Page 1

Revista dedicată concursului interjudeţean de informatică care vizează problematica poluării Mării Negre

NR. 1/ Septembrie 2011


Cuvânt inainte

Marea Neagră ne fascinează în fiecare clipă pentru că ne surprinde mereu cu priveliştea oferită şi ne insuflă de fiecare dată o altă stare de spirit. Marea Neagră lirică, epică, dramatic, dar Marea Neagră digitală, iată marea provocare! Cele două ediţii ale concursului “Marea Neagră Digitală”, organizat de Liceul Teoretic “Callatis” la iniţiativa lăudabilă a doamnelor prof. Georgeta Magaz şi Gabriela Popa, au suscitat interesul a sute de elevi care şi-au manifestat spiritul creativ, într-o abordare inedită, în cadrul secţiunilor: aplicaţii media și grafică computerizată. Din lucrările participanţilor rezidă talentul, creativitatea, spiritul inovativ, dar şi dragostea faţă de mare şi, mai ales, reala îngrijorare faţă de consecinţele poluării pe termen mediu şi lung. Astfel, mesajul transmis de elevi este unul explicit: Protejaţi Marea Neagră faţă de ameninţarea pe care o reprezintă poluarea pentru mediul marin! Consider că acest concurs se integrează proiectelor valoroase iniţiate de Liceul Teoretic „Callatis”, care vine în întâmpinarea dorinţei elevilor de a se exprima artistic şi de a transmite un mesaj şi prin intermediul calculatorului. De aceea, urez concursului: La cât mai multe ediţii!

Prof. Livia Costache Director al Liceului Teoretic „Callatis”

În învăţământul modern, o mare importanţă are câştigarea şi mărirea interesului elevilor pentru şcoală, prin sporirea accentului practic şi atractivităţii orelor de şcoală, prin utilizarea unor mijloace multimedia, a calculatorului, şi a noilor strategii didactice. Proiectele extracurriculare au de asemenea o importanţă tot mai mare, fiindcă şcoala trebuie să-i pregătească pe elevi pentru viaţă, nu numai pentru examene. Derularea unui astfel de proiect educaţional este oportună pentru cadrele didactice şi a elevilor acestora de a dezvolta abilităţi de utilizare a calculatorului, dar şi promovarea practicilor ecologice. Elevii participanţi la această activitate și-au dezvoltat atât competenţe digitale, cât și competențe ecologice, sociale, un rol important avându-l impactul asupra dezvoltării personale şi a spiritului competitiv al acestora.

Prof. Daniela Diaconu Inspector școlar de specialitate pentru implementarea descentralizării instituționale

2


ISSN 2247 – 8760

3


Concurs interjudeţean de informatică care vizează problematica poluării Mării Negre Liceul Teoretic "Callatis" a fost gazda concursului "Marea Neagră Digitală", ajuns la ediția a II-a. Derularea unui astfel de proiect educaţional apare ca o necesitate pentru cadrele didactice care predau informatica şi a elevilor acestora, de a dezvolta abilităţi de utilizare a calculatorului, dar şi promovarea practicilor ecologice. Obiectivul general vizează dezvoltarea spiritului competitiv şi promovarea valorilor în domeniul informaticii şi al ecologiei. Parteneri în acest proiect au fost: Inspectoratul Judeţean Constanţa; Asociaţia de Părinţi a Liceului Teoretic “ Callatis”; Biblioteca Franceză “ ARTHUR RIMBAUD”, Mangalia; Serviciul Public Administrarea Bibliotecilor din Municipiul Mangalia (Biblioteca Municipală); Palatul Copiilor Constanţa; Casa Corpului Didactic Constanţa;Organizaţia “SALVAŢI COPIII”; Casa Municipală de Cultură, Mangalia; UDTTMR – Uniunea Democrată a Tătarilor Turco – Musulmani din România, filiala Mangalia; ING – Office, Mangalia; Instituţiile de învăţământ preuniversitar din ţară. Stoica Elena, clasa a IX-a, Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia

Încroșnatu Bogdan clasa a X-a, Colegiul Naţional “Carol I ” Craiova

Profesorii coordonatori ai proiectului au fost Prof. GEORGETA MAGAZ și Prof. PEGHI MARCU, iar profesorii colaboratori au fost Daniela Diaconu, Gabriela Popa, Mihaela Pilat și Ramona Buzea. Concursul a fost promovat în şcoli şi licee prin afişe, anunţuri şi prin intermediul internetului, iar secțiunile concursului au fost: realizarea unei aplicații

4


media (prezentări PowerPoint, animații, filme) și grafică computerizată (afiș - A3, felicitare A5). Numărul participanților la acest eveniment a fost de aproximativ 300 de elevi din ciclul gimnazial și liceal, ei provenind din peste 45 de școli din întreaga țară. Cele 21 de lucrări care au fost premiate cu locul I, precum și lucrările care au obținut premiul special al juriului, au fost recompensate cu câte un memory stick de 4 GB. Toți participanții la proiect, elevi și profesori, au primit diplome de participare din partea organizatorilor. Instantanee din timpul premierii elevilor Liceului Teoretic “Callatis”, Mangalia:

Toți elevii Liceului Teoretic "Callatis" Mangalia, care au obținut premii și mențiuni au fost premiați de către Asociația de Părinți a liceului "Callatis" Rezultatele concursului pot fi vizualizate pe site-ul liceului www.callatis.ro , pe site-ul Inspectoratului Școlar Constanța www.isjcta.ro (pe forum, la departamentul matematicăinformatică) , sau pe site-ul concursului nostru http://digital.callatishigh.info/

5


Alături de profesorii și elevii implicați în proiect au fost atât conducerea liceului, reprezentată de doamna director Livia Costache și doamna director adjunct Luminița Patrînoiu, cât și reprezentanți ai Asociației Părinților și doamna inspector de informatica Alina Nițu.

6


Cele mai frumoase lucrări ale elevilor au fost expuse în cadrul unei expoziții din incinta Inspectoratului Școlar Constanța, unde au putut fi vizionate timp de 2 luni de la terminarea concursului.

7


8


Perederic Elena, clasa a IX-a, Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân” Constanţa

Rezultatele concursului pe clase și secțiuni au fost următoarele: PREMIUL SPECIAL GIMNAZIU Nume elev Vatamanu Stephanie Motorga Ana-Maria Manea Flavius Ioiart Albert - Mihai

Clasa VIII

Nume profesor Iezan Delia Mirela

Şcoala Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 13 Timişoara

PREMIUL SPECIAL LICEU Nume elev Ţipău Andreea Doroftei Silviu Florin

Clasa XI

Nume profesor Iusuf Narcis

Voicilă Cosmina Alina clasa a X-a, Liceul Teoretic “Ovidius” Constanţa

Premii secţiunea multimedia 9

Şcoala Liceul Teoretic “Ovidius” Contanța


Nume elev

Cls

Nume profesor

Şcoala

Loc

Diaconu Inda Mihaela Pavãl Iulian

V

Diaconu Diana Elena

I

V

Florescu Andrei Vlãduţ Burcea Ioana Mirabela Stancu Cosmin

V

Bãican Carmen Diana Buică Gabriel

Şcoala “Coresi” Târgovişte Şcoala cu clasele I-VIII Dacia,Oradea Liceul “Mihai Viteazul “

V

Sîrbu Loredana

5.

Ganea Cristina Lorena Sârbu Raluca Andreea

V

Buică Gabriel

6.

Devits Michelle

VI

Iezan Delia Mirela

7.

Deaconu Andrei

VI

Băican Carmen

8.

David Andreea

VI

Stan Tatiana

9.

Rădoi Adriana

VI

Călinoiu Adriana

10.

