Page 1

Mediainfo 2011


för Nordens största tidning för rivning, håltagn polering av betong, vattenbilning, sanering, Tidningen Professionell Demolering är fortsatt Europas största facktidskrift för demoleringsbranschen, även om den endast distribueras i Sverige, Norge, Finland och Danmark. PD vänder sig till entreprenörer, tillverkare, leverantörer, uthyrningsföretag m fl som arbetar med rivning, håltagning, återvinning, diamantverktyg, slip- och fräsutrustning, vattenbilning, utlastning, stofthantering, sanering, jordrening m m. Professionell Demolering är i första hand avsedd för den svenska marknaden men har många läsare i Norge, Finland

och Danmark. Vårt mål är att under 2011 fortsätta öka upplagan till våra nordiska grannländer. Idag distribueras Professionell Demolering till entreprenörer, tillverkare, leverantörer, byggföretag, organisationer, inköpsansvariga på kommuner, landsting, vägverk m fl. Sedan 2004 är ”Återvinning” en integrerad redaktionell del av Professionell Demolering. PD har alltid skrivit om återvinningsutrustning men då helt relaterat till anläggningsoch rivningsbranschen. Sedan 2004 har vi breddat denna

UTGIVNINGSPLAN 2011 Utgåva Tema Materialdag Distribution Januari - Mars

• Vattenbilning • Nytt och handhållet • Nya vägg & vajersågar • Luftrenare, Stofthanterare och våtsugar • Mässnummer: Byggmaskiner 2011 • Review World of Concrete • ”ÅTERVINNING” - Byggavfall

April - Juni

• Kompaktutrustning 2011-04-29 • Hydraulhammare • Mobila återvinningskrossar • Bärare av rivningsverktyg • Mässnummer: Maskinexpo 2011 • Review Byggmaskiner, CONEXPO/CON-AGG och Samoter • ”ÅTERVINNING” - Järn och metall

Maj

Juli - September

• Demoleringsverktyg • Sprängning som rivningsmetod • Nya borrsystem • Våra rivningsentreprenörer • Teleskoplastare i rivningssammanhang • Review Maskinexpo & Sydbygg • ”ÅTERVINNING - Mobil utrustning”

2011-08-29

September

Oktober - December

• Håltagningsspecialen • Utrustning för slipning av betong • Skrotsaxar • Nya vajersågar • Våra håltagare • Finansiering av verktyg och maskiner • Inför Intermat 2012 och DEMCON 2012 • ”ÅTERVINNING” - Vindsiktar

2011-11-18

December

2011-02-11

Mars


Mediainformation, 2011

PROFFS

FÖR TILL

FRÅN

ning, återvinning, diamantverktyg, slipning och , stofthantering, luftrening, utlastning, m m. inriktning i tidningen. Vi bevakar numera flera olika typer av återvinningssektorer såsom järn- och metallåtervinning, skrotindustrin, avfallshantering, transport- och containerbranschen, däckåtervinning, etc. Men vi fortsätter naturligtvis att även fokusera på återvinningsutrustning för bygg-, rivnings- och anläggningsbranschen.

PRISLISTA FÖR ANNONSERING Pris 4-färg, kr

NYHET! Klassificerad annonsering Från och med 2011 inför Professionell Demolering sk klassificerad annonsering vilket är småannonser fördelade under olika typer av rubriker. Det kan vara olika typer av produkter eller tjänster, begagnade maskiner och utrustningar. Det är du som annonsör som själv bestämmer rubriken.

Format

mm

Kvartssida, smal

44x263

7.700

Kvartssida, standard

92x130

7.700

Halvsida, smal

92x263

10.800

av tidningen. För att minska hanteringen säljs

Halvsida, standard

190x130

10.800

dessa småannonser endast årsvis och omfattar

Helsida

190x263

16.900

fyra införanden. Budskapet och innehållet kan du

Helsida, utfallande

218x295

17.300

som annonsör naturligtvis ändra från utgåva till

Uppslag

400x263

26.900

Uppslag, utfallande

435x295

27.900

Priser för pärmsidor Pärmsida 2 218x295

18.900

Pärmsida 3

218x295

18.900

Pärmsida 4 (baksida) 218x275

20.500

Bilagor Upp till max 25 g inkl. porto

20.200

Upp till max 50 g inkl. porto

29.900

8000

Liten banner (120x120 pixlar) 5000

hitta sina leverantörer av produkter eller tjänster. De klassificerade sidorna hittar du alltid i slutet

utgåva. Priser klassificerade annonser, 4 införande Format: 60x40 mm 4.000 kr Moms (25%) samt reklamskatt på 3 % tillkommer.

