__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

LGBT Christian Group Gender, Sexuality and Spirituality Carmelite Priory, Mdina 16th June 2014

Jeanine Gramick : New Ways Ministry

Parrhesia

Letter to a Priest hija ittra li Simone Weil kitbet lil wieħed qassis Franċiż li kien jgħix New York fil-1942. Fl-ittra tesprimi sensiela ta’ mistoqsijiet u konflitti dwar il-fidi kattolika. L-ittra tesprimi t-turment li xi ħadd bħal Simone Weil jista’ jkollu meta, kif tgħid hi stess, tħossha hekk miġbuda lejn il-fidi kattolika imma fl-istess ħin donnha trid tibqa’ fuq l-għatba tal-Knisja. L-ittra tiftaħ hekk : “Meta naqra l-katekiżmu tal-konċilju ta’ Trentu, nifhem kemm m’għandi xejn komuni ma’ din ir-reliġjon. Meta naqra t-Testment il-Ġdid, il-mistiċi, illiturġija, meta nosserva mill-qrib iċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa, inħoss konvinzjoni interna li din hi l-fidi tiegħi”1. Dan jista’ jkun it-turment intern li ħafna nies, tul l-istorja twila tal-Kristjaneżmu u llum, ġarrew u għadhom iġorru quddiem Knisja li minkejja l-kliem ta’ Ġesu’ sikwit tibqa’ tipprova tpoġġi l-inbid il-ġdid f’damiġġjani qodma, jew agħar minn hekk, ma jgħaddilix minn rasha li jista’ jkun hemm inbid ġdid jew li jista’ jkun li d-damiġġjani qdiemu. Sr Jeanine Gramick li tlabtuni nitkellem dwarha llum, għalija tirrapresenta dan it-turment fil-Knisja, din it-tensjoni ta’ min fehem li l-Knisja ma tistax tittratta n-nies bid-duttrina u l-anqas ma tista’ ssolvi l-problemi l-iktar profondi tal-umanita’ bil-prinċipji, tajbin kemm huma tajbin. L-organizzazzjoni New Ways Ministry tesprimi propju dan l-isforz u t-tfittxija ta’ toroq ġodda ta’ ministeru, ta’ approaches ġodda quddiem realtajiet ġodda.

1

Simone Weil, Letter to a Priest, London : Routledge Classics 2002.

1

Profile for Drachma

Jeanine Gramick  

16 June – Jeanine Gramick – Rev. Dr. Rene Camilleri

Jeanine Gramick  

16 June – Jeanine Gramick – Rev. Dr. Rene Camilleri

Profile for drachma
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded