Page 1

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ ЗА 2010 РІК

Ужгород – 2011


ВСТУП ………………………………………………………………... 3 1. МОНІТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ………………... 4 2. МОНІТОРИНГ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ………………………... 31 3. МОНІТОРИНГ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ……………………… 76 4. МОНІТОРИНГ РАДІАЦІЙНОГО СТАНУ……………………... 83 5. МОНІТОРИНГ ЕКОЛОГІЧНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТІВ…. 87

2


ВСТУП У даному інформаційно-аналітичному звіті наводиться узагальнена інформація стосовно забруднення атмосферного повітря Закарпатської області, стану поверхневих вод суші, земельних ресурсів, радіаційного стану та моніторингу впливу екологічно-небезпечних об’єктів на довкілля за 2010 рік. Аналіз стану атмосферного повітря здійснювався на основі даних спостережень за вмістом забруднюючих речовин у м. Ужгород на 2 постах спостереження, наданих Закарпатським обласним центром з гідрометеорології МНС України та точково у населених пунктах області у місцях проживання і відпочинку населення, наданих Закарпатською обласною санітарноепідеміологічною станцією. Аналіз стану поверхневих вод виконано на основі даних спостережень за вмістом гідрохімічних та гідрофізичних показників, наданих Державною екологічною інспекцією в Закарпатській області та Закарпатським обласним виробничим управлінням по меліорації та водному господарству, а також за санітарно-хімічними показниками якості відкритих водоймищ І та ІІ категорії (у місцях проживання і відпочинку населення), наданих обласною санітарноепідеміологічною станцією. Аналіз стану земельних ресурсів виконано на основі даних спостережень за вмістом хімічних показників, наданих Державною екологічною інспекцією в Закарпатській області, а також за геоморфологічними та ґрунтовими показниками, наданими Закарпатською геологорозвідувальною експедицією та Головним управлінням Держкомзему у Закарпатській області. Аналіз радіаційного забруднення повітря та поверхневих вод здійснювався на основі даних спостережень, наданих Закарпатським обласним центром з гідрометеорології, на 8 пунктах спостереження та Закарпатським обласним управлінням по меліорації та водному господарству на 5-ти створах спостереження. Аналіз впливу екологічно-небезпечних об’єктів на стан довкілля здійснювався на основі даних спостережень за вмістом гідрохімічних, гідрофізичних та санітарно-хімічних показників, наданих Державною екологічною інспекцією в Закарпатській області та обласною санітарноепідеміологічною станцією. З кожним роком з розвитком вимірювально-дослідних методик і технічного оснащення зростають наші можливості щодо оцінки стану довкілля. Отримувана на основі моніторингових досліджень інформація дозволяє здійснювати заходи, скеровані на підтримку навколишнього природного середовища у доброму стані чи ефективної інтервенції у разі необхідності. У інформаційно-аналітичному звіті за 2010 рік надано не лише поточну інформацію, а й оцінку ситуації за останні кілька років.

3


1. МОНІТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ Аналіз матеріалів спостережень за вмістом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі протягом 2010 року підтверджує, що основними джерелами забруднення атмосферного повітря в області залишаються автотранспорт, підприємства ВАТ "Закарпатгаз" та лінійно-виробничі управління "Прикарпаттрансгаз" ДК "Укртрансгаз". У 2010 році відбулися позитивні зміни у зменшенні викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Сумарні викиди по Закарпатській області зменшились на 0,33 т, (0,4 %). Так в 2010 році викиди склали 87300,2 т, в т.ч. від стаціонарних джерел 17626,4 т, (20,2 % від всього обсягу викидів), і пересувних джерел 69673,8 т, (79,8 %). Обсяги забруднюючих речовин, які надійшли у повітряний басейн у 2010 році від стаціонарних джерел забруднення, за даними Головного управління статистики, зменшилися в порівнянні з 2009 роком на 17,8% і складають 17,6 тис.тонн проти 21,4 тис.тонн у 2009 році. Із загальної кількості шкідливих викидів 89,2 % складають викиди речовин, що належать до парникових газів, зокрема, метан та оксиди азоту. Крім того, 244,8 тис.т становлять обсяги викидів діоксиду вуглецю, який впливає на зміну клімату. Із загального обсягу викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря найбільше викидають підприємства: - Виноградівського району – 15,9%; - Хустського району – 13,7%; - Тячівського району – 13,6%; - Іршавського району – 12,3%; - Свалявського району – 9,9% - Ужгородського району – 6,5%; - м. Мукачева – 8,4%; - м. Ужгорода – 2,3%. Районами з найбільш чистим повітрям є: - Берегівський– 2,9%; - Міжгірський – 1,1%; - Рахівський – 1,5%; - Великоберезнянський – 0,2%; - Мукачівський – 0,1%. В середньому по області одним підприємством у 2010 році було викинуто в атмосферу 123,3 т шкідливих речовин. Щільність викидів на один квадратний кілометр території, порівняно з попереднім роком, зменшилась на 303,7 кг (в 2009 році на один км2 припадало 1680,8 кг, а у 2010 році 1377,1 кг). Зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбулось за рахунок основних забруднювачів атмосферного повітря в регіоні ВАТ «Закарпатгаз» та магістральних газопроводів УМГ ”Прикарпаттрансгаз” Закарпатського обласного лінійного виробничого управління магістральних газопроводів, конкретніше від кількості об’ємів перекачаного цими підприємствами газу та профілактичними ремонтними роботами на компресорних станціях, які приводять до зростання або зменшення викидів. Головним забруднювачем атмосферного повітря Закарпатської області 4


продовжує і надалі залишатися автотранспорт, викиди від якого в 2010 році склали 79,8 % від загального обсягу викидів. Транспортом, що знаходиться у приватній власності населення Закарпаття, автотранспортом підприємств, залізничним та авіаційним у 2010 році викинуто у повітря 69,7 тис.тонн забруднюючих речовин, що на 5,3% більше ніж у 2009 році (66,2 тис.тонн). Збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел за 2010р. пояснюється збільшенням кількості транспорту в населення, вантажоперевезень та пасажирів. Таблиця 1.1. Динаміка викидів в атмосферне повітря, тис. т. Роки 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Викиди в атмосферне повітря, тис.т. у тому числі Всього стаціонарними пересувними джерелами джерелами 40,7 7,7 33,0 65,9 26,6 39,3 88,2 25,6 62,6 88,2 22,9 65,3 91,4 23,2 68,2 87,6 21,4 66,2 87,3 17,6 69,7

Щільність викидів у розрахунку на 1 кв.км, кг 3192,0 5167,4 6916,0 6916,0 7161,5 6871,2 6820,3

Обсяги викидів у розрахунку на 1 особу, кг 32,6 52,9 70,8 70,8 73,3 70,3 70,0

12000

8000 6000 4000 2000

забруднення автотранспортом стаціонарні джерела забруднення Рис.1.1. Показники викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря в Закарпатській області за 2010 рік

5

Хустський р-он

Ужгородський р-он

Тячівський р-он

Свалявський р-он

Рахівський р-он

Перечинський р-он

Мукачівський р-он

Міжгірський р-он

Іршавський р-он

Воловецький р-он

Виноградівський р-он

Великоберезнянський р-он

Берегівський р-он

м.Чоп

м.Хуст

м.Мукачево

м.Берегове

0 м.Ужгород

тонн на рік

10000


Тис. тонн на рік

Рис.1.2. Динаміка обсягу викидів забруднюючих речовин в Закарпатській області 30 26.6

25.6 22.9

25

23.2 21.4

20

17.6

15 10 5 0 Викиди від стаціонарних джерел Викиди в 2005 році

Викиди в 2006 році

Викиди в 2007 році

Викиди в 2008 році

Викиди в 2009 році

Викиди в 2010 році

Діоксид та інші сполуки сірки 0,9%

Оксид вуглецю 6,2%

Інші 3,3%

Сажа 0,5%

Сполуки азоту 6,5%

Метан 82,6%

Рис.1.3. Склад забруднюючих речовин (без діоксиду вуглецю) в атмосфері від стаціонарних джерел забруднення у 2010 році

6


8

Моніторинг якісного складу атмосферного повітря в Закарпатській області в 2010 році проводився Закарпатським обласним центром з гідрометеорології в м.Ужгороді на 2-ох стаціонарних постах спостереження та Закарпатською обласною санітарно-епідеміологічною станцією точково у населених пунктах області у місцях проживання і відпочинку населення. Пости спостереження за забрудненням атмосферного повітря в м.Ужгород розташовані: — ПСЗ № 1 — в адміністративно — житловому районі міста, пр. Свободи, 2; — ПСЗ № 2 — в промисловому районі, вул. Паризької Комуни, 2. Спостереження за забрудненням атмосферного повітря проводилось по наступним показникам: пил, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, оксид азоту, формальдегід, а також розчинні сульфати, марганець, мідь, нікель, свинець, хром, кадмій, бенз/а/пірен, залізо. Загальна кількість аналізів вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, проведених у 2010 році в ЛСЗА, склала 10697. Перевищення максимальної разової гранично допустимої концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі виявлено при аналізі проб на формальдегід, диоксид азоту та пил. Концентрація інших домішок забруднюючих речовин в повітрі була нижчою ГДК. Повторюваність перевищення ГДК (відношення кількості випадків перевищення ГДК до кількості всіх спостережень, виражене у відсотках: q = m / n · 100%) приведена в таблиці 2.3.1. Високого забруднення (ВЗ - 5 і більше максимальних разових ГДК) та екстремально високого забруднення (ЕВЗ - 10 і більше максимальних разових ГДК) атмосферного повітря у 2010 році не спостерігалось. Перевищення середньомісячної концентрації забруднюючих речовин у порівнянні із середньодобовою гранично допустимою концентрацією виявлено для формальдегіду, диоксиду азоту та оксиду вуглецю. Графіки зміни середньомісячної концентрації пріоритетних забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міста протягом 2010 року приводяться на рис. 1.5.

8


9

Таблиця 1.2. Характеристика забруднення атмосферного повітря на постах спостережень (ПСЗ) за 2010 рік Домішки Пил

№№ постів по місту 1 2 по місту

Кількість проб

Середня концентрація

Максимальна концентрація

576 576 1152

0,05 0,07 0,06

0,45 0,43 0,45

Повторюваність перевищення ГДК (%) 0,0 0,0 0,0

Диоксид сірки

1 2 по місту

1104 1134 2238

0,003 0,003 0,003

0,012 0,009 0,012

0,0 0,0 0,0

Розчинні сульфати

2 по місту

576 576

0,01 0,01

0,04 0,04

0,0 0,0

1 2 по місту 1 2 по місту 1 по місту

575 576 1151 1104 1134 2238 1104 1104

3 3 3 0,06 0,05 0,06 0,04 0,04

5 6 6 0,38 0,27 0,38 0,17 0,17

0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0

Формальдегід

1 2 по місту

1104 1134 2238

0,014 0,009 0,011

0,080 0,055 0,080

6,2 1,1 3,6

Бенз/а/пірен

1

11

0,6

1,6

-

Кадмій

1

12

0,00

0,00

-

Залізо

1

12

0,61

1,12

-

Марганець

1

12

0,02

0,03

-

Мідь

1

12

0,01

0,04

-

Нікель

1

12

0,02

0,03

-

Свинець

1

12

0,03

0,09

-

Хром

1

12

0,01

0,03

-

Цинк

1

12

0,04

0,09

-

Оксид вуглецю Диоксид азоту Оксид азоту

9


10

Рис. 1.5. Зміна середньомісячної концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міста Ужгорода протягом 2010 року Концентрація, мг/м3

Зміна середньомісячної концентрації формальдегіду протягом 2010 року 0,020 0,015 0,010 0,005 0,000 01.2010 02.2010 03.2010 04.2010 05.2010 06.2010 07.2010 08.2010 09.2010 10.2010 11.2010 12.2010 Місяці Концентрація, мг/м3

ГДК

0,100 0,050

Концентрація, мг/м3

12 .2 01 0

11 .2 01 0

10 .2 01 0

09 .2 01 0

08 .2 01 0

07 .2 01 0

06 .2 01 0

05 .2 01 0

04 .2 01 0

03 .2 01 0

02 .2 01 0

0,000 01 .2 01 0

Концентрація, мг/м3

Зміна середньомісячної концентрації диоксиду азоту протягом 2010 року

Місяці

ГДК

Концентрація, мг/м3

Зміна середньомісячної концентрації оксиду азоту протягом 2010 року 0,080 0,060 0,040 0,020 0,000 01.2010 02.2010 03.2010 04.2010 05.2010 06.2010 07.2010 08.2010 09.2010 10.2010 11.2010 12.2010 Концентрація, мг/м3

Місяці

ГДК

Концентрація, мг/м3

ГДК

12 .2 01 0

11 .2 01 0

10 .2 01 0

09 .2 01 0

08 .2 01 0

07 .2 01 0

06 .2 01 0

05 .2 01 0

04 .2 01 0

03 .2 01 0

02 .2 01 0

3,4 3,2 3,0 2,8

01 .2 01 0

Концентрація, мг/м3

Зміна середньомісячної концентрації оксиду вуглецю протягом 2010 року

Місяці

Концентрація, мг/м3

Зміна середньомісячної концентрації пилу протягом 2010 року 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 01.2010 02.2010 03.2010 04.2010 05.2010 06.2010 07.2010 08.2010 09.2010 10.2010 11.2010 12.2010 Концентрація, мг/м3

ГДК

10

Місяці


11

Індекс забруднення атмосферного повітря окремою домішкою розраховується за формулою: Ii = (qi / ГДКсер.-доб.)Сі, де і - домішка, qiсередньомісячна концентрація домішки, ГДКсер.-доб – середньодобова гранично допустима концентрація, сі – константа, що враховує ступінь небезпечності речовини, і приймає значення 1,7; 1,3; 1,0 та 0,9 для речовин 1; 2; 3 та 4 класів небезпеки, що дозволяє порівняти ступінь шкідливості речовини із шкідливістю диоксиду сірки. Таким чином, наскільки вищий індекс забруднення атмосферного повітря окремо взятою забруднюючою речовиною, тим більший негативний вплив на довкілля вона справляє. Рівень забруднення атмосферного повітря за значенням ІЗА представлено в табл. 1.3. Індекс забруднення атмосферного повітря міста Ужгорода п'ятьма пріоритетними забруднюючими речовинами у 2010 році склав 9,18, в тому числі: – – – – –

індекс забруднення індекс забруднення індекс забруднення індекс забруднення індекс забруднення

формальдегідом: диоксидом азоту: оксидом вуглецю: оксидом азоту: пилом:

5,64; 1,44; 1,05; 0,67; 0,38.

Таблиця 1.3. Рівень забруднення атмосферного повітря за значенням ІЗА Міста, (значення ІЗА)

Ужгород, ІЗА5 = 9,15

Забруднюючі речовини, які визначають високий рівень забруднення атмосферного повітря Формальдегід : ІЗА = 5,64 Диоксид азоту : ІЗА = 1,44 Оксид вуглецю : ІЗА = 1,05 Оксид азоту : ІЗА = 0,66 Пил : ІЗА = 0,36

Забруднення формальдегідом протягом року залишалось високим. Найвища разова концентрація (0,080 мг/м3, що в 2,88 разів вище ГДКмакс.раз ) спостерігалась 11 червня о 1300 при вітрі південно - східного напрямку ( румб напрямку – 150) та швидкості 4 м/с на ПСЗ - 1; на ПСЗ - 2 максимальна разова концентрація формальдегіду (0,055 мг/м3 або 1,57 ГДКмакс.раз.) спостерігалась 21 травня о 1900 при вітрі східного напрямку (румб напрямку – 070 ) та швидкості 6 м/с. Середньорічна концентрація формальдегіду в повітрі склала 0,011 мг/м3 при ГДКсер.-доб.- 0,003 мг/м3, що в 3,67 разів перевищує ГДКсер.доб. Перевищення середньорічного рівня забруднення атмосферного повітря формальдегідом спостерігалось в травні – вересні місяцях. Нижче ГДК середньомісячні концентрації формальдегіду не опускались; коливання середньомісячної концентрації формальдегіду знаходилось у межах 0,006 мг/м3 - 0,010 мг/м3 в січні – квітні та жовтні – грудні місяцях і в межах 0,013 мг/м3 0,018 мг/м3 в травні - вересні. Максимальна середньомісячна концентрація формальдегіду в атмосферному повітрі міста протягом 2010 року спостерігалась у серпні (0,018 мг/м3 або 6 ГДКсер-доб). 11


12

Забруднення атмосферного повітря диоксидом азоту теж залишалось вищим ГДКсер.-доб.. Середня річна концентрація склала 0,058 мг/м3 при ГДКсер.3 доб.- 0,04 мг/м (1,45 ГДКсер.-доб).. Підвищене забруднення у порівнянні із середньорічною концентрацією спостерігалось у січні – квітні та грудні місяцях. Найбільше середньомісячне забруднення спостерігалось в лютому (0,081 мг/м3 або 2,03 ГДКсер.-доб.). Найнижче забруднення атмосферного повітря диоксидом азоту спостерігалось у вересні (0,043 мг/м3 або 1,08 ГДКсер.-доб.). Максимальна разова концентрація диоксиду азоту (0,375 мг/м3, що перевищило ГДКмакс.-раз. = 0,200 мг/м3 в 1,88 разів) зафіксована на ПСЗ-1 25 вересня 2010 року о 1300 год. Середньорічна концентрація оксиду вуглецю склала 3,2 мг/м3 або 1,07 ГДКсер.-доб.. Перевищення середньорічного рівня забруднення атмосферного повітря оксидом вуглецю спостерігалось в січні, лютому, липні, листопаді та грудні місяцях. Середньомісячне забруднення атмосферного повітря залишалось на рівні 3,0 - 3,3 мг/м3 протягом усього року. Максимальне середньомісячне забруднення атмосферного повітря міста оксидом вуглецю (3,3 мг/м3) спостерігалось у січні - лютому та листопаді – грудні; мінімальне (3,0 мг/м3) – в квітні та забруднення в межах 3,1 - 3,2 мг/м3 в березні, травні – жовтні. Максимальна разова концентрація оксиду вуглецю, 5,5 мг/м3 або 1,1 ГДКмакс.-раз., спостерігалась на ПСЗ-2 03 листопада о 19-ій годині. Середньорічна концентрація пилу склала 0,06 мг/м3 або 0,4 ГДКсер.-доб.. Перевищення середньорічного рівня забруднення атмосферного повітря пилом спостерігалось в січні та серпні – листопаді місяцях включно. Середньомісячна концентрація пилу в 2010 році була нижчою за ГДК протягом усього року. Найвища середньомісячна концентрація пилу спостерігалась у листопаді (0,08 мг/м3 або 0,53 ГДКсер.-доб.), найнижча – в червні (0,04 мг/м3 або 0,27 ГДКсер.-доб.). Максимальна разова концентрація пилу спостерігалась на ПСЗ-1 27-го січня о 1900 (0,45 мг/м3 або 0,9 ГДКмакс.раз.). Забруднення атмосферного повітря оксидом азоту протягом року суттєво не змінилось. Середньорічна концентрація в поточному році склала 0,040 мг/м3 при ГДКсер.-доб. – 0,06 мг/м3. Найвища середньомісячна концентрація спостерігалась в червні – 0,057 мг/м3, найнижча – в грудні (0,030 мг/м3); підвищене забруднення у порівнянні з середньорічною концентрацією спостерігалось в квітні – червні та серпні місяцях. Максимальна разова концентрація оксиду азоту спостерігалась 16 червня о 0100 (0,168 мг/м3 при ГДКмакс.-раз. - 0,4 мг/м3). Середньорічна концентрація диоксиду сірки в атмосферному повітрі міста в 2010 році склала 0,003 мг/м3. Підвищене забруднення у порівнянні з середньорічною концентрацією спостерігалось в лютому та листопаді місяцях. Максимальна разова концентрація диоксиду сірки (0,012 мг/м3) спостерігалась на ПСЗ-1 09 жовтня о 1300. Забруднення атмосферного повітря розчинними сульфатами протягом року залишалось нижчим значення ГДКсер.-доб. Середній рівень забруднення склав 0,007 мг/м3 при ГДКсер.-доб. - 0,1 мг/м3. Перевищення середньорічного рівня забруднення спостерігалось в січні, листопаді та грудні місяцях. Найбільше середньомісячне забруднення спостерігалось у листопаді – 0,012 мг/м3, тоді ж 12


13

виявлена і максимальна разова концентрація розчинних сульфатів (0,044 мг/м3 о 1900 15 листопада 2010 року) . Забруднення атмосферного повітря бенз/а/піреном є вищим ГДКсер.-доб. в холодні місяці року ( січень - 1,6 ГДК, лютий та листопад - 1,1 ГДК ), близьким ГДКсер.-доб в березні (1,0 ГДК) та жовтні – 0,6 ГДК, квітень та травень – по 0,4 ГДК та значно нижчим ГДК в теплі місяці року ( < 0,3 ГДК з червня до вересня місяця включно). Аналіз забруднення атмосферного повітря бенз/а/піреном в 2010 році проведено на основі аналізу даних за 11 місяців. Забруднення атмосферного повітря важкими металами у 2010 році залишалось нижчим ГДК. Вмісту кадмію в атмосферному повітрі міста Ужгорода не виявлено. Середній рівень забруднення залізом склав 0,61 мкг/м3 при ГДКсер.-доб. - 40 мкг/м3. Максимальне забруднення атмосферного повітря залізом спостерігалось у серпні та березні 2010 року ( 0,03 ГДК), мінімальне – в лютому та вересні – 0,01 ГДК. Середній рівень забруднення марганцем склав 0,02 мкг/м3 при ГДКсер.-доб. 1 мкг/м3. Максимальне забруднення спостерігалось у січні 2010 року ( 0,03 ГДК), мінімальне – в лютому – березні, травні – липні та вересні, грудні – 0,01 ГДК. Середній рівень забруднення міддю склав 0,01 мкг/м3 при ГДКсер.-доб. - 2 мкг/м3. Максимальне забруднення спостерігалось у січні (0,02 ГДК), мінімальне – в травні, вересні - жовтні – 0. Середній рівень забруднення нікелем склав 0,02 мкг/м3 при ГДКсер.-доб. - 1 мкг/м3. Максимальне забруднення спостерігалось у вересні, листопаді та грудні ( 0,03 ГДК), мінімальне – в липні – 0,002 ГДК. Середній рівень забруднення свинцем склав 0,03 мкг/м3 при ГДКсер.-доб. – 0,3 мкг/м3. Максимальне забруднення спостерігалось у грудні 2010 року ( 0,3 ГДК), мінімальне – в травні - червні та серпні - вересні – 0,03 ГДК. Середній рівень забруднення хромом склав 0,01 мкг/м3 при ГДКсер.-доб. – 1,5 мкг/м3. Максимальне забруднення спостерігалось у грудні 2010 року ( 0,02 ГДК), мінімальне – в червні - липні та жовтні – 0,001 ГДК. Середній рівень забруднення цинком склав 0,04 мкг/м3 при ГДКсер.-доб. - 50 мкг/м3. Максимальне забруднення спостерігалось у травні 2010 року ( 0,002 ГДК), мінімальне – в квітні та серпні – 0,0002 ГДК. Порівняння рівня забруднення атмосферного повітря на постах спостережень за забрудненням атмосфери (рис. 1.6.) показує, що забруднення формальдегідом та диоксидом азоту є більшим на ПСЗ-1 (в адміністративно житловій зоні), забруднення оксидом вуглецю та пилом – на ПСЗ-2 ( в промисловій зоні).

