Page 1

Žít pohodlně a chránit přírodu

Postaveno pro budoucnost: Multi-Komfortní dům ISOVER

S

AC T DO

0 5 Í2

0 0 .0

č K ,-


2

3

Obsah Koncepce

Naše pohodlí nemusí být na úkor přírody.

4-13

Pro příjemný život. Pro každého. Navždy. Tepelná pohoda pomocí 10ti čajových svíček. Dobře naplánovaný. Dobře izolovaný. Dobře chráněný.

Návrh

15-29

Potřeba tepla na vytápění 15 kWh/m2a. Vždy komplexní řešení. Plán: od nápadu k realizaci.

Kjótský protokol – iniciativa k ochraně podnebí. Pasivní dům – účinná ochrana klimatu. V poslední době každý mluví o globálním oteplování a extrémních výkyvech

Milí majitelé domů, inženýři a architekti, přísloví „Můj dům, můj hrad“ bude v budoucnosti překonáno

Multi-Comfort House Designer 2.0 CZ

počasí. Jen málokdo se ale rozhodne proti tomu něco udělat. Podpisem

Jsou to právě detaily, které hrají

Realizace

Kjótského protokolu (úmluvě o ochraně klimatu) se více než 140 vyspělých

u ISOVER Multi-Komfortního domu

Výhoda pro každý typ stavby.

států světa zavázalo k výraznému snížení obsahu emisí CO2. To znamená:

podstatnou roli. Jejich kvalitní pro-

vysoký důraz na úsporu našich přírodních zdrojů a snahu využívat technologie,

vedení je základním předpokladem

Neprodyšnost od sklepa po střechu obálka budovy.

které vedou k úspoře energie, a to v celosvětovém měřítku. V této souvislosti

pro extrémně nízkou energetickou

Chybám se dá předcházet.

je tedy zřejmé, že podle těchto zásad by se měl chovat každý z nás i ve své

náročnost. Proto vznikla tato pří-

Vyloučení tepelných mostů.

domácnosti - například stavět a žít co energeticky nejúsporněji.

ručka. Obsahuje vše, co byste chtěli

Ochrana proti vlhkosti a neprodyšnost - ISOVER VARIO.

a měli znát ať už jako budoucí majitel

sloganem „Můj dům, můj Multi-

domu, inženýr nebo architekt. Vše je

Komfortní dům ISOVER“. Proto jsme pro

přehledně rozděleno do pěti kapitol.

Vás připravili tuto publikaci. Netřeba připomínat, že zde naleznete spoustu

Nejnovější technické poznatky pro nízkou energetickou náročnost.

Výpočet energetické náročnosti – Plánovací balíček pasivních domů (PHPP - The Passive House Planning Package).

31-109

Příklady konstrukčních detailů Princip: optimalizace tepelné obálky budovy Okna: trojité zasklení Saint Gobain

Rozhodněte se pro Multi-Komfortní dům ISOVER! Kombinuje pohodlí a ochranu životního prostředí pod jednou střechou.

Pettenbach, Horní Rakousko:

a v neposlední řadě se v nich i dobře

Žít pohodlně? Neomezovat se ve svých potřebách a  přitom být šetrný

G.Lang Consulting

bydlí. Multi-Komfortní dům ISOVER

k životnímu prostředí? Zní to jako fantazie? Mnohem více než jen to!

Realizace balkónů a zimních zahrad.

nedělá žádné kompromisy, nejméně

Multi-Komfortní dům ISOVER může tyto představy splnit. Nezáleží na tom,

Možnosti

v hospodaření s energií.

co máte na mysli – pasivní dům Vám umožní realizovat všechny Vaše sny

Inspiraci lze najít kdekoliv.

o bydlení. Zcela jednoduché. Ekonomické. Energeticky účinné … a  finančně

Nové budovy pro soukromé či komerční využití.

informací, které mluví ve prospěch staveb, které jsou navrhovány podle zásad pasivního domu, které splňují ekologická a ekonomická měřítka

Tato publikace nabízí ale více než jen argumenty pro stavbu pasivního domu. Může být zdrojem informací a pomocníkem při plánování a realizaci jakéhokoliv druhu stavby. Pokud budete

výhodné!

Přestavba staré budovy ve standardu pasivního domu.

Glass. Využití solární energie. Čistý vzduch a příjemná teplota -Komfotní větrací systém.

111-131

Starý dům s novým komfortem. Pasivní dům, který udává směr.

Ekologický význam

potřebovat další rady, rádi Vám kdykoli

Isover – Z přírody, pro přírodu.

pomůžeme.

Rigips – Přizpůsobivé a trvale

133-143

udržitelné Hodně štěstí! Váš Saint-Gobain ISOVER Team

Weber – Kompozitní systémy tepelné izolace minerálního původu

Servis Adresy a kontakty Vybraná literatura

145-149


5

4

Koncepce.

Pro příjemný život. Pro každého. Navždy. Standard pasivního domu dává svobodu, kterou si budete přát.

Jednoduše se nastěhovat a cítit se jako doma. V Multi-Komfortním nemusíte

dlouho

domě

se

zabydlovat.

Jednoduše proto, že Vám nebude nic chybět. Možná kromě několika obvyklých nepříjemností. Ale upřímně – kdo touží po studených nohách, vlhkých rozích a  zatuchlých nebo

přetopených

místnostech?

V pasivním domě se každý může těšit z vlastního kousku ráje. Ani teplo ani zima Budete se těšit z  teploty místností 20 – 23°C po  celý rok. Vědecky bylo prokázáno, že právě toto je ideální teplota pro odpočinek i pro efetivní práci. A většinu roku bez jakéhokoliv

Celý den lze zhluboka dýchat I lidé trpící alergiemi budou mít

vá v domě, je konvenční aktivní způsob vytápění místností většinou nadbytečný. Toto šetří energii i náklady. Více je to patrné v souvis-

i ekologicky šetrných výsledků.

nou. Díky ideální vlhkosti čerstvého

systému, který je součástí základ-

vzduchu se zabraňuje vlhnutí kon-

ního vybavení pasivních domů.

strukcí, které může v budoucnosti

Pracuje podobně jako lidské plíce.

znamenat jejich poškození.

Nepřetržitý proud filtrovaného čerstvého vzduchu stále udržuje jeho vysokou kvalitu bez prachu, pylu

realizován

nejsou pasivní domy pouze výsadou

jakýkoliv tvar budovy. Dosvědčuje

být

proto

moderních novostaveb. Roste počet

to

starších  i historických staveb, jejichž

každoročně

rostoucí

počet

realizovaných staveb. Může to být

přestavba je založena na

rodinný dům, ale i průmyslový areál.

principech pasivních domů.

To zajistí vysokou tržní hodnotu v případě prodeje domu.

a aerosolu. Použitý vzduch je ve stejnou chvíli odváděn pryč. A  stejným

způsobem

dochází

i k  rozvodu tepla a  tepelné výměně v celém domě.

Kancelářská a obytná budova v Mosnang. Budova izolována přírodním konopím Flora (ISOVER). Architekt : Monika Mutti-Schaltegger

a oleje a jejich omezenými zdroji.

dostatečné množství tepla zůstá-

Může

nosti pozitivní vliv na stavbu samot-

losti se stále rostoucími cenami ropy

ní koncept pasivních domů. Protože

je možné dosáhnout ekonomicky

A to zásluhou Komfortního větracího

je taková, kterou nespotřebujeme.

na životní prostředí. To je základ-

Používáním prvků pasivních domů

horskou chatu. Již delší dobou

dostatek čerstvého vzduchu.

V první řadě, nejlevnější energie

nemá škodlivý efekt na člověka ani

Najdete školu, kostel nebo dokonce

dem, ale kvalitou vnitřního prostředí.

V neposlední řadě mají tyto vlast-

Postaven s veškerým pohodlím a zároveň energetickými zisky.

na nebo zaplacena. Přirozeně pak

Pasivní dům se neliší jiným vzhle-

dlouhou životnost

v Multi-Komfortním domě vždy

vytápění.

Nemusí být vytvořena, doveze-

Bezpečná stavba zaručující

Díky jednoduchému technickému vybavení má Multi-Komfortní dům velmi nízké požadavky na údržbu.


7

6

Koncepce.

Tepelná pohoda pomocí 10ti čajových svíček.

Každý obyvatel domu je zdrojem tepla. Na rozdíl od tradičních budov, které

éru průměrně hodnotou 80 Wattů.

Přidáme-li k tomu energii získanou  

trpí velkými tepelnými ztrátami

Značná

část

zisků

z vystupujícího vzduchu, tak lze

do exteriéru, jsou tepelné zisky

je

oknům,

zimě

značně ušetřit ve srovnání s tradiční-

z lidí, zvířat a elektrických spotřebičů

propustí větší množství sluneční

velice důležité na pokrytí potřeby

energie

díky

než

tepelných

jimi

která

v

projde

mi způsoby vytápění.

ven.

tepelné energie. Každý člověk přispěje svojí výhřevností k vyhřátí interi-

Počítejte s úsporou energie až 75%. Při srovnání s tradičně stavěnými novými domy lze říci, že nároky na

4.0 3.3 2.8 2.3 1.8 1.3 0.8 0.3 -0.2 -0.7 -1.2 -1.8 -2.4 -2.9 -3.4 -3.9 -4.4 -5.0 -5.5 -6.0 -6.6 -7.1 -8.0

vytápění v pasivních domech jsou nižší o více než 75%. A ve srovnání se starými budovami může být úspora až 90%. V chladném zimním počasí může být místnost o ploše 20 m2 vytopena 10ti čajovými svíčkami, nebo pomocí dvou 100Wattových žárovek. Z pohledu spotřeby paliva pasivní dům potřebuje méně než 1,5l topného oleje nebo 1,5m3 zemního

Fakulta tělovýchovy Albstadt, Architekt profesor Schempp, Tübingen,

plynu na m2 a rok.

