Nota de premsa ajuts (2017)

Page 1

Nota de Premsa

És urgent agilitar els pagaments i les convocatòries de Treball i Afers Socials abans de tancar l’any 2017 Les entitats recorren a la solidaritat de les famílies per resistir mentre no arriben els ajuts Barcelona, 13 de novembre de 2017. Down Catalunya s’uneix a la preocupació expressada en els darrers dies per diverses entitats catalanes de la discapacitat, les quals han denunciat que perilla la continuïtat de molts dels seus programes si l’administració no actua amb celeritat. Aquest és també el cas d’algunes de les nostres entitats, les quals estan recorrent a la solidaritat de les famílies dels seus usuaris per resistir momentàniament sense retallar cap servei. La nostra demanda es concreta en dues línies d’ajut del departament de Treball, Afers Socials i Famílies. En primer lloc, les de la Convocatòria Ordinària de Subvencions de Projectes i Activitats a Entitats 2017, sobre el qual ja hi havia la resolució provisional aprovada, però no la definitiva, el retràs de la qual repercuteix en un munt d’entitats d’interès social de caire molt divers. A finals d’octubre, arran la denúncia de la Taula del Tercer Sector, les administracions es van passar la pilota sobre la responsabilitat de les línies d’ajut bloquejades, semblaven compromeses a solucionarho però han anat passant els dies i els diners no han arribat. Les darreres informacions apunten a un desbloqueig imminent, que esperem es confirmi aquesta setmana. Hi ha, però, una altra línia que ens preocupa especialment. Ens referim a les subvencions del programa SIOAS (Serveis Integrals d'Orientació, Acompanyament i Suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental). La major part de les nostres entitats compten amb aquest ajut per als seus programes d’inserció al mercat laboral ordinari. El suport que presten a vora 300 persones amb discapacitat intel·lectual que avui estan treballant amb normalitat a un nombre similar d’empreses depèn en bona mesura del SIOAS, i aquesta convocatòria, que és de caire anual, a hores d’ara no s’ha publicat encara. Si no es publica abans que acabi aquesta setmana és possible que sigui massa tard. A més, plou sobre mullat. L’actual paràlisi administrativa se suma al retràs endèmic amb què l’administració –per les causes que sigui– abona els seus ajuts. En el cas de Down Catalunya i les seves entitats, encara hi ha força subvencions pendents de cobrament de l’any 2014, moltes de 2015 i totes les de 2016 i 2017. El deute conjunt acumulat amb la Generalitat frega els 500.000 euros. Down Catalunya és apolítica. A l’hora de donar suport a les persones amb síndrome de Down o qualsevol altra discapacitat intel·lectual no ens interessa ni la ideologia ni la filiació política de cap persona o família, i per això volem deixar clar que aquest no és un comunicat amb intencionalitat partidista. Demanem a les administracions responsables que s’adonin de la urgència de la situació, i que actuïn. Però també demanem que ningú faci un mal ús d’aquest prec.

Més informació: Directora de DOWN CATALUNYA Úrsula Reales Tel: 648 523 170 direccio@sindromedown.cat

Comunicació de DOWN CATALUNYA Víctor Saura Tel: 676 029 937 comunicacio@sindromedown.cat


Down Catalunya es va crear el 2004 per coordinar la tasca que porten a terme diverses entitats catalanes que donen suport a les persones amb síndrome de Down. En formen part Andi-Down Sabadell, Aura Fundació, Barcelona Down, Down Lleida, Down Tarragona, Fundació Astrid 21 de Girona i Fundación Reto. Entre totes sumen més de 3.000 associats i presten servei a més de 500 persones amb discapacitat intel·lectual.