Page 1

‫ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻨﯩﯔ ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻖ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﻧﯩﺰﺍﻣﻨﺎﻣﯩﺴﻰ‬ ‫ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﻰ‪http://www.xj.xinhuanet.com/2006-05/09/content_6935987.htm :‬‬ ‫)ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮەﻳﻠﻪﻥ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪۋەﺗﯩﭙﺘﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺑﻪﺯﯨﺪە ﺋﯩﻤﻼ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ(‬ ‫ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻨﯩﯔ ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻖ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﻧﯩﺰﺍﻣﻨﺎﻣﯩﺴﻰ‬ ‫‪(1993‬ﻳﯩﻠﻰ‪ 9-‬ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ‪-25‬ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯘﻕ ‪-8‬ﻧﯚۋﻩﺗﻠﯩﻚ ﺧﻪﻟﯩﻖ ۋﻩﻛﯩﻠﻠﻪﺭ ﻗﯘﺭﯗﻟﺘﯩﻴﻰ ﺩﺍﺋﯩﻤﯩﻲ ﻛﻮﻣﯩﺘﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ‪-4‬‬‫ﻳﯩﻐﯩﻨﯩﺪﺍ ﻣﺎﻗﯘﻟﻼﻧﺪﻯ‪-2002 .‬ﻳﯩﻠﻰ ‪-9‬ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ‪-20‬ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﻮﻕ ﺧﻪﻟﯩﻖ ۋﻩﻛﯩﻠﻠﻪﺭ ﻗﯘﺭﯗﻟﺘﯩﻴﯩﻨﻰ ﺩﺍﺋﯩﻤﻰ‬ ‫ﻛﻮﻣﯩﺘﯩﺘﻨﯔ‪-9‬ﻧﯚۋﻩﺗﻠﯩﻚ‪ 13-‬ﻳﯩﻐﯩﻨﯩﺪﺍ » ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻨﯩﯔ ﺗﯩﻞ –ﻳﯧﺰﯨﻖ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ‬ ‫ﻧﯩﺰﺍﻣﻨﺎﻣﯩﺴﻰ«ﻧﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ ﻗﺎﺭﺍﺭﯨﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭗ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﺪﻯ)‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﻨﺠﻰ ﺑﺎپ ﺋﻮﻣﻮﻣﯩﻲ ﭘﯩﺮﻧﺴﯩﭗ‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ ‪ ،‬ﺋﺎﺯﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻖ ﺋﺸﻠﯩﺮﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﻩﻗﯩﻴﺎﺗﻰ ۋﻩ ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯘﺭﯛﺵ ۋﻩ ھﻪﺭﻣﯩﻠﻠﻪﺕ‬ ‫ﺧﻪﻟﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﻥ‪-‬ﻣﻪﺩﯨﻨﻴﻪﺕ ﺳﺎﭘﺎﺳﯩﻨﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ »ﺟﯘﯕﺨﯘﺍ ﺧﻪﻟﯩﻖ ﺟﯘﻣﻬﯘﺭﻳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺗﯩﺮﯨﺘﻮﺭﯨﻴﯩﻠﯩﻚ‬ ‫ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻣﯩﻴﻪ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ «‪»،‬ﺟﯘﯕﺨﯘﺍ ﺧﻪﻟﯩﻖ ﺟﯘﻣﻬﯘﺭﻳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﺗﯩﻞ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ «ۋﻩ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﺎﻧﯘﻥ‪-‬ﻧﯩﺰﺍﻡ‪،‬‬ ‫ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻤﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﯔ ﻛﻮﻧﻜﯩﺮﯨﺖ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜﺭﻟﯜپ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻤﻪ ﺗﯜﺯﯗپ ﭼﯩﻘﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ‪ ،‬ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻖ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﺪﻩ ﭼﻮﻗﯘﻡ ھﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﻨﯔ ﺑﺎﺭﺍۋﻩﺭ ﺋﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﻩ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺭﯗﺵ ‪،‬‬ ‫ھﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺗﯩﻞ –ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ۋﻩ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﺋﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ‪،‬‬ ‫ھﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺭﺍ ﺗﯩﻞ ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﺷﯩﻨﻰ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺱ ﻗﯩﻠﺶ ۋﻩ ﺋﯩﻠﻬﺎﻡ ﺑﯩﺮﯨﺶ‪ ،‬ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻘﻨﻰ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﺴﻼھﺎﺕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ۋﻩ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ‪ ،‬ﺋﻘﺘﯩﺴﺎﺩ‪ ،‬ﻣﻪﺩﯨﻨﻴﻪﺕ ﺋﺸﻠﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣﻴﯜﺯﻟﯜﻙ ﺗﻪﺭﻩﻗﯩﻴﺎﺗﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮ ﺳﯜﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ‬ ‫ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗپ‪ ،‬ھﻪﺭ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺧﻪﻟﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺘﭙﺎﻗﻠﯩﻘﻰ‪ ،‬ﺗﻪﺭﻩﻗﯩﻴﺎﺗﻰ ۋﻩ ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯜﺭﯛﺵ ﻛﯩﺮﻩﻙ‪.‬‬ ‫ﺋﯜﭼﯩﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ‪ ،‬ھﻪﺭ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ ۋﻩ ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻖ ﺗﻪﺗﻘﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ‬ ‫ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﭗ ھﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﻨﯩﯔ ﻗﯧﻠﯩﭙﻠﯩﺸﺸﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯜﺭﯛﺵ ﻛﯩﺮﻩﻙ ‪ .