Page 1

Bilten

Bilten općine Brodski Stupnik

1

Godina 18, broj 18, rujan 2012.

OPĆINE BRODSKI STUPNIK

SVIM STANOVNICIMA ČESTITAMO

DAN OPĆINE BRODSKI STUPNIK, 10. RUJNA Načelnik općine Petar Loviničić

Stupnik-1.indd 1

Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik

4.9.2012 9:57:24


2

Bilten općine Brodski Stupnik

BILTEN OPĆINE BRODSKI STUPNIK Izdavač: Općina Brodski Stupnik Za izdavača: Petar Lovinčić Urednica: Marija Kovačević Grafičko oblikovanje: Mato Klarić Tisak: Posavska Hrvatska

Stupnik-1.indd 2

4.9.2012 9:57:26


Bilten općine Brodski Stupnik

Petar Lovinčić, načelnik općine

Novo vrijeme zzOpćina Brodski Stupnik spada u manje jedinice lokalne samouprave sa skromnim prihodima od 500 kuna po stanovniku godišnje ili ukupno 1.500.000 kuna godišnje. Dodatni nam je problem što nismo mogli koristiti pogodnosti Zakona o posebnoj državnoj skrbi jer nas spomenuti zakon ne tretira kao ratom zahvaćenim područjem, niti pograničnim područjem. I pored smanjenih mogućnosti, zbog navedenih razloga, Općina je u proteklom razdoblju sredstvima dobivenim od ministarstava, fondova i javnih poduzeća izgradila komunalnu infrastrukturu na svom području. Tako je izgrađena vodovodna mreža na području općine, uređeni domovi, trgovi, asfaltirane prometnice, izgrađena vanjska rasvjeta, gospodarska zona, brdski putovi, veći dio kanalizacijske mreže, uređena kanalska mreža, započeto niz turističkih projekata i još puno ostalih aktivnosti. Međutim, kako je kriza u državi sve veća, tako je izdašnost ovih fondova sve manja. S druge strane, ulaskom Hrvatske u Europsku uniju otvaraju nam se velike mogućnosti korištenja sredstava pretpristupnih i pristupnih fondova. Kako ćemo koristiti ta sredstva koja nam stoje na raspolaganju, zavisi od samih jedinica lokalne samouprave. Općina Brodski Stupnik u potpunosti je spremno dočekala novo vrijeme te očekuje dobre rezultate u ostvarivanju kandidiranih projekata prema europskim fondovima. U ovom trenutku odobrena su nam sredstva

Stupnik-1.indd 3

za izgradnju kanalizacije, dok očekujemo rezultate dva natječaja tzv. “prekogranične suradnje” kao i kandidirani projekt u IPARD programu – Mjera 301 za izgradnju nerazvrstanih cesta. Kako zemljane radove na iskopima po javnim površinama na području općine privodimo kraju, Općina je pokrenula aktivnosti oko velikoga i skupoga projekta zacjevljenja cestovnih kanala, izgradnje biciklističkih staza i uređenja pješačkih staza. Samo za projektnu dokumentaciju toga projekta potrebno je osigurati preko 500.000 kuna. Kako pri Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU postoji fond koji upravo financira pripremu projekata za povlačenje sredstava iz EU, prema sadašnjim dostupnim informacijama, postoji velika mogućnost da će Općina Brodski Stupnik ostvariti ovu pomoć. Nadalje, spremajući se za novo vrijeme, Općina Brodski Stupnik prije dvije godine pokrenula je aktivnosti oko osnivanja LAG-a (Lokalne akcijske grupe) za područje pet općina, preko kojega će se, ulaskom u EU, dobiti mogućnost povlačenja europskih sredstava iz vrlo izdašnog tzv. “Leader programa” za projekte većih vrijednosti. Koristim priliku da zahvalim članovima udruga kao i svim stanovnicima naše općine na dosadašnjem razumijevanju i pruženoj potpori te ih pozivam da se uključe idejama i prijedlozima u stvaranju boljih uvjeta života na našem području.

3

Kvalitetan rad zzPoštovani mještani općine Brodski Stupnik, čast mi je i zadovoljstvo sve vas pozdraviti u ime Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik. O radu Općinskog vijeća mogu izraziti samo riječi zadovoljstva. Naime, sjednice Općinskog vijeća su vrlo konstruktivne, svi vijećnici svojom aktivnošću kroz pitanja i prijedloge pomažu u kvalitetnom radu, posebno bih istaknuo da za nešto više od tri godine ovoga saziva Op-

Nikola Medved, predsjednik Općinskog vijeća ćinskog vijeća niti jedna sjednica nije otkazana zbog nedostatka kvoruma. Iza nas su tri teške godine, ali bez obzira na to Općinsko vijeće zajedno sa službama Općine na čelu s načelnikom nastoji kroz izgradnju komunalne infrastrukture pružiti što kvalitetnije usluge svim mještanima. Naš je zadatak osigurati svim mještanima općine osnovne preduvjete (izgraditi ceste, vodovodnu i kanalizacijsku mrežu, javnu rasvjetu i još niz drugih stvari) potrebnih za kvalitetan život. Ovog trenutka istaknuo bih veliki problem vatrogasne zaštite jer naše Dobrovoljno vatrogasno društvo više nema navalno vozilo, a mi nismo u mogućnosti kupiti polovno vozilo koje košta oko 400.000 kuna. Sličan problem je i sa službom komunalnih djelatnosti kojoj teško osiguravamo sva potrebna sredstva za rad. U nadi da ćemo u sljedećih godinu dana te probleme riješiti na zadovoljstvo DVD-a Brodski Stupnik i svih mještana općine, u ime Općinskog vijeća i svoje osobno ime čestitam svima naš dan, Dan općine Brodski Stupnik i sve vas pozivam da se pridružite proslavi Dana općine.

