 Åndenes makt 21:55 21:30 Flateygåta Forbrytelsene som rystet 22:55 NorgeDistriktsnyheter 23:00 Kveldsnytt 22:30 Kongen befaler 23:15 glemte 23:30 Den Praktisk infopolarhelt: med Jon Det totale mørket Almaas 00:00 Snowhow: Lyset og livet 00:30 Brille

06:00 Dyrepasserne 06:30 06:00 Nyhetene Nanny 06:55 morgen 09:00 God Magnum P.I. Norge 10:00 10:00 God NCISmorgen Norge 12:00 Gård 11:00 Mandelmanns NCIS: Los Angeles 13:00 12:00 Gull NCIS:eller Newgråstein Orleans 14:00 i Danmark 13:00 Boligjakt Masterchef USA 14:55 14:00 Boligknipen The Real Housewives of 16:00 Bygglov Potomac 17:00 à la Hellstrømof 15:30 Truls Real Housewives 18:00 Dyrepasserne Beverly Hills 18:30 16:30 Nyhetene Million Dollar Listing 18:45 Været New York 18:50 17:30 Sportsnyhetene Masterchef USA 19:00 à la Hellstrøm 18:30 Truls 24 timer med Gordon 20:00 Sofa Ramsay 21:00 19:30 Nyhetene OSL 24-7 21:20 20:00 Været OSL 24-7 21:25 20:30 Sportsnyhetene Boligjakten 21:40 2 hjelper deg 21:30 TV I lomma på Silje 22:40 22:30 Pornolandet Salt 23:40 Five-0 00:30 Hawaii L.A.’s Finest 00:40 Hawaii Five-0 01:35 Bull

06:00 Dyrepasserne 12:00 Gård 06:00 Mandelmanns Nanny 13:00 gråstein 07:00 Gull Will &eller Grace 14:00 i Danmark 07:30 Boligjakt Mel Robbins 14:55 08:30 Boligknipen Real Housewives of 15:55 TidHills for hjem Beverly 17:00 2 hjelper 09:30 TV Magnum P.I.deg 18:00 10:30 Dyrepasserne NCIS 18:30 11:30 Nyhetene NCIS: Los Angeles 18:45 12:30 Været NCIS: New Orleans 18:50 13:30 Sportsnyhetene Masterchef USA 19:00 14:30 Sofa Below Deck Mediter20:00 raneanThe Voice - Norges beste stemme 15:30 Real Housewives of 21:00 Nyhetene Beverly Hills 21:20 16:30 Været Million Dollar Listing 21:25 Sportsnyhetene New York 21:40 Voice - Norges 17:30 The Masterchef USA beste stemme 18:30 24 timer med Gordon 22:15 Senkveld med Helene Ramsay og Stian 19:30 Bring it On 23:20 kveld 21:30 God Magic MikeNorge XXL med Dorthe 00:10 The Truth Matters 23:50 Jason Bourne

06:00 Oiii 13:00 06:00 Vinterstudio Nanny 13:25 alpint: 06:35 V-cup, Magnum P.I. Slalåm 14:30 07:35 Vinterstudio NCIS 15:00 08:40 Dyrepasserne NCIS 15:30 bit av Norge 09:40 En NCIS 16:00 10:40 The NCISVoice - Norges beste stemme 11:35 Bring it On 17:00 Voice - Norges beste 13:35 The Million Dollar Listing stemme New York 17:30 Harald 14:35 Helt Million Dollar Listing 18:30 Nyhetene New York 18:45 15:35 Været Million Dollar Listing 18:50 Sportsnyhetene New York 19:00 16:40 Dyrepasserne Min beste venns bryllup 19:30 kveld Norge 18:55 God Fire bryllup og enmed gravferd Dorthe 21:30 Sex and the City 2 20:00 00:30 Kompani The Girl inLauritzen the Spider’s 21:00 Web Nyhetene 21:15 02:50 Været Moonlight 21:25 05:15 Sportsnyhetene NCIS: New Orleans 21:40 Kompani Lauritzen 22:10 Den du veit 23:10 American Assassin

