Page 1

Nr. 1-07, Årg. 12

Byggmaskiner

Allt om branschfesten Sid. 10

Marknadens höjdrivare

Kocurek om:

Sid. 40-41

”Storlekens betydelse?” Sid. 16-17

DeWalt:

Nytt system för håltagning Sid. 46

”Optimism i Nordamerika” Sid. 32-34

Mässpecial:

Bauma 2007 Sid. 36-40

Doosan-dag hos Maskinia

Husqvarna Construction Products

”Resan till Husqvarna

Sid. 44-45

Sid. 20-22

Ny sekundärkross från Furukawa sid. 46


Innehåll

NORDISKT KVARTALSMAGASIN FÖR VERKSAMMA INOM RIVNING, HÅLTAGNING OCH RECYCLING

Redaktionsadress Box 786 SE-191 27 Sollentuna Sverige Telefon +46 (0)8 585 700 48 Fax +46 (0)8 585 700 47

Nr 01 - 2007 • Årg.12

FASTA AVDELNINGAR Redaktionellt 4

Besöksadress Skillingevägen 14A E-post info@pdworld.com

Notiser 8

40 år med Atlas Copco Vem ska bygga våra hus, vägar och järnvägar i framtiden?

50

Europakonventionen kan inte åsidosättas genom kollektivavtal

Utges av SCOP AB ISSN nr ISSN 1403-3836 REDAKTION Ansvarig utgivare: Jan Hermansson Chefredaktör: Jan Hermansson jan.hermansson@pdworld.com

“Sveriges Byggindustrier bryter samarbete och börjar registrera medlemskap”

Ass. redaktör: Anita do Rocio Hermansson anita.hermansson@pdworld.com

Vart tredje asbestbolag slarvar med säkerheten

Grafisk produktion: S.C.O.P. AB Övriga redaktörer Rivning/recycling: Niclas Johansson ANNONSER Kontakta Professionell Demolerings annonssäljare Johan Hedman på telefon 08-621 16 90 eller via e-post info@pdworld.com

Mässor 10

”Branschfesten”

12

Så här hittar du till Byggmaskiner och Scanbygg

Redaktionsråd Arne Holgersson Bertil Söderberg

”Var höll branschen hus?” “Så skapar vi flera jobb”

36

Nya diamantverktyg från Hagby 15

Blocket och Mascus inleder samarbete 18

Bauma 2007

16

Storlekens bestydelse

20

“Resan till Husqvarna”

Connex lanserar Moskus

32

Optimism i Nordamerika

44

Internationell Doosan-dag i Linköping med många nyheter

Reportage

Gunnar Sandberg Jan-Erik Daniels Johan Gran Kjell Larsson Kjell Steen Anders Carlsson Lars Eriksson Lars Holmquist Lars Rising Pauli Hietala

42

Elbjörns patenterade luftrenare nu mera användarvänlig

SPECIALREPORTAGE

Rolf Pettersson

Tomas Åberg Professionell Demolering distribueras till läsare i Sverige, Norge , Danmark och Finland. För beställning av tidning kontakta redaktionen eller vår annonschef. Prenumeration: Om du vill försäkra dig om att alltid få ditt exemplar kostar en helårsprenumeration 385 kr. Prenumerationsavgiften sätter du in på bankgiro 54359443 eller postgiro 636 76 69-6, SCOP AB. Magasinet Professionell Demolering framställs kvartalsvis av SCOP AB, Box 786, SE-191 27 Sollentuna. Copyright 2007 innehas av SCOP AB. Uppgifterna i denna tidning lämnas med reservation för ändringar som skett under och efter detta nummers produktion. Utgivaren ikläder sig icke någon ersättningsskyldighet för i tidningen möjligen förekommande uteslutningar, ofullständighet eller oriktighet. Eftertryck helt eller delvis, utan utgivarens godkännande förbjudes. För insänt ej beställt material ansvaras ej. Vi uppmanar dock läsarna att sända in textförslag och bilder till tidningen. Att det som insänds ej är originalhandlingar är insändarens ansvar. Om insänt material skall återsändas skall sändaren noga ange detta. Foto omslag: Hyundai rivningsutrustad grävare

24 6

Rivningsmaskiner

Ny armatur för tillfällig belysning från Malmbergs

NYHETER

Nytt skruvsystem från Hilti

Den starkaste sågen i sin klass PullmanErmator får avtal med Nordens största uthyrningskedja!

PrimeTech kapar kostnaderna 46

DeWalt lanserar ett nytt sortiment av diamantborr maskiner

Ny mobil kross från Haahjem HTC presenterar fler innovationer än någonsin

Ny sekundärkross från Furukawa Ny Flexovit-katalog

Det intelligenta snabbfästessystemet från OilQuick

14

Nordfarm inviger nya lokaler Abelco börjar med hjulgrävare

Robert Lindström Sven-Gunnar Torell

Nyhet som kapar och bryter Swecon har levererat sin första EC700B – Volvos nya 70-tons grävare

Gunnar Cederqvist Jan Ohlsson

Atlas Copco förvärvar Dynapac

48

DeWalt lanserar bilningshammare 1-2006 1-2007 • Professionell Demolering

3


”Byggbranschåret 2007 går på alla cylindrar” Nästan oavsett vilken bransch- eller affärstidning man läser idag så handlar det väldigt mycket om den rådande konjunkturen. Nu hörs inte gnället så mycket utan det pratas främst om vilka möjligheter som skapas och hur länge som konjunkturen kommer att hålla i sig. Att sia om hur länge högkonjunkturen fortsätter är svårt. Förra året pratades det om att vändningen kommer under 2008. Men nu låter det annorlunda från många experthåll. Det mest extrema som jag hört är att högkonjunkturen kan pågå i upp till fem år ytterligare. Det vore väl kanon, eller hur? Men det finns många olika sätt att hantera en högkonjunktur samtidigt som att den även föder en del problem. En hög konjunktur stärker både de ekonomiska resurserna och handlingskraften i samhället. I ett sådant läge borde det finnas mer energi och vilja, framförallt bland våra politiker, att skapa ytterligare förbättringar i samhället och se över funktioner som inte riktigt fungerar. Jag tänker nu lite i de banor som Niclas

Johansson beskriver i sin kollumn här nedan. Nu är tillfället då vi kan förenkla de administrativa rutinerna. Vi måste korta handläggningstider, ge företag verktyg så att de kan agera nu medan det finns ett ekonomiskt klimat som tillåter det. Om våra företagare, och då tänker jag främst på de som är relaterade till byggindustrin, slipper sitta och vänta på onödigt utdragna beslut som ofta fastnat inom någon avdelning på kommunal-, landstings- eller statlig nivå så kan det både skapa nya arbetstillfällen och tjäna in mera pengar till stadskassan. I det positiva klimat som en högkonjunktur för med sig tror jag att det är lättare att skapa nya förutsättningar än i en lågkonjunktur. Lyckas vi med detta kanske vi också kan undvika att den kommande lågkojunnkturen inte blir lika kraftig. Det jag beskriver kan dessutom medverka till att företagare vågar att nyanställa och dessutom satsa på att utbilda nyanställda eller vidareutbilda sina befintliga anställda. Byggindustrin skriker efter kompetent personal

idag. Kan den inte tillgodoses utgör det en allvarlig broms för tillväxten. I ett sådant läge är det inte så märkligt att byggföretag med helt andra förutsättningar slår sig in på den svenska marknaden. I detta nummer av PD presenterar vi många produktnyheter som kommer att visas på stora mässor under våren. Det säljs i och för sig som aldrig förr men om branschen hade det tusental snickare de saknar skulle försäljningssifforna öka ytterligare. Jan Hermansson, redaktör jan.hermansson@pdworld.com

“Så skapar vi flera jobb” Här kommer mina tips i form av 11 punkter om hur man skulle kunna skapa flera tusen riktiga jobb samt få kraftigt förbättrad ekonomi och infrastruktur i hela Sverige.

1. Lägg ner hela systemet med tröga byggnadsnämnder och plankontor. 2. Tillsätt en ny myndighet som servar och är en part i byggandet med en stab av bl.a utbildade bygginspektorer och infrastrukturexperter. 3. Stadsbyggnadskontoret borde få i uppgift att anställa

Foto: Sauman Ng, Roxx Fotografer.

(finansieras med hundratals politikerlöner som kan sparas enligt punkt 1). 10. Antingen slår vi vakt om vårt kollektivavtal, eller så skrotar vi det helt. Det är inte hållbart i längden att utländska företag ska kunna komma till Sverige och

fråga ska säga nej till allt och alla.

konkurrera på helt olika villkor. Ska vi inte ha ett kollektivavtal bör efterfrågan och tillgången styra helt

månader. Ett företag där man måste prestera något

på den Svenska byggmarknaden. Personligen så tror

för att få debet och kredit att gå ihop skulle troligen

jag att både löner och förmåner för hantverkare blir

klara detta på halva tiden. Det behövs inte 10-11 år

bättre med det sistnämnda, men för företagen är

med politiska motsägningar och bråk för att be

det nog enklare som det är. Skönt att slippa löne-

stämma vilken typ av rondell man ska bygga etc.

förhandla hela dagarna...

5. Ompröva alla detaljplaner var tionde år (om det finns intressen från markägare mfl.) 6. Upprätta ett estetiskt råd som utan politisk färgning är med och skapa estetiska miljöer i samarbete med byggherrar och övriga samhällsintressen. 7. Upprätta en samordnande instans mellan Miljö myndigheten och Stadsbyggnadskontoret med krav om snabba beslut och tydliga regler som ligger till grund för allt byggande. 8. Lägg ner a-kassan helt för arbetslösa inom bygg och anläggning. Det finns ingen arbetslöshet där. Allt är bluff. Professionell Demolering • 1-2007

behöver för att få bort den svarta marknaden

kompetent personal utan krav på att personalen i 4. Tidsbegränsar exploateringsärenden till max 2

4

9. Ge Ekobrottsmyndigheten alla resurser dom

11. Ge även arbetsmiljöverket mera riktade resurser för systematiska arbetsplatsbesök, vi behöver en granskande enhet på våra byggen. Säkerheten får aldrig bli värderad i pengar.

Jag försökte bilda mig en uppfattning om hur många arbetstillfällen detta skulle skapa samt hur många positiva synergieffekter det skulle ge våra kommuner runt om i landet. Tja, nästan omöjligt att räkna ut när man inte är doktor i ekonomi men det vore ju trevligt om vår nya regering tog sig en titt på dessa myndigheter och förlegade system.

Niclas Johansson, entreprenör och medlem i Riv- & Saneringsentreprenörerna


Ny golvsågar från HCP

Den starkaste sågen i sin klass Den nya servicesågen Husqvarna FS 4800 D är kraftfull, effektiv och smidig. Den vinkelräta växellådan överför hela 42 av motorns 48 hästkrafter till klingaxeln. Sågen, som finns i två versioner med främre respektive bakre pivot, är extremt lättmanövrerad. — Användarna säger att det den bästa såg vi någonsin gjort när det gäller kapacitet, storlek och motorstyrka, säger Michael Leroy, produktchef på Husqvarna Construction Products. Det patenterade drivsystemet överför upp till 38 procent mer kraft från motorn till klingaxeln än konkurrenternas motsvarande modeller. Det gör sågen effektiv och ger en hög kapningshastighet. — FS 4800 D är den mest kompakta av våra stora golvsågar och mycket lättmanövrerad, både att flytta och vända, säger Michael Leroy. Husqvarna FS 4800 D finns i två varianter med antingen främre eller bakre pivot. Den med främre pivot har ett elektriskt drivsystem som justeras med en enkel knapptryckning. På

främre eller bakre pivot. Båda modellerna har justerbara handtag som gör dem behagliga att använda även under långa arbetspass. — IntelliSeal är ett stort framsteg. På många maskiner måste man smörja lagren varje dag eller varje vecka, vilket ofta glöms ofta bort. Maskinen stannar och man förlorar tid. Med IntelliSeal-systemet garanterar vi att maskinen kan köras 500 timmar utan underhåll av klingaxeln, säger Leroy. Som alla övriga stora sågar är FS 4800 D utrustad med en djupindikator med vilken djupet kan ställas in med hjälp av en automatisk stoppfunktion. Det gör det enkelt att justera kapdjupet. I början av året introduceras även FS 4800 D med en trestegad växellåda. Med den kan man byta till sågblad i olika storlekar utan att behöva yta andra delar såsom remskivor. Tekniska fakta Husqvarna FS 4800 D • • • • • • •

48 hk Yanmar fyrcylindrig dieselmotor Patenterat drivsystem ger mer effekt till klingaxeln (42 hk) Klingaxel med IntelliSeal Ergonomiskt, justerbart handtag Vänster- och högersågning Klingkoppling med Europastandard (CE) Trestegad växellåda som tillval

www.husqvarnacp.com

PullmanErmator får avtal med Nordens största uthyrningskedja!

modellen med bakre pivot har tyngdpunkten flyttats bakåt och när handtagen trycks ner är det enkelt att byta riktning på maskinen. Båda modellerna har justerbara handtag som gör dem behagliga att använda även under långa arbetspass. Den slutna klingaxeln är utrustad med det nya patenterade IntelliSeal-systemet som finns på alla större golvsågar från Husqvarna Construction Products. Husqvarna FS 4800 D finns i två varianter med antingen

I hård konkurrens med andra leverantörer har PullmanErmator fått ett viktigt kontrakt med Ramirent, som är Nordens största kedja för uthyrning av bygg- och anläggningsutrustningar. — Vi har förut jobbat med både Pullman och Ermator. När de nu har gått ihop, har de ett komplett sortiment och blir därmed en ännu mer intressant leverantör för oss, säger Mikael Kämpe som är inköpschef på Ramirents huvudkontor i Helsingfors. — Pullman Ermator har varit aggressiva i sin marknadsföring och det har gjort intryck på oss. Vi vill ju jobba med starka varumärken även mot våra kunder. Hög kvalitet och leveranssäkerhet är självklarheter för oss och även där uppfyller Pull-manErmator våra höga krav. Vi är oerhört glada att vi kunnat behålla och utveckla samarbetet med Ramirent, efter vår sammanslagning, säger Fredrik Åkermark som är försäljningschef på PullmanErmator. — Att leverera till dem är ju en fjäder i hatten för hela företaget, säger Fredrik.

www.pullman-ermator.se

6

Professionell Demolering • 1-2007

Det intelligenta snabbfästessystemet från OilQuick ”Med OilQuick kan du byta hydrauliska redskap direkt från förarhytten på mindre än 10 sekunder”. Det hävdar svenska tillverkaren QilQuick. OilQuick är ett komplett program av helautomatiska snabbfästessystem för grävmaskiner, hjullastare, materialhanteringsmaskiner och kranar som möjliggör sekundsnabba redskapsväxlingar direkt från förarhytten av hydrauliska redskap. Hydrauliska redskap som hammare, ståloch betongsaxar, sorteringsgripar, sorteringsskopor, vibratorplattor, tiltrotatorer m m kopplas nu på under 10 sekunder. OilQuick är en optimal lösningen vid arbete med hydrauliska redskap.

Storsatsar med Genesis För fjärde gången deltar OilQuick AB i den in-

ternationella byggmaskinmässan BAUMA i München, som går av stapeln mellan 23 - 29 april 2007. OilQuick AB gör här sin största marknadssatsning någonsin och visar tillsammans med sin tyska samarbetspartner Genesis Europe GmbH upp hela sitt sortiment av automatiska snabbfästessystem för grävmaskiner, hjullastare och materialhanteringsmaskiner. På en montersträcka av hela 52 m kommer man att demonstrera 6-7 olika system. Som grädde på moset kommer även ett s.k. bomsnabbfäste med ”long-front-aggregat” med räckvidd upp till 32 meter också att demonstreras på en 50 tons Hitachi grävare. Alla svenska besökare hälsas välkomna att besöka OilQuicks i utomhusmonter F5/ 504/4.

www.oilquick.se

Ny mobil kross från Haahjem Haahjem levererar i dagarna en ny mobil kross med modellbeteckningen CTC 1511 S2MF. Modellen är den verkliga giganten inom Haahjems produktprogram. Maskinen bygger på samma plattform som föregångaren CTC 1208 S2MF, men är betydligt större i omfång. Som klassisk Haahjemprodukt har maskinen siktlösningar för produktion av flera färdigsiktade fraktioner. Enligt Haahjem är CTC 1511 S2MF en unik produkt som ger ett mycket bra kostnadsutnyttjande för industriella användare. Maskinen ersätter större stationära krossar och fungerar samti-

digt utmärkt för mobil krossning. Beteckningen CTC 1511 S2MF är förkortningen av CTC som står för Crawler Tracked Crusher. 1511 står för käftkrossen intagsöppning som är 1500 x 1100 mm. M står för vibrationsmatare, F för försikt/ by-pass och 2S står för dubbeldäckat siktgaller efter krossen. Maskinen delas upp vid transport i två huvudkolli. Krossen är konstruerad för att samtidig krossning av fraktionerna 0-16 mm, 020 mm, 20-150 mm och 150 mm. På detta sätt kan entreprenörerna krossa fraktionerna 20-300 mm till ett sekundärverk och 150-450 som exempelvis kanalsten klass III. Maskinen drivs av en kraftig inbyggd dieselgenerator som även kan kopplas till en extern strömkälla. Maskinen är modulbyggd och kan levereras i olika varianter beroende på användningsområde.

www.haahjem.no


40 år med Atlas Copco I fyra decennier har hon bl a sett till att svenska entreprenörer nåtts av budskapet om Atlas Copcos produkter. Margareta Stahre lämnade den första mars i år sitt arbete som marknadskommunikatör inom Atlas Copco CMT Sweden efter 40 år på olika A t l a s Copco-företag. — Jag började redan 1966 och jag har trivts mycket bra. Kanske beror detta på att det hela tiden sker förändringar inom stora företag. Det finns också stora möjligheter att prova på olika typer av arbetsuppgifter, säger Margareta. Under sina första 17 år på Atlas Copco arbetade hon på produktbolag och framförallt med industriverktyg inom Atlas Copco Tools. Därefter arbetade hon med marknadskommunikation för entreprenadoch gruvsektorn.

Förändring under 40 år? 40 år är en lång tid inom ett och samma bolag och då kan man ju undrar hur Atlas Copco förändrats med Margaretas ögon sett. — Den tydligaste förändringen är avbyråkratiseringen. Man kan säga att ”puckarna blivit kortare och kortare”. Vi arbetar närmare våra kunder idag. Jag tycker att attityden var mera sparsam förr. Idag är satsningen betydligt mera kraftfull, takten på produktutveckling och kraven är högre samt att marknadsföringen är tydligare och mera specificerad. Det sker betydligt flera uppköp idag än förr i tiden, säger Margareta. På produkt- och användarsidan har det ju hänt väldigt mycket också som påverkas av nya lagstiftningar som exempelvis krav på minskade vibrationer, lägre buller- och dammnivåer samt minskade utsläpp. Om man som tillverkare vill hålla sig i täten får man inte slöa till och det har vi aldrig gjort på Atlas Copco, tillägger hon.

