Page 1

Mert igenis vannak csodák! C S O DA K E RT A C S O DAVÁ R B A N

VARÁZSOLJUK ÉLMÉNNYÉ A KORAI FEJLESZTÉSBEN RÉSZTVEVŐ GYERMEKEK ÉS CSALÁDJAIK SZÁMÁRA A KÖTELEZŐ TERÁPIÁKAT!

A következő projektünk a CsodaKert, amely úgy fejleszt minden gyermeket, hogy a játék örömét semmi sem zavarja meg.

downegyesulet.hu/programok/csodavar


A Down Egyesület - missziójának megfelelően - kiemelt figyelmet fordít a fogyatékkal élő gyermekek fejlesztésére és oktatására, valamint az őket nevelő családok teljes körű támogatására, elsősorban a gyermekek korai életszakaszában, mivel ekkor érhetőek el a legjelentősebb eredmények. A kora gyermekkori intervenció magába foglalja a fejlesztő foglalkozásokat, a családgondozást, a társadalmi attitűd formálást, valamint az egészségügyi és szociális szektor szakembereivel való szoros együttműködést.

Ezeket az elvárásokat egy egyedülálló intézménystruktúrával kívántunk megoldani, így fogalmazódott meg a Csodavár Korai Fejlesztő Centrum megvalósításának igénye az ország egyik leghátrányosabb helyzetű megyeszékhelyén, Nyíregyházán. A felméréseink szerint – ebben a régióban – a fogyatékkal élő gyermekek kevesebb mint 5%-a kapta meg a szükséges korai fejlesztést, illetve a korai fejlesztésben részesülők jelentős része az ország távoli pontjain, elsősorban Budapesten volt kénytelen igénybe venni ezt a szolgáltatást.

Három évnyi megfeszített munka árán, több mint 50 önkéntes közreműködésével, végül 2011-ben sikerült elindítanunk a közel 300 négyzetméteres Csodavár fejlesztőházat, amit a több mint 20 millió forint magán és vállalati adományból teljes körű fejlesztőeszköz-parkkal tudtunk felszerelni. Az intézmény egyik különlegessége, hogy integrált játszóház is működik benne.

2013-ban már 63 gyermek iratkozott be hozzánk, akik komplex kora gyermekkori intervencióban részesülnek, valamint közel 350 többségi gyermek vesz részt valamelyik integrált játszóházi foglalkozásunkon. Ezeknek a gyermekeknek már természetes lesz, hogy fogyatékkal élő társaikkal játszanak együtt. Húsz olyan, fogyatékkal élő, sajátos nevelési igényű kisgyermek lépett óvodai nevelésbe az elmúlt két évben, akik a Csodavárban korai fejlesztésben vettek részt. Mindegyikük integrált óvodai csoportban folytathatja útját, ami teljes mértékben igazolja tevékenységünk szakmai megalapozottságát, és bízunk benne, hogy ezek az erőfeszítések hosszútávon társadalmi szinten is komoly változásokat indíthatnak el.


Célunk továbbra is az, hogy élménnyé varázsoljuk a korai fejlesztésben résztvevő gyermekek és családjaik számára a kötelező terápiákat és az intézményben eltöltött időt. A következő, CsodaKert nevű projektünk olyan módon teszi lehetővé a gyermekek fejlesztését, hogy a játék örömét semmi sem zavarja meg, nincsenek irányított foglalkozások, nincsenek fárasztó tornák.

A CsodaKert egy olyan élmény- és fejlesztőközpont lesz, amely ötvözi a hagyományos játszóházi labirintusokat és a német Kükelhaus által kifejlesztett, szenzoros érzeteken alapuló kertet, így kiválóan kiegészíti majd a Csodavár jelenlegi, speciális, korai fejlesztésre használt eszközeit.

A CsodaKert a gyermekek spontán játéktevékenységét és kíváncsiságát kihasználva, az összes érzékszerven és a mozgáson keresztül fejleszti az idegrendszert, segíti a nagymozgás, a figyelem, az érzékelés és az összes tanulási részképesség fejlődését, miközben a gyerekek számukra akár ismeretlen anyagokkal, illatokkal, látvánnyal, hangokkal és egyéb tapasztalatokkal gazdagodhatnak.

Mert igenis vannak csodák!


„A támogatóink rendszeresen felteszik azt a kérdést, hogy milyen eszközt tudnának nekünk vásárolni, amellyel hozzájárulhatnak a fogyatékkal élő gyermekek gyógyításához. A tudomány jelen állapota szerint, az esetek zömében, ezek a gyermekek nem gyógyíthatók, viszont az állapotukon sokat lehet javítani, főleg a korai életszakaszban, a Csodavár által képviselt kora gyermekkori intervenciós protokoll segítségével.” Kisari Károly, a Down Egyesület elnöke A CsodaKert bejáratánál olyan speciális hangot adó eszközök várják a gyerekeket, amelyek az akusztikus észlelés és figyelem fejlesztésében játszanak fontos szerepet.

A mászófal a nagymozgás, és a végtagok összehangolt mozgásának fejlesztésében, valamint a két agyfélteke harmonikus működésében játszik komoly szerepet.

A motorikus fejlesztés mellett az idegrendszer érési folyamatainak elősegítésében, és a különböző agyi modulok együttműködésében segít minden olyan eszköz, ami az egyensúlyközpontra hat.

A természetközeliség, a természet hangjai, fényei, illatai, taktilis érzetei a CsodaKert egészében kiemelt jelentőségűek. A vízesés egyszerre nyújt látványt és hangot, így a különböző ingerek összekapcsolódnak a gyermek számára, hatékonyabbá téve a tanulási folyamatokat.

A vizuális ingerek a vizuális figyelem és észlelés, valamint a szemek finommozgásának egészséges fejlődését szolgálják.

Köszönjük partnereinknek, akik már mellénk álltak, és támogatják a terveinket: ABLON Alapítvány, Rotary Club Nyíregyháza és Ebersberg-Grafing

CsodaKert brossúra  
CsodaKert brossúra  
Advertisement