Page 1

ΤΙΜΗ: € 10

ΤΕΥΧΟΣ 1º | IANΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ & ΧΑΛΥΒΑΣ


Δαιδάλου 23, 163 41, Ηλιούπολη Τ 210 9945593, 210 9946150 F 210 9945525 ΕΠΩΝΥMΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

......................................................................................................................................................................

ΟΝΟMΑΤΕΠΩΝΥMΟ

.......................................................................................................................................................................

ΕΠΑΓΓΕΛMΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

κάρτα συνδρομής

ΠΟΛΗ ΤΗΛ

...................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. Τ.Κ. .....................................

...............................................................

Συνδρομή για 1 χρόνο (4 τεύχη)

FAX

...........................................................

e-mail

ΙΔΙΩΤΗΣ/ ΕΤΑΙΡΙΑ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ..............90€

ΦΟΙΤΗΤΗΣ ....................................35€

ΦΟΙΤΗΤΗΣ ....................................60€

ALPHA BANK: Αρ. Λογ. 135-00-2310017507

............................................... Υπογράψτε και στείλτε μας με fax στο 210 9945525 ή e-mail στο skyrodemanet@previewadd.gr την κάρτα συνδρομής και το καταθετήριο της κατάθεσης για την έναρξη της συνδρομής. • Η συνδρομή ακυρώνεται μόνο εγγράφως, το αργότερο έξι (6) εβδομάδες πριν από τη λήξη της, διαφορετικά ανανεώνεται αυτόματα για κάθε επόμενο χρόνο. • Τα στοιχεία σας είναι εμπιστευτικά, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς και δεν παραχωρούνται σε τρίτους. Διάβασα και αποδέχομαι τους όρους. ΗΜ/ΝΙΑ ..............................................................

Συνδρομή για 2 χρόνια (8 τεύχη)

ΙΔΙΩΤΗΣ/ ΕΤΑΙΡΙΑ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ..............50€

ΕΘΝΙΚΗ: Αρ. Λογ. 089/384199-52

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.................................75€

ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ................................................................................................

Δαιδάλου 23, 163 41, Ηλιούπολη Τ 210 9945593, 210 9946150 F 210 9945525 ΕΠΩΝΥMΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

......................................................................................................................................................................

ΟΝΟMΑΤΕΠΩΝΥMΟ

.......................................................................................................................................................................

κάρτα καταχώρισης

ΕΠΑΓΓΕΛMΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΤΗΛ

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. Τ.Κ. .....................................

...............................................................

FAX

...........................................................

e-mail

Τα στοιχεία σας κρατούνται εμπιστευτικά και σε καμία περίπτωση δεν δίνονται σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή σας. Χρησιμοποιούνται μόνο από την εταιρεία και για την χρήση που έχετε συμφωνήσει.

...............................................

Επιθυμώ να λάβω γνώση από εσάς για τις δυνατότητες διαφημιστικής καταχώρισης ή\και άλλης προβολής μέσω του περιοδικού σας ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ & ΧΑΛΥΒΑΣ (Υπογράψτε και στείλτε μας με fax στο 210 9945525 ή e-mail στο skyrodemanet@previewadd.gr την κάρτα ενδιαφερομένου για καταχώριση) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ...............................................................................

ΥΠΟΓΡΑΦΗ .....................................................................................

Δαιδάλου 23, 163 41, Ηλιούπολη Τ 210 9945593, 210 9946150 F 210 9945525 ΕΠΩΝΥMΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

......................................................................................................................................................................

ΟΝΟMΑΤΕΠΩΝΥMΟ

.......................................................................................................................................................................

ΕΠΑΓΓΕΛMΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

κάρτα υλικών 2011

No 130 στην κάρτα υλικών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

..................................................................................................................................................

Για να γίνει έναρξη της συνδρομής σας πρέπει να αποστείλετε ταχυδρομική ή τραπεζική επιταγή

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΤΗΛ

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. Τ.Κ. .....................................

...............................................................

FAX

...........................................................

e-mail

...............................................

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες για τις εταιρίες και τα υλικά\ υπηρεσίες που προσφέρουν σημειώνοντας με x τον κωδικό που αναγράφεται στις αντίστοιχες καταχωρίσεις. Υπογράψτε και στείλτε μας με fax στο 210 9945525 ή e-mail στο skyrodemanet @previewadd. gr την κάρτα υλικών με τις επιλογές σας. Η Preview ADD και το περιοδικό ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ & ΧΑΛΥΒΑΣ θα προωθήσουν τις προτιμήσεις σας στις αντίστοιχες εταιρίες προκειμένου να λάβετε από αυτές περισσότερες πληροφορίες ή να έρθουν σε επαφή μαζί σας. Αφήστε ένα έυλογο διάστημα 20 ημερών προκειμένου να εξυπηρετηθείτε.


Η ∆ΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

Η “ΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΠΕΠΠΑΣ ΑΒΕΕ” διαθέτει τρία πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια ελέγχου ποιότητας Α΄ υλών και τελικού προϊόντος επανδρωμένα με εκπαιδευμένο προσωπικό καθώς και διπλωματούχους Χημικό Μηχανικό και Πολιτικό Μηχανικό, οι οποίοι έχουν την εποπτεία αυτών των ελέγχων. EN ISO 9001:2008 ΑΡ. 02.16.03/701 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

C 20/25 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Η εταιρία, από τις πρώτες στον κλάδο, εφάρμοσε Σύστημα ∆ιασφάλισης Ποιότητας πιστοποιημένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9002:1994, ενώ από το Νοέμβριο του 2003 πιστοποίησε το Σύστημα ∆ιαχείρισης Ποιότητας της Μονάδας Ασπροπύργου με το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 και έχει αποκτήσει για την ίδια μονάδα πιστοποιητικό συμμόρφωσης προϊόντος για την κατηγορία C20/25.

ΜΟΝΑ∆Α ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΟΝΑ∆Α ΜΟΣΧΑΤΟΥ

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΠΡΑΡΙ ΜΟΥΣΤΑΚΙ, 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛ. 210 5595 050, 210 5596 226 -7 210 5595 757 FAX: 210 5596 228

ΙΩΝΙΑΣ 122, 13600 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛ. 210 2315 126, 210 2315 957 FAX: 210 2385 033

ΚΟΝΤΟΝΗ 8, 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΗΛ. 210 4818 872, 210 4816 981 FAX: 210 4826 002

ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ ΡΙΟΥ, 26504 ΘΕΡΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑΣ, 25002 ΤΗΛ. 2610 647 510 FAX: 2610 647 225

No 120 στην κάρτα υλικών

e-mail: peppas1@otenet.gr


K PF G Z A A

SZR

2C I G

ç ÜðïøÞ ìáò Ô Å × Í É Ê Ï Å Ð É Ó Ô Ç Ì Ï Í É Ê Ï Ð Å Ñ É Ï Ä É Ê Ï ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ • ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ 2011 ÄáéäÜëïõ 23, Çëéïýðïëç 163 41, ÁèÞíá Ôçë. 210 99 45 593, 210 99 46150, Fax: 210 99 45 525 http://www.skyrodemanet.gr, e-mail: skyrodemanet@previewadd.gr

ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ PREVIEW ÅÊÄÏÓÅÉÓ Åõöçìßá Ôóáìßäïõ

ÅÊÄÏÔÇÓ Íßêïò ÂåäïõñÜò, Åõöçìßá Ôóáìßäïõ

ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÏ/ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ DPS - Graphic Design

ÅÊÔÕÐÙÓÇ MASTERGRAPH

ÂÉÂËÉÏÄÅÓÉÁ Aöïé ¢íäñïâéê & Óéá Ï.Å.

ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ PROFILM PACK

ÐÁÑÁÃÙÃÇ ÄÉÁÖÇÌÉÓÇÓ PREVIEW ADD

ÍÏÌÉÊÇ ÊÁËÕØÇ Ãñáöåßï Á: ÃéÜííçò ÊáñáêïõëÜêçò & ÓõíåñãÜôåò Ãñáöåßï Â: ×ñÞóôïò ÊáôÞò

ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÏÉ ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ ×. Á. Áðïóôïëüðïõëïò - Äñ. Ðïë.Ìç÷áíéêüò - Åðßê. ÊáèçãçôÞò ÔìÞìá Ìç÷áíïëüãùí & Áåñïíáõðçãþí, Ðáí/ìéï Ðáôñþí ×ñÞóôïò ÊáñáãéÜííçò - Êáèçã. ÄÐÈ, Äñ. Ðïë. Ìç÷. Êùí/íïò Êáñáóïýëáò - Áñ÷éôÝêôïíáò Ìç÷áíéêüò Íßêïò Ëßôéíáò - Ðïëéôéêüò Ìç÷áíéêüò Å.Ì.Ð. Ðáíáãéþôçò ÌáõñïåéäÞò - Ìåôáëëïõñãüò Ìç÷áíéêüò Å.Ì.Ð. ÌÝëïò ôçò ÅðéôñïðÞò Óýíôáîçò ôïõ Êáíïíéóìïý Ôå÷íïëïãßáò ×áëýâùí (ÊÔ×) Ïðëéóìïý ÓêõñïäÝìáôïò Ãåþñãéïò ÌðáôÞò - ÊáèçãçôÞò Å.Ì.Ð. Íßêïò ÍéêïëÜïõ - Msc ×çìéêüò Ìç÷áíéêüò, Eñãáóô/êüò Óõí/ôçò ÔÅÉ ÐåéñáéÜ, ÌÝëïò ôçò Åêôåë. ÅðéôñïðÞò ôïõ Åëëçíéêïý ÔìÞìáôïò ÓêõñïäÝìáôïò ÅëÝíç ÑáêáíôÜ - ×çìéêüò Ìç÷áíéêüò Å.Ì.Ð. ÊïóìÜò Óßäåñçò - Ðïë. Ìç÷. Åðßê. ÊáèçãçôÞò ÄÐÈ ÓôÝëéïò Óþêáò - Ðïëéôéêüò Ìç÷áíéêüò ÁëÝîáíäñïò Ôóþíïò - ÊáèçãçôÞò Áíôéóåéóìéêþí Êáôáóêåõþí áðü ÏðëéóìÝíï Óêõñüäåìá, Ðïëõôå÷íéêÞò Ó÷ïëÞò Á.Ð.È. ÉùÜííçò ÔÝãïò - ÊáèçãçôÞò, ÔìÞìá Ðïëéô. Ìç÷áíéêþí Á.Ð.È.

ÔÉÌÇ: €10 Áðáãïñåýåôáé êÜèå áíôéãñáöÞ Þ áíáäçìïóßåõóç êåéìÝíùí êáé ëïéðþí óôïé÷åßùí ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç Üäåéá ôïõ åêäüôç.

Ô

ï 2010 ç ÷ñïíéÜ ðïõ ðÝñáóå êáé êáôáãñÜöçêå ùò ìéá áðü ôéò äõóêïëüôåñåò ôçò ìåôáðïëéôåõôéêÞò éóôïñßáò ôçò ÷ùñÜò ìáò. ÁéóèÞìáôá áðáéóéïäïîßáò, áíáóöÜëåéáò ãéá ôï "áýñéï" êõñßåõóáí, óå ðïëëÝò ÷ñïíéêÝò óôéãìÝò, üëïõò ìáò. Óå áõôü ôï äýóêïëï êïéíùíéêü-ïéêïíïìéêü ðåñéâÜëëïí, ðïëëÝò åðé÷åéñÞóåéò Ýêëåéóáí, Üëëåò áíôéìåôùðßæïõí ôåñáóôßá ðñïâëÞìáôá åðéâßùóçò. Ôï 2011 ðïõ Ýñ÷åôáé ðñïìçíýåôáé áêüìç äõóêïëüôåñï ç êôçìáôáãïñÜ ðáñáìÝíåé óå âáèåéÜ ýöåóç, ìå ôçí ïéêïíïìéêÞ äñáóôçñéüôçôá-ìÞíá ìå ôïí ìÞíá-íá áêïëïõèåß ôçí êáôéïýóá, èÝôïíôáò óå äõó÷åñÞ èÝóç üëïõò ôïõò åìðëåêüìåíïõò óôçí ïéêïäïìÞ, áðü êáôáóêåõáóôÝò êáé åñãáæüìåíïõò ìÝ÷ñé êáé êôçìáôïìåóßôåò. Ðñüêåéôáé ãéá ìéá éäéáßôåñç äõóìåíÞ åîÝëéîç ðïõ åðçñåÜæåé, óôï ìåñßäéï ðïõ ôçò áíáëïãåß êáé ôïí ñõèìü áíÜðôõîçò ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò, ç ïðïßá íéþèåé ãéá ôá êáëÜ ôïõò ôåëåõôáßïõò ìÞíåò óôï "ðåôóß" ôçò ôéò åðéðôþóåéò áðü ôçí äéåèíÞ êáé åã÷þñéá äçìïóéïíïìéêÞ êñßóç. ÊáôáóêåõáóôÝò, ìåóßôåò, ïéêïäïìéêÝò åðé÷åéñÞóåéò êáé ãåíéêüôåñá üëïé ïé åìðëåêüìåíïé óôïí êëÜäï ôùí áêéíÞôùí êñïýïõí ôïí êþäïíá ôïõ êéíäýíïõ åðéóçìáßíïíôáò üôé ôá íÝá öïñïëïãéêÜ ìÝôñá èá äçìéïõñãÞóïõí êáé íÝïõò ôñéãìïýò óôçí áãïñÜ. ÄéÝîïäï áðü ôçí êñßóç ìðïñåß íá äþóåé ç åíåñãåéáêÞ áíáâÜèìéóç ôïõ êôéñéáêïý äõíáìéêïý. Ïé öïñåßò ôçò êôçìáôáãïñÜò, ìÜëéóôá, ðñïôåßíïõí öïñïëïãéêÞ áðáëëáãÞ ãéá ôçí ðñÜóéíç áíÜðôõîç êáé ôçí åíåñãåéáêÞ âåëôßùóç ôùí õöéóôáìÝíùí êôéñßùí, Þôïé íá åêðßðôåé áðü ôï öïñïëïãçôÝï åéóüäçìá ôïõ éäéïêôÞôç ôï 100% ôïõ êüóôïõò ôùí õëéêþí êáé åñãáóéþí, êáôáíåìçìÝíï óôá 5 åðüìåíá ïéêïíïìéêÜ Ýôç (áíÜ 20% åôÞóéïò) þóôå íá ìçí õðÜñîïõí Üìåóåò äçìïóéïíïìéêÝò ðáñåíÝñãåéåò óôç óçìåñéíÞ äýóêïëç ïéêïíïìéêÞ óõãêõñßá. Ç êßíçóç áõôÞ èá Ý÷åé ùò áðïôÝëåóìá, ìåôáîý Üëëùí, ôçí áýîçóç ôùí åîüäùí ôïõ êñÜôïõò áðü ôïí ÖÐÁ ðïõ èá åéóðñá÷èåß, ôçí åíßó÷õóç ôçò åðéóêåõáóôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò êáé ôçò áãïñÜò ôùí õëéêþí, åíþ èá áðïôåëÝóåé êáé ìéá ìïíáäéêÞ åõêáéñßá ãéá ôçí áíáíÝùóç ôïõ êôéñéáêïý äõíáìéêïý ôçò ÷þñáò. Áò åëðßóïõìå ðùò ï ó÷åäéáóìüò ãéá ôçí åíåñãåéáêÞ áíáâÜèìéóç èá áðïôåëÝóåé êáé ìéá åõêáéñßá ãéá ôç âåëôßùóç ôçò äéáâßùóçò ôïõ êáôïßêïõ ôùí ìåãáëïõðüëåùí, áí öõóéêÜ õëïðïéçèåß êáé äåí ðáñáìåßíåé ãéá áêüìç ìéá öïñÜ óôá ÷áñôéÜ...

Ï åêäüôçò Íßêïò ÂåäïõñÜò


K PF G Z A A

SZR

2C I G

1 2011 ÔÅÕ×ÏÓ

ï

ðåñéå÷üìåíá 16

28

36

50

4 16 20 28 36 45 46 50 62

NEWS

ÁÍÔÉÓÔÑÏÖÇ ÓÊÕÑÏÄÅÔÇÓÇ

Ç ÁÐÏËÕÔÇ ÅÖÁÑÌÏÃÇ ÃÉÁ ÔÏ ÁÕÔÏÓÕÌÐÕÊÍÏÕÌÅÍÏ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ

ÁÔËÁÍÔÁÓ

ÈÑÁÕÓÔÙÍ ÁÄÑÁÍÙÍ ÕËÉÊÙÍ

ÔÓÉÌÅÍÔÅÍÅÓÅÉÓ

ÊÁÉ ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ ÁÕÔÙÍ ÓÔÁ ÔÅ×ÍÉÊÁ ÅÑÃÁ

ÖÁÊÅËÏÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ

ÊÔÉÑÉÙÍ ÏÐËÉÓÌÅÍÏÕ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁÔÏÓ «ÌÇÔÑÙÏ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ»

×ÁËÕÂÅÓ ÏÐËÉÓÌÏÕ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁÔÏÓ ÁSPEL

MÇXANAKIA ÐÅÑÉÄÅÓÇÓ ÓÉÄÇÑÏÕ

ÐÑÏÓÈÇÊÇ ÏÑÏÖÏÕ Ï/Ó

ÓÅ ÏÉÊÏÄÏÌÇ ÌÅ ÌÅÔÁËËÉÊÇ ÓÔÅÃÇ

EUROBEND S.A.

ÌÇ×ÁÍÅÓ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇÓ ÊËÙÂÙÍ ÅÍÉÓ×ÕÓÇÓ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁÔÏÓ


SOS από τις κατασκευαστικές Οι τράπεζες κλείνουν τις στρόφιγγες χρηματοδότησης Μειώνονται τα έσοδα

Σοβαρά προβλήματα δημιουργεί πλέον στην ομαλή εκτέλεση των έργων και την κατασκευή των οδικών αξόνων της χώρας οι σοβαρές απώλειες εσόδων από το κίνημα «δεν πληρώνω» που απασχολεί σοβαρά την κυβέρνηση. Τα έσοδα από τα διόδια των αυτοκινητοδρόμων μειώνονται, λόγω του περιορισμού της διέλευσης οχημάτων που συνδέεται με την οικονομική κρίση, αλλά και λόγω των απωλειών από τη μη καταβολή διοδίων από μεγάλη ομάδα πολιτών και αυτοκινητιστών. Έτσι, οι αρχικοί προυπολογισμοί, βάσει των οποίων συγκροτήθηκαν τα χρηματοδοτικά προγράμματα των μεγάλων έργων, έχουν ανατραπεί οριστικά. Πλέον ο κίνδυνος να σταματήσει η κατασκευή των μεγάλων οδικών αξόνων που έχουν ανατεθεί σε κοινοπραξίες κατασκευαστικών εταιριών με συμβάσεις παραχώρησης είναι ορατός. Οι δανείστριες τράπεζες, που «αιμοδοτούν» με κεφάλαια τους κατασκευαστές, έχοντας διαπιστώσει ότι το δημόσιο δεν ανταποκρίνεται παρά ελάχιστα στις συμβατικές του υποχρεώσεις, σταμάτησαν να χρηματοδοτούν πολλά έργα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ρευστότητα των εταιριών. Οι τράπεζες που χρηματοδότησαν τις κοινοπραξίες των κατασκευαστικών εταιριών με επιστολή τους επισήμαναν τους κινδύνους ανατροπής των σχεδίων και δεδομένου ότι δεν υπάρχει ρευστότητα προειδοποιώντας ακόμη και για διακοπή της χρηματοδότησης. Οπως σημειώνουν πηγές των κοινοπραξιών, ο κίνδυνος κατάρρευσης των συμβάσεων παραχώρησης και, ως εκ τούτου, μίας συνολικής επένδυσης 8,5 δισ. ευρώ είναι ορατός. Ποια έργα αφορά - Αυτοκινητόδρομος Αιγαίο (Ράχες - Κλειδί Ημαθίας) - Κεντρική Οδός Ε65 (Λαμία - Εγνατία) - Ιόνια Οδός (Αντίρριο - Ιωάννινα]) - Ολυμπία Οδός (Κόρινθος - Πάτρα - Τσακώνα) - Μορέας (Κόρινθος - Σπάρτη/Καλαμάτα)

Πόσο κοστίζει ένας αυτοκινητόδρομος χωρίς διόδια; Πολλή μελάνη έχει χυθεί εσχάτως σχετικά με το εάν τα διόδια στους εθνικούς ή περιφερειακούς αυτοκινητοδρόμους αποτελούν «ζυγό» δυσβάστακτο για τον Έλληνα φορολογούμενο, όπως και εάν το «μοντέλο» της χρήσης των δρόμων έναντι καταβολής τιμήματος είναι επιτυχές. Στο ερώτημα αυτό επιχειρεί σήμερα να απαντήσει το Capital εξετάζοντας την περίπτωση του μοναδικού ευρωπαϊκών προδιαγραφών αυτοκινητοδρόμου της χώρας, ο οποίος παραμένει εδώ και πολλά χρόνια χωρίς τέλη διέλευσης. Η Εγνατία Οδός μήκους 670 χιλιομέτρων παραδόθηκε στην κυκλοφορία τον Ιούνιο του 2009, κόστισε έξι δισεκατομμύρια ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Τα μισά από τα χρήματα αυτά προήλθαν από το ελληνικό δημόσιο, ενώ τα υπόλοιπα από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

∆ανεικά και... αγύριστα Πρόκειται δηλαδή για τρία δισεκατομμύρια ευρώ που η Ε.Ε. μας δάνεισε υπό την (εύλογη) προϋπόθεση ότι θα τα επιστρέψουμε. Και βέβαια η αποπληρωμή των δανείων αυτών στηρίζεται στην εξασφάλιση εσόδων μέσω της χρέωσης των διελεύσεων οχημάτων από την Εγνατία Οδό. Εξάλλου, η τοποθέτηση διοδίων –έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί από το 2007. Ωστόσο, (για πολλοστή φορά) η ελληνική πολιτεία αθέτησε την υπόσχεσή της και βρίσκεται έκθετη στην Κομισιόν, η οποία πολλαπλώς έχει ζητήσει να εισπράξει τα δάνειά της. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα έσοδα του μοναδικού σταθμού διοδίων στον Πολύμυλο Κοζάνης καταλήγουν «απευθεί-

4

τεύχος 1ο /2011

ας» στα ταμεία των Ευρωπαίων δανειστών του έργου.

«Κοινοκτημοσύνη»... Και βέβαια όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι -χρήστες και μη- του άξονα πληρώνουν τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου που συνδέει την Ηγουμενίτσα με τους Κήπους του Έβρου. Με άλλα λόγια, όχι μόνο το κόστος λειτουργίας-συντήρησης του δρόμου συμβάλλει στην αύξηση του κρατικού ελλείμματος, αλλά βαρύνει και όσους δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουν ποτέ τον συγκεκριμένο δρόμο! Όσο ο δρόμος φθείρεται τόσο το κόστος συντήρησής του αυξάνεται. Σήμερα η Εγνατία Οδός έχει ετήσιες λειτουργικές δαπάνες 45 εκατ. ευρώ, ποσό που εκτιμάται ότι σε λίγα χρόνια θα αγγίξει τα 70 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την Εγνατία Οδό Α.Ε. Η απουσία σταθερών εσόδων λειτουργεί αλυσιδωτά. Η εταιρεία δεν μπορεί να καλύψει τα δάνειά της, το συνολικό ύψος των οποίων διαμορφώνεται στα 950 εκατ. ευρώ, κατά τα επίσημα στοιχεία, γεγονός που δημιουργεί πρόβλημα βιωσιμότητας.

Σε τρεις μήνες Έστω και καθυστερημένα, έχει ξεκινήσει ο διεθνής διαγωνισμός για την τοποθέτηση ηλεκτρονικού συστήματος διοδίων, με ορίζοντα ολοκλήρωσης περίπου μίας διετίας. Γι’ αυτό σχεδιάζεται η εγκατάσταση «συμβατικών» σταθμών διοδίων, οι οποίοι -βάσει του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος- αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους μέσα σε τρεις-τέσσερις μήνες. Πηγη: Capital


Η πτώση της οικοδομής παρέσυρε και τις χαλυβουργίες ∆ραστική μείωση της εγχώριας παραγωγής προϊόντων χάλυβα κατέγραψε έρευνα της Ιcap, καθώς η συνεχιζόμενη πτώση της κατασκευαστικής δραστηριότητας έπληξε καίρια τη βιομηχανία βασικών μετάλλων. Σύμφωνα με την έρευνα, το 2009 η εγχώρια παραγωγή τελικών προϊόντων χάλυβα μειώθηκε κατά 18,1% σε σχέση με το 2008. Οι πέντε μεγάλες χαλυβουργίες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας εμφάνισαν αθροιστικά μείωση πωλήσεων κατά 50,7% και όλες ανεξαιρέτως ζημιές. Η εισαγωγική διείσδυση στην αγορά ετοίμων προϊόντων χάλυβα υποχώρησε το 2009, οπότε και διαμορφώθηκε σε 39,6%, ενώ οι εξαγωγές αντιπροσώπευαν το 28,5% των συνολικών πωλήσεων. Η μεγαλύτερη κατανάλωση χάλυβα προέρχεται από τον κατασκευαστικό κλάδο. Ως εκ τούτου το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης αφορά ράβδους οπλισμού σκυροδέματος, χονδρόσυρμα, δομικά πλέγματα και ελαφρύ μορφοσίδηρο. Επίσης, αξιόλογο ποσοστό της παραγωγής αφορά πλατέα προϊόντα ψυχρής και θερμής έλασης, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μεταλλικών ειδών συσκευασίας και αποθήκευσης (π.χ. βαρέλια, δεξαμενές), σωλήνων μεταφοράς υγρών και λοιπών βιομηχανικών προϊόντων. Ολες σχεδόν οι επιχειρήσεις ασχολούνται με επιμήκη προϊόντα. Οι επιχειρήσεις του κλάδου υλοποίησαν τα τελευταία χρόνια μεγάλου ύψους επενδυτικά προγράμματα, με στόχο τη βελτίωση των εγκαταστάσεών τους και τον εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος μηχανολογικού εξοπλισμού. Η συνεχής τεχνολογική εξέλιξη στην παραγωγική διαδικασία, ο αυξημένος ανταγωνισμός και η ανάγκη για διατήρηση του κόστους παραγωγής σε χαμηλά επίπεδα, η βελτίωση της αποδοτικότητας των παραγωγικών μονάδων, η ενίσχυση της ασφάλειας, αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες που συνθέτουν την αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα.

Ελλάδα: Κάθετη πτώση εσόδων έως 84,6% στις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην οικοδομή

ENA μήνα ζωής εκτιμούν ότι έχουν, βάσει του ανεκτέλεστου έργου τους, 4 στις 10 επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης που δραστηριοποιούνται σε συναφή επαγγέλματα με τον κλάδο της οικοδομής. Παράλληλα, 8 στις 10 επιχειρήσεις του χώρου κατέγραψαν συρρίκνωση του τζίρου τους το 2010, ενώ 7 στις 10 εκτιμούν ότι θα καταγράψουν περιορισμό εσόδων και την τρέχουσα χρονιά. Οκτώ στους δέκα επιχειρηματίες σε μια απέλπιδα προσπάθεια να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των καταναλωτών έχουν προχωρήσει σε μειώσεις τιμών, κατά μέσο όρο 21,5%. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από έρευνα που εκπόνησε η εταιρία δημοσκοπήσεων Interview για λογαριασμό του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) σε δείγμα 405 επιχειρήσεων - μελών του ΒΕΘ και σε 300 νοικοκυριά το διάστημα από τις 25 έως τις 27 Ιανουαρίου. Παρουσιάζοντας τα στοιχεία, ο πρόεδρος του ΒΕΘ Παναγιώτης Παπαδόπουλος τόνισε ότι οκτώ στους δέκα επιχειρηματίες το 2010 διαπίστωσαν καθίζηση των εσόδων τους με τη μεγαλύτερη συρρίκνωση (84,6%) να καταγράφουν οι εταιρίες μετάλλου. Για περιορισμό πωλήσεων που αγγίζει το 78,7% κάνουν λόγο οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις κατασκευές (ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ανελκυστήρες, καυστήρες, γύψινες διακοσμήσεις, υδραυλικά-καλοριφέρ, ελαιοχρωματιστές, εγκατάσταση-συντήρηση κλιματιστικών, τοποθέτηση πλακιδίων, ξυ-

τεύχος 1ο /2011

5

λουργικές εργασίες, εγκαταστάσεις αποχετευτικών αγωγών). Για αύξηση τζίρου κάνει λόγο μόλις το 5% των επιχειρήσεων που συγκαταλέγονται στα επαγγέλματα των κατασκευών. Το ποσοστό αύξησης του τζίρου για επιχειρήσεις μετάλλου αγγίζει το 7,7%. Το 59% των επιχειρήσεων απαντά ότι την τρέχουσα χρονιά προτίθεται να διατηρήσει το προσωπικό του, το 36% να απολύσει και μόλις το 5% να προσλάβει. Τις λιγότερες προσλήψεις δρομολογούν οι επιχειρήσεις μετάλλου (2,2%). Το 16,5% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι το ανεκτέλεστο έργο μπορεί να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών του για τέσσερις με οκτώ μήνες και μόλις το 7,7% εκτιμά ότι οι υπάρχουσες παραγγελίες θα μπορέσουν να κρατήσουν ζωντανές τις επιχειρήσεις για το σύνολο του 2011. Πέντε στους δέκα εκτιμούν ότι τους επόμενους μήνες οι τιμές των οικοδομικών υλικών θα εμφανίσουν αύξηση ενώ τέσσερις στους δέκα λένε ότι δεν θα υπάρξει κάποια μεταβολή. Επιφυλακτικοί εμφανίζονται εξάλλου οι συμμετέχοντες στην έρευνα με το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’Α οίκον». Είναι χαρακτηριστικό ότι το 85% των ερωτηθέντων απάντησε αρνητικά στο εάν εκτιμά ότι τα κίνητρα που δίδονται είναι επαρκή. Εννέα στους δέκα (84,9%) καταναλωτές απαντούν ότι δεν πρόκειται μέσα στο 2011 να αγοράσουν, να ανακαινίσουν ή να χτίσουν κατοικία. Μόλις το 4,1% απάντησε ότι θα προχωρήσει σε αγορά ακινήτου και το 11% ότι θα το ανακαινίσει.