”Med skräckblandad förtjusning” Under många år som marknadskommunikatör har Margareta besökt åtskilliga entreprenörer och deras arbetsplatser. Detta för att kunna samla material till pressreleaser, broschyrer, arbetsplatsreportage m m. Hon har därmed träffat många av företagets kunder. — Som marknadskommunikatör är det viktigt att vara där saker och ting händer och se hur våra produkter fungerar och hur de upplevs av våra kunder. Mina besök på t ex rivningsarbetsplatser ofta har varit upplevelser med skräckblandad förtjusning. Våra hydraulhammare blir både större och kraftfullare och det är imponerande att se hur de arbetar men också ibland lite chockartat när de ger sig på gamla fina byggnader och jämnar dom med marken, säger Margareta.

En mansdominerande värld? På frågan om entreprenad- och gruvindustrin är mansdominerad är svaret givet: — Absolut! Det är nog den mest mansdominerade bransch som finns. Men jag har aldrig haft något problem med det. Tvärtom så tycker jag att det inneburit raka besked, tydlig kommunikation och det passar mig utmärkt. Men nu efter 40 år med Atlas Copcos ”gubbar” och för den delen en hel del ”gummor” också är det mera tid för fritid som gäller för Margareta. — Jag är nöjd på arbetslivet och ser fram emot att ”passioneras”. Men visst kommer jag att sakna mitt jobb och framförallt mina arbetskamrater. Men kollegorna hoppas jag kunna hålla kontakt med även i fortsättningen. Som branschtidning kom vi i kontakt med Margareta redan i mitten av 1990-talet och den har varit regelbunden sedan dess. I linje med det hon själv uppskattar har Margareta alltid varit tydlig i sin kommunikation med raka besked och stor professionalism och stort kunnande i sitt arbete. Precis som det ankommer en duktig marknadskommunikatör. Det har alltid varit nöje att samarbeta med Margareta, en av Atlas Copcos bästa ambassadörer och vi önskar henne all lycka i sitt nya liv som ”passionär”, som hon kallar det själv.

Vem ska bygga våra hus, vägar och järnvägar i framtiden? Det börjar bli svårt att täcka det framtida rekryteringsbehovet av högskoleutbildade medarbetare inom bygg- och fastighetssektorn. Personalbrist hotar redan idag efter ökande pensionsavgångar. I monter 336 på studentmässan Nolia Utbildning & Framtid i Östersund den 23 februari informerar studenter, lärare och företag om utbildningsvägar och arbetsmarknad inom bygg- och fastighetssektorn. Organisationerna Sveriges Byggindustrier (BI), STD Svensk Teknik och Design, Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, Banverket och Lantmäteriet gör nu gemensam sak på ett antal studentmässor landet runt för att öka ungdomarnas intresse för bygg- och fastighetsrelaterade utbildningar. Bland utställarna finns också byggutbildningarna vid Sveriges högskolor och universitet. Nu har turen kommit till Noliamässan i Östersund. — Tillsammans når vi fler ungdomar. Vi vill visa hur många spännande uppdrag som väntar efter en bygg- eller fastighetsinriktad utbildning till tekniker, högskoleingenjör, civilingenjör och arkitekt. Vi inser också att vi måste bredda vår rekryteringsbas för att kunna fylla luckorna efter alla som går i pension. Därför är det viktigt att fler unga kvinnor och fler ungdomar med utländsk bakgrund hittar till våra utbildningar, säger Lars Tullstedt, ansvarig för kompetensförsörjning och högskolekontakter på Sveriges Byggindustrier. Utbildningsvägarna till yrken inom byggoch fastighetssektorn är många. Mässbesökarna – gymnasieelever, lärare, studieoch yrkesvägledare m.fl. – får här veta mer

om vilka möjligheter som finns. — Vi på Lantmäteriet har ett väldigt stort rekryteringsbehov de kommande åren. Lantmätare, GIS-ingenjörer, kart- och mätningsingenjörer är bara en del av de yrkeskategorier vi söker. Jag hoppas att den här satsningen tillsammans med byggbranschen medför att fler unga människor får upp ögonen för samhällsbyggnadssektorn. Vi vill förstås också sprida information om den nya inriktningen mot Lantmäteri på Luleå tekniska universitet, säger Lise-Lotte Sjöberg, ansvarig för skolkontakter på Lantmäteriet. För fastighetsbranschen är det första året man medverkar på studentmässor. Nyligen har Fastighetsbranschens utbildningsnämnd bildats, som bland annat ska motverka den svaga återväxt som branschen brottas med. — Vi vill öka kunskapen om vår bransch som hittills varit osynlig för ungdomar. Vi måste bli attraktiva för att kunna arbeta bort den kompetensbrist som råder inom fastighetsbranschen, säger Siw Wiblom, VD för Fastighetsbranschens utbildningsnämnd. — Det är nödvändigt att öka söktrycket ytterligare för att på det viset bidra till att genomströmning och kvalitet ökar på utbildningarna. Sedan är det upp till oss i de olika delarna av sektorn att profilera oss för de studerande. Möten med de studerande i olika former kommer att bli allt viktigare för våra medlemsföretag, fortsätter Lars Tullstedt. Den gemensamma montern - nr 336 bemannas av unga yrkesverksamma representanter från bygg- och fastighetssektorn samt av studenter och lärare från högskolor och universitet .

Jan Hermansson

Skribenter är något som Margareta fått tampas med under åren. Här är hon tillsammans med några av dem vid Atlas Copcos 125-årsjubileum.

Numera kan Professionell Demolering laddas ner digital som pdf-fil på:

www.pdworld.com 8

Professionell Demolering • 1-2007


Bransch Att byggbranschen går för fullt märks inte bara på allt byggande och bristen på arbetskraft. Det syns också på våra branschmässor. Byggmaskiner och Scanbygg har både fler utställare och större utställningsyta bokat för årets mässa i jämförelse med 2005. Nu hänger det bara på besökarna

N U ÄR DET DAGS IGEN för den svenska håltagningsbranschens givna mässa, Byggmaskiner. I vanlig ordning arrangeras den tillsammans med Scanbygg. Även om mässan i år har stark konkurrens från framförallt den tyska mässan Bauma i april uppvisar man ett helt godkänt startfält av utställare. Byggmaskiner uppvisar 120-talet utställare medan Scanbygg hamnar på knappt 70 utställare. De båda mässorna är rikstäckande men lockar trots detta främst besökare från mellan och söder Sverige samt även en del norrmän och danskar. Besökare från norra Sverige är det dock fortsatt förhållandevis tunnt med. Kanske den trenden vänder i år?

Rental med mer utrymme Byggmaskiner arrangerades för första gången i början av 80-talet och har sedan dess hållit ett stadigt grepp om den svenska byggbranschen. Under byggkrisen på 90-talet gick intresset för mässan ner en del men har sedan början av 2000-talet stadigt ökat. Den sektor som fått alltmer utrymme på mässan är rentalbranschen. Och det är inte bara att man fått mer utrymme utan man har också tagit sig mera utrymme, både marknadens två branschorganisationer, Hyrex-Kedjan och Swedish Rental Association, och branschens leverantörer. Det blåser medvind för rentalbranschen. Bland tillverkare och leverantörer inom byggbranschen registrerades en tydlig intresseökning under förra året. Något som märkbart accelererar under 2007. Mässor som Byggmaskiner, Bauma och Maskin-Expo är bra på att fånga upp dessa strömningar. Byggmaskiner har också historiskt varit en mässa för betonghåltagarna och golvslipningsbranschen. Produkter relaterade till bearbetning av betongoch stengolv har fått ett tydligt genomslag på mässan medan företag som ställer ut utrustning för betonghåltagning snarare har tagit ett kort steg tillbaka på årets mässa. Kanske detta bara är tillfälligt då Bauma-mässan är i analkande.

Årsstämmor i samband med mässan Men merparten av leverantörerna till betonghåltagnings-

10

Professionell Demolering • 1-2007

branschen finns dock på plats och det gäller även deras kundorgnisation Håltagningsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier. HiB som de också kallas deltar med egen monter som vanligt men vad PD erfarit kommer ingen stämma hållas i samband med mässan. HiBs årsstämma kommer istället hållas den 26:e april på Hilton Hotel i Kastrup, Köpenhamn strax efter mässan Scandbuild.

Populära teman lockar besökare Vid sidan av rentalupplägget satsar Byggmaskiner även i år på sina teman Power Tool Street och Concrete Cutting Street. Power Tools Street myntades av Byggmaskiner ursprungligen men på senaste Nordbygg användes temat även där. Power Tool Street är en särskild del av mässan där tillverkare och leverantörer visar sina produkter. Temat har blivit mycket uppskattat eftersom besökarna bereds stor möjlighet att även testa produktnyheterna. Några av de leverantörer som ställer ut under temat Power Tool Street är: A & M Electric Tools AB (Milwaukee), Aerfast AB (Senco), Aspelin Motek AB (Bostich) , DeWalt, Festool, Tooltechnic Systems Sverige AB, Flex Scandinavia AB, Hilti Svenska AB, Makita, Metabo Sverige AB, Prevex, Robert Bosch AB, Specma AB, Swedol AB m fl.

Utrustning för ”åtkomst” Även på accessutrustningssidan finns ett brett startfält bestående av leverantörer av alla typer av liftar, arbetsplattformar och byggställningar. Några av dessa är Altrex Svenska AB, Autokran-Centret Svenska AB, Dino Lift AB, Genie Uk Limited, HAKI AB, Haulotte Scandinavia AB, Hultafors AB, Hünnebeck Sverige AB, JLG Sverige AB, Kranlyft AB, Layher AB, Liftbolaget AB, N-C Liftteknik AB, Niftylift Ltd, Periform Sverige AB,


hfesten!

1-2007 • Professionell Demolering

11


Pluseight System AB, Scaffold Group Europe AB, Scandlift AB, Xella Byggesystemer, Zip-Up Svenska AB.

Nya utställare på mässan Vad som är annorlunda med årets Byggmaskiner är att vi hittar fler rena verktygs- och maskinleverantörer bland utställarna. Många av dom är leverantörer till den tunga rivningsindustrin men har också ett sortiment som främst vänder sig till maskinuthyrningsbranschen. Det är helt klart att de är segmentet maskinuthyrning som lockar. Nya namn på årets mässa är Amas Svenska AB, EMS, Safetool, Bravisol (liftar), Pon Equipment m fl. Men så finns ju också hela maskinuthyrningssverige samlad på mässan med de båda branschföreningarna och de två största uthyrarna Cramo och Ramirent, som alltid ställer ut.

20-procentig ökning Från utställarhåll framhåller man att mässan är ett utmärkt sätt att entusiasmera och förkovra sin personal och dessutom stärka företagskänslan. Men mässan är inte bara ett forum för att lära sig allt om de senaste prylarna och metoderna, den är ett utmärkt tillfälle att möta marknadens övriga aktörer. — Att möta kunder och leverantörer under otvungna former ger alla anställda chansen att både få och ge synpunkter på vad som kan förbättras. Och att göra det i en miljö med massor av kunniga och hjälpvilliga proffs nära till hands, kan knappast bli mycket bättre, säger mässansvarige Stefan Sundqvist. För att täcka in alla aspekter av byggande arrangeras som vanligt ScanBygg parallellt med Byggmaskiner. Besökarna kan därmed ta del av allt från metoder, material och arkitektur till redskap, rental, byggnation, håltagning och rivning. Större kunskap om hela byggprocessen ökar

chansen att upptäcka nya sätt att effektivisera verksamheten. — För dom som vill kolla in nya produkter samt utbilda och inspirera sin personal bör redan nu avsätta tid för ett besök. Vill man dessutom själv ställa ut sina produkter eller tjänster är det hög tid att boka plats, avslutar Stefan Sundqvist. Stefan Sundqvist berättar att årets event är 20 procent större än förra gången och hela 8200 kvm har sålts. — Vi satsar även stort på att få hit besökarna. Totalt har 120 000 inbjudningsbiljetter skickats ut samt att vi mailat ut ytterligare 30 000 inbjudningar vi e-mail, säger Stefan. Han vill också passa på att påminna om att Arbetsmiljöpriset som vanligt delas ut på mässan. Utdelningen kommer att äga rum onsdagen den 14:e mars intill SRAs och Hyrex montrar.

www.bygg-maskiner.se

Det här hittar du på Byggmaskiner: • Handverktyg och bearbetningsmaskiner. • Lyftanordningar, ställningar och formar. • Gräv-, last- och schaktmaskiner. • Mät-, kontroll- & laserinstrument. • Skydd och säkerhet.

På ScanBygg visas bl a: • Design • Bygg- och isoleringsmaterial. • Drift och underhåll. • Utbildning. • Fastighetstjänster

Så här hittar du till Byggmaskiner och Scanbygg Svenska Mässan har ett unikt läge mitt i centrala Göteborg med adress Mässans Gata / Korsvägen. Det mesta finns på gångavstånd - hotell, restauranger, shoppingstråk, teatrar och andra kulturevenemang.

Så hittar du till Svenska Mässan Från Göteborgs centralstation Ta spårvagn 2 vid Drottningtorget. Från Brunnsparken kan du tsa spårvagn 2, 4 eller 5. Spårvagnarna stannar vid Korsvägen mitt emot Svenska Mässan och Göteborg Convention Centre. Från Landvetter flygplats Från Landvetter går flygbuss som stannar vid Korsvägen mitt emot Svenska Mässan och Göteborg Convention Centre. Från Göteborg City Airport (Säve Flygplats) Från Göteborg City Airport (Säve Flygplats) går flygbuss som stannar vid Nils Ericssonsplatsen / Centralstationen. Byt till spårvagn, se ovan. Med bil Vid ankomst till Göteborg, sväng av vid skylten ”Mässan Scandinavium Liseberg”. Parkera i parkeringshuset Gårda Affärscentrum, intill Svenska Mässan och Hotel Gothia Towers. Här finns gångbro över till Svenska Mässan. Motorväg E6 norrifrån Stockholm/Oslo eller söderifrån Malmö. Mo-

12

Professionell Demolering • 1-2007

torväg E20 norrifrån Stockholm/Oslo eller söderifrån Malmö. Riksväg 40 från Borås. Riksväg 45 från Karlstad Nedan Byggmaskiners och Scanbyggs kontaktpersoner. Från höger till vänster Stefan Sundqvist, mässansvarig, Annelie Lundkvist, mässkoordinator och Kurt Johansson, säljare.

Utställare Byggmaskiner 2007 A & M Electric Tools AB A01:42 Abrad Technical Maskin B00:01 ABS Pumpex AB C01:22 ADF B00:05 Aerfast AB A02:15 Altrex Svenska AB B07:12 Amas Svenska AB B02:31 Amiga AB B01:43 Andreas Stihl Norden AB B06:30 Arbesko AB B02:01 Aspelin Motek AB A02:22 Atlas Copco CMT Swe. C05:50 Autokran-Centret Sve. C04:20 Autokran-Centret Sve. U05:09 Braviisol D.M. S.r.l. C04:45 Bröndum A/S, V. B03:21 BVM ByggVärmeMask. B02:42 Carlsson & Co AB B03:42 CellTech Energy SystemsB03:20 Certex Svenska AB B09:42 Certex Svenska AB U05:31 Combisafe International B04:50 CTE Norden B07:52 DeWalt A02:36 DeWalt U02:01 Dino Lift AB C03:20 Dustcontrol AB C02:02 Dynapac Nordic AB U05:01 Dynapac Nordic AB C03:40 El-Björn AB B03:32 EMS Försäljning AB B02:52 EMS Försäljning AB U05:06 Englund-Gruppen Invest B09:02 EPOX Maskin AB B01:50 Exportrådet B08:20 Famico AB B08:11 Festool, Tooltechnic Sys. A01:32 Flex Scandinavia AB A02:38 FS Effektvärme i Syd AB B05:01 Färdig Betong AB C04:22 Gamlestadens Lindare. B05:62 GELINS-KGK AB C00:04 Genie Uk Limited C05:02 Global Batterier AB B07:86 Gothia Ergofast AB B03:52 Grindex AB C03:22 Grönyte Konsult Svens. C01:15 Gunnebo Industrier AB A01:07 Hagby B06:62 HAKI AB B04:40 Haulotte Scandinavia AB C02:20 Heatwork AS B02:22 Hilti Svenska AB A01:30 Hitachi Power Tools A02:12 Hitachi Power Tools B08:86 HTC Sweden AB C03:42 HTC Sweden AB C02:42 Hultafors AB B01:42 Husqvarna Construction B05:52 Husqvarna Construction B05:50 Hünnebeck Sverige AB C04:22 HYREX-kedjan B04:32 Håltagningsentrepren. B05:67 Idab Industridiamant AB C00:01 InkassoNET AB B02:30 ITT Flygt Pumpar C05:21 Jack Midhage AB B06:61


Jerneviken Maskin AB B05:72 JLG Sverige AB U05:03 JLG Sverige AB C02:22 Josef Kihlberg AB B07:21 Kaeser Kompressorer B05:02 KLH Solid Wood Scand. B07:40 Kranlyft AB B06:01 Laholm Arbets Retar. B05:82 Layher AB B07:01 Levanto Diamond Tools B06:82 Levanto Diamond Tools U05:21 Liftbolaget AB C03:02 Logosol AB C01:45 Makita A01:31 Matek AB B09:32 ME Service AB B00:08 Metabo Sverige AB A02:02 Moelven ByggModul AB B00:03 Mon.zon AB B05:12 Mon.zon AB B05:22 N-C Liftteknik AB C05:20 Niftylift Ltd C04:40 Nilfisk-ALTO B01:40 Nordfarm Maskin AB C04:41 Nordimar HB B07:22 OBM Norden AB B03:22 Periform Sverige AB B04:22 person verktyg i Tibro B06:40 Pluseight System AB B04:20 Pluseight System AB U05:08 Pon Equipment AB B05:42 Pon Equipment AB U05:13 Prevex AB B04:50 Pullman-Ermator AB C04:42 Ringdahl Maskiner AB B00:11 Robert Bosch AB A01:02 Roy International AB B02:32 Sandvik Nora B06:62 Scaffold Group Europe B07:22 Scandlift AB C04:40 Scanmaskin Sverige AB C04:02 SISAB Svets & Verktygs. B01:49 Sjögren Industrihandel B02:02 Skancat AB B01:07 Skeppshultstege B06:02 Somero Enterprises Ltd. B03:06 Specma AB A01:19 STARKE ARVID B05:01 Sundström Safety AB B02:05 Swedish Rental Associa. B04:32 Swedol AB C00:03 Svensk Rental Tidning C01:41 Tidn. Professionell Dem. C01:41 Svensk Systemteknik B05:72 Swepac International C01:20 Sågspecialisten i Jön. B09:22 Theofil Carlsson AB B01:35 Tobin AB B03:29 Topcon Scandinavia AB C01:02 Triator Beslag & Verktyg B04:42 Tyrolit AB B04:62 Tyrolit AB B04:52 Uvex Safety Scandinavia B02:39 Wacker Byggmaskiner C01:40 Weinmann Holzbausys. B07:21 Vertical pro. C01:52 Wilfa Sverige AB A01:21 Willegruppen AB B01:30 VITO Irmen Gmbh & Co B03:30 Vretma Högtryck AB C04:10 Xella Byggesystemer B07:21 Zip-Up Svenska AB U05:25 Zip-Up Svenska AB C05:22 Zip-Up Svenska AB U05:18

14

HTC Sweden presenterar fler innovationer än någonsin HTC Sweden är känt för sitt entreprenörskap, sin innovativitet och lönsamt snabbväxande affärsverksamhet. På Byggmaskiner 2007 presenterar HTC i år flera nya tekniska innovationer. De nya lösningarna kommer att vara banbrytande för golvslipningsbranschen. Möt framtiden redan på Byggmaskiner 2007.

