DA Økonomi & Næring 26.05.2021

Page 1

NÆRINGSLIV n DRAMMENSAVISA

Nytt DA Næringsliv siste onsdag i hver v este utgave a N måned v kommer li s g in r æ N DA

23. juni

n NR. 4 - 2021

Kjempeprosjekt til 500 mill. i startgropa Så et marked i å lagre for folk flest Bjørn Erik Karlsen fikk en god ide om å starte lagerhotell, og gikk i 2013 sammen med investor Ole Herland Grøtterud. I dag leier de ut 450 boder fordelt på tre hoteller. SIDE 9

KONNERUDPARKEN GIR JOBB TIL OVER 300 For over en halv milliard kroner skal det bygges 136 nye leiligheter i Konnerudparken. Adm.dir. i Drammen kommune eiendomsutvikling Bjørn Holm (t.v.) og prosjektleder Einar Amundsen i Profier AS har planene klare. Snart er 300 arbeidere på vei til det nye prestisjeprosjektet på Konnerud.   SIDE 4–5

Følg Drammensavisa og DA Næringsliv også på nettet:

www.drammensavisa.no

Gründersuksess for 54-åring med Alvens Kari Anna Sandvik var en voksen gründer da hun som 54-åring startet Alvens AS for åtte år siden. SIDE 8

Null-utslipp er målet for Bane NORprosjekt SIDE 12–13


2

DA-Næringsliv

26. mai 2021

NÆRINGSLIVSLEDEREN «Næringslivslederen» er DA Næringslivs egen tumleplass for Drammens næringslivstopper. Til hver utgave utfordrer avisa en næringslivstopp i Drammen til å bidra til avisas nye kommentarserie.

NÆRINGSLIV www.drammensavisa.no Telefon: 32 17 88 11 Tips: red@drammensavisa.no Annonsering: annonse@drammensavisa.no Ansvarlig redaktør: Geir A. Arneberg Redaksjonssjef: Bente E. Wemundstad Frilansjournalist: Marianne Bergvall Frilansjournalist: Terje Brun-Pedersen Desk ansvarlig: Jo Guribye Salgs- og markedsrådgiver: Trond E. Pedersen Salgsleder – DA Næringsliv: Ove Geir Andheim Daglig leder: Aslak Hougen Besøks- og postadresse: Knud Schartums gate 7, 3045 Drammen Utgiver: Drammensavisa AS Org. nr. 826 423 552 Trykk: Polaris Trykk Arendal AS Distribusjon: Amedia Distribusjon AS Har du utfordringer med levering av Drammensavisa, send epost til drift@drammensavisa.no Drammensavisa er 100% annonsefinansiert og er politisk og ideologisk uavhengig. Drammensavisas innhold er redaktørstyrt, og redaksjonen har full integritet. Medlem av Norsk Redaktørforening og redigeres etter redaktørplakaten

Næringslivet i utkantene fortjener et løft Tiden etter pandemien vil kreve store ressurser til gjenoppbygging av næringslivet. Vi bør da gripe muligheten til å styrke privat sektor i utkantene av vår kommune. «Never let a good crisis go to waste! Allerede i 1940 så Winston Churchill forbi andre verdenskrig og nye muligheter for gjenoppbygging av samfunnet. Koronapandemien kan kanskje ikke sammenlignes med andre verdenskrig, men har i likhet med den store krigen påført samfunnet enorme tap. De helsemessige konsekvensene har vært og kommer til å bli alvorlige. Pandemien har også kostet dyrt økonomisk – for det offentlige, for privatpersoner og for næringslivet. Vi som kommune har nå et stort ansvar for å hjelpe og stimulere våre næringsaktører tilbake på beina, slik at vi kan raskest mulig kan re-etablere velfungerende markeder med minst mulig bruk av «krykker» fra det offentlige. Vår lokale «covid-recovery» for privat sektor vil kreve ressurser og langsiktighet. I Venstre tror vi at dersom denne gjenoppbyggingen skal gi varig positiv effekt, så bør vi først stokke kortene på nytt og se på hvordan vi drev næringspolitikk før korona. Hva var det som fungerte, og hvilke tiltak ga ikke effekt? Hva var det næringslivet savnet? Og, ikke minst – hvilke geografiske deler av kommunen satt og sitter på store potensialer som vi ikke har klart å hente ut ennå? Hvor i Drammen ligger forholdene særlig til rette for ulike typer bærekraftig næringsvekst? Og hvilke virkemidler trenger i så fall disse stedene for å lykkes? Steinberg, Berger og Skoger er noen av «distriktene» i vår kommune. Her er avstanden til nærmeste tjeneste, butikk og nabo lengre enn i sentrale deler av Drammen, men samtidig sitter man blant annet på store arealer som gir muligheter for annen type næringsliv enn i bykjernen - i tillegg til det sterke

UTNYTT UTKANTENE: Drammen bør utnytte muligheten etter korona til å kvitte seg med unødvendige hindringer for næringslivet, og samtidig prøve nye ting. En av disse nyskapingene bør være å gi næringslivet i utkantene en ny vår, skriver Herman Ekle Lund i dagens Næringslivslederen. og gode landbruket kommunen vår allerede har. Dette gir blant annet mulighet til å desentralisere arealkrevende industri- og lagervirksomhet som vi ikke ønsker å bruke opp plassen i sentrumsområdene på – forutsatt at det ikke forringer viktige naturverdier. Et annet komparativt fortrinn som særlig Berger og Svelvik sør sitter på, er unike besøks- og opplevelsesverdier. Kysten og strendene i områdene rundt Norges nordligste sørlandsby er perler som fortsatt er uoppdagede for mange. Slike turistverdier er det også mulig å ta ut oppover i Eikerdalen dersom man tar elva i bruk. Våre skoger har også stort opplevelsespotensiale; og kan utnyttes enda mer dersom landbruk, friluftsliv og miljøengasjerte klarer å se felles interesser og tenke kreativt sammen. Kanskje det er i disse utkantene nye Drammen virkelig skal få et etterlengtet løft i verdiskaping? Hva må vi da gjøre for å stimulere? Fra kommunen ønsker næringslivet seg god dialog og forutsigbarhet. Bedre dialog har vi opprettet gjennom etableringen av Næringsutvalget, ledet av Venstre. Våre gode partnere i NHO, Næringsforeningen og Byen Vår Drammen bidrar også til fine samarbeidsarenaer. Forutsigbarhet er det imidlertid

kun en ny kommuneplan som kan gi oss. Nye Drammen styrer fortsatt etter tre gamle planer. Dette skaper utrygghet og forvirring i privat sektor. Vi jobber derfor på høygir med å få en ny kommuneplan, med tilhørende arealdel og temaplaner, på plass. Allerede nå i juni vil næringslivet se hvilke arealpolitiske prinsipper vi vil legge til grunn for den nye kommuneplanen. Deretter begynner arbeidet med selve arealplanen. Det gjør også at vi kan komme i gang med andre planer, deriblant strategisk næringsplan som mange ser fram til. Vi i Venstre ønsker oss også en besøksstrategi som definerer hvordan vi vil satse på opplevelser og turisme. Vi i Venstre tror at alle steder deler noen grunnleggende behov. Vi tror alle vil nyte godt av at kommunebyråkratiet får et sterkere preg av service enn av kontroll, og at flest mulig prosesser digitaliseres og flyter enda raskere enn i dag. Alle vil ha nytte av at kommunen i større grad setter etablert næringsliv, gründere, skole, universitet, offentlige tjenester og frivillighet i kontakt med hverandre og med kapital. Det vil være et felles gode om vi hjelper flere lærlinger ut i arbeid og gir flere nye ideer en mulighet til å lykkes. Alt dette handler om å ansvarliggjøre kommunen som eier av kommunens næringsutviklingsarbeid.