4.9.2012 9:57:30


4

Bilten općine Brodski Stupnik

Nazire se kraj izgradnje kanalizacije

Projekti općine

zzOpćina Brodski Stupnik je 2007. godine krenula u izradu projektne dokumentacije za sustav odvodnje otpadnih voda na svom području. U tom trenutku nismo znali kojom će se dinamikom moći osigurati sredstva za vrlo skupu izvedbu kanalizacijskoga sustava pa smo odlučili projekt podijeliti u faze. Projekt I. faze obuhvaćao je 12 kilometara, a radovi su izvedeni tijekom 2008. i 2009. godine te su koštali nešto više od 12 milijuna kuna. Općina je osigurala sredstva preko Ministarstva regionalnog razvoja, odnosno Europske investicijske banke i Odjela zaštite “Hrvatskih voda”, a radove su izvele tvrtke “Brodska Posavina” d.o.o. Slavonski Brod i “Palir”

d.o.o. iz Zagreba. Paralelno s izvedbom radova na prvoj fazi pristupilo se izradi projektne dokumentacije za ukupnu kanalizacijsku mrežu naselja Brodski Stupnik i Stari Slatinik, kao i pripadajućega prečistača, a vrijednost projektne dokumentacije samo za taj dio iznosi 780.000 kuna. Kako se početkom 2011. godine otvorila mogućnost financiranja iz tzv. “Programa 305 projekata” Hrvatskih voda, uz pomoć zamjenika župana Davora Vlaovića, osigurali smo daljnjih 7 milijuna kuna. Najpovoljniji ponuditelj bila je tvrtka “Brodska Posavina“, koja u ovom trenutku izvodi ra-

Javni radovi

zzU izuzetno teškoj gospodarskoj situaciji kada svakim danom dolazi do sve veće nezaposlenosti, Općina Brodski Stupnik kao i većina drugih općina na svom području pokrenula je takozvane javne radoJavnim radovima uređena je i kapela na groblju u ve. Ovim obliStarom Slatiniku kom rada potencira se društveno koristan rad na području općine uređenjem javnih površina, groblja, objekata, poljskih putova, kanalske mreže, u svrhu poboljšanja uvjeta života. S druge strane, nezaposlene osobe dobile su mogućnost da u ovim teškim vremenima ostvare skromne prihode za osnovne životne potrebe. Sukladno uvjetima koje propisuje Hrvatski zavod za zapošljavanje, prioritet pri zapošljavanju imaju osobe koje su duže vrijeme prijavljene na Zavodu za zapošljavanje, odnosno najmanje 12 mjeseci ili posebne skupine nezaposlenih osoba koje su u evidenciji najmanje 6 mjeseci. Toj skupini pripadaju nezaposleni hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji djece s posebnim potrebama, roditelji djece oboljelih od malignih bolesti, zatim roditelji s četvero ili više djece, samohrani roditelji, žrtve obiteljskoga nasilja, povratnici s odsluženja zatvorske kazne, kao i korisnici prava po Zakonu o socijalnoj skrbi. Radni odnos zasniva se na 3, odnosno 4 mjeseca. Ove godine Općina je zaposlila 12 djelatnika koji su radili na poslovima održavanja, čišćenja, košnje, uređenja groblja, javnih površina, uređenja ograde na groblju i pješačkim stazama, uređenju kapela, domova, športskih objekata, šumskih putova te puno drugih raznih komunalnih poslova. Problem predstavljaju stari vozni park i oruđe za rad koje općina zbog nedostatnih vlastitih sredstava nije u mogućnosti osigurati. S obzirom na to da se ovaj program javnih radova pokazao korisnim i za općinu i za naše stanovnike kao njegove korisnike, Općina će ga koristiti i sljedeće godine te molimo sve zainteresirane koji ostvaruju pravo, da se prijave u Upravni odjel kako bismo na vrijeme obavili potrebno planiranje te prijavu.

Stupnik-1.indd 4

dove prema ugovoru. Taj dio radova dužna je završiti do kraja ove godine. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju trebali bismo dosegnuti 45 posto razvijenosti tih zemalja te su nam u ovom trenutku na raspolaganju sredstva Razvojne banke Vijeća Europe i Europske investicijske banke (tzv. Program CEB-EIB) na koje je Općina preko komunalnog poduzeća Vodovoda i Hrvatskih voda aplicirala te joj je odobreno daljnjih 3.200.000 kuna. S ovim sredstvima Općina planira izgraditi južni dio ulica naselja Stari Slatinik i Brodski Stupnik. Za potpuni završetak kanalizacijskoga sustava bilo bi potrebno osigurati još oko 5 milijuna kuna za prečistač i Vinogradsku ulicu. Budući da je rujan-listopad vrijeme kada se donose planovi za sljedeću godinu, Općina će se maksimalno potruditi kako bi osigurala i ta preostala sredstva. S obzirom na to da je realno očekivati da će kanalizacijski sustav općine Brodski Stupnik u potpunosti biti u funkciji tijekom 2014. godine, možemo sa sigurnošću ustvrditi da smo, u odnosu na ostale općine, ostvarili najveći pomak u tim aktivnostima.

Uređenje nerazvrstanih cesta zzOpćina Brodski Stupnik uspješno je obavila kandidaturu za sredstva EU – Mjera 301 “Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture” unutar IPARD programa. Kako su natječaji za EU sredstva vrlo zahtjevni i složeni, u kratkom roku morali smo uložiti maksimum napora kako bismo udovoljili svim uvjetima. Za kandidirane tri ulice bilo je potrebno izraditi projektnu dokumentaciju te ju prevesti na engleski jezik. Nadalje, veliki posao predstavljalo je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa jer zemljište tih ulica mora biti isključivo u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Također, bili smo obvezni izraditi elaborat zaštite okoliša i prirode o usklađenosti ulaganja s odgovarajućim nacionalnim standardima, kao i vrlo zahtjevan financijski plan projekta. Velik dio poslova, općinska uprava napravila je sama, no koristimo priliku da zahvalimo i Razvojnoj agenciji Brodsko-posavske županije, CTR-u, bez čije pomoći sigurno ne bismo udovoljili vrlo zahtjevnim uvjetima natječaja. Kako je kandidatura odrađena kvalitetno i na vrijeme, projekt je prošao u daljnju obradu i nadamo se da bi do konca godine mogao biti prihvaćen. Prema iskazanoj vrijednosti u troškovnicima, ukupna je investicija projekta 2.100.000 kuna, a ostvarenim sredstvima uredile bi se Slavonska ulica te dio ulice Radničkog naselja u Brodskom Stupniku, kao i ulica Hrvatske mladeži u Starom Slatiniku.