HTC 2500 iX Industrialized – Giganten Den presenterades för första gången för ett år sedan. Sedan dess har den mött tuffa utmaningar i Tyskland, Skandinavien och USA. HTC 2500 iX är världens enda mobila slipsystem i sitt slag. Slipbredden är 2,5 meter genom sina tre enorma sliphuvuden. Slipsystemet har bland annat använts av Lufthansa Technique, Arnstadt, Tyskland för att färdigställa 25 000 kvm i Rolls Royce flygplansdivision.

HTC 1500 iT – en mindre jätte HTC lanserar ett helt nytt slipsystem på Byggmaskiner i Göteborg. HTC 1500 iT Industrialized som är försedd med två sliphuvuden med plats

för 6 x 340 mm slipskivor. HTC 1500 iT är ett komplement när HTC 2500 iX upplevs för gigantisk.

Classic-serien På Byggmaskiner presenterar vi nya modeller och uppdateringar av våra slipmaskiner. I montern finns vår HTC 650 och 800 Classic maskiner försedda med bland annat nytt hubsystem som gör att maskinerna är ännu mer pålitliga och att servicebehoven minskar.

Uppgraderingar av trotjänare Vi presenterar en helt ny variant av HTC 420 och två nya versioner av HTC 400. Förändringar har gjorts på bland annat startmotorn, chassit och funktionella lösningar som lyftbåge och nya handtag. I HTC’s monter presenterar vi alla nyheterna. Dessutom presenterar vi vårt uppdaterade verktygssystem, våra nyheter bland sugsystem och mycket annat.

www.htc-sweden.se

Nya diamantverktyg från Hagby Hagby,d v s Sandvik Nora, kommer i samband med byggmaskinmässan i Göteborg 13-16 Mars 2007, lanserar sin nya generation av diamantklingor kallad Arix. Den globala marknaden för diamantverktyg, vilken uppskattas omsättningsmässigt till cirka fem miljarder dollar, har begåvats med en ny och revolutionerande tillverkningsteknologi utvecklad av Shinhan Diamond Co. Ltd. i Korea. Det är väl känt bland diamantverktygstillverkare att man uppnår såväl längre liv som bättre skärförmåga om diamanterna placeras på ett strukturerat sätt i verktyget. Detta kunde tidigare bara göras manuellt, något som naturligtvis inte är ekonomiskt försvarbart. Ett enskilt verktyg kan innehålla upp till 30.000 diamanter. Genom den nya tillverkningsmetoden möjliggörs en strukturerad placering av diamanterna i en rationell och effektiv industriell produktion. Tester under 18 månader i Sverige och Finland visar på upp till 30%

Professionell Demolering • 1-2007

högre skärhastighet och samtidigt nära nog dubbel livslängd. Med en prisbild som kan jämföras med traditionella standardverktyg är detta en formidabel framgångssaga be-

träffande verktygsekonomin. Nya Arix är därmed väl värd ett besök i Hagbys monter på Byggmaskiner.

www.hagby.se


Blocket och Atlas Copco Mascus förvärvar inleder Dynapac Atlas Copco AB har träffat en överenskomsamarbete melse med Altor 2003 Fund om att förvärva Dynapac AB, Sverige, en ledande leverantör av packnings- och utläggningsutrustning för väg- och markarbeten. Förvärvet kommer att stärka Atlas Copcos position på en växande global marknad och addera ett nytt sortiment av produkter för bygg- och anläggningskunder. Den totala köpeskillingen uppgår till cirka BSEK 6.3 (MEUR 700), varav cirka BSEK 2.1 i uppskattade skulder. Dynapac, med huvudkontor i Malmö, har en omsättning på cirka BSEK 4.6 (MEUR 505) och 2 100 anställda. Rörelsemarginalen uppgick till 11.3% för 2006. Dynapac har tillverkning i sex länder och försäljning i mer än 115 länder.

www.atlascopco.com www.dynapac.com

Blocket inleder ett samarbete med Mascus, en annonsportal för fordon och maskiner. Samarbetet gör det möjligt för annonsörer på Mascus att automatiskt få sina annonser överförda till Blocket. — Det är en fantastisk ny service vi nu kan erbjuda våra kunder. Blocket är Sveriges största köp- och säljmarknad med 2,7 miljoner unika besök varje vecka. Det ökar dramatiskt möjligheterna för våra annonsörer att hitta köpare, säger Fredrik Larsson, Nordenchef för Mascus. Förra året omsattes varor och tjänster till ett värde av 141 miljarder kronor på Blocket. Mer än varannan svensk har köpt eller sålt något på Blocket. Ungefär 1 500 bil- och båthandlare har öppnat butik på Blocket. Några av de vanligaste sökorden är ”traktor”, ”lastbil” och ”maskiner”. — Tunga fordon är populära annonser på Blocket. Nu blir urvalet ännu mer heltäckande i och med att Mascus tusentals fordon och maskiner kan bli tillgängliga även hos oss, säger Martin Frey, VD för Blocket.

www.mascus.com www.blocket.se


”Storlekens betydelse”? Mark Anthony, som är en av PDs systertidning PDis redaktörer träffade nyligen det engelska företaget Kocurek. Företaget profilerar sig som en av de bästa utvecklarna av skräddarsydda höga och superhöga rivningsmaskiner. Men till vår förvåning hävdar företaget att storleken betyder inte allt. David Kocurek, grundare av Kocurek Limited.

16

Namnet Kocurek är synonymt med skräddarsydda höga och superhöga rivningsmaskiner. Men i takt med att rivningsbranschen strävar efter att uppnå det näst intill mytomspunna 100-meterstrecket poängterar Kocurek att ”Storleken är inte allting”.

Unik egen design Kocurek Excavators Limited ligger i den lilla sömniga staden Ipswich. Företaget grundades av ingenjören och innovatören David Kocurek. Företaget har utvecklat från ett litet familjeägt och lokalt företag till ett företag som idag har sina kunder över hela världen. Man sysselsätter idag 70 personer och orderböckerna är fullbokade, i alla fall för de kommande 12 månaderna. Omkring 80 procent av produktionen exporteras. Kocurek har utvecklat ett eget modultänkande vilket innebär att byte från standardaggregat till högrivningskonfiguation och tillbaka till standardaggregat går blixtsnabb med Kocureks system. Kocureks design med den trestegade teleskopbommen har näst intill blivit en standard och de som rivningsentreprenörer världen över föredrar. De högsta man någonsin tillverkat hittills är en rivningsmaskin med en räckvidd på 90 m men det dröjer inte länge förrän man kommer att nå höjder på 100 m med rivningsmaskiner och inte kranar. Ipswichföretaget spelade också en central roll när Englands branschförening för rivnings- och återvinningsentreprenörer publicerade sin nya standard för höjdrivningsarbeten.

Större men inte nödvändigtvis bättre — Det är sant att Kocurek blivit synonymt med höga rivningsmaskiner och vi är mycket stolta över det, säger Bradley Higgs som är vd för Kocurek Excavators Ltd. — Men jag vill understryka att våra maskiner är mycket mer än bara långa bommar med höjdrivningsmodifikationer, tillägger han bestämt. Ett exempel på detta är den nyligen levererade rivningsmaskinen till den engelska rivningsfirman PGC. Kocurek rivningsutrustade en Case CX225 med en 16 meter lång bom. — En rivningsmodifierad grävare men en bom på 16 meter är inget som hamnat på förstasidan i en rivningstidning, säger Higgs. Men i detta fall har man rivningsutrustat maskinen utan att påverka eller försämra maskinens sk ”zero-tail-swing” då den kommer att arbete i mycket trånga

Professionell Demolering • 1-2007

utrymmen. Med andra ord att professionellt rivningsutrusta en maskin handlare inte bara om höjd. Utan det handar om att lyssna på kunden, förstå hans problem, hans användningsområden för maskinen och hitta lösningar för hur kunden kan bli mera effektiv, konkurrenskraftigare m m. — Trenden är tveklöst i riktning mot större och högre maskiner, säger försäljningschef Ron Callan. — Men den typen av maskiner är oerhört specialiserade och kan bli lidande på att de inte används i den utsträckning som skulle vara önskvärt. De blir helt enkelt för dyra. Vi är övertygade om att det fortsatt finns mycket att göra vad gäller maskiner med räckvidder från 25 m och nedåt, tillägger han.

Riktiga ”heavy-duty-bommar” Förutom värdet av bra rivningsutrustade maskiner omkring 25 m och nedåt finns ett annat område som Kocurek är riktiga pionjärer inom de sk ”heavy-duty-bommarna”. Dessa bommar byggs för att kunna bära riktigt tunga verktyg och för att arbeta i mycket tunga rivningsjobb. Att den här typen av maskiner blivit vanligare är ett led i att kunderna efterfrågar dessa maskiner oftar samt att själva bygg-


Designade för transport

konstruktionerna kräver kraftigare maskiner och verktyg. — Riktig höga byggnader är som regel bräckligare på toppen med tunnare väggar och lättare matrial. Medan det är bottenvåningarna som de kraftigare konstruktionerna finns, säger Callan. — Ett stigande antal kunder efterfrågar nu maskiner som klarar av mera delikata höjdrivningsarbeten och riktig kraftfull klippning och krossning på låga nivåer. Ett bra exempel på detta är den svenska rivningsentreprenören Segerströms som beställt både ett höjdrivningsaggregat på drygt 42 m och en kort kraftfull rak bom för riktigt tunga jobb att bäras av samma maskin, en Hitachi ZX850H. Det är precis den här flexibiliteten och de skräddarsydda lösningarna vi kan erbjuda våra kunder, tillägger Callan. Ett annat exempel var leveransen till engelska rivningsfirman Coleman Demolition. Man började med en Hitachi 850 utrustad med en trestegs teleskopbom på 40 m i räckvidd. — På 40 meters höjd kunde maskinen med säkerhet hantera ett 2,5 tons verktyg. Men med en bom utan teleskopfunktionen och konfigurerade till 28 meters räckvidd kunde maskinen bära en skrotsax på 6,5 ton. Enligt min bedömning var denna rivningskonfiguration en av de mest kraftfulla rivningskoncept jag någonsin sett, säger Callan. Med denna erfarenhet i bakhuvudet satsar Kocurek i synnerhet på att erbjuda kompletta rivningskonfigurationer från marknivå upp till 40 m. — Vi måste komma ihåg att vi tillverkar bärare av verktyg och det är verktygen som gör jobbet, inflikar Bradley Higgs. — Våra maskiners primära uppgift är att kunna bära rätt typ av verktyg till den höjd där det behövs som mest. Våra maskiner skall dessutom se till att operatören är säker och har en bra arbetsmiljö, säger Higgs.

Kocurek har levererat maskiner till det innersta av Ryssland, USA, Falklandsöarna, hela Europa inklusive Skandinavien m m så transportlösningen är inget problem för dem längre. Just nu håller man på med att rivningsutrusta en Komatsu PC1250 försedd med en trestegs-teleskopbom på 55 m. — Franska transportlagar är bland de tuffaste i Europa och innebär att maskinen måste delas upp i en rad delar för att kunna transporteras, säger Kocureks konstruktionschef Matt Bloomfield. — Liknande maskiner brukar kunna delas upp i tre eller fyra delar medan vår franska maskin kommer att vara uppdelad i 10 eller fler delar för att hamna inom den viktrestriktioner som gäller för vägtransporter i Frankrike, säger han. Helt i linje med Kocureks filosofi har man lyckats utveckla en maskin som, genom smarta hydrauliska lösningar, rent virtuellt klarar av att montera ihop sig själv.

Snabbt och smidigt I dessa tider då tillverkare som Liebherr, Caterpillar och JCB strävar efter att skapa fabriksbyggda demoleringsmaskiner kan ”lilla” Kocurek betydligt snabbare svara på entreprenörernas specifika rivnigsbehov. Det är just det som är Kocureks styrka och dessutom kan man leverera enstaka exemplar som är svårt för grävmaskinstillverkarna. Dessa rivningsgrävare blir lätt för standardiserade och kanske inte så flexibla. — Våra tillverkare är utmärkta då det handlar om standardrivare och på den nivån varken kan eller vill vi konkurrera med dom, säger Higgs. — Men om en kund har ett specifikt önskemål är vi rätt leverantör att samarbeta med. Vi samarbetar dessutom ofta parallellt med både kund och den tillverkare som levererat basmaskinen. När David Kocurek grundade företaget var hans policy att tillverka samtliga komponenter inom de egna väggarna. Allt från bommar till kopplingarna som ansluter bommarna till bäraren, förstärkningar på maskinen, balansering m m m m sker Kocureks 20 hektar stora tillverkningsanläggning. Det enda man köper från utomstående leverantörer är själva härdningen av vissa komponenter. — Eftersom vi gör allt själva har vi en utomordentligt god koll på att allt håller högsta kvalitet och inget lämnar dessa väggar utan att det testats noggrant. Genom att ha full kontroll kan vi leverera maskiner som är utvecklade exakt enligt kundens önskemål ifråga om höjd, vikt och räckvidd, avslutar Ron Callan.

Hyttens beskaffenhet är en viktig del av rivningsmaskinen. Den skall vara en säker plats att arbeta på, den skall vara bekäm att arbeta i och den skall erbjuda god visibilitet, framförallt att det börjar bli svårt att se verktyg i änden på en 70 m hög rivningsbom.

1-2007 • Professionell Demolering

17


Nyhet som kapar och bryter K 650 Cut-n-Break är försedd med två klingor. Genom att ”kapa och bryta loss” kan användare med den nya Husqvarna-kapen kapa upp till 400 millimeter. Husqvarna Construction Products ingår i Husqvarna AB och är marknadsledande inom maskiner och diamantverktyg för bygg- och stenindustrierna. Produktprogrammet innefattar bland annat kapmaskiner, borrmaskiner, diamantverktyg, samt golv-, bänk-, vägg- och wiresågar. 2005 stod Husqvarna Construction Products för närmare en tredjedel av Husqvarnas försäljning av produkter för professionell användning. Bolaget har 2 000 anställda, 10 större fabriker runt om i världen och finns representerat i mer än 70 länder. K 650 Cut-n-Break är försedd med två klingor. Efter att ha kapat två spår, används ett verktyg som följer med kapen för att bryta loss

betongbiten mellan spåren. Successivt kapar användaren sedan vidare i materialet.

Max kapdjup är 400 mm — Den kan användas för stora jobb, som att kapa rör i rörgravar och för fönster- och dörröppningar där man vill undvika överkapning. Men den fungerar också utmärkt vid till exempel spårsågning, säger Håkan Aldén. — K 650 Cut-n-Break är ett tydligt exempel på vår långsiktiga satsning på produkter som gör användarens jobb enklare och mer kostnadseffektivt. Den nya Husqvarna-kapen vänder sig främst till hyresmarknaden, mindre byggentreprenörer och till användare som elektriker och rörmokare.

www.husqvarnacp.se Tekniska fakta • Kapdjup: 400 millimeter • Motor: 71 cm3, 3,5 kW • Levereras med brytverktyg • EasyStart - minskar kraften som går åt att starta maskinen med 50 % • Active Air Filtration - ökar filter livslängden 3-5 gånger

Swecon har levererat sin första EC700B – Volvos nya 70-tons grävare I januari transporterades Volvos 70-tonnare till Täby norr om Stockholm där den utförde schaktarbeten på den nya leden mellan Norrtäljevägen och E4. Köpare är Värmdö Schaktmaskiner AB och Johan Carlsson, en av delägarna, är mycket nöjd. — Vi behövde en maskin i den här storleken och vi har sedan tidigare goda erfarenheter av Volvo och deras serviceorganisation. Dessutom var leveranstiden så gott som obefintlig och vi fick ett konkurrenskraftigt pris, säger Johan Carlsson. Gästspelet i Täby för EC700B blev dock kort. Redan i februari flyttades till arbetet med den nya Nynäshamnvägen. Där syns jättegrävaren ordentligt, tack vare sin storlek. EC700B är den största Volvogrävaren någonsin och är konstruerad för att överträffa sina konkurrenter i 70-tonsklassen. Grävaren är utrustad med den starkaste motorn i klassen, en Volvo D16E med 464 hästkrafter. Styrkan i kombination med ma-

skinens hydraulsystem ger en mycket god bränsleekonomi samt smidiga och harmoniska rörelser under alla förhållanden. EC700B har en imponerande räckvidd, drygt 13 meter, klarar ett grävdjup på 8,4 meter samt hanterar skopor som rymmer upp till 4,5 kubikmeter. – Intresset för EC700B har varit mycket stort – bland annat inom vägbyggnad samt stenbrott. Därför känns det roligt att börja 2007 med en leverans av Volvos största grävmaskin, säger Christer Söderberg, marknadschef på Swecon.

www.swecon.se

Connex lanserar Moskus Enligt Connex AS bygger de nya golvsliparna, kallade MOSKUS, på en unik konstruktion vilken särskiljer dom från andra fabrikat. MOSKUS konstruktion möjliggör att slipskivorna kan cirkulera i olika riktningar samtidigt. Medan en skiva roterar i samma riktning som skivhållaren roterar den andra två skivorna i motsatt riktning. Enligt tillverkaren erbjuder Moskus konstruktion en ytterligare kvalitets- och effektivitetshöjning till skillnad från andra varumärken. Moskus marknadsfördes tidigare under namnet Barracuda. En annan viktig egenskap är Moskus inbyggda stötdämpningssystem vilket erbjuder en mjukare och enklare slipning än andra typer av slipar. Moskus golvslipar har också ett sk ”Secure Lock System” vilket gör verktygsbytet snabbare, lättare och säkrare i jämförelse med traditionella system.

