Page 1

dragintra fleet academy Programma najaar 2013


Basisopleiding fleet operator/fleetmanager: 2-daagse cursus Een bedrijfswagen blijft in BelgiĂŤ nog steeds een belangrijke motivator en factor in het aanwerven van talent. Door de groeiende complexiteit van de markt, wordt het beheren van een wagenpark echter hoe langer hoe belangrijker, en dit zowel op vlak van kostencontrole als voor wat betreft de tevredenheid van uw werknemers. Ben je al fleetmanager, maar wil je een bredere kijk op de mogelijkheden in de markt, of hebt u recent iemand aangesteld om de vloot te gaan beheren? Ben je pas begonnen, maar wil je op een professionele manier de nodige kennis verwerven om je job optimaal uit te voeren? Wil je binnen je bedrijf het wagenpark nog professioneler gaan beheren, maar wil je iemand met de nodige bagage om hieraan te beginnen?

Profiel: 2-daagse cursus Deze opleiding is gericht op beginnende fleetmanagers of fleet operators, maar ook ideaal voor zij die graag hun horizon willen verbreden. De cursus bestaat uit 2 onderdelen, die ofwel samen maar ook afzonderlijk van elkaar kunnen gevolgd worden. De eerste dag is meer gefocust op de theoretische achtergrond, terwijl dag 2 de verworven kennis in de praktijk omzet. Voor de iets meer gevorderden, is het ook mogelijk om enkel het praktijkgerichte deel te volgen. In beide gevallen wordt zeer interactief gewerkt, en is het de bedoeling om niet alleen van de trainer, maar ook van elkaar nuttige tips, weetjes en andere kennis op te steken. De cursus is bovendien opgevat als een train-the-trainer verhaal, waarbij de verworven vaardigheden ook verder intern binnen uw bedrijf kunnen worden doorgegeven.

Programma: 2-daagse cursus DAG 1: theoretische achtergrond A. Financiering - Kilometervergoeding of firmawagen? - Welke financieringsmogelijkheden bestaan er in de markt? - Wat zijn de voor-en nadelen van operationele leasing? - Hoe zit de leasemarkt in elkaar? Wie zijn de spelers, en waarin verschillen ze van elkaar? - Hoe wordt een lease-offerte opgebouwd? - Wat zijn de verschillen tussen open en gesloten calculatie? Waarom kiezen voor de ene of de andere formule? - Contractaanpassingen: hoe controleren?

B. Verzekeringen - Burgerlijke aansprakelijkheid: wat is gedekt? - Omniumverzekering: welke mogelijkheden zijn er? Wat is er gedekt? Wat met de vrijstelling? Hoe vertalen naar het wagenreglement? Wanneer doorrekenen aan de bestuurder? - Bestuurdersverzekering: waarom? Wie is er gedekt? - Verzekering toebehoren, accessoires, persoonlijke zaken - Rechtsbijstand: waarom? Wat is gedekt?


C. Schadebeheer en pechverhelping - Schade-herstellingen: hoe kan je de kosten verlagen? - Wat met schade bij inlevering van het voertuig? Wat is de Renta-norm en hoe hiermee omgaan? - Smart repair: zinvol of niet? - Sensibilisering: hoe kan je het aantal schades terugdringen? - Pechverhelping: via welke leverancier? Hoe krijg ik de beste service voor mijn werknemer voor de laagste kostprijs?

D. Brandstof - Welke mogelijkheden bestaan er op de markt? - Korting versus netwerk - Diesel, benzine, electrisch of hybride?

E. Onderhoud, banden, vervangwagen - Welke mogelijkheden bestaan op de markt om deze kosten te budgetteren? Wat is het voordeligst? - Zijn winterbanden een noodzaak of een bijkomende kost? - Vervangwagen als optie: wanneer, en tegen welke kost? - Wat zijn de verschillen tussen de leasemaatschappijen? - Hoe hou ik hiermee rekening bij mijn evaluatie van diverse offertes?

F. Wagenreglement - Welke visie willen we uitdragen naar de bestuurders? - Welke elementen moeten zeker voorzien worden? - Wat gebeurt met de firmawagen bij langdurige afwezigheid? - Mobiliteitsbudget of firmawagen? Welke alternatieven kunnen we voorzien? - Wagenkeuze: welke mogelijkheden bestaan er? Wat zijn de voor-en nadelen?

DAG 2: wagenparkbeheer in de praktijk A. Fiscaliteit - BTW recuperatie - Berekening voordeel alle aard - CO2 bijdrage

B. Communicatie met bestuurders - Berekening van het voordeel alle aard - Praktijkoefeningen: toelichten van de wagenkeuze en keuzeproces - Praktijkvoorbeeld: aanrekening van de vrijstelling - Praktijkoefeningen: wat als iemand uit dienst gaat? Hoe slecht nieuws brengen? - Hoe een bestaande wagen doorschuiven aan een andere medewerker? Welke elementen kan je als voordeel gebruiken?

C. Onderhandelen met de leasemaatschappij - Praktijkoefeningen: hoe kan je verschillende lease-offertes met elkaar vergelijken? - Praktijkoefeningen: hoe een betere prijs bedingen? - Praktijkoefeningen: bespreking einde-contractschade met bestuurder en met de leasemaatschappij - Praktijkoefeningen: bespreking doorbelasting motorschade met bestuurder en met de leasemaatschappij

D. Rapportering - Welke zijn de KPI van uw vloot? - Welke gegevens hebt u nodig voor een goede management rapportering? - Wat mag u verwachten van uw leasemaatschappij en wat niet? - Hoe de directie overtuigen met harde cijfers om te investeren in het beheer van uw wagenpark? - Welke mogelijkheden biedt aangepaste software?