Načelnik općine Petar Lovinčić preuzima od direktora Razvojne agencije Brodskoposavske županije Dragana Jelića opsežnu dokumentaciju

4.9.2012 9:57:35


U izradi prostorni plan zzNaša očekivanja razvoja Gospodarske zone bila su puno veća. Naime, zbog teške gospodarske situacije desetak poduzetnika koji su kupili zemljište i namjeravali graditi, usporili su radove jer prije svega nastoje zadržati osnovnu proizvodnju i nemaju mogućnosti novog investiranja. Unatoč tome Općina je pokrenula aktivnosti oko izmjena i dopuna prostornog plana kako bismo planskom dokumentacijom omogućili širenje gospodarske zone prema sjeveru, sve do autoceste. Prostorni plan je pri završetku, izvodi ga Zavod za prostorno planiranje Brodsko-posavske županije, a Općina ga financira sa 150.000 kuna. Izradom prostornog plana stvorit će se pretpostavke da Općina može pokrenuti akivnosti oko prijenosa zemljišta, a odmah poslije toga planiramo izradu projektne dokumentacije koja je osnova za povlačenje sredstava. Nova Vlada ograničava broj gospodarskih zona samo na one koje su nešto napravile, a samim time naša je gospodarska zona dobila prednost jer smo već igradili infrastrukturu, jedan je poduzetnik krenuo s radovima, nekoliko ih je započelo izgradnju objekata, a ostali prirpemaju projektnu dokumentaciju. Sve to daje nam mogućnosti da idemo u daljnje proširenje zone, te da možemo računati na sredstva Ministarstva gospodarstva, a u novije vrijeme moguća su i sredstva EU.

Radi se i na društvenom domu u Starom Slatiniku

Grijane, klimatizaciju, plinsku instalaciju i ventilaciju zgrade Društvenog doma u Starom Slatiniku sufinancirat će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

5

Nastavlja se uređenje zaštićenih objekata

Prošle je godine uređeno sjeverno pročelje Stare škole, a ove godine, uz 50.000 kuna Ministarstva kulture, uredit će se i južno pročelje

Projekti općine

Bilten općine Brodski Stupnik

zzNa našem području postoje dva zaštićena objekta iz vremena Vojne krajine koja imaju svoju povijesnu, kulturnu i arhitektonsku vrijednost- objekti stare škole i općine. Dobrom suradnjom s Konzervatorskim odjelom u Slavonskom Brodu stalno smo prisutni u programima Ministarstva kulture. Nažalost, zbog izuzetno teškoga stanja u državi, za investicije u kulturi ostaje vrlo malo novca. Prošle godine uređeno je sjeverno pročelje objekta Stare škole, a tijekom ove godine izvest će se radovi uređenja južnoga pročelja u vrijednosti 50.000 kuna osiguranih od Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Kako su za cjelovito uređenje i privođenje objekta svrsi potrebna znatno veća sredstva, uz činjenicu da imamo urednu projektnu dokumentaciju, stalno pratimo međunarodne natječaje. Ukazanu priliku sigurno nećemo propustiti. I za Staru smo općinu, koju smo prijavili na isti program Ministarstva kulture, ostvarili pomoć od 50.000 kuna, ove godine planira se završiti dokumentacija i dijelom urediti južno pročelje objekta. Nadalje, već za sljedeću godinu popunili smo prijavnicu na raspisani natječaj Ministarstva kulture, tako da s približnim iznosima možemo računati i ubuduće s obzirom na to da smo prihvaćeni u program takozvane preventivne zaštite. Voljeli bismo kada bi uređenje i privođenje svrsi ovih objekata išlo bržom dinamikom jer je potreban prostor za udruge kao i za knjižnicu, čitaonicu i igraonicu. Nažalost, u ove objekte možemo uložiti samo ona sredstva koja osiguramo iz drugih izvora.

I za uređenje Stare općine Ministarstvo kulture odobrilo je 50.000 kuna ove godine

zzJoš tijekom 2011. godine Općina Brodski Stupnik kandidirala je projekt “Grijane, klimatizacija, plinska instalacija i ventilacija zgrade Društvenog doma u Starom Slatiniku” Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Fond je na temelju svojih kriterija prihvatio projekt te će ga sufinancirati u visini 55 posto investicije. Općina je ovih dana temeljem raspisanog javnog natječaja odabrala najpovoljnijeg ponuditelja tvrtku “Deltron” d.o.o. iz Splita s cijenom od 730.000 kuna te će u najskorije vrijeme potpisati ugovor o izvođenju radova. I pored toga što drugi projekt “Vanjske ovojnice i promjene stolarije” za dom u Starom Slatiniku nije prošao kod Fonda, rješavanjem prije svega grijanja, stvorit će se osnovni uvjeti za rad Mjesnog odbora i udruga s područja naselja Stari Slatinik.

Stupnik-1.indd 5

4.9.2012 9:57:42


Projekti općine

6

zzOd veljače 2011. godine kada je osnovana Lokalna akcijska grupa Posavina u sastavu koje se nalazi područje općina Sibinj, Bebrina, Brodski Stupnik, Oriovac i Nova Kapela provode se brojne aktivnosti na razvoju te organizacije koja za cilj ima razviti područje navedenih općina za brži razvoj i kvalitetnije pristupanje sredstvima za ruralni razvoj iz fondova Europske unije. S ovim ciljem u tijeku je i izrada Lokalne razvojne strategije LAGa Posavina pa je i ovo prigoda da se čitatelji našeg biltena obrate u Ured LAGa Posavina koji je početkom travnja ove godine otvoren u zgradi Općine Brodski Stupnik. Ako vam se ne ide do ureda možete sve upite i prijedloge poslati na e-mail: lag.posavina@gmail.com ili se obratiti putem web stranice www.lag-posavina.hr. Tijekom ove godine održano je nekoliko radionica za izradu lokalne razvojne stategije, a za sve koji se nisu uključili u dosadašnje aktivnosti LAG-a Posavina ima još dovoljno vremena tijekom jeseni. Najbolje je sve kontakte obavljati putem e-mail-a ili web stranice, a za sastanke i konzultacije termini će se dogovarati po potrebi. Nakon izrade lokalne razvoje strategije čeka se objava natječaja Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske za potvrđivanje lag-ova sukladno Pravilniku IPARD programa za Mjeru 202., a nakon provedbe potvrđivanja lagova, kojih je trenutno osnovano tridesetak na području cijele Hrvatske, provest će se natječaj za sufinanciranje aktivnosti lag područja. Sredstva Europske unije za sufinanciranje lag-ova u Republici Hrvatskoj su namjenska i služe za provedbu aktivnosti izrade projektnih baza podataka, organizaciju i provedbu edukacija stanovništva na lag područjima, te sufinanciranje svih aktivnosti sukladno Pravilni-

Bilten općine Brodski Stupnik

Leader programom do EU fondova

LAG Posavina okuplja članove s područja općina Sibinj, Bebrina, Brodski Stupnik, Oriovac i Nova Kapela ku Mjere 202. Ipard programa kojega je odobrilo Ministarstvo poljoprivrede RH. Lokalne akcijske grupe u zemljama Europske unije djeluju od 1990. godine s ciljem razvoja ruralnih područja, a njihov rad temelji se na jačanju partnerskih odnosa između predstavnika jedinica lokalne samouprave, poslovnog i civilnog sektora. Pri izradi strategije lag područja na prvom mjestu je važno ostvariti dobru povezanost između svih institucionalnih i poslovnih organizacija, te dati potporu predstavnicima populacije mladih, žena i socio-ekonomski ugroženih skupina, odnosno povezati što veći broj stanovnika lag područja kroz kvalitetne partnerske razvojne programe.

