DA Økonomi & Næring 24.03.2021

Page 1

Nytt DA Næringsliv siste onsdag i hver måned

NÆRINGSLIV n DRAMMENSAVISA

Utgivelser første halvår: 28. april, 26. mai, 30. juni

av Neste utgave liv kommer DA Nærings 28. april

n NR. 2 - 2021

Vokser seg stadig større Regnskapsavdelingen til Sparebanken1 i Drammen vokser seg stadig større. Nå får salgssjef Nils Sverreson tre nye i Drammen og ytterligere 16 nye medarbeider i Kongsberg. SIDE 6

SPÅR EKSPLOSIV GJENÅPNING

Daglig leder i Svensson Nøkleby og styreleder i Næringsforeningen i Drammen Terje Gundersen tror butikker, restauranter og andre vil oppleve salgskurver som peker brått oppover når sam-

funnet gjenåpner. – Nordmenn har 120 milliarder mer på konto enn de hadde for ett år siden, og dette er penger jeg tror de vil bruke på shopping, restauranter og reiser, sier han. SIDE 12

Nye krefter i Torget Vest Ny eier, nye butikker og Gudrun Røed som ny senterleder skal føre Torget Vest til nye høyder. SIDE 14

Grønn og grå opptur for Steen & Lund Grønt og grått i skjønn forening, på tvers av kommunegrensene. Steen & Lund skaper en moteriktig atmosfære på de gråeste plasser. Med uterom på agendaen har de gjort store endringer fra Elvebredden i Drammen – til Frognerparken i Oslo. SIDE 2-3

Helt frampå – Helt bakpå Daglig leder i Drammensavisa Aslak Hougen. SIDE 16


2

DA-Næringsliv

NÆRINGSLIV

24. mars 2021

Grått og grønt

www.drammensavisa.no Telefon: 32 17 88 11

Drammen Park

Tips: red@drammensavisa.no Annonsering: annonse@drammensavisa.no Ansvarlig redaktør: Geir A. Arneberg Redaksjonssjef: Bente E. Wemundstad Frilansjournalist: Marianne Bergvall Frilansjournalist: Terje Brun-Pedersen Desk ansvarlig: Jo Guribye Salgs- og markedsrådgiver: Trond E. Pedersen Salgsleder – DA Næringsliv: Ove Geir Andheim Daglig leder: Aslak Hougen Besøks- og postadresse: Knud Schartums gate 7, 3045 Drammen Utgiver: Drammensavisa AS Org. nr. 826 423 552 Trykk: Polaris Trykk Arendal AS Distribusjon: Amedia Distribusjon AS Har du utfordringer med levering av Drammensavisa, send epost til drift@drammensavisa.no Drammensavisa er 100% annonsefinansiert og er politisk og ideologisk uavhengig. Drammensavisas innhold er redaktørstyrt, og redaksjonen har full integritet. Medlem av Norsk Redaktørforening og redigeres etter redaktørplakaten

Hva har Frognerparken i Oslo til felles med elvebredden i Drammen? Jo, disse flotte utemiljøene stelles og vedlikeholdes av samme firma, nemlig Steen & Lund AS. BENTE WEMUNDSTAD tekst Steen & Lund forbedret driftsresultatet med MNOK 37 fra 2019.

Dette har de klart ved å fokusere på spisskompetansen sin, og latt andre prosjekter være.

Medarbeidernes innsats – Vi har vært igjennom en omfattende snuoperasjon som hele organisasjonen har bidratt til.

Det gir nå positive resultater og et solid fundament for videre utvikling. Dette sammen med en solid finansiell posisjon, langsiktig og

Vi trenger forutsigbarhet – og en plan Etter andre verdenskrig hadde vi Marshallplanen, som ble lansert av USAs utenriksminister George Catlett Marshall sommeren 1947. Europa var i ruiner, og Marshallplanen var et gjenreisningsprogram der USA i løpet av tre år ga 13,2 milliarder dollar i lån og gaver. Uten Marshallhjelpen er det tvilsomt at vi hadde hatt det Norge vi har i dag. Nå står vi midt i en ny, verdensomspennende krise – med både en menneskelig side og en økonomisk slagside. Uten sammenligning med andre verdenskrig for øvrig, så må det igjen ryddes opp. Vi vet ikke hvordan, for ingen

har opplevd dette før. Forutsigbarhet har fått nytt innhold. For det er det vi trenger. Regjeringens krisepakke, som ble hastet ut i vedtak som kanskje ikke fungerte optimalt, har bidratt med sitt, men det er svært store deler av næringslivet som har grunn til å se mørkt på det forestående. Reservekapital er brukt opp, lånekvoter er overskredet og mange har måttet legge ned, eller står i fare for å gjøre det. Når grensene åpner igjen, kommer også regningen fra staten. Regningen for utsatt og ubetalt moms og statlige

avgifter. Den legges på toppen av alle andre fordringer, og vil for mange firmaer kunne vokse fra en stormbølge til en tsunami. For nettopp da trengs forutsigbarhet, langsiktighet og tålmodighet fra vår «storebror». Akkurat det er ikke byråkratiet kjent for. Når en bedrift går konkurs, er det ikke bare eieren det går utover. Det er ansatte, deres skatteinntekter til stat og kommune, bedriftens skattbare inntekter og verdiskapningen den står for. De ansatte kan måtte ty til samfunnets felles midler, underleverandører får ikke betalt og alt dette skaper en dominoef-

fekt med uante konsekvenser. Ingen aner konsekvensene nå. Men noen må begynne å ane dem – og det fort. Vi trenger forutsigbarhet – og en ny plan, en ny Marshall.

Ansvarlig redaktør Geir Arneberg


24. mars 2021

DA-Næringsliv

3

gir resultater Bragernes Strand

Bragernes kvartal

god ordrereserve er viktig for å nå de vekstmålene vi har, sier Petter Vistnes, administrerende direktør i Steen & Lund AS. – Det høres ut som en velbrukt floskel, men det gode resultatet vårt skyldes faktisk medarbeidernes innsats.

FRA BETONG: Administrerende direktør Petter Vistnes i Steen & Lund AS kom fra BetonmastHæhre, og hadde mye kunnskap om betong. I Steen & Lund har han fått lære om det grønne også.

I lavsesongen er det 330 ansatte som jobber med å produsere grønt og grått. Det grønne er selvforklarende, mens det grå er ulike elementer av stein og betong. Da passer det bra at Petter Vistnes kom fra firmaet BetonmastHæhre da han overtok som administrerende i Steen & Lund i august 2019. – Jeg visste mye om det grå, men lite om det grønne, sier han. Etter påske starter høysesongen, og frem mot sommeren er det 500 medarbeidere i sving med å putte planter og løk i jorden, vedlikeholde områder etter vinterens herjinger og anlegge nye parker og uterom.

anleggsgartnere har vi medarbeidere som jobber med å skape elementer av betong og treverk, sier Vistnes. Steen & Lunds prestisjeprosjekter er blant annet det nye Regjeringskvartalet, Frognerparken og Akershus Festning. I Drammen kan man oppleve arbeidet deres om man går langs elvebredden eller er i parken. – Det beste ved jobben er når vi får tilbakemeldinger fra folk som har nytt en gåtur i et av våre uterom. Urbaniseringen gjør grønne uterom viktige, og det betyr mye for så mange mennesker, sier Vistnes.