Dagindeling: 2-daagse cursus 8.30 uur 9.00 uur 10.30 uur 10.45 uur 12.00 uur 12.45 uur 14.00 uur 14.15 uur 15.30 uur 15.45 uur 17.00 uur 18.00 uur

: Ontvangst met koffie/thee en kennismaking : Start van de eerste sessie : Koffiepauze : Vervolg van de eerste sessie : Middagpauze met broodjes : Start van de tweede sessie : Koffiepauze : Start van de derde sessie : Koffiepauze : Start van de vierde sessie : Netwerkreceptie : Einde

Prijscursus 595 Euro per afzonderlijke dag (excl. 21% BTW) 995 Euro voor beide dagen (excl. 21% BTW)

Vervolmakingscursussen optimaal vlootbeheer Onderwerpen De leasingtender - De pre-tenderfase: wat is voor u belangrijk? - Request for Information: wie contacteren? - Request for Proposal: hoe schrijft u een lastenboek voor leasemaatschappijen? - Welke zijn de basiscriteria om een leasemaatschappij te beoordelen? - Hoe evalueert u de prijszetting tijdens de tenderfase? - De Balanced Scorecard - Waarop moet u letten alvorens een contract te ondertekenen?

Fiscaliteit: Voordeel alle aard en fiscale aftrek autokosten - Berekeningswijze in detail - Optimalisatiemogelijkheden - CO2-bijdrage - Basisregels voor personenwagens, lichte vracht en bestelwagens

Mobiliteitsbudgetten - Wat zijn de mogelijkheden? - Fiscaal en juridisch kader - FinanciĂŤle en operationele impact - Wat doen andere bedrijven?

Verzekeringstender - Pre-tenderfase: evaluatie schadestatistieken - Request for information: welke partijen zijn mogelijk? - Opstellen van een Request for Quotation: hoe? - Evaluatie van de mogelijkheden en aanbieders - Impact op de operationele processen


Schade-herstel - Welke zijn de aanbieders in de markt? - Kwalitatieve en kwantitatieve criteria voor de beoordeling - Service Level Agreement - Kortingen en prijsafspraken

Korte-termijnverhuur - Welke zijn de aanbieders in de markt? - Benchmarking - Service Level Agreement - Kortingen en prijsafspraken

Administratief beheer - Welke elementen zijn essentieel in de registratie en wat zijn nice-to-have’s? -Excel of een gespecialiseerde vlootbeheer-software? - Hoe optimaliseert u het bestelproces van een nieuwe wagen? - Efficiënt wagenparkbeheer begint bij gestructureerde processen

Brandstoftender - Welke zijn de aanbieders in de markt? - Benchmarking van de prijzen en kortingen - Service Level Agreement - Evaluatie-criteria en communicatie naar bestuurders

Bestuurderscommunicatie - Toelichting van de car policy - Het bestelproces - Hertoewijzing van een poolwagen - Doorbelasting van de vrijstelling - Tevredenheidsenquête

Dagindeling: 2-daagse cursus 12.00 uur 12.30 uur 15.00 uur 15.15 uur 17.00 uur 17.15 uur 18.00 uur

: ontvangst met broodje en koffie/thee : start van de opleiding : pauze met frisdank, koffie, thee en netwerkmogelijkheid : vervolg van de opleiding : einde van de opleiding : netwerkreceptie : einde

Prijscursus Kostprijs per sessie: 295 Euro (excl. 21% BTW) Vanaf 2 of meer sessies : 15% korting


Praktische informatie Opleidingskalender: 2-daagse cursus

Opleiding Basisopleiding Fleetmanager Basisopleiding fleetmanager Basisopleiding fleetmanager Vervolmakingsopleidingen De leasingtender Fiscaliteit Mobiliteitsbudgetten Verzekeringstender Schade-herstel Korte-termijnverhuur Brandstoftender Bestuurdercommunicatie

Datum

Code

Duur

Prijs

Ma 30 sep en di 1 okt 2013 Do 7 en vr 8 nov 2013

FM1309 FM1311

2 dagen 2 dagen

995€* 995€*

Ma 30 sep 2013 Do 9 okt 2013 Di 22 okt 2013 Di 5 nov 2013 Do 14 nov 2013 Vr 22 nov 2013 Ma 2 dec 2013 Di 10 dec 2013

LT1309 FI1310 MB1310 VT1311 SH1311 KT1311 BT1312 BC1312

Halve dag Halve dag Halve dag Halve dag Halve dag Halve dag Halve dag Halve dag

295€** 295€** 295€** 295€** 295€** 295€** 295€** 295€**

*Bij deze opleiding kan ook voor 1 dag ingeschreven worden. In dat geval bedraagt de prijs 595 Eur. **Bij gelijktijdige inschrijving op meerdere vervolmakingsopleidingen wordt de eerste opleiding aan het volledig tarief geactureerd en op de overige een korting van 15% toegestaan.

Inschrijven2-daagse cursus Voor inschrijvingen neemt u contact op met Mevr. Isabelle Guillaume op het nr 036 600 700 , via email op academy@dragintra.com met vermelding van de gewenste cursus en de namen van de deelnemers of via de website www.dragintra.com/academy

Locatie: 2-daagse cursus Deze opleidingen gaan door bij Dragintra, Fleet Academy, Starrenhoflaan 44, 2950 Kapellen.


Dragintra Fleet Academy Starrenhoflaan 44 – 2950 Kapellen Tel: 036 600 700 – Email: academy@dragintra.com

Dragintra Fleet Academy 2013  

fleetacademy.be

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you