Page 1

architectural portfolio 2012 Dovile Puraite


CV

Dovile Puraite

21.08.1986_dovile.puraite@yahoo.com_ Trojborgvej 22, 2th, Aarhus 8200, Denmark_+4552765508 education 2009-2011 Aalborg Denmark

Master in Architectural Design (Engineering with specialization in Architecture) Aalborg University www.studieweb.aod.aau.dk/

2005-2009 Kaunas Lithuania

Bachelor in Architecture Kaunas University of Technology www.ktu.lt/

work experience 2012 March - Now Aarhus/DK 2012 February Horsens/DK 2012 January Skanderborg/DK

LOOP architects/ www.looparchitects.dk architect sustainable design and renovation projects, prequalifications VIA University College /www.viauc.dk/ teaching assistant lecturing and consulting constructive architects Frost Larsen architects /www.frostlarsen.dk/ architectural intern graphical work for presentations

2010 Aug/Dec Aarhus/DK

Schmidt Hammer Lassen architects/ www.shl.dk architectural intern technical drawings, conceptual modeling, graphical visualization for presentations

2008-2009 Aug/Jan Kaunas/LT

UAB Alumex /www.alumex.lt/ project manager technical drawings, calculations, communication with clients

skills digital tools

linguistic knowledge general personal

AutoCAD, Revit, SketchUp, Virtual Environment, Adobe Illustrator, InDesign, Photoshop, Microsoft Office, Ecotect, STAAD.Pro, Rhinoceros Lithuanian (native), English (advanced), Danish (intermediate), Russian (basic) physical & digital model making, conceptual & graphic design, technical drawing open-minded, ambitious, self motivated and initiative; easy communicating and participating in team work as well as working individually; strong passion for contemporary design , art and sustainable architecture; easily learning new softwares


gables are covered with zinc (c2c product). on the south facade it is possible to use it for producing hot water/ heating.

villa from the 70´s TABLE

16

VISuALISErING AF KIG MOd ``dET GrøNNE HuS``

1

Next STEP Village

IDE FORLSAG

NEXT STEP VILLAGE

Facades (east and vest)and roof are wrapped with green walls. it increases the insulation value, the biodiversity and collect rain water.

3

, private Client Office/ residential HOUSING projects

DATO: 25.01.2012

Master thesis - The GRADEN school

Urban Mediaspace

5

6

s u sta i n a B l e transForMation oF villa FroM 70´s The House of the Danish Industry Foundation

ADMINISTRATIONS BYGNING, AARHUSVEJ 56, ODDER

Sustainable TRANSFOTMATION of Villa

of content

2

Clay floor makes better indoor Stacked climate and works as a humidity regulator in the house.

8

new design with cut through the house. integration of glass facades and skylights - to support natural ventilation Love with Nature - passiveIn heating.

4

7

Villas+

Uniting Cities

The Institute for Architecture & Design

9 10


rbejdet med en generation 1, der er gennembearbejdet nergiløsnings- og bæredygtighedsmæssigt, der p.t. både er ønsomt og benytter sig af kendte, afprøvede løsninger. Samtiig er der vist visioner for generation 2 og 3, hvor der foreslås mere fremadrettende løsninger - der om nogle år kan være åde mere effektive og økonomisk rentable for klyngen.

1

ørste geNeratioNsklyNge aNNo 2013

• Er fuldt forsynet med vedvarende energi. • Der arbejdes med indikatorer, som giver mulighed for, at fordele forbruget af strøm over døgnet samt at optimere brugeradfærd. • Der er fokus på et godt indeklima og materialer og bygningerne er tænkt ud fra et Cradle to Cradle mindsæt. • Der arbejdes med grønne facader og tage, og regnvand genanvendes. • Der bygges et fælles serviceområde , herunder fx café, indkøb, væksthus , elbiler som deleordning m.m.

