Page 1

Czy powstanie DWORZEC EUROPA? Kto zapłaci za jego utrzymanie? Jak robią to inni?


AUSTRIA Utrzymanie dworców i inwestycje na koszt paostwa Zarządzaniem dworcami zajmuje się spółka infrastrukturalna

Utrzymanie dworców finansowane wspomagane jest w formie opłat za dostęp do linii wnoszonych przez przewoźników i dochodów z dzierżawy


BELGIA Dworce zarządzane są przez holding SNCB, jego oddziały i spółkę infrastruktury Infrabel. Źródłem utrzymania dworców są fundusze paostwa, dochody z komercyjnej działalności SNCB i formy PPP. Gminy nie finansują dworców, ale mają obowiązek przejmowad obiekty nieczynne.


CZECHY Zarządzaniem budynkami stacyjnymi zajmuje się 6 regionalnych oddziałów CD Dworce utrzymywane są z działalności komercyjnej i dotacji budżetowych, samorządy nie dofinansowują dworców Z uwagi na ponoszone na dworcach straty, Czesi planują wprowadzenie opłaty dworcowej


DANIA Tylko duże dworce utrzymują się z czynszów płaconych przez firmy komercyjne Utrzymanie dworców średniej i małej wielkości spoczywa na barkach przewoźników i samorządów

Samorządy inwestują w centra zintegrowanego transportu, wynajmując powierzchnię publiczną na własne cele


FRANCJA Dworcami zarządza Dyrekcja Dworców i Zaplecza SNCF – podmiot dedykowany m.in. do ich obsługi Wszyscy przewoźnicy płacą czynsz za korzystanie z dworców w formie opłaty pakietowej za usługi świadczone przez Gares & Connexion Modernizacja obiektów dworcowych finansowana jest z budżetu paostwa, wspomaganego przez samorządy (w części związanej z integracją transportu)


KRAJE SKANDYNAWSKIE Utrzymaniem wielu dworców zajmują się związki transportowe, w których skład wchodzą gminy, przewoźnicy, podmioty komercyjne Finansowanie z budżetów paostw, dochodów komercyjnych i dotacji


NIEMCY Dworce zarządzane są przez podmiot DB Station&Service AG

wyspecjalizowany

Przewoźnicy płacą opłatę dworcową Dworce otrzymują dofinansowanie do utrzymania od landów i samorządów lokalnych


SZWAJCARIA Szwajcarska kolej SBB w ramach programu Bahn2000 zlikwidowała, zburzyła i przeznaczyła na inne cele prawie 500 dworców, stawiając w ich miejsce małe i nowoczesne obiekty. Utrzymaniem zajmują się sami kolejarze, korzystając z budżetu paostwa, wspieranego przez samorząd i podmioty komercyjne Wiele dworców wydzierżawiono lub przekazano samorządom


WLK. BRYTANIA Dworce utrzymywane są głównie z opłaty dworcowej, którą wnoszą wszyscy przewoźnicy Inwestycje prowadzi budżet paostwa wspierany przez samorządy

Czynsze najmu i dzierżawy wraz z opłatą dworcową wystarczają do pokrycia kosztów utrzymania dworców


POLSKA Dworce są we władaniu Grupy PKP Nie ma dotacji utrzymaniowej z budżetu paostwa ani dotacji ze strony samorządów Nie ma obowiązkowej opłaty dworcowej Dworce utrzymują się głównie z dzierżawy i najmu, co nie pokrywa nawet połowy kosztów utrzymania


916 czynnych dworców kolejowych w Polsce to ponad 1,8 mln metrów kwadratowych powierzchni publicznej – poczekalni, ciągów komunikacyjnych, toalet, podjazdów, hali kasowych itp.

● Żeby utrzymad tę powierzchnię potrzeba około 135 milionów złotych ● Zaledwie 6 złotych na każdy metr kwadratowy… ● Gdyby opłata dworcowa weszła w życie, przewoźnicy kolejowi zapłaciliby od 25 do 73 groszy za ●

każdego przewiezionego pasażera Te pieniądze nie muszą pochodzid wyłącznie z kieszeni osób korzystających z pociągów – tak jak w wielu krajach Europy ich źródłem mogą byd fundusze publiczne: budżet paostwa i budżety samorządowe. Do tego potrzeba jednak odpowiednich regulacji prawnych.

● Dziś przewoźnicy deklarują chęd współpracy w utrzymaniu jedynie około 300 dworców kolejowych Od dwóch lat inwestujemy w modernizację dworców setki milionów złotych rocznie. Jeśli nie znajdą się pieniądze na ich utrzymanie, wrócimy do punktu wyjścia – stanu, który wszyscy dobrze znamy…

Dworzec Europa  
Dworzec Europa  

Czy powstanie DWORZEC EUROPA? Kto zapłaci za jego utrzymanie? Jak robią to inni?

Advertisement