WeberHaus, Rheinau-Linx

Bytový dům po energetické přestavbě

Termogram – před přestavbou: Celý dům je tepelný most.

Německo

Motto všech místností: Držte teplo uvnitř! Na principu termosky si Multi-

vytápěné zóně a především účinnou

Komfortní dům ISOVER udržuje

tepelnou izolaci, která udržuje teplo

příjemnou

uvnitř místností.

teplotu.

Stejně

jako

v termoláhvi je i interiér domu dobře

Od aktivního k pasivnímu!

chráněn proti únikům tepla. Pasivní dům je kontrolovaně zásobován

4.0 3.3 2.8 2.3 1.8 1.3 0.8 0.2 -0.3 -0.8 -1.3 -1.8 -2.3 -2.8 -3.4 -3.9 -4.5 -5.0 -5.5 -6.1 -6.6 -7.1 -8.0

Termogram – po přestavbě: Obvodové stěny jsou zatepleny, ale teplo stále uniká okny a dveřmi.

teplem z vnějšího prostředí. Pasivní domy jsou pojmenovány právě podle

Vše dobře zaizolované a vzduchotěsné.

vysokého využití pasivních zdrojů tepla. Ty zahrnují tepelně izolační

Od sklepa po střechu: vzduchotěsná obálka bez spár v konstrukci zajistí tepelnou a zvukovou izolaci. Systém ventilace

okna, systém rozvodu tepla ve

se zpětným získáváním tepla se postará o zásobu čerstvého vzduchu a rozvod tepla. Moderní přístup: Udržování tepla bez spotřeby energie.


9

8

Koncepce.

Roční potřeba energie v kWh/m2a obytné plochy

Vždy ve vedení - prostě bezkonkurenční.

Domovní elektroinstalace

Teplá voda

Elektřina na větrání

Vytápění

Konečná potřeba energie 400

Bytový fond. Nedostatečně Naprosto nedostatečná tepelně izolovaný dům tepelná izolace

Nízkoenergetický dům

Pasivní dům

350 300 250

To, co je spotřeba paliva u aut, je hodnota součinitele prostupu tepla U u domů.

200

Hodnota součinitele prostupu tepla U u ISOVER Multi-Komfortního domu je nejlepším ukazatelem jeho úspornosti.

150

Domy s ideální jižní orientací mohou vystačit s maximální roční tepelnou spotřebou 15 kWh/m2.a. S takovou hodnotou se většina plýtvavých novostaveb nemůže srovnávat.

50

Teplá voda

Osvětlení 1,5 %

11,5 %

Domácí spotřebiče 11,5 %

75,5 % Vytápění

* elektřina, zemní plyn, olej, benzín atd. Zdroj: VDEW, 2002

Celková spotřeba energie* domácností v Německu

100

Potřeba energie na vytápění

typického RD pro jednu rodinu

kWh/m2a 300-250

kWh/m2a 150-100

Naprosto nedostatečná tepelná izolace

Nedostatečně tepelně izolovaný dům

Konstrukčně nevyhovující, neúnosná cena za vytápění (typické venkovské budovy, nemodernizované staré budovy).

Nutná energetická sanace (typická občanská výstavba 50. - 70. let minulého století).

Druh stavby

Nízkoenergetické domy

Pasivní domy (Jedním z požadavků pasivních domů je splnění těchto hodnot)

Konstrukce

Typické hodnoty součinitele U a tloušťky izolací

Obvodové stěny (masivní, tl. 25cm) Tloušťka izolace

1,30 W/(m2 K)

0,40 W/(m2 K)

0,20 W/(m2 K)

0,13 W/(m2 K)

0 cm

6 cm

16 cm

Průměrně 30 cm

Střecha Tloušťka izolace

0,90 W/(m2 K) 4 cm

0,22 W/(m2 K) 22 cm

0,15 W/(m2 K) 30 cm

0,10 W/(m2 K) 40 cm

Podlaha na terénu Tloušťka izolace

1,0 W/(m2 K) 0 cm

0,40 W/(m2 K) 6 cm

0,25 W/(m2 K) 10 cm

0,15 W/(m2 K) 26 cm

2,80 W/(m2 K) Izolační dvojsklo (plněné vzduchem)

1,10 W/(m2 K) Tepelně-izolační dvojsklo

0,80 W/(m2 K) Tepelně-izolační trojsklo, speciální rám

Jednotka nuceného větrání s rekuperací

Komfortní ventilační systém s rekuperací tepla

Okna 5,10 W/(m2 K) Jednoduché zasklení

Výstavba a bydlení jsou považovány za sektor, který nejvíce škodí životnímu

Větrání Netěsné spoje Otevřená okna

a vytápění (příklad: západní Evropa).

kWh/m2a ≤ 15

Spotřeba tepla na vytápění tvoří 75% z celkové spotřeby energie. prostředí. Průměrně je ročně spáleno 3000 kg oleje na osobu pro ohřátí vody

kWh/m2a 50-40

Emise CO2

60 kg/m2a

30 kg/m2a

10 kg/m2a

2 kg/m2a

30-25 litrů

15-10 litrů

4-5 litrů

1.5 litru

Dnes však už umíme ušetřit až 90% této energie. Bez vysoké investice. Dokonce na tyto účely často plynou příspěvky od státu. Vždy pohodlně v ISOVER Multi-Komfortním domě.

Roční spotřeba energie litry palivového oleje/m2 obytné plochy


11

10

Koncepce.

Žijte pohodlně a přitom hodně uspořte. Teplota vzduchu 20-23oC, relativní vlhkost vzduchu 30-50%.

Úspora v poměru 8:1 ve srovnání se standardními domy. Toto je život v ISOVER Multi-Komfortním domě. Nejen běžné novostavby nové domy,

Hodnota součinitele

ale i nízkoenergetické domy mají při

prostupu tepla

porovnání vyšší náklady na provoz

U = 0,1 W/m2K

Abyste se těšili z takto příjemných

než pasivní domy. Zvolte si hned

životních podmínek ve standardních domech,

museli

byste

Náklady na energii

na startu pasivní dům. Ostatně, jak

sáhnout

často stavíte dům? Jednou za život.

hluboko do kapsy. Ne však v případě ISOVER Multi-Komfortního domu, kde vám vysoký životní komfort ve všech místnostech zajistí úsporu peněz. I když stavba takového domu může

Standardní dům podle stavebních předpisů – 8 euro/m2 za rok

stát více než standardní bydlení, celkové finanční náklady budou výrazně nižší díky extrémně nízkým

Neprodyšnost

výdajům za energii po celou dobu

Spotřeba tepelné energie: < 15 kWh/m2a

životnosti domu.

W/m

Max. 15

kWh/(m2a) Měrná potřeba tepla na vytápění

40 - 60

kWh/(m2a) Celková1 měrná potřeba tepla

tepla

100 - 120

kWh/(m2a) Celková potřeba primární energie

U = 0,1 W/m2K

Referenční plocha (m2) je vztažena k vytápěné ploše.

• tepelně izolované stěny

• okna s trojitým zasklením • tepelně izolované okenní rámy

Maximálně precizní a zodpovědný projekt. Optimální orientace domu, správné osazení oken a dveří, řádně navržený

Součinitel prostupu

1)

2

Celková = zahrnuje veškeré domácí spořebiče energie (vytápění, ohřev TUV, větrání, čerpadla, osvětlení, vaření a ostatní domácí spotřebiče)

• komfortní systém ventilace

konstrukce domu – všechny tyto faktory jsou zvažovány před stavbou ISOVER

Tepelná zátěž počítaná podle programu PHPP

Max. 10

• tepelně izolovaná střešní konstrukce

• neprodyšný obvodový plášť budovy

za rok

ventilační systému, velmi vysoká izolační kritéria, neprodyšné obvodové

Bod po bodu: Výhodný systém.

• tepelně izolované podlahy

Multi-Komfortní dům - 1 euro/m2

Multi-Komfortního domu. Speciální důraz je věnován omezení tepelných mostů. Tepelné mosty a spáry mají značný význam u každé konstrukce. Technický a také energetický. Součinitel prostupu tepla U = 0,7 W/m2K

Pohodlí. Součinitel prostupu

Pokud bydlíte v pasivním domě, pak zdi, podlahy i okna mají velmi příznivou

tepla U = 0,12 W/m K

povrchovou teplotu, a to i v případě velmi nízkých venkovních teplot. Venkovní

2

zdi i podlahy nad sklepem jsou pouze o 0,5 – 1°C chladnější než vzduch

• optimální instalace

v místnostech. Okna pasivních domů jsou o 2 – 3°C chladnější než vzduch v místnosti. V domech, které nevyhoví energetickým standardům pro pasivní domy, lze vysokého stupně pohodlí dosáhnout jen při podstatně vyšší spotřebě energie. Redukované tepelné mosty


13

12

Koncepce.

Investice na celý život, která se vyplácí každý den. Státní dotace na pasivní RD 250.000,- Kč!

Výhodný také podle finančních hledisek. Příklad bydlení v Dolním Rakousku se státní dotací.

