Page 1

PRILOŽNOSTI ZA SLOVENIJO Poslovni izzivi kitajskega trga za slovenska podjetja >> str. 66

8.11.13 Ko direktorji Potrebna, a včasih kupujejo zavarovanja nedostopna ZAVAROVANJA

BANČNA GARANCIJA

Nebódigatréba ali nujen pripomoček? ZIMSKE PNEVMATIKE

LETNIK XXIII, št. 579/580

CENA 5,90 EUR

Biti med prvimi v Evropski uniji! DNEVNIK BUTALCA

BLAGOVNE ZNAMKE

Katere so še in katerih več ni KAPITALOV INTERVJU Aleš Hauc, NKBM: “Rezultati bodo odvisni od stresnega testa.” Kapital 579 2810 2013.indd 1

11/6/13 3:56 PM


ARMADA 2012

Varno naloženo. Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana

Triglav TOP BRANDS

Delniški podskladi: Triglav Azija, Triglav Balkan, Triglav EM Potrošne dobrine, Triglav Energija, Triglav Hitro rastoča podjetja, Triglav Rastoči trgi, Triglav Severna Amerika, Triglav Steber Global, Triglav Surovine in materiali, Triglav Svetovni razviti trgi, Triglav Top Brands, Triglav Zdravje in farmacija, mešana podsklada: Triglav Evropa in Triglav Renta, obvezniška podsklada: Triglav EM Bond in Triglav Obvezniški ter podsklad denarnega trga Triglav Money Market EUR so podskladi Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi, ki ga upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje ter zadnje objavljeno revidirano letno in polletno poročilo krovnega sklada so vlagatelju brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje ter na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o gibanju vrednosti enot premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi, so objavljeni v časopisih Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanja vrednosti enot se spreminjajo, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti.

www.triglavskladi.si


8.11.13

uvodnik

KAPITAL

Leta 2014 – v vrhu Evropske unije! Smo lahko ponosni? Po napovedih Bruslja bomo v letu 2014 med vsemi članicami v vrhu Evropske unije. Prvo mesto pa si bomo delili s Ciprom. Žal pa so to le napovedi lestvice tistih, ki bodo tudi v letu 2014 še vedno v recesiji. Če smo mislili, da slabše vendarle ne more biti, nas je Bruseljska gospodarska napoved še enkrat postavila na trdna tla. Rdeča nit njihove napovedi pa je večja javnofinančna luknja, večja brezposelnost, okrepljeno krčenje gospodarstva, pa sanacije bank sploh ne omenjajo! In kako so tisti, ki Slovenijo vodijo ocenili takšno napoved? Presenetljivo dokaj optimistično v stilu, da smo nekaj podobnega tudi pričakovali. Kaj si misli o njihovem delovanju “ljudstvo”, pa zgovorno kaže podatek, da po javni raziskavi časnika Delo več kot 70 odstotkov pričakuje, da nas bo v prihodnjem letu reševala tako imenovana “trojka”. Glede na sedanje poteze vlade in njeno nemoč pri sprejemanju pravih ukrepov, vse kaže, da bo temu res tako. Počasi se nam uresničuje stari kitajski pregovor, ki pravi, da so najhujši tisti, ki ne znajo delati, a na vsak način hočejo delati. In prav to se nam dogaja v Sloveniji. So torej rešitev volitve? Dvomim, tako leva kot desna opcija sta v preteklih letih dokazala svojo (ne)sposobnost reševanja države. In kaj nam še torej preostane, razen, da čakamo, da bo vendarle nekdo udaril po mizi, pa čeprav ne govori slovensko. Ob številnih gospodarskih težavah je bila glavna novica preteklega tedna novi spisek stotih najbogatejših Slovencev, ki so v primerjavi z lani premoženje povečali za 15 odstotkov. Ne glede na to, da se lahko vedno vprašamo o realnosti vrednotenja premoženja, pa se v letošnjem spisku vendarle pokaže zanimiv vzorec, vse več je tistih, ki dobro zaslužijo s posli v tujini in vse manj tistih, ki so se izgubili v mlinih privatizacije podjetij. Pa še nekaj je značilno. Vse manj je tistih, ki so o svojem uspešnem delu pripravljeni spregovoriti in tako še vedno ostaja tista stara resnica, da dobro zaslužiti v Sloveniji ni ravno vrednota in da je na žalost v Sloveniji zelo pomembno tudi to, kako svoje dobro delo in s tem tudi dober zaslužek, uspešno skriti.

Srečko Pirtovšek, glavni in odgovorni urednik

P.S. In očitno je za Slovenijo še pomembneje kot kadarkoli prej poiskati tuje trge za svoje izdelke. V prilogi Kapitala vam tokrat predstavljamo možnosti za poslovanje s Kitajsko, v prihodnji številki pa vam bomo predstavili še Indijo.

KAPITAL 8.11.13 Kapital 579 2810 2013.indd 66

3 11/6/13 3:56 PM


VSEBINA

kapital 8.11.13

22

40

Hauc, NKBM: “Rezultati bodo odvisni od stresnega testa.”

Banke so pri izdaji garancij podjetnikom še previdnejše, kot so bile v preteklosti.

Kapitalov intervju. Aleš

44

Bančna garancija.

Zavarovanja. Priporočljiva zavarovanja za s.p.-je, direktorje - družinskih podjetij.

aktualno 6 9 10 13

naslovna tema

26

18

Blagovne znamke

Blagovne znamke so v teh časih še pomembnejše, pravijo sogovorniki, a ne same po sebi. Blagovna znamka mora biti gonilna sila razvoja trendov, potrošniških navad in zato mora stalno iskati ravnotežje med potrošnikom, trgovcem in samo seboj. Hitro prilagajanje trgu in razmišljati nekaj korakov dlje je ključnega pomena za uspeh. V prihodnjih letih bodo uspešne predvsem blagovne znamke z dolgoročno vizijo, jasno opredeljenimi vrednotami in cilji, kot tudi nenazadnje z urejeno lastniško strukturo.

4 Kapital 579 2810 2013.indd 71

14

22

Borzni komentar. V Sloveniji so zadnji tedni v znamenju bodočega davka na nepremičnine, obiska delegacije IMF pri nas … Tuji skladi. Kaj nam je letos prineslo prvih 10 najboljših vzajemnih skladov? Svetovni trgi. Valute so kljub visokim pričakovanjem izkazale veliko razočaranje. Nakupne priložnosti. V Sloveniji imamo možnost vlagati v dva nepremičninska sklada. Intervju. mag. Mitja Baša, upravljavec investicijskih skladov, Triglav Skladi d.o.o. Surovine. Velika večina ljudi sploh še ni slišala za paladij, kaj šele, da bi vanj investirala.

Kapitalov intervju. Aleš Hauc, predsednik uprave NKBM: “Rezultati konec leta bodo v veliki meri odvisni od rezultatov stresnega testa.”

KAPITAL 8.11.13 11/6/13 3:57 PM


kolofon

56

65

Varčevanje na račun pnevmatik ni ravno najbolj pametna odločitev.

med prvimi v Evropi! Slovenci smo pač narod, ki želi vsaj na nekaterih področjih biti prvi.

Zimske pnevmatike.

Dnevnik Butalca. Biti

KAPITAL

REVIJA ZA NALOŽBO DENARJA Kapital projekti d.o.o. SI-2000 Maribor, Titova cesta 8 Telefon 02 621 7490 Faks 02 621 7496

www.revijakapital.com kapital@zalozbakapital.si

GLAVNI IN ODGOVORNI UREDNIK Srečko Pirtovšek

življenjski slog

v središču 36 Nepremičnine na javni dražbi.

60

Prodaja nepremičnin v postopku izvršbe in kaj ni predmet izvršbe.

Novoletne počitnice. S kozarcem penine v roki ali kjer v Evropi ali kje v Afriki.

IZVRŠNA UREDNICA Janja Mumlek

SODELAVCI UREDNIŠTVA mag. Barbara Špacapan Olenšek

PRELOM IN TEHNIČNO UREJANJE G design, Igor Grujčič s. p.

IZID PRVE ŠTEVILKE 12. maj 1991

DATUM NATISA 6. 11. 2013

poslovne finance 38 39 40 44

Rešitev za pokojnino. Kako lahko podjetje delavcu omogoči dodatno pokojninsko varčevanje. Ko podjetje stimulira. Različne oblike financiranja dodatnega pokojninskega zavarovanja. Bančne garancije. Banke so pri izdaji garancij podjetnikom še previdnejše, kot so bile v preteklosti. Ko se kupujejo zavarovanja. Priporočljiva zavarovanja za s.p.-je, direktorje - družinskih podjetij.

osebne finance 50 56

Ugodnosti, novosti. Pregled nove in ugodne ponudbe na finančnem področju. Zimske pnevmatike. Nebódigatréba ali življenjsko nujen pripomoček?

62

65

Izhod. Nordic Sky izvedba je nov komplet tkanin in nožic za BeoPlay A9; Vsega 8,35 mm debela tablica Lenovo Miix2 tehta zgolj 350 gramov; Vichy definiral kategorije staranja kože in razvil linije izdelkov: Idealia … Dnevnik Butalca. Biti med prvimi v Evropski uniji!

PRILogA

Priložnosti za Slovenijo 66

Kitajska je zahtevno tržišče. Karkoli bo podjetje počelo - izvažalo, nabavljalo, sodelovalo v tehnološkem razvoju, iskalo tržne niše vse mora zastaviti dolgoročno in s primerno višino razpoložljivega kapitala. Uspeha čez noč ne bo, pravijo na agenciji Spirit.

POVPREČNA NAKLADA 8.000 izvodov

KAPITAL IZDAJA Kapital projekti d.o.o. izhaja 14-dnevno ob ponedeljkih

DIREKTORICA Suzana Pirtovšek

TISK Tiskarna Florjančič d.o.o.

ISSN 1318-1378 Ponatis člankov dovoljen le s soglasjem uredništva. POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI 2102 MARIBOR. CENA POSAMEZNE ŠTEVILKE 5,90 EUR (8, 5% DDV vključen v ceni. Plačilo po prejemu računa nakažite na transakcijski račun SI56 0600 0036 9273 673

5 Kapital 579 2810 2013.indd 72

11/6/13 3:57 PM


borzni komentar

aktualno

V ozadju Slovenski borzni indeks je v letu 2013 beležil negativno rast V znamenju davkov in politike. V Sloveniji so zadnji tedni v znamenju bodočega davka na nepremičnine, obiska delegacije IMF pri nas, vladinih ukrepov za stabilizacijo bančnega sektorja in gospodarstva, kampanje za boj proti sivi ekonomiji (na to nas opozarjajo velikanski plakati ob vseh večjih slovenskih cestah) ter vnovičnih protestov nezadovoljnih državljanov. V ozadju pri nas pa so tisti, o katerih bi se moralo govoriti in pisati največ, to so slovenska podjetja, ki naj bi bila in morajo biti gonilo preporoda slovenskega gospodarstva. Svet se je v zadnjih mesecih največ ukvarjal s sporom med ameriškimi demokrati in republikanci, ki je vplival na vsa globalne kapitalske trge, volitvami v Nemčiji, optimističnimi napovedmi kitajske gospodarske rasti, prvimi znaki morebitnega okrevanja na rastočih trgih in japonskimi ukrepi za gospodarsko rast in zmanjševanje stopnje zadolževanja Japonske. Svetovni borzni indeksi so dosegali v letošnjem letu rekordne ravni, S&P 500 je zabeležil v letu 2013 26,39 % rast, njegova evropska različica, nemški DAX pa rast v višini 18,52 %.

Podatki o BDP še vedno niso spodbudni. Upoštevajoč rast slovenskega BDP-ja ima Slovenija pred

sabo še zelo dolgo pot gospodarskega okrevanja ter izhoda iz recesije, v katero smo zdrsnili. Bruto domači proizvod se je v drugem četrtletju 2013 v primerjavi z drugim četrtletjem 2012 zmanjšal za 1,7 odstotka. Skupaj se je v prvi polovici leta 2013 zmanjšal za 3,2 odstotka. Slovenija je nazadnje imela pozitivno rast bruto domačega proizvoda v tretjem četrtletju 2011, od takrat smo zabeležili le padec bruto domačega proizvoda. Kako pa je bilo drugod po svetu? BDP ZDA je v zadnjem letošnjem kvartalu zrasel za 1,60 % letno, italijanski BDP pa je v letu 2013 pa-

Pričakovati je stabilizacijo evroobmočja, nadaljnjo rast ameriškega gospodarstva in postopno okrevanje rastočih trgov. del za 2 % in je tako kot slovenski bruto domači proizvod zadnjih nekaj kvartalov negativen. BDP Velike Britanije je v zadnjem kvartalu zrasel za 1,50 %, kar je skladno z rastjo njihovega BDP zadnjih nekaj kvartalov. Napovedana rast BDP Velike Britanije v letu 2014 je 1,81 % na letni ravni. BDP Nemčije je v zadnjem kvartalu zrasel za 0,9 % in

Mercator. Prodaja podjetja, ki je v zraku, je vplivalo na tečaj delnice, ki je v letošnjem letu zabeležila 30,70 odstotno rast in je padla celo pod vrednost 80 EUR na delnico.

6 Kapital 579 2810 2013.indd 47

KAPITAL 8.11.13 11/6/13 3:58 PM


Brez strateške prodaje podjetij v letu 2013 645

126

Aleksander Djuratović,

MERCATOR

SBITOP

635

112

finančni analitik,

630

Finančna hiša d.o.o.

negativen trend indeksa SBITOP v letošnjem letu. Mercator mora kljub potencialni prodaji Agrokorju narediti več, da bo cena tečaja delnice zrasla, saj je padec Mercatorja negativno vplival na celoten indeks.

Prodaja podjetij še v zraku. Letošnje borzno leto je bilo v znamenju govoric in morebitnih nakupov največjih slovenskih podjetij, ki so delno ali v celoti v lasti slovenske države. Tudi v letošnjem letu je bilo največ povpraševanja

625

98

MELR vs SBITOP. Padec tečaja Mercatorja je zasenčil

je tako v obdobju od prvega do drugega kvartala leta 2013 zabeležil 2,5 % rast, medtem, ko so napovedi ta leto 2014 okoli 2 % na letni ravni. Letna stopnja rasti finskega BDP je tudi v drugem četrtletju 2013 upadla, in sicer za 1,2 %. Tako kot Finska je tudi Belgija po rasti BDP še vedno v recesiji. Letna stopnja rasti avstralskega BDP se je ustavila na 2,6 %. Slabše kot lani se je odrezala Švedska: drugi kvartal leta 2013 je sklenila s 0,1 odstotno rastjo. Tudi stopnja rast BDP evroobmočja je bila v prvem kvartalu 2013 negativna, rast BDP je padla za 0,6 odstotka. Gospodarska rast naj bi se v prihajajočem letu okrepila in za pričakovati je nove rekordne ravni svetovnih indeksov, vseeno pa so analitiki pri ocenah gospodarske rasti in okrevanja celotnega svetovnega gospodarstva zelo previdni in nič ne kaže, da bi zašli v pretirano evforijo. Pričakovati je stabilizacijo evroobmočja, nadaljnjo rast ameriškega gospodarstva in postopno okrevanje rastočih trgov.

640

620 615

84

610 605

70

Jan/13

Mar/13

May/13

Jul/13

Sep/13

600

MELR vs. SBITOP

in posla z delnico novomeške Krke, ki se je na dan 29.10 2013 ustavila na 56 EUR za delnico. Krka je letošnje leto odprla s tečajem 51 € na delnico, kar pomeni, da je v slabem letu dni pridobila na vrednosti svoje delnice 9,80 %. Krka je v prvem polletju 2013 dosegla prodajo v višini 587,4 milijona EUR in ustvarila za 93,2 milijona EUR dobička , kar je za 13 % več v primerjavi z lanskim letom. Luka Koper je po petih letih delničarjem ponovno podelila dividende. Tako bodo delničarji dobili dividendo v višini 0,17 evra, kar predstavlja skoraj 2-odstotno dividendno donosnost. Če bo Luka Koper letos dosegla 13,3 milijona evrov čistega dobička, bi bilo lahko izplačilo v prihodnjem letu še večje. Poslovanje v prvem letošnjem četrtletju je bilo tako po dobičku kot po EBITDA boljše od načrtovanega. Delnico podjetja so največ kupovali tuji vlagatelji, ki so povečali svoj lastniški delež v podjetju. Na drugi strani so bili slovenski vzajemni skladi med najbolj aktivnimi prodajalci delnice Luke. Delnica Telekoma je prav tako zabeležila pozitivno rast v letošnjem letu v višini 14,08 %. V prvih šestih mesecih letošnjega leta je dobiček iz poslovanja Skupine Telekom Slovenije dosegel 41,4 milijona EUR, kar je na ravni doseženega v enakem obdobju lani. Delež EBITDA v čistih prihodkih od prodaje dosega

Luka Koper. Po petih letih bo delničarjem ponovno podelila dividende. Tako bodo delničarji dobili dividendo v višini 0,17

evra.

7 Kapital 579 2810 2013.indd 48

11/6/13 3:58 PM


borzni komentar I aktualno 60

Krka (KRKG). Delnica Krke je bila med najbolj trgovanimi 57.5

55

52.5

50

Jan/13

Mar/13

May/13

Jul/13

Sep/13

Krka (KRKG) 116

33-odstotni delež. Neto finančni dolg Skupine Telekom Slovenije na dan 30. 6. 2013 znaša 341,6 milijona EUR, kar je za 4,4 milijona EUR manj od stanja na zadnji dan leta 2012. Čisti poslovni izid Zavarovalnice Triglav, je bil v prvem polletju letošnjega leta 37,5 milijona evrov, kar je za kar 50 odstotkov več v kot v enakem lanskem obdobju. Tečaj delnice podjetja je v letošnjem letu pridobil 12,12 odstotka na vrednosti tečaja, ta se je na dan 29.10 . 2013 ustavil na 18,50 EUR na delnico.

107

98

89

80

delnicami letošnjega leta, kar se je poznalo na tečaju delnice. Telekom (TLSG). Delnica Telekoma je prav tako zabeležila pozitivno rast v letošnjem letu v višini 14,08 %. Luka Koper (LPKG). Luka Koper je po petih letih delničarjem ponovno podelila dividende. Delnico podjetja so največ kupovali tuji vlagatelji. Zavarovalnica Triglav (ZVTG). Čisti poslovni izid je bil v prvem polletju letošnjega leta 37,5 milijona evrov, kar je za kar 50 odstotkov več kot lani.

Jan/13

Mar/13

May/13

Jul/13

Sep/13

Telekom (TLSG). 12

Upoštevajoč rast slovenskega BDP-ja ima Slovenija pred sabo še zelo dolgo pot gospodarskega okrevanja ter izhoda iz recesije, v katero smo zdrsnili.

10.5

9

7.5

6

Jan/13

Mar/13

May/13

Jul/13

Sep/13

Luka Koper (LPKG) 19.5

18

Spremembe na čelu ameriške centralne banke.

16.5

15

13.5

Edino slovensko podjetje, ki je trenutno v fazi prodaje in to hrvaškemu Agrokorju, ljubljanski Mercator je v prvem polletju 2013 sicer ustvaril za 1,4 milijarde EUR prihodkov, kar je dober odstotek več kot v prvem polletju lanskega leta, a se je dobiček poslovanja glede na leto poprej znižal in ustavil na dobrih 24 milijonih EUR, medtem, ko je družba v prvi polovici letošnjega leta ustvarila negativni čisti dobiček v višini 16,5 milijonov EUR. razlog temu naj bi bile, tako pravijo v podjetju, predvsem negativne tečajne razlike. Vse to in še prodaja podjetja, ki je v zraku, je vplivalo na tečaj delnice Mercatorja, ki je v letošnjem letu zabeležila 30,70 odstotno rast in je padla celo pod vrednost 80 EUR na delnico.

Jan/13

Mar/13

May/13

Jul/13

Sep/13

Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 8 Kapital 579 2810 2013.indd 49

Zadnje mesece letošnjega leta je obeležila ameriška politična kriza, ki se je razpletla po pričakovanjih z zvišanjem stopnje ameriškega zadolževanja, vseeno pa je le prinesla eno spremembo. Najvplivnejšo ter najmočnejšo centralno banko na svetu bo v prihodnje vodila ženska roka. Bomo videli, kaj bo to pomenila za ameriško monetarno in fiskalno politiko. Svet bo vsekakor pozorno gledal čez lužo, kar dela ves čas. n

KAPITAL 8.11.13 11/6/13 3:58 PM


aktualno

TUJI SKLADI mag. Karmen Darvaš Šega, Finančna hiša d.o.o.

Zmagujeta Japonska in ZDA Kaj nam je letos prineslo prvih 10 najboljših vzajemnih skladov? Na samem zmagovalnem vrhu so letos družbe za upravljanje Eurizon Capital, Amundi in Franklin Templeton. Od slovenskih družb se je med prvo deseterico najdonosnejših skladov pojavil Triglav DZU in KBM Infond. Zmagujeta Japonska in ZDA! Sledi panoga farmacije in zdravstva! Doseženi donosi od 1.1.2013 do 9.10.2013 (na dan 9.10.2013)*: EEF Equity Japan LTE - RH Amundi Funds Equity Japan Target Amundi Funds Equity Japan Value Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A] EEF Equity Pharma LTE - RH Amundi Funds Equity US Relative Value Triglav Hitro rastoča podjetja Franklin U.S. Opportunities Fund [N] Infond Life Raiffeisen HealthCare Aktien

+32,73 % +31,30 % +28,91% +22,99 % +20,95 % +19,44 % +19,28 % +18,93 % +18,70 % +17,31 %

Zmaga gre Japonski iz ZDA. Najvišje donose so letos v prvih dobrih 9 mesecih dosegli z naložbami v Japonsko. Dolgoročno kapitalsko rast želijo upravljavci doseči s tem, da vlagajo v delnice japonskih gospodarskih družb. Za Japonsko

takoj sledi ZDA. Delniški podsklad Franklin U.S.Opportunities Fund vlaga v lastniške vrednostne papirje izdajateljev iz ZDA in dosega v letošnjem letu 22,99 % plusa. Sklad primarno vlaga v lastniške vrednostne papirje izdajateljev iz ZDA z velikim potencialom za rast iz različnih sektorjev.

Kdo so najboljše družbe za upravljanje? Amundi Asset Management se uvršča med tri največje tovrstne družbe v Evropi. Ker so lokalno prisotni in upravljajo podsklade iz regionalnih centrov v New Yorku, Los Angelesu, Londonu, Parizu, Tokiu in Singapurju, jim to omogoča podroben pregled nad dogajanjem na lokalnih kapitalskih trgih. Pri nas je Agencija za trg vrednostnih papirjev podelila dovoljenje za trženje 31 različnih podskladov Amudni banki SKB. Eurizon Capital je del Intesa Sanpaolo, ki je eden od glavnih bančnih skupin v Italiji. Od DZU Eurizon EasyFund s sedežem v Luksemburgu trži pri

nas banka Koper. Dobila je dovoljenje za 21 različnih njihovih podskladov . Franklin Templeton Investments je eden izmed največjih svetovnih družb za upravljanje premoženja ter upravljanje sredstev v imenu več kot 22 milijonov zasebnih in poklicnih vlagateljev. V ponudbi Banke Koper je 10 podskladov krovnega sklada Franklin Templeton Investment Fund (FTIF) s sedežem v Luksemburgu.

Prevladujeta farmacija in zdravstvo. Na 9. in 10. mestu najdonosnejših investicijskih skladov se je znašla panoga zdravstva in farmacije. Zmagovalni DZU na tem področju sta KBM Infond in Raiffeisen Capital Management. Vlagajo v mednarodna podjetja, ki pripadajo področju zdravstva. Zelo široka strategija vlaganja pri Raiffeisnu je deljena v naslednja štiri posamezna področja: medicinska tehnika, zdravstvene storitve, biotehnologija ter lekarništvo. Pri KBM Infondu stavijo na naložbe v proizvajalce, distributerje in prodajalce zdravil, medicinske opreme in pripomočkov,  družbe s področja biotehnologije in bioznanosti ter zdravstvenih storitev. Področje zdravstva pripada tudi petemu mestu na naši lestvici, in sicer upravljavcu Eurizon Capital. n

*Pretekli donosi niso garancija za prihodnost. Pridržana pravica do napak. Vsebina prispevka ne nagovarja k nakupu ali prodaji. Vse podrobne informacije o krovnih skladih in podskladih v prospektih DZU, spletnih straneh DZU ali vpisnih mestih.

9 Kapital 579 2810 2013.indd 3

11/6/13 4:00 PM


SVETOVNI TRGI

aktualno

Vse je obstalo Valute so kljub visokim pričakovanjem izkazale veliko razočaranje Popolnoma nenavdušen nad valutami. To so prave besede, s katerimi lahko opišem svoj odziv na to, kako so se odrezale največje valute konec tretjega četrtletja, ki se je kljub visokim pričakovanjem izkazalo za veliko razočaranje.

Če pogledamo še drugam – nemške volitve so prinesle močno zmago kanclerke Merklove in slabe rezultate za njeno potencialno koalicijo. Šibko nemško vodstvo v evroobmočju lahko za Evropo, ki se opoteka od ene do druge krize, pomeni nadaljevanje ad hoc odločitev. A kar zadeva Evropo, trg očitno nima pretiranih skrbi.

Hitro rastoči trgi so sicer slavili, saj je strah pred koncem odkupov ameriških državnih obveznic s strani ameriške centralne banke spodbudil sunek likvidnosti, ki je razkril tudi neuravnoteženost tekočih računov v državah, kot so Turčija, Indija, Indonezija in Brazilija. Na drugih frontah pa ni bilo tako. Na pragu četrtega četrtletja se trg sprašuje, ali je bila šokantna odločitev Odbora ameriške centralne banke za prosti trg z 18. septembrom, da se odkupi ne bodo ustavili, le zamik za obdobje do naslednjega srečanja za katerega so se odločili v luči negotovosti glede ameriških gospodarskih podatkov, ali pa Odbor skrbi zdaj že vsakoletno politično obračunavanje, katerega orožje je ameriški proračun, in naslednji dvig zgornje meje zadolževanja.

Negativni odziv ameriškega dolarja. Vnovično stanje negotovosti v začetku četrtega četrtletja je v največji meri odvisno od tega, ali se bodo trgi znova obrnili nazaj. To bi pomenilo, da bi si lahko ameriški dolar po slabi predstavi v tretjem četrtletju znova opomogel, evrski skok bi se izkazal za pretiranega, krepitev surovin pa bi se prav tako začela opotekati. Nič kaj prepričljivo, vendar gre lahko le za zatišje pred nevihto. Konec četrtega četrtletja in v začetku novega prvega četrtletja bo trgu postajalo vedno bolj jasno, da ga igra s kvantitativnim popuščanjem ne more več premikati tako zelo kot v preteklih letih. Že zdaj se kažejo jasni znaki, da je politika “forward guidance” (tj. vnaprejšnje sporočanje prihodnje monetarne politike) neučinkovito orodje, hi-

10 Kapital 579 2810 2013.indd 25

KAPITAL 8.11.13 11/6/13 4:01 PM


A kar zadeva Evropo, trg očitno nima pretiranih skrbi

John J. Hardy, vodja strategije za FX pri Saxo Bank

tro rastoče trge pa bo kriza močno zadela tudi v primeru, da stopnja tiskanja denarja ostane visoka. Je čas, da končno spoznamo, da kvantitativno popuščanje ne deluje niti v velikih gospodarstvih? V prihodnjem četrtletju bi lahko ta tema vstopila na velika vrata in verjetno se bližamo trenutku, ko bodo centralne banke izgubljale več in več kredibilnosti.

vendar gre evolucijsko za “nov krak” v monetarni politiki, pri kateri se centralne banke umaknejo v ozadje, saj njihovo tiskanje denarja sčasoma zamenja tiskanje denarja, ki ga vodi država in je namenjeno financiranju njenih aktivnosti – fenomen znan kot Overt Monetary Financing (odkrito monetarno finaciranje). Tovrstna ekstremna politika je bolj verjetna, če se bo izkazalo, da poteze japonskega predsednika vlade Shinza Abeja izgubljajo svojo moč in se bo japonski jen znova začel krepiti.

Sčasoma se bo švicarski centralni banki zazdelo, da je stisnjena v kot, vendar letos zelo skriva svoje namene.

ZDA – zamik kvantitativnega popuščanja ali slepa ulica? Pri ameriškem dolarju gre za to, kdaj in ali

Dogajanji, ki lahko krojita zadnje četrtletje. Če pustimo ob strani ameriško gospodarsko krivuljo in kako ta vpliva na odločitve ameriške centralne banke glede programa odkupa obveznic ter stalno negotovost glede EU po nemških volitvah, imamo na sporedu še dve temi, ki bi lahko krojili dogajanje v četrtem četrtletju: Prva so apetiti po tveganju: Začetni odziv na šokantno odločitev ameriškega Odbora za prosti trg seveda ni trajal. Je igra s kvantitativnim popuščanjem le igra izločanja, ki temelji na (ne)zaupanju? Igra z dvigovanjem cen kapitala kot odgovorom na neskončno likvidnost ameriške centralne banke, ker se to zdi edina možnost, in hkrati z upanjem, da se bo vedno našel “večji bedak”, ki bo plačal ceno? Če upoštevamo dejstvo, da je zgolj omenjanje zamisli – zamisli! – o upočasnjevanju programa odkupa obveznic preko poletja sprožilo de facto množično zategovanje na trgih preko višjih donosov obveznic (še posebej na trebuhu krivulje donosnosti) in hitro rastoče trge potisnilo v prepad, je jasno, da je ameriška centralna banka sama sebe potisnila v kot. Druga so namigi japonske centralne banke o njeni prihodnji monetarni politiki: Japonski finančni minister Taro Aso je septembra omenil zamisel o novi stimulaciji brez izdaje obveznic. Omemba je šla mimo precej neopazno,

sploh se bo začel konec programa odkupa obveznic ter za dejavnike, ki vplivajo na proces sprejemanja odločitev v ameriški centralni banki, vključno s političnim prerekanjem glede proračuna in zgornje meje zadolževanja ter bodočimi gospodarskimi podatki. Morda bo oktober za ameriški dolar zaradi politične blokade neprijeten mesec, vendar je ključnega pomena, da se bo nastali zamašek do novembra sprostil brez večje škode. Prehod k novemu predsedniku ameriške centralne banke, ko bo njegova kredibilnost pod velikim vprašajem, bi se težko dogajal v bolj zanimivem času. Z zavedanjem tega bi se celo popolna odsotnost “taperinga” na srednji rok lahko izkazala za precej benigno, kar zadeva njen vpliv na ameriški dolar, saj bi pogoji, ki bi spremljali zamik začetka programa, lahko pomenili slabitev na kapitalskih trgih, to pa bi z vidika varnega pristana verjetno delovalo kot podpora ameriškemu dolarju, saj bi se lahko vrnila negativna korelacija med ameriškim dolarjem in tveganjem.

EUR – Šibka nemška vlada pomeni težave. Predsednik Evropske centralne banke Mario Draghi je banko prvič letos popeljal v pogumni novi svet vnaprejšnjega sporočanja monetarne politike (t. i. forward guidance) in trg je skomignil z rameni. Dejanja ECB bodo v četrtem četrtletju govorila glasneje od besed in Draghi bo verjetno storil, kar bo lahko, da bo preprečil ponovno krepitev evra – za več kot le 25 bazičnih točk. Vprašanje je, ali se bo vedenje Nemčije sploh kaj spremenilo, saj bo veliki osebni zmagi Merklove navkljub, nemška vlada

11 Kapital 579 2810 2013.indd 26

11/6/13 4:01 PM


svetovni trgi I aktualno Ker ameriška centralna banka Federal Reserve v tretjem četrtletju ni začela s “taperingom”, bi to lahko bil ne samo žebelj v krsto njene kredibilnosti, ampak tudi razlog, da se bo del trgov začel spraševati, ali bodo politike kvantitativnega popuščanja prinesle korenito zmanjšanje donosov. šibka. Evropa je dokazala, da se lahko leta dolgo opoteka od ene krize k drugi, vendar temeljna zadrega ostaja – ena centralna banka in valuta z več suvereni. Edino, kar je gotovo, je, da je trg ekstremno nezaskrbljen, kar zadeva politična tveganja v EU in skeptičen, da lahko ali da bo ECB sploh kaj storila. Pri valutnem paru EURUSD so stvari jasne.