• Vindturbiner opstilles til produktion af strøm, og geotermisk køl etableres. tredje geNeNeratioNsklyNge aNNo 2018 • Der fokuseres på produktion og lagring af energi fx gennem anvendelse af algeproduktion til biobrændsel. • Der arbejdes med fjernstyret elforbrug over døgnet hvor det er mest fordelagtigt, herunder integrering af nyudviklede apps og anden teknologi. • Større grad af diversitet i funktioner som produktion af madvarer og serviceydelser. • Monokrystallinske solceller udskiftes med effektive tyndfilmssolceller i sydvendte glasarealer. Visions for the Next Step Village are: • Spildevand renses og genanvendes til fx bilvask, havevantøjvaskhealthy o.a. • ding, creating and sustainable housing affordable for everyone koNceptets størrelse • creating an energy-producing cluster for mixed use • creating a new concpt for future homes with focus on • quality Grundstørrelse: 18.900 m2 and diversity • • Areal til boliger inkl. fælleshuse: m2 creating buildings that 6.390 positively contributes to solving • global 44 boligenheder climate challenges and incresing the value its lifecycle. • materials Foreslået 4 and forskellige boligtyper fra 80 - 226 m2 • creating buildings that are adapted for continuous technology changes - generation design

Next STEP Village

LOOP architects_2012

Concept scale • • • •

Plot Size: 18,900 m2 Land for housing incl. shared houses: 6,390 m2 44 residential units Proposed 4 different types of housing 80 to 226 m2

solceller smart grid

boliger grøNNe vægge

solvarme

grøNNe tage

Fælles elbiler

vaNdiNg grøNNe vægge/ væksthus

veNtilatioN elgrid

varmepumpe spildevaNd

hybrid veNtilatioN / iNdeklima varmepumpe biodiversitet

cradle to cradle materialer

vækst- og Fælleshus & Fælles Fryse/kølehus

regNvaNdsopsamliNg jordvarme / varmepumper


16

VISuALISErING AF KIG MOd ``dET GrøNNE HuS``

angsncept, ledes asninyngen også for tur.

timalt litet og sk set dformor, brug af iversitet

ser, mposiat de aksiorientenamisk g dets

Der tages udgangspunkt i Cradle to Cradle-principperne og et ønske om at skabe et generationsdesign for klyngen, der sikrer integration af fremtidens løsninger, både materialemæssigt og ener-giløsningsmæssigt. Udviklingen går hurtigt, og mulighederne og løsningerne er mange, og derfor er der i konceptet arbejdet med en generation 1, der er gennembearbejdet energiløsnings- og bæredygtighedsmæssigt, der p.t. både er lønsomt og benytter sig af kendte, afprøvede løsninger. Samtidig er der vist visioner for generation 2 og 3, hvor der foreslås mere fremadrettende løsninger - der om nogle år kan være både mere effektive og økonomisk rentable for klyngen. Første geNeratioNsklyNge aNNo 2013 • Er fuldt forsynet med vedvarende energi. • Der arbejdes med indikatorer, som giver mulighed for, at fordele forbruget af strøm over døgnet samt at optimere brugeradfærd. • Der er fokus på et godt indeklima og materialer og bygningerne er tænkt ud fra et Cradle to Cradle mindsæt. • Der arbejdes med grønne facader og tage, og regnvand genanvendes. • Der bygges et fælles serviceområde , herunder fx café, indkøb, væksthus , elbiler som deleordning m.m.

aNdeN geNeratioNsklyNge aNNo 2016 • • • •

Fokus på bedre udnyttelse af “waste” . Leasing af teknisk udstyr integreres som koncept. Der laves genanvendelsesstrategi for materialer . Vindturbiner opstilles til produktion af strøm, og geotermisk køl etableres.

tredje geNeNeratioNsklyNge aNNo 2018 • Der fokuseres på produktion og lagring af energi fx gennem anvendelse af algeproduktion til biobrændsel. • Der arbejdes med fjernstyret elforbrug over døgnet hvor det er mest fordelagtigt, herunder integrering af nyudviklede apps og anden teknologi. • Større grad af diversitet i funktioner som produktion af madvarer og serviceydelser. • Monokrystallinske solceller udskiftes med effektive tyndfilmssolceller i sydvendte glasarealer. • Spildevand renses og genanvendes til fx bilvask, havevanding, tøjvask o.a. koNceptets størrelse • • • •

