__MAIN_TEXT__

Page 1

de dynamiek van water

low-NPSHr dpv & dph(s)i Cavitatie en pompfalen voorkomen door verbeterde aanzuigcapaciteit


low-NPSHr door uniek Cavitatie ontstaat door een tĂŠ lage aanzuig-

Een lage NPSHr waarde van een pomp zorgt ervoor

druk, in relatie tot de interne weerstand van

dat minder snel cavitatie optreedt. Daardoor zijn

de vloeistof in de pomp en dampspanning

compacte installaties, grotere volumestromen en ho-

van een vloeistof (hoe hoger de temperatuur,

gere vloeistoftemperaturen mogelijk in ketelvoeding

hoe hoger de dampspanning). Bij cavitatie

en andere industriĂŤle processen.

veroorzaken imploderende dampbelletjes Compacte installaties

pompproblemen. De levensduur neemt af

n

door aanvreten van metaal en extra slijtage

Met low-NPSHr pompen is minder voordruk nodig.

als gevolg van onbalans en afgenomen koe-

Daarom kan het vloeistofniveau voor de pomp vaak

lende en smerende eigenschappen van de

omlaag. In de praktijk betekent dit dat ontluchtings-

caviterende vloeistof. Zonder cavitatie ben

tanks of toevoerketels/reservoirs minder hoog

je verzekerd van een rustige, stille en vooral

kunnen worden opgesteld.

langdurig probleemloze pompwerking. n Vloeistoffen

met hogere temperatuur

Hoe hoger de temperatuur van de vloeistof, hoe hoger de dampspanning, dus hoe eerder cavitatie optreedt. Een low-NPSHr pomp gaat pas bij hogere temperatu ren caviteren dan de vergelijkbare standaard uitvoering. Low NPSHr waaier

Standaard waaier n Grote

dpv

dpvsf

dpvcf

volumestromen

Door het unieke ontwerp van de waaier, blijft de NPSHr ook laag bij grotere volumestromen, waar normaal de NPSHr sterk toeneemt. Cavitatie wordt daarom in een breed toepassingsgebied voorkomen.

dph(s)i

2


ontwerp

Uitgebreide CFD rekenmodellen hebben

Een pomp met low-NPSHr waaier heeft dezelf-

geresulteerd in een ontwerp met lagere

de hoogte als de standaard uitvoering en kan

vloeistofsnelheden in de kern van de waaier

dus eenvoudig worden uitgewissld.

(weergegeven in blauw).

0 12

20

0

10

IM.gpm

40

US.gpm 20

30

40

60

0

50

0

20

US.gpm 20

40

60

80

40

IM.gpm

100

60

80 2900 rpm

2900 rpm

DPV 10 B Low NPSHr

DPV 15 B Low NPSHr

14

10 Förderhöhe TDH Hauteur Prevalenza Opvoerhoogte Altura

30

m 8

ft

Low NPSH

6

Förderhöhe TDH Hauteur Prevalenza Opvoerhoogte Altura

20

40

12 m 10

ft

8

Standard Low NPSH

Standard

0

2

m³/h

0

4

6 l/s

1

8

10

2

12

0

14

3

Standard

NPSH3%

2 Low NPSH

0 = 1000.0 kg/m³

0

2

m³/h

4

6

8

Fördermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

10

12

14 20161450/0

10

15 l/s

2

20

4

ft

= 1000.0 kg/m³

15

Standard

m

ft

2

0

0

25

25 6

4

10

m NPSH3%

0

4

4

5

m³/h

Low NPSH

0

5

m³/h

10

15

Fördermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

20

25 20161652/0

3

0


duijvelaar pompen Postbus 28 2400 AA Alphen aan den Rijn (NL) t (0172) 48 83 88 f (0172) 46 89 20 dp@dp.nl www.dp.nl

97013927/0717

Profile for duijvelaar pompen / dp-pumps

Low npshr dpv en dphsi pompen web  

Low npshr dpv en dphsi pompen web  

Profile for dp-pumps