Nota de premsa. Presentació de la guia 'No és No' a Lleida

Page 1

Nota de Premsa

Down Catalunya presenta la guia ‘No és no’, per a la prevenció de l’assetjament, abusos i agressions a les dones amb discapacitat

La guia ha estat elaborada amb la col·laboració del Grup de Treball ‘Psicologia + Discapacitat’ del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, el CJAS (Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats) i de l’empresa Reckitt Benckiser, que s’ha encarregat del finançament i la publicació.

Barcelona, febrer 2021. La guia ‘No és no’ és el fruit del treball conjunt de les deu entitats que conformen Down Catalunya i és també, l’últim dels elements que han comprès la campanya de Down Catalunya per a 2020 ‘DonesDown’. El proper dimarts 23 de febrer es farà la presentació de la guia a la seu de Down Lleida, (una de les deu entitats que conformen Down Catalunya) on s’explicarà als i les assistents, des del punt de partida de perquè es va creure necessària la seva edició i com identificar (les persones amb discapacitat), si son víctimes d’una agressió, d’assetjament o d’un abús.


Per a la seva elaboració, s’ha comptat amb els materials i el treball de les tècniques de cadascuna de les entitats de Down Catalunya, de varies dones amb discapacitat intel·lectual, del Grup de Treball ‘Psicologia + Discapacitat’ del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, el CJAS (Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats) i s’ha redactat en el format de ‘lectura fàcil’ per tal de millorar-ne la comprensió a les persones amb discapacitat. Finalment, l’empresa ‘Reckitt Benckiser’ es va oferir per a fer-se càrrec del finançament, la impressió i publicació.

MÉS INFO: La campanya de Down Catalunya per a 2020: ‘DonesDown’ Tot i que lentament es fan progressos, cap país pot dir clarament que ha assolit la igualtat de gènere. Les dones i les nenes segueixen infravalorades, sous menors, menys opcions laborals i patint diverses formes de violència. Si a tot això li sumem la vulnerabilitat de les nenes i dones amb discapacitat, la situació s’agreuja. Per aquest motiu, Down Catalunya va crear el 2020 ‘DonesDown’, un projecte sobre els drets de les dones amb discapacitat intel·lectual, que vol conscienciar i donar visibilitat en la societat sobre la seva situació real i alhora, informar-les dels seus drets. DonesDown s’ha dividit per trimestres, dedicant el primer a ‘Dona i Esport’, el segon als ‘Drets de les Dones’, el tercer a ‘Dones i ensenyament’ i el quart dedicat a la ‘Inserció laboral de les Dones amb discapacitat’. Com a acció final, publica la guia ‘No és no’ de detecció i prevenció d’agressions, assetjament i abusos a dones amb discapacitat.

La intenció bàsica de la guia, és facilitar a les persones amb discapacitat intel·lectual, la identificació i detecció de si estan sent víctimes d’un abús, un assetjament o d’una agressió. En mols casos, aquestes situacions venen donades per persones molt properes a les noies i dones i aquest fet, fa que encara sigui més difícil per a elles diferenciar que és que, i on es creua la línea. La segona part, és poder donar eines a les víctimes per a poder acudir a cercar ajut. En aquest cas, és quan actua la UAVDI (Unitat d’Atenció a les Víctimes amb Discapacitat Intel·lectual) que, de manera gratuïta i anònima, les atendrà i aconsellarà en tot el tram fins a trobar la solució.

Us passem aquí el landing a la pàgina de ‘DonesDown’on trobareu tots els materials elaborats. https://www.sindromedown.cat/ca/dones-down/ i aquí l’accés directe per a que pugueu consultar la guia ‘No és no’ https://issuu.com/downcatalunya/docs/no_es_no__1__44e5edac5570ae ITEMS IMPORTANTS:


0- Down Catalunya és una Federació i engloba a deu de les entitats que treballen en aquest sector del nostre país. Inicialment, només es tractava amb persones amb síndrome de Down, però d’uns anys ençà, a les nostres entitats hi ha força persones amb tipologies diferents de discapacitat intel·lectual. 1- La intenció bàsica de la guia, és facilitar a les persones amb discapacitat intel·lectual, la identificació i detecció de si estan sent víctimes d’un abús, un assetjament o d’una agressió. 2- En molts casos, aquestes situacions venen donades per persones molt properes a les noies i dones i aquest fet, fa que encara sigui més difícil per a elles diferenciar que és que, i on es creua la línea. 3- La segona part quer pretén la guia, és poder donar eines a les víctimes per a poder acudir a cercar ajut. En aquest cas, és quan actua la UAVDI (Unitat d’Atenció a les Víctimes amb Discapacitat Intel·lectual i que està dins de Catalonia Fundació Creactiva) que, de manera gratuïta i anònima les atendrà i aconsellarà en tot el tram fins a trobar la solució. 4- És important saber que Down Catalunya ha volgut amb aquesta guia, visibilitzar diferents casos de ‘violències’ (en plural) que s’exerceixen sobre les persones amb discapacitat... ja que sovint quan parlem d’agressions, pensem només en les de tipus sexual. A la guia, ensenyem de manera senzilla a reconèixer moltes altres situacions. 5- Lamentablement, la majoria dels casos d’abús, assetjament i agressió, les pateixen nenes i dones... però la guia està pensada per a que la consulti qualsevol persona d’ambdós gèneres. 6- La guia esta feta ‘en lectura fàcil’, és a dir... que està escrita de tal manera que una persona amb discapacitat intel·lectual pugui comprendre-la sense problemes. Hi ha molts exemples, està fins i tot resumida al final i amb quatre ítems, queda molt clar cada concepte. 7- La guia es la darrera acció de la campanya del 2020 que ha fet Down Catalunya. Ha estat una campanya anomenada ‘Dones Down’ i diguem que la guia, és la part física de la campanya. 8- Hi hem volgut implicar a totes les entitats que formen part de la nostra federació i varies d’elles hi ha treballat aportant feina feta amb algunes dones amb discapacitat intel·lectual que han treballat en els temes que s’hi toquen, així com de l’ajut de les tècniques. Més informació:

Directora de DOWN CATALUNYA Úrsula Reales Tel: 648 523 170 direccio@sindromedown.cat

Comunicació de DOWN CATALUNYA Albert Barba Tel: 629 012 683 albert.barba@periodistes.org


Down Catalunya es va crear el 2004 per coordinar la tasca que porten a terme diverses entitats catalanes que donen suport a les persones amb síndrome de Down. En formen part Andi-Down Sabadell, Aura Fundació, Barcelona Down, Cromo-Suma, Down Lleida, Down Tarragona, Fundació Astrid 21 de Girona, Família AMIC, Fundació Catalana Síndrome de Down i Fundación Reto. Entre totes sumen més de 4.000 associats i presten servei a més de 700 persones amb discapacitat intel·lectual.