Page 1

ENERGY FOR ALL

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ


ενέργεια για όλους

COMPANY PROFILE Η SUNWIND είναι μια μεγάλη σύγχρονη τεχνική εταιρία ειδικευμένη στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στη σχεδίαση και την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανεξαρτήτου ισχύος, μικρών ανεμογεννητριών για αιολικά πάρκα ισχύος 100-250 KWP, φωτοβολταϊκών στεγών οροφής, ταράτσας και άλλων καινοτόμων λύσεων όπως αυτόνομες ενεργειακά κατασκευές και ανακαινίσεις διαμερισμάτων με πράσινα δάνεια, κατοικίες και πολυκατοικίες αλλά και βιομηχανικές μονάδες σε συνδυασμό ηλιακής και αιολικής ενέργειας. Με το ειδικό πρόγραμμα για την εγκατάσταση μικρών φ/β στεγών, δίνεται η δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δώμα ή τη στέγη κτιρίου, καθώς και σε στέγαστρα βεραντών. Η νέα αυτή ρύθμιση προβλέπει απλουστεύσεις οι οποίες καθιστούν ελκυστική και βιώσιμη την εγκατάσταση μικρών και πολύ μικρών μονάδων φωτοβολταϊκών σε στέγες: • Επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός Φ/Β συστήματος ισχύοςαπο 1kwp έως 10kWp ανά κτίριο, με μοναδική προϋπόθεση την ύπαρξη ενεργούς παροχής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. • Παρέχεται σταθερή τιμή της παραγόμενης ενέργειας 0,55 €/kwh για 25ετια ανά εγκατάσταση (αναπροσαρμοζόμενη στο 25% του ΔΤΚ ή στο 140% της Μέσης ΟΤΣ). Από 2012 προβλέπεται μείωση της τιμής για τις νέες εγκαταστάσεις, σταθερή επίσης για 25ετία. • Δεν απαιτείται πλέον έναρξη εργασιών και τήρηση βιβλίων ενώ ο ιδιώτης απαλλάσσεται από φορολογικές επιβαρύνσεις. • Για την ηλεκτρική ενέργεια που διοχετεύεται στο Δίκτυο γίνεται λογιστικός συμψηφισμός από τη ΔΕΗ με το κόστος της ενέργειας που καταναλώνεται για τις ανάγκες του κυρίου του φωτοβολταϊκού. • Η εξαιρετικά υψηλή τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας (Feed-in-Tariff) θεσπίζεται στα 0,55€/kWh, δηλαδή 5 φορές μεγαλύτερη από την τιμή αγοράς και ισχύει για 25 έτη. Ως αποτέλεσμα, εξαλείφεται η ανάγκη επιχορήγησης με τις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις που αυτή συνεπάγεται. • Προϋπόθεση αποτελεί η κάλυψη τμήματος των θερμικών αναγκών του κτιρίου από ηλιόθερμα που αναλαμβάνουμε εμείς. • Δεν απαιτείται καμία αδειοδότηση ΥΠΑΝ – ΥΠΕΧΩΔΕ, παρά μόνο δήλωση εργασιών στην Πολεοδομία που αναλαμβάνουμε εμείς στην SUNWIND καθώς και όλες τις διαδικασίες για την αίτηση.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ Φ/Β ΙΣΧΥΟΣ 10kWp ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ Ή ΣΤΕΓΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΒΕΡΑΝΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ


ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΤΕΓΗ ΣΑΣ Η πρόσφατη πτώση των τιμών στον εξοπλισμό, σε συνδυασμό με την καλή ηλιοφάνεια της ελληνικής επικράτειας εγγυάται εισπράξεις της τάξης των 7.200€ κατ’ ελάχιστον από ένα σύστημα ισχύος 10kW. Ως αποτέλεσμα, το συνολικό κόστος του φωτοβολταϊκού συστήματος αποπληρώνεται σε περίπου 5 έτη. Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται ενδεικτικά μεγέθη που αφορούν μια εγκατάσταση Φ/Β της κλίμακας των 10 kWp στην περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας.