JPY – “medvedji trend” s pikom. Za japonsko centralno banko in predsednika vlade Abeja poti nazaj ni, a če bo politika japonske centralne banke ostala enaka in bomo priča risk-offu, premiku donosa državne obveznice navzdol v četrtem četrtletju (možnosti za to se povečuje, ko se zmanjšuje zaupanje v kvantitativno popuščanje), bo to verjetno pomenilo, da se bodo “carry traderji” z japonskim jenom za rešitev obrnili na začasen izziv v obliki poslov v smeri skupnega trenda. Kar bi lahko položilo temelje za naslednjo veliko slabitev japonskega jena, saj smo prepričani, da bi sčasoma naletelo na močan odziv japonske centralne banke in predsednika vlade Abeja. GBP – Polet Združenega kraljestva ali zgolj povrnitev na prejšnje stanje? Združenemu kraljestvu je uspelo to, česar ni pričakoval nihče – močno okrevanje v trenutku, ko je trg pričakoval prihod zelo spravljivega guvernerja centralne banke, ki bi naj preizkušal ostrino

Benchmark napovedi Valutni par

3 mesečna

6 mesečna

12-mesečna

EURUSD USDJPY EURJPY GBPUSD EURGBP EURCHF USDCHF AUDUSD USDCAD NZDUSD EURSEK EURNOK

1,26 98 123 1,52 0,83 1,23 0,97 0,88 1,06 0,76 8,80 8,15

1,19 105 125 1,48 0,80 1,25 1,05 0,82 1,10 0,72 9,20 8,30

1,16 112 130 1,46 0,80 1,30 1,12 0,76 1,15 0,66 9,00 8,00

12 Kapital 579 2810 2013.indd 27

spravljive “dovish” politike. Namesto tega je britanski funt poskočil ter od začetka tega leta preizkuša svoj položaj v primerjavi z evrom in ameriškim dolarjem. Novi guverner britanske centralne banke, Mark Carney, se je takoj lotil širitve “forward guidanca”, da bi trg prepričal, da je centralna banka zadovoljna s potekom stvari in še dolgo nima namena spreminjati obrestnih mer. Trg zaenkrat pusti govoriti podatkom. Vendar gospodarstvo s tako obremenjenim javnim in zasebnim sektorjem ter visoko stopnjo dolga in nepopustljivo vlado, nima zadostne ubežne hitrosti.

CHF – nejasno . Upanje, da bi nemške volitve lahko prinesle več jasnosti glede Evrope, se ni uresničilo in švicarski frank bi se lahko napram evru odrezal še bolje. Sčasoma se bo švicarski centralni banki zazdelo, da je stisnjena v kot, vendar letos zelo skriva svoje namene.

AUD, CAD in NZD – vrnitev ne bo trajala dolgo. Avstralski dolar je porastel na krilih upanja, da bo kitajsko gospodarstvo znova začelo rasti v starem tempu. A domače okolje v Avstraliji ostaja mračno in na poti navzdol po manevriranju v kreditnem in rudarskem mehurčku. Kanadski dolar je bil v zadnjem času najšibkejši člen naslovnega tria, predvsem zaradi drsenja ameriškega gospodarstva in šepanja ameriškega dolarja. Novozelandski dolar je bil zaradi politike novozelandske centralne banke in robustnih apetitov razvitih trgov ljubljenček trga. Pri vseh treh valutah pričakujem, da se bodo v četrtem četrtletju vrnile na stara pota: najšibkeje NZD, za njim AUD in na koncu še CAD.

SEK in NOK – tveganje padca. Norveška krona je zaradi negotovosti na trgih, ki jo povzroča norveška centralna banka, katere monetarno politiko skušajo predvideti, znova delovala zmedeno. Tudi ob neverjetni grbini v CPI podatkih za Norveško ni centralna banka niti trenila z očesom in pri dveh skandinavskih valutah obstaja tveganje padca. To se bo prej zgodilo pri švedski kot pri norveški kroni, saj je trg še vedno preveč nezaskrbljen zaradi tveganja, ki ga prinaša prezadolženi zasebni sektor. n KAPITAL 8.11.13 11/6/13 4:01 PM


aktualno

NAKUPNE PRILOŽNOSTI mag. Karmen Darvaš Šega, Finančna hiša d.o.o.

Zaslužiti z nepremičninami Vlaganje v delnice nepremičninskih podjetij Lahko se zasluži tudi z nakupi delnic. Ko govorimo o zaslužkih na področju nepremičnin, velikokrat mislimo le na naložbene nepremičnine, ki jih investitorji kupijo ali zgradijo z namenom oddaje ali prodaje naprej. Nikoli pa ne pomislimo, da se lahko zasluži tudi z nakupi delnic družb, ki se ukvarjajo z nepremičninami in kotirajo na borzi ali pa da bi vlagali v investicijske sklade, ki vlagajo v delnice nepremičninskih podjetij. V Sloveniji se slovenske družbe za upravljanje niso odločile plasirati skladov na trg, ki bi vlagali v nepremičnine. V tujini je ta vrsta skladov bolj razširjena. Mi smo pogledali v ozadje teh skladov, kam nalagajo in kakšne donose sploh prinašajo vlagateljem.

Prednosti vlaganj v investicijske sklade. Najprej poglejmo osnovne prednosti vlaganja v investicijske sklade. Vse oblike kapitalskih naložb (depoziti, delnice, vlaganje v vzajemne sklade) imajo enak namen - z investicijo plemenititi premoženje. Razlogov za naložbo denarja in povečanje premoženja je veliko. Za katerokoli naložbo se odločimo, pri vseh so ključni trije dejavniki: obdobje varčevanja, tveganje investicije in ustvarjen donos. Z razpršitvijo sredstev v investicijskem skladu postane naložba varnejša in donosnejša. Naložba v sklad zaradi svoje razpršenosti zagotavlja v primerjavi z naložbo v posamezni vrednostni papir manjše tveganje (večjo varnost) ob pričakovani enaki donosnosti naložbe oziroma višji donos ob enaki stopnji tveganja. Skladi so dokaz odlične

možnosti za generiranje privlačnih donosov. Čeprav je naložba v sklade praviloma dolgoročna, lahko vlagatelj kadar koli dvigne denar. Sredstva strokovno upravljajo izkušeni upravljavci, tako, da posameznik ne potrebuje časa in znanja za spremljanje naložb.

Vrste investicijskih skladov. Ena vrsta izmed investicijskih skladov so nepremičninski skladi, ki vlagajo v družbe iz različnih nepremičninskih sektorjev in držav. Skladi vlagajo v nepremičninske investicijske sklade in v druge družbe, katerih glavna poslovna dejavnost financiranje, trgovanje, imetništvo, razvijanje in upravljanje nepremičnin. Gre za družbe, katerih delnice kotirajo na borzi in vlagajo pomemben del svojih sredstev neposredno v nepremičnine ter imajo koristi tudi zaradi posebnega in ugodnega davčnega režima. Ti skladi so po navadi visoko tvegani, na lestvici od 1 do 7, imajo oceno tveganja 7, saj gre za sektorsko usmerjeno naložbo in za delniške sklade. V Sloveniji trži dva nepremičninska podsklada Banka Koper, in sicer od družbe Franklin Templeton Investments. Oba imata vrednost portfelja zavarovano pred valutnim tveganjem. Razlika med njima je v različni

višini vstopnih stroškov in upravljavski proviziji: Franklin Global Real Estate Fund EUR-H1[A] in Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [N].

Možnosti vlaganj v Sloveniji. V Sloveniji imamo možnost vlagati v dva nepremičninska sklada tudi preko naložbene police pri zavarovalnici Wiener Städtische. Eden je delniški sklad Fidelity Funds - Global Property Fund A-EUR, ki vlaga 98,77% sredstev v delnice in pada v 5. rizični razred. Prejel je 3 Morningstarove zvezdice. Vlaga v ameriške, evropske in azijske delnice. Drugi sklad je konzervativno usmerjen sklad Erste Immobilienfonds A ki vlaga samo 2,27% v delniške naložbe in beleži konstantno rast (spada v 2. rizični razred). Usmerjen je v stanovanjski sektor in komercialne nepremičnine. Usmerjen na nemško in avstrijsko tržišče. Koliko so vlagatelji zaslužili v nepremičninskih skladih v 1 letu (na dan 17.10.2013)? Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [A] Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [N] Fidelity Funds - Global Property Fund A-EUR Erste Immobilienfonds A

+8,72 % +7,89 % +4,50 % +3 %

Največje naložbe, kamor vlagajo ti skladi: Mitsubishi Estate,

Davek na nepremičninske zaslužke vlagateljev naj bi se znižal po novi obdavčitvi.

Mitsui Fudosan, Simon Property Group inc., Unibail-Rodamco SE, Vornado Realty Trust, Westfield Group, Public Storage, Host Hotels & Resorts inc. Wien, Buero Aspernbrueckengasse, Am Kanal Hamburg, Oberaltenallee Wien ...

n

13 Kapital 579 2810 2013.indd 69

11/6/13 4:04 PM


INTERVJU

aktualno

MAG. MITJA BAŠA

upravljavecinvesticijskihskladov,TriglavSkladid.o.o. Glede na objavljene podatke o poslovanju podjetij v letošnjem prvem polletju in napovedi ter dejstvo, da je svetovno gospodarstvo v fazi okrevanja,pričakujemrastposlovanjatervišjocenodelnicindobro dividendno donosnost.” 14 Kapital 579 2810 2013.indd 16

KAPITAL 8.11.13 11/6/13 4:04 PM


o

Pogoje za nadpovprečne donose imajo industrija, finance in IT SREČKO PIRTOVŠEK

“Pričakujem rast poslovanja in višje cene delnic” KAPITAL: Kako uspešne so pri poslo-

vanju najbolj prepoznavne svetovne blagovne znamke. Vaš sklad Triglav Top Brands je vlagateljem letos prinesel približno 6,4-odstoten donos. Kakšne trende napovedujete do konca leta? mag. M. Baša: “Med najbolj prepoznavne svetovne blagovne znamke sodijo ameriški računalniški gigant Apple, južnokorejski Samsung, ameriški Google, Microsoft, Coca Cola, itd. To so globalna podjetja, ki jih večina ljudi pozna. Vsako izmed teh podjetij ima izdelan svoj model poslovanja, ki ga prilagaja glede na spremembe v poslovnem okolju. Ogromno vlagajo v raziskave in razvoj, posledično pa s prodajo novih proizvodov dosegajo rast prodaje in dobička. Glede na objavljene podatke o poslovanju podjetij v letošnjem prvem

polletju in napovedi ter dejstvo, da je svetovno gospodarstvo v fazi okrevanja, pričakujem rast poslovanja ter višjo ceno delnic in dobro dividendno donosnost.”

KAPITAL: Naložbo v sklad priporočate

dolgoročno oz. vsaj za pet let. Glede na stabilno poslovanje multinacionalk, je pričakovati tudi stabilne letne donose? Gre za podjetja z vodilnim tržnim deležem, kapitalsko močjo in nadpovprečnimi dividendami. mag. M. Baša: “Dolgoročno varčevanje zmanjša občutljivost na dnevna nihanja ter zelo poveča možnost, da bo vlagatelj za svoje tveganje nagrajen s stabilnimi donosi. Glede na velikost in moč multinacionalk v poslovnem okolju ter glede na razpršenost produktne linije,

ki jo ponujajo kupcem, lahko pričakujemo, da bodo imela podjetja z močnimi blagovnimi znamkami konstantne nadpovprečne rasti prihodkov in dobička ter dividend. Stabilnost v veliki meri zagotavljajo prav močne blagovne znamke, na katere se kupci navežejo in jim ostanejo zvesti. Največkrat gre za vodilna podjetja v panogi, ki so obenem kapitalsko zelo močna in sposobna rasti tudi skozi prevzeme konkurentov.”

KAPITAL: Če pogledamo portfelj vaše-

ga sklada (Coca Cola, Apple, Google, BMW, McDonalds, Vodafon), kakšna je razlika v njihovem poslovanju, katera podjetja so največje “zvezde”, vsaj trenutno? mag. M. Baša: “Portfelj delniškega sklada Triglav Top Brands sestavljajo podjetja iz različnih panog, kot so na primer

Glede na tržno vrednost blagovne znamke, ki jo objavlja Brandirectory, spadajo med trenutno največje zvezde Apple (87 mrd USD), Samsung (58 mrd USD), Google (52 mrd USD), Microsoft (45 mrd USD) in Walmart (42 mrd USD).” 15 Kapital 579 2810 2013.indd 17

11/6/13 4:04 PM


intervju I aktualno

Če pogledamo v prihodnost, pričakujem, da bodo v naslednjih dveh letih ob trenutnih predpostavkah, kar pomeni brez večjih šokov, nadpovprečne donose dosegala podjetja iz panoge industrija, finance in informacijska tehnologija.” potrošne dobrine, zdravstvo in farmacija, informacijska tehnologija in druge. Že zaradi specifičnosti posamezne panoge in regije, kjer podjetje nastopa, se model poslovanja med podjetji razlikuje, saj vsako išče najbolj optimalne rešitve. Predvsem pa je eden ključnih dejavnikov, ki vpliva na uspešnost poslovanja podjetij, neprestano vlaganje v rast in razvoj zaposlenih, kar se nedvomno odrazi tudi v medsebojnih odnosih. Če so ti dejavniki na vrhunski ravni, potem so zgrajeni temelji za uspešno rast in razvoj. Na enak način se rodijo nove zvezde. Iz zdravih temeljev, s pravo strategijo, vizijo in mero drznosti. Glede na tržno vrednost blagovne znamke, ki jo objavlja Brandirectory, spadajo med trenutno največje zvezde Apple (87 mrd USD), Samsung (58 mrd USD), Google (52 mrd USD), Microsoft (45 mrd USD) in Walmart (42 mrd USD).”

KAPITAL: Če upoštevamo sestavo

portfelja oz. panoge, ki so v vašem portfelju, katere panoge oz. podjetja iz teh panog veljajo za najbolj perspektivna? mag. M. Baša: “Izmed panog velja izpostaviti dve, to sta potrošne dobrine in informacijska tehnologija. Obe spadata med ciklične panoge, kar pomeni, da prinašata nadpovprečne donose takrat, ko je gospodarstvo v fazi okrevanja oz. rasti. Glede na vse znane ekonomske kazalnike, iz katerih sklepamo, da se 16 Kapital 579 2810 2013.indd 18

Katera podjetja bodo v prihodnje na novo sestavljala portfelj sklada Triglav Top Brands in katera bodo iz portfelja odprodana, je stvar skrbnega spremljanja in podrobne analize trga, panoge in v zadnji fazi natančnega pregleda posameznega podjetja. Ob tem mora vsako podjetje za vključitev v portfelj najprej zadostiti določenim kriterijem, ki so povezani z močjo in prepoznavnostjo blagovne znamke.”

KAPITAL: Kaj svetujete tistim,

svetovnemu gospodarstvu obeta rast, ima sklad Triglav Top Brands nekoliko večjo izpostavljenost do omenjenih panog, kar se je do sedaj izkazalo za pravilno odločitev. Znotraj panog lahko zasledimo vrsto perspektivnih podjetij, ki prepričujejo investitorje z inovativnostjo in dizajnom ter funkcionalnostjo svojih proizvodov. Najbolj bi izpostavil ameriško spletno podjetje Yahoo!, ameriško verigo kavarn Starbucks, ameriškega operaterja satelitske in kabelske televizije Starz ter kitajsko holdinško podjetje Tencent Holdings.”

KAPITAL: Prihajajo na trg nove “zvezde”? Katera podjetja boste v prihodnje še vključili v portfelj sklada? mag. M. Baša: “Zvezde se rojevajo in umirajo vsak dan. Podobno je s podjetji.

ki želijo nalagati denar še v druge sklade? Kakšne so vaše napovedi za recimo naslednji dve leti, katere panoge bodo investitorjem prinesle največje donose, seveda ob zmernem riziku? mag. M. Baša: “Pri vlaganju v vzajemne sklade velja osnovno načelo, da se varčuje dolgoročno ter da se poskuša sredstva kar se da razpršiti, saj le na ta način zmanjšamo tveganje ob želenem pričakovanem donosu. Predlagam varčevanje v več vzajemnih skladih, ob tem naj bo vsaj polovica sredstev v skladih, ki imajo naložbeno strategijo usmerjeno na globalne trge (npr. Triglav Svetovni razviti trgi, Triglav Top Brands); preostanek pa razpršijo v ožje usmerjene, nišne sklade. Če pogledamo v prihodnost, pričakujem, da bodo v naslednjih dveh letih ob trenutnih predpostavkah, kar pomeni brez večjih šokov, nadpovprečne donose dosegala podjetja iz panoge industrija, finance in informacijska tehnologija.” n KAPITAL 8.11.13 11/6/13 4:05 PM


aktualno

KONGRES

Proti sivi ekonomiji Kongres zbornice računovodskih servisov V boju proti plačilni nedisciplini. Od 10. oktobra do 11. oktobra

Aktivno sodelovanje z združenji. Predsednik Zbornice računovod-

je potekal v Laškem 15. Kongres računovodskih servisov v organizaciji GZS - Zbornice računovodskih servisov. Zbornica je na kongres povabila govorce iz različnih aktualnih področij za računovodske servise. Na kongresu so se dotaknili delovno pravne zakonodaje, transfernih cen, orodij, ki jih imamo na voljo v boju proti plačilni nedisciplini, davku na dodano vrednost, arhiviranju računovodske dokumentacije, kadrovskih temah, promocije zdravja na delovnem mestu in poslovnemu protokolu. Zbrane na kongresu je nagovoril predsednik zbornice računovodskih servisov Aleksander Štefanac, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Samo Hribar Milič in generalna direktorica Davčne uprave RS Jana Ahčin.

skih servisov, Aleksander Štefanac, je v svojem govoru izpostavil, da je zbornica v zadnjem času ambasador širitve pomena kakovostnega in odgovornega računovodskega servisa. Samo Hribar Milič je najprej zbornici čestital k 15. obletnici kongresa. V svojem pogledu na trenutno stanje gospodarstva v državi je poudaril, da lahko s takojšnjim izvajanjem aktivnosti na področju razvojnih spodbud, privatizacije in reševanju bančnega sistema že v naslednjem letu zaznamo pozitivno gospodarsko rast. Generalna direktorica Davčne uprave republike Slovenije Jana Ahčin je v svojem nagovoru povedala, da je eden od njenih ciljev tudi aktivno sodelovanje z združenji, ki se ukvarjajo z večjimi skupinami davčnih zavezancev. Nadalje je direktorica DURS povedala: “Sodelovanje DURS s člani Zbornice računovodskih servisov je

izredno pomembno in zavzemala se bom, da bo to sodelovanje intenzivno in aktivno.” V svojem nagovoru se je dotaknila tudi dveh trenutno aktualnih tem - boj proti sivi ekonomiji in davek na nepremičnine. Zbrane na kongresu je pozvala, da svoje stranke opozarjajo na potencialne nepravilnosti in hkrati tudi napovedala dodatne kontrole računovodskih servisov, katerih namen je opozarjati računovodske servise na napake pri njihovem delu.

Strokovno komisijo so sestavljali:Andreja Bajuk Mušič, revizorka, Sašo Berger, predsednik uprave S&T Slovenija in predstavnik Združenja Manager, Aleš Kavčič, direktor Poslovnega centra Hypo Alpe Adria d.d. v Novi Gorici, mag. Marjan Širaj, vodja Sektorja za statistiko in informiranje, AJPES, in Ksenija Špiler Božič, BB Svetovanje d.o.o., kadrovska strateginja, mentorica, coach in trenerka. n

Zmagovalci

V kategoriji malih računovodskih servisov je zmagal računovodski servis Karmen d.o.o. iz Lukovice. Med srednje velikimi računovodskimi servisi je bil najboljši računovodski servis FIRST, Murska Sobota d.o.o. Naslov najboljšega med velikimi računovodskimi servisi pa je pripadel računovodskemu servisu Truden & Truden - R d.o.o. iz Ljubljane.

17 Kapital 579 2810 2013.indd 74

11/6/13 5:20 PM


NALOŽBENE PRILOŽNOSTI Aleksander Djuratović, Finančna hiša d.o.o.

aktualno

Investicija v paladij Ključna sestavina vsakega novega avtomobila Velika večina ljudi sploh še ni slišala za paladij, kaj šele, da bi vanj investirala. Paladij je tehnično gledano redek mineral oziroma kovina. Ta redka srebrnkasto-bela prehodna kovina iz platinaste skupine je kemijsko podobna platini in jo pridobijo iz nekaterih bakrovih in nikljevih rud.

Velik potencial. Velike možnosti so,

Rast avtomobilske industrije v ZDA in Kitajski. Eden glavnih de-

$500.000

javnikov svetle prihodnosti paladija je rast ameriške avtomobilske industrije, kot tudi stalno povpraševanje po avtomobilih na svetovni, globalni ravni. Ameriški proizvajalci avtomobilov so se glede na njihove prodajne številke dokončno otresli še zadnjih posledic ekonomske krize. Temu so seveda pripomogle tudi nizke obrestne mere, ki prebivalcem omogočajo, da si privoščijo nov avtomobil. Tu velja omeniti tudi Kitajsko, katere avtomobilska industrija kaže konstantno rast v zadnjih letih. Kitajska ima veliko potrebo in povpraševanje po novih avtomobilih. Država ima prav zaradi tega tudi veliko težav s onesnaževanjem zraka. Enak problem ima tudi Indija. Prav to zadnje dejstvo je zelo pomembno za uporabo paladija, saj je le-ta ključna sestavina pri avtomobilskih katalizatorjih, ki so zaradi že tako ali tako onesnaženega zraka in čedalje večjih okoljevarstvenih zahtev, ključna sestavina vsakega novega avtomobila. Pri tem je paladij izjemnega pomena.

Zelo redka surovina. V zadnjem času je odprtih veliko vprašanj glede same dobave in pridobivanja paladijeve rude. V Južni Afriki, kjer je kar

18 Kapital 579 2810 2013.indd 72

precej velikih rudnikov paladija in, ki velja za eno izmed večjih dobaviteljev paladijeve rude na svetu, se trenutno ubadajo z problemom delovne sile. Človeška delovna sila je zelo pomembna pri pridobivanju paladija, z njo pa so povezani tudi veliki stroški. Veliko tamkajšnjih rudnikov tako razmišlja o zmanjšanju proizvodnje ali celo ukinitvi le-te. Seveda na to ne pristanejo delavski sindikati, ki skrbijo za pravice zaposlenih v rudnikih. Vsekakor je za pričakovati, da bo zaradi tega dobava rude iz Južne Afrike na nižjih ravneh, kot je bila v zadnjih letih. Pri tem je prisotna tudi politična nota, ki jo prispeva Kitajska kot ena največjih igralcev na področju paladija in redkih rud ter mineralov. Zaradi čedalje večjega povpraševanja po paladiju se Kitajska prav gotovo ne bo spustila v kakršnekoli igre, ki bi ogrozile njen dostop do te rude. Mogoče je celo, da bo tako kot v letu 2010 dala prepoved na izvoz paladijeve rude in tako poskrbela za domače potrebe po rudi.

V pričakovanju porasta cene. Z vidika surove analize trenutnega povpraševanja in ponudbe rude lahko v bližnji prihodnosti pričakujemo porast cene paladija na svetovnih trgih. Svetovne zaloge rude se namreč zmanjšujejo in trenutno je za

da bo cena presegla magično mejo 1.000 ameriških dolarjev za unčo. $900.000 $700.000

$300.000 $100.000 1/1/09

1/11/09

1/9/10

1/7/11

1/5/12

1/3/13

Napovedi in pričakovanja

Zaradi zgoraj omenjenih dejavnikov je sedaj pravi čas za nakup oz. investicijo v

paladij. V zadnjem kvartalu letošnjega leta in verjetno celo v prvem kvartalu leta 2014 je za pričakovati porast cene paladija, saj se potrebe po paladiju višajo, proizvodnja pa manjša. Tako ima paladij velik potencial, da bo njegova cena konec leta 2013 oz. začetek leta 2014 dosegla rekordne višave oz. presegla magično mejo 1.000 ameriških dolarjev za unčo. Seveda je treba upoštevati ob tem dejstvo, da je za rast oziroma povečano povpraševanje po paladiju največ zaslug ravno avtomobilska industrija, predvsem ameriška in kitajska. Če bo ta nadaljevala svojo rast, kot v zadnjem obdobju, se bo povečevala tudi potreba po paladiju in s tem njegova cena.

KAPITAL 8.11.13 11/6/13 4:05 PM


Slovenski vlagatelji lahko paladij kupijo tudi v obliki kovancev ali palic

Paladij ima kar nekaj koristnih in zanimivih načinov uporabe. Paladij je močno prisoten v avtomobilski industriji, pri izdelavi mobilnih telefonov in celo računalnikov. V zadnjem času se je zelo povečalo povpraševanje po nakitu iz paladija, saj je le-ta zelo močan in lahek. 1,1, milijona unč več povpraševanja, kot pa je rude na zalogi. To je največja razlika med povpraševanjem in zalogo rude od leta 2001. Največji proizvajalec paladijeve rude, ruski Norilsk Nickel, je za leto 2013 napovedal zmanjšanje proizvodnje za okoli 100.000 unč. Prav tako je ruska vlada zmanjšala prodajo paladijeve rude, rezerva še iz časov Sovjetske zveze, zaradi čedalje večje notranje potrebe po rudi. Te prodaje naj bi se dokončno ustavile naslednje leto.

Možnosti investicije v paladij. Vlagatelj ima več možnosti investiranja v paladij. V paladij lahko investirate preko ETF indeksnih investicijskih skladov. Odločite se lahko za sklad, ki investira samo v paladij, kot je npr. Physical palladium Shares (PALL) ali pa za sklade, ki investirajo v različne dragocene kovine in rude, kot sta npr. Physical White Metal Basket Shares (WITE) ali Physical Precious Metal Bsket Share (GLTR). Investitorji se lahko odločijo tudi za nakup delnic podjetji, ki se ukvarjajo z pridobivanjem

paladijeve rude. Največji proizvajalec paladija je podjetje Norilsk Nickel (NILSY), katerega trenutna vrednost ene delnice na dan 4.10.2013 znaša 14,80 ameriškega dolarja. Slovenski vlagatelji lahko paladij kupijo tudi v obliki kovancev ali palic. Pri tem ima paladij zelo dobro razmerje med težo in vrednostjo, kar pomeni, da za shranjevanje večje vrednosti paladija ne potrebujete veliko prostora. Na slovenskem trgu na področju paladija trguje oz. ga na trgu ponuja več različnih podjetij. n

KAKO DO UGODNEGA VIRA FINANCIRANJA

Promocijsko sporočilo

NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana

za segment malega gospodarstva tudi v zahtevnih časih? V življenjskem ciklu večina rastočih podjetij za uresničevanje svojih načrtov potrebuje bančno financiranje. Z izbiro prave vrste financiranja investicij je lahko poslovanje podjetja v prihodnosti veliko bolj predvidljivo in varno. Zato svetujemo, da se podjetje že na začetku pripravljanja investicije za nasvet obrne na banko. Z izkušnjami in strokovnim znanjem bomo skupaj z vami objektivno ocenili finančne potrebe ter vas opozorili na morebitna tveganja. Obenem vas bomo seznanili z vidiki poslovanja, ki so za banko pri odobritvi kredita še zlasti pomembni. Kreditiranje podjetij je ena temeljnih bančnih funkcij. V NLB ne glede na trenutno zaostren položaj v domačem gospodarstvu in bančništvu spodbujamo kreditno aktivnost, ko gre za kakovostno pripravljene poslovne projekte z dolgoročno vzdržnim finančnim tokom. V ta namen smo za segment malega gospodarstva pripravili posebno ponudbo kratkoročnih kreditov z letno obrestno mero

1M EURIBOR + 4,00 % in ročnostjo do 1 leta ter brez omejitve najnižjega zneska. Ponudba je namenjena premostitvenemu financiranju in financiranju kratkoročnih sredstev. Za financiranje dolgoročnih sredstev je na voljo posebna ponudba dolgoročnih kreditov z minimalno višino 10.000 EUR in v razponu letne obrestne mere od 6M EURIBOR + 4,40 % do 6M EURIBOR + 4,70 %, odvisno od ročnosti. Posebna ponudba z ugodnejšimi pogoji od redne ponudbe je časovno omejena in je na voljo do 31. 12. 2013 oziroma do porabe sredstev. Ne spreglejte podrobnosti glede možnosti ugodnega vira financiranja za segment malega gospodarstva v NLB. Dober poslovni projekt z zdravimi finančnimi parametri je v NLB vedno dobrodošel! http://www.nlb.si/moznosti-ugodnega-vira-financiranja-jun-2013?kapit

www.nlb.si

19 Kapital 579 2810 2013.indd 73

11/6/13 4:05 PM


SLOTUR

SLOVENSKO –Vzpodbujanje TURŠKI stikov Glavna naloga slovensko–turškega kluba SLOTUR je vzpodbujanje stikov med Slovenijo in Turčijo, tako na področju gospodarstva kot tudi na drugih področjih. Z internetno stranjo www.slotur.com, z rednim pošiljanjem mailov v slovenskem in turškem jeziku, z izdajo tiskanih verzij revij, kot tudi z organizacijo srečanj in sejemskih nastopov, si bo slovensko–turški poslovni klub prizadeval za čim boljše sodelovanje med državama.

Ugodnosti članov poslovnega kluba: ■■ Vsaj dvakrat mesečno prejemanje mailov o možnostih sodelovanja med slovenskimi in turškimi podjetji. Člani kluba bodo redno obveščeni tudi o vseh sejemskih dogodkih v Sloveniji in Turčiji, ki so pomembni za medsebojno sodelovanje ter o konferencah in drugih zanimivih dogodkih. ■■ Člani kluba bodo lahko dobili na-

svete pri iskanju poslovnih partnerjev, tako v Sloveniji kot v Turčiji, iz baze cca 1,3 milijona podjetij v Turčiji in cca 60.000 podjetij v Sloveniji. ■■ Dvakrat letno bomo za člane kluba in njihove potencialne partnerje organizirali poslovne konference v Turčiji in Sloveniji. ■■ Za člane kluba bomo organizirali sejemske nastope na najpomembnejših sejmih v Sloveniji in Turčiji. ■■ Letno bomo pripravili dve posebni izdaji turistične revije »Slovenija vabi«

v turškem jeziku in dve posebni izdaji revije »Slovenija Bussiness« v slovenskem in turškem jeziku. Vsi člani kluba bodo imeli pri objavah 20 % popust. ■■ Člani kluba bodo imeli v izbranih hotelih v Ljubljani in Istanbulu poseben popust in dodatne ugodnosti

IN ŠE VRSTA DRUGIH UGODNOSTI! Več informacij o poslovanju in ugodnostih slovensko–turškega poslovnega kluba SLOTUR, in tudi prijavnico za članstvo najdete na spletni strani www.slotur.com, e-mail: nino.slotur@gmail.com.

Predstavitev in uradna otvoritev

SLOVENSKO – TURŠKEGA POSLOVNEGA KLUBA SLOTURbo 25. novembra ob 19.00 v hotelu Sheraton v Istanbulu.

Slavnostni gost otvoritve bo tudi minister za zunanje zadeve Slovenije Karl Erjavec, ki je hkrati tudi vodja slovensko–turške mešane državne komisije. Otvoritve se bodo udeležili direktorji slovenskih in turških podjetij, častni konzuli

20 Kapital 579 2810 2013.indd 54

Slovenije v Turčiji, predstavniki diplomacije, gospodarske zbornice in drugi. Z Agencijo Kompas organiziramo tudi štiridnevno potovanje v Istanbul z udeležbo na otvoritvi poslovnega kluba.