SGS

Moskus golvslipar finns i två olika storlekar. Model X4 har en slipbredd på 480 mm och model X6 en slipbredd på 650 mm. I Europa sker försäljningen genom moderbolaget Connex I Norge och på den amerikanska marknaden genom bolaget Draygon Enterprices.

ALTERNATIV SERVICE AB

Försäljning av tillbehör.

Tel: 031-50 84 93 Fax: 031-50 84 95 Ombesörjer reparation, service och underhåll på Brokk rivningsMobil: 070-332 70 90 robotar, Atlas Copco hydraulhammare, bergborrmaskinen E-post: sgsasab@bredband.net Cobra m m. www.sgs-alternativservice.se

Auktoriserad serviceverkstad 18

Professionell Demolering • 1-2007


”RESAN TILL H Dom samlade trupperna i slutet av 1990-talet och erövrade världen. Men nu har dom kommit hem. Fast i ny skepnad, som Husqvarna Construction Products. Och som världens i särklass största tillverkare av diamantverktyg och maskiner för bearbetning av byggnadsmaterial som betong, sten m m. HCP HAR GENOMGÅTT en beundransvärd ”resa” under det senaste decenniet. Men det kan vara befogat att fråga sig vilka är Husqvarna Construction Products och hur kom dom till?

Resan till Husqvarna

Två nya borrkronor från HCP.

20

I begynnelsen fanns Partner Industrial Products som tillverkade handhållna kapmaskiner för betong och andra byggnadsmaterial samt Dimas, tillverkare av maskiner och diamantverktyg för betonghåltagning. Dessa båda bolag ingick i Electrolux-koncernens affärsområde ”Outdoor Products”. Dimas har som bekant sedan länge varit den ledande aktören i Norden och en av de 10 största i världen. Partner å sin sida hade sedan länge tillhört det absoluta tätskiktet med sina handhållna kapmaskiner. Men det fanns synergieffekter mellan de båda bolagen och god potential att växa ytterligare. Med två starka varumärken som växt organiskt under många år och muskler från Electroluxkoncernen påbörjade man en förvärvsresa med målet att bli marknadsledare genom bl a strategiska förvärv. Man förvärvade svenska tillverkare såsom Ingenjörsbyrån Promac i Åsbro, Olssons Diamantverktyg, de amerikanska tillverkarna Magnum Diamond & Machinery och Cushion Cut samt den kanadensiska tillverkaren JKS Lamage. Men det, som skulle placera företaget på världskartan på allvar, var förvärvet av Diamant Boart. Nu började den halsbrytande och även riskabla uppgiften att integrera de olika bolagen, dess produkter och företagskulturer med varandra. Från att ha varit olika bo-

Professionell Demolering • 1-2007

lag var och ett med egna rutiner för produktutveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning skulle allt samlas under en övergripande organisation. Produktsortimentet behövde revideras och en del produkter togs bort i sortimentet där överlappning förekom. Sedan skulle hela paketet profileras under ett nytt namn Electrolux Construction Products med marknadsföring av varumärkena Dimas, Partner, Diamant Boart och Target. Huvudkontoret för verksamheten förlades till Diamant Boarts befintliga anläggning i Belgien och idag ligger det i den nybyggda fabriken i Ath, Belgien. Arbetet med omstrukturering och omprofilering så här långt var tillräckligt omfattande i sig men här slutar inte resan för företaget. Även om Electrolux Construction Products nu hade fyra starka varumärken i Partner, Dimas, Diamant Boart och Target var det ofta svårt för marknaden att förstå att de tillhörde ett och samma bolag. Det var här som den senaste etappen i resan inleddes. I samband med att divisionen ’’Outdoor Products’’ skildes från Electrolux och börsintroducerades under namnet Husqvarna AB i juni 2006, bytte Electrolux Construction Products namn till Husqvarna Construction Products. Och vid årsskiftet tog man det sista steget, att fasa ut varumärkena Dimas, Partner och Target och samla dem under varumärket Husqvarna. — Genom bytet till ett varumärke, Husqvarna, kommer vi att synas mer, få en tydligare profil och uppfattas som ett företag. Våra kunder får bättre service och support och vi kan erbjuda fler nya produkter, säger Husqvarna Construction Products vd Anders Ströby sammanfattande.


HUSQVARNA” — Varumärket för stenindustrin, Diamant Boart, kommer däremot inte att förändras, tillägger han.

Ett unikt företagsklimat — Men vilket arbete!, säger vd Anders Ströby och företagets chef för marknadskommunikation Ingrid Nyström närmast i kör, när tidningen Professionell Demolering träffar dem på företagets anläggning i Jonsered utanför Göteborg. — Jag tror att vi klarat detta omvälvande arbete och samtidigt förstärkt vårt internationella position framförallt tack vare ett unikt företagsklimat som vi förvaltat väl ända sedan Partner- och Dimas-tiden, säger Anders Ströby. — Vi är ett starkt team där alla brinner för våra produkter och för våra kunder. Det är mycket därför de många transformeringarna av bolaget sedan mitten av 1990-talet fungerat och dessutom kunnat genomföras på så smidigt sätt, tillägger han. Husqvarna Construction Products, dess ledning och anställda är värda all respekt. Man har lyckats att förvalta gamla och unika utvecklings- och tillverkningstraditioner i varumärkena Partner, Dimas och Target och införliva dem i den betydligt äldre bolagstraditionen Husqvarna. Men för att lyckas med så genomgripande förändringar som HCP genomfört flera gånger på bara några år krävs kunniga och engagerade medarbetare och ett bra recept på hur produkter och varumärken snabbt implementeras på marknaden. Detta recept kommer inte minst från Partnertiden där man alltid lyckades mycket väl med att förena en bra produktidé med en effektiv och genomtänkt marknads-

föring. Ingrid Nyström, ansvarig för marknadskommunikation, har sedan länge spelat en viktig roll i detta arbete. Företagets effektfulla applikationsbilder, som tydligt kommunicerar att användaren d v s människan står i fokus, är ett bra exempel på den genomtänkta marknadskommunikationen. Alltför ofta staplas maskiner, utrustningar och verktyg på varandra i oändlighet och det glöms ofta bort att de utvecklas av människor för människor.

Ett starkt varumärke Husqvarna är ett av Sveriges starkaste varumärken som faktiskt har anor ända tillbaka till 1600-talet. På den tiden tillverkade man vapen med exempelvis den välkända flintlåsmekanismen. Men det är kanske symaskiner och spisar som vi främst förknippar med Husqvarna. Husqvarna Construction Products vd Anders Ströby berättar att man efter några år med hög andel av strategisk tillväxt nu hårdprioriterar produktutveckling och därmed ökad organisk tillväxt. 1-2007 • Professionell Demolering

21


Den nya handhållna tvillingkapen K650 Cut n´ Break spås få lite av samma uppmärksamhet som ringkapen.

Användingen av golvsågar ökar i Europa något som HCP tar fasta på i lanseringen av sina golvvågsserier.

Nya K750 med OilGuard är särskilt anpassad för rentalmarknaden då den är försedd med ett system som känner av ifall fel typ av bränsle hälls i maskinen.

Husqvarna Construction Products är ett av fyra affärsområden inom Husqvarna AB. De övriga är skogsprodukter såsom motorsågar m m, trädgårdsprodukter för proffsanvändare och trädgårdsprodukter för konsumentmarknaden. Hela gruppen sysselsätter 12000 personer medan HCP själva sysselsätter omkring 2500. Husqvarna Construction Products har 10 större fabriker i runtom i världen. Diamantverktyg tillverkas i fabrikerna i Sverige, Belgien, Portugal, Spanien, Grekland, USA och Kina. Motorkapar, väggsågar, golv- och bänksågar samt borrsystem tillverkas i fabrikerna i Sverige, USA och Kina. Produkterna säljs genom egna säljbolag och agenter och distributörer i ett 70-tal länder runt om i världen. Omsättningen för Husqvarna AB ligger på nära 30 miljarder SEK med en vinstmarginal på ca 3 miljarder (2005). HCPs verksamhet svarade 2005 för en knapp tredjedel av Husqvarna-koncernens totala försäljning av professionella produkter. I nuläget ligger den årliga tillväxtökningen för HCP på drygt 5 procent men sedan mitten av 1990-talet har man mer än fyrdubblat sin omsättning. — Bolagsändringar, varumärkesprofileringar och nu även byte av varumärke och ny profilering kostar en massa pengar. Men trots detta har vi lyckats att hålla en god lönsamhet med en vinstmarginal över 10 procent. Vi har dessutom satsat mycket kraftfullt på produktutveckling under de senaste två till tre åren vilket har resulterat i flertalet redan genomförda produktlansering och många fler ligger i ”pipeline”. Bara här i Jonsered har vi ett 40-tal anställda på utvecklingsavdelningen, berättar Anders Ströby. Efter några år av både organisk och framförallt strategisk tillväxt satsar man nu starkare på den organiska tillväxten igen. — Vi har ett bra upplägg med många starka delar i organisationen. Dessa ska vi utveckla och vi kommer att lägga mycket pengar på utveckling av både verktyg och maskiner under de kommande åren, säger Ströby.

bete och lika stolt över hur medvetet våra svenska håltagare och rivningsentreprenörer arbetar och är med och driver utvecklingen av håltagningsmetoder. — Vi är också starka på marknader i Västeuropa, vi dominerar den amerikanska golvsågsmarknaden och är starka i Sydostasien. Marknader som vi satsar extra på är Östeuropa, Ryssland, Kina, m fl, säger Anders. HCP har sedan tidigare tillverkning av diamantverktyg i sin fabrik i Xiamen och nyligen förvärvade man en av Kinas största diamantverktygstillverkare, Hebei Jikai Industrial. Tillverkningen av diamantverktyg i Xiamen kommer omgående att flyttas över till Husqvarna-Jikai och i Xiamen kommer man fokusera på golvsågar, bordsågar och kapvagnar vilket man startade tillverkning av i April förra året. Med Jikai-köpet fick man också 100 säljare som tillsammans delar på 40 säljdistrikt i Kina. — Med sin enorma utbyggnadstakt är naturligtvis Kina en mycket intressant marknad för oss men vi glömmer inte våra hemmamarknader som för oss är, i det närmaste, hela Europa och USA.

Många produktnyheter

Anders Ströby är engagerad och talar sig gärna varm om företagets produkter. Som exempelvis nya K650 Cut n´ Break. Han kan beskriva de tekniska funktionerna in i minsta detalj. Nägot som är sällsynt för en vd för ett bolag i HCPs storlek.

Med mässan Bauma i analkande har HCP, som så många andra, valt att visa en del av sina nya produkter på mässan. Listan är lång. Utan att ge några detaljer så kan nämnas att man bl a släpper två nya elborrmaskiner DMS 160 och DM 230, tre nya golvsågmodeller FS 300, 400 och 500, två nya borrstativ DS 50 Gyro och DS 70AT m m. På kapmaskinsidan visar man nya kapen K650 Cut-n´Break och nya kapmaskinen K960 med bl a Air Headteknik som sänker såväl emissioner som bränsleförbrukning. K750 med OilGuard är speciellt utvecklad för rentalmarknaden eftersom den är försedd med ett optiskt indikeringssystem som förhindrar att motorn skär till följd av att användaren tankat ren bensin. Man visar även diamantverktyg som nya Kite-serien och de nya borrkronorna B345, AS25B samt A54B. Utöver dessa nyheter finns ytterligare några som man helst vill avslöja först på mässan.

Fortsatt expansion

HCP introducerar flera nya modeller av borrmaskiner och borrstativ under våren.

22

Som tydlig världsetta kan man tro att HCP framförallt koncentrerar sig på att slå vakt om sina marknadsandelar. Men ingalunda, här är det fortsatt expansion som gäller. — Det finns mycket mer att göra t o m i Skandinavien där vi historiskt sett alltid varit mycket starka. Jag vill poängtera att jag är stolt över vårt svenska säljbolags ar-

Professionell Demolering • 1-2007

Mastodont med platt organisation Sammanfattningsvis kan sägas att HCP har under det senaste året växt till en internationell mastodont inom området bearbetningsutrustning för byggarbetplatsen. Men inte i negativ bemärkelse. Man har i sina ursprungliga varumärken Partner, Dimas, Diamant Boart och Target varit lyhörda för marknadens kritik och synpunkter. Man har plattat till organisationen. Man har kortat beslutsvägarna, prioriterat produktutveckling men därmed inte sagt att man stressat fram produkter. En annan viktig styrkefaktor är att företaget besitter ett genuint intresse för branschens aktörer och dess utveckling. Ett intresse som börjar på fabriksgolvet och som går ända upp på högsta ledningsnivå. Men på HCP upplever man å andra sidan inga nivåskillnader. Den som synnerligen tydligt kommunicerar det är Anders Ströby själv. Karismatisk, engagerad och oerhört väl insatt i produkternas tekniska funktion. Om än ”resan till Husqvarna” är slut, som gett bolaget ett homogent utseende, väntar med all säkerhet många fler utmaningar i fördjupning och breddning av företagets produktområden.

www.husqvarnacp.se


Värstingmaskin av s De riktigt specialiserade rivningsmaskinerna går ofta vägen via särskilda påbyggare innan de levereras till kund. Det blir allt mer sällan maskintillverkarna tillhandahåller dessa framförallt då det handlar om riktigt långa rivningsaggregat. PD har tagit en titt på vad som tillverkarna erbjuder i rivningsväg som standard

INTERNATIONELLT SETT FÅR HÖJDRIVNINGSMASKINERNA allt större betydelse. Europa räknas idag som ledande vad gäller höjdrivningsaggregat på grävmaskiner med flera specialiserade påbyggare. Det är också i Europa vi hittar maskinerna med längst räckvidd. USA ligger en aning efter men inte i fråga om räckvidd. Här är det främst mobila fackverkskranar som dominerar och rivningskulan används fortfarande förhållandevis flitigt. Men förändringar är på gång och även i USA börjar allt fler rivningsentreprenörer att investera i rivningsgrävare med aggregat på upp till 55 meter. Samtidigt börjar fackverkskranarna att öka i användning i Europa. Holländska Euro Demolition som hjälper Lodab Demolering med silorivningar är ett exempel.

Rivningsobjektet avgör utrustning I Sverige är rivningsutrustade grävmaskiner ingen nyhet men till skillnad från andra länder i Centraleuropa har svenska rivningsentreprenörer inte satsat på riktigt höga maskiner. Orsaken till detta är främst att Sveriges arkitektur historiskt Italienska rivningsentreprenören General Smontaggi använder också Kocurek för att skräddarsy sina rivningmaskiner. På bilder syns en Cat med en räckvidd på drygt 50 meter.

och vilka påbyggarna är.

På stora bilden en av Kocureks rivningsanpassad Hitachi.

24

Professionell Demolering • 1-2007


nerna byggs specialfirmor sett inte krävt det. Men som vi påpekat i flera utgåvor börjar de lite högre maskinerna även dyka upp i Sverige. Men samtidigt måste poängteras att även om maskinerna blir högre och högre så är det inte ensidigt räckvidden som är det avgörande. Det är istället respektive rivningsprojekt som avgör behovet av utrustning.

90 meter i räckvidd Det som vi sett under de senaste åren är en tydligare segmentering av rivningsmaskinerna. De högsta rivningsmaskinerna byggda på basmaskiner som är grävare mäter idag ända upp till 90 meter. Denna ledning innehålls av holländska rivningsföretaget Euro Demolition. Faktum är att denna jättemaskin ännu inte är i drift utan är under uppbyggnad. Bäraren är en CAT 5110 som naturligtvis är fullständigt ombyggd och förstärkt för att klara den påfrestning som rivning på upp till 90 m innebär. Den blir naturligtvis

inte särskilt stark på sådana höjder och det krävs ett hydrauliksystem som verkligen orkar pumpa och ventiler som stänger och öppnar hyfsat snabbt. I början av denna utgåva berättar vi om engelska Kocurek som specialiserat sig på att bygga rivningsmaskiner och som bör betecknas som Europas största påbyggare av rivningsmaskiner. Men just denna maskin har inte byggts av Kocurek utan av holländska företaget Rusch Krantechnik i samarbete med CATs holländska återförsäljare Pon Equipment.

Specialiserade påbyggare Räckvidder på upp till 90 m är än så länge mycket unikt men trenden är tydlig. Det blir högre och högre och snart kommer ”hundrameterstrecket” att passeras. Var så säker. De mest normala höjderna ligger dock fortfarande mellan 15 till 45 meter. Men holländska Rusch

I samband med franska mässan Intermat förra året introducerade Volvo Construction Equipment fyra nya rivningskonfigurerade maskiner, EC210B, EC240B, EC290B och EC360B. Maskinerna har alla egenskaper som basmaskinerna men utrustats för att klara av tuffa rivningsjobb och har hydraulik som klarar av att effektivt arbeta med olika typer av tunga rivningsverktyg såsom betongsaxar, skrotsaxar, pulveriserare, sorteringsgripar m m. Vi får väl se om nya 70-tonnare även kommer i rivningsversion. 1-2007 • Professionell Demolering

25


levererade under förra året en maskin på 60 m byggd på en CAT 385C och ombyggd till en CAT 385C TUHD. Andra europeiska påbyggningsföretag förutom Kocurek och Rusch är STC, HJ van Vliet, Norris, ETEC, PMI m fl. Även i USA börjar påbyggarföretagen att dyka upp och de största är Jewell. Men som sagt det är inte alltid räckvidden som är avgörande utan de specialiserade påbyggarna har infört en större segmentering genom att helt enkelt lyssna på användarna i större utsträckning än maskinleverantörerna. Idag byggs maskiner för ändamålet som exempelvis större specifika rivningsuppdrag och ofta efterfrågas maskiner med kraftiga raka bommar som klarar att hantera tyngre verktyg där räckvidden inte spelar lika stor roll. Kocurek visar detta tydligast genom sina teleskopbommar för de höga höjderna med lättare verktyg och förstärka raka bommar som klarar att arbeta effektivt med riktigt tunga verktyg.