‬ﻳﯧﺰﯨﻘﻨﻰ ﺋﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋﻩ‬ ‫ﻳﯧﯖﯩﻼﺷﺘﺎ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺗﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻰ ۋﻩ ﺗﻪﺭﻩﻗﯩﻴﺎﺕ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﺘﯩﮕﻪ ‪ ،‬ﺷﯘ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﻮﻣﻮﻣﻰ ﺧﻪﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﯩﻐﺎ ھﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ‬ ‫ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ﺋﯩﻬﺘﯩﻴﺎﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺶ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﻛﯩﺮﻩﻙ‪.‬‬ ‫ﺗﯚﺗﯩﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ‪ ،‬ﻳﯧﺰﯨﻘﻰ ﻳﻮﻕ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﻣﯩﻠﻠﻰ ﻳﯧﺰﯨﻘﻰ ﻳﻮﻕ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﺷﯘ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﻩﻗﯩﻴﺎﺕ ﮔﯜﻟﯩﻨﯩﺸﻰ ۋﻩ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ﺋﯩﻬﺘﯩﻴﺎﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ھﺎﻟﺪﺍ ﺑﯘ ﻣﻪﺳﻠﯩﻨﻰ ھﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯩﺮﻩﻙ‪ .‬ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﺗﺎﻟﻼپ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﯩﻐﺎ ھﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﺶ ﻛﯩﺮﻩﻙ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﺷﯩﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ‪ ،‬ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯘﻕ ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻖ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ھﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ‬ ‫ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻖ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺩﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺋﻮﺑﻼﺳﯩﺖ ) ۋﯨﻼﻳﻪﺕ ‪،‬ﺷﻪھﻪﺭ( ﻟﯩﻖ ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻖ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻼﺭ ۋﻩ ﻧﺎھﯩﻴﻪ ) ﺷﻪھﻪﺭ(ﻟﯩﻚ ﺧﻪﻟﯩﻖ‬ ‫ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻖ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻼﺭ ﺋﯚﺯ ﺭﺍﻳﻮﻥ ﺗﻪۋﻩﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻖ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ‪ ،‬ھﻪﺭ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺧﻪﻟﯩﻖ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻖ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻼﺭ ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻖ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ‬ ‫ﺩﺍۋﺍﻣﯩﺪﺍ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻮﺭﯗﻥ ۋﻩ ﺷﻪﺧﯩﺴﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻟﻪپ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻼﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﺠﻰ ﺑﺎپ ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻘﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ۋﻩﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ‬ ‫ﻳﻪﺗﯩﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ‪ ،‬ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﯔ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻣﯩﻴﻪ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺑﯩﺠﯩﺮﮔﻪﻧﺪﻩ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ‪،‬ﺧﻪﻧﺰﯗ ﻳﯧﺰﯨﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪڭ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺪﯗ؛‬ ‫ﺋﯩﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؛ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺋﻮﺑﻼﺳﯩﺖ‪ ،‬ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ‬ ‫ﻧﺎھﯩﻴﻪﻟﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻣﯩﻴﻪ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺑﯩﺠﯩﺮﮔﻪﻧﺪﻩ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻥ ﺗﻪۋﻩﺳﯩﺪﻩ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﻠﯟﺍﺗﻘﺎﻥ‬ ‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ‪،‬ﺧﻪﻧﺰﯗ ﻳﯧﺰﯨﻘﻠﯩﺮﻧﻰ ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻣﯩﻴﻪ ھﻮﻗﻮﻗﻰ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﻨﻰ‬


‫ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ۋﻩ ﻛﻮﻧﻜﯩﺮﯨﺖ ﺋﯩﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻘﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺷﯘ ﺟﺎﻳﺪﺍ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ؛ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﯩﺮﻧﻪﭼﭽﻪ ﺧﯩﻞ ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻘﻨﻰ ﺗﻪڭ ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻣﯩﻴﻪ ھﻮﻗﯘﻗﻰ‬ ‫ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﮔﯜﭼﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺗﯩﻞ ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯩﺮﻩﻙ‪.