Παραδειγμα Εγκατάστασης Φ/Β της κλίμακας των 10 kWp Ισχύς Συστήματος (kWp) Κόστος επένδυσης (€)

10 25.000 – 35.000

Ετησίως παραγόμενη ενέργεια (kWh) αναγόμενη σε πίνακες ηλιοφάνειας

14.181

Έσοδα πρώτου έτους λειτουργίας (€)

7.800

Φορολογικός συντελεστής

0%

Ετήσια έξοδα ασφάλισης – συντήρησης (€) (αναλόγως ασφαλιστικής εταιρείας)

300

Περίοδος αποπληρωμής κεφαλαίου (έτη απόσβεσης επένδυσης )

5

Ελάτε άμεσα στην SUNWIND όπου θα αναλάβουμε τα πάντα για εσάς από την κατάθεση των αιτήσεων και δικαιολογητικών μέχρι την χρηματοδότηση στο 100% της αξίας του έργου και υλοποίηση κατασκευής της επένδυσης σας με κορυφαία υλικά και εμπειρία υλοποίησης 50 Φ/βπάρκων ήδη και με ομάδα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και εγκαταστατών από τις μεγαλύτερες στην Ελάδα που θα μελετήσει την στέγη σας θα σας υποδείξει τις καλύτερες τεχνικά λύσεις και θα υλοποιήσει άμεσα την εγκατάσταση σας και θα αναλάβει την συντήρηση σας για όλα τα χρόνια λειτουργίας. Ενδεικτικά μία στέγη ισχύος 10KWp με σταθερές βάσεις με το κλειδί στο χέρι μπορεί να κοστίσει από 25.000€ ανάλογα με τον εξοπλισμό και τα υλικά κατασκευής του και ο επενδυτής θα χρειαστεί μόνο την αίτηση του για την υλοποίηση της φ/β του στέγης και μηδέν κεφάλαιο χωρίς κάποια τραπεζική εξασφάλιση αφού η SUNWIND και τα χρηματοδοτικά της προγράμματα με τα τραπεζικά ιδρύματα σας εξασφαλίζουν 100% χρηματοδότηση της πράσινης στέγης σας. Τα έσοδα ετησίως θα είναι με υπολογισμούς εικοσαετίας από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής ένωσης Photovoltaic Geographical Information System απο 7.800€ ανάλογα την περιοχή εγκατάστασης το μικροκλίμα περιοχής το υψόμετρο την ηλιοφάνεια και τα υλικά κατασκευής, άρα η απόσβεση της επένδυσης θα γίνει σε 4 – 5 χρόνια με πληρωμή τόκων συντηρήσεων ασφαλίστρων, ενώ εσείς δεν θα βάλετε κανένα κεφάλαιοτης επένδυσης και το έργο σας θα χρηματοδοτηθεί από τα προγράμματα της SUNWIND σε συνεργασία με τα Τραπεζικά Ιδρύματα.

• ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΟ ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ • ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ • ΑΥΞΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ [3]


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η εταιρία SUNWIND είναι πιστοποιημένη με το πρότυπο ISO 9001 για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της και διαθέτει μια ιδιαίτερα έμπειρη και εκπαιδευμένη στο γνωστικό αντικείμενο ομάδα μηχανικών με 50 ολοκληρωμένα φωτοβολταικά πάρκα εγκατεστημένης εμπειρίας και γνώσης του αντικειμένου. Η SUNWIND μπορεί να εξασφαλίσει και να εγγυηθεί την άρτια μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση της ενεργειακής σας επένδυσης με την σιγουριά των κατασκευαστών που ξέρουν άψογα την «καρδιά» του πάρκου που είναι οι ηλεκτρολογικές ενεργειακές μελέτες και οι συνδέσεις με άψογη εφαρμογή και πιστοποιημένη εμπειρία κατασκευής.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 100% Η SUNWIND ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΚΟΥ ΑΜΕΣΑ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Η SUNWIND έχει συνάψει συμφωνίες με όλες τις Τράπεζες που έχουν βγάλει ειδικά προϊόντα για τις Φωτοβολταϊκές στέγες από 1KWP έως 10 KWP για οικιακούς χρήστες. Έχουμε κάνει έναν χρήσιμο οδηγό χρηματοδότησης και η SUNWIND διαθέτει ειδικό τμήμα οικονομικής διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης της επένδυσής σας με ειδικούς οικονομολόγους που θα σας συμβουλεύσουν για την καλύτερη δυνατή λύση υλοποίησης της Φωτοβολταϊκής επένδυσής σας ΧΩΡΙΣ ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ!!