”Värstingmaskinerna säljs i för små antal”

Även Case demonstrerade en tydligare satsning på rivningsutrustade maskiner under Intermat i Paris. Man visade nämligen sin nya Case CX800 med en bomlängd på 40 meter. Maskinen har försett med all de karakteristika som gör den till en riktig rivningsmaskin. Den är förstärkt och viktökad, balanserad med hydrauliskt justerbar undervagn och naturligtvis tippbar hytt. Maskinen fick inte plats i monter utan kunde beskådas utomhus mellan två hallar där den stor med bommen utsträckt. Maskinen köptes av R.Å.D. i Sverige AB och arbetar för närvarande på ett rivningsjobb i Qatar.

26

För maskinleverantörerna är det specialutrustade rivningsmaskinerna inte lika intressanta. De är för mycket nischade och det handlar om förhållandevis små volymer. Maskinleverantörerna har mer eller mindre lämnat över denna marknad till specialiserade påbyggare som exempelvis Kocurek. Vi kommer med all säkerhet se fler företag som Kocurek födas under de närmaste åren. Men produktionen av de skräddarsydda rivningsmaskinerna sker ofta i nära samarbete med maskintillverkarna i alla fall då det handlar om leveranser av nya maskiner. Men påbyggnad sker också i stor utsträckning Förra året berättade vi om det svenska rivningsföretaget Entreprenad AB Sven Segerström som blev först med att förvärva landets högsta rivningsmaskin, och inte mindre två av dem. Det var Andersen Contractor AB som sålde maskinerna vilka byggdes om av engelska Kocurek. Maskinerna är två Hitachi ZX850H Ultra High Demolition med tjänstevikter på 109 ton. Höjdrivningsaggregaten når hela 42 m men Segerström passade även på att införskaffa två raka bommar också.

Professionell Demolering • 1-2007


påbyggarna att rivningsutrusta dem. Nämnas bör dock att de ledande grävmaskintillverkarna som erbjuder de kraftfullaste och högsta rivningsutrustade maskinerna som standard är tveklöst Liebherr, Hitachi, Caterpillar och Case. Liebherr uppvisar ett sortiment av hela 23 rivningsmaskiner konstruerade och tillverkade på egen fabrik. Den högsta maskinen mäter 33 m. Hitachi har 13 egna modeller där den högsta också är 33 m. Caterpillar har fem rivningsmaskiner där den högsta är nära 40 m. Case har fyra egna modeller och leder ligan med en maskin som mäter 42 meter. I denna jämförelse har vi alltså exkluderat alla de maskiner som specialutrustats av påbyggarna som vi berättat om.

på begagnade maskiner. I det närmaste alla tillverkare av grävmaskiner erbjuder idag rivningsanpassade modeller men räckvidderna ligger oftast omkring 20 till 25 m. Oftast handlar det om standardlösningar som kan tillverkas på fabriken. Efterfrågas specialapplikationer måste man vända sig till en påbyggare. De tillverkare som erbjuder rivningsutrustade maskiner är Caterpillar, Hitachi, Case, Komatsu, Liebherr, New Holland, JCB, Hyundai och Doosan. Hitachi har standardtillverkade rivningsmaskiner med räckvidder från drygt 10 meter upp till 33 m. Caterpillars egna maskiner ligger mellan 17 till nära 40 m. Komatsu mellan 17,5 till 25 m. JCB mellan 21 till 26 m. Liebherr från 18 till 33 m. Hyundais maskiner ligger mellan 20 till 27 m och det ryktas att fler rivningskonfigurerade maskiner är på väg under 2007. Doosans höjdrivare ligger mellan 19 till 27 m. Case mellan 17 till 42 m. New Holland har några enstaka modeller omkring 25 m. Vår egen svenska tillver-

kare Volvo presenterade förra året fyra nya standardmodeller med räckvidder mellan 21 till 36 m. Under de senaste fem åren har mindre rivningsutrustade grävare som minigrävare och medeltunga grävare haft ett uppsving. Behovet av flexibla rivningsmaskiner med små hammare, betongsaxar eller pulveriserare har ökat markant för rivning i trånga utrymmen och för invändig renoveringsrivning. Tillverkaren Brokk har däremot ett mycket stark fäste Under förra året offentliggjordes att Doosan förvärvat maskintillverkaren Daewoo. Sedan dess har man succesivt infört namnbytet från Doosan Daewoo till endast Doosan. På Intermat presenterade man två nya rivningskonfigurerade maskiner DX 300 LC och DX 420 LC, 36 respektive 47 ton. Maskinerna är förstärkta för tunga rivningsarbeten med bomräckvidder på ca 19 och 27 meter. Hytterna på de båda maskinerna kan tippas upp till 34°. 47tonnaren klarar verktygsvikter upp till 2,2 ton och 36tonnaren upp till 1,6 ton. Illustrationen på sidan av en rivningsgrävare är en Doosan DX 420 LC med 27 meters räckvidd.

28

Professionell Demolering • 1-2007

Under förra året introducerade JCB sitt nya rivningssystem HRD (High Reach Demolition) som är ett tredelat rivningsaggregat. HRD kan appliceras på JCBs XD modeller som finns i vikterna 23, 28, 33 och 46 ton. Bilden visar när engelska rivningsentreprenören CDC Demolition river en silopark med den största av JCBs rivningsmaskiner, JS460HRD. Maskinen väger 46 ton och har en räckvidd på 28 m.

inom detta segment med ett brett register av verktyg så är svårt att konkurrera med för minigrävartillverkarna. Brokk har dessutom fördelen att den är eldriven och operatören slipper att sitta på maskinen.

Få nya rivningsmodeller Vid pre-bauma presskonferens i München för drygt en månad sedan presenterades ganska få nya rivningsanpassade grävmaskiner. Däremot kommer en hel del nya lätta och medeltunga modeller att introduceras på Bauma, dock inte rivningsutrustade. Nu kan det dock vara så att man väljer att släppa den här typen av nyheter först på mässan. Men trots allt bekräftar detta att de flesta tillverkare väljer att marknadsföra en basmaskin och låter sedan de specialiserade

Byggnader och industrier saneras från PCB Det förbjudna och miljöskadliga ämnet PCB ska saneras från byggnader och industrier. Regeringen har beslutat om en förordning där fastighetsägarna görs skyldiga att inventera och sanera byggnader som är uppförda eller renoverade 1956 - 1973. Saneringen ska vara helt slutförd 2013. Förordningen träder i kraft den 1 mars 2007. — PCB innebär risker för både djur och människor, och ska bort från vår miljö. Byggsektorn och flera kommuner har arbetat för att inventera och sanera PCB sedan 90-talet. Men arbetet behöver ske i ett högre tempo och få ett slutdatum, säger miljöminister Andreas Carlgren. All nyanvändning av PCB förbjöds 1973. Men fortfarande finns PCB i byggnader, framförallt i fogmassor, isolerrutor, samt i en viss typ av plastbaserade golvmassor. I Göteborg har det efter en inventering uppskattats att upp mot var fjärde fastighet kan innehålla PCB. PCB har lång nedbrytningstid och finns kvar länge i miljön. Det är giftigt och samlas i exempelvis fisk, vilket gör att utsläppen innebär en risk även för människors hälsa. En sanering innebär att tillförseln av PCB i Östersjön kan minska på sikt. Enligt den nya förordning som regering har beslutat om ska saneringen ske stegvis. Industribyggnader uppförda eller renoverade åren 1956–1973 och vissa andra byggnader från 1970-73 saneras senast den 30 juni 2013. För andra byggnader och anläggningar än industribyggnader som uppförts eller renoverats åren 1956–1969 ska saneringen vara slutförd den 30 juni 2011. Förordningens krav på inventering gäller inte småhus, som villor och radhus.


30

Professionell Demolering • 4-2006


Optimism i Nordamerika Trots prognoser om fortsatt avmattning av den amerikanska marknaden fanns inga sådana tecken när mässan World of Concrete gick av stapeln i januari. ”Vi säljer allt vi tillverkar” var kommentarer som hördes från flera tillverkare när PDs korrespondent i Nordamerika besökte mässan.

Om du var en av de 91628 personerna som besökte årets upplaga av den amerikanska mässan World of Concrete i Las Vegas på jakt efter något intressant är möjligheten stor att du hittade vad du sökte.

”Kompakt, användare- och miljövänligt” Det var 33:e gången i ordningen som mässan arrangerades. Bland de många nyheter som visade kan de gemensamma förtecknen sammanfattas med orden kompakt, användarvänligt och miljövänligt. Borta är den typiskt amerikanska ”pitchen” större och bättre. — Det är nya förtecken som gäller idag och det är viktigt att vi som tillverkare hänger med i utvecklingen, säger Chris Van Der Veen från det australiensiska företaget King Concepts. Företaget tillverkar golvslipningsutrustning och lanserade på mässan bl a ett hydraulstyrt golvslipningstillbehör kallat 820-systemet. Produkten är framförallt avsedd för rentalmarknaden. I USA pratas det en hel del om fortsatt nedgång inom bygg- och anläggningsindustrin. Men det var inget som märktes av på mässan och ej heller bland utställarnas kommentarer. — Jag tycker att de flesta entreprenörer har fullt upp. Vi har totalt sett haft ett ganska hyfsat väder som gjort att många jobb är igång. Detta resulterar i bra försäljning i alla fall för oss, säger Phil Mahar från Acme America Inc. Uwe Kausch från Stanley Hydraulic Tools instämmer: — Vi har fullt upp med att möta efterfrågan och vi säljer allt vi tillverkar, säger han.

Text & Foto: Jim Parsons

©Dreamstime

32

Många nyheter Det duggade tätt av nyheter på mässan och många passade på att smygvisa produkter som kommer att visas på Bauma i april. Hilti USA visade sin nya kombihammare TE 50. En annan nyhet var Husqvarnas K750 OilGuard. Kapen är har försett med något som man kan kalla ”elektronisk intelligens” eftersom den själv kan bedöma om det är fel typ av bränsle som hälls i tanke. En lite fotocell känner av detta. Men när fel bränsle hälls i maskinen stannar den inte omdelbart utan varvtalet går ner radikalt för att spara motorn. En annan nyhet från Husqvarna var hälsosamma och bränslesnåla K960 som med ett nytt filtersystem minskar bränsleförbrukningen och utsläppen samtidigt som att filtret inte behöver bytas lika ofta. De nya egenskaperna ser också till att maskinen inte slits lika hårt vid uppstart. Den klarar dessutom att såga 150 mm snitt med en 400 mm klinga. Detta var bara några smakprov bland många nyheter i Husqvarnas monter på World of Concrete. World of Concrets tema var i år ”Right-sized”. Lite svårt att direktöversätta men det hand-

Professionell Demolering • 1-2007

Bobcats nya kompaktlastare N330.

lar om rätt storlek för rätt applikation. Detta hade Caterpillar tagit fasta på och levererade många nyheter i sin monter bl a en rad nya hydraulhammare som utvecklats för D-seriens kompaktmaskiner. — Det är mera produktivt att använda mindre maskiner för de förbrukar inte lika mycket kraft, säger Tom Munch, som ansvarar för slående verktyg vid Caterpillar. På mässan visade man bl a sina nya hammare H35D och H45D som är framförallt utvecklade för modellerna 203 och 407 J. — Våra nya hammare innehåller hälften som många komponenter jämfört med sina föregångare vilket gör dom enkla att underhålla, tillägger Munch. Bobcat passade på att lansera sin nya kompaktlastare Bobcat N330 skid-steer loader. Bobcats Ryan Johnson berättade att S330, som väger 1485 kg med en lyfthöjd på 330 cm, är perfekt för utlastning av rivningsmaterial. Maskinen är utrustad med en 85-hästars diesel. — 330 är en också en populär maskin bland det yngre gardet för att det finns en hel massa elektronik i hytten med en många sk joysticks. Unga som växt upp med dataoch TV-spel kommer att älska att arbeta med den här maskinen. Det är det vi ser i USA, det är de unga som kan hantera våra nya maskiner bäst, tillägger Johnson.

”Produkter med sug” Utrustning för stofthantering och produkter som dammar mindre och tar vara på damm var ett viktigt tema på


dukten för detta, säger Ruwacs försäljningschef Eric Potorski.

Brokk Incs August Scalici är en amerikan som kan Brokk på sina fem fingrar. Här demonstrerar han sorterings- och rivningsgrip G50.

Mera fokus på miljön

årets World of Concrete. Dan Steiner, vd för amerikanska Miljön börjar alltmer stå i centrum tillverkaren Diteq är väl medveten om inom den amerikanska byggindustrin detta. vilket inte varit fallet i samma utsträck— Idag andas våra entreprenörer in ning tidigare. Föroreningar har man en massa ohälsosamma saker. För 20 år inte brytt sig om så mycket utan det sedan upptäcktes asbestproblemet men har varit viktigare att arbetet går snabbt idag är silocosdamm en näst intill lika stor samt att man kan tjäna så många risk, säger Steiner. ”bucks” som möjligt. — Och det är torrsågningsklingorna Inom golvbehandlingsindustrin som är största boven här, tillägger han. händer därför en hel del. Man börjar För att komma tillrätta med detta har nu allt mer att lansera lösningar där Diteq lanserat sitt stoft- och dammbåde nya och gamla betonggolv slipas hanteringssystem Teq-Vac. Systemet är och poleras upp till superfinish. Med avsett för att samla upp damm från handandra ord det som HTC Sweden har hållna slipmaskiner, klingkapar och andra pratat om i ganska många år, d v s typer av håltagningsmaskiner där HTCs ”Superfloor”. Om man ska vara torrkapklingor används. lite kritisk tar det ganska länge innan — Fördelen med Teq-Vac är att den vissa saker ”sjunker in” in det ameriinte ”andas ut” osynliga och skadliga parkanska medvetandet. HTC har marktiklar som många andra liknande maskinadsfört sitt koncept under en längre ner gör. Dessutom kan filtret användas för tid i USA. Caterpillars nya hydraulhammare H35D. både torr- och våtsugning och kan rengöMen nu kommer även amerikanras på så lite som 30 sekunder, säger ska bolaget VIC International med en liknande lösning Steiner. och man lanserar även nya miljövänliga kemikalier för Teq-Vac säljs över hela världen via Multiquips återförgolvbehandling. Man lanserade ett nytt säljare. certifieringsprogram för polering av ny betong och anTillverkaren Blasttrac lanserade en ny lösning till sin mellanstora golvslip PDO-2000. Maskinen är utrustad med höghastighetsventiler som hanterar damm. Ventilerna roterar tillsammans med diamantverktygen och skapar en kontinuerlig luftrotation. — Egenskapen samlar upp dammet och kyler samtidigt diamanterna så att det håller längre, säger Eric DeMille på Basttrac. The POD-2000 slipa upp till 63 m2 per timme med en dammuppsamlingsyta av 550 mm damm. Amerikanska tillverkaren Ruwac lanserade sin nya stofthanterare ”Little Red” Wins 2220. Maskinen klarar att filtrera partiklar så som som ner till 0.5 micron och erbjuder en smidig rengöringslösning. — Lagstiftningen i USA gällande Silika eller silikos kommer att bli betydligt tuffar inom den närmaste tiden och därför är det viktigt för entreprenören att sätta in kraftfulla åtgärder där dammet uppstår, Wins 2220 är den rätta pro©Michaei Damkier

Ruwacs Eric Potorski demonstrerar den nya ”Little Rid” WINS 2220.

Blastracs nya golvslip POD 2000.

1-2007 • Professionell Demolering

33


Hiltis nya kombihammare TE 50.

Husqvarnas nya golvsågar FS 300, 400, och 500 är några av företagts nya produkter som utvecklats med tanke på förbättrad arbetsmiljö. Sågarna är bl a utrustad med en nya typ av teknolgi som sänker vibrationerna.

nonserade att man även har inlett ett samarbete med W.R. Meadows Inc som tillverkar miljövänliga golvkemikalier. — Det finns ett omgående behov för en kvalitetsstandard inom golvbehandling i USA. Vi vill komma in så tidigt som möjligt i byggprocessen, tala med designers och arkitekter, och beskriva hur miljötänkandet kan förbättras genom att projektera in miljövänliga golv. Nu har marknaden börjat lyssna i USA, säger Bill Beers från Vic. På World of Concrete visades ändlöst många nyheter och med vårt begränsade utrymme i tidningen är det omöjligt att nämna alla. Men väl inne på golvbranschen bör också HTC Sweden nämnas. HTCs golvtänkande genom bl a Superfoolr och Twister är sedan länge lanserat i USA och utvecklingen är god. Under de senaste åren har mycket hänt inom HTC och det var inte länge sedan man startade eget dotterbolag i USA och lanserade sitt breda nya produktprogram. Nytt för i år var bl a HTCs 1500 iT. Produkten är den nästa största golvslipen från HTC som integrerat med ett automatiskt stofthanteringssystem. Maskinen är lillebror till 2500 IX som visades för första gången 2006. Slipbredden på 1500 iT är 150 cm och avverkningstaken ligger på 29 m2 per timme med ett varvtal mellan 300 till 1000 vpm. Företaget Innovatech visade sitt nya polishingsystem I-Shine som består av polishingdukar i dimensionerna 150 till 500 mm.

Samarbete stärker

DI-TEQs Steve Kim demonstrerar företagets nya TEQ-VAC stoftuppsamlingssystem.

På WOC 2007 fanns en rad ny golvslipningsmaksiner. EDCOs nya CONTRx är utvecklad för slipning av ytor upp till 900 kvm. Serien omfattar två modeller med slipbredder på 300 mm och 575 mm.

34

I höstas förvärvade Ingersoll Rand det irländska bolaget Geith International. Geith tillverkar en rad olika typer av verktyg som skopor, sorteringsgripar och andra typer av rivningsverktyg. Genom förvärvet av Geith har Ingersoll Rand breddat sitt program med 82 nya verktyg uppdelade på 21 olika produktfamiljer. — Under kommande två år planerar vi att introducera flera nya skrotsaxar, betongsaxar och pulvriserare för skort- och rivningsindustrin. Geiths breda kunnande inom området är en mycket god tillgång för oss att växa inom detta området. Vi kommer också lansera nya snabbkopplingar och minisnabbkopplingar, säger Tom Pinchuk på Ingersoll Rand. Amerikanska företaget Diamond Vantage stod för en ganska intressant innovation genom lanseringen av den nya diamantverktygteknologin Zenesis. Zenesis är utvecklad för särskilt krävande håltagningsapplikationer där extra hög avverkning och effektivitet behövs. Zenesis has tagit fram av Diamond Vantage, dess moderbolag EHWA Diamond i Korea och General Tool i Kalifornien. Vi känner igen tekniken som bygger på att diamanterna placerats efter ett visst mönster och inte slupmässigt placerats i segmentet. Även om årets utgåva av World of Concrete dominerades av amerikanska utställare så var andelen internationella utställare större än tidigare. Framförallt var det asia-

Nya polishingskivor, I-Shine, från Innovatech.