Bod po bodu: Multi-Komfortní dům ISOVER hodně boduje v analýze nákladů

Je pravdou, že když si chcete užívat

provoz, údržbu a opravy, ukazuje

pasivních domů. Pokud uvážíme, že

Stavba Multi-Komfortního domu Vás

čerpadla či zdroje na biomasu (až

a výnosů:

výhod Multi-Komfortního domu,

se Multi-Komfortní dům ISOVER

tržby sítě domácností klesají o 1-2%

opravňuje získat maximální peněž-

95.000,- Kč). Za kombinaci pasivní

je potřeba při pořizování sáhnout

jako nejlepší. Díky minimální roční

ročně, potom jsou pasivní domy

ní dotaci ze Státního fondu život-

dům a solární kolektory lze navíc

• energeticky úsporné konstrukce se

hlouběji do kapsy. Cena domu je

spotřebě tepla a vody přibližně

levnou alternativou budoucnosti.

ního prostředí ČR. V rámci dotač-

získat dotační bonus 20.000,- Kč. Na

o 5-8% vyšší než cena standardních

v hodnotě 100-160 EUR, se zvýšená

ního programu MŽP Zelená úspo-

každou bytovou jednotku v bytovém

domů, což je způsobeno jednotlivými

pořizovací cena splatí za několik let.

rám lze na každý pasivní rodinný

domě v pasivním standardu lze získat

vysoce kvalitními komponenty. Ale

Pro ilustraci uveďme jeden případ:

dům získat dotaci 250.000,- Kč.

dotaci 150.000,- Kč + další benefity.

předpokládá se, že rozdíl se bude

U standardního domu postaveného

Další finanční prostředky lze zís-

Aktuální pravidla a podmínky při-

postupně

podle

rakouských

kat na instalaci solárních kolektorů

dělování výše uvedených dotací lze

pasivní domy už byly postaveny za

stavebních předpisů představuje

(55-80.000,- Kč), případně tepelného

získat např. na www.isover.cz.

cenu konvenčního bydlení. Důvod?

cena za energii průměrně 4,23%

Zvyšující se poptávka, samozřejmě.

celkových

Více postavených pasivních domů

u pasivních domů pouze 0,35%.

povede ke zlevnění produkce vysoce

Pokud cena energie stále poroste,

kvalitních komponentů a tedy k nižší

lze očekávat, že cena energie bude

ceně celé stavby. Pohled na celkovou

u konvenčně

výhodnost Vás nakonec přesvědčí.

dosahovat až 8 %. V tomto případě

Roční provozní náklady v roce 2015 (energie a údržba)

jsou ještě více patrné výhody

 1.750

 1.594

 1.500

 183

zmenšovat.

Některé

V případě, že zahrnete do nákladů

nejnovějších

měsíčních

 1.250

Finanční úspory dnes PD

PD+K

za rok v Euro

465 59 %

169 21 %

95 12 %

celkové provozní náklady v Euro

788 100 % 934 100 %

199 21 %

Zdroj: E. M. Jordan, “Uber …“ (O rentabilitě nízkoenergetických a pasivních domů v podmínkách oblasti Dolního Rakouska)

159 17 %

Údržba Energie

• pohodlné bydlení v jakémkoliv ročním období • delší životnost díky vysoce kvalitním standardům

Standardní dům: dům podle stavebních

 183

předpisů z roku 1985

NED:

nízkoenergetický dům

PD:

pasivní dům

PD+K:

pasivní dům se solárními

kolektory

 38

0

dvojnásobné.

 250

PD skutečně stojící pasivní dům

 80

PD-K pasivní dům se solárními kolektory pro přípravu teplé užitkové vody

 1.411

 832

 301

 170

SD

NED40

PD

PD+K

Zdroj: E.M.Jordan,“Wirtschaftlichkeit …“ (Rentabilita pasivního domu – příjemná architektura za výhodné ceny v podmínkách oblasti Dolního Rakouska)

náklady na vytápění budou za 10 let

NED40 dům s požadovanou roční spotřebou tepla 40 kWh/m2a (podle EN 832)  339

 250

současnou tendenci 6% za rok, pak

SD dům, který vyhovuje NÖ Bauordnung (stavební předpisy Dolního Rakouska) resp. NÖ Bautechnikverordnung (stavební normy Dolního Rakouska)

 750  500

611 65 %

provozním nákladům

Pokud nárůst cen bude sledovat

 1.015

 1.000

NED

• zisk každým rokem díky nižším

životního prostředí

Finanční úspory v roce 2015

domů

Náklady na energii Standardní dům

• spolehlivá investice do budoucna

• hodnotný příspěvek k ochraně

nákladů;

stavěných

vyplatí od prvního dne užívání


15

14

Návrh. Rozvážný a pečlivý.

• Potřeba tepla na vytápění 15 kWh/m2 a. • Vždy komplexní řešení. • Od nápadu k realizaci.


17

16

Návrh.

Potřeba tepla na vytápění 15 kWh/m a: to je standard. 2

Záruka kvality hned od počátku.

Tam, kde je dosaženo potřeby energie na vytápění 15 kWh/m2a jsou hospodárnost, struktura a vzhled stavby v dokonalém souladu.

Specializované společnosti běžně garantují dosažení předem určených hodnot. Přesto je vhodné požadovat záruku kvality při výběru dodavatele stavby.

Soudě jen podle vnějšího vzhledu, může ISOVER Multi – Komfortní dům

To zahrnuje především:

připomínat běžně navrhované bydlení. Pokud ale dojde na interiér, je pečlivé plánování nezbytné. Je také náročnější – a to i cenově – přinejmenším

• Kalkulaci energetické náročnosti nezávisle na klientovi.

zpočátku. Nakonec ale nové pojetí usnadní realizaci a pomůže dosáhnout

• Zkoušku vzduchotěsnosti. (tzv. Blower Door test)

přesvědčivé energetické rovnováhy: nízké tepelné ztráty na jedné straně

Pečlivé plánování usnadňuje řemeslnou práci. Zatímco projektování pasivních domů je velice náročná práce vyžadující propracovaný návrh, při kterém je nutné vzít v potaz vysoké standardy pro efektivitu a kontrolu, práce řemeslníka je pak snadná. Jeden příklad: střechy jsou projektovány, pokud je to jen možné, bez prostupů. Taková střecha se realizuje jednodušeji a rychleji.

a získané solární a vnitřní tepelné zisky na straně druhé. Obyvatelé profitují z nízkých nákladů na vytápění a současně užívají vysokého standardu bydlení a vysokého dlouhodobého zhodnocování domu oproti ostatním.

Zde jsou hodnoty, které můžete očekávat u Vašeho ISOVER Multi – Komfortního domu:

Bod po bodu: Faktory úspěchu pro standardy pasivního domu.

Max. 10 W/m2

Tepelná zátěž počítaná podle Plánovacího balíčku pasivních domů (PHPP)

Nezbytné parametry:

Max. 15 kWh/(m2a)

Měrná potřeba tepla na vytápění

40 - 60 kWh/(m2a)

Celková* měrná potřeba tepla

• Maximální tepelná izolace, konstrukční kompaktnost a nepřítomnost tepelných mostů: všechny komponenty stavby jsou izolovány na hodnotu součinitele prostupu tepla U ≤ 0,15 W/(m2K), dosažené tloušťkou izolace mezi 25 a 40 cm • Okna musí mít trojité zasklení a tepelně izolační rámy. Cíl: hodnota součinitele prostupu tepla U ≤ 0,80 W/(m2K) včetně rámů a hodnota g (celková propustnost slunečního záření) 0,5 pro zasklení. • Vzduchotěsnost stavby: výsledek Blower Door testu musí být ≤ 0,6 výměny vzduchu za hodinu. • Zpětné získávání tepla přes protiproudý výměník vzduchu. Část tepla z použitého vzduchu je znovu předána čerstvému vzduchu. Účinnost této tzv. rekuperace by měla být větší než 80%.

100 -120 kWh/(m a) Celková potřeba* primární energie 2

Referenční plocha m2 je obytný prostor. * celková = zahrnuje veškeré domácí elektrické spotřebiče (vytápění, teplá voda, ventilace, čerpadla, osvětlení, vaření a ostatní spotřebiče v domácnosti)

Doporučené parametry:

Jeden tým. Jeden plán. Jeden dům. Pečlivé projektování je jedna věc, prvotřídní řemeslná práce druhá. Proč? Protože pasivní dům má pouze omezený „energetický rozpočet“.

Jeho

energetická výkonnost musí být tedy garantována na několik desítek let. Na tak dlouhé období je z hlediska energetické efektivity stavby řemeslná práce dokonce důležitější než hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukcí U, počítané pro jednotlivé součásti stavby. Mimochodem: v ISOVER Multi– Komfortním domě se nikdy nesetkáte s poškozením stavby, které bývá často způsobováno vlhkostí a kondenzací.

Návrh ISOVER Multi–Komfortního domu v Bougivalu u Paříže. Architekt: Vincent Benhamou.

• • • •

Předpříprava čerstvého vzduchu: čerstvý vzduch může být v zimě předehříván a v létě ochlazován pomocí zemního výměníku tepla. Jižní orientace a nestíněná fasáda: pasivní využití solárních zisků v zimě spoří energii potřebnou na vytápění. Příprava teplé užitkové vody: požadovaná energie může být vyráběna solárními kolektory (energie potřebná pro cirkulační čerpadlo je přibližně 40/90 Wattů/l), tepelná čerpadla vzduch-voda (topný faktor min. 4). V létě je také možné použít tepelné čerpadlo pro energeticky účinné chlazení. Myčky nádobí a pračky by měly být připojeny na teplou vodu, aby se šetřila energie potřebná na ohřívání. Energeticky úsporné domácí spotřebiče: trouba, lednička, mrazák, lampy, myčka atd. jsou také užitečnými prvky konceptu pasivního domu. Avšak to je něco, na co musejí dbát už samotní obyvatelé.