‬‬ ‫ﺳﻪﻛﻜﯩﺰﯨﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ‪ ،‬ﺋﯩﺪﺍﺭﻩ‪ ،‬ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ۋﻩ ﻛﻪﺳﭙﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺭ ﺗﺎﻣﻐﺎ‪ ،‬ﺋﯩﺸﯩﻚ ﻧﻮﻣﯘﺭﻯ ‪،‬ﮔﯘۋﺍھﻨﺎﻣﻪ ۋﻩ ﺋﯩﺪﺍﺭﻩ‪-‬ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﯩﺴﻤﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﻛﻮﻧﯟﯨﺮﺕ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﺩﺍ ‪ ،‬ﺑﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻥ ﺗﻪۋﻩﺳﯩﺪﻩ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﻠﻐﺎﻥ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ھﯚﺟﺠﻪﺕ‪،‬‬ ‫ﺧﻪﺕ‪-‬ﭼﻪﻛﻠﻪﺭﺩﻩ ﻗﯩﻠﯩﭙﻼﺷﻘﺎﻥ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﻳﯧﺰﯨﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻪﻧﺰﯗﻳﯧﺰﯨﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪڭ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯩﺮﻩﻙ‪ .‬ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﺵ‬ ‫ﻣﺎﺗﯩﺮﯨﻴﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ۋﻩ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ﺑﯘﻳﯘﻣﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻘﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺷﯘ ﺟﺎﻳﺪﺍ ﺋﯘﺭﺗﺎﻕ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﻠﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮﻧﻪﭼﭽﻪ ﺧﯩﻞ ﻳﯧﺰﯨﻘﻨﻰ‬ ‫ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ ‪.‬ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﻳﯧﺰﯨﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪڭ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻻ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺧﻪﺗﻨﯩﯔ ﭼﻮڭ‪-‬‬ ‫ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﯩﻜﻰ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ‪ ،‬ﻗﯧﻠﯩﭙﻼﺷﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ‪ ،‬ﺧﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﯩﺰﯨﻠﯩﺶ ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻰ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯘﻕ ﺧﻪﻟﯩﻖ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ‬ ‫ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺋﯩﺠﯩﺮﺍ ﻗﯩﻠﻨﯩﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﻗﻘﯘﺯﯨﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ‪ ،‬ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﺳﻮﺭﯗﻧﻰ‪ ،‬ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﺋﻪﺳﻠﯩﻬﻪﻟﯩﺮﻯ‪ ،‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﺎﻣﯩﯟﻯ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﻪﺕ ﻛﻪﺳﭙﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻧﻼﻧﻐﯘﭼﯩﻼﺭ‬ ‫ﻧﺎﻡ ﺗﺎﺧﺘﯩﺴﻰ ‪ ،‬ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﭘﺎﺭﺍۋﺍﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯧﻼﻧﻰ‪ ،‬ﭼﯩﮕﺮﺍ ﺗﺎﺧﺘﯩﺴﻰ‪ ،‬ﻳﻮﻝ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ‪ ،‬ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻥ ﺗﻪۋﻩﺳﯩﺪﻩ ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﻟﯩﭗ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻥ ﺗﻪۋﻩﺳﯩﺪﻩ ﺳﯧﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﺎۋﺍﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ‪ ،‬ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯗﺭﻟﯜﺷﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﺩﺍ ﻗﯧﻠﯩﭙﻼﺷﻘﺎﻥ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ‬ ‫ﻳﯧﺰﯨﻘﻰ ۋﻩ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪڭ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ‪.‬‬ ‫ﺋﻮﻧﯩﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ‪ ،‬ﺋﯩﺪﺍﺭﻩ‪ ،‬ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ‪ ،‬ﺷﯩﺮﻛﻪﺕ ۋﻩ ﻛﻪﺳﭙﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺭ ﻳﯩﻐﯩﻦ ﺋﺎﭼﻘﺎﻧﺪﺍ ﻳﯩﻐﯩﻨﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻲ‬ ‫ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺧﯩﻞ ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻘﻨﻰ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺶ‪ ،‬ﻣﯘھﯩﻢ ﻳﯩﻐﯩﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﯩﻼﻛﺎﺗﻰ ﺑﯩﺮﻻ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﺯ‬ ‫ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻘﻰ ۋﻩﺧﻪﻧﺰﯗ ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﺪﺍ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ‪.‬‬ ‫ﺋﻮﻥ ﺑﯩﺮﯨﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ‪ ،‬ﺋﯩﺪﺍﺭﻩ‪ ،‬ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ‪ ،‬ﺷﯩﺮﻛﻪﺕ ۋﻩ ﻛﻪﺳﭙﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺭ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺑﻪﻟﮕﯩﻤﻪ ﺗﯜﺯﯛپ‬ ‫ﺑﯩﻜﯩﺘﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ‪ ،‬ﺋﯩﺸﭽﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ‪ ،‬ﻛﺎﺩﯨﺮ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋﻩ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﺑﺎھﺎﻻﺵ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯟﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎھﺎﻻﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺑﯩﺮﻻ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ‪-‬ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ھﺎﻟﺪﺍ ﺷﯘ ﺟﺎﻳﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ‬ ‫ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻘﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ‪ .