Page 1

XXII/7.

DÉL-PEST MEGYEI OTTHON AZ EGÉSZ ORSZÁGBAN! 2011. február 17.

W W W. S Z U P E R I N F O. H U

HIÁNYZÁS MIATT TÁMOGATÁS MEGVONÁS

INKUBÁTORRA GYŰJTENEK A POLITIKAI ERŐK

ányzása az ötven órát meghaladja, akkor a gyámhatóság kötelező erővel rendelheti el a támogatás megszüntetését. Ezzel együtt jár a védelembe vétel, azaz a kirendelt családgondozó. Háromhavonta vizsgálják felül a döntést, azt ellenőrzik, hogy a fiatal jár-e A gyámhivatal a tanárok jelzé- rendszeresen iskolába. se alapján indít eljárást, ezért az értesítés minden részlete A hivatal rendszeres gyermekfontos: miért hiányzik a gyer- védelmi kedvezmény esetén mek, milyen a szülők hozzáál- természetbeni folyósítást renlása, és van-e az iskolának ja- del el, és a pénz elköltésére vaslata. Az oktatási intézmény eseti gondnokot jelöl ki. tíz igazolatlan óra után értesíti A gyermeket, – ha veszélyeztea gyámhivatalt, amely először tettségét súlyosnak minősítik csak figyelmezteti a családot. – végső soron, ki is lehet emelHa a gyermek igazolatlan hi- ni a családból.

Szorosabb együttműködést, a politikai erők összefogását kezdeményezi a FIDESZ és a KDNP helyi alapszervezete. 250.000 Ft-os adománnyal gyűjtést indítottak el, melynek célja, egy babamentő inkubátor beszerzése. A berendezést a kórház közelében helyeznék el.

Idáig kilencven eljárást indított igazolatlan hiányzás miatt a ceglédi gyámhatóság. Az esetek többségében figyelmeztetésre került, 20-25 alkalommal viszont az iskoláztatási támogatást is felfüggesztették.

Már számos nagyvárosban található hasonló életmentő készülék, ahová akár anonim is berakhatják megtartani nem kívánt újszülöttjüket az anyák. Cegléden utoljára decemberben találtak halott csecsemőt, akkor egy szeméttárolóhoz hívták ki a rendőröket.

A gyűjtést indító két szervezet szorosan együtt kíván működni a család és a gyermekvédelem érdekében a többi társadalmi, politikai szervezettel, és várják az egyházak segítségét is. Cegléd város

polgármestere, Földi László, országgyűlési képviselőként pedig szorgalmazni fogja az örökbefogadás intézményének egyszerűsítését. Forrás: Vassily Kiadó, C.M.


2


2011. FEBRUÁR 17.

3


4

VÖRÖSKERESZT

DUÓ GALÉRIA

• Mozaikok és Kozmikus erotika az Aquarell Ho• február 22. 09.00-12.00 telben, Baán Katalin és Infineon Technologies Abonyi Maya kiállítása Cegléd, Ipartelepi út 3. • Tájélmények a Ceglédi Gyógy és Termálfürdő• február 22. 13.00-15.00 ben, Németh Ferenc fesITT Lowara Hungary Kft. tőművész kiállítása Cegléd Külső-Kátai út 3. Megtekinthetők 2011.02.28-ig.

VÉRADÁSI IDŐPONTOK:

CEGLÉDI SPORTCSARNOK ÉS LÉTESÍTMÉNYEI

CEGLÉDI VÁROSI TELEVÍZIÓ 2011.02.17. Csütörtök 18.00 HÍRADÓ - Friss hírek 02.17-02.23 csütörtök - szerda Ceglédről és a térség19.30 órai kezdettel ből minden hétköznap 02.19-02.20 szombat - vasár- 18.20 HÁTTÉR - Mi áll nap 16.00 órai kezdettel is. a hírek hátterében? 16 éven felülieknek! Minden hétköznap a SZERELEM ÉS MÁS Híradó után 18.50 MÚZSA - kulturális DROGOK magazin 19.20 PINOKKIÓ - a Patkós Irma Művészeti Iskola gyermekelőadása 19.55 HÁTTÉR - Mi áll a hírek hátterében? Minden hétköznap a Híradó után - ismétlés 20.15 HÍRADÓ - ismétlés

PATKÓS IRMA TEREM

19.55 HÁTTÉR - Mi áll a hírek hátterében? Minden hétköznap a Híradó után - ism. 20.15 HÍRADÓ - ismétlés 2011.02.22. Kedd 18.00 HÍRADÓ - Friss hírek Ceglédről és a térségből minden hétköznap 18.20 HÁTTÉR - Mi áll a hírek hátterében? Minden hétköznap a Híradó után 18.40 SPORTKÖZVETÍTÉS 19.55 HÁTTÉR - ismétlés 20.15 HÍRADÓ - ismétlés

• február 17. csütörtök 20.00 Pákozdi Hús Teremlabdarúgó Bajnokság • február 18. péntek "X"-Faktor Club Est • február 19. szombat 16.00 CKKSE - Hajdúböszörmény- bajnoki férfi ifjúsági kézilabda mérkőzés, 18.00 óra CKKSE - Hajdúböszörmény - NBI/B bajnoki 2011.02.23. Szerda férfi kézilabda mérkőzés 18.00 HÍRADÓ - Friss hírek • február 20. vasárnap egész nap Megajátszóház Ceglédről és a térség2011.02.18. Péntek • február 22. kedd 20.00 Pákozdi Hús Teremlabdarúgó ből minden hétköznap Bajnokság a Híradó után Színes, magyarul beszélő, 18.00 HÍRADÓ - Friss hírek Ceglédről és a térség- 18.15 SPORTHIRADÓ • február 24. csütörtök 18.30 Pákozdi Hús Teremlabda- am. romantikus vígj. (115 p) ből minden hétköznap rúgó Bajnokság friss hírek, eredméR.: Edward Zwick Sz.: Anne 18.20 HÁTTÉR - Mi áll nyek, interjúk a cegHathaway, Jake Gyllenhaal VÁROSI TEKEPÁLYA - CEGLÉD, TELEKI U. 10/A. a hírek hátterében? lédi sportéletből • állandó program: hétfő, péntek 17.00 Városi Bajnokság 02.17-02.23 csütörtök - szerda Minden hétköznap a 18.30 HOSSZABBÍTÁS szerda 16.30-19.30, vasárnap 08.30-11.30 "Forintos gurítás" 17.45 órai kezdettel Híradó után a ceglédi sporthírek Besorolás alatt! 18.50 VÁROSHÁZA - a tesháttere A KÖVETKEZŐ tületi ülés összefogla- 18.50 SPORTKÖZVETÍTÉS HÁROM NAP lója, politikai vitamű- 20.15 HÍRADÓ - ismétlés Színes, feliratos, amerikai sor - ismétlés thriller, (121 p) 19.55 HÁTTÉR - Mi áll 2011.02.24. Csütörtök R.: Paul Haggis, Sz.: Elizabeth a hírek hátterében? 18.00 HÍRADÓ - Friss híBanks, Russell Crowe Minden hétköznap a rek Ceglédről és a Híradó után - isméttérségből minden hétHUSZÁRIK ZOLTÁN TEREM lés köznap 18.20 HÁTTÉR - Mi áll 02.17-02.23 csütörtök - szerda 20.15 HÍRADÓ - ismétlés a hírek hátterében? 17.30 órai kezdettel Minden hétköznap a VISSZATÉRÉS-RETRACE 2011.02.21. Hétfő Híradó után Színes, magyar-román játék- 18.00 HÍRADÓ - Friss hírek Ceglédről és a térség- 18.50 GYÓGYÍR - egészségfilm, (98 p.) ügyi magazin ből minden hétköznap R.: Elek Judit Sz.: Kathleen 18.20 HÁTTÉR - Mi áll 19.20 KÖZBIZTONSÁG Gati, Philipp Zandén rendőrségi magazin a hírek hátterében? 02.17-02.23 csütörtök - szerda Minden hétköznap a 19.55 HÁTTÉR - Mi áll 19.30 órai kezdettel a hírek hátterében? Híradó után 02.19-20 szombat - vasárnap 18.50 ARCHÍV - múltidéző Minden hétköznap a 16.00 órai kezdettel is Híradó után - ismétmagazin NEW YORK, I LOVE YOU 19.15 187 - Pest megyében lés Színes, feliratos, francia-ameri20.15 HÍRADÓ - ismétlés élők magazinja kai romantikus film, (103 p) Adásismétlés minden hétköznap 9 órától. R.: Mira Nair Sz.: Kevin BaA HÍRADÓ online is megtekinthető a www.ctv.hu honlapon. con, Orlando Bloom A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!


