Page 1

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

СТАН ДОВКІЛЛЯ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ЗА 2010 РІК 1


ЗМІСТ

ВСТУП.................................................................................................... 3 1. СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ.............................................. 4 2. СТАН ПОВЕРХНЕВИХ ВОД...........................................................10 3. РАДІАЦІЙНИЙ СТАН ..................................................................... 19 4. СТАН ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ..................................... 20

2


ВСТУП У

даному

інформаційно-аналітичному

огляді

наводиться

узагальнена

інформація стосовно забруднення атмосферного повітря основними забруднюючими речовинами, стану поверхневих вод суші, радіаційного стану та геологічних явищ за 2010 рік. Аналіз стану атмосферного повітря здійснювався на основі даних спостережень за вмістом забруднюючих речовин

на одному стаціонарному посту м. Івано-

Франківська, наданих Івано-Франківським обласним центром з гідрометеорології Головного управління МНС України в Івано-Франківській області. Аналіз стану поверхневих вод виконано на основі даних спостережень за вмістом

гідрохімічних

виробничим управлінням

показників

наданих

Івано-Франківським

обласним

по меліорації і водному господарству (Облводгосп) та

Державною екологічною інспекцією. Аналіз радіаційного забруднення повітря здійснювався на основі даних спостережень, наданих Івано-Франківським обласним центром з гідрометеорології (загалом на 5 пунктах спостережень). Спостереження за станом геологічного середовища

здійснювались відділом

сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики НАН України.

3


1. СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ Аналіз стану атмосферного повітря здійснювався на основі даних спостережень за вмістом забруднюючих речовин

на 1 стаціонарному посту м. Івано-Франківська,

наданих Івано-Франківським обласним центром з гідрометеорології Головного управління МНС України в Івано-Франківській області . Оцінка стану атмосферного повітря за

2010 рік здійснювалась у місті Івано-

Франківську за середньомісячними концентраціями у кратності перевищень середньодобових гранично допустимих концентрацій (далі – ГДК) по пріоритетним забруднюючим речовинам. Пріоритетними забруднюючими речовинами вважались ті речовини, які вносять найбільший вклад в забруднення атмосферного повітря міста і вміст яких контролювався на одному стаціонарному посту спостережень за забрудненням атмосферного повітря (далі - ПСЗ) з періодичністю відбору чотири рази на добу шість днів на тиждень. Перелік пріоритетних забруднюючих речовин наведено у табл. 1 згідно з ГДК та класом небезпеки, де значення класу небезпеки забруднюючої речовини зменшується відповідно до підвищення її небезпечності. Таблиця 1.1. Значення ГДК забруднюючих речовин атмосферного повітря1 ГДК Клас Забруднююча речовина середньодобова, небезпеки (мг/м3) Пил (завислі речовини) 0,15 3 Діоксид сірки 0,05 3 Оксид вуглецю 3,0 4 Діоксид азоту 0,2 2 Оксид азоту 0,06 3 1

“Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест” утверждены приказами Министерства здравоохранения Украины от 09.07.1997 года № 201 и № 8 от 10.01.1997 года.

Порівняльна характеристика забруднення шкідливими речовинами зображена у таблицях та рисунках 1.2.-1.6.

4


Таблиця 1.2. Забруднення атмосферного повітря пилом, мг/м3 Роки Місяць Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень листопад Грудень

ГДК, мг/м3

0,15

2008

2009

2010

0,20 0,19 0,22 0,19 0,20 0,18 0,21 0,20 0,18 0,22 0,21 0,21

0,20 0,19 0,19 0,21 0,18 0,18 0,19 0,21 0,22 0,19 0,20 0,18

0,17 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,19 0,20 0,19 0,19 0,16 0,16

+\2010р. до 2009р. -0,03 0 01 -0,03 0 0 0 -0,01 -0,03 0 -0,04 -0,02

0,25 0,2 2008 2009 2010

0,15 0,1 0,05 0 січень

квітень

липень

жовтень

Рис.1.2. Забруднення атмосферного повітря пилом

5


Таблиця 1.3.

Забруднення атмосферного повітря діоксидом сірки, мг/м3 Роки

Місяць Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

ГДК, мг/м3

0,05

2008

2009

2010

0,0367 0,0407 0,0437 0,0445 0,044 0,0452 0,042 0,047 0,046 0,044 0,042 0,040

0,038 0,039 0,039 0,039 0,039 0,037 0,035 0,036 0,033 0,032 0,032 0,028

0,03 0,034 0,034 0,033 0,032 0,031 0,026 0,026 0,027 0,028 0,028 0,025

0,05 0,045 0,04 0,035 0,03 0,025 0,02 0,015 0,01 0,005 0

+\2010р. до 2009р. -0,008 -0,005 -0,005 -0,006 -0,007 -0,006 -0,009 -0,010 -0,006 -0,004 -0,004 -0,003

2008 2009 2010

січень

квітень

серпень

листопад

1.3. Забруднення атмосферного повітря діоксидом сірки

6


Таблиця 1.4. Забруднення атмосферного повітря оксидом вуглецю, мг/м3 Роки Місяць Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

ГДК, мг/м3

3,0

2008

2009

2010

4,015 3,305 3,09 3,245 2,357 2,505 2,72 2,82 2,79 2,72 2,69 2,14

2,54 2,29 2,62 2,7 2,78 2,53 2,68 2,55 2,54 2,15 2,26 2,14

2,46 2,47 2,45 2,62 2,34 2,53 2,35 2,16 2,27 2,24 1,85 1,66

+\2010р. до 2009р. -0,08 +0,18 -0,17 -0,08 -0,44 0 -0,33 -0,39 -0,,27 +0,09 +0,41 +0,48

4,5 4 3,5 3 2008 2009 2010

2,5 2 1,5 1 0,5 0 січень

квітень

липень

жовтень

Рис.1.4. Забруднення атмосферного повітря оксидом вуглецю

7


Таблиця 1.5. Забруднення атмосферного повітря діоксидом азоту, мг/м3 Роки Місяць Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

ГДК, мг/м3

0,085

0,2

2008

2009

2010

0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,0575 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05

0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04

0,03 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03

+\2010р. до 2009р. -0,01 0 0 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0 0 0 0,01

0,07 0,06 0,05 2008 2009 2010

0,04 0,03 0,02 0,01 0 січень

квітень

липень

жовтень

Рис. 1.5. Забруднення атмосферного повітря діоксидом азоту

8


Таблиця 1.6. Забруднення атмосферного повітря оксидом азоту, мг/м3 Роки Місяць

ГДК, мг/м

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

3

0,06

2008

2009

2010

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04

+\2010р. до 2009р. -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0 0 0 +0,01

0,06 0,05 0,04

2008 2009 2010

0,03 0,02 0,01 0 січень

квітень

липень

жовтень

Рис. 1.6. Забруднення атмосферного повітря оксидом азоту Протягом

2010 року були виявлені перевищення норм по пилу, але згідно з

даними таблиці 1.2.

забруднення атмосферного повітря пилом зменшилось у 2010

році порівняно з 2009 роком.

9


2. СТАН ПОВЕРХНЕВИХ ВОД Аналіз гідрохімічного стану поверхневих вод проводиться за результатами досліджень в основних створах

по

величинах показників якості вод, які

порівнюються з граничнодопустимими концентраціями забруднюючих речовин для водойм рибогосподарського водокористування. За даними гідрохімічних досліджень поверхневих вод області, що проводяться лабораторією моніторингу вод і ґрунтів Івано-Франківського облводгоспу та відділом аналітичного контролю Державної екологічної інспекції в області, якісний стан води річок області

в 2010 році характеризується показниками, величини яких

залишаються без змін, або незначно повішаються. Оцінка якості поверхневих вод області в

2010 році здійснювалась на основі

аналізу інформації стосовно величин гідрохімічних показників у порівнянні з відповідними значеннями їх гранично допустимих концентрацій (ГДК). Гідрохімічні показники були поділені на наступні групи у відповідності до їх типу та/або кількісних характеристик: 1 група: завислі речовини, розчинений кисень; розчинені органічні речовини (за показниками БСК5 та ХСК), водневий показник (рН); 2 група: компоненти сольового складу (сума іонів, гідрокарбонатні іони, хлоридні іони, сульфатні іони, іони магнію, кальцію, натрію); 3 група: біогенні елементи (азот амонійний, азот нітратний, азот нітритний, фосфатні іони); 4 група: нафтопродукти, СПАР, залізо загальне; 5 група: важкі метали (мідь, цинк, хром загальний, свинець, нікель, кадмій), феноли. У таблиці 2.1 наведено нормативи ГДК гідрохімічних показників.