Οι 9 υποψήφιοι για το έργο επέκτασης της 6ης προβλήτας του ΟΛΘ

Μεταξύ εννέα υποψηφίων θα αναδειχθεί τελικά -πιθανώς μέχρι την άνοιξη- ο ανάδοχος του έργου επέκτασης του κρηπιδώματος 26 στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) της 6ης προβλήτας, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Οι εννέα εταιρίες και κοινοπρακτικά σχήματα, που κατέθεσαν προσφορές, στο πλαίσιο του διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού, είναι οι: Μηχανική ΑΕ, ΑΕΓΕΚ ΑΕ, Ακτωρ ΑΤΕ, ΤΕΡΝΑ ΑΕ, J & P ΑΒΑΞ ΑΕ, Μοχλός ΑΕ, Technis SpA (ιταλικών συμφερόντων), Archirodon Group NV και η ισπανοελληνική κοινοπραξία FCC Contruccion SA- ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ. Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ), Στέλιος Αγγελούδης, μόλις η αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή του διαγωνισμού εξετάσει περαιτέρω τις προσφορές και ολοκληρώσει το έργο της, θα συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας, ώστε να δρομολογηθούν οι διαδικασίες ανάδειξης του προσωρινού αναδόχου. Ο κ. Αγγελούδης δεν θέλησε να επεκταθεί σε σχόλια για το ύψος των προσφορών, όσο το έργο της επιτροπής βρίσκεται σε εξέλιξη. Με βάση πάντως τους όρους του διαγωνισμού, βασικό κριτήριο ανάθεσης τής σύμβασης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. Το συνολικό κόστος του έργου επέκτασης τής προβλήτας ανέρχεται σε περίπου 250 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων σχεδόν 85 εκατ. αφορούν την προμήθεια του μηχανολογικού εξοπλισμού. Μετά την ολοκλήρωση τής πρώτης και δεύτερης φάσης του έργου, που υπολογίζεται βάσει χρονοδιαγράμματος για το 2014-2015, ο διαθέσιμος προς εκμετάλλευση χώρος της 6ης προβλήτας θα έχει διπλασια-

6

τεύχος 1ο /2011

στεί, έχοντας αυξηθεί κατά 300 στρέμματα, ενώ η χωρητικότητα του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων θα ανέλθει στα 1,240 εκατ. TEUs (σ.σ. μονάδα μέτρησης εμπορευματοκιβωτίων) από 405.000 σήμερα. Το έργο αφορά την επέκταση τού κρηπιδότοιχου 26 κατά 550 μέτρα περίπου, ωφέλιμου βάθους 16,34 μέτρων, 2) έργα υφάλων και εξάλων επιχώσεων για τη διαμόρφωση τμήματος της χερσαίας ζώνης της επέκτασης του τερματικού σταθμού διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων (Ε/Κ) στον 6ο Προβλήτα, εμβαδού περίπου 220 στρεμμάτων, καθώς και θωράκιση του προκύπτοντος νέου θαλασσίου μετώπου, 3) δάπεδα βαρέως τύπου από ινωπλισμένο σκυρόδεμα στη ζώνη κυκλοφορίας κρηπιδώματος που εκτείνεται παράλληλα στο μέτωπο της επέκτασης του κρηπιδότοιχου Νο. 26 και έχει πλάτος περίπου 70.00 m (από την κρηπίδα), 4) υδραυλικά έργα αποχέτευσης ομβρίων της προκύπτουσας συμπληρωματικής χερσαίας ζώνης του λιμένα που εκτείνεται σε ζώνη συνολικού πλάτους 70.0 m περίπου και 5) τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της περιοχής της επέκτασης. Οι εργασίες προβλέπεται να ξεκινήσουν εντός το 2011 και θα ολοκληρωθούν το 2015. Η χρηματοδότηση είναι διασφαλισμένη από ίδια κεφάλαια της ΟΛΘ ΑΕ, αλλά και κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, με την οποία έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί 50 εκατ. ευρώ και βρίσκονται σε διαδικασία συμβασιοποίησης άλλα 50 εκατ. Σε επόμενη φάση -και υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ανάγκη για διεύρυνση της χωρητικότητας- θα μπορεί να γίνει η επέκταση της 6ης προβλήτας από τα ανατολικά (600 μέτρα μήκος, 250 μέτρα πλάτος, 16 μέτρα βάθος).


Η J&P Aβαξ προσωρινός ανάδοχος για 10 νέα σχολεία στην Αττική ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ανάδοχος για το έργο με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (Σ∆ΙΤ) 10 σχολικών μονάδων στην Αττική ορίστηκε η εταιρία J&P Aβαξ, σύμφωνα με σχετική έκθεση του γενικού επιθεωρητή ∆ημόσιας ∆ιοίκησης. Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η έκθεση του γενικού επιθεωρητή ∆ημόσιας ∆ιοίκησης αποτελεί επιβεβαίωση της τήρησης των τυπικών διαδικασιών και της ορθότητας της απόφασης της ΟΣΚ Α.Ε. για την ανακήρυξη της εταιρίας J&P Αβαξ Α.Ε. ως προσωρινού αναδόχου για το έργο Σ∆ΙΤ 10 σχολικών μονάδων στην Αττική. Η έκθεση, η οποία υπεβλήθη στην ΟΣΚ Α.Ε. χθες, καταλήγει ότι οι εισηγήσεις της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού κρίνονται ορθές και επιβεβλημένες. Ο έλεγχος διενεργήθηκε κατόπιν αιτήματος του υπουργού Υποδομών Ρέππα, με έναυσμα πρόσφατα δημοσιεύματα που έθεταν σε αμφισβήτηση τη διαδικασία αξιολόγησης. Το συγκεκριμένο πόρισμα ενισχύει τη βούληση της ΟΣΚ Α.Ε. για άμεση ολοκλήρωση των έργων Σ∆ΙΤ που έχουν προγραμματισθεί σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της νομιμότητας. Καμία παρέκκλιση δεν πρόκειται να γίνει από την ΟΣΚ Α.Ε. στο χρονοδιάγραμμα και τους αυστηρούς δεοντολογικούς κανόνες που έχει θέσει για την υλοποίηση του προγράμματος έργων Σ∆ΙΤ για σχολικές υποδομές. Το φιλόδοξο πρόγραμμα της ΟΣΚ Α.Ε. για την κατασκευή και τη

συντήρηση σχολείων με Σ∆ΙΤ επικροτούν όλοι οι αρμόδιοι φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αφού πρόκειται για έργα με υψηλή κοινωνική προτεραιότητα που θα αξιοποιήσουν τον αναπτυξιακό μοχλό των συμπράξεων. Τα σύγχρονα, βιοκλιματικά και φιλικά προς το περιβάλλον σχολεία που θα υλοποιηθούν με το έργο «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση 10 σχολικών μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής με Σ∆ΙΤ» θα καλύψουν τις ανάγκες στέγασης 1.920 μαθητών και είναι τα ακόλουθα: (1) 51ο Γυμνάσιο Αθηνών (Ακαδημία Πλάτωνος) (2) 50ό Λύκειο Αθηνών (Σεπόλια) (3) 61ο Νηπιαγωγείο Αθηνών (Σεπόλια) (4) Μουσικό Γυμνάσιο Αθηνών (Ακαδημία Πλάτωνος) (5) Μουσικό Λύκειο Αθηνών (Ακαδημία Πλάτωνος) (6) Ειδικό Σχολείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ∆ήμου Νέου Ηρακλείου (7) ΤΕΕ - ΣΕΚ ∆ήμου Μεγάρων (8) ∆ημοτικό Σχολείο - Νηπιαγωγείο ∆ήμου Ωρωπού (9) Γυμνάσιο ∆ήμου Ωρωπού (10) 42ο Λύκειο Αθηνών.

τεύχος 1ο /2011

7


ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α∆ΡΑΝΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

Αεροσυμπιεστές Betico

Η BETICO, ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές αεροσυμπιεστών χαμηλής πίεσης για την εκφόρτωση σιαλοφόρων οχημάτων που μεταφέρουν χύμα προϊόντα σε μορφή πούδρας ή κόκκων, προωθεί στην αγορά την καινοτόμο σειρά RB κοχλιοφόρων αεροσυμπιεστών Oil Free (απαλλαγμένου από λάδι και μολυσματικούς παράγοντες). Με αυτό, η BETICO ολοκληρώνει τη σειρά των αεροσυμπιεστών για την πνευματική μεταφορά και καλύπτει όλες τις αγορές και τις ανάγκες των πελατών.

8

τεύχος 1ο /2011

Από τώρα και στο εξής, όλοι οι πελάτες είναι σε θέση να αποφασίσουν, ανάλογα με τις ανάγκες τους μεταξύ των ακόλουθων σειρών: • RB σειρά, με κοχλιοφόρους αεροσυμπιεστές Oil Free • Σειρά SB, με εμβολοφόρους αεροσυμπιεστές ελαιολίπαντους. Η νέα RB σειρά αποτελείται από δύο μοντέλα: RB-12J και RB18J, που μπορούν να καλύψουν μια γκάμα παροχής αέρα μεταξύ 350 και 1050 m3 ανά ώρα. Ο RB- 12J είναι μία εναλλακτική λύση του ήδη καλά γνωστού εμβολοφόρου αεροσυμπιεστή SΒ-1, SΒ-2 και SB-D.


Εντούτοις, η σειρά εμβολοφόρων SB συνεχίζει να είναι η καλύτερη επιλογή αεροσυμπιεστή σε αγορές με ακραίους περιβαλλοντικούς όρους, και δύσκολες συνθήκες εργασίας λόγω της εξαιρετικής κατασκευής του. Όσον αφορά στη μεταφορά υλικών όπως πλαστικού, τροφίμων, κ.λπ., που απαιτείται εντελώς καθαρός αέρας απαλλαγμένος από λάδι και μολυσματικούς παράγοντες οι αεροσυμπιεστές RB-12J και RB-18J είναι η ανταγωνιστική και αξιόπιστη εναλλακτική λύση έναντι άλλων αεροσυμπιεστών που είναι ήδη διαθέσιμοι στην αγορά. Λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση της BETICO να παρέχει πλήρης τεχνική υποστήριξη και υπηρεσίες στους πελάτες της, αυτοί θα έχουν στη διάθεσή τους μια πλήρη σειρά από ολοκληρωμένες λύσεις, με πλήρης γκάμα από αξεσουάρ, ειδικά σχεδιασμένες για την εύκολη τοποθέτησή και τον χειρισμό τους.

Σειρά RB-J Ο αεροσυμπιεστής RB-J έχει σχεδιαστεί για να μπορεί να λειτουργήσει με 4 διαφορετικούς τρόπους μετάδοσης: Από το PTO του αυτοκινήτου Με απευθείας κίνηση ( μέσα στο πλαίσιο του οχήματος) Με ιμαντοκίνηση (στο πλάι του οχήματος) Με πετρελαιοκινητήρα (σε απευθείας ζεύξη) Με ηλεκτροκινητήρα (σε απευθείας ζεύξη) Με υδραυλικό κινητήρα (σε απευθείας ζεύξη) Ο αεροσυμπιεστής με μια ταχύτητα 1.500 rpm μόνο μπορεί να πάρει κίνηση άμεσα από το PTO ενός φορτηγού. Η κίνηση διαβιβάζεται στο θηλυκό κοχλία μέσω του πρώτου ζεύγους γραναζιών. Η λειτουργία με σχέση 5-3 μεταξύ των λοβών και ο συγχρονισμός των γραναζιών προκειμένου να διαβιβαστεί η δύναμη, επιτρέπει έναν δεύτερο εσωτερικό πολλαπλασιασμό. Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι κοχλίες μπορούν να φθάσουν κατά την λειτουργία τους σε ταχύτητα (12750 περιστροφές/λεπτό/7650 περιστροφές/λεπτό) με μια μέτρια ταχύτητα κίνησης (1.500 περιστροφές/λεπτό). Αυτό σημαίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα έναντι των παραδοσιακών συστημάτων. Λόγω της δυνατότητας πρόσβασης στο πρώτο ζευγάρι γραναζιών, αυτοί οι αεροσυμπιεστές είναι διαθέσιμοι σε τρείς διαφορετικές εκδόσεις προκειμένου να καλυφθούν όλες οι επιλογές στροφών 1800 / 2400 και 3000 περιστροφές/λεπτό.

• Εμβολοφόροι αεροσυμπιεστές BETICO Η σειρά «SB» των αεροσυμπιεστών, κατασκευασμένη από την BETICO είναι η καλύτερη επιλογή για την εκφόρτωση υλικών που δεν απαιτείται 100% απαλλαγμένος από λάδι αέρας. Με μόνο 230 κιλά βάρος (SB-1) και με παροχή αέρος 9m3/min την καθιστά ως ιδανική λύση για τα σιλοφόρα. (τσιμέντο, βόρακας, κονιάματα, άμμος κλπ). Η ποιότητα των αεροσυμπιεστών SΒ είναι βασισμένη σε τρείς ουσιαστικούς πυλώνες:

1ος - σχέδιο. Οι αεροσυμπιεστές SB είναι σχεδιασμένοι με την φιλοσοφία «μηχανή για πάντα». Όλα τα σημαντικά μέρη του αεροσυμπιεστή έχουν επιλεχθεί για 24 ώρες λειτουργία την ημέρα και σε μια πίεση των 15 bar. Αυτό τους παρέχει μια εξαιρετική ανθεκτικότητα και αξιοπιστία. Γι’ αυτόν τον λόγο οι αεροσυμπιεστές “SΒ” λειτουργούν εδώ και χρόνια χωρίς οποιαδήποτε προβλήματα στις πιο ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας και περιβαλλοντικής βρομιάς, από τη Μέση Ανατολή ως τη Ρωσία. 2ος - σχεδίαση & συναρμολόγηση. Η πολύ ακριβής σχεδίαση, και πιο πολύ η εξειδικευμένη συναρμολόγηση, έχει επιτύχει την μείωση, της παραδοσιακής κατανάλωσης λαδιού, στο ελάχιστο. Ο μέσος όρος κατανάλωσης λαδιού δεν υπερβαίνει τα 4 ppm. 3ος - Service: Για την Miguel Carrera Υ Cia S.A., το service είναι μια από τις βασικές προτεραιότητες. Το επίσημο δίκτυο του after sale service της BETICO όπως και η συνεχής κατάρτισή τους, είναι ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας –αλλά όχι ο λιγότερο σημαντικός– προκειμένου να πετύχουμε το στόχο μας «μηχανή για πάντα». Σε ένα SΒ αεροσυμπιεστή με πολλές ώρες εργασίας, μπορούμε να πάρουμε ένα νέο κυριολεκτικά αντικαθιστώντας λίγα μόνο από τα κινούμενα φθαρμένα μέρη.

Η επιχείρηση Ο Miguel Carrera Υ Cia, SA. ξεκίνησε την λειτουργία της το 1925 από τον Miguel Carrera Munita, και από την αρχή καθιερώθηκε στην αγορά ως ένα από τα μεγαλύτερα και ποιοτικότερα εργοστάσια στον χώρο. Μέσα σε αυτά τα έτη, και ειδικά τα τελευταία δέκα, η επιχείρηση έχει αναπτυχθεί σε όλες τις περιοχές λόγω υψηλών επενδύσεων σε συστήματα παραγωγής, μάρκετινγκ και υπηρεσιών μεταπώλησης. Το ποιοτικό σύστημα, βασισμένο στα πρότυπα ISO 9001:2000, επικυρωμένο από τον οργανισμό Lloyd εξασφαλίζει την μέγιστη ποιότητα, σε όλα τα προϊόντα BETICO, σχεδιασμό, παραγωγή και μετά την πώληση εξυπηρέτηση.

Eξαγωγές Η δραστηριότητα εξαγωγής, η οποία άρχισε το 1970, έχει γίνει όλο και περισσότερο ο σημαντικότερος παράγοντας μέσα στη δομή της επιχείρησης από τότε. Η ομάδα BETICO έχει αυτή τη στιγμή παγκοσμίως: • Ένα εργοστάσιο στη Βενεζουέλα • υποκαταστήματα σε: Κούβα, Πορτογαλία, Μεξικό και Βραζιλία • Επίσημοι διανομείς σε περισσότερο από 20 χώρες.

τεύχος 1ο /2011

9


ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α∆ΡΑΝΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

Εναλλακτική ∆ιαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων

Η ΣΠΑΝΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. διοργάνωσε πρόσφατα σεμινάριο για τα μέλη του Συνδέσμου Εργοληπτών Λευκωσίας, με θέμα την «Εναλλακτική ∆ιαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων». Στο σεμινάριο, το οποίο φιλοξενήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2010 στο εκπαιδευτικό κέντρο της ΣΠΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου στη Θεσσαλονίκη, συμμετείχαν περισσότερα από 30 άτομα. Βασικοί ομιλητές ήταν ο κ. Robert Bruning, Υπεύθυνος Νοτιοανατολικής Ευρώπης της εταιρίας REDOX Recycling Technology και ο κ. Παναγιώτης Αλαβέρας, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Ανακύκλωσης Κύπρου. Ακολούθησε επίσκεψη στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αδρανών Αποβλήτων (ΑΕΚΚ) Ανακύκλωση Αδρανών Μακεδονίας Α.Ε. όπου πραγματοποιήθηκε λεπτομερής παρουσίαση του μηχανολογικού εξοπλισμού, των λειτουργικών ιδιαιτεροτήτων αλλά και των σημαντικών ευκαιριών που προκύπτουν στον ευρύ τομέα της ανακύκλωσης.

10

τεύχος 1ο /2011


Συμφωνία συνεργασίας της Σπανός Α.Β.Ε.Τ.Ε. με τη REDOX Recycling Technology

Η συνεχής αύξηση πληθυσμού και η οικονομική ανάπτυξη στις περισσότερες χώρες του πλανήτη έχουν ως αποτέλεσμα την αυξανόμενη χρήση υλικών και πόρων. Παράλληλα με την ανάπτυξη, πρέπει να υπογραμμιστεί η εκθετική αύξηση των απορριμμάτων που παράγονται κάθε χρόνο. Η συνεχής συρρίκνωση των φυσικών πόρων σε συνδυασμό με την αύξηση των ποσοτήτων των απορριμμάτων επιβάλλουν νέες λύσεις. Λύσεις που συνεισφέρουν σε ανάπτυξη προς όφελος του περιβάλλοντος και της κοινωνίας, μέσω της ανακύκλωσης των απορριμμάτων και της επαναχρησιμοποίηση των υλικών. Η REDOX Recycling Technology αντιλαμβάνεται πλήρως την πρόκληση εδώ και δύο δεκαετίες. Από τα μέσα της δ εκαετίας του 1990, σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις για την διαλογή και ταξινόμηση διαφόρων απορριμμάτων.

∆ιακεκριμένα αποτελέσματα για κάθε τύπο απορριμμάτων Αποτέλεσμα αυτών των εξειδικευμένων λύσεων είναι εξαιρετικά υψηλά ποσοστά από επεξεργασμένα απορρίμματα, τα οποία και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Σε πολλές των περιπτώσεων το ποσοστό υπερβαίνει το 95%! Εξαρτάται λοιπόν καθαρά από τον τομέα, την εφαρμογή και τις απαιτήσεις, για να αναπτυχθεί μια ξεχωριστή μονάδα διαλογής.

Η REDOX Recycling Technology με τις εξειδικευμένες γνώσεις και την εμπειρία της, έχει συνεργαστεί με μεγάλο αριθμό πελατών παγκοσμίως και συγκεκριμένα στους τομείς : • Υλικά κατεδαφίσεων και εκσκαφών • Βιομηχανικά και εμπορικά απορρίμματα • Οργανικά και compost • Οικιακά απορρίμματα • Υλικά συσκευασίας • Υλικά που προέρχονται από αποτέφρωση (slag) • Γυαλί • Βιομηχανία Σκυροδέματος • Εναλλακτικά καύσιμα • Ανακύκλωση Γύψου Η REDOX αντιπροσωπεύεται και υποστηρίζεται αποκλειστικά για τις χώρες της Βαλκανικής από την ΣΠΑΝΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. www. spanos-group.com τεύχος 1ο /2011

11


ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α∆ΡΑΝΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

Η «ποντάρει» και κερδίζει! Μόλις πρόσφατα, σε απόσταση λίγων μέτρων από τον μεθοριακό σταθμό των Ευζώνων στη Γεύγελη της Π.Γ.∆.Μ., άνοιξε τις πύλες του το Princess, ένα νέο, υπερσύγχρονο καζίνο/ξενοδοχείο 5* διεθνών προδιαγραφών το οποίο ανήκει στην πολυεθνική αλυσίδα Princess Casinos η οποία λειτουργεί 31 casino παγκοσμίως. H ΣΠΑΝΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε., συμμετείχε ενεργά στην κατασκευή και αυτού του μεγάλου οικοδομικού έργου καθώς το σύνολο των κυβικών μέτρων σκυροδέματος που απαιτήθηκαν, παρήχθησαν από το γνωστό πλέον στο σύνολο του κατασκευαστικού κλάδου κινητό συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος MOBISPA. Με δεδομένη την υψηλή ποιότητα κατασκευής αλλά και τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα, η κατασκευάστρια εταιρεία Gemma Group, επέλεξε το MOBISPA-1 μέσα από ένα σύνολο παρεμφερών προτάσεων. Η υπέρ-κινητή, προηγμένη τεχνολογικά και μοναδικά ευέλικτη λύση του MOBISPA-1 η οποία συμπληρώθηκε από το σύνολο των ολοκληρωμένων after sales υπηρεσιών της ΣΠΑΝΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε., προσέφερε στην κατασκευάστρια υψηλή παραγωγικότητα, πιστοποιη-

12

τεύχος 1ο /2011

μένο σκυρόδεμα αυστηρών προδιαγραφών αλλά και ελαχιστοποιημένα κόστη εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης. Σήμερα στην Π.Γ.∆.Μ. λειτουργούν 6 κινητά συγκροτήματα MOBISPA, μονοπωλώντας πρακτικά την τοπική αγορά των κινητών συγκροτημάτων παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος και επιβεβαιώνοντας την σαφή υπεροχή τους έναντι του ανταγωνισμού . Το κινητό συγκρότημα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος MOBISPA-1 είναι το μοναδικό παγκοσμίως με ευρωπαϊκή έγκριση τύπου ημιρυμουλκούμενου. Ευέλικτο, ασφαλές, οικονομικό στη μεταφορά και τη χρήση, αποτελεί την ποιοτική και σίγουρη λύση για έργα σε δύσβατες και απομακρυσμένες περιοχές. Το MOBISPA-1 είναι ένα τροχοφόρο αυτοφερόμενο συγκρότημα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος υψηλών προδιαγραφών που χαρακτηρίζεται από την απλή και γρήγορη εγκατάσταση σε κάθε νέο εργοτάξιο δίχως να απαιτούνται ιδιαίτερα έργα υποδομής. Προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη κατά την μετεγκατάσταση σε σύγκριση με άλλα συγκροτήματα, αφού το μοναδικό ουσιαστικά κόστος με το


οποίο επιβαρύνεται είναι η μεταφορά του. Επάνω στο MOBISPA-1 βρίσκονται συναρμολογημένα και συνδεδεμένα όλα τα συστήματα αποθήκευσης, χειρισμού, ζύγισης, μεταφοράς και ανάμιξης, καθώς και ότι άλλο απαιτείται ώστε το συγκρότημα να είναι απολύτως αυτόνομο. Η ποιότητα του παραγόμενου ετοίμου σκυροδέματος είναι άριστη ενώ ο κύκλος παραγωγής αυτού είναι εξαιρετικά ταχύς στα πλαίσια των διεθνών προδιαγραφών DIN 1045. Το κινητό συγκροτήματα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος MOBISPA-1 βρίσκεται τοποθετημένο επάνω σε ένα διαξονικό επικαθήμενο που καλύπτει πλήρως τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Έτσι, δεν απαιτείται έκδοση ειδικής άδειας μεταφοράς και παρά μόνον ένας κοινός διαξονικός ελκυστήρας για την μεταφορά του από το ένα εργοτάξιο στο επόμενο, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Το MOBISPA-1, έχει αναπτυχθεί πρωτογενώς από την Σπανός Οδυσσσέας ΑΒΕΤΕ και αποτελεί ευρεσιτεχνία της εταιρίας βάσει του πιστοποιητικού ΟΒΙ 2006/0100625. Η παραγωγή του είναι τυποποιημένη και βιομηχανοποιημένη. Κατά τον σχεδιασμό του ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ευστάθεια του και την ασφάλεια. Οι προδιαγραφές τους καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις κατά DIN 15018 HZ που προβλέπεται από την ΤUV της Γερμανίας, ενώ η ποιότητα κατασκευής είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008. Το συγκρότημα φέρει σήμανση CE, που υποδηλώνει συμμόρφωση με την οδηγία 89/392 CEE περί ασφάλειας μηχανημάτων. Επιπρόσθετα λόγω του γεγονότος ότι για την μεταφορά του χρησιμοποιείται το οδικό δίκτυο, η κατασκευή τους πληροί τις Ευρωπαϊκές οδηγίες 70/22 EC , 98/12-ECE-R13, 78/507EC, 97/28 ECE –R48, 91/229 EC ,2001/43 ECE-R30, R54, R64 , 2003/19EC και συνεπώς μπορεί να κυκλοφορήσει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίχως ειδικές άδειες. Συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο εγκατάστασης, χρήσης και

συντήρησης καθώς και από αναλυτικό & κωδικοποιημένο κατάλογο ανταλλακτικών, ενώ η απρόσκοπτη λειτουργία του διασφαλίζεται με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη και εγγύηση παράδοσης ανταλλακτικών εντός 24ων ωρών. Παρέχεται, επίσης πλήρης εκπαίδευση των χειριστών από το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της Σπανός Οδυσσσέας ΑΒΕΤΕ καθώς και μέσω σύγχρονου οπτικοακουστικού εκπαιδευτικού υλικού. Το σύνολο των χαρακτηριστικών του και οι αποδεδειγμένα υψηλές αποδόσεις του εν δράσει, ταο έχει κατατάξει ως την ασφαλέστερη και οικονομικότερη λύση στον τομέα των κινητών συγκροτημάτων παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος παγκοσμίως. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.spanos-group. com ή δείτε το video-παρουσίαση του συγκροτήματος στο www. youtube.com/user/spanosgroup τεύχος 1ο /2011

13


ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α∆ΡΑΝΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

Η ΣΠΑΝΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. συμμετέχει ενεργά σε ακόμη ένα μεγάλο έργο υποδομής στη χώρα. Πρόκειται για τον αυτοκινητόδρομο Μαλιακός – Κλειδί Ημαθίας, συνολικού μήκους 230 χλμ ο οποίος κατασκευάζεται από την ομώνυμη κοινοπραξία με μέλη τους μεγαλύτερόυς κατασκευαστικούς ομίλους της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η ΣΠΑΝΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. προχώρησε σε σύναψη συνεργασίας με την J&P ΑΒΑΞ, μέλος της συγκεκριμένης κοινοπραξίας, με αντικείμενο την παραγωγή 120.000 τόνων ασφαλτομίγματος για την ανακατασκευή σημαντικού τμήματος του αυτοκινητόδρομου. Για το σκοπό αυτό, εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του Κορινού Πιερίας δύο πλήρως κινητά συγκροτήματα παραγωγής ασφαλτομίγματος EASY BATCH Supermobile, της AMMANN ITALY τα οποία ολοκλήρωσαν την εργασία σε διάστημα 6 μηνών με απόλυτη συνέπεια και επιτυχία. Tο EASY BATCH SUPERMOBILE είναι το μοναδικό παγκοσμίως απόλυτα κινητό συγκρότημα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος υψηλών προδιαγραφών, εργοστασίου κατασκευής AMMANN Italy S.p.a., του ελβετικού ομίλου AMMANN o ο οποίος αποτελεί τον μεγαλύτερο κατασκευαστή εξοπλισμού και συγκροτημάτων παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος στον κόσμο.

14

τεύχος 1ο /2011


ΤΥΠΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ: AMMANN «EasyBatch 90 Supermobile» ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ: 90 τόνοι / ώρα σε υγρασία 3 % Το απόλυτα κινητό συγκρότημα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος “Easy Batch” σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την AMMANN Italy λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες ανάγκες και προδιαγραφές, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις των συγκροτημάτων “Batch Τype” μέσης παραγωγικής δυναμικότητας με εξαιρετικά υψηλό βαθμό μετακίνησης και ταχύτητα μετεγκατάστασης, διαθέτοντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας!

σίας οι οποίες μεταβάλουν τον όγκο της. Για να επιτευχθεί δοσολογία μέγιστης ακρίβειας, η SIM υιοθέτησε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας εγκαθιστώντας το σύστημα «ROTAMASS», το οποίο βασίζεται στην αρχή του Coriolis και μετρά την μάζα του δοσολογούμενης ασφάλτου, καθιστώντας το EasyBatch το μοναδικό συγκρότημα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος παγκοσμίως το οποίο είναι εξοπλισμένο με το συγκεκριμένο σύστημα.

AMMANN

 Μέγιστη ευκολία μετακίνησης σε ένα πλήρες και απόλυτα κινητό συγκρότημα Batch Τype με δυνατότητα παραγωγής 90 τόνων/ώρα, τοποθετημένο σε 2 ημιρυμουλκούμενα των οποίων το μέγεθος τα καθιστά ικανά για μετακίνηση σε κάθε δρόμο.  Τα 2 ημιρυμουλκούμενα φέρουν όλα τα απαραίτητα μέρη και εξαρτήματα για την παραγωγή προϊόντος υψίστης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των δεξαμενών ασφάλτου και καυσίμου, ακόμη και του λέβητα διαθερμικού λαδιού .  Τα 2 ημιρυμουλκούμενα έχουν προεγκατεστημένα όλα τα εξαρτήματα μεταξύ των οποίων τις σωληνώσεις, τους αγωγούς μεταφοράς υλικών καθώς και όλων των καλωδιώσεων.  Μηχανικοί γρύλοι με ενσωματωμένες πλάκες-βάσεις στα παραπάνω οχήματα επιτρέπουν την άμεση τοποθέτησή τους χωρίς χρήση γερανού και ανάγκη ύπαρξης ειδικής θεμελίωσης.  Μόνη προϋπόθεση εγκατάστασης η ύπαρξη συμπυκνωμένου εδάφους (1.5 kg/cm²) για την σωστή τοποθέτηση των 2 ημιρυμουλκούμενων.  Ο χρόνος τελικής εγκατάστασής του συγκροτήματος περιορίζεται σε λίγες μόνο ημέρες.

Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας

Η Ελβετική Ammann, οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1869 και έχει περάσει αισίως στην πέμπτη της γενιά, ωθούμενη από πρωτοποριακό πνεύμα και πλήρη εξειδίκευση, αποτελεί σήμερα έναν από τους παγκόσμιους ηγέτες στην κατασκευή συγκροτημάτων παραγωγής ασφαλτομίγματος. Η Ammann κατασκευάζει ασφαλτικά συγκροτήματα για κάθε αγορά, κάθε ανάγκη και πραγματικά κάθε απαίτηση. Τα κινητά και ημικινητά συγκροτήματα με ελάχιστες μεταφορικές απαιτήσεις αποτελούν την κατάλληλη επιλογή για περιοχές με ελάχιστες υποδομές, ενώ αντιθέτως τα σταθερά συγκροτήματα συνήθως προτιμώνται σε αστικές περιοχές, ώστε να εξυπηρετούν τις αυξημένες ανάγκες των πολεοδομικών συγκροτημάτων. Ανεξαρτήτως επιλογής, η Ammann επικεντρώνεται πάντα στην παροχή της πιο ολοκληρωμένης λύσης με στόχο την εγγυημένα αξιόπιστη, ευέλικτη και πλήρη χρήση του συγκροτήματος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωης του . Τα 3400 εγκατεστημένα συγκροτήματα παραγωγής ασφάλτου σε όλο τον κόσμο αποτελούν μια καθημερινή, ‘ζωντανή’ απόδειξη’. Επιπλέον, η Ιταλική κατασκευάστρια ασφαλτικών συγκροτημάτων SIM, μέλος του Amman Group, απορροφάται πλήρως από τον ελβετικό όμιλο και μετονομάζεται σε AMMAN ITALY. Η στρατηγική αυτή κίνηση, επισημοποιεί πλήρως την προσήλωση των δύο εταιρειών στην κατασκευή προϊόντων κορυφαίας τεχνολογίας και την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στον απαιτητικό τομέα της οδοποιίας. Η πλήρης προϊοντική σειρά των ασφαλτικών συγκροτημάτων της ΑΜΜΑΝΝ αντιπροσωπεύεται και υποστηρίζεται αποκλειστικά για την Ελλάδα την Κύπρο και τις Βαλκανικές χώρες από την ΣΠΑΝΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Η δοσολογία της ασφάλτου στον αναμικτήρα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ποιότητα του τελικού προϊόντος και επηρεάζεται δραστικά από τις μεταβολές της θερμοκρατεύχος 1ο /2011

15


ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α∆ΡΑΝΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

Αντίστροφη σκυροδέτηση: Η απόλυτη εφαρμογή για το αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα Κάρολος Στεργιόπουλος, Χημικός Μηχανικός ΕΤΗΖ, DOMYLCO Ltd.

Σκυροδέτηση: Το σκυρόδεμα δεν είναι ορατό

Καλούπι κάτω από την υφιστάμενη γέφυρα: ∆ιακρίνεται η βαλβίδα εισόδου του σκυροδέματος

16

τεύχος 1ο /2011

Το αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα έχει εμφανιστεί εδώ και μια δεκαετία περίπου στην ελληνική αγορά, χωρίς όμως ακόμη να έχει κατακτήσει σημαντικό μερίδιο. Οι λόγοι είναι πολλοί, τεχνικοί, οργανωτικοί αλλά και κανονιστικοί. Οι παραγωγοί αυτοσυμπυκνούμενου σκυροδέματος αντιμετώπισαν αρχικά προβλήματα με τον τεχνικό εξοπλισμό που χρειαζόταν προσαρμογές, με το οδικό δίκτυο που δεν διευκολύνει τη μεταφορά σκυροδέματος σε ρευστή μορφή, με τον κανονισμό τεχνολογίας σκυροδέματος που δαιμονοποιεί τα λεπτόκοκκα υλικά και εμποδίζει τη χρήση ακόμη και άμμου εμπλουτισμένης σε λεπτόκοκκα και το σημαντικότερο, ήρθαν αντιμέτωποι με τις συνήθειες και τις προκαταλήψεις των επαγγελματιών στον τομέα τοποθέτησης του σκυροδέματος.


Σκυροδέτηση κάτω από τη γέφυρα: Πλήρωση ως επάνω

Τελική επιφάνεια

Καλούπι εσωτερικά του σιλό τσιμέντου Σαν αποτέλεσμα, ενώ από τεχνολογικής άποψης υπάρχουν σήμερα στην αγορά πολύ προηγμένα αυτοσυμπυκνούμενα σκυροδέματα, αυτά χρησιμοποιούνται κυρίως σε ακραίες περιπτώσεις, είτε προκατασκευής, είτε επισκευής δυσπρόσιτων σημείων σε υπάρχουσες κατασκευές. Σε αυτές ειδικά τις περιπτώσεις δυσπρόσιτων σημείων, έχει εφαρμοστεί από την INTERBETON με χρήση της τεχνολογίας προσθέτων σκυροδέματος της DOMYLCO η τεχνική της αντίστροφης σκυροδέτησης. Η αντίστροφη σκυροδέτηση είναι μια μέθοδος σκυροδέτησης όπου το σκυρόδεμα θεωρείται υγρό υλικό, και συμπεριφέρεται σαν τέτοιο. Το καλούπι αντιμετωπίζεται ως μια δεξαμενή, και η πλήρωση γίνεται «αντίστροφα» δηλαδή από κάτω προς τα πάνω, από μία βαλβίδα στον πυθμένα του καλουπιού. ∆όνηση δεν χρειάζεται, ή χρησιμοποιείται επικουρικά, και το συνεργείο τοποθέτησης απλά παρακολουθεί μέσω οπών την άνοδο της στάθμης του σκυροδέματος. Μετά το πέρας της σκυροδέτησης, η βαλβίδα κλείνει, και η αντλία του σκυροδέματος απομακρύνεται. Η αντίστροφη σκυροδέτηση χρησιμοποιείται εκτεταμένα σε άλλες χώρες σαν κανονική μέθοδος κατασκευής. Στην Ελλάδα έχει βρει χρήση τουλάχιστον σε δύο ειδικές περιπτώσεις. Η μία είναι η εσωτερική επισκευή – ενίσχυση σιλό τσιμέντου της εταιρείας ΤΙΤΑΝ στην Πάτρα, και η άλλη η ενίσχυση σιδηροδρομικών ανισόπεδων διαβάσεων χωρίς διακοπή της από πάνω κυκλοφορίας. Και οι δύο περιπτώσεις κατασκευάστηκαν με αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα της ΙΝΤΕRΒΕΤΟΝ με ενσω-

ματωμένη την τεχνολογία προσθέτων σκυροδέματος της DOMYLCO. Κύριο χαρακτηριστικό της αντίστροφης σκυροδέτησης είναι ότι το σκυρόδεμα δεν φαίνεται. Εξωτερικά βλέπει κανείς μόνο σωλήνες, σαν να άδειαζε ένα βυτίο νερό σε κάποια δεξαμενή. Το γεγονός αυτό από μόνο του δημιουργεί δυσκολίες σε μη έμπειρα συνεργεία, η συνολική εργασία όμως γίνεται κατά πολύ ευκολότερη. Επίσης δίνεται η δυνατότητα να γεμίσουν με σκυρόδεμα στοιχεία μη προσβάσιμα από την πάνω πλευρά, όπως π.χ. η οριζόντια πλάκα ενίσχυσης κάτω από την γέφυρα, ή ο δακτύλιος στήριξης του σιλό. Το αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα, για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τέτοιου είδους σκυροδετήσεις, θα πρέπει να έχει κάποιες παραμέτρους υπό απόλυτο έλεγχο. Η συνεκτικότητα, το ιξώδες, η έλλειψη κάθε ίχνους απόμειξης, αλλά και ο έλεγχος της ταχύτητας πήξης – σκλήρυνσης ή ο εκμηδενισμός της συρρίκνωσης είναι μεγέθη κρίσιμα αλλά και μετρήσιμα. Απαιτείται δηλαδή το σκυρόδεμα να είναι πραγματικά και όχι μόνο κατ’ όνομα αυτοσυμπυκνούμενο, και κάτι παραπάνω. Χάρη στην σειρά προσθέτων πολυαιθεροκαρβοξυλικής βάσης (της λεγόμενης τέταρτης γεννιάς) CHEMIUM της DOMYLCO είναι δυνατός ο έλεγχος των παραμέτρων αυτών με χρήση κοινών στην Ελλάδα υλικών και λογικό κόστος. Το δε αποτέλεσμα, είναι απόλυτα ικανοποιητικό, τόσο από πλευράς τεχνολογικής, όσο και από αισθητικής, με επιφάνειες σκυροδέματος που έχουν τη γυαλάδα του μαρμάρου. τεύχος 1ο /2011

17


Προϊόντα επισκευής και προστασίας Οπλισμένου Σκυροδέματος CHEM PROTECT

DOMOTOP 100 Το DOMOTOP 100 είναι τσιμεντοειδής προστατευτική – αντιοξειδωτική επικάλυψη οπλισμού, δύο συστατικών. Χρησιμοποιείται σε επισκευές κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, όπου ο οπλισμός έχει εκτεθεί στο περιβάλλον και κινδυνεύει από διάβρωση. ∆ημιουργεί προστατευτικό περιβάλλον γύρω από τον οπλισμό, αναστρέφοντας το δυναμικό διάβρωσης και εμποδίζοντας την περεταίρω διάβρωση. Αποτελεί ιδανικό υπόστρωμα για επισκευή με DOMOREP ή DOMOREP HE, γιατί παρουσιάζει άριστη συνάφεια με τσιμεντοειδή υλικά, σε αντίθεση με τα προϊόντα μίνιου.

Το CHEM PROTECT είναι υγρό πρόσθετο για την αντιδιαβρωτική προστασία του οπλισμού του σκυροδέματος από τη δράση των ιόντων χλωρίου. Μπορεί να ενσωματωθεί στο σκυρόδεμα κατά την παραγωγή, την τοποθέτηση, ή ακόμη και σε παλαιό σκυρόδεμα με επάλειψη ή ψεκασμό. Έχει αναπτυχθεί από τη DOMYLCO σε συνεργασία με τo EMΠ. Είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις συνθήκες της Ελλάδας, όπου η θάλασσα είναι ο υπ’ αριθμόν ένα κίνδυνος για τις κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα. Κυκλοφορεί σε συσκευασία 20 και 200 κιλών.

DOMOREP HE To DOMOREP ΗΕ είναι επισκευαστικό κονίαμα πολύ υψηλών προδιαγραφών. Τοποθετείται με μυστρί σε φωλιές σκυροδετήσεων και μερεμέτια, αναπτύσσοντας αντοχές μεγαλύτερες από τα συνηθισμένα σκυροδέματα. Είναι οπλισμένο με ίνες πολυπροπυλενίου και ενισχυμένο με πρόσθετα τελευταίας τεχνολογίας που βελτιώνουν την γρήγορη ανάπτυξη αντοχών, την πρόσφυση και την αντοχή του. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την οικοδομική ρητίνη DOMOPLΑST. Κυκλοφορεί σε σάκκους των 5 και 25 κιλών.

DOMOREP

DOMOPLAST

To DOMOREP είναι επισκευαστικό κονίαμα πολύ υψηλών προδιαγραφών. Τοποθετείται με μυστρί σε φωλιές σκυροδετήσεων και μερεμέτια, αναπτύσσοντας αντοχές μεγαλύτερες από τα συνηθισμένα σκυροδέματα. Είναι οπλισμένο με ίνες πολυπροπυλενίου και ενισχυμένο με πρόσθετα τελευταίας τεχνολογίας που βελτιώνουν την πρόσφυση και την αντοχή του. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την οικοδομική ρητίνη DOMOPLΑST. Κυκλοφορεί σε σάκκους των 5 και 25 κιλών.

Το DOMOPLAST είναι οικοδομική ρητίνη με βάση ισχυρά συμπολυμερή. Προστίθεται σε κονιάματα και σκυρόδεμα και ενισχύει την πρόσφυση, τη στεγανότητα και την αντοχή σε απότριψη ή κάμψη. Είναι ιδανικό για βελτίωση ιδιοτήτων κονιαμάτων για μερεμέτια, σοβάδων, ειδικών σκυροδεμάτων, στρώσεων συγκόλλησης παλαιού με νέο σκυρόδεμα και σκυροδεμάτων ειδικών απαιτήσεων. Κυκλοφορεί σε συσκευασία 5, 20 και 200 κιλών.

18

τεύχος 1ο /2011


Η εταιρεία ΓΑΛΑΝΟΣ Α.Ε. συμμετείχε στην Βομβάη της Ινδίας στη ∆ιεθνή Εμπορική Έκθεση για το κατασκευαστικό κλάδο “bc INDIA 2011” από 8/02/2011 ως 11/02/2011. Μαζί της παρευρισκόταν και η εταιρεία SKG Equipments Pvt Ltd η οποία διαθέτει 12 κέντρα διανομής στην Ινδία και η οποία πρόσφατα ξεκίνησε να συνεργάζεται με τη Γαλανός Α.Ε. Μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας των δυο εταιριών προβλέπεται η διανομή των προϊόντων της Γαλανός Α.Ε. στην Ινδία καθώς επίσης η συμπαραγωγή ορισμένων προϊόντων, όχι μόνο για την αγορά της Ινδίας αλλά και των υπόλοιπων αναπτυσσόμενων χωρών της Ανατολής.

Μηχανή παραγωγής στρόγγυλου κλωβού Η σειρά MΟΝDEA, η οποία αποτελεί καινοτομία μας, περιλαμβάνει μηχανές παραγωγής στρόγγυλου κλωβού. Οι μηχανές της σειράς ΜΟNDEA συναρμολογούν αυτόματα ή ημιαυτόματα (ανάλογα τον τύπο),με τη μέθοδο της συγκόλλησης ή με συνδυασμό δεσίματος σύρματος και συγκόλλησης, τα διαμορφωμένα κυκλικά σχήματα–οδηγούς με τις ευθύγραμμες βέργες και στη συνέχεια τυλίγουν την εξωτερική σπείρα του κυκλικού οπλισμού, η οποία μπορεί να είναι μονή ή και διπλή.

ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΕ ∆ΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α’ Βι.Πε. Βόλου ΤΚ 385 00 Τηλ.: +30 (24210) 95645 / Fax: +30 (24210) 95577 web: www.galanos.com.gr e-mail: info@galanos.com.gr


ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α∆ΡΑΝΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΘΡΑΥΣΤΩΝ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΕΡΓΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ∆ημήτριος Μπίτζιος, ∆ρ. Γεωλόγος - Κοιτασματολόγος, τ. ∆ιευθυντής Κοιτασματολογίας και του Τομέα Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής Έρευνας ΙΓΜΕ, e-mail: dimitrisbitzios@gmail.com Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Γεωλόγος - Κοιτασματολόγος, τ. Αναπληρωτής Προϊστάμενος Περιφερειακής Μονάδας Πελοποννήσου του ΙΓΜΕ, email: aggelopkons@gmail.com

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Άτλαντας των Aδρανών Υλικών αποτελούσε πάντοτε μία αναγκαιότητα, γιατί μέχρι σήμερα δεν υπήρχε μία συστηματική καταγραφή και αξιολόγηση των ενεργών λατομείων αδρανών υλικών της χώρας μας καθώς και των παραγομένων προϊόντων τους. Το κενό αυτό συμπληρώθηκε από την έκδοση του πρώτου Άτλαντα Θραυστών Αδρανών Υλικών, σε δύο καλαίσθητους σκληρόδετους τόμους (Φωτό 1), που συνοδεύεται και από ένα CD. Ο Άτλαντας εκπονήθηκε από πολυμελή επιστημονική ομάδα του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ενταγμένων στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Γ’ ΚΠΣ). Το έργο αυτό αποτελεί μία πρώτη συστηματική προσπάθεια να συγκεντρωθούν, να αξιολογηθούν και να ταξινομηθούν στοιχεία σχετικά με την εκμετάλλευση των αδρανών υλικών του Ελληνικού χώρου.

2. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ Α∆ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Τα αδρανή υλικά είναι οι περισσότερο χρησιμοποιούμενες φυσικές πρώτες ύλες στον πλανήτη μας. Ονομάσθηκαν «αδρανή υλικά», γιατί θεωρήθηκαν ότι δεν αντιδρούν χημικά με τις διάφορες συγκολλητικές ύλες στα σύνθετα μίγματα που δημιουργούνται. Βέβαια, τα δεδομένα αυτά δεν ανταποκρίνονται πλήρως με την πραγματικότητα καθόσον η χημική αδράνεια των υλικών αυτών εξαρτάται από την ορυκτολογική και χημική τους σύσταση και τα υλικά που έρχονται σε επαφή. Με τον όρο αδρανή υλικά, χαρακτηρίζουμε τα λίθινα στοιχεία, διαφόρων διαστάσεων, που προέρχονται από την εξόρυξη κατάλληλων πετρωμάτων ή/και από την απόληψη φυσικών αποθέσεων θραυσμάτων τους και τα οποία, μετά από θραύση ή λειοτρίβηση ή ταξινόμηση, χρησιμοποιούνται: (α) ως αυτούσια σε μορφή σκύρων ή μεγαλύτερων τεμαχίων στην οδοποιία και σε λοιπά τεχνικά έργα, ή (β) μετά από ανάμιξή τους με συγκολλητικές κονίες, όπως τσιμεντοκονία, ασβεστοκονία, άσφαλτος κ.α., δημιουργώντας, ένα νέο εύπλαστο και χρήσιμο σύνθετο υλικό, όπως είναι το σκυρόδεμα ή το ασφαλτόμιγμα ή το κονίαμα ή άλλο μίγμα. Στα αδρανή υλικά εντάσσονται και τα πετρώματα, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ασβέστη ή υδραυλικών κονιών (τσιμέντα) ή συλλιπασμάτων μεταλλουργίας. Τα αδρανή υλικά περιέχονται επίσης, ως υλικά πλήρωσης, σε προϊόντα καθημερινής χρήσης, όπως είναι το χαρτί, το γυαλί, τα πλαστικά, τα χρώματα και άλλα είδη οικιακής χρήσης. Χρησιμοποιούνται ακόμη στην ιατρική, στη γεωργία και στην προστασία του περιβάλλοντος όπως π.χ. στα φίλτρα περιορισμού των εκπομπών διοξειδίου του θείου από τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. Τα αδρανή υλικά εκτός από τα φυσικά πετρώματα, μπορεί να προέρχονται από σκωρίες, από απορρίμματα παλαιών μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών εκμετάλλευσης, από υλικά κατεδαφίσεων, από κονιορτοποιημένα υλικά παλαιών οδοστρωμάτων, ενώ παράγονται και τεχνητά αδρανή μετά από διαπύρωση πετρωμάτων κ.α. Τα Θραυστά Αδρανή Υλικά, όσον αφορά στη λιθολογική τους σύστα-

20

τεύχος 1ο /2011

Φωτό 1: Εξώφυλλο του δίτομου Άτλαντα Θραυστών Αδρανών Υλικών Ενεργών Λατομείων Ελλάδας

ση και το πεδίο χρήσης τους, διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: (α) Συνήθη ή συμβατικά αδρανή για οικοδομικές χρήσεις, για την οδοποιία, σε τεχνικά έργα καθώς και για τις υποβάσεις και βάσεις των δρόμων. Στα πλαίσια των παραπάνω χρήσεων η παραγωγή του συνήθους σκυροδέματος καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. Τα αδρανή της κατηγορίας αυτής είναι γενικά ανθρακικής σύστασης, γιατί αφενός ικανοποιούν τις ποιοτικές απαιτήσεις των έργων συνδυάζοντας το σχετικά χαμηλό κόστος παραγωγής και αφετέρου επειδή τα ανθρακικά πετρώματα παρουσιάζουν ευρεία εξάπλωση στον Ελληνικό χώρο και, (β) Αδρανή ειδικών χρήσεων για αντιολισθηρούς ασφαλτοτάπητες ή υποβάσεις σιδηροδρομικών γραμμών και τα οποία συνίστανται κυρίως από ηφαιστειακά πετρώματα ή άλλα κατάλληλης σύστασης πετρώματα. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται επίσης και τα αδρανή για τη παραγωγή τσιμέντου ή ασβέστη, που είναι μεν ασβεστολιθικής σύστασης αλλά ειδικών προδιαγραφών (όρια περιεκτικότητας κύριων στοιχείων, απουσία προσμίξεων κ.α.).


Οι κατηγορίες αυτές των αδρανών υλικών αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο από το ισχύον νομικό πλαίσιο, όσον αφορά στις προϋποθέσεις αδειοδότησης των λατομείων (ειδική μελέτη καταλληλότητας για τα αδρανή ειδικών χρήσεων), στους περιορισμούς ίδρυσης λατομείων εντός θεσμοθετημένων λατομικών περιοχών κ.α. Τα αδρανή υλικά είναι στενά συνδεδεμένα με την οικονομική ανάπτυξη και γενικότερα με την άνοδο του βιοτικού επιπέδου. Φανταστείτε την σύγχρονη ζωή μας χωρίς σκυρόδεμα, σοβάδες ή χρώματα βαφής, ή πλαστικά, ή ακόμη χωρίς ορισμένα φάρμακα ή και καλλυντικά. Όλα αυτά βασίζονται κατά κύριο λόγο στα αδρανή υλικά ή περιέχουν στα συστατικά τους αδρανή υλικά. Ιδιαίτερα στα ασφαλτομίγματα ή στο σκυρόδεμα το ποσοστό της συμμετοχής των αδρανών υλικών υπερβαίνει το 80%. Μεγάλη επίσης είναι η συμμετοχή των ανθρακικών αδρανών υλικών σε εδαφοβελτιωτικά στη γεωργία, ενώ τα τελευταία χρόνια τα αδρανή χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο σε περιβαλλοντικές εφαρμογές, όπως στην ανάσχεση των εδαφικών διαβρωτικών διεργασιών, ή στη διαδικασία της εξουδετέρωσης των εκπομπών SO2 των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής κ.α. Ένα ενδιαφέρον μετρήσιμο στοιχείο είναι η κατά κεφαλή παραγωγή αδρανών υλικών, που παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα (Σχήμα 1) και η οποία αποτελεί δείκτη ανάπτυξης μιας χώρας.

Φωτό 2: Λατομείο Αδρανών Υλικών Περιφέρειας Νοτίου Ελλάδας

Β) Εκμεταλλεύσεις: Επιφανειακές Εκμεταλλεύσεις στον Ελληνικό χώρο (Φωτό 2), Υπόγειες Εκμεταλλεύσεις σε αρκετές χώρες παγκοσμίως (ΗΠΑ, Νορβηγία κ.α.), που αποτελεί μία μέθοδο φιλική προς το περιβάλλον. Προοπτικές υπόγειας εκμετάλλευσης στον Ελληνικό χώρο και συγκριτικό κόστος. Στατιστική αξιολόγηση των χαρακτηριστικών στοιχείων εκμετάλλευσης (Σχήμα 2).

Σχήμα 1: European Environmental Agency; Per Capital Production of Primary Aggregates in 2005.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της σύνδεσης του ύψους παραγωγής των αδρανών υλικών με το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης ήταν η Ιρλανδία με την αλματώδη ανάπτυξη πριν λίγα χρόνια, που συνδυάσθηκε με το υψηλότερο ποσοστό παραγωγής αδρανών υλικών στον Ευρωπαϊκό χώρο, που έφθασε τους 31,7 τόνους ανά άτομο. Βέβαια μετά υπήρξε η γνωστή οικονομική κρίση των Τραπεζών που είχε σαν συνέπεια και τη ραγδαία πτώση του δείκτη ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική ετήσια παραγωγή σε σχέση με το πληθυσμό της χώρας, εκτιμούμε ότι η κατά κεφαλή ετήσια παραγωγή (Per Capital Production) της Ελλάδας, για το χρονικό διάστημα του απογραφικού σταδίου (2007-8) της παρούσας μελέτης, ανέρχονταν σε 8,76 τον/άτομο, δηλαδή κατατασσόμασταν (βάσει του παραπάνω διαγράμματος) ανάμεσα στην Πορτογαλία και στην Ισπανία (Σχήμα 1). Ευνόητο ότι μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης, ο δείκτης αυτός άρχισε να μειώνεται.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΑ ΘΡΑΥΣΤΩΝ Ο Άτλαντας των Θραυστών Αδρανών Υλικών, περιέχει μία σειρά πληροφοριών και στοιχείων, ενώ επιχειρείται μία αξιολόγηση και στατιστική επεξεργασία των δεδομένων και των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών μετρήσεων. Στον Α΄ τόμο (ερμηνευτικό κείμενο) περιλαμβάνονται τα ακόλουθα κύρια κεφάλαια: Α) Το ισχύον Νομικό πλαίσιο, ∆ιαδικασίες Αδειοδότησης, Μέτρα Ασφάλειας, Τεχνικές Μελέτες.

Σχήμα 2: Ενδεικτικά δύο γραφήματα στατιστικής επεξεργασίας στοιχείων. Το πάνω γράφημα δείχνει ότι τα περισσότερα λατομεία αδρανών υλικών εμφανίζουν ύψος βαθμίδων από 9-15 μ. Στο κάτω γράφημα, από την στατιστική επεξεργασία των στοιχείων, που συλλέχθηκαν, φαίνεται ότι ποσοστό 74% των ενεργών λατομείων αντιστοιχεί σε έκταση ≤ 250 στρεμ.

τεύχος 1ο /2011

21


ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α∆ΡΑΝΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

Γ) Αποκατάσταση λατομικών χώρων (Φωτό 3).

– Φυσικά χαρακτηριστικά (Ειδικό βάρος, Φαινόμενο Βάρος, Φαινόμενο Ειδικό Βάρος, Πυκνότητα, Υδαταπορροφητικότητα, Πορώδες) (Σχήμα 4).

Φωτό 3: Βλαστητική αποκατάσταση λατομικού χώρου.

∆) Πρότυπα, Προδιαγραφές και Πίνακες Ορίων Καταλληλότητας, ανάλογα με τα κύρια πεδία των χρήσεων (εκτός από το σκυρόδεμα, που αναφέρεται εκτενέστερα πιο κάτω), όπως είναι: η Οδοστρωσία, τα Ασφαλτομίγματα, οι Αντιολισθηροί Ασφαλτοτάπιτες, οι βάσεις των Σιδηροδρομικών Γραμμών, τα Κονιάματα, οι Φυσικοί Λίθοι για Λιμενικά Έργα, τα Ελαφροβαρή αδρανή, η πρώτη ύλη για την παρασκευή Τσιμέντου, ή για την Ασβεστοποιία κ.α. Ε) Ποιοτικά χαρακτηριστικά, Ιδιότητες και Όρια Καταλληλότητας των αδρανών υλικών για το σκυρόδεμα. Περιγράφονται οι μέθοδοι μέτρησης με βάση τα πρότυπα, οι κατηγορίες καθώς και τα όρια καταλληλότητας για τη συγκεκριμένη χρήση. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αδρανών για το σκυρόδεμα, που αναλύονται στον Άτλαντα, επιγραμματικά είναι: – Γεωμετρικά χαρακτηριστικά (Μέγεθος κόκκων, Κοκκομετρική διαβάθμιση, Μορφή κόκκων, ∆είκτης Πλακοειδούς, ∆είκτης Μορφής, Παιπάλη, Ισοδύναμο Άμμου, Μπλε του μεθυλενίου) (Σχήμα 3).

Σχήμα 3: Στο πάνω γράφημα, ποσοστό 86% του συνόλου των τιμών(71), που συγκεντρώσαμε από τα ενεργά λατομεία, αντιστοιχεί σε πεδίο τιμών Ισοδύναμου Άμμου SE ≥ 65%. Στο κάτω γράφημα ποσοστό πάνω από 90% του συνόλου των τιμών (45) αντιστοιχεί σε Παιπάλη f≤16%.

22

τεύχος 1ο /2011

Σχήμα 4: Στο πάνω γράφημα, ποσοστό 92% του συνόλου των τιμών (109), που συγκεντρώσαμε από τα ενεργά λατομεία, αντιστοιχεί σε πεδίο τιμών Ειδικού Βάρους ε.β.: 2,55-2,75 gr/cm3. Στο κάτω γράφημα ποσοστό 83% του συνόλου των τιμών (67) αντιστοιχεί σε πεδίο τιμών απορροφητικότητας 0,1-0,8%.

– Φυσικά και Μηχανικά χαρακτηριστικά (Αντοχή Μητρικού πετρώματος, Αντοχή σε επιφανειακή Φθορά και Κρούση – Los Angeles, Ανθεκτικότητα στην Αποσάθρωση –Υγεία, Αντοχή στη Ψύξη –Απόψυξη, PSV, AAV, Micro Deval κ.ά.) (Σχήμα 5).

Σχήμα 5: Στο πάνω γράφημα, ποσοστό 78% του συνόλου των τιμών (110), που συγκεντρώσαμε από τα ενεργά λατομεία, αντιστοιχεί σε πεδίο τιμών Αντοχής Μητρικού πετρώματος από 65 έως 105 Μpa. Στο κάτω γράφημα ποσοστό 82% του συνόλου των τιμών (113) αντιστοιχεί σε πεδίο τιμών Los Angeles ≤ 30%.


– Φυσικά και Χημικά χαρακτηριστικά (π.χ. Θείο, Θειικά, Αποσαθρωμένα Υλικά, Οπάλιος - Χαλκηδόνιος, ∆ολομιτικά πετρώματα, σβώλοι Αργίλου, Αλκάλια, Αλκαλοπυριτική αντίδραση, Ζεόλιθοι, κόκκοι Κερατολίθου, φυσική Ύαλος, Βαρέα μέταλλα, εκπομπή Ραδιενέργειας κ.α.). Στον Β΄ τόμο (Χάρτες, Πίνακες, Πληροφοριακά στοιχεία) περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: Α) Γεωλογικός Χάρτης Ελλάδος με τις θέσεις των ενεργών λατομείων αδρανών υλικών Ελλάδας (Σχήμα 6).