2011. FEBRUÁR 17.

5 FELHÍVÁS TANKÖTELES KORÚ GYERMEKEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA TÖRTÉNŐ BEÍRATÁSÁRA A 2011/2012. tanévben álta- életévét 2011. december 31lános iskolai tanulmányaikat éig tölti be. megkezdő gyermekek beiratA beiratkozáshoz szükséges: kozása • a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, Cegléd valamennyi • a gyermek születési általános iskolájában anyakönyvi kivonata, 2011. március 21-én és 22• a pontos lakcímet igaén 8-18 óra között történik. zoló lakcímkártya, Tankötelessé válik az a • a gyermek egészséggyermek, aki az iskolába léügyi törzslapja, péshez szükséges fejlettséget • óvodai szakvélemény, eléri, és 2011. május 31-éig • TAJ kártya, betölti a hatodik életévét. A • kedvezményre jogosító szülő kérésére beíratható az a gyermek is, aki a hatodik dokumentumok másolata

(rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságot megállapító határozat, három vagy több gyermek esetén családi pótlékot igazoló szelvény, tartós betegséget igazoló szakorvosi papír). A beiratkozás nem jelent automatikus felvételt a választott iskolába. A felvételről vagy elutasításról szóló értesítés 2011.04.06-08. között vehető át abban az iskolában, ahová a jelentkezést beadták. Dr. Diósgyőri Gitta jegyző

LÁTOGATÁSI TILALOM

Dr. Pusztai Dezső főigazgaFARSANGI JÁTSZÓHÁZ tó, saját hatáskörében eljár2011. február 19. szombat va, az országos influenza jár10.00-12.00. vány miatt látogatási tilalmat Helyszín: volt Tiszti Klub rendelt el 2011.01.28-án. Az intézkedés a Toldy Fe- épülete renc Kórház - Rendelőintézet (Cegléd. Kossuth F. u. 1.)

alábbi osztályaira vonatkozik: • Szülészet-Nőgyógyászati • Csecsemő- és Gyermekgyógyászati osztály • Központi Anaesthesiológiai - Intenzív Terápiás osztály • Kardiológiai Örző

A rendelkezés visszavonásig érvényes

ÁLLATORVOS ÜGYELETEK 2011.02.19 - 2011.02.20. szombat-vasárnap Magán-állatorvosi ügyelet Cegléd, Ceglédbercel: dr. Konrád Alfréd 2700 Cegléd, Szekér út 06/20-210-0210

SPORTEREDMÉNYEK CEGLÉDRŐL ASZTALITENISZ Férfi NB I. 02.12 Restart-Szuperinfo CVSE I.- Budaörs 2I 15:3 Győztek: Kiss D. 4, Zakar K. 3, Molnár G. 3, Ecseki N. 3, illetve a Molnár-Ecseki és Kiss-Zakar (j.n.) páros Női NB I/B. 02.12. Restart-Szuperinfo CVSE II.- Postás SE II. 10:8 Győztek: Nagypál Cs. 3, Czvalinga D. 3, Tóth I. 3 illetve a Nagypál Cs.Czvalinga D. páros

BIRKÓZÁS Kozák István ezüst, a diák csapat bronzérme. Belgrád, Ljubomir Gedzsa kötöttfogású viadal. Helyet kapott a RESTART CVSE TS INTEGRÁL Birkózószakosztály két versenyzõje is. Kozák István a 60, Lõrincz Viktor a 74 kgos súlycsoportban. Lõrincz Viktor rögtön az elsõ fordulóban ki is fogta Varterez Szamurgasevet a Sydney olimpia bajnokát, aki 2-0, 7-0 arányban diadalmaskodott Lõrincz ellen. A bajnokot az elõdöntõben megállította a horvát Sztarcsevics, így Lõrincz nem került a vigaszágra. Kozák István, aki elõbb a bolgár Alexandrovot verte 2-1, 1-1

arányban, majd a görög Manulidisz felett diadalmaskodott 2-0, 7-0 -ra. Ezzel a két gyõzelemmel bejutott a döntõbe, ahol a szerbek kiválósága Davor Stefanek nyert 4-0, 6-0 arányban és szerezte meg az aranyérmet.

JUDO Ungvári Attila: Grand Slam ezüst Párizsból 81 ország 550 versenyzője lépett tatamira a Bercy sportcsarnokban. A magyar válogatott kiválóan szerepelt a tornán, két ezüst és két bronzéremmel. Nagyszerű szereplésből vastagon kivette részét a RESTART-CVSE 73 kg-os kitűnősége Ungvári Attila. Az ezüstérem így is fantasztikus teljesítmény, ezzel az eredménnyel és a két héttel ezelőtti Masters bronzzal fél lábbal már a londoni olimpia résztvevője. Idei második, felnőtt Országos Ranglista verseny, ami egyben a Magyar Köztársaság címért zajlott. A RESTART-CVSE csapata ezúttal tartalékosan állt fel. Az előző heti győzők közül a két Ungvári testvér ezúttal nem indult, míg Majer Tibor egy súllyal feljebb versenyzett, mivel ők már megszerezték az indulási jogot a budapesti Világkupára. Míg

Majer Tibor és Jánovszki Helga is a döntőig menetelt. Eredmények: Női 63 kg: II. helyezett Jánovszki Helga Férfi 66 kg: I. helyezett Ungvári Zoltán II. helyezett Majer Tibor 73 kg: V. helyezett Nagy Ádám

LABDARÚGÁS Pákozdi Hús Teremlabdarúgó Torna 2010-2011 Felsőház Revans - Pákozdi Hús 1-9 CFE - Mirror Fusion 2-4 Csemő - PFB Electric Hungary 2-15 Euro Petrol - Keverton 1-4 Alsóház Hungária Értékpapír - Pákó 2-2 Lesz Vigasz - Medosz 1-7 Bercelona - Fekete Macska 1-6 Showder Club - Kedvencek 2-3

CEGLÉDI ALKOTÓK

Program: • körmöcskézés • szövés Népi babakonyha! Sok gyermekméretű konyhai játékelemmel. Belépő: 500 Ft/ alkalom. Szervező: Détári Lukács Ágnes!

KOSSUTH MÚZEUM A Kossuth Múzeum állandó és időszaki kiállításai takarékossági okok miatt 2011. február 1-28 között zárva tartanak. Az intézményben ez idő alatt az ügyfélfogadás is szünetel. Info: 06-30/308-9983 kossuthmuzeum@pmmi.hu

GYÓGYSZERTÁRI ÉS ORVOSI ÜGYELET CEGLÉD Szent Anna Gyógyszertár, Kőrösi út 11. 02.17 Belvárosi Gyógyszertár, Szabadság tér 9. 02.18 Gyógyír Gyógyszertár, Rákóczi út 7. 02.19 Pingvin Patika, Múzeum u. 2-4. 02.20 Schulek Gyógyszertár, Kőrösi út 51. 02.21 Rákóczi Gyógyszertár, Teleki u. 14. 02.22 Tömörkény Gyógyszertár, Rákóczi út 51-53. 02.23 Felnőtt orvosi ügyelet, Cegléd, Kossuth F. u. 17. 53/311-200. Gyermekorvosi ügyelet, Cegléd, Kárpáti A. u. 9. 53/311-994.

KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR • JÁNOS VITÉZ 2011. február 18-án (pénteken) 19.00 órakor a színházteremben János vitéz daljáték két felvonásban, a Tihanyi vándorszínpad vendégjátéka. Jegyár: 3.500 Ft, 3.200 Ft. Csoportos diákkedvezménnyel 2.000 Ft. (10 főtől)

• HAMUPIPŐKE "Szivárvány" Színházi hétvégék családoknak. 2011. február 19-én (szombaton) 15.00 órakor a színházteremben. Zenés mesejáték. Jegyár: 900 Ft, helyszínen: 1.100 Ft.

• MI LESZ VELED, VILÁG? Február 21-én (hétfőn) 18.00 óra "B" épület. Hogyan tovább? Mi következik...? Információ: Kormos Tivadar 06/306643-262. Az előadás ingyenes.

• SÜSÜ A SÁRKÁNY

Február 23-án (szerdán) 10.00 és 14.30 órakor a színházteremben. Süsü a sárkány zenés mesejáték. a Komáromi NB II felkészülési mérkő- Jókai Színház vendégjátéka. Szólójegy: 900 Ft. A bérlet zés ára: 2300 Ft. A hatodik felkészülési mér• ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL kőzését is megnyerte a Ceg2011. február 26-án (szombat) 10.00-12.00 óráig a Gyerlédi VSE. Ceglédi VSE - BKV NB- mekkönyvtárban. Program: A róka meg a kiskakas - bábelőadás, kézműves foglalkozás, diafilmvetítés. II-2-0 Gólszerző: Medgyesi (2) 2700 Cegléd, Kossuth tér 5/a., 53/505-040, cegledi.muvkozpont@t-online. A sporteredményekről bővebb a www.dpmsz.hu oldalon olvashatnak

hu, Jegypénztár nyitva tartás: hétfő: zárva, kedd - csütörtök: 09.00-13.00 és 15.00-18.00, péntek: 09.00-13.00 és 15.00-17.00. Színházi előadások alkalmával, kezdés előtt egy órával.


6


2011. FEBRUÁR 17.

7

A járdaszegélyek eltávolítása tehetné biztonságosabbá az utakat... Érdekes tanulmánnyal álltak elő a newcastle-i egyetem professzorai. Úgy gondolják, hogy az utak mellől a járdaszegélyek eltávolítása nagy mértékben hozzájárulhatna ahhoz, hogy biztonságosabb legyen a közlekedés. Indoklásuk szerint, a balesetek egyik fő okozója, hogy a sofőrök unatkoznak a volánnál, túlzottan biztonságban érzik magukat és ez sarkallja őket veszélyes manőverekre, illetve gyorshajtásra. Véleményük szerint, amennyiben eltávolítanák a járdaszegélyeket, a vezetők úgy éreznék, mintha a gyalogosok az autók között sétálnak, így önkéntelenül jobban kéne figyelniük, és nőne a koncentráció is. Ez pedig szerintük kevesebb balesethez és kevesebb gyorshajtáshoz vezetne.

biztonságérzetet az autóban ülve, mintha a járókelők egy másik szinten az autótól elzárva közlekednének. Ez persze nem igaz, hiszen egy szegély senkit sem fog megvédeni, ha baj van.