Men noen behov er stedsspesifikke og unike. Vi ønsker å ta hele kommunen i bruk. Det innebærer å dyrke hver enkelt steds kvaliteter, sammen med lokale bedrifter og innbyggere. Britene brukte, ironisk nok, sin krise og mulighet til å gi Churchill selv sparken rett etter krigen. Her i Drammen bør vi utnytte vår mulighet etter korona til å kvitte oss med unødvendige hindringer for næringslivet, samtidig som vi prøver noen nye ting. En av disse nyskapingene bør være å gi næringslivet i utkantene en ny vår.

Herman Ekle Lund

Gruppeleder og representant for Venstre i Drammen kommunestyre og nestleder i Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet

Drammensavisa og politikk Aviser har historikk for å være politisk forankret. De fleste medier ønsker å fremstå objektive til informasjonen og representere noen av samfunnets viktigste pilarer for å sikre ytringsfrihet. Samtidig vil man ha en tydelig stemme i politiske, krevende, sensitive og sårbare saker. En balansegang som i stadig større grad utfordres av markedskreftene. Hvor står så Drammensavisa politisk? Burde vi ta større standpunkt i intrikate saker? Vi er en lokalavis som er gratis. Vi er finansiert av annonsører som ønsker å benytte en av byens største informasjonskanaler. Den kommer i postkassen

til 35.000 drammensere og har tillegg et næringsbilag som distribueres til alle Drammens bedrifter. Ingen abonnerer på oss. Vi kommer i postkassen likevel. Dette er en tillit vi må forvalte. Derfor setter vi pris på alle de tilbakemeldingene vi får. Vår ambisjon er å være en av landets beste lokalaviser – uavhengig av om de finansieres av annonsører og partnere – eller abonnenter. Utfordringen er å være aktuell og viktig uten å ta et kraftig standpunkt. Drammensavisa skal være en plattform for dialog. I dagens samfunn med økende grad av polarisering, er dialogen

og diskusjonen den første som taper. Det er lett å peke på USA, men tegnene på polarisering ser en i de aller fleste land. Vår viktigste funksjon er derfor å opplyse, glede – iblant irritere, men fremfor alt å sikre dialogen, slik at både små og store blir hørt. Ofte aller helst de små, med mange spennende budskap. Gode nyheter er ikke alltid kritiske eller negative. Se på næringslivet i Drammen, hvor gründermiljøet har blomstret i av de mest krevende periodene for næringslivet noensinne. Se på de som har kastet seg rundt og ikke bare sikret arbeidsplasser, men funnet helt nye områder de kan levere på.

Alle fortjener å bli sett i sin lokalavis en gang løpet av livet – både innbyggerne, byens bedrifter og organisasjoner. Drammensavisa er denne kanalen, samtidig som vi kan vekte et monopol vårt lokalsamfunn ikke er tjent med.

Ansvarlig redaktør Geir Arneberg


Drømmer du om å lage din egen Podcast? Podcast gir en unik mulighet til å nå ut med budskapet ditt – her treffer du et publikum som bevisst har valgt å høre på deg! Partner Podcast fra Radio Metro skreddersyr podcaster for din bedrift. Du velger selv om du kun vil leie studio, eller om vi skal hjelpe deg fra A-Å. Les mer på www.radiometro.no/partner-podcast

KONTAKT VÅR AVDELING I DRAMMEN FOR MER INFORMASJON: Kunderådgiver: Grethe Kråkeland E-post: grethe.kraakeland@radiometro.no Mobil: 94 00 69 64

radiometro.no


4

DA-Næringsliv

26. mai 2021

Konnerudparke Prosjekt til 500 mill. skal sysselsette 300

GJØR KONNERUD STØRRE: For over en halv milliard kroner skal det bygges 136 nye leiligheter i Konnerudparken. Adm.dir. i Drammen kommune

eiendomsutvikling Bjørn Holm (t.v.) og prosjektleder Einar Amundsen i Profier AS har planene klare. Snart er 300 arbeidere på vei til det nye prestisjeprosjektet på Konnerud.

Drammen kommune eiendomsutvikling og eiendomsutvikler Profier har signert avtale med entreprenør Consto om bygging av boligprosjektet Konnerudparken stipulert til over en halv milliard kroner. GEIR A. ARNEBERG tekst og foto Kontraktssummen er på 515 millioner kroner, og det er Consto Øst AS som har fått totalentreprisen på Konnerudparken. Boligprosjektet på Konnerud består av 136 leiligheter fordelt på ni blokker. Leilighetene vil holde meget høy standard, og toppleilighetene fremstår som eksklusive. Arkitekt er Make Arkitekter AS. Byggherre er Konnerud Utvikling AS, som eies av Profier AS og Drammen kommune eiendomsutvikling AS. Adm.dir. Bjørn Holm i Drammen kommune eiendomsutvikling sier prosjektet er en

kjærkommen gave for sysselsettingen i Drammen. – Prosjektet er godkjent i reguleringsplanen og understreker vekst i en sårbar periode. Å bygge ut Konnerudkvoten er god timing, mener Holm.

Sentral beliggenhet Konnerudparken ligger sentralt til med umiddelbar nærhet til blant annet kjøpesenter, skole, idrettsanlegg, skistadion, marka, kirke og sykehjem. – Konnerud er et attraktivt boområde i Drammen. Men også for nye og potensialt fremti-

dige drammensere er Konnerud attraktivt, sier Holm. Han understreker at man fra byggestart i august/september i år og 27 måneder fremover innebærer en solid økning i sysselsettingen. Prosjektet til den halve milliarden vil bestå av om lag 300 arbeidere i full stilling – og anslagsvis halvparten med forankring i eller til Drammen. I tillegg til boligområdet på cirka 14 mål, skal det også bygges lokaler til næringsformål i første etasje på fire av blokkene. I tillegg føres det opp en parkeringskjeller med 185 parkeringsplasser fordelt på to etasjer. Samlet utgjør dette i overkant av 21.000 kvadratmeter. – Det er på høy tid at det bygges den slags boliger på Konnerud nå. Det har ikke skjedd siden 90-tallet. Dette vil forsterke Konneruds status som Drammens største bydel, stekt preget av idrett- og friluftsliv, sier Holm, og melder at det planlagte torget ved Konnerudparken allerede er i ferd

med å få et innhold. – Vi har både gjennomført en brukerundersøkelse, og samtidig utfordret skoleelever til å komme med forslag for å gjøre torget til en levende tumleplass. Forslagene er både mange og gode, sier Bjørn Holm.

Tre av fire solgt Consto skal også stå for infrastrukturen som veier og et offentlig torg i tilknytning til de ni blokkene. – Vi har god erfaring med Consto fra tidligere prosjekter, og vi ser frem til å samarbeide med Consto om dette flotte boligprosjektet. Planene i Konnerud sentrum har vært mye diskutert. Lang interessentliste og svært godt salg viser at prosjektet er godt mottatt på Konnerud, sier prosjektleder Einar Amundsen i Profier AS. Allerede er det solgt 74 av drøyt 100 leiligheter som er lagt ut for salg.

– Vi er godt fornøyde med å ha vunnet dette prosjektet, og at vi igjen skal bygge for Profier AS og deres partner Drammen kommune eiendomsutvikling, sier Bjørn Breian, daglig leder i Consto Øst AS. Ferdigstillelse av prosjektet er anslått mellom siste kvartal 2023 og første kvartal 2024.