Εύθρυπτοι κόκκοι, Αντοχή σε θερμικό πλήγμα, Ελαφροβαρείς προσμίξεις, ∆υνητική Βλαπτικότητα κ.α.). Απογράφηκαν, αξιολογήθηκαν και καταχωρήθηκαν στοιχεία από 222 Λατομεία Θραυστών Αδρανών Υλικών όλου του Ελληνικού χώρου. Συμπληρώθηκαν συνολικά 52 Πίνακες Excel (Σχήμα 7) για τις 13 διοικητικές Περιφέρειες της χώρας. Τα στοιχεία αυτά καταχωρήθηκαν σε ηλεκτρονική γεωγραφική βάση δεδομένων (Γεωβάση Αδρανών Υλικών Ελλάδας) σχεδιασμένη ειδικά για το ArcGIS, σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία ECHMES Ltd. Ευνόητο είναι ότι όλα τα λατομεία δεν διαθέτουν το σύνολο των εργαστηριακών ελέγχων και για το λόγο αυτό η καταχώρηση στη Γεωβάση Αδρανών Υλικών Ελλάδας είναι μία συνεχής προσπάθεια. Γ) Θεματικοί Χάρτες των Ποιοτικών χαρακτηριστικών των παραγομένων λατομικών προϊόντων των ενεργών λατομείων αδρανών υλικών κατά διοικητική Περιφέρεια. Βασιζόμενοι στην υλοποιηθείσα Γεωβάση Αδρανών Υλικών Ελλάδας, εκπονήθηκε κατά Περιφέρεια, σειρά θεματικών χαρτών, με τη τεχνική GIS, όπου απεικονίζονται οι γεωγραφικές θέσεις των ενεργών λατομείων αδρανών υλικών καθώς και επιλεγμένα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά (Χημική σύσταση, Φυσικομηχανικές ιδιότητες) με σύμβολα, που αντιστοιχούν στη διαβάθμιση των τιμών τους (Σχήμα 8,9). Οι θεματικοί χάρτες αποτελούν το κύριο αντικείμενο του Άτλαντα.

Σχήμα 8: Υπόδειγμα θεματικού χάρτη των λατομείων αδρανών υλικών με τη γεωγραφική τους θέση και τα στοιχεία «ταυτότητος». Σχήμα 6: Γεωλογικός Χάρτης με τις θέσεις των Λατομείων Αδρανών Υλικών Ελλάδας

Β) Πίνακες Πληροφοριακών στοιχείων και Εργαστηριακών Αποτελεσμάτων των ενεργών λατομείων κατά διοικητική Περιφέρεια της επικράτειας (Σχήμα 7). – Πληροφοριακά στοιχεία (Εξορύκτης, Συντεταγμένες θέσεων λατομείων, ∆ιοικητική υπαγωγή, Ιδιοκτησιακό καθεστώς, Γεωλογικά στοιχεία, Παραγωγή, Αποθέματα). – Αποτελέσματα Χημικών και Ορυκτολογικών αναλύσεων (Κύρια στοιχεία και Ιχνοστοιχεία, Επιβλαβή, Βαρέα μέταλλα, έλεγχος Ραδιενεργών στοιχείων, κρυσταλλικό Πυρίτιο κ.ά.). – Έλεγχος Φυσικομηχανικών ιδιοτήτων (Ειδικό Βάρος, Φαινόμενο Ειδικό Βάρος, Πυκνότητα, Μέγεθος κόκκου, Κοκκομετρική διαβάθμιση, Αντοχή μητρικού, Los Angeles, Υγεία, ∆είκτης Θειικού Μαγνησίου, ∆είκτης Πλακοειδούς, Ισοδύναμο Άμμου, Παιπάλη, Μπλε του Μεθυλενίου, ∆είκτης Μορφής, PSV, AAV, Micro Deval,

Σχήμα 9: Υπόδειγμα θεματικού χάρτη: «Αντίσταση σε θρυμματισμό και κρούση LOS ANGELES (LA) σε χαλίκι». ∆ιακρίθηκαν 9 κλάσεις, με βάση τα όρια των κατηγοριών του ΕΛΟΤ ΕΝ12620: LA≤15(με μπλε σύμβολο), 15<LA≤20, 20<LA≤25, 25<LA≤30, 30<LA≤35, 35<LA≤40, 40<LA≤45, 45<LA≤50, LA∆ηλωμένη> 50(με κόκκινο σύμβολο). τεύχος 1ο /2011

23


ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α∆ΡΑΝΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ∆/ΝΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ . ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Αξιολόγηση αδρανών υλικών - Συμβολή στη διαχείριση λατομικών περιοχών ελληνικού χώρου ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ : 0330003/005 ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων επί δειγμάτων αδρανών υλικών των λατομείων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ Έλεγχοι εξορύκτη ǹʌȠȡȡȠijȘIJȚțȩIJȘIJĮ (WA24) %

ǻȠțȚȝȒ Los Angeles (LA) % ǼȚįȚțȩ ȕȐȡȠȢ ĭĮȚȞȩȝİȞȠ ǼȚįȚțȩ ȕȐȡȠȢ ȀȦįȚțȩȢ 3 Į/Į ȜĮIJȠȝİȓȠȣ gr/cm

ȂȘIJȡȚțȩ ʌȑIJȡȦȝĮ

DZȝȝȠȢ ȋĮȜȓțȚ īĮȡȝʌȓȜȚ

ȂȚțIJȩ ijĮȚȞȩȝİȞȠ ǼȚįȚțȩ ȕȐȡȠȢ

ȌȘijȓįĮ DZȝȝȠȢ ȋĮȜȓțȚ īĮȡȝʌȓȜȚ ȈțȪȡĮ

ǼȚįȚțȩ ȕȐȡȠȢ țȠȡİıȝȑȞȠȣ

DZȝȝȠȢ ȋĮȜȓțȚ īĮȡȝʌȓȜȚ ȈțȪȡĮ

AȞIJȠȤȒ ȝȘIJȡȚțȠȪ ʌİIJȡȫȝĮIJȠȢ Ȃpa Ǽȁȅȉ - 408

ȂȘIJȡȚțȩ ʌȑIJȡȦȝĮ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1097 - 02

ȂȘIJȡȚțȩ ȋĮȜȓțȚ īĮȡȝʌȓȜȚ ȈțȪȡĮ ʌȑIJȡȦȝĮ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1097 - 06

ȂȘIJȡȚțȩ DZȝȝȠȢ ȋĮȜȓțȚ īĮȡȝʌȓȜȚ ʌȑIJȡȦȝĮ

ȈțȪȡĮ

ȌȘijȓįĮ

1

APī - 1

2,67

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

78,60

23,50

24,00

23,00

13,00 25,00

0,40

1,03

0,44

0,60

0,22

-

0,80

2

APī - 2

2,67

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,63

2,69

2,68

2,66

2,64

110,98

26,00

24,00

22,00

20,00 25,00

0,67

0,71

0,89

0,90

0,64

-

0,80

3

ǹȇī - 3

2,70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

89,00

24,60

23,00

24,00

-

-

0,33

0,69

0,33

0,59

-

-

-

4

ǹȇī - 4

2,70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75,20

24,80

23,00

24,00

-

-

0,20

0,69

0,33

0,59

-

-

-

5

ǹȇȀ - 1

2,70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

82,00

26,50

-

-

30,00

-

-

0,80

0,60

-

0,40

0,70

0,80

6

ǹȇȀ - 2

-

2,79

2,74

-

-

2,63

2,64

-

-

-

2,68

2,67

-

-

-

-

-

-

-

27,10

-

-

2,19

1,33

-

-

-

-

7

ǹȇȀ - 3

2,70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65,90

29,80

-

-

-

-

0,80

-

-

-

-

-

-

8

ǹȇȀ - 4

2,70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

98,40

26,00

-

-

-

-

0,85

-

-

-

-

-

-

9

ǹȇȀ - 5

2.71

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80,88

26,30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

ǹȇȀ - 6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

ǹȇȀ - 7

2,69

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80,19

26,50

-

-

-

-

8,30

-

-

-

-

-

-

12

ǹȇȀ - 8

2,70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90,00-110,00

24-30

-

-

-

-

ǹıȒȝĮȞIJȘ

-

-

-

-

-

-

13

ǹȇȀ - 9

2,72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Ȁȅȇ - 1

2,71

2,710

-

2,58

2,66

2,64

-

-

2,63

2,68

2,67

-

-

77,90

19,70

24,00

19,70

-

-

0,61

0,40

0,50

0,50

-

-

-

15

Ȁȅȇ - 2

2.70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80,60

29,82

25,00

-

-

25,00

0,80

1,25

0,60

0,80

-

-

0,70

16

ȁǹȀ - 1

2,69

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

76,30

26,80

29,00

23,00

-

-

0,33

0,50

0,60

0,50

-

-

-

17

ȁǹȀ - 2

2.70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64,51

12,00

24,00

-

-

-

0,30

0,60

0,30

0,20

-

-

-

18

ȁǹȀ - 3

2.72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28,80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

ȁǹȀ - 4

2.65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77,10

26,70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,710 2,710

20

ȁǹȀ - 5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

79,60

-

27,00

-

-

31,00

-

0,50

0,20

0,50

-

-

0,40

21

ȁǹȀ - 6

2,69

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

79,50

32,90

-

-

-

-

0,30

-

-

-

-

-

-

22

ȂǼȈ - 1

2,70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

89,60

17,90

-

-

-

-

0,45

-

-

-

-

-

-

23

ȂǼȈ - 2

2,66

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80,30

26,10

24,00

24,00

0,26

1,00

0,70

0,80

0,70

-

0,90

26,00 25,00

24

ȂǼȈ - 3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26,60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

ȂǼȈ - 4

2,70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

108,50

28,02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26

ȂǼȈ - 5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

τεύχος 1ο /2011


ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ Έλεγχοι εξορύκτη ǻİȓțIJȘȢ șİȚȧțoȪ ȝĮȖȞȘıȓȠȣ (MS) % ǹȞșİțIJȚțȩIJȘIJĮ ıİ ĮʌȠıȐșȡȦıȘ (ȣȖİȓĮ) Į) ȤȠȞįȡȩțȠțțȠ ȕ) ȜİʌIJȩțȠțțȠ %

ȂȘIJȡȚțȩ ʌȑIJȡȦȝĮ

DZȝȝȠȢ ȋĮȜȓțȚ īĮȡȝʌȓȜȚ ȈțȪȡĮ

Į.0,87 ȕ.1,76

-

-

-

3,33

3,80

3,30

3,10

Į.4,60 ȕ.3,48

-

-

-

-

Į.0,95 ȕ.1,34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eȁȅȉ Ǽȃ 1367 - 02

DZȝȝȠȢ ȋĮȜȓțȚ īĮȡȝʌȓȜȚ ȈțȪȡĮ

ȌȘijȓįĮ

ǻİȓțIJȘȢ ʌȜĮțȠİȚįȠȪȢ (FI) %

ǻȣȞȘIJȚțȒ ȕȜĮʌIJȚțȩIJȘIJĮ ǼȪșȡȣʌIJȠȚ țȩțțȠȚ & ĮįȡĮȞȫȞ ıȕȫȜȠȚ ĮȡȖȓȜȠȣ (ǹȜțĮȜȠʌȣȡȚIJȚțȒ ĮȞIJȓįȡĮıȘ) ASTM C 142 - 97 ASTM C- 289

DZȝȝȠȢ ȋĮȜȓțȚ īĮȡȝʌȓȜȚ

DZȝȝȠȢ

ǿıȠįȪȞĮȝȠ ȐȝȝȠȣ (SE) % Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933 - 08

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933 - 03

ȋĮȜȓțȚ īĮȡȝʌȓȜȚ

ǻİȓțIJȘȢ ȝȠȡijȒȢ (SI) %

ȀĮșĮȡȩIJȘIJĮ

ȈțȪȡĮ

ȌȘijȓįĮ

DZȝȝȠȢ

MB (Methylene Blue) g/kg Eȁȅȉ Ǽȃ 933 - 09

ȆĮȚʌȐȜȘ %

DZȝȝȠȢ

ȋĮȜȓțȚ

īĮȡȝʌȓȜȚ

ȌȘijȓįĮ

DZȝȝȠȢ

Eȁȅȉ Ǽȃ 933 - 04

ȋĮȜȓțȚ

īĮȡȝʌȓȜȚ ȈțȪȡĮ

ȌȘijȓįĮ

6,30

6,30

6,30

-

-

11,00

-

-

-

ǹȕȜĮȕȑȢ

21,0

15,0

-

-

18,0

68

-

9,30

0,54

0,60

-

-

0,30

24,00

15,00

3,00

-

-

-

-

-

-

-

10,00

-

-

-

ǹȕȜĮȕȑȢ

16,0

15,0

-

-

24,0

69

65

9,20

0,70

0,70

-

-

0,50

17,00

36,00

4,00

-

-

-

-

7,0

-

-

-

-

-

-

-

SC: 4.9 RC: 172.3 ǹȕȜĮȕȑȢ

7,6

8,0

-

-

-

70

-

13,70

0,30

1,40

-

-

0,40

7,10

13,10

-

-

-

-

-

-

7,0

-

-

-

-

-

-

-

SC: 4.9 RC: 172.3 ǹȕȜĮȕȑȢ

-

-

-

-

-

70

-

-

-

-

-

-

0,40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,0

-

-

-

-

SC: 15.2 RC: 180.5 ǹȕȜĮȕȑȢ

16,0

-

6,0

12,0

14,0

77

69

10,00

0,40

-

1,20

4,90

0,50

12,00

-

8,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72

-

14,70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,80 3,60

Į.0.90 ȕ 1.69

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,00 12,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

<3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,20

5,20

2,30

-

-

-

2,57

-

-

-

-

-

-

-

ǹȕȜĮȕȑȢ

8,0

9,0

-

-

”20,0

70

>45

”16,00

”1,50

”4,00

-

-

0,50

10,00

10,00

-

-

-

7,20

-

-

-

-

-

-

5,00

7,00

-

-

16,00

-

-

-

-

9,0

8,0

-

-

12,0

72

28

17,00

1,20

1,20

-

16,50

-

10,00

-

-

5,00

22,00

Į.1,05 ȕ.1,73

-

-

-

-

-

2,00

1,00

1,00

-

-

-

-

-

-

ǹȕȜĮȕȑȢ

7,0

10,0

-

-

-

81

-

-

-

-

-

-

0,60

10,00

11,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,00

1,00

1,00

-

-

-

-

-

-

ǹȕȜĮȕȑȢ

6,0

5,0

-

-

-

79

-

-

-

-

-

-

0,40

8,00

8,00

-

-

-

Į.4,23 ȕ.4,04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Į.2,08 ȕ.3,04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Į. 1,55 ȕ.1,18

-

-

-

-

-

-

2,80

-

-

-

1,88

-

-

-

ǹȕȜĮȕȑȢ

-

9,0

-

-

7,0

74

32

-

-

-

-

-

0,04

-

-

-

-

-

Į.1,24 ȕ.4,49

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,97

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Į.1,73 ȕ.4,40

-

-

-

-

-

3,00

5,00

0,40

-

6,00

-

-

-

ǹȕȜĮȕȑȢ

11,0

11,0

3

-

6

73

70

11,70

0,80

0,80

-

6,1

0,40

8,00

7,00

3,00

-

5,00

0,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,66

2,71

-

-

-

0,98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Σχήμα 7: Απόσπασμα Πίνακα Excel, με πληροφοριακά στοιχεία και εργαστηριακά αποτελέσματα. Τα στοιχεία καταχωρήθηκαν στην Γεωβάση Αδρανών Υλικών Ελλάδας. τεύχος 1ο /2011

25


ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α∆ΡΑΝΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

Συνολικά εκπονήθηκαν 117 θεματικοί χάρτες, όπου παρίστανται τα ενεργά λατομεία αδρανών υλικών με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων κατά κλάσεις τιμών. ∆) Ευρωπαϊκές και Ελληνικές Παραγωγές Αδρανών Υλικών. ∆ίδονται στοιχεία και γραφήματα για τις Ευρωπαϊκές παραγωγές. Επίσης παρουσιάζονται (Σχήμα 10): η ποσοστιαία παραγωγή των παραγομένων προϊόντων (άμμος, χαλίκι, ψηφίδα-γαρμπίλι, σκύρα/ πέτρα, 3Α) κατά διοικητική Περιφέρεια, η ποσοστιαία παραγωγή κατά κατηγορία κλάσματος λατομικού προϊόντος, η συχνότητα ύψους ετήσιας παραγωγής λατομείων αδρανών υλικών, τα αποθέματα λατομείων αδρανών υλικών κατά διοικητική Περιφέρεια, οι τιμές πώλησης των παραγομένων λατομικών προϊόντων, το απασχολούμενο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό κ.ά. Η συνολική ετήσια παραγωγή της Επικράτειας κατά τα έτη 20072008, ανήλθε σε 98.195.548 τόνους αδρανών υλικών. Ευνόητο είναι ότι τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης και της ύφεσης έχει μειωθεί η παραγωγή των αδρανών υλικών.

4. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Τα προσδοκώμενα οφέλη από την έκδοση του Άτλαντα συνοψίζονται κατωτέρω: – ∆ιάχυση προς τους φορείς της Πολιτείας και σε κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη, των πορισμάτων της ηλεκτρονικής γεωγραφικής βάσης δεδομένων, που περιλαμβάνει στοιχεία για την υπάρχουσα κατάσταση των ενεργών λατομείων και για τη παραγωγική τους δυναμικότητα και κυρίως πληροφόρηση για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγομένων λατομικών προϊόντων. – Ο χρήστης ή κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί στο εξής να έχει μία γρήγορη πληροφόρηση για τα πλέον κατάλληλα υλικά ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές των έργων. Επίσης θα μπορεί να γνωρίζει τη γεωγραφική διασπορά των ποιοτικά καταλληλότερων υλικών, ώστε να έχει πιο τεκμηριωμένα κοστολογικά στοιχεία για το σχεδιασμό του έργου που προγραμματίζει. – Παροχή πληροφόρησης στους αρμόδιους φορείς για να μπορούν να αποφασίζουν τεκμηριωμένα, σε επίπεδο Περιφέρειας, σχετικά με την σκοπιμότητα ίδρυσης νέων λατομικών περιοχών σε συνάρτηση με την υπάρχουσα κατάσταση. Ευελπιστούμε ότι η προσπάθεια αυτή, θα βρει ανταπόκριση από τους λατόμους και παραγωγούς αδρανών υλικών, ώστε να συμβάλουν στην διόρθωση, στη συμπλήρωση των στοιχείων και στην επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων, προς όφελος των χρηστών για την καταλληλότερη ποιοτική επιλογή – βάσει προτύπων – των αδρανών υλικών στη κατασκευή των ∆ημόσιων και Ιδιωτικών έργων. Ο δίτομος Άτλαντας Θραυστών Αδρανών Υλικών Λατομείων Ελλάδος, διατίθεται ελεύθερα στη Βιβλιοθήκη του ΙΓΜΕ για ενημέρωση ή πωλείται (σε τιμή που αντιστοιχεί στη δαπάνη αναπαραγωγής των αντιτύπων) από το Τμήμα εκδόσεων του ΙΓΜΕ, για όποιον ενδιαφέρεται να τον αποκτήσει.

5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Σχήμα 10: Ενδεικτικά γραφήματα στατιστικής επεξεργασίας των στοιχείων παραγωγής. Το πάνω γράφημα αφορά στην ποσοστιαία παραγωγή των αδρανών υλικών κατά Περιφέρεια (Αττική 19%, Κ. Μακεδονία 13%, Θεσσαλία 12%, Κρήτη 11%, Πελοπόννησος 11%, σε μικρότερα ποσοστά οι υπόλοιπες Περιφέρειες και με ελάχιστα τα νησιά του Αιγαίου). Στο κάτω γράφημα φαίνεται η ετήσια ποσοστιαία παραγωγή κλασμάτων αδρανών υλικών της επικράτειας(άμμος: 35%, χαλίκι: 23%, ψηφίδα- γαρμπίλι: 14%, Σκύρα-πέτρα: 14%, 3Α: 14%).

26

τεύχος 1ο /2011

«Άτλαντας Θραυστών Αδρανών Υλικών Ενεργών Λατομείων Ελλάδας». Από ∆.Μπίτζιο, Κ.Αγγελόπουλο, ∆. Βουγιούκα, Π. Χρυσοστομίδη, Η. Κελεσίδη, Λ. Πίτσικα, Π. Κηρυττόπουλο, Ι. Πολυχρονάκη, Α. Ηλιάδη και με τη συμμετοχή των Ε. ∆ημάδη, Ι. Κατσίκη, Η. Γρίβα, Μ. ∆ημήτρουλα, Ε. Βιδάκη, Ε. Ζουρμπάκη, Ν. Κατσιαβριά, ∆. Βάγια, Γ. Οικονόμου, Π. Πάσχου, ∆. Ταρενίδη, Κ. Μιχαήλ, Ι. Ζάννα, Σ. Νταμπίτζια, Σ . Καραντάση, Ι. Χατζηπαναγή, Ε. Βογιατζάκη, Γ. Κατσανόπουλου, Σ. Φιλίππου, Χ. Τζούλη, Ε. Κουγεμήτρου & άλλων συνεργαζόμενων επιστημόνων καθώς και τεχνικού προσωπικού. Επιμέλεια παρουσίασης Ν. Λούπης. Τελική Έκθεση Υποέργου Γ’ΚΠΣ, ΙΓΜΕ Τρίπολη, 2009.Τόμος Α’: Ερμηνευτικό Κείμενο, σελίδες 122 & Τόμος Β’: Χάρτες, Πίνακες, Πληροφοριακά στοιχεία, σελίδες 201 και 1 CD.


No 122 στην κάρτα υλικών


ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α∆ΡΑΝΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Αριστείδης Μπαρούνης M.Sc. Eng. MIAH, MISSIMGE, τ. Επιμελητής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας ΕΜΠ

1. Ορισμοί Ενεση ή έγχυση είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για τη μέθοδο εισπίεσης ενός υγρού συστατικού μέσα σε ρωγμές των πετρωμάτων ή στο έδαφος είτε για αυξηθεί η σταθερότητα του εδάφους είτε για να μειωθεί η διαπερατότητα. Το ένεμα μπορεί να επιλεγεί από μια ομάδα υλικών όπως τσιμέντο, άργιλος εν αιωρήσει σε νερό χημικά διαλύματα και ακόμη και γαλακτώματα ασφάλτου και νερού. Το ένεμα επιλέγεται ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες μιας ορισμένης κατάστασης και έχουν αναπτυχθεί διαφορετικές τεχνικές για διάφορα είδη ενεμάτων. Η τσιμεντένεση είναι μια ακριβής διαδικασία και επομένως πρέπει να γίνει κάθε προσπάθεια να ερευνηθεί η φύση του εδάφους πριν αρχίσει η εργασία. Ενεμα (grout): Είναι ένα σταθεροποιητικό υλικό υγρής κατάστασης το οποίο εισπιέζεται στους πόρους και τις ρωγμές του εδάφους ή στα κενά μεταξύ εδάφους και παρακείμενων κατασκευών και στερεοποιείται εκεί με σκοπούς:

28

τεύχος 1ο /2011

Ι. μείωση της διαπερατότητας. ΙΙ. Αύξηση της διατμητικής αντοχής. ΙΙΙ. Πρόληψη υπερβολικών καθιζήσεων. Η τεχνολογία εισαγωγής του ενέματος στο έδαφος γνωστή ως έγχυση ή συνήθως τσιμεντένεση (grouting) επιτυγχάνεται υπό πίεση μέσω γεωτρήσεων. Η αρχή της τσιμεντενέσεως είναι η είσοδος στο έδαφος ενός υλικού για να συμπληρωθούν τα κενά του εδάφους ή οι ρωγμές ενός βράχου με την εισπίεση του υγρού μέσω μιας μικρής διαμέτρου σωλήνα, που τοποθετείται στην γεώτρηση. Το βάθος της γεώτρησης καλύπτει το πάχος του στρώματος που θα ενισχυθεί και καθώς κάθε στάδιο ολοκληρώνεται, η γεώτρηση επιμηκύνεται και γίνεται ενίσχυση του επόμενου στρώματος και ούτω καθεξής, μέχρις ότου φθάσουμε στο προβλεπόμενο βάθος. Ενίοτε οι σύγχρονες μέθοδοι επιτρέπουν να διατρηθεί η γεώτρηση μέχρι το τελικό βάθος σε μια ενέργεια και εν συνεχεία με χρήση παραμβασμάτων (Packer) η τσιμεντένεση εκτελείται με βήματα ανιόντα προς τα άνω.


2. Κατηγορίες ενεμάτων

4. Eφαρμογές των τσιμεντενέσεων.

Αναλόγως της συνθέσεως των τα ενέματα διακρίνονται στις τρεις επόμενες κατηγορίες (α) διαλύματα (suspensions) αποτελούμενα από μικρά τεμαχίδια στερεού εν αιωρήσει σε υγρό μέσο π.χ. τσιμεντένεμα με ή χωρίς μπεντονίτη (άργιλος) (β) αιωρήματα (emulsions) είναι συστήματα δυο φάσεων αποτελούμενα από κολλοειδή υλικά σε υγρό μέσο. (γ) χημικά διαλύματα ήτοι μίγματα δυο ή περισσότερων χημικών ενώσεων. Οι σπουδαιότερες κατηγορίες χημικών ενεμάτων και οι φυσικές των ιδιότητες φαίνονται στον πίνακα. Ο χρόνος πήξεως του ενέματος κυμαίνεται από 4 έως 24 ώρες αναλόγως της πυκνότητας και του είδους των αποσκληρηντικών συστατικών του ενέματος. Οι χημικές εγχύσεις στερεοποιούνται πολύ συντομώτερα και ενίοτε μετά από μερικά λεπτά.

Οι τσιμεντενέσεις χρησιμοποιούνται για προσωρινές και για μόνιμες εργασίες και εφαρμόζονται σε: 1. Στεγανοποίηση θυλάκων και φακών διαπερατών ή ασταθών εδαφών ή βράχων προ της εκσκαφής του μετώπου μιας σήραγγας ή μπορεί να γίνουν από το επίπεδο του εδάφους. 2. Στεγανοποίηση της βάσεως μιας εκσκαφής στεγανολεκάνης ή καταδυόμενου φρέατος που έχει θεμελιωθεί σε διαπερατό στρώμα. 3. Τσιμεντένεση αγκυρίων για διαφραγματικούς τοίχους από πασσαλοσανίδες, πασσαλοφράγματα, τοίχους αντιστήριξης για την σταθεροποίηση συντριμμάτων, βράχων, σηράγγων κλπ. 4. Επισκευές: i. Το έδαφος κάτω από ένα θεμέλιο μπορεί να ενισχυθεί με την εισπίεση του κατάλληλου ενέματος. ii. Ένα άνθυγρο στρωμα μπορεί να σχηματισθεί σε μια πλινθοδομή με τη χρήση χημικού ενέματος. iii. Οι ρωγμές και οι δομικές ατέλειες σε πλινθοδομές μπορούν να πληρωθούν. iv. Συμπιεσμένα από καθίζηση ρείθρα και πλάκες μπορούν να υψωθούν ξανά κλπ. 5. Η γόμωση του κενού μεταξύ της επένδυσης και του μετώπου σε υπόγεια έργα. 6. Σχηματισμός ενός πετάσματος (διαφράγματος) σε στρώματα διαπερατών πετρωμάτων κάτω από ένα φράγμα και κατά συνέπεια σφράγιση κάθε διαρροής από τα πλευρά της δεξαμενής. Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοσθεί είτε προ της κατασκευής είτε για την εκτέλεση επισκευών σε μια υπάρχουσα κατασκευή. 7. Αγκύρωση των τενόντων σε προεντεταμένο σκυρόδεμα. 8. Πλήρωση του κενού με ένα μη συρρικνούμενο ένεμα μεταξύ ενός θεμελίου από σκυρόδεμα και ενός υποστυλώματος κλπ. 9. Κατασκευή ογκωδών κατασκευών από σκυρόδεμα ή πασσάλων με εισπίεση τσιμέντου αφού τα στοιχεία τοποθετηθούν στη θέση τους.

3. Μέθοδοι εφαρμογής τσιμεντενέσεων Υπάρχουν τέσσερις βασικές μέθοδοι εγχύσεως όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα. Α. Εγχύσεις διείσδυσης κατά τις οποίες γεμίζονται κενά λόγω ρωγμών ή διαβρώσεων στα πετρώματα. Β. Εγχύσεις στεγανότητας με τις οποίες γεμίζονται οι πόροι του εδάφους και το έδαφος στεγανοποιείται και στερεοποιείται. Γ. Εγχύσεις συμπύκνωσης κατά τις οποίες ένα πυκνό ένεμα εισάγεται υπό υψηλή πίεση στο έδαφος και σχηματίζει τοπικές διεισδύσεις οι οποίες ενισχύουν την αντοχή του τοπικού εδάφους. Και στις τρείς προηγούμενες περιπτώσεις η εισαγωγή του ενέματος στο έδαφος γίνεται με σωληνώσεις μέσω γεωτρήσεων. ∆. Jet grouting είναι η νεοτάτη μέθοδος ενέσεων η οποία έχει αναπτυχθεί στην Ιαπωνία στις δεκαετίες του 1960 και 1970 η οποία χρησιμοποιεί οριζόντιο σωλήνα εφοδιασμένο με οριζόντια ακροφύσια τα οποία εγχύουν ένεμα στο έδαφος σε υψηλή πίεση. Μια ειδική κατηγορία τσιμεντενέσεων είναι οι ενέσεις προσωρινής ή μόνιμης προστερεοποίησης (prestress grouting) χαλαρών εδαφών προκειμένου να γίνει εκσκαφή σήραγγος ή φρέατος.

Σχέδιο 1: Τύποι τσιμεντενέσεων

Εκ των εφαρμογών αυτών στην πρώτη θέση εντάσσονται οι τσιμεντενέσεις στεγανοποίησης φραγμάτων και ταμιευτήρων και ακολουθούν αυτές που αφορούν ενίσχυση υπαρχουσών θεμελίων.

