Page 1

АБОНАМЕНТЕН ПЛАН – “ VIP “ Прегледи в кабинета, включително и контролни прегледи Домашни прегледи при показания и спешност Профилактични прегледи – 2 пъти годишно с включени безплатни пълни лабораторни изследвания Цена на плана за една година– 600лв. (1 вноска х 600 лв. или 2 вноски х 310 лв.)

Тематични курсове на кабинета по актуални за здравето теми – 60лв.год. (* при заплащане на пълната годишна такса еднократно – курсовете са безплатни)


АБОНАМЕНТЕН ПЛАН – “Стандартен” Прегледи в кабинета, включително и контролни прегледи Профилактичен преглед – 1 път годишно с лабораторни изследвания Цена на плана за една година– 450лв. (1 вноска х 450 лв. или 2 вноски х 235 лв.)

Тематични курсове на кабинета по актуални за здравето теми – 60лв.год. (* при заплащане на пълната годишна такса еднократно, цена на курсовете – 30лв.)


АБОНАМЕНТЕН ПЛАН – “Икономичен” Прегледи в кабинета, включително и контролни прегледи Цена на плана за една година– 375лв. (1 вноска х 375 лв. или 2 вноски х 200 лв.)

Тематични курсове на кабинета по актуални за здравето теми – 60лв.год. (* при заплащане на пълната годишна такса еднократно, цена на курсовете – 30лв.)


ФАМИЛНИ АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ Абонаментен план “ VIP “ - Цена за двама – 2 х 600лв = 1200 лв. = 1000 лв. - Цена за трима – 3 х 600лв = 1800 лв. = 1400 лв. - Цена за четирима– 4х 600лв=2400 лв. = 1800 лв.


ФАМИЛНИ АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ Абонаментен план “ Стандартен “ - Цена за двама – 2 х 450лв = 900 лв. = 800 лв. - Цена за трима – 3 х 450лв = 1350 лв. = 1150 лв. - Цена за четирима– 4х450лв= 1850 лв. = 1500 лв.


ФАМИЛНИ АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ Абонаментен план “ Икономичен “ - Цена за двама – 2 х 375лв = 750 лв. = 650 лв. - Цена за трима – 3 х 375лв = 1125 лв. = 1000 лв. - Цена за четирима– 4х375лв= 1500 лв. = 1350 лв.

abonamenti  

abonamentni planove