Grundstørrelse: 18.900 m2 Areal til boliger inkl. fælleshuse: 6.390 m2 44 boligenheder Foreslået 4 forskellige boligtyper fra 80 - 226 m2

NEXT STEP VILLAGE


sustainable transformation of villa 2 Sustainable TRANSFOTMATION of Villa alBert nauers vej, HøjBjerg

LOOP architects_2012

C2C /

recyclable & reusable

proCess

gables are covered with zinc (c2c product). on the south facade it is possible to use it for producing hot water/ heating. villa from the 70´s

s u sta i n a B l e transForMation oF villa FroM 70´s

Facades (east and vest)and roof are wrapped with green walls. it increases the insulation value, the biodiversity and collect rain water.

existing villa FroM 1978 in aarHus, private Client

Clay floor makes better indoor climate and works as a humidity regulator in the house.

new design with cut through the house. integration of glass facades and skylights - to support natural ventilation - passive heating.


10Year C2C goals anD value proposition

an Bal on ati til ven

Fun

Ctio n

s

r at

He

pv p a

e ov eC

nel

s

sMart House teCHnologies

CeD

the overall concept and approach to the project are guided by a C2C mindset where added value and innovation is in focus. the aim is to transform a villa from the 70's to architecturally updated and interesting home that provides family the best conditions, both in terms of daylight, indoor climate, materials, biodiversity and experience. value proposition and 10 year goals is an importent part of realizing a project like this.

10 Years

ClaY Flooring

Cellu

FaC aDe en

use oF reneWaBle energies / passive strategies - 50% -> 80% reDuCtion air & DaYligHt QualitY Design For DesasseMBlY

gre

Fu

nC tio ns

s

lose i

nsul

ea ti n so l

ar H

v e Co

siD out

energY eFFiCienCY / eMBoDieD energY

ation

g

rY

ng eri

revitaliZation

transForMation

exaMple oF otHer solution WitH textile “eartHtex FaBriC�

exaMple oF Corteen steel FaCaDe


3

Office/ residential HOUSING projects

Frost LARSEN architects_2012

IDE FORLSAG IDE FORLSAG

ADMINISTRATIONS BYGNING, AARHUSVEJ 56, ODDER

Matr. Nr. 1 FU Odder By, Odder Grundareal: 2991 m2 Lokalplan nr. 1039 Område til erhvervsformål Max højde: 8,5 m Max. 2 etager Max. Bebyggelse på grund 897 m2 Max. 5982 m3 Max. Etageareal ca. 1574 m2

KONT OR 19,6 m2

ADMINISTRATIONS BYGNING, AARHUSVEJ 56, ODDER

KONT OR 18,8 m2

KONT OR 13,4 m2

FORR ET 22,2 m2 NINGSFØ RE

R ANRE TTEKØKK EN 17,8 m2

MØDE 10,6 m2

KANT INE 54,4 m2

NÆRA 10,8 m2RKIV

N

TERR

ASSE

USV E

J

UDVID

ELSE

AAR H

HALL

FORP

S MU

FÆLLESKONTOR 52,3 m2

LADS TOILET 5,0 m2

5. GÆ

KONTOR 13,7 m2

TOILET 5,0 m2

STE P . KONTOR 10,6 m2

6,7 m2

KONTOR 10,8 m2

UDVID

ELSE

MØDE 10,6 m2

INDK

MØDE 21,3 m2

ØRSE

L PERS

ONALE

DATO: 25.01.2012

STUEPLAN 540 m2 DATO: 25.01.2012

INDGA

NG

S MU

LIGHE

D

16 P.

LIGHE

D


SITUATIONSPLAN

53

.00

10 ALMENE BOLIGER I TOTALENTREPRISEKONKURRENCE

Boligselskabet VIBORG, Asmild Kær, Afd. 39

N

DK: 52.13m .75

Asm

52

ild E

ng

52.50

53

.00

10 ALMENE BOLIGER I TOTALENTREPRISEKONKURRENCE

Indkørsel

5

.2

51.75

52

.00

52

*

*

*

*

DK: 50.79m

52.75

transformerstation 51 .5 0

0 .5 52 *

Skur *

*

51.2

HCP 51.00

*

5

17 p-pladser, hvoraf 8 p-pladser etableres i 2. etape.