5. Εφαρμογές των τσιμεντενέσεων στις θεμελιώσεις φραγμάτων. Στα περισσότερα φράγματα ύψους μεγαλύτερου των 15μ. και ενίοτε σε ορισμένα μικρότερου ύψους οι θεμελιώσεις τσιμεντάρονται με ενέσεις τσιμέντου ή χημικών συστατικών υπό πίεση οι οποίες σκοπό έχουν να γεμίσουν τα μεταξύ ρωγμών ή άλλου τύπου ασυνεχειών κενά ενισχύοντας έτσι τη στεγανότητα και τη φέρουσα ικανότητα της θεμελίωσης. Ειδικότερο οι τσιμεντενέσεις στις θεμελιώσεις φραγμάτων οι οποίες εκτελούνται μέσω μιας ή περισσοτέρων σειρών γεωτρήσεων σκοπό έχουν: 1. Να μειώσουν τη διαρροή νερού δια της θεμελίωσης του φράγματος. 2. Να περιορίσουν τις δυνατότητες ροών διάβρωσης υπο τα θεμέλια του φράγματος. 3. Να μειώσουν τις ανιούσες τάσεις της πίεσης πόρων 4. Να αυξήσουν τη φέρουσα ικανότητα θεμελίωσης εκ χαλαρών πετρωμάτων ή εδάφων. 5. Να εξασφαλίσουν ομοιομορφία μέτρου ελαστικότητας κατά μήκος του άξονα της τάφρου θεμελίωσης επι σκοπώ ομοιόμορφης καθίζησης. 6. Να μειώσουν το μέγεθος των καθιζήσεων της θεμελίωσης φραγμάτων εκ σκυροδέματος τύπου βαρύτητας ή τοξωτών. τεύχος 1ο /2011

29


ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α∆ΡΑΝΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

Στις περισσότερες περιπτώσεις ενέσεων το υλικό που χρησιμοποιείται ως ένεμα είναι τσιμέντο ανεμιγμένο με νερό σε αναλογία 0,5 έως 5 προς 1 το οποίο παράγεται σε αναμείκτη μεγάλης ταχύτητας. Το μίγμα αυτό είναι εύκολα αντλήσιμο και δύναται να διεισδύσει στα κενά του πετρώματος και να τα στεγανοποιήσει. Σε εδάφη ή πετρώματα μικρού πλάτους ανοίγματος ρωγμών αντί τσιμέντου χρησιμοποιούνται ως στεγανοποιητικό και ενισχυτικό υλικό χημικό ένεμα. Επειδή η μέθοδος των χημικών εγχύσεων είναι περισσότερο δαπανηρή εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η εφαρμογή των τσιμεντενέσεων.

6. Σύνθεση του τσιμεντένεματος. Λόγω του σχετικώς υψηλού πορώδους του προς σταθεροποίηση εδάφους και της παρουσίας μονίμου υδροστατικής στάθμης προτείνεται η χρήση σχετικώς πυκνού ενέματος από αιώρημα τσιμέντου / μπεντονίτου σε νερό σε αναλογία νερό /τσιμέντο (κατά βάρος) περίπου 1. Ο μπεντονίτης θα προστεθεί για λόγους σταθεροποιήσεως του ενέματος και αυξήσεως της ρευστότητας του σε αναλογία 3% κατά βάρος τσιμέντου. Οι τσιμεντενέσεις θα εκκινήσουν με τη χρήση αραιότερου ενέματος (

) για έλεγχο της διεισδύσεως και αποφυγή αποφράξεως και μειώσε-

ως της διεισδύσεως από το πυκνό ένεμα. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Πίνακας προσμίξεων τσιμεντενέματος.

Προσθετικό υλικό Επιταχυντής

Επιβραδυντής

Χημική σύσταση

Βέλτιστη δόση (%) του βάρους του τσιμέντου

Παρατηρήσεις

Χλωριούχο ασβέστο

1-2

Επιταχύνει την πηξη και την σκλήρυνση

Πυριτικό νάτριο

0,5-3

Επιταχύνει την πήξη

Νατριούχο αργίλιο

0,5-3

Επιταχύνει την πήξη

Θειούχο ασβέστιο

0,2-9,5

Αυξάνει την ρευστότητα

Ταρτατικό οξύ

0,1-0,5

Σάκχαρο Ρευστότητα

Το ιξώδες (μ) ενός υγρού είναι ο λόγος της διατμητικής δύναμης προς την ταχύτητα κίνησης μιας υγρής στρώσης επι μιας άλλης και δίδεται από την σχέση μ= μετράται σε μονάδες Newton seconds ανά m2 (NSm-2 ) Συνήθης τιμή για το νερό 1,14. 10-2 Κg m-1 S-1. O λόγος του ιξώδους μ προς την πυκνότητα ρ ονομάζεται δυναμικό ιξώδες ν=μ/ρ Τυπική τιμή για το νερό 1,14. 10-6 m2 S-1

8. Σύνθεση ενέματος χημικού τύπου Στην περίπτωση αργιλικών εδαφών με k<10-5 cm/sec θα εφαρμοσθεί χημική έγχυση. Ο τύπος ενέματος θα επιλεγεί από τον κατασκευαστή των τσιμεντενέσεων και μπορεί να είναι ο τύπος ΑΜ9 που κατασκευάζει η αμερικάνικη εταιρία Syanamid Company το οποίο είναι ένα διάλυμα δυο ακριλικών μονομερών και ενός καταλύτη γνωστού με το σύμβολο DMAPN. Οι αναλογίες μίξεως θα καθορισθούν από τον κατασκευαστή των γεωτρήσεων βάσει οδηγιών του προμηθευτού.

9. ∆είκτης ενεσιμότητας Ο βασικός δείκτης ενεσιμότητας Ν ως προς τσιμέντο είναι: Ν=

0,2-0,3

Απορρυπαντικό

0,05

∆ιώχνει τον αέρα

Αντικατάσταση αέρα πόρων

Ρητίνη

0,1-0,2

Ανω του 10% αντικατάσταση αέρα

Ενεμα

Σκόνη αργιλίου

0,005-0,02

Ανω του 15% διόγκωση προ της πήξης

Κορεσμένη άρμη

30-60

Ανω του 1% διόγκωση μετά την πήξη

Αιθερική κυταρίνη

0,2-0,3 (για w<0,7)

Ισοδύναμο προς 0,5% ανάμιξης νερού

Θειούχο αργίλιο

Ανω του 20% (για w<5)

30

τεύχος 1ο /2011

(1)

Και η τσιμεντένεση είναι οπωσδήποτε ανεφάρμοστος όταν Ν<11. Κατ΄ άλλη άποψη εάν βάσει του ανωτέρω δείκτη προκύπτει αδυναμία εφαρμογής τσιμεντένεσης μπορεί να εφαρμόζεται ο τύπος: Ν=

Θειούχο ασβέστιο

Αντιπηκτικό

7. Ιξώδες

(2)

Και η ενεσιμότητα είναι δυνατή για Ν>11. Ως προς τον τύπο των ενεμάτων οι εφαρμοστέες μέθοδοι ενέσεων κατά περίπτωση εδάφους είναι: 1. Τσιμεντενέσεις με αιώρημα τσιμέντου μπεντονίτη για εδάφη τύπου SW-SG. 2. Χημικές ενέσεις για εδάφη τύπου CL ή SC με λεπτόκοκκα διερχόμενα από το Νο200 κάτω του 25%. 3. Ενέσεις αντικατάστασης (jet grouting) με τσιμεντένεμα με μπεντονίτη για αργιλικά εδάφη με λεπτόκοκκα διερχόμενα Νο200 άνω του 25%.


κάθε βήμα έγχυσης. Το εισπιεζόμενο τμήμα απομονώνεται σε Packer.

11. ΑΚΤΙΝΑ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ ΕΝΕΜΑΤΟΣ Για διερρηγμένα πετρώματα η απόσταση τη οποία διανύει το ένεμα εξαρτάται από το πλάτος ανοίγματος των ρωγμών από την πίεση ενέσεων, το ιξώδες και τη διάρκεια εφαρμογής της πίεσης. Εάν η απορρόφηση συνεχίζεται για αρκετό χρόνο το όριο επιρροής της ένεσης προσδιορίζεται από την πίεση του σημείου ενδώσεως (yield point) το οποίο

Pmax a

Σχήμα 2: Νομογράφημα ενεσημότητας εδαφών συναρτήσει της κοκκομετρίας

Οι πιέσεις των ενέσεων καθορίζονται βάσει εμπειρικών τύπων με προσπάθεια αποφυγής υδραυλικής διάρηξης και πετρωμάτων. Ένας εμπειρικός τύπος του Hously (1997) για την πίεση των ενέσεων δίδεται σε επόμενη παράγραφο. Οι τσιμεντενέσεις για κατασκευή τάπητα στεγανότητας εφαρμόζονται κάτωθεν ή όπισθεν του φράγματος και αποσκοπούν να στεγανοποιήσουν ανώτερες στρώσεις του εδάφους ανάντη του φράγματος πάχους 10μ έως 15μ για μείωση της υδραυλικής κλίσεως ροής και αύξηση της στεγανότητας. Αντί τσιμεντενέσεων ο τάπητας στεγανότητας όπισθεν του φράγματος μπορεί να κατασκευασθεί με επίστρωση αργίλου ή με συνδυασμό τσιμεντενέσεων και αργιλικού τάπητα όπως έγινε στη περίπτωση του γεωυφράγματος του Πηνειού Ηλείας το 1962.

κατά τον Lombardi δίδεται από τον τύπο: Rmax= , c (3) όπου Rmax= μέγιστη ακτίνα διείσδυσης του ενέματος Pmax=πίεση ενέσεως σε KPa a = ½ του πλάτους του ανοίγματος της ρωγμής c= συντελεστής της πίεσης KPa Ως προς το αποτέλεσμα οι Deere και Lombardi υποδεικνύουν ότι για μέσης έως μεγάλης πυκνότητας ενέματα περίπου 75% της μέγιστης ακτίνας επιρροής επιτυγχάνεται στη πρώτη ώρα. Σύμφωνα με τους ανωτέρω συγγραφείς η ακτίνα επιρροής της ένεσης για πετρώματα διαφόρων τιμών απορρόφησης σε μονάδες Lu δίδεται από τον επόμενο πίνακα.

10. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΩΝ Οι μέθοδοι εκτέλεσης των τσιμεντενέσεων διακρίνονται με βάση τη σειρά των εισπιεζόμενων τμημάτων της γεώτρησης την εφαρμογή ή μη εφαρμογή Packer και την ανιούσα ή κατιούσα διάταξη προχώρησης. Η επιλογή της μεθόδου βασίζεται κυρίως στη διαπερατότητα του πετρώματος και στην ποιότητα του εδάφους το οποίο τσιμεντάρεται. ∆ιακρίνουμε τις επόμενες μεθόδους.

α)Κατιούσα μέθοδος χωρίς packer Η μέθοδος εφαρμόζεται σε αυτοσυγκρατούμενα εδάφη σε κατιόντα βήματα καθοριζόμενου μήκους με κάθε βήμα εισπιεζόμενο 24 ώρες μετά από το προηγούμενο.

β)Κατιούσα μέθοδος με Packer

Τιμή απορρόφησης Lugeon

απόσταση ρωγμών (μ) 1m

0.5m

0.25m

100

20

12

4

50

12

3

2

20

3

1.5

1

10

2

1

5

1

NP

NP

1

NP

NP

NP

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Ακτίνες επιρροής ενέσεων σε διαρρηγμένο πέτρωμα

Όπου NP σημαίνει ότι το ένεμα δεν διαπερνά τη ρωγμή

Το μήκος των τμημάτων της γεώτρησης που τσιμεντάρεται σε κάθε βήμα εξαρτάται από την υδρογεωλογία του πετρώματος αλλά γενικώς κυμαίνεται από 5-8μ. Μετά από κάθε βήμα αφαιρούνται τα packer και γίνεται πλύση της γεώτρησης. Χρονικά η τσιμεντένεση κάθε τμήματος γίνεται 24 ώρες μετά από το προηγούμενο.

γ)Ανιούσα μέθοδος σε όλο το μήκος της γεώτρησης Οι γεωτρήσεις διανοίγονται έως το τελικό βάθος και το τσιμεντάρισμα γίνεται σε μία φάση για το συνολικό μήκος της γεώτρησης. Είναι οικονομική μέθοδος από άποψη γεωτρήσεων επειδή για κάθε θέση γίνεται μία προετοιμασία γεωτρύπανου. Η μέθοδος εφαρμόζεται για γεώτρηση δεύτερης ή τρίτης φάσης σε έδαφος στερεό που δεν απαιτεί σωλήνωση.

δ) Ανιούσα μέθοδος με packer Η μέθοδος εφαρμόζεται εκ των κάτω προς τα άνω με διακοπές 6 ωρών μετά από

12. ΠΙΕΣΗ ΕΝΕΣΕΩΝ Σχετικά με την πίεση του ενέματος κατά τις τσιμεντενέσεις υπάρχουν δύο απόψεις οι επόμενες. 1. Η πίεση ενέσεων πρέπει να είναι μικρότερη της πίεσης η οποία προκαλεί υδραυλική διάρρηξη του πετρώματος. 2. Η πίεση των ενέσεων πρέπει να είναι επαρκής ώστε να προκαλεί υδραυλική διάρρηξη επειδή αυτή διευκολύνει την κυκλοφορία του ενέματος. Επικρατέστερη άποψη είναι η πρώτη επειδή κατά τη δεύτερη η δημιουργία κενών από υδραυλική διάρρηξη μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη απώλεια ενέματος. Σύμφωνα με τους Deer (1982) και Lombardi (1985) η μέγιστη απόσταση διείσδυσης του ενέματος είναι αναλόγος της

τεύχος 1ο /2011

31


ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α∆ΡΑΝΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

πίεσης και συνεπώς είναι σκόπιμο να εφαρμόζεται οποιαδήποτε πίεση εφόσον δι΄ αυτής δεν επέρχεται υδραυλική διάρρηξη του πετρώματος. Η εφαρμοστέα πίεση εξαρτάται από το βαθμό διάρρηξης αποσάθρωσης και εσωτερικών τάσεων του πετρώματος και από το βάθος της υδροστατικής στάθμης. Εάν η έγχυση γίνεται με χρήση packer το οποίο να εφαρμόζεται σε μεγαλύτερο βάθος για κάθε στάδιο της τσιμεντένεσης τότε η εφαρμοστέα πίεση μπορεί να είναι μεγαλύτερη. Μία πρώτη μέθοδος υπολογισμού της πίεσης ενέσεων μπορεί να βασίζεται στον τύπο: PB= a d, όπου PB=πίεση στη βάση της οπής σε KPa a=συντελεστής πετρώματος με βάθος πυθμένα εισπιεζόμενου τμήματος

a=70 για συμπαγές πέτρωμα, a=50 για μέτριο πέτρωμα, a=20-25 για ασθενές πέτρωμα d=βάθος πυθμένα οπής Αυτός ο τύπος παίρνει υπόψη το βάρος του υπερκείμενου πετρώματος και την κατάσταση γεφύρωσης και στη πράξη έχει αποδεχθεί ικανοποιητικής ακρίβειας. Η τάση του πετρώματος για διάρρηξη υπό την πίεση της ένεσης μειούται με εφαρμογή αρχικώς χαμηλής πίεσης μετέπειτα αυξανόμενης. Ο Houlsby προτείνει αρχική πίεση 100KPa για 5 min και εν συνεχεία συνεχή αύξηση μέχρι επιτεύξεως της μέγιστης τιμής για 25min. Η υδραυλική διάρρηξη αποκαλύπτεται με ξαφνική πτώση πίεσης στην επιφάνεια αυξημένη απορρόφηση ενέματος και επιφανειακή διαρροή. Ο ίδιος συγγραφέας προτείνει συνέχιση της ένεσης μέχρι άρνησης και 15min πέραν αυτής.

Ανερχόμενη κατά βήματα τσιμεντένεση

Κατερχόμενη κατά βήματα τσιμεντένεση

Κουρτίνα τσιμεντενέσεων θεμελίωσης φράγματος

Ενίσχυση θεμελίωσης

Τσιμεντενέσεις από το μέτωπο σήραγγας

Τσιμεντένεση για εκσκαφή αγωγού

Τσιμεντέσεις για αγγύρια

Γέμισμα καρστικού κενού

Σχήμα 3: Τεχνικές τσιμεντενέσεων διαφόρων έργων

32

τεύχος 1ο /2011


Σχήμα 4

Σχήμα 5: Εγκατάσταση τσιμεντενέσεων

Χημικό ένεμα

Αρχικό ιξώδες

Χρόνος πήξεως (min)

Αντοχή σε χονδρή άμμο (MPa)

Επικινδυνότητα και παρατηρήσεις τοξικότητα

Silicate

1.5-40

1-200

0.7-3.0

Οικιακά χημικά

Ένα ή δύο σταθερά jel

Lignochromes

2.5-20

5-120

1.0-1.75

Κίνδυνος δερματίτιδας

Εξασθενές χρώμιο ή ρυπαντικό

Φαινολινική ρητίνη

1.5-10

5-60

1.0-3.0

Κυάνωση αναπνοής

Ταχεία πήξη προσοχή

Ακρυλική ρητίνη

1.3-10

1-200

1.0-3.0

AM-9 Νευροτοξικό

Νέος τύπος ολιγότερο τοξικός

Aminoplasts

6.0-30

40-300

1.0-3.5

Αναπνευστικά προ- Πολύ ιξώδες βλήματα

Πολυουρεθάνη

19.0-150

Ενεργεί άμεσα 0.8-1.0 στο νερό

Τοξικά αέρια όταν καεί

Αεριούχος ατμός διαστέλλει υγρά

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 τεύχος 1ο /2011

Βιβλιογραφία 1.

2. 3. 4. 5.

Μπαρούνης Α. Ν. Ενέσεις ή εγχύσεις βελτίωσης ποιότητας εδαφών. ΓΕΩΦΥΣΙΚΑ Τεύχος 7. Αθήνα Μάρτιος 2003. Μπαρούνης Α. Τεχνική Γεωλογία Αθήνα 2010. Hausmann M. R. Engineering Principles of Ground Modification Mc Graw Hill New York 1990. Harisson D. The Grouting Hand Book Gulf Publishing Co. … Texas 2000 Fell R. et all Geotechnical Engineering of dams Balkema 2005.

33


Γεωφυσική Ν. Μπαρούνης και Σια Ε.Ε. Γεωτεχνικές, Γεωφυσικές και Γεωλογικές έρευνες και μελέτες Εργαστήρια γεωτεχνικής μηχανικής υπό την εποπτεία του ΥΠΟΜΕ∆Ι (Απόφαση ∆14ε/90835/936/2009) • • • • • •

∆οκιμές ανεμπόδιστης θλίψης ∆οκιμές προσδιορισμού καλιφορνιακού λόγου CBR Τριαξονικές δοκιμές UU-CU-CD Αντοχή σε θλίψη βραχωδών δειγμάτων Προσδιορισμός υδατοπερατότητας εδαφών ∆οκιμές συμπιεστότητας

Αντικείμενο δραστηριότητας Η εταιρεία Γεωφυσική Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1970 με βασικό αντικείμενο δραστηριότητας την έρευνα θέσεων κατασκευής τεχνικών έργων στις οποίες εκτελεί α) γεωτρήσεις δειγματοληψίας και επί τόπου δοκιμές, β) εργαστηριακή εξέταση των δειγμάτων και γ) σύνταξη γεωτεχνικών μελετών. Η εταιρεία με τη σημερινή της μορφή και διάρθρωση εκτελεί γεωφυσικές, γεωτεχνικές και υδρογεωλογικές έρευνες και μελέτες και ειδικότερα: • Γεωφυσικές έρευνες και εφαρμογές (γεωηλεκτρική, μαγνητική και ηλεκτρομαγνητική μέθοδος) • Γεωλογικές και Γεωσεισμικές χαρτογραφήσεις • Γεωτεχνικές έρευνες με άμεσες μεθόδους (δειγματοληπτικές γεωτρήσεις, επί τόπου δοκιμές, δοκιμαστικά φρεάτια κλπ) • Γεωτεχνικοί σύμβουλοι σε κατασκευαστικές εταιρείες • Γεωτεχνικός σχεδιασμός θεμελιώσεων έργων πολιτικού μηχανικού • Εφαρμογές αβαθούς γεωθερμίας χαμηλής ενθαλπίας για εφαρμογές ψύξης/θέρμανσης/ζεστού νερού σε κτίρια, εγκαταστάσεις και εργοστάσια • Περιβαλλοντική γεωτεχνική μηχανική • Εργαστηριακές δοκιμές γεωτεχνικής μηχανικής • Υδρογεωλογία και κατασκευή υδρογεωτρήσεων • Τεχνικές μελέτες και περιβαλλοντικές μελέτες για άδειες μεταλλείων και λατομείων

Εργαστήρια γεωτεχνικής μηχανικής Τα εργαστήρια λειτουργούν από το 1972 και υπό την εποπτεία του ΥΠΟΜΕ∆Ι (πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε) συνεχώς από το 1996. Οι εκτελούμενες δοκιμές εδαφομηχανικής είναι οι εξής: • Κοκκομετρική ανάλυση με κόσκινα και αραιόμετρο • Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας και ορίων Atterberg • Προσδιορισμός φαινόμενου βάρους συνεκτικών υλικών • Προσδιορισμός ειδικού βάρους εδαφικών κόκκων • ∆οκιμές διάτμησης UU-CU-CD

34

τεύχος 1ο /2011

∆οκιμές αδρανών υλικών • • • • • •

Πετρογραφική ανάλυση ∆οκιμή υγείας (με Na2SO4) ∆είκτης αποσάθρωσης (Slake durability) Φαινόμενο βάρος Αντοχή σε θλίψη Αντίσταση σε τριβή και κρούση Los Angeles

∆οκιμές για επιχώματα • • • • •

Επί τόπου μέτρηση πυκνότητας με κώνο και άμμο ∆οκιμή ισοδύναμου άμμου Εργαστηριακές δοκιμές πυκνότητας Proctor CBR βάσης/υπόβασης (εργαστηριακή δοκιμή) ∆οκιμή φόρτισης πλάκας

Γεωφυσικός εξοπλισμός Η εταιρεία εξειδικεύεται στην χρήση γεωφυσικών μεθόδων και διαθέτει τον ακόλουθο εξοπλισμό: • Μαγνητόμετρο πρωτονίου ENVI-MAG της εταιρείας Scintrex • Γεωηλεκτρικό όργανο Geotron CX με δυνατότητα βάθους έρευνας έως 1000 μέτρα • Ηλεκτρομαγνητικό όργανο WADI-VLF της εταιρείας ABEM • Τα όργανα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα λογισμικά ερμηνείας των μετρήσεων καθώς και από άλλα λογισμικά ερμηνείας (Surfer, RockWorks, RIA κλπ)

Γεωτρητικός εξοπλισμός Η εταιρεία διαθέτει ένα δειγματοληπτικό γεωτρύπανο με τον απαραίτητο διατρητικό εξοπλισμό.


ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

Φάκελος ασφάλειας κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος: Πρόταση σύνταξης του «Μητρώου Οικοδομής» Άνθιμος Σ. Αναστασιάδης, ∆ρ. Πολιτικός Μηχανικός

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από το Εθνικό Πρόγραμμα Αντισεισμικής Ενίσχυσης Υφιστάμενων Κατασκευών (ΕΠΑΝΤΥΚ), που διενήργησε το Τ.Ε.Ε., προέκυψε ότι η αντισεισμική θωράκιση της χώρας αποτελεί μείζον εθνικό θέμα τόσο από κοινωνικής όσο και από οικονομικής άποψης. Τα αποτελέσματα του εν λόγω προγράμματος αποτελούν ένα πρώτο βήμα χάραξης ενεργητικής αντισεισμικής πολιτικής. Προς αυτή την κατεύθυνση εντάσσεται η θεσμοθέτηση του «Μητρώου Οικοδομής» ή εναλλακτικά το επονομαζόμενο «Πράσινο Κουτί», στο οποίο θα περιέχονται όλα τα στοιχεία του κτιρίου (σχέδια μελέτης, αρχείο συντήρησης, αποτελέσματα περιοδικού έλεγχου, ο οποίος διενεργείται, ανά τακτά διαστήματα με βάση την φιλοσοφία του προσεισμικού ελέγχου) και γενικά οποιαδήποτε μεταβολή κατά την χρονική διάρκεια ζωής του κτιρίου. Γενικά υφίσταται ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο όμως είναι ανενεργό ή πιο συγκεκριμένα δεν τηρείται με γνώμονα την δημιουργία αντισεισμικής προστασίας. Στο Π.∆. 305/96 εισάγεται η έννοια του Φακέλου Ασφάλειας και Υγιεινής, ωστόσο δεν δίνονται διευκρινήσεις στο εν λόγω κείμενο μια και οι βασικές κατευθύνσεις αφορούν την ασφάλεια έναντι του εργατικού ατυχήματος και έμμεσα καταγράφονται τα δομοστατικά στοιχεία του κτιρίου. Ο φάκελος ασφάλειας και υγείας συντάσσεται για τις νεόδμητες οικοδομές, τι γίνεται με τα υφιστάμενα κτίρια που αποτελούν σημαντικότατο τμήμα του δομικού πλούτου της χώρας; Στον Ε.Κ.Ω.Σ. 2000, παρ. 22.2., αναφέρεται ότι πρέπει να διενεργούνται επιθεωρήσεις των κατοικιών ανά 10 έτη, χωρίς βέβαια να γίνεται κάτι αντίστοιχό. Παρόμοια διάταξη αναφέρεται και στον Κτιριοδομικό κανονισμό, αρ.5, παρ.2.2.3. Από τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι γενικό θεσμικό πλαίσιο υφίσταται αλλά υπολείπονται προτάσεις για την δημιουργία κατάλληλων προδιαγραφών. Πρέπει να σημειωθεί ότι, η υπάρχουσα νομοθεσία αναφέρεται ενδεικτικά σε ελέγχους- επιθεωρήσεις. ∆εν ορίζει και δεν προδιαγράφει κάποιο συγκεκριμένο

36

τεύχος 1ο /2011

μέτρο σχετικό με την δημιουργία μητρώου. Στο 2ο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής η πολιτεία ανακοίνωσε την θεσμοθέτηση του εν λόγω μητρώου αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάτι ανάλογο (Τ.Ε.Ε. 2002). Στην εργασία σχολιάζεται η ανάπτυξη του «Μητρώου Οικοδομής» ως μέσο διαχείρισης της αντισεισμικής προστασίας των πολιτών (με άμεσα οφέλη την εκ των προτέρων πρόγνωση πιθανών βλαβών πριν από απρόβλεπτο σεισμικό γεγονός, κριτήριο αγοράς ακινήτων, έτοιμα στοιχεία μετά από ισχυρό σεισμό για γρήγορη εκτίμηση τρωτότητας από τα συνεργεία μετασεισμικού ελέγχου, κ.τ.λ.). Εν συνεχεία με βάση την φιλοσοφία του προσεισμικού ελέγχου και σύμφωνα με το πρώτο επίπεδο εκτίμησης του ταχέως οπτικού ελέγχου, προτείνεται το περιεχόμενο των φύλλων ελέγχου και ο τρόπος σύνταξης του τεύχους που αφορά το «Μητρώου Οικοδομής».


2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αναφορικά με το κανονιστικό πλαίσιο διενέργειας προσεισμικού ελέγχου, για κτιριακές κατασκευές, διαπιστώνεται μια σειρά από κείμενα (κανονισμοί/προσχέδια-οδηγίες) τα οποία καλύπτουν όλο το φάσμα του προβλήματος από την εκτίμηση της σεισμικής τρωτότητας έως και την τελική ενίσχυση του κτιρίου, Πίνακας 1. Γενικά οι οδηγίες που εκδόθηκαν από την FEMA θεωρείται ότι προσεγγίζουν πολυπαραμετρικά την αποτίμηση και ενίσχυση κτιριακών κατασκευών. Παράλληλα στις Η.Π.Α., ιδιαίτερα στην πολιτεία της Καλιφόρνια, έχουν αναπτυχθεί και εκδοθεί σειρά εγχειριδίων για την ενημέρωση των ιδιοκτητών (αγοραστών – πωλητών ακινήτων) σχετικά με το θέμα προστασίας της ακίνητης περιουσίας (κατοικία, εμπορικά κτίρια) έναντι του σεισμικού κινδύνου (Homeowners Guide to earthquake safety, SSC 2005, FEMA 530, The commercial property guide to earthquake safety, SSC). Συγκεκριμένα, στη Πολιτεία της Καλιφόρνια απαιτείται κατά την αγοροπωλησία κατοικίας ο πωλητής να συμπληρώνει ειδικό έντυπο εκτίμησης τρωτότητας της προς πώληση κατασκευής γνωστοποιώντας, κατ αυτόν τον τρόπο, για την αντισεισμική κατάσταση του ακινήτου τον αγοραστή. Το συμβόλαιο δεν είναι έγκυρο εάν δεν συνταχθεί η «γνωστοποίηση αντισεισμικής τρωτότητας» (California Code, sect. 8897.1-8897-5). Τα παραπάνω δεν ισχύουν για την πώληση εμπορικών χώρων, ωστόσο έχει εκδοθεί ανάλογο εγχειρίδιο που προτρέπει τους εν δυνάμει αγοραστές να ζητήσουν από τους ιδιοκτήτες έγγραφη «γνωστοποίηση αντισεισμικής τρωτότητας», (The commercial property guide to earthquake safety, SSC). Επιπρόσθετα, σε περιοχές γειτνίασης κατοικιών με γνωστά ρήγματα ή με πιθανότητα κατολισθήσεων, ρευστοποίησης εδάφους και πάλι ο ιδιοκτήτης πρέπει να γνωστοποιήσει στον αγοραστή για τους αντίστοιχους κινδύνους (Public Resources Code, sec. 2694, Business and Professions Code, sec. 10149). Αξιοσημείωτο ότι ο έλεγχος δεν είναι υποχρεωτικό να διενεργείται από πολιτικό μηχανικό. Στην πολιτεία του San Jose το έντυπο προσεισμικού ελέγχου, το οποίο λειτουργεί και ως «μητρώο οικοδομής», συμπληρώνεται επίσης από τους ιδιοκτήτες. Η εκτεθείσα αντιμετώπιση της προσεισμικής πολιτικής έχει ως βάση την απόφάση του Clinton (1994) για την απαλλαγή του δημοσίου από κάθε ευθύνη έναντι των πολιτών. Από την άλλη πλευρά σειρά ενημερωτικών εγχειριδίων έχουν εκδοθεί για την πληροφόρηση των πολιτών έναντι του σεισμικού κινδύνου αλλά και για την λήψη μέτρων προστασίας (FEMA 526, 528, 366, 530). Πίνακας 1. Πλαίσιο κανονισμών προσεισμικού ελέγχου Χώρα προέλευσης Η.Π.Α

ΕΛΛΑ∆Α

Κανονισμός FEMA 154 , FEMA155 FEMA 178, FEMA 274, FEMA 310, FEMA 356 Ο.Α.Σ.Π / Α.Π.Θ. ΚΑΝΕΠΕ (υπό θεσμοθέτηση)

Περιγραφή Προσεισμικός έλεγχος Σεισμική αποτίμηση και αποκατάσταση κτιρίων Έντυπο προσεισμικού ελέγχου Αποτίμηση και αποκατάσταση υφιστάμενων κτιρίων

Στην Ελλάδα, σε μια χώρα στην οποία εκλύεται το 2% της παγκόσμιας σεισμικής ενέργειας και βρίσκεται 6η στην παγκόσμια κατάταξη των χωρών με σεισμική δραστηριότητα δεν υφίσταται συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο. Η θεσμοθέτηση του «μητρώου οικοδομής» καθώς και μια σειρά από άλλα μέτρα θα βοηθήσουν (μητρώο βλαβέντων κτιρίων, κανονισμός ενισχύσεων, πιστοποίηση υλικών και εργατοτεχνιτών, κ.λ.π.) στην καλύτερη προετοιμασία των πολιτών αλλά και της πολιτείας ένα-

ντι της αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει τα «χτυπήματα» του Εγκέλαδου. Το πλαίσιο κανονισμών που είναι θεσμοθετημένο χαρακτηρίζεται από εν γένει ασάφεια, στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν τηρείται και τέλος ο προσανατολισμός τους δεν εξυπηρετεί την ενημέρωση των πολιτών ή/και της πολιτείας. Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα τμήματα της εν ισχύ νομοθεσίας. Πίνακας 2. Υφιστάμενο νομικό πλαίσιο σχετικό με την ασφάλεια των κτιριακών έργων Κανονισμός Κτιριοδομικός κανονισμός (1989) αρ. 5, παρ2 (ασφάλεια) (2.2.3)

Π.∆ 305 / 1996 αρ. 3, παρ. 11

Κ.Τ.Σ. 1997 αρ.15, παρ15.16

Ε.Κ.Ω.Σ 2000, αρ.22, παρ.