13


14

Рис. 1.6. Зміна середньомісячної концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міста Ужгорода ( ПСЗ-1 та ПСЗ-2 ) протягом 2010 року Концентрація, мг/м3

0,03 0 ,025 0,02 0 ,015 0,01

Формальдегід

0 ,005 0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Місяці

Концентрація, мг/м3

ПСЗ-1

ПСЗ-2

ГДК

0,1 0 ,09 0 ,08 0 ,07 0 ,06 0 ,05 0 ,04 0 ,03

Диоксид азоту

0 ,02 0 ,01 0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Місяці

ПСЗ-1

ПСЗ-2

ГДК

4,0 Концентрація, мг/м3

3,5

Оксид вуглецю

3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Місяці

Концентрація, мг/м3

ПСЗ-1

Пил

ПСЗ-2

ГДК

0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Місяці ПСЗ-1

14

ПСЗ-2

ГДК


15

Графіки зміни середньомісячної концентрації пріоритетних забруднюючих речовин протягом 2009 – 2010 років приведені на рис. 1.7. Вміст основних забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та найбільші середні і максимальні концентрації забруднюючих речовин (в кратності ГДК) в атмосферному повітрі міст представлено в таблицях 1.6., 1.7. У порівнянні з попереднім роком, відмічається зниження концентрації формальдегіду в атмосферному повітрі міста в жовтні та грудні, однакова з минулорічною концентрація у вересні та збільшення у всі інші місяці. Середньорічна концентрація формальдегіду в атмосферному повітрі міста збільшилась із 0,009 до 0,011 мг/м3. Концентрація диоксиду азоту була більшою за минулорічну в січні – липні, рівною минулорічній в жовтні та меншою протягом серпня – вересня та листопада – грудня. Середньорічна концентрація диоксиду азоту в атмосферному повітрі збільшилась із 0,053 до 0,058 мг/м3. Концентрація оксиду вуглецю була нижчою за концентрацію 2009 року протягом січня, квітня – червня та серпня - листопада і знаходилась на рівні минулорічної в лютому – березні, липні та грудні. Середньорічна концентрація оксиду вуглецю в атмосферному повітрі міста залишилась на минулорічному рівні. Концентрація оксиду азоту в атмосферному повітрі була вищою минулорічної в січні – червні місяцях та нижчою в липні – грудні місяцях; залишалась нижчою за ГДКсер.-доб протягом усього року. Середньорічна концентрація оксиду азоту збільшилась із 0,036 до 0,040 мг/м3. Концентрація пилу була вищою, у порівнянні із минулорічною, у листопаді, рівною минулорічній у лютому та нижчою – у всі інші місяці; залишалась нижчою за ГДКсер.-доб протягом усього року. Середньорічна концентрація пилу в атмосферному повітрі зменшилась із 0,08 до 0,06 мг/м3. Середньорічні концентрації забруднюючих речовин суттєво не змінились у порівнянні з минулорічними. Відмічається збільшення забруднення атмосферного повітря домішками : формальдегіду — 0,009 - 0,011 мг/м3, диоксиду азоту — 0,053 - 0,058 мг/м3, оксиду азоту — 0,036 - 0,040 мг/м3, свинцю — 0,02 - 0,03 мкг/м3. Зменшилось забруднення атмосферного повітря такими забруднюючими речовинами: пилом — 0,08 - 0,06 мг/м3, диоксидом сірки — 0,004 - 0,003 мг/м3, розчинними сульфатами — 0,009 - 0,007 мг/м3, кадмієм — 0,001 - 0,000 мкг/м3, залізом — 0,71 - 0,61 мкг/м3, міддю — 0,02 - 0,01 мкг/м3, нікелем — 0,04 - 0,02 мкг/м3, хромом — 0,02 - 0,01 мкг/м3;

15


16

Концентрація, мг/м3

Рис. 1.7. Зміна середньомісячної концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міста Ужгорода у 2010 році у порівнянні з 2009 роком 0,02 0 0,01 8 0,01 6 0,01 4 0,01 2 0,01 0 0,00 8

Формальдегід

0,00 6 0,00 4 0,00 2 0,00 0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Місяці

Концентрація, мг/м3

2 0 0 9 р ік

2 0 10 р ік

ГДК

0, 090 0, 080 0, 070 0, 060 0, 050 0, 040 0, 030

Диоксид азоту

0, 020 0, 010 0, 000 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Місяці

2 0 0 9 р ік

2 01 0 р ік

ГДК

3, 6

Оксид вуглецю

Концентрація, мг/м3

3, 5 3, 4 3, 3 3, 2 3, 1 3 2, 9 2, 8 2, 7 1

2

3

4

5

6

Концентрація, мг/м3

2009 р

Пил

7

8

9

2010 р

10

11

12 Місяці

10

11

12

ГДК

0, 16 0, 14 0, 12 0, 10 0, 08 0, 06 0, 04 0, 02 0, 00 1

2

3

4

5

6

7

8

9

Місяці

2 0 09 р ік

16

2 01 0 рік

ГДК


17

Тенденція зміни забруднення атмосферного повітря за останні п'ять років Тенденція зміни забруднення атмосферного повітря протягом п’яти останніх років проведення регулярних спостережень розраховується за формулою: T = 0,1 · (2q5 + q4 - q2 - 2q1), де q5 – середньорічна концентрація забруднюючої речовини п’ятого року спостережень; q4 - середньорічна концентрація четвертого року; q2 - середньорічна концентрація другого року; q1 - середньорічна концентрація першого року спостережень. Згідно розрахунків, тенденція зміни забруднення атмосферного повітря за 2006 - 2010 роки має такий вигляд: Спостерігається збільшення забруднення атмосферного повітря: — — — — — — —

оксидом вуглецю, свинцем, диоксидом азоту, оксидом азоту, нікелем, хромом, кадмієм,

Т= + 0,5000, Т= + 0,0050, Т= + 0,0030, Т= + 0,0030, Т= + 0,0020, Т= + 0,0010, Т= + 0,0003.

Спостерігається зменшення забруднення атмосферного повітря: — — — — — — —

цинком, залізом, пилом, марганцем, міддю, формальдегідом, диоксидом сірки,

Т= - 0,0330, Т= - 0,0240, Т = - 0,0080, Т= - 0,0020, Т= - 0,0010, Т = - 0,0010, Т = - 0,0004.

Не змінився рівень забруднення: — розчинними сульфатами, — бенз/а/піреном

Т= 0,0000, Т= 0,0000.

17


Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за станом атмосферного повітря здійснюється на підставі Законів України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про охорону атмосферного повітря”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, а також постанови Кабінету Міністрів від 13.03.2002 року № 302 “Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи”. Так протягом 2010 року фахівцями міських і районних санепідзакладів Закарпатської області відібрано 1850 проб атмосферного повітря для проведення лабораторних досліджень, із них 84 проби відібрано в сільських населених пунктах. За результатами досліджень у 52 пробах виявлено перевищення ГДК забруднюючих речовин. Відсоток проб атмосферного повітря, які містять забруднюючі речовини у концентраціях, що перевищують ГДК становить у міських поселеннях – 2,8 %, в сільських населених пунктах перевищень ГДК не виявлено. Перевищення ГДК в атмосферному повітрі виявлені по 5 інгредієнтах (з числа досліджених проб по кожному окремому інгредієнту), в т.ч. по пилу в 5,9 %, сірчистому газу в 1,0 % проб, оксиду вуглецю 3,5 % проб, окису азоту в 3,6 % проб, формальдегіду в 1,1 % проб. Показники стану атмосферного повітря (відсоток проб з перевищенням ГДК) наведені в таблиці 1.4. Характеристика постів спостереження за забрудненням атмосферного повітря в Закарпатській області за 2010 рік наведені в таблиці 1.5. Результати дослідження забруднення атмосферного повітря Закарпатської області в 2010 році наведені в таблиці 1.6. Характеристика маршрутних постів спостережень у 2010 році наведені в таблиці 1.7. Таблиця 1.4. Кількість досліджень шкідливих речовин в атмосферному повітрі Закарпатської області в 2010 році № п/п 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Шкідливі речовини Двоокис сірки Двоокис азоту Пил Формальдегід Фенол Оксид вуглецю Свинець Хлор Аміак Всього

Кількість досліджень 306 429 432 194 188 186 5 1 24 1765

> ГДК 3 15 24 2 – 6 – – – 50


19

Таблиця 1.5. Характеристика постів спостереження за забрудненням атмосферного повітря в Закарпатській області за 2010 рік Назва міст і районів

1. м. Ужгород 2. Ужгородський р-н 3. м. Мукачево 4. Мукачівський р-н 5. Перечинський р-н 6. В.Березнянський р-н 7. Свалявський р-н 8. Воловецький р-н 9. Берегівський р-н 10. Іршавський р-н 11. Виноградівський р-н 12. Хустський р-н 13. Міжгірський р-н 14. Тячівський р-н 15. Рахівський р-н Всього

Кількість постів спостереження стаціонарних маршрутних – 11 – – – 6 – 1 – – – 3 – 4 – – – 5 – 4 – 4 – 5 – 3 – 4 – 5 – 55

Кількість спостережень стаціонарних – – – – – – – – – – – – – – – –

маршрутних 69 – 395 24 – 72 240 – 216 44 168 205 110 186 36 1765

Таблиця 1.6. Результати дослідження забруднення атмосферного повітря Закарпатської області в 2010 році Шкідливі речовини Двоокис сірки

Двоокис азоту

Пил

№ поста м. Ужгород 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3

19

g max

n

0,17 – – 0,14 0,21 0,19 0,06 0,043 0,05 0,01 0,048 0,16 – – 0,14 0,05 0,07 0,059 0,089 0,18 0,088 0,07 2,16 2,25 1,73

1 – – 1 2 2 2 2 1 1 1 1 – – 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1


20

Вуглецю оксид

Формальдегід

Двоокис сірки

Двоокис азоту

Пил

Вуглецю оксид

4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 м. Мукачево 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

20

1,7 1,96 1,15 2,62 2,86 0,84 0,7 2,18 2,6 3,4 3,7 3,0 2,8 2,2 3,6 4,2 3,2 2,8 3,8 0,03 0,05 0,03 0,023 0,034 0,023 0,023 0,02 0,02

1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 – – 1 2 2 2 2 1 1 1

0,42 0,54 0,41 0,36 0,34 0,4 0,38 0,084 0,086 0,079 0,068 0,051 0,076 0,062 0,49 0,57 0,53 0,35 0,4 0,46 0,43 6,2 4,6 4,2 4,1 3,4

12 12 12 12 12 5 4 12 12 12 12 12 5 4 12 12 12 12 12 5 4 12 12 12 12 12


21

Фенол

Формальдегід

Свинець

6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 6

4,5 4,6 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 – < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,038 < 0,01 0,00027

5 4 12 12 12 12 12 5 4 – 12 12 12 12 5 4 3

0,073 0,089 0,089 0,072 0,058 0,38 0,57 0,57 0,49 0,46 0,005 0,0057 0,0028 0,0028 0,023 0,027 0,031 0,012

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

0,032 0,029 0,039 0,029 0,36 0,43 0,42 0,29 0,0048 0,0034 < 0,01

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0,4 0,61 0,5 0,35 0,08 0,087 0,08

20 17 14 11 20 17 14

м. Берегово Двоокис азоту

Пил

Фенол

Формальдегід

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 м. Іршава

Двоокис азоту

Пил

Фенол Формальдегід

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 м. Тячево

Двоокис сірки

Двоокис азоту

1 2 3 4 1 2 3

21


22

Пил

Двоокис сірки

Двоокис азоту

Пил

Аміак

Двоокис сірки Двоокис азоту Пил

Двоокис сірки

Двоокис азоту

Пил

Фенол

Вуглецю оксид

Формальдегід

Хлор

4 1 2 3 4 м. Виноградово 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 cмт. Міжгір’я 1 2 3 1 2 3 1 2 3 м. Хуст 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5

22

0,06 0,5 0,5 0,55 0,33

11 20 17 14 11

0,37 0,23 0,28 0,27 0,082 0,077 0,076 0,077 0,37 0,12 0,12 0,12 0,14 0,12

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

0,18 0,22 0,22 0,082 0,085 0,085 0,18 0,22 0,17

13 12 12 12 12 12 13 12 12

0,49 0,45 0,32 0,18 0,082 0,075 0,058 0,022 0,48 0,45 0,34 0,18 0,006 0,005 0,003 < 0,003 1,15 0,98 0,86 0,55 0,025 0,02 0,015 < 0,01 0,035

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 3 3 3 9 9 9 9 3 3 3 3 1


23

м. Свалява Двоокис азоту

Фенол

Формальдегід

Вуглецю оксид

Пил

Двоокис сірки

Двоокис азоту

Пил

Феноли

Пил Вуглецю оксид Двоокис сірки Двоокис азоту

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 м. Рахів 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 4 5 смт. В.Березний 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

23

0,04 0,045 0,046 0,047 < 0,003 0,004 0,007 < 0,003 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 1,6 1,8 1,5 1,8 0,58 0,63 0,47 0,42

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

0,29 0,33 0,28 0,28 0,33 0,036 0,036 0,034 0,034 0,034 0,33 0,43 0,32 0,32 0,43 < 0,004 < 0,004 < 0,004

4 4 1 1 1 4 4 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1

0,9 0,48 0,48 0,8 0,8 0,8 0,25 0,23 0,25 0,09 0,08 0,08

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6


24

Таблиця 1.7. Характеристика маршрутних постів спостережень у 2010 році І

м. Ужгород

ІІ

м. Мукачево

ІІІ

Мукачівський р-н м. Берегово

ІV

м. Іршава

V

м. Тячів

м. Виноградово

VІІ

смт. Міжгір’я

VІІІ

смт. В.Березний

ІХ

м. Хуст

Х

м. Свалява

пост № 1 вул.Гранітна пост № 2 вул.Краснодонців, “Матяш” пост № 3 вул.Краснодонців, “ГАЛ ЛТД” пост № 4 вул.Другетів, ФМК пост № 5 пл.Корятовича пост № 6 вул.Благоєва пост № 7 вул.Собранецька пост № 8 вул.Заньковецької пост № 9 вул.Гойди пост № 10 ДНЗ № 21 пост № 11 готель“Ужгород” пост № 1вул.Воз’єднання пост № 2 вул.Свалявська, АТП пост № 3 вул.Я.Каменського пост № 4 вул.Окружна пост № 5 вул.Пер.Набережна пост № 6 центр міста пост № 7 с.Кольчино-с.Чинадієво пост № 1 вул.Сечені, Радіозавод пост № 2 ДОК пост № 3 вул.Фабрична, меблевий к-т пост № 4 вул.Мужайська пост № 5 центр, сквер пост № 1 Іршавський абразивний зд пост № 2 з-д “Ремстанок” пост № 3 центр міста пост № 4 набережна пост № 1 центр міста пост № 2 вул.Кошута пост № 3 вул.Залізнодорожна пост № 4 зелена зона пост № 1 пост № 2 центр міста пост № 3 мікрорайон пост № 4 зелена зона пост № 1 центр пост № 2 АТК пост № 3 турбаза “Карпати” пост № 1 р-н фірми “Явірник” пост № 2 центр селища пост № 3 парк пост № 1 пост № 2 вул.Львівська пост № 3 центр міста, “Оптика” пост № 4 парк “Дружба” пост № 5 територія ЦРЛ пост № 1 вул.Першотравнева

24

промислова зона промислова зона промислова зона промислова зона житлова зона житлова зона житлова зона житлова зона житлова зона житлова зона зелена зона житлова зона промислова зона житлова зона житлова зона зона відпочинку житлова зона промислова зона № 1 промислова зона № 2 промислова зона № 3 житлова зона зона відпочинку промислова зона промислова зона житлова зона зона відпочинку житлова зона житлова зона промислова зона зона відпочинку промислова зона житлова зона житлова зона зона відпочинку житлова зона промислова зона зона відпочинку промислова зона житлова зона зона відпочинку промислова зона житлова зона житлова зона зона відпочинку житлова зона житлова зона (межа СЗЗ сміттєзвалища)


25

ХІ

Свалявський район, с. Поляна м. Рахів смт. В.Бичків

пост № 2 центр міста пост № 3 транспортна прохідна ТОВ НВП “Грифсканд-Свалява” пост № 4 ДП санаторій “Сонячне Закарпаття” пост № 1 вул.Миру, 68 пост № 2 вул.Б.Хмельницького пост № 1 вул.Заводська, 2 пост № 2 вул.Фабрична, 10 пост № 3 вул.Борканюка, дитсадок

житлова зона промислова зона санаторно-курортна зона житлова зона промислова зона промислова зона житлова зона житлова зона

Проведенні основні заходи спрямовані на запобігання забрудненню атмосферного повітря Для зниження у повітрі житлової зони концентрації токсичних речовин відпрацьованих газів автотранспорту, та з метою розвантаження автошляхів міст проведено наступні роботи: 1. м. Ужгород: завершено будівництво об’їзної дороги; для розвантаження центральної частини міста від руху автотранспорту завершено будівництво транспортного моста в районі парку “Боздошський”; в 2010 році головним управлінням міського господарства продовжено роботу по вирубці старих дерев та оновленню зелених насаджень. 2. Проблемними питаннями для оздоровлення повітря м. Мукачево залишаються будівництво очисних споруд на підприємствах, які забруднюють повітря. Винесенню в промислову зону підлягає 4 підприємства, які розташовані в житловій зоні. В місті проводиться полив вулиць згідно графіку, озеленення територій, виділені місця мають стоянки автотранспорту. В зв’язку з введенням в експлуатацію Берегівського шляхопроводу, транспортні потоки в центральній частині міста вул. І. Зріні, Валенберга, Пряшівській, Свалявській вдалося в деякій мірі розвантажити. В поточному році проведено благоустрій вулиць Ужгородської, Духновича, Садовій, Стуса (покриття автошляху, обладнання пішохідних доріжок, озеленення). 3. В Мукачівському районі відмічається зменшення кількості шкідливих викидів в атмосферне повітря, здебільшого із-за зменшення потужності промислових підприємств (кар’єри в смт. Кольчино працюють з потужністю 20-30% від запроектованої). Проведено ремонти вентиляційних систем на кар’єрі ВАТ “Мукачівкар’єр”, на Кіровському спецкар’єрі (с. Кольчино) проведено ремонт дробильної установки. На ЗАТ Мукачівському лісокомбінаті проведено перепланування переробки низькосортної деревини, проведено заміну старих котлів, завершено перепрофілювання ВАТ “Фактор-Просперіта” по виготовленню дитячих іграшок. 4. Для розвантаження центральної частини м. Хуст від руху автотранспорту побудовано об’їзну дорогу. В місті вибрано оптимальні варіанти руху транспорту з виділенням пішохідної зони в центральній частині, виділено вулиці з одностороннім рухом. Для покращення стану навколишнього середовища міські та районні СЕС приймали участь в розробці плану соціально-економічного розвитку населених 25


26

пунктів області на 2011 рік, в т.ч. внесені пропозиції по оздоровленню навколишнього середовища та по організації санітарно-захисних зон підприємствами, які не мають СЗЗ. У 2010 році з питань забруднення атмосферного повітря на порушників чинного законодавства фахівцями санепідслужби Закарпатської області було накладено 1 штраф, у слідчі органи та для розгляду на адмінкомісіях справи не передавалися. Протягом 2010 року Державною екологічною інспекцією в Закарпатській області проведено 163 перевірок додержання вимог природоохоронного законодавства в частині охорони атмосферного повітря на стаціонарних об'єктах області, в тому числі 78 планових перевірок. За порушення вимог природоохоронного законодавства, а саме: за відсутність та неведення первинної облікової документації, перевищення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та інше до адміністративної відповідальності притягнуто 107 посадових осіб на загальну суму штрафів 13,515 тис. грн., з них 12,223 тис. грн. сплачено. З метою відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення вимог законодавства у сфері охорони атмосферного повітря Інспекцією пред'явлено 4 претензії та позови за екологічні збитки на загальну суму 46906,268 тис. грн. В 4 випадках виносилось рішення про призупинення виробничої діяльності суб’єктів господарювання. Чотири матеріали передано в правоохоронні органи для прийняття заходів впливу. Заходи спрямовані на запобігання забрудненню атмосферного повітря в основному проводяться за рахунок коштів самого підприємства. З метою встановлення оптимальних режимів горіння палива та дотримання екологічних нормативів щодо змісту забруднюючих речовин в димових газах на більшості підприємствах області у 2010 році проведена екологотеплотехнічна наладка на паливовикористовуючому обладнанні. З метою зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в області розроблено ряд районних природоохоронних програм, в які ввійшли заходи, розроблені підприємствами. Обласна програма відсутня. Підприємствами житлово-комунального господарства розроблені програми по зменшенню обсягів викидів, однак враховуючи їх фінансовий стан, реалізація таких програм займе дуже тривалий час. Відповідно до п.17.1. рішення колегії Мінприроди України від 30.10.2009р. №5, з метою зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря держуправлінням ОНПС в Закарпатській області розроблений і затверджений 30.12.2009 року облдержадміністрацією План заходів з пом’якшення антропогенного впливу на зміну клімату для Закарпатської області на період 2010-2020 роки.