Cykler

50

.7

5

67 7

52

.2

50 .50

5

4cn

52.25

10

cyk els ti

DK: 51.98m

69

Cykler Skur *

*

52.00

5

7

26h

14 p-pladser, hvoraf 8 p-pladser etableres i 2. etape. 0

.0

52

HCP 51.75

4co 51

.75

51.50

ell

in

åd

ie

he

gn

-

KM

S

8

71

sk

tr

4cp

73

51.25

Legeplads / Fællesareal

14 ALMENE BOLIGER - AAHOLMSGADE 6, ODDER 75

AAB ODDER

Dato: 30.01.2012

51.

00

Ind

14 ALMENE BOLIGER - AAHOLMSGADE 6, ODDER

kørs

AAB ODDER el

4cq

N

Dato: 30.01.2012 Bolig 1

Aaholmsgade

21 P-pladser

Bolig 2

Altangang

Trappe Bolig 3

Elev.

Bolig 5

Bolig 6

Bolig 7 Fælles grønning

Bolig 4

Affald

Bebyggelsen set fra friarealet

Stueplan (ikke målfast)

Leg


4

The GARDEN School

in the dense city of Aarhus

Aalborg University_master thesis_spring 2011

This project deals with a task of designing a new public school in the district of Frederiksbjerg in Aarhus. The new school will replace the current school of N.J Fjordsgade which no longer fits the growing number of pupils and changing educational needs. The vision of this project is to design a new and modern school, which facilitates futureoriented educational principles. The pedagogical focus areas are learning flexibility, well-being and age differentation, which will be reflected into the architecture of the school and its surroundings. A healthy indoor climate promotes the performance of schoolwork by children and must also be integrated into the building design. The future school should encourage healthy lifestyle and conscious approach to the nature and city surroundings. The goal is to create synergy between pedagogical, architectonical and technical strategies.

Tools have been used: Revit, Rhino, Virtual Environment, BE10, Adobe Suite


Primary level

A

Division of the functions

Middle level

B

Final level

C

Main building

The entrances to the school: public and private (school members only)

ade nna G Skt. A

“Hearts� of the school - for all the school members and for different districts.

Play Garden Learning Garden

3 different gardens dedicated for different age groups of pupils and different levels of privacy.

Urban Garden

School + city

Giving to the city: public functions such as canteen etc., can be used by the residents of the area.

vs Blvd.

Ingersle

master plan


Classrooms C - private Classrooms B - private

Classrooms A - private Fittness - public Sports hall - public

Playing garden

B A

Urban garden

Learning garden

C

Sk t.

An na

Ga d

e

Public

Classrooms A - private Subject rooms (arts) - public Subject rooms (science) - private Auditorium - public

Administration - semi private Library - public Canteen - public

In

ge

rs

Distinguishing element of the masterplan is the three gardens, each of which relates to different groups of children and create different levels of privacy.

le

vs

Bl

vd

.

The urban garden, placed in front of the Ingerslevs Boulevard is the place for oldest children. Skatepark, BMX track and other movementencouraging activities are placed there. The learning garden is placed in be-

tween the volumes. This is a place for school members to relax, play and study. A direct access from the subject rooms allows using plants, water and soil from the garden in everyday classes.

The playing garden is placed in connection with the existing Skolemarken. This is the place for the youngest pupils of the school. It consists of various playgrounds and can as well be used by residents of the area.


natural stacked ventilation outlet

outlet

classroom inlet

common area inlet

mechanical displacement ventilation

The architectonical expression states firmly that the new design is a place for children. Playful facades, softly curved walls as well as a variety of outdoor activities and greenery make the new school a children friendly area that appeals to a synergy of play, learning and movement. The city and school relationship is further expanded by creating a

possibility to use some of the functions, such as the skatepark, canteen/cafe, library and sports center, can be used by the residents and guests of Frederiksbjerg. The very important point in the design was avoiding unused and undefined spaces. Almost every square meter of the school can be used for relaxing, socializing or studying. The classrooms “expand�

into the shared areas and the rest of the school when needed. Based on good daylight conditions, comfortable temperatures and efficient ventilation strategies a healthy indoor climate is integrated into the design to ensure effective learning conditions for the children.

