Page 1

ZNAK


ORZEŁ PIASTOWSKI

POLSKA

SŁUP GRANICZNY

Idea znaku oparta jest na 3 elementach głównych. Pierwszy, budujący prawą stronę znaku, nawiązuje do herbu Piastowskiego. Drugi, wypełniający cały zarys znaku to zsyntetyzowany kontur Polski. Lewa strona znaku to symboliczny słup graniczny z przepaską zaznaczającą flagę narodową.

IDEA ZNAKU


Budowa znaku „SZLAK PIASTOWSKI” oparta jest o moduł podstawowy „a”.

BUDOWA ZNAKU


trasa miejska

Województwo kujawsko-pomorskie

GNIEZNO

KRUSZWICA

Kościół św. Jana

KRUSZWICA Województwo wielkopolskie punkt informacyjny

!

GNIEZNO

informacja

GNIEZNO

Forma znaku jak i jego elementy pozwalają na elastyczne modyfikacje wynikające ze szczególnych wymagań jakie niesie ze sobą oznakowanie SZLAKU. Pozwalają też na kolorystyczne wyróżnienie województw.

FORMY ZNAKU

Szlak piastowski  
Advertisement