19

18

Návrh.

Koncepce, která nepřipouští žádné mezery. Nejvýhodnější je kompaktní tvar.

Konstrukce bez tepelných mostů do posledního koutu.

Za účelem udržení co nejnižších

Tepelné mosty jsou slabými místy

dalších částí – mohl být obkreslen

nákladů je vhodné vybrat ISOVER

pláště budovy a způsobují nežádoucí

jedním tahem.

Multi–Komfortnímu domu jednodu-

ztráty energie. Postavit budovu bez

chý, kompaktní tvar.

nich je tedy prioritou energeticky úsporného stavění.

Každá nechráněná nebo přečnívají-

Kritické

Bod po bodu:

oblasti

potenciálních

Kritéria, která musí být splněna u pasivního domu. • Vysoká vzduchotěsnost pláště stavby.

tepelných mostů se objeví v místech,

Doporučené hodnoty 0,6 výměny

kde je nutné zastavit tužku. Zde

vzduchu za hodinu při tlaku 50 Pa by měly být dodržovány a kontrolovány

cí část stavby zvyšuje energetické

Ve skutečnosti musí být plášť stavby

je

potřeba

vypracovat

detailní

nároky. Co se týče geometrie stavby,

projektován takovým způsobem, aby

řešení – nejlépe v úzké spolupráci

je rozhodující poměr mezi plochou

každý nákres - ať už podlaží nebo

řemeslníky.

ještě před dokončením. • U=0,8 W/(m2K) je standard pro okna

povrchu pláště a objemem stavby

včetně rámů – především v pokojích

(minimalizace povrchu, který ohrani-

s velkými skleněnými plochami

čuje vyhřívaný objem). Menší plocha

a malým množstvím vedlejšího tepla

pláště stavby snižuje tepelné ztráty a

produkovaného například lidmi nebo elektrickými spotřebiči. Pro dosažení

cenu stavby.

tohoto cíle je naprosto nezbytná instalace speciálně odizolovaných oken a rámů: hodnota U zasklení = 0,6 W/(m2K).

Dům ve Skaerbaeku, Dánsko,

• Souvislá izolace a vyhnutí se tepelným

s nejvýhodnější severo-jižní orientací.

mostům v izolační vrstvě obvodového pláště zapříčiněnými např. sklepními schody a nouzovými komíny.

energie ve srovnání

Zahrňte slunce do svých plánů.

s jednoduchými,

Kromě tvaru budovy mohou mít

kompaktními typy staveb.

pozitivní

Složité tvary zvyšují spotřebu

vliv

na

• Ideálně jižní orientace oken. • Zaclonění východních, jižních

bilanci domu také faktory související s umístěním

domu.

Pokud

je

možnost výběru, ISOVER Multi – Komfortní Dům by měl být situován jižně, nestíněn horami či okolními stromy, nebo dalšími budovami tak, aby bylo možné získat co největší množství solární energie – obzvláště­ Stínění snižuje solární zisky.

Nechráněné umístění – zapříčiňuje tepelné ztráty způsobované větrem.

Okna na sever – zvyšují energetické ztáty stavby.

v chladných zimních měsících. Proto se doporučuje situovat zasklené plochy jižně.

a západních oken v létě.

energetickou

• Kompaktnost pláště stavby: V/A (poměr Institut pasivního domu, Dr. Wolfgang Feist

objemu k povrchu stavby) by měl být mezi 1 - 4, A/V (poměr povrch ku objemu)

Kontrola je nutností.

by měl být mezi 1 – 0,2.

Právě tak důležité, jako pečlivé plánování do posledního detailu, je ve fázi výstavby provedení testu neprůvzdušnosti konstrukcí, tzv. Blower Door test. Tento test kontroluje neprodyšnost budovy a je schopen identifikovat skryté energetické úniky jako například spáry, trhliny, tepelné mosty a další slabiny. Tento způsob kontroly kvality zajistí dlouhodobou bezpečnost nejen pro stavbu, ale také pro všechny součásti. Nejlepší načasování tohoto testu je určitě po dokončení pláště budovy a vzduchotěsné bariéry a před instalací vnitřní izolace. To usnadní identifikaci možných netěsnosti a jejich dotěsnění.


21

20

Návrh.

Dosáhnout klidu a pohody není jednoduché – ani v pasivních domech. Umístění je rozhodující.

Míra útlumu hluku uvnitř budovy je

směru hrají hlavní roli povrchy stropů

pořádání různých akcí a tovární haly.

dána stěnami, dveřmi a přilehlými

a zdí. Zvukotěsné nástěnné a strop-

Poskytnutím optimálních akustických

To, jak hlučný nebo tichý dům

součástmi. V Evropě jsou doporuče-

ní panely jsou schopny redukovat

podmínek je možné zlepšit pracovní

bude závisí především na vhodném

né hodnoty mezi 40 a 48 dB. Izolace

rušivé zvuky z pozadí. Absorbováním

prostředí a výkon lidské práce.

návrhu izolace s ohledem na  úroveň

kročejových hluků se dosáhne akus-

zvuků zabraňují jejich nežádoucímu

venkovního hluku. V přístupových

tickou izolací podlah a schodů. Pokud

odrážení.

koridorech letišť, podél hlavních

je to možné, měla by izolace kro-

silnic, vedle škol nebo koupališť je

čejových hluků L‘nT,w + CI,50 -2500

vysoká hodnota venkovního hluku

dosáhnout 40 dB mezi sousedícími

nevyhnutelná.

byty a 45 dB uvnitř bytu nebo rodinného domu.

Zde jsou nezbytná rozsáhlejší měření

kvalitních desek z minerální vlny.

jsou potlačeny a hladina zvuků

Ty zaručují optimální pohlcování

v pozadí je snížena. Výsledkem je, že

zvuku a akustickou kvalitu ve všech

žáci lépe slyší a zachytí co je řečeno.

místnostech.

S menším úsilím – i pro vyučujícího

Doporučené hodnoty pro hluk šířící

– je dosaženo lepších studijních

prostředí

domu.

se vzduchem by měli být v rozsahu

výsledků. Totéž platí pro místa

V těchto extrémních podmínkách

58-63 dB (D‘nT,w + C). V podstatě

ukazují pasivní domy své největší

všechny způsoby konstrukcí pasivních

přednosti: není potřeba mít otevřená

domů zaručují vynikající akustickou

okna, protože přísun čerstvého

kvalitu.

vzduchu je zajištěn ventilačním systémem.

Dobrá akustika, dobré známky.

Pečlivé plánování.

Dobrá akustika pomáhá také ve

Pokud na budovu působí nepřiměřený hluk, pasivní dům by měl být postaven co nejdále od zdroje tohoto hluku. Okna obytných místností a ložnic by měla být umístěna na protější straně

Vnitřní a vnější zvuková izolace.

akustické

parametry

vnějších

stěn. Tím, že jsou průhledné, je jejich schopnost absorbovat zvuk

Zvuk je jev, který se objevuje uvnitř

mnohem nižší. Pro vyrovnání této

i vně budovy. Je způsoben hovorem,

slabiny musí být zlepšena schopnost

V závislosti na rozměrech navrhova-

chůzí, hudbou, provozem vnitřních

akustické izolace neprůhledných

ného domu a na rozměrech budov

rozvodů a vnějším prostředím. Proto

částí. Obvykle je míra útlumu hluku

okolních se dá předpokládat snížení

je nezbytné poskytnout budově

R‘w požadovaná normou přibližně

hladiny hluku o 5 – 10 dB. Protože

odpovídající zvukovou izolaci –

na 53 dB. Při navrhování s ohledem

je ale důležité využít solární energii,

celkově, od sklepa po střechu. Při

na akustiku rozlišují projektanti mezi

je snížení hladiny hluku možné jen

projektování fasády budovy hrají

hlukem šířeným vzduchem

v omezeném rozsahu.

důležitou roli plochy oken: určují

a kročejovým hlukem.

domu než se nachází zdroj hluku.

veřejných budovách jako jsou úřady, nemocnice a školy. To, jestli se děti ve škole učí nebo neučí, často určuje jejich další cestu životem. Pokud tráví žáci většinu vyučovacího času nasloucháním, je dobrá akustika třídy důležitým kritériem. Nízká úroveň hluku a malá ozvěna ve třídě zlepšují koncentraci, podporují komunikaci a dělají výuku jednodušší. Dnes již máme nezbytné „know-how“ a technologie pro vytvoření perfektního akustického prostředí. V tomto

měli využít – použitím vysoce

Tyto rušivé ozvěny a rezonance

hluku pro zajištění nehlučného obyvatelům

Tyto pozitivní důsledky bychom


23

22

Návrh.

Žít a nechat žít v klidu a pohodě.

To pochopitelně zasáhne nejvíce

vlastní aktivity, aby zajistili ostatním

naše sousedy. Ale také členové naší

nájemníkům klid a ticho. Na základě

rodiny se mohou cítit rušeni.

zkušeností vypracoval ISOVER průvodce doporučenými hodnotami, které zaručí zvukový komfort i za

Problém: hluky šířené vzduchem a kročejové.

nepříznivých podmínek.

