DA Økonomi & Næring Oktober 2022

Page 1

Ukrainer gir drammenserne solstrøm I 2019 opprettet den opprinnelige ukrai­ neren Peter Grubyi (59) Viken Sol. Naboen til Eiker Motorshop i Hokksund har bok­ stavelig talt en strålende utvikling – med ti-dobling av omsetningen siste året.

n DRAMMENSAVISA – ØKONOMI & NÆRING

n NR. 10 - 2022

Azets flyttet fra 500 til 95 kvadrat i Kontorhuset ECIT signerte kontrakt med elektrogigant • Elkonor – en av Norges største elektro­installatør­ kjeder – har valgt drammens­baserte ECIT som sin nye partner på sky­ tjenester og IT. Kontrakten har en stipulert verdi til 35 millioner.

Sparte stort på husleien

• De to kollegene i ECIT Solutions One – rådgiver og ansvar­ lig selger, Raymond Ystenes og salgs­ direktør Lars David Klausen (54) – kan glede seg over at ny stor kontarkt er undertegnet.

• Da Azets 12 medarbeidere forlot sine enorme kontorer på 500 kvadratmeter i Kobbervikdalen, og flyttet inn på 95 kvadratmeter i Kontorhuset, forlot de også dyr husleie, skyhøy strømregning – og erstattet det med høyere effektivitet. • Daglig leder Hakon Lærum i Kontorhuset og Azets avdelingsleder i Drammen, Hanne Franche er begge tilfredse med den nye kontorløsningen til regnskap- og rådgivningsselskapet.


2

DA - Økonomi & Næring

26. oktober 2022

NÆRINGSLIVSLEDEREN «Næringslivslederen» er DA Økonomi & Nærings egen tumleplass for Drammens næringslivstopper. Til hver utgave utfordrer avisa en næringslivstopp i Drammen til å bidra til avisas nye kommentarserie. Denne uka er det Kai Roar Bjerkeengen.

www.drammensavisa.no Telefon: 32 17 88 11 Tips: red@drammensavisa.no Annonsering: annonse@drammensavisa.no Ansvarlig redaktør: Geir A. Arneberg Frilansjournalist: Marianne Bergvall Frilansjournalist: Terje Brun-Pedersen Desk ansvarlig: Jo Guribye Salgs- og markedsrådgiver: Trond E. Pedersen Salgsleder – DA Næringsliv: Ove Geir Andheim Daglig leder: Aslak Hougen Besøks- og postadresse: Støperigata 7 3040 Drammen Utgiver: Drammensavisa AS Org. nr. 826 423 552 Layout: Edda Grafisk AS Trykk: Polaris Trykk Arendal AS Distribusjon: Posten Norge AS Har du utfordringer med levering av Drammensavisa, send epost til drift@drammensavisa.no Drammensavisa er 100% annonsefinansiert og er politisk og ideologisk uavhengig. Drammensavisas innhold er redaktørstyrt, og redaksjonen har full integritet. Medlem av Norsk Redaktørforening og redigeres etter redaktørplakaten

Tør vi å tenke nytt? Gravferdsbransjen er en spesiell næring som de fleste ikke ønsker å forholde seg til. I hvert fall ikke før man må. I denne Næringslivslederen tar Kai Roar Bjerkeengen, daglig leder i Personlig Gravferd, til orde for nye tanker også for denne bransjen. Det meste rundt oss forandres med tiden. Slik er det også i gravferdsbransjen. Men her har jeg følelsen av at endringene må modnes over tid. Sterke tradisjoner og faste ritualer holder en stødig hånd over oss når vi plutselig står i en av livets vanskeligste faser. Her har kirken i mange år hatt en trofast plass, og de har vært en trygg havn for mange i sorg og savn. Det velger jeg både å tro og håpe at den skal videre fremover også. I min egen familie har vi alltid søkt til kirken når vi har hatt dødsfall. Og vi har hatt mange av dem den siste tiden. I løpet av bare ett år mistet vi fire av våre nærmeste. Og ser vi enda fire år tilbake, var det ytterligere to til, altså 6 dødsfall på relativt kort tid. Det oppleves særdeles røft og man rekker knapt å reise seg igjen mellom hvert dødsfall. Etter 16 år som gravferdskonsulent skulle man tro at man var bedre rustet. Alt blir så annerledes når man blir sittende «på andre siden av bordet». Det som slår meg i ettertid, når man rekker å tenke, er at nesten alle disse begravelsene ble tilnærmet helt like. Kun noen små musikalske forskjeller. Vi som velger kirken må følge et fastlagt gravferdsrituale og her møter vi på utfordringen; De fleste seremoniene blir nesten helt identiske. Som barn oppdras vi til å være selvstendige, uavhengige individer som tar egne valg og at våre veier da ofte går i litt forskjellige retninger er naturlig. Men når døden innhenter oss, skal vi plutselig alle være så like som mulig. Poenget er; Vi, både begravelsesbyråene og de forskjellige trossamfunn, har en plikt til å ta vare på både de sterkt troende, de som bare tror litt og de som av

ulike grunner ønsker å være helt nøytrale. Alle fortjener å bli møtt med samme respekt og verdighet for sitt livssyn. Undersøkelser og statistikk viser at kirkens medlemstall går nedover hvert eneste år, men at antall gravferder i kirken holder seg ganske sterkt. Dette kan fort endre seg dersom ingen vektlegger det som betyr mye for mange. Og jeg tror det haster. Bare se endringen av symbolbruken i dødsannonser. Dette leser jeg som et stille tegn på at noe er i endring. Jeg møter stadig folk som åpent forteller om en følelse av at de «må» benytte kirken for å finne den høytidelige og verdige rammen man ønsker til avskjeden. Kirkerommet betyr noe for oss og det gir oss trygghet. Det følger mange av oss gjennom forskjellige livsfaser som dåp, konfirmasjon, bryllup og gravferd, til tross for at selve troen på en gud ikke nødvendigvis er så sterk lenger som for et par tiår tilbake. I flere av begravelsene Personlig Gravferd har bistått i sommer, har pårørende kommet med egne ønsker knyttet opp mot blant annet musikk. Og akkurat musikk er en viktig del av seremonien. Den er stemningsskapende, den har en helt særegen egenskap til å påvirke følelsene våre, og den gjenspeiler ofte den avdøde. Når disse ønskene ikke møtes, i den grad familiene har behov for, så får man raskt en situasjon der man må velge mellom å beholde den høytidelige rammen kirkerommet gir til avskjed eller å gi musikken sin fortjente plass. Et alternativ vil da være en livssynsåpen gravferd et annet sted enn i kirken. I en av begravelsene i sommer fikk familien sitt musikkøn-

ske innvilget, mot at musikken ble spilt 5 minutter før klokkene ringte inn til seremoni. Altså musikken var godkjent til å kunne benyttes i kirkerommet, men ikke i selve seremonien. Jeg synes det er trist at det skal være sånn. Sånn kan det rett og slett ikke være. Som bransje mener jeg at vi er tillagt et stort ansvar for å formidle de etterlattes ønsker, og sammen med kirken, prestene, organistene eller det trossamfunnet det gjelder, bør vi tåle en dialog om å tilstrebe at flest mulig fortsatt kan bruke kirkerommet til å ta et verdig farvel. Mitt ønske og mitt håp er at vi alle bør møte familier i sorg, med forståelse og rom for at vi alle kan være forskjellige og ikke nødvendigvis må passe inn i et A4-mønster. Vi skal selvfølgelig vise respekt for de rammene de forskjellige trossam-

funn har satt, men jeg tror det er på høy tid at vi bør ha åpenhet og aksept for at noen velger andre personlige ting i tillegg til det tradisjonelle.

Kai Roar Bjerkeengen, daglig leder i Personlig Gravferd

Savnet av den sosiale plattform I dag preges næringsseksjonen i Drammensavisa av temaet «kontor 2023». Det er ikke tilfeldig. Etter nesten to år med påtvunget hjemmekontor for store deler av den arbeidende del av folket, er det igjen lov med sosial kontakt – også på arbeidsplassen. Heldigvis.

Mange forhold må veies opp mot hverandre når man etter to års vakanse igjen skal samles under samme tak – og entre våre gamle kontorer.

Flere selskaper har både tjent mer penger og samtidig økt effektiviteten ved at de ansatte har jobbet hjemmefra. Det betyr en ny tilvenning, og et nytt tankesett med større variabler, når verden igjen er blitt normalisert.

Når vi i dagens utgave av Drammensavisa Økonomi og Næring kan lese om hvilke «moderne og amerikaniserte» trender som eksempelvis Kontorhusets mange leietakere får utnytte, og de nye tilpasningene som gjøres for å reinstallere kontorer til en mer

Alt er ikke som det var. Erfaringene er nye. Tilpasningene skal igjen revurderes.

moderne møteplass, slik Kontorcompaniet omtaler under samme tema, sier det noe om at behovet under koronaens herjinger har gjort noe med vår bevissthet rundt det tradisjonelle kontoret. Hjemmekontoret og savnet av den sosiale plattformen som kolleger utgjør, har påvirket bevisstheten til selve kontorplassen og omgangen med arbeidsgivere og ansatte. Vi trenger hverandre, men bare på en litt mer moderne og annen måte.

Kall det gjerne bevissthet styrt av ubevisstheten.

Ansvarlig redaktør Geir Arneberg


26. oktober 2022

ANNONSE

3

Du kan få rask hjelp til å skaffe SOLCELLEANLEGG PÅ ETT STED

Mens strømmen blir dyrere, ser stadig flere både private, bedrifter og innen landbruket nytten av eget solcelleanlegg. Kunden etterspør ofte noen som kan ta hele prosessen. Solceller har de siste årene blitt mer vanlig på tak av hus og næringsbygg, og Ingeniør Ivar Pettersen AS har tilbydd løsninger for kunden til private, næringsbygg og landbruksbygninger. Den senere tiden har etterspørselen tatt av, og nå er det mange ulike løsninger som finnes på markedet for både tak og fasader. - Vi har samarbeid med flere leverandører, og kunden kan gå inn på vår nettside og få estimat på kostnad og forven-

4 Fakta ■ ■ ■

Det er like mye soltimer i Norge som i Tyskland. Et solcelleanlegg er estimert til å vare i 30 år. Stortinget jobber med en handlingsplan for å øke solkraft med solceller i Norge, og minske begrensninger som søknadsplikt og krav om nettinnmelding for små anlegg. Enova støtter private som vil investere i solcelleanlegg både på hus og fritidseiendom med inntil 47 500 kroner, og Ingeniør Ivar Pettersen AS hjelper til med søknaden. Solceller kan legges både på eksisterende og nye tak og fasader.

tet produksjonsmengde ut fra adresse. Deretter kan vi prosjektere, levere og montere anlegget helt ferdig til bruk, sier serviceleder Christian Tverberg. Ingeniør Ivar Pettersen AS har leveranser av ulike systemer for kunden, og eget spesialtrent team som tar seg av monteringen i Vestfold, Telemark, Viken, Innlandet og Oslo.