10


Таблиця 2.1. Гранично допустимі концентрації (ГДК) гідрохімічних показників. ГДК Для водойм господарсько-побутового використання2 (ГДКГП) 0,25-0,75 від фонових 1 Завислі речовини, мг/дм3 15 значень 3 2 Розчинений кисень, мгО/дм > 4,0 >4,0 3 Водневий показник,од.pH 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 4 БСК5, мгО2/дм3 2,25 3,0 5 ХСК, мгО/дм3 15,0 15,0 6 Сума іонів, мг/дм3 1000 1000 7 Хлоридні іони, мг/дм3 300 350 8 Сульфатні іони, мг/дм3 100 500 3 9 Іони магнію, мг/дм 40 50 10 Іони кальцію, мг/дм3 180 -------11 Іони натрію, мг/дм3 120 200 12 Азот амонійний, мг/дм3 0,39 1,5 3 13 Азот нітратний, мг/дм 9,0 10,0 14 Азот нітритний, мг/дм3 0,02 1,0 3 15 Фосфатні іони, мг/дм -------3,5 16 Мідь, мг/дм3 0,001 1,0 17 Цинк, мг/дм3 0,01 1 3 18 Марганець, мг/дм 0,01 0,1 19 Хром загальний, мг/дм3 0,001 0,05 20 Свинець, мг/дм3 0,1 0,03 21 Нікель, мг/дм3 0,01 0,1 3 22 Кадмій, мг/дм 0,005 0,001 23 Залізо загальне, мг/дм3 0,1 0,3 3 24 Нафтопродукти, мг/дм 0,05 0,3 25 СПАР, мг/дм3 0,2 не нормується 26 Феноли, мг/дм3 0,001 0,001 1 Обобщенный перечень предельно допустимих концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов. Москва, 1990 г. 2 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения СанПиН № 4630–88. Министерство здравоохранения СССР, Москва, 1988 г. №

Гідрохімічний показник

Для водойм рибогосподарського призначення1 (ГДКРГ)

Аналіз якості поверхневих вод суші в області здійснювався за басейновим принципом у відповідності до наступних головних річкових басейнів: басейни річок Дністер та Дунай. Кількісні характеристики гідрохімічних показників 1-ї групи річок наведено у таблиці 2.3. У

2010 році для

головних річкових басейнів вміст завислих речовин

незначною мірою перевищував значення як ГДКрг так і ГДКгп. Особливо високий 11


вміст завислих речовин відмічено у річках басейну Дністер, а саме у воді річок Дністер, Саджава, Сівка, Бистриця,

Луква, Лімниця, Бистриця, Ворона, Свіча.

Найвищий вміст завислих речовин спостерігався у воді р. Дністер - 185 мг/дм3. Вміст розчиненого кисню у всіх річках області в цілому був у межах норми. Найнижчий вміст кисню

спостерігався у басейні р. Дністер у воді р. Саджава,

м. Долина – 2,6 мг/дм3, що може свідчити про її забруднення стічними водами. Показник БСК5, який характеризує наявність у воді нестійких органічних сполук, практично у всіх річках

не перевищував нормативи за виключенням

р. Саджава, м. Долина, де спостерігалось його найбільше перевищення. Максимальні значення цього показника, які перевищували нормативи як для водойм рибогосподарського призначення, так і для водойм господарсько-питного використання, були відмічені: - у воді р. Саджава, м. Долина – 149 мгО2/дм3. Високе значення показника БСК5 у воді зазначеної річки свідчить про надходження до них забруднених стічних вод ТзОВ “Уніплит” с-ще. Вигода. Значення показника ХСК, який характеризує загальний вміст розчинених органічних речовин у воді водних об'єктів, в цілому за звітний період у більшості річках

знаходився у межах норми, або незначною мірою її перевищував.

Максимальне значення ХСК (більше 30 мгО2/дм3) спостерігалось у

воді

р. Саджава, м. Долина, що значною мірою перевищує ГДКгп. Найвищі значення ХСК за звітний період відмічені: - у воді р. Саджава, м. Долина - 565 мгО2/дм3 ; Високі значення показника ХСК можуть свідчити про значне забруднення води р. Саджава стічними водами. У 2010році значення водневого показника (рН) води всіх річок були в межах норми. Кількісні характеристики гідрохімічних показників 2-ї групи у воді річках області наведено в таблиці 2.3. Середні значення суми іонів (мінералізації) та вміст сульфатних іонів у воді всіх головних річкових басейнів за звітний період були у межах норми. 12


Аналіз вмісту

компонентів сольового складу

води у річках

показав,

що в цілому їх концентрації були в межах нормативів. Кількісні характеристики гідрохімічних показників 3-ї групи у воді річках області наведено в таблиці 2.3. Середні концентрації сполук азоту у річках області майже не перевищували значень ГДК.

Максимальна концентрація азоту нітритного

була зафіксована у

р. Саджава в межах м. Долина – 1,71 мг/дм3 , що могло бути наслідком

воді

антропогенного забруднення води цієї річки сполуками азоту. Максимальні концентрації амонійного азоту, які перевищували значення ГДКрг, спостерігались: - у воді р. Саджава, м. Долина – 4,38 мг/дм3. Перевищення ГДКгп амонійного азоту у водах р. Саджава, може бути пов'язано із їх забрудненням органічними речовинами. Найбільш високий вміст азоту нітратного за звітний період було відмічено у р. Саджава, с. Брошнів-Осада – 1,27мг/дм3, що менше норми.

воді

Вміст фосфатних іонів у річках області за звітний період знаходився у межах норми.

Максимальний вміст фосфатних іонів відмічено у водах р. Саджава, - 3,6 мг/дм3, що перевищував ГДК

м. Долина

для водойм рибогосподарського

призначення, що свідчить про забруднення річки сполуками фосфору. Кількісні характеристики гідрохімічних показників 4-ї групи у воді річках області наведено в таблиці 2.3. Аналіз даних спостережень за вмістом нафтопродуктів у

річках області

показав, що у 2010 році в усіх річках концентрації нафтопродуктів не перевищували ГДК для водойм рибогосподарського призначення. У межах

2010 році середні концентрації СПАР у норми

для

водойм

рибогосподарського

річках області знаходились у призначення.

