DA Økonomi & Næring Mars 2022

Page 1

Ramberg emigrerte etter 93 år Mjøndals-gutten Terje Claussen har vært i Ramberg i en årrekke, men alltid jobbet i Drammen. Nå er imidlertid selskapets hovedbase flyttet til Holmestrand. SIDE 12 - 13

DRAMMENSAVISA – ØKONOMI & NÆRING

NR. 3 - 2022

En seier å jobbe på Vinn Helt frampå – Helt Bakpå

Visste du at daglig leder for Centralgaragen kunne vurdert å bli kokk.

SISTE SIDE

Men behovet er mye større I Drammen gir Vinn Industri på Nøsted jobb til 38 personer – men behovet er uendelig mye større, ifølge Vinns daglige leder Vegar Kildebo – her sammen med de to ansatte Sissel Laila Nilsen og Tommy Elvehjem Lien. Kildebo mener veldig mange av dem som trenger et slikt tilbud, aldri vil få det. SIDE 12-13

Drammens største utvalg av elektriske biler Drammen

Sammen i Renta

Administrerende direktør Leif-Martin Drange er godt fornøyd med å få Utleiesenteret og administrerende direktør Knut Grothaug med på Rentas lag i Norge.

SIDE 3


2

DA - Økonomi & Næring

30. mars 2022

NÆRINGSLIVSLEDEREN «Næringslivslederen» er DA Økonomi & Nærings egen tumleplass for Drammens næringslivstopper. Til hver utgave utfordrer avisa en næringslivstopp i Drammen til å bidra til avisas nye kommentarserie. Denne uka er det Hans Arne Odde som holdt kåseri under 175-årsfeiringen av Næringsforeningen i Drammensregionen i Børsen Selskapslokaler.

www.drammensavisa.no Telefon: 32 17 88 11

Kåseri til en 175-åring

Tips: red@drammensavisa.no Annonsering: annonse@drammensavisa.no Ansvarlig redaktør: Geir A. Arneberg Frilansjournalist: Marianne Bergvall Frilansjournalist: Terje Brun-Pedersen Desk ansvarlig: Jo Guribye Salgs- og markedsrådgiver: Trond E. Pedersen Salgsleder – DA Næringsliv: Ove Geir Andheim Daglig leder: Aslak Hougen Besøks- og postadresse: Knud Schartums gate 7, 3045 Drammen Utgiver: Drammensavisa AS Org. nr. 826 423 552 Layout: Edda Grafisk AS Trykk: Polaris Trykk Arendal AS Distribusjon: Amedia Distribusjon AS Har du utfordringer med levering av Drammensavisa, send epost til drift@drammensavisa.no Drammensavisa er 100% annonsefinansiert og er politisk og ideologisk uavhengig. Drammensavisas innhold er redaktørstyrt, og redaksjonen har full integritet. Medlem av Norsk Redaktørforening og redigeres etter redaktørplakaten

Tidligere sjefsredaktør i Drammens Tidende, Hans Arne Odde, holdt kåseri under 175-årsfeiringen av Næringsforeningen i Drammensregionen i Børsen Selskapslokaler. Her følger kåseriet i noe forkortet versjon. Til jubileumsfesten i Børsen 12. mars ble jeg bedt om å skrive et kåseri. Ikke om Næringsforeningen for 175 år siden. Ikke for 100 år siden heller, men om Næringsforeningen akkurat i dag. Kåseriet kalte jeg «går det an?» Går det an for en 175 år gammel næringsforening fortsatt å være lettbeint, leken og relevant? Her er kåseriet, forkortet og lett redigert: Når du er 175 år gammel, har arrangert tusenvis av gratis frokostmøter, servert halve rundstykker med ost og skinke i generasjoner, brukt overheadprosjektor, flippover og tavle. Går det da an å kaste seg om når Koronaen krever det. Å gjøre all kontakt med medlemmene digital, starte live digitale sendinger og møte alle på Teams – og legge om hele kommunikasjonen i løpet av en formiddag? Ja, det går an! Næringsforeningen gjorde det! Går det an å være 175 år gammel og være den som tar initiativet til og arrangere byens første og eneste bærekraftkonferanse? Ja, det går an. Det går også an å etablere egne grupper både for

Bærekraft og Sirkulær økonomi! Går det an å være 175 år og være initiativtaker, fødselshjelper, kreatør og driver av regionens første skikkelige gründerhus? Ja, Næringsforeningen har vist at det utmerket godt går an! Går det an, når du er 175 år og har arrangert «næringslivsdagen» i 100 år, plutselig å omdøpe den til «Innsikt», flytte den ut av Børsens maktpregede og lukkede rom og ut i et kjøpesenter? For neste år å flytte den ut på torget og la alle i byen få et innblikk i hva næringslivet er opptatt av og snakker om. Ja, det går an. Meld dere på! Går det an, når du er 175 år, å døpe om «etablererveiledningen for Drammensregionen» til gründerboost? Ja, det går an. Går det an å være 175 år og fortsatt operere som en våken, livlig og energisk vaktbikkje. Ja, det går an! Det er fullt mulig å være den vaktbikkja som virker i kraft av sin størrelse og pondus slik at politikerne forstår det når de er på ville veier. Det går an si boff kun når det trengs, ikke gneldre i tide og utide. Går det an å være 175 år og utgi en jubileumsbok som hand-

ler om næringslivet akkurat nå; om gründere, ildsjeler, roboter og digitale eventyr – og kalle den «Omstilling», en bok som er så delikat og velskrevet at den bør være et must for alle som er opptatt av regionens næringsliv? Ja, det går an når du engasjerer Karianne Braathen og Tom Atle Bordevik til å gjøre jobben! Det går an å tenke på og hylle bedrifter som har vært. (Braathen Pølser, Drammens Is, National Industri, Lyches varemagasin, Emil Jensen, Londonerbasaren, Drammen Sparebank.) Det går også an å hylle de bedriftene som har vært her og som fortsatt er her, f.eks. Drammens Tidende, Aass Bryggeri, Kalosjen og Kabel´n – enten bedriftene heter det samme som før eller har fått nye navn. Ja, det går an å hylle de helt nye også, enten de heter Sopra Steria, Bouvet, Haandbryggeriet, Peritus, CK Interiør, Los & Co, Gapit, Dark, Stabil Verkstøyindustri, Digital Opptur, EM Teknikk, CXS Nordic eller noe helt annet Går det an at disse bedriftene snakker med én stemme, f.eks. når det handler om felles interesser, rammevilkår, utbedring av Holmenbrua, E18, E134 og at byen fortsatt skal ha en livskraftig havn. Ja, det går an Hvordan? Det er bare å hyre inn gamle ringrever som Erik Dalheim og Dankert Freilem – og la dem bruke nettverket og snak-

HANS ARNE ODDE:

Rådgiver i Odde kommunikasjon

ketøyet fritt! Går det an å være 175 år og fortsatt være på vei? Ja, det går spesielt godt an for en næringsforening som opererer i en by og en region som får ny bybru, nytt sykehus, ny jernbane, nye jernbanestasjoner, ny fjordby, ny helsepark, nye bedrifter, ny elferje, kanskje også et splitter nytt investeringsfond. Næringsforeningens rolle er viktig i dag og den har vært viktig i 175 år. Den kommer fortsatt til å være viktig for utviklingen av næringslivet i regionen – som vaktbikkje, samfunnsbygger, tilrettelegger, møteplass og samlingspunkt for alle bedrifter som har vært, er og kommer hit. Ja, det går an å si gratulerer med dagen til en relevant, sterk og livsfrisk næringsforening.

Krig, frykt og egne verdier I disse dager går våre tanker til Ukraina – til alle de sivile tapene, og til de millioner som flykter og frykter for sine liv. Krigen i Ukraina rammer en hel verden – både samfunn og økonomi. Det skaper frykt lokalt, nasjonalt og internasjonalt – når freden vi har tatt for gitt i Europa settes på prøve, og spinner våre verste tanker tilbake til 40-tallet. Mange er bekymret og kjenner på usikkerheten – for fremtiden og for egen økonomi. Materielle gjenstander synker i verdi, mens man allerede kjenner på lommeboka at prisene på strøm, drivstoff og mat blir enda dyrere. All usikkerheten rundt privatøkonomien preger oss alle.

2022 startet med stor uro på børsene. Spenningen mellom Russland og Ukraina skaper uforutsigbare børser og høyere inflasjon. Rentebanen er allerede varslet med gradvis økning gjennom resten av året. Tross krigen, er det varslet at rentene skal opp – både raskere og mer enn kommunisert. Men hva har dette å si for deg og meg? Vi bor i annerledeslandet Norge. Men stadig flere av oss spør seg om det er det på lånt tid? Sånn er det med frykt. Den rører, berører og påvirker. Den rører og berører sjela samtidig som den påvirker børsene og investeringene verden rundt. Og ikke minst lommeboka – og spillerommet til

den enkelte. For de som startet den krigen vi er vitne til i dag, er nettopp frykten et viktig middel. Det å skape usikkerhet og redsel i vesten er et av Putins aller viktigste våpen i denne krigen, og det er tungt for de fleste å vedgå at akkurat det har han klart. Men det er håp, og det kommer løsninger. Og den aller beste er å fortsette som før med stoisk tro på egne ferdigheter. Det heter seg at tro kan flytte fjell – og med tro overvinner man frykt. Det virker litt meningsløst å snakke om sparepenger og økte priser når vi opplever en krig i Europa. Samtidig minner det oss om at vi må ta vare på privatøkonomien.