26


27

План заходів з пом’якшення антропогенного впливу на зміну клімату для Закарпатської області на період 2010-2020 роки № п\п 1 1

2 3

4

5

1

2

2.1.1

2.1.2.

Назва заходу

Термін виконання 2 3 І. Організаційні заходи Аналіз макро - та щорічно мікроекономічних показників розвитку регіону на визначений період, що впливають на викиди та поглинання парникових газів Оцінка стану забруднення атмосферного повітря за останні чотири роки, згідно статистичних даних Визначення найбільших забруднювачів атмосферного повітря, що здійснюють викиди парникових газів Попередня оцінка вартості заходів з пом’якшення впливу на зміну клімату, за даними підприємств забруднювачів атмосферного повітря. Очікувані результати від впроваджених заходів

протягом 2010р. протягом 2010-2015 рр. протягом 2010р.

протягом 2010-2015 рр.

ІІ. Практичні заходи Проведення інвентаризації джерел протягом викидів парникових газів за даними 2010р. підприємств забруднювачів

Впровадження заходів направлених на зменшення викидів парникових газів

протягом 2010-2020 рр.

1. Електроенергетика Розвиток нетрадиційних і поновпротягом люваних джерел енергії, 2010-2020 рр. комбінованого виробництва електричної й теплової енергії Будівництво каскаду малих ГЕС на водних об’єктах області

протягом 2010-2020 рр.

27

Виконавці 4 Держуправління ОНПС в Закарпатській області, Головне управління економіки облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації Держуправління ОНПС в Закарпатській області, Головне управління статистикиі Держуправління ОНПС в Закарпатській області, Головне управління статистикиі Держуправління ОНПС в Закарпатській області, управління житлово комунального господарства облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації підприємства та організації Держуправління ОНПС в Закарпатській області, управління житлово комунального господарства облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації підприємства та організації Держуправління ОНПС в Закарпатській області, управління житлово комунального господарства, обласна санітарно - епідеміологічна станція, міськвиконкоми, райдержадміністрації Держуправління ОНПС в Закарпатській області, управління житлово комунального господарства, обласна санітарно - епідеміологічна станція, міськвиконкоми, райдержадміністрації Управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації Управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації,


28

1

2.2.1 2.2.2

2.2.3 2.2.4. 2.2.5.

2.3.1.

2.3.2

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.

2

3

2. Теплоенергетика Теплоізоляція розподільних протягом трубопроводів підприємств тепло2010-2015 рр. енергетики Реконструкція та заміна котлів з протягом малим ККД на більш ефективні 2010-2015 рр.

4 міськвиконкоми, райдержадміністрації Управління житлово комунального господарства облдержадміністрації

Управління житлово комунального господарства облдержадміністрації, ЖКГ КП «Виноградівтеплокомуненерго» Будівництво газових мереж з викопостійно Управління житлово комунального ристанням поліетиленових труб господарства облдержадміністрації, ВАТ «Закарпатгаз» Заміна пошкоджених ділянок протягом Управління житлово комунального газопроводів на нові 2010-2015 рр. господарства облдержадміністрації, ВАТ «Закарпатгаз» Заміна запірної арматури та ремонт протягом Управління житлово комунального газорозподільного обладнання на 2010-2015 рр. господарства облдержадміністрації, об’єктах ВАТ «Закарпатгаз» ВАТ «Закарпатгаз» 3. Нафтогазова й нафтопереробна галузь Вчасне проведення попереджупротягом Управління промисловості та розвитвально-планових робіт на газопере- 2010-2020 рр. ку інфраструктури качувальних станціях та ліквідація облдержадміністрації, ВАТ “Закарвитоків газу на газопроводах висопатгаз”, Закарпатське та Хустське кого тиску на об’єктах ЛВУМГ, міськвиконкоми, магістральних газопроводів райдержадміністрації Вчасне проведення ремонтних протягом Управління промисловості та розвитробіт на об’єктах ГПА 2010-2020 рр. ку інфраструктури облдержадміністрації, ВАТ “Закарпатгаз”, Закарпатське та Хустське ЛВУМГ, міськвиконкоми, райдержадміністрації 4. Промисловість та будівництво Реконструкція та модернізація випротягом Управління промисловості та розвитробничого обладнання з викори2010-2020 рр. ку інфраструктури станням енергозберігаючих облдержадміністрації, технологій міськвиконкоми, райдержадміністрації Впровадження на виробництві протягом Управління промисловості та розвитпідприємств області 2010-2020 рр. ку інфраструктури енергозберігаючих технологій облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації Заміна ділянок газоходів приточної протягом Управління промисловості та розвитта витяжної венсистем виробниц2010-2015 рр. ку інфраструктури тва карбамідних смол облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації Впровадження систем оптимізації протягом Управління промисловості та розвиттехнологічних процесів на об’єктах 2010-2020 рр. ку інфраструктури промисловості та будівництва з меоблдержадміністрації, тою зниження енергоємності міськвиконкоми, райдержадміністрації Використання сучасних постійно Управління капітального компонентів ізоляції при будівництва, міськвиконкоми, будівництві та капітальному райдержадміністрації ремонті будинків

28


29

1

2

2.5.1.

Будівництво нових доріг поліпшеної якості

2.5.2.

Розробка та впровадження схем розв’язки транспортних потоків

постійно

2.5.3.

Підвищення та контроль якості пального та використання альтернативних видів палива

протягом 2010-2020 рр.

2.6.1.

Впровадження передових технологій з використанням вторинних ресурсів та переробки твердих побутових відходів

2.6.2.

Проведення заходів із санації сміттєзвалищ, які вичерпали свій експлуатаційний ресурс, а також тих, експлуатація яких не проводиться Виявлення та ліквідація несанкціонованих та неконтрольованих звалищ відходів та усунення передумов, що сприяють їх утворенню

2.6.3.

2.7.1.

2.8.1. 2.8.2.

3 5. Транспорт протягом 2010-2020 рр.

6. Відходи протягом 2010-2020 рр.

протягом 2010-2011 рр.

протягом 2010-2015 рр.

4 Закарпатський облавтодор, міськвиконкоми, райдержадміністрації Міськвиконкоми, райдержадміністрації, сільські та селищні ради ДП «Закарпатський регіональний центр стандартизації метрології та сертифікації», Закарпатське обласне управління у справах прав споживачів Міськвиконкоми, райдержадміністрації, управління житлово комунального господарства, держуправління ОНПС в Закарпатській області Міськвиконкоми, райдержадміністрації, управління житлово комунального господарства, держуправління ОНПС в Закарпатській області Управління житлово комунального господарства, Держуправління ОНПС в Закарпатській області, обласна санітарно - епідеміологічна станція, державна екологічна інспекція в Закарпатській області, міськвиконкоми, райдержадміністрації

7. Сільське господарство Використання продуктів протягом Управління агропромислового розжиттєдіяльності домашньої худоби 2010-2020 рр. витку облдержадміністрації (продукування біогазу з гною та використання малих та більших біоенергетичних установок, що працюють на основі біогазу) 8. Лісове господарство та інші види землекористування Збільшення лісистості території протягом Управління лісового та мисливського області 2010-2020 рр. господарства в Закарпатській області Підвищення стійкості лісових екопротягом Управління лісового та мисливського систем до впливу негативних 2010-2020 рр. господарства в Закарпатській факторів середовища, змін клімату області, УжНУ та продуктивності, поліпшення якісного складу лісових насаджень

29


30

Пропозиції щодо вирішення проблем забруднення атмосферного повітря Оскільки основним забруднювачем атмосферного повітря є автомобільний транспорт, необхідно: • на обласному рівні: - для більш якісного контролю за станом атмосферного повітря організувати додаткові стаціонарні пости контролю в м. Мукачеві, Хуст і Берегово; - у містах обласного підпорядкування передбачити шляхові розвязки автотранспорту та будівництво підземних переходів; • на державному рівні: - розробити та ввести в дію державні стандарти на вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах дизельних двигунів легкових автомобілів; - ввести для автотранспорту єдиний екологічний талон (єдиного типу чи зразку); - вирішити питання виготовлення каталізаторів вихлопних газів для двигунів внутрішнього згоряння на одному з підприємств нашої держави; Крім того, необхідно: Проведення реконструкції комунальних систем та об’єктів тепло і водопостачання шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій з енергозбереження. Зниження втрат при генеруванні, транспортуванні та споживанні тепла, електроенергії, води і газу за рахунок енергомоніторингу і технічних засобів. Широке використання високоточних приладів обліку і регулювання тепла, води, електроенергії і газу. Створення захисних рослинних поясів навколо виробничих та шкідливих підприємств. Впровадження та розвиток нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії. Здійснення постійного моніторингу за джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря Проведення модернізації та технічного переозброєння газоперекачувальних станцій та установок.

30


31

2. МОНІТОРИНГ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД

млн.м3

Згідно оцінки Державного комітету України по водному господарству, Закарпатська область одна із найбільш забезпечених областей водними ресурсами. Річки Закарпатської області в географічному плані розміщені і належать до басейну однієї з найбільших приток Дунаю – річки Тиса. Всього в області протікає 9426 рік сумарною довжиною 19723 км. Загальна довжина 155ти рік, кожна з яких довша 10-ти км, становить 3,43 тис. км. З них, ріки Тиса, Боржава, Латориця та Уж мають довжину більше 100 км кожна. Середній багаторічний стік, який формується в межах області, становить близько 7040 млн.м3 на рік і 5830 млн.м3 75% забезпеченості. Разом з транзитним, що надходить з суміжних територій, поверхневий стік річок області становить, відповідно 13440 та 10780 млн.м3 за рік. В області нараховується 9 водосховищ та 59 ставків. Загальний об'єм всіх штучних водосховищ 60,5 млн.м куб., площа водного дзеркала становить 1,56 тис.га. Згідно даних статистичної звітності 2-ТП (водгосп) динаміка використання водних ресурсів Закарпаття та обсягів скиду стічних вод у поверхневі водойми показує, що протягом останніх років при щорічному зростанні кількості водокористувачів спостерігається тенденція до зменшення використання води та зменшення обсягів скинутих забруднених стічних вод. У 2010 році основними водокористувачами області (450 суб’єктів) забрано із природних водних об'єктів 42,34 млн.м3 води (на 5,8 % менше, ніж за попередній рік) та скинуто всього 43,07 млн.м3 зворотних вод (на 6,9 % менше, ніж у 2009 р.). У 2010 р. показник використання свіжої води по всіх галузях становив 32,85 млн.м3. У 1990 р. було скинуто 29,31 млн м3 недостатньоочищених та неочищених зворотних вод, у 2010 р. – 7,788 млн м3 (на 73 % менше). 160 143.5 140 120 100 67.6 70.2 80 57.2 51.26 47.75 60 40 29.31 15.2 13.22 14.72 13.02 14.8 20 0 1990 2000 2001 2002 2003 2004 Використання свіжої води

43.82

41.82

38.41 37.35

12.996

13.253

12.0611.73

2005

2006

2007

2008

35.0532.85 10.947.788 2009

2010

Скидання забруднених стічних вод

Рис. 2.1. Стан водокористування в Закарпатській області Найбільшими забруднювачами поверхневих водойм і надалі залишаються об’єкти житлово-комунальних підприємств області, якими у 2010 році було скинуто в поверхневі водойми (7,634 млн.м3) забруднених стічних вод або 98% від загального скиду (7,788 млн.м3) забруднених стоків по області. 31


32

Згідно даних статистичної звітності 2-ТП (водгосп) за 2010 р. в частині скиду стічних вод та забруднюючих речовин у поверхневі водойми з 21 виробничого управління житлово-комунального господарства області 17 включено до переліку основних забруднювачів. Очисні споруди 6 ВУЖКГ (смт. Дубове, Буштино, Міжгір’я, Кобилецька Поляна, Вишково, м. Тячів,) зруйновані або знаходяться в аварійному стані. Стічні води цих населених пунктів відводяться у поверхневі водойми без очистки. Не забезпечують нормативну очистку стічних вод КОС 10 ВУЖКГ, зокрема обласного центру та 9 районних центрів області. Нормативну очистку стічних вод забезпечують КОС міст Свалява, Іршава, Хуст. Із 21 існуючих каналізаційних очисних споруд комунальних підприємств 93% потребують реконструкції, збільшення пропускної спроможності та впровадження більш передових технологій очищення стічних вод. КОС м. Ужгорода та Мукачева працюють із значним перевантаженням. Найбільший обсяг скидів забруднюючих речовин в поверхневі води в 2010 році здійснили ДКП ВУВКГ м. Ужгород, ВУВКГ, м. Берегово, ВУВКГ, м. Мукачево, ВУЖКГ, м. Чоп, ВУВКГ, м. Рахів, ВУЖКГ, м. Виноградів, ВУЖКГ, м. Тячів, ВУВКГ м. Хуст, КППВ с. Солотвино, ВУЖКГ м. Міжгір’я, ВУЖКГ, смт. В.Березний, ВУЖКГ, смт. Дубове (див. рис.2.2.). Моніторинг якості поверхневих вод Закарпатської області за гідрохімічними та гідрофізичними показниками в 2010 році здійснювали (рис. 2.3.): - Державна екологічна інспекція в Закарпатській області; - Закарпатське обласне виробниче управління по меліорації та водному господарству. Спостереження за санітарно-хімічними показниками якості відкритих водоймищ І та ІІ категорії (у місцях проживання і відпочинку населення) в Закарпатській області в 2010 році здійснювала Обласна санітарноепідеміологічна станція (рис. 2.4.). Нормативи (ГДК) гідрохімічних показників, за якими здійснювалась оцінка наведено у табл. 2.1. Розташування постів спостереження за гідрофізичними та гідрохімічними показниками якості поверхневих вод в Закарпатській області, досліджувані показники та частота проведення досліджень наведені у табл. 2.2. Розташування постів спостереження за санітарно-хімічними показниками якості відкритих водоймищ І та ІІ категорії (у місцях проживання і відпочинку населення) в Закарпатській області, досліджувані показники та частота проведення досліджень наведені у табл. 2.3.

32


Рис.2.2. Основні забруднювачі водних об'єктів в Закарпатській області


35

35


Таблиця 2.1. Гранично допустимі величини (ГДК) гідрохімічних показників №

Гідрохімічний показник

1

Завислі речовини, мг/дм³

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Розчинений кисень, мг/дм³ Водневий показник, од.рН БСК5, мгО2/дм³ ХСК, мг/дм³ Сума іонів, мг/дм³ Хлоридні іони, мг/дм³ Сульфатні іони, мг/дм³ Іони магнію, мг/дм³ Іони кальцію, мг/дм³ Іони натрію, мг/дм³ Азот амонійний, мг/дм³ Азот нітратний, мг/дм³ Азот нітритний, мг/дм³ Фосфатні іони, мг/дм³ Мідь, мг/дм³ Цинк, мг/дм³ Марганець, мг/дм³ Хром6+, мг/дм³ Свинець, мг/дм³ Нікель2+, мг/дм³ Кадмій2+, мг/дм³ Залізо загальне, мг/дм³ Нафтопродукти, мг/дм³ СПАР, мг/дм³ Феноли, мг/дм³

Для водних об'єктів рибогосподарського призначення1

Для водних об'єктів господарськопитного та культурнопобутового водокористування2

+ 0,25 до фонових значень > 6,0 6,5-8,5 2,26 15,0 1000,0 300,0 100,0 40,0 180,0 120,0 0,39 9,0 0,02 0,08 0,005 0,01 0,01 0,001 0,1 0,01 0,005 0,1 0,05 0,2 0,001

+ 0,75 до фонових значень > 4,0 6,5-8,5 3,0 30,0 1000,0 350,0 500,0 50,0 ----200,0 1,5 10,0 1,0 3,5 1,0 1,0 0,1 0,05 0,03 0,1 0,001 0,3 0,3 ----0,001

¹Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов. Москва, 1990 г. ²Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения СанПин № 463088. Министерство здравоохранения СССР, Москва, 1988 г.


37

Таблиця 2.2. Розташування постів спостереження за гідрофізичними та гідрохімічними показниками якості поверхневих вод в Закарпатській області Назва водотоку

Назва точки спостереження

Місце відбору

1

2

3

Відомча Періодич Показники, приналежність ність що спостере спостерігают жень, в ься рік 4 5 6

притоки р.Улічка, Держкордон р.Улічка, гирло, 2км Держекоінспекці р.Уж Україна - Словаччина вище смт.В.Березний я в Закарпатській (В.Березнянський район) області

4

Примітка *

р.Улічка, 1 км, с. Закарпатський Забрідь, гирло облводгосп (В.Березнянський район) р.Убля, Держкордон р.Убля, гирло, 3 км вище Держекоінспекці я в Закарпатській Україна - Словаччина М.Березний області (В.Березнянський район)

4

Примітка **

4

Примітка *

4

Примітка **

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка **

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка **

4

Примітка *

12

Примітка ***

р.Тур'я, гирло р. Уж

р.Уж, вище с.Волосянка р.Уж, нижче смт. в.Березний

р.Уж, нижче с.Дубриничі р.Уж, нижче смт.Перечин

дериваційний канал, м.Ужгород

р.Убля, 1 км, Закарпатський с.М.Березний, гирло облводгосп (В.Березнянський район) р.Тур'я, с.Тур'я Ремета, Держекоінспекці 2км нижче села я в Закарпатській області (Перечинський район) р.Уж, с.Волосянка, 1 км Держекоінспекці вище села я в Закарпатській області (В.Березнянський район) р.Уж, смт. в.Березний, Держекоінспекці 1км нижче селища, 0,5 я в Закарпатській км нижче скиду стічних області вод КОС (В.Березнянський район) р.Уж, 80 км, смт.В. Закарпатський Березний облводгосп р.Уж, с.Дубриничі, 1км Держекоінспекці нижче села я в Закарпатській області (Перечинський район) р.Уж, смт.Перечин, 1 км Держекоінспекці нижче селища, 1км я в Закарпатській області нижче скиду стічних вод ВУЖКГ (Перечинський район) р.Уж, 54 км, нижче Закарпатський м.Перечин облводгосп р.Уж, м.Ужгород, Держекоінспекці дериваційний канал я в Закарпатській (Ужгородський район) області р.Уж, 40 км, м.Ужгород, Закарпатський водозабір облводгосп

37


38

1

2

3

4

р.Уж, нижче м.Ужгород

р.Уж, м.Ужгород, 1 км Держекоінспекці нижче міста, 0,5 км я в Закарпатській нижче скиду стічних вод області Ужгородського ВУЖКГ (Ужгородський район) р.Уж, Держкордон р.Уж, с.Сторожниця, Держекоінспекці Україна-Словаччина Держкордон Україна- я в Закарпатській області Словаччина (Ужгородський район) р.Уж, 28 км, Закарпатський с.Сторожниця, кордон з облводгосп Словаччиною притоки р.Віча, нижче р.Віча, смт. Воловець, 1 Держекоінспекці р.Латориця смт.Воловець км нижче селища, 0,5 км я в Закарпатській нижче скиду стічних вод області (Воловецький район) р.Віча, вище р.Віча, 1 км,вище Закарпатський м.Свалява м.Свалява,гирло облводгосп р.В.Піня, вище м.Свалява

р.Латориця

р.В.Піня, 2 км вище Держекоінспекці м.Свалява (Свалявський я в Закарпатській області район) р. В.Піня, 1 Закарпатський км,м.Свалява, гирло облводгосп

5

6

4

Примітка *

12

Примітка *

4

Примітка **

4

Примітка *

4

Примітка **

4

Примітка *

4

Примітка **

р. Свалявка, нижче м.Свалява

р. Свалявка 1 км, м.Свалява, гирло

Закарпатський облводгосп

4

Примітка **

канал Чаронда, ст.Єсень

714 км, канал Чаронда, ст.Єсень, в/з ЗС

Закарпатський облводгосп

4

Примітка **

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка **

4

Примітка *

4

Примітка **

4

Примітка *

12

Примітка *

р.Латориця, с.Підполоззя

р.Латориця, Держекоінспекці с.Підполоззя я в Закарпатській (Воловецький район) області р.Латориця, нижче р.Латориця, м.Свалява, Держекоінспекці м.Свалява 1км нижче міста, 0,5 км я в Закарпатській нижче скиду стічних вод області ВУЖКГ, 1 км вище впадання р.Піня (Свалявський район) р.Латориця, р.Латориця, 139 км, Закарпатський м.Свалява, м.Свалява, облводгосп авт.гідромет.станція авт.гідромет.станція р.Латориця, нижче р.Латориця, с.Чінадієво, Держекоінспекці с.Чінадієво 0,5км нижче села я в Закарпатській області (Мукачівський район) р.Латориця, р.Латориця, 111 км, Закарпатський м.Мукачево, м.Мукачево, облводгосп авт.гідромет.станція авт.гідромет.станція р.Латориця, нижче р.Латориця, м.Мукачево, Держекоінспекці м.Мукачево 1 км нище міста, 0,5 км я в Закарпатській нище скиду стічних вод області ВУЖКГ р.Латориця, р.Латориця. с.Страж, на Держекоінспекці Держкордон Україна- Держкордоні Україна- я в Закарпатській області Словаччина Словаччина (Ужгородський район)