Mer lønnsomt -Med høyere strømpriser blir det mer lønnsomt med solceller, og forventet høye strømpriser fremover gjør at stadig flere ønsker å bestille solceller på tak eller fasade, sier Vegard Tandberg som er avdelingsleder i Drammen. Selv om det har vært en stor økning i montering av solcelleanlegg den siste tiden, er det forventet en eksplosiv vekst i tiden som kommer. Stadig flere snakker om klimatiltak og alternativ energi. Med strømprisen de siste månedene har dette blitt enda mer aktuelt. -Vi leverer alt fra enkle mindre anlegg til avanserte fasade-paneler. Det mest vanlige i dag er paneler med silisium, mens CIGS kommer etter hvert som gir bedre tilpasning på bygg og fasader, sier Tandberg. Han peker på at det ikke bare er sydvendte takvinkler som gir strømproduksjon, og at solcellepaneler har effekt også om det er overskyet vær.

Tlf. 32 21 21 21

PÅ BILDET: Vegard Tandberg, Geir Ivar Pettersen, Christian Tverberg

Kort leveringstid -Når kunden går inn på nettsiden og sjekker sitt hus, kommer det opp hvor paneler som bør monteres og hvor mye strøm dette gir. Samtidig får du opp hva anlegget koster, og forventet lønnsomhet, sier Tverberg. I dagens marked med stor økning i interessen har mange som vil ha solceller opplevd lang leveringstid. Ingeniør Ivar Pettersen AS har kort horisont fra bestilling til levering hos kunden.

Derfor er tiden forholdsvis kort fra kunden sjekker om sitt bygg egner seg og lønnsomheten i et solcelleanlegg, til bestillingen ordnes og monteringen på taket er ferdig. -Vår fordel er at vi er en etablert leverandør som har gode leverandører, samtidig som vi står ansvarlig for hele jobben til ferdig produkt hvor anlegget kan levere strøm. Dette gjør det enklere for kunden å ta bestemmelsen og bestille solcelleanlegg hos oss, sier Tandberg.

www.pettersen.no


4

DA - Økonomi & Næring

26. oktober 2022

kontor 2023 Kopierer en suksess hvert år Askland Service og Salg AS i Kobbervikdalen har evnen til å kopiere egen suksess år for år. Resultatene, servicen og økonomikontrollen har gitt de fem ansatte en rekke priser – fra Gaselle til høyeste score på kredittverdighet. GEIR A. ARNEBERG tekst og foto Kopimaskiner var geskjeften hos Askland Service fra oppstarten i 1988 til 2004. Men i 2004 var det dagens eier og daglige leder Bjørn Wessel (53) fra Drammen som overtok selskapet. Wessel endret ikke på konseptet fra det tidligere enkeltmannsforetaket, men gjorde selskapet til et AS, og endret navnet til Askland Service og Salg AS. Og at det er service som kommer før salg i firmanavnet var ingen tilfeldighet. – Selvsagt er det salget av kopimaskiner som veier tyngst økonomisk, men servicedelen er viktigst. Et godt rykte og gode kundeforhold er det som sikrer fremtiden, sier Wessel. Bevisene er mange. Blant annet seks strake Gaselle-kåringer fra 2011 til 2016, etterfulgt av priser for sunn og god kredittverdighet og over 930 av 1.000 Delphi-score de tre siste årene.

Her er hele Askland-staben samlet, ved Bjørn Wessel (f.v.), Frode Sellevold Ringen, Dag Henning Ingebretsen og Lars Herikstad.

Spisset satsing i tøft marked Service på og salg av multifunksjonsmaskiner er et tøft marked. Det er mange om beinet. Da gjelder det å ha riktig agentur og et godt renomé hos kundene. Det har Askland. – Vi har Sharp som vår store leverandør. Det japanske agenturet arvet vi fra vår forgjenger, forklarer Wessel, og slenger en penn over bordet. En trykkpenn med utskiftbart bly. – Derav navnet Sharp. Det var de som fant det opp, forklarer Wessel. Men for oss er Sharp først og

fremst en storleverandør av kopimaskiner, rettere sagt multifunksjonsmaskiner. –Det er et marked der det er mange konkurrenter, men Sharp har alltid levert gode og konkurranse dyktige maskiner. Japanerne har kvalitet i alle ledd, forsikrer Wessel. Og med multifunksjonsmodeller anno 2022 snakker han om printing, kopiering og skanning med tilhørende programvarer hvor høy grad av sikkerhet er et stikkord. Info- og møteromsskjermer har også blitt et viktig satsnings område for oss, mange

kunder som ønsker å fornye seg på den fronten. I tillegg tilbyr Askland postbehandlingsutstyr, kassaløsninger, fiberlinjer, PC utstyr samt IKTtjenester. Sikkerhet er et stikkord som går igjen og som mange er opptatt av. – Hacker-episoden på Stortinget denne våren er et godt eksempel på hvor galt det kan gå. Derfor er sikre rutiner og sikre programmer viktig. Med våre programmer får man både sikker koding og rask tilgang til sletting av harddisk, forklarer Wessel

4 Fakta: Askland-historien ■ Selskapet startet med Hans Askland & Co. En gang etter krigen. Da var det regne- og skrivemaskiner det gikk i. Roald Wessel jobbet som servicesjef i gamle Askland, og startet i 1988 Askland Service for blant annet å håndtere service på kopimaskiner. Det ble starten på det som i dag er Askland Service og Salg AS.

Bjørn Wessel foran en kopimaskin som illustrerer godt hva Askland livnærer sin virksomhet på.

■ Sønnen til Roald Wessel, Bjørn, overtok altså selskapet i 2004 da Roald gikk bort. Samme tiår kom fargeprinterne. Senere har

bransjen endret seg mye. Bjørn Wessel har drevet en sunn og fornuftig bedrift i alle år, og har blant annet mottatt utmerkelser som Årets Sharp-center i 2009, og ble kåret til Gasellebedrift sammenhengende fra 2011 til 2016. ■ Våren 2013 flyttet de inn i dagens lokaler i Kobbervikdalen 75, der fire ansatte – alle med lang erfaring i bransjen – server mange små og mellomstore bedrifter i Drammen og omegn.

Sikker plattform Han er smertelig klar over at han er i en bransje der det er mange om beinet. Men mange års erfaring og opparbeiding av kundekrets har gitt dem en trygg posisjon i markedet i og rundt Drammen. Etter ti år i Kobbervikdalen og totalt 30 år i bransjen har Askland fortsatt til gode å ha røde tall i regnskapet. Foruten Sharp som sitt største agentur, fører de også merker som Legamaster, Brother, Panda, Omega, Quadient, Lenovo og Epson, og øvrig det kundene etterspør. – Men det er i utgangspunktet store maskiner til bedrifter. De mindre maskinene til private for mindre jobber er i utgangspunktet et litt annet marked, og tilhører i større grad Elkjøp og Power, forklarer Wessel, som mener målet om et papirløst samfunn heldigvis er langt unna. – Fortsatt er det mange som vil lese på papir, og vår erfaring er at forbruket av papir fortsatt er ganske høyt. Stikk i strid med målsettingen til mange. Og det er bra for oss, sier Wessel. I dag er 95 prosent av alt salg av kontormaskiner til bedrifter basert på leasingavtaler, det er veldig få firmaer som kjøper store og dyre maskiner. Med leasingavtaler får firmaer utgiftsført kostnadene på driften og man er mer fleksibel i forhold til endringer i maskinparken.


26. oktober 2022

DA - Økonomi & Næring

5

Moen – fra megler til møbler Kontorcompaniets daglige leder Pål Moen utenfor lokalene i Havnegata 33. Nå er tidene endret, og optimismen rår i et marked som ble sterkt preget av koronatiden.

Fikk loset Kontorcompaniet gjennom vanskelig koronatid Under koronatiden tæret det på tålmodigheten hos Kontorcompaniet – som Pål Moen overtok etter sin far i 2019. Tross stigende rente og høy strømpris – snakkes det igjen om trender og om fremtiden i kontormøbelbransjen. GEIR A. ARNEBERG tekst og foto Kontorcompaniet ble startet av Ulf Moen i 1981. For drammensere flest er de godt kjent for sitt årlige julegavemarked og for salg av kontormøbler. Siden 2019

Grorudstolen konstruert av Hans Bratterud, er et eksempel på god norsk design.

er det sønnen Pål som har eid og drevet selskapet. Det gjør han sammen med sin kone Marianne Tangen, som han også har to barn sammen med. –Julegavesalget videreføres, men ikke i den grad som tidligere. Nå har vi flyttet dette opp i andre etasje og åpnet for årets julesesong – og fokuserer på kontormøbler i første etasje, forklarer Pål Moen. 41-åringen som egentlig skulle bli eiendomsmegler, har endelig fått ristet av seg den tøffe koronaperioden, og tillater seg igjen å tenke fremover. –Det er selskaper som kjøper møbler av oss. Og da alle skulle

Denne gamle skrivemaskinen hører til huset og kontoret i Havnegata 33, og har stått der siden huset ble tatt i bruk på 1800-tallet.

på hjemmekontor, ble det lite omsetning, sier han. Men fra 14 millioner i 2021 – og enda verre i 2020 – styrer han nå mot 20 millioner i omsetning i 2022. –Det har tatt seg opp igjen. 2022 var som å slå på en bryter igjen. Og for egen del fikk vi i stand en kjempeordre med Norwegian, som langt på vei redde oss, sier han. Selv om han mer enn gjerne anbefaler salg fra egne produsenter til sine kunder, vedgår han at det ikke alltid stemmer. –Mange kunder har mye møbler fra før. Og når de har møbler jeg ser vil passe inn i det nye de bestiller, anbefaler jeg faktisk at de gjør det. Det handler ikke bare om å tjene mest penger, men vel så mye om at kundene blir tilfredse. Moen viser til en bransje der kastmentaliteten tradisjonelt har vært for stor. –Heldigvis er det blitt noe mer gjenbruk av kontormøbler. Det er bra for miljøregnskapet og lommeboka, sier han. Og om trender og utvikling innen egen bransje, påpeker han at mye er tradisjonelt og går igjen, men at stadig flere tenker mer på utformingen av sine kontorer. Og at «fargen» svart har fått en sterkere posisjon. –Folk er mye på kontoret, og skal man mene noe om en enhetlig utvikling, så er det at flere og flere innreder sine kontorer som en slags dagligstue og dagligrom,

«Heat» er en populær taklampe, produsert av Northern, men opprinnelig designet av svenske flyktninger.

Mobile stillerom har vært en slager. Pål Moen understreker at det mange steder er vanskelig å finne rom man kan snakke uforstyrret, men at man i et slikt mobilt rom forblir 100 prosent lydtett. – Og så kan du ta det med deg hvis du flytter, sier han.

Julemarkedet er blitt en tradisjon hos Kontorcompaniet, og er nå permanent flyttet opp i 2. etasje.

der stikkordet «hjemmekoselig» kommer i forsetet. Kontoret blir mer og mer en møteplass og en arena for teamarbeid, poengterer han.