Максимальні

концентрації СПАР спостерігалось у воді р. Саджава - 0,18мг/дм3, що свідчить про її забруднення. Аналіз даних спостережень за вмістом заліза загального свідчить про те, що у всіх річках області у звітному періоді концентрації заліза не перевищували ГДК для водойм рибогосподарського призначення. Максимальний вміст заліза загального, 13


який перевищував норматив і для водойм рибогосподарського призначення, і для господарсько-питного використання, спостерігався у воді р.Саджава, м. Долина4,2мг/дм3 ; у воді р. Сівка, гирло – 1,2 мг/дм3. Високий вміст заліза загального у воді зазначених річок був спричинений переважно природними факторами, проте у р. Саджава підвищений вміст заліза міг бути наслідком антропогенного впливу. Кількісні характеристики гідрохімічних показників 5-ї групи у воді річках області наведено в таблиці 2.3. Оскільки важкі метали та феноли відносяться до показників токсичного забруднення поверхневих вод, їх ГДК для водних об'єктів різного призначення суттєво різняться (див. табл. 2.1). Аналіз даних спостережень за вмістом міді у річках області показав, що за звітний період її середні концентрації були значно нижчими за ГДК для водойм господарсько-питного використання і для водойм рибогосподарського призначення. Нормативні концентрації міді були

відмічені у воді р. Дністер, м. Галич -

0,001мг/дм3, що в цілому зумовлено природними чинниками. Аналіз даних спостережень за вмістом хрому у воді річках області не виявив перевищення значення його середніх концентрацій нормативу для водойм рибогосподарського призначення практично у всіх річках області. Аналіз даних спостережень за вмістом фенолів у поверхневих водах області показав, що перевищення ГДК цих небезпечних забруднюючих речовин

не

спостерігалось. Узагальнена інформація стосовно якості води

в річках області за

гідрохімічними показниками наведена в таблиці 2.3. Басейн р. Дунай Якість води в ріці Прут на території Івано-Франківської області у 2010 році характеризується показниками, які не перевищували гранично – допустимі концентрації крім по завислих речовинах – 79 мг/дм3 . Кількісні характеристики гідрохімічних показників у воді зазначених басейнів наведено в таблиці 2.3.

14


У

2010 році

завислих речовин -

найбільш високе забруднення спостерігалось за вмістом: 185мгО2/дм3

мгО2/дм3; ХСК - 565 мгО2/дм3 показників

у воді р. Дністер, с. Довге.

БСК5 – 149

у воді р. Саджава, м. Долина. Високе значення

завислих речовин, БСК5, ХСК, амонійного азоту

у воді

річки

Саджава свідчить про надходження до них забруднених стічних вод ТзОВ “Уніплит” селище Вигода.

15


Таблиця 2.3. Результати гідрохімічних і радіологічних вимірювань проб поверхневих вод за 2010 рік по Івано-Франківській області - суб’єкт моніторингу ІваноФранківське обласне виробниче управління по меліорації і водному господарству ╒═══╤═══════════════╤════════╤════╤════╤════╤════╤════╤════╤════╤══════╤═════╤═════╤═════╤═════╤═════╤═════╤═════╤════╤═════╤═════╤════╤═════╤═════╤═════╤═════╤═════╤═════╤═════╤═════╤═════╤═════╤═════╤═════╤═════╤═════┐ │ │ │ │Тем-│ │ │Про-│Зави│ │Лужн│ │ │ │ │ │Амо- │ │ │Жорс│ │ │ │Розчи│ │ │ │Нафто│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Дата │пера│За- │Ко- │зор.│слі │ │ість│Вміст │Каль-│Маг- │Калій│ За- │ній- │Ніт- │Ніт- │ткі-│Хло- │Суль-│Мідь│нений│БСК-5│ХСК │Фос- │про- │Фено-│Марга│Бікар│СПАР │Хром │Хром │Хром │Цезій│Строн│ │NN │ Місце відбору │відбору │тура│пах │лір.│ по │реч.│ рН │мг- │солей │цій │ній │+Нат-│лізо │соле-│рити │рати │сть │риди │фати │ │ ки- │ │ │фати │дукти│ли │нець │бона-│ │заг. │(VI) │(ІІІ)│ Cs- │цій │ │ПП │ проб │ проб │ в │в ба│гра-│Сне-│мг/л│ │екв │ │ │ │ рій │ │вий │ │ │мг- │ │ │ │сень │ │ │ │ │ │ │ти │ │ │ │ │ 137 │Sr-90│ │ │ │ │град│лах │дуси│лену│ │ │ /л │ мг/л │мг/л │мг/л │мг/л │мг/л │мг/л │мг/л │мг/л │екв │мг/л │мг/л │мг/л│мг/л │мг/л │мг/л │мг/л │мг/л │мг/л │мг/л │мг/л │мг/л │мг/л │мг/л │мг/л │пКі/л│пКі/л│ │ │ │ │ │ │ │см. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ /л │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ╞═══╪═══════════════╪════════╪════╪════╪════╪════╪════╪════╪════╪══════╪═════╪═════╪═════╪═════╪═════╪═════╪═════╪════╪═════╪═════╪════╪═════╪═════╪═════╪═════╪═════╪═════╪═════╪═════╪═════╪═════╪═════╪═════╪═════╪═════┤ │01 │ 02 │ 03 │ 04 │ 05 │ 06 │ 07 │ 08 │ 09 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │ 27 │ 28 │ 29 │ 30 │ 31 │ 32 │ 33 │ 34 │ 35 │ 36 │ БАСЕЙН │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14

│с.Сівка-Войнил.│09.03.10│ │ - // │01.06.10│ │ - // │28.07.10│ │ - // │21.10.10│ │ м. Галич │02.02.10│ │ - // │14.04.10│ │ - // │15.07.10│ │ - // │13.10.10│ │ с. Довге │14.04.10│ │ - // │15.07.10│ │ - // │13.10.10│ │ с. Устечко │10.06.09│ │ - // │14.09.10│ │ - // │26.10.10│

1 17 21 10 1 9 24 8 11 24 9 21 17 8

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

14 │ 21 │ 11 │ 12 │ 2.7│ 20 │ 36 │ 11 │ 10 │ 26 │ 12 │ 16 │ 7.8│ 8.5│

19 8 2 26 30 19 3 16 15 2 18 5 5 24

│ 17 │ 51 │125 │ 21 │ 8 │ 13 │115 │ 14 │ 13 │185 │ 15 │ 76 │ 76 │ 22

│7.9 │7.6 │7.4 │7.9 │7.8 │7.7 │7.7 │7.6 │6.7 │7.6 │7.8 │7.6 │7.8 │7.2

│2.7 │3.2 │2.7 │4.1 │2.0 │1.3 │2.1 │2.7 │2.1 │2.8 │3.7 │3.3 │3.9 │4.1

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

268 263 280 479 194 172 173 297 305 236 365 347 389 511

│ 23 │ 62 │ 48 │ 85 │ 48 │ 20 │ 34 │ 60 │ 37 │ 48 │ 57 │ 24 │ 72 │105

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

9.0 5.5 6.7 33 7.8 9.4 6.7 6.1 11 8.6 18 12 12 17

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

10 25 34 35 10 12 16 26 29 36 30 42 23 21

│0.28 │0.42 │0.68 │0.48 │0.11 │0.45 │0.36 │0.25 │0.42 │0.34 │0.20 │0.24 │0.24 │0.29

│0.58 │0.46 │0.32 │0.34 │0.26 │0.39 │0.74 │0.41 │0.67 │0.76 │0.43 │0.29 │0.25 │0.85

РІКИ ДНІСТЕ р. Дністер │0.062│ 5.0 │3.9 │ 21 │ 36 │0.054│ 3.7 │3.5 │ 16 │ 40 │0.033│ 3.2 │2.9 │ 8.9 │ 62 │0.068│ 3.2 │5.1 │ 35 │ 67 │0.01 │ 3.4 │3.0 │ 25 │ 34 │0.024│ 2.9 │1.8 │ 11 │ 33 │0.052│ 4.1 │2.2 │ 11 │ 24 │0.057│ 2.1 │3.5 │ 28 │ 51 │0.036│ 5.5 │2.7 │ 18 │ 60 │0.054│ 4.2 │3.4 │ 21 │ 29 │0.055│ 2.7 │4.5 │ 30 │ 56 │0.030│ 7.0 │3.6 │ 18 │ 70 │0.037│ 5.5 │4.8 │ 19 │ 62 │0.037│ 12 │5.2 │ 28 │ 55

│15 │16 │17 │18 │19 │20 │21 │22 │23

│ │ │ │ │ │ │ │ │

с. Гошів - // - // - // - // с. Міжріччя - // - // - // -

│22.03.10│ │26.04.10│ │22.07.10│ │30.08.10│ │09.11.10│ │22.03.10│ │26.04.10│ │22.07.10│ │09.11.10│