indoor climate [VE]

- comfortable thermal environment and good indoor air quality - category A requirements of overtemperature, CO2 pollution and air humidity

ventilation strategy

- mechanical [displacement] ventilation in winter - heat recovery with 85% of efficiency - natural [stacked] ventilation in warm period and night cooling

lighting comfort [VE]

- good daylight in workareas - classrooms and shared areas - plenty of daylight from skylights and glazing between rooms - effective shading will reduce risks of blinding

energy consumption [BE10]

- optimization of the envelope - the building meets the energy frame of the BR10

technical approach


49.00

49.00

18 .1 0

18 .1 0

1

2

2

2

2

7

26.60

24.30

28.30

28.30

24.30

33

24.00

42.00

32.00

26.60

56 13.60

.20

22.00

22.00

24.00

33

4

2

0

.0

41

13.60

14

7.00

12 8

10 9 10 11 11 11 11 11

20,0

36.50

0

.0

2

2

32.00

0

30

40.3

41

2

8.

11

0

2 36.50

0

0 7.3

16 18 17 17

7 9 10 1112 15 13

40.3

.5

8 30

19

8

57

2

8.

16 17 17

11

0 7.3

20

11 11 11 12 9

5

0

42.50

42.50

6

17

10,0

.5

7.00

4

57

4 2

38.50

1 2 3

18 17 17 19 20 17

0

38.50

0

3

2

.5

.5

42.00

38

38

.20

ground level

1 level

ground floor level 1 fitness 2 men’ changing room 3 women’ changing room 4 theater 5 teachers’ room 6 music 7 art 8 tech room / WC 9 cleaning 10 storage 11 tech room 12 changing room 13 kitchen 14 canteen 15 reception 16 storage for projects 17 classroom

130 35 40 105 93 90 90 43 27 8 10 8 45 360 45 60

18 teachers’ room 19 tech room / WC 20 shared area 1 level floor 1 terrace 2 classroom 3 shared area 4 WC 5 tech room 6 office 7 library 8 shared area 9 tech room / WC 10 storage for projects 11 classroom 12 terrace

60 39

80 38 10 17 385 39 45 60

south facade main fasade 20,0

20,0 20.000 18.500 15.000

10,0

10,0

13.500 10.500 8.500 5.000

7.500 6.000

3.500 0.000 -1.500

east facade

south (main) facade

-5.000

0.000 -1.500

section A-A -6.000

east facade

h facade fasade

20,0

10,0

10.500 20,0

10.000

8.400 6.000 3.400 0.000

10,0

7.500 6.000 0.000 -1.500 -5.000

west facade

section C-C


5

Urban Mediaspace

public library in Aarhus

SHL_internship_autumn 2010

Multimedia house is to become the biggest Scandinavian public library and represents a whole new generation of modern hybrid libraries. The building is located at the mouth of Aarhus stream - one of the most prominent places in the city centre. It is a part of ambitious master plan for revitalizing the whole of the former industrial port area. Multimedia house connects both visually and practically the historic downtown with the waterfront. The new Mediaspace is not merely a building. It is a destination. It is a space to exchange knowledge, an environment where creativity flourishes. Openess is the essential tool for ataining UNITY, DEVELOPMENT and KNOWLEDGE. When came to this project I got involved into the detailing phase and have been working in a team of 10 people. My contribution to this project was mainly working on interior with Revit, making graphical presentation and physical models.