Professionell Demolering • 1-2007

De nya integrerade golvslipen HTC 1500iT från HTC Sweden är näst största bland företagets produkter.

tiska tillverkare som syntes mest bland ”utlänningarna”. Från Kina och andra länder kom naturligtvis en hel del produkter med mycket konkurrenskraftiga priser. Vilket naturligtvis är ett fortsatt hot för både amerikanska och europeiska tillverkare. En del av utställarna gav detta faktum inte så mycket uppmärksamhet medan andra hävdade att vi måste acceptera allvaret i detta faktum och agera. — Lågpristrenden kan inte ignoreras. Som jag ser det måste vi slå tillbaka mot lågprisprodukterna genom att förbättra våra kvalitet, säger Uwe Hetzel som är försäljningschef på tyska tillverkaren Eibenstock. — Den ”nya” konkurrensen från öst håller oss mera vakna över att ständigt hitta nya idéer och möjligheter. Så länge vi täcker våra kostnader, upprätthåller och förbättrar vår kvalitetsnivå och hittar nya nischer kommer vi att vara konkurrenskraftiga, säger Hetzel. Eibenstock är själva ett exempel på att hitta nya möjligheter i öst. Kanske inte med ett lågprisland men väl med en stark aktör, nämligen Japan. På World of Concrete lanserade man sitt nya system för torrborrning från 50 till 200 mm som utvecklats i samarbete med japanska Nippon Diamond Japan och Mitsubishi Materials Corporation.


BAUMA 2007 Maskinmässornas maskinmässa närmar sig. Det var tre år sedan sist. Då, 2004, duggade nyheterna inte lika tätt och de inhemska besökarna svek. Nu pekar allt på nytt rekord ifråga om yta, antal utställare, nya produkter och med all säkerhet antal besökare. Om du kan, besök Bauma i april. Tills dess bjuder PD på ett smakprov på följande sex sidor. 36

NU ÄR DET SNART DAGS IGEN för världens största mässa för bygg- och anläggningsmaskiner. Den 23-29 april går Bauma 2007 av stapeln på det gigantiska mässområdet strax utanför München. Vid de senaste upplagorna av mässan har man ideligen ökat och det är svårt att tro att mässan kan öka ytterligare. Men visst kan den det. I nuläget är 3000 utställare bokade från 48 olika länder(jämf. 2004: 2801 utställare). Dessa utställare upptar mer än 540 000 kvm utställningsyta fördelat inom- och utomhus. Vilket är en ökning med 40 000 kvm sedan förra mässan som hölls 2004. Nu återstår bara att man även slår rekord avseende antal besökande. 2004 kom totalt 416000 besökare vara 29% kom från andra länder än Tyskland.

Stark representationsökning från Asien Årets ökningen av utställare ligger på flera olika plan. Kinesiska utställare har femdubblat sin representation på mässan och likaså japanerna. Indiska utställare har ökat fyra gånger. Utställare från Österrike, Luxemburg, Turkiet, Korea och Grekland har dubblat sina ytor. Företag från Bulgarien och Singapore ställer ut på mässan för första gången. Det finns ingen internationell bygg- och anläggningsmaskinmässa i världen som ens kommer i närheten av Bauma och imponerande är också att man hela tiden ökar avståndet till närmaste mässkonkurrenter.

Professionell Demolering • 1-2007

Många nyheter I januari anordnade Messe München enligt tradition sin ”Pre-Bauma Press Conference. Omkring 220 tillverkare gav några hundra branschtidningar från världens alla hörn en försmak på vad som kommer att introduceras på Bauma. Merparten av branschens stora tillverkare fanns på plats under de två intensiva mässdagarna. En rent generell bedömning är att många innovationer och nya produkter kommer att visas på årets Bauma. Skillnaden från 2004 är mycket tydlig. Då handlade det mest om uppgraderingar men nu kommer nya produktideer. Många företag inom vår bransch breddar sitt sortiment radikalt och siktar mycket tydligare internationellt. Dessutom går ”rentaltänkandet” som en röd tråd genom närmast alla verksamhetssektorer. Även om det kanske inte slagit igenom inom rivnings och betonghåltagning så märks en tydlig förberedelse bland de stora tillverkarna. För många tillverkare handlar det heller inte om enstaka nyheter utan en hel rad. Det verkar som om nyhetsflödet dämts upp under några år och nu brister fördämningarna. Husqvarna Construction Products är ett exempel och om företagets nya produkter skriver vi på sidorna 20-22. En annan stor aktör med många nya produkter i år är Tyrolit. För Tyrolit handlar det också om breddning av produktsortimentet. Detta gäller i ännu större utsträckning för Ingersoll Rands Montabert. Montabert förknippar man främst med hydraulhammare men nu har


Nu kan du ladda ner Svensk Rental Tidning, Professionell Demolering och PDi Magazine som pdf-filer. Besök våra hemsidor: www.svenskrental.se • www.pdworld.com


UTSTÄLLARE BAUMA 2007

integrationen med Ingersoll Rand blivit tydligare vilket bl a resulterat i en kraftfull utökning av produktsortimentet för rivning och återvinning. Breddningen syntes redan på Nya RPU 21 från IR Montabert. mässan Intermat i Paris förra året 10 olika modeller avsedda för bärare mellan 3 till 65 ton. men på Bauma kommer man att Sedan kommer de båda siktskopserierna GSB och uppvisa ett komplett sortiment. RSB. GSB-serien är utvecklad för siktning av material Ingersoll Rands satsning bottnar i innehållande en hel del sten medan RSB är mera lämpad bildandet sin ”Attachment Group” för siktning av sand och finare material. där naturligtvis Montabert ingår tillCRB-serien består av två modeller av krosskopor för sammans med nyförvärvet Geith. bärare i klassen 18 till 40 ton. Käftöppningarna kan jus”Attachments” syftar teras mellan 20 till 130 mm. Serien är perfekt dock inte bara på för återvinning av olika typer av rivningsrivningsverktyg utan material. även alla typer av verkDet tar inte slut än. Sedan har Montabert tyg och tillbehör för en ny serie skrotsaxar kallad HSS. Totalt finns Roterande siktskopa minigrävare, kompakt9 modeller mellan 1.6 till 9 ton för bärare i fråm IR Montabert. lastare, olika typer av klassen 9 till 110 ton. skopor för grävmaskiner, verktyg för skrot- och återvinningsNya hydraulhammare branschen m m. Dessutom breddar man Silver Clip-serien med På rivnings- och återvinningssidan finns två nya modeller, SC-6 och SC-50. SC-6 vämycket nytt såsom nya roterande pulveriserarger 65 kg men är kortare än en meter i längd serien RPU som omfattas av fyra modeller för och därmed enkel att arbeta med. Modellen bärare mellan 10 till 40 ton och med är avsedd för bärare mellan 0.7 to 1.2 ton Nya krosskopro från IR käftöppningar mellan 60 till 120 cm. Nya FPUoch har ett oljeflöde mellan 12 till 23 l/min. serien av fasta pulveriserare som omfattar tre Montabert. SC-6 finns som standard och ljuddämpad vermodeller från 1.1 till 2.4 ton och för bärare sion. SC-50 kompletterar de tyngre modellerna av Silver mellan 12 till 35 ton. Clip och väger 500 kg. Den är avsedd för bärare mellan 7 Ny är även HGR-serien av sorteringsgripar. Här finns

38

Professionell Demolering • 1-2007

ADAMAS A1.122.2 Ahlmann Baumaschinen GmbH F7.709/1 Allu-Ideachip Oy B3.234 Allu-Ideachip Oy F9.N914 Aquajet Systems AB A1.128 Arden Equipment SA F8.806A/3 Atlas Copco MCT GmbH F8.807A/2 atlas diamant werkzeuge gmbh A1.301 ATLAS WEYHAUSEN F8.802/1 AUSA F8.802/3 Belle Group F11.1110/3 Blastrac A1.315/412 Boart Longyear Europe F13.1307 Bobcat Europe F9.909 Bosch Rexroth AG A4_A5/154 Bosch Rexroth AG Hydraulics A4.313/510 ”Bosch, Robert, GmbH A1.319 Bosun Tools Group Co., Ltd. A1.100 BOTEC Hupertz F12.1208 Bott, Wilhelm, GmbH & Co. KG A5.223 ”Braun Maschinenfabrik A1.211 Breaker SRL A1.210 Breaker Technology Inc. (BTI) F11.1110/4 Broendum A/S, V. A1.108 BROKK AB F6.N609/2 Cangini Benne s.r.l. A6.422 Carbodiam Diamond Tools A1.202 Case - CNH Deutschland GmbH F7.707/708/2 Caterpillar Inc A4.119/212 Caterpillar S.A.R.L. B6.201 Caterpillar Work Tools B.V. F9.N913/2 CBI Europe B.V. F9.N925/3 CEDIMA Diamantwerkzeug A1_A2/131 CEDIMA Diamantwerkzeug A1.325/420 Chicago Pneumatic B3.138 CONEXPO-CON/AGG 2008" C4.121 Conjet AB A1.215 CORAZZA Srl B5.308 Core Powertools A1.122.2 CORIMAG s.r.l. B3.106 Darda GmbH F6.N609/2 Demarec F10.N1015/17 Demoter S.R.L. B3.209 DIAMASA Diamanttechnik A1/109.1 ”DIAMASA Diamanttechnik A1.214 Diamond Service Srl A1.126 Dr. Schulze GmbH A1.134 dsb MASCHINENBAU GmbH C2.303.2 dsb MASCHINENBAU GmbH C2_C3/330 Dustcontrol GmbH A1.539 DYNASET OY F8.801/5 E-Z Drill, Inc. C4.129 Edilgrappa S.r.l. A3.500 EDT Eurodima GmbH A1.403/500 EDT EURODIMA GMBH A1/103 Eickhoff Bergbautechnik GmbH C2.119/246 Eibenstock A1_A2/112 Eibenstock A1.529 engcon Nordic AB F7.702/2 Erkat Spezialmaschinen B3.317 ”ERKAT B2_B3/245 EUROBENNE s.r.l. B3.116 Euroram-Rockmaster F13.1310/1 Extec Screens and Crushers Ltd. B3_B4/242 Extec Screens and Crushers Ltd. B3_B4/244 Extec Screens and Crushers Ltd. B3.410/505 Extec Screens and Crushers Ltd. B3_B4/240 Fast Verdini S.p.A. F9.902/3 FINMAC DEMOLITION OY A1.507 FINTEC Crushing + Screening F9.906/3 Furukawa Rock Drill Europe B.V. F11.1108/2 GENESIS Europe GmbH F5.504/3 Giant Hydraulic Breaker C3_C4/355 Giant Hydraulic Breaker C4.307 GUIDETTI s.r.l. B3.230 GÖLZ GmbH A1.423/518 Hanix Europe Ltd. F6.N613/6 HANWOO TNC Corp. F6.N610/4 Hartl Anlagenbau GmbH B1_B2/336 Hartl Anlagenbau GmbH B2.218


Ny pulveriserare från Atlas Copco.

och 14 ton och har ett oljeflöde mellan 75 till 125 l/min. En annan tillverkare som uppvisar en lång rad av nyheter är Atlas Copco Construction Tools. Några smakprov ur nyhetsskörden är att man fortsätter att bygga ut sin SB-serie. SB som står för Solid Body Concept som bl a innebär färre delar, bättre livslängd och enklare samt färre servicetillfällen. På Bauma introducerar man SB minstingen SB 52 som är avsedd för bärare mellan 0.7 till 1.2 tonsklassen. SB 52 ersätter SB 50 (tidigare SBC 60). SB 52 är mycket lätt och smidig men har samtidigt försett med mera kraft och uthållighet vid exempelvis lätt invändig rivning. En annan nyhet är SB 552 avsedd för bärare upp till 15 ton. Hammaren är en arbetshäst som klarar tuffa förhållanden. den har försett med en ny typ av hydraulsystem som erbjuder ökad effektivitet. Atlas Copco har uppvisat enastående resultat det senaste året och har enligt uppgift sålt mer än 9500 hydraulhammare inom klassen 50 till 450 kg under 2006. Andra nyheter är att man nu kommer med en ny pulveriserare med modellbeteckningen DP 2800. Verktyget ersätter föregångaren DP2500. Den är byggd för bärare i klassen 24-38 ton och har en klippkraft på 320 ton och en krosskraft på 100 ton. Den är naturligtvis även runtomsvängande. Nästa nyhet är nu att man även kompletterar sitt sortiment av kombinationsverktyg med CC2500. Verktyget väger 2580 kg och är avsedd för bärare i klassen 30 till 50 ton. Klippkraft på spetsen är 133 ton och krosskraften i frontkäften på 91 ton. Även finska tillverkaren Rammer som numera heter Sandvik utlovade nya produkter till Bauma. Bland annat kommer man att introducera sin nya BL-serie som är hydraulhammare specifikt utvecklade för grävlastare. Serien omfattar i nuläget 4 hammare, alla utrustade med den typiska Rammer-teknologin. Företaget siktar framförallt på dikesarbete, andra typer av grävlastararbeten och framförallt rentalmarknaden med sin nya hammarserie. Produkter är baserade på Sandvik Rammers S23 och S25 teknik. Serien omfattar två standardmodeller och två extra ljuddämpade. S 23 N BL och S 23 N BL CITY har arbetsvikterna 268 och 322 kg respektive och de större S 25 N BL och S 25 N BL CITY väger 390 respektive 420 kg. Slagenergin för 23:orna ligger mellan 400 – 2,000 bpm och mellan 600 – 1,800 bpm för de större modellerna. Både Volvo och Caterpillar ställer ut med stora montrar som vanligt och då i synnerhet Caterpillar som i det närmaste dominerar en hel hall med sina 11000 kvm. Under temat ”Your success. Our

Till vänster ytterligare två nya hammare i Atlas Copcos SB-serie och ovan ny pulveriserare och sorteringsgrip från IR Montabert.

commitment” kommer Caterpillar att visa en mängd nyheter tillsammans med sin tyska återförsäljare Zeppelin. Totalt kommer 60 nya maskiner att visas från kompaktlastare, multiterrängmaskiner, minigrävare, hjullastare, grävlastare, teleskoptruckar, grävmaskiner, rivningsgrävare, väghyvlar och

Hartl Anlagenbau GmbH Hilti Deutschland GmbH Hilti Deutschland GmbH Hilti Deutschland GmbH Hilti Deutschland GmbH Hinowa S.p.A. Hinowa S.p.A. Hitachi Europe Hitachi Europe HITACHI POWER TOOLS Hitachi Sumitomo Holland Industriele Diamant Holland Industriele Diamant HTC Sweden AB HTC Sweden AB HYDRARAM b.v. Hydro-Tec GmbH Hydro-Tec GmbH Hyundai Europe Hägglunds Drives AB ICS Blount Europe S.A. ICS Blount Europe S.A. Ideachip GmbH Idromeccanica Italiana Srl INDECO Ind S.p.a. Ingersoll Rand Construction ”Ingersoll Rand Construction ITALDEM Officine Giordano s.r.l. JCB Kleemann GmbH Kleemann GmbH Kleemann GmbH Kleemann GmbH Kleemann GmbH KOBELCO CRANES EUROPE LTD. KOMATSU EUROPE KOMATSU EUROPE KOMATSU EUROPE KOMATSU EUROPE KOMATSU EUROPE KOMATSU EUROPE N.V. KOMATSU EUROPE N.V. KUBOTA (Deutschland) GmbH KUBOTA Baumaschinen GmbH Liebherr-Hydraulikbagger GmbH Liebherr-Hydraulikbagger GmbH LIEBHERR-INTERNATIONAL LIEBHERR-INTERNATIONAL LIEBHERR-INTERNATIONAL LIEBHERR-INTERNATIONAL LIEBHERR-INTERNATIONAL LIEBHERR-INTERNATIONAL LIEBHERR-INTERNATIONAL LISSMAC Manitowoc Crane Group Mantovanibenne s.r.l. Mecalac S.A.S. Merlo Deutschland GmbH Merlo S.p.A. Midhage Diatip AB MKS Funke GmbH Montabert Multiquip Inc. MVS Zeppelin GmbH & Co. KG Neuson Kramer Baumaschinen Neuson Ltd. New Holland - CNH Italia SpA New Holland - CNH Italia SpA New Holland Kobelco New Holland Kobelco Nilfisk-Advance AG NPK Europe OM Track OILQUICK AB OKADA AIYON CORPORATION Padley & Venables Ltd. PDi Magazine/SCOP AB PENTAX s.r.l. POWERSCREEN Intl. Dist. Ltd. Pullman Ermator AB RAKO Products Ltd.

B1_B2/223 A1_A2/102 A1.404 A1_A2/101.2 A1_A2/104 C4.209/304 A6.222 F5.504/1 F5.505 A1.504 F12.1202/4 A1.509 A1.315/412 A1_A2/100 A1.310 B3.502 A1_A2/123 A1.405 F6.N608 A5.123 A1_A2/106 A1.407 B3.234 A6.202 F8.806A/5 F9.910 F9.910 B3.307 F7.707/708/1 B2_B3/226 B2_B3/228 B2_B3/224 B2_B3/243 B2.320 F12.1202/2 B5.200 F5.501/503/2 B5.301/400 B5.106 F6.601/603/1 B5.104 B5.300 A5.231/332 F7.N717/7 F8.803-807 F8.803 F8.803 F8.803-807 F8.803A/1 F8.806 F8.804/805 F8.807 A5.230 A1.221/320 F11.1105/1 A6.219/322 F7.709/1 F9.910A F9.910A A1.541 A1.509 F9.910 F9.911A/4 B6.201 F6.601/603/2 F6.601/603/2 B5_B6/284 B5_B6/274 F4.406 B5.112 F10.N1016/4 F7.N711/2 F8.N823/3 F5.504/4 B3.204 C3.320 A1.507 A1.314 F7.704/705 A1.516 A1.421

1-2007 • Professionell Demolering

39


Nya CC2500 från Atlas Copco.

mycket annat. Man har också en separat monter för Cat Tools d v s rivningsutrustning f r å n ”Verachtert”. Några nya modeller som visas är materialhanterarna M318D och M330D, de kompakta hjullastarna 906H, 907H och 908H , kompaktlastaren 256C, de nya grävmaskinerna 319 DL, 320D och 323D och mycket mera. Från Volvo kommer också många nyheter och framförallt då de nya C-serierna av hjuloch bandgrävare. Man utökar också sin hjullastarserie med tre nya modeller. Italien är som bekant en start nation vad gäller tillverkning av bl a olika typer av rivningsverktyg. Det var dock svagt representerade på Baumas presskonferens. Den enda tillverkaren som var där var Mantovanibenne som lanserade en ny megakross kallad MS130 med extra bred käft. MS130 är avsedd för bärare i 70 till 140 tonskolassen. Den väger drygt 13 ton och har en käftöppning på 2500 mm och ett käftdjup på nära en meter. Krosskraften är 395 ton. Man meddelade att man även kommer att lansera en ny serie av sorteringsgripar kallad GR-serien. Totalt omfattar serien 10 modeller i vikter från 320 till 2400 kg. Den största modellen kommer dock att lanseras först på själva mässan. Vad gäller mobila återvinningskrossar så kommer det visas en hel rad nya produkter från tillverkare som Sandvik, Metso Minerals, Rockster, Rubble Master, DSB, Hartl Anlagebau, Guidetti, OM Track m fl. Flera av tillverkarna har redan smygsläppt sin nyheter såsom Rubble Master med sin RM100 och och den mobila sikten TS3600 och OS100 som separera för stor material och hängs på RM100. Guidetti kommer att visa sin nya kompaktkross Ceasar 3 på mässan. Vi kommer att i nästa utgåva av tidningen att publicera en mera fullödigt sammanställning över nyheter på mässan. Om ni vill besöka PDs systertidning PDi Magazine på Bauma finns vi i hall A1 och monter nr 507.