Bygger høy standard Den vedtatte områdeplanen for Konnerud sentrum åpner for bygging av cirka 600 nye boliger, hvor Konnerudparken utgjør cirka halvparten. Foruten ni bygg i første byggetrinn, blir det næringsarealer på 600 kvadratmeter. Prosjektet markedsføres med høy standard – og tilrettelegges med gode planløsninger tilpasset kjøpergruppene. Det tilbys leiligheter i flere størrelser og prisklasser. Leilighetene bygges etter strenge krav til byggeteknisk kvalitet, gode materialvalg, store balkonger og terrasser,


26. mai 2021

DA-Næringsliv

en er i startgropa

SLIK SKAL DET BLI: Slik vil Konnerudparken bli seende ut ved ferdigstillelse om drøyt 2,5 år. vannbåren gulvvarme, gasspeis, heis fra parkeringskjeller til alle etasjeplan, vaskeplass til bil og smørebod i parkeringskjeller.

4 Fakta CONSTO ØST AS Consto Øst AS er en del av konsernet Consto, et av Norges ledende bygg- og anleggskonsern. Consto-konsernets datterselskaper driver sine virksomheter på Svalbard, i Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Konsernet har også byggevirksomhet i Sverige gjennom datterselskapet Consto AB. Konsernet har nær 1.000 ansatte i Norge og Sverige, og har sitt hovedkontor i Tromsø.

4 Fakta OM OMRÅDET Området det skal bygges på ligger sentralt på Konnerud, nord for Svensedammen skole ned mot Konnerudhallen. Områdereguleringen for Konnerud sentrum legger opp til en videreutvikling av bydelssentrum på Konnerud, med fokus på: • Å utvikle områdets stedsidentitet • Integrering og videre utvikling av skoler og barnehager. • Å bidra til å styrke boligmangfoldet i bydelen. • Å bidra til en mindre bilavhengig hverdag for innbyggerne ved blant annet å utvikle handelstilbudet. • Å styrke koblingen mellom idrettsområdet, omkringliggende boligområder og sentrumsområdet. • Å tilby attraktive og trygge byrom og blågrønne innslag. • Mangfoldige møteplasser. • Utvikling av mangfoldige handelsog servicetilbud som dekker hverdagsbehov.

5


1 6

ANNONSE ANNONSE

26. mai 2021

Endrer firmanavn HTS maskinteknikk på Åssiden i Drammen har omarbeidet forretningsmodellen sin, og i den anledning blir firmanavnet endret til HTS Dynamics. Navneskiftet kommer etter en strategisk prosess der selskapet omstilles til et rent undervannsteknologiselskap rendyrket for subsea og fornybar energi. – Vi skal være med på å forme det norske industrieventyret fremover, sier Anders N. Dahlgren, administrerende direktør i HTS Dynamics. I 40 år har selskapet levert noen av verdens mest komplekse mekaniske presisjonskomponenter til energi-, romfarts- og forsvarsindustrien. De har for øvrig en unik merittliste med å ha levert over 600 000 undervannsventiler som er installert på havbunnen over hele kloden. Selskapet, med et produksjonsanlegg på 6000 m2 på Åssiden, er et av Norges største maskineringsselskaper.

Tror på norsk industri – Vi er veldig stolte av historien vår som en nøkkelleverandør til noen av verdens største og mest krevende selskaper. Nå gir vi oss ut på en ny reise for å svare på morgendagens utfordringer og for å forme det norske industrieventyret, sier den administre-

rende direktøren i bedriften. Ved å bytte navn til HTS Dynamics, omstille selskapet og investere i fremtiden, ønsker de å sende et tydelig signal om at de tror på norsk industri. Spesielt når det kombineres med sterkt fokus på mennesker, planeten vår og teknologi. Åssidenbedriften baserer seg på stor bruk av høyteknologisk industri 4.0 teknologi som involverer en sky-tilkoblet smartfabrikk og en robottetthet 15 ganger høyere enn det globale produksjonsgjennomsnittet. Så dette er et selskap med en sterk posisjon fremover.

innenfor robotikk og digitalisering er en av de viktigste årsakene til at vi kan investere i fremtiden. Det gjør at vi kan fortsette å være en lokal familieeid arbeidsgiver og holde oss konkurransedyktige mens vi befinner oss i et høykostland som Norge. Vi må la maskinene gjøre alle anstrengende og repeterende oppgaver, og la folk fokusere på mer kreativt og verdiskapende arbeid. Gjør du det, ender du opp med en vinn-vinn-situasjon, fortsetter Dahlgren.

Konkurransedyktige i et høykostland

Med sin nye profil er selskapet ivrig etter å øke markedsandelen innen fornybar energi og annen undervannsteknologi. Samtidig vil selskapet være en solid og

– I HTS Dynamics omfavner vi automatiseringens tidsalder. Mulighetene som ligger

Ønsker å øke markedsandelen innen fornybar energi

langsiktig partner for olje- og gassindustrien fremover. – Det er viktig å forstå betydningen av den globale olje- og gassindustrien, og hvordan man sikrer en vellykket energiovergang. For å svare på et økende behov for energi, og for å sikre en jevn overgang, vil verden ha behov for olje og gass i mange år fremover. Derfor vil HTS Dynamics fortsette å jobbe sammen med denne viktige bransjen, samtidig som vi øker aktiviteten vår mot fornybar energi og annen undervannsteknologi, forteller Dahlgren.

Lavt CO2-avtrykk

Mens de retter seg mot grønnere markeder, har selskapet også tatt grep for å


ANNONSE ANNONSE

26. mai 2021

til HTS Dynamics redusere sitt eget CO2-avtrykk fremover. – Alle våre kunder nyter godt av at all strøm som forbrukes på HTS Dynamics kommer fra fornybar energi, noe som sikrer dem et lavt CO2-avtrykk fra forsyningskjedene deres, sier han. Ved bruk av smartteknologi kan HTS Dynamics også snart tilby alle sine kunder oversikt over strømforbruk og CO2utslipp relatert til produksjonen av hver komponent og salgsordre, noe som skaper en merverdi når man konkurrerer på den internasjonale arenaen. Ved å kunne ha innsyn i CO2-utslippene i forsyningskjeden, vil insentivene være store for å velge et teknologidrevet, norsk selskap som HTS Dynamics med et lavt CO2-avtrykk, i stedet for konkurrerende selskaper i utlandet.

Tillitsbasert partnerskap Med et sterkt teknologi- og bærekraftfokus har HTS Dynamics fremhevet mennesker som den tredje søylen som deres nye «eventyr» er avhengig av. – Vi må vise neste generasjon at å jobbe i industriell produksjon kan være svært givende, men det krever at vi beveger oss bort fra det klassiske transaksjonsbaserte «arbeidstaker-arbeidsgiver» forholdet og utvikler givende, tillitsbaserte partnerskap på arbeidsplassen,

drevet av et felles mål. Alle trenger mål i livet, det er derfor HTS Dynamics først og fremst vil være et verdidrevet selskap med et sterkt mål og oppdrag – å forme det norske industrieventyret, sier Dahlgren.