6

The House of the Danish Industry Foundation

A building for the Sino-Danish Centre for Education and Research SHL_internship_autumn 2010

The Danish university building is situated on a newly established university campus outside central Beijing where individual buildings create an open and green settlement of recreational areas between the buildings. This way, the Danish building can be given its own expression and disposition without interrupting the general idea of the master plan. The idea behind the design of the building is quite simple but creates an informal architecture full of expression and tension. - Simplicity in the expression and a dynamic concept with character. - Strong visual connection between functions internally in the building as well as in relation to the exterior. - Extensive use of daylight in a tense contrast between open and closed elements. - A design where the exterior reflects the interior, and the interior which is enhanced by the outside world. - Use of Nordic characteristics, such as daylight, functionality, synergy and poetry. My contribution to this project was working with functions and room program, making plans and sections for the presentation, making physical models.


parkering

varer/renovation

The Danish university building is planned according to a simple principle where the more public functions greet the visitor on the ground level. The functions turn progressively more private as you ascend. On the top floor, you will find only private apartments.

armeret græs

græs

On the ground floor there is an open passage that you pass from the arrival area down to the lake through the impressive day lit atrium containing the reception, exhibition and a canteen. It is not only a foyer but an active showroom for the university activities.

græs

On the following floors, the classrooms, study areas and offices for the researchers are distributed to achieve mutual synergy. Ophold

The apartments on the top floor have access to open roof garden and yards.

ophold

Forplads Indgang

Indgang

Ophold

ophold

adgang til lejligheder

cykelparkering

græs

ground level

section AA

interior


7

Stacked Villas+

zero energy housing

Aalborg University_group project_spring 2010

This project addresses the design of a sustainable housing complex in the outskirts of Aalborg’s dense city centre. Design challenges the field between suburban housing and the city block to create a new way of living. The design approach is very much holistic by considering the different aspects of sustainable architecture - such as social, technical, architectural and environmental. The new urban plan tries to revive the old existing area by integrating it into the city flow. Three islands with building groups create semi-private atmosphere and convey strong community sense. Buildings are located around the central parking entrance and make not just visual contact but also physical closeness by sharing spaces with neighbours.

Tools have been used: Revit, Rhino, AutoCAD, B-sim, PHPP, Ecotect, Adobe Suite


energy neutrality

- utilizing the climate / building compact - tight envelope - sloping the south wall for PV-cells

ventilation - natural ventilation in summer strategy - mechanical ventilation in winter - heat recovery with 90% of efficiency indoor climate [B-sim] Lighting Comfort [Ecotect]

- satisfying thermal environment and good indoor air quality - category B requirements of overtemperature, CO2 pollution and air humidity - effective shading will reduce risks of blinding - large glazing areas will provide plenty of daylight

technical approach

Stacking to reduce surface area

Pulling to add apartments and density

Pushing to optimize angel for solar cells

Cutting to reduce shadows on ground

Pushing the facade to make shelter from envelope

energy concept


25.7

east facade

21.6

20.1

west facade

26.2

21.6

20

20

19.5

19.5

16.8

16.8

16.3

16.3

15.1

13.6

13.6

14.8

13.1

13.1

12

10.4

10.4

11.7

9.9

9.9

8.8

7.2

7.2

8.5

6.7

6.7

5.6

4.0

4.0

0.0

0.0

5.3

master plan

1.6

section A-A Architecture and Design - Aalborg University 1

Stacked villas

drawing:

date:

27.05.2010

scale:

group:

8 Ark 8

project:

semester:

Section BB N

Master plan number:

1:500

section B-B

5 A

D

Section AA

A01

physical models


A Design of the apartments are based on the same general principles. The living areas are open and sufficiently illuminated from both east and west, while the smaller openings to the south/north improve the quality of the daylight. Kitchens and master bedrooms are facing the morning sun in the east, while living areas, rooms and studios are facing the evening sun in the west. Master bedrooms also have a direct connection to the morning balcony. The dinning room is placed in between kitchen and living room, creating an open division between the two, as well as acting as an anchor in the building that connects service rooms with social rooms - and being a place where the family gathers every day.

living/dining/kitchen 40 sq m

morning terrace 19 sq m

B

bedroom 10 sq m

bathroom 6.7 sq m

corridor 10 sq m

master bedroom 14 sq m morning terrace 15 sq m

interior - living room

B

bedroom 9 sq m

bedroom 10 sq m

bathroom 5.5

corridor 5 sq m

morning terrace 15 sq m

Living/dining/ kitchen 40 sq m

The horizontal windows ensure nice views from the different workheights of living room, dining area and kitchen.

