Page 1

30años ERTZAINTZA

30 urte

a i d

s o

e m

d 30 ©

urte años

ERTZAINTZA


30 urte lanean

a i d e m

s o d Š

30 aĂąos de servicio


a i d e m

s o d Š

Argitaratu | Edita Departamento de Interior del Gobierno Vasco Diseinua | DiseĂąo agenciadosmedia | www.dosmedia.com L.G. / D.L. BI - 149/2012


Ertzaintzak, ezagutzen dugun gisa, garai modernoko Ertzaintzak, hogeitamar urte bete ditu. 1982ko otsailaren 1ean iritsi ziren Arkauteko Ikastegira gure poliziaren nukleoa osatu zuten lehenengo seiehun ikasleak. Euskal gizartearen alde lan egiteko hautua egin zuten gazte gogotsuek Euskadiko autogobernuaren oinarrizko zutabeetako bat osatu zuten.

s o d ©

a i d e m

Hiru hamarkada igaro eta gero, dena egiteke zuen XX. mende bukaerako Ertzaintza gogotsu hura euskal gizarteak hobekien balioesten duen erakundeetako bat bihurtu da. Polizia kidego zibila da, demokratikoa eta integrala, kalean lan egiten duena; herritarrekin harreman zuzena du eta, aldi berean, espezializazio altuko unitateak ditu, estatuan eta Europan beste polizia batzuentzat erreferente direnak.

Ertzaintza polizia kidego modernoa eta eraginkorra da, dinamikoa eta etengabe garatzen ari dena, XXI. mendean segurtasun eskariari modu erabilgarriagoan, eraginkorragoan eta hurbilagotik erantzuteko xedea duelako; bidenabar, herritarrek eskubideak eta askatasunak baliatu ahal izatea bermatzen du.

Horrenbestez, iragana, oraina eta etorkizuna elkartu egin dira urteurrena ospatzeko, zoritxarrez guztiok batera ospatu ezin dugun arren. Bihotz-bihotzetik gogoratu nahi ditut hogeita hamar urte hauetan zerbitzuan zendu diren Ertzaintzako kideak. Terroristek erail dituzten kideak aipatu nahi ditut, bereziki. Gure poliziaren ondare onenean izango dira betiko, milaka ertzainek terrorismoari aurre egiteko izan zuten sakrifizioaren eta duintasunaren eredu gisa.

La Ertzaintza tal y como la conocemos hoy, la Ertzaintza de la era moderna, cumple treinta años. El 1 de febrero de 1982 ingresaron en la Academia de Arkaute los primeros seiscientos alumnos que formaron el núcleo de nuestra policía. Jóvenes entusiastas que eligieron trabajar al servicio de la sociedad vasca como integrantes de un pilar básico del autogobierno de Euskadi.

Tres décadas después, aquella Ertzaintza entusiasta de finales del siglo XX, en la que aún estaba todo por hacer, se ha convertido en una de las instituciones mejor valoradas por la sociedad vasca. Una policía civil, democrática e integral que trabaja a pie de calle, en contacto directo con la ciudadanía, y que al mismo tiempo cuenta con unidades de alta especialización que son referentes de otras policías del conjunto del Estado y de Europa.

La Ertzaintza es un cuerpo de policía moderno y eficaz, dinámico y en constante evolución, porque su objetivo es dar respuesta a la demanda de seguridad en el siglo XXI de una forma cada vez más útil, más cercana y más eficiente, garantizando el pleno ejercicio de los derechos y libertades del conjunto de la ciudadanía Por tanto, pasado, presente y futuro se dan la mano en la conmemoración de un aniversario que, desgraciadamente, no podremos celebrar todos juntos. Quiero dedicar un recuerdo emocionado a los miembros de la Ertzaintza que a lo largo de estos treinta años han perdido la vida en el cumplimiento del servicio. Y, de forma especial, quiero referirme a quienes fueron asesinados por los terroristas. Su memoria formará parte para siempre del mejor patrimonio de nuestra policía, como ejemplo del sacrificio y la dignidad con la que miles de Ertzainas hicieron frente al terrorismo.

Rodolfo Ares Taboada Herrizaingo Sailburua | Consejero de Interior


a i d e m

Aurkibidea | Indice

1. Hastapenak | Los Comienzos 2. Polizia Unitateak | Unidades Policiales

7

115

2.1. Berrozi

2.2. Brigada Mugikorra | Brigada Móvil

2.3. Ertzainor Unitatea | Unidad Canina

2.4. Lehergailuak Indargabetzeko Unitatea | Unidad de Desactivación de Explosivos

143

2.5. Helikoptero Unitatea | Unidad de Helicópteros

151

2.6. Trafikoko Unitatea | Unidad de Tráfico

159

2.7. Musika Banda | Banda de Música

2.8. SOS Deiak, AKZ - Ardatz | SOS Deiak, Ardatz - C.M.C.

s o d ©

116 127 135

167

173

3. Biktimak | Víctimas

181

4. Ikurrak, Uniformetasuna | Símbolos, Uniformes

191


A

Sarrera urten, 2012an, 30 urte beteko dira Ertzaintza, segurtasun publikorako eta herritarrei laguntzeko Euskal Herriko Polizia Kidegoa, sortu zela.