4 9 20 15 10 5 9 20 9

│ │ │ │ │ │ │ │ │

1 1 1 1 1 1 1 1 1

│ │ │ │ │ │ │ │ │

6.0│ 6.7│ 21 │ 4.5│ 2.6│ 9.0│ 9.1│ 25 │ 4.5│

10 30 20 30 29 8 28 3 27

│ │ │ │ │ │ │ │ │

34 7 19 8 8 38 8 89 9

│6.8 │7.7 │7.5 │7.5 │7.8 │6.7 │7.7 │7.5 │7.7

│0.7 │0.9 │1.5 │1.6 │1.5 │0.9 │1.0 │1.6 │1.6

│ │ │ │ │ │ │ │ │

144 118 130 146 155 172 122 132 160

│ │ │ │ │ │ │ │ │

14 16 22 26 26 16 17 22 29

│ │ │ │ │ │ │ │ │

3.0 3.6 1.2 4.8 4.7 3.9 4.3 2.4 5.5

│ │ │ │ │ │ │ │ │

13 11 32 13 16 8 15 31 14

│0.35 │0.25 │0.48 │0.04 │0.40 │0.58 │0.36 │0.47 │0.42

│0.39 │0.43 │0.21 │0.14 │0.24 │0.81 │0.33 │0.26 │0.31

р. Свіча │0.020│ 4.9 │0.9 │0.010│ 3.5 │1.1 │0.042│ 2.8 │1.2 │0.035│ 2.9 │1.7 │0.010│ 1.6 │1.7 │0.056│ 4.6 │1.3 │0.017│ 3.5 │1.2 │0.043│ 2.9 │1.4 │0.033│ 1.7 │2.0

│ │ │ │ │ │ │ │ │

7 5.7 3.5 5.3 7.1 6 6.7 3.5 8.5

│ │ │ │ │ │ │ │ │

│24 │25 │26 │27 │28 │29 │30 │31

│ │ │ │ │ │ │ │

с. Войнилів - // - // - // гирло - // - // - // -

│09.03.10│ │01.06.10│ │28.07.10│ │21.10.10│ │09.03.10│ │01.06.10│ │28.07.10│ │21.10.10│

1 16 22 8 1 18 22 9

│ │ │ │ │ │ │ │

1 1 1 1 1 1 1 1

│ │ │ │ │ │ │ │

12 26 68 11 12 19 48 10

│ │ │ │ │ │ │ │

17 13 2 24 18 9 2 19

│ 19 │ 27 │156 │ 23 │ 18 │ 37 │ 66 │ 32

│7.6 │7.7 │7.2 │7.8 │7.8 │7.8 │7.0 │7.9

│1.3 │1.3 │1.0 │2.1 │1.3 │1.7 │1.1 │2.4

│ │ │ │ │ │ │ │

608 586 252 895 520 598 611 908

│ │ │ │ │ │ │ │

45 32 21 59 38 36 33 76

│ │ │ │ │ │ │ │

31 22 10 11 26 23 18 35

│ │ │ │ │ │ │ │

128 65 71 213 104 134 162 210

│0.43 │0.42 │1.0 │0.41 │0.46 │0.47 │1.2 │0.53

│0.35 │0.60 │0.34 │0.46 │0.38 │0.50 │0.39 │0.37

р. Сівка │0.078│ 7.0 │4.8 │0.065│ 3.6 │3.4 │0.054│ 3.6 │1.9 │0.044│ 4.8 │5.7 │0.079│ 7.3 │4.6 │0.088│ 4.7 │3.7 │0.059│ 4.0 │3.1 │0.028│ 5.2 │6.0

│ │ │ │ │ │ │ │

290 113 69 323 213 213 189 312

│32 │33 │34 │35 │36 │37

│ │ │ │ │ │

м. Долина - // - // - // - // - // -

│22.03.10│ │21.04.10│ │22.07.10│ │17.08.10│ │30.08.10│ │09.11.10│

4 9 22 25 14 11

│ │ │ │ │ │

3 2 4 2 2 4

│ 52 │ 28 │ 59 │ 45 │ 62 │102

│ │ │ │ │ │

3 15 3 20 11 1

│141 │ 13 │ 94 │ 18 │ 35 │ 68

│7.1 │7.8 │5.5 │7.5 │7.0 │7.3

│0.9 │1.1 │3.4 │2.4 │2.8 │2.5

│ │ │ │ │ │

307 164 370 240 301 294

│ │ │ │ │ │

22 22 40 28 44 36

│ 11 │13.0 │ 3.0 │ 6.1 │ 6.7 │ 11

│ │ │ │ │ │

14 28 71 44 33 33

│1.8 │1.20 │3.1 │2.9 │4.2 │4.5

│2.62 │2.10 │3.0 │3.5 │7.9 │5.6

р. Саджава │0.14 │ 5.0 │2.3 │ │0.058│ 7.1 │1.3 │ │0.092│ 5.6 │2.2 │ │0.28 │ 4.4 │2.0 │ │0.75 │ 11 │2.8 │ │0.30 │ 31 │2.7 │

10 9.0 11 14 21 21

Р │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0

│10.4 │ 7.6 │ 8.5 │ 9.8 │11.2 │10.8 │10.8 │11.9 │10.2 │10.2 │12.3 │ 7.5 │ 10 │ 6.8

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

2.8 2.8 1.5 2.2 2.1 2.3 2.2 2.2 2.6 2.3 2.3 2.7 2.2 3.1

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

17 19 17 16 10 12 10 9.5 17 14 12 23 12 27

│0.078│ │0.13 │ │0.025│ │0.160│ │0.021│ │0.090│ │0.090│ │0.023│ │0.018│ │0.120│ │0.037│ │0.074│ │0.14 │ │0.110│

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

165 195 165 250 122 79 79 165 128 128 225 201 238 317

│0.04 │0.02 │0.01 │0.01 │0.01 │0.01 │0.01 │0.01 │0.02 │0.01 │0.01 │0.0 │0.0 │0.0

│0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│1.17 │1.28 │1.28 │1.09 │1.12 │0.94 │1.30 │1.29 │1.17 │ │ │ │ │

│0.18 │0.18 │0.15 │0.15 │0.17 │0.15 │0.20 │0.20 │0.17 │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

25 23 42 22 32 27 28 44 34

│0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0

│ 9.7 │ 9.6 │ 9.3 │10.4 │10.6 │ 7.3 │10.5 │ 9.2 │10.0

│ │ │ │ │ │ │ │ │

2.0 1.9 1.7 1.2 1.5 2.4 2.2 1.8 1.7

│ │ │ │ │ │ │ │ │

15 14 7.8 7.0 7.8 17 16 8.0 8.3

│0.084│ │0.025│ │0.100│ │0.0 │ │0.040│ │0.12 │ │0.040│ │0.110│ │0.055│

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

│ │ │ │ │ │ │ │ │

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

│ │ │ │ │ │ │ │ │

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

│ │ │ │ │ │ │ │ │

43 55 92 98 91 55 61 98 98

│0.0 │0.0 │0.00 │0.00 │0.0 │0.0 │0.0 │0.01 │0.0

│0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0

│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │1.11 │1.40 │ │1.01 │1.12 │1.13 │ │

│ │0.13 │0.12 │ │ │0.15 │0.12 │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

46 73 86 145 51 94 151 154

│0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0

│11.3 │ │ 8.5│ │ 8.3 │ │ 9.9 │ │10.8 │ │ 7.9 │ │ 8.2 │ │ 10 │

2.9 3.0 2.7 2.4 2.8 2.9 2.1 2.5

│ │ │ │ │ │ │ │

18 22 22 21 17 21 19 20

│0.11 │ │0.03 │ │0.054│ │0.077│ │0.13 │ │0.12 │ │0.10 │ │0.087│

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

│ │ │ │ │ │ │ │

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

│ │ │ │ │ │ │ │

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

│ │ │ │ │ │ │ │

79 79 61 128 79 104 67 146

│0.10 │0.07 │0.05 │0.04 │0.11 │0.08 │0.07 │0.06

│0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0

│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│ │1.12 │ │ │ │1.24 │1.37 │1.30