Derfor er det også flott å se alle de som bidrar økonomisk ved å støtte hjelpeorganisasjoner i Ukraina. Smarte grep i privatøkonomien bidrar til å hjelpe dem som trenger det aller mest.

Ansvarlig redaktør Geir Arneberg


30. mars 2022

DA - Økonomi & Næring

Renta overtar Utleiesenteret Renta Group kjøper Utleiesenteret som er en av Østlandets største aktører på utleie av maskiner og utstyr til bygg- og anleggsbransjen. Det nordiske konsernet får etter oppkjøpet 350 medarbeidere og 19 anlegg i Norge. JAN H. OLSEN tekst TORBJØRN TANDBERG foto

900 millioner kroner etter oppkjøpet.

Utleiesenteret har avdelinger i Drammen, Oslo, Kongsberg og på Gardermoen, omsetter for ca. 300 millioner kroner og sysselsetter ca. 80 medarbeidere. Selskapet er et av de ledende i bransjen på Østlandet. Renta har virksomhet i Finland, Sverige, Danmark, Polen og Norge og sysselsetter ca. 1000 medarbeidere. Selskapet vokser raskt i Norge. Sterke posisjoner på Vestlandet og i Nord-Norge er sikret med oppkjøp i 2018 og 2021. Med overtakelsen av Utleiesenteret blir Renta langt på vei landsdekkende i Norge. Ambisjonen er å bli et av de ledende innen utleie i Nord Europa. Omsetningen ventes å passere

Lokal forankring Når Utleiesenteret nå blir en del av Renta, vil det styrke grunnlaget for videre vekst både i eksisterende og nye markeder. Kundene vil få et bredere tilbud både med hensyn til materiell og geografisk dekning. Tilgangen på de beste teknologiske og digitale løsningene er sikret og det høye servicenivået og den sterke lokale forankringen vil bli videreført. Administrerende direktør for Rentas virksomhet i Norge, LeifMartin Drange, er svært tilfreds med overtagelsen. – Utleiesenteret har vist solid utvikling og god lønnsomhet over tid. Selskapet har en meget sterk markedsposisjon på Østlandet, et

godt omdømme, en tydelig grønn profil, oppdatert maskinpark og et servicenivå kundene setter stor pris på. At selskapet har lagt vekt på å sikre lokal forankring, passer oss perfekt. Lokal forankring og profil står sentralt i vår forretningsstrategi, uttaler Drange.

Sterk posisjon Drange understreker at Utleiesenterets avdelinger har gunstig beliggenhet, både fordi de ligger i aksen der det er stor byggeog anleggsaktivitet og fordi de kompletterer Rentas egne anlegg på Østlandet. – Utleiesenteret tilfører oss fagkunnskap og et solid kundegrunnlag i et stort marked, sier Drange. Administrerende direktør i Utleiesenteret, Knut Grothaug, er overbevist om at Rentas overtagelse sikrer Utleiesenterets kunder og ansatte de beste utviklingsmulighetene. – Dette er helt i tråd med utviklingen i bransjen og markedet. Anleggene blir større, spesialiseringen øker og kravene til de avanserte digitale og teknologiske løsninger er store og økende.

Å være en del av en offensiv og internasjonal aktør, er den beste posisjonen å være i med tanke på videre vekst, sier Grothaug.

Blir med Alle ansatte i Utleiesenteret beholder jobbene og lederne blir med videre. Selskapets avdelinger videreføres.

3

SAMMEN I RENTA:

Administrerende direktør Leif-Martin Drange (t.h.) er godt fornøyd med å få Utleiesenteret og administrerende direktør Knut Grothaug med på Rentas lag i Norge.

– Det betyr at kompetansen og erfaringen blir med videre og at våre medarbeidere er sikret videreutvikling i en spennende bransje. For Renta betyr dette kontinuitet og fortsatt sterk lokal forankring. Utleiesenterets eiere, som fortsatt jobber i selskapet, vil reinvestere betydelig i Renta Group, sier Knut Grothaug.

Fakta: Selskapsstruktur Renta Group: Hovedkontor i Helsingfors, etablert i 2016 Eid av det svenske private equity-selskapet IK Partners Virksomhet i Finland, Sverige, Danmark, Polen og Norge Ca. 100 avdelinger 1000 ansatte i 2021

Renta i Norge: Kjøpte opp Flexleie, Bergen i 2018 og Byggesystemer i Nord-Norge i 2021

Avdelinger i Bergen, Os, Stavanger, Stord, Oslo, Romerike, Alta, Tromsø, Finnsnes, Harstad, Sortland, Svolvær, Narvik, Bodø og Mo i Rana. 220 ansatte, 500 millioner kroner i omsetning i 2021

Utleiesenteret: Hovedkontor i Drammen Avdelinger i Drammen, Oslo, Gardermoen og Kongsberg 80 ansatte, 300 millioner kroner i omsetning i 2021


4

ANNONSE

30. mars 2022

Rambøll Drammen:

– Ledende rådgiver innen bærekraft

FUTUREBUILT: Rambøll Drammen har flere bygg på samvittigheten som regnes som fremtidens bygg. I Drammen var det med på Frydenberg skole, og de har også vært med i prosjektet bak det nye Nasjonalmuseet som her er tegnet inn med et perspektiv fra Oslo Rådhus.

Rådgivingsselskapet Rambøll Drammen støtter private og offentlige utbyggere med både miljøvennlige og lønnsomme løsninger. – Vi er et selskap i utvikling som setter bærekraft i sentrum, sier avdelingsleder for bygg Nina Merethe Wiley i Rambøll Drammen. Som verdens første rådgivende ingeniørselskapet i verden til å bli sertifisert etter alle FNs 17 bærekraftmål og en ny global strategi med bærekraft i sentrum, er Rambøll Drammen klare til å bygge, forme og utvikle Drammen og omegn på en bærekraftig måte. Gjennom det siste tiåret har Rambøll Drammen bygget opp selskapets kompetanse innenfor miljø og bærekraft. – Nå er vi klare til å utnytte denne kompetansen. Vi skal leverer bærekraft på høyt nivå, slik at vi utvikler samfunnet rundt oss til et sted der både natur og mennesker kan trives og utvikles, sier avdelingsleder for bygg Nina Merethe Wiley i Rambøll Drammen. I tillegg til å ha bygget opp en stor avdeling med miljøingeniører og spesialrådgivere, som bistår med blant annet kartlegging av forurenset grunn, overvåking av vannkvalitet, avfallsplaner og kartlegging av naturmangfold, for å nevne noe, har samtlige medarbeidere fått en grundig innføring i hva egentlig bærekraft er. – For å skape et samfunn med en bærekraftig utvikling, må man ta hensyn til både klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Det er sammenhengen mellom disse som avgjør om noe er bærekraftig. Ved å balansere de tre dimensjonene har både samfunnet, naturen samt private og

offentlige utbyggere en gevinst av å tenke bærekraft tidlig i prosjektene, sier Wiley. Det er flere tiltak som kan gjøres for å sørge for et bærekraftig prosjekt. Dette være for eksempel være klimagassregnskap, miljøsertifiseringer eller en ombruksplan.

«Futurebuilt» Eksemplene er mange på hvor Rambøll Drammens profesjonalitet innenfor bærekraft har bidratt. Et eksempel som viser at rådgiverne har vært i aktivitet i mange år er Frydenhaug skole i Drammen. Den nye skolen sto ferdig i 2014, og bygget er på listen over norske såkalte «futurebuilt», sammen med signalbygget Nasjonalmuseet, som også er et bygg prosjektert av Rambøll. Samtidig som Rambøll Drammen har hatt miljørådgiveravdeling i mange år, har også selskapet internasjonalt ligget langt fremme på dette området. Gjennom en ny strategi skal all kompetansen som er utviklet blant spesialistene spres ut til hele organisasjonen. – Vi er et selskap i utvikling, og setter bærekraft i sentrum. Det skal gjennomsyre hele selskapet. Vi har besluttet at vi skal si nei til kunder som ikke kan leve opp til de kravene vi setter til bærekraft i de prosjekter vi går inn i, sier Wiley.

PRISVINNER: Rene Michael Helgestad hos Rambøll Drammen har fått pris på nasjonalt nivå i Rambøll for sin innsats.