Vždy výhodné v novostavbách a nákladnější při rekonstrukcích. Zajištěním dobrého projektu podle EN

12354

(platné

ve

většině

Pro vytvoření klidného vnitřního

evropských

prostředí je nutno odlišit hluk šířený

práce může být u nové budovy

vzduchem a kročejový hluk. Kvalita

dosaženo

Průzkumy mezi nájemníky ukázaly,

omezení hluku šířeného vzduchem

izolace za poměrně nízkou cenu.

že minimální zvuková izolace určená

je závislá na stěnách a přilehlých

Rozpočet

evropskými zeměmi je dostačující

konstrukcích jako podlahách, dveřích

s „hlučným“ řešením, potřeba navýšit

pouze ve výjimečných bytových pod-

atd. Úroveň izolace kročejových hluků

jen o 2-3%. Také samotná tepelná

mínkách. Zejména nájemníci více-

je určena podlahami a schody. Ve

izolace poskytovaná pasivními domy

bytových domů si stěžují na nepří-

stručnosti: pokud chcete mít jistotu

často zajistí dostatečnou zvukovou

jemné zvuky způsobené sousedy.

uspokojivé úrovně akustické pohody,

izolaci.

Na druhou stranu ale také nebudou

používejte ISOVER, třídu "Komfort"

spokojeni, pokud by měli omezit své

od úplného začátku.

zemí)

a

řemeslné

komfortní bude,

v

zvukové porovnání

V těchto případech není třeba žádných dalších investic pro nové ani starší budovy. Kvalita bydlení navíc

Jen třída akustické izolace "Vyšší standard" nebo lepší je je schopna zaručit spokojenost obyvatel. Proto by převážně měla být navrhována izolace třídy "Komfort". A s muzikanty v sousedství kvalita ještě o třídu vyšší.

Ať zevnitř nebo zvenku – hluk vždy ruší. Tam, kde žije více a více lidí na stále menším prostoru, se hluk stává rostoucím rušivým faktorem.

Každá lidská bytost potřebuje ticho. Chvíle klidu potřebujeme ve svém

– vaši vlastní sousedé! A jsou to především „Evropské zvukoizolační

nařízení“,

která

I uvnitř svých obydlí musí lidé snášet

by měla být obviněna z tohoto

vnější zvuky. A jako by to nebylo dost,

negativního trendu. Je pravda, že

na důležitosti získávají také vnitřní

téměř ve všech evropských zemích

zdroje zvuků. Studie prováděné

nejsou požadavky na zvukovou

v

izolaci dostatečné k poskytnutí

několika

evropských

zemích

prokázaly, že největším zdrojem hluku jsou – kromě silniční dopravy

pohodlného stylu bydlení.

denním rozvrhu stejně jako jídlo a pití. Pomáhají nám dobít energii pro tělo i duši a udržet zdraví. Na druhou stranu každá lidská bytost také hluk způsobuje. Mluvením, chůzí,

sprchováním,

vařením,

hrou, poslechem hudby atd., často tak způsobujeme hladinu hluku, která je považována ostatními za nepříjemnou.

vzrůstá, stejně jako hodnota budovy.

Bod po bodu: Třídy akustické izolace materiálů ISOVER.

Při jejím pronajímání nebo prodeji bude díky vybavení izolační třídou "Komfort" dosaženo vyšší ceny.

Třída

Hudba

Komfort

Vyšší standard *)

Standard

Izolace hluku šířeného vzduchem mezi byty DnT,w + C (dB)

≥ 68 (C50-3150)

≥ 63

≥ 58

≥ 53

Izolace hluku šířeného vzduchem mezi pokoji v jednom bytě (bez dveří), také v rodinném domě DnT,w + C (dB)

≥ 48

≥ 45

≥ 40

≥ 35**)

Izolace kročejového hluku mezi byty L’nT,w + CI,50-2500 ***) (dB)

≤ 40

≤ 40

≤ 45

≤ 50

≤ 45

≤ 50

≤ 55

≤ 60

Izolace kročejového hluku uvnitř bytu nebo rodinného domu L’nT,w + CI,50-2500 ***) (dB)

*)

Minimální požadavky pro řadové domy Pokud je požadován ***) Pro přechodnou dobu: L,2T,w + CI, hodnoty nižší o 2 dB. **)

Třídy akustického pohodlí sestavené ISOVERem

mohou

jakozáklad pro hodnocení.

posloužit


25

24

Návrh.

Aby šlo všechno hladce. Shrnutí: nejdůležitější kroky plánování. 1. Umístění na pozemku • Nestíněná fasáda v zimě a možnost stínění v létě. • Co nejvíce zamezit stínění způsobenému okolními stavbami, horami a jehličnatými lesy. • Upřednostnit kompaktní tvar stavebního celku.

• Plán tloušťky izolace obvodového pláště budovy a zabránění vzniku tepelných mostů. • Uvážení prostorových požadavků vnitřních rozvodů (vytápění, větrání, atd.). • Plány podlaží: dráhy rozvodů pro teplou/studenou vodu, odpady. • Krátké vzdálenosti rozvodů: studené venkovní rozvody,

2. Rozpracování návrhu • Minimalizace stínění v zimě. To znamená: stavění pokud

• Zvážit množství přiváděného vzduchu z větracích průduchů. • Nainstalovat centrální ventilační jednotku včetně záložní jednotky (topná spirála) ve vytápěné části budovy. • Nezbytná může být i další izolace centrálního a záložního Minimální účinnost rekuperace by měla být 80%. Vzduchotěsnost stavby by měla být pod 3% výměny

pláště.

vzduchu. Běžná účinnost: maximálně 0,4 Wh energie potřebné na m vyměněného vzduchu. 3

možno bez atik, výstupků, neprůsvitných balkonů, dělících

• Projednání stavebního projektu (představební jednání).

• Ventilační systém by měl být nastavitelný uživatelem.

příček atd.

• Žádost o stavební dotace.

• Digestoře vhodné pro proces cirkulace vzduchu s kovovým filtrem na mastnoty.

• Výběr kompaktního tvaru domu. Využití možností kombinace budov. Prosklené plochy by měly směřovat na jih a pokrývat nejvýše 40% plochy stěny. Okna na východ,

4. F inální plánování struktury stavby

západ a sever plánovat malé – jen tak velké jak je nezbytné

(detailní výkresy)

pro zajištění větrání. • Použití jednoduchých forem obvodových stěn bez zbytečných koutů. • Koncentrace vnitřních rozvodů na jednom místě například v koupelně nebo v blízkosti kuchyňských linek. • Nechat místo na vedení ventilačního potrubí. • Tepelné oddělení suterénu od přízemí (včetně schodiště do sklepa) – absolutně vzduchotěsně a bez tepelných mostů. • Nejprve vytvořit energetický odhad založený na kalkulaci

• Izolace pláště stavby: ideálně by měly být hodnoty

• Návrh jednotlivých detailů bez tepelných mostů, neprodyšné spoje. • Výběr oken v souladu se standardy pasivního domu:

• Vypracovat cenový odhad. • Pohovor se stavebním odborníkem. • Smluvní dohody s architekty včetně přesného rozpisu poskytnutých služeb.

3. Stavební plán a stavební povolení • Výběr typu konstrukce stavby – lehká nebo masivní. • Vypracování návrhu, plán podlaží, energetický koncept pro ventilaci, topení a teplou vodu.

vzduchotěsnost. Dohlídnout na nezbytnou světlou šířku mezi chladnými částmi potrubí a sklepními zdmi či vodním potrubím. Vytvořit propojení pro letní provoz - tzv. by-pass.

6. F inální návrh ostatního technického vybavení (detailní nákresy potrubí a elektroinstalace) • Potrubí: instalace krátkých, dobře odizolovaných trubek pro teplou vodu v plášti budovy. Pro studenou vodu

plochu skla a sluneční ochranu.

instalujeme krátké trubky izolované proti kondenzaci vody. • Použití úsporných baterií a připojení myčky a pračky na

5. Finální plány ventilace a vytápění (detailní nákresy) • Obecné pravidlo: najmout projektanta – odborníka. • Ventilační potrubí: krátké, hladkostěnné trubky. Rychlost proudění vzduchu ≤ 3m/s. • Zahrnout také měřící a regulační přístroje. • Vzít v úvahu zvukovou izolaci a požární ochranu. • Větrací otvory: vyhnout se zpětnému toku vzduchu.

• Plán smluvního stanovení záruk a zkoušek kvality. • Vypracování rozvrhu stavebních prací.

8. Z áruky kvality díky stavebnímu dozoru • Zajištění konstrukce bez tepelných mostů - plán pravidelných kontrolních dnů. • Kontrola vzduchotěsnosti: zabránění pronikání vzduchu trubkami a kanály pomocí odpovídajícího těsnění, lepení nebo ovinutí. Elektrické kabely procházející pláštěm budovy musí být také izolovány od potrubí. Zásuvky zapuštěny v omítce. • Kontrola tepelné izolace ventilačních otvorů a potrubí s teplou vodou. • Utěsnění spojů oken speciální lepicí páskou nebo omítkou.

optimalizace typu zasklení, tepelně izolované rámy,

předpokládaných energetických požadavků. • Zjistit možnosti státních dotací.

• Volitelně: zemní výměník tepla. Zajistit jeho

součinitele prostupu tepla U kolem 0,1 W/(m2K). Minimální požadavek je 0,15 W/(m2K).

