Page 1

ZNAK


ELBLĄG

КАЛИНИНГРАД

IDEA


Historia Gocka

„Z tej więc wyspy Skandii, jak gdyby z kuźni ludów lub raczej z kolebki szczepów, wyruszyli Gotowie ze swoim królem, imieniem Berig. Pamięć o zdarzeniu zachowuje się dotąd. Ziemi, której schodząc z okrętów dotknęli stopami, zaraz nadali miano. Miejsce to bowiem jeszcze dzisiaj nazywa się Gothiskandia.” (Jordanes, Gethica wg. E. Zwolski)

ELBLĄG - wystawa ELBLĄG - seminarium KALININGRAD - projekt

Muzea ponad granicami / Музеи вне границ

The Museum of Archaeology and History in Elblag

ZNAK W PRZESTRZENI

Friedland Gate Museum

tel. +48 55 232 72 73 tel./fax +48 55 232 43 17

tel. 007 (4012) 64-40-20 faks: 007 (4012) 63-15-20

muzeumel@elblag.com.pl www.muzeum.elblag.pl

friedlander_tor@mail.ru www.fvmuseum.ru

jacek@doszyn.art.pl

Museums Over the Borders  
Museums Over the Borders  
Advertisement