REHUB.no et «Finn» for bygningsmaterialer Et annet bærekraftig prosjekt i Rambøll er REHUB.no. Det bør være mer attraktivt og like enkelt å velge et brukt byggemateriale som et nytt, slik at man kan bidra til en sirkulær økonomi i byggebransjen. Derfor har Rambøll, med Sunniva Baarnes i spissen, utviklet REHUB.no, en portal som skal gjøre det enkelt å gjøre ombruk til et naturlig valg i byggeprosjekter. Det er et slags Finn.no for komponenter man bruker i et bygg, som for eksempel vinduer, materialer, dører med mer. – Utviklingen av REHUB har blant annet vært muliggjort ved at Rambøll er en stiftelse. Overskuddet i bedriften går

www.ramboll.no

tilbake til innovasjon og utvikling av selskapet, sier Wiley.

Vant nasjonal bærekraftpris Rambøll Drammen har hatt en primus motor innenfor bærekraft siden 2006. Han heter Michael René Helgestad og mottok rett før jul Rambølls egen hederspris for bærekraftsarbeid. – Vi låner bare jorden av våre etterkommere. Spørsmålet er hvordan vi kan overlevere noe som er bedre enn det var, sier Helgestad som er en engasjert forkjemper for bærekraftige løsninger både i profesjonell og privat sammenheng. – Prisen var en stor og veldig hyggelig overraskelse, sier Helgestad. Prisen ble delt ut av administrerende direktør Ole-Petter Thunes.


30. mars 2022

ANNONSE

5

BÆREKRAFT: Avdelingslederne Nina Merethe Wiley og Eva Rogne Tønnesen i Rambøll Drammen jobber henholdsvis på feltene bygg og vann, som begge er viktige områder for aktører som tenker bærekraft i utrbyggingsprosjekter.

Drammen vil bli Norges grønneste Den brede innsatsen innenfor bærekraft gjør at Rambøll Drammen i dag et svært kompetent og tverrfaglig miljø med spisskompetanse på blant annet renseanlegg. Vi er sentrale i utviklingen av Lier avløpsrenseanlegg, og er nå med i samspillprosessen mot Hokksunds nye renseanlegg. Vi har også vært sentrale i utviklingen av Mile, Lindum og Enger gjenvinningsstasjoner. – Det er viktig at innbyggerne og politikerne våre forstår hvor viktig det er å sette krav til de nye renseanleggene, både for dagens utslipp og for fremtidens utslipp. Ønske om å bevare en ren Drammensfjord, bør stå høyt! At vi i dag kan bade og fiske var ingen selvfølge på 80-tallet, da elven og fjorden var svært forurenset. Takket være noen gode beslutninger førte kloakkrammeplanen til at elven og fjorden ble ren. Men nå, med økt tilførsel av mennesker og mer komplisert avløp må vi igjen sørge for at fjorden og elven holdes ren, for oss og for våre etterkommere, sier avdelingsleder på vann, Eva Rogne Tønnessen. Drammen har et mål om å bli Norges

grønneste kommune. Da er det viktig at man tenker helhetlig og at kommunen setter tydelige krav allerede i planarbeidet og følger opp dette utover i prosessen. – Vi som tverrfaglig rådgiver kan bistå med å forstå og konkretisere begrepet bærekraft samtidig som vi kan bidra med å realisere det.

Blågrønne løsninger Sosial bærekraft er også et viktig tema. Blant annet gir dette seg utslag i at landskapsarkitektene hos Rambøll Drammen er bevisste på at uterommene skal være inkluderende og man skal få følelsen av et fellesskap når man befinner seg der. – Det er viktig nå etter pandemien at det finnes steder hvor vi kan møte hverandre utendørs. Et tema som går igjen hos Rambøll Drammen er såkalte blågrønne løsninger. For en by langs et elveutløp ved til en fjord er overvann noe som det må planlegges godt for. – I stedet for å tenke isolert på overvann, så kan man inkludere dette aktivt i landskapsutformingen. Overvannshåndteringen kan eksempelvis bli en naturlig del av en

park, hvor den kan skape rom for lek med vann, sier Tønnessen. En annen spesialkompetanse Wiley trekker frem hos Rambøll Drammen, er det å bygge på kvikkleire, som det er mye av i Drammen. Det er kjent i Drammen at det er nødvendig med peler i store deler av

byen, men ved anlegning av energibrønner i kvikkleire er det også svært viktig at man er oppmerksom på hvilke utfordringer kvikkleire kan gi. Utfordringene er håndterbare så lenge man er forberedt. Våre eminente hydrogeloger som eksempelvis Michael, bistår gjerne hvis ønskelig.

Fakta

Rambøll Drammen Kjernevirksomheten til Rambøll er prosjektering, teknisk rådgivning og prosjektledelse ved anlegning av bygg og installasjoner. I 1946 startet Olaf Abel Engh det personlige selskapet Siv.Ing Abel Engh, som etter hvert ble kjøpt av svenske Scandiaconsult. I 2003 kjøpte danske Rambøll Scandiaconsult og ble det største selskapet i sitt slag i Norden. Scandiaconsult i Norge skiftet navn til Rambøll Norge i 2004. Rambøll Drammen har i dag tilhold i Erik Børresens Allé 7 med sine nærmere 200 ansatte.

Rambøll er internasjonalt et globalt rådgivende ingeniørselskap med over 16 000 eksperter, og en historie som fører tilbake til de to stifterne, Børge Johannes Rambøll og Johan Georg Hannemann i København 1945. Selskapet eies av stiftelsen Rambøll Fonden gjennom danske Rambøll Gruppen AS. I Norge omsetter selskapet for 2,3 milliarder kroner og har over 1700 medarbeidere. www.ramboll.no


6

DA - Økonomi & Næring

30. mars 2022

Økende etterspørsel etter arbeidskraft Aldri før har etterspørselen etter arbeidskraft vært større i Norge. I år viser bemanningsutsiktenene at etterspørselen har ligget på 30 prosent. Det viser arbeidsmarkedsbarometeret til bemannings- og rekrutteringsselskapet ManpowerGroup. – Vi ser at norsk næringsliv fortsetter å vokse og vil ansette flere. Dette gjelder for alle regioner og alle bransjer. Utfordringen nå

er hvordan vi skal klare å møte etterspørselen med kvalifisert arbeidskraft, sier konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup Norge. Bemanningsutsiktene for første kvartal i år var på 32 prosent, som er det høyeste registrert i Norge siden undersøkelsen startet i 2003. Andre kvartal viser en etterspørsel på 29 prosent.

Et enkelt grep fjernet 77 tonn plast Coop byttet fra plast- til papp-emballasje på en del ferske bær og reduserte plastforbruket med 77 tonn. Samtidig ble holdbarheten forbedret og matsvinnet redusert. Nå er Coop nominert til «Plastløftets holdbarhetspris for 2021» i regi av Grønt Punkt etter også å ha fjernet 268 tonn plast. Dette utgjør en fjer-

dedel av Plastløfte-bedriftenes plastkutt i 2021. Coop er blant bedriftene som har «tatt» Plastløftet og har rapportert resultater for 2021. Coop har kuttet mer enn en fjerdedel av de over 1000 tonn plast som ble kuttet av Plastløfte-bedriftene i fjor.

Gjør transportbransjen papirløs

Rambergs spenstige mål – emigrerte fra Drammen til Holmestrand etter 93 år I Drammen var de en hjørnestensbedrift i 93 år. Men ikke lenger. Etter å ha emigrert til Holmestrand i fjor høst, setter de nå lista høyt for videre ekspansjon i nye lokaler i Hanekleiva. GEIR A, ARNEBERG tekst og foto B.H.Ramberg AS er et transportselskap etablert i Drammen i 1929. Ramberg driver i dag distribusjon av pakker, stykk- og partigods i Norge. I tillegg driver de tredjeparts logistikk, med ny hovedbase i Holmestrand. Selskapet har i tillegg terminaler i Langhus, Trondheim, Bergen og Sandnes. Selskapet er eiet av familien Ramberg og er landets fjerde største riksdekkende aktør.

Riksdekkende selskap I startfasen ble selskapet drevet

av den 33 år gamle Broder Henry Ramberg. Virksomheten ble utvidet etter 2. verdenskrig med en egen spedisjonsavdeling som tok seg av fortolling og lokaltransport, og firmaet ervervet frakteskuta MS Alva som gikk i fast rute mellom Drammen og Fredrikstad. Med årene har de vokst jevnt og trutt, og er i dag et riksdekkende selskap med store mål. – Vår visjon er å være det mest attraktive, privateide og landsdekkende stykk- og partigods nettverk i Norge, sier Terje Claussen (60), mjøndølingen som ble headhuntet av eier Bjørn Ramberg til å overta

det familiedrevne selskapet som administrerende direktør i 2009. Selv hadde Claussen allerede startet sin transportkarriere som sjåfør hos Ramberg allerede som 19-åring, før han kom seg inn på kontoret som distribusjonssjef. Fra 1994 ble han driftssjef hos Nor-Cargo i Drammen, senere Bring, der han ble en del av ledergruppa for Bring Cargo Norge.