Več informacij:

SLOTUR d.o.o. Slovenia-Turkey business club www.slotur.com E-mail: nino.pirtovsek@slotur.com Tel: + 386 41 672 567

KAPITAL 8.11.13 11/6/13 4:06 PM


SLOTUR

poslovni klub med Slovenijo in Turčijo

Svečana otvoritev SLOVENSKO TURŠKEGA POSLOVNEGA KLUBA v Istanbulu, 25. novembra v SHERATON ISTANBUL MASLAK HOTELu

PROGRAM OTVORITVE: 16.00 do 17.00

17.15 DO 18.30

19.00 DO 21.00

Kako poslovati s Turčijo – turški poslovni pogled

Kako poslovati med Turčijo in Slovenijo - slovenski pogled poslovnih priložnosti

OTVORITEV SLOVENSKO - TURŠKEGA POSLOVNEGA KLUBA

■■ Predstavitev turškega gospodarskega trga in poslovnih priložnosti na trgu ■■ Inštitucije, ki so vam lahko v pomoč, perspektivne panoge in potrebe trga ■■ Konkretni nasveti, kako dolgoročno poslovati na turškem trgu —  Bašar Arioglu, Častni konzul

Slovenije v Turčiji in predsednik slovensko–turškega gospodarskega združenja, ki deluje v okviru DEIK-a - turške gospodarske zbornice, ki združuje 1,3 milijona podjetij; predstavitev predstavnikov drugih pomembnih združenj

Možnosti za sodelovanje s slovenskimi inštitucijami in gospodarsko diplomacijo in predstavitev konkretnih možnosti za pomoč pri prodaji na turškem trgu

—  Andrej Ferčej, generalni konzulat RS v Istanbulu, ekonomski svetovalec —  Boštjan Skalar, direktor javne agencije SPIRIT Slovenija,

Gost otvoritve bo slovenski zunanji minister g. Karl Erjavec, konzul za Slovenijo pri turški gospodarski zbornici DEIK, predstavniki mešane slovensko-turške komisije za gospodarski razvoj in drugi pomembni gostje. Na otvoritev so povabljeni turški in slovenski predstavniki gospodarstva, predstavniki diplomacije, častni konzuli Slovenije v Turčiji.

Vsi dogodki so v hotelu SHERATON ISTANBUL MASLAK HOTEL Buyukdere Cad. No 233 34398 www.sheratonistanbulmaslak.com Prosimo za POTRDITEV udeležbe na dogodku najkasneje do 15. novembra 2013 E: srecko.pirtovsek@zalozbakapital.si ali na tel: 041 672 568 Za odhod na dogodek imamo organiziran tudi 3 in 5-dnevni program obiska Istanbula / nočitev in letalo / Prijave do 15. novembra na agenciji KOMPAS ali na E: suzana.pirtovsek@zalozbakapital.si 21 Kapital 579 2810 2013.indd 55

11/6/13 4:06 PM


INTERVJU

aktualno

ALEŠ HAUC

predsednik uprave NKBM Za Novo KBM si zelo želim, da bi v prihodnjem letu že poslovala z dobičkom, na kar kažejo tudi naše analize. Bodo pa na rezultat vplivale tudi morebitne dodatne zahteve v okviru bančne regulative Evropske unije in morebitno bistveno poslabšanje gospodarskega okolja.” 22 Kapital 579 2810 2013.indd 50

KAPITAL 8.11.13 11/6/13 4:07 PM


o

V banki predvidevajo pozitiven poslovni rezultat v prihodnjem letu SREČKO PIRTOVŠEK

“Rezultati konec leta bodo v veliki meri odvisni od rezultatov stresnega testa” KAPITAL: Tudi v NKBM tuji strokov-

njaki opravljajo tako imenovane stresne teste in preglede bančne aktive. Rezultati teh testov bodo gotovo tudi ključnega pomena za sanacijo Slovenije kot celote. Kako kaže v vaši banki? Nekateri bankirji, kot recimo Cvetka Selšek, so zelo pesimistični. A. Hauc: “Poteka izvajanja pregledov s strani zunanjih izvajalcev, v banki ne komentiramo. V banki smo na osnovi zelo konzervativne analize ugotovili potreben obseg kapitala, ki smo ga tudi potrdili na junijski skupščini, torej 400 milijonov evrov potrebnega dodatnega kapitala, da bi se banka v prihodnje lahko normalno razvijala. To smo seveda naredili na osnovi obstoječih podatkov in na osnovi naših cenitvenih poročil. Če se bodo sedanji ocenjevalci opredelili za veliko bolj strogo vrednotenje zavarovanj kot smo se v banki, pa bo treba oblikovati večji obseg slabitev, kar pomeni tudi višji znesek dokapitalizacije banke.”

KAPITAL: Veliko govorimo o odpisih

v bankah in zaradi tega potrebni dokapitalizaciji. Pa vendar se bo nekaj tega denarja zaradi uspešne izterjave tudi “vrnilo” v banke. Imate oceno, koliko denarja je še mogoče izterjati od že odpisanih kreditov? A. Hauc: “Te analize delamo tekoče, za vsak primer posebej. Za odpise se odločimo šele takrat, ko smo izčrpali vse pravne možnosti za vračilo naših naložb. V določenih primerih pa se odločimo tudi za kakšne druge ukrepe, kot je recimo konverzija terjatev v lastniške deleže, kot je to primer pri Športnem centru Pohorje. Če vidimo perspektivo za nadaljnje poslovanje podjetja, naredimo vse, da lahko le to tudi uspešno posluje naprej.”

KAPITAL: Je pa dejstvo, da se banke konverzije terjatev v lastniške deleže otepajo, verjetno tudi zato, ker ni na voljo dovolj strokovnjakov za upravljanje in sanacijo podjetij? Je to kar ste naredili v Športnem centru Pohorje tudi model za rešitev

nekaterih drugih podjetij? A. Hauc: “O konverziji terjatev v kapital pri naših dolžnikih se odločamo izključno na podlagi perspektive poslovanja podjetja v prihodnje. Če vidimo luč na koncu tunela glede poslovanja podjetja, smo seveda pripravljeni pomagati, da gre poslovanje naprej. Seveda pa to hkrati pomeni zmanjšanje stroškov. Pri takšnih projektih reševanja podjetij nam je seveda zelo pomembno ohranjanje delovnih mest, stečaj pa je gotovo za vse skupaj najslabša rešitev. Menim, da je nujno, da banka tudi v kriznih časih sodeluje s podjetji na ta način, saj tako prispevamo k reševanju gospodarskih in tudi socialnih težav, hkrati pa tudi mi ohranimo komitenta. Kar se tiče izogibanja tovrstnim rešitvam v bankah, moram reči, da tudi naši banki ni preveč všeč konverzija terjatev v kapital, predvsem zato, ker s tem izgubimo obrestne prihodke. Toda, če se ne odločimo za takšno rešitev, pa lahko na dolgi rok izgubimo vse. Takšno reševanje podjetij je še posebej pomembno za mariborski gospodarski bazen.”

Rezultati konec leta pa bodo v veliki meri odvisni od rezultatov stresnega testa, ki ga opravljajo tuji strokovnjaki. Veliko je odvisno od metodologije, ki jo bodo uporabili pri slabitvah.” 23 Kapital 579 2810 2013.indd 51

11/6/13 4:07 PM


intervju I aktualno

Če se bodo sedanji ocenjevalci opredelili za veliko bolj strogo vrednotenje zavarovanj kot smo se v banki, pa bo treba oblikovati večji obseg slabitev, kar pomeni tudi višji znesek dokapitalizacije banke.” KAPITAL: Problem slovenskih bank

ni le v visokih odpisih, zmanjšujejo se tudi prihodki od obresti, tudi to kaže na določen kreditni krč. V NKBM so se prihodki od obresti v prvih šestih mesecih znižali za petino, kakšni so trendi za naprej? A. Hauc: “To je logična posledica naraščanja slabih posojil, ker je zaradi tega manj prihodkov od obresti. Podjetja niso več sposobna plačevati obresti in to se seveda pozna tudi nam pri rezultatu poslovanja. Z zdravim jedrom kreditov na srečo še lahko ohranjamo pokrivanje stroškov in zagotavljamo celo pozitivno poslovanje pred slabitvami in rezervacijami, kar menim, da je kar dober dosežek. V prihodnje želimo ustvariti dodatne prihodke še z novimi finančnimi storitvami v banki. V ta namen smo ustanovili tudi poseben sektor za razvoj in kmalu bomo prišli na trg z novimi storitvami. In iz tega si obetamo tudi povečan delež tako imenovanih neobrestnih prihodkov. Naj še dodam, da smo banko popolnoma reorganizirali. Na področju komerciale nimamo več regionalnega pristopa. To pomeni, da imamo sedaj v okviru enovitega področja za gospodarske družbe sektor za velike gospodarske družbe ter sektor za srednja podjetja, mala in mikro podjetja. Naša strategija v prihodnje je tudi večje financiranje malih in srednjih podjetij, ob tem pa seveda ohraniti financiranje velikih podjetij. Kreditna dejavnost se je v bančni dejavnosti res zmanjšala, toda želim poudariti, da v Novi KBM dajemo kredite podjetjem z dobrimi projekti, in ki izpolnjujejo pogoje.” 24 Kapital 579 2810 2013.indd 52

KAPITAL: Mariboru se drugo leto

obeta nekakšna “bančna bomba” glede nezaposlenosti. Probanka je v fazi likvidacije, Raiffeisen banka je že zmanjšala število zaposlenih, tudi v NKBM naj bi za nekaj sto zmanjšali število zaposlenih. Kje bodo ti ljudje našli drugo službo? Gre za drugačno strukturo kot pa so poklicni delavci, ki lahko najdejo službo tudi v sosednjih državah. Bančniki bodo to veliko težje. A. Hauc: “Letos bomo število zaposlenih

zmanjšali za 100, v prihodnjih dveh do treh letih pa še vsaj za 250 do 300 zaposlenih. Dejstvo je, da imamo na podlagi analiz preveliko število zaposlenih, posledica tega pa je tudi slabši poslovni izid. V procesu racionalizacije stroškov, ki ga izvajamo že kar nekaj časa in ki vključuje tudi druge ukrepe kot zmanjševanje števila zaposlenih, smo že dosegli omembe vredne prihranke. Samo lani smo v primerjavi z letom 2012 zmanjšali operativne stroške za 12 odstotkov in tudi v prihodnje bomo stroške še zniževali. Zmanjševanje števila zaposlenih v največji meri poteka z mehkimi metodami, Prizadevali si bomo tudi za povečanje financiranja malih in srednjih podjetij in na ta način skušali vsaj malo ublažiti problem nezaposlenosti v tej regiji.”

KAPITAL: Kakšni bodo rezultati poslo-

Samo lani smo v primerjavi z letom 2012 zmanjšali operativne stroške za 12 odstotkov in tudi v prihodnje bomo stroške še zniževali.

vanja banke ob koncu leta, ravnokar ste objavili tudi devetmesečne rezultate poslovanja. A. Hauc: “Rad bi poudaril, da je Nova KBM stabilna, varna in likvidna banka. Rezultati konec leta pa bodo v veliki meri odvisni od rezultatov stresnega testa, ki ga opravljajo tuji strokovnjaki. Veliko je odvisno od metodologije, ki jo bodo uporabili pri slabitvah. V tej situaciji je zato pravzaprav negotovo delati finančne načrte za naprej, počakati moramo na izide stresnih testov.”

KAPITAL: So njihove ugotovitve za

banko obveza? A. Hauc: “Menim, da bo evropska komisija skupaj z Banko Slovenije upoštevala njihove ugotovitve, mi pa smo zaveKAPITAL 8.11.13 11/6/13 4:07 PM


“V prihodnje želimo ustvariti dodatne prihodke še z novimi finančnimi storitvami v banki. V ta namen smo ustanovili tudi poseben sektor za razvoj in kmalu bomo prišli na trg z novimi storitvami. In iz tega si obetamo tudi povečan delež tako imenovanih neobrestnih prihodkov.” zani k spoštovanju pravil in usmeritev regulatorja.”

KAPITAL: V banki ste zaradi preteklih

zadev vložili kar veliko tožb. Kdaj se bo ta proces končal? A. Hauc: “Predvidoma do konca tega leta bomo vložili še drugi sveženj odškodninskih tožb in upam, da bomo nato s tem res zaključili in se začeli ukvarjati samo s prihodnostjo.”

KAPITAL: Kakšna bo v prihodnje usoda

Credy banke? A. Hauc: “Moram vas popraviti, po novem gre za KBM banko, saj smo jo septembra preimenovali zaradi enovitosti naše blagovne znamke na srbskem trgu. Od nove uprave pričakujemo, da bo banko prestrukturirala in poiskala nove izzive. Srbski trg trenutno ni najbolj primeren za nove storitve, vendar gledamo dolgoročno in želimo z banko v Srbiji ostati.”

KAPITAL: Lahko napoveste, kakšno bo

mariborsko gospodarstvo in kakšna bo banka konec prihodnjega leta? Za banko ste napovedali, da bo to prvo leto z dobičkom. A. Hauc: “Za Novo KBM si zelo želim, da bi v prihodnjem letu že poslovala z dobičkom, na kar kažejo tudi naše analize. Bodo pa na rezultat vplivale tudi morebitne dodatne zahteve v okviru bančne regulative Evropske unije in morebitno bistveno poslabšanje gospodarskega okolja. Kar se tiče mariborskega gospodarstva, pa se bojim, da bo v letu 2014 le to doseglo dno in bo šele v letu 2015 in 2016 prišlo do rahlega okrevanja.” n 25 Kapital 579 2810 2013.indd 53

11/6/13 4:07 PM


BLAGOVNE ZNAMKE

naslovna

NOVE NAKUPOVALNE

26 Kapital 579 2810 2013.indd 42

KAPITAL 8.11.13 11/6/13 4:07 PM


a tema

Potrošniki neradi priznamo, da moramo zaradi finančne krize zategniti pasove

V

METODE

se več smo priča drastičnim spremembam potrošniških navad. Postali smo previdnejši, racionalnejši, tudi zrelejši. Trgovci opažajo, da je potrošnika v današnjih časih izredno težko definirati kot kdajkoli. Težava je predvsem previdnost in zadržanost kupcev pri nakupu, pravijo. Kupujejo manj, a ne nujno tudi ceneje. Po trgovinah se potrošniki sprehajajo s prodajnim letakom, kar pomeni, da dobro obvladujejo poznavanje cenovnih pozicioniranj različnih trgovcev ter so zelo občutljivi na razlike v cenah, kupujejo v več trgovinah. Če pa pogledamo še s strani potrošnika, ki se sooča s problemi pri najemanju kreditov ali leasingov, kot tudi velike agresivnosti in 'nevarnosti' pri akcijah ponujanja popustov in nizkih cen. Vedno več je (uničujočega) komuniciranja na temo razprodaj in super popustov (razprodaje za oblačila in obutev so 2x letno, avtomobilisti in še kdo, jih imajo že vsak mesec!?). Blagovne znamke so v teh časih še pomembnejše, pravijo sogovorniki, a ne same po sebi. Blagovna znamka mora biti gonilna sila razvoja trendov, potrošniških navad in zato mora stalno iskati ravnotežje med potrošnikom, trgovcem in samo seboj. Hitro prilagajanje trgu in razmišljati nekaj korakov dlje je ključnega pomena za uspeh. V prihodnjih letih bodo uspešne predvsem blagovne znamke z dolgoročno vizijo, jasno opredeljenimi vrednotami in cilji, kot tudi nenazadnje z urejeno lastniško strukturo. 27

Kapital 579 2810 2013.indd 43

11/6/13 4:08 PM


BLaGovne znaMke JANJA MuMLEK

naslovna

izdeLki ČiM BoLJ korisTni Vpliv blagovne znamke na potrošnike in kako ohranjati aktivne potrošnike Kako se lotevati večnega izziva. Po raziskavi Trusted Brand 2013 sta med globalnimi znamkami, ki jim Slovenci najbolj zaupamo, tudi NLB in Zavarovalnica Triglav. Manja Gradišek iz Sektorja za upravljanje odnosov s strankami in marketing, NLB pojasnjuje, da je danes zaupanje strank težko graditi oziroma ga ohraniti. “Ker verjamemo, da je v bančništvu prav odnos in servis tisto, kar gradi dolgoročno partnerstvo, se osredotočamo predvsem na razvoj in poenostavitev poslovnih procesov, tako na strani prebivalstva kot pravnih oseb. Želimo, da so naše storitve koristne za stranke.” Tudi v Zavarovalnici Triglav pravijo, da morajo v obdobju, ko se navade potrošnikov korenito spreminjajo, hitro prilagoditi z razvojem novih zavarovalnih produktov, prilagoditi obstoječim in uvesti nove tržne poti ter spodbuditi učinkovitost prodajnih akcij. “Ena od konkurenčnih prednosti Zavarovalnice Triglav je naša lastna prodajna mreža zavarovalnih zastopnikov, ki pokriva celotno Slovenijo in nam omogoča, da kar najbolje spoznavamo stranke in z njimi gradimo odnos. Zavedamo se, da je v težavnih časih ljudem še kako pomembno, koliko odštejejo za zavarovanja, zato jim skušamo stopati nasproti z dobrimi produkti in z različnimi ponudbami, ki vsebujejo popuste,” še k temu dodajo na

28 Kapital 579 2810 2013.indd 32

Zavarovalnici Triglav. Kot primer razvoja produktov izpostavljajo Triglav komplet, ki na enostaven in pregleden način nagrajuje zvestobo zavarovancev Zavarovalnice Triglav. Ker sodobni način poslovanja uspešnega podjetja sledi zahtevam in potrebam strank, imajo stranke iz leta v leto več možnosti za sklepanje zavarovanj prek spleta. Predvidevajo, da se bo ta rast v prihodnje nadaljevala, zato želijo na spletu ponuditi možnost sklepanja čim širše palete zavarovanj.

Iskanje novih skupin potrošnikov. Mag. Simon Furlan, direktor Sektorja za marketing, Telekom Slovenije o iskanju novih potrošnikov pravi: “Pomembno je, da svoje uporabnike poznamo, da poznamo in razumemo njihove komunikacijske navade in potrebe ter da se nanje odzivamo, in sicer tako s samim

načinom komunikacije kot s prilagajanjem ponudbe. Na področju telekomunikacij, kjer je razvoj izredno hiter, je pomembno, da znamo predvideti tudi prihodnja pričakovanja in ravnanja uporabnikov. Tako menimo, da bodo uporabniki telekomunikacijskih storitev, pa naj gre za fizične osebe ali podjetja, v prihodnje zahtevali še bolj optimalne prilagoditve in tehnologijo, ki bo uporabna, učinkovita, zabavna, preprosta in predvsem takšna, da jim bo poenostavljala življenje in odpirala priložnosti. S tem si bodo zagotovili še večji občutek svobode in ustvarjanja. In tem trendom sledimo tudi pri komunikaciji z njimi.” V zadnjih letih se je družba Petrol srečevala s številnimi izzivi, saj se je z vztrajnim nizanjem novosti in sledenjem trendom prestrukturirala oz. razvila iz trgovca z naftnimi derivati v energetsko družbo s celovito ponudbo svetovanja in prodaje vseh vrst energije na enem mestu. “Temu primerno smo v zadnjih letih prilagodili tudi vse naše korporativne komunikacije in tudi slogan, ki jasno opisuje Petrol - Energija za življenje,” pojasnjujejo pri Petrolu in dodajajo, da so prepričani, da prihodnost pripada tistim, ki si upajo in imajo jasne cilje, saj potrošniki cenijo tiste blagovne znamke, ki izzivajo in premikajo meje. Ključna je izdelana strategija nastopa, ki z odlično uporabniško izkušnjo privablja nove potrošnike. “Slednje

KAPITAL 8.11.13 11/6/13 4:11 PM


a tema

Potrošniki cenijo tiste blagovne znamke, ki izzivajo in premikajo meje

mag. Simon Furlan

direktor Sektorja za marketing, Telekom Slovenije

“V Telekomu Slovenije komunikaciji z obstoječimi in potencialnimi uporabniki naših storitev namenjamo zelo veliko pozornosti. Pri tem aktivno spremljamo navade in trende, ki se pojavljajo pri posameznih ciljnih skupinah, pri čemer so seveda predvsem mladi izredno dinamični.”

skušamo integrirati v našo zgodbo, prepričati k nakupu in celo navdušiti k širjenju izkušnje s prijatelji. Razumevanje ciljnih skupin je temelj učinkovitega komuniciranja. Z dobro analizo spoznamo, kdo je naš obiskovalec, kakšne so njegove potrebe. Prepričani smo, da bolj kot se poglobimo v vsakdanje življenje tistega, ki ga nagovarjamo, bolj se mu bomo približali. Zastavljamo si vprašanja, v čem smo drugačni od konkurentov, kdo so naši potrošniki, kaj od nas pričakujejo, zakaj in kako naš obiskovalec postane zvest kupec,” še

k temu dodajajo pri Petrolu. Renault nove skupine potrošnikov nagovarja z novimi izdelki. V letošnjem letu je najbolj opazen primer tega novi Renault Captur, avto iz segmenta t.i. križancev (“crossover”). “To je segment, kjer Renault do letošnjega leta še ni bil prisoten. V nasprotju z večino drugih ponudnikov smo ocenili, da glavnina kupcev teh križancev takega vozila ne kupuje zaradi vožnje po terenu, ampak zaradi višjega sedenja, boljše preglednosti in lažje vožnje po slabših cestah zaradi višjega podvozja. Temu smo prilagodili

Po raziskavi Trusted Brand 2013 Med globalnimi znamkami Slovenci najbolj zaupamo blagovnim znamkamRenault

(avtomobili), Gorenje (gospodinjski aparati), HP (osebni računalnik), Nokia (mobilni telefon), Mobitel (ponudnik mobilne telefonije), Canon (kamera, fotoaparat), Sonček (turistična agencija), NLB (banka), Mastercard (plačila/kreditna kartica), Zavarovalnica Triglav (zavarovalnica), Siol (ponudnik internetnih storitev), Petrol (bencinski servis), Cedevita (vitaminski dodatki), Lekadol (protibolečinske tablete), Lekadol Plus C (tablete za lajšanje prehlada), Head & Shoulders (izdelki za nego las), Max Factor (ličila), Nivea (negovalna kozmetika za kožo), Ariel (pralni prašek) in

Nestle (kosmiči za zajtrk).

Lokalno pa prednjačijo blagovne znamkeFructal (sokovi),

Lego (igrače), Zala (ustekleničena voda), Laško (pivo), Barcaffe (kava), Ljubljanske mlekarne (mleko), Rama (margarina), Mercator (nakupovalni center), Dormeo (ležišča), Jupol (barve za dom), KD (investicijske družbe in vzajemni skladi), Telekom Slovenije (ponudnik telekomunikacijskih storitev), Pop TV (televizijska postaja), Val 202 (radijska postaja), Slovenske novice (dnevni časopis), Knorr (instant juha), Radenska (gazirana voda), 1001 Cvet (čaj), Orbit (žvečilni gumi) in AJM (proizvajalec oken in vrat) …

videz, tehnologijo in ceno vozila. Kot kaže, je to uspelo, saj je Captur po le nekaj mesecih postal najbolj prodajan avto v svojem razredu. Drug primer je personalizacija vozil. Z novim Cliom smo kupcem ponudili,da si za zgolj nekaj sto evrov svoj avto personalizirajo - s pomočjo nalepk in dodatne opreme naredijo toliko drugačen, da njihov Clio resnično postane individualen, drugačen avto. Da je šlo kljub zahtevnim časom za pravo odločitev, dokazuje delež tako personaliziranih vozil, saj si vedno več ljudi želi nekaj 'osebnega' na svojem vozilu,” pravijo pri Renaultu.

Obvladovanje odzivov na različnih trgih. Pri družbi Petrol se s komunikacijsko dovršenimi, dinamičnimi in trendovskimi kanali približujejo do potrošnika z dialogom. Celostno in strateško pokrivajo vse vrste svetovanj in storitev ter ustvarjajo edinstveno uporabniško izkušnjo, tudi s pomočjo novih tehnologij. “Celotno komunikacijo vedno pretehtamo in ustrezno prilagodimo zahtevam lokalnih trgov, saj so velikokrat posebnosti in značilnosti prevelike, da bi jih lahko enostavno samo prenesli iz enega na drugi trg.” Manja Gradišek iz NLB pravi: “Izzivi, s katerimi se v današnjih okoliščinah sooča NLB, so povsem drugačni od tistih izpred slabega desetletja nazaj. Posledice gospodarske krize in nekaterih slabih preteklih odločitev se odražajo tudi na ugledu banke, ki je zaradi njene trenutne pozicije pogosto tarča javnih napadov. Ponudbo

29 Kapital 579 2810 2013.indd 33

11/6/13 4:11 PM


blagovne znamke I naslovna tema V Zavarovalnici Triglav nove skupine potrošnikov odkrivajo in iščejo z različnimi metodološkimi prijemi, kot so notranje in zunanje raziskave na različnih vzorcih potrošnikov ali napredne analize informacij s ciljem identifikacije novih segmentov potrošnikov. razvijamo tako, da bo dostopnejša, kvaliteto ponudbe za stranke pa nadgrajujemo z vsebinsko dodanimi vrednostmi. Te se med drugim manifestirajo v programu finančnih delavnic, ki ga izvajamo lokalno v naših poslovalnicah, v koristnih vsebinah, ki lahko strankam pomagajo pri finančnih odločitvah ter ne nazadnje v svetovalnih storitvah, ki s podrobnim pregledom osebnih financ strankam omogočajo, da izboljšajo svoje finančno vedenje in izberejo ustrezne finančne produkte. Prav slednje ima pri posameznikih pomembnejšo vlogo, kot se zdi na prvi pogled, saj je skoraj vse v življenju na nek način povezano s financami.” V Zavarovalnici Triglav nove skupine potrošnikov odkrivajo in iščejo

z različnimi metodološkimi prijemi, kot so notranje in zunanje raziskave na različnih vzorcih potrošnikov ali napredne analize informacij s ciljem identifikacije novih segmentov potrošnikov. V Skupini Triglav se lokalni trgi in status na teh trgih med seboj precej razlikujejo. “A čeprav govorimo različne jezike, vsi razumemo, kaj pomeni biti nosilni steber razvoja storitev in prepoznavna blagovna znamka, ki simbolizira kakovost, stabilnost in vzbuja zaupanje.”

Apple in Google prehitela Coca-Colo. Prvič v štirinajstletni zgodovini poročila o najboljših globalnih blagovnih znamkah, ki ga letno pripravlja mednarodna raziskovalna družba Interbrand, se je

Pri družbi Petrol se s komunikacijsko dovršenimi, dinamičnimi in trendovskimi kanali približujejo do potrošnika z dialogom.

30 Kapital 579 2810 2013.indd 34

morala Coca-Cola odpovedati prvemu mestu na lestvici. Na vrh se je tokrat povzpel Apple, Google, ki je bil lani četrti, je zdaj na drugem mestu, Coca-Cola pa je zdrsnila na tretje mesto. Coca-Cola se je kar trinajst let zapored trdno držala prvega mesta na lestvici stotih najboljših blagovnih znamk, letos pa je morala priznati premoč dveh tehnoloških znamk, Appla in Googla. Med prvo deseterico najboljših blagovnih znamk na svetu so še IBM, Microsoft, GE, McDonald's, Samsung, Intel in Toyota. Skupna vrednost vseh stotih blagovnih znamk na Interbrandovi lestvici se je na letni ravni povečala za 8,4 odstotka in znaša 1.500 milijard dolarjev.

P&G-jeva kampanja za Soči 2014. Procter & Gamble (NYSE: PG), ki ima status globalnega olimpijskega partnerja, je 28.10. zagnal kampanjo “Hvala, mama” s predstavitvijo serije filmov Vzgoja olimpijca, v katerih nastopajo Olay® športnica Lindsey Vonn (ZDA), Gillette® športnik Felix Neureuther (Nemčija) in Sven Kramer (Nizozemska) ter Pantene® športnica Elena Ilinjik (Rusija). Kampanjo, ki se pričenja točno 100 dni pred otvoritvijo zimskih olimpijskih iger 2014 v Sočiju, podpira več kot petnajst blagovnih znamk P&G po vsem svetu, med drugim Pampers®, Head & Shoulders® in Covergirl®. P&G-jeva kampanja za Soči 2014 bo zaživela preko prepoznavnih blagovnih znamk in njihovih navdihujočih kampanj. ■

KAPITAL 8.11.13 11/6/13 4:11 PM


komentar MIRO KLINE

strokovnjak za komuniciranje in marketing, visokošolski učitelj, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

RECEPT ZA USPEH:

POPOLNA PREDANOST ZNAMKI “Zame je ena največjih znamk LEGO, ki je tudi na lestvici globalnih znamk blizu samega vrha. Ta je navkljub svoji globalizaciji ostala znamka družinskega podjetja s sedežem tam, kjer je nastalo, v majhnem podeželskem danskem mestecu.”

Kaj se je zgodilo s slovenskimi blagovnimi znamkami? O slovenskih blagovnih znamkah:

o tistih ki jih več ni oziroma niso več slovenske ter o tistih, ki so še ostale. Tukaj vas moram najprej opomniti, da bodo znamke, ki so jih kupili tujci skupaj s podjetjem s proizvodnjo v Sloveniji, bodo za vedno ostale slovenske. Zaradi tega bom navedel primer znamke Fructal. Brez tega porekla – imenovanega “Mali slovenski eden” izgubi velikanski del vrednosti ali premoženja znamke. Torej bi takšno dejanje lahko bilo pogubno za novega lastnika. Zaradi takšnega razumevanja stanja ocenjujem, da je tako prej uvedba znamke Fruc kot sedaj še njegova širitev v Fruc ISO napaka, strel v lastno koleno, ki razjeda premoženje korporacijske in blagovne znamke Fructal. Tudi zaradi tega so se že morali začeti odpovedovati sloganu “v sodelovanju z naravo”. Razmerje 90 odstotkov vode in 10 soka ne ustreza konceptu raja, ki ga kodira njegova celostna podoba. Še manj pa izotonična pijača, ki dodaja takšni kombinaciji še različne umetne substance. Seveda jih lahko proizvajajo tovrstne izdelke, a jih nikakor ne smejo znamčiti niti s šibkim indosiranjem znamke, kar je v svojem bistvu fruc(tal). Zanjo zagotovo nimajo dovoljenja s strani Fructalu zvestih potrošnikov.

Najboljša globalna znamka. Zame je ena največjih znamk LEGO, ki je tudi na lestvici globalnih znamk blizu samega vrha. Ta je navkljub svoji globalizaciji ostala znamka družinskega podjetja s sedežem tam, kjer je nastalo, v majhnem podeželskem danskem mestecu. Še vedno se drži principa, da se financira zgolj z lastnim denarjem. Posledično je z lahkoto prebrodilo tudi zadnjo finančno krizo. Ta popolna predanost skrbi za svoje potrošnike, ki se kaže skozi princip kakovosti in nenehnega inoviranja. Zato ni presenetljivo, da ustvarja tri četrtine svoje prodaje z novimi in novimi izdelki, pa naj gre za plastične kocke ali spletne računalniške igrice. Starše opozarja, da otroci zrastejo v uspešne odrasle s kultiviranjem kreativnosti in domišljije. Vse to danes poteka preko dialoga na spletu, ki ga dejansko generirajo uporabniki. Vse to počnejo graditelji prihodnosti, ki so jih in jih še vedno soustvarjajo lastniki in zaposleni v podjetju LEGO. ■

“Znamke, ki so jih kupili tujci skupaj s podjetjem s proizvodnjo v Sloveniji, bodo za vedno ostale slovenske.”

31 Kapital 579 2810 2013.indd 22

11/6/13 4:12 PM


BLAGOVNE ZNAMKE

naslovna tem

DR. MAJA MAKOVEC BRENČIČ

prorektorica Univerze v Ljubljani, EF UL ter predsednica DMS Tisto, kaj je kriza prinesla znamkam je gotovo to, da smo porabniki mnogo bolj preudarni v nakupnem izboru in premišljeni v porabi; v nakupni proces se vključujemo drugače kot smo se nekoč.” 32 Kapital 579 2810 2013.indd 19

KAPITAL 8.11.13 11/6/13 4:14 PM


a tema

Tudi slovenske znamke so kakovostne, izvirne in imajo konkurenčne prednosti JANJA MUMLEK

“Časi, ko je potrošniška mrzlica poganjala znamke, so mimo” KAPITAL: Katera je po vašem mnenju

FOTO:Aljaž Hafner

dobra blagovna znamka in kakšne lastnosti izraža? Dr. M. M. Brenčič: “Znamka v izvornem namenu in pomenu vsebuje neko označenost, svojstvenost, razlikovalnost od drugih. Dobra blagovna znamka je tista, ki ima jasno sporočilno identiteto, prepoznavno podobo in vrednost, ki znova in znova ohranja ali pritegne nove kupce. Pravzaprav znamka definira identiteto izdelku, po njej se ta tudi razlikuje od drugih izdelkov, sporoča svoje vrednote in gradi osebnost. Dobra znamka ima jasno vizijo in poslanstvo, kupcu zagotavlja konkurenčne prednosti in želene vrednosti. Tradicionalno dobrih znamk je kar nekaj, če npr. pogledamo lestvico Interbrand, se tam na prvih mestih vrednosti znamk v zadnjem obdobju bolj kot ne menja nekaj globalno zelo prepoznavnih in visoko ovrednotenih znamk: Coca-Cola, Apple, Google, IBM, Microsoft, McDonalds. Tudi v Sloveniji imamo nekaj dobrih izdelčnih znamk, ki se kosajo na mednarodnih trgih: npr. Gorenje, smuči Elan, Pipistrelova letala, znamke, kot

so Dormeo, Argeta, Barcaffe, Radenska; pa medorganizacijske znamke, kot so Akrapovič, Riko, Kolektor, Trimo itd. Težko je zajeti vse, še posebej, ker jih je večina predvsem nišnih in nastopajo najpogosteje na medorganizacijskih trgih, torej jih končni kupci pogosto ne prepoznavajo. Res pa je, da nimamo 'velikih' globalnih znamk, kot jih niza Interbrandova lestvica.”