│ │0.16 │ │ │ │0.16 │0.17 │0.17

│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

56 52 64 46 35 44

│0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0

│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

340 101 565 80 106 384

│0.33 │ │0.580│ │1.2 │ │1.5 │ │3.6 │ │2.10 │

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

│ 0.0 │ │ 0.0 │ │0.001│ │ 0.0 │ │ 0.0 │ │0.001│

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

│ │ │ │ │ │

55 67 207 146 171 152

│0.18 │0.10 │0.14 │0.15 │0.16 │0.18

│0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0

│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

2.6 5.1 3.2 4.8 4.6 3.2

│ 38 │ 16 │149 │ 12 │ 13 │ 89

16


╒═══╤═══════════════╤════════╤════╤════╤════╤════╤════╤════╤════╤══════╤═════╤═════╤═════╤═════╤═════╤═════╤═════╤════╤═════╤═════╤════╤═════╤═════╤═════╤═════╤═════╤═════╤═════╤═════╤═════╤═════╤═════╤═════╤═════╤═════┐ │ │ │ │Тем-│ │ │Про-│Зави│ │Лужн│ │ │ │ │ │Амо- │ │ │Жорс│ │ │ │Розчи│ │ │ │Нафто│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Дата │пера│За- │Ко- │зор.│слі │ │ість│Вміст │Каль-│Маг- │Калій│ За- │ній- │Ніт- │Ніт- │ткі-│Хло- │Суль-│Мідь│нений│БСК-5│ХСК │Фос- │про- │Фено-│Марга│Бікар│СПАР │Хром │Хром │Хром │Цезій│Строн│ │NN │ Місце відбору │відбору │тура│пах │лір.│ по │реч.│ рН │мг- │солей │цій │ній │+Нат-│лізо │соле-│рити │рати │сть │риди │фати │ │ ки- │ │ │фати │дукти│ли │нець │бона-│ │заг. │(VI) │(ІІІ)│ Cs- │цій │ │ПП │ проб │ проб │ в │в ба│гра-│Сне-│мг/л│ │екв │ │ │ │ рій │ │вий │ │ │мг- │ │ │ │сень │ │ │ │ │ │ │ти │ │ │ │ │ 137 │Sr-90│ │ │ │ │град│лах │дуси│лену│ │ │ /л │ мг/л │мг/л │мг/л │мг/л │мг/л │мг/л │мг/л │мг/л │екв │мг/л │мг/л │мг/л│мг/л │мг/л │мг/л │мг/л │мг/л │мг/л │мг/л │мг/л │мг/л │мг/л │мг/л │мг/л │пКі/л│пКі/л│ │ │ │ │ │ │ │см. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ /л │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ╞═══╪═══════════════╪════════╪════╪════╪════╪════╪════╪════╪════╪══════╪═════╪═════╪═════╪═════╪═════╪═════╪═════╪════╪═════╪═════╪════╪═════╪═════╪═════╪═════╪═════╪═════╪═════╪═════╪═════╪═════╪═════╪═════╪═════╪═════┤ │01 │ 02 │ 03 │ 04 │ 05 │ 06 │ 07 │ 08 │ 09 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │ 27 │ 28 │ 29 │ 30 │ 31 │ 32 │ 33 │ 34 │ 35 │ 36 │ │38 │39 │40 │41 │42

│ │ │ │ │

с. Вістова - // - // - // - // -

│09.03.10│ │01.06.10│ │28.07.10│ │30.08.10│ │21.10.10│

1 15 20 11 9

│ │ │ │ │

1 1 1 1 1

│ │ │ │ │

1.8│ 24 │ 5.2│ 4.5│ 2.5│

30 9 3 30 28

│ │ │ │ │

7 54 51 7 14

│7.6 │7.9 │7.4 │7.4 │7.9

│1.7 │1.4 │1.0 │1.4 │1.5

│ │ │ │ │

131 181 124 138 156

│ │ │ │ │

27 24 18 21 23

│ │ │ │ │

3.1 5.5 1.8 4.5 4.9

│ │ │ │ │

14 37 41 13 26

│0.13 │0.48 │0.65 │0.03 │0.20

│43 │44 │45 │46

│ │ │ │

с. Боднарів - // - // - // -

│09.03.10│ │01.06.10│ │28.07.10│ │21.10.10│

1 15 20 11

│ │ │ │

1 1 1 1

│ │ │ │

14 28 86 11

17 10 2 22

│ 18 │ 23 │109 │ 24

│7.5 │7.9 │7.0 │8.1

│1.5 │1.4 │1.2 │2.6

│ │ │ │

189 167 143 241

│ │ │ │

27 21 20 45

│ │ │ │

2.4 5.2 4.9 7.9

│ │ │ │

26 27 24 26

│0.29 │0.63 │0.76 │0.35

│ │ │ │

│47 │ с. Липівка │48 │ - // -

│15.07.10│ 18 │ 1 │ 13 │ 3 │120 │7.8 │5.8 │ 326 │ 57 │ 26 │ 27 │0.16 │13.10.10│ 7 │ 1 │ 10 │ 5 │ 90 │7.7 │5.8 │ 496 │ 98 │ 14 │ 35 │0.20

│49 │50 │51 │52 │53 │54 │55 │56 │57 │58 │59 │60 │61 │62 │63

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│11.01.10│ │02.02.10│ │09.03.10│ │14.04.10│ │11.05.10│ │07.06.10│ │14.06.10│ │05.07.10│ │11.08.10│ │16.08.10│ │07.09.10│ │14.09.10│ │07.10.10│ │16.11.10│ │02.12.10│

1 1 1 6 17 16 20 18 23 26 18 19 8 10 1

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

1.7│ 1.1│ 2.0│ 2.9│ 6.2│ 5.4│ 6.2│ 13 │ 7.0│ 2.4│ 3.5│ 1.3│ 1.6│ 3.1│ 1.5│

30 30 30 30 30 24 13 20 29 30 30 30 30 30 30

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

6 │7.7 5 │7.6 6 │8.0 6 │7.8 9 │8.0 15 │7.2 14 │7.5 9 │8.0 9 │7.7 6 │8.1 8 │7.1 11 │7.5 4 │7.8 8 │7.6 7.0│7.8

│2.0 │1.8 │1.8 │1.7 │1.8 │1.6 │2.0 │1.8 │2.1 │2.1 │2.1 │2.4 │2.2 │2.0 │2.0

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

213 222 226 153 171 185 215 211 202 212 230 237 244 224 221

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

41 45 42 24 35 31 37 35 33 36 39 42 41 34 36

│ 6.2 │ 5.4 │ 5.2 │10.0 │ 2.4 │ 5.0 │ 9.1 │ 3.3 │ 4.2 │ 7.3 │ 6.0 │ 6.7 │ 8.5 │ 6.1 │ 6.1

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

23 16 17 16 25 16 27 27 21 26 31 28 18 23 20

│0.03 │0.06 │0.09 │0.18 │0.2 │0.17 │0.21 │0.38 │0.18 │0.16 │0.19 │0.14 │0.19 │0.16 │0.20

│64 │65 │66 │67 │68 │69 │70 │71 │72 │73 │74 │75 │76 │77 │78

│с. ││││││││││││││-

│11.01.10│ │02.02.10│ │09.03.10│ │14.04.10│ │11.05.10│ │07.06.10│ │14.06.10│ │05.07.10│ │11.08.10│ │16.08.10│ │07.09.10│ │14.09.10│ │07.10.10│ │16.11.10│ │02.12.10│