A járdaszegélyek eltávolítása persze más típusú veszélyeket hordoz. Például egyes gyalogosok, mint a gyerekek, akik még nem fogják fel a kockázatot teljes mértékben, könnyebben lépnének az autóknak fenntartott területre, és egy kisebb sebességnél, mondjuk csúszós úton elszabaduló jármű is nagyobb kárt okozhatna. Épp ezért nem Elsőre furcsa ötlet, de ha be- valószínű, hogy valaha a gyalegondolunk a járdaszegély korlatba ültetnék a tudósok valóban nyújt egyfajta hamis javaslatát.


8 INGATLAN ABONYBAN eladó 3 szoba + nappalis összkomfortos családi ház . Ir ányár : 4 ,2 MFt É rd ek lõd n i: 06-70/940-5 766

CEGLÉD belvárosában elad ó k . 0 6 -2 0 / 9 3 9 - 0 1 0 1

üzletek

ÚJSZILVÁSON 553nm-es háromszintes, 1989-ben épült, v ál l alkozásra i s a lk a lm a s ön á lló ház 998nm-es telken áron alul s ürgõsen eladó. IÁ:15 MFt. 06/ 20996-37 08

CEGLÉDEN Béke utcában kertes ikerház mindkét fele eladó. E g y enk é n t 1 0 0 n m , a m e r i k a i t í pus ú konyha, nappali, 2,5 szoba, 2 fürdõszoba, garázs. Iá:16,9M Ft/ d b . 0 6 -3 0 / 4 5 6 - 1 1 6 8 C E G L É D b e l v á r o s á ba n l i f t e s há z b an 1 . e me l e ti 8 3 m 2 - e s k é t é s f é l szob á s p l u s z é t k e z õ s l a k á s 1 9 , 9 MFt-os irányáron eladó. 06- 20 / 9 7 7 -5 5 98 CEGLÉD belvárosában új építésû 46 m2-es társasházi lakás 9,9 MFt-os irányáron eladó. 06- 20 / 9 3 9 -0 1 01

CSALÁDI ház négyzetméter-es./ 345- 3812

eladó /75 Tel.: 06-20-

FELÚJÍTANDÓ 3 szobás családi házat cserélnék lakásra. 06/53316- 679 CEGLÉDEN 10.000 m2-es telek e la dó . 3,9 m. 06/ 20- 558- 8882 CEGLÉDEN Batthyány u-ban elsõ emeleti, 62 nm-es társasházi inga t la n ga rá zzsa l e la dó . 06/ 309676- 163 CEGLÉDEN Szent Imre herceg utcában 52m2-es, I.emeleti, 2 szobás lakás eladó. 06/30-6828391 ÚJ VÁ ROS ON 2 szo bá s c sa lá di há z e la dó . Á r:4,5 MF t . K é szpé nz plusz részlet. 06/20-384-8878, 06/ 20/ 550- 2750 BEK ÖL TÖZHETÕ 2 szo bá s c sa lá di ház eladó Cegléden. 06/70-4011933 CEGL ÉDEN 2 szo bá s, 1 e m- i e gye di fûtéses lakás eladó. 06/70-6057475

1 E M E LE T I 1 s z ob ás l akás el ad ó. 06 / 2 0 -4 6 9 -7 9 1 9 FARMOSI 180 nm-es kétszintes családi ház 10 millióért eladó. 06 / 2 0 -9 8 2 -3 6 6 8 A USZ T RI ÁH O Z köz el , Kap u v ár t ól 1 2 k m -r e, G y ór ób an 1 0 0 n m -es t ég l aház , ös s z köz m û v es , 1 . 8 6 3 n m -es t e l ken el ad ó! Ár : 4 , 4 M Ft . T el . : +36-20/384-5524, +36-30/351153 2 . 35 NM-ES lakás eladó, hasonló értékû kertes házra cserélhetõ. 06 / 3 0 -6 6 1 4 -0 0 0 ELAD Ó T i s z aal p ár on 4 5 m 2 -es ker tes ház garázzsal, gázfûtéssel. 06 / 3 0 -3 5 1 -5 6 1 6 K O SSUT H F. u . 3 1 . al at t p an el l akás e la d ó. 0 6 / 3 0 -5 9 5 -6 2 4 9 TÁN CSI CS M . ú t 2 al at t 6 2 n m -es 2,5 szobás panellakás eladó. IÁ:8,5 MFt. 06/30-9381-595, 06 / 3 0 -2 1 8 5 -3 9 6 CE G LÉ D E N Sz ü r et u -b an 3 s z ob ás családi ház melléképületekkel, 14 4 0 n m -es t el ken el ad ó. I Á: 5 , 5 MF t . 0 6 / 3 0 -4 7 6 -4 2 8 2

CEGLÉD, Vörösmarty tér 1. szám alatti (volt iskolaépület) eladó. É rd ek l õ d n i : 0 6 / 3 0 / 9 1 6 - 8 3 1 7

M E G ÉR I ! J e l e n l e g i s m ûk ö dõ , j ó l bevezetett zöldség-vegyesbolt és cukrászda hûtõházzal, pincével, nagy udvarral, új állapotban, a Bükk-hegység lábánál, Szilvásváradtól 10 km-re, Dédestapolcsányban, családi okok miatt ár on a l u l s ü rg õ s e n e l a dó . Á r : 1 3 . 7 M Ft ( a z i n g a t l a nt 2 0 . 0 M F t - r a b ecsü l té k ) . F o t ó t k é r é s r e k ül dö k ! É rd : 0 6 / 3 0 -2 9 0 - 8 2 2 5

C E G L É D k ö z e l i , s z i l á r d út ho z k ö z e l c sen d e s h e l y e n 3 0 nm á l l a ndó a n lakh a tó té g l a h á z , 5 0 nm m e l l é k ép ü le tte l , g y ü m ö l cs f á s , s z õ l õ s k e r t , b or ás z a ti b e re n de z é s e k k e l e l a dó . Villany , v í z v a n . I Á : 2 , 2 MF t . 0 6 / 5 3 312- 0 1 8 , +3 6 / 3 0 - 3 0 9 - 8 6 6 0 C E G L É D , S z e n t I . h út i 8 . e m - i , er kély e s , 5 4 n m - e s l a k á s j ó á l l a p ot b a n a l e g tö bbe t í gé r õ ne k e l a dó . IÁ:5,8 M ft. 0 6 / 2 0 - 9 2 4 2 - 8 6 6 4 HA 25 AK/Ha szántó eladó Cegléden (Kecskéscsárda) 06/53 / 3 1 7 -3 1 3 , 0 6 / 2 0 / 4 6 1 - 6 5 0 5 CEGLÉDEN 75 nm-es ház eladó 1550 nm telekkel. IÁ:7,7 MFt. 06/30 -5 0 4 -6 7 2 0

CE G LÉ D E N Cs u t ak K. u . 2 8 . al at t i i n g at l an el ad ó. 0 6 / 2 0 -2 8 4 -0 1 4 0 BERETTYÓÚJFALUBAN kétszobás, összkomfortos, téglaépítésû, gáz+vegyestüzelésû családi ház, m el l ékép ü l et ekkel ár on al u l el ad ó, v ag y c eg l éd i c s er e ér d ekel . É r d : + 3 6 -2 0 / 3 1 8 -3 5 4 9 CE G LÉ D b el v ár os áb an 7 0 m 2 -es , 2 s z ob ás c s al ád i h áz 4 0 0 m 2 -es t el ken el ad ó. 6 , 5 m Ft , 0 6 / 2 0 -5 5 8 8882

SÜRG Õ SE N el ad ó Ceg l éd en két s z ob ás , er kél y es p an el l akás , j ó ál l apotú, azonnal beköltözhetõ. 0 6 / 3 0 -5 6 5 -2 7 3 7

CEGLÉDEN a Búvár utcában 250nm-e s , fe l új í t á s r a s z o r ul ó c s a lád i há z e l a d ó . + 3 6 / 5 3 / 3 1 2 - 8 9 5

TANYA eladó Cegléd, Ugyer VI. d - b en , h a s z o n á l l a t o t be s z á m í t unk . 06/20 -2 1 8 -4 9 7 3

CEGLÉDEN 90 m2-es, 4 szobás családi ház, 920 m2-es telken el ad ó. 5 , 9 m , 0 6 / 2 0 -5 5 8 -8 8 8 2

E LAD Ó ál l om ás h oz köz el Rákóc z i ú t i t ár s as h áz b an 3 . em -i 6 8 n m , 3 szobás+erkélyes+tárolós lakás b eép í t et t b ú t or okkal . I Á: 1 2 , 5 M Ft . 0 6 / 3 0 -7 5 7 -7 6 7 2

C E G L É D I v a s ú tá l l o m á s ná l 2 , 5 s z o b ás la k á s + g a r á z s e l a dó . I Á : 9 + 1 , 5 M Ft . 0 6 / 3 0 -9 4 7 7 - 4 1 0

MÁSFÉL szobás panellakás C eg lé d e n e l a d ó . I Á : 6 , 9 MF t . Te l : 06/30 -9 6 5 2 -3 6 7

CEGLÉD központjában tégla építésû társasházban 57 nm-es l akás 1 4 n m -es g ar áz z s al el ad ó 1 7 M Ft i r án y ár on v ag y ér t ékeg y ez t etéssel ceglédi vagy albertirsai c s al ád i h áz r a c s er él h et õ. 0 6 / 2 0 9 5 8 3 -4 5 9

H ÁZ el ad ó a Kór h áz és az Ál l om ás köz öt t . I p ar i ár am , s ok m el l ékép ü l et v an . 0 6 / 3 0 -3 4 5 -7 4 0 6 , 0 6 / 5 3 3 1 6 -0 3 5

CSEMÕ-Zöldhalom I. d-ben hobi elad ó . 0 6 / 7 0 -3 2 3 - 5 2 5 1

T ÖR TE L E N fõ ú t v o na l m e l l e t t , f e l ú jít ott, 2 s z o b á s cs a l á di há z e l a dó . 06/30 / 5 5 5 -6 9 2 8

T ÁP I Ó SZ Õ LÕ S b el v í z m en t es r és z én a f õú t on m ag as al ap ú 8 0 n m -es komfortos 2 szobás családi ház el ad ó 5 , 8 M Ft . 0 6 / 7 0 -2 2 5 -1 5 9 9

CE G LÉ D E N , N ef el ej c s u . 1 3 . s z ám al at t ú j , i g én y es ép í t és û c s al ád i h áz el ad ó. 0 6 / 2 0 / 3 2 0 -8 9 -7 2 .