Måtte redusere arbeidsstyrken med en fjerdedel 2020 og 2021 har vært en endringsperiode for HTS Dynamics, og pandemien påvirker fremdeles bedriften. I løpet av 2020 ble selskapet dessverre tvunget til å redusere arbeidsstyrken med en fjerdedel for å svare på nedgangen i aktivitetsnivået. – Heldigvis har vi ikke latt denne krisen gå til spille. Den fremskyndet prosessen med å omstille selskapet, og i dag ser fremtiden lysere ut enn noensinne. Vi er nå mer bærekraftige, har en betydelig lavere kostnadsstruktur, og vi planlegger å doble vårt aktivitetsnivå innen 2025. Dette er drevet av både en økning i fornybar energi, og et «come-back» i subsea olje og gass i kjølvannet av pandemien. Vi har sett rask vekst før, men denne gangen vil vi vokse med et stort fokus på mennesker, bærekraft og teknologi, noe som vil gjøre oss sterkere enn noensinne. Vi er i en ypperlig posisjon til å forme det norske industrieventyret fremover, avslutter Dahlgren.

CEO I HTS DYNAMICS: Anders N. Dahlgren

2 7


8

DA-Næringsliv

26. mai 2021

SOMMERFEST: Sosiale samlinger er viktig i Alvens. Her er fra en sommerfest.

Ansatte åtte ved oppstart Hvem sier at du må være pur ung når du starter en bedrift? Ikke Kari Anna Sandvik, i alle fall. Hun var 54 år da hun startet Alvens AS. Og da hun startet, ansatte hun likeså godt åtte personer. BENTE WEMUNDSTAD tekst – Jeg tok etablererkurs i 2009, og der møtte jeg han som ble min mentor i noen år, Roar Arnesen. Han utfordret oss kursdeltakerne på at vi skulle starte bedriftene våre med ansatte, er Kari Anna Sandvik. – Også er jeg så heldig at eldste sønnen min er gründer av utdannelse, pluss økonom. Jeg har fått mange gode tips av ham både da jeg startet og underveis.

Utdannelse som voksen Først startet Kari Anna et vikarbyrå sammen med en kollega i 2012, så så Alvens AS dagens lys i 2013 med Kari Anna som eier og driver. I tillegg har hun en franchisetaker i Vestfold og Telemark som har drevet i fem år. Alvens AS leier ut vikarer til barnehager, og det er ingen tilfeldighet at det ble nettopp det. –Jeg har tilbragt mye av min tid sammen med barn og unge, og det er de hjertet mitt banker for. Hun tok utdannelse i faget da hun var 40 år, og ble førskolelærer med ekstra kompetanse innen tegn til tale/tegnstøtte. Deretter startet hun karrieren i barnehageverden. Hun begynte som vikar, og har opp gjennom årene hatt de fleste stillinger som finnes i barnehager. – Jeg utdannet meg først som

gartner og jobbet som det i 10 år, men det er barn og unge som er min lidenskap, sier Kari Anna Sandvik.

Private barnehager I løpet av årene hun selv jobbet i barnehager, ble hun klar over vikarene som til stadighet fylte en tom arbeidsplass. Karia Anna er veldig glad i tall og statistikk, og hun ble nysgjerrig på hvor mange vikarer landets barnehager bruker hvert år. Hun kom frem til at det hvert år er behov for 17.000 vikarer i alle landets barnehager. For hennes firma er det Drammen som gjelder, og hun sikter seg inn mot de private barnehagene. – De offentlige barnehagene bruker større tilbydere som kan gå lavere i pris. Vi har andre kvaliteter som vi fokuserer på, blant annet kursing og faglig oppdatering, sier hun, som selv har tatt utdannelse innen Marte Meometoden i tillegg.

Barnehagebransjen er preget av stor bruk av vikarer, og stadig nye. For Kari Anna og Alvens er det prioritert å bruke samme vikar i samme barnehage så langt det lar seg gjøre. – Da kommer vikarene til omgivelser de har blitt kjent med, og øvrig personale som de kjenner til. Det er også lettere for barnehagen med en vikar som kjenner til rutinene der, sier hun.

Bestemordag Vikarene hos Alvens får nyte godt av faste kurskvelder en gang i måneden. – Jeg får høre at de savner det

DRØMMEJOBB: Kari Anna Sandvik var en voksen gründer da hun som 54-åring startet Alvens AS for åtte år siden.

å møtes fysisk, for vi har det fint på kurskveldene, sier Kari Anna. I fjor sommer fikk vikarene møtes fysisk hjemme hos Kari Anna, for det er der sommerfesten avholdes. Hvordan det blir i år, vet hun ikke ennå. Det har også vært tradisjon med julefest. Når man er bedriftseier i en alder av snart 63, kan man ta seg visse friheter, mener Kari Anna. Derfor har hun innført en bestemordag hver onsdag. Da tar hun barnebarna ut av barnehagen og henter de eldste på skolen. Hver onsdag er satt av til de seks barnebarna, og for henne er det et privilegium.

Gir seg på topp – Når dagen kommer for at jeg trekker meg tilbake, ser det ut til at jeg har en god arvtaker, sier Kari Anna. Til nå har hun brukt åtte år på å bygge opp Alvens AS som et vikarbyrå, og hun ønsker å bruke mer energi på rekruttering. – Mange av vikarene våre får tilbud om faste jobber i barnehagene de er vikarer i, og flere tar utdannelse. Jeg oppmuntrer dem til begge deler, sier Kari Anna Sandvik. – Jeg tror det er behov for et byrå som kan tilby fast ansatte i tillegg til vikarer.

Faste vikarer I dag er det 40 vikarer ansatt i Alvens AS, og blant dem åtte menn. Kari Anna Sandvik ønsker seg flere – begge kjønn og i alle aldre. –Vikarene våre er engasjert i barnehager 70 prosent av tiden – et høyt tall for vikarbyråer.

UNDERVISNING: Det er fast kursdag en gang i måneden for vikarene som er ansatt i Alvens.


26. mai 2021

DA-Næringsliv

9

Lager lager på lager Lagde en god idé til en solid lagerhistorie

GOD IDÉ: Bjørn Erik Karlsen fikk en god ide om å starte lagerhotell, og gikk i 2013 sammen med investor Ole Herland Grøtterud.

De startet med 158 boder på Orkidehøgda i 2013. I dag består Eiker Lagerhotell av tre avdelinger og 450 boder – som varierer i størrelse fra to til 14 kvadrat. GEIR A. ARNEBERG tekst og foto Bjørn Erik Karlsen (64) fra Mjøndalen har jobbet med lager og logistikk i hele sitt voksne liv. Det startet med 13 år som ung lærling og Kåre Valebrokk som sjef hos Atlas Anleggsmaskiner. I dag er han imidlertid ansatt hos Mylna Sport i 100 prosents stilling på dagtid, mens på kvelden er han som han selv sier; kveldslig leder i Eiker Lagerhotell. – I 2013 hadde jeg en ide om å starte et tredjeparts lagerhotell. Sammen med investor Ole Herland Grøtterud startet vi opp i Orkidehøgda 2 med å leie ut 158 boder av ulike størrelser til private og firmaer, forteller Karlsen. Han eier selv 25 prosent, mens Grøtterud både rår over de tre lokalene og de øvrige 75 prosentene av aksjene i selskapet.