1 1 1 7 16 15 18 17 20 25 19 19 8 9 1

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

│ 1.0│ │ 1.0│ │ 0.8│ │ 1.8│ │ 2.3│ │ 4.4│ │ 5.7│ │ 11 │ │ 27 │ │ 1.8│ │ 1.0│ │ 1.0│ │0.33│ │ 1.8│ │ 0.8│

30 30 30 30 30 26 15 18 14 30 30 30 30 30 30

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

3 4 3 5 8 14 9 8 32 4 7 7 3 6 4

│1.9 │1.5 │1.7 │1.6 │1.8 │1.5 │1.9 │1.8 │1.8 │2.0 │1.9 │2.2 │2.0 │1.9 │1.8

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

182 165 167 128 153 170 208 192 195 199 189 192 217 192 188

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

34 36 35 23 33 30 34 34 28 34 37 39 38 31 33

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

10 7 8 13 22 12 23 22 21 19 14 15 13 20 16

│0.01 │0.03 │0.05 │0.14 │0.12 │0.13 │0.15 │0.23 │1.2 │0.22 │0.15 │0.13 │0.17 │0.13 │0.17

с. Скобичівка - // - // - // - // - // - // - // - // - // - // - // - // - // - // Черніїв // // // // // // // // // // // // // // -

│7.6 │7.5 │7.8 │7.7 │7.8 │7.4 │7.3 │7.8 │7.5 │7.8 │7.4 │7.2 │7.4 │7.3 │7.7

5.1 4.9 4.7 9.1 3.3 3.0 7.9 2.4 4.9 7.3 6.6 6.1 7.3 5.5 5.4

р. Лімниця │0.020│ 4.0 │1.7 │ 21 │ │0.022│ 4.5 │1.7 │ 39 │ │0.034│ 2.8 │1.0 │ 3.5 │ │0.033│ 2.3 │1.5 │ 7.1 │ │0.011│ 2.1 │1.5 │ 19 │ р. Луква │0.26 │0.036│ 2.2 │1.9 │ 19 │ │0.90 │0.035│ 2.0 │1.5 │ 14 │ │0.28 │0.031│ 2.3 │1.4 │ 3.5 │ │0.22 │0.022│ 2.6 │2.9 │ 4.1 │ р. Гнила Липа │0.91 │0.21 │ 10 │6.0 │ 19 │ │0.54 │0.079│ 4.4 │6.0 │ 16 │ р. Бистриця Солотвинська │0.20 │0.0 │ 2.9 │2.6 │ 34 │ │0.24 │0.0 │ 2.8 │2.6 │ 32 │ │0.24 │0.0 │ 3.2 │2.5 │ 26 │ │0.17 │0.010│ 5.3 │2.0 │ 12 │ │0.13 │0.020│ 2.7 │2.0 │ 16 │ │0.33 │0.017│ 4.6 │1.8 │ 14 │ │0.23 │0.023│ 2.6 │2.3 │ 18 │ │0.19 │0.029│ 4.3 │2.0 │ 14 │ │0.10 │0.057│ 1.5 │2.0 │ 11 │ │0.39 │0.011│ 1.9 │2.4 │ 12 │ │0.39 │0.020│ 2.7 │2.4 │ 12 │ │0.19 │0.022│ 2.5 │2.5 │ 19 │ │0.29 │0.0 │ 2.8 │2.7 │ 19 │ │0.26 │0.0 │ 2.7 │2.2 │ 14 │ │0.10 │0.0 │ 2.8 │2.3 │ 13 │ р. Бистриця Надвірнянська │0.12 │0.0 │ 2.4 │2.3 │ 14 │ │0.14 │0.0 │ 2.3 │2.2 │ 18 │ │0.15 │0.0 │ 2.8 │2.2 │ 18 │ │0.10 │0.010│ 4.6 │1.9 │ 11 │ │0.13 │0.010│ 2.5 │1.9 │ 11 │ │0.16 │0.010│ 3.5 │1.8 │ 12 │ │0.16 │0.025│ 2.0 │2.1 │ 12 │ │0.11 │0.017│ 4.2 │1.9 │ 11 │ │0.56 │0.13 │ 2.9 │1.8 │ 7.1 │ │0.25 │0.0 │ 2.6 │2.3 │ 11 │ │0.33 │0.0 │ 2.4 │2.3 │ 11 │ │0.11 │0.0 │ 2.2 │2.5 │ 14 │ │0.18 │0.0 │ 1.1 │2.5 │ 12 │ │0.12 │0.0 │ 2.4 │2.0 │ 11 │ │0.10 │0.0 │ 2.7 │2.1 │ 11 │ │0.17 │0.68 │0.22 │0.17 │0.16

23 33 64 20 21

│0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0

│11.4 │ 8.4 │ 8.7 │ 9.6 │ 11

│ │ │ │ │

1.5 1.8 1.4 1.6 1.6

│ │ │ │ │

6.8 8.2 8.5 8.0 8.0

│0.016│ │0.009│ │0.010│ │0.0 │ │0.023│

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

│ │ │ │ │

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

│ │ │ │ │

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

│ │ │ │ │

104 85 61 85 92

│0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0

│0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0

│ │ │ │ │

│ │ │ │ │

│ │1.23 │1.31 │ │1.09

│ │0.13 │0.12 │ │0.12

│ │ │ │ │

26 38 52 38

│0.0 │0.0 │0.0 │0.0

│12.2 │ 8.3 │ 8.8 │ 10

│ │ │ │

2.2 2.4 1.5 2.0

│ │ │ │

10 12 10 9.5

│0.054│ │0.018│ │0.028│ │0.091│

0.0 0.0 0.0 0.0

│ │ │ │

0.0 0.0 0.0 0.0

│ │ │ │

0.0 0.0 0.0 0.0

│ │ │ │

92 85 73 122

│0.015│0.0 │0.013│0.0 │0.01 │0.0 │0.01 │0.0

│ │ │ │

│ │ │ │

│ │ │ │

│ │ │ │

│ │ │ │

35 │0.0 │ 10.6│ 2.3 │ 13 │0.15 │ 0.0 │ 0.0 │ 0.0 │ 354 │0.02 │0.0 │ 55 │0.0 │ 11.4│ 2.9 │ 18 │0.15 │ 0.0 │ 0.0 │ 0.0 │ 366 │0.02 │0.0 │

│ │

│ │

│ │

│ │

29 26 25 29 36 22 41 35 36 47 33 29 33 34 36

│0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0

│12.5 │12.2 │12.1 │11.4 │ 9.5 │ 9.3 │ 8.9 │ 9.7 │ 9.4 │ 8.2 │ 9.4 │ 9.6 │10.4 │10.2 │12.4

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

1.8 1.9 1.8 1.4 1.2 1.7 1.8 1.4 2.8 1.5 1.4 1.6 1.5 1.8 1.7

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

8.0 8.7 8.4 7.0 7.5 8.5 9.0 12 18 6.5 7.0 6.5 6.0 7.2 6.8

│0.011│ │0.023│ │0.031│ │0.040│ │0.039│ │0.046│ │0.062│ │0.030│ │0.12 │ │0.027│ │0.027│ │0.018│ │0.014│ │0.027│ │0.016│

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

122 110 110 104 110 98 128 119 128 128 128 146 134 122 122

│0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0

│0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│0.91 │1.22 │1.17 │1.05 │1.20 │1.17 │ │1.45 │ │1.02 │1.09 │ │1.14 │1.16 │1.31

│0.14 │0.20 │0.17 │0.16 │0.16 │0.17 │ │0.14 │ │0.14 │0.16 │ │0.14 │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

19 22 21 26 32 21 37 32 31 37 31 25 29 29 30

│0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0

│12.6 │12.3 │12.2 │11.6 │ 9.6 │ 9.4 │ 9.0 │ 9.8 │ 8.1 │ 8.9 │ 9.8 │ 9.7 │10.8 │10.5 │12.6