38


39

1

притоки р.Тиса

2

3

4

5

6

р.Латориця, 65 км, Закарпатський м.Чоп, в/з, кордон з облводгосп Словаччиною Р.Біла Тиса, нижче Р.Біла Тиса, с.Ростоки, Держекоінспекці с.Ростоки 1км нижче села, 1 км я в Закарпатській області вище гирла річки (Рахівський район) р.Чорна Тиса, нижче р.Чорна Тиса, с.Білин, 1 Держекоінспекці с.Білин км нижче села, 1км вище я в Закарпатській гирла річки (Рахівський області район) р.Шопурка, В.Бичків р. Шопурка, 1 км, Закарпатський смт.В.Бичків, гирло облводгосп

12

Примітка ***

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка **

р.Шопурка, гирло при впадінні в р.Тиса (Рахівський район) р.Апшиця, с.Грушево р.Апшиця, гирло, с.Грушево (Тячівський район) р.Тересва, с.Дубове р.Тересва, с.Дубове (Тячівський район)

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка **

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка **

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка **

4

Примітка *

4

Примітка **

4

Примітка *

р.Тересва, с.Калини

р.Тересва, с.Калини (Тячівський район)

р. Тересва, с.Тересва

р. Тересва, 1 км. с.Тересва, гирло

р.Лужанка, гирло р. Теребля, смт. Буштино

р.Ріка, нижче смт.Міжгір'я р. Ріка, м. Хуст

Держекоінспекці я в Закарпатській області Держекоінспекці я в Закарпатській області Держекоінспекці я в Закарпатській області Держекоінспекці я в Закарпатській області Закарпатський облводгосп

р.Тересва, смт. Тересва, гирло, с.Бедевля (Тячівський район) р.Лужанка, гирло (Тячівський район)

Держекоінспекці я в Закарпатській області Держекоінспекці я в Закарпатській області р. Теребля, 1 км, смт. Закарпатський Буштино, гирло облводгосп

р.Теребля, смт. Буштино, гирло (Тячівський район) р.Ріка, смт.Міжгір'я, 0,5 км нижче селища (Міжгірський район) р. Ріка, 1 км., м. Хуст, гирло, міст

Держекоінспекці я в Закарпатській області Держекоінспекці я в Закарпатській області Закарпатський облводгосп

р.Ріка, м.Хуст, гирло, Держекоінспекці 100 м до впадіння в я в Закарпатській області р.Тиса (Хустський район) р.Боржава, р. Боржава, 7 км, с.Бене, Закарпатський Держкордон Україна міст облводгосп - Угорщина р.Боржава, с.Бене – Держекоінспекці Держкордон з УР я в Закарпатській області (Берегівський район)

39


40

1

2 канал Верке, вище м.Берегове канал Верке, м.Берегове

3

4

5

6

4

Примітка *

4

Примітка **

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка **

Закарпатський облводгосп

4

Примітка **

Закарпатський облводгосп

4

Примітка **

4

Примітка **

4

Примітка **

12

Примітка *

12

Примітка *

12

Примітка **

12

Примітка *

12

Примітка **

Закарпатський облводгосп

4

Примітка **

Держекоінспекці я в Закарпатській області

12

Примітка *

Закарпатський облводгосп

12

Примітка ***

канал Верке, м.Берегове, Держекоінспекці 1км вище міста я в Закарпатській (Берегівський район) області канал Верке, 17 км, Закарпатський м.Берегове облводгосп

канал Верке, нижче канал Верке, м.Берегове, Держекоінспекці 1км нижче міста, 0,5 км я в Закарпатській м.Берегове нижче скиду стічних вод області (Берегівський район) р.Іршавка, нижче р.Іршавка, м.Іршава, 2 Держекоінспекці м.Іршава км нижче міста, 0,5 км я в Закарпатській нижче скиду стічних вод області Іршавського (Іршавський район) канал Тарна-Маре, с. 831 км., канал ТарнаЗакарпатський Юлівці Маре, с. Юлівці облводгосп канал Клиновський, ст.Клиново канал Батар, смт.Вілок р.Тиса

824 км, канал Клиновський, ст.Клиново 807 км, канал Батар, смт.Вілок, в/з ЗС

р.Тиса, м. Рахів, р.Тиса, 965 км, м. Рахів, Закарпатський автомат.гідромет.стан автомат.гідромет.станція облводгосп ція р.Тиса, нижче м.Рахів р.Тиса, 964 Закарпатський км,м.Рахів,вплив скиду облводгосп Рахівського ВУЖКГ р.Тиса, 1 км нижче Держекоінспекці м.Рахів, 0,5 км нижче я в Закарпатській області скиду стічних вод КОС м.Рахів р.Тиса, Держкордон р.Тиса, с.Ділове, Держекоінспекці Україна Румунія, Держкордон Україна я в Закарпатській області вище впадіння Румунія (Рахівський р.Вішеу район) р.Тиса, нижче р.Тиса, 939 км. с.Ділове, Закарпатський впадіння р.Вішеу нижче впадіння р.Вішеу облводгосп

р.Тиса, смт.В. Бичків, автомат. г/мет станц. р.Тиса, смт.Солотвино, Держкордон Україна - Румунія

р.Тиса, м.Тячів, Держкордон УкраїнаРумунія

р.Тиса, с.Луг, нижче впадіння р.Вішеу (Рахівський район) р.Тиса, 927 км, смт.В. Бичків,в/з, автомат.г/мет станц. р.Тиса, 912 км, смт.Солотвино, кордон з Румунією р.Тиса, смт.Солотвино, Держкордон Україна Румунія (Тячівський район) р.Тиса, 882 км, м.Тячів, в/з, автом. станція якості

40

Держекоінспекці я в Закарпатській області Закарпатський облводгосп


41

1

2

5

6

р.Тиса, м.Тячів, Держекоінспекці Держкордон Україна- я в Закарпатській Румунія (Тячівський області район) р.Тиса, нижче м.Хуст р.Тиса, 848 км, с.Крива, Закарпатський автомат гідромет.станція облводгосп

12

Примітка *

4

Примітка **

р.Тиса, м.Хуст, 1км Держекоінспекці нижче міста (Хустський я в Закарпатській області район) р.Тиса, 831 км, Закарпатський м.Виноградів,відомчий облводгосп гідропост р.Тиса, 807 км, Закарпатський смт.Вілок, кордон з облводгосп Угорщиною р.Тиса, смт. Вілок Держекоінспекці Держкордон з УР я в Закарпатській (Виноградівський район) області р.Тиса, 696 км, м.Чоп, Закарпатський кордон з Угорщиною облводгосп

4

Примітка *

4

Примітка **

12

Примітка ***

12

Примітка *

12

Примітка ***

12

Примітка *

р.Тиса, м.Виноградів р.Тиса, смт. Вілок, Держкордон Україна - Угорщина

р.Тиса, м.Чоп, Держкордон Україна - Угорщина

3

4

р.Тиса, м.Чоп Держекоінспекці Держкордон з УР я в Закарпатській (Ужгородський район) області

Примітки: * - Водневий показник (рН), сухий залишок, температура, завислі речовини , прозорість, кольоровість, жорсткість, лужність, двоокис вуглецю, електропровідність, кисень розчинений, біохімічне споживання кисню, перманганатна окислюваність, хімічне споживання кисню, амоній-іон, нітрит-іон, нітрат-іон, фосфат-іон, хлорид-іон , запах, сульфат-іони, нафтопродукти, феноли, аніонні СПАР, калій, натрій, хром загальний, залізо загальне, кальцій, мідь, кадмій, цинк. *** - Водневий показник (рН), сухий залишок, температура, завислі речовини , прозорість, кольоровість, жорсткість, лужність, двоокис вуглецю, кисень розчинений, біохімічне споживання кисню, перманганатна окислюваність, хімічне споживання кисню, амоній-іон, нітрит-іон, нітрат-іон, фосфат-іон, хлорид-іон , загальний фосфор, запах, сульфат-іони, нафтопродукти, аніонні СПАР, калій, натрій, хром загальний, залізо загальне, кальцій, мідь, цинк. *** - Водневий показник (рН), сухий залишок, температура, завислі речовини , прозорість, кольоровість, жорсткість, лужність, двоокис вуглецю, кисень розчинений, біохімічне споживання кисню, перманганатна окислюваність, хімічне споживання кисню, амоній-іон, нітрит-іон, нітрат-іон, фосфат-іон, хлорид-іон , загальний фосфор, запах, сульфат-іони, нафтопродукти, аніонні СПАР, калій, натрій, хром загальний, залізо загальне, кальцій, мідь, цинк, цезій Cs137.

41


42

Таблиця 2.3. Розташування постів спостереження за санітарно-хімічними показниками якості відкритих водоймищ І та ІІ категорії (у місцях проживання і відпочинку населення) в Закарпатській області Назва водотоку

1 р.Уж з притоками

р. Латориця з притоками

Назва точки спостереження

Відомча приналежність

2 Озеро біля СШ № 15

3 Обласна санепідемстанція Озеро, Радванський кар’єр Обласна санепідемстанція р. Тур’я, с. Сімер, біля ліцею Обласна (місце впадання в р. Уж) санепідемстанція р. Уж, м. Ужгород в районі Обласна транспортного мосту санепідемстанція р. Уж, в районі філармонії Обласна санепідемстанція р. Уж, вище готелю “Ужгород” Обласна санепідемстанція р. Уж, в районі “Боздош” Обласна санепідемстанція р. Уж, смт. В.Березний, нижче Обласна випуску стічних вод санепідемстанція р. Уж, с. Невицьке, біля мосту Обласна санепідемстанція р. Уж, с. Ворочево, біля мосту Обласна санепідемстанція р. Синявка, 200 м нижче Обласна випуску стічних вод санаторію санепідемстанція “Синяк” р. Визниця, 4 км нижче с. Обласна Кольчино, в місці санепідемстанція проектованого водозабору р. Пиня, с. Поляна, нижче Обласна очисних споруд санаторіїв санепідемстанція “Сонячне Закарпаття” і “Поляна” р. Пиня, с. Голубине, біля Обласна мосту санепідемстанція р. Волівчик, смт. Воловець, Обласна селищний водозабір санепідемстанція р. Вича, смт. Воловець, 500 м Обласна нижче КОС санепідемстанція р. Латориця, м. Мукачево, біля Обласна автомобільного мосту в районі санепідемстанція вул. Підгорянської р. Латориця, парк ім. Горького Обласна санепідемстанція р. Латориця, нижче 50 м від Обласна місця випуску стічних вод з санепідемстанція КОС

42

Періодичніст Показники, що ь спостерігаються спостережен ь, в рік 4 5 4

Примітка *

14

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

14

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

14

Примітка *

4

Примітка *


43

1

р.Тиса з притокими

2 р. Латориця, с. Карпати, 500 м нижче села, 200 м нижче випуску стічних вод санаторію р. Латориця, м. Свалява, нижче лісохімкомбінату р. Латориця, м. Свалява, біля мосту р. Латориця, с. Підполоззя (місце впадання р. Жденіївка) р. Латориця, м. Чоп р. Тересва, смт. Тересва, біля транспортного мосту р. Теребля, смт. Буштино, біля транспортного мосту р. Крисовець, біля с. Н. Бистрий р. Ріка, м. Хуст р. Ріка, с. Іза р. Терелбя, с. Драгово р. Байловка, с. Олександрівка р. Гашпарка, м. Хуст р. Хустець, м. Хуст р. Липчанка, с. Липча Потік Грабовець, 1 км від смт. Міжгір’я Потік Омножанський, 2 км від смт. Міжгір’я Потік Майдан, смт. Майдан, вище водозабору Потік Грабовець, смт. Міжгір’я, біля мосту р. Голятинка, смт. Майдан, біля мосту р. Репинка, с. Сойми, біля мосту р. Ріка, с. Лезянське, біля мосту р. Ріка, смт. Міжгір’я, нижче КОС р. Теребля, вище Синевира р. Боржава, с. В.Ком’яти р. Боржава, с. Боржава, вище зони рекреації Канал Верке, вхід в м. Берегово, вул. Кутузова

3 Обласна санепідемстанція Обласна санепідемстанція Обласна санепідемстанція Обласна санепідемстанція Обласна санепідемстанція Обласна санепідемстанція Обласна санепідемстанція Обласна санепідемстанція Обласна санепідемстанція Обласна санепідемстанція Обласна санепідемстанція Обласна санепідемстанція Обласна санепідемстанція Обласна санепідемстанція Обласна санепідемстанція Обласна санепідемстанція Обласна санепідемстанція Обласна санепідемстанція Обласна санепідемстанція Обласна санепідемстанція Обласна санепідемстанція Обласна санепідемстанція Обласна санепідемстанція Обласна санепідемстанція Обласна санепідемстанція Обласна санепідемстанція Обласна санепідемстанція

43

4

5

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *


44

1

2 Канал Верке, вихід з м. Берегова (біля УСБ “Закарпаття”) Канал Верке, м. Берегово, нижче спуску очищених стічних вод з КОС р. Іршавка, смт. Ільниця р. Боржава, с. В.Розтока р. Іршавка, с. Сільце, біля мосту 500 м нижче від скиду очищених стоків Іршавських КОС р. Іршавка, м. Іршава, вул. Набережна р. Іршавка, біля м. Іршава, місце масового відпочинку “Ставліш” р. Тиса, м. Рахів, вище міста р. Тиса, м. Рахів р. Тиса, м. Рахів, вище міста р. Тиса, смт. В.Бичків, центр селища р. Тиса, м. Хуст р. Тиса, м. Тячів, напроти водозабору р. Тиса, м. Тячів, біля прикордонної частини р. Тиса, м. Виноградів р. Тиса, смт. Вилок р. Тиса, м. Чоп (на кордоні з Угорщиною КПП)

3 Обласна санепідемстанція

4

5

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4 4

Примітка * Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

4

Примітка *

Обласна санепідемстанція Обласна санепідемстанція Обласна санепідемстанція Обласна санепідемстанція Обласна санепідемстанція Обласна санепідемстанція Обласна санепідемстанція Обласна санепідемстанція Обласна санепідемстанція Обласна санепідемстанція Обласна санепідемстанція Обласна санепідемстанція Обласна санепідемстанція Обласна санепідемстанція Обласна санепідемстанція Обласна санепідемстанція

Примітка: * температура, запах, колірність, осад, прозорість, плаваючі домішки, завислі речовини, рН, розчинний кисень, біологічне споживання кисню (БСК), лужність, загальна твердість, сухий залишок, загальне залізо, хлориди, сульфати, аміак, нітрити, нітрати, окислюваність, кальцій, магній, свинець, цинк, мідь, СПАР, нафтопродукти, феноли; коліфаги, лактопозитивні кишкові палички.

44


45

Спостереження за гідрофізичними та гідрохімічними показниками якості поверхневих вод регіону велися Державною екологічною інспекцією в Закарпатській області на 40 створах моніторингу та Закарпатським виробничим управлінням по меліорації та водному господарству на 32 створах. Аналізувалися такі показники: - Загальні фізичні та неорганічні показники: температура, pH, розчинений кисень, електропровідність, розчинені речовини (сухий залишок), завислі речовини, загальна жорсткість, загальне залізо, марганець, сполуки головних біогенних елементів (азот аміаку, азот нітритів, азот нітратів, загальний азот, фосфор ортофосфатів), загальний фосфор. Загальні показники органічних речовин: перманганатна окислюваність, ХСК, БСК5, органічний азот. - Показники неорганічних промислових забруднень: кадмій, свинець, мідь, хром загальний, цинк. - Показники органічних промислових забруднень: нафта та її продукти, аніонактивні детергенти (СПАР), феноли. Аналіз якості поверхневих вод Закарпатської області здійснювався окремо по кожному створу спостереження. Для оцінки якості води використовувались результати лабораторних досліджень, проведених Держекоінспекцією в Закарпатській області та Закарпатським облводгоспом протягом року у визначених створах. Для оцінки результатів визначалися наступні статистичні параметри: мінімальна, середньоарифметична, максимальна величина, величина 90 % забезпеченості. Для розчиненого кисню – 10% забезпеченості, для рН – обидва значення. Для оцінки якості води на основі статистичних даних застосовано п’ятиступеневу класифікацію, згідно гранично-допустимих концентрацій, які встановлені з врахуванням вимог Міжнародної комісії по захисту річки Дунай (ICPDR) та відповідно до стандартів Водної Рамкової Директиви ЄС. Класи якості води наступні: І - дуже чиста (відмінна) II – чиста (добра) III - умовно чиста IV - забруднена (задовільна) V - сильно забруднена (незадовільна) Класифікація по групах окремих показників якості проводилась за найгіршими (найнесприятливішими) показниками в межах групи. Результати оцінки якості поверхневих вод у визначених створах представлені у таблиці 2.4. та рис.2.5.

45


46

Таблиця 2.4. Оцінка якості поверхневих вод Закарпатської області (відповідно до стандартів Водної Рамкової Директиви ЄС та вимог ICPDR) Класифікація якості води Загальні показники Показники промисПеріод Назва Назва точки лових забруднень спостереже водотоку спостереження ння, рік Фізичні, Органічні Неорга- Органічні хімічні речовини нічні 1 2 3 4 5 6 7 притоки р.Улічка, 2006 ІІІ. І. ІІІ. ІІ. р.Уж Держкордон 2007 ІІ. ІІ. ІІ. ІІ. Україна 2008 ІІ. І. ІІ. ІІ. Словаччина 2009 ІІ. ІІ. ІІ. І. 2010 ІІ. ІІ. ІІ. І. р.Убля, 2006 ІІІ. ІІ. ІІ. І. Держкордон 2007 ІІІ. І. ІІ. І. Україна 2008 ІІ. І. ІІІ. І. Словаччина 2009 ІІ. ІІ. ІІ. І. 2010 ІІ. ІІ. ІІ. І. р.Тур'я, гирло 2006 ІІ. І. І. 2007 ІІ. І. І. 2008 І. І. І. 2009 І. І. І. 2010 І. І. І. р. Уж р.Уж, вище 2006 ІІ. І. І. с.Волосянка 2007 ІІ. І. І. 2008 ІІ. І. І. 2009 І. І. І. 2010 ІІ. І. І. р.Уж, нижче смт. 2006 ІІ. І. І. в.Березний 2007 ІІ. І. І. 2008 ІІ. І. І. І. 2009 ІІ. ІІ. І. І. 2010 ІІ. ІІ. І. І. р.Уж, нижче 2006 ІІ. І. І. с.Дубриничі 2007 ІІ. І. І. 2008 ІІ. ІІ. І. 2009 ІІ. І. І. 2010 ІІ. І. І. р.Уж, нижче 2006 ІІ. І. І. смт.Перечин 2007 ІІ. І. І. 2008 ІІ. ІІ. І. 2009 ІІ. ІІ. ІІ. І. 2010 ІІ. І. І. І. дериваційний 2006 ІІ. І. І. канал, м.Ужгород 46


47

1

2

р.Уж, нижче м.Ужгород

р.Уж, с.Сторожниця, Держкордон УкраїнаСловаччина притоки р.Латориця

р.Віча, нижче смт.Воловець

р.Віча, вище м.Свалява

р.В.Піня, вище м.Свалява

р. Свалявка, нижче м.Свалява

канал Чаронда, ст.Єсень

р.Латориця

р.Латориця, с.Підполоззя

р.Латориця, нижче м.Свалява

3 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009

4 ІІ. ІІ. ІІ. ІІ. ІІІ. ІІІ. ІІ. ІІ. ІІІ. ІІІ. ІІІ. ІІІ. ІІІ. IV. ІI. ІІ. ІІ. ІІ. ІІ. ІІ. ІІІ. ІІ. ІІ. ІІ. ІI. ІІ. ІІ. ІІ. ІІ. ІІ. ІІ. ІІ. ІІ. ІІІ. ІІІ. ІІІ. ІІІ. ІІІ. V. ІІ. ІІ. ІІ. І. ІІ. ІІ. ІІ. ІІ. ІІ. 47

5 І. І. ІІ. І. ІІ. ІІ. І. ІІ. ІІ. ІІІ. ІІІ. ІІ. ІІ. ІІІ. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. ІІ. І. І. І. І. ІІ. ІІІ. ІІІ. ІІІ. ІІ. ІІІ. І. І. І. І. І. І. І. І. І.

6

І. І.

ІІІ. ІІ. ІІ. ІІ. ІІ.

І.

І.

І.

ІІ. ІІІ.

І.

7 І. І. І. І. ІІ. ІІ. ІІ. І. І. ІІ. ІІ. ІІ. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І.


48

1

2 р.Латориця, м.Свалява, авт.гідромет. станція р.Латориця, нижче с.Чінадієво

р.Латориця, м.Мукачево, авт.гідромет.станц ія р.Латориця, нижче м.Мукачево

р.Латориця, м.Чоп, Держкордон УкраїнаСловаччина притоки Р.Біла Тиса, нижче с.Ростоки р.Тиса

р.Чорна Тиса, нижче с.Білин

р.Шопурка, В.Бичків

р.Апшиця, с.Грушево

р.Тересва, с.Дубове

3 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007

4 ІІ. ІІ. ІІ. ІІ. ІІ. ІІ. ІІ. ІІ. ІІ. ІІ. ІІ. ІІ. ІІ. ІІ. ІІ. ІІІ. ІV. ІІІ. ІІ. ІІ. ІІІ. ІІІ. ІІІ. ІІІ. ІІІ. ІV. ІІ. ІІ. ІІ. І. ІІ. ІІ. ІІ. ІІ. І. ІІ. ІІІ. ІІІ. ІІІ. ІІ. ІІ. ІІІ. ІІІ. ІІІ. ІІ. ІІ. ІІ. ІІІ. 48

5 І. І. І. І. І. І. ІІ. І. ІІ. І. І. І. І. І. І. І. ІІ. І. ІІ. І. І. ІI. ІІ. ІІ. ІІ. ІІІ. ІІ. І. І. І. І. ІІ. І. І. І. І. І. І. І. І. І. ІІ. ІІ. ІІ. ІІ. І. І. І.