Endelig til Holmestrand Etter 93 år i Drammen så B.H.Ramberg seg altså nødt til å emigrere fra Drammen. Valget falt på Holmestrand. – Våre lokaler på Holmen ble aldri optimale. Tilgjengelighet og funksjonalitet er viktig i vår bransje, og med tanke på alle kommende endringer med nytt sykehus, ny bybru og endret kjøremønster, blir det for mye køkjøring for våre sjåfører. Slikt koster,

sier Claussen, som passer på å rose Holmestrand for mottakelsen i kommunen. – Allerede på befaring ble vi møtt av ordføreren, som redegjorde båpde for videre planer og for hvordan kommunen var drevet. Hun gjorde et viktig og godt innsalg, sier Claussen. Det nye anlegget på Hanekleiva i Sande gjør det mulig å vokse innen 3PL og netthandel. Her har Ramberg i tillegg til 25.000 palleplasser, også installert en Autostore på 20.000 kasser. – Vi satser tungt på Autostore og småvareplukk opp mot netthandel, forteller administrerende direktør Terje Claussen. I løpet av det siste året har Ramberg også etablert seg i nye lokaler i Stavanger, Bergen og Trondheim.


30. mars 2022

DA - Økonomi & Næring

Mills, Orkla, Findus og Godtlevert vinner årets Plastløftepriser Rekordmange bedrifter har det siste året gjennomført Plastløftet. Tirsdag 22. mars fikk fire bedrifter priser for sitt arbeid mot mer sirkulær emballasje. Prisen for «Design for gjenvinning» fikk Mills blant annet for sitt arbeid med å fjerne Carbon Black fra all sin emballasje. Prisen for «Økt bruk av gjen-

vunnet plast» gikk til Findus for utvikling av matemballasje i resirkulert plast. Prisen for «Reduksjon av unødvendig plast» fikk Orkla og Klar som har lansert dusjprodukter i bar uten plastemballasje. Den nye «Holdbarhetsprisen» gikk til Godtlevert for deres arbeid med å redusere matsvinn.

7

NHO: Krigen vil ha lite å si for norsk økonomi Virkningene av Russlands invasjon av Ukraina for norsk økonomi blir neppe veldig store, tror NHO. NHOs sjeføkonom Øystein Dørum sier at de før Russlands invasjon av Ukraina anslo en vekst i fastlands-BNP på 4 prosent i år. Dette er nå nedjustert til 3,7 prosent. I et nedsidescenario med enda høyere

energipriser anslås veksten til 3,5 prosent. Inflasjonen ventes å ligge på 3,3 prosent i 2022, opp fra tidligere anslag på 2,6 prosent. Privat konsum anslås å vokse med 8,6 prosent, ned fra tidligere anslag på 8,9 prosent. Utsiktene for arbeidsledigheten ligger fast på 3,3 prosent.

ALT GÅR PÅ SKINNER:

Automatisering av store haller i det nye lokalet på Hanekleiva betyr at Ramberg går en effektiv og papirløs fremtid i møte.

Historien om B.H.Ramberg AS Selskapet ble grunnlagt av den da 33 år gamle Broder Henry Ramberg som et personlig eiet selskap i 1929. Selskapet baserte i starten sin virksomhet på et forsikrings-agentur og shipping-relatert virksomhet ved Drammen Havn.

SJEFEN SJØL: Mjøndals-gutten Terje Claussen har vært i Ramberg i en årrekke, men alltid jobbet i Drammen. Nå er imidlertid selskapets hovedbase flyttet til Holmestrand.

Virksomheter skjøt fart etter 2. verdenskrig og utvidet med egen spedisjonsavdeling som tok seg av fortolling og lokaltransport. I denne perioden ervervet også firmaet frakteskuta MS Alva som gikk i fast rute mellom Drammen og Fredrikstad. Tidlig på 1950-tallet begynte 2. generasjon, Knut Ramberg i selskapet. Han etablerte «samlastvogner» på jernbane fra Drammen til Bergen, Trondheim, Stavanger, Åndalsnes og Mosjøen. Etter hvert ble også Hallingdal tatt inn i rutenettet. Dette ble forløperen til det som i dag er Rambergs kjernevirksomhet – landsdekkende stykkgods. B.H. Ramberg hadde god vekst og utvikling utover 50 og 60 tallet. Drammens store og varierte industri utgjorde et godt grunnlag for virksomheten. På slutten av 60-tallet begynte industrien i Drammensområdet og skrante og 10 år senere var det meste av den gamle industrien borte. Ramberg lykkes godt i å omstille virksomheten. På 70-tallet ble det lagt grunnlaget for en betydelig virksomhet knyttet til import av frukt over Drammen havn. Dette ledet til etablering av selskapet Fruktsped, som lenge var landets største fruktspeditør. På landsiden ble det etablert trailer-trafikker på flere europeiske land. Det var også i denne perioden samarbeidet med Leman i Danmark ble innledet.

Den landbaserte transporten i Norge utviklet seg kraftig. Som en motvekt til Linjegods ble det etablert en privat sammenslutning, Norske Godslinjer (senere NorCargo Bring), hvor Ramberg gikk inn som stedlig agent i Drammensområdet. I 1980 ervervet firmaet deler av eiendommen i Svend Haugs gate på Holmen i Drammen. Her bygget de, som et av de første firmaer i Norge, opp et moderne varehotell. Fra starten bygget man opp en betydelig virksomhet rundt import og distribusjon av elektriske artikler. Anlegget ble senere utvidet en rekke ganger, senest i 1995, da firmaet samlet hele sin virksomhet i Drammen på et sted, i et av datidens største spedisjonsanlegg i Norge. Firmaet etablerte i 1992 egen avdeling på Alnabru i Oslo med sikte på å tilby sine innlandstjenester i Oslo-markedet. God mottakelse gjorde at man allerede i 1995 måtte utvide anlegget. Fra 1. januar 2002 ble Osloavdelingen fusjonert med Transportsentralens (TS) avdeling Riksgods. Disse virksomheter fremsto frem til 1. mai 2003 som Riksgods AS og var eiet av partene på 50/50-basis. Deretter ble Oslo-virksomheten tilbakeført til Ramberg. 1. januar 2005 flyttet Oslo-virksomheten inn i ny terminal på Skedsmokorset., B.H. Ramberg har siden midten av 70-tallet hatt et meget

godt samarbeid med Leman i Danmark. I 1995 ble samarbeidet trappet kraftig opp idet Ramberg overtok alle Lemanrepresentasjoner på Østlandet. Samarbeidet ble ytterligere forsterket i 2002, idet partene dannet et joint-ventureselskap, Leman Norway AS. Leman Norway AS opptok samtidig aktiviteter innen sjø og luft. Leman Norway AS har et meget tett samarbeid med Ramberg-selskapene. Ramberg har de siste årene hatt en god utvikling. Omsetningen har steget jevnt. I 2007 var omsetningen ca. 115 mill. Antall ansatte er 45 personer, foruten en fast sjåførgruppe på 24. B.H. Ramberg har tradisjonelt ligget meget langt fremme på det teknologiske område. Firmaet var det første transportselskap i verden som tiltrådte EAN-standarden for gods og sendingsnummerering. I 2002 tok Ramberg i bruk et fremtidsrettet bookingsystem og la grunnlag for track and trace via Internett. I 2005 anskaffet selskapet sitt første CargoScan anlegg. Man jobber mot at hele transportkjeden skal være papirløs. Selskapet har vært toneangivende i det standardiseringsarbeid som har vært utført med sikte på å utvikle en enhetlig standard for bransjen. Selskapet tilstreber fortsatt vekst med sikte på å ligge i fremste rekke i kampen om kundene og for å kunne tilby side ansatte og transportører interessante og trygge arbeidsplasser. Ramberg-gruppen er stadig i familien Rambergs eie og eies i dag av Knut og Bjørn Ramberg.


8

ANNONSE

30. mars 2022

Nøsted Brygge:

Skal fylle tusenvis av kvadratmeter med næring

SJØNÆRT: Nøsted Brygge Bolig AS står bak utbyggingen av Nøsted Brygge på Tangen, midt mellom Glassverket og Toyota-området som skal bli Drammen Fjordparker.

Nøsted Brygge ligger midt i hjertet av den nye bydelen som bygges på Tangen. Over halvparten av boligene er solgt, og nå skal resten av næringsarealene fylles av bedrifter som bygger oppunder det faktum at de ligger midt i et boligområde. – Næringsutvikling på Nøsted Brygge er helt sentralt for en helhetlig utvikling av det nye området midt i den nye bydelen, sier Per Rosenvinge, daglig leder i Drammen Næringsparker. Nøsted Brygge Bolig AS står bak utbyggingen av Nøsted Brygge på Tangen, midt mellom Glassverket og Toyota-området

som skal bli Drammen Fjordparker. Til sammen blir det godt over 1000 boliger i den nye bydelen de neste 10-15 årene.