Uterom

Høy kvinneandel

Hovedkontoret er på Liertoppen, men de har også kontorer i Oslo, Geilo, Drammen og Sandefjord. De siste par årene har firmaet gjennomført et fokusarbeid, der de har eliminert sideprosjekter som veibygging og andre ting som ikke er helt innenfor deres område. – Vi har medarbeidere som kan bygge uterom i alle varianter og størrelser – med grønt, mur og tre. I tillegg til en stor andel

Selskapet har høye ambisjoner når det gjelder bærekraft: klima og miljø, sosiale og økonomiske forhold. Disse ambisjonene vil realiseres gjennom den viktigste ressursen, som ifølge Vistnes er medarbeiderne. Selskapet har mange fagarbeidere, høyt utdannelsesnivå samt en høy andel kvinnelige medarbeidere på alle nivåer i organisasjonen. – I tillegg har vi mange medarbeidere med betydelig erfaring

i selskapet, noe som gir en unik kombinasjon og styrker mangfoldet. Selskapet praktiserer aksjeeierprogram, og har allerede fått mange medarbeidere inn på eiersiden. Som alle andre selskap, har også Steen & Lund forbedrings potensialer.

– Den største verdiskapningen for våre kunder kommer av en tidlig involvering og godt samspill. Vi er alle stolte av å få lov til å skape levende, vakre og varige uterom for så mange i Norges befolkning, sier Petter Vistnes.

4 Fakta Steen & Lund – resultat og balanse ■ Konsernet hadde driftsinntekter på MNOK 533,7 i 2020 (MNOK 689,8).

■ Totalkapitalen er ved utgangen av året MNOK 184,2 (MNOK 281).

■ Driftsoverskudd ble på MNOK 18,5 (driftsunderskudd MNOK 18,5).

■ Egenkapitalen pr. 31.12.2020 er MNOK 71,6 (MNOK 37,5).

■ Årsresultatet etter skatt ble et overskudd på MNOK 12,5 (underskudd på MNOK 22,8), en vesentlig forbedring fra 2019. ■ Ved årsskiftet er konsernets disponible likvider MNOK 82,2 (38,6).

■ Steen & Lund er tilført MNOK 29,1 i ansvarlig kapital, hvorav MNOK 25,1 fra morselskapet og resterende fra ansatte som har deltatt i emisjoner. Tallene i parentes viser til 2019.


4

ANNONSE

24. mars 2021

Legger rør uten å grave

ASPLAN VIAK DRAMMEN: Liv Brekke Eidsmoen er sivilingeniør og kontorleder, mens sivilingeniør Borghild T. Folkedal har spisskompetanse på NoDig-teknologi. Foto: Jonny Undersaker

Asplan Viaks kontor i Drammen har et av landets sterkeste fagmiljø innenfor planlegging av NoDig-teknologi – en teknikk der man legger eller fornyer rør i bakken uten å grave lange grøfter. I fjor sommer ble tre ulike metoder brukt for å fornye vann- og avløpsrørene i deler av sentrum. Teksten er levert av Polinor Fagpresse NoDig-løsninger ble valgt i den sterkt trafikkerte Hauges gate mellom Gamle Kirkeplass og Amtmand Bangs gate. Arbeidet ble utført i løpet av få sommeruker i fjor.

Mange fordeler – Oppdraget for Drammen kommune var å finne løsninger som ga minst mulig ulempe for kjøretøy og personer, og som samtidig kunne spare tid, penger og ha en miljøgevinst for kommunen. NoDig-teknologi blir da det riktige valget for strekningen, sier kontorleder og sivilingeniør Liv Brekke Eidsmoen i Asplan Viak Drammen.

– Den 120 år gamle vannledningen ble erstattet av en ny vannledning med langt større kapasitet, samtidig som det ble lagt to avløpsrør; et for spillvann og et for overflatevann til erstatning for det gamle røret, der alt avløpsvannet gikk i det samme røret. Dette ga en klar miljøgevinst, overflatevannet er rent og kan gå rett i elva, mens spillvannet må renses. Altså blir det mindre vann som må renses. – I tillegg slipper vi å kjøre bort masser fra gravearbeidene og fylle på med ny singel og pukk. Også det er gir en klar miljøgevinst, sier Liv Brekke Eidsmoen.

Brukte tre metoder Sivilingeniør Borghild T. Folkedal forteller

Asplan Viak Drammen har et av landets sterkeste fagmiljø innenfor NoDig-teknologi

at de brukte tre NoDig-metoder for å gjøre jobben. – Den gamle vannledningen hadde en diameter på 150 mm, mens den nye skulle være på 355 mm. Dette løste vi ved å blokke ut det gamle røret samtidig som den nye ble trukket inn. Foran på det nye røret festes den en utvider som knuser og blokker opp den gamle røret for å gi plass til det nye. Dette skjer i én operasjon. – Det gamle avløpsrøret ble gjort om til et rør for overflatevann. Dette fornyer vi ved å trekke inn en strømpe i det gamle røret. Strømpen herdes på stedet og blir til et nytt rør inne i det gamle, sier Folkedal. – Det nye avløpsrøret for spillvann ble etablert ved hjelp av styrt horisontalboring.

Må grave litt

Stort fornyingsbehov

Et slikt oppdrag er ikke mulig uten noe graving. – Vi må grave oss ned jevne mellomrom for å få et innslagspunkt for arbeidet. I tillegg kan det være nødvendig å skifte ut eller renovere vannkummer. Ofte kan innslagspunktet og vannkummen være på samme sted. – Når det er mulig og hensiktsmessig å bruke NoDig-teknikker er det uansett ingen tvil om at de et bedre samlet resultat enn tradisjonell grøftegraving, både med tanke på miljø, omgivelser, tid, kostnader og ressursbruk, sier Borghild T. Folkedal.

Media har i flere år rettet søkelyset mot gamle og utrangerte vann- og avløpsløsninger. Kontorlederen i Drammen har derfor stor tro på at de får mange nye oppdrag i fremtiden. – Norsk Vann som er en interesseorganisasjon for vannbransjen – og som i hovedsak eies av norske kommuner – har lenge påpekt at vi ligger langt etter i nødvendig vedlikehold og fornying. Jeg tror at NoDig-metoder kommer til å få et betydelig oppsving i årene fremover, og jeg er glad for at vi sitter med topp kompetanse på dette området her i Drammen, sier Liv Brekke Eidsmoen.


24. mars 2021

ANNONSE

5

RØRLEGGING UTEN GRØFTER: Planene for rørarbeid uten graving i Hauges gate ble utarbeidet av Asplan Viak Drammen, mens arbeidet ble utført med Steg Entreprenør AS og flere underleverandører. Foto: Borghild Folkedal

4 Fakta Asplan viak ■

Er et av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. Selskapet har over 1180 ansatte fordelt på over 30 kontorer. Hovedkontoret ligger i Sandvika. I 2019 var omsetningen like under 1,5 mrd. Kroner. Selskapet er har rådgivere innen mange fagfelt, og arbeidet er ofte organisert i team på tvers av kontorene for å utvikle helhetlige, miljøriktige og funksjonelle løsninger for kundene. Asplan Viak Drammen har kontorer på Bragernes Torg med 19 ansatte i to avdelinger: Vann og Miljø (14 ansatte), og Brann og

Bygg (5 ansatte). Lokalkontoret har et sterkt fagmiljø innenfor NoDig-teknologi.

Aktuelle oppdrag i Drammen: ■ ■

Flomveier i Mjøndalen sentrum Forprosjekt og detaljprosjekt Lauritz Hervigs vei: Utbedring vann- og avløpsledninger, inkludert overvann. Bekkelukking i Skomakergata.

www.asplanviak.no


6

DA-Næringsliv

24. mars 2021

Får stadig flere under seg

STADIG NYE STEG:

Sparebank1 Regnskapsbyrået BV i Drammen under salgssjef Nils Sverreson (51) tar stadig nye steg mot nye høyder. Nå har de kjøpt opp regnskapsbyrå i Kongsberg, og i tillegg ansettes tre nye medarbeidere i Drammen.