47 NM a l a p te rü l e t û + ga l é r i á s , be l v ár os i l a k á s i gé ny e s e k ne k e l a dó , vállalkozás céljára is alkalmas. C salá d i h á z c s e r e é r de k e l . I Á : 1 2 M Ft . 0 6 / 2 0 -2 4 2 - 5 5 6 6

C E G L É D E N h á z e l a dó a K i s f a l udy u t cáb a n . É r d . : 0 6 / 2 0 / 9 6 1 5 - 0 6 8

KÉ T g en er ác i ós c s al ád i h áz ár on al u l s ü r g õs en el ad ó, c s er e i s ér d ekel . 0 6 / 7 0 -4 0 2 -7 6 8 9

CE G LÉ D E N 1 1 0 n m -es g áz f û t és es családi ház eladó. IÁ:15,5 MFt. 0 6 / 3 0 -9 9 3 -8 8 6 9 , 0 6 / 2 0 -4 6 3 -4 2 7 5 CEGLÉDEN 55 m2-es, 2 szobás, erkélyes lakás eladó. 5,9 m, 0 6 / 2 0 -5 5 8 -8 8 8 2 CE G LÉ D b el v ár os áb an 4 5 m 2 -es , gázfûtéses lakás eladó. 6,9 m, 0 6 / 2 0 -5 5 8 -8 8 8 2

EL A DÓ Ce glé de n 2+1 szo bá s t e lje se n f e lújít o t t há z. 06/ 20- 410- 1818 EL A DÓ Ce glé de n 33 nm- e s, e gyszo bá s, a la c so ny re zsijû, ré szbe n felújított panellakás. 06/30-2505149

HO BBI el ad ó az Ö r eg s z õl õb en 6 0 0 n-öl t el ken , ki s ép ü l et t el . 0 6 / 2 0 95 1 -8 3 2 4 CEGLÉDEN 770 nm telken ház lebontásra, felújításra eladó. 06 / 2 0 -3 5 6 -0 0 8 1

CEGLÉDEN vasútállomás közelébe n, t á rsa shá z a la t t i ga rá zs e la dó . IÁ :1,7 MF t . 06/ 30- 209- 9796

CE G LÉ D E N 1 0 0 m 2 -es , 3 + n ap p al i s családi ház 650 m2-es telken e la d ó. 1 2 , 9 m , 0 6 / 2 0 -5 5 8 -8 8 8 2

CEGLÉDEN, 2. em-i 2 szobás pa ne lla k á s e la dó . Érd: 06/ 70- 3148045

S Z ABAD SÁG t ér i Av an g ar d e h áz b an 2. em el et i 3 s z ob ás l akás el ad ó. Irá n y ár : 1 4 M Ft 0 6 -2 0 / 4 6 7 -1 1 -7 7

CEGLÉDEN 1,5szobás igényesen f e lújít o t t 1e m- i la k á s e la dó . Á r:7,4 Mf t . 06/ 20- 359- 7255

CE G LÉ D T án c s i c s M . u t c áb an 2 , 5 szobás, 3. erkélyes lakás eladó illet v e ker t es c s al ád i h áz c s er e i s é rd ekel . 0 6 / 3 0 -6 3 5 -6 6 -0 2

A L BERTIRS Á N 120 m2- e s, 3 szo bá s c sa lá di há z, 600 m2- e s t e lk e n e la dó . 18,9 mF t , 06/ 20- 558- 8882 DÓZSA György utcában 98nm-es há z gá zo s, ve gye st üze lé sû e la dó . IÁ :12 MF t . 06/ 30- 622- 3978 CEGL ÉDEN vá ro sk ö zpo nt ba n sa ro k telken felújítandó ház eladó, gépjármû csere érdekel. 06/70337- 4907

TÁRSASH ÁZ I l akás 7 5 n m , 2 M + üg y v éd i köl t s ég , s ü r g õs en el ad ó. 06 / 3 0 -9 8 1 -7 6 0 4 CE G LÉ D E N a Sp ár m el l et t 2 , 5 s z obás erkélyes panellakás eladó. 06 / 7 0 -2 8 4 -5 3 5 4 CE G LÉ D E N 6 4 m 2 -es , 1 + 2 f él s z obás , g áz f û t és es l akás el ad ó. 8 , 9 m, 0 6 / 2 0 -5 5 8 -8 8 8 2

CE G LÉ D E N ép í t és i t el ekek el ad ók. 630 m2 - 900 m2. 06/20-5588882 E LAD Ó Ceg l éd en v ár os köz p on t b an 6 2 n m -es 2 . em -i , er kél y es , f el ú j í t ot t l akás . I Á: 8 , 5 M Ft . 0 6 / 2 0 -2 5 6 5745 ELADÓ Cegléden, Rákóczi úton ál l om ás köz el i , 2 . em el et i , 2 s z ob ás , g áz f û t és es , p ar ket t ás , er kél y es , ös s z kom f or t os , p r i v át kam rás, szép lakás, téglaházban, u d v ar i koc s i b eál l óv al . 0 6 / 3 0 -5 4 4 2390 CE G LÉ D Rákóc z i ú t on 1 em -i 5 5 n m -es t ég l al akás s aj át t u l aj d on ú t ár ol óv al el ad ó. I Á: 7 , 7 M Ft . 0 6 / 2 0 4 3 5 -9 9 2 8 SÜRGÕSEN eladó Cegléden 1,5 szobás kis ház építési l eh et õs ég g el . 0 6 / 3 0 -4 5 4 -3 2 8 5 PILIS, Bárószõlõben félkomfortos p r és h áz el ad ó. Ár : 1 , 6 M Ft . 0 6 / 7 0 3 0 5 6 -9 0 8 E LAD Ó M ú z eu m u . -b an 2 . em el et i 76 m2 -es 2,5 szobás+étkezõs, er kél y es , p ar ket t ás , kl í m ás j ó ál l apotú téglaépületi lakás. Iá: 12.900.000,-Ft Érd.: 06-20-4315033

INGATLAN VÉTEL CE G LÉ D E N é s Pe st Me g y é b e n e la d ó i n g at l an oka t k e re se k . 06/30- 2541 2 2 5 , 0 6 / 30- 520- 4512 CEGLÉD és környékén szántót, er d õt ker e se k ! 06/20- 558- 8882 KERESEK Albertirsán 5 millió Ft kör ü l i c s a lá d i h á za t, la k á st, n y a ra l ót , t an y át. 06/70- 389- 7706

KIADÓ ABO N Y BAN k ia d ó h o sszú tá v ra 3 s z ob a ös s zk o mfo rto s csa lá d i h á z. É r d ekl õd ni: 06- 70/940- 5766 SORHÁZI lakások igényeseknek, (c s al ád os o k n a k , d iá k o k n a k ) h o szs z ú t áv r a k ia d ó . 06/30- 943- 7391 CEGLÉDEN a Teleki utcában 33 m2-es üzlethelyiség kiadó. 06- 20/977 -5598

ÜZ LE T , i ro d a , g a rá zs Ce g lé d e n a Teleki utcában kiadó. 06/209 3 4 3 -5 2 0 ALBÉ RLE T k ia d ó Ce g lé d e n ! 2 szo bás 65 m2-es, egyedi központifûtésû, alacsony rezsiköltségû, bútorozatlan, igén y es l akás k ia d ó , zá rt u d v a r h a sználattal! Közös költség nincs! 5 5 . 0 0 0 Ft /h ó + re zsi. É rd e k lõ d jö n a 0 6 / 2 0 / 9 8 90- 261- e s szá mo n . ÚJ ÉPÍTÉSÛ, 40m2-es üzlethelyiség kiadó Cegléden, A lkot mány utcá ba n, (Föl dhi va ta l mellett) Érdeklõdni: 06-70/7758294.

KI AD Ó g ará zst k e re se k a z á llo má s kör n y ékén. 06/70/378- 8600 2 , 5 SZ O B ÁS, ú j é p íté sû csa lá d i ház, Nyársapát központjában, h os s z ú t á v ra , h a v i 40. 000 F t- é rt kiadó. Érdeklõdni: 06/70/3641022 TANYA kiadó Ugyer IV. d-ben, (Ugyeri illetve Mizsei útról is m eg köz el íth e tõ ) 15. 000 F t- é rt, v íz, villany, fürdõszoba van. 06/706 2 6 2 -9 7 2 CE G LÉ D E N k e rte sh á z ü zle th e ly sé g gel számlaképesen több évre ki ad ó. 0 6 /30- 961- 5492 CEGLÉDEN sörözõ 0 6 / 7 0 / 3 2 5- 8848

kiadó.