6 І.

І. І.

ІІ.

ІI. ІІ. ІІ. ІІ. ІІ.

ІІ.

ІІ.

І. ІІ. ІІ.

ІІ. ІІ.

7 І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. ІІ. ІІ. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І.


49

1

2

р.Тересва, с.Калини

р. Тересва, с.Тересва

р.Лужанка, гирло

р. Теребля, смт. Буштино

р.Ріка, нижче смт.Міжгір'я

р. Ріка, м. Хуст

р.Боржава, с.Бене, Держкордон Україна Угорщина канал Верке, вище м.Берегове

канал Верке, м.Берегове

3 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

4 ІІ. ІІ. І. ІІ. ІІ. ІІ. ІІ. І. ІІІ. ІІІ. ІІІ. ІІ. ІІ. ІІ. ІІ. І. ІІ. І. ІІІ. ІІІ. ІІІ. ІІ. ІІ. ІІ. ІІ. ІІ. ІІ. ІІІ. І. ІІ. ІІІ. ІІ. ІІ. І. ІІ. ІІ. ІІІ. ІІІ. ІІ. ІІ. ІІ. ІІ. ІV. ІІІ. ІІІ. ІІІ. ІV. ІV. 49

5 І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. ІІ. ІІ. І. ІІ. ІІ. І. ІІІ. ІІІ. ІІІ. ІІ. ІІ. ІІІ.

6

І. ІІ. ІІ.

І. ІІ. ІІ.

І. ІІ. ІІ. ІІ. ІІІ. ІІІ. ІІ. ІІ.

ІІ. ІІ.

7 І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. ІІІ. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І.


50

1

2 канал Верке, нижче м.Берегове

р.Іршавка, нижче м.Іршава

канал Тарна-Маре, с. Юлівці

канал Клиновський, ст.Клиново

канал Батар, смт.Вілок

р.Тиса

р.Тиса, м. Рахів, автомат. гідромет.станція

р.Тиса, нижче м.Рахів

р.Тиса, с.Ділове, Держкордон Україна Румунія, вище впадіння р.Вішеу р.Тиса, с.Луг, нижче впадіння р.Вішеу

р.Тиса, смт.В. Бичків, автомат. г/мет станц.

3 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 50

4 ІІІ. ІІІ. ІІІ. ІІІ. ІV.

5 ІІІ. ІІ. ІІ. ІІ. ІІІ.

ІІ. ІІ. ІІ. ІV. ІV. ІV. ІV. ІV. ІV. ІV. ІІІ. ІІІ. ІV. ІІІ. ІV. ІІІ. ІV. ІV. ІІ. ІІ. ІІ. ІІ. ІІ. ІІІ. ІІІ. ІІІ. ІІ. ІІ. ІІІ. ІІ. ІІ. ІІ. ІІ. ІІІ. ІІІ. ІІІ. ІІІ. ІІІ. ІІІ. ІІ. ІІІ.

І. І. І. ІІІ. ІІ. ІІІ. ІІ. ІІІ. ІІІ. ІІІ. ІІІ. ІІ. ІІІ. ІІ. ІІ. ІІІ. ІІІ. ІІІ. І. ІІ. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. ІІ. І. І. ІІ. І. ІІ. ІІ. ІІ. І. ІІ. І.

6

ІІ. ІІ.

ІІ. ІІІ.

ІІ. ІІ.

ІІ. ІІ.

І. І.

І. ІІ. І. І. ІІ. ІІ. ІІ. ІV. І. ІІ. ІІІ. ІІІ.

7 ІІ. ІІ. ІІ. ІІ. ІІ.

І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І.


51

1

2

р.Тиса, смт.Солотвино, Держкордон Україна - Румунія р.Тиса, м.Тячів, Держкордон Україна-Румунія

р.Тиса, нижче м.Хуст

р.Тиса, м.Виноградів

р.Тиса, смт. Вілок, Держкордон Україна Угорщина р.Тиса, м.Чоп, Держкордон Україна Угорщина

3 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

4 ІІІ. ІІ. ІІІ. ІІІ. ІІІ. ІІІ. ІІІ. ІІІ. ІІІ. ІІІ. ІI. ІІІ. ІІ. ІІ. ІІ. ІІ. ІІІ. ІІІ. ІІ. І. ІІ. ІІІ. ІІІ. ІІІ. ІІ. ІІ. ІІІ. ІІІ. ІІІ. ІІІ. ІІІ. ІІІ.

Примітка: - показники якості води не визначалась І.

- "дуже чиста вода"

ІІ.

- "чиста вода"

ІІІ.

- "умовно чиста вода"

ІV.

- "забруднена вода"

V.

- "дуже брудна вода" 51

5 ІІ. ІІ. ІІ. І. ІI. ІI. ІI. ІI. І. І. ІІ. ІІ. І. І. І. ІІ. ІІ. І. І. І. ІІ. ІІІ. ІІІ. ІІ. ІІ. ІІ. ІІІ. ІІ. ІІІ. ІІ. ІІІ. ІІІ.

6 ІІ. ІІ. І. І. ІI. ІI. ІІІ. ІV. І. ІI. ІІI. ІІI.

ІІI. ІІ.

І. ІІІ. ІІІ. ІІІ. ІІІ. ІІ. ІІ. ІІ. ІІІ. ІІІ. ІІІ. ІІІ.

7 І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. І. ІІ. ІІ. ІІ. ІІ. ІІІ. ІІ. ІІ. ІІ.


Оцінка якості поверхневих вод в 2010 році у вибраних створах (Відповідно до стандартів Водної Рамкової Директиви ЄС та вимог ICPDR) Показник: Сухий залишок, мг/л

Середнє значення вмісту сухого залишку у вибраних створах за 2010 рік


54

Показник: завислі речовини, мг/л

Середнє значення вмісту завислих речовин у вибраних створах за 2010 рік 54


55

Показник: залізо загальне, мг/л

Середнє значення вмісту заліза загального у вибраних створах за 2010 рік 55


56

Показник: марганець, мг/л

Середнє значення вмісту марганцю у вибраних створах за 2010 рік 56


57

Показник: азот амонійний, мг/л

Середнє значення вмісту азоту амонійного у вибраних створах за 2010 рік 57


58

Показник: азот нітритний, мг/л

Середнє значення вмісту азоту нітритного у вибраних створах за 2010 рік 58


59

Показник: азот нітратний, мг/л

Середнє значення вмісту азоту нітратного у вибраних створах за 2010 рік 59


60

Показник: Хімічне споживання кисню (ХСК), мг/л

Середнє значення вмісту ХСК у вибраних створах за 2010 рік 60


61

Показник: Біологічне споживання кисню (БСК5), мг/л

Середнє значення вмісту БСК5 у вибраних створах за 2010 рік 61


62

Показник: свинець, мг/л

Середнє значення вмісту свинцю у вибраних створах за 2010 рік

62


63

Показник: мідь, мг/л

Середнє значення вмісту міді у вибраних створах за 2010 рік

63


64

Показник: цинк, мг/л

Середнє значення вмісту цинку у вибраних створах за 2010 рік

64


65

Аналіз моніторингових досліджень якості поверхневих вод Закарпатської області за 2010 рік показав, що для річок регіону є характерним підвищений вміст заліза загального та марганцю майже у всіх створах спостереження. За більшістю показників загально-санітарного аналізу і специфічних показниках якість води відповідає Санітарним правилам і Нормам (Сан-ПіН 4630-88), у тому числі: запах, кольоровість, розчинений кисень, водневий показник (рН), азот амонійний, нітрити, нітрати, фосфати, загальний фосфор, хімічне споживання кисню, сухий залишок, сульфати, хлориди, нафтопродукти, феноли, АПАР, хром, мідь, цинк, нікель, кадмій, свинець. За даними інструментально–лабораторних визначень вмісту забруднюючих речовин в пробах поверхневих вод басейну р. Тиса, відібраних у 2010 році, якісний склад води в межах області порівняно з 2009 р. істотно не змінився. За даними аналітичних досліджень якісного складу поверхневих вод р.Тиса протягом року середні концентрації по БCК5 знаходились в діапазоні від менше 3 мг/л у верхів’ях р.Тиса до 3,7 мг/л у створі м.Чоп. Концентрації амонію сольового знаходяться у межах від менше 0,1 мг/л у верхів’ях р.Тиса до 0,15 мг/л у створі м.Чоп. У верхній течії ріки р. Латориця середньорічна концентрація БCК5 менша 3,0 мг/л, однак по мірі протікання ріки по території області концентрація БCК5 збільшується до 3,8 мг/л у створі с. Страж, а вміст амонію сольового змінюється від менше 0,1 мг/л в контрольному створі с.Підполоззя до 0,14 мг/л в створі контролю с.Страж. По мірі проходження ріки Уж по території області та зростання антропогенного навантаження концентрації забруднень, зокрема середньорічна концентрація по БCК5 коливаються від менше 3,0 мг/л у верхів’ях р.Уж до 3,6 мг/л у контрольному створі с.Сторожниця, концентрація амонію сольового - у верхів’ях р.Уж становить менше 0,1 мг/л, а у створі с.Сторожниця – 0,13 мг/л. Детальна оцінка якості поверхневих вод Закарпатської області в 2010 році, яка проведена відповідно до стандартів Водної Рамкової Директиви ЄС та вимог ICPDR, відображена в табличці 2.4 і графічних матеріалах вище. За 2010 рік лабораторіями санепідслужби області було досліджено 1853 проби водопровідної питної води на санітарно-хімічні показники, із них 116 проб не відповідали вимогам діючих нормативів що складає 6,3 % (у 2009 р. 8,2 %), на мікробіологічні показники було досліджено 3921 пробу, з яких 267 проб не відповідали вимогам діючих нормативів, що складає 6,8 % (у 2009 р. 6,9 %). Найбільше мікробіологічне забруднення водопровідної питної води, що подається населенню, спостерігається у Перечинському районі (41,7 %), Міжгірському районі (15,8 %), Ужгородському районі (11,7 %), Тячівському районі (10,8 %), В.Березнянському районі (10,2 %). З комунальних водопроводів на санітарно-хімічні показники було досліджено 1296 проб, 77 проб не відповідали вимогам діючих нормативів, що складає 5,9 %, на мікробіологічні показники було досліджено 3015 проб води, з яких 197 не відповідали вимогам діючих нормативів, що складає 6,5 %. 65


66

Найбільше мікробіологічне забруднення питної води з комунальних водопроводів, що подається населенню, спостерігається в Перечинському районі (41,7%), Ужгородському районі (21,2%), Міжгірському районі (15,8%). З відомчих водопроводів на санітарно-хімічні показники було досліджено 269 проб, із них 21 проба не відповідала вимогам діючих нормативів, що складає 7,8 %, на мікробіологічні показники було досліджено 464 проби, з них 34 проби не відповідали вимогам діючих нормативів, що складає 7,3%. З сільських водопроводів на санітарно-хімічні показники було досліджено 288 проб, із них 18 проб не відповідали вимогам діючих нормативів, що складає 6,2 %, на мікробіологічні показники було досліджено 442 проби, з яких 36 проб не відповідали вимогам діючих нормативів, що складає 8,1 %. Якість питної води за мікробіологічними показниками з джерел децентралізованого водопостачання у 2010 році в розрізі адміністративних територій області представлена у таблиці 2.5. Таблиця 2.5. Адміністративна територія м. Ужгород м. Мукачево В. Березнянський Берегівський Виноградівський Воловецький Іршавський Міжгірський Мукачівський Перечинський Свалявський Рахівський Тячівський Ужгородський Хустський Всього по області: Всього по області:

% проб, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормативам 40,0 19,5 25,4 3,5 14,9 11,2 46,3 14,5 24,1 41,3 12,8 15,4 26,6 8,4 17,3 15,2

Із громадських джерел децентралізованого водопостачання на санітарнохімічні показники було досліджено 4513 проб, із них 557 проб не відповідали санітарно-гігієнічним нормативам, що складає 12,3%, на мікробіологічні показники було відібрано 4971 пробу, із яких 861 проба не відповідала санітарно-гігієнічним нормативам, що складає 17,3 %. Протягом 2010 року фахівцями санепідслужби області було проведено 434 обстеження водопровідних споруд, порушення виявились у 58 випадках (13,4%). За виявлені порушення до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів було притягнуто 40 осіб, тимчасово призупинялась експлуатація 32 об'єктів.

66


67

Проведені заходи щодо зменшення забруднення водних об’єктів Протягом 2010 р. вживались організаційні та практичні заходи по виконанню Указів Президента України “Про стан безпеки водних ресурсів держави та якості питної води в містах і селах України”, по виконанню обласної Програми по запобіганню забруднення навколишнього природного середовища стічними водами і обмеження їх шкідливого впливу на довкілля на 2006-2009 роки”, затвердженої сесією обласної ради 14 вересня 2006 року №78 та програми “Питна вода Закарпаття” на 2006-2020 рр. На виконання обласної програми «Питна вода Закарпаття» у 2010 р. були виділені кошти на наступні заходи: Таблиця 2.6. № за/п 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Назва заходу 2 м. Ужгород Реконструкція ПНС по вул. А. Корольова Заміна насосів на а/свердловинах водозабору „Минай”(4 од.) Реконструкція резервуарів питної води „Студмістечка” Заміна електричного двигуна насосного агрегату на НС ІІ підйому НФС-2 Заміна глибинного насосу на а/свердловині по вул. Грибоєдова Заміна запірної арматури, зворотних клапанів, шафи керування на ПНС „Юність” Реконструкція КНС -2 Реконструкція напірного колектору від КНС-6 до вул. Перемоги, L-64,0 м/п Реконструкція водогону по вул. Перемога, L- 240,0 Реконструкція водопровідної мережі по вул. А. Корольова, L – 502,0 м/п Заміна окремих ділянок водопровідних мереж, L- 1040,0 м/п Заміна окремих ділянок каналізаційних мереж, L- 270,0 м/п Облаштування водопровід-ної камери з монтажем регу-лятора тиску по вул. Грушев-ського, 70

Обсяг фінансування (тис.грн.) 3

в т.ч. за рахунок коштів : державкоштів місцевих інші ного підприбюджетів кошти бюджету ємств 4 5 6 7

169,7

169,7

110,0

110,0

107,9

107,9

105,6

105,6

25,7

25,7

18,0

18,0

108,9

108,9

148,0

148,0

500,0

500,0

271,8

271,8

372,0

372,0

186,7

186,7

13,3

13,3

67


68

14. 15. 16. 17.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1.

2.

3. 4. 5. 6.

Заміна насосу на КНС „Ботанічний сад” Влаштування господарськопобутової каналізації по вул. Галана, L-102,0 м/п Реконструкція каналізацій-ного колектору по вул. Л. Толстого, L-119,0 м/п Реконструкція водовідвідних споруд для захисту с/г приса дибних угідь від поверхне-вих вод у мікрорайоні „До-манинці” по вул. Вчительській Разом : Ужгородський район Будівництво водовідведення (КОС) сіл Кінчеш, Коритня-ни, Часлівці Будівництво водопровідної мережі в с. Кінчеш, L-310м/п Реконструкція системи водовідведення початкової школи с. Невицьке (біотуалет) Будівництво системи водовідведення ЗОШ с. Великі Лази (санвузли) Реконструкція артезіанської свердовини в смт.Середнє Буріння артезіанської свердловини в с. Дубрівка Буріння артезіанської свердловини в с. Лінці Усього по району : м. Мукачево Заміна водопровідних вводів по вул. І. Зріні,16-18, 109, 109А, 111, 111А та по Г.Ленінграду, 27 L-263,0 м/п Заміна водопровідних вводів по вул. Писарева,4 пров. Островського, 13 L- 20,0 та 35 м/п Замінаводопровідних вводів по вул. І. Франка , 5, 148 L- 15,0 та 58,0 м/п Замінаводопровідних вводів по вул. Д. Донського,4 L-78,0 м/п Заміна водопровідних вводів по вул. Г. Петрова, 44 L-33,0 м/п Заміна водопровідних вводів по

39,6

39,6

139,9

139,9

235,8

197,8

686,8

686,8

3239,7

1384,6

38,0

542,7

560,0

560,0

219,0

219,0

43,8

43,8

302,9

302,9

69,5

69,5

127,0

127,0

93,0

93,0

1415,2

220,0

1195,2

24,1

24,1

6,1

6,1

11,2

11,2

15,2

15,2

4,4

4,4

8,1 68

8,1

1312,4


69

7.

8. 9.

10. 11.

1. 2. 3. 4. 4. 5. 6.

7.

вул. Одеська,5 L- 35,0 м/п Виготовлення проектнокошторисної документації на реконструкцію насосних станцій ІІІ-го підйому по: вул. Руській вул. Великогірній вул. Л.Толстого вул. Берегівській вул. Г. Ленінграду вул. І. Франка Складання та оформлення пакету документів на спецводокористування Гідродинамічне очищення вуличних та внутрікварталь-них каналізаційних мереж, L- 2640,0 м/п Гідродинамічне очищення 2-х відстійників на КОС Придбання засувок для резервуарів чистої води 13 од. Разом : Мукачівський район Реконструкція системи водопостачання Страбичівської ЗОШ І-ІІІст., L- 85,0 м/п Реконструкція системи водопостачання в Чинадіївській ЗОШ І-ІІІ ст., L-80,0 м/п Реконструкція системи водопостачання Ракошинської ЗОШ ІІІ ст., L-75,0 м/п Реконструкція системи водопостачання Кленовецької ЗОШ ІІІ ст., L-15,0 м/п Реконструкція системи водопостачання В. Лучківської ЗОШ І-ІІ ст., L-60,0 м/п Реконструкція каналізаційної мережі Чинадіївської ЗОШ І-ІІІ ст., L-80,0 м/п Поточний ремонт внутріш-ньої системи водопостачання Чинадіївської ЗОШ І-ІІ ст., L- 250,0 м/п Поточний ремонт зовнішніх мереж водопостачання Чинадіївської СШ та Руської ЗОШ, L-150,0 м/п

21,4 21,1 20,9 20,8 22,0 20,8

21,4 21,1 20,9 20,8 22,0 20,8

41,0

41,0

195,0

195,0

103,5

103,5

212,2

212,2

747,8

747,8

62,2

62,2

100,0

100,0

57,4

57,4

13,5

13,5

34,6

34,6

68,3

68,3

16,5

16,5

10,3

10,3

69


70

8. 9.

1. 2. 3.

4.

5.

1.

2.

1. 2. 3. 4.

Заміна водопровідної мережі в смт. Чинадієво, L-6,0 м/п Заміна водопровідних стояків в смт. Кольчино по вул. Фредишівська, 10, 10Б Усього по району : Хуст Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул. Данчі, L-200,0 м/п Реконструкція ділянки місь-кого водопроводу по вул. Б. Брайщаків, L- 345,0 м/п Реконструкція ділянки місь-кого водопроводу від вул. В. Великого до ВК по вул. Жайворонкова, L- 101м/п Реконструкція ділянки місь-кого водопроводу по вул. Гвардійській - Грушев-ського, Шутка, L-1105,0 м/п Реконструкція ділянки місь-кого водопроводу від камери переключення на перетині вул. Гвардійська-Керамічна до скверу по вул. Духновича, L – 202,0м/п Разом : Хустський район Реконструкція водопровід-них мереж Хустської районної лікарні, L-30,0м/п Ремонт водопровідних ЗОШ , L-50,0 м/п Усього по району :

мереж в

м. Берегово Реконструкція систем водопостачання вул. Рожошкерт, Суворова, L – 300 м/п Реконструкція каналізацій ної мережі ЗОШ №8 L – 150,0 м/п Реконструкція КНС „Військова частина” Заміна насосного обладнання на водозаборі „Геча”, 2 од. Разом :

1,5

1,5

22,0

22,0

386,3

364,3

212,6

212,6

300,9

300,9

118,8

118,8

484,7

484,7

52,4

52,4

1169,4

1169,4

20,0

20,0

32,0

32,0

52,0

52,0

131,2

131,2

108,0

108,0

137,9

137,9

36,0 413,1

Берегівський район 70

22,0

36,0 377,1

36,0


71

Реконструкція водопровід-них мереж в с. Велика Бакта, L – 230,0 м/п Усього по району : м. Чоп Встановлення підвищуючих систем водопостачання, 5 од. Разом : Виноградівський район: 1.

2.

1. 2.

1. 2. 3. 4.

1.

2.

3. 4.

Реконструкція водогону по вул. Перені, Заводська, Комунальна у м. Виноградів, L- 225,0 м/п Реконструкція вуличних мереж у м. Виноградів, L- 250,0 м/п Разом : с. Букове Реконструкція водогону, L –80,0 м/п Заміна глибинного насоса Разом : Усього по району : Іравський район Заміна насосного обладнан- ня на об’єктах водопостачання м. Іршава Придбання спецобладнання для КП по водопостачанню Ремонт покрівлі КОС у м. Іршава Виготовлення проектно-кошторисної документації на часткову реконструкцію вуличної мережі Усього по району : Тячівський район Завершення реконструкції водопровідно каналізаційної мережі по вул. Голлоші, Пушкіна у м. Тячів, по L-620,0 м/п вод. та кан. мер. Заміна внутрішньобудикових систем водопостачання по вул. Шапошнікова, 6,8; Леніна, 8, L310,0 м/п Придбання перекачуючої насосної станції СПН 50/80Б у м. Тячів Будівництво каналізаційної мережі по вул. Борканюка у м. Тячів, L- 600,0 м/п

139,8

50,0

89,8

139,8

50,0

89,8

200,0

200,0

200,0

200,0

109,9

109,9

73,6

73,6

183,5

183,5

18,7

18,7

6,6 25,3 208,8

6,6 25,3 208,8

120,0

120,0

99,0

99,0

20,0

20,0

5,0

5,0

244,0

244,0

1100,0

800,0

300,0

50,0

50,0

98,0

98,0

240,0

240,0

71


72

5.

1. 2. 3. 4.

5. 1.

1. 2. 3 4.

1. 2.

3.

1.