Selvbetjente boder Konseptet er basert på selvbetjening. For 185 kroner kvadratmeteren i måneden leier de ut boder av ulike størrelser, der folk selv får egne kodebrikker og nøkler til de bodene de selv leier. – Markedet er stort. Eksempelvis er det mange i dag som flytter fra hus og inn i lei-

ligheter. Fremfor å ha lagringsplass til alt man samler på kan det i stedet plasseres i en utleiebod. Da kan man også kjøpe en vesentlig mindre leilighet enn planlagt. Med over 30.000 kroner kvadraten for leiligheter, er det et regnestykke man fort skjønner vil lønne seg, sier Karlsen, som påpeker at mange av bodene også inneholder store mengder dødsbo og arvegods. På de om lag 2.000 kvadratmeterne på lageret på Orkidehøgda er belegget 90 prosent. Deres andre lagerhotell med 68 boder på 400 kvadrat i Ryghgata 4 er belegget i dag 80 prosent, mens i de nyeste lokalene til Ole Herland Grøtterud i Teglverksveien 55B på Aaserud Industriområde har de foreløpig belegg på 35 prosent av bodene. – Vi åpnet dette nyeste lageret vårt under koronautbruddet i fjor. Derfor har det tatt litt tid. Nå er imidlertid frykten minsket, og folk er igjen mer åpne for å bevege seg inn i nye lokaler. Etterspørselen er stigende i takt med høy fart i eiendomsmarkedet. Målet er fullt belegg også i Teglverksveien. Da vil vi også

kunne åpne opp tredje etasje i det samme bygget til samme formål, forteller Karlsen.

To lokalpatrioter Både Karlsen og hans kollega Grøtterud er begge lokalpatrioter, og synlige sådanne. Karlsen ved at han i dag bor på Mjøndalen stadion, der han blant annet spilte old boys i 15 sesonger. I

tillegg driver han Osbakken øl og spaserklubb med 21 medlemmer, der virksomheten burde komme klart nok fram gjennom navnet på foreningen. Hans partner i Eiker Lagerhotell Ole Herland Grøtterud er Solberg Bandys største støttespiller. Ved siden av å være sponsor av Lissos Arena, kunstis for bandyen og breddeidretten i Solberg SK, er

han i dag den som også står bak byggingen av eiendomskomplekset Solberg Panorama. Nå er altså de to patriotene samlet, under felles motto «Et rom for deg – en jobb for oss», der de tilbyr sine kunder fri tilgang på egne boder fra 06 til 23 alle dager i oppvarmede lokaler med alarm og med solid takhøyde.

STADIG FLERE BODER: Eiker Lagerhotell utvider stadig. I fjor startet de sitt tredje lagerhotell på Aaserud Industriområde. Her viser daglig «kveldslig» leder Bjørn Erik Karlsen hvordan bodene fungerer.


10 10

ANNONSE ANNONSE

26. mai 2021

Sopra Steria skaper for samfunnet og k GÅR VEIEN SAMMEN MED KUNDEN: Regionsleder for Sopra Steria i Vestre Viken, Egil André Jacobsen, sier Sopra Steria er kjent for å ha tett kundekontakt, og er opptatt av å komplementere kundenes egne team.

Sopra Steria har etablert seg i Drammen, for å hjelpe små og store kunder med å ta steget inn i den digitale fremtiden. Tom Helgesen – Uansett når i prosessen vi kommer inn, så er fokus å skape verdier for kunden. Det er essensen i vår forretningsmodell, og kundereferansene er karakterkortet for våre prestasjoner, sier Egil André Jacobsen, regionsleder for Sopra Steria i Vestre Viken, og fortsetter: – Det er vanskelig å ta gode teknologiske veivalg, for så å gjennomføre så det

skapes verdi. Det har vi stor forståelse for, og det er nettopp det vi er rigget for å hjelpe til med.

Tett og tidlig dialog med kundene Sopra Steria vil gjerne i en tett og tidlig dialog med kundene. Jacobsen sier at der selskapet inviteres inn i utforskningsfasen, økes sannsynligheten betraktelig for å sikre kunden gjennomførbarhet og forretningsverdi før en eventuell kostbar skalering.

– Å ta seg tid til å teste og utforske hypoteser og behov, kan spare mye tid lengre ned i løypa. Hva er det egentlige behovet? Har man antagelser som ikke er verifisert? Å stille de riktige spørsmålene, må gå foran å finne de riktige svarene. God dialog og sparring skaper grunnlag for å ta gode avgjørelser, sier han. Sopra Steria er opptatt av å komplementere kundenes egne team ettersom kunden selv kan sin forretning best. Men de trenger gjerne påfyll av kompetanse på enkelte områder, eller mer kapasitet og kraft i det de har fra før. Og behovene varierer gjerne over tid i forhold til hvor man er i utviklingsprosesser. – Her har vi mange ulike leveransemo-

deller å tilby, og det gir kunden en veldig god fleksibilitet, forklarer Jacobsen.

Rask utvikling av teknologi Utvikling av ny teknologi skjer raskt. Noen opplever nok at det går litt for raskt. Som kompetansebedrift er Sopra Steria helt avhengig av å ha en god kultur for livslang læring. Det betyr store ressurser på sertifisering, kursing og fagmiljøer som oppdaterer hverandre, slik at kundene alltid skal få den best tilgjengelige kompetansen. – Med en snittalder på 38 år av over 2100 ansatte, har vi også en god miks av medarbeidere. Alt fra de nyutdannede rett fra universitetet, til erfarne seniorer. Det gir et veldig godt spenn i forhold til


ANNONSE ANNONSE

26. mai 2021

11 11

STOR GJENG: Sopra Steria har over 2100 konsulenter i hele Norge. Her er sjefen selv, Kjell Rusti, i midten.

r verdier kundene tilgang på rett kompetanse til rett tid, sier Jacobsen. Trivsel handler mye om det mellommenneskelige, og det skal fungere både internt i Sopra Steria, og like mye ute hos kundene. Selskapet bruker god tid på å finne rett match både faglig og personlig, og de ansatte blir ofte godt inkludert i teamene til sine kunder. – Noe som selvfølgelig er en vinn-vinn situasjon, sier en engasjert Jacobsen.

Et knutepunkt Sopra Steria har kontorer i Oslo, Trondheim og Stavanger, men er en nykommer i Drammen, og er også i ferd med å etablere seg i Bergen.

– Drammen er et knutepunkt på mange måter. Det illustrerer reisetiden med tog til Oslo, Tønsberg og Kongsberg på en god måte. Med rundt 35 minutter til rådighet når du alle de tre byene herfra. Akkurat nå blir det jo mange digitale møter, og når alles arbeidsplass er internett, kan man i prinsippet levere til hvem-som-helst fra hvor-somhelst. Det har mange fordeler, men vi gleder oss også til sosial interaksjon når samfunnet åpner opp igjen. Da ser vi frem til å reise rundt i regionen og bidra enda tettere der det er behov, sier Jacobsen. Akkurat nå holder de til Drammen Business Center like ved jernbanestasjonen, men er i dialog med flere aktører om større lokaler i elvebyen.

”Maken til imøtekommende kultur har jeg ikke vært borti. Ikke tilfeldig at vi har blitt kåret til Norges beste arbeidsplass fem år på rad”

God delingskultur Selv er Egil André Jacobsen nokså fersk i Sopra Steria, men ikke i Drammensdistriktet med bolig på Nøste. – Selv om selskapet er franskeid, er vi veldig selvstendige her i Norge. Det er også en fantastisk delingskultur i selskapet, og

folk trives på jobben. Det hyggeligste med å ha startet i Sopra Steria er alle de blide og flotte menneskene jeg har møtt så langt. Maken til imøtekommende kultur har jeg ikke vært borti. Ikke tilfeldig at vi har blitt kåret til Norges beste arbeidsplass fem år på rad, avslutter han.

4 Fakta Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering Sopra Steria hjelper store private selskaper og offentlige virksomheter med å ta digitalt lederskap, og er opptatt av å skape verdier for kundene og samfunnet. Selskapet vil bidra til en bedre og mer bærekraftig fremtid. I Norge har de 2100 medarbeidere, som ikke bare har sikret en årlig omsetning på over tre milliarder kroner i 2020, men også sørget for at Sopra Steria de fem siste

årene er blitt rangert som Norges beste arbeidsplass. Hovedkontoret befinner seg med flott utsikt på toppen av Posthuset, midt i Oslo sentrum. De har også kontorer i Trondheim, Stavanger, Bergen og nå Drammen. Selskapet er en del av den europeiske Sopra Steria-gruppen med 46 000 medarbeidere i 25 land, og hovedkontoret ligger i Paris.