• Zaslání detailních specifikací pro nacenění.

tělesa. Ujistěte se také o zvukotěsnosti těchto zařízení.

teplé vnitřní rozvody uvnitř izolovaného konstrukčního • Výpočet energetické náročnosti pomocí programu PHPP.

7. Výběr dodavatele stavby

teplou vodu. Krátké kanalizační trubky pouze s jedním odpadním potrubím. • Podstřešní větrací otvory pro odvzdušnění potrubí. • Potrubí a elektroinstalace: vyvarovat se narušení vzduchotěsnosti pláště budovy – pokud to není možné, zajistíme odpovídající izolaci. • Použití energeticky úsporných domácích spotřebičů.

Nanesení vnitřní omítky od podlahy ke stropu. • Test vzduchotěsnosti n50: nechat si udělat Blower Door test ve fázi výstavby. Načasování: jakmile je dokončen vzduchotěsný plášť, ale ještě je přístupný. To znamená: před dokončením vnitřních prací, ale po dokončení prací elektroinstalačních (v souladu s ostatními řemesly), včetně identifikace všech nedostatků. • Ventilační systém: zajistit snadnou dostupnost pro výměnu filtrů. Úprava průtoků vzduchu při běžném provozu měřením a nastavením množství čerstvého a odsávaného použitého vzduchu. Proměření spotřeby elektřiny celého systému. • Kontrola kvality vytápění, vodo- a elektro-instalačních systémů.

9. Závěrečná prohlídka a kontrola


27

26

Návrh.

Energetickou účinnost jde vypočítat. Je opravdu možné navrhnout mimo-

odhad budoucí energetické spotřeby

komplexní

řádně energeticky efektivní dům

pasivního domu.

Pro jeho využití je na jedné straně

energetické

bilance.

pomocí jednoduchých plánovacích

potřeba určit tepelné ztráty pro-

nástrojů?

stupem

V devadesátých letech minulého století byl obecně rozšířený názor, že vyprojektování pasivního domu je možné pouze za použití dynamických

Velice užitečný - Plánovací balíček pasivních domů (PHPP - The Passive House Planning Package).

simulačních programů, které byly založeny na hodinových výkonech

Postup energetické optimalizace

a braly v potaz různý způsob využití

je možný například v Plánovacím

jednotlivých místností. Mezitím se

balíčku pasivních domů (PHPP).

ukázalo že zjednodušené metody

Jedná se o výpočtový program

výpočtů jsou dostatečně přesné

vytvořený v tabulkovém editoru,

pro návrh systému vytápění a pro

který

lze

využít

pro

Příkladová energetická bilance pasivního domu (v průběhu jedné topné sezóny) Množství tepla [kWh/(m2a)]

40

výpočet

a

větráním.

Na

druhé straně je potřeba uvážit tepelné zisky - solární a vnitřní. Vzhledem k tomu, že tyto zisky nejsou dosažitelné vždy když je

ztráty

zisky

156.0

m

Počet uživatelů:

4.0

osob na m

Stavební konstrukce

Obvodový plášť – kontakt se vzduchem

A

Ovodová stěna – styk se zeminou

B

Gt

Potřeba tepla

Měrná potřeba

ft

kKh/a

kWh/a

tepla na m2

76.4

1935

12.4

1.00

0.56

83.4

0.108

1.00

76.4

=

685

4.4

0.131

0.56

76.4

=

454

2.9

A

1.00

=

A

1.00

=

X

0.75

=

Okna

A

1.00

=

Vnější dveře

A

1.00

=

=

Tepelné mosty v obvodovém plášti (délka/m) A Tepelné mosty u soklu (délka/m)

116.9

P

celková plocha budovy

Tepelné ztráty prostupem Q

11.4

1.00

0.56

=

0.50

=

RAX

Energeticky efektivní výměna vzduchu. n

V

V m3 V

390

EVP

n ø 1/h V, system

0.300

(1

n 1/h V

0.058

0.87

PHPP

zabývá

otázkami,

také

dalšími

které se vyskytují při Mezi

jinými

teplovzdušné potřebnou a

domácí

zahrnují vytápění,

pro

provoz

spotřebiče,

energii potřebnou k přípravě teplé

) +

0.33

PHPP lze objednat u Passivhaus

(

5417

568

0.058

76.4

=

Redukční faktor noc/víkend teplotní režimy

)

1.0

=

kWh/a

kWh/(m2a)

568

3.6

kWh/a

kWh/(m2a)

5985

38.4

Globální záření během topné sezóny

1. Východ

0.40

0.00

0.00

207

=

0

2. Jih

0.44

0.50

30.42

352

=

2343

kWh/(m2a)

kWh/a

3. Západ

0.41

0.50

2.00

210

=

85

4. Sever

0.45

0.50

11.04

131

=

323

5. Horizontálně

0.40

0.00

0.00

318

=

Celkové solární zisky Q S

Vnitřní zdroje tepla Q

I

kh/d

0.024

délka topné sezóny měrný výkon vnitřních d/a zisků q W/m2 I

205

2.10

0 –––––––––––––

Celkem A m2

17.6

156.0

=

kWh/a

kWh/(m2a)

1608

10.3

kWh/a

kWh/(m2a)

27.9

Maximální tepelné zisky QF

Q + Q

=

4360

Poměr tepelných zisků a ztrát

Q / Q

=

0,73

Stupeň využití tepelných zisků n

www.passiv.de

I

F

L

L

5

F

L

6

Tepelné zisky Q

Institutu v Darmstadtu, Německo.

S

(1 - (Q / Q ) ) / (1 - (Q / Q ) ) = F

G

n • Q G

F

=

Měrná potřeba tepla na vytápění Q

H

Limit

Q-Q L

G

=

kWh/(m2a)

15

kWh/(m2a)

2752

TFA

G

m3

1/h

=

Plocha m2

kWh/(m2a)

5417 34.7

1

V

+

0.019

Orientace redukční faktor propustnost slunečního plochy záření g

0.2

390.0

G kKh/a

vzduch

10

=

-1.7

V, rest

C Wh/(m3K)

T

L

2.50

n 1/h

HR

Q Q kWh/a kWh/a

Celkové tepelné ztráty Q

celkem

A m2 Světlá výška místnosti m

156.0

obyvatel a domácích spotřebičů

L

30 –––––––––––––

16.5

81 %

neff

76.4

-266

Výkon celkového objemu vzduchu V

Tepelné ztráty větráním Q

0.061

76.4

2580

392.1

-0.030

76.4

T

0.777

zahrnují například tepelný výkon

se

=

80.9

Za tímto účelem obsahuje PHPP

=

D

43.5

2

Korekční faktor

B

Účinnost zemního výměníku tepla nSHX 33 %

odpovídající okrajové podmínky. Ty

2

Střecha/strop – kontakt se vzduchem

a nepodstatnými faktory a určit

°C

Podlahy

Abychom získali správné výsledky, je třeba rozlišovat mezi důležitými

0.138

Aktuální účinnost zpětného získávání tepla

v letním období.

střechou

184.3

W/(m2K)

vody a klimatu v místnostech

vytápění

m2

bude nutné domu ještě dodat.

zařízení

ztráty stěnami a

Plocha Součinitel prostupu tepla U

Teplotní zóna

Ventilační systém:

energii

5

Energeticky vztažná plocha (EVP):

také

ztráty podlahou

Darmstadt-Kranichstein

nakonec ukáže potřeby tepla, které

návrhu.

vnitřní zisky

Lokalizace:

mezi ztrátami a využitelným teplem

určení tepelné rovnováhy místnosti

20

Řadový dům/byt

úspěšně podloženy měřením. Kromě

25

20.0

Typ budovy/využití:

hodnoty pro dané podmínky. Rozdíl

ztráty větráním

ztráty okny

Průměrná vnitřní teplota:

standardní hodnoty, které byly

30

Frankfurt (region 12) End-of-Terrace Passive House Kranichstein

Tep. mosty ve styku se zeminou (délka/m) B

nevyužitelné

solární zisky

Klim. oblast: Budova:

třeba, je nutné je přepočítat (snížit)

a sluneční záření dostupné uvnitř.

35

15

tepla

Návrh pasivního domu • MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ

Požadavky splněny?

93% kWh/a

kWh/(m2a)

4074

26.1

kWh/a

kWh/(m2a)

1910

12

(ano/ne)

ANO


29

28

Návrh.

Multi-Comfort House Designer 2.0 CZ

1. Základní údaje o umístění stavby

Postup výpočtu 2. Údaje o rozměrech a orientaci stavby

3. Volba jednotlivých konstrukčních řešení

Program Isover Multi-Comfort House Designer 2.0 CZ je lehce ovladatelný nástroj k předběžnému navrhování pasivních staveb. Program vychází z nástroje PHVP (Passivhaus Vorprojektierung) a PHPP (Passivhaus Projektierungs Paket) z  Passivhaus institutu v  Darmstadtu (Německo) a umožňuje rychle a přehledně výpočet nejdůležitějších energetických parametrů budovy se zohledněním klimatické oblasti v  místě umístění stavby. Program proto

4. Výběr detailů a tloušťky izolace

pomáhá při návrhu energeticky úsporného bydlení s ohledem na optimalizaci vedoucí k pasivnímu domu.

Vizualizace a návrh ATELIER L

5. Výběr typu zasklení a rámů oken a dveří

Účel výpočetního programu společnost ISOVER vyvinula výpočetní program s přívětivým uživatelským

6. Výpočet výsledků

ovládáním. Nyní si každý s minimální znalostí pasivních domů může spočítat, zda je jeho objekt správně navržen a  splňuje podmínky pro multikomfortní dům.