Придбання устаткування з припинення водовідведення у м. Тячів Разом : Реконструкція водопровідної мережі у смт. Солотвино, L – 20,0 м/п Придбання устаткування з припинення водовідведення у смт. Солотвино Реконструкція каналізацій-них мереж у смт. Солотвино, L- 65,0 м/п Заміна внутрішньобудикових систем водовідведення у смт. Солотвино, вул. Ленінград-дська, 12 L70,0 м/п Ремонт каналізаційних коло-дязів у смт. Солотвино Разом : Часткова заміна водопро відної мережі по вул. Травневій у смт. Буштино, L – 20,0 м/п Заміна внутрішньобудин-кових водопровідних мереж у смт. Дубове, L – 70,0 м/п Прокладання зливової каналізації у смт. Дубове по вул. Чапаєва, L- 90,0 м/п Заміна каналізаційних стояків в житловому будинку у смт. Дубове Придбання насосного обладнання для смт. Дубове Разом : Усього по району : Рахівський район Реконструкція каналізацій-ної мережі у м. Рахів, L – 800,0 м/п Виготовлення проектнокошторисної документації на реконструкцію каналізацій-них очисних споруд у смт. Ясіня Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію водозабору в ур. Гуцький смт. Кобилецька Поляна Усього по району : Свалявський район Каналізування м-ну по вул.Достоєвського – Садовій в

39,9 1527,9

39,9 800,0

677,9

6,7

50,0 6,7

39,9

39,9

14,8

14,8

12,5

12,5

4,4

4,4

78,3

56,8

1,7

21,5 1,7

6,0

3,0

3,0

11,5

5,5

6,0

23,0

23,0

11,5

11,5

52,0 1659,9

800,0

8,5 743,2

280,0

280,0

122,5

122,5

75,0

75,0

477,5

477,5

101,1

101,1

72

43,5 116,7


73

2. 3.

4. 5. 6. 7. 8.

9.

1. 2.

1. 2.

1.

м. Свалява, L-80,0 м/п Реконструкція внутрішньодворової мережі ЦРЛ м. Свалява, L- 130,0 м/п Реконструкція водопровід-ної мережі по вул. Пирогова, Шевченка в м. Свалява, L-15,0 м/п Розчищення водовідвідних канав по вул. Донського в м. Свалява Заміна засувок на водогонах розподільчих водопровідних мережах Заміна з/б кришок з люками водопровідних та каналіза-ційних колодязів Придбання гідродинамічної установки для промивання каналізаційних мереж Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію каналізацій-них мереж по вул.Я.Мудрого в м. Свалява Виготовлення проектно-кошторисної документації на водопостачання вул. Гірської та Новоромської в м.Свалява Усього по району : Воловецький район Реконструкція підвідного водопроводу у смт.Воловець по вул. Карпатській, L – 20,0м/п Заміна водопровідних вводів у смт. Воловець по вул.Фабрична, 23 Усього по району : Міжгірський район Заміна фільтрів очистки води в смт. Міжгір’я Заміна стояків холодної води по вул. Ольбрата,14 в смт. Міжгір’я Усього по району : Перечинський район Із-за відсутності фінансуван-ня з місцевого бюджету та важкий фінансовий стан комунального підприємства „Комунальник” заходи щодо виконання програми не виконувалися Великоберезнянський р-н Заміна внутрішньобудинко-вих

190,0

179,0

5,9

5,9

11,0

10,5

10,5

12,5

12,5

7,2

7,2

198,0

198,0

34,6

34,6

7,9

7,9

567,7

526,5

12,0

12,0

4,8

4,8

16,8

16,8

18,0

18,0

1,8

1,8

19,8

19,8

1,7 73

1,7

41,2


74

2. 3.

водопровідних стояків в смт. Великий Березний Заміна обладнання на менш на водозаборі енергоємне „Термачів” Виготовлення проектно-кошторисної документації на добудову водогону с. Ужок Усього по району: Усього по області :

21,0

21,0

25,0

25,0

47,7

47,7

11005,5

2404,6

6982,8

1506,3

111,8

За кошти програми проведено реконструкцію 6330,0 м/п водопровідних мереж, замінено 540,0 м/п водопровідних мереж, проведено реконструкцію 3040,0 м/п каналізаційних мереж. На вирішення проблем, пов’язаних із забрудненням поверхневих вод, протягом 2010 р. з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища кошти не виділялися. За період 2006-2010 рр. за кошти власників-водокористувачів побудовано та введено в експлуатацію на території області 81 нових очисних споруд біологічної очистки загальною потужністю 1380,6 м3/добу. З метою розв’язання питання засмічення земель водного фонду та поводження з відходами в басейні річок Тиса, Уж, Латориця та їх притоках, Держуправлінням розроблений План організаційно-правових заходів з питань благоустрою населених пунктів та поводження з відходами в зазначених басейнах. На даний час План виконується усіма райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування та відповідальними обласними управліннями і організаціями. В частині контролю за охороною та використанням водних ресурсів (поверхневі води) протягом 2010 р. проведено 233 перевірки додержання вимог природоохоронного законодавства, з них 111 планових. За виявлені порушення, а саме: за відсутність первинної облікової документації, безгосподарне використання води, порушення умов дозволу на спеціальне водокористування та інше до адміністративної відповідальності притягнуто 223 посадові особи, при цьому накладено штрафів на загальну суму 20,706 тис. грн., стягнуто 19,686 тис. гривень. За порушення ст. 70 Водного Кодексу України, а саме скид неочищених стічних вод в поверхневі водойми, 14 суб’єктам господарювання було виставлено претензії для добровільного відшкодування завданої шкоди довкіллю на загальну суму 298,655 тис. грн. З метою припинення негативного впливу на поверхневі водні об’єкти у 2 випадках держекоінспекцією призупинялася виробнича діяльність суб'єктів господарювання всіх форм власності, до правоохоронних органів для відповідного реагування було передано 3 матеріали. Станом на 31.12.10 р. виконані та погоджені проекти з встановлення та винесення меж прибережних захисних смуг на території Мукачівської міської ради, Тур’я-Пасіцької сільради Перечинського району (ур. Воєводино), 74


75

Осійської сільради Іршавського району, Ганьковецької, Солочинської, Родниківської та Неліпинської сільрадах (ур. Ждимир) Свалявського району загальною площею 181,1 га. Всього по області необхідно відвести прибережних захисних смуг на площі 21342 га. З метою регулювання використання водних ресурсів видаються дозволи на спецводокористування, затверджуються проекти ГДС забруднюючих речовин в поверхневі водойми. У 2010 році держуправлінням ОНПС в Закарпатській області розглянуто та видано 346 дозволів на спеціальне водокористування, затверджено 52 проекти гранично допустимих скидів (ГДС) в поверхневі водойми. Умовами дозволів на спецводокористування скиди стічних вод без очистки в поверхневі водойми та на рельєф місцевості заборонені. Обов'язковою умовою дозволів на спецводокористування є ведення достовірного обліку забору води, виконання раніше запланованих підприємством заходів по охороні і раціональному використанні водних ресурсів, а також розроблення водоохоронних заходів з врахуванням вимог погоджувальних організацій. Миття автотранспорту допускається тільки на спеціально обладнаному майданчику. Забороняється скид стічних вод на рельєф місцевості, не допускається розлив нафтопродуктів та мастил, не допускається розміщення сміттєзвалищ, вигрібних ям, тощо в зонах санітарної охорони джерел водопостачання. Пропозиції щодо зменшення забруднення водних об’єктів Заплановані на поточний рік заходи щодо зменшення забруднення поверхневих водойм та підземних вод представлені в обласній програмі “Питна вода Закарпаття” на 2006-2020 рр., затверджена рішенням обласної ради від 12 січня 2006 р. № 690, яка спрямована на охорону та раціональне використання джерел питного водопостачання, розвиток та реконструкцію систем водопостачання та водовідведення , забезпечення підприємств, що здійснюють централізоване водопостачання та водовідведення, сучасними технологіями підготовки питної води та очищення стічних вод. З метою охорони поверхневих вод від забруднення та реалізації програми "Питна вода Закарпаття" на 2006-2020 роки, необхідно: - державне фінансування в повному обсязі та розширене інвестування; - впровадження пріоритетності питного водопостачання перед іншими видами спеціального водокористування; - посилення державного нагляду та контролю за дотриманням водоохоронного режиму у зонах водозабору та режиму господарювання у прибережних захисних смугах і водоохоронних зонах та винесення їх в натуру; - ліквідація диспропорції між потужностями водозабірних споруд та каналізаційних очисних споруд; - будівництво нових та реконструкція існуючих каналізаційно-очисних споруд та мереж водопровідно-каналізаційного господарства.

75


3. МОНІТОРИНГ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ Площа області складає 12,8 тис. км, що становить 2,1% від території України. За цим показником область посідає 24 місце серед 27 регіонів в країні. Земельний фонд області за даними Головного управління Держкомзему у Закарпатській області станом на 1.01.2011 р. складає 1275,3 тис. гектарів. Сільськогосподарські угіддя займають 451,8 тис.га (35,4%), з яких рілля складає 200,0 тис.га (15,7%), багаторічні насадження 27,0 тис.га (2,1 %), сіножаті та пасовища займають 224,9 тис.га (17,6 %). Ліси та інші лісовкриті площі складають 56,8 % території області (724,3 тис.га). Відкриті заболочені землі 0,8 тис.га (0,1 %), відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покриттям 15,0 тис.га (1,2 %). На інші види земель та угідь припадає 5 % території області. За останні три роки площа сільськогосподарських та лісових земель суттєво не змінилася. За геоморфологічними, кліматичними та ґрунтовими показниками область вважається ерозійно вразливою. Зі всієї території умовно захищені від ерозії лише землі вкриті лісом та низинні. Решта близько однієї третини усіх сільськогосподарських угідь належать до категорії ерозійно небезпечних. В Закарпатській області площа еродованих земель складає понад 37,2 тис. га., що становить 8% від загальної площі сільгоспугідь та ерозійно небезпечних – 194,3 тис. га, що становить 43% від загальної площі сільгоспугідь. Якість ґрунтів області має виражену вертикальну зональність, яка характерна і для клімату. У низинній зоні переважають дерново-підзолисті, дерново-підзолені глеєві, дерново-глеєві, лугові ґрунти. Для них характерним є наявність щільного водонепроникного горизонту (на глибині 40-50 см), який затримує вологу у верхніх шарах. Це призводить до несприятливого водно-повітряного режиму, особливо для оглеєних ґрунтів. Вони легко заболочуються, а коли підсихають, то на їх поверхні утворюється кірка, яку потрібно рихлити. Гумусний шар цих ґрунтів має пилову структуру, а вміст гумусу незначний і коливається від 2 до 5%. Заплави річок у низинній зоні вкриті заливними луками та зайняті дерново-алювіальними або алювіально-рінчаковими ґрунтами. В передгірній зоні переважно-бурі підзолисті ґрунти, подекуди – бурі гірсько-лісові опідзолені. Перші поширені на пологих вершинах і схилах пагорбів. Окрім вапнування ці ґрунти (із-за кислотності) потребують протиерозійного захисту, оскільки вода атмосферних опадів погано проникає через них, викликає оголення і змивання. У гірській зоні поширені бурі гірсько-лісові ґрунти з неглибоким або середньо-глибоким заляганням щільних порід. Верхній пояс, з висотами 1500-2000 м покритий гірськими луками або високогірним рідколіссям. Площі земель у розрізі природно-кліматичних висотних зон розподілені так: низинна зона – 17%, передгір’я та гори – 83%. На сільгоспугіддя припадає 37% від усієї площі області. Як бачимо розвиток інтенсивного землеробства у гірській зоні є недоцільним уже з огляду на


77

обмеженість необхідних для цього угідь. Сприятливі умови дають можливість вирощувати тут на найбільш придатних землях тільки картоплю, овес, боби, капусту, багатолітні трави, тобто дуже обмежену кількість культур. Тому пріоритетний розвиток має тваринництво. Найбільш продуктивні землі в низинній частині області. Тут вирощують високі врожаї кукурудзи, озимої пшениці, картоплі, ячменю, тютюну, зернобобових, кормові культури, а також добре розвинуто садівництво, виноградарство, раннє овочівництво. До того ж буроземно-опідзолені та бурі лісові ґрунти в цій підзоні добрі для виноградарства. Орні землі області потребують для підвищення родючості внесення підвищених норм добрив (фосфорних, калійних, азотних), вапнування, часткового осушення, а також протиерозійного захисту на значній частині площ. Щодо забруднення ґрунтів у результаті неправильного використання добрив, хімічного захисту від шкідників і хвороб, антропогенного впливу, то значний обсяг аналітичних обстежень було зроблено фахівцями Закарпатського університету агропромислового виробництва. У районах інтенсивного сільськогосподарського виробництва ґрунти мають підвищений вміст отрутохімікатів (пестицидів), а вздовж автомобільних магістралей – свинцю та важких металів. Підсилення процесів деградації ґрунтового покриву, обумовлені також техногенним забрудненням. В результаті діяльності золотодобувного підприємства ТОВ “Закарпатполіметали”, є ознаки забруднення довкілля, зокрема ґрунту, поверхневих та підземних вод. За даними хімічних досліджень Державної екологічної інспекції у ході проведення контролю за підземними, поверхневими водами та ґрунтами у зоні розміщення ТОВ “Закарпатполіметали”, зокрема за результатами аналізів поверхневих вод (фільтрат рудних порід) виявлено перевищення граничнодопустимого (ГДК) вмісту свинцю у 20 разів, міді - 120 разів, цинку – 28. Головною проблемою погіршення стану земельних ресурсів області залишається деградація ґрунтів, в першу чергу розвиток ерозійних процесів, фізична деградація ґрунтів, яка проявляється у переущільненні верхніх шарів ґрунту. Ерозія, як фактор деградації ґрунтового покриву та екологічної небезпеки оцінюється насамперед інтенсивністю змиву та об’ємами переміщення ґрунтового субстрату. За даними Головного управління Держкомзему у Закарпатській області площа деградованих та забруднених земель, що передбачені для консервації складає 14270 га. Станом на 01.01.2011 р. законсервовано 555,21 га непридатних для використання земель. До погіршення стану ґрунтів приводить несанкціоноване розміщення відходів і сміття , випадки аварійного забруднення земель нафтопродуктами та скидом стічних вод на рельєф місцевості. Аналіз якісного стану сільськогосподарських угідь Закарпаття свідчить, що в регіоні посилюються процеси деградації ґрунтів внаслідок ерозії, закислення, збіднення ґрунтів, хімічного забруднення тощо. 77


78

Деградація ґрунтів супроводжується складними природними, в тому числі геоморфологічними явищами, як паводки, селеві потоки, зсуви. Значну шкоду завдає ерозія в долинах гірських рік. Несприятливі кліматичні умови зумовили катастрофічну активізацію НЕГП осінню 1998р. – весною 1999р., весною 2001р та влітку 2008р. Закарпатською ГРЕ станом на 01.01.11р. виявлено і внесено в АБД – ЕГП 3251 зсувів загальною площею 379,54 кв.км, 490 ділянок бічної ерозії водотоків загальною довжиною 152,45 п.км, 129 карстових лійок загальною площею 1,8 кв.км. За 2010 рік взято на облік 23 зсуви загальною площею 5,02404 кв.км., 20 ділянок бічної ерозії загальною довжиною 3,91 п.км. в басейнах рік Чорної Тиси, Тересви, Шопурки, Уж, а також Чорної та Білої Тиси та сходження селевих потоків в с.с. Кваси і Видричка Рахівського району. Селеві потоки зійшли після інтенсивних злив 19 та 21 липня 2010 року, об’єм винесеного матеріалу становить 23390 та 800 куб.м. ДП “Об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів Закарпатської області” виконувались природоохоронні заходи по напрямах та об’єктах, що фінансувались з Державного бюджету “Охорона і раціональне використання природних ресурсів”, Програми Комплексного протипаводкового захисту в басейні р.Тиса у Закарпатській області за 2010 рік, а саме: - проведено реконструкцію дамб загальною довжиною – 12,5 км.; - відновлено берегоукріплення загальною довжиною – 4,81 км; - проведено реконструкцію та будівництво гідротехнічних споруд – 9 шт. В період інтенсивних дощів значну шкоду наносять селі. Вони важко прогнозовані, мають високу швидкість формування. За останні роки в Закарпатській області виявлено 268 селенебезпечних водотоків загальною площею 1782 кв.км., Враховуючи надзвичайну щільність і масштабність (практично по всій гірській і перед гірській частині області) проявів ЕГП – широкомасштабні інженерно-будівельні відновлювальні роботи і захисні заходи необхідно проводити на найбільш уразливих ділянках, де існує значна загроза населенню та комунікаціям. За даними науковців активізації зсувних процесів, селей та бокової ерозії річок сприяє цикл підвищеної водності, який охопив не лише Закарпатську область та Україну, але і має ознаки глобального розповсюдження. Однією з причин забруднення земельних ресурсів в області є розміщення на них сміттєзвалищ та полігонів твердих побутових відходів (ТПВ). На кінець 2010 року в Закарпатті зареєстровано 305 місць видалення ТПВ відходів загальною площею 257,469 га., на яких накопичено більше 4 млн. тонн відходів. Щорічно у області утворюється понад 350 тис. т. ТПВ. Більша частина полігонів ТПВ та сміттєзвалищ вичерпали свій потенціал. Протягом 2010 року закладами санепідслужби області організовувались, в межах компетенції, перевірки дотримання вимог чинного законодавства в сфері поводження з відходами: перевірками було охоплено всі населені пункти області, а також проведено 267 рейдових перевірок в містах Ужгороді та Мукачеві. Начальникам ВУЖКГ, головам 78


79

міських, сільських і селищних рад, керівникам підприємств, установ і організацій направлено 756 листів з пропозиціями про виконання вимог санітарного законодавства щодо благоустрою населених місць. Керівникам підприємств, установ та організацій, головам сільських та селищних рад направлені конкретні пропозиції по організації та проведенню санітарного очищення, якими передбачено: розробка детального плану заходів з питань санітарного очищення; вимоги щодо закінчення робіт по виділенню земельних ділянок під сільські сміттєзвалища (там де вони відсутні), їх оформленню в законодавчому порядку, в т.ч. земельних ділянок під уже існуючі сміттєзвалища, та розробці проектів облаштування сміттєзвалища; проведення корекції схем санітарного очищення, які б включали порядок, періодичність та місце вивозу побутових та промислових (дозволених класів) відходів, та розробку схем санітарного очищення там де вони відсутні, з обов’язковим узгодженням в органах держсанепідслужби; приведення існуючих полігонів твердих побутових відходів (сміттєзвалищ) у відповідність до вимог діючого Законодавства; організація дезінфекції контейнерних майданчиків для твердих побутових відходів, контейнерів для сміття та спецавтотранспорту, що вивозить сміття; організація робіт по ліквідації (у відповідності до Закону України “Про місцеве самоврядування”) несанкціонованих сміттєзвалищ; впорядкування сільських водопроводів та громадських джерел децентралізованого питного водопостачання, включаючи організацію дезінфекції, там де потрібно, в т.ч. дифузного хлорування. За результатами перевірок встановлено, що проводились роботи по впорядкуванню 198 існуючих сільських, селищних і міських сміттєзвалищ; ліквідовано на підконтрольних територіях 752 несанкціонованих сміттєзвалища. За порушення вимог чинного законодавства (Законів України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про місцеве самоврядування”, “Про відходи”) з питань благоустрою населених місць, за оперативними даними міських і районних санепідстанцій, було оштрафовано 273 особи, в т.ч. 86 голів селищних та сільських рад. З метою моніторингу впливу сміттєзвалищ та полігонів твердих побутових відходів на ґрунти Закарпаття, держекоінспекцією в Закарпатській області протягом 2010 року виконано 735 визначень хімічних компонентів забруднюючих речовин ґрунтів з прилеглих до сміттєзвалищ територій (див. табл.3.1.).

79


Таблиця 3.1. Показники державного контролю ґрунтів за 2010 рік Показники, що контролювались назва кількість визначень, шт.