Sparebank1 i Drammen dobler regnskapsavdelingen med oppkjøp i Kongsberg

Regnskapsbyrået til Sparebank1 i Drammen under salgssjef Nils Sverreson (51) tar stadig større kliv. Etter oppkjøp i Kongsberg – nesten dobler de arbeidsstyrken. GEIR A. ARNEBERG tekst og foto Med en spredd kundeportefølje setter ikke pandemien like sterke avtrykk i alle bransjer. I regnskapsbransjen er farten som før. Selv om hjemmekontorer og kommunikasjonsplattformene medfører at vi noe ufrivillig skynder oss litt inn i fremtiden, er dette allerede innarbeidet for enkelte bransjer. Regnskapsbransjen er en sånn bransje. – Det er noen år siden vi satt

med bunker med bilag og kvitteringer. I dag har vi vel knapt en ringperm i huset. I dag er alt digitalt, sier Sverreson.

Startet eget selskap Trebarnsfaren fra Øren er utdannet siviløkonom. Han drev sitt eget regnskapsbyrå i Oslo med sju ansatte i ti år – fram til han solgte seg ut til nettopp Sparebank1-gruppen i 2011, men fortsatte å pendle og jobbe i sitt gamle selskap fram til 2015.

Drammen vokser og er et naturlig springbrett til resten av det sentrale Østlandet

– Det føltes rart å kjøre forbi lokalene i Drammen hver dag. Og da muligheten til å jobbe i Drammen dukket opp, grep jeg den med en gang, sier han om da han fikk avdelingsleder-jobben på kontoret i Haugesgate i 2015. Salgssjef ble han i 2019. I dag har avdelingen hans 16 medarbeidere. I løpet av året blir de tre til i Drammen – og altså ytterligere 17 i Kongsberg. – Drammen er et viktig satsningsområde for oss som dekker «gamle» Buskerud og Vestfold. Drammen vokser og er et naturlig springbrett til resten av det sentrale Østlandet, sier han.

Spår økt topplinje Etter oppkjøpet av Regnskapsdata Kongsberg AS regner Sverreson med at dette vil medføre en økt topplinje på mellom 14 og 15 millioner kroner. – Vi er optimister tross trøblete tider med Covid-19, både på våre egne og våre kunders vegne. Vi har medfølelse med de mest utsatte bransjene nå. Etter år med korona rammer enkelte veldig hardt, men jeg ser lyspunkt på den andre siden, sier han.

Regnskapsbransjen er en marginal bransje basert på digitale løsninger, med den konsekvens at de geografiske arbeidsbetingelsene har fått stadig mindre betydning. De største konkurrentene i Drammen er PWC og BDO, uten at det påvirker Sverresons team nevneverdig. – Vi har kunder fra hele Østlandet. Og så har vi en slags form for fastpris. Selv om det er en bransje der prisbildet fremstår noe uforutsigbart, er det nettopp forutsigbarheten vi tilstreber. Der har vi lykkes, sier Sverreson.

Sparebank1-gruppen er en sterk eier som både er langsiktig og ønsker å være pådriver på effektive løsninger, og har en finansiell styrke til å være med å prege bildet i den sterkt økende digitaliseringen av bransjen. – Digitaliseringen gjør at vi i høykostlandet Norge kan effektivisere og øke vår konkurranseevne med globale aktører, sier Nils Sverreson. PS: I juni fusjonerer Sparebank1 Buskerud og Vestfold med Sparebank 1 Telemark.

4 Fakta Sparebank1 Regnskapshuset BV AS Sparebank1 Regnskapshuset Buskerud og Vestfold AS er et foretak som ble stiftet i 2012 og har i dag 45 ansatte etter å ha ekspandert via oppkjøp av Regnskapsdata Kongsberg AS. I Drammen økes antall ansatte fra dagens 16 til 19. I avdelingen på Kongsberg blir det 17 ansatte. Driftsinntekter Driftsresultat 2018 37,1 mill. 3,1 mill. 2019 39,2 mill. 4,0 mill. 2020 39,9 mill. 4,7 mill.


24. mars 2021

DA-Næringsliv

Fra mobbeobjekt til FORBILDE

4 Fakta Oslo–Tønsberg på én time På Drammen stasjon skal det bygges nye plattformer og legges nye spor. Det omfattende prosjektet er planlagt ferdig i 2025. Stasjonen forbindes med ny bru over Drammenselva like ved, og omleggingen vil inngå i neste fase av den usedvanlig vellykkede byutviklingen.

Det startet på slutten av 1980-tallet. Daværende miljøvernminister Sissel Rønbeck truet med kolossale dagbøter hvis ikke Drammen renset opp den sterkt forurensede elva. Siden har byen gjennomgått en total fornyelse. JAN H. HANSEN tekst – Jeg merker det allerede når toget nærmer seg stasjonen. Det er her jeg føler meg hjemme. Det sier Xhuliana Dhuli, opprinnelig fra Hellas. Hun kjører ikke bil og bruker toget til jobb i Oslo. Det tar bare 33 minutter, og det beste med turen er å komme tilbake til den litt roligere pulsen i byen hun har forelska seg i. – Den minner meg faktisk litt om den lille øya i Hellas jeg kommer fra. Det er noe med stemningen, nærheten til vann og de hyggelige uteserveringene om sommeren, sier Xhuliana. Forelska i Drammen er også Jon-Erik Lunøe, som leder eiendomsvirksomheten i Bane NOR. – Her har framsynte og samsynte politikere stått samlet bak

en stor visjon. Den største reisen når det gjelder byutvikling i Norge har skjedd her, etter mitt syn.

900 tog i døgnet Sentralt i denne byutviklingen, bokstavelig talt, ligger Drammen stasjon. Her møtes Bergensbanen, Sørlandsbanen og Vestfoldbanen og gjør den til et av landets mest pulserende knutepunkt. Nå skal stasjonen bygges om og gi et enda bedre tilbud til dagpendlere, langveisfarende og andre brukere. Fra Drammen stasjon går det 900 tog i døgnet. En stor del av passasjerene er dagpendlere til Oslo-området. Og de blir det stadig flere av. Fra 2012 til 2019 ble antall passasjerer på InterCitytogene på Vestfoldbanen og

Det legges også nytt dobbeltspor fra stasjonen sørover mot Vestfold. Det vil korte ned reisetiden Oslo–Tønsberg til én time, og det kan kjøres fire avganger i timen. Den nye traséen legges i tunnel slik at det som før var utilgjengelige områder kan bli grøntarealer alle har glede av.

FORANDRING FRYDER: Den nye stasjonen I Drammen åpnes mot byen, og perrongtakene dekkes med solceller. ILLUSTRERT FOR BANE NOR AV NORCONSULT/BAEZINI Drammenbanen nær tredoblet. Nesten 8 millioner passasjerer reiste på denne strekningen i 2019. Økningen skyldes først og fremst flere avganger. Et bedre tilbud er altså det som skal til for at flere tar mer tog.

Solceller på taket Plattformtakene på den nye stasjonen skal dekkes av tynne matter med solcellepanel. Dette vil sørge for ren, fornybar energi som skal brukes til lys og varme på stasjonen, tekniske installasjoner,

varme til sporvekslere og annet utstyr. Solcellepanelene har en forventet levetid på minimum 25 år. I løpet av den tiden produseres det 2,5 millioner kilowattimer, som igjen betyr at Drammen stasjon blir forsynt med ren energi i et kvart århundre. – Vi er en storforbruker av strøm og her får vi en helt utslippsfri produksjon. Vi kommer til å bruke all den grønne energien som produseres, sier miljøleder Håvard Kjerkol i Bane NOR.

ELSKER DRAMMEN:

Xhuliana Dhuli, opprinnelig fra Hellas, formelig elsker Drammen og byen hun har flyttet til. FOTO: ANNE METTE STORVIK, BANE NOR

ALTIBOX

MEST TILFREDSE BEDRIFTSKUNDER

BREDBÅND 2020

Se epsi-norway.org for detaljer

High five til alle våre bredbåndskunder! Tusen takk for at dere enda en gang kåret oss til beste bredbåndsleverandør. Var det på grunn av hastigheten? Stabiliteten? Eller kundeservice 24/7? High five, uansett! altibox.no/bedrift

7


8 1

ANNONSE ANNONSE

24. mars 2021

TORSTEIN HÅVARDSRUD (t.h.) er daglig leder i IT-bedriften ECIT Dulram. Her sammen med Bjørn Henriksen (midten) og Rune Neri (t.v.).