Περιγραφή άρθρου «Η συνεχής συντήρηση του κτιρίου ή δομικού έργου η οποία είναι υποχρεωτική για τους ιδιοκτήτες…» «Μετά την αποπεράτωση του έργου ο φάκελος ασφάλειας και υγείας συνοδεύει το έργο σε όλη την διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του κυρίου του έργου. Σε περίπτωση μεταβίβασης…. ο νέος ιδιοκτήτης μεριμνά ώστε να περιέχεται στην διάθεση του ακριβές αντίγραφο του φακ. ασφ. και υγείας» «Τα αποτελέσματα των ελέγχων ……θα αποτελούν τα πιστοποιητικά αντοχής σκυροδέματος του έργου. Ο αγοραστής έτοιμου διαμερίσματος ή οικοδομής είναι υποχρεωμένος να ελέγχει ότι τα προηγούμενα πιστοποιητικά συνοδεύουν τους τίτλους κυριότητας της οικοδομής» Προτείνεται περιοδική επιθεώρηση για κτιριακές κατασκευές ανά 10 έτη

3. ΜΗΤΡΩΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ Η σύνταξη των φύλλων του μητρώου οικοδομής βασίζεται στην σύνθεση των κριτηρίων τρωτότητας από τα κείμενα – οδηγίες του Ο.Α.Σ.Π., FEMA 154 και FEMA 310. Συμπληρώνονται από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό απαντώντας στα ερωτήματα καταφατικά, αρνητικά ή κατά περίπτωση περιφραστικά. Στόχος των δελτίων είναι η συγκέντρωση στοιχείων που είναι πιθανό να επηρεάσουν την απόκριση του δομήματος σε σεισμική καταπόνηση καθώς και η καταγραφή της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το κτίριο κατά την περίοδο του ελέγχου. Στην συνέχεια προτείνεται το περιεχόμενο του μητρώου: Α) Ταυτότητα κτιρίου. Περιλαμβάνει τα στοιχεία θέσης-τοποθεσίας του κτιρίου όπως επίσης και τα πλήρη δομικά στοιχεία. Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται το αντίστοιχο προτεινόμενο δελτίο. Β) Τεχνική έκθεση επιθεώρησης. Περιλαμβάνει τις διαπιστώσεις όσο αφορά γενικά στοιχεία του κτιρίου αλλά και ειδικές διαπιστώσεις όπως και προτάσεις για την αναβάθμιση του δομικού και μη δομικού συστήματος. Ο τρόπος σύνταξης της εν λόγω έκθεσης χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, δεδομένης της ποινικοποίησης του επαγγέλματος, αποτελεί κείμενο ειδικής νομικής μορφής. Η τεχνική έκθεση βασίζεται σε συγκεκριμένα γεγονότα, ενώ οι ειδικές παρατηρήσεις στους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Η φυσική αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει την απόκριση του φορέα σε τυχαίο σεισμικό γεγονός δεν μπορεί να αποτελέσει δέσμευση του μηχανικού έναντι των ιδιοκτητών. Στον πίνακα 4 παρουσιάζεται το αντίστοιχο προτεινόμενο δελτίο. τεύχος 1ο /2011

37


ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

Γ) Φύλλα ελέγχού-επιθεώρησης. Καταγράφει μέσω των δελτίων την προδιάθεση του κτιρίου για βλάβη. Στον πίνακα 5 παρουσιάζεται το αντίστοιχο προτεινόμενο έντυπο. Προαιρετικά είναι δυνατό να συμπεριλαμβάνεται και βαθμονόμηση της τρωτότητας του κτιρίου (π.χ πρόταση Ο.Α.Σ.Π./Α.Π.Θ., Αναστασιάδης, Α 2003).

∆) Παράρτημα. Περιλαμβάνονται οι ξυλότυποι της εκδοθείσας οικοδομικής άδειας και οι τυχόν προσθήκες, διαρρυθμίσεις που έχουν γίνει στην διάρκεια του χρόνου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει μελέτη ή δεν βρίσκονται τα σχέδια διενεργείται επί τόπου αποτύπωση. Επιπρόσθετα, συμπεριλαμβάνονται δελτία μετασεισμικής καταγραφής (π.χ. ΥΑΣΒΕ), φωτογραφίες σκαριφήματα, κ.α.

Πίνακας 3. Ταυτότητα κτιρίου ‚. ÂÄÏÇ ŠÃ‰‘‰Ä ƒ1. ”t‚~kÏg ‚j‚t|Îm / ‚j‚t|mÑs: ƒq‚n‫|‚ šםץ‬tjt‫|‚ץ‬Κ ¾jk‚gš: ƒ2. ‰Ô€n {‚rÑup ƒ2.1. “‚k‫מ‬nos€m: ƒ2.3. “Î‫ץ‬tš/ “m‫ץ‬. “‚g‫ץ‬Òq‚€‫ץ‬g: ƒ2.4. Žt‫šםץ‬: ƒ2.5. ƒ€ost‫ץ ם|‚ץ‬Î‫ץ‬g zkq‚t~Κ: ƒ2.6 ”oi|q‫ם‬m‫ץ‬g |‚qÏps:

Žg‚

Â~‚ ‘gsg~. k{k‫מ‬nkqt

k zÒqoikš …t|»85

‚|‫ם‬

”osk~Қ ƒ2.7. ”‫€מ‬m‫ץ‬g j‫ץם‬m€mš

ƒ2.8 ‰Ò€m €t t‚|tjt‫ ם|‚ץ‬kq‫ל‬ipst:

…ps‚g|‫ם‬

ƒ3. Ål~t‚{‫€ ׇ‬u‚~lÑh {‚rÑup ƒ3.1“t‫מ šם|‚ץ‬ztš }tqÒg: ƒ3.2 ƒq‚n‫ šםץ‬tq‫}ם‬ps: ƒ3.3. ƒq‚n‫ šםץ‬oztikÏps: ƒ3.4 Ãtš oz‚|t‫ מ‬tq‫}ם‬to: ƒ3.5 Ãzgqrm Pilotis / |gg€m‫לץ‬ps:

k€gÏt

‘{g‚€‚g|‫} šם‬.t

“‚g‫ץ‬zkqҚ

‚|‫} šם‬.t

Žg‚

Â~‚

ƒ3.6 Ãzgqrm |gg€m‫לץ‬ps:

Žg‚

Â~‚

ƒ3.7 Ãzgqrm ‫ץ‬k€tzgÑ‫ץ‬gtš:

Žg‚

Â~‚

‹gt‚|Ïg ƒztnÎ|m

…qg}kÏg ”osgnq. |t‚st‫מ‬

ƒ3.8 ”ost{‚|‫מ ם‬tš |‚qÏto: ƒ3.9 †z‚}‫ל‬sk‚g |‫ל‬tmš: ƒ3.10 ”ost{‚|Î j‫ץם‬m€m |‚qÏto: ƒ3.11 Çq΀m |‚qÏto: ƒ3.12 ƒ3.13 ƒ3.14 ƒ3.15

ƒq‚n‫ šםץ‬j‚g‫ץ‬kq‚€‫לץ‬ps: ƒq‚n‫ šםץ‬kstÏ|ps: ¿tš |gg€|koΚ ‹gsts‚€‫ šםץ‬zto ~qm€‚‫ץ‬tzt‚Înm|k i‚g ms ‫ץ‬k{ҁm Åk‫~מ‬tš ozt{ti‚€‫ץ‬Ñs Žg‚ ”~Òj‚g ro{t‫מ‬zps Žg‚

ƒ3.16 †Ïsg‚ j‚gnҀ‚‫ץ‬Î m ‫ץ‬k{ҁm (k‫~מ‬tš ozt{ti‚€‫ץ‬Ñs, €~Òj‚g ro{t‫מ‬zps) ƒ3.17 ÆzÎq~k zq‫ם‬h{km tq‫}ם‬to:

Â~‚ Â~‚

Žg‚

ƒ.3.18 ¿~k‚ iÏsk‚ zqt€nÎ|m:

‹gn ‫מ‬tš ”g‚|‫ ל‬gskr‫ל‬qmm

ƒ3.19 †‫ל‬s sg‚ zt‚t ҁtš: ƒ3.20 ¿~k‚ kz‚€|kog€nkÏ / ks‚€~onkÏ: ƒ3.21 †‫ל‬s sg‚ i‚g zt‚g g‚Ïg |g‚ z‫ם‬k ƒ3.22 ¿~k‚ k{ki~nkÏ – kz‚nkpqmnkÏ t |Ïq‚t |g‫ל‬ ms j‚‫ל‬q|k‚g ~q΀mš: ƒ3.23 †‫ל‬s sg‚ i‚g zt‚g g‚Ïg |g‚ z‫ם‬k: ƒ3.24 ‡Ñsm €k‚€‫|‚ץ‬Κ kz‚|‚sjos‫ם‬mgš |g‫ ל‬ts ~q‫ם‬st ‫ץ‬k{ҁmš: ƒ3.25 †jg}tk~s‚|‫€ ל‬t‚~kÏg zto ~qm€‚‫ץ‬tzt‚Înm|gs i‚g ms ‫ץ‬k{ҁm: ƒ3.26 ‹gmitqÏg kj‫}ל‬toš €o‫}ץ‬. ‫ץ‬k ts †.ƒ.‹. 2000 Î ~‫ל‬qkš Š…† ƒ.3.27 ‘q‫€ם‬nkkš zgqgmq΀k‚š *”k‚€‫|‚ץ‬Қ kz‚hgq‫מ‬s€k‚š

38

τεύχος 1ο /2011

~‚ ‹g»kzÒ|g€m

Žg‚

~‚

Žg‚

~‚


Στην συνέχεια δίνονται συνοπτικά οι γενικές κατευθύνσεις για την καταγραφή των στοιχείων καθώς και ο τρόπος εργασίας για την σύνταξη του μητρώου οικοδομής: α) Επιτόπου μακροσκοπικός έλεγχος δομήματος, καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης α.1) ∆ιενεργείται οπτικός έλεγχος της κατάστασης στην οποία βρίσκονται η θεμελίωση (εάν είναι δυνατό), περιμετρικών τοιχείων, υπογείου, ύπαρξη πιθανών καθιζήσεων ή ολίσθησης του συστήματος θεμελίωσης. α.2) Οπτικός έλεγχος εξωτερικά του κτιρίου, τρέχουσα κατάσταση όψεων, φερόντων και μη δομικών στοιχείων. α.3) Οπτικός έλεγχος εσωτερικά του κτιρίου. ∆ιαπίστωση εφαρμογής μελέτης, εάν υπάρχει, εάν δεν υπάρχει συντάσσονται απλά σκαριφήματα. Έλεγχος κατάστασης κλιμακοστασίου, χώρου ανελκυστήρα, δώματος. Επίσκεψη σε κάθε διαμέρισμα. α.4) ∆ιαπίστωση βλαβών από προηγούμενους σεισμούς που δεν έχουν επισκευασθεί. ∆ιαπίστωση βλαβών-αστοχιών , με βάση τον οπτικό έλεγχο, σε φέροντα ή μη δομικά στοιχεία καθώς και

στα οικοδομικά στοιχεία του κελύφους του κτιρίου (π.χ. μόνωση δώματος, υπογείου κ.λ.π.). α.5) Συζήτηση με τους ενοίκους για τον τρόπο συμπεριφοράς του κτιρίου σε προηγούμενο σεισμό. Παράλληλα πληροφόρηση για τυχόν επισκευές, διαρρυθμίσεις που έχουν εκτελεστεί στο παρελθόν συνολικά στην οικοδομή ή σε επιμέρους διαμερίσματα. β) Συλλογή στοιχείων έργου β.1) Εύρεση της μελέτης που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του κτιρίου και ενδεικτικό έλεγχο στις παραδοχές φόρτισης, υλικά κατασκευής, σχέδια ξυλοτύπων, τεύχος υπολογισμού. β.2) Εύρεση στοιχείων για την συμπεριφορά του κτιρίου σε προηγούμενους σεισμούς (π.χ δελτίο ΥΑΣΒΕ, κ.λπ.) γ) Επεξεργασία στοιχείων γ.1) Συμπλήρωση Ταυτότητας έργου γ.2) Συμπλήρωση φύλλων ελέγχου γ.3) Συμπλήρωση τεχνικής έκθεσης, αξιολόγηση των παραγόντων επιρροής σεισμικής τρωτότητας του κτιρίου, προτάσεις αναβάθμισης του εν γένει δομικού κελύφους.

τεύχος 1ο /2011

39


ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

Πίνακας 4. Τεχνική έκθεση επιθεώρησης

O oztikiqg‫ץץ‬Òstš ………………………………… “‚z{. ‘t{‚‚|‫ šם‬m~gs‚|‫šם‬, gq.‫ץ‬mq. ……… ‫ץ‬k‫ ל‬gz‫ץ ם‬g|qt€|tzt‚|‫ ם‬Ò{ki~t €ms t‚|tjt‫ץ‬Î zto hqπ|kg‚ …………………………………... j‚gzπp€g ‫‚ם‬: …lt‚{ԙ yhrhnrЀl‚™: 1) Æz‫ל‬q~k‚ t‚|tjt‫|‚ץ‬Î ‫ל‬jk‚g:

Žg‚

~‚

2) Çqm€‚‫ץ‬tzt‚Înm|k gs‚€k‚€‫| šם|‚ץ‬gsts‚€‫€ šםץ‬ms ‫ץ‬k{ҁm to |‚qÏto:

Žg‚ ~‚ ………………………………..

3) ‘qtmit‫ץמ‬kskš €k‚€‫|‚ץ‬Қ kz‚hgq‫מ‬s€k‚š:

……………………………….

3) ‡Ñsm €k‚€‫|‚ץ‬Κ kz‚|‚sjos‫ם‬mgš:

‹g‫ ל‬ts ~q‫ם‬st ‫ץ‬k{ҁmš:……. †s ‚€~‫| מ‬gsts‚€‫םץ‬: ……..

4.1) …k‚sÏg€m ‫ץ‬k €k‚€‫ ם|‚ץ‬qÎi‫ץ‬g

Žg‚ Žg‚

4.2) …k‚sÏg€m ‫ץ‬k gz‫ם‬t‫ץ‬kš |{‚kϚ

~‚ ~‚

5) †}gq‫€םץ‬m|k t ro{‫ם‬oztš mš ki|k|q‚‫ץ‬Òsmš t‚|tjt‫|‚ץ‬Κ ‫ל‬jk‚gš:

Žg‚ ~‚ ……………………………….

6) †‫ל‬s ‫ ‚~ם‬t‚ g{{giҚ €ts ro{‫ם‬ozt kÏsg‚:

Åtz‚|Қ …ks‚|Қ ……………………………….

7) ¿i‚sk zqt€nÎ|m |gn»‫מ‬tš Î / |g‚ |g»kzÒ|g€m:

Žg‚ Žg‚

ÆzÎq~k zq‫ם‬h{km tq‫}ם‬to:

~‚ ~‚

†‚k‚{ԙ yhrhnrЀl‚™: vÒqts qigs‚€‫šםץ‬:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

qigs‚€‫{‘ šםץ‬Îqp€mš:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

‚|tjt‫€ ל|‚ץ‬t‚~kÏg:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

k‫ ל‬gz‫ ם‬ms j‚ksÒqik‚g to ‫ץ‬g|qt€|tz‚|t‫ מ‬k{Òi~to |gnњ |g‚ gz‫ ם‬g €t‚~kÏg zto |gÒiqgg, ‫ם‬zpš go‫ל‬ zgqto€‚‫ל‬ltsg‚ €t €osm‫ץץ‬Òsg }‫{{מ‬g, zqtkÏsp g zgqg|‫ל‬p i‚g ms gsgh‫ל‬n‫€‚ץ‬m to |‚qÏto: vÒqts qigs‚€‫šםץ‬:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

qigs‚€‫{‘ šםץ‬Îqp€mš:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

‚|tjt‫€ ל|‚ץ‬t‚~kÏg:……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. …………………………………………………………………………….:…………………………………………………………………………….

40

τεύχος 1ο /2011


Πίνακας 5. Φύλλα ελέγχου-επιθεώρησης

„. ÑvÏÇ u…‘Ã“ ‘„‚‰“ŒÄ ….1 ֩Ôrut urjht‚€|‫™׈‬ …1.1 …k‚sÏg€m ‫ץ‬k kskqi‫€ ם‬k‚€‫ ם|‚ץ‬qÎi‫ץ‬g:

Žg‚

~‚

…1.2 …k‚sÏg€m ‫ץ‬k gz‫ם‬t‫ץ‬kš |{‚kϚ:

Žg‚

~‚

…1.3 ”‫€מ‬m‫ץ‬g nk‫ץ‬k{Ïp€mš:

‘kj‚{tjt|tÏ

k‫ץ‬tsp‫ץ‬Òsg zÒj‚{g ‫ץ‬k Î ~pqϚ €osj.jt|t‫šמ‬

…1.4 ƒs‚€‫€ם‬gn‫ץ‬m nk‫ץ‬k{Ïp€m:

Žg‚

~‚

…1.5 †sjkÏrk‚š |gnÏlm€mš / t{πnm€mš nk‫ץ‬k{Ïp€mš:

Žg‚

~‚

…1.6 †sjkÏrk‚š gzt€‫מ‬snk€mš €t‚~kÏps nk‫ץ‬k{Ïp€mš:

Žg‚

~‚

…1.7 †sjkÏrk‚š gzt€‫מ‬snk€mš €t‚~kÏps zkq‚‫ץ‬kq‚|Ñs t‚~kÏps:

Žg‚

~‚

…1.8 ‹Ïsjostš |qt‫€מ‬mš ‫ץ‬k ik‚ts‚|‫| ל‬Ïq‚g: (ˆ gz‫€ם‬g€m gz‫ ם‬g ik‚ts‚|‫| ל‬Ïq‚g jks ozkqhgÏsk‚ t 4% to ‫מ‬toš to |‚qÏto)

Žg‚

~‚

…1.9 Æzkq€g‚|‫ם‬mg: (Åto{‫€‚~ל‬ts qÏg gstÏi‫ץ‬gg i‚g z{g‚€‚g|t‫} šמ‬tqkϚ Î /|g‚ t‚~kÏg €‚š j‫מ‬t |gkon‫מ‬s€k‚š)

Žg‚

~‚

…1.10 ”osÒ~k‚g €ms j‚gjqt‫ץ‬Î ps }tqÏps zqtš ms nk‫ץ‬k{Ïp€m: (Â{g g |gg|‫ם‬qo}g €t‚~kÏg |gg{Îitos €ms nk‫ץ‬k{Ïp€m).

Žg‚

~‚

…1.11 Ãzgqrm }okoÑs ozt€o{p‫לץ‬ps

Žg‚

~‚

…1.12 Ãzgqrm Pilotis

Žg‚

~‚

…1.13 Ãzgqrm |tsÑs ozt€o{p‫לץ‬ps

Žg‚

~‚

Žg‚

~‚

Žg‚

~‚

…1.15 q‚l‫ם‬s‚g |gsts‚|‫ם‬mg: ( ˆ ‫ץ‬kght{Î mš |‫ל‬tmš oz‚|t‫ מ‬tq‫}ם‬to jks ozkqhgÏsk‚ t 30% to ozt|kÏ‫ץ‬ksto |g‚ ozkq|kÏ‫ץ‬ksto tq‫}ם‬to, k|‫ šם‬k{kogÏto tq‫}ם‬to).

Žg‚

~‚

…1.16 ”qÒm |‚qÏto: (ˆ ikp‫ץ‬kq‚|Î gz‫€ם‬g€m |ksq. ‫לץ‬lgš |g‚ k{g€‚|Κ €qt}Κ jks ozkqhgÏsk‚ t 20%).

Žg‚

~‚

…1.17 †sjkÏrk‚š gzt€‫מ‬snk€mš €t‚~kÏps }Òqtstš tqigs‚€‫ץ‬t‫מ‬:

Žg‚

~‚

…2.1 †sjkÏrk‚š gzt€‫מ‬snk€mš t‚~tzt‚Ïgš:

Žg‚

~‚

…2.2 ‹gsts‚|Î tztnҁm€m t‚~tzt‚Ïgš: (”o‫ץץ‬kqÏg gst‚i‫לץ‬ps, zkq‚‫ץ‬kq‚|‫ ם‬zt€t€‫ם‬ gst‚i‫לץ‬ps < 30%, nҀm gst‚i‫לץ‬ps)

Žg‚

~‚

…2.3 Åt‚~tz{Îqp€m tq‫}ם‬to zto jks zqth{Òztsgs €ms ‫ץ‬k{ҁm:

Žg‚

~‚

…1.14 ‹gsts‚|‫ם‬mg |gn ‫מ‬tš: (ˆ ‫ץ‬kght{Î mš jo€|g‫ץ‬Ïgš gz‫ם ם‬qt}t €k ‫ם‬qt}t jks ozkqhgÏsk‚ to 30%). (ˆ ‫ץ‬kght{Î mš ‫לץ‬lgš gz‫ם ם‬qt}t €k ‫ם‬qt}t jks ozkqhgÏsk‚ to 50%).

….2 rjht‚€|‫‘ ™׈‬zÐrq€n™

τεύχος 1ο /2011

41


ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

’. ÑvÏÇ ‰Š’Œ‰Šv “ωŅ‰v “.1 ˆzl{r‚{ԙ lj{hh€‫€ׇ‬l‚™ “.1.1 ‹Ïsjostš m{k|qtz{mrÏgš ‫ץ‬k‫ ל‬gz‫€ ם‬k‚€‫םץ‬:

Žg‚

~‚

“.1.2 ‹Ïsjostš zoq|gi‚‫ץ šל‬k‫ ל‬gz‫€ ם‬k‚€‫םץ‬:

Žg‚

~‚

“.2.1 ‹Ïsjostš Ò|qmrmš gz‫ ם‬j‚gqqtÎ }o€‚|t‫ מ‬gkqÏto:

Žg‚

~‚

“.2.2 ‹Ïsjostš g€t~Ïgš €p{msрkps zgqt~Κ skqt‫מ‬ ‫ץ‬k‫ ל‬gz‫€ ם‬k‚€‫םץ‬:

Žg‚

~‚

“.3.1 ‹Ïsjostš zÑ€mš €Òimš / |kqg‫‚ץ‬j‚Ñs:

Žg‚

~‚

“.3.2 ‹Ïsjostš zÑ€mš kzksj‫€מ‬kps:

Žg‚

~‚

“.3.3 ‹Ïsjostš zÑ€mš €mngÏps-|‚i|{‚jp‫לץ‬ps:

Žg‚

~‚

“.3.4 Æiqtnkq‫ץ‬t‫םץ‬sp€m jÑ‫ץ‬gtš: (“‚gqqtҚ, |g|tk~sÏkš, iÎqgs€m o{‚|Ñs)

Žg‚

~‚

“.3.4 Æiqt‫םץ‬sp€m oztikÏto: (“‚gqqtҚ, |g|tk~sÏkš, iÎqgs€m o{‚|Ñs)

Žg‚

~‚

“.2 ‰lr|upkrhpz‚{ԙ lj{hh€‫€ׇ‬l‚™

“.3 ‚{uku|‚{‫€ ׇ‬u‚~lÑh

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Χρησιμοποιώντας την εν γένει φιλοσοφία του ταχέως οπτικού ελέγχου προτάθηκε η σύνταξη του «Μητρώου Οικοδομής», αναγκαίο ιδιαίτερα για τις υφιστάμενές οικοδομές, στο οποίο καταγράφεται, κατά την διάρκεια του χρόνου, η δομική ιστορία του κτιρίου. Η έννοια του ταχέως οπτικού έλεγχου είναι δυνατό να ταυτιστεί με την περιοδική επιθεώρηση των οικοδομών. Τα οφέλη που θα προκύψουν από την θέσπιση του ίσως δεν είναι άμεσα ορατά αλλά θα έλθουν μετά από κάποια σεισμική δόνηση, από την οποία θα προκληθούν βλάβες στον πολεοδομικό ιστό. Τα στοιχεία του μητρώου θα βοηθήσουν τα συνεργεία καταγραφής αστοχιών, θα είναι δυνατή η εξαγωγή ορθότερων συμπερασμάτων αναφορικά με την απόκριση του φορέα δεδομένου ότι η περιοδική επιθεώρηση-έλεγχος λειτουργεί ως «μη ενόργανη παρακολούθηση» του κτιρίου. Παράλληλα ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η οικοδομή τους, μπορούν να προγραμματίσουν επισκευές / ενισχύσεις σε βραχυπρόθεσμό ή μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα ή και σταδιακή αναβάθμιση της ιδιοκτησίας τους. Το «Μητρώο Οικοδομής» μπορεί να βοηθήσει τον πιθανό αγοραστή στην διαπίστωση της ποιότητας κατασκευής (στην περίπτωση νεόδμητων κατασκευών) ή για την σεισμική επικινδυνότητα που παρουσιάζει ένα υφιστάμενο κτίριο. Επιπρόσθετα, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί από ασφαλιστικές εταιρείες ή τράπεζες ως στοιχείο καθορισμού ασφάλισης ή δανειοδότησης αγοράς ακινήτου. Από την άλλη πλευρά, η πολιτεία έχοντας στην διάθεση της τα «μητρώα οικοδομών» διαθέτει τα κατάλληλα στοιχεία για την χάραξη αντισεισμικής πολιτικής, την δημιουργία σχεδίων έκτακτης ανάγκης, προϋπολογισμό κόστους ανασυγκρότησης μετά από ισχυρό σεισμό. Προτείνεται η σύνταξη του «μητρώου οικοδομής», από διπλ. πολιτικό μηχανικό, σε 3 αντίτυπα, το πρώτο θα παραμένει στην οικοδομή (τοποθετείται στο δώμα σε ειδικό μεταλλικό κουτί) και θα περιλαμβάνει εκτός των δομικών στοιχείων και ένα φύλλο ενημέρωσης των ενοίκων για μέσα διάσωσης τους σε ισχυρό σεισμό, το δεύτερο στον οικείο ∆ήμο ή Κοινότητα έτσι ώστε σε επίπεδο Οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης να είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων και το τρίτο στην αρμόδια υπηρεσία του κράτους για την διαχείριση κινδύνων (π.χ. ΥΑΣ-

42

τεύχος 1ο /2011

ΒΕ κ.λ.π.). Στην περίπτωση νεόδμητων κτιρίων το «μητρώο οικοδομής» θα περιλαμβάνει συμπληρωματικά πιστοποιητικά ποιότητας του σκυροδέματος, του χάλυβα, ως υλικά και της ενσωμάτωσης αυτών στο κτίριο (πιστοποιητικό σκυροδέτησης, διαμόρφωσης-τοποθέτησης οπλισμού). Η συμπλήρωση του μητρώου θα αποτελεί απαραίτητο στοιχείο έκδοσης οικοδομικής άδειας (τέσσερα αντίτυπα, τρία ως ανωτέρω και ένα στο αρχείο της πολεοδομίας). Η θεσμοθέτηση του «μητρώου οικοδομής» καθώς και παράπλευρων μέτρων εξαρτάται άμεσα από την «στάση» της πολιτείας αναφορικά με την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου. Το ερώτημα που γεννάται είναι: η πολιτεία θα αποτελεί τον μοναδικό αρωγό ανασυγκρότησης μετά από ισχυρό σεισμό ή θα είναι ο επικουρικός χορηγός παράλληλα με τους ιδιοκτήτες ακινήτων, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες; Σε κάθε περίπτωση η δημιουργία του μητρώου θα αποτελέσει οδηγό τόσο των πολιτών όσο και του κρατικού μηχανισμού προς την ανάπτυξη συγκεκριμένου σχεδίου διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου.


ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΝΕΟ∆ΜΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Μητρώο Οικοδομής

Μητρώο Οικοδομής

Περιοδική επιθεώρηση – Προσεισμικός Έλεγχος (∆ιενεργείται ανά δεκαετία) Περιλαμβάνει: 1) Ταυτότητα Έργου 2) Τεχνική έκθεση επιθεώρησης 3) Φύλλα ελέγχου-επιθεώρησης 4) Παράρτημα Σχέδια ξυλότυπων οικοδομικής άδειας Σκαριφήματα ∆ελτίο μετασεισμικού ελέγχου Φωτογραφίες * Ενημερωτικό φύλλο διάσωσης 3 αντίτυπα: Οικοδομή, ∆ήμος ή Κοινότητα Κρατική αρχή διαχείρισης κινδύνου

Συντάσσεται κατά την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Εν συνεχεία μετά το πέρας δεκαετίας διενεργείται περιοδική επιθεώρηση – προσεισμικός έλεγχος.

∆εν πραγματεύεται στην εργασία

4 αντίτυπα: Πολεοδομία, Οικοδομή, ∆ήμος ή Κοινότητα Κρατική αρχή διαχείρισης κινδύνου

ΑΝΑΦΟΡΕΣ Αντισεισμική Ενίσχυση Υφισταμένων Κτιρίων, Τ.Ε.Ε. 2001. 1η Φάση Ερευνητικού Έργου (Επιστ. Συντονιστής Θ.Τάσιος). Ενημωρωτικό ∆ελτίο Τ.Ε.Ε., 2002. Αφιέρωμα: 2ο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας. Τέχος 2181, 4-19. FEMA 154, 1988. Rapid visual screening of buildings for potential seismic hazard: A Handbook. Fedral Emergency Management Agency, Washington DC, USA. FEMA 310, 1988. Handbook for the seismic evaluation of buildingsA prestandard. Fedral Emergency Management Agency, Washington DC, USA. Homeowners Guide to Earthquake Safety, 2005. California Seismic Safety Commision, SSC No 05-01, State of California.