45 novih članova u LAG-u Posavina Lag Posavina priprema se za navedene natječaje i u ovom trenutku svi koji su zainteresirani za suradnju i redovito praćenje i sudjelovanje u aktivnostima našeg lag-a mogu se obratiti na navedene kontaktne adrese. Na izvanrednoj skupštini LAG-a Posavina, održanoj u Brodskom Stupniku tijekom lipnja ove godine, u članstvo je primljeno novih 45 članica i članova, tako danas Lag Posavina ima 60 članica koje su izabrane prema metodologiji Leader programa. Sve informacije o Leader programu Europske unije mogu se dobiti posredstvom web stranice Lag-a Posavina, a za sve one koji žele više informacija to će biti omogućeno tijekom jeseni i zime na informativnim radionicama o provedbi Leader programa u RH koje će se održavati u svim općinama našeg LAG-a. Od 2013. godine kada Hrvatska postane članicom Europske unije financiranje razvoja ruralnih područja provodit će se upravo po načelima Leader programa i posredstvom lokalnih akcijskih grupa. U sljedeće dvije godine, a po provedenom natječaju Ministarstva poljoprivrede RH za sufinanciranje aktivnosti u lag područjima, održat će se brojne radionice za stanovnike lag područja kojima će se nastojati što veći broj stanovnika upoznati s načinom djelovanja unutar lag područja, kao i mogućnostima ruralnog razvoja u okvirima Leader programa Europske unije.

Tijekom jeseni i zime pripremaju se nove informativne radionice

Stupnik-1.indd 6

4.9.2012 9:57:45


Bilten općine Brodski Stupnik

7

Udruga “Eko-etno selo Lovčić” zzProjekt šetnice i biciklističke staze u dužini od 2.060 metara Udruga Eko-etno selo Lovčići zajedno s Općinom kandidirala je prošle godine Ministarstvu turizma za što su dobili bespovratna sredstva u iznosu od 25.000 kuna. Početkom godine započeli su pripremne radove, bagerom je proširen uski neprohodan put na kraju sela koji vodi u brdo, u šumu, a sami mještani i članovi udruge spre- Predsjednik mno su se odazvali na udruge “Ekoradnu akciju. Turistič- etno selo Lovčić” ka zajednica Brodsko- Stjepan Aladrović posavske županije već nakon uređenja je postavila 20-ak klu- šetnice najavljuje pa uz šetnice oko Lov- projekt uređenja čića, a nakon što su za- izvorišta Popovac vršeni zemljani radovi i tu je postavila stol i dvije klupe kao odmorište izletnicima. Drugi projekt u Lovčiću je uređenje izvorišta Popovac za koja su također dobili sredstva Ministarstva, 30.000 kuna. Izrađene su i postavljene dvije drvene sjenice pored izvorišta, kao i klupe, a do kraja godine planiraju izgraditi mostić i urediti

okoliš izvorišta. - Završetak radova ovisi, dakako, o sredstvima, a naše projekte kandidirali smo ponovno Ministarstvu i očekujemo pozitivan odgovor. No, sami mještani su pokazali volju u realizaciji turističkih projekata, a sami smo odradili ono što smo mogli. Pozivam bivše stanovnike Lovčića koji u našem se-

Mještani Lovčića i članovi Udruge zajedno su iskrčili neprohodan put buduće šetnice lu imaju još kuće ili imanja, da ih redovno održavaju, kose travu, uređuju dvorišta kako ne bi narušavali uredan izgled sela, poručio je predsjednik Udruge Eko-etno selo Lovčić Stjepan Aladrović.

Voljom i entuzijazmom do projekata zzU pripremi, kandidiranju i realizaciji turističkih projekata Općina daje potporu udrugama. Prošle su godine tako zajedno kandidirali nekoliko projekata, od kojih su 30.000 kuna dobili za lovačku kuću, isto toliko za biciklističke staze stupničkih brda, a prethodno su sredstva dobili i za vidikovce. Zavičajno društvo Stari Slatinik kandidiralo je dva projekta, nastavak uređenja muljevne jame na kojoj je već napravljen temelj za zid, te šetnicu od Starog Slatinika prema Lovčićima. Kako su za tu namjenu dobili 40.000 kuna, svi su se mještani uključili u radove te su na poticaj Mjesnog odbora, Zavičajnog društva i uz pomoć drugih udruga koje djeluju u mjestu iskrčili šiblje, očistili trasu, Općina je pomogla u zemljanim radovima, a novcem dobivenim od Ministarstva turizma nasut je kamen. - To je dobar primjer kako se i s malo novca uz volju, entuzijazam i rad svih puno toga može napraviti. Općina je ponovno kandidirala zajedno s udrugama gotovo iste projekte Ministarstvu turizma, te se nadamo pozitivnom odgovoru. Iako polako, idemo u pravcu stvaranja turističke komunalne infrastrukture, a s obzirom na prirodne potencijale našega kraja, kroz pet ili deset godina mogli bismo postati prepoznatljivi kao turistička destinacija.