Nytillskott från Rubble Master, RM100 med OS100 och mobila sikten TS3600.

40

Professionell Demolering • 1-2007

Nu kommer Mantovanibenne med MS130, uppföljaren till MS120. Nedan exempel modeller ur Volvo Construction Equipments nya C-series av hjul- och bandgrävare.

REV S.R.L. REV S.R.L. Rockster Recycler Rockster Recycler Rockster Recycler ROTAIR S.p.A. Rotar International B.V. Rubble Master/HMH Rubble Master/HMH Rubble Master/HMH SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN Sandvik Mining and Construc Sany Heavy Industry Co., Ltd. Schwamborn Baumaschinen Schwamborn Baumaschinen SMP Parts AB SMP Parts GmbH SOCOMEC S.p.A. Soff-Cut International, Inc. Solga Diamant GmbH Soosan Europe Office SOOSAN HEAVY INDUSTRIES SSAB OXELÖSUND AB Stanley Hydraulic Tools STIHL Vertriebzentrale AG STIHL, Andreas, AG & Co.KG TABE Terex Finlay Terex Finlay Terex Finlay Terex Fuchs GmbH Terex GmbH Terex GmbH Terex GmbH / Schaeff TEREX PEGSON LTD. Toku Pneumatic Co., Ltd. TOPTEC Spezialmaschinen Tractive AB TREVI BENNE S.R.L. TRIMMER SRL Tyrolit GmbH Tyrolit GmbH TYROLIT TYROLIT Volvo Construction Equipment Volvo Construction Equipment Volvo Construction Equipment Volvo Construction Equipment Volvo Construction Equipment Volvo Construction Equipment Volvo Construction Equipment Volvo Trucks (Deutschland) Von Arx AG VTN EUROPE srl VTN EUROPE srl WEKA Elektrowerkzeuge WEKA MEDIA GmbH & Co. KG WEMA Stahl u. Maschinenbau WIDECUT Wimmer Hartstahl Gmb H Wimmer International ZATO S.R.L. ZATO S.r.l. Zeppelin Baumaschinen GmbH Zeppelin Baumaschinen GmbH Zeppelin Baumaschinen GmbH Zeppelin Baumaschinen GmbH Zeppelin Baumaschinen GmbH Zeppelin Baumaschinen GmbH Zeppelin Baumaschinen GmbH Zeppelin Baumaschinen GmbH Zeppelin Baumaschinen GmbH Zeppelin Baumaschinen GmbH Zeppelin Baumaschinen GmbH Zeppelin Baumaschinen GmbH Zeppelin Baumaschinen GmbH Zeppelin Baumaschinen GmbH Zeppelin Baumaschinen GmbH Zeppelin Gabelstapler

B2.312 B1_B2/219 B2_B3/216 B2_B3/218 B2.513 B3.231 A6.328 B2_B3/235 B3.202 B2_B3/233 A1.417/512 A1_A2/114 F9.905/2 F8.N816 A1_A2/129 A1.308 F8.N815/5 F8.N815/5 A6.336 C4.119 A1.309 F10.N1015/4 F10.N1015/4 A6.429 F6.N612/3 A1_A2/108 A1.414 F8.N809/1 B2.311 B2_B3/239 B2_B3/241 F7.704/705 F7.704A F7.704/705 C2.305 F7.704/705 B3.232 A1.208 A1.405 A6.405 B3.300 A1/115 A1/113 A1.129/224 A1/113 C3.C32 C3_C4/363 C4.481 F5.501/503/1 C4/354 C4.361 C4.341 C4.361 F9.902/4 A6.311 A5_A6/181 A1.113 A3.637 A3.426/1 A1.110 A5_A6/185 A6.109 A7.103/200 F6.N613/2 B6.403 B5_B6/293 B6.401 B6.503 B6.303 B6.203 B6.301 B6.201 B6.501 B6.203 B6/284 B6/290 B5_B6/295 B6/286 B6/288 F7.703A/703


Nordfarm inviger nya lokaler Företaget Nordfarm i Norrköping, svenska återförsäljare av bl a Avant midjestyrda kompaktmaskiner, har flyttat till nya lokaler. De nya lokalerna öppnades officiellt den 31:a januari och ingen mindre Östergötlands landshövding Björn Eriksson stod för invigningen. Den nya anläggningen omfattar både kontor och lager. Förutom invigningen den 2:a februari anpassade man även på att visa nya maskiner och hålla återförsäljarmöte. Omkring 100 återförsäljarrepresentanter mötte upp. Förutom dessa fanns även representanter från Nordfarms leverantörer representerade. Bland de maskinnyheter som visades var • Nya Palms dumpervagnar, 7, 8 och 15 ton. • Nya proffsflishuggen Farmi CH380. • Vallkedjan med Schuitemaker finsnitts vagn och Fella MegaCut slåtterkrossar med 6-9 m arbetsbredd. • Nya modeller skogsvagnar från Palms. • Nya sandspridare från Westbjörn. • Jeantil gödseltunna. • Nya typer av betesputsare/ slag klippare från Perfect. • Kompaktlastaren Avant 600 med hytt. Nordfram representerar varumärkena Avant, Farmi, Fella, Hydromann, Jeantil, OFA, Palms, Peecon, Perfect och SIP.

www.nordfarm.se

Abelco börjar med hjulgrävare I samband med releasepartyt för Abelcos nya hemsida passade man på att fira att Abelcos första hjulgrävare. Det är XW85, Abelcos 8,5 tons hjulgrävare med en 4-cylindrig dieselmotor från Yanmar. I ett skoptag tar den 400 liter och kan gräva nästan 7 meter i räckvidd, 4 meter rakt ned och tömma skopan mer än 4,5 meter ovanför sig. — Våra grävmaskiner har varit en stor succé i Sverige, då de har både bra kvalitet och ett mycket konkurrenskraftigt pris. Dessa hjulgrävare är av samma kvalitet och en mycket efterlängtad produkt. Vi är glada att vi kan erbjuda våra kunder hjulgrävare nu inför våren 2007, säger Mikael Andersson, VD Abelco Nordic AB.

Elbjörns patenterade luftrenare nu mera användarvänlig Slipp limlukt, svetsgas, asbest och mögel och uppnå ett bättre arbetsklimat på din arbetsplats. El-Björns luftrenare LR500 har nu kompletterats och blivit mer användarvänlig då det gäller service och rengöringen av maskinen. För cirka ett år sedan lanserade El-Björn luftrenaren LR500. Maskinen renar luft från dammpartiklar, fint byggdamm, asbest, löd och svetsrök. Du slipper också odörer och ångor från tobaksrök, målning och limning samt pollen och virus som yr i luften. Det är en luftrenare som är konstruerad för oerhört tuffa arbetsklimat och renar luft innehållande partikelstorlekar ner till 0,01 µm (se diagram). Luftrenare LR500 kan blanda uteluft med inneluft som renas och blåses ut. I maskinen finns olika filter, ett finfilter och ett förfilter. Produkten har nu utvecklats med ytterliggare ett förfilter och är nu en av marknadens mest effektiva luftrenare. Maskinen är avsedd för att klara oerhört tuffa och dammiga arbetsplatser, offentliga rum och industrier. Den är också avsedd för att bidra till ett bättre arbetsklimat då renare luft bland annat medför hälsomässiga fördelar med minskad sjukfrånvaro. — Maskinen suger upp det fina dammet

Ny armatur för tillfällig belysning från Malmbergs Malmbers har tagit fram en ny robust och slitstark lysrörsarmatur för tillfällig belysning. Belysningen heter Stratus och är framtagen för arbetsplatser där det krävs en bra prisvärd armatur som är snabb och enkel att montera. Försedd med sladd och stickpropp, lysrör samt upphängningsbygel. Stratus finns i 2 utföranden 1x36W (72 978 71SL) och 2x36W (72 978 72SL).

www.malmbergs.com

Nytt skruvsystem från Hilti Hiltis nya skruvsystem har lyckats kombinera kraven på storlek, lågt anpressningstryck och en bättre arbetsmiljö tack vare unik design och smarta materialval. Hiltis SMD 57 magasinet möjliggör att skruvdragningen sker perfekt och snabbt. Dessutom är det lätt att ta isär magasinet för rengöring, inga verktyg krävs. Trots avancerad mekanism är magasinet robust byggt och utvecklat för att klara av tuffa tag på arbetsplatsen.

www.abelco.se

42

Professionell Demolering • 1-2007

www.hilti.se

som inte ögat ser och som är farligt för kroppen och bidrar till ett bättre arbetsklimat, säger projektledare Thomas Strålman på El-Björn AB.

Enklare service och renhållning Luftrenare LR500 har också blivit mer användarvänlig. Om maskinen går för fullt under en arbetsdag kan det behövas filterbyten en gång om dagen, något som man nu gör på två minuter. — Vi har nu förenklat möjligheten att byta filtret i maskinen. Ovanpå maskinen sitter två snabblås som man enkelt lossar med händerna. Förr var man tvungen att använda skruvmejsel, vilket man nu slipper. — Det här gör även att returservicen blir smidigare då det blir väldigt enkelt att öppna och göra rent maskinen.

Renare än frisk luft

Luftrenaren LR500 från El-Björn AB är en mobil luftrenare som är byggd för användning i tuffa arbetsmiljöer. Dess olika filter renar luften och blåser ut friskare luft än den vi andas in och skapar ett hälsosamt arbetsklimat på tillfälliga arbetsplatser. tio kilo vilket gör den lätt att ta med sig. Till skillnad från andra luftrenare på marknaden är LR500 den enda som tar in luft från två håll samtidigt, vilket är en patenterad teknik utvecklad av Clair International. Maskinen kan även slanganslutas för att ta in luft utifrån eller från annan källa. — Genom att ta in luft från två håll samtidigt och blåsa den genom dubbla filter får man en luftrening som är renare än den friska luft man andas in, säger Thomas Strålman.

www.elbjorn.se

Luftrenaren är enkel, smidig och väger endast

PrimeTech kapar kostnaderna ”Aldrig har jag haft en klinga som kör så snabbt och håller så länge”, är något som vi ofta får höra berättar Peter Logan, VD för Jack Midhage AB leverantör och tillverkare av diamantverktyg. Just när man trodde att nu kan inte det gå fortare att såga i betong så kommer det en ny teknik som omkullkastar alla tidigare teorier. Midhage har tillsammans med sin tillverkare Ehwa Diamond Co i Sydkorea utvecklat en diamantklinga som gör att man får tänka om vid kalkylering av sågarbeten i fortsättningen. Den nya klingan, som kallas PrimeTech, har tagits fram efter omfattande forskning och tester i Korea och Sverige. Men det var inte helt enkelt, den första innovationen - en ny, patenterad tillverkningsteknik för diamantsegment gav i sig inte de helt unika egenskaperna. För att få en klinga som överträffar allt annat krävde det nya segmentet också ett annat innehåll både beträffande diamanter och bindemedel, berättar Peter Logan. Resultatet har blivit en klinga som förändrar förutsättningarna för betongkapning i framtiden. • • •

Klingan har vid alla jämförelsetester en klart snabbare skärförmåga än andra klingor Klingan har också en ovanligt lång livslängd Dessutom har den förmågan att fungera bra i fler material jämfört med andra klingor

PrimeTech har funnits en tid som torr- och våtkapklinga i dimensioner 230 - 350 mm, främst för uthyrningsbranschen, och 400 450 mm främst till håltagare. Nu kommer Midhage med PrimeTech även som väggsågklinga i dimensioner 600 till 1200 mm. Fördelarna kan sammanfattas med att • • •

Arbetena går snabbare och ger högre lönsamhet Verktygskostnaden blir lägre tack vare den långa livslängden Klingan ger en bättre totalekonomi även för att arbetena går lättare och ger ork över när arbetsdagen är slut Dessutom är klingorna helt fria från kobolt - en fördel ur miljösynpunkt

www.midhage.se


Internationell Doosan-dag i Linköping med många ny Maskinia AB samlade i januari sina kunder och en del av den svenska branschpressen till en dag av produktpresentationer och information om koreanska Doosan. Man passade även på att visa produktsortimentet inom dotterbolaget Krossia och sina utbyggda lokaler i Linköping.

DEN 19 JANUARI MANIFESTERADE företaget Maskinia AB tillsammans med alla andra av världens distributörer av Doosan. Anledningen till firandet var att dels trumma ut det nya namnet Doosan och dels att visa alla nya produkter.

Ny stark ägare Det var vid mässan Intermat som Doosan officiellt meddelade att man förvärvat den koreanska maskintillverkaren Daewoo. Sedan dess har man sakta men säkert implementerat det nya namnet men från och med nu lär det främst stå Doosan på nya maskiner. — Det finns inga som helst nackdelar med förvärvet utan bara fördelar. Företaget Doosan är ett mycket starkt koreanskt konglomerat med verksamhet inom många olika produktgrenar. Med Doosan vid rodret kommer ”Daewoo” att ytterligare kunna utveckla och förbättra redan mycket

En av de fem nya bandgrävarna från Doosan.

kvalitativa och prisvärda produkter. Det bevisar man redan nu när man lanserar ett antal nya maskiner, säger Maskinias grundare och ägare Bo Holmquist till PD. — Det enda vi måste arbeta extra med här i Sverige är det nya namnet Doosan som skall uttalas med ett långt ”a”. Här i Sverige blir det lätt dosan som i snusdosan, tillägger Bosse med ett leende. Maskinia har sålt Daewoos på den svenska marknaden sedan 1990. Till en början gick det ganska trögt inte bara i Sverige utan i hela Europa. Men det vände ganska snabbt så snart varumärket fått fotfäste på marknaden. Fram till idag räknar vi av Maskinia sålda 700 sålda Daewoo-maskiner i Sverige. — Nu går det så det stänker om det. Under förra året sålde vi 100 maskiner av märket Doosan Daewoo och i år ska vi upp i 120, säger Bo Holmquist.

Många nya maskiner Det är ett optimistiskt Maskinia som både kunder och press möter vid Doosan-dagen den 19:e januari i Linköping. Dagen till ära har man möjlighet att presentera tre nyheter vilket är nya serier av hjullastare, hjulgrävare och bandgrävare. Detta är en liten försmak av vad som kommer att visas på våra mässor under våren. De nya Doosan-maskiner som ligger närmast PDs verksamhetsområde är bandgrävarserien DX som omfattas av fem nya modeller, DX140LC, DX 180LC, DX 225LC, DX 225 LC Dozer och DX 255 LC. Modellbeteckningarna anger också viktklasserna vilka spänner från 14 till 25 ton. Nya miljövänliga sexcylindriga 3-stegsmotorer sitter i maskinerna. Något som direkt överraskar är den goda åtkomligheten i motorrummet och överhuvudBo Holmquist och hans Maskinia har sedan 1990 sålt över 700 maskiner från Daewoo och med nya namnet Doosan ser framtidsutsikterna mycket goda ut. Företaget har också en tydlig inrikting på utrustning för rivning och återvinning genom varumärkena Hanwoo, Keestrack, Kleemann och Rockster.

44

Professionell Demolering • 1-2007


g yheter Doosans nya hjullastarserie tar upp kampen med Volvo, Cat och Ljungby Maskin.

En av de nya hjulgrävarna från Doosan.

taget i utrymmen som kräver serviceåtkomlighet. Detta gäller också hytten som ger operatören gott om utrymme för både ben och armar med lätt tillgänglighet till alla reglage samt god visibilitet både invändigt och ut genom de väl tilltagna glasrutorna. Maskinserien har försetts med många smarta lösningar såsom Doosans elektroniska kontrollsystem som gör kommunikationen mellan motor, hydraulsystem och övervakningssystem optimal. Smart funktion som signalerar när och var något är fel eller håller redan på hur mycket bränsle som går åt är några exempel.

Doosan ny stark hjullastaraktör En annan maskintyp som börjar bli allt vanligare i större rivningssammanhang är hjullastare. Nu tar Maskinia genom Doosan upp kampen med Volvo, Cat och Ljungby Maskin genom att introducera nya DL-serien som kommer att omfattas av åtta nya modeller med skopvolymer från 1,6 till 5,4 kubikmeter. Maskinerna bygger på samma basteknologi som övriga maskinnyheter från Doosan. Växellådan erbjuder alternativen manuell, automatisk och halvautomatisk växling. Även här är det god åtkomlighet i serviceutrymmena och maskinen har en rymlig och bekväm hytt som också erbjuder god visibilitet. Den tredje nyheten är Doosans hjulgrävarserie som består av fyra nya modeller. Hjulgrävarna i allmänhet används kanske inte i någon större omfattning i rivningssammanhang men det händer. Viktklasserna i nya DX-serien spänner från 14 till 22 ton. I grunden har serien samma goda egenskaper som bandgrävarserien och framförallt hytten är den del av maskinen som man lägger märke till. Den är rymlig och ergonomiskt designad och utgör totalt sett en bra arbetsplats för operatören.

som DX 300 LC och DX 420 LC, 36 respektive 47 ton förstärkta för tunga rivningsarbeten med bomräckvidder på ca 19 och 27 meter. Hytterna på de båda maskinerna kan tippas upp till 34°. 47-tonnaren klarar verktygsvikter upp till 2,2 ton och 36-tonnaren upp till 1,6 ton. Maskinia erbjuder också ett brett verktygsprogram för rivnings- och återvinningsentreprenörer genom koreanska verktygstillverkaren Hanwoo. Man har tre hydraulhammarserier, standardserien NA/ND bestående av 10 modeller i vikter från drygt 100 till 1600 kg för bärare från 0,7 till 30 ton. Den andra serien heter Prime BA och omfattas av ljud- och vibrationsdämpade hammare. Det finns nio modeller i viktklasser från 200 till 4000 kg för bärare mellan 3,5 till 70 ton. Den tredje serien kallas Premium SA och är utvecklade för särskilt ljud vibrationskänsliga områden. Det finns totalt 4 modeller i denna serie i viktklasser från 300 till 1600 kg. Hanwoo tillverkare också en multiverktygsserien RHC 4 som består av två grundmodeller som vardera kan utrustas med fyra olika käftar. De båda modellerna väger ca 2 respektive ca 2,7 ton beroende på käftalternativ. Den mindre modellen är avsedd för bärare mellan 20 till 28 ton och den större mellan 28 till 36 ton. Båda modellerna är runtomsvängande. Dessutom tillverkar man serien RHC 5 bestående av tre storlekmodeller av pulveriserare i vikterna 1,1, 1,8 och 2,5 ton avsedda för bärare mellan 1320, 20-28 och 28-36 ton. Dessa rivningsverktyg är fasta. Serien finns också i en runtomsvängande variant kallad RHC 5R.