The Apartment Owners Guide to Earthquake Safety, 1998. H Handbook for owners to Identify seismic hazards in low rise apartment buildings. City of San Jose, Residential Seismic Safety Program. ΥΠΕΧΩ∆Ε-ΟΑΣΠ. 2000. Προσεισμικός έλεγχος δημόσιων κτιρίων. Σχέδιο. (Επιστ. Συντονιστής Γ.Πενέλης). Αναστασιάδης, Α. 2003. Αντισεισμική ασφάλιση κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος: Πρακτική μεθοδολογία εκτίμησης σεισμικής τρωτότητας. 14ο Συνέδριο Σκυροδέματος, 10-13 Οκτωβρίου Κώς, Eργασία Νο 6, CD ( Τόμος Γ, 149-160).

τεύχος 1ο /2011

43


Xalyves 1stPage indd 2

16/2/2006 11:22:24 ìì


ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΣΤΟΧΟΙ

Η εταιρεία ΑΣΠΕΛ Α.Ε. ιδρύθηκε για να καλύψει ανάγκες της αγοράς των δομικών κατασκευών σε εξειδικευμένα μικρού μεγέθους μηχανήματα. Είναι μια νέα εταιρεία με τεράστια δυναμική, η οποία έχει ως κύριο στόχο τον ποιοτικό εκσυγχρονισμό των πεπαλαιωμένων μεθόδων λειτουργίας των συνεργείων οικοδομής, είτε αυτά έχουν να κάνουν με σίδερο, ξύλο, μπετόν ή σοβά. Έχοντας ως αποκλειστικούς προμηθευτές πολυεθνικές εταιρίες με παγκόσμια εμβέλεια και κύρος και με δεδομένη την εμπειρία της στο χώρο κατασκευής δομικών μηχανημάτων από την KIKLOPS ΓΑΛΑΝΟΣ Α.Ε., αποτελεί μια συμπληρωματική δραστηριότητα στο χώρο.

Στόχος μας είναι εξοπλισμένα συνεργεία με μηχανήματα ρομποτικής τεχνολογίας τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα ποιοτικότερη εργασία, μείωση κατά 50% του εργατικού δυναμικού και αύξηση της παραγωγής.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Η προώθηση των προϊόντων μας επιτυγχάνεται αποκλειστικά από τους ιδιαίτερα ευχαριστημένους πελάτες μας, οι οποίοι με μικρού μεγέθους επενδύσεις αυξάνουν κατά πολύ το εισόδημα τους

ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ ΠΕΡΙ∆ΕΣΗΣ RB-215 / RB-395 / RB-655

Το μηχάνημα βγήκε στην μαζική παραγωγή το 1989 στην Ιαπωνία από την εταιρεία MAX JAPAN. Έκτοτε κυριαρχεί στις παγκόσμιες αγορές και έχει καθιερωθεί για την ποιότητα και την αξιοπιστία που προσφέρει. Στην Ελλάδα εισήχθη το 1999, με τα πρώτα μηχανήματα να δουλεύουν στο Ηράκλειο Κρήτης, σε έναν εργολάβο επαναστάτη για την εποχή, τον κ. Βασίλη Σωμαράκη, ο οποίος αναδείχθηκε σε πολύτιμο συνεργάτη. Το μηχάνημα έχει την δυνατότητα να κάνει οποιονδήποτε ανειδίκευτο εργάτη να αποδίδει διπλάσια τουλάχιστον παραγωγή από οποιονδήποτε εξειδικευμένο εργάτη από το πρωί στις 7:00 μέχρι το μεσημέρι στις 15:00. ∆εν υπάρχει πλέον ο γνωστός πονοκέφαλος του εργοδότη να βρει την «γρήγορη τανάλια» γιατί πλέον υπάρχει το δετικό μηχάνημα. Αυτό που χρειάζεται πλέον ένα συνεργείο είναι έναν μάστορα που να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες δεσίματος στα εσωτερικά σημεία που αδυνατεί το μηχανάκι περίδεσης.

ΚΕΡ∆ΟΣ - ΑΠΟΣΒΕΣΗ Έχουμε δύο τύπους συνεργείων ο ένας είναι πληρωμή με το κιλό και ο άλλος εργολαβία. Τώρα συνεργείο 5 ατόμων σε ένα 8ώρο τοποθέτησε και έδεσε 5.600 κιλά με σίδερο Φ14, 1300 κομμάτια σχάρα ανά ένα, ανά 15εκ. έχοντας 2 μηχανάκια περίδεσης, ενώ σε άλλη περίπτωση το ίδιο συνεργείο θα χρειαζόταν 2 ημέρες για την ίδια παραγωγή. Αν σε αυτό το συνεργείο ο εργοδότης πλήρωνε μεροκάματο και ΙΚΑ και το συνεργείο δούλευε με τανάλια θα ήθελε γι’ αυτή την παραγωγή ακόμη 5 μεροκάματα x 50 ευρώ = 250 ευρώ, το ΙΚΑ τους και 20 ευρώ απλό σύρμα ενώ τώρα με το μηχανάκι το σύρμα κοστίζει 75 ευρώ (75-20=55ευρώ επιπλέον κόστος). Αλλά έτσι έχουμε ένα επιπλέον κέρδος τουλάχιστον 195 ευρώ μόνο από τα μεροκάματα χωρίς να έχουμε υπολογίσει το ΙΚΑ και το συνεργείο είναι ξεκούραστο για την επόμενη ημέρα.

46

τεύχος 1ο /2011


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ▶ Γρήγορη περίδεση και ανθεκτική περίδεση ▶ Κάθε δέσιμο λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο ▶ 5 φορές ταχύτερο δέσιμο απ’ ότι με το χέρι ▶ Μείωση κινδύνου προβλημάτων υγείας χεριών ▶ Μικρό βάρος, εύχρηστη λειτουργία ▶ Πανεύκολη εκμάθηση χειρισμού σε λίγα λεπτά ▶ Μπάρα προέκτασης(προαιρετικά) ▶ ∆υνατότητες περίδεσης: RB-395 από Ø10mm x Ø10mm έως Ø16mm x Ø19mm RB-215 πλέγμα x πλέγμα έως Ø10mm x Ø10mm RB-655 από Ø10mm x Ø10mm έως Ø29mm x Ø29mm ή Ø22mm x Ø22mm x Ø19mm ▶ Τύπος σύρματος: RB-395, RB-215 TW897 Ø0.8mm- 50 κουλούρες / κούτα RB-655 TW1525 Ø1.5mm- 50 κουλούρες / κούτα ▶ Standard εξοπλισμός: RB-395, RB-215 βαλιτσάκι, θήκη, 2 μπαταρίες RB-655 βαλιτσάκι, θήκη, 2 μπαταρίες, 1 φορτιστή

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

RB395

RB215

ΒΑΡΟΣ

2.1 Kg

RB-655

RB-515

3.5 Kg

2.4 Kg

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) mm

276 x 99 x 284

276 x 99 x 200

339 x 93 x 327

295 x 102x 306

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙ∆.

Λιγότερο από 1 δευτ./δέσιμο

Λιγότερο από 0.8 δευτ./δέσιμο

0.8-1.1 δευτ./δέσιμο

Λιγότερο από 1 δευτ. / δέσιμο

1 τύλιγμα

3 - 4 τύλιγματα

ΤΥΛΙΓΜΑ/∆ΕΣΙΜΟ

3 τυλίγματα

∆ΕΣΙΜ./ΚΑΡΟΥΛΙ

Περίπου 120

Περίπου 180-210

Περίπου 90

Περίπου 90

∆ΕΣΙΜ./ΦΟΡΤΙΣΗ

3 κουλούρες

2 κουλούρες

360

360

JP409 (Ni-Cd)

JP509H (Ni-Mh)

JP409(NI-Cd)

DC 9.6V (2.0Ah)

DC 9.6V (3.3Ah)

DC 9.6V (2.0Ah)

Περίπου 25 λεπτά

Περίπου 30 λεπτά

Περίπου 25 λεπτά

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΣΧΥΣ ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

τεύχος 1ο /2011

47


ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

SMALL 50

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΟΣ Το μοναδικό μηχάνημα που συνδυάζει το ελαφρύ του βάρος (69kg), υψηλής αντοχής δουλειά και μονοφασική παροχή, το οποίο λύνει τα χέρια του επαγγελματία λόγω των καινοτόμων χαρακτηριστικών του, με δυνατότητα εκτόξευσης έτοιμου – ημιέτοιμου & παραδοσιακού κονιάματος (150τμ./8ωρο). Μηχανή εκτόξευσης στόκου για σπατουλαριστό(200τμ./8ωρο), βαψίματος, αρμολόγησης μέχρι και για υλικά μεγάλης ρευστότητας. Επίσης η μηχανή έχει την δυνατότητα να λειτουργήσει σαν πρέσα μεταφοράς υλικού για τσιμεντοενέσεις & γεμίσματα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - Ηλεκτρικός πινάκας με αποκλειστικό μετατροπέα (inverter) IMER για κορυφαίες επιδόσεις και μεγάλη Ποικιλία ρυθμού ροής - Μοτέρ με 3 επίπεδα προστασίας - ∆ιατάξεις ασφαλείας σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα πρότυπα CE - Αποκλειστική σειρά εξαρτημάτων για ευρύτερη ποικιλία εφαρμογών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Βάρος (Kg)

69

Ύψος Φόρτωση (mm)

650

∆ιαστάσεις Π- Μ-Υ (mm)

520-1120-650

Μέγιστη απόσταση άντλησης (m)

Για ελαστικό σωλήνα Ø 19 mm: 15 Ø 25 mm: 25

Ρυθμός ροής υλικού (lit / min)

0,8 ± 14

Στάθμη θορύβου (dB (A))

<74

Ικανότητα τροφοδοσίας (lit)

50

Συντελεστής ισχύος μοτέρ (ΚW)

1,5

Τροφοδοσία

230 V - 50 Hz

Στροφές μοτέρ (rpm)

8 ± 140

Γιατί να επιλέξετε το Small 50

Βασικός Εξοπλισμός

Προαιρετικός Εξοπλισμός

Ψεκασμός παραδοσιακών κονιαμάτων Προαναμεμειγμένος σοβάς Προαναμεμειγμένα θιξοτροπικά προϊόντα Προϊόντα στεγανοποίησης Σπατουλαριστό Βαφή Επιχρίσματα με χρώματα Γέμισμα αρμών για την ενίσχυση Τσιμεντοενέσεις

Ηλεκτρική παροχή και πίνακας ελέγχου Χοάνη (χωνί τροφοδοσίας) ανοξείδωτου χάλυβα Ρότορας και Στάτορας προώθησης υλικού D8 1.5 ECO Ηλεκτρικό τηλεχειριστήριο με 16m καλώδιο 20m καλώδιο ηλεκτρικής παροχής ∆ιάταξη πνευματικού ελέγχου ∆ιάταξη για δίκτυο δόνησης Μονάδα μέτρησης πίεσης Εργαλειοθήκη

Συλλογή έτοιμου/παραδοσιακού κονιάματος Σετ Τσιμέντο-ενέσεων Σετ αραίωσης και λείανσης Σετ βαφής ∆ονητικό Πλέγμα Αεροσυμπιεστή με ∆ιάφραγμα (Μεμβράνη) Μηχανισμός Εκκένωσης σακιδίων έτοιμου κονιάματος Ασύρματο έλεγχο Κάλυμμα χοάνης από ανοξείδωτο χάλυβα

48

τεύχος 1ο /2011


No 135 στην κάρτα υλικών


ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ

Προσθήκη Ορόφου Ο/Σ σε Οικοδομή με Μεταλλική Στέγη Μέθοδος Υπολογισμού και Κατασκευής Θωμάς Σαλονικιός, ∆ρ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., Κύριος Ερευνητής, Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών Λέξεις κλειδιά: Μεταλλική στέγη, προσθήκη πλάκας, διατμητική σύνδεση, βυθίσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζονται οι δυνατές λύσεις και η λύση που τελικά επιλέχθηκε για την προσθήκη ορόφου σε μονώροφη οικοδομή με μεταλλική στέγη. Η μελέτη του ισόγειου ορόφου, το 1993, έγινε βάσει του κανονισμού Σκυροδέματος που ίσχυσε το 1954 και του Αντισεισμικού Κανονισμού που ίσχυσε το 1959 και τροποποιήθηκε το1984. Η προσθήκη ορόφου μελετήθηκε και κατασκευάσθηκε σύμφωνα με τον ΕΚΩΣ 2000 και τον ΕΑΚ 2000 καθώς επίσης και βάσει των τροποποιητικών διατάξεων που ίσχυαν την περίοδο της μελέτης. Λόγω της πρόβλεψης ορόφου, που είχε γίνει στην αρχική μελέτη, δεν παρατηρήθηκαν υπερβάσεις αντοχής στα φέροντα δομικά στοιχεία. Στην θεμελίωση των τοιχωμάτων παρουσιάσθηκε οριακά αναλαμβανόμενη ένταση μετά από την ανάλυση του διωρόφου κτιρίου σε σεισμό. Συμπεραίνεται ότι στην περίπτωση προσθηκών σε χαμηλά κτίρια η πιθανότερη θέση για την εμφάνιση υπερβάσεων είναι η θεμελίωση των τοιχωμάτων λόγω της χρήσης του συντελεστή ικανοτικής μεγέθυνσης αCD. Μέσω κατάλληλων αναμονών συνδετήρων είναι εύκολη η κατασκευή προσθήκης Οπλισμένου Σκυροδέματος σε ισόγεια οικοδομή με μεταλλική στέγη. Επίσης από τις αναλύσεις προκύπτει ότι η νέα πλάκα, στην οροφή ισογείου, πρέπει να επιλύεται στο ίδιο μοντέλο με το χωρικό φέρον σύστημα για τον ορθό υπολογισμό της αναπτυσσόμενης έντασης σε κύρια δομικά στοιχεία.

50

τεύχος 1ο /2011


ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η απόφαση για τον τρόπο κατασκευής ενός κτιρίου σχετίζεται άμεσα με τις οικονομικές δυνατότητες του κυρίου του έργου. Η ύπαρξη δυνατότητας κατασκευής μελλοντικών προσθηκών, σε υφιστάμενο κτίριο, αποτελεί κανόνα για πολλά κτίρια που κατασκευάζονται στην χώρα μας. Για τέτοιες περιπτώσεις (κατασκευή προσθήκης) υπάρχουν σχετικές διατάξεις ή έχουν κατά καιρούς θεσπιστεί πρόσθετες διατάξεις στον κανονισμό σκυροδέματος και στον αντισεισμικό κανονισμό. Με αυτές τις διατάξεις είναι δύσκολο να καλύπτονται όλες οι περιπτώσεις κατασκευής προσθηκών σε υφιστάμενο κτίριο. Η παρούσα εργασία σκοπεύει να παρουσιάσει μια ειδική περίπτωση κατασκευής προσθήκης σε ισόγειο κτίριο. Η ειδική περίπτωση καθορίζεται από το γεγονός ότι το υφιστάμενο κτίριο αποτελούνταν από κατακόρυφα δομικά στοιχεία, τα οποία διατάσσονταν στην περίμετρο του κτιρίου ενώ δεν υπήρχε επικάλυψη με πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος. Στην κορυφή των κατακόρυφων δομικών στοιχείων τα οποία βρίσκονται μόνο στην περίμετρο του κτιρίου υπήρχε περιμετρική δοκός Οπλισμένου Σκυροδέματος. Τα στοιχεία αυτά από Ο/Σ μαζί με τους τοίχους πλήρωσης όριζαν το κατακόρυφο κέλυφος ενός ισόγειου κτιρίου. Για την επικάλυψη του μονώροφου κτιρίου κατασκευάσθηκε μεταλλική στέγη με ζευκτά, τεγίδες και επικάλυψη. Στις απαιτήσεις του κυρίου του έργου ήταν να υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής μελλοντικής προσθήκης στο ισόγειο αυτό κτίριο. Αυτό το γεγονός επέβαλε την μελλοντική κατασκευή πλάκας από Ο/Σ στην οροφή του ισογείου κτιρίου, την κατασκευή και σύνδεση των υποστυλωμάτων του ορόφου και την επικάλυψη του ορόφου της προσθήκης. Το οικόπεδο στο οποίο κτίσθηκε η ισόγεια οικοδομή βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή και άρα δεν προβλέπεται μελλοντικά η δυνατότητα κατασκευής πάνω από δύο ορόφους συνολικά. Το κτίριο μελετήθηκε σε δύο φάσεις. Το 1993 ο ισόγειος όροφος και το 2007 η προσθήκη. Κατά την αρχική μελέτη λήφθηκε υπόψη η μελλοντική κατασκευή της προσθήκης και προβλέφθηκαν οι κατάλληλες αναμονές σε διάφορες θέσεις της κατασκευής. Λόγω της κατασκευής της μεταλλικής στέγης δεν υπήρχε δυνατότητα για την κατασκευή αναμονών με μήκος μεγαλύτερο από 20εκ. Μεταξύ των δύο φάσεων κατασκευής (ισόγειο κτίριο και ισόγειο κτίριο με προσθήκη) υπήρχε διαφορετική απαίτηση για οπλισμό στις περιμετρικές δοκούς. Εκτός από τις κλασσικές αναμονές στους στύλους (μήκους 20εκ.) προβλέφθηκαν αναμονές και σε άλλες θέσεις (αναμονές συνδετήρων κατά μήκος των δοκών). Κατά την ανάλυση του φορέα με την προσθήκη δεν προέκυψαν υπερβάσεις αντοχής στα φέροντα δομικά στοιχεία. Παρατηρήθηκε οριακά αναλαμβανόμενη ένταση στην θεμελίωση των τοιχωμάτων. Περιγράφονται και παρουσιάζονται αναλύσεις με πεπερασμένα στοιχεία προκειμένου να επιλεγεί η τελική λύση για

την κατασκευή της προσθήκης. Επίσης παρουσιάζονται γενικά σχέδια κατασκευής και σχέδια λεπτομερειών. Από τις αναλύσεις με πεπερασμένα στοιχεία που έγιναν προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα για την ανάγκη και τον τρόπο προσομοίωσης των πλακών. Βρέθηκε πως ασχέτως από την ύπαρξη ή όχι δοκών είναι δυνατή η δημιουργία πλαισιακής λειτουργίας από τις πλάκες. Η πλαισιακή αυτή λειτουργία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τις αναλύσεις με κατάλληλη προσομοίωση. Επίσης τα στοιχεία θεμελίωσης και τα κατακόρυφα φέροντα στοιχεία (τοιχώματα, υποστυλώματα) είναι τα στοιχεία της κατασκευής στα οποία πρέπει να δίνονται τα μεγαλύτερα περιθώρια αντοχής στην περίπτωση κατασκευής κτιρίων ή άλλων φορέων τα οποία σχεδιάζονται για να δεχθούν προσθήκες μελλοντικά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Για την κατασκευή της προσθήκης ορόφου στη μονώροφη οικοδομή με μεταλλική στέγη τα κρίσιμα θέματα ήταν κυρίως δύο. Πρώτο η κατασκευή της πλακός στην οροφή του ισογείου (δάπεδο προσθήκης) και η σύνδεσή της με το υφιστάμενο φέρον σύστημα και δεύτερο η σύνδεση των οπλισμών των υποστυλωμάτων της προσθήκης με τις αναμονές των 20εκ. που είχαν προβλεφθεί για τον σκοπό αυτό. Στην πρώτη φάση, κατά την κατασκευή του ισόγειου ορόφου είχαν προβλεφθεί αναμονές μορφής συνδετήρων κατά το μήκος όλων των δοκών. Έτσι οι περιμετρικές δοκοί είχαν δύο συνδετήρες. Έναν συνδετήρα για την παραλαβή των τεμνουσών δυνάμεων των δοκών και ένα συνδετήρα ο οποίος εξείχε στο άνω μέρος του κατά 17εκ. σε όλες τις περιμετρικές δοκούς του ισογείου. Αυτό έγινε προκειμένου να είναι δυνατή η τοποθέτηση πρόσθετων διαμήκων οπλισμών στο άνω μέρος των περιμετρικών δοκών. Οι οπλισμοί αυτοί προκύπτουν από την ανάλυση για κατακόρυφα φορτία και από την ανάλυση για τα κατακόρυφα φορτία του σεισμικού συνδυασμού σε επαλληλία με την ένταση για σεισμικά φορτία. Μέσω των αναμονών των συνδετήρων που προβλέφθηκαν κατά την μελέτη του ισόγειου ορόφου το 1993 (Κανονισμός Σκυροδέματος 1954, Αντισεισμικός Κανονισμός 1959) ήταν δυνατή η τοποθέτηση οπλισμού στις στηρίξεις που καθόριζαν οι Κανονισμοί που ίσχυαν το 2007 (ΕΑΚ 2000, ΕΚΩΣ 2000). Με αυτόν τον τρόπο, την περίοδο κατασκευής της προσθήκης, υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης οπλισμών στις στηρίξεις χωρίς να είναι απαραίτητο να είχαν προεκτιμηθεί το 1993 οι σχετικές διατάξεις όπλισης που θα ίσχυαν την περίοδο κατασκευής της προσθήκης. Η περίοδος αυτή ήταν άγνωστη καθώς εξαρτιόταν από τις μελλοντικές οικονομικές δυνατότητες του κυρίου του έργου. Εκτός από το γεγονός ότι μέσω των αναμονών συνδετήρων, υπήρχε η δυνατότητα πρόσθεσης οπλισμών στο άνω μέρος των δοκών στις στηρίξεις, υπήρχε η δυτεύχος 1ο /2011

51


ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ

νατότητα αύξησης της διατομής των περιμετρικών δοκών μέσω της κατασκευής της πλάκας. Αυτό είχε διπλή ευεργετική λειτουργία για τους υφιστάμενους οπλισμούς στο άνοιγμα των περιμετρικών δοκών. Η πρώτη ευεργετική λειτουργία είναι ότι αυξήθηκε το στατικό ύψος των περιμετρικών δοκών και η δεύτερη ότι το άνοιγμα των περιμετρικών δοκών λειτουργεί πλέον σαν πλακοδοκός γεγονός που σημαίνει επιπλέον ικανότητα για ανάληψη ροπής. Για την σύνδεση του νέου και του παλαιού σκυροδέματος έγινε η προεργασία που προβλέπεται για την εφαρμογή υλικών που βελτιώνουν την σύνδεση αυτή. Για την σύνδεση των οπλισμών των υποστυλωμάτων της προσθήκης με τους υφιστάμενους οπλισμούς είχαν προβλεφθεί αναμονές 20εκ. Λόγω του μικρού μήκους των αναμονών θα έπρεπε να τοποθετηθούν οι οπλισμοί των υποστυλωμάτων της προσθήκης πριν τη σκυροδέτηση της πλάκας της οροφής ισογείου. Σε αυτή την περίπτωση υπήρχαν δύο λύσεις. Στην πρώτη λύση θα έπρεπε να συγκολληθούν νέες αναμονές πάνω στις αναμονές που υπήρχαν, με μήκος σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό. Στην δεύτερη λύση θα έπρεπε να συγκολληθούν οι οπλισμοί των υποστυλωμάτων απευθείας πάνω στις αναμονές των 20εκ. που υπήρχαν. Και οι δύο λύσεις έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Η πρώτη λύση είναι ταχύτερη και ακριβέστερη καθώς δεν χρειάζονται διαδικασίες κατακορύφωσης και χειρισμού μεγάλου μήκους οπλισμών και εκπονείται μόνο από τον συγκολλητή χωρίς βοηθό. Το μειονέκτημα αυτής της λύσης είναι ότι υπάρχουν δύο κρίκοι στο σύστημα αντοχής. Το σημείο συγκόλλησης μεταξύ των αναμονών και το μήκος μεταβίβασης των δυνάμεων από τον κύριο οπλισμό στην πρόσθετη αναμονή. Τα πλεονεκτήματα της απευθείας συγκόλλησης των κυρίων οπλισμών στις μικρές αναμονές είναι αυτά που ισχύουν για τον κλασσικό τρόπο κατασκευής προσθηκών. Τελικά λόγω της μη ύπαρξης εξειδικευμένων συνεργείων και λόγω της ύπαρξης καλού συγκολλητή επιλέχθηκε η πρώτη λύση με την συγκόλληση αναμονών. Τα παραπάνω που αναφέρθηκαν αφορούν την σύνδεση της πλάκας της οροφής ισογείου με τις περιμετρικές δοκούς και την σύνδεση των οπλισμών των υποστυλωμάτων της προσθήκης με τους οπλισμούς των υφιστάμενων υποστυλωμάτων.

Σχήμα 1. α)Προσομοίωμα λύσης Α, β)Παραμόρφωση (x100) για κατακόρυφα φορτία, γ)∆ιάγραμμα καμπτικών ροπών σε κατακόρυφα στοιχεία για κατακόρυφα φορτία.

Αναφέρεται στο σημείο αυτό ότι το υφιστάμενο κτίριο είχε φέροντα στοιχεία υποστυλώματα, τοιχώματα και δοκούς μόνο στην περίμετρο. Οι διαστάσεις της κάτοψης είναι 13.00m επί 9.00m. Εκτός των ανωτέρω υπήρχε ανοικτό το θέμα του τρόπου κατασκευής της πλάκας της οροφής ισογείου. Σύμφωνα με την συνήθη πρακτική για την εκπόνηση στατικών μελετών, γίνεται αρχικά η επίλυση των πλακών, κατόπιν μεταφέρονται τα φορτία των πλακών στις δοκούς και ακολουθεί επίλυση του φορέα με τα κατακόρυφα και οριζόντια φέροντα στοιχεία (τοιχώματα, υποστυλώματα, δοκοί). Στην περίπτωση κατά την οποία ο φορέας αυτής της εργασίας είχε επιλυθεί με αυτό τον τρόπο θα προέκυπτε ότι τα φορτία παραλαμβάνονται με ασφάλεια από τα φέροντα στοιχεία και ότι η πλάκα διαστάσεων 11.00x9.00m μπορεί να εδρασθεί με ασφάλεια στα υφιστάμενα δομικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή λόγω της ύπαρξης της πλάκας αναπτύσσεται πλαισιακή λειτουργία λωρίδων της πλάκας με τους στύλους που βρίσκονται στην περίμετρο του ισογείου. Αυτή η ένταση δεν προκύπτει και δεν λαμβάνεται υπόψη από συνήθη στατική μελέτη. Υπάρχουν δύο κυρίως τρόποι για να προσδιορισθεί και να αντιμετωπισθεί αυτή η ένταση. Ως πρώτος τρόπος αναφέρεται η ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία. Ως δεύτερος τρόπος αναφέρεται η χρήση της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται σε μυκητοειδή πατώματα, χωρίς την ύπαρξη δοκών, εδραζόμενων απευθείας σε στύλους. Από την μεθοδολογία των μυκητοειδών πατωμάτων χρησιμοποιείται το τέχνασμα της διακριτοποίησης και χρήσης ως πλαισίων, τμημάτων της πλάκας με τα υποστυλώματα. Λόγω της αναπτυσσόμενης έντασης από αυτή τη λειτουργία θεωρήθηκαν οι τρεις ακόλουθες λύσεις.

Λύση Α Κατασκευή ενιαίας πλάκας σε ολόκληρη την κάτοψη και έδραση στην περιμετρική δοκό η οποία με την σειρά της στηρίζεται σε στύλους και τοιχώματα. Η λύση αυτή είναι η πλέον τολμηρή και για τον λόγο αυτό έγινε ανάλυση του φορέα με πεπερασμένα στοιχεία. ∆ιαπιστώθηκε ότι λόγω της παραμόρφωσης της πλάκας

Σχήμα 2. α)Προσομοίωμα λύσης Β, β)Παραμόρφωση (x100) για κατακόρυφα φορτία, γ)∆ιάγραμμα καμπτικών ροπών σε κατακόρυφα στοιχεία για κατακόρυφα φορτία.

Σχήμα 3. α)Προσομοίωμα λύσης Γ, β)Παραμόρφωση (x100) για κατακόρυφα φορτία, γ)∆ιάγραμμα καμπτικών ροπών σε κατακόρυφα στοιχεία για κατακόρυφα φορτία, η καμπτική ένταση στους στύλους έχει μειωθεί σημαντικά.

52

τεύχος 1ο /2011


μεταφέρονταν καμπτικές ροπές σε στύλους της περιμέτρου (Σχήματα 1α-1γ). Αναφέρεται ότι αυτή η λειτουργία είχε προβλεφθεί στην φάση της αρχικής μελέτης (1993) και είχαν διαστασιολογηθεί κατάλληλα, ως προς την διατομή και τους οπλισμούς, τα υφιστάμενα φέροντα στοιχεία.

Λύση Β Κατασκευή του φορέα όπως στην πρώτη λύση αλλά επιπλέον κατασκευή εσωτερικών δοκών μήκους 9.00m μεταξύ των τεσσάρων στύλων που βρίσκονταν στο εσωτερικό της μεγάλης περιμετρικής πλευράς (Σχήματα 2α-2γ). Μέσω αυτής της λύσης είναι αυστηρότερα καθορισμένο το στατικό σύστημα της κατασκευής. Επίσης είναι δυνατό μέσω προγραμμάτων της πράξης να γίνει έλεγχος και διαστασιολόγηση αυτού του φορέα. Λόγω των μεγάλων πλαισίων που δημιουργούνται θα πρέπει να εφαρμοσθούν οι ειδικοί έλεγχοι που επιβάλλονται στην περίπτωση αυτή.

Λύση Γ Στην περίπτωση αυτή κατασκευάζονται δύο νέα υποστυλώματα με τα πέδιλά τους στο εσωτερικό της κάτοψης του ισογείου. Κατασκευάζονται πέντε εσωτερικές δοκοί και η κάλυψη του ισογείου γίνεται από τέσσερις συνολικά πλάκες με δοκούς (Σχήματα 3α-3γ). Αυτή είναι η πλέον υπερστατική λύση που θεωρήθηκε και η καταλληλότερη για έλεγχο και διαστασιολόγηση με λογισμικό της πράξης.