Levende miljø Utbyggerne av Nøsted Brygge har lagt opp til et boligkompleks helt i vannkanten av Drammensfjorden, med mye sol og tett på naturen. Det skal syde av liv på uteom-

rådene med restauranter, treningssenter og bar, og for å få fjorden helt inn, er det anlagt båthavn på området. Samtidig ønsker ikke utbyggerne at det bare skal bli en soveby, og vil ha aktivitet og næring med arbeidsplasser og tilbud av både varer og tjenester i skjønn forening. Denne jobben er det Drammen Næringsparker som står for. De har 80 næringsseksjoner som skal fylles, enten for salg eller for uleie. – Drammen Næringsparker sitter med rundt 12.000 kvadratmeter med næringslokaler når boligene er fordelt. Vi har en plan for mye av dette næringsarealet, men vi har fortsatt en del ledig. Målet er å finne

aktører som passer inn i dette prosjektet, sier Rosenvinge. Noe som typisk passer godt inn i et boligområde av denne typen, er restauranter og barer. Derfor har man allerede inngått avtaler med aktører som skal etablere Nøsted Bar og Brasseri, og Luncheriet nede på brygga. Disse plassene for opplevelser åpner dørene i henholdsvis 2025 og 2024. – Vi setter spaden i jorden til høsten, og vil bruke tre år på det komplette anlegget, sier Rosenvinge. Og med sjøen som nærmeste nabo kan både beboere og medarbeidere ta seg et bad eller to på fine dager.


30. mars 2022

ANNONSE

9

LEDIGE LOKALER: – Drammen Næringsparker sitter med rundt 12.000 kvadratmeter med næringslokaler når boligene er fordelt. Vi har en plan for mye av dette næringsarealet, men vi har fortsatt en del ledig. Målet er å finne aktører som passer inn i dette prosjektet, sier daglig leder Per Rosenvinge i Drammen Næringsparker.

Flere virksomheter allerede Som en del av næringsutviklingen på Nøsted Brygge og naboeiendommene, skal Drammen Fjernvarme bygge en satellittsentral der, som skal hente vann fra Drammensfjorden og lage varmtvann via varmevekslere. MagnorVinduet er også etablert på Nøsted, som i tillegg skal levere vinduer til hele prosjektet. – Vi er stolte av at vi har etablert en langsiktig avtale med Drammen kommune om leie av Nøsted-hallen. Dette er Norges største innendørs skatepark, sier han fornøyd. Jørn Ove Hansen, tidligere Norgesmester i karate over 20 ganger, har gått inn og skapt et aktivitetssenter med både karateklubb og treningssenter. – Treningssenteret og karateklubben WH Sport & Fitness er her allerede. Jørn Ove Hansen sitter på tett oppunder 1000 kvadrat, sier Rosenvinge. Det estetiske er også en del av tankegangen når man bygger et boligmiljø som

Nøsted Brygge. Derfor har de hyret inn kunstneren Tron Meyer til å lage en skulptur som skal stå nede ved vannet. Han har selv også etablert seg på området for å skape et kunstnermiljø. Dette inneholder både arbeidsområder for kunstnere og et galleri. – Vi har dessuten Nøsted Marina med 60 båtplasser pr i dag, som kan bli til 100. Planen er å gjøre det om til en båtforening slik at man også kan kjøpe seg en båtplass, sier Rosenvinge.

Oppfylt drøm Mannen som står bak mye av finansieringen og drømmen om et Nøsted Brygge, er Jan Erik Hansen. Det hele startet med butikkjeden Computerland, med avdelinger i de største byene i Norge. Selskapet var en suksess fra 1994 til 2006, da han solgte selskapet. Han har også bygget Engene Park, før han nå endelig kommer i gang med å bygge Nøsted Brygge.

Dette har vært en drøm han har hatt lenge. Da kommunen godkjente en omregulering av Nøsted Brygge til boligformål 26. oktober 2020, hadde han jobbet med å få godkjent området i åtte år. – I og med at Nøsted Brygge nå er et transformasjonsområde, skal deler av gamle industribygg danne grunnlag for

moderne boliger. Her river vi en del av den gamle bygningsmassen, men tar samtidig vare på den eksisterende og bunnsolide bygningskroppen slik at denne danner et historisk fundament for nye boliger, sier Jan Erik Hansen.

Fakta

Nøsted Brygge Jan Erik Hansen eier 48 prosent av Nøsted Brygge gjennom selskapet Mocom. Per Rosenvinge og familien Børretzen eier 17 prosent hver seg, mens Jan Wøien eier 14 prosent. Samtidig er noen mindre aksjeposter fordelt på et par andre aksjonærer.

Samtlige aksjeselskaper som er leietakere i dag – tillegg til de nevnt i teksten: Orkla Jordan Lerum Solcellespesialisten Elektriker Drammen Heat Supply


10

ANNONSE

30. mars 2022 ANNONSE 15

ANSATTE: Daglig leder Thomas Hjorth Olsen, boligkonsulent Tina Jacobsen, kontorleder Hanne Krogh, hyttekonsulent Rikke Neverdal Søhoel, og byggeledere Tommy Bang og Daniel Skogheim. Foto: Svein-Ivar Pedersen

BoligPartner Sande:

Får fart med sine moderne modeller bygget i tre Ferdighusselskapet BoligPartner Sande går i bresjen for miljøvennlige løsninger. Vi oppfører trehus og hytter i store deler av Viken og i Vestfold og Telemark. – Vi ønsker oss flere tomter der flere kan få bygget ønsket hus eller hytte, sier daglig leder Thomas Hjorth Olsen i BoligPartner Sande. – I utgangspunktet er vi et ferdighusselskap, men tilnærmet 99 prosent av det vi oppfører er endret på. Det er ikke modulhus, men alt er kuttet og tilpasset når det kommer ut til byggeplass. Så der skiller vi oss litt ut fra flere av de andre ferdighusleverandørene, sier daglig leder Thomas Hjorth Olsen i BoligPartner Sande. – Mange kommer til oss og ønsker seg verdivurdering på huset sitt. Men vi er ikke en eiendomsmegler. Vi utvikler huset slik folk vil ha det og får det bygget, sier han.

Tandbergtunet BoligPartner har vært lokalisert i Sande i tre år, og Hjorth Olsen kom inn som daglig leder i november 2021. Kontoret består ellers av en Boligkonsulent, en Hyttekonsulent, Kontorleder og 2 Byggeledere som følger opp og håndterer driften ute på byggeplass. Lokalt går det mest i bygging av enebo-

liger og hytter, men de er også i sluttfasen med prosjektavdelingen i BoligPartner, som legger til rette for å bygge det som står igjen av Tandbergtunet. – De som startet prosjektet i sin tid gikk konkurs. Prosjektavdelingen til BoligPartner på Hamar tok videre over, og alt som er bygd er nå solgt og tatt over. Kontoret i Sande ønsker nå å sette opp de tre siste rekkehusene, og få ferdigstilt fellesarealer, sier Hjorth Olsen. – Når det gjelder leilighetsbygg bygget i tre har vi en egen avdeling som håndterer slike litt større prosjekter. Jeg kan ikke annet enn å si at vi også ønsker å komme inn på markedet og bygge flermannskomplekser og leiligheter av tre i vårt område, sier han.

Sande et vekstområde BoligPartner er en stor leverandør med salgskontorer over store deler av Norge.

Hovedkontoret til BoligPartner er på Hamar, og de er store i Mjøs-regionen hvor det gjerne blir bygget store felt, og større bygg av tre for flere boenheter. Dette skjer også i andre deler av landet. Sånn sett er Sande et vekstområde for BoligPartner. – Vi bygger primært for kunder på deres tomter. Både boliger og hytter, men vi kan også inngå opsjonsavtaler med folk som ønsker å selge tomten sin. De som ønsker det, kan komme til oss og inngå avtale der vi markedsfører og presenterer tomten med forslag på bolig eller hyttemodell, sier Hjorth Olsen. – Det er mangel på tomter for de som ønsker å bygge. Så vi er på jakt etter både enkelttomter og større områder for å kunne tilby kunder områder å bygge på, legger han til. Han trekker også frem at BoligPartner i stor grad bruker lokale håndverkere der de bygger. – Tømrere, murere, elektrikere og rørleggere er fra lokalmiljøet. Det er viktig for oss, sier han.

Tilpasser etter behov Mange ferdighusselskaper leverer modulhus med mindre muligheter for tilpasninger. – Der skiller vi oss fra de andre, og har

mulighet til å tilpasse det meste etter kundens behov. Vi ble kåret til bransjens beste på kundetilfredshet i 2021, og har som mål å opprettholde dette på veien videre, sier Hjorth Olsen Styrken til BoligPartner er at de er den eneste husleverandøren som har muligheter til å gjøre mange tilpasninger på hus og hytter. – De fleste ferdighuskjedene har minimalt med muligheter for endringer. Vi sitter med modellene som utgangspunkt og kan endre og tilpasse etter kundenes behov og ønsker, sier han.