KAPITAL: Glede na globalno krizo,

kakšen vpliv ima blagovna znamka na potrošnike danes in kakšnega je imela pred krizo? Dr. M. M. Brenčič: “Znamka bo vedno imela vpliv na porabnika, saj predstavlja razlikovalnost med izdelki in storitvami enakega ali podobnega namena. Drugo vprašanje pa je, koliko in katere znamke si lahko privoščimo. Npr. avto v svojem osnovnem funkcijskem namenu zadosti porabnika ne glede na to, kakšne znamke je, kako kakovostno pa to zagotovi, je prav domena značilnosti in dejanske vrednosti znamke – njene kakovosti, izvedljivosti, varnosti, uporabnosti, prilagojenosti, moderno-

sti, zanesljivosti … In s tem tudi njene cenovne pozicije. Res pa je, da se kategorije znamk predvsem v srednjih cenovnih razredih vse bolj približujejo in prekrivajo, tudi na zelo podobne načine se borijo za istega porabnika. Prav v tem razredu je v zadnjem času svoj položaj izgubilo kar nekaj znamk, saj porabniki vse bolj posegajo po znamkah 'value for money'. Podobno, kot je to v dnevnih potrošnih dobrinah – če pogledamo obdobje od krize dalje, vse bolj posegamo po diskontnih izdelkih in trgovskih znamkah, pripravljeni smo iskati najbolj ugodne ponudbe pri različnih trgovcih. Tisto, kaj je kriza prinesla znamkam je gotovo to, da smo porabniki mnogo bolj preudarni v nakupnem izboru in premišljeni v porabi; v nakupni proces se vključujemo drugače kot smo se nekoč, tudi zaradi dostopnosti komunikacijskih poti in s tem vse večje informiranosti, vedenju o znamkah, njihovih primerjavah; večje nakupe tudi odlagamo in vse bolj skrbno izbiramo, katera znamka nam je v resnici dosegljiva glede na naš razpoložljivi dohodek; vse večkrat se vprašamo, kaj res

Vzemimo vzpon Appla – nas, uporabnike je prevzel z novimi koristmi – enostavnimi in drugačnimi, uporabniku prijaznimi rešitvami, drugačnostjo oblikovanja, pričakovano zanesljivostjo in prepričljivostjo tehnologije.” 33

Kapital 579 2810 2013.indd 20

11/6/13 4:14 PM


blagovne znamke I naslovna tema

Po podatkih Trženjskega monitorja DMS porabniki navajajo, da v splošnem zmanjšujejo zvestobo blagovnim znamkam, še vedno pa ohranjajo zvestobo do slovenskih blagovnih znamk.” potrebujemo. Tega se morajo ponudniki, razvijalci, strategi znamk, tako izdelčnih kot storitvenih, še kako zavedati. In vse to je prineslo obdobje krize.”

na starost. Res je, da so mlajše generacije prežete s komunikacijsko tehnologijo in v njej tudi močno angažirane, a starost nikakor ni omejitev. Digitalno, e-, mobilno opismenjevanje je prisotno povsod, je pa res, da starejše generacije kupcev še vedno ohranjajo klasično prepoznavanje ponudb bolj kot mlajše. A vendarle, vzpodbude, dražljaji, tudi za nakupe, so prav v teh novih poteh močno prisotni in za ponudnike in trgovce priložnost.”

KAPITAL: Kako se lotiti celostnega

razvoja blagovne znamke danes oziroma kako doseči preboj in nadaljevati z rastjo znamke? Dr. M. M. Brenčič: “Prav z razlikovalnostjo – funkcijsko, izkustveno, čustveno. Ob tem, da je kakovost, zanesljivost, dejanska vrednost v zadoščanju porabnikove potrebe predpogoj. Preveč je znamk v eni izdelčni kategoriji (še posebej v dnevnih kategorijah nakupov, npr. vzemimo čokolado, pralne praške, mlečne izdelke), ki ne bi mogle zelo hitro nadomestiti izbora ene znamke z drugo. Te zamenjave se danes dogajajo tudi v storitvenih znamkah, ki so nekoč veljale za zelo tradicionalno zveste – npr. v zavarovalnih, bančnih, finančnih, transportnih storitvah. A bistvo znamke je še vedno: drugačnost, zgodba, nova korist za porabnika, dobra, ponavljajoča se izkušnja z znamko, ki znova in znova potrjuje njeno vrednost. To krepi zaupanje vanjo. Vzemimo vzpon Appla – nas, uporabnike je prevzel z novimi koristmi – enostavnimi in drugačnimi, uporabniku prijaznimi rešitvami, drugačnostjo oblikovanja, pričakovano zanesljivostjo in prepričljivostjo tehnologije. In izjemno zanimivo trženjsko zgodbo, kjer so ključne tržne poti in prodajna storitev, temelječa na znanju, ne pa klasična komunikacija ali drugi tradicionalni trženjski prijemi. Pri tem pa je znamko najtežje ohranjati in hkrati nenehno razvijati. Časi, ko je potrošniška 34 Kapital 579 2810 2013.indd 21

KAPITAL: In kakšno je vaše mnenje o

mrzlica poganjala znamke in ustvarjala visoke rasti le-teh, so mimo, zdaj je čas za druge prepričljivosti do porabnika. In prav te je nenehno težko znova in znova ustvarjati in umeščati na trg. Razvoj novih izdelkov in storitev namreč vseeno zahteva svoj čas, tudi razvoj dopolnilnih funkcionalnih in drugih nadgradenj obstoječih izdelkov ali storitev, obenem pa povpraševanja vendarle ni toliko kot ga je bilo pred krizo 2008, pa tudi ne finančnih virov. To je zahteven dnevni in strateški izziv za upravljalce znamk.”

KAPITAL: Ali lahko nova digitalna orodja za umeščanje novih izdelkov pripomorejo k večjemu osvajanju kupcev oz vse generacije kupcev? Dr. M. M. Brenčič: “Vse bolj smo odzivni in vključeni v nova e-orodja, ne glede

slovenskih blagovnih znamkah, na katere smo lahko ponosni? Dr. M. M. Brenčič: “Predvsem to, da jih skušajmo ohranjati in razvijati naprej. Relativno lahko je namreč znamko umakniti s trga, mnogo težje je znamko znova zgraditi ali jo na novo razviti. Po podatkih Trženjskega monitorja DMS porabniki navajajo, da v splošnem zmanjšujejo zvestobo blagovnim znamkam, še vedno pa ohranjajo zvestobo do slovenskih blagovnih znamk. Zato je še kako pomembno, da v obstoječe slovenske znamke vlagamo, jih razvijamo, a jih hkrati tudi prilagajamo aktualnim razmeram trgov in zmožnostim porabnikov. Tudi veliki proizvajalci in ponudniki prepoznavnih globalnih znamk so ta prilagajanja hitro vnesli bodisi v poenostavljanja izdelkov, iskanja novih tržnih niš, rešitev in ponudb za segmente, ki imajo vse bolj omejen dohodek. V vsem tem so izzivi tudi za slovenske znamke. A kar je najpomembneje: zaupajmo jim še naprej. So kakovostne, izvirne in imajo konkurenčne prednosti. Le-te pa je vse težje obraniti.”  n KAPITAL 8.11.13 11/6/13 4:14 PM


naslovna tema

BLAGOVNE ZNAMKE

JERNEJ BAJDE, GFK Orange

ZAPOMNLJIVO DOŽIVETJE Kako gradimo blagovne znamke? Kaj pomeni in predstavlja blagovna znamka. Tokrat si poglejmo, kako se ta odnos oblikuje in kako lahko brand managerji aktivno vplivajo na to, kaj nam pomeni in predstavlja blagovna znamka. Pine in Gilmore, pionirja na tem področju, sta že pred 15 leti govorila o t. i. Experience Economy, v kateri podjetja ne ponujajo več le dobrin in/ali storitev, temveč predvsem zapomnljiva doživetja. Številna podjetja temu pristopu sledijo že dolgo, pri tržnih raziskavah pa se tovrstni pogled na blagovne znamke uveljavlja šele zadnja leta. V GfK-ju poleg že omenjenega CBR tako uvajamo tudi ConX, ki ga predstavljamo v nadaljevanju.

Kako razumeti odnos med uporabniki in blagovno znamko. V kontekstu Experience Economy atributi izdelkov ali storitev niso več tako pomembni, v ospredju je celovito doživetje, ki ga ponuja blagovna znamka in na podlagi katerega se oblikuje in razvija odnos med blagovno znamko ter potrošnikom. Z blagovnimi znamkami se srečujemo vsakodnevno in v zelo različnih kontekstih. Vse te interakcije oz. stične točke (XP – experience points) pa lahko pomembno vplivajo na potrošnikov odnos do blagovne znamke. Da lahko popolnoma razumemo odnos med uporabniki in blagovno znamko, je treba opisati in analizirati vse stične točke, čemur je namenjeno orodje ConX. Za razumevanje in strateško gradnjo odnosa z uporabniki moramo najprej definirati

vse mogoče stične točke z blagovno znamko. Pri tem si pomagamo z zemljevidom stičnih točk, ki stične točke razvršča glede na način stika z blagovno znamko (neposredno/posredno) in glede na možnost nadzora stične točke (popoln nadzor/zelo omejen nadzor). Ko definiramo potencialne stične točke, s pomočjo kvantitativne raziskave analiziramo, s katerimi stičnimi točkami imajo potrošniki stik in kdo ima stik s posamezno stično točko. Vse stične točke analiziramo tudi z vidika zapomnljivosti in vtisa, ki ga pustijo (pozitiven ali negativen). S pomočjo odprtih vprašanj ključne stične točke analiziramo tudi podrobneje. Tako dobimo podroben opis izkušnje s stično točko, s pomočjo katerega je mogoče optimizirati posamezne stične točke.

Podjetja ne ponujajo več le dobrin in/ali storitev, temveč predvsem zapomnljiva doživetja.

Osnovni rezultati ConX zajemajo: a) opaznost stičnih točk (njihov pomen za posamezne ciljne skupine); b) heat mapza posamezno stično točko (anketiranci zapomnljivost in vtis posamezne stične točke ne ocenjujejo na Likertovih lestvicah, ampak na posebnem interaktivnem kvadrantu, kar nam omogoča prikaz heat map); c) ConX oceno posamezne stične točke (indeks, s katerim spremljamo uspešnost na posamezni stični točki, omogoča preprosto primerjavo med merjenji in primerjavo s konkurenti); d) podrobnejše opise ključnih stičnih točk (stične točke, ki so zelo zapomnljive in pustijo izrazito negativen ali pozitiven vtis).

Prvi preizkuševalci vplivajo na druge. Osnovne rezultate ConX običajno nadgradimo s povezavo s CBR, pri čemer analiziramo, kako posamezne stične točke vplivajo na razvoj odnosa z blagovno znamko. Tako lahko prepoznamo stične točke, ki pomembno vplivajo na poglobitev odnosa oziroma na katerih se odnos lomi. Pomembno vlogo pa igrajo tudi rezultati na posameznih podskupinah, ki so za blagovno znamko posebej pomembne. Tako se npr. na področju telekomunikacij običajno posebej posvetimo LEC-om (leading edge consumers), ki prvi preizkušajo novosti in s priporočili pomembno vplivajo tudi na druge. ■

_____ Viri: - Pine, J. B., Gilmore, J. H. (1998): Welcome to the Experience Economy. Harvard Business Review. - Allen, D. R. (2012): Transcending Brand and Loyalty – Rethinking the Customer Experience. Quirk’s Marketing Research Review.

35 Kapital 579 2810 2013.indd 44

11/6/13 4:14 PM


v središču

JAVNE DRAŽBE NINO PIRTOVŠEK

Nepremičnine na javni dražbi Prodaja nepremičnin v postopku izvršbe in kaj ni predmet izvršbe Nepremičnine se v zadnjem času prodajajo v tako majhnih količinah, da bi lahko govorili o mrtvem nepremičninskem trgu. Res je, da ima večina nepremičnin precej visoko, če ne že nerealno ceno. V zadnjem letu je GURS pričel popisovati objekte in njihovo vrednost, ki se zelo razlikuje od tržne. Kaj pa javne dražbe? Ponavadi lahko tukaj stvari kupite precej ceneje kot na samem trgu, le ponudba je omejena. Prodaja nepremičnine v postopku izvršbe. Prodaja nepremičnine je eno izmed izvršilnih dejanj v postopku izvršbe, ki sledi zaznambi sklepa o izvršbi v zemljiški knjigi in ugotovitvi vrednosti. Vrednost ugotovi sodišče na podlagi cenitve sodnega cenilca in pri določitvi vrednosti upošteva tudi morebitne pravice, ki ostanejo na nepremičnini tudi po prodaji. Vrednost nepremičnine sodišče ugotovi na podlagi cenitve sodnega cenilca in pri določitvi vrednosti upošteva tudi morebitne pravice, ki ostanejo na nepremičnini tudi po prodaji.

Prodaja nepremičnine poteka:

1. javna dražba Nepremičnine se ne morejo prodati pod ugotovljeno vrednostjo. 2. javna dražba Nepremičnine se lahko prodajo pod ugotovljeno vrednostjo, a ne pod 1/2 (eno polovico) ugotovljene vrednosti. Lahko pa se kupec z upniki z izjavo na zapisnik na sodišču sporazume, da se nepremičnina proda za ceno nižjo od ugotovljene vrednosti, ali za ceno nižjo od polovice ugo-

36 Kapital 579 2810 2013.indd 23

tovljene vrednosti. Po dražbi sodišče izda sklep o domiku najboljšemu ponudniku. Uspeli ponudnik mora po dražbi plačati kupnino v roku, ki je bil določen v odredbi o prodaji. V primeru, da to ne stori, sodišče pozove na plačilo kupnine drugega najboljšega ponudnika oziroma naslednje najboljše ponudnike po vrsti, ki v to privolijo in podajo izjavo v zvezi s povezanimi osebami. Po plačilu kupnine sodišče izda sklep o izročitvi nepremičnine kupcu, ki je potreben za vpis nepremičnine v zemljiško knjigo. Nato se lahko ureja vpis v ze-

mljiško knjigo. Z vpisom lastninske pravice na kupca se izbrišejo tudi vse pravice in bremena, za katere je sodišče odločilo v sklepu o domiku.

Kdo lahko sodeluje na javni dražbi? Na javni dražbi lahko sodeluje vsakdo, prav tako tuje fizične in pravne osebe. Za sodelovanje je potrebno pravočasno vplačati varščino. Pri tem pa je treba upoštevati, da tuje fizične in pravne osebe iz določenih držav v skladu z zakonodajo Republike Slovenije ne morejo pridobiti lastninske pravice na nepremičninah (Rusija, Ukrajina in druge tako imenovane tretje države.) Ni pa nobenih omejitev za tuje fizične in pravne osebe držav članic EU, EGP, OECD in ZDA. Tuje fizične in pravne osebe iz držav kandidatk za vstop v EU (Hrvaška, Makedonija, Srbija, Črna gora ...) pa morajo kot uspešni ponudniki na javni dražbi nepremičnin pridobiti od Ministrstva za pravosodje RS odločbo o obstoju vzajemnosti. Na drugi strani pa kupec nepremičnine ne more biti dolžnik, sodnik, izvršitelj ali kdo drug, ki uradno sodeluje pri prodaji. Upoštevati je treba, da tuje fizične in pravne osebe iz določenih držav v skladu z našo zakonodajo, ne morejo pridobiti lastninske pravice na nepremičninah (Rusija, Ukrajina in druge tako imenovane tretje države). Nepremičnina na javni dražbi se lahko proda tudi, če je prisoten le en ponudnik. Sodišče pa lahko na predlog stranke v izvršilnem postopku glede na okoliščine preloži prodajo nepremičnine.

KAPITAL 8.11.13 11/6/13 4:15 PM


Stvarne služnosti na nepremičnini z njeno prodajo ne prenehajo

Kupec nepremičnine v postopku izvršbe dobi stvar prosto vseh zastavnih pravic, hipotek, zemljiškega dolga. Vknjižene zastavne pravice in zemljiški dolg preneha na tej nepremičnini, ko postane sklep o izročitvi kupcu pravnomočen. Kako varen je nakup nepremičnine na javni dražbi? Kupec nepremičnine v postopku izvršbe dobi stvar prosto vseh zastavnih pravic, hipotek, zemljiškega dolga. Vknjižene zastavne pravice in zemljiški dolg preneha na tej nepremičnini, ko postane sklep o izročitvi kupcu pravnomočen, čeprav zastavni upniki oziroma upniki zemljiškega dolga niso popolnoma poplačani. Praviloma so možni tudi dogovori, da kakšna zastavna pravica ostane, a se za toliko zmanjša kupnina.

S prodajo nepremičnine ne prenehajo stvarne služnosti. Stvarne služnosti na nepremičnini z njeno prodajo ne prenehajo. S prodajo nepremičnine ne prenehajo osebne

služnosti, stvarno breme, stavbna pravica, ki so bile vpisane v zemljiški knjigi pred pravicami zastavnih upnikov oziroma upnika, na predlog čigar je sodišče dovolilo izvršbo ter upniki zemljiškega dolga. Vendar pa obstoj takih pravic sodišče upošteva pri ugotovitvi vrednosti nepremičnine, prav tako je kupec pred nakupom z obstojem teh pravic seznanjen v sklepu o prodaji. Druge osebne služnosti, stvarna bremena in stavbne pravice s prodajo nepremičnine prenehajo razen, če se imetniki teh pravic s kupcem drugače dogovorijo. S prodajo nepremičnine ne preneha najemno ali zakupno razmerje, v tem primeru kupec postane novi najemodajalec ali zakupodajalec. Lahko pa kupec odpove najemno ali zakupno pogodbo

Praktični primer: V zarubljeni nepremičnini živijo ljudje tretjega pomena (niso sorodniki dolžnika)?

Ko kupec pravno-formalno postane nov lastnik nepremičnine, imajo tisti, ki bivajo, določen nek rok, v katerem morajo izprazniti hišo (seveda lahko lastnik dovoli, da se biva še dlje časa ipd..). V kolikor nočejo po poteku roka izprazniti hiše, je potrebno opraviti oz. predlagati t.i. deložacijo s sodnim izvršiteljem.

Zarubljena nepremičnina se deli med 3 osebe, od katerih ima vsak v lasti 1/3, ter od katerih le ena oseba dolguje.

Vsak solastnik lahko ustanovi hipoteko na svojem idealnem deležu brez soglasja drugih solastnikov. (2) Za pogodbeno ustanovitev hipoteke na celotni nepremičnini, ki je predmet solastnine, je potrebno soglasje vseh solastnikov. (3) Če je nepremičnina v skupni lastnini, je lahko hipoteka ustanovljena le na nepremičnini kot celoti.

z odpovednim rokom enega meseca, če je bila najemna ali zakupna pogodba sklenjena po pridobitvi upnikove zastavne pravice oz. zemljiškega dolga na tej nepremičnini.

Kaj ni predmet izvršbe! Predmet izvršbe niso: 1. obleka, obutev, perilo in drugi predmeti za osebno rabo ter posteljnina, posoda, pohištvo, štedilnik, hladilnik, pralni stroj in druge za gospodinjstvo potrebne stvari, kolikor je vse to nujno potrebno dolžniku in članom njegovega gospodinjstva; 2. hrana in kurjava, potrebni dolžniku in članom njegovega gospodinjstva za šest mesecev; 3. delovna in plemenska živina, kmetijski stroji in druge delovne priprave, ki so dolžniku kmetu nujni za kmetijsko dejavnost, ter seme za uporabo na njegovem gospodarstvu in krma za živino za štiri mesece; 4. predmeti, ki so dolžniku, ki opravlja javno službo ali znanstveno, umetniško ali drugo delo kot poklic, nujno potrebni za opravljanje njegovega dela; 5. gotovina dolžnika, ki ima stalne mesečne prejemke, do mesečnega zneska, ki je po zakonu izvzet iz izvršbe, v sorazmerju s časom do naslednjih prejemkov; 6. redi, medalje, vojne spomenice in druga odličja in priznanja, poročni prstan, osebna pisma, rokopisi in drugi osebni dolžnikovi spisi ter slike oziroma fotografije družinskih članov; 7. pripomočki, ki so bili dani invalidu ali drugi osebi s telesnimi hibami na podlagi predpisa, ali si jih je sam nabavil, in so nujni za opravljanje njegovih življenjskih funkcij. n

37 Kapital 579 2810 2013.indd 24

11/6/13 4:15 PM


POKOJNINE

poslovne finance

mag. Karmen Darvaš Šega, Finančna hiša d.o.o.

Rešitev za pokojnino Kako lahko podjetje delavcu omogoči dodatno pokojninsko varčevanje Podjetniki pozor! Kako omogočiti delavcu pokojninski dodatek, da ima čim večji davčni in finančni izkoristek. PROBLEM:Javne pokojnine se znižujejo, pogoji upokojevanja se slabšajo iz dneva v dan, tako da je vsak državljan prisiljen poskrbeti za svoj bodočo dodatno pokojnino, če si bo želel zapolniti svojo pokojninsko luknjo. Je pa to v praksi veliko težje, saj tudi dohodki delavcev niso bajni, zaradi vse višjih življenjskih stroškov, kreditnih in drugih obveznosti jim je skozi mesec vedno težje preživeti, kaj šele zadostno dodatno varčevati za dovolj visoko pokojnino. Istočasno pa tudi časi za podjetnike niso idealni in marsikatero podjetje posluje zgolj za preživetje. Tako smo se podali na pot iskanja rešitev, kako bi lahko delavcu podjetje omogočilo dodatno pokojninsko varčevanje, kjer bi oba pridobila in se podjetje ne bi dodatno finančno obremenjevalo. Delavcu bi podjetje omogočilo pokojninsko varčevanje, to varčevanje za podjetje ne bi predstavljalo dodatnih stroškov oz finančnih obremenitev. Na koncu bi bila oba zadovoljna, saj bi bil delavec dodatno stimuliran. Za kaj pravzaprav gre?

REŠITEV:V okviru kolektivnega prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja lahko podjetja omogočijo svojim delavcem, da se odvajajo sredstva za pokojninski namen iz bruto plač, ob tem pa delavec prejme na osebni varčevalni račun, odprt pri pokojninski družbi, dvakrat višji znesek. Kako to zgleda v praksi? Če zaposleni pri kolektivnem varčevanju financirajo sami, se to plačuje iz bruto plače, zato se jim že na mesečni ravni znižuje osnova za odmero akontacije dohodnine. Davčno olajšavo tako posameznik tu uveljavlja že tekom leta. Vplačana sredstva se zbirajo na osebnih varčevalnih računih zaposlenih in so izključno njihova last. Za podjetje je znesek,

Koliko bi delavec pridobil pokojnine iz tega naslova? Če je star 30 let in bi se mu odvajalo v okviru varčevanjana

ki ga nameni za varčevanje zaposlenih, končni strošek, na katerega ni potrebno plačevati nobenih prispevkov. Obenem podjetje uveljavlja davčno olajšavo pri odmeri davka na dobiček v celotnem znesku. Delavec, ki ima na primer bruto plačo 1.300 EUR, je upravičen do 5,844 % od bruto plače varčevati za pokojnino, da mu gre ta znesek v davčno olajšavo. Torej, v primeru 1.300 EUR bruto plače, bi znesek za varčevanje znašal 76 EUR. Če delodajalec zniža bruto plačo za 76 EUR, prejme delavec na osebni račun samo za 32 EUR nižjo neto izplačilo. Ves znesek v višini 76 EUR pa se mu odvede na osebni račun prostovoljnega pokojninskega varčevanja. Torej če poenostavimo, podjetje delavcu izplačamo za samo 32 EUR nižjo neto plačo, delavcu pa se na njegov osebni račun prilije 76 EUR mesečno oz. 912 EUR letno. Ob tem pa podjetju ni potrebno iskati dodatnih sredstev za delavčevo pokojninsko varčevanje. Za delavca to pomeni na mesečni ravni 44 EUR davčnega izkoristka, kar znese na letni ravni 528 EUR izkoristka, v dvajsetih letih celo 10.560 EUR. Ta davčna ugodnost je možna zaradi davčne olajšave kot razlike med bruto plačo in neto izplačilom. n V sodelovanju z OOZ Logatec lahko izkoristite vsi člani brezplačne informacije in brezplačni individualni posvet z neodvisnimi licenciranimi ekonomisti FINANČNE HIŠE d.o.o. Naročilo svetovalca na info@financnahisa.si ali GSM: 031 759 935

pokojninski račun do 65. leta starosti 76 EUR, bi se zbralo sredstev pri 3 % letni donosnosti 53.128,28 EUR, iz tega naslova bi lahko pričakoval mesečne dodatne dosmrtne pokojnine 243,11 EUR.

38 Kapital 579 2810 2013.indd 2

KAPITAL 8.11.13 11/6/13 4:17 PM


poslovne finance

POKOJNINE

Modra zavarovalnica

Ko podjetje stimulira

Različne oblike financiranja dodatnega pokojninskega zavarovanja Kako uresničiti poslovne cilje. Danes je za podjetje največji izziv razviti vizijo razvoja organizacije in postaviti strategijo za njeno uresničitev, hkrati pa vzpostaviti sistem, ki spodbuja zaposlene, da ji sledijo ter so motivirani za doseganje ciljev organizacije in osebnostni razvoj. Zgolj motivirani in zadovoljni delavci namreč dobro delajo in so zvesti organizaciji, od česar je odvisen tudi njen uspeh. Svoje poslovne cilje lahko uresničite tudi s pomočjo vključitve v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ter tako poskrbite za finančno varnejšo starost svojih zaposlenih. Delodajalec, ki v dobro zaposlenega vplačuje premijo, od tega zneska ne obračuna prispevkov za socialno varnost, vplačana premija pa se zaposlenemu ne všteva v osnovo za dohodnino. Vplačane premije v posameznem letu se priznajo kot davčna olajšava pri davku od dohodka pravnih oseb oziroma pri davku od dohodkov iz dejavnosti. Možne oblike plačevanja premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja: ■■ • premijo v celoti plačuje delodajalec; ■■ • premijo si delodajalec in zaposleni delita – zaposleni iz neto plače; ■■ • premijo si delodajalec in zaposleni delita – zaposleni iz bruto plače. V spodnjih prikazih predpostavljamo, da v dodatno pokojninsko zavarovanje vključimo zaposlenega z

bruto plačo 1500 evrov (1000 evrov neto), ki ob upoštevanju maksimalne davčne olajšave lahko vplača 88 evrov mesečne premije. Maksimalna premija, ki je še predmet davčne olajšave, znaša 24 % plačanih prispevkov PIZ (5,844 % bruto plače), vendar v letu 2013 ne več kot 2819,09 evra.

Premijo v celoti plačuje delodajalec. Mnogi delodajalci so se odločili, da zaposlenim plačujejo maksimalno mesečno premijo. Vplačane premije niso obremenjene z davki in prispevki za socialno varnost, zato je strošek delodajalca enak premiji (88 evrov mesečno), vplačani na osebni pokojninski račun zaposlenega. Če bi se podjetje odločilo zaposlenemu za enak znesek povišati plačo, bi to pomenilo za dobrih 14 evrov višje stroške (16,10 % prispevkov v breme delodajalca – II. bruto), zaposleni pa bi na svoj račun prejel le 50 evrov. Izračun, če premijo plačuje delodajalec

Strošek Bruto plača delodajalca zaposlene(EUR) ga (EUR)

1741

1500

Pokojninski Neto plača račun zaposlene- zaposlenega (EUR) ga (EUR)

1000

1829

1500

1000

1843

1588

1050

0

Znižanje letne davčne osnove delodajalca (EUR)

Znižanje davčne osnove zaposlenega (EUR)

0

0

88*12= 88 1056

0

0

0 0

Premijo si delita delodajalec in zaposleni- zaposleni iz neto plače. Podjetje se določi, da bo zaposlenemu plačal premijo v višini 2,92 % bruto plače, razliko do maksimalne premije si lahko zaposleni doplačujejo sami iz svoje neto plače in za ta del sami uveljavljajo davčno olajšavo

pri svoji osebni dohodninski napovedi. Delodajalec nakaže zaposlenemu 44 evrov na osebni pokojninski račun, preostalih 44 evrov pa zaposleni plača sam. Oba koristita davčno olajšavo za svoj del premije. Zaposleni si s tem zagotovi vračilo dohodnine v višini 141 evrov (ob predpostavki, da nima drugih prejemkov in ne uveljavlja olajšave za otroke). Izračun za premijo, če si delita delodajalec in zaposleni iz neto plače

Strošek Bruto plača delodajalca zaposlene(EUR) ga (EUR)

1741 1785

1500 1500

Pokojninski Neto plača račun zaposlene- zaposlenega (EUR) ga (EUR)

1000 956

Znižanje letne davčne osnove delodajalca (EUR)

Znižanje davčne osnove zaposlenega (EUR)

0

0

0

88

44*12= 528

44*12= 528

Premijo si delodajalec in zaposleni delita- zaposleni iz bruto plače. Delodajalec in zaposleni se lahko dogovorita, da bosta skupaj prispevala k premiji dodatnega pokojninskega zavarovanja. V tem primeru se šteje, da premijo v celoti plačuje delodajalec in zato v celoti koristi davčno olajšavo. Zaposleni dobi na osebni pokojninski račun 88 evrov mesečno, njegova plača pa je nižja le za 25 EUR. V takem primeru je priporočljivo, da delodajalec in zaposleni skleneta aneks k pogodbi o zaposlitvi, s katerim dogovorita znižanje bruto plače. Izračun za premijo, če si delita delodajalec in zaposleni iz bruto plače

Strošek Bruto plača delodajalca zaposlene(EUR) ga (EUR)

1741 1778

1500 1456

Znižanje letne davčne osnove delodajalca (EUR)

Znižanje davčne osnove zaposlenega (EUR)

0

0

0

88

88*12= 1056

0

Pokojninski Neto plača račun zaposlene- zaposlenega (EUR) ga (EUR)

1000 976

39 Kapital 579 2810 2013.indd 67

11/6/13 5:07 PM


poslovne fin

BANČNE GARANCIJE

Težave podjetnikov Bančna garancija – potrebna, a včasih nedostopna Bančna garancija podjetnikom ni nepoznan instrument. Če se prijavljate na javni razpis ali nočete, da kupec znova zamuja s plačili, ali pa morate kupcu zagotoviti, da boste dobro opravili svoje delo – v vseh teh primerih potrebujete garancijo banke, ki bo za vas jamčila, da boste svojo zavezo izpolnili. Kaj je garancija? V skladu z Zakonom o obligacijskih razmerjih (ZOR) je garancija banke samostojna in nepreklicna zaveza banke (garanta) do upravičenca iz garancije, da bo banka plačala garantirani znesek, če naročnik garancije ne bo izpolnil svoje zaveze. Pri garancijskem poslu so običajno udeležene tri stranke, in sicer naročnik (nalogodajalec) garancije, ki da natančna navodila svoji banki za izdajo garancije v korist upravičenca, banka (garant), ki izda garancijo in z naročnikom sklene pogodbo o izdaji garancije (za kar mora naročnik banki predložiti ustrezna zavarovanja) ter upravičenec (koristnik) garancije, ki z garancijo zavaruje svoje interese, ki izhajajo iz sklenjenega osnovnega posla z naročnikom. Običajno se komitenti obračajo na banko kot naročniki garancije, ko zaprosijo za garancijo. Čedalje pogosteje pa prihajajo v banko tudi kot bodoči upravičenci, ko se želijo ustrezno zavarovati za primer pravočasnega plačila ali dobro izpeljanega posla. Pogoj za veljavnost bančne pa garancije je, da je dana v pisni obliki. Vrste garancij. Garancij je več vrst. Glede na namen in vrsto sklenjenega posla poznamo storitvene in plačilne garancije. Storitvene garancije so: garancija za resnost ponudbe - ta je 40 Kapital 579 2810 2013.indd 8

sestavni del ponudbe, ki jo predloži ponudnik, ki želi sodelovati na razpisu; garancija za dobro izvedbo del - ta ščiti naročnika del, da bodo dela dobro, kakovostno in pravočasno opravljena, v nasprotnem mu bo banka povrnila škodo; ter garancija za odpravo napak v garanciji dobi - ta varuje kupca za primer, ko prodajalec ali izvajalec del pravočasno ne odpravi napake v garanciji dobi. Poznamo tudi garancijo za vračilo varščine, garancijo za kmetijstvo in garancijo za zavarovanje plačila carinskega dolga v tranzitnem postopku.

vsem garancije za zavarovanje plačila carinskih, trošarinskih ali davčnih obveznosti ter garancije kupcem stanovanj za vračilo kupnine ali odpravo skritih napak. Največ garancij je še vedno izdanih za resnost ponudbe na razpisih in za dobro izvedbo posla. Poznamo tudi odvisne in neodvisne bančne garancije (garancije na prvi poziv ali brez ugovorov). Pri prvi ima banka vse ugovore iz temeljnega posla, pri drugi pa je zaveza banke popolnoma abstraktna in banka nima nobenega ugovora iz temeljnega posla med naročnikom garancije in upravičencem, temveč le ugovore, ki izvirajo iz samega obligacijskega posla med banko in upravičencem, torej iz bančne garancije same (npr. da niso izpolnjeni vsi pogoji, ki so določeni v bančni garanciji).