Για την επιλογή της τελικής λύσης χρησιμοποιείται η ανάλυση του φορέα με πρόγραμμα της πράξης. Στην περίπτωση αυτή είναι εύκολη η εκπόνηση πολλών ελέγχων σε διάφορες θέσεις στο κτίριο και για πολλούς συνδυασμούς φόρτισης. Αναφέρεται ότι οι απαιτούμενοι έλεγχοι για το στατικό σύστημα ενός κτιρίου είναι τόσοι πολλοί ώστε είναι πολύ δύσκολο να χρησιμοποιηθεί ανάλυση με λογισμικό ερευνητικής χρήσης για τον έλεγχο όλων των διατάξεων των κανονισμών σε ένα κτίριο. Στην παρούσα περίπτωση για την επιλογή της τελικής λύσης, οι αναλύσεις ξεκίνησαν από τον φορέα της τρίτης “Γ” λύσης. Στόχος ήταν η εκπόνηση επιλύσεων και η επιλογή ως λύσης κατασκευής εκείνης πέρα από την οποία εμφανίζονται σημαντικές υπερβάσεις. Από την πρώτη επίλυση που έγινε στην λύση “Γ” προέκυψαν τάσεις του εδάφους οριακά μικρότερες από την φέρουσα ικανότητα του εδάφους με συνυπολογισμό των συντελεστών ασφάλειας. Η θέση αυτή βρίσκονταν στο πέδιλο του γωνιακού τοιχώματος. Αποτελεί γεγονός ότι μία από της αυστηρότερες διατάξεις των ισχυόντων κανονισμών αφορά τον έλεγχο των στοιχείων θεμελίωσης. Όταν δε πρόκειται για τοίχωμα η διάταξη αυτή είναι ακόμη αυστηρότερη. Αυτό οφείλεται στην θεώρηση του ικανοτικού συντελεστή αCD ο οποίος υπολογίζεται από το πηλίκο της καμπτικής αντοχής του δομικού στοιχείου πολλαπλασιασμένης επί 1.20 διά της σεισμικής ροπής. Αυτός ο συντελεστής αυξάνει τα εντατικά μεγέθη ελέγχου της θεμελίωσης που προκύπτουν από την σεισμική ανάλυση όχι όμως πάνω από τον θεωρούμενο συντελεστή συμπεριφοράς. Η θεώρηση αυτού του συντελεστή κρίνεται απαραίτητη. Αυτό συμβαίνει επειδή χωρίς την χρήση του συντελεστή ικανοτικής τεύχος 1ο /2011

53


ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ

μεγέθυνσης δεν εξασφαλίζεται ότι η κατασκευή θα αναπτύξει τις ανελαστικές παραμορφώσεις που χρειάζονται για την επίτευξη του θεωρούμενου συντελεστή συμπεριφοράς.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο επιλέχθηκε η πλέον υπερστατική λύση καθώς ακόμη και για αυτή προέκυψαν οριακά εντατικά μεγέθη. Τα μεγέθη αυτά εμφανίσθηκαν στην θεμελίωση και η μεγάλη τους τιμή οφείλονταν στην θεώρηση του συντελεστή ικανοτικής μεγέθυνσης αCD για τα πέδιλα των τοιχωμάτων. Στην

Σχήμα 4. Υφιστάμενα στοιχεία και επεμβάσεις στην θεμελίωση.

54

τεύχος 1ο /2011

τελική λύση που εφαρμόσθηκε κατασκευάσθηκαν δύο πέδιλα στο εσωτερικό του ισογείου. Τα πέδιλα αυτά συνδέονταν με τις υφιστάμενες συνδετήριες δοκούς της θεμελίωσης και με συνδετήρια δοκό μεταξύ τους (Σχήμα 4). Τα πέδιλα αυτά θεμελίωναν δύο υποστυλώματα. Η κορυφή των υποστυλωμάτων συνδέονταν με τα γειτονικά υποστυλώματα και μεταξύ τους μέσω δοκών. Οι νέες αυτές δοκοί είχαν μεταβλητή διατομή για να εδρασθούν στις κορυφές των γειτονικών υποστυλωμάτων. Η μεταβλητή αυτή διατομή δεν είχε περιορισμό στις αρχικές διαστάσεις και στο πλάτος και κατέληγε σε διατομή με ύψος πέντε εκατοστά μεγαλύτερο από το πάχος της πλάκας. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως υπήρχαν αναμονές


Η SPIREX είναι μία μηχανή, η οποία παράγει έναν εντελώς νέο και κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας “σπειροειδή συνδετήρα με κάθετη σκέλη και μεταβλητό, προκαθορισμένο βήμα” • ∆οκοί και υποστυλώματα με καλύτερη συμπεριφορά σε σύγκριση με το παραδοσιακό σύστημα (έως και 30% ) • Μικρός όγκος κατά την μεταφορά (50εκ. για δοκό 6μ) • Σημαντική οικονομία υλικού (δεν υπάρχουν συνεχή άγκιστρα). Με το SPIREX επιτυγχάνεται μια μέση εξοικονόμηση υλικού από 10% έως 15%. • Μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου και κόστους συναρμολόγησης. Έως 3 φορές φθηνότερα σε σχέση με τους παραδοσιακούς συνδετήρες. • Απόλυτη ακρίβεια στον αριθμό των συνδετήρων σε δοκούς και υποστυλώματα, οποιουδήποτε σχήματος. • Αυξημένη περίσφιξη και πλαστιμότητα στα δομικά υλικά • Άρτια τεχνικά λύση για τον οπλισμό των κόμβων Για να γνωρίσετε περισσότερα: www.spirex.it Πριν αγοράσετε έναν “κοινό” τσερκαδόρο, ενημερωθείτε για το Spirex!

EX IR P S

:

ο συνδετήρας του μέλλοντος ! Σήμερα, η αυτοματοποίηση της διαδικασίας συναρμολόγησης γίνεται όλο και πιο δημοφιλής, διότι επιτρέπει μια μεγάλη μείωση του κόστους εργασίας και της μεταφοράς. Η SCHNELL, ως ηγέτης στις σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογίες, προσφέρει στους πελάτες της νέα συστήματα παραγωγής με υψηλά περιθώρια κέρδους.

H SCHNELL προτείνει 2 τεχνικές λύσεις: 1. SPIREX για την παραγωγή δοκών και υποστυλωμάτων 2. MULTIASSEMBLER για την συναρμολόγηση μεγάλων σχαρών σε μορφή επίπεδου ή λυγισμένου μανδύα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ-SERVICE-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 66 • ΛΑΡΙΣΑ Τ.2410 611163 • F.2410 621591 www.abcon.gr • almouchakis@abcon.gr

SCHNELL S.p.a. Via Borghetto 2 - Italy Tel +39.0721.878711 Fax +39.0721.8787330 www.schnell.it • sales@schnell.it

τεύχος 1ο /2011

SPIREX

MULTIASSEMBLER

55


ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ

συνδετήρων στις περιμετρικές δοκούς του ισογείου (Σχήμα 5). Πριν τη σκυροδέτηση της πλάκας της οροφής ισογείου τοποθετήθηκαν οπλισμοί στην άνω ίνα των περιμετρικών δοκών και συγκολλήθηκαν αναμονές των στύλων (Εικόνα 6). Μετά τη σκυροδέτηση της οροφής ισογείου ακολουθήθηκε η κλασσική διαδικασία κατασκευής της προσθήκης ορόφου με περιμετρικά τοιχώματα, υποστυλώματα και δοκούς (Εικόνα 7). Η επικάλυψη της οροφής της προσθήκης έγινε με μεταλλική στέγη με οροφή στο κάτω και άνω πέλμα του ζευκτού (χρησιμοποιείται η στέγη της οροφής ισογείου).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από τις τρεις λύσεις που διερευνήθηκαν και αναλύθηκαν καθώς και από τον σχεδιασμό και την κατασκευή των επεμβάσεων και της προσθήκης προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα: α) Μέσω της κατασκευής διπλού συνδετήρα στις περιμετρικές δοκούς υπάρχει η δυνατότητα για μελλοντική τοποθέτηση σημαντικής ποσότητας διαμήκους οπλισμού καθώς επίσης και η δυνατότητα μελλοντικής ολόσωμης σύνδεσης της πλάκας με τις υφιστάμενες δοκούς. β) Από την εξέλιξη των κανονισμών που ίσχυσαν από την δεκαετία του 1950 μέχρι σήμερα μία από τις αυστηρότερες σύγχρονες διατάξεις αποτελεί η καθιέρωση του συντελεστή ικανοτικής μεγέθυνσης “αCD” για τον έλεγχο των στοιχείων θεμελίωσης και των τάσεων εδάφους. Η μη κάλυψη του κριτηρίου αυτού οδηγεί στην ανατροπή ολόκληρου του σχεδιασμού που γίνεται σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς. γ) Με την εφαρμογή του κλασσικού τρόπου στατικής μελέτης οι πλάκες επιλύονται χωριστά από το χωρικό πλαίσιο. Όπως δείχνει το μοντέλο της πρώτης λύσης υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η πλάκα θα πρέπει να επιλύεται μαζί με το χωρικό πλαίσιο για τον ρεαλιστικό υπολογισμό της αναπτυσσόμενης έντασης σε κύρια δομικά στοιχεία όπως είναι τα εσωτερικά και περιμετρικά υποστυλώματα.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Σχήμα 5. Γενικά σχέδια και λεπτομέρειες όπλισης στην οροφή ισογείου

Αντισεισμικός Κανονισμός Οικοδομικών Έργων, Βασιλικό ∆ιάταγμα, Αθήνα, 1959. Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός “ΕΑΚ 2000”. ∆ 17α/141/3/ΦΝ 275, Φ.Ε.Κ. 2184 Β’ / 20 -12-1999, Αθήνα. Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος “ΕΚΩΣ 2000”. ∆ 17α/116/4/ΦΝ 429, Φ.Ε.Κ. 1329 Β’ / 6-11-2000, Αθήνα. Κανονισμός δια την Μελέτη και Εκτέλεσιν Οικοδομικών Έργων εξ Ωπλισμένου Σκυροδέματος, Βασιλικό ∆ιάταγμα, Αθήνα, 1954.

Σχήμα 7. Τελική άποψη του φορέα της πλάκας οροφής ισογείου και της προσθήκης.

Σχήμα 6. Λεπτομέρεια των αναμονών των συνδετήρων και συγκόλληση των αναμονών των κατακόρυφων δομικών στοιχείων.

56

τεύχος 1ο /2011


αποκλειστικά από την ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος κατηγορίας Β500C σε μορφή συμπαγούς κουλούρας Το πρόβλημα Στις παραδοσιακές κουλούρες (loose coil) χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, δεν υπάρχει η δυνατότητα περίσφιγξης των σπειρών και απόλυτης τακτοποίησης αυτών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα εναπομείνουσες διαμήκεις στρεπτικές τάσεις στο υλικό, με συνέπεια κατά την εκτύλιξη να προκαλούνται εμπλοκές, ακανόνιστα σχήματα συνδετήρων και τελικά χαμηλή παραγωγικότητα. Επίσης, οι κουλούρες αυτές έχoυν χαμηλή πυκνότητα, που σημαίνει ότι για δεδομένο βάρος, προκύπτει σημαντικός όγκος, με συνακόλουθη δυσκολία αποθήκευσης και προστασίας από την διάβρωση. Μία προβληματική “λύση” στο πρόβλημα αποτελούσαν στο παρελθόν οι κουλούρες ψυχρής διαμόρφωσης (stretching), με κύριο χαρακτηριστικό την χαμηλή ολκιμότητα και συνεπώς την αδυναμία ικανοποίησης των απαιτήσεων για χάλυβα υψηλής ολκιμότητας κατηγορίας Β500C.

Η λύση που προσφέρει η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ: SpoolEXTRA!

Εφαρμογές

Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των κανονισμών και έχοντας δεσμευτεί προς τον τεχνικό κόσμο και τους πελάτες της για την εφαρμογή τεχνικών βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας, αντιμετώπισε με ριζικό τρόπο το θέμα, με την εγκατάσταση και λειτουργία ειδικής γραμμής παραγωγής κουλούρας (SPOOLER LINE). Στην νέα γραμμή παραγωγής συμπαγούς κουλούρας (compact rebar coil), παράγεται ένα πρωτοποριακό προϊόν κατηγορίας Β500C, το SpoolEXTRA!, απαλλαγμένο από αυτά τα προβλήματα.

• Παραγωγή συνδετήρων ή/και συνδέσμων σύνθετης μορφής, με δυνατότητα κάλυψης των απαιτήσεων κάθε μελέτης. • Κάμψη και κοπή ευθύγραμμου οπλισμού.

Πλεονεκτήματα • Κατασκευή συνδετήρων οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχημάτων με απόλυτη επιπεδότητα. • Κατασκευή κλωβών εγκάρσιου οπλισμού, κάθε μορφής, γεωμετρίας και διάστασης με δυνατότητα πύκνωσης και αραίωσης στις αποστάσεις των συνδετήρων. • Άριστη ευθυγράμμιση λόγω παντελούς απουσίας διαμήκους στρέψης (torsion free). • Αυξημένη παραγωγικότητα. • Μείωση χρόνων τροφοδοσίας των μηχανών διαμόρφωσης. • Μείωση αποθηκευτικού χώρου. • Εκμηδένιση της φύρας κατά την κατασκευή. • Ελαχιστοποίηση προβλημάτων διάβρωσης.

Γεωμετρικά χαρακτηριστικά και βάρος Ονομαστική ∆ιάμετρος Βάρος κουλούρας Εσωτερική διάμετρος

8 έως 16 mm 1800 έως και 2500 κιλά 850 mm

Εξωτερική διάμετρος

1100 έως 1200 mm (ανάλογα με τo βάρος)

Ύψος κουλούρας

800 mm

Μηχανικές ιδιότητες Μέγεθος

Κατηγορία ποιότητας B500C (ΕΛΟΤ ΕΝ 1421-3)

Όριο διαρροής, Re (MPa)

≥500

Re,πραγματική/ Re,ονομαστική Λόγος της εφελκυστικής αντοχής προς το όριο διαρροής, Rm/Re

≤1.25 ≥1.15 ≤1.35

Συνολική επιμήκυνση στο μέγιστο φορτίο, Αgt(%)

≥7.5

Το SpoolEXTRA! της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ αλλάζει τα δεδομένα Η δυνατότητα πλέον απόλυτης τήρησης των κανονισμών όσον αφορά στον εγκάρσιο οπλισμό των δομικών στοιχείων είναι πραγματικότητα ακόμη και για τις πλέον απαιτητικές μελέτες και μάλιστα με τον παραγωγικότερο και οικονομικότερο τρόπο.


No 125 στην κάρτα υλικών


EUROBEND S.A. ADVANCED TECHNOLOGY PRODUCTS Η EUROBEND SA στοχεύει στην παροχή αξιόπιστων και οικονομικών λύσεων, στους πελάτες της και τους βιομηχανικούς κλάδους που υπηρετεί, μέσω της κατασκευής, καινοτόμων και τεχνολογικά προηγμένων, αυτόματων μηχανημάτων.

Στην επιτυχία του στόχου συμβάλουν: • Η πολυετής εμπειρία • Η συνεχείς επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού της • Η παροχή άρτιας τεχνικής υποστήριξης • Η ικανότητα στην κατασκευή μηχανημάτων ειδικών προδιαγραφών, ευέλικτων και προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις • Η έρευνα και ανάπτυξη νέων μηχανημάτων Τα μηχανήματά μας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στις παρακάτω βιομηχανίες και κλάδους / εταιρείες: • Βιομηχανίες συρματουργίας και εταιρείες επεξεργασίας σύρματος • Εταιρείες επεξεργασίας και διαμόρφωσης σύρματος ή σιδήρου κυκλικής διατομής • Βιομηχανίες και εταιρείες, παραγωγής και επεξεργασίας οικοδομικού σιδήρου • Βιομηχανίες παραγωγής πλέγματος • Κατασκευαστικές εταιρείες • Βιομηχανίες παραγωγής στρωμάτων

60

τεύχος 1ο /2011

Η EUROBEND SA είναι κατασκευάστρια αυτόματων: ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ για την παραγωγή πλεγμάτων κάθε τύπου από σύρμα λείο ή οικοδομικό, με εύρος διαμέτρων από Ø 2 έως 25 χιλιοστά. Με τροφοδοσία από ευθύγραμμες βέργες ή από κουλούρες. Τα συγκροτήματα των συγκολλητικών μηχανών αποτελούνται από επιμέρους αυτόνομα, κύρια και δευτερεύοντα συστήματα, τα οποία μπορούν και να προστεθούν αργότερα, αυξάνοντας το βαθμό αυτοματοποίησης. Συνέπεια είναι να μπορούμε να επιτύχουμε τον ιδανικό συνδυασμό παραγωγικότητας σε σχέση με το μέγεθος της επένδυσης για κάθε εταιρεία. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΜΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ για την παραγωγή δισδιάστατων ή τρισδιάστατων σχημάτων, από σύρμα λείο ή οικοδομικό, με εύρος διαμέτρων από Ø 2 έως 20 χιλιοστά. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται, οι πλήρεις σειρές αυτόματων μηχανών, για την παραγωγή συμβατικών, ή ειδικών οικοδομικών τσερκιών και καβαλέτων, καθώς και για την παραγωγή σχημάτων από σύρμα και ειδικών ελατηρίων.


ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ με μια ή Η EUROBEND SA είναι προσηλωμένη, στα διεθνή στάπερισσότερες γραμμές παραγωγής, με εύρος διαμέτρων νταρ ποιότητας, τις τελευταίες εξελίξεις στην προηγμένη από Ø 2 έως 40 χιλιοστά, για σύρμα λείο ή οικοδομικό. Οι τεχνολογία καθώς και στην συνεχή εξέλιξη του ανθρώπιευθυγραμμιστικές και κοπτικές μηχανές, της σειράς MELC, νου δυναμικού. Η εταιρεία ευρίσκεται μεταξύ των κορυκατασκευάζονται για να λειτουργούν απρόσκοπτα, τόσο φαίων ευρωπαϊκών εταιριών κατασκευής και εξαγωγής στην βιομηχανία του οικοδομικού σιδήρου, όσο και στην αυτομάτων (CNC) μηχανών επεξεργασίας παντός είδους συρματουργία, εξασφαλίζοντας τέλεια ευθυγράμμιση χω- μεταλλικής ράβδου. ρίς να πληγώνεται η επιφάνεια του σύρματος. Η ανάπτυξη νέων προϊόντων και η συμμετοχή σε προγράμΜΗΧΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗΣ Ή ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΟΛ- ματα της Ε.Ε. αποτελούν συνέχεια της παράδοσής μας στη ΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΚΑΜΨΗΣ σε ένα ή περισσότερα επίπεδα, ανάπτυξη νέας τεχνολογίας και συγχρόνως απάντηση στην για την παραγωγή δισδιάστατων ή τρισδιάστατων σχημάτων, ολοένα αυξανόμενη ζήτηση νεωτεριστικών μεθόδων και από σύρμα λείο ή οικοδομικό, με εύρος διαμέτρων από Ø 2 έως προϊόντων από τη βιομηχανία και τους καταναλωτές. 50 χιλιοστά και τροφοδοσία από ευθύγραμμες βέργες. Σήμερα η εταιρία κατέχει 10 Ελληνικά, 8 Ευρωπαϊκά και 5 ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙ- Αμερικανικά, ∆ιπλώματα Ευρεσιτεχνίας, ενώ άλλα 5 έχουν ΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, για την γρήγορη και με προδιαγραφές ανέγερ- κατατεθεί στα αρμόδια γραφεία των Οργανισμών Βιομηχαση κτιριακών συγκροτημάτων. νικής Ιδιοκτησίας της Ελλάδος, Αμερικής και Ευρώπης. ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, συμπληρωματικών στη λειτουρ- Από την ίδρυση της, η EUROBEND SA, τα τελευταία 15 γία των ανωτέρω, ή κατόπιν παραγγελίας. χρόνια έχει επιτύχει μία καθαρά ανοδική πορεία, με συνέ-

τεύχος 1ο /2011

61


πεια ο κύκλος εργασιών και οι πωλήσεις να έχουν μέση ετή- Η EUROBEND SA είναι μία εταιρία με υγιή επεκτατική σια αύξηση της τάξεως του 40%. Τόσον οι διεθνείς πολιτι- πολιτική και έχει την ικανότητα γρήγορης ανταπόκρισης, κοοικονομικές εξελίξεις, που δείχνουν σημάδια ανάκαμψης, τόσο στις ειδικές ανάγκες των πελατών, όσο και στην ενόσο και η μελλοντική σταθεροποίηση στην κατάσταση της σωμάτωση των τεχνολογικών εξελίξεων. Αυτό έχει σαν συελληνικής οικονομίας, μας επιτρέπει να ελπίζουμε σε ακό- νέπεια την επίλυση ιδιαζόντων προβλημάτων παραγωγής μη μεγαλύτερη επέκταση της δραστηριότητας της εταιρίας που αντιμετωπίζουν αρκετοί πελάτες και συνεπώς διευκοστην διεθνή και εγχώρια αγορά. λύνει την διείσδυση στις ξένες αγορές. Η δραστηριότητα της εταιρίας είναι στο μεγαλύτερο μέρος της καθαρά εξαγωγική. Οι εξαγωγές αποτελούν περισσότερο από το 90% του συνολικού κύκλου εργασιών και συμβάλλουν στην δυναμική ανάπτυξη της εταιρίας. Η EUROBEND SA έχει ενεργή παρουσία, με εγκαταστάσεις μηχανημάτων και αντιπροσώπους, σε περισσότερες από 40 χώρες, και στις 5 ηπείρους. Επιπλέον συμμετέχει στις μεγαλύτερες εκθέσεις του κλάδου στο εξωτερικό. Τουλάχιστον σε 8 εκθέσεις κάθε χρόνο, μεταξύ των οποίων είναι, η Interwire, η World of Concrete και η Wire Expo, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Wire Düsseldorf και η Bauma, στην Γερμανία, η Intermat, στη Γαλλία, η Construmat, στη Ισπανία, η SAIE, στην Ιταλία, η Big Five Show, στο Dubai, η Wire και η Construction, στην Ασιατική Ήπειρο, Βραζιλία, Μεξικό, Αυστραλία, κ.α.

62

τεύχος 1ο /2011

Όπως προαναφέραμε, η επιτυχία και η ευρεία αποδοχή των μηχανημάτων μας οφείλεται κυρίως, στον συνδυασμό ποιότητας και ευελιξίας στην παραγωγική διαδικασία, που παρέχουν, σε σύγκριση με αυτά του ανταγωνισμού. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η ευέλικτη τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας. Η ευελιξία στην παραγωγή, η γρήγορη ανταπόκριση και αντιμετώπιση προβλημάτων συμβάλλουν στην αξιοπιστία των μηχανημάτων μας και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη των πωλήσεων και της εταιρείας γενικότερα. Για την Ευρωπαϊκή και ιδιαίτερα την Ελληνική αγορά, η εταιρία μας έχει αναπτύξει, και προωθεί ειδικές σειρές αυτόματων μηχανών, συγκεκριμένα για την αγορά του οικοδομικού σιδήρου. Η αγορά περιλαμβάνει εταιρίες που δραστηριοποιούνται παραδοσιακά κυρίως με τη επεξεργασία οικοδομικού σιδήρου και συρματουργίες.


ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΛΩΒΩΝ

ΣΕΙΡΑ EASYWELD A4 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ & ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΛΩΒΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ∆ιάμετρος σιδήρου συνδετήρων: έως Ø12 χιλ. ∆ιάμετρος σιδήρου διανομής: έως Ø10 χιλ. ∆ιαστάσεις συνδετήρων: έως 2000 χιλ.

• Πλήρως αυτοματοποιημένη – βιομηχανική παραγωγή κλωβών ενίσχυσης σκυροδέματος. (∆ιεθνής πατέντα). • Οι συνδετήρες (τσέρκια), του επόμενου κλωβού, φορτώνονται, στον αυτόματο τροφοδότη, και κατά τη διάρκεια λειτουργίας της μηχανής. • Οι διανομές συγκολλούνται εσωτερικά του κλωβού, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του κλωβού. • Εξάλειψη της σπατάλης υλικού. • Συγκόλληση των συνδετήρων (τσερκιών) γίνεται με «προσθήκη υλικού» από 4 ρομποτικές (MIG) μηχανές συγκόλλησης. • Αυτόματη τοποθέτηση συνδετήρων (τσερκιών) στη θέση συγκόλλησης και συγκόλληση στις διανομές. • Προγραμματιζόμενο μεταβλητό βήμα (πύκνωσηαραίωση) συνδετήρων εντός του ίδιου κλωβού. • Οποιοσδήποτε τύπος κλωβού μπορεί να παραχθεί αυτόματα. • Μέγιστη ασφάλεια και προστασία του χειριστή λόγω της αυτόματης τοποθέτησης των συνδετήρων (τσερκιών) στις κεφαλές συγκόλλησης. • Πρότυπος σχεδιασμός λειτουργίας που μειώνει τους «νεκρούς» χρόνους κατά τη διάρκεια λειτουργίας. • Εργονομικός σχεδιασμός και φιλικό προς το χρήστη πρόγραμμα. • Ελαχιστοποίηση των χρόνων αλλαγής εργαλείων και διαμέτρων.

τεύχος 1ο /2011

63


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΝ ΝΕΔΡΙΑ Α ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Αναπτύξτε την επιχείρησή σας με την υποστήριξή μας

Η Εκδοτική Διαφημιστική Εταιρεία PREVIEW ADD δραστηριοποιείται 20 χρόνια στο χώρο των τεχνικών εκδόσεων, διαφημίσεων και συνέδριων, ενημερώνοντας τον τεχνικό κόσμο για τις εξελίξεις στον τομέα των μελετών, των κατασκευών και των τεχνικών έργων της χώρας. Δίνοντας το δικό της στίγμα με την πάντα έγκαιρη και έγκυρη τεχνική - επιστημονική ενημέρωση με τα περιοδικά της.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δαιδάλου 23, 163 41 Ηλιούπολη T 210.9945.593 • F 210.9945.525 e-mail info@previewadd.gr info@skyrodemanet.gr info@metalkat.gr web www.skyrodemanet.gr • www.metalkat.gr


Δαιδάλου 23, 163 41, Ηλιούπολη Τ 210 9945593, 210 9946150 F 210 9945525 ΕΠΩΝΥMΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

......................................................................................................................................................................

ΟΝΟMΑΤΕΠΩΝΥMΟ

.......................................................................................................................................................................

ΕΠΑΓΓΕΛMΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

κάρτα συνδρομής

ΠΟΛΗ ΤΗΛ

...................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. Τ.Κ. .....................................

...............................................................

Συνδρομή για 1 χρόνο (4 τεύχη)

FAX

...........................................................

e-mail

ΙΔΙΩΤΗΣ/ ΕΤΑΙΡΙΑ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ..............90€

ΦΟΙΤΗΤΗΣ ....................................35€

ΦΟΙΤΗΤΗΣ ....................................60€

ALPHA BANK: Αρ. Λογ. 135-00-2310017507

............................................... Υπογράψτε και στείλτε μας με fax στο 210 9945525 ή e-mail στο skyrodemanet@previewadd.gr την κάρτα συνδρομής και το καταθετήριο της κατάθεσης για την έναρξη της συνδρομής. • Η συνδρομή ακυρώνεται μόνο εγγράφως, το αργότερο έξι (6) εβδομάδες πριν από τη λήξη της, διαφορετικά ανανεώνεται αυτόματα για κάθε επόμενο χρόνο. • Τα στοιχεία σας είναι εμπιστευτικά, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς και δεν παραχωρούνται σε τρίτους. Διάβασα και αποδέχομαι τους όρους. ΗΜ/ΝΙΑ ..............................................................

Συνδρομή για 2 χρόνια (8 τεύχη)

ΙΔΙΩΤΗΣ/ ΕΤΑΙΡΙΑ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ..............50€

ΕΘΝΙΚΗ: Αρ. Λογ. 089/384199-52

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.................................75€

ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ................................................................................................

Δαιδάλου 23, 163 41, Ηλιούπολη Τ 210 9945593, 210 9946150 F 210 9945525 ΕΠΩΝΥMΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

......................................................................................................................................................................

ΟΝΟMΑΤΕΠΩΝΥMΟ

.......................................................................................................................................................................

κάρτα καταχώρισης

ΕΠΑΓΓΕΛMΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΤΗΛ

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. Τ.Κ. .....................................

...............................................................

FAX

...........................................................

e-mail

Τα στοιχεία σας κρατούνται εμπιστευτικά και σε καμία περίπτωση δεν δίνονται σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή σας. Χρησιμοποιούνται μόνο από την εταιρεία και για την χρήση που έχετε συμφωνήσει.

...............................................

Επιθυμώ να λάβω γνώση από εσάς για τις δυνατότητες διαφημιστικής καταχώρισης ή\και άλλης προβολής μέσω του περιοδικού σας ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ & ΧΑΛΥΒΑΣ (Υπογράψτε και στείλτε μας με fax στο 210 9945525 ή e-mail στο skyrodemanet@previewadd.gr την κάρτα ενδιαφερομένου για καταχώριση) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ...............................................................................

ΥΠΟΓΡΑΦΗ .....................................................................................

Δαιδάλου 23, 163 41, Ηλιούπολη Τ 210 9945593, 210 9946150 F 210 9945525 ΕΠΩΝΥMΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

......................................................................................................................................................................

ΟΝΟMΑΤΕΠΩΝΥMΟ

.......................................................................................................................................................................

ΕΠΑΓΓΕΛMΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

κάρτα υλικών 2011

No 130 στην κάρτα υλικών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

..................................................................................................................................................

Για να γίνει έναρξη της συνδρομής σας πρέπει να αποστείλετε ταχυδρομική ή τραπεζική επιταγή

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΤΗΛ

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. Τ.Κ. .....................................

...............................................................

FAX

...........................................................

e-mail

...............................................

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες για τις εταιρίες και τα υλικά\ υπηρεσίες που προσφέρουν σημειώνοντας με x τον κωδικό που αναγράφεται στις αντίστοιχες καταχωρίσεις. Υπογράψτε και στείλτε μας με fax στο 210 9945525 ή e-mail στο skyrodemanet @previewadd. gr την κάρτα υλικών με τις επιλογές σας. Η Preview ADD και το περιοδικό ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ & ΧΑΛΥΒΑΣ θα προωθήσουν τις προτιμήσεις σας στις αντίστοιχες εταιρίες προκειμένου να λάβετε από αυτές περισσότερες πληροφορίες ή να έρθουν σε επαφή μαζί σας. Αφήστε ένα έυλογο διάστημα 20 ημερών προκειμένου να εξυπηρετηθείτε.


ΤΙΜΗ: € 10

ΤΕΥΧΟΣ 1º | IANΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ & ΧΑΛΥΒΑΣ

Skyrodema  

Skyrodema, magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you