–Denne tankegangen blir også innprentet hos mange arbeidsgivere, som skal lokke sine arbeidere tilbake på kontoret etter to år med hjemmekontor, sier Moen.


6

ANNONSE

26. oktober 2022

Skaper Telemarks nye

KNUTEPUNKT

TERJE RØNNING: (t.v.) er daglig leder for nye Grenlandsporten AS, mens senior bedriftsrådgiver Stian Jensen i Viken Fiber stolt kan konstatere at samarbeid er inngått om levering til hele den nye industriparken.

På nær en million kvadratmeter fylles nye Grenlandsporten. Snart overtar området som det nye bindeleddet på E18 mellom Østlandet og Sørlandet. Noen kilometer før dagens avkjøring fra E18 til Porsgrunn, utvikler grunneier Lønnebakke Næringspark. På et tomteområde like øst for Langangen i Porsgrunn kommune er det regulert 930.000 kvadratmeter til næringseiendom under navnet Grenlandsporten.

En næringspark i rute I dag er store deler av området planert ut, vann- og avløpsnettet lagt, strøm- og fiberkabler strukket, deler av veiene er asfaltert

4 Om Viken Fiber Viken Fiber er Norges største fiberselskap, og hovedkontoret ligger i Drammen. De leverer daglig bredbåndtjenester til 225.000 kunder i over 50 kommuner i Viken, Oslo, Vestfold og Telemark. I tillegg til hovedkontoret i Drammen, har selskapet avdelingskontorer i Oslo, Porsgrunn, Skedsmokorset, Sarpsborg og Hønefoss. Det gir Viken Fiber den lokale tilstedeværelsen og nærheten til kundene som de mener er avgjørende, og selskapet er dessuten en Altibox-partner. Viken Fiber eies av Lyse Fiberinvest AS 65 prosent (heleid selskap av Lyse AS), Glitre Energi AS 26,5 prosent, Lier Everk Holding AS 4,6 prosent og Hadeland Energi AS 3,9 prosent. (Kilde: https://vikenfiber.no)

og flere traseer er utstyrt med gatelys. Med andre ord, de første byggetrinnene nærmer seg. –Når den nye E18-parsellen med ny bru og tunnel ved Langangen står ferdig i 2025, vil denne tomta bli det nye knutepunktet på E18. For selv om området er regulert til næring, blir det altså både motell, bensinstasjon, ladestasjon til biler, restaurant, take away og dagligvarehandel. Med direkte av- og påkjøring fra E18, vil dette mest sannsynlig overta for senteret som er bygget opp rundt den gamle E18-avkjøringen til Skien og Porsgrunn, forteller Terje Rønning (67), daglig leder for eierselskapet Lønnebakke AS og for nye Grenlandsporten AS. For serviceområdet som åpnes for publikum like ved E18, røper Rønning at det er flere kjente merkenavn som vil dukke opp. Foreløpig kan han ikke røpe hvem.

Erfaren leder for næringsparker Terje Rønning er oppvokst i Batnfjord på Nordmøre, men bosatt på Vollen i Asker. Etter at han tjenestegjorde som yrkesmilitær i forsvaret de første årene av sitt voksne liv – har han de siste 30 årene holdt seg til lederroller innen utvikling av flere av de største næringsparkene på Østlandet. Det skorter ikke på dokumentasjon. Lederrollen han har i Grenlandsporten, har han tidligere ikledd seg både i Gardermoen Næringspark, Vinterbro Næringspark og Dæhlie Skog i Vestby. –I en sånn jobb er det nok ganske viktig

med erfaring. Det er litt av en byråkratisk kabal som skal gå opp før spaden kan stikkes i jorda, forteller han, om jobben i Grenlandsporten som han startet i for over to år siden. Da var hele området en eneste stor skog. Men nå er altså skogen borte, grunnen slettet ut og fundamentert og ledningsnettet strukket på store deler av den enorme eiendommen. –Grenlandsporten ser også på løsninger som vil gjøre parken til en grønn energipark, basert på energiutnyttelse av solvind- og vann, forteller Terje Rønning. Og miljøhensyn har da også utgjort en stor del av det arbeidet som så langt har foregått på tomta. –Tidligere kunne man nær sagt tippe

løsmasse nær sagt fritt. Men i dag – av miljøhensyn – må alt dokumenteres og leveres godkjente mottak.

Solid ordre for Viken Fiber Mens entreprenørfirmaet Hæhre står for alt arbeidet i den nye næringsparken, har også drammensbaserte Viken Fiber fått en stor rolle i parken som foretrukken leverandør av alle tjenester på fiber til Grenlandsporten. – Viken Fiber er stolte av få lov til å være foretrukken leverandør av fiber til Grenlandsporten. Dette er et attraktivt område langs E18 sentralt i vårt nedslagsfelt, forteller senior bedriftsrådgiver Stian Jensen (37) i Viken Fiber,


26. oktober 2022

ANNONSE

7

Grenlandsporten Næringspark – nytt bindeledd mellom øst og sør på nær en million kvadratmeter identisk med mannen som fremforhandlet kontrakten med Grenlandsporten og Terje Rønning, som forteller at valget av Viken Fiber som bredbåndsleverandør var enkelt. –Vi fikk et godt tilbud fra en av de største operatørene i vårt distrikt. Dessuten er Viken Fiber en leverandør med faglig tyngde og godt renommé. Dermed er det også enkelt for oss å promotere tjenesten overfor fremtidige kunder i Grenlandsporten, sier Rønning. Stian Jensen legger til at det nå legges fiberkabler i bakken sammen med strømnettet til hele Grenlandsporten. –Det er en stor jobb og mange kilometer med kabel som går med. Dessuten har det vært krevende å legge kabler til

industrifeltet langs E18, sier Jensen, men poengterer at jobben langt på vei er gjort og at alle nye kunder i Grenlandsporten vil få sin egen dedikerte fibertilknytning.

sentrale knutepunktet mellom Vestfold, Telemark og Sørlandsfylkene, med kort avstand både til Grenland, Larvik og det sentrale Østlandet.

Det nye knutepunktet

Tilbyr wifi-løsning for bedrifter

Første etappe av Grenlandsporten er på 200 dekar, og delen av tomta som grenser til E18, skal altså tilrettelegges for publikum. Foreløpig er 10 næringstomter lagt ut for salg. Seks tomter er allerede solgt. –For alle fremtidige pendlere på E18, folk som skal på ferie og østlandsfolk som skal til hytta i Kragerø og videre ned mot Sørlandet, vil Grenlandsporten bli en naturlig stopp med direkte adkomst fra E18, sier Terje Rønning. Grenlandsporten vil altså bli det nye,

Mens Viken Fiber står for utbyggingen av selve fibernettet, leverer de produkter, tekniske løsninger og tjenester fra Altibox, et partnerskap av lokale leverandører som strekker seg over hele landet. – Med vår pakkeløsning Altibox Bedrift Premium får bedriften et fleksibelt produkt som kan tilpasses både etter behov, størrelse og kompleksitet. Altibox samarbeider med Cisco Meraki, en komplett, skybasert tjenesteplattform, for å sikre at de leverer den fleksibiliteten og sikkerhet en moderne

arbeidsplass krever. For de fleste bedrifter er det avgjørende å ha et godt trådløst nett, og kravene vil bare øke etter hvert som flere tjenester og styringsprosesser blir heldigitalisert. Viken Fiber har et av markedets råeste og mest stabile bredbånd for bedrifter – og kan tilby overføringskapasitet som passer selv de mest krevende kunder. – Vi etablerer også brannmurer og andre mer avanserte sikkerhetssystemer for virksomheter med spesielle behov, forteller Jensen. – Og for bedrifter som befinner seg på flere adresser, kan vi sette opp flere løsninger som sikrer fri flyt i hele bedriften og samtidig topp forbindelse til kunder og samarbeidspartnere. Ta kontakt med oss i Viken Fiber – så finner vi den beste løsningen for din bedrift.


8

DA - Økonomi & Næring

26. oktober 2022

Daglig leder Hakon Lærum i Kontorhuset oig Azets avdelingsleder i Dramme, Hanne Franche er begge tilfredse med den nye kontorløsningen til regnskap- og rådgivningsselskapet.

Sparte enormt på husleien Da Azets 12 medarbeidere forlot sine enorme kontorer på 500 kvadratmeter i Kobbervikdalen, og flyttet inn på 95 kvadratmeter i Kontor­huset, forlot de også dyr husleie, skyhøy strømregning – og erstattet det med høyere effektivitet. GEIR A. ARNEBERG tekst og foto Hanna Franche er avdelingsleder i regnskaps- og rådgivningsselskapet Azets, og er strålende fornøyd etter prosessen de har vært igjennom. Det samme er Hakon Lærum i Kontorhuset på Strømsø, som på to etasjer nå fyl-

ler over 100 ansatte fordelt på 24 selskaper. – Dette er fremtiden, sier Lærum om konseptet han har utviklet med adskilte kontorer i ulike soner til små og mellomstore selskaper – og med flere store fellesarealer.

Her i Strømsø Torg 4, holder Kontorhuset til i 2. og 3. etasje.

12 ansatte hos Azets flyttet fra 500 kvadrat til 95 i Kontorhuset Fra korona til opptur 2020 var året Norge stengte ned. 12. mars kom regjeringens inngripende tiltak for å møte covid-19. Men to år senere er alt ved normalen igjen. – Uten korona hadde resultatet blitt enda bedre, men for all del. Vi skal ikke klage. Vi har hatt god fart og vekst, og spesialt etter at samfunnet åpnet opp igjen. Det henger mye sammen med at vi har vært i et levende miljø med andre solide bedrifter. Det har gitt mer impulser og flere muligheter enn vi hadde fått andre steder, sier han, og mener det er godt å se at flere av bedriftene som leier i Kontorhuset opplever det Kontorhuset selv trekker fram som viktige suksessfaktorer. – Fleksibilitet i opp og nedgangstider, økt attraktivitet som arbeidsgiver som kan gi egne medarbeidere større valgfrihet og betydningen av impulser og nettverk i bedrifter du jobber tett på med folk du lærer å kjenne og sette pris på, sier Lærum. Han registrerer at unge i dag tilegner seg arbeidslivet på en annen måte enn hva vi tidligere

har sett. De krever mer fleksibilitet, for de vil ha muligheten til å kunne jobbe hvor som helst, når som helst og med hvem som helst. – Det er nettopp denne teknologien, som de har vokst opp med, som legger til rette for at det er mulig å jobbe på denne måten, sier Lærum, som tror fleksibiliteten og teknologien vil spille en stor rolle i fremtiden. – I en verden der endringer skjer raskt, endrer nye trender vår måte å tenke på. Det er ingen tvil om at vår arbeidsdag består mer og mer av fleksibilitet, tverrfaglig kommunikasjon og nettverksbygging, sier han.