1979an berretsitako Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuak etorkizunean Euskal Polizia Autonomoak izango zituen funtzioak ofizialki jaso zituen, hain zuzen ere 17. artikuluan. Egun horretatik 30 urte igaro dira, lan eta esfortzu handiko 30 urte. Sakrifizio pertsonalekin, argitasunarekin eta bat-batekotasunarekin betetako urteak.

s o d ©

Bigarrenik, azken promozioetako ertzainei erakutsi nahi diegu gaur egun nagusiak diren lankideek nola egiten zuten lan; erakundearen hasierako urteak, hasierako baliabideak, nola lerrokatzen ziren, ibilgailuak, ertzain-etxeak, uniformeak nolakoak ziren erakutsi nahi da. 30 urteko bidea bide luzea da, eta zoritxarrez, mina ere izan da tartean. Indarkeria terroristak erakundeko zenbait kide erail ditu, eta haiek ere gogoratu ditugu lan honetan.

Bidenabar, ezin ditugu ahaztu lanean bizia galdu zuten edo lesio larriak izan eta Ertzaintzan lanean jarraitu ezin izan zuten kideak. Horientzat guztientzat ere agur eta oroitzapen bana.

Liburu honetan Ertzaintzako ondare pertsonal bereziena errepasatzen saiatu gara. Unitateak, polizia-zentroak, uniformeak, ibilgailuak eta bestelako ezaugarriak lehen aldiz jaso ditugu polizia kidego honen azken hiru hamarkadetako historiaren erakusgarri gisa. Jakin badakigu zenbaitek hemen jaso beharreko hainbat alderdiren falta nabarituko dutela, baina Ertzaintzaren historiako eta bilakaerako eduki nabarmenena hurbiltzen saiatu gara. Batzuetan lanaren ondoriozko gizartealdaketa naturalengatik eta beste batzuetan, aldiz, urteetan bizitako gertaerek hala behartuta. Liburua gozagarria izango zaizula espero dugu, dela orain dela hamarkada batzuk bizitako uneak gogoratuz, dela lankideen hasierako lan-urteak nolakoak ziren ikusiz.

ste año 2012 se cumple el 30 aniversario de la creación de la Ertzaintza, cuerpo policial vasco encargado de la seguridad pública y de auxilio al ciudadano.

a i d e m

1970eko hamarkada bukaeratik, euskal ordezkari politikoek eta gobernu zentralak polizia autonomoa sortzeko baldintzak negoziatu zituzten, mailaka eta funtzio gehienetan Euskal Autonomia Erkidegoan estatuko segurtasun kidegoak ordezkatuko zituena.

Hemen duzun lan hau garai horri buruzkoa da, eta bi xede desberdin bete nahi ditu: alde batetik, hasierako promozioetako agenteei urte haietako testuak eta irudiak gerturatu nahi izan dizkiegu, hasierako entrenamendu fisikoak, hasierako eskolak, “ekuadorra igarotzea” izeneko eguna, edo egokitu zitzaizkien unitateetan lanean hasi ziren uneak.

E

Introducción

Desde finales de los años 70 representantes políticos vascos y del gobierno central negocian las condiciones para la creación de una policía autónoma que sustituya de manera escalonada a los cuerpos de seguridad del estado en la mayor parte de sus funciones dentro de la Comunidad Autónoma Vasca. El Estatuto de Autonomía del País Vasco refrendado en 1979, recoge en su artículo 17 de manera oficial las funciones que tendrá en el futuro la Policía Autónoma Vasca. Han pasado 30 años de aquella fecha, años de trabajo y de esfuerzo. Años de sacrificios personales y de ingenio e improvisación.

El trabajo que te mostramos trata de todo ese periodo, intentando cumplir con dos objetivos diferentes. En primer lugar, hemos querido acercar a los agentes que compusieron las primeras promociones textos e imágenes de lo que fueron aquellos años, sus primeros entrenamientos físicos, sus primeras clases, sus “pasos de ecuador”, o los inicios en su trabajo en las unidades a las que fueron destinados. El segundo objetivo, es mostrar a los Ertzainas de las últimas promociones como trabajaban esos compañeros hoy mayores. Los primeros años de vida de la organización, con qué medios se contaba, como se formaban o como eran los vehículos, las comisarías o los uniformes que vestían. 30 años son un largo camino que desgraciadamente ha dejado también un balance de dolor. Componentes de la institución han sido asesinados por la violencia terrorista, teniendo todos ellos un recuerdo en esta obra.