master bedroom 13 sq m

morning terrace 11 sq m

second floor plan

A

interior - kitchen


8

The INSTITUTE for A&D

Aalborg University_individual project_autumn 2009

The building of Institute for Architecture & Design is situated in a very important site of the Aalborg city center. It is surrounded by significant objects such as Utzon centre, Nordkraft, Aalborghus castle and oncoming music house. Each part of the building applies to different functions yet connected by a central common space. The building combines open and closed spaces, has inner courtyard and open space on the roof for relaxing and having free time leisure. All parts of the building have access to the roof thus enabling circular motion inside.

Tools have been used: SketchUp, Revit, AutoCAD, Adobe Suite

shared space / courtyard canteen / exhibition hall

auditoriums

lecture rooms group rooms / workshops / labs / archives

inner courtyard

conceptual idea

offices / teaching staff / phD students


ground floor

first floor

second floor site plan

third floor


UNITING cities

living brige

Aalborg University_individual project_autumn 2009

9

This project focuses on designing a Living Bridge between Aalborg and Norresundby. The design is based on an urban scenario, where the two cities are transformed towards more dense cities. The bridge contains a hotel and different recreational and public facilities. The water-space is thereby utilized as a building site for the growing density of the cities and their complex and dynamic life. A key concept in the design was to create an integrated part of the city, a continuation of the urban fabric, so that the Limfjord would not be an immense obstacle anymore. It has also been an aesthetic vision to make a continuous form. A combination of sheltered pathways with multiple choices and possibility to engage in urban activities has been incorporated to ensure the bridge being a dynamic part of the cities.

Tools have been used: Revit, AutoCAD, STAAD Pro, Ecotect, Adobe Suite


Norresundby

N

botanical garden

Aalborg

master plan

reception lobby


FLOORPLAN A5

FLOORPLAN B5

FLOORPLAN D5

FLOORPLAN C5

FLOORPLAN E5

A 67600 21763

25805

27846

9967

25805

25805

55437

9967

25805

22133

12027

B

6000

15570

SAUNA

CHANGING ROOM SPA LOUNGE

24061

31532

21185

5993

61577

61493

12000

B

9200

9220

27758

24061

12000

5737

21663

21185

55437

SPA

FRESH AIR ROOM

5993

5716

CHANGING ROOM

A

FLOORPLAN B4

FLOORPLAN A4

50115

FLOORPLAN D4

61657

12112

19001

56387

12000

24828

FLOORPLAN E4

23219

24828

50111

56406

9967

23213

23219

9967

23219

18869

19470

11774

3733

3822

3720 3690

6033

16583 24021

19006

26688

19006

26688

DANCING/BALLET CLASSES

STUFF R.

