Page 1

OPĆINA BRODSKI STUPNIK Općinsko izborno povjerenstvo za izbor vijeća mjesnih odbora Klasa:013-05/14-01/01 Urbroj: 2178/03-01-14-9 Brodski Stupnik, 15. svibanj 2014.g. Na temelju članka 18. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 6/14.), Općinsko povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora objavljuje pravovaljanu listu kandidata za izbor članova VIJEĆA MJESNOG ODBORA BRODSKI STUPNIK. Naziv liste: KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – TOMISLAV BAŠIĆ Nositelj liste: TOMISLAV BAŠIĆ, dip.ing.agr.Hrvat, Stjepana Radića 41, Brodski Stupnik Red.br. Ime i prezime Nacionalnost Adresa prebivališta OIB 1. Tomislav Bašić Hrvat Stjepana Radića 41 64503160468 2. Tomislav Gubić Hrvat Radničko naselje 19 53967610322 3. Dario Kozarić Hrvat Stjepana Radića 191 38495425298 4. Mario Jurić Hrvat Stjepan Radića 9 43310917627 5. Marko Medved Hrvat Stjepana Radića 13A 49716606588 6. Tomislav Rendula Hrvat Antuna Rašića 3A 56690827269 7. Antonio Zupčić Hrvat Stjepana Radića 230 03277284781 1.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS Nositelj liste: KRISTIJAN BRIŠKI, Hrvat, Brodski Stupnik, Antuna Rašića 32 Red.br. Ime i prezime Nacionalnost Adresa prebivališta 1. Kristijan Briški Hrvat Antuna Rašića 32 2. Goran Jelinić Hrvat Petra Zrinskog 88 3. Marko Čorak Hrvat Petra Zrinskog 42 4. Tomislav Zlopaša Hrvat Stjepana Radića 226 5. Đuro Tuličić Hrvat Stjepana Radića 224 6. Mirko Biber Hrvat Petra Zrinskog 28 7. Danijela Ferić Hrvatica Stjepana Radića 64A 2. Naziv liste:

OIB 60760816966 03180766156 79306105964 66931661659 85102455640 20084297499 44865862684

3. Naziv liste:HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE- HDSSB Nositelj liste: DARIO HEĆIMOVIĆ, Hrvat, Stjepana Radića 110, Brodski Stupnik Red.br. Ime i prezime Nacionalnost Adresa prebivališta OIB 1. Dario Hećimović Hrvat Stjepana Radića 110 82224026539 2. Mile Magdić Hrvat Stjepana Radića 246 87071537019 3. Davor Hećimović Hrvat Stjepana Radića 110 75667169207 4. Milan Cindrić Hrvat Stjepan Radića 256 87352577940 5. Mario Čorak Hrvat Stjepana Radića 97 15673153096 6. Tihomir Magdić Hrvat Stjepana Radića 246 67717851778 7. Tomislav Čorak Hrvat Stjepana Radića 97 88586289285 4. Naziv liste: KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – DAVOR KAMPIĆ Nositelj liste: DAVOR KAMPIĆ, Hrvat, Vinogradska 24, Brodski Stupnik Red.br. Ime i prezime Nacionalnost Adresa prebivališta 1. Davor Kampić Hrvat Vinogradska 24 2. Ilija Matanović Hrvat Stjepana Radića 173 3. Dubravko Jurišić Hrvat Stjepana Radića 116 4. Ankica Ključević Hrvatica Petra Zrinskog 5 5. Stjepan Mrgan Hrvat Vinogradska 74 6. Ivan Jurić Hrvat Omladinska 11 7. Stjepan Jurčić Hrvat Vinogradska 8

Članovi Povjerenstva: 1. Dejan Jurić 2. Tomislav Grbić

OIB 74981316273 57669653165 29515644206 12148046623 17657243519 56903368987 57538685520

Predsjednik Mario Meandžija, dipl. iur.