1 Кадмій (валовий вміст), мг/кг Кадмій (рухомі форми), мг/кг Кобальт (рухомі форми), мг/кг Мідь (валовий вміст), мг/кг Мідь (рухомі форми), мг/кг Нікель (рухомі форми), мг/кг Свинець (валовий вміст), мг/кг Свинець (рухомі форми), мг/кг Хром (рухомі форми), мг/кг Цинк (валовий вміст), мг/кг Цинк (рухомі форми), мг/кг Неполярні вуглеводні (нафтопродукти), мг/кг Водневий показник рН (сольова витяжка) , од. pH

Площа земельної ділянки, на якій зафіксовано перевищення нормовано вмісту показника 2 м % всього

2 17 120 11 17 116 15 17 102 4 8 110

3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

76

100

122

100

4

Кількість визначень, в яких виявлено перевищення вмісту показника ГДК фонового вмісту

11

у тому числі, раз всьу тому числі, раз ого до 2 від 2 до 5 від 5 до 10 від 10 до 2 від 2 до 5 від 5 до 10 від 10 шт % шт % шт % шт % ш % шт % шт % шт % 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 1 6 30 26 22 3 3 1 1 8 73 3 27

90 11

31 5

27 53 33 5

46 33

5 1

4 7

64

42

41 21

21

1

1

22

22

20

5

1

1

45

4

5

13

17

17

22

11 15


Пропозиції щодо охорони земельних ресурсів Основними завданнями землекористування Закарпаття є відтворення родючості ґрунтів і досягнення їх бездефіцитного балансу, удосконалення структури сільгоспугідь та оптимізація структури посівних площ, здійснення консервації деградованих та техногенно забруднених земель, впровадження екологічно-орієнтованих методів сільського господарства, забезпечення противопаводкового захисту сільськогосподарських угідь. Умовою реалізації розробленої системи є удосконалення економікоправового механізму стимулювання раціонального використання і охорони земель на основі запровадження партнерських механізмів між державними і регіональними органами влади, власниками землі, та землекористувачами щодо стимулювання заходів з екологізації сільськогосподарського землекористування. Основними пріоритетними напрямами екологізації сільськогосподарського землекористування в Закарпатській області є: збалансоване використання земельних та інших природних ресурсів, запровадження екологічно-безпечної практики та методів ощадливого господарювання, сталий розвиток сільського господарства, резервування земель для природоохоронних та рекреаційних цілей. Охорона земель здійснюється спеціально-уповноваженими державними органами, це одне із найважливіших природоохоронних завдань. Для його успішного вирішення необхідно домогтися в агропромисловому секторі економіки області виконання наступних важливих задач: - вилучення з інтенсивного використання еродованих і ерозійнонебезпечних площ, відтворення їх стійкості й якості (залуження, багаторічні насадження, контурно-меліоративні заходи, тощо); - створення кадастру земель; - вдосконалення системи землекористування, покращення фізикохімічних властивостей ґрунтів шляхом застосування екологічнобезпечних агро технологій, зміни синтетичних пестицидів на біологічні засоби захисту, внесення органічних і мінеральних добрив, вапнування ґрунтів тощо; - рекультивація порушених господарською діяльністю земель (добування корисних копалин будівництвом і т. ін.), створення озер, парків, лісопосадок на місцях колишніх гірських розробок; - організація моніторингу якості земель; - створення ґрунтозахисних насаджень вздовж автомагістралей, берегів річок і водойм; - дотримання екологічних нормативів при застосуванні та зберіганні отрутохімікатів, захороненні відходів тощо. І все ж аграрний сектор Закарпаття приваблює інвесторів можливістю вирощувати на угіддях області екологічно чистої та якісної продукції, наявністю у закарпатців великої тяги до землеробства та вміння вести його з використанням органічних добрив. Також для охорони земельних ресурсів необхідно:


82

Проведення широкомасштабних інженерно-будівельних відновлювальних робіт і захисних заходів на найбільш уразливих ділянках, де існує значна загроза населенню та комунікаціям від зсувних процесів, селей та бокової ерозії. Попередження виникнення аварійних ситуацій, швидке та ефективне реагування у випадку їх виникнення. Винесення в натуру і закріплення за водогосподарськими організаціями прибережних захисних смуг, охорона прибережних смуг та водоохоронних зон та дотримання обмеженого господарювання. Організація централізованого збору сміття в усіх населених пунктах області. Враховуючи малоземелля, поступове зменшення кількості сміттєзвалищ, їх модернізація. Кардинальним шляхом вирішення цієї проблеми є рециклізація, тобто вторинна переробка відходів. Необхідно створити в області відповідні умови до залучення інвесторів з метою будівництва сміттєпереробних заводів. Продовження робіт по контейнеризації та організованому вивозу хімічних засобів захисту рослин із складських приміщень у спеціально визначенні місця з подальшим вивезенням на утилізацію за межі України. Постійна робота державних контролюючих служб: державної екологічної інспекції в Закарпатській області та санітарно-епідемічних органів. На рівні держави передбачати механізм економічної зацікавленості виробника у впроваджені передових технологій та ресурсоощадних методів використання сировини і матеріалів, підтримку з боку держави виробників, якими впроваджуються у виробництві передові безвідходні та маловідходні технології, альтернативні джерела енергозабезпечення, сучасні ефективні засоби запобігання екологічним аваріям, тощо; ввести відповідні нормативи плати і коригуючі коефіцієнти. Посилення еколого-освітньої роботи шляхом проведення конкурсів, фотовиставок, конференцій, семінарів із залученням широких верств громадськості на природоохоронну тематику.

82


83

4. МОНІТОРИНГ РАДІАЦІЙНОГО СТАНУ Гамма-спектрометричні вимірювання поверхневих вод на вміст радіоцезію-137 в Закарпатській області здійснює Закарпатське обласне управління по меліорації та водному господарству на 5-ти створах спостереження. За результатами радіометричних вимірювань проб води, питома активність радіоцезію-137 у створах спостережень річок області значно нижча за допустимі рівні (див. табл. 4.1., рис. 4.1.). Таблиця 4.1. Результати гама–спектрометричних вимірювань поверхневих вод на вміст радіоцезію-137 в Закарпатській області за 2010 р. Найменування пунктів спостереження

Населений пункт

40 км, р. Уж , водозабір 40 км, р. Уж, водозабір 40 км, р. Уж, водозабір 40 км, р. Уж, водозабір 40 км, р. Уж , водозабір 40 км, р. Уж, водозабір 40 км, р. Уж, водозабір 40 км, р. Уж , водозабір 40 км, р. Уж, водозабір 40 км, р. Уж, водозабір 40 км, р. Уж , водозабір 40 км, р. Уж , водозабір 65 км, р. Латориця, водозабір кордон з Словаччиною 65 км, р. Латориця, водозабір, кордон з Словаччиною 65 км, р. Латориця, водозабір, кордон з Словаччиною 65 км, р. Латориця, м.Чоп, водозабір,кордон з Словаччиною 65 км, р. Латориця, водозабір кордон з Словаччиною 65 км, р. Латориця, водозабір, кордон з Словаччиною 65 км, р. Латориця, водозабір, кордон з Словаччиною 65 км, р. Латориця, водозабір кордон з Словаччиною 65 км, р. Латориця, водозабір, кордон з Словаччиною 65 км, р. Латориця, водозабір, кордон з Словаччиною 65 км, р. Латориця, водозабір кордон з Словаччиною 65 км, р. Латориця, водозабір

Вміст радіоцезію

м. Ужгород м. Ужгород м. Ужгород м. Ужгород м. Ужгород м. Ужгород м. Ужгород м. Ужгород м. Ужгород м. Ужгород м. Ужгород м. Ужгород

Дата відбору проби 15.01. 10 08.02.10 30.03.10 19.04.10 12.05. 10 17.06.10 19.07.10 16.08.10 08.09.10 25.10.10 04.11.10 13.12.10

Бк/дм3 2,79х10-2 2,77 х10-2 2,73 х10-2 2,74 х10-2 2,71 х10-2 2,71 х10-2 2,72 х10-2 2,75 х10-2 2,78 х10-2 2,80 х10-2 2,75 х10-2 2,74 х10-2

Кі/дм3 7,53 х10-13 7,49 х10-13 7,37 х10-13 7,40 х10-13 7,32 х10-13 7,32 х10-13 7,35 х10-13 7,43 х10-13 7,51 х10-13 7,56 х10-13 7,43 х10-13 7,40 х10-13

м.Чоп

15.01. 10

2,84 х10-2

7,65 х10-13

м. Чоп

08.02.10

2,87 х10-2

7,76 х10-13

м. Чоп

30.03.10

2,82 х10-2

7,62 х10-13

м. Чоп

20.04.10

2,85 х10-2

7,70 х10-13

м.Чоп

12.05. 10

2,80 х10-2

7,57 х10-13

м. Чоп

23.06.10

2,87 х10-2

7,75 х10-13

м. Чоп

19.07.10

2,82 х10-2

7,62 х10-13

м.Чоп

17.08.10

2,89 х10-2

7,81 х10-13

м. Чоп

16.09.10

2,92 х10-2

7,89 х10-13

м. Чоп

25.10.10

2,98 х10-2

7,79 х10-13

м. Чоп

04.11.10

2,84 х10-2

7,68 х10-13

м. Чоп

13.12.10

2,84 х10-2

7,68 х10-13

83


84

кордон з Словаччиною 696 км, р. Тиса, кордон з Угорщиною 696 км, р. Тиса, кордон з Угорщиною 696 км, р. Тиса, кордон з Угорщиною 696 км, р. Тиса, кордон з Угорщиною 807 км, р. Тиса, кордон з Угорщиною 807 км, р. Тиса, кордон з Угорщиною 807 км, р. Тиса, кордон з Угорщиною 807 км, р. Тиса, кордон з Угорщиною 882 км , р. Тиса , держкордон з Румунією 882 км , р. Тиса , держкордон з Румунією 882 км , р. Тиса , держкордон з Румунією 882 км , р. Тиса , держкордон з Румунією

м. Чоп

30.03.10

3,69 х10-2

9,97 х10-13

м. Чоп

23.06.10

3,62 х10-2

9,78 х10-13

м. Чоп

16.09.10

3,65 х10-2

9,86 х10-13

м. Чоп

13.12.10

3,66 х10-2

9,89 х10-13

смт. Вилок

16.03.10

3,64 х10-2

9,84 х10-13

смт. Вилок

30.06.10

3,68 х10-2

9,94 х10-13

смт. Вилок

21.09.10

3,69 х10-2

9,97 х10-13

смт. Вилок

27.12.10

3,60 х10-2

9,73 х10-13

м. Тячів

17.03.10

3,67х10-2

9,92 х10-13

м. Тячів

29.06.10

3,66 х10-2

9,89 х10-13

м. Тячів

29.09.10

3,68 х10-2

9,94 х10-13

м. Тячів

24.12.10

3,64 х10-2

9,83 х10-13

Допустимий рівень (НРБУ-97) = 2,0 2008 рік

2009 рік

2010 рік

0.05 вміст радіоцезію-137, Бк/л

0.041 0.037 0.035

0.038 0.036

0.037

0.037

0.038 0.036

0.039 0.039

0.037

0.033 0.027

0.028

0 40 км, р. Уж , водозабір, кордон з Словаччиною

696 км, р.Тиса, 807 км, р. Тиса, 882 км, р.Тиса, 65 км, р. кордон з кордон з кордон з Латориця, Румунією Угорщиною Угорщиною водозабір, кордон з Словаччиною

Рис.4.1. Середнє значення вмісту радіоцезію-137 в поверхневих водах Закарпатської області за 2008 - 2010 роки 84


85

Вимірювання потужності експозиційної дози (ПЕД) гамавипромінювання у повітрі проводиться Закарпатським центром з гідрометеорології на 8 стаціонарних постах спостереження. Аналізування потужності експозиційної дози у повітрі показало, що перевищень рівня дії згідно з НРБУ-97 для ПЕД, який складає 30 мкР/год, не спостерігалось (рис.4.2.).

30

допустимий рівень (НРБУ-97)

м.Ужгород м.Берегово

Рівень радіації (гамма-фон), мкР/год

25

м.Хуст смт.Великий Березний смт.Міжгір'я

20

м.Рахів с.Нижній Студений (Міжгірський р-н) с.Нижні Ворота (Воловецький р-н)

15

10

5

грудень

листопад

жовтень

вересень

серпень

липень

червень

травень

квітень

березень

лютий

січень

0

Рис. 4.2. Середньомісячні значення рівнів радіації по даним метеостанцій області за 2010 рік

Зафіксовані максимальні рівні ПЕД також не перевищують цього рівня (рис. 4.3.). В порівнянні з минулими роками суттєвих змін рівня потужності експозиційної дози гамма-випромінювання на території Закарпатської області не спостерігається.

85


86 30

допустимий рівень (НРБУ-97) м.Ужгород м.Берегово м.Хуст смт.Великий Березний смт.Міжгір'я м.Рахів с.Нижній Студений (Міжгірський р-н) с.Нижні Ворота (Воловецький р-н)

Рівень радіації (гамма-фон), мкР/год

25

20

15

10

5

грудень

листопад

жовтень

вересень

серпень

липень

червень

травень

квітень

березень

лютий

січень

0

Рис.2.4.2. Максимальні середньодобові значення рівнів радіації по даним метеостанцій області за 2010 рік

На території Закарпатської області відсутні об'єкти атомної енергетики, урано-видобувної та переробної промисловості. Джерела іонізуючого випромінювання використовують 27 підприємств і організацій, в основному медичні та наукові заклади. У відповідності з існуючим законодавством ліцензію на придбання, володіння, збут, експлуатацію, використання джерел іонізуючого випромінювання отримали: спеціалізоване управління "Свалява Газ", ЗАТ "Нафтогазбуд" та Ужгородський національний університет. Проведення вимірювання показників іонізуючого випромінювання від транспортних засобів, вантажів, багажу та металобрухту на державному кордоні здійснює Державна екологічна інспекція в Закарпатській області.

86


87

5. МОНІТОРИНГ ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТІВ Відповідно до спеціальних регламентів спостереження за екологічно небезпечними об’єктами Закарпатської області, затверджених протоколом засідання обласної міжвідомчої комісії з питань моніторингу довкілля від 19.06.2008 року № 3, Державною екологічною інспекцією в Закарпатській області та обласною санітарно епідеміологічною станцією здійснювався лабораторний контроль за місцями складування суміші речовин “Премікс” (м. Берегово та Берегівський район), зонами впливу Перечинського лісохімкомбінату, ТОВ “Закарпатполіметали” (с. Мужієво, Берегівського району) та територією колишнього В.Бичківського лісохімкомбінату. З метою контролю впливу суміші речовин “Премікс” на земельні ресурси Державною екологічною інспекцією в Закарпатській області в 2010 році досліджено 72 проби грунту в місцях складування суміші речовин “Премікс” (м. Берегово та Берегівський район). Найвищі перевищення зафіксовані на території с.В.Бакта (господарський двір – 20м.). Зокрема перевищення по свинцю складає 2,3 рази, по міді в 3,8 рази. Також високі перевищення зафіксовані на території с.Мужіево, відпрацьов кар’єр. Зокрема - по цинку в 2,1 рази та по кадмію в 1,3 рази (див. табл.5.1.). В результаті діяльності золотодобувного підприємства ТОВ “Закарпатполіметали”, є ознаки забруднення довкілля, зокрема ґрунту, поверхневих та підземних вод. ТОВ “Закарпатполіметали” зупинило виробничу діяльність в грудні 2006 року і до теперішнього часу підприємство не працює. Доступ людей до підземних виробіток не здійснюється – заборонено приписом територіального управління Держгірпромнагляду по Закарпатській області. Міжвідомчою робочою комісією на виконання доручення комісії з питань ТЕБ та НС обласної державної адміністрації від 19.10.2010 року проведено перевірку стану нерухомого майна, надійності дамби, сховища відходів виробництва, відвалів та шлаконакопичувачів на Мужіївському родовищі золотополіметалічних руд ТОВ “Закарпатполіметали”, їх впливу на навколишнє природне середовище. У ході обстежень встановлено, що додаткові споруди, навіси, транспортер та зовнішні мережі знаходяться у незадовільному стані, потребують ремонту та демонтажу. Більшість обладнання підлягає експертній оцінці щодо можливості подальшого застосування, оскільки технічна документація на їх монтаж відсутня. В металоконструкціях виявлені значні дефекти: прогин металевої балки, деформація швів, корозія балок від зволоження та впливу хімічних речовин. За даними міжвідомчої робочої комісії з питань ТЕБ та НС обласної державної адміністрації на промисловому майданчику підприємства знаходяться 5 відвалів рудовміщуючих, поліметалічних порід і кількість їх складає орієнтовно понад 164 тис. тонн. Внаслідок атмосферних опадів за відсутності системи відкритої дощової каналізації та локальних очисних споруд дані відвали стали джерелом забруднення ґрунту та поверхневих вод. 87


88

У процесі діяльності підприємства внаслідок застосування гравітаційної схеми переробки створено хвости збагачення руд у значній кількості, які являють собою напіврідку масу і є фактично техногенним родовищем. Враховуючи те, що збагачувальна фабрика не працює понад 4 роки, через відсутність циркуляції пульпи та води пройшов процес ущільнення хвостів. На глибині понад 1 метр хвости представлені обводненою масою і знаходяться в пливучому стані. За даними Берегівської районної ради захисна дамба споруджувалась як об’єкт для тимчасового їх зберігання і не є достатньо надійною. Для її будівництва було використано не щільний глинистий матеріал, а відвали перлітового кар’єру, що складаються з більш розрихлених вулканічних порід. Тому за вказаний період часу на бортах дамби є ознаки утворення промоїн і ерозійних процесів. Інтенсивність ерозійних процесів буде прогресувати і може привести до її руйнації, прориву рідкої маси хвостів вниз по схилу, яка враховуючи перепад висот та крутизну схилу здатна зруйнувати інфраструктуру перлітового заводу ЗАТ “Берегівський кар’єр”. Достовірно визначити об’єм накопичених хвостів практично неможливо через їх підземну міграцію з виливами на поверхню на протязі всього періоду роботи збагачувальної фабрики. Головною причиною цьому є наявність на дні хвостосховища як тектонічних розломів, так і техногенних тріщин, що утворились внаслідок буро-вибухових робіт. Підприємством не проведено ізоляційні роботи в кар’єрі, що призвело до проникнення з хвостосховища водно-глинистої маси до місцевої гідросистеми. Розташовані в низинній частині ділянки та рибники піддались забрудненню глинистими шламами збагачувальної фабрики. В с. Мужієво, в зоні впливу діяльності ТОВ “Закарпатполіметали”, з індивідуальних колодязів, в районі вул. Закарпатської та Чіпі, протягом 2010 року держекоінспекцією в Закарпатській області досліджено 20 проб питної води за вмістом солей важких металів (цинк, свинець, хром, мідь, кадмій). Дослідження проводились відповідно до ГОСТу 2874-82.2. Виявлено 3 перевищення гранично допустимих концентрацій для питної води по вмісту хрому та 1 по кадмію (див. табл.5.2). Перевищення вмісту кадмію ймовірно спричинено інфільтрацією дощових кислотних стоків у підземні горизонти із ставка-відстійника, який розташований безпосередньо біля крайніх будинків названих вулиць і був побудований для вловлювання твердого стоку, який поступає з проммайданчика рудника до меліоративних каналів. На даний час у ставку-відстійнику та у відвідному меліоративному каналі накопичилась значна кількість мулу. Також відбиралися проби поверхневих вод в зоні впливу діяльності ТОВ “Закарпатполіметали” (рибник, 350м. від відвалів, фільтрат з відвалів – зліва, фільтрат з відвалів – справа, фільтрат з рудних порід). У фільтратах з відвалів та рудних порід максимальні перевищення гранично-допустимих концентрацій для водойм господарсько-питного водопостачання зафіксовані по хрому в 30 раз, по свинцю в 20 раз, по цинку в 28 раз, по кадмію в 1800 раз, по міді в 120 раз (див.табл.5.2). З метою контролю впливу ТОВ "Закарпатполіметали" на земельні ресурси держекоінспекцією в Закарпатській області досліджено 16 проб 88


89

грунтів в с. Мужієво: відбір проб з відвалів (40м від котельні), приватний огород (20м від автодороги 40м від відвалів), приватний город (вул. Закарпатська), територія між двома рибниками (350 м від відвалів). Виявлено максимальні перевищення гранично допустимих концентрацій по свинцю (рухомі форми) в 5,1 раз, по міді (рухомі форми) в 5,6 раз та по цинку в 1,6 раз (див. табл.5.3). За рішенням Господарського суду області (16.02.2010 р.) підприємство ТОВ “Закарпатполіметали” визнано банкрутом, наразі проводяться ліквідаційні процедури. Однак, в супереч вимогам ст. 12 Закону України “Про екологічний аудит” обов’язковий екологічний аудит не проведено. Ліквідатори підприємства ухиляються від проведення перевірок, що суперечить ст. 45 Закону України “Гірничий закон України” не розроблено та не проведено експертизу проекту ліквідації підприємства. Недотримання вимоги Кодексу України про надра та інших нормативних документів міжвідомча робоча комісія від 19.10.2010 року по перевірці наслідків виробничої діяльності золотодобувного підприємства ТОВ “Закарпатполіметали” запропонувала передати матеріали перевірки міжвідомчої комісії до природоохоронної прокуратури Закарпатської області. Занепокоєння викликає ситуація, яка склалася щодо колишнього Великобичківського ЛХК, який ліквідований ухвалою господарського суду Закарпатської області від 30.11.04 року. Після проведення ліквідаційної процедури функціонування лісохімкомбінату було зупинено, технологічне обладнання демонтовано та розпродано, а забруднена територія та відходи залишились нічийними. Результати аналітичного контролю, що здійснювався протягом 2010 року держекоінспекцією в Закарпатській області на території колишнього В.Бичківського лісохімічного комбінату (смт.В.Бичків, Рахівського району) та прилеглих до нього територій вказують на забруднення як земельних ресурсів так і поверхневих вод та верхнього підземного водоносного горизонту (до 20 м).