Stupnik-1.indd 7

Uspješnom radnom akcijom Mjesnog odbora i Zavičajnog društva Stari Slatinik, te brojnih mještana uređena je šetnica prema Lovčićima

4.9.2012 9:57:50


8

Bilten općine Brodski Stupnik

Zavičajno društvo Stari Slatinik

Nastavak uspješnog rada

Udruge

zzZavičajno društvo Stari Slatinik postalo je prepoznatljivo ne samo u općini Brodski Stupnik, već i daleko šire. U šest godina svoga postojanja ova udruga postigla je značajne rezultate s kojima se može ponositi i stekla povjerenje, ne samo lokalne, već i šire društvene zajednice. Stoga ne čudi da su odnedavno uključeni u projekte Ministarstva turizma Republike Hrvatske. Sredstva u iznosu od 70.000 kuna odobrena su im za dva odvojena projekta, uređenje tematskog parka kraj Križnog puta u cilju njegovog stavljanja u turističku funkciju, te uređenje tematskog puta-šetPredavanje u sklopu Noći muzeja nice, koji povezuje Križni put sa zanimljivim lokacijama u staroslatiničkom brdu i završava kod crkve Svetog MarOd svoga osnutka ovo društvo je izdalo tina, spomenika nulte kategorije kod 4 knjige u kojima je obrađena povijest i saeko-etno sela Lovčić. čuvano od zaborava niz događaja i činjenica vezanih uz Stari Slatinik, a autor kojih je Posebno mogu biti ponosni na svoju jedan od osnivača i prvi predsjednik ovog Zavičajnu zbirku, čiji se postav nalazi društva, pokojni Marko Lovinčić. u Društvenom domu “Dr. Ante Starčević” i u kojoj se ove zime, drugi Svoje aktivnosti ova udruga nastavlja izdaput, održala manifestacija “Noć vanjem petog broja biltena “Staroslatinički muzeja” koja uključuje sve muglas”, koji je upravo u pripremi, te organizirazeje i zbirke na području Hr- Izgradnja potpornog zida u budućem tematskom njem tradicionalnog Susreta Staroslatinčavatske. U Zavičajnoj zbirci na- parku na koji će se održati u subotu, 22. rujna ove lazi se i svojevrsni dokumentagodine. cijski centar u kojem se čuvaju Udruga je također uputila svoje projekte na nekoliko novih natjevrijedne fotografije i razni povijesni spisi vezani uz staro- čaja Ministarstva turizma iz programa poticanja razvoja turizma na slatinički kraj. turistički nerazvijenim područjima i inovativnog turizma.

Pučka pjevačka skupina “Veseli Slatinčani” zzPučka pjevačka skupina “Veseli Slatinčani” i ove godine aktivno nastavlja s radom. Sudjelovali su na mnogim manifestacijama u županiji i izvan nje. Posebno su ponosni što se u sklopu manifestacije “Brodsko kolo” u crkvi sv. Josipa održala 15. smotra crkvenog pučkog pjevanja pod nazivom “Sveče Božji odabrani”. Pjevačka skupina bila je suorgani-

Veseli Slatinčani na izletu na Plitvičkim jezerima zator smotre te je uz pomoć mještana Slatinika ugostila sve sudionike. Svakako, tu je i tradicionalna manifestacija “Staro slatiničko ljeto” koja svake godine ugosti kulturno-umjetnička društva. Sami sve to ne bi mogli isfinancirati, pa se i na ovaj način zahvaljuju ostalim članovima, sponzorima i sumještanima koji se odazivaju njihovim manifestacijama.

Manifestaciju “Staroslatiničko ljeto” Pučka pjevačka skupina “Veseli Slatinčani” organizira, a na njoj i nastupa

Stupnik-1.indd 8

4.9.2012 9:57:54


Bilten općine Brodski Stupnik

9

Kulturno-umjetničko društvo “Zrinski” Brodski Stupnik zzSada već davne 1971. godine nastalo je Kulturno-umjetničko društvo “Zrinski“ koje s ponosom i danas aktivno radi. KUD “Zrinski” održava kulturni život na području Brodskog Stupnika organizirajući kulturna događanja, razne manifestacije. Tijekom godine održava se: Koncert za Mladi Uskrs, Božićni koncert i Stupnička berba grožđa. Iako je i danas teška financijska situacija u blagajni KUD-a “Zrinski”, ipak smo odlučili 8. rujna održati tradicionalnu kulturno-gospodarsku manifestaciju 27. Stupničku berbu grožđa. Nadamo se da će ove godine proći bez kiše. KUD “Zrinski” se prije četiri godine uključio u programe međunarodne kulturne suradnje ugošćavanjem folklornih skupina iz inozemstva. Prije dvije godine sudjelovali smo kao predstavnici Hrvat-

KUD “Zrinski” se prije četiri godine uključio u programe međunarodne kulturne suradnje

U povorci ulicama Francuske ske na međunarodnom festivalu folklora u Francuskoj. Prošle jeseni bili smo predstavnici Republike Hrvatske na međunarodnom festivalu folklora u Budimpešti, a prije dva mjeseca u Toulouseu (Francuska). Međunarodna kulturna suradnja je vrlo skupa ali uz razumijevanje članova KUD-a (odnosno roditelja) koji više od 30 posto troškova ovakvih projekata snose iz svoga džepa, mi nastavljamo i dalje. Ako nam financijska slika bude nešto bolja , u 2013. godini planiramo prihvatiti otvorene pozive na festivale u Jordanu ili Portugalu. Općina Brodski Stupnik i Brodsko-posavska županija, prema svojim mogućnostima, financijski pomažu u ostvarivanju naših projekata ali i bez dobre volje sponzora i članova mnogo toga ne bi bilo ostvareno u proteklom vremenu. Ovim putem se želim javno zahvaliti Općini Brodski Stupnik, sponzorima, svim članovima društva, stanovnicima Brodskog Stupnika i svima od kojih imamo podršku i pomoć u radu. Pozivam vas da podržite rad našeg društva sudjelovanjem i posjetom manifestacijama koje održavamo tijekom godine jer i najmanjim prilogom nam uvelike pomažete, napomenuo je predsjednik KUD-a “Zrinski” Domagoj Rosandić.