12

DA-Næringsliv

26. mai 2021

Esa godkjenner kompensasjon for tapte varelagre EØS-tilsynet Esa har godkjent støtteordningen som skal kompensere bedrifter for utgåtte ferskvarer som ikke lenger kan selges eller brukes. Ordningen har et budsjett på 25 millioner kroner. Det skal kompensere restauranter, barer, visse hoteller, kafeer og blomsterbutikker.

Støtte gis dersom omsetningen har falt minst 30 prosent fra november til april. Stortinget vedtok allerede i februar at koronastengte bedrifter skal kompenseres for varelagre som er gått tapt på grunn av nedstengninger. Nylig måtte næringsminister Iselin Nybø (V) svare for forsinkelsen.

– Det er komplisert, og det tar tid. Jeg skulle gjerne hatt denne ordningen oppe og gå, men det kommer til å ta litt lengre tid enn vi først håpte, og nå ser det ut til å kunne bli en tre ukers forsinkelse, sa Nybø i Stortinget onsdag.

Betydelige mengder gass og olje funnet i Norskehavet Mellom 71 og 157 millioner fat oljeekvivalenter er funnet på Haltenbanken i Norskehavet, melder Wintershall Dea. Det er i Dvalin Nord-prospektet på Haltenbanken, 270 kilometer nord for Kristiansund, at funnene er gjort. Funnene er like ved to andre felter som Wintershall Dea opererer, og de har begynt å undersøke

utbyggingsløsninger. Funnet i primærmålet inneholder ressurser på mellom 33 og 70 millioner fat oljeekvivalenter. I tillegg ble det oppdaget hydrokarboner i to grunnere, sekundære mål, med et samlet ressursestimat på mellom 38 og 87 millioner fat oljeekvivalenter, opplyser selskapet i en pressemelding.

NY JERNBANE med nullutslipp i sikte 2020 ga solid fremdrift og høy produksjon for Bane NORs utbyggingsprosjekt i Drammen. I årsrapporten kommer miljøkravene i kontraktene tydelig til uttrykk – og Bane NOR kan vise betydelige utslippsreduksjoner. JAN H. HANSEN tekst Utbygging av infrastruktur har alltid effekt på omgivelsene i form av støy, støv, vibrasjoner og forurensning til grunnen og vann. I tillegg påvirkes det globale klimaet i form av klimagassutslipp. – I gjennomføringen av store jernbaneprosjekter jobber Bane NOR aktivt for å redusere disse lokale og globale påvirkningene. Vi er en rekke dedikerte miljørådgivere som jobber tett på arbeidene for å bidra til at vårt fotavtrykk på miljøet lokalt og globalt blir minimalt, forteller leder for dette arbeidet i Bane NORs utbyggingsprosjekt i Drammen, Håvard Kjerkol.

For utslippsfri transport Han forteller om et engasjert kollegium som har en egen motivasjon i å begrense påvirkningene underveis i byggingen. – Når vi jobber for mer jernbane, bygger vi for fremtidig nullutslipp. Jernbane er den mest miljøvennlige måten å reise på, og det gjør at vårt arbeid både under planlegging og bygging av ny jernbane føles ekstra meningsfylt. Vi brenner jo for å bevare miljøet rundt oss og begrense eget fotavtrykk, sier Kjerkol.

Vil redusere ulempene Han forteller at lokalt i Drammensprosjektet har håndtering av støy, støv, vibrasjoner, rystelser, lys- og vannforurensning høy prioritet. – Det har, forståelig nok, vært mye klager på støy fra blant annet spunting og tunnelvifter. Vi tar slike klager på alvor og forsøker å redusere ulempene gjennom ulike tiltak, sier Bane NORs miljøleder. – Her i Drammen har vi i Bane NOR utført flere tiltak enn vi har vært med på tidligere, for å redusere støybelastningen for berørte naboer. Sammen med entreprenøren Veidekke og rådgiverselskapet Norconsult har vi

funnet nye metoder for å skjerme omgivelsene mot støy – som for eksempel et spesialprodusert telt for å begrense støy fra tunnelvifter, sier Kjerkol. Måling av effekten av disse viftene pågår fortsatt, men inntrykket er at de har hjulpet betraktelig og redusert støynivået.

Kostbare støytiltak Støytiltakene som er gjort omfatter montering av støyskjermer, redusert arbeidstid for spunting, tiltak på hus og etablering av en midlertidig barnehage for barna ved Lassebakken barnehage. Det er satt av ca. 120 millioner til støytiltak i byggeperioden her i Drammen. – Dessverre er det slik at det eneste støytiltaket som virkelig hjelper mot spunting i hard grunn er å stoppe arbeidet eller å flytte alle berørte. Vi skal vite på forhånd når vi overskrider støygrensene og skal varsle berørte og avbøtende tiltak skal gjennomføres i god dialog med de berørte. Vi har plassert ut mange støymålere rundt anleggene, og disse viser om vi har overskridelser på grenseverdier, noe vi jobber kontinuerlig med å unngå, sier Kjerkol. Han forklarer at grenseverdiene som overskrides også kan ses i sammenheng med at bakgrunnsstøyen i byen er høy. Selv ved driftsstans på anlegget viser målerne nesten alltid verdier over grenseverdiene. – Det har spesielt vært støy fra spunting som har gitt mye høyere utslag enn den «normale bakgrunnsstøyen» i byen. Det at vi ved driftsstans ser utslag over grenseverdi gjør det vanskeligere å skille mellom støy fra anlegget og “naturlig” støy fra byen. Samtidig er vi klar over at støyen et menneske opplever fra en anleggsplass oppfattes som mer forstyrrende selv om dette ikke gir utslag på et instrument, sier miljølederen.

MILJØFOKUS: Miljørådgiver Katrine Bakke fra Norconsult peker på et av eksemplene som bidrar til utslippskutt. Fra venstre miljørådgiver i Veidekke Magnhild Torper, miljøleder i Bane NOR Håvard Kjerkol og miljøsjef i Veidekke Lars Evensen Paulsrud. FOTO: MARIANNE HENRIKSEN, BANE NOR Dersom utbyggingsprosjektet har måttet utføre støyende nattarbeid har de naboer som er mest berørt blitt tilbudt alternativ overnatting. Gjennom hele 2020 har utbyggingsprosjektet ført til 1300 hotelldøgn for innbyggere i Drammen.

Merker vibrasjoner Støv blir overvåket med nedfallsbøtter plassert rundt om i Drammen, og entreprenørene til Bane NOR skal koste og vanne anleggsområdene ved behov. – Det har vært noen overskridelser på grenseverdier for støv, hvor noen av overskridelsene trolig skyldes lokale forhold. Eksempler på dette er ved riving av hus, og områder med generelt mye trafikk. Når det kommer til vibrasjoner, er dette noe mange naboer er berørt av, forklarer Kjerkol. Miljølederen forteller at Bane NOR har satt opp vibrasjonsmålere og følger nøye med på dem. – Ved overskridelse på grense-

verdi bøtelegges entreprenøren, så det er ikke i deres økonomiske interesse å påføre omgivelsene ulemper som overskrider et gitt nivå, sier han.