‬ﺋﯩﻨﺘﺎھﺎﻥ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ۋﻩ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﯘﭼﯩﻼﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺧﯩﻞ‬ ‫ﻳﯧﺰﯨﻘﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺘﯩﻴﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺗﺎﻟﻼپ ﺑﯧﻜﯩﺘﺴﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﻮﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ‪ ،‬ھﻪﺭ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﭘﯘﻗﺮﺍﻟﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﺪﺍ ﺋﻪﺭﯨﺰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ھﻮﻗﯘﻗﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ‪.‬ﺧﻪﻟﯩﻖ ﺳﻮﺕ‬ ‫ﻣﻪھﻜﯩﻤﯩﺴﻰ‪ ،‬ﺧﻪﻟﯩﻖ ﺗﻪﭘﺘﯩﺶ ﻣﻪھﻜﯩﻤﯩﺴﻰ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﺗﻮﭘﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻗﻼﺷﻘﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺯﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ‬ ‫ﺋﺎﺭﻟﯩﺸﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻗﻼﺷﻘﺎﻥ ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭﺩﺍ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺷﯘ ﺟﺎﻳﺪﺍ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯩﻠﺪﺍ ﺳﻮﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﺭﺍپ ﭼﯩﻘﯩﺶ‪ ،‬ﺩﯨﻠﻮﻧﻰ‬ ‫ﺗﻪﭘﺘﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯩﺮﻩﻙ‪ .‬ﺷﯘ ﺟﺎﻳﺪﺍ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯩﻞ ﻳﯧﺰﯨﻘﺘﯩﻦ ﺧﻪۋﯨﺮﻯ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺩﻩۋﺍﻻﺷﻘﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﯘﻥ ھﯚﺟﺠﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺷﯘ ﺭﺍﻳﻮﻧﺪﺍ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺧﯩﻞ ﻳﯧﺰﯨﻘﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻰ‬ ‫ﻛﯩﺮﻩﻙ‪.‬‬ ‫ﺋﻮﻥ ﺋﯜﭼﯩﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ‪ ،‬ھﻪﺭ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻠﯩﺮﻯ‪ ،‬ﺋﻪﺩﯨﻠﻴﻪ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻠﯩﺮﻯ‪ ،‬ﺧﻪﻟﯩﻖ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻠﯩﺮﻯ ھﻪﺭﻣﯩﻠﻠﻪﺕ‬ ‫ﭘﯘﻗﺮﺍﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻳﻮﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻟﻼپ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺯﯨﻴﺎﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍﭼﻮﻗﯘﻡ ﺧﻪﺕ‬ ‫ﺋﻪۋﻩﺗﻜﯜﭼﻰ ﺗﻪﺭﻩپ ۋﻩ ﺯﯨﻴﺎﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺗﻪﺭﻩپ ﭘﯩﺸﺸﯩﻖ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻘﺘﺎ ﺟﺎۋﺍپ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﺸﻰ ۋﻩ ﻣﻪﺳﻠﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩپ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ‪ .‬ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﻰ ﺧﺎﺩﯨﻤﻼﺭﻣﯘ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﭘﯩﺸﺸﯩﻖ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻘﺘﯩﻜﻰ‬ ‫ﻳﺎﺯﻣﺎ ھﯚﺟﺠﻪﺕ‪ ،‬ﺗﻪﺳﺘﯩﻖ ﺳﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ھﯚﺟﺠﻪﺕ ۋﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﺎﺗﯩﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗپ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ‬ ‫ۋﻩﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻐﺎ ﺳﯜﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ‪.‬‬ ‫ﺋﻮﻥ ﺗﯚﺗﯩﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ‪ ،‬ھﻪﺭ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺧﻪﻟﯩﻖ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ‪ ،‬ﭘﻪﻥ‪-‬ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ‪،‬‬ ‫ﻣﻪﺩﯨﻨﻴﻪﺕ‪ ،‬ﺋﺎﺧﺒﺎﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻧﻪﺷﯩﺮﯨﻴﺎﺕ‪ ،‬ﺭﺍﺩﯨﺌﻮ‪ ،‬ﻛﯩﻨﻮ‪-‬ﺗﯩﻠﯩﯟﯨﺰﯨﻴﻪ‪ ،‬ﻗﻪﺩﯨﻤﻘﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﻰ ﺭﻩﺗﻠﻪﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﺎﺭﻣﺎﻕ‪-‬ﻛﻪﺳﯩﭙﻠﻪﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺗﻪﺭﻩﻗﯩﻴﺎﺗﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯜﺭﯛﺵ ﻛﯩﺮﻩﻙ‪ .‬ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ‪ ،‬ﺭﺍﺩﯨﺌﻮ‪ ،‬ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ‪-‬ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ﺋﻮﻳﯘﻧﻰ‪ ،‬ﺩﻩﺭﯨﺴﻠﯩﻚ‪ ،‬ﻣﻪﺗﺒﯘﺋﺎﺕ‪ ،‬ﺭﻩﺳﯩﻢ‪ ،‬ﻛﯩﻨﻮ‪،‬‬ ‫ﺗﯩﻠﯩﯟﯨﺰﯨﻴﻪﻟﻪﺭﺩﻩ‪ ،‬ﭼﻮﻗﻮﻡ ﻗﯧﻠﯩﭙﻼﺷﻘﺎﻥ ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯩﺮﻩﻙ‪.‬‬ ‫ﺋﻮﻥ ﺋﺎﻟﺘﯩﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ‪ ،‬ﭘﻮﭼﺘﺎ‪ ،‬ﭘﯘﻝ‪-‬ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﺎﺯﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﻮﭼﺘﺎ ﻳﻮﻟﻼﻧﻤﯩﻠﯩﺮﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﻪۋﻩﺗﯩﺸﻜﻪ ﻗﻮﺑﯘﻟﻼﺵ‪،‬ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺵ‪ ،‬ﻛﺮﯦﺪﯨﺖ ۋﻩ ﭘﯘﻝ ﺋﺎﻣﺎﻧﺎﺕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ‪.‬‬ ‫ﺋﯜﭼﯩﻨﺠﻰ ﺑﺎپ ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻖ ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﺵ ۋﻩ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ‬