Udruga “Zlatovezilje” Brodski Stupnik Ručni radovi izloženi su u vitrini koja krasi hodnik općinske uprave

Udruga “Zlatovezilje” kontinuirano radi od osnutka s ciljem očuvanja tradicije i baštine svoga kraja. Na radionicama od zaborava čuva izradu zlatoveza preko kartona i ovom ručnom radu poučava sve zain-

Stupnik-1.indd 9

teresirane na radionicama koje su besplatne za polaznike. Edukaciju obavljaju članice udruge, a materijal potreban za izradu određenih motiva udruga financira vlastitim sredstvima, sredstvima općinskog proračuna, bespovratnim financijskim potporama ministarstava kulture i turizma, te drugim potporama. U radionice se mogu uključiti svi zainteresirani bez obveze da postanu članovi udruge. - Izuzetno dobru suradnju imamo s načelnikom općine, Općinskim vijećem, svim udrugama na području naše općine, kao i s Brodsko-posavskom županijom, županijskom Turističkom zajednicom,

Zatovezilje iz Brodskog Stupnika prisutne su na svim značajnim manifestacijama Gospodarskom komorom. Sudionici smo svih manifestacija koje se organiziraju na području naše općine, ali i čitave županije, pa i šire. Nedavno smo svoje radove predstavile u američkom veleposlanstvu u Zagrebu što ih je oduševilo, napominje predsjednica Udruge Đurđica Jurić. Ove je godine održana i izborna skupština na kojoj je za zamjenicu predsjednice izabrana Iva Ivezić, tajnica je Ankica Barac, a blagajnica Kata Čapo.

4.9.2012 9:58:01


10

Bilten općine Brodski Stupnik

Vatrogasna zajednica općine Brodski Stupnik zzVatrogasna zajednica općine Brodski Stupnik osnovana je 2001. godine i predstavljaju je predsjednik Mijo Jurišić, zamjenik predsjednika Anto Gubić, zapovjednik Damir Gubić, zamjenik zapovjednika Duško Salamurović, te tajnica Snježana Kuzmić. Vatrogasnu zajednicu čine doborovoljno-vatrogasna društva Brodski Stupnik, koje ima 37 aktivnih članova, i Lovčić s 12 aktivnih članova, te vatrogasno odjeljenje Krajačići koje je u sastavu DVDa Brodski Stupnik i ima 11 aktivnih članova. Središnje društvo u općini je DVD Brodski Stupnik, osnovano 1928. godine, čiji je predsjednik Anto Gubić, zamjenik Dražen Savić, zapovjednik Duško Salamurović, a tajnik Dubravko Jurišić. - Tijekom prošle godine intervenirali smo na ukupno 27 požara, a ove smo godine do sada ugasili 19 požara. Osnivanje odjeljenja u Krajačićima

Navalno vozilo prijeko potrebno Zamjenici zapovjednika i predsjednika VZ-a Duško Salamurović i Anto Gubić

pokazalo se opravdanim jer smo i time postigli učinkovitost u radu, napomenuo je zamjenik predsjednika Anto Gubić. Velika pažnja poklanja se radu s djecom i mladima, te svake godine obnavljaju članstvo i postižu uspješne rezultate na natjecanjima. Financijski problemi su ono što ih najviše muči. Budući da je vatrogastvo prebačeno u nadležnost lokalne samouprave, Općina ih financira sukladno zakonskoj obvezi, a pomaže i više kad treba, ali to još uvijek nije dovoljno. Najveći pro-

blem je oprema, koja je skupa, kao i vozila. Kao gorući problem ističu nedostatak navalnog vozila, koje više nije u funkciji jer je zbog starosti tehnički neispravno. - Vatrogasne zajednice susjednih općina

Šahovski klub “Zrinski” Stari Slatinik zz Na području općine Brodski Stupnik djeluje i Šahovski klub “Zrinski”, punih trinaest godina. Zadaća Kluba je popularizacija šaha i šahovske igre na području općine i održavanje natjecanja u šahovskoj igri. Klub je zainteresiran–otvoren za sve ljubitelje ove drevne igre kako one s područja općine tako i susjednih općina i to

Stupnik-1.indd 10

za sve uzraste. Klub se trenutačno natječe u Četvrtoj hrvatskoj šahovskoj ligi – skupina Istok, koja obuhvaća tri županije, Brodsko-posavsku, Požeško-slavonsku i Virovitičko-podravsku. Klub trenutno ima 14 registriranih igrača, uzrasta od godine rođenja 1936.-1996., od toga polovica igrača je iz Starog Slatinika, ostali su iz susjednih

Velika pažnja poklanja se radu s mladima koji osvajaju zapažene rezultate na natjecanjima

koje su bolje opremljene od nas pomogle su nam u gašenju požara. No, to je vatrogasna mjera i mi bez navalnog vozila više ne smijemo biti. Ne može svatko tko poželi biti vatrogasac, te se kod učlanjenja prolazi određena selekcija, prije svega po sposobnosti, mora se završiti osnovni tečaj, obaviti liječnički pregled, a tu je i stalna edukacija jer svake godine nova su saznanja o opremi i opasnostima od požara koje prijete. U ljudskom potencijalu mi smo zaista kvalitetni, još samo da nas prati i opremljenost, naglasio je zamjenik zapovjednika Duško Salamurović. - Sljedeću godinu ne smijemo dočekati bez navalnog vozila. Zbog svega toga apeliramo na mještane naše općine da paljenje korova prije svega svedu na minimum, te da ga obavljaju pod nadzorom kako i zakon nalaže. Moramo svi skupa djelovati preventivno, poručio je Anto Gubić.

općina Oriovac, Sibinj i Slavonski Brod. Natjecanja i treninzi održavaju se u Društvenom domu “Dr. Ante Starčević” u Starom Slatiniku. Klub se financira iz više izvora, donacija, samostalnog rada te kao najpouzdanije donacije proračuna Općine Brodski Stupnik. Natjecanja se provode uglavnom u razdoblju proljeće-jesen kada se treninzi održavaju jedanput tjedno. Predsjednik Šahovskog kluba “Zrinski” je Miroslav Čuljak, zamjenik je Branko Grozdanić, a tajnik Ilija Janković.

4.9.2012 9:58:05


Bilten općine Brodski Stupnik

11 KK “Stupnik-Medex”

tijesno, s jednim košem zaostatka izgubili te na kraju osvojili 4. mjesto. U posljednjoj sezoni, završenoj u lipnju ove godine, pomlađena ekipa zauzela je 9. mjesto, no zato je osvojila pehar za fair-play kao najkulturnija momčad u natjecanju. U protekle dvije sezone BAKL-a nastupali su: Miroslav Eđed, Mladen Lončarić, Milan Maglica, Davor Terihaj, Darko Šikić, Krešimir Peić, Željko Sekulić, Dražen Orešković, Darko Krištija, Krešimir Kaurić, Branislav Ćorić, Igor Matanić, Ivan Pribanić, Miroslav Jošić, Goran Matanić, Josip Ervaćinović, Tomislav Čačić, Domagoj Brezić, Marino Miljak i Dražen Lončarić. Potpomognuti Općinom Brodski Stupnik i tvrtkom Medex Košarkaški klub upravo se sprema za jesenski dio BAKL-a koji započinje uskoro.