MONA KRISTIN HAAGENSEN er regionleder i regnskaps- og økonomiselskapet ECIT Viken, avdeling Drammen. FOTO: ECIT

ECIT Drammen:

– Vi satser sterkt på kompetanse og utvikling I Bjørnstjerne Bjørnsons gate 110 i Drammen har ECIT bygd opp et sterkt og fremtidsrettet fagmiljø med over 60 ansatte innenfor områdene IT og økonomi. – Vår styrke er lokal forankring, høy kompetanse og vilje til utvikling og nyskaping, sier Torstein Håvardsrud og Mona Kristin Haagensen. Fem lokale bedrifter i ECIT-familien er nå samlet under samme tak i Drammen. Torstein Håvardsrud leder IT-bedriften ECIT Dulram, det største selskapet blant samboerne i det de kaller «Kunnskapshuset». Mens Mona Kristin Hågensen er leder for regnskaps- og økonomiselskapet ECIT Viken, avdeling Drammen.

utstrakt kontakt med kunden – «den menneskelige faktoren» - representerer en fordel for kundene, sier Mona Kristin Haagensen. Og legger til at fordelen med ECITs eierskap er tilgang på viktige fellesfunksjoner innenfor markedsføring, kvalitetssikring, salg og personal. Og at bedriftene får et bredere fagmiljø å lene seg på. Felles rådgiving innenfor personal har for eksempel vært viktig for å den enkelte bedrifts evne til å håndtere koronapandemien.

Lokal forankring

Infrastruktur

ECIT er et norsk konsern som siden oppstarten i 2013 har vokst blant annet ved å kjøpe opp flere lokale firmaer innen IT og økonomi. – Det fine med ECIT er at det ikke er et topptungt konsern, modellen er mer desentralisert. Selskapene er ikke heleid av ECIT, cirka halvparten av eierskapet ligger fortsatt hos de opprinnelige eierne. Lokalt eierskap gir et godt grunnlag for å ivareta og bygge opp lokal kompetanse, samtidig som den opprinnelige gründerånden videreføres, sier Torstein Håvardsrud. – Vi har tro på at tilstedeværelse gjennom god kunnskap om lokalmiljøet og

ECIT Dulram har kjernekompetanse på IT-infrastruktur. – Enkelt sagt jobber vi med det grunnleggende datasystemet i en virksomhet, alt før programvarene. For eksempel servere, lagring, sikkerhet, klientbehandling, ytelse og mobile enheter. Vi kan rådgi kunden, rigge systemer – og drifte dem.

Det handler om å optimalisere både datasystemene og virksomhetens øvrige drift, sier Håvardsrud. – Det er en rivende utvikling på IT-området. Å holde oversikt over nye løsninger og drive løpende kompetanseheving vil være avgjørende for å holde en sterk posisjon i markedet. Det er viktig for oss at vi leverer med kvalitet. Derfor har vi også nylig gått løpet for å ISO-sertifisere oss innen kvalitet og miljø – ISO 9001 og ISO 14001.

Satser på rådgiving Den raske utviklingen gjør det spesielt viktig å være gode rådgivere for kundene. Rådgiving er derfor et satsingsområde for begge bedriftene. Mona Kristin Haagensen sier at de ønsker å være mer enn et «regnskapsbyrå». – Vi fører regnskap for mange bedrifter og håndterer lønn og personal. Mange av de manuelle og rutinemessige funksjonene har blitt automatisert, noe som frigjør personalet til mer meningsfylte oppgaver. Det er en utvikling som kommer til å fortsette. Vi dreier virksomheten mot å være et spe-

«Vi ønsker å tilby en attraktiv arbeidsplass for folk med høy kompetanse innenfor ECITs satsingsområder»

sialisthus innenfor økonomisk rådgiving, sier Haagensen.

Attraktivt for ansatte En annen viktig grunn til samlokaliseringen er ønsket om å tilby en attraktiv arbeidsplass for folk med høy kompetanse innenfor ECITs satsingsområder. – Drammen har få store bedrifter innenfor vårt område, og vi havner litt i klemma mellom kompetansearbeidsplasser i Oslo og på Kongsberg. Ved å utvikle et stort, tverrfaglig arbeidsmiljø der det er rom for initiativ og faglig utvikling, håper vi å trekke til oss folk som både er dyktige og sultne, sier Torstein Håvardsrud.

4 Fakta

ECIT har tre store tjenestedivisjoner: • IT-tjenester • Forretningsløsninger • Regnskap, lønn og rådgivning ECIT leverer i tillegg HR- og advokattjenester, samt inkasso ECIT ble stiftet i 2013, og hadde den gang 63 millioner i omsetning. Ved utgangen av 2020 var omsetningen vokst til 2 milliarder. ECIT har 1550 ansatte fordelt på 80 steder i Norge, Sverige, Danmark, UK og Serbia.


24. mars 2021

KUNNSKAPSHUSET: I Bjørnstjerne Bjørnsons vei bygger ECIT-bedriftene i Drammen et sterkt og tverrfaglig miljø for kundene. FOTO: TICON

ANNONSE ANNONSE

9 2


10

DA-Næringsliv

24. mars 2021

Yara på skinner via havna

FRA BIL TIL TOG: Assisterende havnedirektør ved Dammen havn, Ivar Vannebo (t.v.) og salgssjef for ««Air1 AdBlue» i Yara; Edgar Borge bivåner at containere med Air1 flyttes fra bil til tog ved Drammen havn. – I fjor så sparte vi miljøet for mer enn 1.500 trailer-turer, sier Borge som samtidig utfordrer Bane NOR til å komme opp med kompenserende tiltak når de hvert år stenger ned godstrafikken på bane i Drammen.

Drammen havn har tilrettelagt betydelig for jernbane som transportmiddel de seneste årene. Dette medførte at en av deres største kunder; Yara, sparte både miljø og veier for mer enn 1.500 trailer-turer i fjor. JAN H. HANSEN tekst – Vi arbeider hele tiden med å styrke Drammen havns rolle og posisjon som et miljøvennlig gods-knutepunkt, og de siste årene har vi sett en betydelig økning i containertrafikken på bane over havna. Med en nylig vedtatt reguleringsplan for Holmen, som innbefatter en dobling i arealet for jernbaneformål, ligger det meget godt til rette for flere industrikunder i vår region til å benytte miljøvennlig jernbanetransport, forteller assisterende havnedirektør ved Drammen havn, Ivar Vannebo som nå forventer en snarlig avklaring fra Jernbanedirektoratet og Bane NOR vedrørende videre utbygging av sporkapasitet på Holmen.

Tog hver eneste dag – Det er ikke så veldig lenge siden vi bare hadde to ukentlige togavganger fra Holmen med containere, mens vi nå har daglige container-tog, påpeker Vannebo som opplyser at det er Cargonet som kjører både container-togene og bil-togene på Drammen havn. Og Drammen havn-kunden som bruker togtransport aller mest i sin distribusjon er industrigiganten Yara. Konsernet har over 15.000 ansatte verden over og selger sine produkter til mer enn 160 land. Yara Norge driver hovedsakelig med gjødsel og en industriell produkt-portefølje. En stor andel av produktene går til miljøforbedringer for en rekke bransjer og prosesser, og Yara er blant annet verdensledende produsent av det miljøvennli-

ge produktet AdBlue, hvor importen til Norge skjer via Drammen havn. Dette er et produkt som brukes sammen med en katalysator til å redusere NOx-utslipp i dieselmotorer, og Yara selger sin egen merkevare som har betegnelsen «Air1 AdBlue». AdBlue-væsken blir først fraktet med tankskip fra Tyskland og Nederland til Drammen for så å fylles opp i en stor tank på havna som rommer hele 5,5 millioner liter. Deretter blir væsken tappet over i ISO-tankcontainere som så fraktes et par hundrede meter bort til container-terminalen på Holmen. Her laster Greencarrier produktet ombord togene før godset fraktes videre med jernbane til Kristiansand, Stavanger, Bergen Trondheim, Mo i Rana og Narvik.