‫ﺋﻮﻥ ﻳﻪﺗﯩﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ‪ ،‬ھﻪﺭ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺧﻪﻟﯩﻖ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ھﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺭﺍ ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻖ ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﺷﯩﮕﻪ ﺋﯩﻠﻬﺎﻡ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ۋﻩ ﺗﻪﺭﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ‪ .‬ﺧﻪﻧﺰﯗ ﻛﺎﺩﯨﺮﻻﺭ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺗﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﻨﻰ ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﺷﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺯﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ‬ ‫ﻛﺎﺩﯨﺮﻟﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﻨﻰ ﺋﯜﮔﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﯩﺮﯨﺖ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺕ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺋﻪﺩﻩﺑﻰ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ‬ ‫ۋﻩ ﻗﯧﻠﯩﭙﻼﺷﻘﺎﻥ ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﻨﻰ ﺋﯜﮔﯩﻨﯩﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ‪.‬‬ ‫ﺋﻮﻥ ﺳﻪﻛﻜﯩﺰﯨﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ‪ ،‬ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﯩﺪﺍ ‪،‬ﻛﯚﻟﯩﻤﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﺮﻩﻙ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﯚﺯ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﯩﻨﻰ‬ ‫ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘچ ‪-3‬ﻳﯩﻠﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﺧﻪﻧﺰﯗﺗﯩﻠﻰ ﺩﻩﺭﯨﺴﻰ ﺗﻪﺳﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ‪ .‬ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻰ ﻳﺎﺭﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﺑﯘﺭﯗﻧﺮﺍﻕ ﺗﻪﺳﯩﺲ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ ‪ .‬ﺧﻪﻧﺰﯗﺗﯩﻠﻰ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﯩﻨﻰ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﻪﺩﯨﺮﯨﺠﻰ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﻰ ﭘﯜﺗﯜﺭﮔﻪﻧﺪﻩ ﺧﻪﻧﺰﯗﺗﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﺍۋﺍﻥ ﺋﺎﻻﻗﻪ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻪۋﯨﻴﻪﮔﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯗﺵ‪ ،‬ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ‬ ‫ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﻮﻡ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﯩﺮﻯ ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻞ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﻰ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﭗ‪ ،‬ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﯩﺨﺘﯩﺴﺎﺱ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻠﻪپ ﭼﯩﻘﯩﺶ‬ ‫ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ‪.‬‬ ‫ﺋﻮﻥ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯﯨﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ‪ ،‬ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺗﻮﭘﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻗﻼﺷﻘﺎﻥ ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﺪﺍ ﺩﻩﺭﺱ‬ ‫ﺋﯚﺗﯜﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘچ‪ ،‬ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﺩﻩ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ھﺎﻟﺪﺍ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻖ‬ ‫ﺩﻩﺭﺳﻰ ﺗﻪﺳﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﯩﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ‪ ،‬ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﺪﺍ ﺩﻩﺭﺱ ﺋﯚﺗﯜﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘچ‪ ،‬ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ‬ ‫ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ﺑﻮﻟﺪﯗ ‪.‬ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﻣﯘ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﺪﺍ ﺩﻩﺭﺱ ﺋﯚﺗﯜﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘچ‪ ،‬ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ‬ ‫ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘﻧﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻗﻮﻟﻠﯩﺸﻰ ۋﻩ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ‪.