Košarkaški klub “Stupnik – Medex” Brodski Stupnik zzKlub je osnovan 1997. godine, iako je svoje prve utakmice odigrao još 1989. godine u tadašnjoj Općinskoj ligi. Unazad godinu i pol, a nakon nekoliko sezona neaktivnosti i nepostojanja Županijske lige u kojoj je dva puta za redom, 1997. i 1998. godine, osvajao naslov najboljeg u Brodsko-po-

savskoj županiji, stupljanski košarkaši se uključuju 2011. u novoosnovanu BAKL ligu (Brodska amaterska košarkaška liga) te prve sezone osvajaju 6. mjesto, a druge ulaze u polufinale u kojoj su

Pehar za fair play u posljednjoj sezoni

Kinološka udruga “Posavac” Stari Slatinik zzNa području općine Brodski Stupnik djeluje i Kinološka udruga “Posavac” sa sjedištem u Društvenom domu u Starom Slatiniku, kao i Lovna grupa “Vepar” koja organizira manifestacije za pse, državne utakmice u gateru gdje dolaze mnogi gosti iz Hrvatske. Vrlo su aktivni, a organiziraju i uključuju se u brojne akcije u svom mjestu. U realizaciji svih njihovih aktivnosti pomaže im Općina Brodski Stupnik na čemu su vrlo zahvalni načelniku.

zzNa igralištima nogometnih klubova "Slavonac" Brodski Stupnik i "Svačić" Stari Slatinik od 10. do 13. kolovoza 2012. godine održan je projekt u organizaciji Cross Culturess Project Association (Ccpa) Hrvatska pod nazivom "Otvorena zabavna škola nogometa" koji je sufinancirala Općina Brodski Stupnik. Projektom je obuhvaćeno više od 100 djevojčica i dječaka u dobi od 6 do 12 godina s područja općine Brodski Stupnik. Cilj projekta je razvoj prijateljstva, tolerancije, nenasilja, uvažavanja različitosti, promoviranja volonterstva te usvajanja navika važnih za normalan rast i razvoj djece. Projekt nije natjecateljskog karaktera već se nastoji kroz druženje i igru potaknuti djecu na bavljenje sportskim aktivnostima. Nogometno igralište podijeljeno je tako da se formiraju

Stupnik-1.indd 11

stanice na kojima se rade razne vježbe, a svaku stanicu vodili su educirani treneri: Barbara Lucić, Dario Kozarić, Mario Matić, Blago Čuljak, Mario Zupčić i Josip Cindrić sa svojim asistentima uz voditelja projekta Gorana Jelinića. U projekt su se aktivno uključivali i roditelji koji su svojim doprinosom i nazočnošću pomogli rad Škole. Uz veliki doprinos Općine Brodski Stupnik, načelnika općine Petra Lovinčića, te uključivanjem u aktivnosti Škole i ostalih udruga s područja općine, projekt je uspješno završen na opće, a posebno na zadovoljstvo djece koja su uživala u igri i radostima druženja kroz četiri dana održavanja škole.

Otvorena zabavna škola nogometa

4.9.2012 9:58:10


Bilten općine Brodski Stupnik

12

Nogometni klub “Svačić” Stari Slatinik

Nogomet

Pioniri NK “Svačić”

zzNogometni klub “Svačić” iz Starog Slatinika najstabilniji je županijski prvoligaš dugi niz godina. Od 1995. godine stalni je natjecatelj I. ŽNL i manje-više se stalno nalazi u

gornjem dijelu tablice. Puno se pažnje posvećuje radu s mladima, pa u njihovim redovima igraju isključivo domaći nogometaši, ne dovode igrače sa strane. Osim pio-

nira i juniora imaju i neobaveznu školu nogometa i natječu se u ligi limača. Osim što se puno pažnje posvećuje stručnom nogometnom radu i odgoju mladih, posebna se pozornost posvećuje stvaranju što kvalitetnijih uvjeta za rad. Nogometni klub “Svačić” ima jedne od boljih uvjeta za rad iako ne raspolaže ni izdaleka s dovoljnim financijskim sredstvima, ali sve to nadoknađuju dobrovoljnim radom na bazi entuzijazma. Pozivaju i dalje svoje navijače, simpatizere da ih podrže i u ovoj natjecateljskoj sezoni jer nakon što su prošlu završili na prvom mjestu, odmah na početku ove sezone zauzeli su prvu poziciju.

Nogometni klub “Slavonac” Brodski Stupnik zzNK “Slavonac” je u sezoni 2011./2012. djelovao u dvije kategorije. Seniori su se natjecali u 2. ŽNL i ostvarili izvrsno 6. mjesto s osvojenih 42 boda. Juniori su se natjecali u 2. ŽNL 2. skupina te su se tradicionalno plasirali u sam vrh tablice zauzevši 4. mjesto s 46 bodova što dodatno ohrabruje ovaj klub. Početkom sezone održana je Izborna skupština gdje je izabrana nova uprava na čelu s Franjom Koporčićem. Odmah nakon toga uslijedile su kadrovske promjene u vođenju kluba, tako da je seniore preuzeo ambiciozni trener Goran Jelinić što se osjetilo kako na igri, tako i na konačnim rezultatima kluba. Ponovno su se aktivirali i veterani NK “Slavonac” što je dodatno osnažilo i osvježilo klub. Kroz sezonu je organizirano nekoliko malono-

gometnih turnira, razna okupljanja mladih igrača, a vrhunac djelovanja uprave bila je organizacija Dana Slavonca s kojom je obi-

lježena obljetnica kluba čime su mještanima ponudili raznovrsne kulturne i sportske sadržaje.

Vrlo su aktivni i uspješni i veterani nogometnih klubova “Svačić” i “Slavonac”

Stupnik-1.indd 12

4.9.2012 9:58:15


Bilten općine Brodski Stupnik

13

Zamolbe i informacije Košnja ambrozije zzSve su učestaliji pozivi građana o problemu zapuštenog zemljišta koje je obraslo ambrozijom, koja se sve više širi i svojim djelovanjem uzrokuje ozbiljne zdravstvene probleme svima, a posebno osobama koje su alergične na pelud ambrozije. Pozivamo sve vlasnike da zapušteno zemljište obraslo ambrozijom pokose i dovedu u primjereno stanje kako se ne bi morale primijeniti kaznene mjere sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci o komunalnom redu.