Gruppeløsninger Det de fleste rapporter, med forskere i spissen er enige om, er at vi beveger oss mer og mer vekk fra enkeltkontorene. Mange spår at kontorkonseptet free seating er en inspirasjon til fremtidens kontor, men at det i seg selv ikke vil være løsningen 100 prosent. En gruppeløsning hvor man både har en fast sone å forholde seg til, men også en fleksibilitet som

føles rett, tror mange vil være nøkkelen. Man har da en større mulighet til å tilpasse arbeidsplassen til hver enkelt. For når man klarer å koble de menneskelige behovene sammen med jobbaktivitetene, vil også kontorløsningen innfri på en helt ny måte. Riktige løsninger, et tiltrekkende design og en klar identitet kan stimulere til økt produktivitet og kreativitet. – Dagens arbeidsmarked, og ikke minst fremtidens, byr på en rekke utfordringer. Om ikke arbeidsmiljøet er optimalt, vil heller ikke hvert enkelt individ fungere optimalt, mener Lærum. En forskningsrapport fra Nordisk ministerråd viser at arbeidsmiljøet ikke bare fører til en økt trivsel og bedre helse blant medarbeiderne, men også økt produktivitet. Altså er glade og friske medarbeidere mer produktive enn de som ikke har det så bra. – Vi i Kontorhuset tror at fokuset på arbeidsmiljøet blir mer og mer viktig i fremtiden, og at dette vil påvirke fremtidens kontor, sier Hakon Lærum.


ANNONSE ANNONSE

26. oktober 2022

21 9

Kontorcompaniet med spennende oppdrag Metropolis Arkitektur og Design AS, representert ved Lena Axelson, har stått for detaljering av overflater, farger og interiør. Vi i Kontorcompaniet har møblert eiendommens felles kantine.

– Ja, dette har det vært veldig spennende å være med på, sier daglig leder i Kontorcompaniet, Pål Moen. Drammensfirmaet har nemlig møblert et 150 år gammelt bygg i hjertet av Oslo. Praktfulle Inkognito Park, som er eid av eiendomsselskapet Recreate, er ikke noe hvilket som helst bygg heller. Det ligger rett ved Slottet i Oslo, og er et praktbygg i ordets rette forstand. Recreate har rehabilitert bygget fra 1874 til å bli en bærekraftig og høyteknologisk lokasjon for fleksible kontorløsninger. Bygningen på 3300 kvm har en svært sentral beliggenhet på Solli Plass, og den har tidligere huset både rittmestere og statsministre. Nå er eiendommen altså transformert til å bli en av hovedstadens flotteste lokasjoner for fleksible kontorløsninger. – 24SevenOffice og Evolve flyttet inn i bygget nå i høst. Metropolis Arkitektur og Design AS, representert ved Lena Axelson, har stått for detaljering av overflater, farger og interiør. Vi i Kontorcompaniet har møblert eiendommens felles kantine, samt for leietaker 24SevenOffice, forteller Pål Moen.

Det er ingen liten jobb for det Drammensbaserte firmaet, for kantina har plass til 50 personer. I tillegg har Kontorcompaniet møblert kontorene til 24SevenOffice beregnet for hele 75 personer. Recreate, Metropolis Arkitektur og Design AS og Kontorcompaniet har hatt et godt samarbeid om Inkognito Park. Så godt at trioen er klare for nye oppgaver sammen. – Det neste som står for tur er i Tønsberg om en måneds tid. Recreate er jo et framoverlent eiendomsselskap med portefølje i aksen Porsgrunn-Oslo. Med andre ord midt i blinken for oss, sier daglig leder hos Kontorcompaniet – Vi har jobbet med Kontorcompaniet på flere prosjekter nå, og vi oppfatter dem som en fleksibel, pålitelig og veldig god sparringspartner i forbindelse med våre prosjekter. Både interiørarkitektene og prosjektlederne våre har blitt veldig glade i Pål og Kontorcompaniet, sier eiendomssjef Magnus Watvedt i Recreate.

F.v Interiørarkitekt Lena Akselson, daglig leder i Kontorcompagniet, Pål Moen og Magnus Watvedt, eiendomsjef i Recreate ASA, er strålende fornøyde med de nye møblene og interiøret.


10 2

ANNONSE ANNONSE

26. oktober 2022

Sopra Steria:

Regionssatsingene LEDERGRUPPEN: Sopra Steria er de siste seks årene kåret til Norges beste arbeidsplass. De holder på å fortsette med dette målet med å ha lokalisert seg i SporX sentralt i Drammen, med fin utsikt og hypermoderne lokaler. Avbildet er ledergruppen, fra venstre; Bård Tollefsen, Paal Graf, Vegard Bakke, Stian Løken Helgeby, Egil André Jacobsen, Camilla Larssen

Konsulentselskapet Sopra Steria har valgt Drammen som knutepunkt for regional satsing. – Vi er et regionskontor og er her for å bistå kunder og partnere for deres vekst og utvikling i regionen, sier prosjektleder Bård Tollefsen i Sopra Steria Drammen. På halvannet år har Sopra Steria, Norges største konsulentselskap innen digitalisering, utvidet regionskontoret i Drammen fra 3 medarbeidere til 50. Og veksten stopper ikke der. Kontoret hadde offisiell åpning i juni 2022, men startet allerede i april 2021. – Vi bygger et regionskontor med mye patriotisme for området vi skal serve og har blitt en fin mix av folk fra Drammen, Tønsberg og Kongsberg. Den lokale forankringen er viktig for oss selv om vi også har et nasjonalt fokus med leveranser også andre steder sammen med den øvrige muskelen i Sopra Steria organisasjonen, sier Leder Egil André Jacobsen.

Lokal kompetanse – Hypotesen om Drammen som rett sted for regionskontor tok utgangspunkt i at det fantes mange dyktige mennesker her som kanskje før satt på toget til Oslo. Det har vi fått bevist, og det er hyggelig å se at vi kan tilby et faglig tungt miljø for de som

ønsker Drammensregionen som et kortreist arbeidsområde, fortsetter Egil André. Prosjektleder Bård Tollefsen trekker frem at Sopra Steria er et av Europas største konsultselskaper, og et av de største i Norge. – Det gir oss mange ben å stå på, og samtidig muligheten til å finne rett kompetanse til kundene våre raskt. Vi liker kombinasjonen av en sterk nasjonal muskel og et mindre lokalt forankret miljø, sier han. – Sterke fagmiljøer innenfor det digitale måtte man typisk inn til Oslo for før, mens man nå har det tilgjengelig i byen, og det er lett å komme på en kaffeprat med oss i våre nye lokaler i toppen av SporX rett ved togstasjonen. Det er klart vi synes det er gøy, sier Tollefsen.

Bygger fagmiljø – Når det gjelder Drammen bidrar vi med netto tilvekst av teknologer i byen. Sammen med flere baner det vei for at Drammen også tar et steg som teknologiby,

og det er en muskel vi tror er en forutsetning for annen utvikling av næring og industri fremover. Det er det givende å være med på, fortsetter Tollefsen. – Sopra Steria samarbeider også med Næringsforeningen i Drammen og er samtidig partnersponsor inn i gründerhuset Drammen Works for å ta vår del av det samfunnsansvaret vi opplever større selskaper i en by bør ta, legger han til. Sammen med Kirkens Bymisjon planlegger Sopra Steria dessuten en Kidsa koder & Gaming-dag i sine lokaler nå i høst. – Vi er nasjonal partner, så det er helt naturlig at vi da også lokalt fant sammen og søkte områder hvor vi også kan bidra med vår kompetanse, sier Leder Egil André Jacobsen.

Selskapet bygger stadig nye satsninger fagmessig i Drammen, og i de tilfellene de mangler noe som kundene har behov for kan det hentes fra Sopra Sterias 2000 kolleger en halvtimes togtur unna i Oslo. – Det kan være lurt å sette seg på kundelisten vår om man opptatt av kontinuerlig utvikling og livslang læring, sier Egil André Jacobsen. – Hele vår forretningsmodell er bygget på kompetansen våre folk besitter og hele tiden utvikler. Derfor er vi også veldig gode på kursing og fag, og vi deler så mye vi kan av dette med våre kunder og partnere gjennom ulike arrangementer og møteplasser. Det er innsmeltet i vår «power of sharing»kultur, legger han til.

Utvidet arm i Oslo

Drammenskontoret skal også leve opp til det faktum at Sopra Steria de siste seks årene har blitt kåret til Norges beste arbeidsplass. – Vi har hatt et veldig fokus på å ansette riktige folk i oppbyggingen sier Jacobsen. Som leder er han nesten uten unntak involvert i alle ansettelsesprosesser og ønsker å møte alle i en prosess. Dette gjør vi, fordi vi til tross for sterkt fagfokus først og fremst ansetter nye kolleger med tanke på hvem de er, dernest på hva de kan. Da

– Vi som er litt lokalpatrioter liker å si at Oslokontoret er vår forlengede arm ved behov, mens Oslo vil nok si det er motsatt, men det er greit så lenge kundene våre kan nyte godt av både det lokale og nasjonale, smiler Egil André. – Vårt miljø i Drammen tilbyr nå hjelp på hele digitaliseringsreisen, som alt fra teknologirådgivning, nyutvikling, design, skyreiser, analyse og beslutningsstøtte, til integrasjonsarbeid og annen softwareutvikling, legger han til.

Attraktiv arbeidsgiver


26. oktober 2022

ANNONSE ANNONSE

11 3

e er en vekstmotor

får vi et attraktivt miljø. Selskapet har hatt en vekst på nesten 50 ansatte på halvannet år, som er en rask vekst. De har samtidig sagt nei til veldig mange flere. – Vi er veldig stolte av den gjengen vi nå er blitt. Vi ønsker å være en type arbeidsgiver Drammen ikke har sett før, forhåpentlig et nytt pust som kan bidra til regionens vekst, og døren står åpen hos oss i SporX enten du er nysgjerrig som en mulig ny kollega eller partner og kunde, avslutter Tollefsen.

4 Fakta Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, og har de siste seks årene blitt rangert som Norges beste arbeidsplass. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med å ta digitalt lederskap. Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. Sopra Steria har 47 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på 4,7 milliarder euro i 2021. I Norge sørget 2400 medarbeidere for en årlig omsetning på over 3 milliarder kroner i 2021. Vi har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Drammen, Bergen, Kristiansand, Tromsø, Fredrikstad og Hamar.


Ny bil? Vi har Drammens største utvalg av elektrisk og plug-in hybrid – nå også for Citroën. Velkommen!

Bertel O. Steen Drammen, avdeling Lier Vestre Linnesvei 8, 3414 Lierstranda Telefon: 32 22 61 00 • bos.no


Drammen


14

DA - Økonomi & Næring

26. oktober 2022

Ukrainer gir dramm Peter Grubyi med en inverter som styrer strømmen fra solcelleanleggene, og fordeler strømmen videre. Velger man ON-grid, kan man sågar selge overskuddstrømmen fra panelene videre via strømnettet.