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

1.3 1.7 1.8 1.3 1.1 1.5 1.5 1.1 3.0 1.4 1.3 1.4 1.3 1.6 1.4

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

5.3 6.7 6.9 5.0 6.0 6.0 7.0 11 24 5.6 5.5 6.0 5.7 6.8 5.6

│0.010│ │0.013│ │0.017│ │0.020│ │0.019│ │0.041│ │0.062│ │0.018│ │0.34 │ │0.016│ │0.021│ │0.016│ │0.013│ │0.021│ │0.012│

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

116 92 104 98 110 92 116 110 110 122 116 134 122 116 110

│0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0

│0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│0.99 │1.03 │1.20 │0.84 │0.95 │1.16 │ │1.38 │ │0.95 │0.89 │ │1.22 │1.17 │1.17

│0.15 │0.16 │0.18 │0.15 │0.17 │0.15 │ │0.15 │ │0.17 │0.15 │ │0.15 │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

17


╒═══╤═══════════════╤════════╤════╤════╤════╤════╤════╤════╤════╤══════╤═════╤═════╤═════╤═════╤═════╤═════╤═════╤════╤═════╤═════╤════╤═════╤═════╤═════╤═════╤═════╤═════╤═════╤═════╤═════╤═════╤═════╤═════╤═════╤═════┐ │ │ │ │Тем-│ │ │Про-│Зави│ │Лужн│ │ │ │ │ │Амо- │ │ │Жорс│ │ │ │Розчи│ │ │ │Нафто│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Дата │пера│За- │Ко- │зор.│слі │ │ість│Вміст │Каль-│Маг- │Калій│ За- │ній- │Ніт- │Ніт- │ткі-│Хло- │Суль-│Мідь│нений│БСК-5│ХСК │Фос- │про- │Фено-│Марга│Бікар│СПАР │Хром │Хром │Хром │Цезій│Строн│ │NN │ Місце відбору │відбору │тура│пах │лір.│ по │реч.│ рН │мг- │солей │цій │ній │+Нат-│лізо │соле-│рити │рати │сть │риди │фати │ │ ки- │ │ │фати │дукти│ли │нець │бона-│ │заг. │(VI) │(ІІІ)│ Cs- │цій │ │ПП │ проб │ проб │ в │в ба│гра-│Сне-│мг/л│ │екв │ │ │ │ рій │ │вий │ │ │мг- │ │ │ │сень │ │ │ │ │ │ │ти │ │ │ │ │ 137 │Sr-90│ │ │ │ │град│лах │дуси│лену│ │ │ /л │ мг/л │мг/л │мг/л │мг/л │мг/л │мг/л │мг/л │мг/л │екв │мг/л │мг/л │мг/л│мг/л │мг/л │мг/л │мг/л │мг/л │мг/л │мг/л │мг/л │мг/л │мг/л │мг/л │мг/л │пКі/л│пКі/л│ │ │ │ │ │ │ │см. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ /л │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ╞═══╪═══════════════╪════════╪════╪════╪════╪════╪════╪════╪════╪══════╪═════╪═════╪═════╪═════╪═════╪═════╪═════╪════╪═════╪═════╪════╪═════╪═════╪═════╪═════╪═════╪═════╪═════╪═════╪═════╪═════╪═════╪═════╪═════╪═════┤ │01 │ 02 │ 03 │ 04 │ 05 │ 06 │ 07 │ 08 │ 09 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │ 27 │ 28 │ 29 │ 30 │ 31 │ 32 │ 33 │ 34 │ 35 │ 36 │ │79 │80 │81 │82

│ │ │ │

смт. - // - // - //

Єзупіль -

│02.02.09│ │14.04.10│ │15.07.10│ │13.10.10│

1 10 24 9

│ │ │ │

1 1 1 1

│ │ │ │

2.4│ 5.5│ 23 │ 2.5│

30 18 2 20

│ 16 │ 10 │142 │ 12

│7.9 │7.6 │7.7 │7.6

│2.0 │1.7 │2.2 │2.5

│ │ │ │

230 185 210 260

│ │ │ │

46 31 36 50

│ │ │ │

9.9 9.4 6.0 6.7

│ │ │ │

11 14 24 31

│0.10 │0.33 │0.29 │0.24

│0.36 │0.32 │0.84 │1.0

│83 │84 │85 │86

│ │ │ │

смт. - // - // - //

Отинія -

│10.03.10│ │10.06.10│ │05.07.10│ │26.10.10│

2 25 18 8

│ │ │ │

1 1 1 1

│ 12 │ │23.5│ │ 32 │ │ 10 │

25 15 16 28

│ │ │ │

│7.4 │7.0 │7.9 │7.0

│1.1 │1.5 │1.6 │1.8

│ │ │ │

182 269 216 219

│ │ │ │

26 27 27 34

│ │ │ │

6.8 5.8 3.0 8.8

│ │ │ │

21 38 29 25

│0.21 │0.31 │0.78 │0.29

│0.36 │0.71 │0.54 │0.14

│87 │88 │89 │90 │91 │92 │93 │94

│ │ │ │ │ │ │ │

м. Яремче │11.05.10│ - // │07.09.10│ - // │16.11.10│ м. Коломия │10.03.10│ - // │10.06.10│ - // │14.09.10│ - // │26.10.10│ с. Воскресінці│10.06.10│

11 13 5 2 23 19 8 21

│ │ │ │ │ │ │ │

1 1 1 1 1 1 1 1

│ │ │ │ │ │ │ │

5.7│ 4.2│ 3.4│ 15 │ 6.7│ 3.0│ 6.5│ 6.5│

30 30 30 24 13 13 28 12

│ │ │ │ │ │ │ │

14 33 7 11

7 6 5 12 48 48 12 79

│7.9 │7.8 │7.8 │7.1 │7.3 │7.7 │7.5 │7.4

│1.6 │1.9 │1.8 │1.3 │2.3 │2.6 │2.4 │2.3

│ │ │ │ │ │ │ │

129 187 181 169 211 267 308 274

│ │ │ │ │ │ │ │

29 29 30 22 43 44 49 51

│ │ │ │ │ │ │ │

4.3 6.0 7.3 7.1 7.3 6.1 7.9 8.5

│ │ │ │ │ │ │ │

19 18 9.0 10 45 51 41 36

│0.17 │0.24 │0.19 │0.18 │0.29 │0.20 │0.23 │0.22

│95 │ м. Делятин │96 │ - // │97 │ - // -

│11.05.10│ 12 │ 1 │ 3.6│ 30 │ 14 │8.0 │2.8 │ 280 │ 52 │ 8.2 │ 20 │0.16 │07.09.10│ 14 │ 1 │ 5.0│ 30 │ 10 │7.6 │2.6 │ 270 │ 59 │ 6.1 │ 10 │0.20 │16.11.10│ 7 │ 1 │ 6.4│ 30 │ 8 │7.7 │2.6 │ 287 │ 58 │ 8.5 │ 23 │0.17

│98 │ │99 │ │100│ │101│ │102│ │103│ │104│

│22.03.10│ │26.04.10│ │22.07.10│ │09.11.10│ │14.04.10│ │15.07.10│ │13.10.10│

Чечвинське - // - // - // Бурштинське - // - // -

5 5 24 10 15 30 14

│ │ │ │ │ │ │

1 1 1 1 1 1 1

│ │ │ │ │ │ │

13 │ 9.9│ 14 │ 6.0│ 5.4│ 16 │ 11 │

11 28 13 24 18 14 14

│ │ │ │ │ │ │

37 7 20 11 14 47 18

│7.0 │7.6 │6.4 │7.6 │7.3 │8.3 │7.9

│1.0 │1.3 │1.7 │1.6 │4.2 │3.8 │4.2

│ │ │ │ │ │ │

109 117 186 192 583 426 463

│ │ │ │ │ │ │

14 19 27 30 93 49 90

│ 4.8 │ 4.6 │ 1.8 │ 6.1 │25.0 │22.0 │18.0

│ │ │ │ │ │ │

11 24 46 18 15 28 26

│0.77 │0.43 │0.34 │0.22 │0.12 │0.15 │0.24

р. Бистриця │0.033│ 3.6 │3.1 │ │0.063│ 7.6 │2.3 │ │0.066│ 4.9 │2.3 │ │0.30 │ 6.6 │3.1 │ р. Ворона │0.063│ 9.2 │1.8 │ │0.068│ 9.8 │1.7 │ │0.057│ 7.4 │1.6 │ │0.020│ 10 │2.1 │