06:00 Oiii 10:00 06:00 Vinterstudio Magnum P.I. 10:25 alpint: 07:00 V-cup, Magnum P.I. Slalåm 11:30 08:00 Vinterstudio Million Dollar Listing 11:55 V-cup, alpint: Storslalåm New York 13:00 09:00 Vinterstudio Bring It On: Worldwide 13:40 V-cup, alpint: Slalåm #Cheersmack 14:45 11:00 Vinterstudio Junior Masterchef USA 15:30 duMasterchef veit 12:00 Den Junior USA 16:30 bit av Norge USA 13:00 En Junior Masterchef 17:00 Lauritzen 14:00 Kompani 24 timer med Gordon 18:00 Kompani Lauritzen Ramsay 18:30 15:00 Nyhetene 24 timer med Gordon 18:45 Været Ramsay 18:50 16:00 Sportsnyhetene Camp kulinaris 19:00 17:00 Huskestue Camp kulinaris 20:00 for kulinaris hage 18:00 Tid Camp 21:00 19:00 Nyhetene Boligjakten 21:20 20:00 Været I lomma på Silje 21:25 21:00 Sportsnyhetene Fabeldyr og hvor de er 21:45 å finneBadehotellet 22:50 Lauritzen 23:55 Kompani Norske Krimsaker 23:50 Lauritzen 01:00 Kompani Magic Mike XXL 00:20 Åsted Norge

06:00 Dyrepasserne 06:30 06:00 Nyhetene Nanny 06:55 morgen 09:30 God Magnum P.I. Norge 10:00 10:30 God NCISmorgen Norge 12:00 Gård 11:30 Mandelmanns NCIS: Los Angeles 13:00 12:30 Gull NCIS:eller Newgråstein Orleans 14:00 i Danmark 13:30 Boligjakt Masterchef USA 14:55 14:30 Boligknipen Below Deck Mediter16:00 raneanBygglov 17:00 à la Hellstrømof 15:30 Truls Real Housewives 18:00 Dyrepasserne Beverly Hills 18:30 16:30 Nyhetene Million Dollar Listing 18:45 Været New York 18:50 17:30 Sportsnyhetene Masterchef USA 19:00 à la Hellstrøm 18:30 Truls 24 timer med Gordon 20:00 Helt Harald Ramsay 21:00 19:30 Nyhetene Camp kulinaris 21:20 20:30 Været Camp kulinaris 21:25 21:30 Sportsnyhetene NCIS: New Orleans 21:40 Norge 22:30 Åsted NCIS: Los Angeles 22:40 AmX-Files Not A rapist 23:30 IThe 23:40 Five-0 00:30 Hawaii L.A.’s Finest 00:40 Hawaii Five-0 01:35 Bull

06:00 Dyrepasserne 06:30 06:00 Nyhetene Nanny 06:55 Norge 08:30 God Real morgen Housewives of 10:00 God morgen Norge Beverly Hills 12:00 09:30 Mandelmanns Magnum P.I. Gård 13:00 10:30 Gull NCISeller gråstein 14:00 Danmark 11:30 Boligjakt NCIS: LosiAngeles 14:55 12:30 Boligknipen NCIS: New Orleans 16:00 13:30 Bygglov Masterchef USA 17:00 Hellstrøm 14:30 Truls Belowà la Deck Mediter18:00 raneanDyrepasserne 18:30 15:30 Nyhetene Real Housewives of 18:45 Været Beverly Hills 18:50 16:30 Sportsnyhetene Forsidefruer 19:00 à la Hellstrøm 17:30 Truls Masterchef USA 20:00 for hjem 18:30 Tid 24 timer med Gordon 21:00 Nyhetene Ramsay 21:20 19:30 Været Camp kulinaris 21:25 20:30 Sportsnyhetene Camp kulinaris 21:40 Anatomy 21:30 Grey’s I lomma på Silje 22:40 Good Doctor 22:30 The Norske Krimsaker 23:40 23:30 Hawaii SvenskeFive-0 krimsaker 00:40 Five-0©Mediabuddy 00:30 Hawaii The X-Files 01:40 Bull

06:00 Ras 11:30 Ambulansen UK 12:30 Sinnasnekker’n 13:30 Britannia Hotel 14:30 Praktisk info med Jon Almaas 15:30 The Big Bang Theory 16:00 The Big Bang Theory 16:30 4-stjerners middag 17:30 Two and a Half Men 18:00 Two and a Half Men 18:30 The Big Bang Theory 19:00 The Big Bang Theory 19:30 4-stjerners middag 20:30 Kongen befaler 21:30 Åndenes makt 22:30 Forbrytelsene som rystet Norge 23:30 Praktisk info med Jon Almaas 00:30 Brille