Økning i volum hvert år – Det er viktig at der til enhver tid er AdBlue tilgjengelig over alt i Norge da moderne miljøvennlige kjøretøyer faktisk ikke kan operere uten AdBlue. For å sikre miljøet er nyere kjøretøyer nemlig konstruert slik at motoren ikke kan starte om det ikke er tilsatt AdBlue. Så kort oppsummert vil store deler av Norge gå i stå om ikke produktet kommer fram, forklarer salgssjef for «Air1 AdBlue» i Yara; Edgar Borge. I starten så kom det inn fire båter i året til anlegget i Drammen, men volumene har økt hvert eneste år siden oppstarten i 2012. Til og med i pandemi-året 2020 økte importen av AdBlue® på Drammen havn. Yara har nå mere enn 50 tank-containere i

bruk for å distribuere AdBlue® miljøvennlig på jernbane i Norge.

– Trenger forutsigbarhet – Ja, nå kommer det AdBlue-skip til Drammen havn hver eneste måned, og samtidig har vi økt betydelig andelen vi sender videre med jernbane. I fjor gikk hele 45 prosent av den importerte mengden direkte ut på bane. Så i 2020 sparte vi altså veitrafikken for over 1.500 trailer-turer. Det er en stor besparelse for miljøet og det reduserer også belastningen på veiene. Og målet vårt er å øke bruken av tog ved Drammen havn også i årene som kommer, sier Yara-salgssjefen som samtidig er veldig tydelig på at de trenger mer forutsigbarhet fra Bane NOR sin side. – Bane NOR må komme opp med kompenserende tiltak når de hvert år stenger ned godstrafikken på bane i Drammen. Det planlagte vedlikeholdet, hvor Lieråstunnelen stenger hver sommer i syv uker, er ikke holdbart for godstrafikk på bane, og her hjelper det ikke å kun sette opp «buss for tog» for persontrafikken, påpeker Borge.

Ønsker avklaring om videre utbygging Assisterende havnedirektør Ivar Vannebo påpeker samtidig at det nå også er helt avgjørende at det kommer en snarlig avklaring fra Jernbanedirektoratet og Bane NOR vedrørende videre utbygging av sporkapasitet på Holmen. – Dette er ikke bare viktig for Drammen havn, men også for alle

PÅ PLASS: Her er nok en AdBlue-tank plassert på containertoget ved

Drammen havn. I fjor ble mere enn 1.500 containeremed AdBlue fraktet på denne måten.

ADBLUE-TANK: AdBlue-væsken blir først fraktet med skip fra Tyskland

og Nederland til Drammen havn for så å fylles opp i en stor tank på havna som rommer 5,5 millioner liter. Deretter blir væsken tappet over i tank-containere som så fraktes bort til container-terminalen.

kundene våre som benytter jernbanen daglig i sin fremføring av gods. Innstillingen fra Bane NOR ble sendt til Jernbanedirektoratet i fjor sommer, og det er mange store utbyggings-prosjekter som nå er i gang med bakgrunn i den nylig godkjente reguleringsplanen. Vi opplever en stor økning

i jernbanevolumene, og sammen har vi en unik mulighet til ytterligere å forsterke det intermodale knutepunktet på Drammen havn og dermed lykkes med å overføre store volumer fra sjø og vei til bane, understreker assisterende havnedirektør Ivar Vannebo ved Drammen havn.


Drømmer du om å lage podcast? Podcast gir en unik mulighet til å nå ut med budskapet ditt – her treffer du et publikum som bevisst har valgt å høre på deg! Partner Podcast fra Radio Metro skreddersyr podcaster for din bedrift. Du velger selv om du kun vil leie studio, eller om vi skal hjelpe deg fra A-Å. Les mer på radiometro.no/partner-podcast

radiometro.no


12

DA-Næringsliv

24. mars 2021

Drammensavisa utfordret Terje Gundersen, daglig leder i Svensson Nøkleby, til å spå fremtiden for næringslivet og norsk økonomi. Etter koronaen og etter at samfunnet åpner opp igjen, mener han å skimte overraskende positive signaler. PEKER OPPOVER:

Terje Gundersen, daglig leder i Svensson Nøkleby og styreleder i Drammen Næringsforening, tror service- og handelsnæringen får fart på omsetningen når samfunnet åpner opp igjen.

Tror på eksplosiv gjenåpning – Nordmenn har 120 milliarder kroner mer i banken nå, enn for bare ett år siden, sier Terje Gundersen. – Disse pengene vil sitte løst når samfunnet åpner opp igjen. BENTE WEMUNDSTAD tekst og foto Mange nordmenn har solide bankkonti etter at mulighetene til shopping og reiser ikke lenger er til stede. – Drammens næringsliv er i en heldig situasjon fordi det er mangfoldig. Vi er ikke en by som er karakterisert av én type næring. Samlet sett tror jeg vi kommer oss godt gjennom og ut av krisen som pandemien har påført oss, men det vil bli endringer, tror Terje Gundersen, som i tillegg til daglig leder-stillingen i Svensson Nøkleby også er styreleder i Drammen Næringsforening.

Merverdiavgift Nedstengningen over påske sammen med vaksinering er forhåpentligvis det som skal til for å få kontroll på koronaviruset igjen. Dette er kraftige virkemidler både for enkeltmennesket og for næringslivet – og samfunnet generelt. De store konsekvensene vil ramme når bedriftene skal raskt opp og gå igjen.

– Staten har fem milliarder kroner i utestående merverdiavgift. Utsettelsene som ble gitt var et ledd i tiltakene for å få næringslivet gjennom krisen, og de fleste næringsdrivende har forhåpentligvis kontroll, slik at de kan betale det de skylder. For dette var en utsettelse, ikke en ettergivelse, poengterer Gundersen. – Men jeg frykter at noen går konkurs som følge av manglende midler til å betale når kravet kommer. Sånn sett kan man se på denne perioden som en slags opprensking i næringslivet. De som hadde det vanskelig økonomisk før pandemien, har ikke fått det lettere. Disse hadde muligens blitt borte uansett.

Få søkte råd – Jeg tror mange næringsdrivende er på siste rest av kapitalreserven nå. Alle lånemuligheter er brukt opp, og hus er pantsatt i forsøk på å redde bedriften. Samtidig er ikke alle støttemuligheter regjeringen tilbyr utnyttet fullt ut. Det viser at mange har

vært flinke til å snu hver stein og prøvd alt de kan for å opprettholde bedriften, sier Gundersen, og forteller at hans firma, sammen med Drammen Næringsforening, opprettet et rådgivende team for å hjelpe næringslivet etter den første nedstengningen i fjor. – Dette var et gratis tilbud der bedrifter kunne ringe oss og snakke om hva de kunne gjøre, hvilke muligheter som fantes. Det var veldig få som ringte, og det tyder på at behovet ikke var der.

USA på offensiven Norge er en liten nasjon med få mennesker, og vår økonomi er i høy grad avhengig av den internasjonale, og da særlig USA sin. Sentralbanken i USA har oppjustert prognosene fra 4,2 prosent ved juletider til 6–6,5 prosent, og det er gode nyheter for oss. – Myndighetene har nå tilført den føderale banken tre ganger så mye midler som normalt. Det tyder på at amerikanerne er optimistiske og ønsker å styrke og normalisere økonomien raskt. Kina kniver om plassen som den ledende økonomien i verden, og dette kappløpet tjener vi på, sier Gundersen. Likevel tror ikke Gundersen at ting blir som før igjen: – Mye er endret, og mye vil aldri gå tilbake til normalen. Nordmenn har fått nye mønstre - i bevegelse,

handling og jobb. Det blir mer hjemmekontor for mange, og med det mindre reising. Behovet for næringsarealer blir mindre, og nye digitale møteplattformer etablerer seg og gjør oss mer effektive.

