Nota de Premsa. #DonesDown 2n Trimestre. Entrevista Laura Mitjans

Page 1

Nota de Premsa

Down Catalunya, dedica el segón trimestre de la seva campanya ‘DonesDown’ als Drets de les Dones.  La Laura, una jove de 25 anys amb síndrome de Down i veïna de Llorenç del Penedès, ens explica en una entrevista com veu ella la situació dels drets de les dones.

Barcelona, 11 de maig de 2020. Down Catalunya ha entrevistat la Laura, una jove amb síndrome de Down de Llorenç del Penedés i membre de Down Tarragona, amb motiu del projecte ‘DonesDown’ que esta portant a terme tot aquest 2020. Parlem amb ella de drets civils, drets de participació, dret a la propia sexualitat, violència de gènere i de que opina ella sobre l’esterilització forçada o del dret al treball, ara que un altíssim tant per cent de persones amb discapacitat intel.lectual, és troben en situació d’atur després dels efectes provocats pel confinament. Tot i que lentament es fan progressos, cap país pot dir clarament que ha assolit la igualtat de gènere. Les dones i les nenes segueixen infravalorades, sous menors, menys opcions laborals i patint diverses formes de violència. Si a tot això li sumem la vulnerabilitat de les nenes i dones amb discapacitat, la situació s’agreuja. Per aquest motiu, Down Catalunya ha creat per aquest 2020 “Dones Down”, un projecte sobre els drets de les dones amb discapacitat intel·lectual, que vol conscienciar i donar visibilitat en la societat sobre la seva situació real i alhora, informar-les dels seus drets. DonesDown és un projecte que durarà tot 2020. El primer trimestre va estar dedicat a ‘Dona i Esport’, aquest segón als ‘Drets de les Dones’ i en el tercer i quart, parlarem d’ensenyament i inserció laboral.


Us passem aquí el landing a la página de ‘DonesDown’on anem penjant tots els materials elaborats fins ara i el link directe a l’entrevista amb la Laura: 1- https://www.sindromedown.cat/ca/dones-down/ 2https://www.sindromedown.cat/ca/les-dones-tenim-un-altre-punt-de-vista-diferent-dels-homessom-mes-sensibles-i-sempre-prioritzem-el-dialeg/

Si és del vostre interès fer-vos ressò d’aquest tema en el vostre mitjà, ens teniu a la vostra disposició pel que calgui. Moltes gràcies!

Més informació:

Directora de DOWN CATALUNYA Úrsula Reales Tel: 648 523 170 direccio@sindromedown.cat

Comunicació de DOWN CATALUNYA Albert Barba Tel: 629 012 683 comunicacio@sindromedown.cat


Down Catalunya es va crear el 2004 per coordinar la tasca que porten a terme diverses entitats catalanes que donen suport a les persones amb síndrome de Down. En formen part Andi-Down Sabadell, Aura Fundació, Barcelona Down, Cromo-Suma, Down Lleida, Down Tarragona, Fundació Astrid 21 de Girona, Família AMIC, Fundació Catalana Síndrome de Down i Fundación Reto. Entre totes sumen més de 4.000 associats i presten servei a més de 700 persones amb discapacitat intel·lectual.