Soceanu Petre Cosmin

VI

Mosor Gheorghe Jianu Cătălina

11. Iacob Alexandru

VI

Mosor Gheorghe Jianu Cătălina

12. Drâgnei Emanuela Maria 13. Hereşanu Alex

VI

Călinoiu Adriana

VI

Mosor Gheorghe Jianu Cătălina

14. Mureşan Valentin

VI

Iezan Delia Mirela

15. Tomescu Raluca Emilia

VI

Iezan Delia Mirela

16.

VII

Turda Ana-Maria

VII

Oancea Daniela

VII

Mosor Gheorghe Jianu Cătălina

Nr. Crt 1. 2. 3.

4.

17.

Oprea Aleodor Aurelian Tincu Lorena

18. Volintiru Sandra

10

II III

Palatul Copiilor Piteşti – Filiala Topoloveni Şcoala nr.1 Topoloveni Liceul “Mihai Viteazul”

M

Şcoala cu clasele I-VIII nr. 13 Timişoara Şcoala cu clasele I-VIII Dacia - Oradea Şcoala cu clasele I – VIII Movila / Ialomiţa Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 “Traian” Craiova Liceul Teoretic BrezoiCentrul de Documentare şi Informare Liceul Teoretic BrezoiCentrul de Documentare şi Informare Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 “Traian” Craiova Liceul Teoretic BrezoiCentrul de Documentare şi Informare Şcoala cu clasele I-VII nr 13 Timişoara Şcoala cu clasele I-VIII nr. 13 Timişoara

I

Colegiul Agricol Poarta Albã Constanţa Şcoala cu clasele I-VIII nr. 16 Constanţa Liceul Teoretic BrezoiCentrul de Documentare şi Informare

M

I II II III

III

M M

M M I I II


Cls

Nume profesor

Şcoala

Loc

19. Gheorghita Narcis

VII

Stan Tatiana

II

20.

Rujean Daniel Palcu Radu

VII

Goiceanu Dorina

21.

Dumitrescu Cosmin Alexandru

VII

Goiceanu Dorina

22.

Rusu Diana

VII

Băsu Mihaela

23.

Stoica Florin

VII

Oancea Daniela

24.

Bălan Andrei Rãzvan

VII

Oancea Daniela

25.

Clapon Cătălina Andreea

VII

Oancea Daniela

26.

Toma Simona

VII

Goiceanu Dorina

Scoala cu clasele I-VIII, Movila , Ialomita Colegiul Tehnic de Industrie Alimentarã Craiova Colegiul Tehnic de Industrie Alimentarã Craiova Liceul Teoretic “ Vasile Alecsandri” Iaşi Şcoala cu clasele I-VIII nr. 16 Constanţa Şcoala cu clasele I-VIII nr. 33 “Anghel Saligny” Constanţa Şcoala cu clasele I-VIII nr. 33 “Anghel Saligny” Constanţa Colegiul Tehnic de Industrie Alimentarã Craiova

27.

Cobuz Tudor

VIII

Băsu Mihaela

Teban Andreea, Teban Rebeca 29. Nedelcu Claudiu

VIII V VIII

Iezan Delia Mirela

30.

VIII

Popescu Adriana

31. Ion Vasile Cãtãlin

VIII

Piştea Manuela

32. Duma Andra Ioana

VIII

Oancea Daniela

33. Bechir Sibel Leila

VIII

34.

VIII

Protopopescu Cristina Necula Alexandra Nicoleta

Nr. Crt

Nume elev

28.

Popescu Andrei

Toma Felicia, Gherasim Nicoleta

35.

Orezeanu Camelia

Brânzã Andrei, Ciobanu Bogdan Tarce Denis 36. Călinoiu Raluca

VIII

Grozeanu Adela

VIII

Călinoiu Adriana

37.