Vekst i kommunen Drammen og omegn må, i likhet med resten av landet, gjenoppbygge næringslivet. I det ligger også en mulighet til å se på utviklingen som er ønsket fremover. – Det er ønskelig med flere innbyggere, og flere bedrifter hit. Det blir litt som høna og egget – hva skal komme først? Vi er avhengige av flere boliger. Sånn som det er nå, er prisene for høye og boligene for få. Norges Bank har signalisert at de fremskynder renteoppgangen til andre halvår i år, og det er gode nyheter for boligmarkedet. Prisene vil dermed justere seg til et mer overkommelig nivå slik at flere kan etablere seg i kommunen. Prisene på næringslokaler i Drammen er lavere enn mange steder i Oslo, og vi håper flere bedrifter ser at det er smart å etablere seg her. Vi har infrastrukturen, og vi vil legge til rette for nye innbyggere.

Allsidig næring Drammen er tradisjonelt en industriby, men nå er det lite industri igjen.

– Vi kan gjøre en jobb med å styrke den industrien som fortsatt er her, sier Terje Gundersen. – I tillegg har vi et universitet her som har lite fokus. Flere fag på universitetet i Drammen hadde vært ønskelig, og med det kommer flere studenter som trenger et sted å bo. USN har mye fokus på helse og helseteknologi, noe som er bra med tanke på det nye sykehuset som skal bygges. Drammen Næringsforening ønsker å styrke tilbudet til gründeres. – Vi skal etablere et gründerhus der vi kan gi gode vilkår for nye bedrifter, sier Gundersen.

Lyst på en øl Utenfor kontoret til Svensson Nøkleby ligger en fullstendig øde og tom gågate. Knapt et menneske er å se, og det er heller ingen grunn til å oppholde seg i gata så lenge butikkene er stengt. – Jeg tror folk flest er sulteforet på muligheten til å gå ut og ta seg en øl, shoppe og oppleve nå. Folk kommer til å beleire både butikker og restauranter når samfunnet åpner opp igjen, tror Terje Gundersen. – Omsetningspilen til service og handel kommer til å peke brått oppover, særlig siden mange ikke har fått brukt den delen av budsjettet sitt.


24. mars 2021

ANNONSE

13

DAGLIG LEDER:Fredrik A. Haaning

Pandemien til tross:

Full fart i markedet for næringseiendom – 2020 ble et godt år for næringseiendomsmarkedet i Norge, og vi i BNM Realist Næringsmegling AS fikk den høyeste omsetningen vi noen gang har hatt før, skriver daglig leder Fredrik A. Haaning i sin markedskommentar. Jeg hadde håpet å skrive den første markedskommentaren i 2021 etter at vi hadde tilbakelagt koronapandemien som traff oss for et år siden. Slik ble det dessverre ikke. Vi står fortsatt oppe i den største økonomiske og globale utfordring verden har sett siden andre verdenskrig. Vaksineproduksjonen og vaksineringen er i gang, men nye mutasjoner av det dødelige viruset oppstår og virkningsgraden for de forskjellige vaksinene mot mutasjonene er omdiskutert. Vi lever derfor fortsatt i en form for «unntakstilstand» både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. De mest optimistiske scenariene beskriver en gradvis retur til normalsituasjonen i løpet av sommeren 2021, men det er usikkert. Det som ikke er usikkert er at det vil ta lang til å komme tilbake til situasjonen før 2020 – om vi i det hele tatt kommer dit uten store, strukturelle endringer. Når det gjelder næringseiendomsmarkedet i Norge og lokalt i vår region ble 2020 et svært aktivt år. Vi i BNM Realist

Næringsmegling AS fikk den høyeste omsetningen vi noen gang har hatt, til tross for pandemien.

Transaksjonsmarkedet i vår region Det har vært – og er – stor aktivitet og mange transaksjoner i vårt markedsområde. På landsbasis var transaksjonsvolumet i underkant av 20 milliarder første halvår 2020, men over 80 milliarder andre halvår 2020. Det betyr at over 80 prosent av transaksjonsvolumet ble gjennomført i andre halvår. Dette er langt over 10-års gjennomsnittet, og det høyeste som er målt i løpet av de siste 10 årene, med unntak av 2015. Det samme var tilfellet for oss i BNM Realist Næringsmegling AS. Det ser ut til at trenden fra andre halvår 2020 fortsetter inn i 2021. Utviklingen for næringslivet under pandemien og rentebanen vil i stor grad avgjøre hvordan 2021 blir til slutt. Det er stor etterspørsel etter gode investeringseiendommer i prissjiktet fra 100 millioner og oppover. Dette drives i stor grad

av et «overlikvid» marked med store beløp som ønskes invester i eiendom med jevn avkastning. I tillegg er det etterspørsel etter utviklingseiendommer for næring/bolig. Markedet etterspør i all vesentlig grad eiendommer med sentral beliggenhet nær hovedvegsystemer, jernbane, havn og bysentra. Avkastningskravet varierer voldsomt fra godt nede på yield 4-tallet til opp mot yield 9.

utsatt betaling for rammede virksomheter. Hvis vi kan se slutten på pandemien i løpet av første halvår, bør ikke konsekvensene for utleieprisene bli merkbare. Imidlertid vil strukturelle endringer kunne påvirke prisbildet over tid. Vi har ikke gjort endinger i vår prismatrise fra i fjor høst.

Leiemarkedet i vår region

Drammen kommune har igangsatt arbeid med ny kommuneplan som skal vedtas i 2023, og som skal gjelde til 2040. dette er et stort og viktig arbeid for hele «nye» Drammen. For næringslivet er det ekstra viktig at det utarbeides en arealplan som gjør det mulig å utvikle – og drive næringsvirksomhet i hele kommunen. Det må også vektlegges et regionalt samarbeid, særlig med kommunene Lier, Øvre Eiker og Sande. Hvis Drammen og regionen skal vinne kampen om bedriftene og de kloke hodene som er innovative, må vi jobbe sammen og være på «tilbudssiden». Det nytter ikke å sitte stille og håpe på at noe skal skje. Planverket må på plass, plan- og byggesaker må behandles raskt og kommunens næringslivskontakter må ut og markedsføre Drammen.

Det er jevn og god aktivitet i utleiemarkedet med etterspørsel etter de fleste typer lokaler. Det er stor variasjon i leieprisene, avhengig av beliggenhet, type lokale, teknisk tilstand og alder. Det er også en klar tendens til at kontorleietakere etterspør nye eller totalrenoverte lokaler som er arealeffektive og med høy teknisk standard. Dette gjelder særlig for større brukere. På handelssiden er det noe større pågang etter butikklokaler, men vi nok avvente pandemiens avslutning før etterspørselen etter lokaler til butikker, restauranter og andre servicetilbud øker i særlig grad. Etterspørsel etter lager – og produksjonslokaler holder seg stabilt høyt. Foreløpig har vi ikke merket noen generell prisnedgang i leiemarkedet på grunn av pandemien, men en rekke gårdeiere har innvilget midlertidig leiereduksjon eller

www.bnm.no

Til slutt

Fredrik A. Haaning Daglig leder


14

DA-Næringsliv

24. mars 2021

– Et vekstsenter i sentrum I januar overtok Scala Eiendom Torget Vest. Samtidig ble Gudrun Røed (44) ny senterleder. Etter tre måneder gror optimismen, og nye leietakere er på vei inn. GEIR A. ARNEBERG tekst Etter at Gudrun Røed overtok som senterleder på Torget Vest opplever hun et utrolig sterkt engasjement blant leietakerne. – Med sin lokasjon som nærsenter midt i Drammen sentrum har Torget Vest et enormt potensial, mener hun. Røed, som er oppvokst på en jordbærgård mellom Risør og Kragerø, var fra 2014 senterleder ved Linderud Senter i Oslo, samt en kortere periode på Kolbotn Torg. Nå er det altså Torget Vest som har blitt hennes nye arbeidsplass. – I min lille Fiat 500 elbil kan du godt si jeg pendler litt mot strømmen, sier Røed, som er gift, har ett barn og er bosatt på Bestum. Sin utdannelse fikk hun ved Norges Varehandel-høgskole i Asker, samt at hun tok en merkantil bachelor i Nederland.