Vannbåren varme Han nevner at selskapet jobber hardt for å få på plass løsninger for solceller. – Detter er veldig i vinden nå. Vi har samtidig mange miljøvennlige løsninger og tilbyr blant annet vannbåren varme. Dette etterspørres mye og det skjer mye nytt, og vi tilpasser oss det markedet etterspør. Når det gjelder hytter opererer vi både langs sjøen og på fjellet. Der ser vi vesentlige forskjeller og ønskede tilpasninger. Det er likevel sånn at de fleste ønsker store glassflater og utsikt enten det er ved sjøen eller på fjellet, sier Hjorth Olsen.


30. mars 2022

DA - Økonomi & Næring

11

Jernbanearbeid i påsken og sommeren Bane NOR skal i påske- og sommerferien vedlikeholde og fornye jernbanen på Østlandet, slik at det blir færre forsinkelser og feil resten av året. Det vil ramme togtilbudet til og fra Drammen stasjon. – Selv om det er færre pendlere som reiser i feriene, er det likevel strekninger med mange tog og avganger. Derfor synes vi det er viktig å informere tidlig om at det er arbeid og stengte togstrekninger. Stengning av jernbanen påvirker togkunder, men også den øvrige trafikken på og rundt de travle togstasjonene, sier Victor Hansen, direktør for Kunde- og trafikkinformasjon i Bane NOR. Togselskapene setter opp alternativ transport på strekningene som blir berørt.

Færre feil – flere avganger Målet med togfrie perioder er å gjøre arbeid som fører til et bedre togtilbud med færre forsinkelser, kortere reisetid og flere avganger. – Oppgradering av sporene, bygging av nye stasjoner og dobbeltspor, og ikke minst forbedring av signalsystemene, er noen av de viktigste oppgavene Bane NOR gjør når passasjerene må bruke buss for tog, forklarer Victor Hansen. Samarbeid med togselskapene og de andre transportaktørene er en viktig del av planleggingen, slik at de som reiser skal få en best mulig opplevelse. Da kan vi også sørge for at vei og jernbane ikke er stengt på samme strekning samtidig. – Det er ikke den første påsken og sommeren at infrastrukturen får et viktig løft. Fra tidligere år vet vi at kundene setter pris på å få tidlig beskjed slik at de kan gjøre gode

valg for sin reise, understreker Victor Hansen i Bane NOR.

Råd for reisen Derfor har Bane NOR og togoperatørene noen viktige råd for reisen: – Husk at reisen kan ta lenger tid og at avgangstiden kan være litt annerledes, forklarer Hansen, og fortsetter: - Med ekstra busser som skal ut i trafikken, kan det også bli travelt på veiene rundt stasjonene på Østlandet. – Det er også viktig å sjekke detaljene for reisen din i forkant, for den kan endre seg underveis og fra hva du har vært vant til, sier Hansen. For oppdatert informasjon om din reise, se reiseplanleggerne til Entur og togselskapene. Når du er klar til å reise kan du også finne sanntidsinformasjon i NÅ-appen, som du kan laste ned gratis

Lyst på en tur ut? På gården vår Gran Søndre i Sande har vi kafe og bakeri. Vår matfilosofi er hjemmelaget god mat, laget med kjærlighet og respekt for råvarene.

Åpen kafe og bakeri fredager 11-16 og lørdager 11-15

Her skal Bane NOR arbeide i påsken 2022: Asker - Sande/Mjøndalen: 9. april til og med 17. april Oslo S – Asker-Spikkestad/ Mjøndalen/Sande: 14. april til og med 17. april Oslo S – Rygge/Kråkstad: 14. april til og med 17. april Skøyen stasjon spor 3 og 4: stengt 9. april til og med 13. april (sporendringer og enkelte innstillinger) Arbeidene påvirker Flytoget, Go-Ahead og Vy. Senest kl. 06.00 på 2. påskedag kjører alle togene som normalt igjen. Dette skjer på din strekning:

Rehabiliteringen av den 10,7 km lange Lieråsen tunnel fortsetter, dette arbeidet er viktig for å opprettholde driftssikkerhet og punktlighet resten av året.

Drammenbanen/ Askerbanen:

Skøyen stasjon:

9. april til og med 17. april: Stengt mellom Asker og Sande/ Mjøndalen. Fra 14. april til og med 17. april er det i tillegg stengt mellom Oslo S og Asker og mellom Asker og Spikkestad

Drammen stasjon/ Vestfoldbanen:

9. april til og med 17. april: Drammen stasjon stengt. Bane NOR jobber på Drammen stasjon med arbeider knyttet til byggingen av dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen. Dette vil gi kortere reisetid og flere avganger på Vestfoldbanen. 9. april til og med 13. april er spor 3 og 4 stengt. Bane NOR fornyer og vedlikeholder stasjonen. I påsken byttes og fornyes spor og sporveksler for å redusere feil og gi bedre punktlighet.

VI HAR Smakfulle lunsjretter, smørbrød og kaker. Catering Eget konferanserom med møtefasiliteter opptil 40 personer. Selskap - Bryllup - Konfirmasjon Minnestund - Konserter - Arrangement Alle rettigheter Fine turmuligheter rundt gården.

gransondre.no / Følg oss på Tlf 480 29 710 / post@gransondre.no / Gran 6, 3070 Sande


12

DA - Økonomi & Næring

30. mars 2022

Romøren ansatt i Kreftforeningen Den tidligere skihopperen og markedssjefen for hopplandslaget, Bjørn Einar Romøren, er ansatt i Kreftforeningen. Han skal jobbe i foreningens seksjon for aksjoner og næringsliv. Romøren, som selv har vært kreftsyk, tiltrer i den nye jobben i mai. – Først og fremst er jeg veldig glad

for å få lov til å jobbe sammen med en veldig bra gjeng som jeg er blitt kjent med over en lang periode. Jeg gleder meg til å komme inn i et godt miljø med fine folk som brenner for en ekstremt viktig sak, sier Romøren i en pressemelding.

Klare kjønnsforskjeller i inntekt og karriere Det er fortsatt en overvekt av menn på de øverste styringsnivåene, i stillinger med resultatansvar og i høytlønte stillinger, ifølge en ny studie. Core næringslivsstudie er utført av Institutt for samfunnsforskning og

finansiert av Kultur- og likestillingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Den tar for seg ti norske selskaper som allerede jobber aktivt med å fremme likestilling. – Det er høy bevissthet, definerte mål

og tiltak for kjønnsbalanse i selskapene, men paradokset er at det likevel er klare kjønnsforskjeller i inntekt og karriere, sier forsker Sigtona Halrynjo.

Alltid en seier å jobbe på Vinn – Men behovet er så uendelig mye større

KLUBBLEDER: Thor Gunnar Norås gjør en manuell jobb for Isola, spesialtilpasset for Vinn Industri.

Vinn Industri i Drammen har som oppgave å sysselsette og tilrettelegge for alle dem som faller utenfor det normale arbeidslivet. I Drammen gir det jobb til 38 personer – men behovet er uendelig mye større. GEIR A. ARNEBERG tekst og foto

DIPLOMER TIL ANSATTE:

for lang og tro tjeneste ved Vinn Industri preger veggene på arbeidsplassen, og tydeliggjør at de verdsettes på lik linje med andre arbeidstakere.

Ifølge Vinns daglige leder Vegar Kildebo (58) fra Konnerud er behovet for slike plasser som Vinn Industri tilbyr, om lag 10.000 på landsbasis. Med andre ord, veldig mange av dem som trenger et slikt tilbud, vil aldri få det. – Og det er synd, sier Kildebo, som har vært daglig leder i det kommunalt eide selskapet siden 2012, og vært fast tilknyttet Vinn Industri i Drammen siden 1998.

Prissetter de ansatte Men for dem som har fått jobb,

og som hver uke fra mandag til fredag møter opp for å utføre sitt virke, er det stor glede å spore. Både Sissel Laila Nilsen (49) og Tommy Elvehjem Lien (46) ble i vinter hedret med medaljer og diplom fra Det Kongelige Selskap for Norges vel for henholdsvis 30 og 25 års ansettelse. Og begge omtaler sin egen arbeidsplass som en drømmejobb. – Vi har det artig på jobb. Og samtidig med at vi gjør et seriøst arbeid er det mye humor, tull og tøys, er de skjønt enige om. Under koronaen har de to,

samt flere andre på Vinn, fått tilpasset jobbene sine til hjemmekontor. – Vi har fått oppgaver underveis, og utført dem hjemme. Men nå er vi heldigvis tilbake på jobb igjen, sier de. Det vil si arbeidstid fra 0830, frem til klokken 14.45.