VIII

Piştea Manuela

Marin Marian Daniel

11

Liceul Teoretic “ Vasile Alecsandri” Iaşi Şcoala cu clasele I-VIII nr. 13 Timişoara Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 28 “Dan Barbillian” Constanţa Colegiul Tehnic Comuna Mătăsari -Gorj Liceul Teoretic “Ioan Cotovu” Hârşova Şcoala cu clasele I-VIII nr. 16 Constanţa Liceul Teoretic “ Callatis “ Mangalia Şcoala cu clasele I-VIII 23 August – Jud. Constanţa Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 “Traian” Craiova Liceul Teoretic “ Ioan Cotovu “ Hârşova

II

III

III III M

M

M

I I II

II III III M M

M

M M


Cls

Nume profesor

Şcoala

Loc

Teleanu Corina Maria 39. Toma Felicia, Gherasim Nicoleta

VIII

Oprişoiu Petruţa

M

VIII

Necula Alexandra Nicoleta

Şcoala Valea Mare Pravăţ - Argeş Şcoala cu clasele I-VIII 23 August – Jud. Constanţa

40. Alexandrescu Radu

IX

Maxim Mirela

I

41. Antone Andreeas

IX

Mosor Gheorghe Jianu Cătălina

42. Troanţă Andreea Mălăescu Claudiu 43. Munteanu Marius Sorin 44. Anghel Alexandra

IX

Manafu Georgeta

IX

Iusuf Narcis

IX

Gearâp Mihaela

45.

IX

Chichirim Mirela

Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân” Constanţa Liceul Teoretic BrezoiCentrul de Documentare şi Informare Liceul Tudor Arghezi Craiova Liceul Teoretic “Ovidius” Constanţa Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân” Constanţa Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân” Constanţa

Nr. Crt

Nume elev 38.

Averian Bianca Caragheorghe Simona Catrangiu Beatrice 46. Asârboaiei Andrei Teodor

IX

Neciu Elys Crina

47.

Ene Mădălina Larisa

X

Chichirim Mirela

48.

Micu Ramona Geanina Vladu Cristina Bianca Badea Lavinia

X

Popa Gabriela

X

Magaz Georgeta

X

Popa Gabriela Maria

51.

Prisăcaru Alexandra Bălan Alina

X

Ioniţă Doina

52.

Cazac Anca

X

Jurca Silvia

X

Moise Adriana

X

Bîtea Ileana Mihaela

X

Popa Gabriela Maria

49. 50.

53.

Florea Raluca Daniela Zugravu Mariana 54. Trif Raluca Marcu Anca 55. Crăciun Andrei Bălăucă Alin

12

M

II

II III M

M

Grupul Şcolar Industrial Energetic Cernavodã

M

Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân” Constanţa Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia

I

Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia Colegiul Naţional “Calistrat Hogaş” Tecuci Liceul Teoretic Peciu Nou Timiş Colegiul Comercial “Carol I” Constanţa

II

Colegiul Naţional C.D. Loga Timişoara Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia

I

II III III M

M M


Nume elev

Cls

Nume profesor

Şcoala

Loc

Marcu Claudia

X

Cranga Cleopatra

Liceul Teoretic Murfatlar

M

XI

Manafu Georgeta

I

XI

Moise Adriana

Liceul Teoretic “Tudor Arghezi” Craiova Colegiul Comercial “Carol I” Constanţa

XI

Lepadatescu Monica

II

XI

Lepadatescu Monica

XI

Petrescu Florentina

XI

Petrescu Florentina

XI

Pilat Mihaela

XI

Pilat Mihaela

XI

Balaban Adela Cristina

66.

Cărăban Daniel Ioan Ilie Răutu Andrei Mihai Sofron Ştefan

Colegiul National ,,Mihai Viteazul” Slobozia Colegiul National ,,Mihai Viteazul” Slobozia Colegiul Economic ”Hermes” Petroşani Colegiul Economic ”Hermes” Petroşani Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia Colegiul Tehnic “ Transilvania “ Deva

XI

Ursache Liliana

Colegiul Naţional “ Ferdinand I ”Bacău

M

67.