CE G LÉ D E N 2 szo b á s la k á s k a u ció v al ki ad ó. 06/53/313- 177 ÜZ LE T Ceg lé d e n , Kõ rö si ú t e le jé n ki ad ó. 0 6 /30- 716- 7937 KERTVÁROSBAN kétszintes, kand al l ós c s alá d i h á z g a rá zzsa l ig é n y es n ek kia d ó . 06/70- 216- 3554 SZ É CH E N YI ú to n fö ld szin ti, 3 szo bás, gázfûtéses lakás kiadó. 0 6 / 7 0 -2 1 6 - 3554 KI AD Ó h ely isé g e k iro d á n a k , szo lgáltatásnak kialakítva Cegléden b el v ár os b an . 06/30- 495- 1284 BÚT O RO Z O T T , fe lsze re lt, 2 szo b á s, g áz os l aká s k ia d ó . Mu n k á so k n a k i s . 0 6 / 2 0 / 290- 7425


2011. FEBRUÁR 17.

9 3 SZ O B A ö s s z k o m f o r t k i a dó , k ül ö n bejáratú, Cegléden. 06/20-2819177

TURI-DURI Angol-Holland használtruha üzlet nyílt Cegléden a Kőrösi út 26. számban.

CEGLÉDI mûködõ Sörözõ eladó vag y k i a d ó . 0 6 / 3 0 - 6 1 0 - 0 4 5 4

4 RÉS ZBÕL á lló sze k ré nyso r e la dó . Te l: 06/ 53- 372- 119

BÚTOROZOTT szoba, fürdõszoba, konyha használattal kiadó egyed ü láll ó n a k k ü l ön be j á r a t t a l . C e gl é d 06/30 -6 2 1 -0 9 54

ELADÓ üveg ebédlõasztal, nõi kerékpár, régi Singer varrógép. Érd: 06/ 70- 525- 9589

2,5 SZ O B Á S l a k á s k i a dó . 0 6 / 7 0 391- 7 5 9 6

A K Á C é s t ö lgy hulla dé k , ha sít o t t t ö lgy- bük k é s va st a g a k á c t ûzif a megrendelhetõ. Mezei Tamás. 06/ 30- 9817- 519, 06/ 53- 708- 234

IGÉNYESEN felújított, alacsony r ezsij û , e g y s z o b á s , bút o r o z o t t , f e l szerelt lakás kiadó. 06/20-3640284 EGYSZOBÁS lakás kiadó. 06/30846- 8 0 9 3 Ú JR A C e g l é d b e l vá r o s á ba n k e r t e s családi ház (2 szoba+ étkezõ) nagy udvarral, autóbeállási leh et õ s é g g e l , ho s s z ú t á vr a k i a dó . 06/20 -9 4 3 9 -2 66 SZOLNOKI úton 1 szobás lakás kiad ó . 0 6 / 3 0 -2 9 1 - 0 1 6 4 ZUGLÓBAN, Bonyhádi utcában egyszoba összkomfortos lakás albérletbe kiadó. Érdeklõdni: 06-20/5 634-3 62

CEGLÉD belvárosában 60 nm-es t ég laé p í té s û l a k á s k i a dó . 0 6 / 2 0 221- 7 7 6 4 B E LVÁR O SB AN 1 5 nm - e s he l y i s é g ü zletn e k v a g y i r o dá na k k i a dó . Te l : 06/20 -4 4 7 -8 9 90

ADÁS-VÉTEL P4-es számítógépek kompletten eladók. Ingyenes házhozszállítás m eg o l d h a tó . Á r : 1 6 . 0 0 0 - 2 2 . 0 0 0 F t . 06/30 -3 2 2 -1 3 33 K ÖNY V E KE T , h a ngl e m e z t , f o l y ó i r a t okat , k é p e s l a p o t , j á t é k o t , ó r á k a t , h ag y a té k o t g y û j t õ v á s á r o l . 0 6 / 2 0 316- 3 2 2 0

VEGYES

CS ÍRA MÁ L É, sült t ö k , t ö k go lyó , t ö k sa lá t a , c sírá zt a t o t t é t k e zé si ma gva k , t e lje s k iö rlé sû t ö nk ö ly- ro zsliszt , sá rga ba ra c k dzse m k a pha t ó a ceglédi piacon. Információ: 06/ 53- 312- 436 VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket, élhajlítót, fúrót, gépsatut, üllõt, CO hegesztõt, dinamót, mûszerész esztergát, kompresszort, esztergakéseket. 0670/6245475

V AS TA G akác 2150, vékony akác 1 750, t ölgy és bükk 1900, vegyes f a 1450. 06/70- 275- 5594

TÛZ I FA kam i on t ét el b en 1 . 5 0 0 . -/ q . kizárólag keményfa (bükk, gyertyán, tölgy, ez nem gally) Érd: 06 / 3 0 -4 8 8 -1 8 0 8 EX T RA j ó m i n õs ég û (an g ol ) h as z nál t r u h a n ag y t ét el b en el ad ó. T el : 06 -7 0 -5 5 0 -3 5 8 5 .

M I N D E N FÉ LE ü z em kép t el en j ár m û v et m eg v ás ár ol ok (t eh er g ép koc s i t i s ), f or g al om b ól ki v on ás s al . 2 3 Ft / kg . 0 6 / 2 0 / 3 2 0 -3 7 4 5 M T Z -5 0 -5 5 0 , 5 5 2 -8 0 -8 2 -es t ker esek bármilyen állapotban, készpénz fizetéssel 800 eFt-ig. 0 6 3 0 / 3 3 6 0 -4 3 3 E RE D E T I SÉ G V I Z SG ÁLAT , au t ós z er el és ! Köt el ez õb i z t os í t ás ok. D es z t i l láltvíz, akkumulátorok. Cegléd, P es t i ú t 1 1 4 . 0 6 -2 0 / 9 1 3 7 -4 3 7

VÁGOTT akác tûzifa oszlopok, ge re nda t e rme lõ t õ l e la dó k . 06/ 30266- 0118

ELAD Ó kör b ál ás l u c er n a, s z én a és búza, szalma, köles, kukorica, bú z a. 0 6 / 3 0 -9 9 8 3 -6 8 1

K UK ORICA , búza , á rpa , na pra f o rgó , zab eladó. Házhozszállítással is. Te l: 06/ 30- 998- 8941

FEDETT helyen tárolt, körbálás lucer n a el ad ó. Rakod ás s al , s z ál l í t á s s al i s . 0 6 / 2 0 / 3 2 5 4 -0 0 4

KE RE SE K r ég i Fi at 5 0 0 -as t okm án y okkal r en d el kez õt 1 0 0 . 0 0 0 f t -i g . 0 6 / 3 0 -2 6 0 5 -3 9 5

VÍZ-gáz-központifûtés, szerelés ol c s ón , g a ra n ciá v a l. 06/20/9614104

AKÁC fûrészpor eladó. 500 Ft/q Cegléden. UI: akác hulladékfa meg r en d el h et õ. 0 6 / 2 0 -4 9 4 -1 0 7 9

1 9 8 6 RE N AULT 9 kev és km -r el 2 év m û s z aki v al el ad ó. Ár : 1 9 0 . 0 0 0 Ft . 0 6 / 2 0 -5 4 7 -9 4 2 6

A UTÓ KÖ LCSÖNZ Õ! Kedvezõ á r, fel tétel, folyamatos akciók! +36/20/325-4889, +36/20-3510131

KISBÁLÁS szalma, kisbálás réti fûszéna, kisbálás lucerna eladó. Házhozszállítással is. 06/309988- 941 TÖLGY, bükk, gyertyán tûzifa eladó. 1850 Ft/q. Nálunk az 1 q=100 kg. 06/30-309-1734

ÁCS, ál l v á n y o zó . T e tõ sze rk e ze te k készítése, átalakítása, javítása. Faépítmények készítése. Cím: Nagykõrös, Székely u. 13. Tel: 06-30/276-50-40 E-mail: s z ab os an do r. a cs@fre e ma il. h u

K IS BÁ L Á S szé na e la dó . 700 F t / db. Te l: 06/ 30- 2410- 414 S ZÁ RA Z, a k á c t ûzif a , gyo rs há zho z szállítással eladó. 06/70-2226037

KE RT I g ép e k k a rb a n ta rtá sa ja v ítá s a. 0 6 / 2 0 - 935- 4812

I. OS ZTÁ L YÚ a k á c t ûzif a k uglizva vagy hasítva eladó. 06/70-3013473

FÜR D Õ KÁ D és mosoga tó fel új í tá s 2 év garanciával. Tóth: 06- 20/968 1-206

TÛZIF A vá sá ro lha t ó k is- , é s na gyt é t e lbe n. 06/ 20- 481- 6593, 06/ 705522- 113

SZ O BAFE ST É ST , má zo lá st é s la k á s felújítást vállalunk. 06/70-3235251

ÚJ cserépkályha csempe eladó. 06/20 -9 7 2 0 -7 99

K ÖRBÁ L Á S luc e rna va la mint zsilá s é s k ö rbá lá s sza lma e la dó . 06/ 20801- 2661

VEGYE meg akciósan CEKA vegyestüzelésû kazánját! Akár házhozszállítással! www. c e ka kazan.hu 06/ 20-467-4490

TÛZIFA vastag akác 2000 Ft/q, há zho z szá llít va , digit á lisa n mé rle ge lve . 06/ 20/ 320- 3745

H UN I KO N In fo rma tik a –A k é n y e le m s z ol g ál at á b a n . Szá mító g é p h e ly re ál l í t ás i n gy e n e s k iszá llá ssa l a k á r bruttó 2350 forintért Cegléd és v on z ás körze té b e n ! H a szn á lt é s ú j s z ám í t óg ép e k , p e rifé riá k in g y e n e s házhozszállítása Abony, Cegléd, T ör t el t er üle té re ! w w w . h u n ik o n . e u 0 6 -3 0 -4 5 9- 40- 87