Así mismo, tampoco hay que olvidar a los que han perdido su vida durante el desempeño de su trabajo o han quedado con lesiones importantes, que les impiden continuar desempeñando su labor en la Ertzaintza. A todos ellos un recuerdo y un saludo. En este libro hemos intentado realizar un repaso por lo más característico del patrimonio personal de la Ertzaintza. Las unidades, los centros policiales, la uniformidad, los vehículos y otra serie de particularidades, reunidas por primera vez en su conjunto como muestra de la historia de este cuerpo policial en estas tres últimas décadas. Sabemos que habrá quien eche de menos aspectos que deberían de haberse incluido en este trabajo, pero hemos intentado acercar lo más representativo de la historia y evolución de la Ertzaintza. A veces a consecuencia de los cambios sociales naturales por el trabajo y en otras ocasiones forzados por los acontecimientos vividos durante esos años. Esperamos que disfrutes con este libro, recordando esos momentos vividos hace décadas o contemplando cómo fueron los primeros años del trabajo de tus compañeros.


s o d ©

a i d e m


a i d e m

s o d Š

Hastapenak Los Comienzos


a i d e m

s o d ©

Zenbait urte lehenago prestatzen hasitako proiektua 1982an jaio zen, alegia Ertzaintza sortu zen, Euskal Herriko Polizia Autonomoa, harrezkero polizia kidego integral baten lan guztiak beteko zituena.

El año 1982 se daba vida a un proyecto que se llevaba gestando desde varios años atrás, la creación de la Ertzaintza, Policía Autónoma del País Vasco que se encargará en el futuro de todas las labores propias de un cuerpo policial integral.

ERTZAINTZA

30 urte | Hastapenak

8


a i d e m

1981eko ekainaren 27ko EHAAn oposizio bidez 700 plaza betetzeko deialdia argitaratu zen, Ertzaintzako lehenengo promozioa sortzeko.

El 27 de junio de 1981 el BOPV publicaba la convocatoria para cubrir 700 plazas mediante concurso oposici贸n, con el objetivo de formar la primera promoci贸n de la Ertzaintza.

s o d 漏 9

Los Comienzos | ERTZAINTZA

30 a帽os


a i d e m

s o d © ERTZAINTZA

30 urte | Hastapenak

10

Lehengo promozio horretako ikasle berriak hartzeko eta prestatzeko Eusko Jaurlaritzak Iradier Hotela eta ikastetxe bat eskuratu zituen, biak Arabako Arkaute udalerrian.

Para ubicar e instruir a los nuevos alumnos en esta primera promoción, el Departamento de Interior del Gobierno Vasco adquiere el Hotel Iradier, así como un centro de educación escolar, situados ambos en el municipio alavés de Arkaute.


a i d e m

s o d ©

Zenbait hilabeteko hautapen-prozesua bukatu ondoren, 1982ko otsailaren 1ean lehenengo ikasleak Arkauteko Ikastegira iritsi ziren. Hala ere, biharamunean etxera bidali zituzten hurrengo astera arte, instalazioetan funtsezko zerbitzu batzuk falta baitziren eta zentroak ezin zuelako behar bezala funtzionatu.

11

Tras un proceso selectivo de varios meses, los primeros alumnos ingresan en la Academia de Arkaute el 1 de febrero de 1982. Un día después son nuevamente enviados a sus domicilios hasta la semana siguiente, ya que las nuevas instalaciones carecen de algunos de los servicios imprescindibles para el buen funcionamiento del centro.

Los Comienzos | ERTZAINTZA

30 años


Aipatutako aldizkari ofizialean, halaber, erakunde bereko buruzagien eta ofizialen 4 plaza betetzeko deialdia ere argitaratu zen, izendapen libreko sistema bidez. Lau buruzagien lanen artean zeuden, besteak beste, ikasleei eskolak ematea eta handik aurrera Ertzainak hautatzeko sortuko zen epaimahaiko kide izatea.

a i d e m

En el boletín ya citado, también se publicaba la convocatoria para cubrir 4 plazas de libre designación de puestos de jefes y oficiales en esta nueva organización. Los cuatro mandos tendrán entre sus funciones la de impartir clases a los alumnos y la de formar parte de los tribunales competentes que se constituirán para la selección de los Ertzainas en las siguientes promociones.

s o d © ERTZAINTZA

30 urte | Hastapenak

12


a i d e m

s o d ©

Hautagaiek bete beharreko baldintzen artean hauek zeuden: adin nagusikoa, 36 urte baino gutxiagoduna, gutxienez 1,72 m garai izatea, arlo guztietan jarrera publiko zein pribatu ona edukitzea, eta ez egotea ezein alderdi politikori afiliatuta.