V tujini imajo po trikrat več bančnih garancij za isto podjetje z istim premoženjem, kot bi ga imeli v Sloveniji. Plačilne garancije pa so: garancija za pravočasno plačilo blaga in storitev - ščiti prodajalca, da bo dobil pravočasno plačano kupnino ali plačilo za opravljeno storitev; garancija za vračilo avansa - kupcu jo predloži prodajalec za zavarovanje vnaprej plačanega zneska (avansa), ki ga je kupec še pred prejemom blaga nakazal prodajalcu; ter garancija za vračilo kreditov - zavaruje kreditodajalca (običajno banko) za primer nevračila kreditov. Poleg teh poznamo še druge garancije, med katerimi velja omeniti pred-

Prednosti garancij je veliko. Prednosti garancij je ogromno: garancija je navadno plačljiva na prvi poziv upravičenca in je ločena od osnovnega posla. V primeru neplačila oziroma neizpolnitve pogodbenih obveznosti banka izplača upravičencu znesek garancije brez vsakih ugovorov ali dodatnih pogojev in se ne spušča v problematiko osnovnega posla, garancije se lahko uporabljajo v domačem in tudi mednarodnem poslovanju, naročnik s pridobitvijo bančne garancije dokazuje pogodbenemu

KAPITAL 8.11.13 11/6/13 4:20 PM


finance

Banke so pri izdaji garancij še previdnejše, kot so bile v preteklosti

S povečevanjem bančne luknje banke stiskajo podjetja pri pogojih za pridobitev garancije. Zato vse več podjetnikov opozarja, da so ti pogoji že nevzdržni. Hromijo njihov posel in v primerjavi s konkurenco postajajo nesprejemljiv partner pri javnih naročilih. partnerju poslovno resnost in finančno stabilnost, upravičenec se s pridobljeno bančno garancijo izogne tveganju plačilne nesposobnosti pogodbenega partnerja in dobi nepreklicno zavezo banke za plačilo garancijskega zneska ob predložitvi pisne zahteve za plačilo ter izjave, da naročnik garancije ni izpolnil pogodbenih obveznosti. Za zavarovanje izdaje garancije pa banka običajno zahteva enako zavarovanje kot za zavarovanje kreditov.

Težave podjetnikov pri pridobivanju garancij. Bančna garancija žal nekaj stane. Strošek garancije za pravočasno plačilo blaga in storitev znaša v povprečju okoli dva odstotka, kar je zanemarljivo v primerjavi s tem, da podjetnik plačila sploh ne dobi. Tako lahko z bančnimi garancijami in meničnimi poroštvi zmanjšate nevarnosti med poslovnimi partnerji v primeru neplačila oziroma neizpolnjevanja drugih pogodbenih obveznosti v dogovorjenih rokih. Ker pa je kreditna aktivnost v Sloveniji trenutno precej zaspana, podjetniki tožijo nad težavami z pridobitvijo bančnih garancij. Tako eni pravijo, da greš lahko k banki le na kavo, ne pa po kredit. Praksa kaže, da imajo v tujini celo po trikrat več bančnih garancij za isto podjetje z istim premoženjem, kot bi ga imeli v Sloveniji.

Garancije daljše od trajanja posla. Pri vseh javnih naročilih je zahtevana garancija banke za dobro izvedbo del, za odpravo napak, poleg tega se zavarujejo še z zadržanimi sredstvi.

Hkrati s povečevanjem bančne luknje pa banke stiskajo podjetja pri pogojih za pridobitev garancije. Zato vse več podjetnikov opozarja, da so ti pogoji že nevzdržni. Hromijo njihov posel in v primerjavi s konkurenco postajajo nesprejemljiv partner pri javnih naročilih, in to v času, ko lovijo roke za evropska sredstva. Podjetja imajo tako težavo tako na strani naročnikov kot na strani bank. Banke zahtevajo, da za izdajo garancije položijo od 80 do 100 odstotkov vrednosti garancije depozita in ga vežejo za obdobje celotnega trajanja garancije, hkrati pa plačujejo še stroške garancije. To pomeni, da morajo imeti v banki denar vezan za 20 let, kar ni vzdržno. Tuji konkurenti imajo prednost, ker jim dajo njihove banke boljše pogoje. Podjetniki poudarjajo, da je že lani denimo ena velikih tako imenovanih sistemskih bank od njih želela 110-odstotni depozit na vrednost garancije.Opozarjajo tudi na primer, ko gradbeni konzorcij ni

Dejstvo je, da banke nimajo denarja,garancij-

ski potencial podjetij se s tem zmanjšuje, zato banke nočejo dajati garancij brez stoodstotnih depozitov v višini garancije in vezanih za čas trajanja garancije. Tveganj enostavno nočejo sprejemati. To pa seveda pomeni, da svojega dela - financiranja gospodarstva in aktivnosti - ne opravljajo preveč dobro.

dobil garancije na banki, potem pa je na banki kot garant nastopilo eno večje državno podjetje. Banka je pod novimi okoliščinami dala garancijo, kar po njihovem mnenju povsem izkrivlja konkurenco. Dodatna težava je, da ko ima podjetje vezan denar na banki za trajanje ene garancije, ki je daljša od trajanja posla, mora zbrati drug denar za še eno bančno garancijo, če hoče dobiti nov posel. In tako gre iz posla v posel. Depoziti se kopičijo, banke sedijo na njih, podjetja pa nimajo novih poslov, ker nimajo za novo bančno garancijo. Seveda imajo podjetja pri bankah tudi posojila, kakovost teh se nenehno slabša, podjetja so preveč zadolžena, ker ne dobivajo novih poslov, pa še teh posojil ne morejo odplačevati. S tem nastaja začarani krog in še ena nevarna posledica bančne luknje za gospodarstvo. Poleg tega bi se pogosteje morale uporabljati tako imenovane redukcijske klavzule, na podlagi katerih se s potekom časa znesek garancije zmanjšuje.

Bančne garancije dražje iz dneva v dan. Predpisi resda omogočajo tudi druge vrste zavarovanja, vendar se pri javnih naročilih ne uporabljajo. Vsi zahtevajo le bančne garancije, te pa se dražijo iz dneva v dan. Sistemsko to pomeni tveganje, domača podjetja, ki jih banke najbolj stiskajo, bodo vse težje delala pri javnih naročilih v Sloveniji. V tujini so bančne garancije slovenskih bank, zaradi bančnih težav, vredne praktično nič. Podjetja morajo za posle v

41 Kapital 579 2810 2013.indd 9

11/6/13 4:20 PM


bančne garancije i poslovne finance

Ko podjetje naroča garancijo za zavarovanje poslov na tujih trgih, bo banka ocenila kreditno, deželno, valutno in politično tveganje, ki se mu izpostavlja z odobritvijo garancije. tujini pridobiti garancije tujih bank. Garancije slovenskih bank imajo svojo vrednost skoraj le še v poslih v Sloveniji in seveda pri slovenskih javnih naročilih. S tem se zelo povečuje tveganje, da bi zdrave izvajalce zaradi kopičenja zahtev pri bančnih garancijah sredi velikih poslov spravili v insolventnost.

Banka Slovenijev prizadevanjih za reševanje perspektivnih podjetij v težavah opaža precejšnjo pasivnost ali celo odsotnost države kot lastnice, zakonodajalke in nosilke ustreznih ekonomskih politik. Iz Banke Slovenije na pritožbe podjetnikov odgovarjajo, da bodo morali nekaj narediti tudi v realnem gospodarstvu, ker sicer bodo morali naslednje leto spet sanirati banke. Da se bodo morali navaditi, da kreditirajo tudi projekte, ki razen ideje nimajo veliko fizične opreme ali sredstev. Za veliko podjetij so značilni visoka zadolženost, visoki stroški financiranja, težave z likvidnostjo zaradi zamud s plačili, pomanjkanje obratnih sredstev in nesposobnost ali neodgovornost lastnikov za dokapitalizacijo. Podjetja so zato pogosto nesposobna

pridobiti bančne garancije za vračilo avansov in dobro izvedbo del, omejujejo pa jih tudi neustrezne in napačne rešitve ekonomske politike.

Kaj svetujejo banke. Kot že rečeno, se manjša podjetja pritožujejo, da je težje dobiti bančno garancijo kot pred leti, saj so zaradi gospodarskih razmer, predvsem v gradbeništvu, pri izdaji garancij še previdnejši, kot so bili v preteklosti. V bankah zahtevajo enaka zavarovanja za garancije kot prej, po strožjih merilih pa izdajajo garancije za večje posle. Naročnik garancije za večji posel mora tako že ob ponudbi razkriti večino predvidenih podizvajalcev, ti pa morajo banki za odobreno garancijo zagotoviti zavarovanja, ki ustrezajo njihovi udeležbi pri poslu. V bankah pravijo, da si podjetje zagotovi več možnosti za takšno garancijo, kot je potrebuje, če banki predloži razpisno dokumentacijo. Vlogi naj obvezno priloži tisti del razpisne dokumentacije, ki opredeljuje pogoje za izvedbo del in predvidena zavarovanj ponudnika posla. Pomembno je tudi, da podjetje podrobno predstavi svo-

Nasvet podjetjem

In kaj banke svetujejo podjetju, ki ne dobi garancije za dobro izvedbo posla? Podjetje se lahko obrne na drugo banko ali

zavarovalnico. Banke garancije izdajajo po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP 758), pravila, po katerih banke ocenjujejo kreditno sposobnost strank, pa so vezana na posamezne modele, ki jih banke uporabljajo za obvladovanje kreditnih tveganj.

42 Kapital 579 2810 2013.indd 10

je reference in način izpeljave posla ter partnerje, s katerimi bo sodelovalo pri poslu. Ko podjetje naroča garancijo za zavarovanje poslov na tujih trgih, bo banka ocenila kreditno, deželno, valutno in politično tveganje, ki se mu izpostavlja z odobritvijo garancije. Banka pri izdaji garancij upošteva reference, bonitetno oceno in finančno stanje podjetja, ki naroča garancijo, pa tudi višino posla v primerjavi z letnim obsegom njegovega poslovanja in ponujena zavarovanja. Upoštevajo tudi znesek, ročnost, vrsto garancije, vsebino posla, zavarovanje garancije in morebitne zahteve glede predpisanega besedila garancije ali posredniške banke.

Prevzem obveznosti. Banka z izdajo garancije za resnost ponudbe prevzema dve obveznosti. Prvič, da bo banka izvedla plačilo po garanciji, ko podjetje odda ponudbo, pozneje pa ne sklene posla. Drugič, z odobritvijo garancije za resnost ponudbe se banke obveže, da bo izdala tudi garancijo za dobro izvedbo del, s katero jamči, da bo podjetje pravočasno in kakovostno opravilo delo. Prav zato banka pri odločanju o izdaji garancije za resnost ponudbe preverja, ali je podjetje sposobno opraviti dela. Pri tem preverja njegove reference, strokovno usposobljenost in finančni položaj. Ta je pomemben, ker bo podjetje dobilo plačilo za opravljeno delo z zamikom in mora biti delo pripravljeno opraviti, plačati potreben material in delavce.  n

KAPITAL 8.11.13 11/6/13 4:20 PM


Nikoli ni prepozno. Še to jesen pripravite zaloge za svojo jesen! Ali veste, da lahko povišate pokojnino in si hkrati znižate dohodnino za leto 2013? Preden se odločimo za varčevanje, je potrebno razmisliti, kaj pravzaprav želimo od naložbe za jesen svojega življenja. Poleg varnosti in zaupanja, ki sta v današnjih nestanovitnih časih zelo pomembna, so po­membni dejavniki, ki vplivajo na odločitev še donos, prilagodljivost varčevanja (dedo­vanje, mirovanje, itd.) in druge ugodnosti. Dodatno pokojninsko zavarovanje je edino namensko varčevanje za finančno varno starost, ki vam nudi tudi davčno olajšavo.

Ne odlašajte z varčevanjem za starost. Danes nižja dohodnina, jutri višja pokojnina.

080 23 45, info@modra-zavarovalnica.si

Modra zavarovalnica, d.d., Dunajska c. 119, 1000 Ljubljana Najvišji znesek, ki je predmet davčne olajšave, znaša 5,84 odstotka bruto plače, vendar za leto 2013 ne več kot 2.819,09 evrov.

MZ oglas 176x238.indd 1

10/2/13 3:35 PM


ZAV. za PODJETNIKE

poslovne finance JANJA MUMLEK

Ko se kupujejo zavarovanja Priporočljiva zavarovanja za s.p.-je, direktorje - družinskih podjetij Nevarnost izpada dohodka. Lastniki podjetij kupujejo zavarovanja za zaščito veliko stvari: zdravje, življenje, odgovornost, vozila in zaloge … so le nekatera od teh. Toda, kaj se zgodi, če zbolijo ali ne morejo delati dalj časa? Nevarnost izpada dohodka je še toliko večja pri samostojnih podjetnikih, družinskih podjetjih in managerjih. Pri samostojnih podjetnikih in družinskih podjetjih je največkrat večina poslovanja odvisna od ene same osebe. Nepričakovana daljša odsotnost zaradi nezgode bi tako močno vplivala na poslovanje podjetja, s tem pa tudi na prihodke družin, ki v teh podjetjih delujejo, pravijo na zavarovalnici Generali. “Pri naši zavarovalnici, dajemo poudarek ravno na temelju naše finančne hiše. Z izborom

različnih produktov, kot so (Težje bolezni, Nezgoda, Diagnoza,...) si lahko zagotovite finančno varnost vas in vaših najbližjih,” svetuje Matija Štimec, svetovalec – komercialist pri Vzajemni, d.v.z.

Primer zavarovanja, Vzajemna, d.v.z.: Za direktorja (s.p.), I nevarnostni razred, star 35 let, poročen, dva otroka, priporočamo vsaj takšne zavarovalne vsote: a) Zavarovanje v primeru nezgode: ■■ invalidnost: 80.000,00 EUR ■■ nezgodna smrt: 40.000,00 EUR ■■ dnevno nadomestilo: 20,00 EUR Mesečna premija: 35,83 EUR

*Pri nezgodnem zavarovanju je možno vključiti tudi bolnišnično nadomestilo, stroške zdravljenja in stroške nadstandardnega bivanja v bolnišnici. Premije so informativne, brez morebitnih popustov ter doplačil, ter veljajo za prvi nevarnostni razred, ne vključujejo davka od prometa

b) Zavarovanje v primeru težje bolezni (Vzajemna Težje bolezni): ■■ zavarovalna vsota: 75.000,00 EUR ■■ zavarovalna doba: 25 let Mesečna premija: 36,82 EUR

* Pri zavarovanju za težje bolezni, je možno vključiti tudi dodatna kritja za preinvazivne rake, operacije težjih bolezni, bolnišnično zdravljenje, bolniška odsotnost z dela – bolezen ali nezgoda, nezgodna renta, zlom kosti. Možno je tudi vključiti otroška nezgodna zavarovanja in zavarovanja z medicinsko asistenco v tujini.

c) Zavarovanje za specialistične zdravstvene storitve Vzajemna Diagnoza - zavarovalna vsota: 5.000,00 EUR Mesečna premija: 12,95 EUR * Možno je vključiti, dodatno kritje zdravil in kritje za tveganje raka. Premija ne vključuje 6,5 % davka od prometa zavarovalnih poslov. Kdor ima pri Vzajemni sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, je deležen popusta na zvestobo, paketnih popustov, posebnih akcij in ostalih ugodnosti za člane Vzajemne.

Generali. Priporočljivo je, da imajo

zavarovalnih poslov v višini 6,5 %.

44 Kapital 579 2810 2013.indd 11

direktorji dobro nezgodno zavarovanje z visokimi zavarovalnimi kritji za trajno invalidnost in nezgodno smrt in dnevno odškodnino zaradi nesposobnosti opravljana dela. Poleg individualnih nezgodnih zavarovanj ponujajo tudi kolektivna nezgodna zavarovanja, ki so namenjena skupinam ljudi, npr. članom društva, naročnikom časopisa, ali imetnikom bančnega računa pri banki. Njihova velika prednost je cena, večja kot je skupina, nižja je cena. S sklenitvijo kolektivnega nezgodnega zavarovanja se lahko podjetje zavaruje pred finančnimi in poslovnimi izgubami

KAPITAL 8.11.13 11/6/13 4:22 PM


Pomembno je, da se ključni kadri zavarujejo za primer smrti in nastanka hujših bolezni

Matija Štimec

svetovalec – komercialist, Vzajemna, d.v.z.

“Vsak samostojni podjetnik, bi moral poskrbeti za finančno in socialno varnost sebe in svojih najbližjih, če bi se mu/jim zgodilo kaj hujšega. Se pravi da zaščiti sebe in svojo družino v primeru bolezni ali nezgode.”

v primeru smrti ali nezgode delavcev. Na zavarovalnici Generali še priporočajo: “V našem pestrem asortimentu nezgodnih zavarovanj ponujamo tudi nezgodna zavarovanja vodilnih delavcev, strokovnjakov - menedžerska nezgodna zavarovanja. Posebnost teh zavarovanj je izplačilo presežka ugotovljenega na osnovi pozitivnega rezultata zavarovanja ter možnost izbire višjih zavarovalnih vsot po zelo ugodni ceni. Veliko lastnikov malih podjetij se ob otvoritvi svojega podjetja zelo zadolži in vzame kredite in pogosto kredite in posojila zavarujejo z osebnimi sredstvi. V ta namen priporočamo življenjsko zavarovanje za primer smrti. Glede na to, da se število obolelih oseb vsako leto povečuje, zdravljenje je navadno dolgotrajno in drago obenem pa povzroči izgubo prihodkov, predlagamo, da življenjsko zavarovanje dopolnijo z dodatnim zavarovanjem

kritičnih bolezni. Predlagamo tudi višje zavarovalne vsote za podjetnike in vodilne v podjetjih na odgovornih delovnih mestih, ki so vsakodnevno pod nenehnim stresom in osebam, pri katerih so v preteklosti družinski člani obolevali za kritičnimi boleznimi. Več o dodatnem pokojninskem zavarovanju LEON, pa si lahko preberete na spletni strani zavarovalnice.”

Primer zavarovanja, Zavarovalnica Merkur. 35-letni samostojni podjetnik želi imeti zavarovanje (življenjsko s kritjem hudih bolezni z zavarovalno vsoto 30.000 EUR in dobo 25 let. Želi tudi 2x dodatno zavarovalno vsoto za nezgodno smrt. Poleg tega želi še dodatno zavarovanje za primer določene hude bolezni (poleg osnovnega kritja) za 30.000 EUR in dobo 10 let, dodatno zavarovanje za smrt

Marko Podlogar

vodja prodaje v Merkur zavarovalnici d.d.

“Samostojnemu podjetniku (direktorju) družinskega podjetja priporočamo zagotovitev varne prihodnosti v okviru zavarovanja, pri katerem bo lahko že s sklenitvijo ene same zavarovalne pogodbe poskrbel za kvalitetno varnost pred naslednjimi riziki: naravna smrt, nezgodna smrt, hude bolezni, operacije, skozi celotno zavarovalno dobo. Tako celovito rešitev predstavlja naše zavarovanje Super 18 UNI 1, ki poleg osnovnega življenjskega zavarovanja (zavarovanje za primer naravne in nezgodne smrti) nudi tudi zavarovanje za primer hudih bolezni. Poleg tega, da gre za eno najvarnejših naložb, s tem zavarovanec poskrbi tudi za varnost svoje družine (svojega podjetja) in posredno tudi za večjo socialno varnost družbe v celoti.”

v enaki višini (30.000 EUR) in dobo 25 let. Dodatno želi tudi zavarovanje za operacije, dodatno nezgodno zavarovanje (invalidnost, bolnišnično nadomestilo, dnevno nadomestilo, zlom kosti), zavarovanje Zeleni dežnik (51 % ali večja invalidnost), ter nezgodno mesečno rento v višini 1.000 EUR. Pomembno: za zavarovalne vsote večje od 80.000 EUR je obvezen zdravniški pregled, ki ga plača zavarovalnica. Izračun, Merkur zavarovalnica 1. Življenjsko zavarovanje (Super 18 UNI1) Zavarovalna doba 25LET Zavarovalna vsota 30.000,00 EUR 2. Dodatno zavarovanje za primer določene hude bolezni Zavarovalna doba 10 LET Zavarovalna vsota 30.000 EUR 3. Dodatno zavarovanje za primer smrti Zavarovalna doba 25 LET Zavarovalna vsota 30.000,00 EUR 4. Dodatno zavarovanje za operacije Zavarovalna doba 25 LET Zavarovalna vsota 750 / 1500 / 3000 EUR

ZM. Ne glede na naravo in dinamiko dela se zavarovanje lahko v ZM prilagodi vsakemu posamezniku posebej. Pomembno je, da se ključni kadri visoko zavarujejo za primer smrti in nastanka hujših bolezni. Pri tem pa je pomembno, da zavarovanje zajema močno nezgodno komponento invalidnosti in smrti, katere izplačilo se podvoji v primeru smrti v prometni nesreči. V ZM so v ta namen razvili produkt “Managerskego zavarovanje”. Pri tem so upoštevali tudi dejstvo, da je narava ključnih kadrov vezana na morebitne mandate 45

Kapital 579 2810 2013.indd 12

11/6/13 4:22 PM


zavarovanje za podjetnike I poslovne finance Katerina Rihter

področje zdravstvenih zavarovanj pri Adriaticu Slovenici

“Dobro osnovo za določitev zavarovalnih vsot lahko predstavljajo podatki o letnih prihodkih zavarovanca, število šoloobveznih otrok, višina kreditov itd. Iz prakse, na primer, velja priporočilo, naj bo zavarovalna vsota za invalidnost vsaj šestkratnik letnih prihodkov, zavarovalna vsota za smrt pa vsaj trikratnik letnih prihodkov.”

in na krajša obdobja. V ta namen so, poleg dolgoročnega managerskega zavarovanja, razvili tudi enoletno različico tovrstnega zavarovanja z vsemi ključnimi zavarovalnimi kritji, ki jih potrebujejo managerji, samostojni podjetniki ali samozaposleni. Ključno vodilo pri razvoju produkta so bile neomejeno visoke zavarovalne vsote, ki jih ta ciljna skupina potrebuje za izredno nizke premije, fleksibilna izbira rizikov nezgodnega zavarovanja in preventiva v obliki Managerske nutrigenetske analize, ki jo ponujajo managerjem v omenjenem produktu. Npr. nekdo, ki je veliko na poti in v avtomobilu, bo

želel imeti samo visoko zavarovalno kritje za invalidnost, lahko pa izbere tudi podvojeno nezgodno smrt za primer prometne nesreče. Nekoga bo zanimalo samo visoko dnevno nadomestilo, da si pokrije izpad dohodka zaradi bolniškega staleža, kot novost in ključno konkurenčno prednost pa so za ta segment populacije ponudili tudi nezgodno rento, ki se bo izplačevala zavarovancu v primeru nezgode, ki ima za posledico 30 % invalidnosti ali več. Torej se lahko manager odloči, da bo pa imel zavarovalno kritje samo za rentno izplačilo v primeru omenjene invalidnosti.

Informativno ponudbo osebnih zavarovanj, Adriatic Slovenica kritje doplačilo do polne vrednosti zdravstvenih storitev, ki so pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja smrt zaradi bolezni ali nezgode smrt zaradi nezgode invalidnost zaradi nezgode

trajanje zavarovanja

višina kritja

mesečna premija z davkom

do preklica brez omejitve zavarovalne vsote

28,50 EUR*

25 let do preklica oz. do zavarovančevega 75. leta do preklica oz. zavarovančevega 65. leta

težke bolezni operacije zaradi bolezni ali nezgode posmrtnina pomoč na domu zaradi bolezni ali nezgode do preklica prevozi na zdravniške preglede zaradi bolezni ali oz. do zavanezgode rovančevega 75. leta prevozi na kemoterapije rak-moški (prostata, moda, penis, prsi) rak-druge vrste (ne moški raki) 10 let posmrtnina stroški samoplačniških zdravstvenih storitev v spe2 leti, z cialističnih ambulantah avtomatskim doplačila za zdravila podaljšanjem stroški za nadstandardno nastanitev v zdavilišču

zavarovalna vsota 17.800 EUR zavarovalna vsota 20.000 EUR zavarovalna vsota 40.000 EUR zavarovalna vsota 10.000 EUR zavarovalna vsota 5.000 EUR zavarovalna vsota 3.000 EUR 200 ur 8 prevozov 20 prevozov zavarovalna vsota 20.000 EUR zavarovalna vsota 5.000 EUR zavarovalna vsota 2.000 EUR

6,00 EUR** 3,99 EUR

16,33 EUR

4,14 EUR

5,12 EUR

zavarovalna vsota 1.000 EUR zavarovalna vsota 100 EUR zavarovalna vsota 200 EUR

7,03 EUR

*v premiji je upoštevan 3% popust zaradi plačevanja preko SEPA direktne bremenitve **V izračunu premije je upoštevan boljši življenjski slog zavarovane osebe (v zadnjem letu ni na nikakršen način uživala tobaka, ne opravlja nevarnih del ali aktivnosti, ima ustrezno zdravstveno stanje in razmerje med telesno težo in višino).

46 Kapital 579 2810 2013.indd 13

Adriatic Slovenica. Katerina Rihter iz področja zdravstvenih zavarovanj pri Adriaticu Slovenici navaja samo nekaj najpogostejših rizikov, o katerih je smiselno razmisliti pred oz. ob sklepanju osebnih zavarovanj: ■■ rizik doplačil pri uveljavljanju pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki je lahko tudi zelo visoko npr za: •• zlom stegnenice 1.573,76 EUR, •• odstranitev slepiča 400,00 EUR, •• odstranitev vranice 575,40 EUR, •• zamenjava kolka 1.455,73 EUR, •• ultrazvok srca in ožilja 7,83 EUR, •• odstranitev maternice zaradi nemalignih tvorb 493,49 EUR, •• dvotedensko terapijo v zdravilišču 1.115,46 EUR. (doplačila se nanašajo na cene zdravstvenih storitev v juliju 2013), ■■ "rizik" dolgega življenja, kar je običajno povezano tudi s: •• potrebo po dodatnih sredstvih k pokojnini, •• povečanimi potrebami po zdravstvenih storitvah, ■■ rizik smrti; ■■ rizik nastanka bolezni ali nezgode, katerih posledice so lahko: •• kratkotrajne (začasna izguba delovne sposobnosti), •• dolgotrajne (izguba delovne sposobnosti, invalidnost, nezmožnost opravljanja dela) ali •• dokončne - smrt (npr. prometna nezgoda, delovna nesreča, bolezen s smrtnim izidom). V nadaljevanju iz Adriatic Slovenice podajajo sicer zgolj informativno ponudbo osebnih zavarovanj, ki bi jih priporočili 40-letnemu nosilKAPITAL 8.11.13 11/6/13 4:22 PM


Manja Rudolf

vodja življenjskih zavarovanj na GRAWE d.d.

“Vsakemu posamezniku tudi samostojnim podjetnikom priporočamo, da ima optimalno urejene svoje zavarovalne potrebe. Namreč samostojni podjetniki so v večini primerov glavni hranitelji svoje družine in kot takšni morajo poskrbeti za svojo varnost tudi preko zavarovanj.”

cu s.p.-ja, skupaj z navedbo osnovnih podatkov o trajanju zavarovanja in mesečni premiji. Seveda pa je to samo okvir, ki ga je moč prilagoditi potrebam posameznika in se lahko tudi spreminja. Skupna mesečna premija za omenjeno ponudbo zanaša 71,11 EUR.

GRAWE. Samostojnim podjetnikom priporočajo sklenitev zavarovanja Grawe pokojnina, ki je namenjena predvsem pokritju finančne vrzeli v njegovem tretjem življenjskem obdobju. Vsekakor je smiselna priključitev tudi drugih dodatnih zavarovanj h Grawe pokojnini, da si lahko samostojni podjetnik resnično zagotovi celovito socialno varnost. Predlagajo priključitev zavarovanja za primer težkih bolezni, ki ščitijo posameznika ter njegove otroke v primeru nastopa kar 20 bolezni. Zelo pomembna je priključitev zavarovanja za primer smrti ter družinskega nezgodnega zavarovanja, v obliki samostojne družinske nezgode – Grawe nezgoda.

kojnina za dobo 30 let, s priključitvijo dodatnega zavarovanja za primer težkih bolezni, dodatnega zavarovanja za primer smrti ter družinskega nezgodnega zavarovanja, bo znašala njegova mesečna premija 188,96 EUR. Z omenjenim zavarovanjem si je samostojni podjetnik zagotovil celovito socialno varnost, saj mu ponujena oblika njegovega osebnega zavarovanja Grawe pokojnina z dodatnimi zavarovanji nudi: ■■ predvideno izplačilo zavarovalnine ob upokojitvi (samostojni podjetnik bo takrat dopolnil 65 let) v višini 65.655 EUR; ■■ predvideno izplačilo upravičencem v primeru njegove nezgodne smrti v višini 150.000 EUR; ■■ predvideno izplačilo upravičencem v primeru podjetnikove smrti v višini 100.000 EUR; ■■ izplačilo v primeru nastopa ene izmed 20 težkih bolezni v višini 30.000 EUR; ■■ izplačilo v primeru podjetnikove trajne invalidnosti v višini 200.000 EUR.

Priporočljivo je, da imajo direktorji dobro nezgodno zavarovanje z visokimi zavarovalnimi kritji za trajno invalidnost in nezgodno smrt in dnevno odškodnino. Izračun zavarovanja, Grawe V primeru, da se 35 let star samostojni podjetnik odloči za sklenitev življenjskega zavarovanja Grawe po-

Samostojnim podjetnikom vsekakor priporočajo še optimalno zaščito voznega parka, primerno zavarovalno kritje za hišo ali stanovanje. GRAWE Zavarovalnica d.d. ponuja tudi v

tem segmentu široko paleto zavarovanj, kot so Grawe avto, Grawe privat, Grawe odgovornost, Grawe podjetnik in še bi lahko naštevali. Pri zavarovanju nepremičnin je potrebno paziti, da je nepremičnina zavarovana za vse rizike, ki le-to resnično ogrožajo.

NLB Vita. Sklenitev življenjskega zavarovanja NLB Vita Varna je najboljši način, da podjetniki poskrbijo za svoje najbližje, saj omogoča visoke zavarovalne vsote, ki ohranjajo standard najbližjih, če zavarovanec umre. Gre za rizično življenjsko zavarovanje, kar pomeni, da je celotna plačana premija namenjena samo zavarovanju. Tako ob relativno nizkih mesečnih premijah, v primeru smrti omogoča izplačilo visoke zavarovalne vsote. Mesečne premije so fiksne, zavarovalno dobo, ki lahko traja do 30 let, pa si lahko podjetniki izberejo sami. Prednost NLB Vita Varne je tudi v tem, da zavarovanje začne veljati naslednji dan po sklenitvi, zdravniški pregled pa je brezplačen.