I 2019 opprettet den opprinnelige ukraineren Peter Grubyi (59) Viken Sol. Naboen til Eiker Motorshop i Hokksund har bokstavelig talt en strålende utvikling – med ti-­ dobling av omsetningen siste året. GEIR A. ARNEBERG Peter Grubuyi kom til Norge i 1989, og er bosatt i Hokksund med sin kone og deres to barn. Etter å ha jobbet med vannkraftprosjekter i Nepal i flere år, mener

han å ha fått et innblikk i det norske kraftmarkedet – sett utenfra. Satsingen på solcellepaneler falt seg derfor helt naturlig. – I dag baseres all strøm i Norge på 99 prosent vannkraft. Men med dagens strømpriser, det eskalerende kraftbehovet og optimale solcelleklimaet, skjønte jeg at satsing på solcelleanlegg kunne være en god idè, forteller han. I 2019 opprettet han derfor Viken Sol, primært basert på solcelleanlegg fra Slovenia. Etter et par års innkjøring, har han nå skiftet til kinesiske leverandører. – Markedet skriker etter nye energikilder, og faktisk er den norske vinteren optimal for å utnytte solkraften. Kombinasjonen kulde og sol, gir den beste effekten uten varmetap for disse panelene. Faktum er at et anlegg som er riktig vinklet, gir like mye effekt

Gikk fra vannkraft i Nepal til solenergi på Hokksund som om det skulle vært plassert i Tyskland, forteller Grubyi.

Nettverksbygging De første par årene – for at selskapet skulle modnes – jobbet han iherdig med å skaffe seg et skikkelig nettverk og samarbeidspartnere. Men salgsøkningen siste året, og fullt lager, gjør at han allerede må utvide. – Det er selvsagt et luksusproblem. Men dette går absolutt den rette veien, sier han med et smil. Salget baserer seg primært til

kunder på hele Østlandet, som han selv sier fra Ål til Hamar, men med best dekning i drammensområdet. Han påpeker at det spesielt er private husholdninger som per i dag utgjør den største kundegruppen. – Med støtte fra Enova på inntil 27.000 kroner for 25 paneler, som hver tilsvarende ti kilowattimer, blir det et regnestykke som fort går opp – strømprisen tatt i betraktning, sier Grubyi. Han minner også om at kunder som tilknyttes strømnettet, også

tjener penger hver gang panelene gir overskudsstrøm.

Fraråder egenmontering Noen velger å montere opp solcellepaneler selv, men Peter Grubyi minner om at det bade kan være tidkrevende og vanskelig i forhold til optimal utnyttelse. – Derfor har vi knyttet til oss profesjonelle selskaper som gjør jobben for oss. Det samme gjelder elektrikere for å koble anlegget sammen. Det er det uansett ikke lov å gjøre på egenhånd, sier han.


26. oktober 2022

DA - Økonomi & Næring

menserne solstrøm Peter Grubyi viser fram solcellepaneler sammen med sin kollega Hogne Hogganvik (t.h.), som ar ansatt på deltid i Viken Sol.

Eksempel på solcelleanlegg. Jo mer direkte stilt mot solen, desto bedre utnyttelseseffekt.

4 Fakta: Viken Sol ■ Startet av Peter Grubyi i 2019. ■ Omsatte for cirka to millioner i 2021, og styrer mot 20 millioner i år. ■ Viken Sol installerer solcelleanlegg, både små og store. ■ Basert på solid erfaring leverer de skreddersydde løsninger til private og firmaer. ■ For kundene betyr det høyere strømproduksjon, lavere kostnader og kortere nedbetalingstid.

■ Viken Strøm livnærer seg på komplette prosjekterte solcellepakker for elektroinstallatører over hele landet. ■ Komponentene er tilpasset norske spesifikasjonskrav og nordiske klimaforhold. ■ Viken Sol leverer alle typer invertere - ON-grid, Hybrid og OFF-grid.

Altibox rydder opp i nettopplevelsen (slik at du kan ha orden i kundemøtene)

med Få stabil og sikker wifi på jobben g! Altibox Bedrift Premium! Bestill i da

altibox.no/bedrift

15


2 16

ANNONSE ANNONSE

26. oktober 2022

Rambøll Drammen:

– Vi har kompetansen moderne renseanlegg

Norske kommuner må bygge renseanlegg som aldri før. Oslofjorden skal reddes og lovkrav oppfylles. Rambøll Drammen sitter på spesialkompetanse for bygging av nettopp moderne renseanlegg der også nitrogen renses ut. – Det kan være avgjørende for byutviklingen å ha bedre renseanlegg. Vi har kompetansen og vi ønsker å bidra til fremtiden, sier avdelingsleder for bygg Nina Merethe Wiley i Rambøll Drammen. Oppgradering av lokale renseanlegg er viktigere enn noen gang. Målinger viser at vannet i Oslofjorden inneholder alt for mye nitrogen. Det er særlig strømmen fra Glomma og Drammensfjorden som bidrar.

Rensing åpnet for Elvebyen Som by gjorde Drammen en opprydning og skapte et renere miljø da Drammenselva ble bedre renset. Denne redningsaksjonen på 1990-tallet la grunnlaget for Elvebyen og de fine friområdene langs elva man har i dag. – Utviklingen som ligger bak fremveksten av Elvebyen har vært en formidabel forbedring for alle som bor og vil bo i Drammen. At det samtidig var et bidrag for et renere miljø gjør det enda mer positivt, sier avdelingsleder for bygg Nina Merethe Wiley i Rambøll Drammen.

Ny aksjon! Samtidig påpeker Rambøll Drammens leder for vannkompetanse, Tor Håkonsen, at den solide innsatsen som ble gjort for

over 20 år siden nå fortjener en ny giv. En side er at flere anlegg trenger oppgradering for å møte befolkningsveksten. En annen side er at myndighetene nå stiller sterkere krav til rensing av nitrogen. – Vi ser at flere norske kommuner har fått byggestans fordi de ikke har god nok renseeffekt på anleggene sine. Blant annet er en del anlegg for gamle og for små, eller ikke har tilstrekkelig teknologi, sier Håkonsen.

Vil stå til tjeneste Sammen med Wiley inngår han i et team i Rambøll Drammen som har dybdekompetanse på å utvikle renseanlegg fra grunnen av, både teknologisk og bygningsmessig. Det gjør at Rambøll Drammen er et av de faglige tyngdepunktene innen renseanlegg nasjonalt i Norge. – Vi vet at kommunene står overfor store utfordringer med bygging av avløpsrenseanlegg nå, og er glade for at vi kan stå til tjeneste med noe vi virkelig både liker og kan, sier Håkonsen. – For tiden hjelper vi for eksempel Øvre Eiker kommune med å planlegge deres nye renseanlegg, som altså blir med nitrogenrensing. Øvre Eiker gjør sitt for å redde Drammens- og Oslofjorden, og vi er stolte

av å være på laget som hjelper til, sammen med NCC og leverandøren Krüger Kaldnes, legger han til.

Rivende vekst for Drammen Den litt brutale virkeligheten er at Drammen, med alle sine mål og ønsker om å drive byutvikling og vekst, slik at byen blir enda bedre å bo i fremover, kan møte motstand dersom ikke renseanleggene kan håndterer kravene. – Det er utrolig mye som skal skje i

www.ramboll.no

Drammen fremover. All denne utviklingen avhenger av at vi får til renseanleggene, der vi selvsagt også har et ønske om at Drammensfjorden blir renere og friskere. Både naturen og menneskene som bruker fjorden vil ha glede av det, sier Wiley.

Erfaring fra Finland Det som blant annet gjør Rambøll Drammen til en aktør som kan bidra til flere og bedre renseanlegg er ikke bare det høykompetente Drammens-kontoret.


ANNONSE ANNONSE

26. oktober 2022

3 17

n for bygging av

RENSEANLEGG: – Vi vet at kommunene står overfor store utfordringer med bygging av avløpsrenseanlegg nå, og er glade for at vi kan stå til tjeneste med noe vi virkelig både liker og kan, sier Tor Håkonsen, avdelingsleder Vann i Rambøll Drammen. Til venstre avdelingsleder Bygg.

De har også et internasjonalt kort i ermet. – I Norge har vi lenge holdt oss til et lite knippe kjente teknologier, mens utviklingen har pågått for fullt ute i verden. Her i Norge har vi knapt bygget anlegg med nitrogenrensing på 30 år, så rådgivning på dette er for øyeblikket litt teoretisk, sier Håkonsen. – Rambøll er et globalt selskap med mer enn 1000 vanningeniører over hele verden. Vi har en lang rekke virkelige enere på dette fagfeltet som nå virkelig kommer til nytte. I Finland er man for eksempel ganske nylig ferdig med utbygging av nitrogenrenseanlegg. Rambølls ingeniører fra Finland er en gullgruve av oppdatert erfaring. Her står Rambøll virkelig i en

særstilling, legger han til.

4 Fakta

Det nyeste nye

Rambøll Drammen er dessuten allerede i ferd med å bygge opp nyere erfaring på renseanlegg som også håndterer nitrogen – i tillegg til innsatsen i Øvre Eiker. – Vi er involvert i tilsvarende utredninger i Lier, i tillegg til en kjempeutbygging i Fredrikstad. Vi oppleves nok som et veldig trygt valg, samtidig som vi altså bringer internasjonal kompetanse og det nyeste nye til Buskerud. Jeg tror ikke det finnes den rensemetode som vi kan fremvise noen med doktorgrad på, sier Håkonsen, som selv har doktorgrad i kjemisk rensing.