Výpočty a výsledky program nejen ukáže výslednou

7. Energetický štítek

tepelnou ztrátu navržené stavby, ale

Velmi úsporná

zároveň lze, v případě malé tloušťky

A++

tepelných izolací, drobnými úpravami během několika sekund stavbu upravit tak, aby pasivní byla.

Měrná potřeba tepla: kWh/(m2a)

10 < 15

A+

< 25

A

< 50

B

< 100

C

< 150

D

Přínos Hlavním přínosem programu je snadné a rychlé vyhodnocení parametrů domu a  možnost provedení změn v  zadání, které jsou automaticky započítány i do celkové tepelné ztráty objektu.

< 200

E F Mimořádně nehospodárná

< 250

Výsledek

Publikaci Multi-Komfortní dům Isover a CD s výpočetním nástrojem Multi-Comfort House Designer, které Vám pomohou při realizaci Vašich projektů pasivních domů, Vám zašleme ZDARMA. Objednat si je můžete na info@isover.cz.

DARMA Z í n á l s a Z

Žít pohodlně a chránit přírodu

Postaveno pro budoucnost: Multi-Komfortní dům ISOVER


31

30

Realizace. Rychlá a bezchybná.

• Výhoda pro každý typ stavby • Neprodyšnost od sklepa po střechu - obálka budovy • Chybám se dá předcházet • Vyloučení tepelných mostů • Ochrana proti vlhkostí a neprodyšnost - ISOVER-VARIO • Střecha: dobrá izolace je nejdůležitější • Optimální tepelná ochrana budovy • Náchylnost k tepelným mostům: stropy, stěny, sklepy • Okna: jediná volba jsou kvalitní trojskla • Využití slunce: solární energie • Čerstvý vzduch, příjemné teplo: Komfortní větrací systém • Realizace balkonů a zimních zahrad


33

32

Realizace.

Multi-Komfortní dům – vhodný pro jakýkoliv druh stavby. Ať už masivní, dřevěná, skleněná nebo kombinovaná konstrukce - pasivní dům se hodí pro jakýkoliv typ stavby. Za předpokladu, že jednotlivé části stavby byly provedeny pečlivě bez tepelných mostů, je výsledkem uzavřený systém

Bod po bodu.

s lákavými vlastnostmi vnitřního prostředí. Díky vysoce kvalitní izolaci je obvodový plášť budovy neprodyšný a chrání

Realizace ISOVER Multi-

před chladem, teplem a hlukem. Obyvatelé pasivního domu si pak mohou užívat maximální možné pohodlí – zejména

Komfortního domu klade vysoké

díky minimálním rozdílům mezi teplotou vzduchu a povrchovou teplotou v zimních i letních měsících.

nároky na výběr jednotlivých komponentů!

Dokonalá izolace zajistí vždy příjemnou teplotu.

• Tepelná izolace: u všech konstrukcí hodnota součinitele prostupu tepla U nižší než 0,15W/(m2K) – u samostatně

Souvislá izolace od střechy po

izolačního materiálu je zapotřebí

ISOVER, je mnohem menší zátěž

základy nejen sníží zatížení na

zhruba 30 cm plných cihel nebo

životního prostředí: menší spotřeba

Vaši peněženku, ale zároveň je

105 cm betonu. S ohledem na dnes

tepelné energie, nižší emise CO2

moudrou

vašeho

doporučenou tloušťku izolace 30 cm

a

mají

Pouze v případě, že použijeme kvalitní

V ISOVER Multi-Komfortním domě

bydlení. Izolační materiály vyrobené

a více by byl dopad na statiku staveb

přínos jak pro jednotlivce, tak pro

izolační materiál, bude mít pasivní

pokryje efektivní solární systém 30 -

na bázi přírodních vláken, jako

příliš vysoký, nehledě na náklady.

společnost.

využití solární energie požadovaný

50 % celkové potřeby tepla. Rovněž

např. minerální vlna ISOVER, zaručí

Dalším

účinek. Solární zisky jsou využity

okna přispívají k energetické bilanci.

výborný výsledek. Stačí porovnat:

kterého můžete dosáhnout, když

uvnitř budovy a neunikají ven.

Jestliže okna vyhovují standardům

k dosažení účinku 1,5 – 2 cm silného

izolujete váš dům minerální vlnou

investicí

do

důležitým

prodloužená

životnost

aspektem,

Udržujte teplo v zimě uvnitř a horko v létě venku.

stojících rodinných domů je dokonce nižší než 0,10 W/(m2K) (doporučená

pasivního domu, pak propouštějí

Pasivní dům Disc Salzkammergut

více tepla dovnitř místnosti, než jimi unikne mimo dům. Díky oknům

• Odstranění tepelných mostů. • Znamenitá neprůvzdušnost prokázaná tzv. Blower Door Testem. Výměna vzduchu (n50) při rozdílu tlaku 50 Pa je menší než 0,6 1/h, podle EN 13829. • Zasklení s hodnotou Ug nižší než 0,8 W/(m2K) a zároveň s celkovou vysokou propustností tepla g ≥ 0,5 podle EN

s izolačním trojsklem, izolačním

67507, což umožní dosažení tepelných

rámům a zabudování bez tepelných

zisků i v zimě.

mostů se tepelná energie absorbuje dokonce i v zimě v takovém množství, že dokáže kompenzovat tepelné ztráty.

Abychom

nepříjemnému

však

zabránili

pocení

obyvatel

v letních měsících, musíme přijmout následující preventivní opatření: • Zastínění oken na východní, jižní a západní straně. • Přijmout konstrukční opatření, která chrání jižně orientovaná okna před slunečním zářením – např. pomocí střešního přesahu. Dobrá izolace vám ušetří spoustu peněz

hodnota).

• Sousední místnosti by měly být schopny akumulovat teplo. • Zajistit účinné větrání.

• Okenní rámy s hodnotou součinitele prostupu tepla U nižší než 0,8 W/(m2K) podle EN 10077. • Vysoce účinné větrání s rekuperací tepla (účinnost rekuperace min. 80%) kombinované s nízkou spotřebou elektřiny (0,4 Wh/m3 přeneseného vzduchu). • Velmi nízké tepelné ztráty během ohřevu a rozvodu teplé vody. • Vysoce účinné využití elektrické energie v domácnosti.


35

34

Realizace.

Obvodový plášť udržuje teplo a zajistí vzduchotěsnost. Multi-Komfortní dům ISOVER nenechává nic náhodě. Ložnice Ložnice

Pouze řízená výměna vzduchu má

otevřít také okna. V létě je větrání

smysl. V opačném případě dochází

otevřeným oknem vhodný způsob,

Architektonická kancelář DI Hermann Kaufmann,

k tepelným ztrátám, průvanu, prů-

jak udržet v dobře izolovaném domě

Schwarzach

niku vlhkosti, přehřívání a podob-

chladno.

Ložnice WC

Komora

Kruhový Pasivní dům Salzkammergut

Projektant: Ing. Gűnter Lang

ně. Spojitá neprodyšná obálka, která obepíná pasivní dům od střechy až

Schematický nákres kontrolovaného ventilačního

po podlahu suterénu, chrání budoLang Consulting

a umožňuje pohodlné a energeticky úsporné

bydlení.

Samozřejmě

se nikdo nemusí bát zadušení –

Koupelna

Obývací pokoj

vu před těmito nežádoucími jevy

Kuchyň

systému. Čerstvý vzduch je nasáván přes zemní výměník tepla a předehříván (zeleně). Použitý vzduch z koupelny a kuchyně je odsáván (modře). Jeho teplem je ve výměníku typu vzduch-

O dýchání se stará komfortní ventilační systém.

vzduch ohříván vstupující čerstvý vzduch. Teplý

vzduchotěsné a tepelně izolované zdi

čerstvý vzduch je následně distribuován do ložnic

nedýchají o nic méně než běžné zdi.

Řízené větrání namísto nekontrolo-

ťuje právě tuto potřebu.

Navíc komfortní ventilační systém

vané výměny vzduchu – to je poža-

které jsou napájeny solární energií,

neustále dodává čerstvý vzduch.

davek nejen pro standard pasivních

jsou vybaveny tepelným čerpadlem

Pokud je třeba, dají se samozřejmě

domů. Komfortní větrací systém zajiš-

a výměníkem typu vzduch-vzduch

Systémy,

a obývacího pokoje (červeně).

a zajišťují stálou dodávku čerstvého vzduchu do všech místností. Zároveň

Současné požadavky na neprůvzdušnost.

řídí energeticky úsporný rozvod

Hodinová výměna vzduchu

a rekuperaci tepla v celé budově. 3,5 3

Vysoká neprůvzdušnost redukuje nežádoucí energetické ztráty.

A v létě vás ještě ochladí jemným vánkem.

Tradiční dům

V oblastech se studenými zimami se vzduchotěsná vrstva, která zároveň slouží jako parozábrana, instaluje vždy na teplejší stranu izolace (do interiéru). Netěsná místa v plášti budovy např. ve sparách, mají velmi

1,5 1 0,5

Pasivní dům

„Nos“ pasivního domu:

Standard budovy

nepříjemné důsledky:

Komfortní větrací systém s integrovaným

• zvýšené tepelné ztráty

dnes dodávají jako kompaktní jednotky,

vytápěním a zásobníkem teplé vody se

Nízkoenergetický dům

0

n 50

Kompletně těsný a izolovaný. Jak vypadá doporučený návrh spojitého obvodového pláště budovy?