Offensive planer Gudrun Røed er overbevist om at hennes nye arbeidsplass Torget Vest har mye uutnyttet potensiale. – Senteret er sentralt plassert midt i hjertet av Drammen, med lett tilgjengelig via offentlig kommunikasjon. I tillegg er det parkeringskjeller i bygget, samt 600 plasser i parkeringshus med direkte tilknytning til senteret. Med større

Ny eier, nye leietakere og ny senterleder på Torget Vest OFFENSIV LEDER: Gudrun Røed er godt vant til å lede senter i sentrum. Nå gyver hun løs på Torget Vest, med offensive planer for sentrumssenteret. aktivitet, synligere profilering og en bredere butikkmiks skal vi utnytte potensialet som er ved denne beliggenheten, sier hun. Torget Vest har i dag 18 butikker med to spisesteder og et bredt utvalg av mote-, spesial- og nisjebutikker. Noen av butikksjefene har vært med siden senteret åpnet for 23 år siden. – Vi har mange faste kunder, noe vi setter stor pris på. Samtidig så jobber vi med å få inn riktige

Bredere mattilbud

leietakere slik at vi kan nå flere nye og yngre kunder, sier Røed, som har masse planer for fremtiden. – Aktivitetskalenderen er klar. Kundeklubben videreføres, vi skal ha Happy Days med gode priser, og vi skal få et senter med ny «look». Og så skal vi være delaktige i alt av begivenheter som Handelens dag og Elvebyen. Sammen med brennende engasjerte leietakere, skal dette gå bra, sier Røed.

Internasjonalt Matsenter (IMS) holder i disse dager på å etablere seg på senteret og tilbyr matvarer fra hele verden. Blant annet eksotiske krydder, halalkjøtt og forskjellige grønnsaker. I tillegg baker de forskjellige typer nanbrød i butikken. – Her vil det bogne i 1.500 kvadratmeter med masse spennende produkter. Dette er et viktig til-

Vi treffer alle drammensere NR. 2 - 2021

DA

Vi feirer 11 år på rad med Norges mest fornøyde kunder!

DRAMMENSAVISA

Nå er den endelig her – i et opplag på 35 000, med gode muligheter både for annonser, bilag og innstikk, vil Drammensavisa treffe nettopp dine kunder. Vi hjelper deg med annonser og kampanjer i Drammensavisa og DA Næringsliv. Kontakt oss på annonse@drammensavisa.no

eller 32 17 88 11

EPSI 2020

Livet etter 16 år som Drammens ordfører:

DA NR. 1 - 2021

NSAVISA DRAMME

80%

SOLGT!

Siste mulighet,

ge.no

vigenbryg

se www.svel

mensfirma Robot fra dram ent effekt pros oppnår 99,99

Åssiden-gutten Odd Johnsen, med fartstid i SIF og MIF, tipper utfallet av eliteserien 2021. SIDE 10-11

Side 22

Styreleder

VIRUSFRI PÅ TRE TIMER

Magnar Bergo

avis

papir, og stunder med har sine daglige og det er sjel- 4 Myrvold Berg er mye makt i media, Side is. –Det Ordfører Monica til ny papirav sjon, sier hun. gleder seg en monopolsitua den bra med

Flere søker råd enn salg av reiser

vil Nytt Kulturråd synlig gjøre kulturen

Tore Opdal Hansen (64) er fortsatt i full jobb, nå for fylkeskommunen. lige rollen som ordfører 24 timer Men den offenti døgnet er tilbakelagt, og nå dyrker egne interesser i alpinbakken om han endelig sine vinteren og på motorsykkelen om sommeren. SIDE 6-7

Berg Hansen selger norgesferie i år også. SIDE 4

Blå-gult VM-sølv ga gullsmak Side 32-33

Liung og håndball-legende

Solberg (49) fortsetter suksessen fra livet som sitt til livetGlenn toppspiller, som topptrener. Etter det overraskende en har Dramm VMsølvet med Sverigemi Egypt, setter han lista høyt for to-tremuseu år mener han en ny svensk storhetsepoke sine nye landsmenn. egetOmfrisør kan starte. SIDE 12-13

DA

Planlegg vinterens store utflukt nå SIDE 18

Nytt DA Næringsliv i måneden av hver siste onsdag Neste utgavekommer

LAGERSALG DRAMME N NÆRINGSLIV

halvår: Utgivelser første mai, 30. juni 28. april, 26.

DA Næringsliv 24. mars

n NR. 1 - 2021

n DRAMMENSAVISA

SISTE VINTERTØMMING

dreper ikk AS. Den Side 2-3 MedikalTekn ensfirmaet på 99,99 prosent. flittig av dramm nøyaktighet Decon-X brukes orer med en Roboten fra ier, virus og soppsp alt av bakter

– Bra med ny

Oddemann spår Eliteserien 2021

ENDELIG TID TIL EGNE INTERESSER

Haaning har følt på avmakt

SME NY OPTIMI næringsliv i Drammens Rune i Drammen i Leder av Næringsforeningen for næringslivet ser lysning pandemi og Kjølstad (58) snart et år med Allerede i auDrammen etter for brorparten. hjemmekontor

endelig God lyd gir penger i kassa

Michelhar Sven Jøran sitt livsverk endelig Med lyd som i Mjøndalen har på Norsk Lydstudio sen og hans i 2020. Firmaet til et gode penger begynt å tjene på 100 kvadrat, med fra hobbybedrift 20 år vokst på 600 kvadrat SIDE 10-11 fullblods produksjonssenter og fire studioer. seks fast ansatte

Høyres førstekandidat må Fredrik Haaning politiske balansere sitt med priengasjement SIDE 14 vat næringsliv.

70 - 80%

i storstilte næringslivsdager vi har gust planlegges med den krisen å Det positive evner Elvebyen. – har vist at de SIDE 2-3 hatt, er at næringslivet sier han. omstille seg,

Helt frampå – Helt bakpå

på CC Senterleder Marianne Drammen, i Mevik, er førstemann bakpå. vår spalte Helt SIDE 24

gsbilagLørdag: 10.00-18.00. Nærin 10.00-19.00, i dagens avis Midten

Åpningstider: Mandag-Fredag:

Austadgata 18 (Gamle Dags Marked

RKEN BRYGGEPA hele året. e

Litt feriefølels

? se side 20-21 Din boligdrøm

Følg oss på Facebook Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f” Logo

CMYK / .eps

og Instagram!

Strømsø)

skudd til butikkmiksen, sier senterlederen. Baker Hansen flyttet etter 23 år til Gulskogen i februar og nå gleder hun seg over å få inn kjeden Kanel Steinovnsbakeri der Hansen var før. – De skulle ha åpnet torsdag denne uken, men på grunn av de nye retningsreglene for Drammen, så vil de åpne når senteret åpner fullt opp igjen, sier hun.