Gir økt livskvalitet Vinn Industris mål og ambisjon er å fremstå som en produksjonspartner for ordinære bedrifter. Selskapet har gjennom en mannsalder i Drammen opparbeidet tillit blant bedrifter og

andre som ønsker å få utført forskjellige typer produksjons- og emballeringsoppdrag. Vinn Industri som ble opprettet i 1985 – driver også produksjon av egne produkter, med direkte utsalg – eller via samarbeidspartnere. – De som har en produktide som passer vår bedrift, oppfordrer vi til å ta kontakt. Vi er alltid åpne for nye muligheter, sier Kildebo. Fra sitt tilholdssted i tredje etasje ved Glassverket Industrisenter, garanterer Kildebo for kundetilfredshet og punktlig levering på


30. mars 2022

DA - Økonomi & Næring

13

DNB-oppkjøp får bankkunder til å flytte Rekordsterkt arbeidsmarked for BI-studenter på seg Mange kunder i Sbanken ser seg om etter en ny bankforbindelse i kjølvannet av DNBs oppkjøp. – Vi så en umiddelbar reaksjon, sier direktør Torvald Kvamme i Bulder Bank til E24/Aftenposten. Onsdag ga Konkurranseklagenemnda DNB medhold i deres klage på Konkurransetilsynets nei til at

de får kjøpe konkurrenten Sbanken. Dermed ble oppkjøpet, som har pågått i nærmere ett år, godkjent. Sbanken-konkurrenten, som er en del av Sparebanken Vest, oppgir at den så en tidobling av nye lånesøknader i timene etter nyheten ble kjent. Men direktøren vil foreløpig ikke gå ut med tall.

Handelshøyskolen BIs arbeidsmarkedsundersøkelse for 2022 viser at 95 prosent av BIs masterstudenter er i jobb innen 6 måneder etter endt utdanning. Dette er en oppgang fra 86 prosent i 2021. - Etterspørselen etter kandidater med vitnemål fra BI fortsetter å øke, og er i takt med de store endringene vi har sett i arbeidsmarkedet de siste årene. Årets

tall er svært sterke, og viser at BIs kurs og programmer gir våre kandidater en kompetanse som er svært ettertraktet både i norsk og internasjonalt næringsliv, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand. Blant BIs Siviløkonomer er 94 prosent i jobb seks måneder etter endt utdanning, mot 87 prosent i 2021.

DAGLIG LEDER: for Vinn Industri Drammen Vegar Kildebo (bak) sammen med sine to ansatte Sissel Laila Nilsen og Tommy Elvehjem Lien. Både Sissel Laila og Tommy ble i vinter hedret med medaljer og diplom fra Det Kongelige Selskap for Norges vel for henholdsvis 30 og 25 års ansettelse.

vegne av sine 38 ansatte. – For de ansatte gir denne jobben økt livskvalitet. Alternativet kan vi jo bare tenke oss selv. Selv om vi ikke har ansatt pedagoger som arbeidsledere, har vi godt utdannet personell innen helsefag. Det er tross alt viktig å tenke på at dette er en arbeidsplass og ikke en behandlingsplass, poengterer han. Og arbeidsoppgavene kan også være svært forskjellige fra dag til dag, og fra person til person. – Vi forsøker å tilpasse oppgavene vi får mest mulig person-

lig utfra de forutsetninger den enkelte ansatte har. Våre tjenester kan strekke seg fra ompakking og emballering av alle typer produkter, plastkrymping, vikling av rull og pakking av kitt, til maljing av laminerte plastkomponenter, eller montering av komponenter. Alt som krever flittige hender, forteller Kildebo, og presiserer at hele arbeidsplassen er avhengig av det lokale næringslivet i Drammen. – Det er viktig at næringslivet forstår at de kan bruke oss, og at vi er helt avhengig av oppdrag fra vårt lokale næringsliv. Kort

sagt så kan vi løse det meste av tjenester som ikke kan løses maskinelt, sier han og ramser opp jobber de ansatte kan utføre; samling i permer, pakking av reklame, montering av deler eller produkter, pakking i poser eller esker, pakking og montering av vareprøver, krympeplast av varer, deler og vareprøver.

Kvalitet i alle ledd Vinn henter og bringer med egne biler. Noen av selskapets mest kjente kunder er Toyota Norge, Norgips, Isola og Östberg Norge. – Grunnen til at mange benyt-

ter oss er fordi vi er kjent for kvalitetssikring, at vi overholder tidsfrister, har konkurransedyktige priser og stor kapasitet, presiserer Kildebo. – Vår grafiske avdeling fremstiller ulike trykksaker med høy kvalitet på nytt og moderne utstyr. Samtidig er vi en samarbeidspartner/underleverandør for flere grafiske bedrifter i distriktet på ferdiggjøring, plastpakking, adressering og postutsendelser. Ved Vinn vil du få den hjelpen du selv trenger for å sette deg mål og legge planer for hvordan

du skal nå dem. Her kan du gjøre egne erfaringer i trygge omgivelser. Alle ledere ved Vinn har solid kompetanse innen ett eller flere yrkesfag. Kildebo legger til at Vinn Industri er tilrettelagt under faste rammer fra NAV-systemet. Og selv om det er bra med oppdrag, tar de gjerne imot flere. –Men først og fremst er det viktig å påpeke at vi generelt trenger langt flere tiltaksplasser. Det jeg savner i statsbudsjettet er at disse arbeidsplassene legges inn som Varig Tilrettelagt Arbeid – VTA-plasser, tillegger Kildebo.


14

DA - Økonomi & Næring

30. mars 2022

Nye selskaper registrert i kommunen siste måned Orgnr 928809420 928754553 928725693 928696480 928777707 928834522 928643549 928710890 928778061 928703959 928748782 928844501 928785955 928828565 928846792 928882446 928735931 928858022 928823210 928776751 928713059 928867137 928874869 928822346 928887480 828871242 828891782 928893022 928751732 928701778 828773232 928700178 928780449 928748375 928774929 828725122 928823873 928681068 928763978 828780042 928851389 928792064 928710912 928755061 928775429 928793079 928823946 928823911 828823922 928835278 928728153 928839370 928834107 928752909 928858421 928798682 928871134 928538923 928753964 928731359 828838652 928838560 928766675 828865412 928785769 928878155 928886328 928745090 928739236 928713679 928799433 928888304 928690520 828823132 928700461 928888835 928746623 928717461 928713938 928868966 928750876 928758737 928885143 928868885 928828360 928851222 828756842 928855228 928755053 928796019 928681335 928865630 928824381 928801306 928880516 928744698 928869938 928782492 828688782 928722104 928795551 928707385 928824284 928783995 928699536

Firmanavn A g Tømrertjenester AS Acerlytics Consulting AS Adan AS Ageda AS Al Auto AS Alea Auto AS All Golf Services Norge AS Artesano AS B9 Holding AS Billing Eiendom AS Bilselskapet AS C-tec AS Chmr Holding AS Db Auto AS Dfx Invest AS Dreamdays AS Elira AS Elvegata Utvikling AS Ff Invest Norge AS Fremoco Holding AS Indal Bygg & Montasje AS Intelligent Investments Holding AS Inwaves AS Kd Content AS Keep IT Liquid AS Kilobyte AS Litt Vrang AS Madness Studio AS Manaco AS Mogensen Holding AS Mylicense AS Noia AS Norway Estate AS Olaska Holding AS Otto Ressurs AS Ozi Frisør AS Park & Eiendomsdrift AS Prøiserud Gaard AS Retrospill AS Rs Konstruksjonseksperter AS Santos Property AS Sar Auto AS Scandinavian Padel Supply AS Sharifs AS Sitamoja AS Skeide AS Skogholt Eiendomsselskap AS Skogholt Hanskefabrikk AS Skogholt Yrkesbekledning AS Sunergetic AS Synergi Helsereiser AS Trading By The River AS Trollsrudmoen Deponi AS Verso Invest AS Vesle Lampe AS Wh Sport og Fitness AS Wibo Holding AS Wolffkran Norge AS Younas Rask AS Alti Forvaltning AS avd Buskerud Storsenter Drammen Kommune Hjemmehjelp Solberg Drammen Kommune Tjenester Bolig Lilleåsgate Elektroimportøren Norge AS avd Strømsø En Verden Av Tjenester AS avd Drammen Kantine Parkettproffen Sprell Butikk AS avd Gulskogen Vitusapotek Vårveien Østlandske Bedriftsservice AS avd Albjerk Bil Drammen Fructose DA Ahmadzai Transport Ana Narverud Helse & Velvære Asghodom Transport Aulakh Dropshipping Awad Service Ballestas Meza Consulting And Design Bbt Szczepowski Borchgrevink Coach & Nutrition Brukte Brikker - Per Arne Holtan Bækken Decals Coupland Fødselsterapi Dahlsrud Software Dietrichs Marketing Doktor Zadran Dr. Aragon Drammen Hundeservice Margrethe Berg Edith IT Gudeleviciené Eide Bygg og Vvs Espen Svendsen Falch Production Flammekollektivet - Rise Gabibuss Kamila Glowacka Gaitanaru Paula Antonia Gashi Tt Habtom Estifanos Halvorsen Servis Heal Collective Moberg Helena By Linn Helena Nilsen Ikkebarehyper Svendsen Insens Sletteberg Justina Cleto Reyes Karagøz Billedkunst Karlsen Consult Khans Kristoffer Knarrum Erland Legetjenester A.normann Knutsen