‬‬ ‫ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ ﺑﯩﺮﯨﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ‪ ،‬ﺳﻮﺩﺍ ‪ ،‬ﭘﻮﭼﺘﺎ‪-‬ﺗﯧﻠﯩﮕﯩﺮﺍﻑ‪ ،‬ﻗﺎﺗﻨﺎﺵ‪-‬ﺗﯩﺮﻧﺴﯩﭙﻮﺭﺕ‪ ،‬ﺳﻪھﯩﻴﻪ‪ ،‬ﭘﯘﻝ‪-‬ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ‪ ،‬ﺳﻮﺩﺍ‪-‬ﺳﺎﻧﺎﺋﻪﺕ‪ ،‬ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ‬ ‫ﺧﻪۋﯨﭙﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻰ ﺗﺎﺭﻣﺎﺭﻗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯ ﺭﺍﻳﻮﻥ ﺗﻪۋﻩﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﻰ ﺧﺎﺩﯨﻤﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺗﯩﻠﻰ ۋﻩ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ‬ ‫ﺗﻪﺭﺑﯩﻠﻪﺵ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ۋﻩ ﺷﯘ ﺟﺎﻳﺪﺍ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯩﻠﺪﺍ ھﻪﺭ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﭘﯘﻗﺮﺍﻟﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ‬ ‫ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ‪.‬‬ ‫ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ‪ ،‬ﺋﯩﺪﺍﺭﻩ‪ ،‬ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ‪ ،‬ﺷﯩﺮﻛﻪﺕ ۋﻩ ﻛﻪﺳﭙﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺭ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ‬ ‫ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ‪.‬‬ ‫ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ ﺋﯜﭼﯩﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ‪ ،‬ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ۋﻩ ﺧﻪﻧﺰﯗ ‪ ،‬ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻝ ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ‬ ‫ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﭗ‪ ،‬ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﻪﻥ‪-‬ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ۋﻩ ﻣﻪﺩﯨﻨﻴﻪﺕ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻧﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯜﺭﯛﺵ ﻻﺯﯨﻢ‪.‬‬ ‫ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ ﺗﯚﺗﯩﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ‪ ،‬ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺩﺍۋﺍﻣﯩﺪﺍ ﺋﺎﺯﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺗﯩﻠﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯨﻜﺘﻮﺭ‪ ،‬ﭘﯩﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﻤﺎ ﺭﯨﻴﺎﺳﻪﺗﭽﯩﺴﻰ‪ ،‬ﻛﯩﻨﻮ‪-‬‬ ‫ﺗﯧﻠﯩﯟﯨﺰﯨﻴﻪ ﺋﺎﺭﺗﯩﺴﻰ‪ ،‬ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ‪ ،‬ﺗﻪھﺮﯨﺮﻟﯩﻚ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻧﻼﻧﻐﯘﭼﻰ ﺧﺎﺩﯨﻤﻼﺭ ﺗﯩﻠﺪﺍ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻥ‬ ‫ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﺩﻩﺭﯨﺠﻪ ﺋﯚﻟﭽﯩﻤﯩﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﺸﻰ‪ ،‬ﺋﯚﻟﭽﻪﻣﮕﻪ ﻳﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﺭﺑﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ‪.‬‬ ‫ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ ﺑﻪﺷﯩﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ‪ ،‬ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻖ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻼﺭ ۋﻩ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﯘﺳﯘﻟﻼﺭﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺯﻭﺭ ﻛﯜچ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺯﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﺪﺍ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ‪ ،‬ﺗﻪھﺮﯨﺮﻟﯩﻚ‪ ،‬ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ‪ ،‬ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ‪ ،‬ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺷﯘﻏﯘﻧﻼﻧﻐﯘﭼﻰ ﺧﺎﺩﯨﻤﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻠﻪپ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ‪.‬‬ ‫ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ ﺋﺎﻟﺘﯩﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ‪ ،‬ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻖ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻧﻼﻧﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﻛﻪﺳﭙﻰ ﺗﯧﺨﻨﯩﻚ ﺧﺎﺩﯨﻤﻼﺭﻏﺎ ﺗﻪۋﻩ ﺑﻮﻟﯘپ‬ ‫‪ ،‬ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﻛﻪﺳﭙﻰ ﺗﯧﺨﻨﯩﻚ ﺋﯘﻧﯟﺍﻥ ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﺎھﺎﻟﯩﻨﯩﺪﯗ ۋﻩ ﻛﻪﺳﭙﻰ ﺗﯧﺨﻨﯩﻚ‬ ‫ﺧﺎﺩﯨﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﻣﯩﻨﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪھﯩﺮﯨﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺗﯚﺗﯩﻨﺠﻰ ﺑﺎﺏ ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻖ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻰ ۋﻩ ﻗﯧﻠﯩﭙﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ‬ ‫ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ ﻳﻪﺗﯩﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ‪ ،‬ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯘﻕ ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻖ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﻨﯔ‬ ‫ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﻴﻪﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻟﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛپ‪ ،‬ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻖ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻰ ۋﻩ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﻴﻪﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ‬ ‫ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺩﯨﺒﯩﻲ ﺗﯩﻞ‪ ،‬ﺋﯩﻤﻼ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺴﻰ‪ ،‬ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘﺯ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺴﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪپ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ‪ .‬ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯘﻕ ﻣﯩﻠﻠﻰ ﺗﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺳﯚﺯ‪-‬ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﯧﻠﭙﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ﺑﯩﻜﯩﺘﯩﺶ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺗﯩﻞ‬ ‫ﺳﯩﺴﺘﯩﻤﯩﺴﻰ‪،‬ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﭘﻪﻥ‪ -‬ﻛﻪﺳﯩﭙﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻻھﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻰ ۋﻩ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻲ ﺋﯩﻬﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﻛﻪﺳﭙﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭﻏﺎ‬ ‫ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯚﺯ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﻪﺗﻘﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋﻩ ﻗﯧﻠﯩﭙﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ﺑﯧﻜﯩﺘﺶ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺎﺕ‬ ‫ﻳﺎﻳﺪﯗﺭﯗﺷﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ ‪.‬‬ ‫ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ ﺳﻪﻛﯩﺰﯨﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ‪ ،‬ﺋﯩﺪﺍﺭﻩ‪ ،‬ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ‪ ،‬ﺷﯩﺮﻛﻪﺕ ۋﻩ ﻛﻪﺳﭙﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺭ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯘﻕ ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻖ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﮕﻪ‬


‫ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻼﺭ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛپ ﺑﯩﻜﯩﺘﭗ ﺋﯩﻼﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻤﻼ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺴﻰ‪ ،‬ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘﺯ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺴﻰ‪ ،‬ﺳﯚﺯ‪-‬ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﯘ‪ ،‬ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ‪،‬‬ ‫ﻳﻪﺭ‪-‬ﺟﺎﻱ ﻧﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻰ ۋﻩ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺠﯩﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ‪ .‬ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﻰ‬ ‫ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ۋﻩ ﻳﻪﺭ‪-‬ﺟﺎﻱ ﻧﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺸﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻥ ﺑﯩﻜﯩﺘﻜﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻤﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ‬ ‫ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﭗ ﻳﯧﺰﯨﻠﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ‪.‬‬ ‫ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯﯨﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ‪ ،‬ھﻪﺭ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺧﻪﻟﯩﻖ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺕ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﻗﻮﻟﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻲ‬ ‫ﺗﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯧﻠﯩﭙﻼﺷﻘﺎﻥ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﻨﻰ ﺯﻭﺭ ﻛﯜچ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻣﯘﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ ‪.‬ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ھﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻼﺭ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ‬ ‫ﭼﺎﺭﻩ‪-‬ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻲ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯧﻠﯩﭙﻼﺷﻘﺎﻥ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﻨﯩﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ‬ ‫ﻛﯩﺮﻩﻙ‪ .