06:00 Ras 12:30 Sinnasnekker’n 13:30 71° nord - Norges tøffeste kjendis 14:30 Praktisk info med Jon Almaas 15:30 The Big Bang Theory 16:00 The Big Bang Theory 16:30 4-stjerners middag 17:30 Two and a Half Men 18:00 Two and a Half Men 18:30 The Big Bang Theory 19:00 The Big Bang Theory 19:30 4-stjerners middag 20:30 71° nord - Norges tøffeste kjendis 21:30 Kongen befaler 22:30 Neste sommer 23:00 Thomas Giertsen: Helt perfekt 23:30 Praktisk info med Jon Almaas 00:30 Brille

06:00 Wahlgrens verden 12:00 Sinnasnekker’n 13:00 71° nord - Norges tøffeste kjendis 14:00 Praktisk info med Jon Almaas 15:00 The Big Bang Theory 15:30 The Big Bang Theory 16:00 4-stjerners middag 17:00 Two and a Half Men 17:30 Two and a Half Men 18:00 The Big Bang Theory 18:30 The Big Bang Theory 19:00 Håndball OL-playoff: Studio 19:25 Håndball: OL-playoff 21:10 Håndball OL-playoff: Studio 21:30 Kongen befaler 22:30 Neste sommer 23:00 Thomas Giertsen: Helt perfekt 23:30 Pitch Perfect 3

06:00 4-stjerners middag 09:30 Sinnasnekker’n 10:30 Sinnasnekker’n 11:30 Two and a Half Men 12:00 Two and a Half Men 12:30 Two and a Half Men 13:00 Two and a Half Men 13:30 Two and a Half Men 14:00 Two and a Half Men 14:30 Britannia Hotel 15:30 Ja vi elsker camping 16:30 71° nord - Norges tøffeste kjendis 17:30 71° nord - Norges tøffeste kjendis 18:30 Neste sommer 19:00 Håndball OL-playoff: Studio 19:25 Håndball: OL-playoff 21:10 Håndball OL-playoff: Studio 21:30 The Commuter 23:40 Inside Man

06:00 4-stjerners middag 11:30 Sinnasnekker’n 12:30 Sinnasnekker’n 13:30 Two and a Half Men 14:00 Two and a Half Men 14:30 Two and a Half Men 15:00 Two and a Half Men 15:30 4-stjerners middag 16:30 4-stjerners middag 17:30 4-stjerners middag 18:30 4-stjerners middag 19:30 71° nord - Norges tøffeste kjendis 20:30 71° nord - Norges tøffeste kjendis 21:30 Neste sommer 22:00 Thomas Giertsen: Helt perfekt 22:30 Kongen befaler 23:30 Forbrytelsene som rystet Norge 00:30 Politiskolen 4 - Borgere på vakt

06:20 Ras 10:00 Ja vi elsker camping 11:00 71° nord - Norges tøffeste kjendis 12:00 Ambulansen UK 13:00 Sinnasnekker’n 14:00 Neste sommer 14:30 Thomas Giertsen: Helt perfekt 15:00 Britannia Hotel 16:00 The Big Bang Theory 16:30 The Big Bang Theory 17:00 Kongen befaler 18:00 Two and a Half Men 18:30 Two and a Half Men 19:00 The Big Bang Theory 19:30 4-stjerners middag 20:30 Ja vi elsker camping 21:30 Britannia Hotel 22:30 Insider FEM 23:30 Praktisk info med Jon Almaas 00:30 Brille

06:05 Wahlgrens verden 09:10 Ja vi elsker camping 10:10 71° nord - Norges tøffeste kjendis 11:10 Ambulansen UK 12:30 Sinnasnekker’n 13:30 Ja vi elsker camping 14:30 Brille 15:30 Praktisk info med Jon Almaas 16:30 The Big Bang Theory 17:00 4-stjerners middag 18:00 Two and a Half Men 18:30 Two and a Half Men 19:00 The Big Bang Theory 19:30 4-stjerners middag 20:30 Åndenes makt 21:30 Forbrytelsene som rystet Norge 22:30 Kongen befaler 23:30 Praktisk info med Jon Almaas 00:30 Brille