Vereş Crina

XII

Magaz Georgeta

I

68.

Manea Laura

XII

Turda Ana - Maria

69.

Demeter Diana

XIII

70.

Busu Mihaela

XII

Cioroianu Iulian Marian Barbu Cristina

71.

Lepădat Iuliana

XII

Verbinschi Adriana

72.

XII

Michie Corina

73.

Bolocan Ionuţ Giovani Rus Andrei

XII

Stoian Amelia

74.

Florea Mihaela

XII

Ionescu – Moratelli Claudia

Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia Colegiul Agricol Poarta Albă GSI “ Ion Bănescu “ Mangalia Liceul Teoretic “ Traian “ Constanţa Colegiul Naţional “Octav Onicescu” Bucureşti Grup Şcolar Energetic Cernavodă Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu ” Oradea Grupul Şcolar “Traian Grozăvescu”- Nădrag Timis

Nr. Crt 56.

57. Mitran Alexandru Alin 58. Duiculete Razvan Sbarcea Adrian Nastase Eduard 59. Nicolae Mădălin Andrei 60. Dumitru Elena 61.

Pogan Cristian

62.

Epuran Evelyna Mihaela 63. Carp Florin Cristian 64. Vacareanu Razvan 65.

Premii secţiunea grafică computerizată 13

I

II III III III M M

II III M M M M M


Nume elev

Cls

Nume profesor

Şcoala

Loc

Diaconu Inda Mihaela Pavăl Iulian

V

Diaconu Diana Elena

I

V

Băican Carmen Diana

Şcoala “Coresi” Târgovişte Şcoala cu clasele I-VIII Dacia - Oradea

3.

Amza Emilian George

VI

Mosor Gheorghe Jianu Cătălina

4.

Popescu Bogdan

VI

Mosor Gheorghe Jianu Cătălina

5.

Dragomir Alexandru

VI

Buzea Ramona

6.

Popovici Alexandra Emîrla Geilan

VII VII

Băican Carmen Diana Grassu Mariana

Şcoala cu clasele I-VIII Dacia - Oradea Grup Şcolar Cobadin

VIII

Goigeanu Dorina

VIII

Muratcea Farida

Colegiul Tehnic Ind. Alimentara, Craiova Grup Şcolar Cobadin

Nr. Crt. 1. 2.

7. 8.

Goiceanu Alexandru Gabriel 9. Cadîr Nurghiul 10.

Purice ClaudiaTeodora

IX

Maxim Mirela

11.

Lică Andreea

IX

Buzea Ramona

12.

Perederic Elena

IX

Maxim Mirela

13.

Ghiţă Abigaela Marinela

IX

Chiriac Beatrice Mihaela

14. Vĩlcu Alexandra Livia 15. Hotinceanu Iustin

IX IX

Iusuf Narcis Dănilă Constanţa Diaconu Diana Elena

Mareşancu Cati Cocoş Ramona Geageac Cristian 17. Oancea Daniel

IX

Gearâp Mihaela

IX

Ursu Cătălin Mihai

Tăicuţu David Gabriel 19. Antone Andreeas

IX

Ghinea Stelian

IX

Mosor Gheorghe Jianu Cătălina

16.

18.

14

Liceul Teoretic BrezoiCentrul de Documentare şi Informare Liceul Teoretic BrezoiCentrul de Documentare şi Informare Şcoala nr.5 “Gala Galaction”Mangalia

Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân” Constanţa Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân” Constanţa Colegiul Naţional “Ienăchiţă Văcărescu” Târgovişte Liceul Teoretic “Ovidius” Colegiul Naţional “Ienăchiţă Văcărescu” Târgovişte Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân” Constanţa Colegiul Naţional “Kemal Ataturk” Medgidia” Liceul de Artă “Gh. Tattarescu” Focşani Liceul Teoretic BrezoiCentrul de Documentare

II I

II

III I II I II I

II II

II

III III

M

M

M M


şi Informare 20. Voicilă Cosmina Alina 21. Cosmici Andreea

X

22.