‬ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ ﺧﻪﺕ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺑﯩﻜﯩﺘﯩﭗ ﺋﯩﻼﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﺩﯨﻼﺷﻘﺎﻥ ﺧﻪﺕ‪ ،‬ﺩﺍﺋﯩﻢ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﻪﺕ‪ ،‬ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ‬ ‫ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﻪﺕ‪ ،‬ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ ﺧﻪﺗﻨﯩﯔ ۋﺍﺭﯨﻴﺎﻧﺘﻰ‪ ،‬ۋﺍﺭﯨﻴﺎﻧﺖ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺳﯩﻠﯩﺸﺘﯘﺭﯗﺵ ﺟﻪﺩﯨﯟﯨﻠﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﭽﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ‬ ‫ﻛﯩﺮﻩﻙ‪.‬ﻣﯘﺭﻩﻛﻜﻪپ ﺧﻪﺕ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻤﻪﺳﻠﯩﻚ‪ ،‬ﺧﻪﺗﻨﻰ ﺧﺎﻟﻐﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﺩﺩﯨﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ﻳﺎﺳﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯩﺮﻩﻙ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﺷﯩﻨﺠﻰ ﺑﺎﺏ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻲ ﺟﺎۋﺍﭘﻜﺎﺭﻟﯩﻖ‬ ‫ﺋﻮﺗﺘﯘﺯﯨﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ‪ ،‬ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻧﯩﺰﺍﻣﻨﺎﻣﯩﮕﻪ ﺧﯩﻼپ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯩﺪﺍﺭﻩ‪ ،‬ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ‪ ،‬ﺷﯩﺮﻛﻪﺕ ۋﻩ ﻛﻪﺳﭙﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﺎﻣﻐﺎ‪ ،‬ﺋﯩﺸﯩﻚ‬ ‫ﻧﻮﻣﯘﺭﻯ‪ ،‬ﮔﯘۋﺍھﻨﺎﻣﻪ ۋﻩ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﻛﻮﻧﯟﯨﺮﺕ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﺩﺍ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﻳﯧﺰﯨﻘﻰ ۋﻩ ﺧﻪﺯﯗ ﻳﯧﺰﯨﻘﻰ‬ ‫ﺗﻪڭ ﻗﻮﻟﻼﻧﻤﯩﻐﺎﻧﻼﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﻳﯧﺰﯨﻘﻰ ۋﻩ ﺧﻪﺯﯗ ﻳﯧﺰﯨﻘﻰ ﺗﻪڭ ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺧﻪﺗﻨﯩﯔ ﭼﻮڭ ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﯩﻜﻰ‬ ‫ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺧﻪﺕ ﻗﯧﻠﯩﭙﻼﺷﻤﯩﻐﺎﻥ ۋﻩ ﻳﺎﻛﻰ ﺧﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﯩﺰﯨﻠﯩﺶ ﺭﻩﺕ‪-‬ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻰ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯘﻕ ﺧﻪﻟﯩﻖ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ‬ ‫ﺑﯩﻜﯩﺘﻜﻪﻥ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻤﻪ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯩﺠﯩﺮﺍ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻼﺭ ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻖ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻼﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﺪﯨﻦ ﺑﻪﻟﮕﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻣﯘﺩﻩﺗﺘﻪ‬ ‫ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﻜﻪ ﺑﯘﻳﺮﯨﻠﯩﺪﯗ‪ ،‬ﻣﯘﺩﻩﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻤﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﻮﻣﯘﻣﻰ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﯗﺵ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺗﻪﻧﻘﯩﺪﻟﯩﻨﯩﺪﯗ ۋﻩ ‪ 1000‬ﻳﯜﺋﻪﻧﺪﯨﻦ‬ ‫ﺗﯚۋﻩﻥ ﺟﻪﺭﯨﻤﺎﻧﻪ ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﻮﺗﺘﯘﺯﺑﯩﺮﯨﻨﺠﻰ‪ ،‬ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻧﯩﺰﺍﻣﻨﺎﻣﯩﮕﻪ ﺧﯩﻼپ ھﺎﻟﺪﺍ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﺳﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﻯ‪ ،‬ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﺋﻪﺳﻠﯩﻬﻪﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﺎﻡ ﺗﺎﺧﺘﯩﺴﻰ ۋﻩ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ‬ ‫ﭘﺎﺭﺍۋﺍﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﻼﻧﻰ‪ ،‬ﭼﯩﮕﯩﺮﺍ ﺗﺎﺧﺘﯩﺴﻰ‪ ،‬ﻳﻮﻝ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ‪ ،‬ﻗﺎﺗﻨﺎﺵ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﺩﺍ ﻗﯧﻠﯩﭙﻼﺷﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ‬ ‫ﻳﯧﺰﯨﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪڭ ﻗﻮﻟﻼﻧﻤﯩﻐﺎﻧﻼﺭ ﺗﯩﻞ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﻖ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻼﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯗﻟﯩﺪﯗ ۋﻩ‬ ‫ﺑﻪﻟﮕﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻣﯘﺩﻩﺗﺘﻪ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﻜﻪ ﺑﯘﻳﺮﯨﻠﯩﺪﯗ‪ ،‬ﻣﯘﺩﻩﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻤﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﻮﻣﯘﻣﻰ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﯗﺵ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺗﻪﻧﻘﯩﺪﻟﯩﻨﯩﺪﯗ ۋﻩ‬ ‫‪500‬ﻳﯜﺋﻪﻧﺪﯨﻦ ﺗﯚۋﻩﻥ ﺟﻪﺭﯨﻤﺎﻧﻪ ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﺠﻰ ﺑﺎﺏ ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ‬ ‫ﺋﻮﺗﺘﯘﺯﺋﯜﭼﯩﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ‪ ،‬ﻣﻪﺯﻛﯜﺭ ﻧﯩﺰﺍﻣﻨﺎﻣﻪ ﺋﯩﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﺋﯩﺠﯩﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪.‬‬

ShUARTilYeziqNizami.pdf  
ShUARTilYeziqNizami.pdf  

‫ﭘﯩﺮﻧﺴﯩﭗ‬ ‫ﺋﻮﻣﻮﻣﯩﻲ‬ ‫ﺑﺎپ‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﻨﺠﻰ‬ ‫ﺗﯩﻞ‬ ‫ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ‬ ‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ‬ ‫ﺷﯩﻨﺠﺎڭ‬ - ‫ﻧﯩﺰﺍﻣﻨﺎﻣﯩﺴﻰ‬ ‫ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ‬ ‫ﻳﯧﺰﯨﻖ‬