06:00 Nanny 08:30 Real Housewives of Beverly Hills 09:30 Magnum P.I. 10:30 NCIS 11:30 NCIS: Los Angeles 12:30 NCIS: New Orleans 13:30 Masterchef USA 14:30 The Real Housewives of Potomac 15:30 Real Housewives of Beverly Hills 16:30 Million Dollar Listing New York 17:30 Masterchef USA 18:30 Junior Masterchef USA 19:30 Camp kulinaris 20:30 Camp kulinaris 21:30 Norske Krimsaker 22:30 Svenske krimsaker 23:30 NCIS: New Orleans 00:30 NCIS: Los Angeles

06:00 Nanny 09:00 Magnum P.I. 10:00 NCIS 11:00 NCIS: Los Angeles 12:00 NCIS: New Orleans 13:00 Masterchef USA 14:00 The Real Housewives of Potomac 15:30 Real Housewives of Beverly Hills 16:30 Million Dollar Listing New York 17:30 Masterchef USA 18:30 24 timer med Gordon Ramsay 19:30 OSL 24-7 20:00 OSL 24-7 20:30 Boligjakten 21:30 I lomma på Silje 22:30 Salt 00:30 L.A.’s Finest

06:00 Nanny 07:00 Will & Grace 07:30 Mel Robbins 08:30 Real Housewives of Beverly Hills 09:30 Magnum P.I. 10:30 NCIS 11:30 NCIS: Los Angeles 12:30 NCIS: New Orleans 13:30 Masterchef USA 14:30 Below Deck Mediterranean 15:30 Real Housewives of Beverly Hills 16:30 Million Dollar Listing New York 17:30 Masterchef USA 18:30 24 timer med Gordon Ramsay 19:30 Bring it On 21:30 Magic Mike XXL 00:10 The Truth Matters

06:00 Nanny 06:35 Magnum P.I. 07:35 NCIS 08:40 NCIS 09:40 NCIS 10:40 NCIS 11:35 Bring it On 13:35 Million Dollar Listing New York 14:35 Million Dollar Listing New York 15:35 Million Dollar Listing New York 16:40 Min beste venns bryllup 18:55 Fire bryllup og en gravferd 21:30 Sex and the City 2 00:30 The Girl in the Spider’s Web 02:50 Moonlight 05:15 NCIS: New Orleans

06:00 Magnum P.I. 07:00 Magnum P.I. 08:00 Million Dollar Listing New York 09:00 Bring It On: Worldwide #Cheersmack 11:00 Junior Masterchef USA 12:00 Junior Masterchef USA 13:00 Junior Masterchef USA 14:00 24 timer med Gordon Ramsay 15:00 24 timer med Gordon Ramsay 16:00 Camp kulinaris 17:00 Camp kulinaris 18:00 Camp kulinaris 19:00 Boligjakten 20:00 I lomma på Silje 21:00 Fabeldyr og hvor de er å finne 23:55 Norske Krimsaker 01:00 Magic Mike XXL

06:00 Nanny 09:30 Magnum P.I. 10:30 NCIS 11:30 NCIS: Los Angeles 12:30 NCIS: New Orleans 13:30 Masterchef USA 14:30 Below Deck Mediterranean 15:30 Real Housewives of Beverly Hills 16:30 Million Dollar Listing New York 17:30 Masterchef USA 18:30 24 timer med Gordon Ramsay 19:30 Camp kulinaris 20:30 Camp kulinaris 21:30 NCIS: New Orleans 22:30 NCIS: Los Angeles 23:30 The X-Files 00:30 L.A.’s Finest

06:00 Nanny 08:30 Real Housewives of Beverly Hills 09:30 Magnum P.I. 10:30 NCIS 11:30 NCIS: Los Angeles 12:30 NCIS: New Orleans 13:30 Masterchef USA 14:30 Below Deck Mediterranean 15:30 Real Housewives of Beverly Hills 16:30 Forsidefruer 17:30 Masterchef USA 18:30 24 timer med Gordon Ramsay 19:30 Camp kulinaris 20:30 Camp kulinaris 21:30 I lomma på Silje 22:30 Norske Krimsaker 23:30 Svenske krimsaker 00:30 The X-Files ©Mediabuddy