Bakeri – og middag Kanel Steinovnsbakeri er et moderne bakeri med fokus på nystekte bakervarer, surdeigsbrødbrød, ferske smørbrød og sunne lunsjretter. – Ambisjonen i Drammen er å utvide sortimentet til hjemmelagde supper og steinovnsbakt pizza til lunsj og middag, fordi lokasjonen på Torget Vest har potensialet til å tiltrekke seg gjester også på kveldstid. Kanel har i dag sju avdelinger på Østlandet, som eies av fjerde og femte generasjon i Baker Østbyfamilien, som har drevet i bakeribransjen siden 1882. Vi gleder oss! – Vi har også tegnet kontrakt med Princess som vil åpne i løpet av våren. Butikken vil bli å finne i 2. etasje på senteret, ved siden av vår frisør, Look’n Roll. Norges største interiørkjede flytter sin virksomhet fra Magasinet til Torget Vest. – Vi forhandler med flere nye leietakere, og vi har stor tro på at vi skal fylle opp lokalene på Torget Vest igjen, sier en entusiastisk senterleder.

4 Fakta Torget Vest

Ove Geir Andheim Salgsleder DA Næringsliv Telefon: 905 90 706

Byggeår: 1997 Antall butikker: 18 Antall parkeringsplasser: 63 Antall besøkende per år: 869 000 Omsetning 2020: 180 mill.


24. mars 2021

ANNONSE

15

TANGENKAIA – hva skal til for å skape en ny bydel?

NORGES LENGSTE GRAFFITIVEGG: finnes på skur 4. Her holder også Haandbryggeriet til. Foto: Terje Borud

Tangenkaia har en rik historie bak seg. Her har det vært både skipsfart, havnevirksomhet og handel. Nye tider har imidlertid endret på dette, og nå vil en helt ny bydel reise seg om noen år.

(37 %) og Drammen kommune eiendomsutvikling (67 %) etablerte i juni 2020 et felleseid selskap, Tangenkaia Eiendom AS. Dette samarbeidet skal sikre en helhetlig utvikling av en ny bydel her.

området. Deres innspill vil bidra i utvikling av Tangenkaia til en ny og spennende bydel i Drammen, sier prosjektsjefen i Bane NOR Eiendom.

Tom Helgesen

Slutten på havnevirksomheten på Tangenkaia

Drammen kommune vedtok i 2020 områdesatsning Strømsø, som inkluderer Tangenkaia. Derfor har Tangekaia Eiendom AS allerede etablert dialog med Knutepunkt Strømsø, og ser at det er synergier å hente med tanke på å jobbe mot sammenfallende mål. Ambisjonene er å skape en bærekraftig og fremtidsrettet bydel med virksomheter, temporære og permanente aktiviteter og gode byrom med hyggelige møteplasser for folk i alle aldre. Apropos bærekraft, så er Tangenkaia også med på samarbeidet om å utrede muligheten for byferge i Drammen.

– Vi ønsker at Tangenkaia skal utvikles til et levende byområde, og vi vil at utviklingen skal skje i tett dialog med innbyggerne i Drammen. De som har tilknytning

til Tangenkaia og nærområdet, har nyttig innsikt om lokale behov og dagens bruk av området, og det må vi ta med oss inn i prosjektet, sier Connie Nyhaven, prosjektsjef i Bane NOR Eiendom. Bane NOR Eiendom

En viktig identitetsmarkør for området er Tollboden fra 1877, en vakker bygning som er fredet både innvendig og utvendig. Den er nylig renovert, og huser i dag flere små bedrifter. –Havnevirksomheten på Tangenkaia flyttes, dermed kan området få nytt liv og gjennom langsiktig transformasjon og forvandles til en helt ny bydel i Drammen. Vi vil likevel ta vare på historien gjennom aktiv bevaring av bygninger og historiske spor, for vi vet at historien er en viktig premiss for å lykkes med å gi Tangenkaia en unik identitet, mener Nyhaven.

Skal utvikle 100 mål havneområde

UTVIKLING: Connie Nyhaven (BNE) og Magne Øien (DKEU) samarbeider om utviklingen av Tangenkaia gjennom selskapet Tangenkaia Eiendom AS. Foto: Terje Borud

– Tangenkaia skiller seg en del ut fra mange av de andre utbyggingsområdene i Drammen. Hvordan har dere tenkt å løse dette? – Det røffe og industrielle preget er noe vi allerede nå tar med oss inn i arbeidet med å bygge opp en profil for prosjektet. Tangekaia Eiendom AS skal utvikle 100 mål havneområde fra Tollboden til Slippen, og vi har engasjert Leva Urban design til å bistå oss i prosessen med å skaffe lokal innsikt gjennom en brukerundersøkelse. Der spør vi også om folks drøm for Tangenkaia i framtiden og om ideer til hva som kan skje i

Dialog med Knutepunkt Strømsø

Ønsker kontakt med så mange som mulig – Vi håper å få innspill og komme i kontakt med så mange som mulig, og oppfordrer de som går rundt med gode ideer om å ta kontakt med oss. Brukerundersøkelsen har vi sendt på sms til 5000 drammensere i nærområdet til Tangenkaia, og vi håper på mange svar, sier Nyhaven. Den formelle planprosessen vil først starte opp seinere i år når selskapet har skaffet seg nok innsikt til å ha en klar visjon og strategi for utviklingen. Det vil bli flere muligheter for å komme med innspill og Nyhaven oppfordrer alle til å engasjere seg! Deretter vil det pågå en gradvis utvikling og utbygging over flere tiår.


HELT BAKPÅ Aslak Hougen – Daglig leder i Polinor Media og Drammensavisa Hvilken bok har betydd mest for deg profesjonelt? – Har hatt stor glede av alt fra klassiske Dale Carnegie til Kahneman sin «Thinking, Fast and Slow» og Stephen Covey sin «7 Habits». Den jeg likevel oftest kommer tilbake til er «From good to Great» av Jim Collins. En av de første bøkene av sitt slag som brukte forholdsvis god empiri for å gi noen retninger for hva som er god ledelse. Et viktig poeng her er at det er viktigste å sikre at en har de rette folka med på bussen (organisasjonen). Først da betyr destinasjonen noe. Hva gjør du etter jobb? – Med en 5-åring i huset og lange arbeidsdager, er det viktigste prioriteringen å få tid til «Tommyball» med han, før leggetid.

4 Fakta

Er du aktiv i idrett? – Nei.

Navn: Aslak Hougen

Hvor drar du på ferie? – Før Covid hadde vi vært år lengre reiser og besøkte min kones familie i Florida og Sør-Amerika, men nå om dagen brukes mye tid på hytta i Trysil.

Tittel/ selskap: Daglig leder i Polinor Media og Drammensavisa Alder: 41 år Sivilstand: Gift med Elis og har Magnus på 5 år.

Sjø eller fjell? – Det avhenger av årstiden.

Fakta:

Ditt yndlingsprogram på TV? – Veldig glad i dokumentarer. Men ingenting på TV har noen gang trumfet første sesong av Lost.

Ditt livsmotto? – Den som gir seg har tapt.

Hva ler du av? – Britiske komikere, livet og litt for ofte meg selv.

Favorittmat? – For mye godt til å kunne velge en favoritt. Alt for glad i mat.

Hvilket annet yrke kunne du tenkt deg? – Jeg har alltid vært heldig og fått lov til å jobbe med fantastisk dyktige folk, og det har vi til gangs i Drammensavisa og Polinor Media. Det vi gjør er viktig og det er utrolig

tilfredsstillende å bygge noe nytt. Endelig har jeg en jobb som er enkel å forklare til andre; Hva gjør du? Vi jobber for å lage Norges beste lokalavis.

Drammensavisa er byens nyeste og eneste fulldistribuerte avis som når ut til 35.000 drammensere, hver måned. Holder til på Gulskogen sammen med Polinor Media AS som gir ut flere publikasjoner.

Drømmer du om å lage podcast? Podcast gir en unik mulighet til å nå ut med budskapet ditt – du treffer et publikum som bevisst har valgt å høre på deg! Partner Podcast fra Radio Metro skreddersyr podcaster for din bedrift. Du velger selv om du kun vil leie studio, eller om vi skal hjelpe deg fra A-Å. Les mer på radiometro.no/partner-podcast

radiometro.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.