Informativni izračun, NLB Vita: Podjetnik Peter star 33 let, ki ima dobro stoječo obrt je pred kratkim najel kredit v višini 50.000 evrov za pet let. Ker se zaveda, da je družina finančno odvisna od njega, bi zelo težko povrnila njegov kredit. Zato se je odločil za sklenitev življenjskega zavarovanja NLB Vita Varna v višini 200.000 evrov. S tem bi družina lah-

47 Kapital 579 2810 2013.indd 14

11/6/13 4:22 PM


zavarovanje za podjetnike I poslovne finance

Lastniki podjetij kupujejo zavarovanja za zaščito veliko stvari: zdravje, življenje, odgovornost, vozila in zaloge … so le nekatera od teh. Toda, kaj se zgodi, če zbolijo ali ne morejo delati dalj časa? ko poplačala kredit in lažje finančno premostila izpad Petrovega prihodka v družinskem proračunu. Peter bo naslednjih 5 let, dokler ne poplača kredita, plačeval 37,23 evrov premije na mesec in bil s tem zavarovan v primeru smrti.

Zavarovalnica Tilia. V zavarovalnici Tilia priporočajo kombinacijo zavarovanja “Moje Življenje” in dodatnega nezgodnega zavarovanja. Priporočene zavarovalne vsote so seveda odvisne od konkretnega primera in situacije (število otrok, višina neodplačanih posojil, ostalo premoženje družine, dejstvo, ali je mati tudi zaposlena v tem podjetju ali opravlja drugo delo …). Moje Življenje je klasično življenjsko zavarovanje s kritjem hujših bolezni, ki poleg zavarovanja za smrt vključuje tudi kritje za primer nastanka dvajsetih hujših bolezni zavarovanca in dvanajstih hujših bolezni vseh njegovih otrok, starih do osemnajst let. V kolikor zavarovanec želi, se lahko odloči tudi za priključitev zavarovanja za primer doživetja, nezgodnega zavarovanja ter asistenčnega zavarovanja “Best Doctors” (t. i. “drugo mnenje”). Ena izmed prednosti tovrstnega zavarovanja je, da v kolikor pride do hujše bolezni zavarovane osebe, premij do poteka zavarovanja ni potrebno več plačevati, zavarovanja za smrt, za primer hujše bolezni otrok in za doživetje pa ostanejo v veljavi. Zavarovalci, ki imajo poleg življenjskega zavarovanja sklenjeno tudi

48 Kapital 579 2810 2013.indd 15

premoženjsko zavarovanje, so deležni dodatne ugodnosti. Vsem, ki po polici MojDom v preteklem zavarovalnem letu nimajo prijavljene škode, zavarovalnica v tekočem letu prizna bonus na zavarovalno premijo, znesek pa vplača na polico življenjskega zavarovanja.

Informativni izračun, Zavarovalnica Tilia V nadaljevanju podajamo za direktorja, starega 35 let, ki zavarovanje sklepa za dobo 20 let: ■■ Zavarovalna vsota za smrt: 50.000 evrov. ■■ Zavarovalna vsota za primer nastanka hujše bolezni: 25.000 evrov. ■■ Hkrati so za primer nastanka hujše bolezni zavarovani tudi vsi otroci (že in še ne rojeni), ki še niso stari 18 let, in sicer za 6.250 evrov vsak od njih. ■■ Zavarovalna vsota za primer smrti zaradi nezgode: 50.000 evrov. ■■ Zavarovalna vsota za primer invalidnosti zaradi nezgode: 200.000 evrov. ■■ Dnevno nadomestilo za čas odsotnosti z dela zaradi nezgode: 20 evrov dnevno. ■■ Mesečna premija bi znašala skupno: 75,14 evra.

Zavarovalnica Triglav. V Zavarovalnici Triglav so za podjetja pripravili: ■■ Kolektivno nezgodno zavarovanje. S to obliko zavarovanja lahko podjetja nezgodno zavarujejo svoje vodilne zaposlene – menedžerje, od katerih so odvisni ključni procesi v podje-

tju. Izbirajo lahko med neomejenim jamstvom, kjer je zavarovanec zavarovan tako v času opravljanja rednega dela kot v prostem času, in omejenim jamstvom, kjer je zavarovanec zavarovan za primer nezgode, ki se mu pripeti pri opravljanju rednega dela, nezgode na poti od doma do delovnega mesta, na poti z dela domov, pri opravljanju delovnih dolžnosti, kot je udeležba na sestankih, službena potovanja (po nalogu sklenitelja zavarovanja). ■■ Nezgodno zavarovanje oseb, ki službeno potujejo. Je namenjeno podjetjem, katerih zaposleni so zaradi narave dela izpostavljeni večjemu tveganju na službenih potovanjih. To zavarovanja lahko sklene podjetje ali druga organizacija, ki želi zavarovati svoje delavce oziroma člane za izgubo življenja zaradi nezgode, invalidnost kot posledico nezgode, prehodno nesposobnost za redno delo, nastanitev in zdravljenje v bolnišnici, nastanka stroškov zdravljenja. ■■ Podjetniško rizično življenjsko zavarovanje, ki je namenjeno zavarovanju pred finančno in poslovno izgubo v primeru izgube vodilnih zaposlenih v podjetju, od katerih je odvisna izvedba in rezultat posameznih poslovnih procesov. Izplačana sredstva iz zavarovanja v primeru smrti zavarovane osebe lahko podjetje usmeri v pridobitev in usposobitev kadra, ki bo nadomestil izgubo ključnega kadra v podjetju. ■■ Kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (PDPZ). n

KAPITAL 8.11.13 11/6/13 4:22 PM


Vzajemna, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana. Vsa zavarovanja se sklepajo po veljavnih pogojih Vzajemne, d.v.z.

ST! NOVnO je v tujini

Zdravlje

Vaše zdravje nam je pomembno. Brezplačne storitve, ki jih omogočamo našim zavarovancem kot pomoč pri skrbi za zdravje: kako hitro do zdravnika specialista varna uporaba zdravil svetovanje s področja zdrave prehrane preprečevanje izgorelosti informiranje o pravici do zdravljenja v tujini pokličite 080 27 60 obiščite pomoc.vzajemna.si

Oglas Vzajemna pomoč 210x285_(04-11-2013).indd 1

4.11.2013 15:39:20


osebne finance

ugodnosti, novosti

Varnim voznikom »zamrznemo« bonus!

ZA NOVE IN OBSTOJEČE ZAVAROVANCE

Generali

Da boste varni na poti

Če ste med tistimi, ki vas do konca leta čaka še obnovitev starega ali sklenitev novega avto zavarovanja, imate na voljo obsežno cenovno ugodno in hkrati kakovostno ponudbo Generali d.d. zavarovalnice, pisano na kožo vsakega zavarovalca posebej. Da so zavarovanja resnično to, kar obljubljajo, dokazujejo dejstva: ■■ Z vami tudi v prometni nesreči: Generali d.d. še vedno nudi “zamrznitev najnižjega premijskega razreda”, ki jo pri obveznem (AO) in dodatnem avto zavarovanju (AO-plus) lahko izkoristijo zavarovalci z doseženim najmanj 4. premijskim razredom oziroma bonusom v višini 50 % in hkrati v preteklih petih letih niso povzročili prometne nesreče. ■■ Varnim voznikom povrnil že več kot 2.800.000 evrov: Generali d.d. je v letu 2010 zavarovalcem prvi ponudil vračilo 10 % plačane letne neto kasko premije v primeru brezškodnega dogajanja in doslej zavarovancem – varnim voznikom iz kar več kot 111.000 avto polic vrnili že več kot 2.800.000 evrov.

SKB

ISIC kartica nagrajuje

V SKB so začetek študijskega leta pospremili z nagradno igro, ki je namenjena polnoletnim dijakom in študentom s statusom. Do 8. novembra 2013 lahko sodelujejo za denarne nagrade in sicer tako, da si prek spleta ogledajo video, v katerem so predstavljene ugodnosti SKB ISIC kartice. Video je narejen kot igra pantomime med študenti in gledalec mora prešteti vse predstavljene ugodnosti ter odgovor poslati prek spletnega obrazca.

Triglav Skladi

Redno varčevanje prinaša ugodnosti V oktobru, mesecu varčevanja, so za vas pripravili posebno jesensko ponudbo, s katero lahko začnete graditi svojo finančno varnost že danes - s postopnim varčevanjem v Triglav vzajemnih skladih. Vsi, ki se boste do 31. 12. 2013 odločili za redno mesečno varčevanje preko direktne obremenitve, boste v Triglav vzajemnih skladih varčevali ugodneje, saj boste deležni 50 % popusta na vstopne stroške vse do konca vašega varčevanja. V tem obdobju so akcijsko znižali tudi višino minimalnega mesečnega vplačila, ki znaša 30 EUR (sicer 40 EUR). Ponudba je omejena, zato pohitite in izkoristite prednosti, ki jih prinaša redno mesečno varčevanje.

50 Kapital 579 2810 2013.indd 38

Enostavno, varno, raste

Za vse, ki želijo enostavno in varno varčevati s poljubnimi pologi za nedoločen čas so v SKB pripravili novo obliko varčevanja. Za Varčevalni račun trojni plus je značilno, da so privarčevana sredstva na voljo že po 31 dneh in se lahko varčevalec sam odloči, koliko časa bo varčeval. Vsak polog se obrestuje po naraščajoči lestvici obrestnih mer, glede na dobo vsakega pologa. Dlje je posamezni polog na varčevalnem računu, višja je obrestna mera zanj!

KAPITAL 8.11.13 11/6/13 5:09 PM


Ugodnosti, novosti s področja osebnih financ

Generali

Zavod za zaposlovanje

Za udeležence Simbioze Paket Dom 6 mesecev brezplačno!

Od 1.11. nove olajšave za zaposlovanje mladih

Pri Generali d.d. podpirajo vseživljenjsko učenje, zato so se že drugič zapored priključili projektu Simbioza. Letos so ponovno pripravili paket ugodnosti za upokojence, v sklopu katerih nudijo zavarovanje PaketDom 6 mesecev brezplačno! Prenovljeno zavarovanje PaketDom je eno izmed inovativnih kakovostnih in cenovno ugodnih zavarovanj. Namenjeno je vsem, ki želijo prvovrstno in ugodno zavarovanje stanovanjskih nepremičnin kot tudi stanovanjskih premičnin oz. stvari, ki služijo za opremo stanovanja ter za osebno uporabo in potrošnjo. PaketDom ustrezno zavaruje premoženje pred nepričakovanimi dogodki kot so požar, izliv vode, lom stekla, vlom, rop; podnebnimi spremembami in vremenskimi razmerami, ki jih spremljajo ekstremni dogodki kot so viharji, toča ali plazovi. Prav tako se z njim lahko zavarujejo počitniški objekti in objekti v gradnji. Zavarovalci lahko izbirajo med osnovnim, komfortnim, ekskluzivnim in premium kritjem, sestavijo pa si lahko povsem svoj PaketDom. Da je PaketDom resnično cenovno ugoden, zagotavlja več ugodnosti, ki ste jih lahko deležni. Udeleženci Simbioze 2013 pa so poleg teh vse do 31. decembra 2013 deležni še dodatnih 6 mesecev brezplačnega zavarovanja!

Zavod za zaposlovanje RS je objavil razpis za zaposlovanje mladih do 30. let. Če delodajalci za nedoločen čas zaposlijo mlajše od 30 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni med brezposelnimi, lahko zanje uveljavljajo dveletno oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Velja za pogodbe o zaposlitvi, sklenjene v obdobju med 1. 11.2013 in 31. 12. 2014. Delodajalci uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva, ki je bil sprejet letošnjega julija.

Zavarovalnica Tilia

Merkur zavarovalnica

Za vaš star avto: Kasko Totalka

Prenova premoženjskih zavarovanj

Je vaš avto prestar za popolno kasko zavarovanje, a se vseeno dobro zavedate, da 'ste brez njega bosi'? Imamo rešitev – Kasko Totalka. Kasko Totalka Zavarovalnice Tilia krije popolno uničenje vozila, kar pomeni dejansko popolno uničenje ali poškodovanje zavarovanega vozila v takšni meri, da stroški popravila presegajo 60 % prodajne vrednosti zavarovanega vozila po sistemu Eurotax v času nastanka zavarovalnega primera. Sklenete ga lahko za vozila, stara od 5 do 15 let. Zavarovanje krije tudi uničenje dodatne opreme in stroške najema nadomestnega vozila. Dodatno lahko zavarujete še krajo celotnega vozila s franšizo 500 EUR in odkup rešenih delov. In še najpomembnejše: zavarovanje Kasko Totalka ni vezano na datum sklenitve zavarovanja avtomobilske odgovornosti ali datum prometnega dovoljenja. To pomeni, da lahko zavarovanje MojAvto Kasko Totalka sklenete, tudi če imate zavarovanje avtomobilske odgovornosti sklenjeno pri drugi zavarovalnici.

Merkur zavarovalnica d.d. je v oktobru letošnjega leta prenovila premoženjska zavarovanja za stanovanjske hiše in stanovanjsko opremo. Zavarovanje sedaj ponujajo v treh paketih, zavarovanja so razširili in dodali nekatere rizike. Pripravili so razumljive zavarovalne pakete, ki omogočajo zavarovancem pravo zaščito njihovega premoženja. Za vse zavarovance pa kot do sedaj ostaja tudi brezplačna domska asistenca na brezplačno številko 080 87 70.

51 Kapital 579 2810 2013.indd 39

11/6/13 5:09 PM


ugodnosti, novosti

osebne finance

Banka Celje Vzajemna d.v.z.

Zavarovanje za težje bolezni

Če se v življenju posameznika pojavi težka bolezen, kot je rak, srčni infarkt ali možganska kap, se marsikaj spremeni. Vzajemna je zato oblikovala prvo pravo zdravstveno zavarovanje za težje bolezni pri nas, ki omogoča zavarovalno zaščito za primer 21 najpogostejših težjih bolezni. V primeru, da zavarovanec zboli za katero od 21 težjih bolezni, dobi izplačano zavarovalnino v višini 75 ali 100 odstotkov zavarovalne vsote, izbiramo pa lahko med zavarovalnimi vsotami od 10 do 100 tisoč evrov. Prednost tega zavarovanja je, da v večini primerov težjih bolezni zavarovalno kritje ne preneha, pač pa lahko kljub izplačilu zavarovalnine ostanemo še naprej zavarovani. Zavarovanje je oblikovano tako, da zavarovalno vsoto prejmemo trikrat v dobi trajanja zavarovanja. Za najtežje in najpogostejše bolezni (rak, srčni infarkt, možganska kap) prejme bolnik 100-odstotno zavarovalno vsoto. V primeru Alzheimerjeve ali Parkinsonove bolezni, multiple skleroze in še nekaj drugih primerih bolezni (1. skupina) pa zavarovanje z izplačilom zavarovalnine preneha.

Zavarovalnica Triglav

Brezskrbno na počitnice Počitnice v krogu družine, obisk evropske prestolnice ali raziskovanje eksotičnih dežel .... Da bo potovanje v tujino povezano le s prijetnimi doživetji in spomini, vam svetujejo, da pred odhodom sklenete turistično zavarovanje pri Zavarovalnici Triglav. Zavarovanje poleg stroškov zdravniške oskrbe krije tudi druge nastale stroške v zvezi s potovanjem (npr. zavarovanje prtljage in osebnih stvari, zavarovanje stroškov za pravno pomoč v tujini, stroškov izdelave novih dokumentov, zavarovanje odgovornosti, stroškov prekinitve potovanja ali kasnejše vrnitve s potovanja). Izbirate lahko med tremi paketi zavarovanj. Zavarovalno kritje velja za ves svet, posamično potovanje pa lahko traja največ 60 dni. Pred nepotrebnimi stroški med bivanjem v tujini lahko sebe ali vašo družino zavarujete kar prek spleta in to do 20 % ugodneje.

52 Kapital 579 2810 2013.indd 40

Temeljni paket

Temeljni paket je nadgradnja temeljnega (osebnega) računa, ki komitentom Banke Celje olajša bančno poslovanje in tudi zniža nekatere stroške storitev: ■■ dnevni limit za dvige na bankomatu je 400 EUR; ■■ osnovni limit na osebnem računu do 500 EUR; ■■ možnost izrednega limita; ■■ 50 % popust pri letni članarini za kartico z odloženim plačilom Activa MasterCard ali Visa; ■■ 50 % popust pri stroških pristopnine k elektronskemu bančništvu NLB Klik; ■■ popusti pri stroških odobritev kreditov, izrednega limita, nekaterih provizij; ■■ možnost ugodnejše vezave prihrankov.

NLB

Prilagodila ponudbo varčevanj

V NLB so razširili ponudbo postopnih NLB Varčevanj in jo prilagodili trenutnim potrebam in zmožnostim tipičnega slovenskega varčevalca. Postopna NLB Varčevanja so oblikovali po meri strank, ki lahko varčujejo z različno visokimi pologi v različnih časovnih obdobjih.

KAPITAL 8.11.13 11/6/13 5:09 PM


Ugodnosti, novosti s področja osebnih financ

Adriatic Slovnica

NLB in Generali

Novo zavarovanje prehodne oskrbe

Razširjena ponudba premoženjskih zavarovanj

Zavarovalnica Adriatic Slovenica je ponudila popolno novost na slovenskem zavarovalnem trgu: zavarovanje prehodne oskrbe zaradi nezgode ali bolezni in zavarovanje prehodne oskrbe zaradi nezgode. Novo zavarovanje je zelo dobrodošlo, ko zaradi poškodbe ali bolezni za krajše obdobje potrebujemo pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih in zato ne moremo poskrbeti zase in družino. Ob nastanku nezgode ali bolezni lahko namreč ob sklenjenem zavarovanju koristimo storitve pomoči na domu (vključujejo pomoč pri osebni higieni, gibanju, prehranjevanju, pitju ter pomoč pri gospodinjskih in drugih hišnih opravilih ter tudi storitve varstva otrok). Zavarovanje nudi tudi storitve prevoza s spremstvom na preglede ali prevoz domov po odpustu iz bolnišnice. Ob sklenjeni širši različici zavarovanja prehodne oskrbe zaradi nezgode ali bolezni, zavarovanje nudi tudi prevoze s spremstvom na kemoterapije. Zavarovanji prehodne oskrbe sta na voljo v MINI, OPTI in MAKSI PAKETU. MINI paket zavarovanja prehodne oskrbe zaradi nezgode ali bolezni tako vključuje 100 ur pomoči na domu, 4 prevoze na kontrole in 10 prevozov na kemoterapije za vsak zavarovalni primer; mesečna premija pa skupaj z davkom znaša le 2,08 EUR. Zavarovanje lahko sklenejo osebe med 18. in 65. letom, traja pa do zavarovančevega 75. leta.

Adriatic Slovenica

Aktivna Renta AS V Adriaticu Slovenici so strankam ponudili nov produkt, ki so ga poimenovali Aktivna Renta AS. To je življenjsko zavarovanje, ki po izteku dobe varčevanja zagotavlja izplačilo dogovorjene zajamčene rente, ki se uporabi kot dodatna pokojnina ali štipendija. Posameznik lahko rento oblikuje po svoji želji, saj lahko sam določi razmerje med zajamčenim in aktivnim delom rente, s katerim lahko dosega višje donose. Ne glede na nepredvidljive dogodke, ki nas lahko v življenju presenetijo in spremenijo naše življenjske potrebe, je posameznikova renta vedno na varnem. Zavarovalnica Adriatic Slovenica namreč v času začasne nezmožnosti plačevanja premije zagotavlja, da bo posameznik po koncu trajanja zavarovanja prejemal dogovorjeno rento in sicer tako da namesto zavarovanca plačuje premijo v primeru smrti, trajne invalidnosti zaradi nezgode in v primeru brezposelnosti ali delovne nezmožnosti. Podrobnosti o Aktivni Renti AS si preberite na spletni strani www.as.si ali pokličite brezplačno telefonsko številko 080 11 10.

NLB je v sodelovanju z zavarovalnico Generali ponudbo storitev za fizične osebe razširila s posredovanjem premoženjskih zavarovanj. Številne stranke, ki v banki najemajo stanovanjski, hipotekarni ali avto kredit, bodo lahko v bančni poslovalnici, na enem mestu in brez dodatnih poti hkrati s kreditom uredile tudi vsa zavarovanja. Stranke se lahko odločijo za različne pakete zavarovanj: PaketDom, ZavarovanjeDom in ZavarovanjeAvto. Pri standardnem in nadstandardnem avtomobilskem zavarovanju so kriteriji in obseg kritja v naprej določeni, pri "zavarovanju po meri" pa se stranke same odločijo za vrsto in obseg kritja. Tudi pri stanovanjskih zavarovanjih lahko stranke v okviru ekskluzivne ponudbe v NLB izbirajo med zavarovanjem nepremičnin in premičnin ter med osnovnim, standardnim in nadstandardnim zavarovanjem z različnim obsegom zavarovalnega kritja. Ob cenovno konkurenčni ponudbi pa stranke do konca leta čakajo še posebne ugodnosti v obliki bonov za popust.

53 Kapital 579 2810 2013.indd 41

11/6/13 5:09 PM


POTUJTE UGODNEJE S KOMPASOM IN V sodelovanju z agencijo Kompas smo za vse bralce Kapitala pripravili ugodnosti pri turističnih potovanjih, in sicer 5-ODSTOTEN POPUST za vse udeležence potovanja. Tokrat vam ponujamo PARIZ, DUBAJ, NEW YORK in pa obisk Božičkove dežele. Prijavite se lahko v vseh poslovalnicah Kompasa, zraven navedite še številko produkta posameznega potovanja. Hkrati pošljite e-mail o številu prijavljenih oseb, terminu in destinaciji potovanja na e-mail: irena.rosker@zalozbakapital.si! Pohitite s prijavo zaradi omejenega števila mest!

PARIZ

V dneh pred novim letom se vse v Parizu postavi na glavo. Povsod je nepopisno število ljudi, ki bi radi preživeli skok v prihodnost v enem najlepših mest na svetu. Vožnje z metrojem so v tem času lahko svojevrstna avantura, šefi kuhinj se izkažejo s posebno slastnimi prazničnimi meniji in nič ni tako, kot bi naj bilo … A mesto vse to dostojanstveno spremlja z značilno pariškim skomigom z rameni, ki se mu je najbolje prepustiti. Ob dobri meri improvizacije je silvestrovanje na sanjsko okrašenih Elizejskih poljanah, kjer se zbere navadno kakšen milijon ljudi, edinstveno doživetje, ki ga je enostavno treba doživeti! V popolnosti izkoristite praznične dni in raziščite Pariz v času, ko najbolj blesti. Osnovni podatki o potovanju: Datum odhoda: 27.12.2013 | ČAS POTOVANJA: 3 dni/2 noči | ČAS ZA PRIJAVO:30 dni pred odhodom | NAJMANJŠE ŠT. POTNIKOV: 20 | Številka produkta: 9636KAPITAL V ceno je vključeno: letalski prevoz v ekonomskem razredu po programu; letališke in varnostne pristojbine ter dodatek za gorivo v znesku 145 EUR; avtobusni prevoz iz letališča do hotela in nazaj avtobusni ogled Pariza; 2 prenočevanji z zajtrkoma v hotelu 3* v dvoposteljni sobi (triposteljne sobe so na vprašanje); DDV; vodenje;organizacija potovanja.

Cena: 459 EUR â za bralce revije Kapital: 436 EUR. Program potovanja na www.kompas.si.

DUBAJ IN OAZE

Dubaj, mesto kontrastov, ponuja čudovite peščene plaže z bleščečim soncem, kristalno modrino Arabskega zaliva, pravljične hotele, skrivnostno puščavo, navdušila pa nas bo tudi sodobna nakupovalna meka z ugodnimi cenami zlata, diamantov, moderne elektronike ... Vse to je Dubaj, eden od sedmih arabskih emiratov, stičišče najsodobnejših dosežkov, modernega urbanega in tradicionalnega puščavskega življenja. Veličastna moderna arhitektura, dolge plaže, prijazni ljudje, vrhunski hoteli … Združeni Arabski Emirati so dežela presežnikov in njihova krona je Dubaj. Tu se vse najboljše, kar ponuja Bližnji vzhod, zlije v eno. Osnovni podatki o potovanju: Datumi odhodov: 26.1., 18.2., 25.2., 28.3.2014 | ČAS POTOVANJA:6 dni/5 noči | ČAS ZA PRIJAVO: do 30 dni pred odhodom | NAJMANJŠE ŠT. POTNIKOV: 15 | VIZUM: je potreben | Številka produkta: 28780KAPITAL V ceno je vključeno: letalski prevoz po programu; letališke pristojbine in varnostne pristojbine 225 EUR; vse prevoze po programu potovanja; nočitev z zajtrkom v dvoposteljnih sobah v hotelu 4*; ogledi in vstopnine po programu potovanja; vodenje potovanja v slovenskem jeziku in organizacija potovanja.

Cena: 1.069 â za bralce revije Kapital: 1.015 EUR. Program potovanja na www.kompas.si.

Kompas 21 k579.indd 1

11/6/13 4:33 PM


REVIJO KAPITAL NEW YORK

Čarobno novoletno potovanje boste začeli v Carigradu, kjer boste preživeli prvo noč in si po želji ogledali mesto, ki leži ob Zlatem rogu, ob Bosporju, ožini, ki vodi v Črno morje, ter Marmornem morju. Mesto je stičišče dveh celin, različnih kultur in civilizacij. Moderni evropski Istanbul z bosporskim Manhattnom, bo idealno izhodišče za nadaljevanje poleta naslednje jutro v New York, ki je v času božičnih in novoletnih praznikov najlepši. Pričakovanje novega leta na Times Squaru, potep med nebotičniki, čudovit razgled z vrha Empire State Buildinga na okrašeni in razsvetljeni Manhattan, novoletna jelka pred Rockefeller Centrom, vožnja z ladjico do Kipa svobode, morda malo bolj ekskluziven helikopterski polet nad mestom, obisk svetovno znanih galerij in muzejev, sprehod skozi Centralni park, ugodni nakupi svetovno znanih znamk, večerni potep po džez klubih ali obisk predstave na Broadwayu. Vse to lahko doživite na Kompasovem novoletnem potovanju v New York. Osnovni podatki o potovanju: Datum odhoda: 30.12.2013 | Čas potovanja: 6 dni/4 noči | Čas za prijavo: do 45 dni pred odhodom oz. do zapolnitve prostih mest | Najmanjše št. potnikov: 15 | Številka produkta: 3172KAPITAL V ceno je vključeno: avtobusni prevoz Ljubljana-Zagreb-Ljubljana; letalski prevoz v ekonomskem razredu; letališke in varnostne pristojbine ter dodatek za gorivo 350 EUR; prevoz letališče–hotel–letališče v Istanbulu in New Yorku; 1 noč v hotelu 3* v Istanbulu; 3 prenočevanja v dvoposteljnih sobah v hotelu 2/3* na Manhattnu s kontinentalnim zajtrkom; slovensko vodenje; organizacija potovanja.

Cena: 1.430 EUR â za bralce revije Kapital: 1.350 EUR. Program potovanja na www.kompas.si.

K BOŽIČKU V GOSTE

Najlepše darilo za vaše najdražje! Sanje niso več zgolj sanje, ampak so snežna pravljica na Laponskem, odeta v beli zimski plašč z Božičkovo kapo na glavi. Tam na severu je sneg pričakovani gost že vse od meseca septembra dalje, v novembru pa prične kopičiti zaloge in ustvarja pokrajino svetlejšo. Kot bi se narava domenila, da zdaj lahko ona potone v spanec, saj se dnevna svetloba le za nekaj ur dnevno dvigne nad obzorje. V resnici pa se v tem temnem obdobju leta igra svetlobe in barv šele prične. Snežna jutra so prekrita z vijoličasto odejo, ki se počasi dviguje nad pobeljeno pokrajino, v kateri poplesavajo ledeni kristali v vrhuncu dneva, preden jih popoldan ne prekrije modrina polmraka. Pripravljen je oder za severni sij, ki svojo predstavo vsakič znova obarva v odtenku druge barve in oblike. V zasneženi pokrajini, pod goro Korvatunturi – Ušesno goro – pa stanuje tudi Božiček in z njeno pomočjo vse leto posluša naše želje in si zapisuje naše sanje. Tokrat vas vabimo, da se nam pridružite, ko bomo Božička obiskali v njegovi uradni pisarni in vam ponujamo možnost, da z njim tudi osebno poklepetate. Osnovni podatki o potovanju: Datum odhoda: 20.12.2013 | ČAS POTOVANJA:3 dni/2nočitvi | ČAS ZA PRIJAVO: do 60 dni pred odhodom oz. do zapolnitve prostih mest | NAJMANJŠE ŠT. POTNIKOV: 60 na letalu in 20 za posamezno skupino | Številka produkta: 42952KAPITAL | Prevoz: letalo V ceno je vključeno: letalski prevoz s posebnim letom Ljubljana-Rovaniemi-Ljubljana z vključenimi letališkimi in varnostnimi pristojbinami v vrednosti 50 EUR; prevoz od letališča do hišk; 2nočitvi z zajtrkoma v tradicionalnih laponskih lesenih hišicah 3* z lastno savno; prvi dan prevoz do mesta in nazaj; drugi dan prevoz v Arktikum in nazaj; izlet v Božickovo vas; prevoz do letališča; organizacija; slovensko vodenje potovanja.

Cena: 859 EUR â za bralce revije Kapital: 815 EUR. Program potovanja na www.kompas.si.