Reduserte klimautslipp Klimagassutslipp rapporteres som antall tonn CO2ekvivalenter sluppet ut. Der er en CO2-ekvivalent en enhet som sammenstiller alle typer klimagasser til hvilket globalt oppvarmingspotensial utslippet ville hatt dersom det var CO2. I 2020 var utslippet fra utbyggingsprosjektet på 23 006 tonn CO2-ekv. Av dette var 12 prosent direkte utslipp og de resterende 88 prosentene indirekte utslipp. Direkte utslipp er utslipp som skjer direkte i nærområdet, som regel fra maskiner og transport. – Vi har stilt krav til bruk av biodrivstoff innenfor anleggsgjerdene våre, og det bidrar til å redusere klimagassutslippet betraktelig sammenlignet med fossil diesel, sier Kjerkol.

Krav skjerper alle Det indirekte utslippet er utslipp som inngår i produksjonen og transporten av materialer som brukes i prosjektet. Dette inkluderer utvinning av materiale, prosessering og produksjon til ferdig produkt i fabrikk, samt transport til anlegg – som for eksempel betongtransport og sementproduksjon. Bane NOR jobber aktivt sammen med entreprenør for å velge materialer med minst mulig klimapåvirkning, uten at dette skal gå ut over kvalitet og sikkerhet på produktet. – Krav i kontraktene våre og et bærekraftig valg av materialer fra entreprenør har gitt tydelige utslippsreduksjoner. Innen betong har dette ført til 40 prosent reduksjon, og for sement er reduksjonen på 28 prosent. Dette er veldig positivt da betong og sement er to av de materialene det brukes mest av i utbyggingsprosjektet, sier Kjerkol.


26. mai 2021

DA-Næringsliv

13

Mobilbruken har økt under koronapandemien

NFF anslår mulig boikott-tap til 205 mill.

Taletrafikken fra mobiltelefoner var 20 prosent høyere i 2020 enn året før, ifølge Ekomstatistikken for fjoråret. Også datatrafikken økte. Taletrafikken er vanligvis relativt stabil fra år til år, men har altså hatt en markant økning i 2020, viser Nasjonal kommunikasjonsmyndighets

Norges Fotballforbund frykter et inntektsbortfall på vel 200 millioner kroner ved en boikott av fotball-VM i 2022. NFF-styremedlem Jon Mørland tegner et mørkt bilde av økonomien dersom det ekstraordinære tinget 20. juni vedtar en norsk boikott.

(Nkom) ekomstatistikk for 2020 som ble lagt fram torsdag. Også datatrafikken økte betydelig mer fra 2019 til 2020 enn i tidligere år. Først og fremst skyldes dette at mange med hjemmekontor benytter mobiltelefonen på trådløse hjemmenettverk i stedet for

mobilnett, ifølge direktør Pål Wien Espen. – Det er komplisert, og det tar tid. Jeg skulle gjerne hatt denne ordningen oppe og gå, men det kommer til å ta litt lengre tid enn vi først håpte, og nå ser det ut til å kunne bli en tre ukers forsinkelse,sa Nybø i Stortinget onsdag.

– Sport og økonomi henger tett sammen i norsk idrett og norsk fotball, sa Mørland fredag. NFF mottok i mai et skriv fra Det internasjonale fotballforbundet (Fifa), og NFF mener at Fifa der «peker på en klar retning» av en eventuell boikott.

Besto fagprøven som banemontører Erik Eriksson og Ståle Jacobsen som nettopp har bestått fagprøven i Banemontørfaget. JAN H. HANSEN tekst De to drammenserne har gjennomført fagprøven under helgens brudd på UDK33, og fikk påfølgende sensur og bekreftelse på bestått prøve. Fagprøven besto av å rive enden av spor tre på Gulskogen stasjon, for så å etablere ett buttspor. Jobben som er utført var å bakse om sporet sideveis cirka 40 meter (opptil 1,5meter), inkludert at de pakket dette opp til ny linje hele veien.

Det har blitt lagt 25 brusviller med ledeskinner og tilhørende sporstopper. – Vi er selvfølgelig stolt av Erik Eriksson og Ståle Jacobsen og syntes det er stor stas at vi kan sørge for utdanning av morgendagens fagarbeidere. Dette er en viktig del av både vårt arbeid med seriøsitet, samt en del av vårt samfunnsoppdrag, uttalte Bane NORs sensor Amund Johnsrud.

GRATULERER: Bane NORs sensorer Amund Johnsrud (f.v.) og Tor Veslegard, gratulerer de to nye banemontørene Erik Eriksson og Ståle Jacobsen.


2 14

ANNONSE ANNONSE

26. mai 2021

Avdelingsleder hos Malermester Buer Drammen avd. Vestfold i Tønsberg, Sebastian Krusche.

Malermester Buer Drammen ønsker å gi unge mennesker muligheten til å ta fagbrev som maler og gulvlegger.

Malermester Buer med eget utviklings- og opplæringssenter – Utviklings- og opplæringssenteret er etablert hos Malermester Buer Drammen avd. Vestfold i Tønsberg, forteller avdelingsleder Sebastian Krusche. Bedriften ønsker å gi unge mennesker muligheten til å ta fagbrev som maler og gulvlegger.

nå i mai 2021, etter cirka tre måneder med oppussing og klargjøring av lokalene.

mennesker en mulighet til å oppnå fagbrevet og bli maler. Bransjen skriker etter fagfolk om dagen, og dette er helt klart et viktig skritt i riktig retning. – Hvordan ser egentlig et slikt utviklingsog opplæringssenter ut. – Jo, det er to båser kledd med gips i vegg og tak, impregnert gulvspon, speildør, gulvlist og taklist. Her kan det øves på alle typer teknikker på alle typer underlag, og båsene kan bygges- og utvides etter behov. Det kan også sparkles med alle typer sparkel og tapetseres med alle typer tapet, strie eller duk her, forteller Krusche. Utviklingsog opplæringssenteret ble for øvrig åpna

Det er imidlertid ikke bare lærlinger innen maling og tapetsering som får glede av dette. Her er arbeidsstasjon for gulv/belegg med inne- og utehjørner, montering av sluk, mulighet for å bruke alle typer belegg heterogent-homogent, øve på å sveise og montere opprett. Utviklings- og opplæringssenteret er alltid utstyrt med de nyeste maskinene og verktøyene, og firmaet har stort fokus på vedlikehold og opplæring i sikkert bruk av utstyr etter gjeldende HMS-regler

– Våre ni lærlinger skal nå begynne å rotere, slik at alle kan forberede seg best mulig til eksamen. De første som skal opp til eksamen nå, er duoen Alex Niklas Constantin og Musa Yusuf Lubindu. De er selvsagt veldig spente, men vi prøver å legge forholdene best mulig til rette både for dem og de andre lærlingene våre, sier avdelingslederen.

Malermester Buer helt i front Et slikt utviklings- og opplæringssenter er unikt og enestående i bransjen, så her er Malermester Buer helt i front. Bedriften har et stort engasjement og ønske om å gi unge

Ikke bare for maling og tapetsering

Flere formål – Er det kun lærlingene som er så heldige

og får slippe til på denne nyvinningen? – Senteret brukes først og fremst til opplæring av lærlinger, eksamensforberedelse for dem og øving av nye teknikker innen både maling, tapetsering, mønstertapet, beleggarbeider, maling av speildører og spesialteknikker. Vi vil alltid prioritere opplæring av lærlinger, men senteret benyttes i tillegg til opplæring av malere og gulvleggere som er ansatt i Buer. Da til internopplæring med fordyping av teknikker og utvikling av spesialkompetanse, forklarer han. Senteret skal også brukes som et møtepunkt for leverandører, test av nye produkter, presentasjon av produkter og produktopplæring. Både leverandører og produsenter er begeistret over innsatsen Malermester Buer har gjort på dette feltet, så derfor sponser de med materialer.