GÉPRONGY eladó kis és t é t e l ben. 06-2 0/ 336- 4432

nagy

VÁSÁROLNÉK régi pénzérméket, r ég i k é p e s l a p o k a t , k e r á m i a é s po r celán tá r g y a k a t . 0 6 / 3 0 - 2 1 3 - 2 9 8 9

KISBÁLÁS durumbúza-szalma elad ó F a rmo s o n. 0 6 / 2 0 - 3 6 7 - 3 1 2 7 H AS Z N ÁL T á g y a k , bút o r o k , s z é k e k , varrógép, disznóvágási kellékek, jó áll a p o tb a n l é võ S a l gó s pa r he t é s nõi kerékpár eladó. 06/30-9938869 ÚJ járólapok, Kór mosogató, vasfürdõkád, redõnyök, reluxák olc só n e l a d ó k 0 6 / 3 0 - 7 6 9 - 3 4 1 0 120 L -E S g á z bo j l e r e l a dó . 0 6 / 2 0 2819 -1 7 7 SZÁMÍTÓGÉPEK garanciával. 2400P4-512-40: 19.900, 2800P4-1024-80-DVD: 24.900, P4HT-1024-250-3D-512: 39.900. Kiszállítás. 06/70/254-9466, w w w. e b y te . h u NÕI, fé r fi , g y e r m e k k e r é k pá r e l a dó C eg lé d e n . 0 6 / 3 0 - 9 4 5 9 - 2 6 1 ÓCSKAVAS átvétel. 40 Ft/kg. Ház h oz megyek. 06/ 20- 562-1125

M INÕ SÉ GI h a s z ná l t bút o r o k , e l e k t ronikai cikkek Németországból kedvezõ áron eladók. Cegléden in g ye n e s k i s z á l l í t á s . + 3 6 / 7 0 / 3 9 7 3838 , +3 6 / 5 3 / 3 1 0 - 1 1 9

KÖRBÁLÁS széna ealdó vagy c se ré lhe t õ . 06/ 20- 473- 5995 A PRÍTOTT a k á c t ûzif a 12.000 F t / m3-tõl szállítással. Tel.: 06- 30/ 479- 7435, 06- 70/ 624- 8949 K IS BÁ L Á S szé na é s mo t o ro s mo rzso ló e la dó . 06/ 53- 379- 484 KERESEK takarítót! Számítógépkezelõt! Alkalmanként személyautóval szállítót, gázüzemû e lõ ny be ! Ba ro mf it ve sze k ! 06/ 30907- 7415 TÛZIFA kamionról már 120q-tól (t ö lgy, bük k , gye rt yá n, a k á c ). Te l.: 06- 20/ 273- 9154 - Pé t e rSZARVASMARHA trágya helybe szá llít va e la dó Ce glé d k ö rnyé k é n. 06/ 20- 3314- 330 TÛZIFA házhoz szállítva! Vékony a k á c 1800, va st a g a k á c 2100, nyá r 1200. 06/ 70- 660- 3231

TÛZ I FA 7 0 0 0 Ft / m -t õl s z ál l í t ás s al e la d ó. 0 6 / 2 0 -2 6 9 -1 0 8 7 K IS BÁLÁS s z én a el ad ó. T el : 0 6 / 3 0 24 1 0 -4 1 4 NA G Y BÁLÁS s z én a és 2 8 8 l -es f i ók os f ag y as z t ó el ad ó. 0 6 / 5 3 -3 7 6 19 4

VÁLLALKOZÁS ELADÓ Cegléd központjában cipõbolt árukészlettel, berendezéssel, bérleti joggal. 0 6/30- 903- 2279

GÉP-SZERSZÁM 22 0 V kör f û r és z és 2 2 0 -as g en er át o r (4 , 8 kw-os ) el ad ó. 0 6 / 2 0 -2 7 7 25 0 1 TE RM É N Y D ARÁLÓ 3 f áz i s ú , 1 0 q / ó ra el ad ó. É r d ekl õd n i eg és z n ap +3 6 / 2 0 / 5 4 0 -3 1 6 5

JÁRMÛ

AKÁC vastag 1900Ft, vékony 1600, tölgy 1700, vegyes 1300. 06/30307-0147

VW-FRANCIA 06 / 3 0 / 9 9 8 9 -5 9 3

TÛZIF A ingye ne s szá llít á ssa l, e rde i vegyes: 2300Ft/mázsa, nyár: 1200Ft/mázsa. Tel.: 06-20-2987273 www.t uzif a .e wk .hu

HASZNÁLTAUTÓ felvásárlás! Akár hitel l el t er h el t h as z n ál t au t ój át i s meg v ás ár ol j u k Ceg l éd en , az O p el Gy u l ai n ál . 0 6 / 7 0 / 3 7 7 -7 3 6 7

autóbontó.

FI AT Un o 1 1 0 0 -as 1 9 9 1 -es f r i s s m û s z aki v al (i u : f ot el ág y , í r óas z t al , E n er g om at H aj d ú ) 0 6 / 2 0 -5 8 3 -8 6 3 9 M I N D E N FÉ LE au t ót m eg v ás ár ol ok, f or g al om b ól ki v on at om . Sz ál l í t ás át vállalom. 25 Ft/kg. 06-20/2597238 OKTÓBERI vásárlású elektromos moped eladó olcsón, esetleg beszámítással (300.000-400.000 Ft-os kisautó). Érd: 06/30-8706898 BM W 3 2 0 D 2 0 0 4 év v ég i s z g k. j ó m û s z aki és s z ép es z t ét i kai ál l apotban eladó. Tel: 06-30/6391452. E LAD Ó 5 év es 2 0 6 H D I P eu g eot 47.000 km-rel. ÉRd: 06/30-3652715

SZOLGÁLTATÁS RE D Õ N Y , f ar ed õn y , r el u x a, h ar m onikaajtó, szalagfüggöny, olcsón garanciával. Kotyinszki Tibor 06/30-850-2161, 06/20/5544 5 4 8 , 0 6 / 5 3 / 3 4 2 -6 4 9 , V ES ZÉLYES f ák lombt alanít ását és kivágását vállalom garanciával. + 36/30- 9522- 788

KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás legkedvezõbb á ron, ga ra nci á va l , profi módon! +36/30/240-4581, +36/53/317-435, +36/30-6450299

V Í Z V E Z E T ÉK é s k ö zp o n tifû té s sze relés, javítás, duguláselhárítás. 0 6 / 3 0 -9 5 4 7- 709 ÚJ f og s or ok ! 06/53/317- 214 S.O.S. dugulás lefolyórendszerek 06/30- 292 5-644

elhárítás, tisztítása.

ÉPÜLETEK bontását vállaljuk, kedvezõ áron, kérjen ingyenes ár aj án l at ot. 06/20- 3454- 957 FAV ÁG ÁST , v e szé ly e s fa k iv á g á st vállalunk, kedvezõ áron. 06/203 4 5 4 -9 5 7 REDÕNY javítás. Minden típusú redõny javítása, új készítése. Ormai Árnyékolástechnikai Bt. 06/20- 911 2-589

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, dekorációs falfestés. www. p al f es t o. hu , 06/20- 223- 8125


10 P ALA T E T Õ b o n tá s né l k ül i f e l új í t á s a színes, mintás, bitumenes zsindelylemezzel. Ingyenes árajánlatkészítés. Tavaszi akció -10% ( 04.3 1 -i g ) . 0 6 -3 0 / 2 2 9 - 2 2 0 6 , w w w . p alat e to fe l u j i tas j a v i t a s . hu BURKOLÁST vállalok. 06- 20 / 9 9 6 0 -9 1 7

Tel

:

CSONTKOVÁCSOLÁS, masszázs. Gerincsérv, derék, hát, nyak, c s í põfájdalmak , mig rén es fejfá já s ke ze lése. 0 6/7 0- 337-0914

GYÓGYMASSZÁZS olcsón. 06/30993- 5 6 4 4 KIADVÁNYSZERKESZTÉS mesterfokon! Névjegykártya, szórólap, m eg hí v ó , ú j s á g é s e gye di na pt á r tervezése, kivitelezése. adam. koh az i @ g ma i l . c o m ASZTALOS munkákat vállalok szaks z e r û j a v í tá s o k , a nt i k bút o r o k f elú jí tá s a i t é s ú j bút o r k é s z í t é s é t . H ív jo n ! 0 6 / 7 0 / 5 2 8 - 1 0 9 1 K OVÁ C SO L T V A S , f é m , f a - f é m k e r í tések, korlátok, lépcsõk, fûtési puffer tartályok gyártása. dantechkft@gmail.com 06/303266 -9 0 5 FAKOZMETIKÁZÁST, gyümölcsfa metszést, kertrendezést, kerti munkát vállalok. 06/20-9975-579 S Z ÁMÍ T Ó GÉ PE K j a ví t á s á t , t e l e pí t é sét vá l l a l o m, o l cs ó n. 0 6 / 7 0 - 4 2 6 6404 K ÖZ ÉPKO R Ú ö z v e gy hö l gy e l t a r t á s i szer z õ d é s t k ö tne i dõ s úr r a l va gy h ölg g y e l . 0 6 / 7 0 - 2 5 3 - 3 6 9 8 VILLANYSZERELÉS. 4549

06/20-508-

HIDEGBURKOLÁSI, kõmûves munkák re á l i s á r o n a z o nna l i k e z dé s sel. 0 6 / 3 0 -8 9 5 - 6 3 9 7 . K IM O N D O T T r á s z o r ul ó 7 0 é v f ö l ö t t i hölgyet otthonomba fogadnék. 06/30 -8 2 0 -6 0 70

VÁLLALOK mindenféle térkövezést, mindenféle ács munkát, lapostetõk szigetelését, salétromos falak szigetelését, kõmûves- és festõ munkákat is, díjmentes kiszállás, tavalyi árakon. Tel: 06-30-263-73-43.