25210

LIBRARY

33536

24021

STORAGE

MASSAGE ROOMS/SOLARIUM/STORAGE

STAFF ROOM

3705

4163

3860

3707

3704

5409

9200

16605

FUNKTION SUITE

5334

5358

3822

4163

19001

FLOORPLAN C4

FLOORPLAN A3

FLOORPLAN B3 50113

61838

13585

17416

FLOORPLAN D3

FLOORPLAN C3

1891

21800

17225

16830 11691

5137

23221

8000

3693

7339

8066

19225 7817

7219

17607 12001

6033

5844

19328 2027

19111

50115

15901

7206

21134

12222

18861

11826

13

17288

RESTAURANT

4026 ATRIUM

COFFEE SNACK BAR

SOCIAL ROOM

SHOP

SHOP

SHOP

SHOP

SHOP

ROOM ADMIN ISTRATION

SHOP

SHOP

OFFICE

COFFEE SNACK BAR

ENTRANCE/ RECEPTION

TABLE TENNIS CANTEEN

SHOP SHOP

SHOP

LEFT-LUGGAGE 4958

5018

4986

4988

KIOSK SHOP

FLOORPLAN A2

FLOORPLAN B2 47382 13869

FLOORPLAN D2

FLOORPLAN C2

15878

23450

FLOORPLAN E2

53819

60406 16785

20172

17916

53684

11878

23883

18057

47131

11879

23883

23569

23480

9452

DEPOSIT/STORAGE

SERVICE/MAINTENANCE

SERVICE/MAINTENANCE

section BB

TECHNICAL ROOM/ STORAGE

18977

TECHNICAL ROOM/STORAGE

SERVICE/MAINTENANCE

SERVICE/MAINTENANCE

SERVICE/MAINTENANCE

SERVICE/MAINTENANCE 9617

SERVICE/MAINTENANCE

DEPOSIT/STORAGE

29006

35235

6000

SERVICE/MAINTENANCE

TECHNICAL ROOM/ STORAGE

28932

SUPPLY

4978 5000

SERVICE/MAINTENANCE BICYCLE PATH

KITCHEN

section AA DISHWASHING

16580

TRAM LINE

5290

6000

TRAM LINE

DEPOSIT/STORAGE DEPOSIT/STORAGE

26541

STORAGE

5000

BICYCLE PATH

5290

5000

4977

4802

17635

16580

SQUASH CONFERENCE

29001

25230

STORAGE

ADMINISTRATION

SOCIAL ROOM

KITCHEN BAR

RECEPTION

STORAGE

35220

ATRIUM

16579

ADMINISTRATION

26580

CONFERENCE ROOM

TOILETS

19006

SECURITY

1500

18979

SECURITY

STORAGE

SECURITY/ STUFF ROOM

5026

COFFEE/SNACK BAR

2000 TECHNICAL ROOM

26577

5012

5011

4977

8070 2040

FLOORPLAN E3 56152

56153


The bridge becomes a Living bridge by integrating various functions as public, commercial and sports facilities, and combining different kind of commuters to create a concentrated, dynamic piece of the urban landscape. Functions and facilities are placed along the bridge into six bubbles. The main hotel with reception is placed in the second bubble from the north, underneath which a tram stop finds its place. The rest of the hotel is placed in three other bubbles, with one of them also housing shopping facilities on the deck level. Besides four bubbles for the hotel, one bubble is assigned to sports facilities. The last bubble with botanical park is located just before the bridge opening.

view from Norresundby side

For structural calculations and dimensioning the program STAAD.Pro was implemented to estimate displacements, stresses and eigen frequency in the construction. Acoustic analysis of the conference room was performed to ensure acceptable sound level. Materials for interior were chosen according to their acoustical characteristics.

facade

technical approach - structural diagrams


10

DWELING for Ornitologist

Aalborg University_individual project_winter 2010

Project location lies in Thy National Park, Hanstholm, Denmark. Building site was chosen on top of the hill next to the lighthouse and a small grove. It is found to be practical for two reasons - easy access for mounting nets in the grove and ringing birds, and good visibility for watching meadows down the hill where birds breed. Conceptual idea - simple volumes placed on the main axis. Each volume represents a different room and function. The main axis staircase stepping down the hill awards the occupant with different experiences and provides for easy acces to each room.

Tools have been used: Revit, AutoCAD, Adobe Suite


Rough concrete was chosen as the main material corresponding to surroundings - harsh wind, poor vegetation and bunkers as historical context. It is used both for exterior and interior due to its ability to reviel texture beauty when hit by the sun light.

concept sketches

the rooftop

staircase


N A'

A'

B

bedroom toilet facilities kitchen area social area working area storage

10,5 m2 2,8 m2 5,5 m2 4,5 m2 4,0 m2 1,5 m2

working / social room

B'

A

ground floor

A

-1 floor

Entrance to the building is embeded into the ramp from which one can enter the staircase. The bedroom is located on the top of the slope, so man could wake up with birds singing in the grove and Eastern sun. The next volume consists of toilet facilities, kitchen and dining area including small storage room for wood or working equipment. In the lowest part of the building, a cosy social room takes place with a fire place and working space. All windows in the building are placed according to the sun position and landscape views. For watching birds one can find a place on the rooftop, where amazing views overlook the area in all directions.

section B-B

section A-A


Dovile Puraite architectural portfolio  

Dovile Puraite architectural portfolio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you