89


Таблиця 5.1. Результати контрольного моніторингу впливу речовини «премікс» на довкілля за 2010 рік (дослідження проводилися Державною екологічною інспекцією в Закарпатській області) Земельні ресурси (рухома форма)

1

2

3

Місце відбору с.Мужіево, відпрацьов кар’єр: • 10 м • 50 м • 100м (фон-с/г) с.Боржава, цегельний завод: • 10м • 50м • 100м (фон) с.В.Бакта, господарський двір • 20м • 40м • 70м (фон)

Pb мг/кг (ГДК-6,0)

Cu мг/кг (ГДК-3,0)

Zn мг/кг (ГДК-23,0)

22.03.10 16.06.10 19.08.10

09.11.10

22.03.10 16.06.10

19.08.10

09.11.10 22.03.10

9,01 8,58 <5

<5 <5 5,65

8,03 7,61 5,63

9,12 5,77 5,93

6,22 5,77 3,25

2,57 4,87 <2

6,17 5,54 5,22

4,83 5,19 5,05

7,34 <5 5,26

<5 5,04 <5

6,12 5,78 5,77

5,83 5,12 5,24

3,87 2,15 3,09

11,58 4,93 <2

2,97 4,03 3,08

8,54 5,49 5,07

8,09 5,83 5,54

13,9 4 8,36 12,1 3

8,63 7,32 7,51

11,07 9,45 9,09

9,64 10,12 6,47

11,49 8,19 4,19

10,27 8,44 7,08

9,41 8,36 5,29

48,13 25,06 20,14

16.06.10 19.08.10

Cd мг/кг (ГДК-0,7)

09.11.10 22.03.10

16.06.10

19.08.10

09.11.10

8,54 8,83 11,39

32,14 22,03 21,58

20,61 21,7 20,84

0,97 0,81 <0,2

0,22 <0,2 <0,2

0,46 0,41 0,26

0,28 0,25 0,24

24,83 20,17 20,53

22,4 14,16 19,23

22,49 20,51 21,36

19,81 22,12 19,54

0,36 <0,2 0,23

0,27 0,26 <0,2

0,27 0,24 0,26

0,27 0,21 0,23

25,12 18,16 20,65

26,05 22,45 22,41

20,83 21,84 20,98

21,48 22,36 19,41

0,72 0,51 0,62

0,3 0,31 0,24

0,57 0,62 0,54

0,28 0,32 0,21


91

4

Меблевий комбінату «Вікторія»: • 10м • 50м • 100м (фон) 5 МП «Лісма» ЛТД територія під-а • 10м • 50м • 100м (фон) 6. Агрокоплекс територія підприємства • 10м • 50м • 100м (фон)

8,21 9,15 7,08

6,01 <5 4,34

7,59 6,05 5,9

6,6 6,06 5,83

5,17 4,42 2,71

<2 2,6 <2

5,21 4,89 4,73

4,27 3,52 2,71

29,12 18,77 20,92

15,57 23,34 21,09

22,53 22,69 20,33

23,84 20,19 21,04

0,33 0,25 <0,2

0,25 <0,2 <0,2

0,28 0,21 0,26

0,24 <0,2 0,25

9,58 5,35 5,84

13,2 8 <5 5,97

8,31 5,74 <5

5,89 5,73 5,19

4,09 5,21 2,92

2,52 2,23 2,99

3,06 2,87 2,92

2,71 2,79 2,53

22,48 19,47 22,16

19,39 19,81 19,89

21,35 19,79 21,49

20,43 21,17 18,27

0,43 0,29 <0,2

0,22 <0,2 <0,2

0,24 <0,2 0,25

0,22 <0,2 0,21

7,21 8,22 5,91

6,33 6,15 <5

7,36 6,06 5,84

5,43 6,12 5,83

6,71 5,61 2,89

3,87 <2 2,55

4,51 2,79 2,93

3,44 2,81 2,87

22,63 31,34 23,58

15,59 16,8 22,19

21,07 23,49 20,77

19,51 20,09 20,26

0,32 0,43 0,25

0,21 <0,2 0,22

0,23 <0,2 0,21

<0,2 0,21 0,2

91


Таблиця 5.2. Результати контрольного моніторингу впливу діяльності ТОВ «Закарпатполіметали» на довкілля за 2010 рік (дослідження проводилися Державною екологічною інспекцією в Закарпатській області) Поверхневі води № п/п

Місце відбору

Дата відбору

22.03.10 16.06.10 1. 19.08.10 09.11.10 22.03.10 16.06.10 ТОВ «Закрпатполіметали» 2. фільтрат з відвалів зліва 19.08.10 09.11.10 22.03.10 16.06.10 ТОВ «Закрпатполіметали» 3. фільтрат з відвалів справа 19.08.10 09.11.10 22.03.10 16.06.10 ТОВ «Закрпатполіметали» 4. фільтрат з рудних порід 19.08.10 09.11.10 ГДК для водойм господарсько-питного водоп. Рибник, нижче території ТОВ «Закрпатполіметали»

5.

6.

колодязь, вул. Закарпатська, 5

колодязь, вул. Закарпатська, 10

7.

колодязь, вул. Закарпатська, 13

8.

вул. Закарпатська, 20

9.

вул. Чіпі,10

ГДК для питної води ГОСТ 2874-82

22.03.10 16.06.10 19.08.10 09.11.10 22.03.10 16.06.10 19.08.10 09.11.10 22.03.10 16.06.10 19.08.10 09.11.10 22.03.10 16.06.10 19.08.10 09.11.10 22.03.10 16.06.10 19.08.10 09.11.10

Хром VI (мг/дм3) <0,005 0,014 0,012 <0,005 0,049 0,07 0,089 0,08 0,058 1,5 0,093 0,06 0,017 3,4 0,083 0,04 0,05 <0,005 <0,005 0,008 <0,005 <0,005 0,014 0,008 <0,005 <0,005 0,015 0,009 <0,005 <0,005 0,016 0,008 <0,005 <0,005 0,008 0,01 <0,005 0,01

Свинець (мг/дм3) <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,018 0,15 0,264 <0,005 0,015 0,6 0,35 0,02 0,029 0,23 0,024 0,01 0,03 Підземні води <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,011 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,03

Показники Цинк (мг/дм3) 0,015 0,038 0,0595 0,266 14,0 15,69 3,075 26,8 15,0 19,5 3,547 27,91 17,0 17,95 2,095 27,97 1,0 0,013 0,157 0,294 0,156 0,01 0,639 0,056 0,088 0,019 0,138 0,053 0,171 0,015 0,214 1,066 0,282 0,018 0,14 0,031 0,155 5,0

Кадмій (мг/дм3) <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,021 0,69 1,112 <0,0005 0,02 1,79 1,851 0,03 0,025 1,8 1,138 0,03 0,001

Мідь (мг/дм3) 0,081 0,38 0,015 0,087 1,98 10,5 6,085 1,2 1,96 12,05 4,536 0,75 1,83 10,4 1,767 3,1 0,1

<0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,007 0,0009 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 Не допускається

0,006 0,025 0,014 0,009 0,006 0,078 0,008 0,01 <0,005 0,031 0,009 0,018 0,014 0,034 0,108 0,021 0,014 0,074 0,111 0,006 1,0


93

Таблиця 5.3. Результати контрольного моніторингу впливу діяльності ТОВ «Закарпатполіметали» на довкілля за 2010 рік (дослідження проводилися Державною екологічною інспекцією в Закарпатській області) Грунти

Місце відбору проби

Дата відбору

Нормований вміст ГДК с. Мужієво, відбір проб з 22.03.10 відвалів, 40м від котельні 16.06.10

с. Мужієво, приватний огород, 20м від автодороги 40м від відвалів

с. Мужієво, приватний город, вул. Закарпатська 13 (фон)

с. Мужієво. Територія між двома рибниками, 350м від відвалів

Показник, що контролювався Цинк Мідь Цинк Мідь Водневий Свинець Свинець (валовий (рухомі (валовий (рухомі показник (валовий (рухомі вміст), форми), вміст), форми), форми), рН (водна вміст), мг/кг мг/кг мг/кг витяжка), мг/кг мг/кг мг/кг од. pH не норм. 32,00 6,00 100,00 23,00 55,00 3,00 4,21 --14,86 --21,03 --14,89

Марганець (валовий вміст), мг/кг

Кадмій (рухомі форми), мг/кг

1500,00 ---

не норм. 0,93

4,03

---

15,97

---

35,26

---

30,38

---

0,38

19.08.10

4,50

---

14,87

---

20,17

---

15,21

---

0,72

09.11.10

5,21

---

15,08

---

31,12

---

13.02

---

1,13

22.03.10

6,31

---

13,22

---

18,34

---

17,14

---

1,14

16.06.10

6,12

---

31,38

---

36,60

---

17,12

---

0,41

19.08.10

6,20

---

15,24

---

22,56

---

16,49

---

0,86

09.11.10

6,41

---

18,13

---

25,04

---

10,50

---

1,14

22.03.10

5,83

---

8,19

---

13,67

---

13,08

---

1,26

16.06.10

5,83

---

6,22

---

14,13

---

12,52

---

0,22

19.08.10

6,30

---

9,25

---

14,38

---

11,83

---

0,50

09.11.10 22.03.10 16.06.10 19.08.10 09.11.10

6,20 5,69 5,65 5,00 5,48

-----------

8,06 7,32 20,13 8,44 10,73

-----

19,81 14,21 24,45 13,05 22,88

-----------

11,76 10,44 10,05 17,83 10,46

-----

<0,2 0,89 0,22 0,75 0,49

-----

93

-----


Таблиця 5.4. Результати аналітичного контролю, що здійснювався на протязі 2010 року на території колишнього В.Бичківського лісохімічного комбінату (смт.В.Бичків, Рахівського району) та прилеглих до нього територій. (дослідження проводилися Державною екологічною інспекцією в Закарпатській області) Номер проби

Дати відбору та вимірювання

1 1

2 31.03.10 18.05.10

30.06.10 16.07.10 29.09.10 21.10.10 24.11.10 28.12.10 2

31.03.10 18.05.10 30.06.10 16.07.10 29.09.10 21.10.10 24.11.10 28.12.10

Місце відбору, прив’язка до місцевості

Площа Глибина території відбору, м Sд (ПД), м2 3 4 5 Територія біля адмінбудинку 100 0.2 ТзОВ ЦБМ "Карпати", колишнього ЛХК В.Бичків Територія біля адмінбудинку 100 0.2 ТзОВ ЦБМ "Карпати", колишнього ЛХК В.Бичків Територія біля адмінбудинку 100 0.2 ТзОВ ЦБМ "Карпати", колишнього ЛХК В.Бичків Територія біля адмінбудинку 100 0.2 ТзОВ ЦБМ "Карпати", колишнього ЛХК В.Бичків Територія ретортного цеху 100 0.2 ТзОВ ЦБМ "Карпати" , колишнього ЛХК В.Бичків, 500м від адмінбудинку Територія ретортного цеху 100 0.2 ТзОВ ЦБМ "Карпати" , колишнього ЛХК В.Бичків, 500м від адмінбудинку Територія ретортного цеху 100 0.2 ТзОВ ЦБМ "Карпати" , колишнього ЛХК В.Бичків, 500м від адмінбудинку Територія ретортного цеху 100 0.2 ТзОВ ЦБМ "Карпати" , колишнього ЛХК В.Бичків, 500м від адмінбудинку

назва

6 Нафтопродукти

Показник позначення Результат одиниці вимірювання вимірювання 7 8 940 мг/кг

Відомості про МВВ Нормований шифр та похибка вміст вимірювання, Р=0,95 ГДК фоновий 9 10 11 --70 МВВ 081/12-0116-03, δ = ±(15-5)%

Нафтопродукти

мг/кг

895

---

80

МВВ 081/12-0116-03, δ = ±(15-5)%

Нафтопродукти

мг/кг

940

---

45

МВВ 081/12-0116-03, δ = ±(15-5)%

Нафтопродукти

мг/кг

910

---

75

МВВ 081/12-0116-03, δ = ±(15-5)%

Нафтопродукти

мг/кг

360

---

70

МВВ 081/12-0116-03, δ = ±(15-5)%

Нафтопродукти

мг/кг

390

---

80

МВВ 081/12-0116-03, δ = ±(15-5)%

Нафтопродукти

мг/кг

390

---

45

МВВ 081/12-0116-03, δ = ±(15-5)%

Нафтопродукти

мг/кг

410

---

75

МВВ 081/12-0116-03, δ = ±(15-5)%


95

3 1

4

31.03.10 18.05.10 2 30.06.10 16.07.10 29.09.10 21.10.10 24.11.10 28.12.10 31.03.10 18.05.10 30.06.10 16.07.10 29.09.10 21.10.10 24.11.10 28.12.10

5

6

31.03.10 18.05.10 30.06.10 16.07.10 29.09.10 21.10.10 24.11.10 28.12.10 31.03.10 18.05.10 30.06.10 16.07.10 29.09.10 21.10.10

Кислотне відділення хімцеху колишнього ЛХК В.Бичків 3 Кислотне відділення хімцеху колишнього ЛХК В.Бичків Кислотне відділення хімцеху колишнього ЛХК В.Бичків Кислотне відділення хімцеху колишнього ЛХК В.Бичків Смолорозгінне відділення хімцеху колишнього ЛХК В.Бичків Смолорозгінне відділення хімцеху колишнього ЛХК В.Бичків Смолорозгінне відділення хімцеху колишнього ЛХК В.Бичків Смолорозгінне відділення хімцеху колишнього ЛХК В.Бичків Територія складу ЛЗР колишнього ЛХК В.Бичків Територія складу ЛЗР колишнього ЛХК В.Бичків Територія складу ЛЗР колишнього ЛХК В.Бичків Територія складу ЛЗР колишнього ЛХК В.Бичків Площадка готової продукції хімцеху колишнього ЛХК В.Бичків Площадка готової продукції хімцеху колишнього ЛХК В.Бичків Площадка готової продукції хімцеху колишнього ЛХК В.Бичків

100

0,2

Нафтопродукти

мг/кг

1930

---

70

4 100

5 0,2

6 Нафтопродукти

7 мг/кг

8 1835

9 ---

10 80

100

0,2

Нафтопродукти

мг/кг

1895

---

45

100

0,2

Нафтопродукти

мг/кг

1920

---

75

100

0,2

Нафтопродукти

мг/кг

1990

---

70

100

0,2

Нафтопродукти

мг/кг

1850

---

80

МВВ 081/12-0116-03, δ = ±(15-5)%

100

0,2

Нафтопродукти

мг/кг

1895

---

45

МВВ 081/12-0116-03, δ = ±(15-5)%

100

0,2

Нафтопродукти

мг/кг

1865

---

75

МВВ 081/12-0116-03, δ = ±(15-5)%

100

0,2

Нафтопродукти

мг/кг

550

---

70

100

0,2

Нафтопродукти

мг/кг

660

---

80

100

0,2

Нафтопродукти

мг/кг

575

---

45

100

0,2

Нафтопродукти

мг/кг

590

---

75

100

0,2

Нафтопродукти

мг/кг

870

---

70

МВВ 081/12-0116-03, δ = ±(15-5)% МВВ 081/12-0116-03, δ = ±(15-5)% МВВ 081/12-0116-03, δ = ±(15-5)% МВВ 081/12-0116-03, δ = ±(15-5)% МВВ 081/12-0116-03, δ = ±(15-5)%

100

0,2

Нафтопродукти

мг/кг

845

---

80

МВВ 081/12-0116-03, δ = ±(15-5)%

100

0,2

Нафтопродукти

мг/кг

830

---

45

МВВ 081/12-0116-03, δ = ±(15-5)%

95

МВВ 081/12-0116-03, δ = ±(15-5)% 11 МВВ 081/12-0116-03, δ = ±(15-5)% МВВ 081/12-0116-03, δ = ±(15-5)% МВВ 081/12-0116-03, δ = ±(15-5)% МВВ 081/12-0116-03, δ = ±(15-5)%


96

1 7

8

24.11.10 28.12.10

Площадка готової продукції хімцеху колишнього ЛХК В.Бичків

100

0,2

Нафтопродукти

мг/кг

835

---

75

МВВ 081/12-0116-03, δ = ±(15-5)%

2 31.03.10 18.05.10 30.06.10 16.07.10 29.09.10 21.10.10 24.11.10 28.12.10 31.03.10 18.05.10

3 Біля котельні, колишнього ЛХК В.Бичків Біля котельні, колишнього ЛХК В.Бичків Біля котельні, колишнього ЛХК В.Бичків Біля котельні, колишнього ЛХК В.Бичків Територія біля житлових будинків, 10м від прохідної ТОВ ЦБМ „Карпати” Територія біля житлових будинків, 10м від прохідної ТОВ ЦБМ „Карпати” Територія біля житлових будинків, 10м від прохідної ТОВ ЦБМ „Карпати” Територія біля житлових будинків, 10м від прохідної ТОВ ЦБМ „Карпати” Город, вул.Шевченка, 57 (фон) Город, вул.Шевченка, 57 (фон) Город, вул.Шевченка, 57 (фон) Город, вул.Шевченка, 57 (фон)

4 100

5 0,2

6 Нафтопродукти

7 мг/кг

8 2570

9 ---

10 70

100

0,2

Нафтопродукти

мг/кг

2610

---

80

100

0,2

Нафтопродукти

мг/кг

2660

---

45

100

0,2

Нафтопродукти

мг/кг

2650

---

75

100

0,2

Нафтопродукти

мг/кг

70

---

70

11 МВВ 081/12-0116-03, δ = ±(15-5)% МВВ 081/12-0116-03, δ = ±(15-5)% МВВ 081/12-0116-03, δ = ±(15-5)% МВВ 081/12-0116-03, δ = ±(15-5)% МВВ 081/12-0116-03, δ = ±(58-15)%

100

0,2

Нафтопродукти

мг/кг

75

---

80

МВВ 081/12-0116-03, δ = ±(58-15)%

100

0,2

Нафтопродукти

мг/кг

60

---

45

МВВ 081/12-0116-03, δ = ±(58-15)%

100

0,2

Нафтопродукти

мг/кг

65

---

75

МВВ 081/12-0116-03, δ = ±(58-15)%

100

0,2

Нафтопродукти

мг/кг

70

---

70

100

0,2

Нафтопродукти

мг/кг

80

---

80

100

0,2

Нафтопродукти

мг/кг

45

---

45

100

0,2

Нафтопродукти

мг/кг

75

---

75

МВВ 081/12-0116-03, δ = ±(58-15)% МВВ 081/12-0116-03, δ = ±(58-15)% МВВ 081/12-0116-03, δ = ±(58-15)% МВВ 081/12-0116-03, δ = ±(58-15)%

30.06.10 16.07.10 29.09.10 21.10.10 24.11.10 28.12.10 9

31.03.10 18.05.10 30.06.10 16.07.10 29.09.10 21.10.10 24.11.10 28.12.10

96


Таблиця 5.5. Результати аналітичного контролю, що здійснювався на протязі 2010 року на території колишнього В.Бичківського лісохімічного комбінату (смт.В.Бичків, Рахівського району) та прилеглих до нього територій. (дослідження проводилися Державною екологічною інспекцією в Закарпатській області)

Поверхневі води № п/п

Місце відбору

1.

потік б/н границя території ЛХК

2.

потік б/н склад ЛЗР

3.

потік б/н перед впадінням в р.Шопурка

4.

р.Шопурка, вище території ЛХК

5.

р.Шопурка, нижче території ЛХК

Дата виконання вимірювань 31.03.10 30.06.10 29.09.10 24.11.10 31.03.10 30.06.10 29.09.10 24.11.10 31.03.10 30.06.10 29.09.10 24.11.10 31.03.10 30.06.10 29.09.10 24.11.10 31.03.10 30.06.10 29.09.10 24.11.10

назва показника феноли*, ХСК, мг/л мг/л 12,0 <0,001 11,2 <0,001 12,5 0,01 11,7 0,001 200 1,0 156 0,016 138 0,016 133 0,009 301 3,6 215 2,9 169 0,015 217 2,4 5,0 <0,001 6,2 <0,001 6,9 <0,001 3,9 <0,001 7,0 0,02 7,8 0,015 10,1 <0,001 4,5 <0,001

Підземні води № п/п

Місце відбору

1.

колодязь вул.Промислова, 2 800м від ЛХК

2.

береговий водозабір ЦБМ “Карпати” - 900м

3.

колодязь вул.Фабрична, 9 100м від ЛХК

4.

Колодязь вул.Фабрична, 19 300м від ЛХК

Дата виконання вимірювань 31.03.10 30.06.10 29.09.10 24.11.10 31.03.10 30.06.10 29.09.10 24.11.10 31.03.10 30.06.10 29.09.10 24.11.10 31.03.10 30.06.10 29.09.10 24.11.10

Назва показника феноли*, ХСК, мг/л мг/л 2,9 <0,001 5,6 0,008 5,0 <0,001 5,0 <0,001 4,0 <0,001 4,3 <0,001 3,6 <0,001 3,5 <0,001 638 4,0 286 2,5 225 2,3 295 2,89 69 0,17 47 0,10 425 0,1 38 0,09

** – ГДК господарсько-питного водопостачання (централізованого) для фенолів – 0,001 мг/л.


З метою контролю впливу В.Бичківського лісохімічного комбінату на земельні ресурси держекоінспекцією в Закарпатській області досліджено 72 проби грунтів на території колишнього ЛХК (Територія біля адмінбудинку ТзОВ ЦБМ "Карпати", територія ретортного цеху ТзОВ ЦБМ "Карпати", кислотне відділення хімцеху колишнього ЛХК В.Бичків, смолорозгінне відділення цеху колишнього ЛХК В.Бичків, територія складу ЛЗР колишнього ЛХК В.Бичків, площадка готової продукції цеху, котельня цеху, територія біля житлових будинків, 50м від прохідної ТОВ ЦБМ „Карпати”, город, вул.Шевченка, 57 (фон). Максимальні концентрацій нафтопродуктів у пробах грунтів перевищують фонові показники до 60 раз (котельня хімцеху колишнього ЛХК В.Бичків) (див. табл.5.4.). Концентрації забруднюючих речовин в поверхневих водах перевищують гранично допустимі концентрації для водойм рибогосподарського водокористування по хімічному споживанню кисню (ХСК) до 3,7 раз (потік б/н перед впадінням в р.Шопурка), по вмісту фенолів 3600 раз (потік б/н перед впадінням в р.Шопурка). У р.Шопурка, в створі нижче території ЛХК, показник ХСК відповідає вимогам діючих нормативів, вміст фенолів перевищує ГДК в 20 раз (див.табл.5.5.). Концентрації забруднюючих речовин виявлено і в шахтних колодязях жителів смт. В.Бичкова (показник ХСК до 638 мг/л (норма 4,0 мг/л), фенолів до 4,0 мг/л (ГДК господарсько-питного водопостачання (централізованого) для фенолів – 0,001 мг/л) (див.табл.5.5.). Також викликає занепокоєння робота Перечинського ЛХК. Довготривала експлуатація (протягом 100 років) лісохімкомбінату в смт. Перечин призвела до забруднення території підприємства фенольними сполуками, в зв'язку з чим протягом останніх років фіксується постійне вимивання цих сполук з території разом з ґрунтовими водами, що призводить до забруднення поверхневого стоку. З метою контролю за станом довкілля на територіях, прилеглих до вищевказаних екологічно небезпечних об’єктів Закарпатської області, необхідно продовжувати постійний моніторинг підземних, поверхневих вод та земельних ресурсів відповідно до спеціального регламенту спостереження, затвердженого 19 червня 2008 року на засіданні обласної міжвідомчої комісії з питань моніторингу довкілля.

Analit_dov_2010_Zakarp  

http://dovkillia.in.ua/pdf/regreports/Analit_dov_2010_Zakarp.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you