Page 1

Аналітична довідка за 2011 рік Волинська область Земельні ресурси та грунти Спостереження за станом грунтів у Волинській області здійснюють Державна екологічна інспекція у Волинській області, Волинський обласний проектно-технологічний центр охорони родючості грунтів і якості продукції «Облдержродючість» та головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації. За даними Волинського обласного державного проектно-технологічного центру охорони родючості грунтів і якості продукції, протягом 2011 року відібрано та проаналізовано 40 проб води на вміст забруднюючих речовин (ДДТ, ГХЦГ) у поверхневих водах сільськогосподарського призначення. Аналізуючи результати досліджень зразків води, встановлено, що майже всі зразки води містять залишкові кількості хлорорганічних пестицидів, що знаходяться в стані розкладу: залишками ДДТ забруднено 21 зразків (52,5 %), ГХЦГ – 7 зразків (17,5%). Проте, перевищень гранично допустимих норм не виявлено. Максимальний вміст ДДТ становить 0,00025 мг/кг (Горохівський район), ГХЦГ – 0,000083 мг/кг (Луцький район) при гранично допустимій нормі 0,002 мг/кг. Згідно лабораторних досліджень Волинського центру «Облдержродючість» щодо вмісту та активності техногенних радіонуклідів 137 Сs та 90Sr, враховуючи контрольні рівні для грунтів – до 1 Кі/км2, протягом 2011 року на території області щільність забруднення земель сільськогосподарського призначення 137Сs знаходиться в межах до 1 Кі/км2, вміст 90Sr знаходитьмя в межах від 0,02 до 0,15 Кі/км2. В порівнянні з результатами обстеження попередніх років слід констатувати, що показник забруднення грунту радіоцезієм знизився. Проте і сьогодні 137Сs залишається основним джерелом надходження радіонуклідів в сільськогосподарську продукцію. Зменшення площ із підвищеним вмістом радіонуклідів відбулося за рахунок природного розпаду ізотопів та вжитих контрзаходів на сільськогосподарських угіддях. Залишаються до цього часу необстеженими ліси зони радіоактивного забруднення, хоча вони займають тільки у Маневицькому районі майже 70 % території. Техногенне забруднення земель пестицидами, важкими металами, а також інші фактори призводять до погіршення якості грунтів та їх агроекологічного стану. При проведенні контролю за вмістом залишків пестицидів в грунтах сільськогосподарського призначення першочергова увага приділяється персистентним пестицидам, які здатні накопичуватися в грунтах у досить великих кількостях і зберігатися в них протягом довгого часу. До таких пестицидів відносяться хлорорганічні пестициди та різні сполуки важких металів.


За даними Волинського центру «Облдержродючість» на території області у 2011 році відібрано та проаналізовано 1106 зразки грунту на вміст стійких хлорорганічних пестцидів (ДДТ, ГХЦГ) і 2,4-Д, які є основними забруднювачами грунтів Волині. Аналізуючи вміст залишкових ДДТ (суми метаболітів) слід відмітити, що із 1106 проаналізованих проб забруднених - 1106, що становить 100%. Максимальний вміст становив 0,021 мг/кг при гранично допустимій нормі 0,1 мг/кг. По препарату ДДТ зберігається загальна тенденція до зниження рівня забрудненості грунтів і зменшення кількості перевищень гранично допустимих норм. По ГХЦГ (сума ізомерів) перевищень гранично допустимих концентрацій не виявлено, з 1106 проаналізованих проб забруднених 636, що становить 57,5 %. Максимальний вміст ГХЦГ – 0,009 мг/кг при ГДК 0,1 мг/кг. Аналіз залишкових кількостей пестицидів в грунтах Волинської області показав, що по препарату ГХЦГ за останні 5 років різких змін у виявленні ізомерів не помічено. Рівень забруднення зразків препаратом 2,4-Д (амінна сіль) становить 5,3%, максимальний вміст– 0,0002 мг/кг при гранично допустимій нормі 0,1 мг/кг. Вміст препарату 2,4-Д (амінна сіль) в грунтах за останні роки різко знизився, що пов’язано з обстеженням в попередніх роках малозабруднених районів поліської і перехідної зон. Існують досить багато джерел, які забруднюють довкілля (видобування корисних копалин, внесення мінеральних добрив та пестицидів, звалища відходів, склади, пожежі тощо). До забруднювачів грунтів належать мінеральні добрива і хімічні меліоранти, недоліком яких є наявність в них баластних речовин, у тому числі токсичних елементів і сполук. Кількість важких металів у фосфорних добривах, що випускалися в СРСР в середньому становить, г/т: міді-127; цинку-164; кадмію-3,0; свинцю – 34; нікелю – 92; хрому – 121. Азотні та калійні добрива забруднені важкими металами меншою мірою. Особливу екологічну небезпеку становить ненормоване застосування хімічних меліорантів і відходів промисловості. Визначення вмісту важких металів у грунті, як і залишкових кількостей пестицидів, в 2011 році в основному проводився з метою агрохімічної паспортизації і по програмі «Покращення навколишнього природного середовища в басейні річки Західний Буг на території Волинської області». Протягом 2011 року Волинським центром «Облдержродючість» відібрано та проаналізовано 5186 зразки грунту на важкі метали, з них містять залишкову кількість пестицидів 1106 зразки (21,3 %). Максимальний вміст кадмію в грунтах становить 0,22 мг/кг (Горохівський район) при ГДК 3,0 мг/кг, свинцю – 4,2 мг/кг (Володимир-Волинський та Іваничівський райони) при ГДК 30,0 мг/кг, ртуті – 0,01 мг/кг (по всій території області) при ГДК 2,1 мг/кг.


За даними Держекоінспекції протягом 2011 року було відібрано та проаналізовано 21 зразків грунту на вміст важких металів, на територіях, які прилягають до очисних споруд та полігонів твердих побутових відходів. Згідно лабораторних досліджень перевищення гранично-допустимої концентрації не виявлено. Щодо державного контролю грунтів Держекоінспекцією здійснено 76 визначення по 10 показниках на земельній ділянці площею 8652,5 м2. Перевищення нормативного вмісту показників виявлено по нітратах, сульфатах та фосфору.

Analit_dov_2011_Volyn  

http://dovkillia.in.ua/pdf/regreports/Analit_dov_2011_Volyn.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you