26. mai 2021

ANNONSE ANNONSE

Våre ni lærlinger skal nå begynne å rotere, slik at alle kan forberede seg best mulig til eksamen.

153


HELT BAKPÅ Terje Gundersen – Adm. dir. i Svensson og Nøkleby advokatfirma 4 Fakta

– Hvilken bok har betydd mest for deg profesjonelt? «Jegerånden» av forsvarssjef Eirik Kristoffersen. En fantastisk ledelsesbok om samarbeid og tillit, og om å lede under fred, krise og krig.

Navn: Terje Gundersen Har det daglige ansvaret for å lede og koordinere advokatvirksomheten i Svensson Nøkleby. Han er genuint opptatt av utviklingen i drammensregionen, både når det gjelder næringsliv og privat og offentlig sektor. Har hatt flere styreverv i lokale bedrifter og også i Næringsforeningen.

– Hva gjør du etter jobb? Jobber ofte også etter endt arbeidsdag. Ellers har vi hunden «Mia» som vi ofte går tur med. Da helst i ulike områder av Drammensmarka. – Er du aktiv i idrett? Ikke spesielt aktiv, men spiller litt golf. Og om vinteren går jeg mye på ski. – Hvor drar du på ferie? Vi er ofte på hytta vår på Nesbyen, ellers har vi pleid å reise til Frankrike om sommeren, til et fast hotell i Juan Les Pins, mellom Nice og Cannes.

– Ditt yndlingsprogram på TV? Det går helst i mye sport, men forsøker også få med meg det meste av nyhetssendinger.

Arbeidserfaring: Fra 2010 til i dag, Adm. direktør, Svensson Nøkleby, 2005– 2009 Banksjef, Fokus Bank, 2003–2005 Adm. direktør, REP TEK AS, 2001–2003 Adm. direktør, AS Finansiering, 1980–2001 Banksjef, Fokus Bank/ Sparebanken Øst

– Hvilken duppeditt har gjort livet ditt enklere? Det må bli iPhone-en. Den gir tilgang til alt i ett.

Bosted: Åssiden, har bodd i Bera Terrasse i 30 år.

– Sjø eller fjell Fjell.

Sivilstand: Samboer, to barn og en bonusdatter.

– Hva ler du av? Jeg liker underfundig humor, og folk som byr på seg selv. Morten Ramm og Thomas Gjertsen er favorittene.

Korte fakta om selskapet: Drammens største forretningsjuridiske selskap med 50 ansatte, hvorav 40 advokater. Omsatte i 2020 for cirka 90 millioner kroner.

– Ditt livsmotto? Å være en person folk trives med. – Favorittmat? Pepperbiff med fløtegratinerte poteter og en god rødvin. – Hvilket annet yrke kunne du tenkt deg? Det måtte i så fall være noe innen bank og finans.

Vi treffer alle drammensere NR. 2 - 2021

DA

Vi feirer 11 år på rad med Norges mest fornøyde kunder!

DRAMMENSAVISA

Nå er den endelig her – i et opplag på 35 000, med gode muligheter både for annonser, bilag og innstikk, vil Drammensavisa treffe nettopp dine kunder. Vi hjelper deg med annonser og kampanjer i Drammensavisa og DA Næringsliv. Kontakt oss på annonse@drammensavisa.no

eller 32 17 88 11

Ove Geir Andheim Salgsleder DA Næringsliv Telefon: 905 90 706

EPSI 2020

Livet etter 16 år som Drammens ordfører:

DA NR. 1 - 2021

NSAVISA DRAMME

80%

SOLGT!

rygge.no

elvigenb

t, se www.sv

Siste mulighe

mensfirma Robot fra dram ent effekt pros oppnår 99,99

VIRUSFRI PÅ TRE TIMER og er med papir, daglige stund er sjelBerg har sine makt i media, og det Side 4 a Myrvold mye Ordfører Monicny papiravis. –Det er hun. til uasjon, sier gleder seg en monopolsit den bra med

Åssiden-gutten Odd Johnsen, med fartstid i SIF og MIF, tipper utfallet av eliteserien 2021. SIDE 10-11

Side 22

Styreleder

Magnar Bergo

Flere søker råd enn salg av reiser

vil Nytt Kulturråd synlig gjøre kulturen

Tore Opdal Hansen (64) er fortsatt i full jobb, nå for fylkeskommune n. Men den offentlige rollen som ordfører 24 timer i døgnet er tilbakelagt, og nå dyrker egne interesser i alpinbakken om han endelig sine vinteren og på motorsykkelen om sommeren. SIDE 6-7

Berg Hansen selger norgesferie i år også. SIDE 4

Blå-gult VM-sølv ga gullsmak Side 32-33

Liung og håndball-legende

Solberg (49) fortsetter suksessen fra livet som sitt til livetGlenn toppspiller, har som topptrener. Etter det overraskende menmed Dramsølvet VMSverige eumi Egypt, setter han lista høyt for rmus to-tre år mener han en ny svensk storhetsepoke sine nye landsmenn. egetOmfrisø kan starte. SIDE 12-13

DA

Planlegg vinterens store utflukt nå SIDE 18

Nytt DA Næringsliv i måneden av hver siste onsdag Neste utgavekommer

LAGERSALG DRAMM EN NÆRINGSLIV

halvår: Utgivelser første mai, 30. juni 28. april, 26.

DA Næringsliv 24. mars

n NR. 1 - 2021

n DRAMMENSAVISA

SISTE VINTERTØMMING

r AS. Den drepe 2-3 kalTeknikk firmaet Medi 99,99 prosent. Side drammens på s flittig av nøyaktighet Decon-X brukesoppsporer med en og Roboten fra rier, virus alt av bakte

avis – Bra med ny

Oddemann spår Eliteserien 2021

ENDELIG TID TIL EGNE INTERESSER

Haaning har følt på avmakt

ISMEv NY OPTIM s næringsli i Drammen

Rune i Drammen i Leder av Næringsforeningen for næringslivet ser lysning pandemi og Kjølstad (58) snart et år med Allerede i auDrammen etter for brorparten. hjemmekontor

70 - 80%

i storstilte næringslivsdager vi har gust planlegges med den krisen å Det positive evner Elvebyen. – har vist at de SIDE 2-3 hatt, er at næringslivet sier han. omstille seg,

endelig God lyd gir penger i kassa

Michelhar Sven Jøran sitt livsverk endelig Med lyd som i Mjøndalen har på Norsk Lydstudio sen og hans i 2020. Firmaet til et gode penger begynt å tjene på 100 kvadrat, med fra hobbybedrift 20 år vokst på 600 kvadrat SIDE 10-11 fullblods produksjonssenter og fire studioer. seks fast ansatte

Helt frampå – Helt bakpå

på CC Senterleder Marianne Drammen, i Mevik, er førstemann bakpå. vår spalte Helt SIDE 24

ngsbilagLørdag: 10.00-18.00. Næri10.00-19.00, i dagens avis Midten

Åpningstider: Mandag-Fredag:

RKEN BRYGGEPA hele året. lse

Litt ferieføle

m? se side

Din boligdrø

Austadgata 18 (Gamle Dags Marked

Høyres førstekandidat må Fredrik Haaning politiske balansere sitt med priengasjement SIDE 14 vat næringsliv.

20-21

Følg oss på Facebook Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

og Instagram!

Strømsø)