Page 1

JÄ—zuitai ir Vilnius


Šv. Kazimiero bažnyčia

Šv. Kazimiero bažnyčia Vilniuje buvo pastatyta jėzuitų ordino dėka XVIIa. pradžioje. Ant jos lubų buvo nutapytos freskos su skirtingais Šv. Kazimiero gyvenimo įvykiais, bet bažnyčia buvo nekarta perstatyta todėl jos neišliko. Ji buvo nekartą restauruota, perdaryta į kitų krikščionybės atšakų maldos namus, todėl pakankamai skiriasi nuo originalo., pagrindinis skirtumas yra neišlikęs altorius. Architektūriškai ji yra baroko stiliaus, bei turi nevieną jėzuitišką simbolį.


Šv. Jonų bažnyčia

Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia buvo pastatyta XVa. pradžioje Jogailos iniciatyva. XVIa. pabaigoje Žygimantas Augustas ją atidavė jėzuitų ordinui, kuris ją perstatę, bet paliko jos gotikinį stilių.XVIIIa. ji degė vieną kartą, vėliau darkart, po septynių metų degė trečią kartą, amžiaus pabaigoje buvo paskirta Vilniaus universitetui. XIXa. pirmoje pusėje jos pietinis, gotikinis fasadas buvo pakeistas klacicistiniu, nugriauta siena skirianti bažnyčia, bei varpinę nuo gatvės, užtapyta nemažai freskų, nugriauti keli altoriai. Šv. Jonų bažnyčia šiomis dienomis yra vienas labai gražus gotikos meno kūrinys, turintis nuostabią varpinę.


Šv. Ignoto bažnyčia

Šv. Ignoto bažnyčia buvo pastatyta XVIIa. jėzuitų ordino. Ji degė vieną kartą, buvo rekonstruota/perdaryta/ atkurta kelis kartus. XVIIIa. ji atiteko rusų kariuomenei kuri ją perdarė į tri-aukščius barakus, arklides, vėliau ir klubą. Rekonstruota ji buvo XIXa. pirmoje pusėje, pradėjo veikti kaip bažnyčia tik prieš keturioliką metų.


Prančiškus Ksaveras Prančiškus Ksaveras gimė Ispanijoje, Navaros regione, XVIa. pradžioje. Būdamas devyniolikos jis iškeliavo mokytis į Paryžiaus universitetą, kur susitiko Ignacą Lojolą, kuris jį pakvietė tapti jėzuitu ir keliauti į piligriminę kelionę Jeruzalėn. Vėliau jis buvo popiežiaus išsiųstas į Portugalijos kolonijas Indijoje skleisti gerąją naujieną. Išpradžių jis skleidė evangeliją atkeliavusiems portugalams, vėliau vietiniams perlų žvejams. Baigęs darbą Indijoje, jis bandę savo sėkmę Ceilone, kur jam visiškai nesisekė. Iš Ceilono jis keliavo į Malaiziją, dar vėliau į Japoniją. Budamas Japonijoje jis suprato kokią didelę įtaką Azijos kultūrai turėjo Kinija, todėl nusprendė savo veiklą tęsti ten, nors kinai į savo šalį europiečių neisileido. Jis su savo padėjėju apsigyveno pašiūrėje netoli Kinijos sienos ir susitarė su vienu kinu, kad už tam tikrą užmokestį, jis bus ileistas. Tas kinietis nepasirodė, o Prančiškus susirgo ir numirė. Jo veikla mums duoda labai gerą ryžto ir nepasidavimo, bei gyvenimo dėl kitų pavyzdį.


Parengė- Dovydas Latkauskas 8d Mokytojos- Kristina Januškienė Aistė Baičiūnaitė Juratė Karašauskienė

J?zutai ir Vilnius  
J?zutai ir Vilnius  
Advertisement