Kompas 21 k579.indd 2

11/6/13 4:33 PM


ZIMSKE PNEVMATIKE MARKO MIKLAVC

osebne finan

ZIMSKE PNEVMATIKE Nebódigatréba ali življenjsko nujen pripomoček? V tokratnem prispevku ne bomo iskali najboljših in najslabših zimskih pnevmatik, ker je dobra zimska pnevmatika vedno rezultat več kompromisov, poleg tega imajo današnji vozniki in voznice različne želje in potrebe glede izbire primernih zimskih pnevmatik, svoje pa prispeva tudi sama izbira vozila, kjer bodo pnevmatike nameščene …

sti pri testih v revijah in 50 kriterijev zmogljivosti za ocene proizvajalcev pnevmatik), saj EU oznaka za pnevmatike ne pove vsega o zmogljivosti pnevmatike. S tem so se po koncu letošnjih februarskih testih, ki so razkrili vse dobre in slabe lastnosti nekaterih pnevmatik, strinjali tudi strocem boljše razumevanje izdelka in Kako izbrati pravo zimsko kovnjaki nekaterih evropskih avtojih seznaniti z določenimi lastnostpnevmatiko? Namesto tega se mobilskih klubov, ki so takrat v spomi izbrane pnevmatike, kot so, kabomo tokrat raje posvetili vprašaročilu za javnost zapisali, da evropkšno zavorno pot zagotavljajo vozilu njem, kot so: sko označevanje pnevmatik ni prana mokri podlagi, kakšen je kotalni n kako izbrati pravo zimsko pnevmavi garant kvalitete, ker podatki na naupor in zunanji kotalni hrup. Vendar tiko?, lepki razkrivajo kupcu samo toliko morajo kupci ob nakupu tako oznan kdaj je potrebno zamenjati odslupodatkov kot mu jih lahko razkrije čene pnevmatike upoštevati še nažene zimske pnevmatike?, ena izmed petnajstih testnih rubrik, čelo 3-15-50 (trije kriteriji zmogljivon kakšni so lahko prihranki pri izbiri zato naj pred nakupom pnevmatisti na oznaki, 15 kriterijev zmogljivozimskih pnevmatik?, ke preberejo tudi kakšen nen kako privarčevati z goriodvisen test pnevmatik. Zelo vom?, Oznake. Namen oznake je zagotoviti kupcem boljše pomembno pravilo ob nan kako zagotoviti dolgo razumevanje izdelka in jih seznaniti z določenimi kupu kakršne koli nove avtoživljenjsko dobo zimske lastnostmi izbrane pnevmatike. mobilske pnevmatike, ki ga pnevmatike? mora upoštevati kupec, je poOb nakupu pnevmatik dobno tudi razmišljanju neso zelo pomembne oznakaterih moških in žensk, ker ke (dimenzije, njena nosilso jim v zvezi ljubše čim mlajnost in hitrostni razred) na še partnerice in čim mlajpnevmatiki, upoštevati pa ši partnerji. Enako velja tudi je potrebno tudi avtomobiza starost zimskih pnevmalov homologacijski kartontik, ker je njihova življenjska ček, kjer lahko vsak uporabdoba ob pravilni uporabi in nik vidi, kakšne dimenzije skladiščenju omejena na pripnevmatik so še primerne bližno 6 let (večina proizvaza njegovo vozilo. Že od 30. jalcev govori o 7-letni življenjmaja 2012 lahko potrošniski dobi pnevmatik). Svoj deki spremljamo nove oznake lež pri izbiri pnevmatike ima na pnevmatikah, ki jih moponavadi tudi prodajna cena, rajo proizvajalci pnevmanjen vpliv in možne posleditik zagotoviti v okviru uredce, več o tem bom razkril v be Evropske unije o oznanadaljevanju teksta … čevanju pnevmatik. Namen oznake je zagotoviti kup-

56 Kapital 579 2810 2013.indd 28

KAPITAL 8.11.13 11/6/13 5:03 PM


inance

Varčevanje na račun pnevmatik ni ravno najbolj pametna odločitev

Evropsko označevanje pnevmatik ni pravi garant kvalitete, ker podatki na nalepki razkrivajo kupcu samo toliko podatkov kot mu jih lahko razkrije ena izmed petnajstih testnih rubrik, zato naj pred nakupom pnevmatike preberejo tudi kakšen neodvisen test pnevmatik. Kdaj je potrebno zamenjati odslužene zimske pnevmatike? Odgovorov na to vprašanje je več, ker je za menjavo lahko več razlogov. Kot prvi zelo pomemben razlog velja omeniti globino tekalnega profila. V večini držav, ki so članice Evropske unije, vlada v zimskem času predpis, po katerem mora imeti vsaka nameščena zimska pnevmatika na vozilu najmanj 4 milimetre profila, čeprav uradnikov ob tem ne zanima starost pnevmatike, ki je eden izmed dveh najpomembnejših razlogov za zamenjavo zimskih pnevmatik. Za staranje pnevmatike je kriva predvsem njihova kemijska sestava (sodobno zimsko pnevmatiko tvori približno 100 različnih sestavin), svoje pa prispevajo tudi klimatski pogoji med vožnjo in skladiščenjem ter ostale okoliščine ob vožnji. Zaradi tega večina zimskih pnevmatik po šestih letih starosti ni več sposobna zagotavljati optimalnega oprijema v dežju in snegu, čeprav ima takšna pnevmatika na oko lahko še vedno dovolj profila. Starost pnevmatike razkriva oznaka D.O.T., ki je vidna na bočni nosilni stranici vsake pnevmatike in opazovalcu vedno razkrije resnični datum proizvodnje (v tem stoletju prvi dve številki označujeta teden, zadnji dve pa leto izdelave). Kot zadnji pomemben faktor, ki vpliva na morebitno predčasno menjavo zimske pnevmatike, velja omeniti poškodbe pnevmatik, ki lahko nastanejo iz več vzrokov. Statistično gledano, bo večina voznikov v roku desetih let (ali 150.000 prevoženih kilometrov) na cesti doživela vsaj en

'gumidefekt', svoj delež pri predčasni menjavi pa prispevajo tudi ostali faktorji (poškodbe zaradi prenizkega polnilnega tlaka, predrtje gume s strani tujih teles, poškodbe ob neprilagojeni vožnji preko robnikov, poškodbe zaradi luknjastih cest, poškodbe s strani sonca, ozona in raznih čistilnih kemijskih preparatov ter poškodbe ob čiščenju vozila v avtopralnicah …).

Kakšni so lahko prihranki pri izbiri zimskih pnevmatik? Prihranek pri izbiri zimskih pnevmatik je smiseln in možen samo v primeru, ko izbiramo najugodnejšega trgovskega ponudnika pnevmatik,

Zimski profil. V večini držav, ki so članice EU, vlada v zimskem času predpis, da mora imeti zimska pnevmatika najmanj 4 milimetre profila. Na sliki Goodyear UltraGrip 8 Performance.

ker je danes na našem tržišču prisotnih veliko prodajalcev pnevmatik, ki nam ponujajo zimske pnevmatike različnih proizvajalcev. Kakršen koli drug prihranek (nakup starejših novih zimskih pnevmatik, izbira manj znane blagovne znamke, nakup obnovljenih zimskih pnevmatik, nakup celoletnih pnevmatik …) ni preveč pameten, ker so pnevmatike edina vez, ki jo vaš avtomobil občuti z vozno podlago, zato varčevanje na račun pnevmatik ni ravno najbolj pametna odločitev. Veliko lastnikov, ki odlaša z nakupom ali pa se ob nakupu zavestno odloči za cenejše pnevmatike se ob tem tolaži z dejstvom, ki pravi, da ima njihov avtomobil vgrajene vse najsodobnejše 'Playstation' pripomočke (sistemi ABS, ASR in ESP, kamere, radarji in senzorji …), vendar ob tem pozabljajo, da je brezhibno delovanje teh sistemov možno samo v povezavi s 4-delnim setom primernih (ne preveč stare gume z zadostno količino profila) nameščenih zimskih pnevmatik. Enaka modrost velja tudi ob nakupu letnih pnevmatik …

Kako privarčevati z gorivom? Med poznavalci je že dolgo razširjeno mnenje, da je za vsako peto polnjenje avtomobilskega rezervoarja, ki ga pri svojih avtomobilih izvršijo uporabniki, zaslužen set nameščenih pnevmatik, ker pnevmatike med svojim delovanjem (krčenje in raztezanje) ob vožnji ustvarijo veliko neenakomernega kotalnega upora in ogromno trenja. Ta pojav, ki je med nemškimi strokovnjaki znan

57 Kapital 579 2810 2013.indd 29

11/6/13 5:03 PM


zimske pnevmatike I osebne finance

Nakup tako imenovanih premium zimskih pnevmatik je na začetku drag, vendar lahko uporabniku že kmalu prinese približno 8-odstotni prihranek pri porabljenem pogonskem gorivu. kot „Walkarbeit“, je v obliki nekoliko bolj tople gume znan vsakemu vozniku, ki je po končani dolgi vožnji prijel kakšno izmed štirih, na njegovem avtomobilu nameščenih pnevmatik. Zaradi zahtev po večji elastičnosti (posledica nizkih zimskih temperatur) in zadovoljivem prenosu moči na vozno podlago (lamelna zasnova tekalnega profila) so zimske pnevmatike vedno 'bolj žejne' (v povprečju za 0,1-litra goriva na vsakih 100 prevoženih kilometrov) od letnih pnevmatik, čeprav je gumarska industrija v zadnjih dvajsetih letih dosegla ogromen tehnološki napredek, ki je viden v obliki približno 40 odstotnega nižjega kotalnega upora kot pri zimskih pnevmatikah iz začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja, čeprav ob tem niso izgubile oprijema. Za to je zaslužen predvsem dodatek v obliki 'silice', ki pnevmatiki zagotavlja mehkejšo strukturo pri nizkih temperaturah

ozračja. Varčevanje z gorivom je povezano tudi z izbiro blagovne znamke pnevmatik, ker so neodvisni testi organizacij kot sta ADAC in GTÜ pokazali, da je varčevanje z gorivom možno samo v primeru, ko se bo uporabnik odločil za nakup nekoliko dražjih pnevmatik priznanih in uveljavljenih proizvajalcev. Nakup

Nakup starejših novih zimskih pnevmatik, izbira manj znane blagovne znamke, nakup obnovljenih zimskih pnevmatik, nakup celoletnih pnevmatik … ni preveč pameten. tako imenovanih premium zimskih pnevmatik je na začetku drag, vendar lahko uporabniku že kmalu prinese približno 8-odstotni prihranek pri porabljenem pogonskem gorivu. Statistično gledano se nakup dražjih pnevmatik, ki vozilu zagotovijo nižjo

Prihranek pri gorivu. Neodvisni testi organizacij so

pokazali, da je varčevanje z gorivom možno, če se uporabnik odloči za nakup nekoliko dražjih pnevmatik.

58 Kapital 579 2810 2013.indd 30

povprečno porabo goriva, amortizira že po 30.000 prevoženih kilometrih. Za varčevanje z gorivom je ključen tudi pravilni polnilni tlak pnevmatik. Če imate na vašem avtomobilu nameščene pnevmatike z nekoliko (0,6 bara) nižjim tlakom od predpisanega, potem bo vaš avtomobil ob premagovanju stotih kilometrov porabil do-

datnih 0,4-litra goriva, ker bodo pnevmatike že ob minimalnem odstopanju (- 0,3 bara) ustvarile dodatnih 6 odstotkov kotalnega upora. Če je izguba tlaka v pnevmatiki večja (od 0,6 do - 1 bara) bo pnevmatika ustvarila dodatnih 30 odstotkov (- 1 bar)

Shramba pnevmatik. O življenjski dobi pnevmatik odloča tudi njihova shramba in pravilna namestitev na avtomobil.

KAPITAL 8.11.13 11/6/13 5:03 PM


Če imate na vašem avtomobilu nameščene pnevmatike z nekoliko (0,6 bara) nižjim tlakom od predpisanega, potem bo vaš avtomobil ob premagovanju stotih kilometrov porabil dodatnih 0,4-litra goriva. kotalnega upora, za 45 odstotkov (0,6 bara) pa bo večja tudi sama obraba pnevmatik. Za varčevanje z gorivom lahko poskrbi še en trik (dvig polnilnega tlaka za 0,2 bara), vendar ima to poleg plusov (lažje doseganje in rahlo povečanje končne hitrosti, večja nosilnost, nižji kotalni upor, večja odpornost na 'aquaplaning', večja stabilnost avtomobila …) tudi minuse (manj udobna vožnja, slabša komunikacija voznika z volanskim mehanizmom …).

Kako zagotoviti dolgo življenjsko dobo zimske pnevmatike? En možen odgovor na to vprašanje sem podal že na koncu prejšnjega odstavka, ker je pravilen polnilni tlak eden izmed ključnih elementov pri zagotavljanju dolge življenjske dobe vseh pnevmatik. Za verodostojen prikaz polnilnega tlaka v pnevmatiki bo poskrbela samo hladna, neogreta

pnevmatika, ker zračni tlak v pnevmatikah med vožnjo ni konstanten. Vzemimo za primer avtomobilsko pnevmatiko, ki bo ob pravilnem merjenju tlaka pokazala 2 bara pritiska. Ob vožnji avtomobila s hitrostjo 115 km/h bo zračni tlak v ogreti pnevmatiki (100 stopinj Celzija) padel na 1,5 bara, medtem ko se bo pri hitrosti 160 km/h povzpel na 2,5 bara. O življenjski dobi pnevmatik odloča tudi njihova shramba in pravilna namestitev na avtomobil. Če boste na vsakih 10.000 prevoženih kilometrov izvedli pravilno menjavo pnevmatik (menjava položaja med prednjo in zadnjo levo pnevmatiko, isto velja tudi za pnevmatiki na desni strani) na vašem avtomobilu, potem bo obraba vseh štirih pnevmatik zelo enakomerna. Poleg tega morate vedeti, da boste z vožnjo v 'zimski obutvi' v toplejših mesecih (temperaturni razpon od 20 do 25 stopinj

Obraba. Če boste na vsakih 10.000 prevoženih kilometrov izvedli pravilno menjavo pnevmatik, potem bo obraba vseh štirih pnevmatik zelo enakomerna.

Celzija) dosegli za 15 odstotkov večjo obrabo zimskih pnevmatik kot lastniki avtomobilov z nameščenimi letnimi pnevmatikami. Svoj delež pa prispeva tudi pravilno hranjenje pnevmatik v času, ko niso nameščene na avtomobilu, ker so pnevmatike zelo 'sramežljive' (ne marajo s soncem obsijanih in vročih prostorov). Poleg tega mora biti prostor dobro prezračen, same pnevmatike pa ne smejo ležati v bližini raznih kemijskih preparatov ali električnih aparatov, ki ob svojem delovanju proizvedejo ozon. Če so zimske pnevmatike nameščene na platiščih, potem jih lahko hranite leže, naložene ena na drugo. Če so shranjene pnevmatike snete s platišč, potem morajo ob shrambi stati pokončno, na tekalni površini. Na vsake tri tedne je ob tem priporočljivo izvršiti manjšo rotacijo pnevmatik, ker lahko v nasprotnem primeru pride do deformacij pnevmatike. n

Plusi in minusi. Za varčevanje z gorivom lahko poskrbi še en trik (dvig polnilnega tlaka za 0,2 bara), vendar ima to poleg plusov tudi minuse.

59 Kapital 579 2810 2013.indd 31

11/6/13 5:03 PM


NOVOLETNE POČITNICE

življenjski sl

S kozarcem penine v roki Izbor novoletnih potovanj od Evrope do Afrike Etiopija. Fascinantni Danakil s svojim delujočim vulkanom.

New York. V času božičnih in novoletnih praznikov je najlepši.

Vrhunci Etiopije z Danakilom. 13. oz. 20. oz 26-dnevno potovanje po Etiopiji, deželi izrednih kontrastov in neverjetnih ljudi. Ogled izklesanih cerkev v Lalibeli (osmo čudo sveta) in fascinantnih gradov v Gondarju. Zelo raznolika narava in treking z dželadami po Simienu (eden najlepših parkov v Afriki). Odkrivanje juga dežele s terenci, kjer živijo nepozabna plemena Mursi, Banna, Karo in Hamer (kjer se boste prestavili za 1000 let v preteklost). Stele v Axumu in originalna Skrinja zaveze. Fascinantni Danakil s svojim delujočim vulkanom Erta Ale in neverjetnimi surrealističnimi podobami. Etiopija je država, ki ti zleze pod kožo ... če imaš dovolj poguma, da se ji prepustiš ... Več informacij na Ravbar potovanja. 22.12.2013 – 3.1.2014 (13 dni – poudarek na plemenih) oz. do 10.1.2014 (20 dni – dodatno zgodovinski in kulturni sever in Simien) oz. do 16.1.2014 (26 dni – dodatno Axum, Tigraj in Danakil).

60 Kapital 579 2810 2013.indd 45

Vikend v New Yorku. Čarobno novoletno potovanje boste začeli v Carigradu, kjer boste preživeli prvo noč in si po želji ogledali mesto, ki leži ob Zlatem rogu, ob Bosporju, ožini, ki vodi v Črno morje, ter Marmornem morju. Mesto je stičišče dveh celin, različnih kultur in civilizacij. Moderni evropski Istanbul z bosporskim Manhattnom, bo idealno izhodišče za nadaljevanje poleta naslednje jutro v New York, ki je v času božičnih in novoletnih praznikov najlepši. Pričakovanje novega leta na Times Squaru, potep med nebotičniki, čudovit razgled z vrha Empire State Buildinga na okrašeni in razsvetljeni Manhattan, novoletna jelka pred Rockefeller Centrom, vožnja z ladjico do Kipa svobode, morda malo bolj ekskluziven helikopterski polet nad mestom, obisk svetovno znanih galerij in muzejev, sprehod skozi Centralni park, ugodni nakupi svetovno znanih znamk, večerni potep po džez klubih ali obisk predstave na Broadwayu. Vse to lahko doživite na Kompasovem novoletnem potovanju v New York.

KAPITAL 8.11.13 11/6/13 5:10 PM


ki slog

Prestolnice v novoletnem času še posebej zaživijo, zato jih obiščite

Praznična Moskva s Kompasom. Sprehodite se po moskovskih ulicah in bodite priča živahnemu utripu prestolnice mogočne države, ki je samozavestna kot že dolgo ne. Čas potovanja 4 dni, odhod 29. decembra, cena že od 678 EUR. Tajska. Novoletno praznovanje na peščeni plaži pri 30°C.

Tajska – v novo leto pri 30 stopinjah . Novoletno praznovanje na peščeni plaži pri 30°C z ledenim pivom v roki; drvenje z mopedi okoli Chiang Maia; obisk plemena “Dolgovratk”, čohanje tigrov, jahanje slonov; džungla okoli Kanchanaburija in most na reki Kwae; kaotični, starinski, moderni in na trenutke bizarni Bangkok. Patos potovanja vabijo. Cena: 1850 EUR, odhod 23.12.13 in prihod 5.1.2014.

Na izlet. Ogled pravljičnih jaslic v vasici Sutrio.

Amsterdam. Decembra je Amsterdam še posebej zanimiv.

Pravljične jaslice v Sutriu.

Novoletna tradicionalna silvestrovanja. Pozimi, ko je nočno

Internetna potovalna agencija Potovanje.si, vas vabi, da si z njimi ogledate staro mestno jedro in Hudičev most v Čedaduv Italiji ter se sprehodite med pravljičnimi jaslicami v vasici Sutrio. Obisk muzeja jaslic “Prespio di Teno”. Gre za enodnevno potovanje, datumi odhodov so 7.12., 14.12., 21.12., 26.12. Cene od 16 EUR naprej.

Križarjenje. Vi na luksuzni križarki sredi Mediterana.

Novo leto na valovih. S kozarcem penine v roki, v objemu najdražje(ga) ne-

nebo prepredeno z lučmi in jelenčki, ki pomagajo Božičku skrbeti za vozne rede daril, so Palmovci ves čas na pravljičnih saneh, pravijo. Vsako leto izpolnijo praznično zavezo do vas – ponuditi cenovno prijazna, izvirna in vsebinsko bogata potepanja s Palminimi vodniki, ki so sami navdušeni popotniki in pripovedovalci lepih zgodb. Silvestrski objem je najbolj ognjevit prav na poti, kjer še novoletni sklepi takoj dobijo krila. Najdaljšo noč v letu lahko preživimo skupaj na Palminih tradicionalnih silvestrovanjih v Parizu, Amsterdamu, Moskvi ali Siciliji. Decembra je obisk Amsterdama še posebej zanimiva izkušnja. Tedaj namreč poteka Festival luči, v sklopu katerega na prav poseben način osvetlijo nekatere zgradbe, ulice in kanale ob reki Amstel, kar da mestu še posebej romantičen pridih. V tem času pa potekajo tudi različne prireditve.

mirno odštevate zadnje sekunde poslavljajočega leta, nato ognjemet, objemi, poljubi, sreča, nasmeh, ples. Vi in vaši na luksuzni križarki sredi Mediterana. Ste si Novo leto sploh predstavljali kako drugače? Odhod 28.12.2013, prihod 04.01.2014. Postanki: Genova (Italija), Marseille, Barcelona, La Goulette (Tunis, Tunizija), Palermo - Sicilija (Italija), Civitavecchia, Genova (Italija).

61 Kapital 579 2810 2013.indd 46

11/6/13 5:10 PM


življenjski slog

Kapitalov karakter

B&O PLAY

Skandinavsko poletje v vašem domu

Sony

Od širokega kota do oddaljenih subjektov Pri fotoaparatu, enostavnemu za prenašanje, tokrat ne bodo trpeli kakovost fotografije, številne ustvarjalne možnosti ali načini upravljanja, ki so značilni za večje, robustnejše fotoaparate. Novi privlačni Cyber-shot RX10, ki sodi v kategorijo hibridnih oz. ”bridge-style“ fotoaparatov, bo z vrhunsko kakovostjo posnetkov navdušil vse ljubitelje DSLR-jev, ki za uspešno opravljeno fotografsko nalogo ne bodo več potrebovali dodatnih objektivov ali celotnega ohišja fotoaparata. Z razponom zooma, ki se giblje vse od širokokotnega do telefoto objektiva, je ta fotoaparat idealna izbira za portretno fotografijo, dramatične prizore pokrajin ali živali, ulično dogajanje in naravno osvetljene ambiente. Ker lahko fotoaparat objekte fokusira vse do bližine 3 cm, je odličen tudi za bližnje makro posnetke žuželk, cvetlic in podobno.

62 Kapital 579 2810 2013.indd 35

Nordic Sky izvedba je nov komplet tkanin in nožic za BeoPlay A9, navdahnjen z lepo svetlobo in intenzivnostjo dolgih skandinavskih poletnih noči. Od somraka do mraka pa vse do jutranjih ur, tri različice Nordic Sky ohranjajo živ spomin na lepoto poletja vse leto. S prihodom Nordic Sky izvedbe se B&O PLAY by Bang & Olufsen poklanja enemu najbolj slavljenih vidikov skandinavskega dizajna: uporabi svetlobe za uravnavanje razpoloženja. BeoPlay A9 Nordic Sky Edition ponese lepo svetlobo in intenzivnost skandinavskih poletnih noči naravnost v vašo dnevno sobo. Dolge poletne noči so v Skandinaviji edinstvene. Ob sončnem zahodu se sonce komaj priplazi pod horizont, še vedno ohranjajoč nebo elegantno osvetljeno, noči pa dolge in intenzivne. A poletje je kratko. Ohranite lepoto in spomin nanj živ in naj vpliva na vas vse leto z Nordic Sky.

Lenovo

Tablica, ki obvlada tako posel kot zabavo Vsega 8,35 mm debela tablica Lenovo Miix2 tehta zgolj 350 gramov, njene kompaktne zunanje mere pa določa 8-palčni zaslon. Ta prikazuje sliko v visoki ločljivosti 800 x 1200 pik in je občutljiv na do 10-prstni dotik. Matrika IPS je zagotovilo za živobarvno sliko, s kar 178-stopinjskim vidnim kotom pa skrbi, da je slika na tablici dobro vidna iz vseh položajev. Tablica je opremljena z dvema kamerama, prednjo z ločljivostjo 2 milijona pik in hrbtno z ločljivostjo 5 milijonov pik. Na tablici je naložen najnovejši operacijski sistem Microsoft Windows 8.1, ki prinaša vrsto izboljšav za uporabnike tabličnih računalnikov, med drugim še lažje iskanje in deljenje vsebin, prenovljen spletni brskalnik Internet Explorer 11 ter optimizirano delo z na dotik občutljivimi zasloni. Ne manjka niti gumb Start, ki so ga uporabniki vajeni iz drugih operacijskih sistemov Microsoft Windows.

KAPITAL 8.11.13 11/6/13 5:11 PM


življenjski slog

KLAsIKA In Trend

Vichy

iDeaLna KoŽa za vsa oBDoBja

Staranje kože je biološki proces, pri katerem imajo pomembno vlogo tudi različni notranji in zunanji dejavniki, kot so hormonske spremembe, utrujenost, stres in izpostavljenost UV-žarkom. Laboratoriji Vichy prinašajo povsem nov pogled na staranje kože, ki ni le posledica neposrednih bioloških sprememb, ampak tudi negativnih dejavnikov, ki jim je koža izpostavljena. Skladno s tem je Vichy definiral kategorije staranja kože in razvil linije izdelkov: Idealia kot odgovor na staranje kože pod vplivom načina življenja, Liftactiv Derm Source za kronološko staranje in Neovadiol Gf za hormonsko staranje kože. To jesen Vichy predstavlja izbrane Vichy anti-age dnevne nege v »limited edition« embalaži 75 ml. Dnevne anti-age nege Idealia, Liftactiv Derm Source in Neovadiol Gf so na voljo v 75 ml embalaži za ceno 50 v izbranih Vichy lekarnah.

Melvita

na PoTi Do oBnovLjene KoŽe Melvitina nova Žametna krema za obraz iz kolekcije Apicosma je idealna za učinkovito obnavljanje suhe in občutljive kože. Bogata sestava vsebuje patentiran kompleks iz 3 vrst organskega medu (timijan, akacija in pomarančevec), ki z dokazano trojno učinkovitostjo oskrbi kožo z esencialnimi hranili, obnavlja hidrolipidni zaščitni plašč in izboljšuje naravni metabolizem kože, saj pospešuje kroženje kisika in hranil. Negovalna formula je obogatena s hranilnim cvetnim prahom in blažilnim izvlečkom iz ognjiča za takojšen občutek ugodja. Ob vsakodnevni uporabi je koža vidno mehkejša in bolj prožna, zategnjenost in nesproščenost pa nemudoma ponehata.

Nivea

negA roK

Ohranjanje nahranjenosti in navlaženosti rok je eden od načinov, da ostanejo v kar se da zdravem in najlepšem stanju. Z NIVEA Smooth Sensation kremo za roke je suha koža na rokah lahko samo še preteklost. Če jo nanesete enkrat dnevno, krema zaščiti in nahrani vaše roke za ves dan. To je 24-urna zaščita za svilnato gladke roke.

Labello

za sijoče in zDrave usTnIce

Balzam za ustnice Labello Repair & Beauty z dvofazno jedrno tehnologijo s številnimi učinkovinami obnovi in intenzivno neguje ustnice, kadar to potrebujejo. V prihajajočih nižjih temperaturah vam bodo za takšno nego zagotovo hvaležne. Pigmenti vrtnice pa ustnicam poleg nege podarijo tudi naravno rožnato barvo.

63 Kapital 579 2810 2013.indd 36

11/6/13 5:11 PM


življenjski slog

PRIREDITVE

Opera v Cineplexxu

Brezčasna Puccinijeva opera Tosca Adrenalinska zabava

MEGA LUNA PARK BTC

Se želite umakniti od turobnega jesenskega vsakdana? Vabimo Vas, da se sprostite in zabavate v soju neštetih vrtečih luči, objema adrenalina, vznemirjenja in nasmejanih obrazov. Čaka vas 13 prvovrstnih avantur za vse generacije. Med 19.10.2013 in 2.1.2014. Električni avtomobilčki, sposobni vožnje naprej in vzvratno ter neštetih trkov, so atrakcija vsakega lunaparka. Navpično vrteča se naprava, ki spreminja smer vožnje naprej in nazaj, sestavljena iz dveh gondol, ki v najvišji točki dosežeta višino 22 metrov. Temple of adventure - v Sloveniji jo imenujemo “hiša strahov”. Naprava, skozi katero se sprehajate po temačnih koridorjih, na vas pa ob različnih efektih prežijo razna strah zbujajoča bitja in stvari. Twister je atrakcija, ki se od vrtenju dvigne vertikalno na cca 60-70 stopinj in do maksimalne višine 8 metrov. Družinsko/otroški vrtiljak znan iz mnogih Zabaviščnih parkov po Evropi, ki vas popelje v svet domišljije z jezdenjem vedno aktualnih lesenih konjičkov …

64 Kapital 579 2810 2013.indd 37

Po izredno uspešnih Cineplexxovih prenosih oper in baleta z dveh najbolj prestižnih lokacij − Metropolitanske opere v New Yorku in moskovskega Bolšoj teatra – na velika platna prihaja ena izmed največjih opernih klasik, Puccinijeva Tosca. Prenos v živo in najboljše doživetje newyorške Metropolitanske opere bo v soboto, 9. novembra ob 19. uri, v kinematografih Cineplexx po Sloveniji (Kranj, Celje, Maribor, Koper in Novo mesto). Strastna, ljubosumna in impulzivna diva, romantičen, svobodoljuben in zaljubljen slikar ter oblastiželjen in neprizanesljiv vodja policije so tri osebe, vpletene v melodramo Tosca. Zgodba, napisana izključno za Sarah Bernhardt, najslavnejšo igralko v svetovni zgodovini, je Pucciniju služila kot predloga za eno najbolj znanih in najbolj veličastnih oper. V okviru sezone Metropolitanske opere si boste obiskovalci Cineplexxa lahko do maja 2014 ogledali znamenite opere: Verdijev Falstaff 14. decembra, Rusalka Antonina Dvořáka 8. februarja, opera Knez Igor Aleksandra Borodina bo na sporedu 1. marca, Werther Julesa Masseneta 15. marca, Puccinijeva La bohème 5. aprila, Mozartov Così fan tutte 26. aprila ter Puccinijeva Pepelka 10. maja.

Koncert za anekdoto

Od kamene dobe do Rolling Stonesov! Kaj je bilo prej: kura ali jajce? Tišina ali glasba? V predstavi Od tišine do glasbe nas dramski igralec in pianist Jure Ivanušič v sproščenem enournem nastopu na zanimiv in privlačen način, z anekdotami in s šalami, popelje skozi zgodovino in fenomen glasbe v vsej njeni raznovrstnosti. V svojem ilustrativnem, duhovitem, a vendar strokovno verodostojnem, virtuoznem ter tematsko in žanrsko bogatem nastopu se mojstrsko prelevi iz ene glasbeno relevantne vloge v drugo; od pianista do pevca, od skladatelja do dirigenta, od muzikologa do glasbenega kritika. Dotakne se zgodovine in razvoja glasbe, komponiranja, glasbenih posebnosti, celo plagiatov in anekdot, podkrepljenih s primeri iz prakse, pa tudi konzumiranja glasbe, navad in razvad, vse od bonbona do bontona, od uverture do aplavza. Občinstvo popelje od kamene dobe do Rolling Stonesov, od klasike do moderne, od jazza do popa, od popevke do šansona. Avtorski projekt Jureta Ivanušiča in Marka Vezoviška. Dvorana Union, Maribor, 14. november.

KAPITAL 8.11.13 11/6/13 5:11 PM


DNEVNIK BUTALCA

Biti med prvimi v Evropski uniji! Rubrika, ki jo pripravlja avtor iz zgodovinsko znanega kraja Butal. Več o preteklosti tega kraja si lahko preberete tudi v znanem delu pisatelja Frana Miličinskega. Že Butalci so bili znani po tem, da so vsak predpis ali razpis podrobno obrazložili in postavili jasna pravila, saj le kaj bi birokrati počeli, če ne bi pisali pravil, po možnosti na takšen način, da jih tudi sami ne razumejo najbolj. In tako postanejo zelo pomembni, saj brez njihove razlage so tudi uporabniki nemočni. In da tradicija nekaj velja, potrjujejo tudi moderni potomci piscev zakonov in predpisov. BITI PRVI V EVROPI! Po napovedih strokovnjakov za leto 2014 bo postala Slovenija vodilna evropska država. Evropske velesile nam pri tem ne sežejo niti do kolen. V hrbet nam bodo tako gledale Nemčija, Francija, Velika Britanija … Pa ne gre za kakšen velik športni dogodek, na žalost, gre za napoved negativne gospodarske rasti v letu 2014. Po napovedih strokovnjakov iz Bruslja, bosta prihodnje leto v recesiji samo Slovenija in Ciper. Slovenska vlada je takšno napoved očitno pričakovala, saj večje zaskrbljenosti ni bilo čutiti.

BUTALSKI NAUK ZGODBE Slovenci smo pač narod, ki želi vsaj na nekaterih področjih biti prvi. Če nam že ne uspe priti na svetovno nogometno prvenstvo, pa smo lahko vsaj prvi pri negativni gospodarski rasti. Verjetno si naši vladni strokovnjaki to predstavljajo nekako tako: lestvica je pač lestvica in dokazano večina ljudi pogleda, kdo je na vrhu in velikokrat “pozabi” pogledati, za kaj sploh gre. Je pa res, da zaradi svoje majhnosti Slovenija še kako potrebuje promocijo in kaj je boljšega, če vsi mediji o tebi pišejo, pa čeprav negativno, saj za kakšno drugo pro-

KAPITAL 8.11.13 Kapital 579 2810 2013.indd 68

mocijo tako ali tako nimamo denarja. Že od butalskih časov naprej Slovenci vemo, kako pritegniti pozornost. Poglejte samo spisek evropskih borznih indeksov. Najprej zagotovo vsi opazijo slovenskega in makedonskega, saj sta edino ta dva zapisana z rdečimi številkami.

INOVATIVNA PROMOCIJA SLOVENSKEGA TURIZMA Ena največjih težav slovenskega turizma je pomanjkanje denarja za promocijo. In tako na žalost tujim turistom ne moremo predstaviti slovenskih lepot, med njimi tudi Bohinja. In kako priti v medije in to brezplačno? Po nalogu inšpekcije nasilno zrušiš hišo, ki je bila zgrajena že pred tridesetimi leti in s tem seveda pritegneš pozornost vsaj slovenske javnosti. Tuji turisti v Bohinju pa imajo še zastonj posebno predstavo. Da vztrajnost velja, pa kaže tudi podatek, da predlagatelji rušenja niso hoteli počakati na novo zakonodajo, po kateri bi lahko gradnjo legalizirali.

BUTALSKI NAUK ZGODBE Že v Butalah smo imeli staro pravilo – red mora biti, pa četudi je slab. V normalni državi bi verjetno počakali

še nekaj mesecev, če so že čakali trideset let. A ravno to bi lahko bil novi slogan privabljanja turistov v Slovenijo – Slovenija nepredvidljiva dežela, ko nikoli ne veš, kaj te čaka!

KO JE VSAK CENTIMETER POMEMBEN Da je Slovenija res nepredvidljiva dežela, so poskrbeli tudi na Darsu z novimi vinjetami oziroma “vmesnim” razredom vinjet. Kupili so celo napravo za merjenje višine vozila. In če ste sami slabi pri ocenjevanju višine, vas lahko to kaj hitro stane nekaj dodatnih sto evrov.