Entre las condiciones que debían cumplir los aspirantes se encontraban: ser mayor de edad, no alcanzar los 36 años, tener una altura no menor a 1,72 m., haber observado una buena conducta pública y privada en todos los órdenes así como no encontrarse afiliado a ningún partido político.

13

Los Comienzos | ERTZAINTZA

30 años


a i d e m

s o d ©

Juan Porres Azkona Arkauteko Ikastegiko lehenengo zuzendari izendatu zuten Carlos Garaikoetxea lehendakari eta Luís María Retolaza Herrizaingoko sailburu zirela. Harekin batera eta zentro berri horretako buru nagusi gisa zeuden Carlos Díaz Arcocha, José de Pablos Loizaga eta Juan Carlos García Oteiza, guztiak superintendente graduazioarekin.

ERTZAINTZA

30 urte | Hastapenak

14

Bajo el mandato del Lehendakari Carlos Garaikoetxea y presidiendo la Consejería de Interior Luís María Retolaza, es nombrado como primer Director de la Academia de Arkaute Juan Porres Azkona. Junto al mismo, y como máximos jefes de este nuevo centro, se encuentran Carlos Díaz Arcocha, José de Pablos Loizaga y Juan Carlos García Oteiza, los tres con la graduación de Superintendentes.


a i d e m

s o d ©

Erakundea ilusioarekin eta lan handiarekin hasi zen funtzionatzen. Guztia zen berria, instalazioak, uniformeak, baita etorkizunean agenteak bereiziko zituen janzkera ere.

La organización comienza su funcionamiento con ilusión y mucho trabajo. Todo resulta novedoso, desde las instalaciones hasta la uniformidad y vestimenta que distinguirán en el futuro a estos agentes.

15

Los Comienzos | ERTZAINTZA

30 años


a i d e m

s o d Š ERTZAINTZA

30 urte | Hastapenak

16

Jangela eta sukaldeak hasierako hilabeteetan Iradier Hotelean zeuden, eta ondoren, zerbitzua ikastegi barruko jangeletan eman zen.

El comedor y las cocinas estĂĄn situadas en los primeros meses en el antiguo Hotel Iradier, pasando posteriormente a ofrecer sus servicios en unos nuevos comedores situados en el interior de la Academia.


a i d e m

s o d © 17

1982an espediente ugari ebatzi ziren Arkauteko Ikastegi berriari baliabideak emateko. Ekainaren 22an aparkalekua eta biltegia izango zena eraikitzeko ebazpena argitaratu zen, eta horrez gain, hilabete bereko 25eko aldizkari ofizialean Ertzaintzako ikasleen logelak hartuko zituen pabiloia eraikitzeko espedientea onetsi izana plazaratu zen.

Durante 1982 se resuelven diversos expedientes orientados a dotar de medios a la nueva Academia de Arkaute. El 22 de junio se publica la resolución por la que se aprueba la construcción de un edificio destinado a garajes y almacén, figurando el 25 del mismo mes en el BOPV la aprobación del expediente para la construcción del pabellón destinado a albergar los dormitorios de los Ertzainas Alumnos.

Los Comienzos | ERTZAINTZA

30 años


a i d e m

s o d © ERTZAINTZA

30 urte | Hastapenak

18

Instalazioak azkar egin zituzten. Jangela berriak egin zituzten arte, ikasleek errepide nazionaleko bazterbidetik joan behar zuten egunero gosaldu, bazkaldu eta afaldu aurretik; horrek arrisku nabarmena zuen ibilgailuak igarotzen zirelako eta aldizka eguraldi txarra egiten zuelako.

Estas infraestructuras se realizan con rapidez. Hasta la construcción de los nuevos comedores, los alumnos caminaban todos los días por el arcén de una carretera nacional cada vez que tenían que desayunar, comer o cenar, con el consiguiente peligro por el paso de vehículos y por las adversas condiciones meteorológicas que se producían en ocasiones.


a i d e m

s o d © 19

Lehenengo promozioko ikasleak heztea Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Sailak kontratatutako langileen esku egon zen, eta besteak beste, Zuzenbidea, Polizia Teknikak, Gidaritza edota Tiro egiten ikasteko irakasgaiak zituzten, baita hezkuntza fisikoarekin eta babesteko teknikekin lotutakoak ere.

La formación de esta primera promoción corre a cargo de personal contratado por la Consejería de Interior del Gobierno Vasco, impartiéndose asignaturas tales como Derecho, Técnica Policial, Conducción, Tiro y las propias relacionadas con la educación física y las técnicas de defensa.

Los Comienzos | ERTZAINTZA

30 años

LIBRO 30 AÑOS ERTZAINTZA  

Proyecto editorial sobre la historia de la Ertzaintza - Policía Vasca.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you