X

Dănilă Constanţa Ivanciu

23. Incrosnatu Bogdan

X

Procop Marciana

24.

Coman Diana

X

Popa Gabriela Maria

25.

Cornea FlorinMarius

X

Rotar Mircea

26.

X

Ursache Liliana

27.

Todiraşc Ioana Andreea Anton Marinela

X

Stoica Mona Elena

28.

Prodan Andreea

X

Verbinschi Adriana

29.

Lipan Gabi

XI

30.

Diaconu Alin

XI

Copilu Mariana Carmen Pilat Mihaela

Griga Andreea Florina

X

Iusuf Narcis Dănilă Constanţa Chichirim Mirela

31. Bohatereţ Andrei Dărăbanţ Solomon Adrian 32. Panait Georgiana

XI

Balaban AdelaCristina

XI

Magaz Georgeta

33.

Tomodan Eliza Rebeca Tomodan Roxana Elisabeta 34. Miron Mihaela

XI

Balaban AdelaCristina

XI

Irimia Diana Adriana

35.

Vasile Cristina

XI

Stoica Mona Elena

36. 37.

Perciu Cristian Dimulescu Ana

XI XI

Mustafa Elgian Magaz Georgeta

XI

Marin Mădălina

XI XI

Papa Olguţa Verbinschi Adriana

38.

Carapcea Alexandru Lucian 39. Radu Andreea 40. Badea Alexandru

15

Liceul Teoretic “Ovidius” Constanţa Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân” Constanţa Liceul Teoretic “Ovidius” Constanţa

I II

III

Colegiul Naţional “Carol I ” Craiova Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia Liceul Pedagogic “Nicolae Bolcaş” Beiuş Bihor Colegiul Naţional “Ferdinand I” Bacău Colegiul Naţional “Mihai Viteazul” Slobozia Colegiul Naţional “Octav Onicescu” Bucureşti

III

Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu “Medgidia Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia Colegiul Tehnic “Transilvania” Deva

I

M M

M M M

II II

Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia Colegiul Tehnic “Transilvania” Deva

III

Colegiul Naţional de Arte “Regina Maria” Constanţa Colegiul Naţional “Mihai Viteazul” Slobozia Grup Şcolar Cobadin Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia Liceul Teoretic “George Călinescu” Constanţa Grup Şcolar Cobadin Colegiul Naţional “Octav Onicescu” Bucureşti

M

III

M M M M M M


41. Debreczeni Daiana

XII

Stoian Amelia

42.

Demeter Diana

XIII

43.

Nohai Iulia

XII

Vasilescu Roxana Violeta Diaconu Diana Elena

44.

Jitaru Claudia

XII

Verbinschi Adriana

XII

Reşid Şezavet

45. Călin Elena Liana

Griga Andreea, clasa a X-a, Liceul Teoretic “Ovidius” Constanţa

Miron Mihaela, clasa a XI-a, Colegiul Naţional de Arte “Regina Maria” Constanţa

16

Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” Oradea GSI “Ion Bănescu” Mangalia Colegiul Naţional “Ienăchiţă Văcărescu” Târgovişte Colegiul Naţional “Octav Onicescu” Bucureşti Grup Şcolar Cobadin

I II II

III M


ISSN 2247 – 8760 Realizator Prof. Magaz Vasilica Georgeta Tehnoredactare Prof. Popa Gabriela Maria Liceul Teoretic “ Callatis”, Mangalia

17


Mulţumim cadrelor didactice care s-au implicat și au coordonat realizarea lucrărilor elevilor! Vă invităm să participaţi la ediţia următoare a concursului.

MANGALIA 2011

18

Revista nr.1  
Revista nr.1  

Marea Neagra Digitala

Advertisement