Kjernevirksomheten til Rambøll er prosjektering, teknisk rådgivning og prosjektledelse ved anlegning av bygg og installasjoner. I 1946 startet Olaf Abel Engh det personlige selskapet Siv.Ing Abel Engh, som etter hvert ble kjøpt av svenske Scandiaconsult. I 2003 kjøpte danske Rambøll Scandiaconsult og ble det største selskapet i sitt slag i Norden. Scandiaconsult i Norge skiftet navn til Rambøll Norge i 2004. Rambøll Drammen har i dag tilhold i Erik Børresens Allé 7 med sine

nærmere 200 ansatte. Rambøll er internasjonalt et globalt rådgivende ingeniørselskap med over 16 000 eksperter, og en historie som fører tilbake til de to stifterne, Børge Johannes Rambøll og Johan Georg Hannemann i København 1945. Selskapet eies av stiftelsen Rambøll Fonden gjennom danske Rambøll Gruppen AS. I Norge omsetter selskapet for 2,3 milliarder kroner og har over 1700 medarbeidere. www.ramboll.no


18

ANNONSE

26. oktober 2022

LØNNSOM TUR: Brakar ønsker å få enda flere til å innse hvor lønnsomt og praktisk det er å ta buss i stedet for bil, spesielt i disse tøffe økonomiske tider med skyhøye drivstoffpriser og strømpriser. Alle foto: Brakar

På tide å ta bussen Det er lenge siden det har vært så smart å ta buss som akkurat nå. – Det er tøffe økonomiske tider og dyrt både å kjøre og parkere bilen. Med gode priser på både enkeltbilletter og periodebilletter kan det være mye å hente på å bytte til buss, sier salgs- og markedssjef Kjersti Nordgård i Brakar. Tekst: Polinor Fagpresse – Alt blir i jo dyrere nå om dagen, enten det er mat, ladestrøm, drivstoff eller parkering. Da sier det seg selv at det å reise kollektivt er et veldig smart valg. For det er slett ikke slik som enkelte vil ha det til; at det å reise kollektivt er så veldig dyrt sammenlignet med alternativene og hva andre tjenester og produkter koster, forklarer salgs- og markedssjefen. Buss-tilbudet inn og ut av Drammen sentrum i rush er i tillegg svært godt, med over 70 avganger i timen. ¬– På de mest trafikkerte linjene kjører vi hvert tiende minutt i rush, så det er fullt mulig å være fleksibel på reisen også uten bilen. Og så kan man heller bruke bussturen til å koble litt ut, med en god bok, musikk eller bare slappe litt av, sier Nordgård. – I tillegg er jo økt bussbruk bra for miljøet, spesielt med tanke på at to av tre

TID FOR BUSS: Salgs- og markedssjefen i Brakar; Kjersti Nordgård, er ikke i tvil om at tiden nå virkelig er inne for ta buss i stedet for bil og i hvert fall selge bil nummer to i husholdninger der man bor slik til at kollektivtilbudet er et godt alternativ.

bybusser i Drammen i dag kjører elektrisk, tilføyer Nordgård, som dessuten understreker at jo flere som reiser kollektiv, jo færre biler i trafikken og mindre kø og press på å bruke arealer til enda mer veiutbygging.

Fleksibelt og enkelt med periodebillett En 30 dagers periodebillett med Brakar i Drammen koster i dag 814 kroner. Bor du for eksempel på Åssiden og reiser til og fra jobb på Brakerøya eller til jernbanestasjonen i Drammen 20 ganger i løpet av en måned, og også tar en reise inn til sentrum et par av helgene, ja så koster det deg ikke mer enn 18,50 per reise. – Har du først månedsbillett kan du jo reise med bussen så mye du vil, ikke bare til jobb, men ta bussen i stedet for bil i helgene, til byen, ut å spise, gå på kino eller en tur i marka. Og dessuten så slipper du parkering. I tillegg er det familierabatt

i helgene, og da kan voksne ha med seg inntil fire barn under 18 år gratis, sier Nordgård. Brakar lanserte også nylig en 365-dagers periodebillett. Velger du denne betaler du

kun for ti måneder, og får altså to måneder på kjøpet.

Supertilbud på buss/tog For de som reiser med tog og pendler til og


26. oktober 2022

ANNONSE

19

PÅ VEI TILBAKE: I 2019 gjennomførte Braker 8,3 millioner reiser i Drammen, Lier og Nedre Eiker. Og busskundene er nå på full vei tilbake etter koronapandemien.

KONTANT: Det er fortsatt mulig å kjøpe bussbillett med kontanter.

fra de ulike togstasjonene, så er det å kombinere tog med buss spesielt lønnsomt. For har du allerede periodebillett på toget (Vy) kan du kjøpe en sterkt redusert periodebillett hos Brakar, faktisk hele 38 prosent billigere. Denne tilleggsbilletten er dessuten gyldig i alle Brakars soner og kan kjøpes i appen Vy eller Entur samtidig med togbilletten.

25 kroner for enkeltbillett Reiser du ikke så ofte, kan du fortsatt få deg en billig busstur ved å kjøpe enkeltbillett. I Drammen, Nedre Eiker, Lier, Svelvik og Kongsberg er enkeltbilletten subsidiert av Buskerudbyen, og innenfor én sone koster det bare 25 kroner for voksen, og 13 for barn og honnør. – Sammenlignet med hva det koster for andre ting som det å gå på kino eller gå på kafé, så er det super-

billig å reise med buss i vårt område, sier Nordgård.

Kjøp billett i app – sjekk om bussen er i rute Velger du buss, er det også veldig lurt å bruke appen Brakar Billett ved kjøp av bussbilletten. – Det å kjøpe billettene i app er en kjempefordel og gir en veldig effektiv bussreise for alle. Dette gjør at det går raskere med ombordstigning slik at

bussene og passasjerene blir mindre forsinket, og så er det jo veldig enkelt å kjøpe siden det aller fleste stort sett har telefon med seg. Har man billett i app slipper man også ombordtillegg som legges til om man betaler med kontanter. For det er fortsatt mulig å kjøpet billetter kontant, forklarer salgs- og markedssjefen i Brakar. Inne på appen kan man også sjekke i sanntid når bussen går – veldig praktisk når du står på holdeplass og lurer på hvor langt

unna bussen er. – Egentlig bør alle som bor i Drammen laste ned Brakar-appen og dermed gjøre veien enda litt kortere fra bil til buss, oppsummerer Nordgård. Mer info om Brakar Billett-appen og nedlasting finner her; www.brakar.no/ home/prisinformasjon/brakar-billett/ Mer info om Brakers rutetilbud og priser finner du på www.braker.no

4 Brakar og bussreiser Braker har i dag 320 busser i drift i Buskerud 120 av disse bussene trafikkerer i Drammen I 2019 gjennomførte Braker 8,3 millioner reiser i Drammen, Lier og Nedre Eiker Bylinjene i Drammen utgjorde 5,4 millioner av disse reisene Det er 70 avganger i Drammen pr. timei alle retninger - under rushen Nærmere 70 prosent av bybussene i Drammen kjører elektrisk. ELEKTRISK: To av tre bybusser i Drammen kjører elektrisk.

NYTTIG APP: Bruken av Brakar Billett-appen har økt radikalt. Nå skjer 85 prosent av alle kjøp via app.


20

ANNONSE

26. oktober 2022

Atelierer for kunstnere skal skape trivsel på Nøsted Brygge 4 Fakta ■

Utbyggerne har lyttet til boligkjøpernes ønsker og behov etter hvert som kjøpere melder seg, og det skjer endringer. En del av boligmassen som var planlagt å være 4-romsboliger er nå tegnet om til å være 2- og 3-romsleiligheter. Drammen Næringsparker sitter med rundt 12.000 kvadratmeter med næringslokaler når boligene er fordelt. Det er en plan for de arealene som er ledig, der målet er å finne aktører som passer inn i dette miljøet. Jan Erik Hansen eier 48 prosent av Nøsted Brygge gjennom selskapet Mocom. Per Rosenvinge og familien Børretzen eier 17 prosent hver seg, mens Jan Wøien eier 14 prosent. Samtidig er noen mindre aksjeposter fordelt på tre andre aksjonærer. Hansen står bak mye av finansieringen og drømmen om et Nøsted Brygge. Det hele startet med butikkjeden Computerland, med avdelinger i de største byene i Norge. Selskapet var en suksess fra 1994 til 2006, da han solgte selskapet.

til Drammen fra Oslo da de fikk et barn til, uten egentlig å ha noe kjennskap til byen. Men de har aldri angret. – Drammen er fantastisk. Vi er veldig fornøyde. Det beste med Drammen er at byen på en unik måte har beholdt mange av de offentlige tjenestene sentralt, og ikke lagt dette utover i distriktet, slik mange byer i en transformasjonsfase gjør. Jeg vil si Drammen investerer i fremtiden fremfor i halveise løsninger, sier Meyer.

Galleri LEDIG ATELIER: – Dette kan spesielt åpne for kunstnere som er i startfasen, som da kan ha ett atelier hele karrieren. Vi både leier ut og selger disse. Så kan man finansiere det, kan et kjøp være gunstig, sier grunnlegger av Nøsted Brygge, Jan Erik Hansen. Til venstre kunstner Tron Meyer.

Kunstneren Tron Meyer har etablert eget atelier på Nøsted Brygge, det kommer et galleri og flere atelierer rundt ham. – Vi ønsker å få inn flere kunstnere til atelierene her. Da kan vi få et fint miljø, sier Tron Meyer. Det er ikke første gang kunstnere har bodd på Nøsted. På Nøsted Brygge blir gamle industribygg til moderne boliger og tusenvis av kvadratmeter med næringsvirksomhet. Det er båtplasser, spisesteder, barer og treningssenter. Nå etableres det også et kunstnermiljø på den gamle industritomten. – Det fine her er at atelieret er en del av stedet. Målet nå er å få inn en viss gruppe, slik at det blir et miljø her, sier kunstner Tron Meyer.

Trenger aktive kunstnere Det er i dag inntil fem atelierer tilgjengelig for andre utenom Meyer selv, og det er ikke avgjørende hvilken kunstform man praktiserer. – Det viktigste er at det er kunstnere som er aktive. Det påvirker et sånt sted

om man er der heltid eller deltid. Dette må med andre ord være primærjobben deres. Det er en viktig kvalitet for miljøet at sammensetningen av folk fungerer. Man må fungere godt sammen. Vi skal jo ikke jobbe sammen, men vi vil jo jobbe vegg-i-vegg, sier Meyer.

Storheter på Nøsted Nøsted Brygge bruker bygningsmasse fra Nøsted Bruk, et sagbruk, høvleri og senere wallboardfabrikk, som ble grunnlagt i 1875 av Jens Gram og Thorleif Bache. Området bygde den gang på Nøsted Dampvæveris gamle eiendom på Tangen. I historieboken Nøsted Bruk AS gjennom 25 år, går det frem at grunnlegger Jens Gram viste stor gjestfrihet på Nøsted,

og at de store kunstnerne og kompisene, Kristian Skredsvik, Hans Heyerdahl og Nils Gude ofte bodde der. Det er med andre ord ikke noe nytt at et kunstnermiljø utvikler seg på Nøsted.

Fullt tilbud Nå skal det store området ved Drammensfjorden utvikles som et sted man trives med å bo, hvor det går an å jobbe, og hvor man kan bruke fritiden. Det er allerede gjort avtaler med både restauranter og barer. både restauranter og barer, blant annet gjennom Lunsjeriet fra Svelvik og Nøsted Bar og Restaurant. Det er fortsatt plass til leger, tannleger, frisører og velværetilbud nær vannkanten på Tangen. Fra før er WH Sport & Fitness her. Tidligere Norges-mester i karate over 20 ganger, Jørn Ove Hansen, har gått inn og skapt et stort aktivitetssenter med både karateklubb og treningssenter.

– Drammen er fantastisk Kunstner Trond Meyer er fra Tønsberg og har studert i Oslo. Han og familien flyttet

Han er naturlig interessert i byutvikling og bygninger, etter først å ha tatt en utdannelse som billedkunstner tok han en utdanning i arkitektur. – I etterkant av dette har jeg jobbet med design, arkitektur og kunstprosjekter parallelt. Men i de senere årene har jeg fokusert mest på billedkunstdelen, sier han. Han er samtidig veldig opptatt av at de skal etablere et galleri, for visning og salg. – Det skal ikke bare være for oss som har atelier her, men for andre kunstnere også.

