Page 1

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

1.6.

2.6.

3.6.

4.6.

5.6.

6.6.

7.6.

8.6.

9.6.

10.6.

11.6.

12.6.

13.6.

14.6.

15.6.

16.6.

17.6.

18.6.

19.6.

20.6.

21.6.

22.6.

23.6.

24.6.

25.6.

26.6.

27.6.

28.6.

29.6.

30.6.

1.7.

Temp. Tagesmittel GUA

A [m³/s]

46

B [m ü.M.] 434

C [°C]

44

433

22

42

432

21

40

431

20

38

430

19

36

429

18

34

428

17

32

427

16

30

426

15

28

425

14

26

424

13

24

423

12

22

422

11

20

421

10

18

420

9

16

419

8

14

418

7

12

417

6

10

416

5

8

415

4

6

414

3

4

413

2

2

412

1

Bundesamt für Umwelt, Abteilung Hydrologie, CH-3003 Bern-Ittigen Office fédéral de l'environnement, Division Hydrologie, CH-3003 Berne-Ittigen Ufficio federale dell'ambiente, Divisione Idrologia, CH-3003 Berna-Ittigen

23

A

2210 Ocourt; Abfluss, Variante 0 ZRF (410 m)

B

2210 Ocourt; WasserstandNN, Variante 0 ZRF (410 m)

C

2210 Ocourt; Wassertemperatur, Variante 0 ZRF (410 m)

Monatsplot 1.6.2010 2210 Doubs - Ocourt Michèle Oberhänsli 23.03.2011 13:48

Dous Juni  

Abflusskurve