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΕΡΑΜΜΥΔΙΑ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΣΗ ΙΣΧΥΟΣ 10kWp ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΘΟΥΝ ΑΠΟ 80-100m2 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΕΓΗΣ

Στις 9.3.2011 η SUNWIND ολοκλήρωσε την κατασκευή της νέας οικιακής φωτοβολταικής στέγης ισχύος 6,845 KWP στη Καλλάνδα Χαλκιδικής ιδιοκτησίας Κου ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΗ και όπως δήλωσε και ο ίδιος ο πελάτης μας είναι απόλυτα ικανοποιημένος από το χρονοδιάγραμμα του έργου και από την ποιοτική ολοκλήρωση της κατασκευής μας καθώς και από τον προληπτικό έλεγχο όλου του εξοπλισμού πέραν της ποιότητας κατασκευής του πάρκου. Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στις Ολοκληρωμένες τεχνικά πιστοποιημένες εργασίες που εφαρμόζει η εταιρία μας σε κάθε έργο της. ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΪΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ. 2. ΑΥΤΟΨΙΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΗΣ SUNWIND. 3. ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΕΗ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ SUNWIND. 4. ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΡΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 25ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ SUNWIND.

Τοποθέτηση σκαλωσιάς για εργασίες

Τοποθέτηση πάνελ στις ειδικές βάσεις για κεραμίδια

Τοποθέτηση μετατροπέων στο ισόγειο της οικίας

Τοποθέτηση πάνελ και στην δεύτερη πλευρά της οικίας

[5]


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ

Στις 29.3.2011 η SUNWIND ολοκλήρωσε την κατασκευή νέας οικιακής φωτοβολταικής στέγης ισχύος 9,99 kWp σε φωτοβολταϊκό ΟΙΚΙΑΚΟ σύστημα στην Πτολεμαϊδα Κοζάνης σε αποθήκη ιδιοκτησίας Κου ΜΑΡΓΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ. Η εταιρία μας ανέλαβε όλη την αδειοδοτική και χρηματοδοτική διαδικασία για τον πελάτη μας η εγκατάσταση διήρκησε 3 εργάσιμες ημέρες και ο πελάτης θα λαμβάνει περί τις 7.500€ ετησίως ή 625€ ανά μήνα βάσει υπολογισμών απόδοσης στην περιοχή.

Αρχική μορφή έργου πριν την εγκατάσταση

Τοποθέτηση τεγίδων και φωτοβολταϊκών πλαισίων

Ολοκλήρωση εργασιών

Μελέτη σκίασης

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΩΣ 10kWp ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΟΠΩΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ, ΣΚΙΑΣΤΡΑ, ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΑΡΑΤΣΑ

Στις 29.3.2011η SUNWIND ολοκλήρωσε την κατασκευή νέας οικιακών φωτοβολταικών στέγων ισχύος 9,99 kWp στη Πτολεμαϊδα Κοζάνης σε οικία και συγκεκριμένα δώμα (ταράτσα) ιδιοκτησίας Κου ΜΑΡΓΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. Το έργο έγινε και υλοποιήθηκε με την συμμετοχή του SUNWIND SHOP ΚΟΖΑΝΗΣ σε όλες τις διαδικασίες από την μελέτη μέχρι και την υλοποίηση της κατασκευής. Η εταιρία μας ανέλαβε όλη την αδειοδοτική και χρηματοδοτική διαδικασία για τον πελάτη μας η εγκατάσταση διήρκησε 3 εργάσιμες ημέρες και ο πελάτης θα λαμβάνει περί τις 7.500€ ετησίως ή 625€ ανά μήνα βάσει υπολογισμών απόδοσης στην περιοχή. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως δόθηκαν άμεσα λύσεις σε προβλήματα σκίασης που είχε ο πελάτης με ειδική μελέτη χωροθέτησης που έγινε από τους μηχανικούς μας.

Έναρξη εργασιών στο δώμα από το συνεργείο

Διάταξη πάνελ σε σωστές αποστάσεις

Μελέτη σκίασης

Ολοκλήρωση εργασιών

ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΝΟΤΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΜΕ ΜΙΑ ΚΛΙΣΗ 30Ο ΚΑΙ ΤΑΡΑΤΣΑ ΙΣΧΥΟΣ 10kWp ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΘΟΥΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 130m2 ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΣΗ

[7]


www.sunwind.com.gr

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ SUNWIND  

ΟΙΚΙΑΚΕΣ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ SUNWIND