Selskapsform AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AVD AVD AVD AVD AVD AVD AVD AVD AVD DA ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK

Sted Drammen Drammen Drammen Drammen Krokstadelva Drammen Drammen Drammen Drammen Berger Lierstranda Drammen Krokstadelva Solbergmoen Solbergelva Drammen Drammen Drammen Solbergelva Drammen Solbergelva Drammen Drammen Drammen Drammen Berger Krokstadelva Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Krokstadelva Solbergmoen Mjøndalen Drammen Solbergelva Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Krokstadelva Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Krokstadelva Drammen Drammen Oslo Drammen Drammen Østerås Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Krokstadelva Krokstadelva Krokstadelva Drammen Steinberg Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Mjøndalen Krokstadelva Drammen Drammen Svelvik Krokstadelva Drammen Drammen Drammen Solbergelva Drammen Drammen Mjøndalen Steinberg Krokstadelva Drammen Mjøndalen Drammen Svelvik Drammen

Bransjetekst Oppføring av bygninger Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning Reklamebyråer Agentur- og engroshandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet Oppføring av bygninger Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler Elektrisk installasjonsarbeid

Uoppgitt Uoppgitt Engroshandel med kjemiske produkter Oppføring av bygninger Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen blogging Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet Uoppgitt Uoppgitt Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers Avlastningsboliger/-institusjoner Frisering og annen skjønnhetspleie Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers Programmeringstjenester Oppføring av bygninger Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner Engroshandel med sportsutstyr Uoppgitt Forlagsvirksomhet ellers Revisjon

Engroshandel med klær Reisearrangørvirksomhet Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers Treningssentre Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr Uoppgitt Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers Hjemmehjelp Bofellesskap for psykisk utviklingshemmede Butikkhandel med belysningsutstyr Kantiner drevet som selvstendig virksomhet Gulvlegging og tapetsering Butikkhandel med spill og leker Butikkhandel med apotekvarer Kantiner drevet som selvstendig virksomhet Programmeringstjenester Drosjebiltransport

Postordre-/internetthandel med annet spesialisert vareutvalg Malerarbeid Annen teknisk konsulentvirksomhet Annen forebyggende helsetjeneste Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi Reklamebyråer

Dyrking av flerårige vekster ellers Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler

Drosjebiltransport Undervisning innen idrett og rekreasjon

Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning Frisering og annen skjønnhetspleie Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler

Allmenn legetjeneste


30. mars 2022

DA - Økonomi & Næring

15

Norges topp 10 innen merkevarer 2021 Økning i score

Vipps er igjen på førsteplass på YouGov BrandIndex' norske imagerangering. NRK TV ligger på andreplass. Ved hjelp av seks forskjellige imageparametere utarbeider YouGov hvert år en global og en norsk rangering av merkevarer som presterer spesielt bra. Mens den globale imagerankingen inntas av teknologiselskaper, er den norske topp 10-listen sammensatt av merkevarer med norsk eller nordisk opprinnelse. Rangeringen er utarbeidet ved hjelp av indeksscoren til YouGovs Brandindex, som er gjennomsnittet av seks forskjellige imageparametere: kvalitet,

928713725 928775739 928798453 928835014 928769062 928698181 928697991 928755746 828798782 928774635 928754472 928729001 928870308 928854833 928679845 828723642 928845486 928889335 928888517 928757358 928740064 928803619 928801314 928788555 928724557 928643506 928676676

generelt inntrykk, verdi for pengene, anbefaling, omdømme og kundetilfredshet. Vipps er igjen på førsteplass når det gjelder YouGov BrandIndex' norske imagerangering for 2021. NRK TV har dukket opp blant topp 10 og tar andreplassen foran Tine på tredjeplass. Kiwi, som var vinner i 2019 tar fjerdeplassen og Finn.no havner på femteplass. Samsung debuterer blant topp 10. Ellers er Norges topp 10 tilnærmet uendret sammenlignet med 2020-kåringen.

Lind Skrivetjenester Løtveit Animasjon Maneekhan Herreklipp og Fotspa Marita Helgesen Mark Bizimana Tolk Martinsen Bygg Michalak Bygg Mistito Bergmann Moalim Transport Olsen Maskin Pobocha Bygg Psykolog Gautneb Pt-rán Rosi Roastil Wheels - Bækkevar Rohullah Azimi Rune Wictorsen Business Advisory Consulting Salman Butt Drosjetjeneste Sidsel Bjerknes Fjeldheim Siv. Ing. Shakibai Slettenes Groovearbeid & Bassketak Spraytan By Kristine Ekeland Strysse Transport og Montasje Stubberud Snø&skog Uniflex Rølleg&glass Damian Lukasiewicz Øverby Bygg Moi Trailer Parkettproffen

NRK TV er merkevaren med størst økning, og har økt sin score med 6,1 poeng. NRK TV har produsert massevis av prisvinnende innhold som har fått mye oppmerksomhet blant brukerne i det seneste år. NRK TVs økning kan også skyldes koronakrisen, hvor alle har vært mer hjemme, og medieforbruket har økt. XXL er den andre «klatreren» på listen og har økt sin score med 5,9 poeng. Tekno-giganter dominerer den globale imageranking. Google inntar igjen førsteplassen på YouGov BrandIndex’ globale imageranking som er basert på data fra 54 BrandIndex-land. Samsung tar andreplassen foran Netflix på tredjeplass.

ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK NUF NUF

Drammen Drammen Drammen Drammen Solbergelva Solbergmoen Drammen Mjøndalen Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Mjøndalen Drammen Drammen Solbergelva Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen

Oversettelses- og tolkevirksomhet Frisering og annen skjønnhetspleie

Oppføring av bygninger Oppføring av bygninger Oversettelses- og tolkevirksomhet Drosjebiltransport Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet Klinisk psykologtjeneste

Drosjebiltransport Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi

Annen teknisk konsulentvirksomhet Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk Frisering og annen skjønnhetspleie

Oppføring av bygninger Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers Gulvlegging og tapetsering

Konkursbo registrert i kommunen siste måned Orgnr

Firmanavn

Selskapsform

Sted

Bransjetekst

928794989

Abitera AS Konkursbo

KBO

Drammen

Oppføring av bygninger

928728048

Agt Prosjekt AS Konkursbo

KBO

Drammen

Snekkerarbeid

928894185

Ben Bygg AS Konkursbo

KBO

Drammen

Oppføring av bygninger

828751492

Bomax Bygg og Eiendom AS Konkursbo

KBO

Drammen

Oppføring av bygninger

928695646

Buskerud Injeksjon og Epoxy Invest Konkursbo

KBO

Drammen

Uoppgitt

928695093

Buskerud Injeksjon og Epoxy Konkursbo

KBO

Drammen

Oppføring av bygninger

928894290

Eiendomsforvalting AS Konkursbo

KBO

Drammen

Eiendomsforvaltning

928751465

Mikkelsbråten Eiendom AS Konkursbo

KBO

Drammen

Kjøp og salg av egen fast eiendom

928817873

Paulius Sidagis Konkursbo

KBO

Drammen

Oppføring av bygninger

928874451

Reidar AS Konkursbo

KBO

Drammen

Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted

928883884

Tangeodden 8 AS Konkursbo

KBO

Drammen

Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers

928726622

Tømmerås Service AS Konkursbo

KBO

Drammen

Grunnarbeid

Tallene er hentet fra PureHelp.no AS


HELT BAKPÅ

Helge Støle

Navn: Helge Støle

– Hvor drar du på ferie? Veldig glad i Hellas, har og vert noen turer til Danmark

Tittel/selskap:Daglig leder, Centralgaragen AS

– Sjø eller fjell Sjø

Fakta

Alder: 59 Bosted: Slemmestad Sivil stand: Gift Korte fakta om selskapet: Ca. 190 mill i omsetning. 27 ansatte, salg av nye og brukte biler. Forhandler og serviceverksted for Mazda og Hyundai.

–Hvilken bok har betydd mest for deg profesjonelt? Det er ingen bok jeg har lest som har hatt noen betydning for meg profesjonelt, leser mest krim og romaner. – Hva gjør du etter jobb? Trener noen ganger i uken og glad i å lage mat. – Er du aktiv i idrett? Nei

– Ditt yndlingsprogram på TV? Nå er det Alle mot alle. – Hvilken duppeditt har gjort livet ditt enklere? Det er vel ingen duppeditt, men induksjons ovn står høyt på listen over smarte ting. – Hva ler du av? God gammel humor som KLM og Monty Python. – Ditt livsmotto? Lev mens du kan. – Favorittmat? Jeg liker mye, nå er det Skrei med potet og pastinakkmos med bacon til. – Hvilket annet yrke kunne du tenkt deg? Kokk.

Altibox rydder opp i nettopplevelsen (slik at du kan ha orden i kundemøtene)

med Få stabil og sikker wifi på jobben g! Altibox Bedrift Premium! Bestill i da

altibox.no/bedrift