Kanalska mreža zzNa većem dijelu naše općine uređena je detaljna kanalska mreža te ovim putem molimo i upozoravamo da nije dozvoljeno odlaganje grana, panjeva, kukuruzovine, trave ili bilo čega drugog u očišćene kanale. Isto tako molimo sve vlasnike čestica da pokose ili poprskaju te na taj način ne dozvole zapuštanje kanala sa svoje strane njive. Svima nam je u interesu da kanali obavljaju svoju funkciju.

Izgradnja plinske mreže i mogućnost priključenja zzIzgradnja plinske mreže koju izvodi koncesionar “Brod-plin” d.o.o. Slavonski Brod odvija se u etapama u skladu s njihovim planom izgradnje. Prva etapa plinske mreže već je izgrađena

te su se stvorili uvjeti da se mještani koji žive uz glavnu cestu u Starom Slatiniku i Brodskom Stupniku mogu priključiti na plinsku mrežu. Prema informacijama Brod-plina daljnje širenje plinske mreže odvijat će se kontinuirano prema zainteresiranosti kućanstava i poslovnih subjekata za priključenje na plinsku mrežu. Za sve informacije vezane za priključenje na plinsku mrežu zainteresirani građani se trebaju javiti Trgovačkom društvu “Brodplin” d.o.o. Tome Skalice br. 4, na tel. 405-709, 405-700 radi provođenja postupka

Naplata komunalne i grobne naknada zzS ciljem što učinkovitije naplate općinskih prihoda, Upravni odjel općine Brodski Stupnik dostavio je opomene dužnicima za neplaćene obveze po osnovi komunalne naknade. Jedan dio dužnika nije reagirao na opomene te je Upravni odjel, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, Zakonu o ovrsi i naputku Državnog ureda za reviziju, bio prisiljen izdati 40 rješenja o ovrsi za dug komunalne naknade većih dužnika. Ovrhe provodi FINA pljenidbom računa, uz naplatu dodatnih troškova po osnovi zakonskih zateznih kamata i naplatu naknade za provedbu ovrhe, što znatno povećava ukupan trošak na teret računa dužnika. S obzirom na to da novi Ovršni zakon daje mogućnost naplate duga ovrhom po svim računima i oročenim sredstvima u svim

Uređen je dom u Krajačićima

Stupnik-1.indd 13

4.9.2012 9:58:17


14

Bilten općine Brodski Stupnik

bankama, a gdje to nije moguće ovrha se provodi sudskom zabilježbom na nekretnine, pozivamo građane na uredno izmirivanje obveza, kako bi izbjegli dodatna opterećenja, blokade svojih bankovnih računa ili zabilježbu na imovinu.

vrta i sl. sanirajte na svom zemljištu, te njihovo odlaganje nije dopušteno na putove i javne površine.

Komunalni otpad

zzNa grobljima nisu dozvoljeni nikakvi građevinski zahvati bez prethodne suglasnosti Službe komunalnih djelatnosti koja upravlja grobljima.

zzPrema Zakonu o komunalnom gospodarstvu u dijelu koji se odnosi na komunalnu uslugu - održavanje čistoće, svi vlasnici građevina (stanova, obiteljskih kuća, poslovnih prostorija, najmoprimci, zakupci i drugi korisnici stambenih i poslovnih prostora) obvezni su koristiti komunalnu uslugu održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada, tj. dužni su koristiti kantu za smeće te ukoliko se ne pridržavaju, čine kazneni prekršaj sukladno članku 7. Odluke. Strogo je zabranjeno i kažnjivo nekontrolirano odlaganje smeća svih vrsta, također je zakonom zabranjeno paljenje smeća. Kućno smeće se odvozi 2 puta mjesečno, krupni otpad 2 puta godišnje. Postavljeni su plavi kontejneri za papir. Građevinski otpad (cigla, crijep, šuta i dr.) može se odlagati samo u dogovoru s Komunalnom službom dok lišće, grane, baturice, otpad iz

Stupnik-1.indd 14

Groblje

Javne površine zzMolimo stanovnike općine da ispred svojih kuća ili placeva uredno održavaju prostore te da po mogućnosti posade cvijeće, kako bi cijelo područje općine dobilo ljepši izgled. Također molimo da postojeće drveće održavaju tako da grane ne budu niže od 3 metra kako ne bi priječile sigurno uključivanje u promet. Tamo gdje je izgradnjom kanalizacijske mreže uništeno drveće, Općina će nastojati osigurati sredstva za nabavku jednoličnih sadnica, no ukoliko u tome ne uspije, akciju nabavke i sadnje realizirat će u suradnji s mještanima.

4.9.2012 9:58:19


Bilten općine Brodski Stupnik

15

Svi se mještani pozivaju da svoja dvorišta, okućnice, pretkućnice i parcele održavaju urednima

Stupnik-1.indd 15

4.9.2012 9:58:21


16

Bilten općine Brodski Stupnik

Program obilježavanja Dana općine i “Stupničke berbe grožđa”

Subota, 8. rujna 2012. godine 16,00 sati - DOČEK KUD-ova 16,30 sati - POLAGANJE VIJENCA ZA SVE POGINULE I UMRLE S PODRUČJA OPĆINE - kod centralnog križa na mjesnom groblju u Brodskom Stupniku 16,45 sati - ODLAZAK U VINOGRADE OBITELJI ZDJELAREVIĆ 17,00 sati - SV. MISA – Crkva Sv. Ilije proroka, Brodski Stupnik 17,45 sati - SVEČANA POVORKA KULTURNO-UMJETNIČKIH DRUŠTAVA 18,00 sati - SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA u vijećnici zgrade Općine Brodski Stupnik 18,15 sati - PRIKAZ DOBIVANJA MOŠTA NA STARINSKI NAČIN 19,00 sati - KULTURNO-UMJETNIČKI PROGRAM Društveni dom Brodski Stupnik 20,30 sati - DOMJENAK 21,00 sat - ZABAVNI PROGRAM: TS GAZDE Društveni dom Brodski Stupnik

Stupnik-1.indd 16

4.9.2012 9:58:25

Bilten općine Brodski Stupnik broj 18  

Bilten općine Brodski Stupnik izdan za dan općine u rujnu 2012. godine.

Advertisement