OPĆINA BRODSKI STUPNIK Općinsko izborno povjerenstvo za izbor vijeća mjesnih odbora

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR VIJEĆA MJESNOG ODBORA BRODSKI STUPNIK

1. Naziv liste: KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – TOMISLAV BAŠIĆ Nositelj liste: TOMISLAV BAŠIĆ, dipl.ing.agr. Hrvat, Stjepana Radića 41, Brodski Stupnik HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS Nositelj liste: KRISTIJAN BRIŠKI, Hrvat, Brodski Stupnik, Antuna Rašića 32

2. Naziv liste:

3. Naziv liste:HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE- HDSSB Nositelj liste: DARIO HEĆIMOVIĆ, Hrvat, Stjepana Radića 110, Brodski Stupnik 4. Naziv liste: KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – DAVOR KAMPIĆ Nositelj liste: DAVOR KAMPIĆ, Hrvat, Vinogradska 24, Brodski Stupnik


OPĆINA BRODSKI STUPNIK Općinsko izborno povjerenstvo za izbor vijeća mjesnih odbora Klasa:013-05/14-01/01 Urbroj: 2178/03-01-14-10 Brodski Stupnik, 15. svibanj 2014.g. Na temelju članka 18. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 6/14.), Općinsko povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora objavljuje pravovaljanu listu kandidata za izbor članova VIJEĆA MJESNOG ODBORA STARI SLATINIK . 1. Naziv liste: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ Nositelj liste: DANIJEL PERIĆ, Hrvat, Stari Slatinik , Hrvatskih branitelja 30 Red.br. Ime i prezime Nacionalnost Adresa prebivališta 1. Danijel Perić Hrvat Hrvatskih branitelja 30 2. Ines Kurtišić Hrvatica Hrvatskih branitelja 106 3. Miroslav Čuljak Hrvat Hrvatskih branitelja 210 4. Zlatko Prskalo Hrvat Alojzija Stepinca 26 5. Ivan Vrljić Hrvat Hrvatskih branitelja 266A 6. Josip Uremović Hrvat Ilije Martinovića 25 7. Ivica Tolić Hrvat Hrvatskih branitelja 284

OIB 47963852820 70658328679 95334588488 47380191993 83152739451 57707848117 20573432983

2. Naziv liste: HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS Nositelj liste: PETAR LOVINČIĆ, Hrvat, Stari Slatinik , Hrvatskih branitelja 197 Red.br. Ime i prezime Nacionalnost Adresa prebivališta 1. Petar Lovinčić Hrvat Hrvatskih branitelja 197 2. Josip Grgurević Hrvat Hrvatskih branitelja 244A 3. Nikola Čuljak Hrvat Hrvatskih branitelja 153 4. Stipo Perić Hrvat Hrvatskih branitelja 84 5. Marinko Čuljak Hrvat Hrvatskih branitelja 269 6. Ivan Čuljak Hrvat Hrvatskih branitelja 153 7. Josip Mach Hrvat Hrvatskih branitelja 256

OIB 64067483617 59557537817 57806490848 73808135854 26081925105 24163969097 64841207855

3. Naziv liste: HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU Nositelj liste: ANTO GAVRAN, Hrvat, Stari Slatinik, Alojzija Stepinca 21A Red.br. Ime i prezime Nacionalnost Adresa prebivališta 1. Anto Gavran Hrvat Alojzija Stepinca 21A 2. Anto Blatančić Hrvat Hrvatskih banitelja 237 3. Manda Grgurević Hrvatica Hrvatskih branitelja 174 4. Franjo Novaković Hrvat Stjepana Radića 11 5. Ivan Sitnik Hrvat Stjepana Radića 7 6. Mato Pranjić Hrvat Alojzija Stepica 14 7. Jakša Bralić Hrvat Hrvatskih branitelja 101

OIB 48283766186 50447820899 02034206560 85921445709 51685453438 43436478635 36932257716

4. Naziv liste:HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE- HDSSB Nositelj liste: DAVOR GRGUREVIĆ, ing.građ. Hrvat, Stari Slatinik, Hrvatskih branitelja 244A, Red.br. Ime i prezime Nacionalnost Adresa prebivališta OIB 1. Davor Grgurević, ing.građ. Hrvat Hrvatskih branitelja 244A 88322220979 2. Filip Škarica, ing.građ. Hrvat Hrvatskih branitelja 318 47977594271 3. Janko Vratarić Hrvat Hrvatskih branitelja 47 43272650432 4. Albina Gregurić Hrvatica Hrvatskih branitelja 240 99124902869 5. Tomislav Prša Hrvat Hrvatskih branitelja 87 64130612735 6. Tihomir Gregurić Hrvat Hrvatskih branitelja 240 04052862856 7. Hrvoje Romić, mag.iur. Hrvat Hrvatskih branitelja 282 77257543649

Članovi Povjerenstva: 1. Dejan Jurić 2. Tomislav Grbić

Predsjednik Mario Meandžija, dipl. iur.