Gunstig for kunstnere Grunnleggeren av byggeprosjektet på Nøsted Brygge, Jan Erik Hansen, er godt fornøyd med at Meyer har etablert seg, og at det jobbes for å få inn flere kunstnere. – Dette kan øke verdien av Nøsted Brygge som destinasjon, fordi det kan gjøre at flere enn de som bor der kommer hit, sier Jan Erik Hansen. Han trekker frem at de enten leier ut eller selger atelierene til kunstnere. – Dette kan spesielt åpne for kunstnere som er i startfasen, som da kan ha ett atelier hele karrieren. Vi både leier ut og selger disse. Så kan man finansiere det, kan et kjøp være gunstig, sier Hansen.


26. oktober 2022 ÅPNER GALLERI: Kunstner Tron Meyer (t.v) og Jan Erik Hansen er klare på at det skal åpnes galleri på Nøsted Brygge, for visning og salg. – Det skal ikke bare være for oss som har atelier her, men for andre kunstnere også, sier Meyer.

ANNONSE

21


22

DA - Økonomi & Næring

26. oktober 2022

Nye selskaper registrert i kommunen siste måned Orgnr

Firmanavn

Selskapsform

Sted

929991044

Ace - Invest AS

AS

Krokstadelva

Bransjetekst

Orgnr

Firmanavn

Selskapsform

Sted

929920678

Georg Jogi

ENK

Drammen

929938690

Afas 310822-09 AS

AS

Drammen

929890442

Helgar-binderø

ENK

Svelvik

929934296

Bergveien 16 AS

AS

Solbergelva

930005568

Heravi Bilservice Senter

ENK

Svelvik

929985893

Hoel Terapi, Coaching og Prosess

ENK

Drammen

930006319

Bjarre E. Fevang Invest AS

AS

Mjøndalen

829917882

Dlbygg AS

AS

Drammen

929926609

Dovydas Invest AS

AS

Drammen

929958640

Draugen Invest AS

AS

Solbergelva

929985265

Ellora Holding AS

AS

Solbergelva

929945875

Elvebil AS

AS

Drammen

Oppføring av bygninger

Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler

929998367

Hundefrisør Ziomek Dorota

ENK

Mjøndalen

929943279

Hydropan Eiternes

ENK

Drammen

Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk

929943279

Hydropan Eiternes

ENK

Drammen

Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk

929980387

Eoo AS

AS

Mjøndalen

929603907

Influence Maciej Siluk

ENK

Krokstadelva

929946677

Fatstack Holding AS

AS

Drammen

929937724

Jørgensen Total Quality Consulting

ENK

Drammen

929959035

Kallevåg Bildeler

ENK

Mjøndalen

929924096

Kiropraktor Bergstøl

ENK

Mjøndalen

929939794

Kissi Bead Design -kristine Uggerud

ENK

Drammen

929538277

Knutsens Hjerterom og Omsorg

ENK

Mjøndalen

929928784

Frekvens Studio AS

AS

Drammen

829930382

Fri Wifi Norge AS

AS

Drammen

929951808

Gamle Riksvei AS

AS

Krokstadelva

929871502

Gulskogen Bakeri AS

AS

Drammen

929873556

Ha-kristiansand AS

AS

Drammen

Butikkhandel ikke nevnt annet sted

929912535

Hks Investment AS

AS

Solbergelva

929967151

Langebros Små Jobb & Frakt

ENK

Solbergmoen

929914481

House Of Discs AS

AS

Drammen

929805798

Lebesby Backup

ENK

Drammen

930021660

Hudsykepleieren AS

AS

Drammen

929931742

Lilbren Art - Lillian Brenno

ENK

Drammen

929884299

Jc Forvaltning AS

AS

Krokstadelva

929869923

Line Yksnøy Treningsglede Med Hund

ENK

Drammen

929957512

Jlj-1 AS

AS

Drammen

930006351

Kaspara Invest II AS

AS

Drammen

930023663

Krei Invest AS

AS

Mjøndalen

829957752

Manz Holding AS

AS

Drammen

929987241

Marienlyst Pub AS

AS

Drammen

929880633

Nedre Tverrgate 3 Næring AS

AS

Drammen

830009442

Nordstø AS

AS

Solbergelva

930007048

Rentix AS

AS

Drammen

930016446

Sivilingeniør Olaf Rømcke AS

AS

Drammen

929930150

Smak Restaurant AS

AS

Drammen

929934512

Solar Power Fleets AS

AS

Svelvik

929888464

Sweetella AS

AS

Drammen

Drift av restauranter og kafeer

929942167

Ziwei AS

AS

Krokstadelva

Drift av restauranter og kafeer

930020605

Clear Tannlegesenter AS avd Nedre Torggate

AVD

Drammen

Tannhelsetjenester

930032824

Drammen Kommune Uteteam og Ungdomstorget Drammen

AVD

Drammen

Sosialtjenester for rusmiddelmisbrukere uten botilbud

829872552

Lett Drammen

AVD

Drammen

Drift av restauranter og kafeer

929883144

Adan Taxi og Transport

ENK

Drammen

929883144

Adan Taxi og Transport

ENK

Drammen

929992032

Alaa Aliwi

ENK

Drammen

829948702

Alexander Mathiesen

ENK

Drammen

929990544

Ali Akram Transport

ENK

Drammen

929741935

Anna Toth

ENK

Krokstadelva

929848098

Arkitekt Atdhe Belegu

ENK

Drammen

930022489

Bergene Invest

ENK

Drammen

930033227

Boligstylista Kaja Bøe

ENK

Drammen

929906608

Brows By Natalia Koulikova

ENK

Mjøndalen

929955447

Company Cras

ENK

Drammen

929955447

Company Cras

ENK

Drammen

929919556

Damanskis Snekker

ENK

Solbergelva

930011649

Daniel Brauer

ENK

Krokstadelva

930011649

Daniel Brauer

ENK

Krokstadelva

929908805

Frisør Kinga Ryzyk

ENK

Drammen

930022802

Gebremikael

ENK

Drammen

Drift av restauranter og kafeer

Drift av restauranter og kafeer

Frisering og annen skjønnhetspleie

Bransjetekst

929660854

Liss-angelica Beck

ENK

Drammen

929909658

Maren Marie Watnebryn Mogensen

ENK

Drammen

929909658

Maren Marie Watnebryn Mogensen

ENK

Drammen

829944472

Marianne C Myhre

ENK

Svelvik

929873009

Martin Nordli

ENK

Drammen

Andre helsetjenester

929923936

Monika Grønning

ENK

Mjøndalen

929894685

Noor Oppussing Ferhari

ENK

Steinberg

929559819

Nuga Best Norge Yuliia Kashchuk

ENK

Svelvik

Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

929559819

Nuga Best Norge Yuliia Kashchuk

ENK

Svelvik

Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

929925025

Olibuss Transport Pawel Glowacki

ENK

Krokstadelva

929971698

Overwrangling Nedbergeaasen

ENK

Drammen

929986350

Pakirci

ENK

Drammen

929935527

Pedersen Co

ENK

Drammen

829927942

Roligheten

ENK

Mjøndalen

930007277

Røsæg Flisespikkeri

ENK

Drammen

929951107

Sivertsen

ENK

Drammen

829938952

Sjene Moen

ENK

Solbergelva

929966805

Tajiki Budservice

ENK

Mjøndalen

929966856

Tajiki Fotografering

ENK

Mjøndalen

929871294

Terje Steffenakk

ENK

Drammen

829956802

Trine Astrid Borge Johansen

ENK

Drammen

929973933

Tügsüz Marketing Group

ENK

Drammen

929943562

Viken Bygg og Vedlikehold V/ Mølsted

ENK

Mjøndalen

929869249

Viken Oppussing Maling Firma Tajik

ENK

Solbergmoen

929872150

Wild North State Knudsen

ENK

Drammen

929916026

Zerit Renhold.no Hadish

ENK

Solbergmoen

829731142

Vaillant

NUF

Drammen

Postordre-/internetthandel med tekstiler, utstyrsvarer, klær, skotøy, reiseeffekter og lærvarer Reparasjon av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk

Konkursbo registrert i kommunen siste måned Orgnr

Firmanavn

Selskapsform

Sted

Bransjetekst

929867068

Agnieszka Barbara Debska Konkursbo

KBO

Drammen

Produksjon av brød og ferske konditorvarer

929995201

Ateam Direct Sales Group AS Konkursbo

KBO

Drammen

Detaljhandel utenom utsalgssted ellers

930007382

Berla Invest AS Konkursbo

KBO

Drammen

Rørleggerarbeid

930031062

Fjell Av Prosjekter AS Konkursbo

KBO

Krokstadelva

Snekkerarbeid

929930894

Iris Gruppen AS Konkursbo

KBO

Drammen

Cateringvirksomhet

829891212

Jon Ola Isaksen Konkursbo

KBO

Solbergelva

Vaktmestertjenester

929914112

Statkom Norge AS Konkursbo

KBO

Drammen

Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning

929990935

Svelvik Nærmat AS Tvangsavviklingsbo

KBO

Svelvik

Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

930020788

Tunco Drammen AS Konkursbo

KBO

Drammen

Cateringvirksomhet

930015652

Werge Eiendom AS Konkursbo

KBO

Drammen

Oppføring av bygninger

930026190

Zebra Group AS Konkursbo

KBO

Drammen

Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted


26. oktober 2022

DA - Økonomi & Næring

23

ECIT fikk Elkonor på kroken Elkonor – en av Norges største elektroinstallatørkjeder – har valgt drammensbaserte ECIT som sin nye partner på skytjenester og IT. Kontrakten har en stipulert verdi til 35 millioner kroner. GEIR A. ARNEBERG tekst og foto Kontrakten er basert på Statens standardavtale for skytjenester (SSA-sky), og omfatter skytjenester, IT-drift og support, og har en varighet på sju år. Avtalen styrker ECITs rolle som en viktig tjenesteleverandør til elektrobransjen. – Vi er stolte over å være den foretrukne skypartner for Elkonor, og ser frem til å være med på å videreutvikle og modernisere IT-tjenester sammen med selskapet. Kontinuerlig videreutvikling og innovasjon med moderne og skalerbare skytjenester er viktige ingredienser for denne digitale transformasjonen, sier Lars David Klausen (54), salgsdirektør i ECIT Solutions One. Klausen – som selv var med å utvikle askerbaserte Telecomputing fra 20 ansatte i 1999 til nærmere 800 ansatte da han gikk til ECIT i 2018 – er stolt av få utvikle ECIT videre i Drammen. – Dette er en reise jeg gjerne tar to ganger. Jeg skjønte tidlig at ECIT kunne bli stort. Og i dag er vi i ferd med å gjøre ECIT til et av Norges og Nordens største IT-selskaper bygd på oppkjøp av mindre og mellomstore selskaper samt sterk organisk vekst, sier han.