Thorleif Haug som rørlegger Vinteren 1924 vendte Thorleif Haug hjem fra OL i Chamonix med tre olympiske gullmedaljer i bagasjen. Men dengang var skisport en fritidsbeskjeftigelse, ikke et levebrød, og Thorleif ville gjerne arbeide i Drammen. I yngre år hadde han vært tømmerhugger og skogsarbeider i Lier, fra 1918 rørlegger for Nils Bergendahl i Sandvika hvor han utførte flere større anlegg, blant annet på Bærumsbanen. Av sin sjef ble han anbefalt som «en sjelden dygtig og ædruelig rørlegger». I 1920-årene vokste ikke jobbene på trær i Drammen, og selv verdens beste skiløper fikk problemer med å skaffe seg noe å gjøre. Byens varaordfører, senere ordfører Olaf Berger engasjerte seg i saken og sørget for at Thorleif Haug fikk jobb

som rørlegger ved byarkitektens kontor. Den 28. april 1924 kunne han tiltre som kommunal rørlegger, med oppgave blant annet å reparere vann- og avløpsledninger i kommunale boliger. Men skiløperen fra Årkvisla hadde ingen formell rørleggerutdannelse, og byens fagutdannede rørleggere begynte å murre over særbehandlingen. Glemt var den største bragd i norsk skisports historie noen måneder tidligere, mannen hadde jo ikke håndverksbrev! Byarkitekten var bekymret og skrev til borgermesteren, at selv om Haug hadde «udmerkede attester fra fagmænd paa omraadet og i praksis har vist sig å være en fuldt kvalificeret mand for sit arbeide, som han omfatter med sjelden interesse», så burde han kanskje

SUDOKU

ha en form for autorisasjon fra formannskapet. Håndverkerforeningen eller fagopplæringsnemnda vært istand til å svare på, men han fortsatte iallfall samvittighetsfullt i jobben som byarkitektens rørlegger helt til en plutselig lungebetennelse brått endte hans liv den 12. desember 1934. Han ble 40 år gammel.

Lang erfaring innen bilskade/SMART Repair.

Lakkskader eller bulker?

m ved å ta sen. annon

Ring 901 87 000 se www.bilkosmetikk.no Kvalitetsgaranti, gode referanser og ferdig på dagen. se www.bilkosmetikk.no sese www.bilkosmetikk.no www.bilkosmetikk.no Avd. Drammen/Åssiden Ingvald Ludvigsensgate 21, 3027 Drammen Vis a vis Carlsen og Fritzøe Epost: drammen@bilkosmetikk.no

Avd. Asker/Bærum Brusetsvingen 27b, 1395 Hvalstad Epost: hvalstad@bilkosmetikk.no

Produsert av BYAVISA

batt a r % 5 1 e ed denn

Avd. Økern Haslevangen 47, 0597 Oslo ved siden av NAF-senteret Epost: oslo@bilkosmetikk.no

Avd. Drammen/Åssiden Avd. Asker/Bærum Avd.Avd. Avd.Avd. Drammen/Åssiden Avd.Avd. Asker/Bærum Økern Drammen/Åssiden Asker/Bærum Økern Avd. ØkernAvd. Økern Ingvald21, Ludvigsensgate 21, 3027 Drammen 27b, Brusetsvingen 27b,Haslevangen Haslevangen Ingvald Ludvigsensgate 3027 Drammen Brusetsvingen OsloOslo 47, Ingvald Ludvigsensgate 21, 3027 Drammen Brusetsvingen 27b, Haslevangen 47, 0597 Eikenga47, 170597 (Haslevangen 47),0597 0597Oslo Oslo VisFritzøe a vis Carlsen og Fritzøe 13951395 ved siden av NAF-senteret Vis aVis visa Carlsen og Hvalstad ved ved siden av NAF-senteret ved siden NAF-senteret vis Carlsen og Fritzøe Hvalstad 1395 Hvalstad siden av av NAF-senteret Epost: drammen@bilkosmetikk.no Epost: hvalstad@bilkosmetikk.no Epost: oslo@bilkosmetikk.no Epost: drammen@bilkosmetikk.no Epost: hvalstad@bilkosmetikk.no Epost: oslo@bilkosmetikk.no Epost: oslo@bilkosmetikk.no Epost: drammen@bilkosmetikk.no Epost: hvalstad@bilkosmetikk.no Epost: oslo@bilkosmetikk.no

Produsert av BYAVISA

SMART Repair raskt – enkelt – rimeligere

Produsert av BYAVISA

– kjør innom for kostnadsfri taksering Produsert av BYAVISA

HISTORISK

28