OPĆINA BRODSKI STUPNIK Općinsko izborno povjerenstvo za izbor vijeća mjesnih odbora

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR VIJEĆA MJESNOG ODBORA STARI SLATINIK

1. Naziv liste: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ Nositelj liste: DANIJEL PERIĆ, Hrvat, Stari Slatinik , Hrvatskih branitelja 30 2. Naziv liste: HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS Nositelj liste: PETAR LOVINČIĆ, Hrvat, Stari Slatinik , Hrvatskih branitelja 197 . 3. Naziv liste: HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU Nositelj liste: ANTO GAVRAN, Hrvat, Stari Slatinik, Alojzija Stepinca 21A

4. Naziv liste:HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE- HDSSB Nositelj liste: DAVOR GRGUREVIĆ, ing.građ., Hrvat, Stari Slatinik, Hrvatskih branitelja 244A


OPĆINA BRODSKI STUPNIK Općinsko izborno povjerenstvo za izbor vijeća mjesnih odbora Klasa:013-05/14-01/01 Urbroj: 2178/03-01-14-11 Brodski Stupnik, 15. svibanj 2014.g. Na temelju članka 18. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 6/14.), Općinsko povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora objavljuje pravovaljanu listu kandidata za izbor članova VIJEĆA MJESNOG ODBORA KRAJAČIĆI . 1. Naziv liste: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ Nositelj liste: ŽELJKO KRAJAČIĆ, Hrvat, Krajačići 2A Red.br. 1. 2. 3. 4. 5.

Ime i prezime Željko Krajačić Marijan Krajačić Jasmina Horvatović Stjepan Novković Martin Horvatović

Članovi Povjerenstva: 1. Dejan Jurić 2. Tomislav Grbić

Nacionalnost Hrvat Hrvat Hrvatica Hrvat Hrvat

Adresa prebivališta Krajačići 2A Krajačići 16 Krajačići 36 Krajačići 24 Krajačići 36

OIB 03002954548 44283327746 40936265645 75563406871 90133062862

Predsjednik Mario Meandžija, dipl. iur.

________________________________________________________________________________

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR VIJEĆA MJESNOG ODBORA KRAJAČIĆI

1. Naziv liste: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ Nositelj liste: ŽELJKO KRAJAČIĆ, Hrvat, Krajačići 2A


OPĆINA BRODSKI STUPNIK Općinsko izborno povjerenstvo za izbor vijeća mjesnih odbora Klasa:013-05/14-01/01 Urbroj: 2178/03-01-14-12 Brodski Stupnik, 15. svibanj 2014.g. Na temelju članka 18. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 6/14.), Općinsko povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora objavljuje pravovaljanu listu kandidata za izbor članova VIJEĆA MJESNOG ODBORA LOVČIĆ . Naziv liste: KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – MIJO ALABEROVIĆ Nositelj liste: MIJO ALABEROVIĆ, Hrvat, Lovčić 52 Red.br. Ime i prezime Nacionalnost Adresa prebivališta OIB 1. Mijo Alaberović Hrvat Lovčić 52 90865576398 2. Antun Alaberović Hrvat Lovčić 52 74135168120 3. Danijel Aladrović Hrvat Lovčić 98 51740415672 4. Stjepan Aladrović Hrvat Lovčić 98 30131066264 5. Adam Kuzmić Hrvat Lovčić 26 47501916122 1.

Članovi Povjerenstva: 1. Dejan Jurić 2. Tomislav Grbić

Predsjednik Mario Meandžija, dipl. iur.

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR VIJEĆA MJESNOG ODBORA LOVČIĆ

1.

Naziv liste: KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – MIJO ALABEROVIĆ Nositelj liste: MIJO ALABEROVIĆ, Hrvat, Lovčić 52

Liste Vijeća MO Brodski Stupnik 2014.  
Liste Vijeća MO Brodski Stupnik 2014.  
Advertisement