Bannerannonsering www.PDWorld.com Tidsperiod: 6 mån 12 mån Stor banner (317x57pixlar)

Annonserna är till för att våra läsare snabbt skall

14.000

8.000

På samtliga annonspriser tillkommer moms samt reklamskatt på 3 %.

Bonusdistribution på mässor 2011 är förvisso ett något lugnare mässår än 2010. Men Professionell Demolering kommer att bevaka ett flertal större mässor och distribuerar i vanlig ordning extraupplagor inför och under ett antal mässor. På de svenska mässorna ställer vi även ut i egna montrar.


Teknisk information

Original bör helst levereras som digitalt format på CD, SyQuest, Jaz eller Zip alternativt mailas till info@pdworld.com. Både PC och Mac-format kan hanteras. Vid leverans av färdig film skall negativ film användas med en linjetäthet på 150 linjer per tum. Bilder skall ha en upplösning på minst 300 dpi. Vid ev. konvertering från PC till Mac tillkommer konverteringsavgift med 500 kr per jobb.

Till vilka distribueras tidningen? 1486

Rivnings- & håltagningsentreprenörer

68

Saneringsentreprenörer Återvinningsentreprenörer

174

Byggföretag

1609 983

Maskinentreprenörer

465

Tillverkare & distributörer

326

Landsting, Kommuner & Vägverk

102

Organisationer

176

Lagstiftande & statliga institutioner

Professionell Demolering publiceras av förlaget SCOP AB som även har andra tidningar och hemsidor i sin produktportfölj. Allt som publiceras i Professionell Demolering läggs även ut på hemsidan www.PDWorld.com. Här kan man även läsa allt som publiceras i SCOP ABs internationella tidning Professional Demolition International Magazine. PDWorld.com är världens första neutrala och obundna internetsajt för hela världens demoleringsaktörer. Den vänder sig till allt och alla som inryms inom den industriella demoleringssektorn. En annan produkt är tidskriften Svensk Rental Tidning som kommer ut med sex nummer per år. Tidningen vänder sig till uthyrare, hyrestagare och

leverantörer m fl inom den svenska maskinuthyrningsbranschen. Hemsidan www.svenskrental.se är kopplad till tidningen. Dessutom arrangerar SCOP AB branschmässorna ExpoRent, för rentalbranschen, och DEMCON för demoleringsbranschen.

Redaktionellt arbete & annonsering Professionell Demolerings redaktion ligger i Sollentuna där hela tidningen produceras. Det redaktionella materialet kommer även från korrespondenter som arbetar med Professionell Demolerings systertidningar, PDi Magazine och Svensk Rental Tidning.

Chefredaktör Jan Hermansson

Redaktör Anita do Rocio Hermansson

jan.hermansson@pdworld.com

Korrespondent Ulrika Träff

anita.hermansson@pdworld.com

Korrespondent David Ehrenstråle

Korrespondent Örjan Arwidsson

Kolumnist Återvinning Heikki Harri

Redaktör Jim Parsons

Redaktör Mikael Karlsson

Annonschef Johan Hedman Johan.Hedman@pdworld.com

Box 786 • SE-191 27 Sollentuna • Sverige • Tel: 08-585 700 48 • Fax: 08-585 700 47 info@pdworld.com • www.pdworld.com Annonser Kontakta Professionell Demolerings annonschef Johan Hedman, tel. 08-621 16 90, epost Johan.Hedman@pdworld.com. Du kan även kontakta redaktionen på telefon 08-585 700 46 alternativt sales@pdworld.com.

http://www.pdworld.com/document/Media_Info_PD_2011  

http://www.pdworld.com/document/Media_Info_PD_2011.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you