VARRÓGÉPSZERVIZ! Háztartási és ipari varrógépek javítása. www. varrogepszerviz.5mp.eu; 06/70565- 2922; 06/ 70- 779- 1988 TURI-DURI Angol-Holland használtruha üzlet nyílt Cegléden a Kőrösi út 26. számban.

REDÕNYDOKI! Redõnyök, reluxák javítása, újak szerelése szakszerûen, precízen. Tel: 06/70218- 5323 CEGL ÉDEN idõ s e mbe r go ndo zá sá t , illetve ruha vasalást vállalok! 06/ 20- 312- 9985 FA és mûanyag redõnyök javításac s e r é j e . Új f a r e d õ n y ö k , a l u m í n i u m és mûanyag külsõ tokos redõnyök, keretes és mobil szúnyoghálók, harmónikaajtó, szalagfüggöny és reluxa szerelése. Nyílászárók cseréje. Molnár Gábor 06/70-3666518, 06/30/324-8373

ÁLLAT GAZDIKAT keresünk az állatmenhelyen lévõ kutyáknak, melyek között található: németjuhász, tacskó, németvizsla, kaukázusi, kuvasz, orosz pásztorkutya, puli, magyar vizsla, ezen kívül kölyök kutyák és cicáknak. A kutyák megtekinthetõk minden nap Cegléden a Külsõ-Kátai útról megközelíthetõ állatmenhelyen du. 15-16 óra között. Tel: +36/20/566-1536 weblapunk címe: http://allatmenhelycegled. hu Állatmenhely Nyílt Alapítvány A dó szá ma : 18673649- 1- 13

NA P O SCSI BE , kac s a, l i b a, p u l y ka, e lõ n ev el t c s i b e el õj eg y z és ét m eg kezdtük. Koczka Antal baromfikeltetõ. Cegléd, Béke u. 17. 06 / 5 3 -3 1 2 -9 3 0 HÚS jellegû hízók eladók Cs em õb en . 0 6 / 3 0 -9 4 4 -3 6 5 5 PALOTAPINCSI kiskutyák eladók. ÉRd : 0 6 / 2 0 -4 1 7 -8 5 8 1 NAPOSCSIBE, kacsa, pulyka és elõnevelt csirke megrendelhetõ f e h ér , s z í n es , h ú s és v eg y es h as z nos í t ás ú f aj t ákb ól . M ár c i u s r a m ég t a v al y i ár on . V i s z on t el ad ók j el en t kezését várom! GALI BAROMFIKELTETÕ Albertirsa 06-30/35054 8 7 , 0 6 -5 3 / 3 7 0 -0 4 7

7 HÓNAPOS tojó tyúkok eladók. 1 3 0 0 Ft / d b . 0 6 / 2 0 -4 0 6 -6 2 3 5 HÍZOTT anyadisznó és kis súlyú h í z ó el ad ó. T el : 0 6 / 2 0 -9 7 9 0 -7 8 4

S Z ALÁM I N AK v al ó ki h í z l al t an y adis z n ó és h ú s j el l eg û h í z ók el ad ók. 06 / 7 0 -5 9 6 8 -1 7 9 , 0 6 / 3 0 -9 4 7 -4 4 5 5

T O J Ó T Y ÚK (v ör ös , 1 év es ) h áz h oz szállítva 500,- Ft/db. Rendelés: 0 6 -2 0 / 2 0 4 -2 3 8 2

GYÖNYÖRÛ puli kölykök eladók. 06 / 2 0 -5 5 1 6 -8 7 7

H Í Z O T T an y ad i s z n ók v ág n i , v ál as z tási malacok és süldõk eladók. 0 6 / 7 0 -5 5 3 -7 5 6 5

100-120 KG hízók eladó. Érd: Cegléd 06/20-3314-330, 06/5370 7 -3 0 1

KI S és n ag y s ú l y ú h í z ó el ad ó. É r d : 0 6 / 3 0 -4 0 8 -7 3 4 2

10 H E T E S m al ac ok el ad ók 0 6 / 2 0 54 0 -3 7 1 7 d él u t án VÁ LASZ T ÁSI m al ac el ad ó. 0 6 / 2 0 20 3 -6 9 2 3 4 DB 11 hetes kismalac eladó. 06 / 3 0 -7 4 3 8 -5 3 4 VÁLASZTÁSI malacok 06 / 3 0 / 4 9 8 -7 8 6 0

eladók.

HÍZ Ó K h ú s j el l eg û ek el ad ók. 0 6 / 5 3 70 8 -5 4 7 M A LA CO K, süldõk és hízók eladók. 0 6/30- 4083- 186

HÍZÓK e la dó k . 06/ 70/ 398- 5804

NA P O SCSI BE , el õn ev el t c s i r ke és kacsa augusztusig folyamatosan meg r en d el h et õ. 0 6 / 3 0 -4 5 6 -4 2 6 4

KUTYATENYÉSZTÕK figyelem! Kacsafej, farhát kiszállítás 100 k g- t ó l. 06/ 30- 221- 5691

NAPOS és elõnevelt csirke re n d el h et õ, t öb b f aj t áb ól . Ceg l éd , Va d ás z 3 / a. 0 6 / 7 0 -7 7 6 6 -2 0 6

KAUKÁZ USI ki s ku t y ák ol t v a, f ér eg t el en í t v e el ad ók. 0 6 / 2 0 -2 7 2 9 -7 0 8

ÁLLÁST KÍNÁL MAGYAR tulajdonú, ceglédi székhelyû, autóalkatrészeket gyártó vállalkozás 1 fõ fõállású alkalmazottat keres üzemvezetõ munkakörbe. Elvárások: legalább középfokú gépipari végzettség, (érettségi); felhasználói szintû s z ám í t óg ép es i s m er et ek (W i n d ows , Office), jelentõs Excel gyakorlat (n ag y t öm eg û ad at t al t ör t én õ s z ám í t ás ok, ki m u t at ás ok, g r af i kon ok kés z í t és e); l eg al áb b 3 év t er m el és irányítói munkatapasztalat; 2 mûszakos munkarend vállalása. E l õn y : al ap f okú an g ol n y el v i s m erete; integrált vállalatirányítási rendszer (ERP) használatában s z er z et t g y akor l at . Kér j ü k f én y képes szakmai önéletrajzát “ ü z em v ez et õ” j el i g ér e a Sz u p er i n f ó s z er kes z t õs ég éb en ad j a l e.

A GROUPAMA Garancia Biztosító Ceg l éd i Fió k ig a zg a tó sá g a 300. 000 Ft kezdõtámogatással Abony, Albertirsa, Cegléd, Nagykáta, Nagykõrös, Dabas területérõl 8 órás alkalmazotti jogviszonyban ügyfélkör állománykezelésére, ápolására munkatársakat keres. Gépjármû használat és legalább köz ép f okú v é g ze ttsé g szü k sé g e s. Jelentkezés: sandor.vuksitz@ g r ou p am a g a ra n cia . h u v a g y 06/304 3 7 -9 4 4 2 - e s te le fo n o n . UT AZ N I s z e re tõ B k a te g ó riá s jo g o sítvánnyal, érettségivel rendelkezõ, önállóan dolgozni tudó s z em él y t k e re sü n k . F e la d a t á ru k is z ál l í t ás és ü zle tk ö té s. N e m ju ta lékos rendszer, céges autó és t el ef on . Je le n tk e zé s sze mé ly e se n G al c o Kf t . Ce g lé d , Kü lsõ - Pe st ú t FE LSÕ FO K Ú v é g ze ttsé g g e l, k ö zé p f okú an g o l n y e lv tu d á ssa l k e re sü n k kol l eg át a d min isztra tív mu n k a k ö rbe. Jelentkezni: laszlo.fule@ r on i x t r an s. h u - ra le h e t. CE G LÉ D I cé g k e re s 4 ó rá s iro d a i m u n kár a é re ttsé g ize tt, n õ i a lk a lm az ot t at . F é n y k é p e s ö n é le tra jzo t: f u v ar oz as @g ma il. h u címre v á rju k . KO N Y H AI k ise g ítõ mu n k á ra re g isztrált munkanélküli kollégát keresünk Albertirsára. Jelentkezni a 06-70/329-55-35-ös telefonszám on l eh et.


2011. FEBRUÁR 17.

11 VID É KI p éks ég b e ker es ü n k s z akképzett pékeket és betanított pékeket (m i n i m u m eg y év g y akor lattal), táblást és dagasztót, Abony, Törtel, Cegléd, Csemõ, A lb er t i r s a t er ü l et ér õl . J el en t kez n i : hétfõtõl péntekig, 9-16 óráig, 06 / 3 0 / 6 7 7 -6 4 8 2 , 0 6 / 3 0 / 4 7 7 -0 3 1 0

W E YTE C K ft. N yá r e gyhá z á r a a ut ó ipari, pneumatikus szelepeket szere l õ r é s z l e g é r e t e c hni k us m unkat árs a t k e re s . F e l t é t e l : m i ni m um 3 év e s g y a k o rl a t , k ö z é pf o k ú vé gzet t sé g , n é me t ny e l vt udá s , s z á m í tógépes ismeretek. Fényképes ön éle tr a j z o t a we yt e c@ upc m a i l . hu e- m a i l c í mr e v á r j uk . VENDÉGLÁTÓI végzettséggel rendelkező 25-45 év közötti hölgyet keresek pultosnak Ce gl édre 06-2 0/ 336-4432

SZ A KT U D Á ST n e m i gé nyl õ , o t t ho n végezhetõ munkák. Válaszborítékért tájékoztatom. Szabó Sán d o r 2 7 0 1 C e gl é d P f : 1 9 3 . AVIVA E u r ó p a v e z e t õ pé nz ügy i bi z tosító ceglédi fiókja, pénzügyi t erv e z õ mu n k a k ö r be f õ á l l á s ú m unkat árs a t k e r e s . K i e m e l t j ö v e de l e m 400- 6 0 0 e F t/ h ó . F e l t é t e l e k : A ut ó , jogosítvány, érettségi, diploma elõn y t j e l e n t. J e l e nt k e z é s t e l e f o non 2011.03.15 -ig. 06/53/500357, 0 6 -7 0 / 4 5 8 5 - 3 4 3 NAGYKÕRÖSÖN nyíló AEGON irodámba munkatársakat keresek. Feltétel: érettségi, számítógépes ismeret. Ugyanide telefonos idõpontegyeztetõt keresek. Tel.: 06- 70 -9 4 -4 2 -1 1 6 SZAKK ÉPZETT, ta p a s zta lt, m u n k á jára igényes felszolgálót keres ünk a ceglédi Mon a co É tteremb e. Jelentkezni: fényképes önéletraj zzal az Étteremb en .