32 16 9 26

│ │ │ │

30 31 39 53

│0.0 │0.0 │0.0 │0.0

│11.6 │11.3 │11.3 │11.5

│ │ │ │

2.6 2.1 2.6 2.8

│ │ │ │

14 10 16 19

│0.250│ │0.150│ │0.140│ │0.280│

│ │ │ │

0.0 0.0 0.0 0.0

│ │ │ │

0.0 0.0 0.0 0.0

│ │ │ │

122 104 104 152

│0.04 │0.04 │0.03 │0.04

│0.0 │0.0 │0.0 │0.0

│ │ │ │

│ │ │ │

│1.15 │1.08 │1.34 │0.98

│0.18 │0.14 │0.16 │0.16

│ │ │ │

25 25 21 25

│ │ │ │

40 49 37 29

│0.0 │0.0 │0.0 │0.0

│11.4 │ 7.8 │ 9.6 │ 11

│ │ │ │

2.7 2.1 1.8 1.0

│ │ │ │

13 15 15 12

│0.055│0.002│ │0.12 │ 0.0 │ │0.17 │ 0.0 │ │0.028│ 0.0 │

0.0 0.0 0.0 0.0

│ │ │ │

0.0 0.0 0.0 0.0

│ │ │ │

67 92 85 128

│0.02 │0.04 │0.0 │0.01

│0.0 │0.0 │0.0 │0.0

│ │ │ │

│ │ │ │

│ │ │ │

│ │ │ │

│ │ │ │

│0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0

│ 9.8 │ 10 │11.2 │11.0 │ 8.9 │ 9.3 │10.9 │ 8.6

│ │ │ │ │ │ │ │

1.0 1.4 1.6 2.5 2.3 2.1 2.2 2.3

│ │ │ │ │ │ │ │

5.6 6.0 6.4 14 17 10 13 19

│0.034│ │0.065│ │0.065│ │0.10 │ │0.05 │ │0.050│ │0.039│ │0.04 │

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

│ │ │ │ │ │ │ │

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

│ │ │ │ │ │ │ │

98 116 110 79 140 159 159 140

│0.003│0.0 │0.004│0.0 │0.002│0.0 │0.01 │0.0 │0.02 │0.0 │0.01 │0.0 │0.0 │0.0 │0.05 │0.0

│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│1.15 │1.22 │1.18 │ │1.12 │1.24 │1.07 │1.19

│0.15 │0.14 │ │ │0.15 │0.16 │ │0.16

│ │ │ │ │ │ │ │

│0.0 │ 9.9 │ 1.7 │ 8.0 │0.030│ 0.0 │ 0.0 │ 0.0 │ 171 │0.004│0.0 │ │0.0 │ 9.8 │ 1.5 │ 8.0 │0.11 │ 0.0 │ 0.0 │ 0.0 │ 159 │0.005│0.0 │ │0.0 │11.2 │ 1.9 │ 8.8 │0.091│ 0.0 │ 0.0 │ 0.0 │ 159 │0.004│0.0 │

│ │ │

│0.99 │0.17 │ │1.23 │0.15 │ │0.92 │ │

│0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0

│ │ │ │ │ │ │

│1.19 │1.16 │1.24 │1.22 │0.88 │1.36 │1.24

БАСЕЙН РІКИ ДУНАЙ р. Прут │0.13 │0.016│ 1.5 │1.8 │ 10 │ 33 │0.43 │0.026│ 1.6 │1.9 │ 5.0 │ 27 │0.38 │0.0 │ 1.6 │2.1 │ 5.0 │ 25 │0.38 │0.069│ 3.8 │2.2 │ 23 │ 25 │0.29 │0.04 │ 4.2 │2.5 │ 32 │ 52 │0.16 │0.028│ 3.8 │2.3 │ 39 │ 28 │0.18 │0.033│ 2.2 │2.6 │ 39 │ 35 │0.22 │0.032│ 5.1 │3.1 │ 39 │ 56 р. Любіжня │0.10 │0.010│ 1.1 │3.3 │ 18 │ 37 │0.42 │0.030│ 2.6 │3.4 │ 14 │ 37 │0.40 │0.015│ 2.6 │3.6 │ 18 │ 36 ВОДОСХОВИЩА │0.43 │0.064│ 3.4 │1.5 │ 9 │ 33 │0.33 │0.018│ 5.4 │1.3 │ 7.0 │ 36 │0.31 │0.050│ 3.2 │1.5 │ 7.1 │ 70 │0.26 │0.017│ 1.9 │2.0 │ 11 │ 40 │0.60 │0.030│ 5.2 │6.7 │ 18 │ 124 │0.94 │0.063│ 1.7 │5.1 │ 18 │ 93 │0.59 │0.071│ 1.2 │6.0 │ 18 │ 113

│11.8 │11.1 │ 8.8 │10.0 │ 7.6 │ 7.6 │10.8

│ │ │ │ │ │ │

1.9 2.1 2.2 1.9 3.3 2.8 2.7

│ │ │ │ │ │ │

14 15 12 11 21 16 15

│0.14 │ │0.044│ │0.130│ │0.023│ │0.070│ │0.064│ │0.064│

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

│ │ │ │ │ │ │

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

│ │ │ │ │ │ │

61 79 104 98 256 256 256

│0.0 │0.01 │0.01 │0.01 │0.05 │0.04 │0.03

│0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0 │0.0

│ │ │ │ │ │ │

│0.13 │0.15 │0.14 │ │0.15 │0.17 │

│ │ │ │ │ │ │

18


3. РАДІАЦІЙНИЙ СТАН Стан

радіаційного забруднення повітря здійснювався на основі даних

спостережень, наданих Івано-Франківським обласним центром з гідрометеорології (загалом на 5 пунктах спостережень: м. Івано-Франківськ, м. Долина, м. Коломия, м. Яремче, ст.. Пожежевська), а стан радіаційного забруднення поверхневих вод на основі даних спостережень наданих Івано-Франківським обласним виробничим управлінням по меліорації і водному господарству. Аналіз наданої інформації у розрізі області за звітний період показав, що перевищення контрольного рівня значень гама-фону атмосферного повітря не спостерігалось. Дослідження щодо радіоактивного забруднення поверхневих вод на території області проводилося на річках басейнів Дністер та Дунаю. Визначалися концентрація пКі/дм3

цезію Сs -137 та стронцію Sr – 90. Дані замірів не

перевищують допустимих концентрацій та суттєвих змін не відбулося.

19


4. СТАН ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА Спостереження за станом геологічного середовища здійснюється: відділом сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики НАН України. Аналіз стану геологічного середовища на території області здійснювався на основі наданих даних спостережень за коливаннями земної поверхні. Слід зауважити, що до сейсмічних подій відносяться усі випадки струсів земної поверхні, які не ідентифіковані як землетруси, а також власне землетруси. Протягом 2010 року проявів сейсмічних подій, в т.ч. землетрусів не було.

20


Відповідальний за випуск інформаційно-аналітичного бюлетня М.Клюйко - завідувач сектору економіки природоохоронної діяльності, екологічного моніторингу, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області тел./факс 8(0342775184)

21

Analit_dov_2010_IvFr  

http://dovkillia.in.ua/pdf/regreports/Analit_dov_2010_IvFr.pdf