Drammensselskap signerte kontrakt med elektrogigant De to kollegene i ECIT Solutions One – rådgiver og ansvarlig selger, Raymond Ystenes og salgsdirektør Lars David Klausen (54) – kan glede seg over at ny stor kontarkt er undertegnet.

Bransje i stor endring Den nye sjuårskontrakten med Elkonor – med en stipulert verdi på 35 millioner kroner ved avtaleinngåelse – er fremforhandlet av Raymond Ystenes (45) i ECIT Solutions One. Kontrakten har sandefjordingen jobbet med siden han startet i ECIT i mars 2021, inntil han 18. juli i år fikk aksept fra Elkonor. Elkonor er en landsdekkende

Raymond Ystenes (45) i ECIT Solutions One og Jørgen Andreassen hos Elkonor har inngått avtale verdt 35 millioner kroner.

medlemseid og medlemsstyrt elektrikerkjede med over 195 uavhengige elektrikerbedrifter og totalt 3.500 ansatte, med eget styre og hovedkontor i Oslo. – Vi vant kontrakten i tøff konkurranse med 11 andre selskaper. Det er vi stolte av, sier Ystenes. Han mener en av hovedårsakene er ECITs ekspertise på skytjenester. – Markedet for skytjenester er i kraftig vekst, både fordi bedrifter for alvor har fått øynene opp for mulighetene i skyen, og fordi nye arbeidsmønstre akselererer på grunn av blant annet koronapandemien. Elektrobransjen har en stolt historie, og en spennende fremtid. Bærekraft og grønn omstilling medfører økt etterspørsel etter gode elektrikertjenester, økt elsikkerhet og varmeløsninger. Elkonor har en viktig rolle i å støtte sine mange medlemsbedrifter i videreutviklingen, og vi ser frem til samarbeidet, sier rådgiver og ansvarlig selger, Raymond Ystenes i ECIT Solutions One. – Elektrobransjen er i sterk endring, både med tanke på digi-

talisering, men også på teknologi, løsninger og arbeidsmetoder. Ved å investere i gode løsninger og arbeide med sterke partnere som ECIT, styrker vi våre konkurransefortrinn. Elkonor er et selskap i sterk vekst, som tilbyr fremtidsrettede og konkurransedyktige tjenester for våre medlemsbedrifter. Derfor valgte vi ECIT som en strategisk IT-partner som kan støtte oss på denne reisen, sier økonomi- og IT-sjef i Elkonor, Jørgen Andreassen.

Sterk vekst i markedet Markedet for skytjenester er i kraftig vekst, både fordi bedrifter for alvor har fått øynene opp for mulighetene i skyen, og fordi nye arbeidsmønstre akselererer på grunn av blant annet coronapandemien. – Det internasjonale analysebyrået IDC spår en økning i volum på skytjenester til over 22 prosent i 2022, og veksten fortsetter de kommende årene. Andelen skytjenester kontra on-prem øker også. Inflasjonspress og forbedringer i verdikjeden driver etterspørselen

videre, sier Lars David Klausen. – Fordelene med skytjenester som Microsoft 365 og Azure er at de har lave kostnader, krever mindre vedlikehold og administrasjon og de kan skaleres raskt etter behov. Det gjør bedriftene mer agile og gjør at de kan videreutvikle seg i takt med markedet og kundenes behov, sier Raymond Ystenes. – Vi ser at kundene trenger en strategisk partner som kan hjelpe de å utnytte mulighetene som ligger i digital transformasjon, og våre rådgivere er eksperter på skyreisen og mulighetene som ligger der. Elkonor-kontrakten er et godt eksempel på dette, sier Lars David Klausen. – Vi forventer mer fart på skytjenester, sikkerhet og integrasjoner fremover, og det internasjonale analysebyrået Gartner forteller at små og mellomstore virksomheter prioriterer sikkerhet, integrasjoner og skytjenester/migrering av skytjenester som sine topp tre områder fremover. PS: Lokalt har ECIT Drammen kommune som sin største kunde.

Thermocold er den største leverandøren i sin sjanger av kjølerom, vi leverer alt av skreddersydde kjølerom og kjølehjørner på mål. Thermocold tilbyr sine kunder/forhandlere kjølerom etter egne mål og ønsker, har du litt plass til overs og ønsker kjølerom? men får ikke plass til et standardrom eller modulrom? da kan du bestille dette av oss og få det tilpasset på mål.

KULDEENTREPRENØR

DRAMMEN: 32 83 16 88 KONGSBERG: 32 76 43 00


HELT BAKPÅ

Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning FOTO: Geir A. Arneberg

Hvilken bok har betydd mest for deg profesjonelt? – Kåre Valebrokk – et portrett uten filter. Likte godt hans mot, direkte tale og analytiske evner – og ikke minst frekkhet. Hva gjør du etter jobb? – I tillegg til jobb er det litt styrketrening, en ridetime i uken og lange gode turer med hundene mine. Slik som jeg jobber, er det egentlig ikke før/etter jobb. Det er litt jobb inni mellom hele tiden. Er du aktiv i idrett? – Jeg kan ikke kalle det aktiv i idrett – men jeg liker å bevege meg. Lange turer om sommeren og ski om vinteren. Hvor drar du på ferie? – Vi reiser på hytta, og prioriterer en storbyferie av og til. Sjø eller fjell? – Begge deler. Er nok mest glad i fjellet. Ditt yndlingsprogram på TV? – Ingen program jeg må se egentlig, men jeg liker Nytt på Nytt på fredager. Hvilken duppeditt har gjort livet ditt enklere? – Mobilen – der har jeg tilgang

til alt av dokumenter, jeg kan gå i banken og føre regnskap. Jobben kan gjøres over alt. Hva ler du av? – Absolutely Fabulous, Little Brittain og Monty Python, kan vel si jeg liker brittisk humor. Ellers ler jeg av morsom galskap og satire. Og så ler jeg av Fredrik, mannen min. Mye humor fra den kanten. Ditt livsmotto? – Du skal ikke si nei viss du kan si ja! Det handler ikke om å ikke sette grenser, men det er alt for lett å starte med et nei for å være sikker – det blir ikke riktig for meg. Favorittmat? – Mat er jo sinnssykt godt da. Nå om dagen vil jeg si Avocadosmørbrødet på Café Picasso med pochert egg. Om det skal et glass tørr hvitvin til – så blir det hvitløkstekte snegler. Hvilket annet yrke kunne du tenkt deg? – Nå er jo yrket mitt å arbeide i styrer – og jeg er derfor innom flere bransjer. Jeg tror jeg kunne trives som advokat – men hadde kanskje endt som bonde om jeg skulle velge alt på nytt.

4 Fakta Navn: Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning Tittel/selskap: Styreleder I Café Picasso AS Alder: 58 Bosted: Bragernes, Drammen Sivil stand: Gift Korte fakta om selskapet: – Med utgangspunkt i Café Picasso AS, er jeg der medeier og styreleder – og har Camilla Johnsrud som partner og daglig leder. Selv jobber jeg i flere

selskap. Gir her opplysninger om Café Picasso AS. Café Picasso AS driver i restaurantbransjen, en fransk-inspirert bistro i Drammen. Caféen åpnet høsten 1986, og har vært i drift siden da. Dagens eier drev også stedet fra 1992 til 1996, og kjøpte det tilbake våren 2020 sammen med daglig leder og kjøkkensjefen. Selskapet omsetning i Cafè Picasso As var kr. 6,1 i 2021. Sum driftsinntekter var kr. 7,0 mill. Selskapet har 11 ansatte.

Werringgården – Rehabiliterte

kontorlokaler rett ved Bragernes Torg

Bygget ligger meget sentralt plassert på Bragernes i Gågata vis a vis Magasinet. Renovert hjørnebygg kun titalls meter fra Bragernes Torg. Kort gangavstand til grønne knutepunkt som buss, og Drammen stasjon. Bygget har Lett salat bar i 1 etasje, og felles treningsrom med garderober. Fleksible og effektive kontorlokaler i 3 etg som vil innredes sammen med ny leietaker for å sikre optimal utnyttelse opp mot leietakers behov.

13,300

7,020

0,151

5,649

OPPBEVARING

HOVEDTRAPP & HEISSJAKT 34,12m²

2,714

KONTOR 1 15,5m²

0,125

GARD.S OPPBEVARING

KONTOR 2 10,1m²

HEIS

1

2

3

4

5

6

WC

7

2,745

Ta kontakt med Jens-Petter på tlf 900 59 349, eller jens@brekke-eiendom.no

Kontor 240 kvm BTA inkl andel felles areal. OPPBEVARING

VELKOMMEN TIL VISNING.

WC

11,2m²

KONTOR 3 10,1m²

2,745

7,6m²

0,125

GARDEROBE 5,3m²

TOALETT

GARD.S OPPBEVARING

FOLIERT SYNSFELT

GJENNOMLYS

B.K. 1,7m²

FROSTET ELLER

TOALETT

DUSJ

PAUSE

KOMMUNIKASJON 15,5m²

EL.1,2m²

TEKNISK 0,5m²

TEKNISK 5,4m²

EL.1,1m²

GARDEROBE

ALLEGRO

KONTOR 5 10,1m²

2,745

BOD / TEKN. ROM

LAGER

INNGANGSPARTI

MØTEROM 1 16,0m²

Vente - og sosial sone

23,3m²

ANNEN LEIETAKER

1

0,125

2

H.S.kjøl SPISEROM/MØTEROM 2 17,3m²

SOSIALSONE

4,228

SCREEN

KJØKKEN

Brække Eiendom består i dag av flere selskap med ulik spiss­ kompetanse innenfor vårt forretningsområde. Vårt mål er til enhver tid å kunne levere best mulig produkt og tjenester til våre leietakere.

GJENNOMLYS

SCREEN

LYSNE PSYKOLOGENE

3

0,125

5

4

KONTOR 4 10,1m²

FOLIERT SYNSFELT

GJENNOMLYS

KOMMUNIKASJON 20,5m²

FROSTET ELLER

BITRAPP

11,449 m2

2,745

LAGRING 3,5m² TEKNISK

19,049

MØTE ALLEGRO

0,125

MØTE GAPIT

HOVEDINNGANG

GARDEROBE

RESEPSJON KJØKKEN

1

2 2,912

3 2,912

4

5

2,912

5,824

3 etg

6

7 2,912

8 2,912

9 2,912

0,400

10 2,512

11 2,912

12 2,912

3,132

Møbleringsplan

Prosjekterende: Frame Arkitektur as Muusøya 1 3023 Drammen

Epost: pia@frame-ark.no marit@frame-ark.no camillac@frame-ark.no

Fase:

FORSLAG KONTORLOKALER - 3.etg

Pro.adr.: NEDRE STORGATE 3

3015 DRAMMEN

Kunde:

1:100

Dato: 28.06.21

Kommune:

DRAMMEN

Mål:

Gnr.: 114

Bnr.: 663

Tegn.:

1:100/A3

PLANTEGNING

Rev.

Seksj.nr.:

.