OTTHONI dolgozókat keresünk, borítékolási munkára azonnali kezdéssel. A munkaidõ kötetlen, ho sszút á vú, sza k t udá st ne m igé nyel. Kereseti lehetõség bruttó 95.000 F t / hó . K é rje ré szle t e s t á jé koztatónkat bizalommal, ami ingyenes, válaszborítékot mellék e lve . Expre ss Wo rk Euro pa , 1144 Buda pe st , Re mé ny ut c a 34- 36

SZAKKÉPZETT varrónõket , ipari gyor s v ar r óg ép kez el és éb en j ár t as embereket keresünk azonnali munkakezdéssel, Cegléd, Csemõ, Albertirsa, Mikebuda, Abony és Törtel térségébõl. 06/30/677648 2 , 0 6 / 3 0 / 4 7 7 -0 3 1 0 NEMZETKÖZI gyakorlattal rendelkezõ ceglédi sofõrt keresek. Jelentkezni: telefonszámmal és fényképes önéletrajzzal: zo s om a@t -on l i n e. h u

ÁLLATGONDOZÓI munkalehetõségek dániai tehenészetekben, sertéshizlaldákban idegennyelvtudással. 06/70-606-4000 cv@ a ndre a sa gro .dk www.a ndre a sa gro . hu

GÉPL A K A TOS T é s gé pk a rba nt a rt ó t keresünk Dánszentmiklósról és A lbe rt irsá ró l. 06/ 30- 6776- 482 F IA TA L a szt a lo st f e lve sze k . 06/ 204789- 432

Ozsgyáni Mihályt

Fleckenstein László temetésén részt vettek és elkísérték őt utolsó útjára, sírjára koszorút, virágot helyeztek el, gyászunkban osztoztak. Külön köszönjük Dr. Gabnai Judit háziorvos odaadó, lelkiismeretes munkáját, valamint a vadászbarátok méltó utolsó tiszteletadását.

A Gyászoló család

KÜLFÖ LD I m u n kal eh et õs ég ek (E U) mezõgazdaságban Ausztriában. Sz akm u n kák, s eg éd m u n kák t el j es lebonyolítással: +36/30/2844092. G Y ÁRT ÁSE LÕ KÉ SZ Í T Õ m u n kat ár s at keresünk kereskedelmi feladatok t ám og at ás ár a m i n i m u m köz ép f okú végzettséggel, ”B”kategóriás j og os í t v án n y al . Fén y kép es ön él et rajzát “gyártáselõkészítõ” jeligév el az al l as r aj el en kez o@g m ai l . c om c í m r e v ár j u k.

E LAD Ó T , m ag y ar -s z er b -h or v át t ol m ác s ot ker es ü n k. 0 6 / 3 0 -4 8 9 2 -6 5 0 IRODAI forgalmazáshoz keresek agilis, érettségizett kollegát Nagykõrösre. 90.000-200.000/hó 0 6 / 2 0 / 2 0 3 -2 8 7 7

CE G LÉ D I v i r ág ü z l et b e g y akor l at t al rendelkezõ virágkötõt keresünk. 06 -7 0 / 4 1 1 -5 3 4 9 MÉHTELEPRE sofõr munkaerõt keresek. Érd: 06/53-317-126, 06 / 7 0 -3 8 7 -3 6 0 9

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a szeretett gyermek, édesapa, nagyapa

elkísérték utolsó útjára, elhozták a megemlékezés virágait. Hamvait szűk családi körben a Református Öregtemetőben helyeztük végső nyughelyére.

LOGISZTIKAI területre beszerzõ pozícióba munkatársat keresünk n ém et n y el v t u d ás s al . J el en t kez és önéletrajzzal az annamaria.bokr os @ec s er i kf t . h u e-m ai l c í m en .

TÁPIÓSZELÉRE gépkocsival rendelkezõ pizzafutárt keresünk. F é nyk é pe s ö né le t ra jzo t a f e t und@ f re e ma il.hu c ímre vá rjuk . A PRO- TEA M K F T. újszá szi t e le phelyére megváltozott munkak é pe ssé gû va rrni t udó sze mé lye ket keres, 4 órás munkakörbe. Érdeklõdni lehet munkanapokon 7.30- 12 ó rá ig a 06/ 30/ 339- 1894 t e le f o nszá mo n.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

A Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Hartyáni István búcsúztatásán részt vettek, elkísérték Őt utolsó útjára. Gyászoló család B A R TH A Autósi skol a ! Itt bi ztosra mehet , me rt a pótórá t, pótvi zsgá t mi fizetjük Ön helyett! 06/70311- 8574

KERESKEDÕ-boltvezetõ tanfolyam indul februárban, elfogadható ár on . 0 6 -70/2133- 950 d r. Pisá k E SZ P E RAN T Ó n y e lv ta n fo ly a m in d u l Cegléden! 06/70-415-1338. es z p er an to . iw e b . h u 00162- 2009.

ÁLLÁST KERES

KÖSZÖNETEK

É RE T T SÉ G I V E L, ker es ked el m i v ég z et t s ég g el , B kat eg ór i ás j og os í t vánnyal állást keresek. 06/205 6 7 -7 8 0 7

H ÁLÁS s z ív v e l mo n d u n k k ö szö n e t et m i n d azo k n a k , a k ik fe le jth e te tl en h al ot tu n k ifj. Ká rte szi F e re n c hamvasztás utáni búcsúztatásán r és z t v et te k , e lk ísé rté k Õ t u to lsó ú t j ár a, s í r e mlé k é re k o szo rú t, v irá g ot h el y ez te k . A g y á szo ló csa lá d

LE I N FO RM ÁLH AT Ó 5 0 -es n õ s ü t és t , fõzést, mosást, vasalást, takarít ás t v ál l al h et i 3 -4 n ap . 0 6 / 3 0 4 0 9 -9 1 8 8 CE G LÉ D E N i d õs em b er g on d oz ás át , illetve ruha vasalást vállalok! 0 6 / 2 0 -3 1 2 -9 9 8 5

TÁRSKERESÉS MAGÁNYOSOK társközvetítõje! Az él et g y or s a n to v a szá ll! T á rsta la n ? H í v j on ! 0 6/30- 661- 3167

OKTATÁS

CE G LÉ D E N k issé te lt lá n y isme rked n e. 0 6/70- 572- 6096

KR ES Z vizsga! H a úgy ér zed, hogy szükséged van személyes konzult ációr a a vizsgádhoz, hívj bár mikor . 06/30/303- 1399

58 ÉV ES höl gy tá rsa t keres 50-60 éves józa n él etû úr személ yében. 06/70- 367 -9893

Dél-Pest Megyei Szuperinfó

EGYETEMI oktató -sok éves tapasztalattal- MATEMATIKÁBÓL pótvizsgára felkészít közép és f el s õf okon . 0 6 / 3 0 / 2 8 1 -0 8 0 9 NÉMET érettségire, közép- és felsõfokú nyelvvizsgára felkészít és t v ál l al ok. 0 6 / 2 0 / 4 6 9 -7 9 1 9 ALBE RT I RSÁN a T er r an o ét t er em b e s z akác s t an u l ók j el en t kez és t v ár j u k. M ag as s z i n t û s z akm ai kép z és . J el en t kez n i t el ef on on : 0 6 -7 0 -3 2 9 55-35-ös telefonszámon, vagy személyesen az étteremben. Al b er t i r s a, P es t i u . 6 5 .

Megjelenik minden csütörtökön 41.400 példányban. Lapzárta: hétfõ 12 óra. Felelõs kiadó: Hírös Modul Kft. Felelõs szerkesztõ: Zakar László Szerkesztõség: 2700 Cegléd, Múzeum u. 3. Tel./fax.: 53/317-422 www.dpmsz.hu info@dpmsz.hu Nyomda: Bentos-Print Kft., 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. Terjeszti: Hírös Modul Kft. Terjesztési területek: Cegléd, Csemõ, Külsõ-Budai út, Ceglédbercel, Albertirsa, Dánszentmiklós, Pilis, Nyársapát, Nagykõrös, Törtel, Mikebuda, Kocsér, Kõröstetétlen, Jászkarajenõ, Abony, Újszilvás, Tápiószõlõs, Tápiógyörgye, Tápiószele, Farmos, Tápiószentmárton, Nyáregyháza. A hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk! Eng. szám 75.480/1997


12

2011. február 17.  
2011. február 17.  

Dél-Pest Megyei Szuperinfó 2011. 07. hét

Advertisement