BUTALSKI NAUK ZGODBE In spet smo pri tisti že kar zgodovinski razpravi – je dolžina oz. v tem primeru višina pomembna ali ne. Saj veste, kaj o tem menijo ženske. Očitno pa se z njimi strinjajo tudi cestninarji, namreč, da je vsak centimeter pomemben. In tako smo Slovenci znova dokazali, da znamo poskrbeti za doživetja turistov. Pomislite samo, kakšno presenečenje bo doživel recimo turist iz Nemčije, ki potuje na Hrvaško. Za 40 kilometrov avtoceste bo moral kupiti vinjeto in če ima kakšnega enoprostorca, mu ga bodo vrli fantje na cestninski postaji izmerili. Če bo avto previsok za kakšen centimeter, se bo lahko turist pohvalil z neprecenljivim doživetjem v Sloveniji – daleč najdražjo vožnjo po avtocesti v Evropi. Celo Butalci, moramo priznati, da ta država zna pobrati denar! ■

65 11/6/13 4:55 PM


KiTajsKa

Priložnosti za Slovenijo

KiTajsKa -

ZAHTEVNO TRŽIŠČE v dokumentu Mednarodni izzivi 2013, je med prioritetnimi trgi na področju internacionalizacije slovenskih podjetij navedena tudi Kitajska. Obseg izvoza slovenskih podjetij na posamezne trge BRIK, se v zadnjih nekaj letih povečuje, tudi na Kitajskega Na Kitajskem delujejo vsa pomembna svetovna podjetja in tudi več kot trideset slovenskih podjetij. Danes slovenska podjetja na Kitajskem večinoma proizvajajo za kitajski in azijski trg. Na ta način povečujejo skupno proizvodnjo matičnih podjetij v Sloveniji, odpirajo delovna mesta za strokovnjake v slovenskih tovarnah in ne nazadnje, na Kitajskem dela kar nekaj slovenskih managerjev, direktorjev zgoraj omenjenih podjetij. Kitajska je zahtevno tržišče. Karkoli bo podjetje počelo - izvažalo, nabavljalo, sodelovalo v tehnološkem razvoju, iskalo tržne niše - vse mora zastaviti dolgoročno in s primerno višino razpoložljivega kapitala. Uspeha čez noč ne bo, pravijo na agenciji Spirit. 66 Kapital 579 2810 2013.indd 57

KapiTaL 8.11.13 11/6/13 5:20 PM


Kitajska si prizadeva povečati obseg tujih investicij

SPIRIT, Javna agencija s področja internacionalizacije

Treba se je dobro pripraviti Aktivnosti agencije za pomoč slovenskim podjetnikom pri vstopu na kitajski trg Predstavitev države. Kitajska je najbolj poseljena država na svetu in ena največjih proizvajalcev in porabnikov kmetijskih pridelkov. Je ena vodilnih pridelovalcev žit, koruze, riža in bombaža. Razvite so tudi prašičereja, ovčereja in ribištvo. Kmetijstvo prispeva 10 % BDP in zaposluje nekaj manj kot 40 % delovne sile, čeprav je le 15 % zemlje (približno 1,2 mio km2) rodovitne. Kitajska ima velike zaloge premoga, ki je primarni energijski vir v državi. Kitajska je poleg premoga še vodilni proizvajalec svinca, cinka in kositra. Ima pa tudi velike naravne zaloge hidro - električne energije. Je peti največji proizvajalec nafte na svetu. Velike zaloge nafte, ki so bile v začetku 80-ih let glavno gonilo zunanje trgovine, ko je Kitajska pod Deng Xiaopingom začela uvajati prve vidnejše gospodarske spremembe, so v zadnjih letih izčrpane oziroma neizkoriščene, saj ni bilo večjih vlaganj v izgradnjo kapacitet. Enako velja za naravni plin.

Industrija in gradbeništvo ustvarita približno polovico BDP. Kitajska je zaradi poceni delovne sile ena najprivlačnejših destinacij za lokacijo proizvodnih obratov, čeprav se je cena delovne sile precej povišala po letu 2008. Več kot polovico kitajskega izvoza ustvarijo podjetja s tujim kapitalom. Storitveni sektor zaradi javnih monopolov in strogih predpisov ni dobro razvit in v zadnjih 15 letih predstavlja le tretjino BDP. Kitajska je ena redkih držav, kjer je državni sektor skoraj tako pomemben kot zasebni, privatizacija pa je tema, o kateri se le previdno razpravlja.

Pomoč agencije. Podjetjem svetujemo, naj se za vstop na posamezni tuji trg dobro pripravijo, pri tem pa so jim lahko v veliko pomoč tudi orodja, ki jih ponuja SPIRIT Slovenija. Namreč kot izvajalska agencija Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo slovenskim podjetjem, izvoznikom in potencialnim izvoznikom ponuja sklop storitev, s katerimi servisira podjetja v vseh fazah razvoja mednarodnega poslovanja. Glavni cilj je zniževanje stroškov vstopa in poslovanja slovenskih podjetij na tujih trgih, povečanje in geografska razpršitev izvoza. Podjetja naučimo načrtovati in izvajati mednarodne aktivnosti, informiramo jih o poslovanju in poslov-

Po podatkih Sloexport, podatkovne baze slovenskih izvoznikov na Kitajsko izvaža približno 250 slovenskih podjetij. Zelo zahteven projekt. Strategija dostopanja in nastopanja na tem velikem in oddaljenem trgu je za večino malih in srednje velikih slovenskih podjetij organizacijsko in finančno zelo zahteven projekt. SPIRIT Slovenija jim s svojimi storitvami, od izobraževanja, svetovanja, izvedbe gospodarskih delegacij, organizacije ter sofinanciranja skupinskih in individualnih sejemskih nastopov, sofinanciranja izdelave tržnih raziskav, poskuša to pot olajšati.

nih priložnostih na tujih trgih preko spletnega portala izvozno okno, na katerem so aktualni podatki o kar 53 tujih trgih, zagotavljamo svetovanje in konkretno pomoč na tujih trgih, organiziramo in sofinanciramo vhodne in izhodne gospodarske delegacije, ter individualne in skupinske nastope slovenskih podjetij na specializiranih sejmih v tujini, z mrežo slovenskih poslovnih klubov v tujini, katerih aktivnosti sofinanciramo, pa omogočamo neposredno pomoč podjetjem na samem tujem trgu. V

67 Kapital 579 2810 2013.indd 58

11/6/13 5:20 PM


KiTajsKa

Priložnosti za Slovenijo

Na svetovni razstavi EXPU 2010, ki je potekala v Šanghaju, med 1.5. in 31.10.2010, se je Slovenija prvič predstavila s samostojnim paviljonom na tisoč kvadratnih kilometrih. V paviljonu so bile predstavljene različne vsebine: kultura, gospodarstvo, turizem, znanost. 2011 smo uvedli tudi novo storitev, in sicer sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih, letos pa smo prvič objavili tudi javni razpis za sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo, s pomočjo katerega podjetja lahko spoznajo konkurenčne prednosti svojega podjetja in

njegove potenciale za vstop na tuje trge ter oblikovujejo strateški načrt za internacionalizacijo.

Slovenski izvoz narašča. Kitajska je v okviru Strategije EU 2020 izbrana kot eden od prednostnih trgov. Število slovenskih izvoznikov v

tretjo največjo državo na svetu, kakor tudi obseg izvoza Slovenije na ta trg že več let narašča. V letu 2012 je na Kitajsko izvažalo 216 slovenskih podjetij, na tem trgu pa posluje 19 slovenskih podjetij, njihova prodaja je pretežno usmerjena na kitajski in južno azijski trg. Številna slovenska podjetja si želijo vstopiti na ta trg, kar potrjuje tudi dejstvo, da se je na SPIRIT Slovenija/prej JAPTI za informacije v zvezi s Kitajsko v zadnjih letih obrnilo več kot 100 podjetij, od leta 2008 pa je nekdanji JAPTI sam ali v sodelovanju s sorodnimi institucijami organiziral šest gospodarskih delegacij na Kitajsko, med katerimi je bila še posebej pomembna predstavitev slovenskega gospodarstva v okviru Svetovne razstave Expo 2010.

Kitajska vabi. Kitajska si prizade-

PRILOŽNOSTI ZA SLOVENSKA PODJETJA

Priložnosti so predvsem v naslednjih panogah: kemijska industrija, prehrambna industrija, avtomobilski sektor, okolje in energetika, farmacija, lahka letala in navtika ter drugje. Slovensko gospodarstvo pa je kot del gospodarstva EU zanimivo za velika in državna kitajska podjetja, še bolj pa za manjša, zasebna podjetja, ki imajo podobne poslovne cilje kot slovenska.

68 Kapital 579 2810 2013.indd 59

va povečati obseg tujih neposrednih investicij, zato je sprejela številne ukrepe za privabljanje tujih investitorjev, predvsem na področju razvoja in raziskav. V ta namen so lani izdali tudi usmeritveni “Katalog za tuje neposredne investicije LR Kitajske”, ki je eden najpomembnejših dokumentov, ki definira zunanjo trgovino Kitajske in med drugim tudi poslovanje evropskih podjetij na kitajskem tržišču, saj razvršča različne industrijske sektorje med tiste, ki jih kitajska politika spodbuja, omejuje, ali prepoveduje. Prav tako pa tudi vse več kitajskih podjetij postopno širi svoje poslovanje na prekomorske trge v skladu z “Go Global” strategijo kitajske vlade.

KapiTaL 8.11.13 11/6/13 5:20 PM


Nadnaslov nadnaslov nadnaslov nadnaslov nadnaslov

Kitajska si prizadeva povečati obseg tujih neposrednih investicij, zato je sprejela številne ukrepe za privabljanje tujih investitorjev, predvsem na področju razvoja in raziskav. V ta namen so lani izdali tudi usmeritveni “Katalog za tuje neposredne investicije LR Kitajske”. SPIRIT Slovenija - aktivnosti povezane s kitajskim trgom. Nekdanji JAPTI/danes SPIRIT Slovenija si že od leta 2007 prizadeva okrepiti gospodarsko sodelovanje med obema državama, še prav posebno pozornost pa je Kitajski posvečal lani. Lani je tedaj še JAPTI izvajal številne aktivnosti za pomoč slo-

električno opremo, potrošnimi izdelki, izdelki za dom in turističnimi storitvami. Izpostavil je tudi pomembnost izdelave strategije nastopa na kitajskem trgu, preverbe poslovne ideje, izdelave tržne raziskave, previdnosti pri sklepanju pogodb, upoštevanja standardov in določil intelektualnih pravic.

Po podatkih baze GVIN je trenutno v Sloveniji 119 podjetij s kitajskim kapitalom. venskim podjetjem, ki želijo prodreti na kitajski trg ali razširiti svoje poslovanje na njem. Tako je februarja lani izvedel seminar za slovenska podjetja z naslovom “Kako poslovati na Kitajskem – poslovni izzivi in priložnosti za slovenska podjetja” ter srečanje z direktorjem EU SME Centra v Pekingu, Davidom Lavorelom, ki se ga je udeležilo 67 slovenskih podjetij ter 5 institucij, 19 podjetij pa je opravilo tudi bilateralne razgovore z g. Lavorelom. David Lavorel, direktor EU SME Centra iz Pekinga je tedaj predstavil okoljske, energijske in socialne izzive kitajskega gospodarstva, ki se nanašajo na onesnaženost zraka, pomanjkanje vode, pomanjkanje električne energije in staranje prebivalstva, in ki hkrati pomenijo poslovne priložnosti za slovenska podjetja. Le ta se lahko na kitajskem trgu uveljavijo z merilnimi sistemi, opremo za “zeleno” gradnjo, medicinsko opremo, farmacevtskimi izdelki, energijsko varčnimi izdelki,

Seminarji, razstave … M  arca lani je agencija izvedla seminar z naslovom Poslovni običaji na Kitajskem. Aktivnosti za poglabljanje poslovnega sodelovanja med slovenskimi in kitajskimi podjetji so se nadaljevala med 23. in 28. marcem 2012, ko je JAPTI organiziral obisk poslovne delegacije v Peking. Delegacija 24 slovenskih podjetij, se je udeležila enega izmed največjih poslovnih dogodkov na Kitajskem, visoko tehnološke poslovne konference “International Technology Transfer Beijing Conference 2012” (ITTC 2012). Obisk poslovne delegacije na Kitajskem je bil namenjen večji mednarodni prepoznavnosti slovenskih inovacij in Slovenije kot tehnološko napredne dežele ter je potekal pod sloganom Meet Slovenian Innovativeness. Sicer pa je bil tedanji JAPTI zadolžen za organizacijo slovenske nacionalne predstavitve na največji svetovni razstavi Expo 2010, ki je med 1.5. in 31.10.2010 potekala v Šanghaju. Na

tem EXPU se je Slovenija prvič predstavila s samostojnim paviljonom na tisoč kvadratnih kilometrih. Notranjost paviljona je uredil arhitekt Boris Podrecca, njegovo zunanjost umetnik Matej Andraž Vogrinčič, za celostno grafično podobo pa je poskrbela agencija Futura DDB. V paviljonu so bile predstavljene različne vsebine: kultura, gospodarstvo, turizem, znanost, s katerimi so se radovedni obiskovalci seznanili na osmih postankih, ki so jih simbolizirale knjige. Razstavo je obiskalo rekordnih 73 milijonov obiskovalcev, predstavilo se je 192 držav in 50 mednarodnih organizacij. Slovenija si je za vsebinski koncept svojega paviljona “Odprta knjiga” prislužila zlato medaljo za kreativno notranjost (Creative Display) med paviljoni kategorije C (paviljoni s površino do dva tisoč kvadratnih metrov) in se tako postavila ob bok velikim paviljonom, kot so Savdska Arabija, Švedska in skupni paviljon za Pacifik, ki so prav tako prejeli zlata priznanja (v svoji kategoriji) za kreativno notranjost. Pri priznanju za kreativno notranjost se je ocenjevalo notranjo ureditev paviljona, razstavljene predmete in povezanost z glavno temo EXPA 2010 “Better city, better life”. Slovenski paviljon je bil že med samo razstavo med obiskovalci EXPA 2010 stalno uvrščen med 10 najbolj zaželenih, kar je že sproti potrjevalo, da je dosegel svoj namen. Organizator razstave je paviljonu podelil tudi dve priznanji za odlično organizacijo slovensko-kitajske ekipe v paviljonu. n

69 Kapital 579 2810 2013.indd 60

11/6/13 5:20 PM


KiTajsKa

Priložnosti za Slovenijo

HoLGer posTL

generalni direktor TAM Durabus

Menim, da so kitajski investitorji zelo zadovoljni, saj smo za zdaj uresničili vse zadane cilje. Tudi država je z nepovratnimi sredstvi dokazala, da podpira tuje investicije.” 70 Kapital 579 2810 2013.indd 61

KapiTaL 8.11.13 11/6/13 5:20 PM


3,3 milijona evrov bomo namenili razvoju avtobusov na električni pogon SREČKO PIRTOVŠEK

“Naš cilj je letna proizvodnja 300 avtobusov” Kapital: TAM Durabus je v tem trenut-

ku največja investicija v Sloveniji, kjer imajo večinski delež investitorji iz Kitajske. Kako zadovoljni so tuji investitorji s to investicijo v Sloveniji? Pred kratkim ste dobili tudi 3,3 milijona evrov državnih vzpodbud – gre za nepovratna sredstva s strani države. H. Postl: “Menim, da so kitajski investitorji zelo zadovoljni, saj smo za zdaj uresničili vse zadane cilje. Tudi država je z nepovratnimi sredstvi dokazala, da podpira tuje investicije. Seveda pa tudi investitorji spremljajo dogajanje v Sloveniji in so seznanjeni predvsem s problemi v bančnem sektorju in če kje občutimo krizo v Sloveniji, je to predvsem pri odzivnosti bank pri spremljanju naših izvoznih poslov. Ta del v Sloveniji ne funkcionira in nam dela velike težave. S pomočjo lastnikov trenutno sicer rešujemo probleme financiranja, brez urejenega bančnega sektorja pa to na dolgi rok ne bo mogoče. V Sloveniji ni nobene banke s kitajskim kapitalom, kot je recimo za ruski trg Sberbanka, zaradi majhnega trga pa je v prihodnosti tudi verjetno ne bo.”

Kapital: Kaj boste naredili z nepovra-

tnimi sredstvi v višini 3,3 milijona evrov, ki so vam bila pred kratkim odobrena? H. Postl: “Poraba sredstev je točno določena. Sredstva so namenjena predvsem razvoju avtobusov na električni pogon. V okviru tega pa bomo sredstva namenili tako novi strojni opremi kot tudi novim zaposlitvam. Zaposlili bomo 130 ljudi. Denar pa bomo dobili šele takrat, ko

bomo uresničili vsa določila v pogodbi, to pa pomeni nekje čez tri leta.”

Kapital: Lastniška struktura vašega

podjetja je zelo zanimiva. Večinski lastniki sicer prihajajo iz Kitajske, del kapitala pa je tudi iz Nizozemske in Avstrije. Vi kot direktor prihajate iz Avstrije. Zakaj ste se odločili investirati v Sloveniji in ne v Avstriji? Pri nas je veliko govora o tem, da so pogoji za tuje investitorje v Avstriji veliko bolj ugodni kot v Sloveniji. Je temu res tako? H. Postl: “Res so trenutne gospodarske razmere v Avstriji boljše kot v Sloveniji, res pa je tudi, da kriza v Sloveniji po drugi strani prinaša tudi številne priložnosti. Te smo prepoznali in se tudi zato odločili za Slovenijo. Gotovo je pri tem odigrala tudi pomembno vlogo tradicija, ki jo ima tovrstna industrija v Mariboru že od druge svetovne vojne naprej preko TAM-a.”

Zagotovo bo morala biti Slovenija veliko bolj agresivna pri svoji promociji na tujih trgih in s tem pri privabljanju investitorjev. Slovenija je mala država in ima težave pri prepoznavanju, še posebej, če upoštevamo veliko Kitajsko.

Kapital: Kakšno je vaše mnenje, kaj bi

Slovenija še morala narediti, da bi pritegnila tuje investitorje? H. Postl: “Zagotovo bo morala biti Slovenija veliko bolj agresivna pri svoji promociji na tujih trgih in s tem pri privabljanju investitorjev. Slovenija je mala država in ima težave pri prepoznavanju, še posebej, če upoštevamo veliko Kitajsko. Reference našega podjetja bi lahko slovenska država uspešno uporabila na kitajskem trgu, saj tudi tam velja pravilo, da si je potrebno predvsem pridobiti zaupanje potencialnih partnerjev. Seveda pa je nujno urediti predvsem bančni sektor, ki je za zdaj ena večjih ovir za tuje investitorje.”

Kapital: Kakšne rezultate pričakujete v

tem in tudi prihodnjem letu? H. Postl: “Letošnji načrt je proizvodnja šestdesetih avtobusov. Naročila imamo. Pravkar dokončujemo 20 letaliških avtobusov za Saudsko Arabijo, enako velja za Rusijo. Količinske in tudi finančne cilje, ki smo si jih zadali v začetku leta bomo povsem uresničili, za naslednjo leto pa načrtujemo podvojitev proizvodnje avtobusov, močno rast proizvodnje pa načrtujemo tudi za naslednja leta.”

Kapital: Dobrih trideset let nazaj je

imel nekdanji TAM skoraj 9.000 zaposlenih, kakšni so vaši cilji v naslednjih, recimo petih letih? H. Postl: “Kljub velikemu optimizmu so seveda te številke nedosegljive. Menim, da so dosegljivi naši srednjeročni cilji, to pa je, da zaposlimo cca 300 ljudi in da letno proizvedemo tudi približno toliko avtobusov. To pa seveda pomeni tudi dober posel za dobavitelje iz tega okolja.” n 71

Kapital 579 2810 2013.indd 62

11/6/13 5:20 PM


KiTajsKa

Priložnosti za Slovenijo

ŠPELA GROŠELJ, diplomirana politologinja,

skrbnica ključnih kupcev na podjetniškem oddelku podjetja Data d.o.o., www.data.si

dobro sodeLovaNje s KiTajCi Pomoč kitajskim državljanom pri ustanovitvi podjetja v Sloveniji Zakaj je Kitajska zanimiv trg? Kitajski trg s 1,35 milijarde prebivalcev je seveda zanimiv tudi za podjetje Data d.o.o., ki je vodilno slovensko podjetje na področju podpore domačim in tujim podjetnikom. Data d.o.o. se kot VEM točka ukvarja z brezplačnimi ustanovitvami podjetij v Sloveniji, tudi za tuje državljane. Tukaj se usmerjamo na tržišča bivših držav Jugoslavije ter tudi na vzhod – med njimi tudi na Kitajsko, ki je na dobri poti, da v naslednjih letih postane svetovna velesila. Ne smemo pa pozabiti, da lahko Kitajska s svojimi inovacijami in gospodarstvom v razvoju predstavlja pomembnega investitorja v slovensko gospodarstvo. V Dati d.o.o. se trudimo, da bi tujim poslovnežem predstavili slovensko poslovno okolje ter

možnosti investiranja v različne projekte v Sloveniji. Naš oddelek za raziskave in razvoj z bogatimi izkušnjami pomaga tujim podjetnikom s pripravo projektov za nepovratna sredstva iz evropskih in nacionalnih razvojnih programov ter razpisov.

Pomoč kitajskim poslovnežem. S Kitajsko direktno ne vzpostavljamo poslovnih odnosov, saj gre pri nas za sodelovanje v obratni smeri. Kitajskim državljanom, ki želijo ustanoviti podjetje v Sloveniji, razširiti svoje poslovanje v Slovenijo in druge države EU, imajo namen delati in živeti s svojo družino v Sloveniji oz. se napotiti na delo v druge države članice EU, nudimo celostno podporo pri vseh omenjenih postopkih. Za ta namen smo se povezali s kitajsko

ambasado v Ljubljani, slovenskima ambasadama v Pekingu in Šanghaju ter slovenskima ekonomskima predstavnikoma slovenskega Ministrstva za zunanje zadeve. V Pekingu je to gospod Miloš Prislan ter gospod Drago Napotnik v Šanghaju. Oba sta se na našo pobudo o skupnem sodelovanju pozitivno odzvala in seznanjata kitajske poslovneže o možnostih širjenja poslovanja v Slovenijo ter brezplačne registracije podjetja na VEM točkah.

Ovire tako s kitajske kot slovenske strani. Največja ovira pri sodelovanju s kitajskimi poslovneži je prav gotovo jezik. Obvladati morate kitajski jezik, saj po mojih izkušnjah angleščine ne obvladajo precej dobro. Našim strankam na njihovo

IZKUŠNJE S STRANKAMI

Data d.o.o. ima prav poseben

specializiran oddelek za tuje državljane, ki želijo odpreti podjetje in začeti poslovati v Sloveniji. Vsako leto imamo več strank, saj je tudi zanimanje za Slovenijo – kljub trenutni krizi še vedno veliko. Med našimi strankami je kar nekaj kitajskih poslovnežev, ki imajo podjetje v Sloveniji. Po naših izkušnjah le-ti odpirajo predvsem restavracije s kitajsko hrano, trgovine z raznovrstnimi izdelki s kitajske ter zadnje čase se usmerjajo predvsem v turizem.

72 Kapital 579 2810 2013.indd 63

KapiTaL 8.11.13 11/6/13 5:20 PM


Največja ovira pri sodelovanju s kitajskimi poslovneži je prav gotovo jezik

V Sloveniji kitajskim državljanom nudimo celostno podporo pri vseh postopkih pred registracijo, med registracijo in tudi po registraciji, pomagamo pri pridobitvi različnih oblik delovnih dovoljenj, pomagamo pri pridobitvi dovoljenja za bivanje … željo priskrbimo tolmače in prevajalce. Kitajska kultura je prav gotovo precej različna od naše, vendar pa se po mojih izkušnjah te razlike v poslovnem sodelovanju ne kažejo preveč. Kitajski poslovneži, ki vstopajo na slovenski trg so profesionalni, vedo, kaj želijo in imajo izdelan dober poslovni plan. Data d.o.o. združuje ekipo 40 strokovnjakov iz različnih področij (pravniki, ekonomisti, davčni svetovalci, računovodje, svetovalci za marketing, strokovnjaki za kadrovsko svetovanje, strokovnjaki za javne razpise, podjetniški svetovalci itd.) in zato s kitajskimi poslovneži dobro sodelujemo, saj dobijo kvalitetne storitve na enem mestu pri nas.

Srbija ali Irska, kasneje morda tudi Kitajska. V Sloveniji kitajskim državljanom nudimo celostno podporo pri vseh postopkih pred registracijo, med registracijo in tudi po registraciji, pomagamo pri pridobitvi različnih oblik delovnih dovoljenj, pomagamo pri pridobitvi dovoljenja za bivanje, pri postopkih združitve družine idr.

Za registracijo podjetja nudimo: ■■ pridobitev slovenske davčne števil-

ke za tuje fizične in pravne osebe, ■■ pridobitev EMŠO številke in potrdila o nekaznovanosti za vse tuje družbenike,

Kitajski poslovneži, ki vstopajo na slovenski trg so profesionalni, vedo, kaj želijo in imajo izdelan dober poslovni plan. Dejavnost podjetja in poslanstvo. Našo dejavnost izvajamo v Sloveniji za tuje in domače državljane. Naše poslanstvo je med drugim tudi zagotoviti, da tuji poslovneži dobijo kvalitetno in celostno podporo pri ustanovitvi podjetja na enem mestu, kot tudi, da je tako poskrbljeno za slovenske državljane, ki želijo svoj posel širiti na tuje trge. S tem namenom poskušamo vzpostaviti mrežo nam podobnim organizacij - med drugim tudi na Kitajskem. Za enkrat smo prisotni le v Ljubljani, je pa v našem načrtu tudi širitev v druge države – najprej kje bliže, na primer

■■ prevod dokumentacije, v kolikor je

ustanovitelj tuja pravna oseba, ■■ rezervacijo imena podjetja, v kolikor gre za registracijo d.o.o.-ja, ■■ brezplačno registracijo podjetja, ■■ storitve virtualne pisarne (najem sedeža oz. poslovnega naslova), ■■ svetovalne storitve pred in po registraciji (pravno, kadrovsko, poslovno, davčno, računovodsko svetovanje), ■■ pomoč pri odprtju začasnega in poslovnega računa pri banki. Nudimo jim lahko tudi podporo pri registraciji podružnice in pri drugih postopkih pri notarju.

Po registraciji podjetja nudimo: ■■ knjigovodske oz. računovodske sto-

ritve, ■■ svetovalne storitve pred in po registraciji podjetja (pravno, kadrovsko, poslovno, davčno, marketinško in računovodsko svetovanje), ■■ usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu ter izdelava ocene tveganja, ■■ zdravniški pregled delavca na medicini dela, ■■ pridobitev različnih oblik delovnih dovoljenj za tujce in pomoč pri pridobitvi dovoljenja za prebivanje, ■■ podporo pri postopkih za združitev družine, ■■ pomoč pri zaposlitvi delavcev, ■■ priprava pogodb o zaposlitvi za lastnike in direktorje družb, ■■ podpora pri prijavi v začasno bivanje, ■■ prijavi v zavarovanje (tudi za družinske člane), ■■ odprtje osebnega računa na banki, ■■ prijava v mednarodno zavarovanje pri napotenih delavcih, ■■ pridobitev evropske kartice zavarovanja, ■■ podporo pri podaljšanju delovnega dovoljenja in dovoljenja za bivanje, ■■ spremembe zavarovanja, ■■ odjava dela tujca. Ponudimo jim lahko tudi pomoč pri iskanju primerne nepremičnine za nakup ali najem v Sloveniji ter iskanju primerne investicije za posel. Pri slednjem sodelujemo z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRITOM – Javno agencijo RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicije in turizma. n

73 Kapital 579 2810 2013.indd 64

11/6/13 5:20 PM


KiTajsKa

Priložnosti za Slovenijo

ZA USPEH JE POTREBEN ČAS Slovenska podjetja se zavedajo poslovnih priložnosti kitajskega trga Velik interes za poslovanje na Kitajskem. Po podatkih Sloexport, podatkovne baze slovenskih izvoznikov, na Kitajsko izvaža 250 slovenskih podjetij (baza sicer temelji na prostovoljnih vpisih slovenskih podjetij in ni popolna). Po podatkih baze GVIN je trenutno v Sloveniji 119 podjetij s kitajskim kapitalom. Slovenska podjetja so največji interes za poslovanje na Kitajskem izkazale na seminarju lani februarja, ki je potekal pod okriljem tedanje Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI). Seminarja se je udeležilo 67 slovenskih podjetij ter 5 institucij, 19 podjetij pa je opravilo tudi bilateralne razgovore z direktorjem EU SME Centra v Pekingu, Davidom Lavorelom. Na dogodku so podjetja pridobila informacije o gospodarskem stanju, možnostih poslovanja, konkretnih poslovnih priložnostih na kitajskem trgu ter izmenjavo izkušenj in vzpostavitev novih poslovnih stikov med slovenskimi podjetji, ki že poslujejo ali želijo poslovati na Kitajskem. “Poznavanje in upoštevanje kitajske kulture in zgodovine, filozofije, običajev in navad je bistveno za uspešno poslovanje na kitajskem trgu,” je na seminarju v lanskem marcu Poslovni običaji na Kitajskem, ki ga je organizirala tedaj Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) poudaril prof. dr. Yongrui Guo s Konfucijskega inštituta Ljubljana. n

74 Kapital 579 2810 2013.indd 65

ALEŠ LEBEN, Domel “Kitajska je za nas zanimiva iz več vidikov. Kot prvo smo začeli z nabavo materialov, nakar smo vzpostavili proizvodnjo, in sicer na osnovi želja naših kupcev. Kupci so svoje proizvodnje pred leti selili na Kitajsko in s tem jim zagotavljamo določen delež izdelkov direktno na tem trgu. Seveda pa hočemo razširiti tudi prodajo na tem velikem trgu. Kot vsak trg ima tudi Kitajska svoje posebnosti. Za uspeh je potreben čas, saj včasih traja da vzpostavimo zaupanje med partnerji. Prav tako ni vse tako poceni, kot si radi predstavljamo. S stališča nabave obstaja tukaj velika baza dobaviteljev od najnižjega ranga pa do primerljivih kvalitet. Pri zadnjih pa so razlike manjše. Drugačna je mentaliteta ljudi, ki niso tako zavedni do svojega podjetja, kar se seveda odraža v proizvodnjah. To v podjetjih v Sloveniji težko razumejo. Pomembne so tudi količine, saj drugače ni interesa. S prodajnega stališča pa ni enostavno. Pomaga, če imaš višje kakovostne izdelke oziroma izdelke, ki na kitajskem trgu niso na voljo. Kot sem že omenil je za uspeh pač potreben čas in pravi ljudje. Sam se na Kitajskem ukvarjam z nabavo polizdelkov za proizvodnjo v Sloveniji.”

SLOVENSKA PODJETJA NA KITAJSKEM TRGU SO NASLEDNJA: n■ IG INTERNATIONAL LIMITED - distributer GORENJE n■ LETRIKA SUZHOU CO., LTD. n■ KRKA, D. D., NOVO MESTO, PREDSTAVNIŠTVO NA KITAJSKEM n■ SINOSLO TECHNOLOGY (SIP) Co., Ltd. n■ LPKF TIANJIN Co., Ltd. n■ NIGBO UNIOR FORGING, Co. Ltd. n■ ŽIVEX D.O.O. PREDSTAVNIŠTVO KITAJSKA n■ DOMEL D.D. REP.OFFICE IN SUZHOU n■ ELAN-BEIJING SNOWELAN SPORT DEVELOPMENT CO.LTD. n■ ETOL PUBLIC LIMITED COMPANY SHANGHAI REPRESENTATIVE OFFICE n■ HIDRIA-SUZHOU HIDRIA DIESEL COLD START TECHNOLOGIES CO.,Ltd. n■ ISKRA PROTECTION (SUZHOU) Co., Ltd. KOLEKTOR COMMUTATOR

(WUXI) CO., Ltd. n■ TITUS FURNITURE FITTING TRADING SHENZEN LTD n■ QINGDAO SINOSITEC - TT OKROGLICA D.D. n■ BIA Separations, China Office

KapiTaL 8.11.13 11/6/13 5:20 PM

Kapital 579