Rymlig och ergonomisk hytt på hjullastaren.

De är också rymligt och lättåtkomligt under motorhuvarna på de nya modellerna.

Dotterbolag för återvinningsutrustning Under de senaste åren har Maskinia tydligt markerat att man även vill tillgodose den växande återvinningsmarknaden i Sverige med mobila återvinningskrossar och siktar. Inom detta verksamhetsområde representerar man tre olika tillverkare: Belgiska Keestrack tillverkar den mobila krossen Destroyer 1312 och fyra olika mobila siktar som samtliga är utvecklade för återvinning av bl a rivningsrester. Man respresenterar också tyska tillverkaren Kleemann som har ett brett sortiment av både mobil och stationär utrustning för bergkrossning och återvinning av byggnadsrester. Det senaste tillskottet i Maskinias produktportfölj är österrikiska tillverkaren Kormann Rockster Recyclers produkter. Även här erbjuds både stationära och mobila krossar. Krossen som är synnerligen utvecklad för återvinningskrossning där lite extra kapacitet behövs är Rocksters R900 som har en kapacitet på upp till 120 t per timme. Maskinvikten ligger på knappt 25 ton och intagsöppningen är 800x500 mm. Samtliga krossnings- och återvinningsprodukter har Maskinia samlat i det egna dotterbolag Krossia AB och från årskiftet jobbar Lars-Gunnar Ström och Karl-Erik Danielsson med försäljningen av produkterna inom Krossia. Båda är placerade på Maskinias kontor i Stockholm.

www.maskinia.se

Rivningsutrustning från Hanwoo.

Lars-Gunnar Ström kommer att arbeta med produkterna inom Krossia och har själv lång erfarenhet från mobila krossar och siktar.

Komplett leverantör till rivningsoch återvinningsbranschen Maskinia AB har inte bara inriktningen mot generella bygg- och anläggningsentreprenörer utan profilerar sig tydligt som en leverantör gentemot rivnings- och återvinningsbranschen. Bland bandgrävarsortimentet finns flera rivningsutrustade Doosan-maskiner så1-2007 • Professionell Demolering

45


Ny sekundärkross från Furukawa Nu lanserar japanska Furukawa en ny hydraulisk roterande sekundärkross. Den nya krossaxen har modellbeteckningen VS22FTR och är försedd med 360 graders hydraulisk rotation. Enligt Magnus Uppsten på Amas Svenska AB, som är återförsäljare för Furukawas hydraulhammare och övriga rivningsverktyg i Sverige, har produkt har efterfrågats av marknaden under en lång tid. — Japanarna är ganska försiktiga när de lanserar nya produkter. Som regel brukar de provköra nyheterna på hemmamarknaden innan de släpps internationellt. Detta gäller även nya VS22FTR, säger Magnus Uppsten. Men nu finns allt VS22FTR tillgänglig även på den svenska marknaden. VS22 utan rotation har sålts sedan slutet av 1990 talet men efterfrågan har funnits efter en bred betongkross med

hydraulisk rotation. VS22 korta kompakta konstruktion, styrka och snabbhet finns även hos nya VS22FTR, den kan även rotera 360°, en god egenskap som efterfrågats.

www.amas-svenska.se

Fakta: FURUKAWA VS22FTR Rek basmakinvikt: Vikt : Max öppning: Kross kraft yttre: Krosskraft mittre: Klippkraft inre käft: Öppningstid vid flöde 180 l/min: Hydraulisk rotation:

26-40 ton 2300kg utan infästn. 840mm 67 ton 91 ton 153 ton 2,2 sek 360°

Ny Flexovit-katalog Slipmaterialleverantören Flexovit, har kommit ut med en ny produktkatalog för 2007 som innehåller flera nya och utökade produktsortiment. Bland nyheterna kan nämnas ett helt nytt sortiment rullar och kardborrerondeller med ett skumgummiskikt (foam). Detta skikt ger mjukare och följsammare slipning och minskar risken för genomslipning. De nya kardborrerondellerna, som har beteckningen Soft Disc, är avsedda för användning med oscillerande maskiner eller excenterslipmaskiner för slipning av lack, färg, spackel mm. Rullarna, Soft Roll, används för handslipning och är perforerade för enkel och snabb avrivning. Vidare introduceras en ny slippapperskvalitet, Premier Red, i form av slipark och kardborrerondeller. Denna nya kvalitet är baserade på ett slipmedel av högpresterande aluminiumoxid belagt på ett fiberförstärkt latexpapper, vilket enligt leverantören uppges ge snabbare slipning, finare yta och större livslängd. De nya produkterna är vidare belagda med ett ytskikt av stearat för att minimera igensättning. Denna beläggning är helt ofärgad vilket eliminerar risken för missfärgning av slipytan.

www.flexovit.se

46

Professionell Demolering • 1-2007

DeWalt lanserar ett nytt sortiment av diamantborrmaskiner DeWALT lanserar nu ett komplett diamantborrningssystem. Det nya sortimentet av diamantborrmaskiner har god prestanda och hållbarhet och tillsammans med de tillhörande stativen och tillbehören utgör detta en komplett lösning för alla typer av våt- och torrborrning. Borrsystemet passar många olika typer av användare, till exempel håltagare, elektriker, rörmokare, installations- och byggföretag. Diamantverktygen finns tillgängliga från januari 2007 och utgör ett omfattande sortiment av borrar och tillbehör för borrning av hål med diameter mellan 22 och 300 mm i mjuka och hårda material. Bland borrmaskinerna finns diamantborrmaskinen (D21580K) på 1705 W med två hastigheter för torrborrning, diamantborrmaskinen (D21582K) på 1705 W med två hastigheter för våt- och torrborrning, diamantborrmaskinen (D21583K) på 1910 W med hög kapacitet och tre hastigheter för våt- och torrborrning och diamantborrmotorn (D21585) på 2500 W med hög kapacitet och tre hastigheter för våtborrning. Alla borrmaskiner är byggda med hållbarhet, prestanda, enkel användning och komfort i åtanke, vilket garanterar att alla maskinerna klarar de mest krävande tillämpningarna. För de tyngsta användningsområdena, när större hål ska borras, rekommenderar DEWALT även användning av stativ som förbättrar komforten och säkerheten. I serien finns tre stativ, som passar var och en av borrmaskinerna. Det lilla stativet (D215821) är grundmodellen, sedan finns ett mellanstort stativ med alla funktioner och inbyggd vakuumfot (D215831) och slutligen ett stativ speciellt för borrmotorn (D215851). Alla stativen kan fästas vid väggen eller taket med hjälp av en av tre metoder. Den första metoden är en mekanisk fastsättning, där DEWALT tillhandahåller en komplett fastsättningssats för både betong och murverk. Ett enklare alternativ är att använda ett spännfäste (D215835) eller en vakuumpump (D215837), vil-

ket är den allra snabbaste metoden för fastmontering av de större stativen. Oavsett om det gäller våt- eller torrborrning kan DEWALT erbjuda en komplett serie tillbehör. Dammupptagning är en nyckelfråga, särskilt vid torrborning, för att säkerställa en säkrare arbetsmiljö. Därför har DEWALT lanserat dammutsugningsadaptern (D215804) som ska användas tillsammans med våt- och torrdammsugaren (D27902). D27902 kan användas både vid våt- och torrborrning, och har ett innovativt automatiskt filterrengöringssystem som ger konstant sugkraft och förebygger problem med filterigensättning. Våtborrning ökar markant effektiviteten genom att borrhastigheten ökar och dammet elimineras, vilket ger en säkrare arbetsmiljö. För vattenförsörjning när ingen vattenledning finns tillgänglig lanserar DEWALT en vattentryckpump (D215824) med kapacitet för 10 l. DEWALT levererar också tre vattenuppsamlingsringar som vid användning tillsammans med utsugningsanordningen samlar upp allt avfall och håller arbetsområdet fritt från spillvatten. Olika storlekar finns tillgängliga för respektive stativ. Som komplement till diamantsystemet erbjuder DEWALT ett komplett sortiment av borrkronor och tillbehör. DEWALT-borrkronorna finns i storlekar från 22 mm till 300 mm, och det finns en serie för alla våt- och torrborrningstillämpningar. Tack vare en optimerad diamantsegmentkonstruktion ger de borrning med hög hastighet och lång livslängd i en mängd olika byggnadsmaterial.

www.dewalt-nordic.se


DeWalt lanserar bilningshammare vid rivningsarbete och arbete med vatten- och avloppssystem, för att bryta upp betong och asfalt på platsen.

DeWalt bryter in på en ny marknad och lanserar en 30 kg bilningshammare med god hållbarhet och prestanda samt låga vibrationer.

Hållbarhet

Genom marknadsundersökningar riktade mot slutanvändarna har DeWalt bekräftat att hållbarhet är den viktigaste faktorn som professionella entreprenörer tar hänsyn till när de köper bilningshammare. För att DeWalt meddelar att man lanserar sin uppfylla slutanvändarnas behov och första bilningshammare för tunga tiluppnå hög hållbarhetsnivå har lämpningar (D25980). Det nya verkDeWalt försett kolven på D25980K tyget har innovativa funktioner och med metall-tätningar av samma typ patenterad teknik som ger slutsom kolvringar i bl.a. bilmotorer. användarna ökad hållbarhet, bättre Tätningarna hjälper till att hindra prestanda och låga vibrationer. damm och skräp från att komma in i D25980 finns tillgänglig från och enheten, vilket säkerställer längre med januari 2007 och är idealisk för livslängd. DeWalt har också konstrurörmokare, våtrumsinstallatörer samt erat cylindern och verktygshållaren så Specifikationer DeWalt bilningshammare att de är hållbarare Modell D25980/D25980K D25980/D25980K än den ledande Slagenergi 68 Joule 68 Joule Vibration 6,6 m/s 6,6 m/s konkurrentens, geStand. utrustning Verktyg Verktyg, kärra och 1 mejsel nom att lägga mer Effektförbrukning 2000 W 2000 W Verktygshållare 28 mm hex 28 mm hex stål bakom mejseln. 2

2

Besök oss på Byggmaskiner 2007 13-16 mars Monter B06:01

48

Professionell Demolering • 1-2007

Prestanda För att ge slutanvändarna högsta prestanda är D25980 konstruerad med ett unikt elektroniskt styrsystem, som ger enheten kontrollerad start och konstant hastighet under belastning. Mjukstartsystemet gör att hammaren börjar arbeta först när verktyget kommer i kontakt med betongen. Dessutom är D25980 konstruerad med branschens största slagmekanism, som ger enheten en slagenergi på 68 joule.

Bekvämlighet och känsla För att öka komforten vid användning av maskinen har DeWalt försett D25980K med AVC, ett aktivt vibrationskontrollsystem. Med AVC kombineras vibrationsdämpade, gummiklädda handtag med en motviktsmekanism. Dessa funktioner minskar dramatiskt de vibrationer som användaren känner, vilket ger bättre komfort och utsätter användarna för lägre vibrationsnivåer än den ledande konkurrentens maskiner. Användaren kan därför använda denna maskin under längre tid än någon annan motsvarande enhet på marknaden.

Vibrationsmätningar visar att nivån för D25980 endast är 6,6 m/s2.

Enkelt underhåll Bilningshammare är hårt slående verktyg som får tåla en hel del påfrestningar under arbetet. Den här maskinen är konstruerad med lättåtkomliga kolborstar och skruvar som användarna utan problem kan byta på plats, vilket sparar tid och pengar.

Verktygskärra Det följer med en kärra (D259801) så att användarna enkelt kan transportera verktyget (endast K-modell). Den här kärran är den enda i branschen där användaren kan transportera verktyget utan att ta bort mejseln från enheten. En annan ny funktion på kärran är en inbyggd sladdhållare med snabblås. Dessutom finns en ramp på enhetens baksida som gör det enkelt att lasta in verktyget i en bil. Verktygskärran är mångsidig genom att den även kan fungera som handkärra, och den är idealisk för att flytta runt byggnadsmaterial och produkter på arbetsplatsen.

www.dewalt.se


“Sveriges Byggindustrier bryter samarbete och börjar registrera medlemskap”

Se oss på Byggmaskiner 2007 Monter nr. B09:32

Europakonventionen kan inte åsidosättas genom kollektivavtal Europadomstolen offentliggjorde domen i granskningsarvodesmålet den 13 februari 2007. Sveriges Byggindustrier (BI) har under den senaste veckan både träffat Byggnads och inhämtat synpunkter från extern juridisk expertis. BI har beslutat meddela de medlemsföretag, som arbetar inom Byggnadsavtalets, R-avtalets och S-avtalets tillämpningsområden, att de ska sluta dra granskningsarvode från oorganiserade medarbetares löner. — Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, som också är svensk lag, kan inte åsidosättas genom kollektivavtal. BI kan inte medverka till att kollektivavtalsvillkor som strider mot lagen fortsätter att tillämpas,

50

säger Bo Antoni, VD för Sveriges Byggindustrier. — För arbeten som omfattas av Byggnadsavtalet, R-avtalet (1) och S-avtalet (2) ska medlemsföretagen endast dra granskningsarvode från lön för arbetad tid som betalas ut till medlemmar i Byggnads, fortsätter Bo Antoni. Granskningsarvode ska inte dras från lön som utbetalas till oorganiserade medarbetare. Sedan tidigare gäller att granskningsarvode inte ska dras från lön som betalas ut till medarbetare som är medlemmar i andra fackliga organisationer. För arbeten som utförs på Anläggningsavtalet och Väg- och Banavtalet ska medlemsföretagen även i fortsättningen betala

Professionell Demolering • 1-2007

granskningsarvode till Byggnads respektive SEKO enligt nu gällande kollektivavtal. Inom dessa avtalsområden erläggs granskningsarvode utan löneavdrag. BI och Byggnads kommer, vilket också framgår av uttalanden från Byggnads, skyndsamt att söka komma överens om nya rutiner för att praktiskt kunna hantera konsekvenserna av Europadomstolens dom. (1) Bestämmelser rörande rivnings-, ombyggnads, reparations- och renoveringsarbeten samt arbeten av löpande karaktär såsom underhålls-, service- och justeringsarbeten (R-avtalet). (2) Bestämmelser för företag med speciell verksamhetsinriktning, som till exempel golvläggning, håltagning, plattsättning (S-avtalet).

Byggnads största motpart, Sveriges Byggindustrier, har klartgjort att organisationen bryter såväl mot avtalet som mot praxis på svensk arbetsmarknad när det gäller den så kallade lönegranskningen. Här Byggnadsordföranden Hans Tillys kommentar: — Sveriges Byggindustrier har i och med sitt pressmeddelande avvisat att vi gemensamt ska söka lösa de problem som Europadomstolen pekat på och som arbetsmarknadsministern uppmanat oss skapa klarhet kring. Det är en illavarslande start på avtalsrörelsen. Våra avtal gäller alla arbetare inom respektive område. Oavsett kön, ålder, ursprung eller facklig tillhörighet. Detta är en grundbult i svensk arbetsrätt, säger Byggnads ordförande Hans Tilly. — Avtalen med Sveriges Byggindustrier gäller åtminstone mars månad ut. I dem står att Byggnads ska utföra lönegranskning och uppbära ett arvode på 1,5 procent som arbetsgivaren gör avdrag för. Byggnads har ännu inte fått något förslag till ändring av varken denna eller andra bestämmelser i avtalen. Kommer sådana krav ska vi självfallet behandla dem seriöst och enligt god svensk sed på arbetsmarknaden, säger Hans Tilly. — Med beslutet om att upphöra att uppfylla avtalets krav har Sveriges Byggindustrier enligt Byggnads mening brutit med såväl avtal som en arbetsrättslig princip, att avtal ska gälla alla och utan särbehandling av oorganiserade. Vi förundras också över om konsekvenserna av att Sveriges Byggindustrier nu rekommenderar sina företag att börja registrera anställdas medlemskap, säger Tilly. — Vi beklagar djupt att Sveriges Byggindustrier genom detta provokativa handlande har fört oss ett stort steg närmare konflikt innan de egentliga förhandlingarna har startat. Arbetsgivarnas nyliberala hökar har tagit över. Först driver de europeiska domstolsprocesser för oorganiserade företag och anställda. Sedan vrångtolkar de avtal och arbetsrätt. Det är stridssignaler istället för inledning till en fredlig och konstruktiv avtalsrörelse, avslutar han.

Vart tredje asbestbolag slarvar med säkerheten Bristande säkerhet upptäcktes vid en tredjedel av totalt ca 220 asbestarbeten som under hösten 2006 inspekterades av Arbetsmiljöverket (AV). Riskbedömning och tillfredsställande avskärmning av arbetet saknades bland annat. Tre arbetsgivare fick tillståndet indraget. Ytterligare två upptäcktes hantera asbest utan tillstånd, vilket lett till åtalsanmälan. I ett fall har sanktionsavgift om 50 000 kr utdömts. Övriga, två tredjedelar av företagen, använde bra eller acceptabelt bra arbetsmetoder, lämpliga andningsskydd och tillfredsställande skyddsutrustning.


AVS. SCOP AB • Box 786 SE-191 27 Sollentuna Tel: 08-585 700 46 Fax: 08-585 700 47

B

Porto betalt

http://www.pdworld.com/document/PD%201-07  
http://www.pdworld.com/document/PD%201-07  

http://www.pdworld.com/document/PD%201-07.pdf

Advertisement