2,5 2

Lang Consulting

nasávací potrubí čerstvého vzduchu

• nekontrolovaná výměna vzduchu

které nezaberou o mnoho více místa než

• špatná zvuková izolace

lednička.

• nebezpečí poškození nosné konstrukce, způsobeného kondenzátem, plísní nebo korozí


37

36

Realizace.

Bez dobré rekuperace nemůže být pasivní dům pasivním. Postup výpočtu

Energetická bilance pasivního domu.

Výběr vhodné rekuperační jednotky.

Pasivní dům (dále jen PD) je z hlediska energetického výjimečný tím, že jeho

Při výběru se nejlépe můžete orientovat tak, že si zkontrolujete, zda je jednot-

Paul Thermos 200 DC - v současnosti

tepelná ztráta obálkou budovy (prostupem tepla) je redukována na minimum.

ka v seznamu certifikovaných výrobků na stránkách Institutu pro pasivní domy

nejúčinnější rekuperační jednotka na

Další zvyšování tepelného odporu obvodových konstrukcí již není vyváženo

(Dr. Feist, Darmstadt), popřípadě tento certifikát požadovat po  dodavateli.

trhu – certifikovaná účinnost dle PHI 92%

odpovídající efektem snížení provozních nákladů a má svojí limitu. Každý

Tento institut vytváří velmi tvrdá pravidla, která zkoumají jednotku z pohledu

objekt je ovšem nutné větrat a taková výměna vzduchu s sebou nese i odpo-

následujících parametrů:

vídající ztrátu větráním. Ta bývá u PD přibližně stejná nebo dokonce vyšší než

• Účinnost zpětného získávání tepla • Příkon ventilátorů • Hlučnost • Tepelná

teplená ztráta prostupem tepla obvodovou konstrukcí. Další snížení energe-

izolace jednotky vůči vnějšímu prostředí • Těsnost jednotky vůči vnějšku a těs-

tické náročnosti je tedy potenciálně nejjednodušší pomocí systému řízeného

nost odtahu vůči přívodu

větrání s rekuperací tepla, zařízení, které dokáže větrat, ale přitom zanechá drahocenné teplo v domě.

Rekuperace tepla – princip. Princip je velmi prostý, do domu se přivádí pomocí ventilátoru čerstvý vzduch, který je ohříván na  výměníku teplým vzduchem, který se odvádí z  domu. Množství vzduchu přiváděného do domu je stejné jako množství odtahovaného vzduchu. Jedná se o rovnotlaký systém větrání. Čerstvý vzduch, který je předehříván na teplotu alespoň 18°C, je přiváděn do  obytných místností (obývací pokoj, dětský pokoj, ložnice, pracovna), zatímco vzduch spotřebovaný je odtahován z  místností, kde se tvoří pach, vlhkost nebo jiná škodlivina (kuchyně, koupelna, WC).

Výběr jednotky přesto svěřte odborné firmě, která pokud je dostatečně profesionální provede tuto službu zdarma na základě podkladů posuzovaného objektu.

Zemní vzduchový kolektor (ZVK). ZVK slouží ke zkvalitnění řízeného větrání v  PD. Jeho hlavním přínosem je přenášení energie akumulované v zemině do větracího vzduchu. Jedná se tedy o jakýsi předřazený výměník. V zimním období se stává přirozenou protimrazovou ochranou výměníku a předehřívá vzduch před vstupem do rekuperátoru. Tím se i zvyšuje celková účinnost sytému. Naopak v létě je možné nahromaděným chladem klimatizovat vnitřní prostory. Rekuperační jednotka může samozřejmě fungovat i bez ZVK, ale je potřeba ji chránit proti zamrzání aktivní protimrazovou ochranou, což je vždy spojeno s vyššími provozními náklady.

Efekty řízeného větrání s rekuperací. • Neustále čistý a čerstvý vzduch - Okamžitý a setrvalý odtah škodlivin a přívod čistého vzduchu má vliv především na  zdraví osob, které daný prostor obývají. Lidé jsou zpravidla méně nemocní, probouzejí se odpočatější a to má vliv potom na  jejich obecnou výkonnost během celého dne. V  PD je nutnost

Řešení řízeného větrání pro PD. Rekuperační jednotka je navržena na základě hygienických požadavků, počtů osob a  vlivu tvorby škodlivin v  daném obytném prostoru, či jednotlivých místností. Součet množství vzduchu v  jednotlivých místnostech pak určí celkovou větrací kapacitu. Je vhodné dimenzovat větrací kapacitu rekuperační jednotky zhruba o 30-50% výše, přičemž zůstane dostatečná rezerva na rázové větrání, které je možné vyvolat tlačítkem ze záchodu nebo koupelny nebo rezerva pro vyšší výkon pro případ většího počtu osob v objektu (návštěva). Jednotka může být doplněna dohřevem čerstvého vzduchu. U nekvalitních a méně účinných jednotek je to nutností, protože teplota vzduchu na výstupu je na nízké úrovni. Jinak dohřev přispívá k  pokrytí tepelných ztrát prostupem a  může být jediným zdrojem tepla pro celý dům. Přesto je jistě komfortnější uvažovat s odděleným zdrojem tepla, který má vlastní řízení, nejlépe takové, aby uživatel měl možnost individuelně nastavit teplotu místnost po místnosti.

větrání o to větší, že obálka domu i okna jsou naprosto těsné

Zpětný zisk vlhkosti při větrání. Vnitřní mikroklima není jen čerstvý vzduch, ale jedním z dalších důležitých parametrů je i  relativní vlhkost vzduchu. Vzhledem k  tomu, že v  zimním období obsahuje mrazivý vzduch velmi málo vodních par, může řízeným větráním dojít k vysušování vnitřního prostoru. Tomu se dá zabránit instalací zařízení na  zvlhčování vzduchu nebo použitím rekuperátoru s  tzv. entalpickým výměníkem, který díky složité struktuře dovolí projít vodní molekule skrz desku výměníku a  tím rekuperuje i  vlhkost vytvořené v  domě tak aby nebyla odtažena pryč. Výměník, jenž je nasycen solným roztokem, nedovoluje průnik žádných nežádoucích zárodku, pachů, či jiné zátěže.

• Úspora provozních nákladů – Díky řízenému větrání s rekuperací se na střed-

Článek

ně velkém domě daří eliminovat tepelnou ztrátu o 2kW a  více, čímž vzniká

ve spolupráci s  fir-

potenciál úspor v řádu tisíců, desetitisíců Kč s ohledem na velikost objektu. • Vyšší obytný komfort – Není nutné se starat o otevírání oken. V případě, že se objekt nachází v rušném prostředí, neproniká hluk dovnitř objektu. To samé platí pro pachy z vnějšku (zemědělská výroba, městská zátěž), které je možno eliminovat použitím uhlíkového předřazeného filtru. • Teplo a  chlad – Rekuperační jednotka umožňuje přívod teplého ohřátého vzduchu v zimě a naopak chladného vzduchu v létě v případě využití ZVK.

připraven

mou ADAN – úspory energie, s.r.o., která zastupuje firmu PAUL Wärmerückgewinnung na českém a slovenském trhu.


39

38

Realizace.

Dokonalá vzduchotěsnost bez kompromisu. To je to co odlišuje jednotlivé typy staveb. Ať už masivní, lehká či dřevěná konstrukce – každý typ stavby

ISOVER VARIO KM Duplex zaručuje vzduchotěsnost v souladu s přísnými standardy pasivního domu.

vyžaduje odlišné koncepce návrhu

Tento flexibilní parotěsný systém se

a provedení neprodyšné bariéry.

snadno přizpůsobí ročnímu období.

Proto je již během návrhu nutné

V

detailně vypracovat celkové řešení

pronikání vlhkosti z interiéru do

vzduchotěsnosti,

zahrnuje

konstrukce. Naopak v letním období

všechny spoje mezi jednotlivými

ISOVER VARIO KM DUPLEX umožňuje

částmi stavby, napojení zdí a otvory.

uvolněné vodě uniknout všemi

U

směry. To znamená:

dřevěných

které

konstrukcí

se

doporučuje provést vnitřní obklad na samostatnou nosnou konstrukci. Mezera

mezi

parozábranou

a obkladem slouží zároveň jako instalační vrstva.

Bod po bodu:

zimních

měsících

zabraňuje

Co je dobré vědět než začnete. Tou nejdůležitější věcí při stavbě pasivního domu je pečlivé provedení obvodových konstrukcí. Proto musí být vybrané materiály použity za optimálních podmínek. To konkrétně znamená: • spoje musí být utěsňovány pouze za sucha • podklad a spoje musí být suché a bez prachu • všechny styky lepících pásek a pórovitých materiálů musí být opatřeny podkladním reaktivním nátěrem • z konstrukčních důvodů musí být těsnící pásky odolné také pronikání vlhkosti a vody • dilatační spoje většího rozsahu mohou být utěsněny pomocí VARIO KM FS (těsnící páska z minerální vlny).

• ideální parotěsné funkce proti průniku vlhkosti do střechy a zdiva • maximální ochrana stavby • komfortní způsob bydlení.

Kontrola vzduchotěsnosti – čím dříve tím lépe.

Zde jsou uvedeny požadavky, které by měly jednotlivé materiály spl-

Kontrola vzduchotěsnosti je nezbytnou součástí osvědčení jakosti ISOVER

ňovat:

Multi-Komfortního domu. Tento test je nutné provést před dokončením

• Vzduchotěsné materiály pro obalové konstrukce – např. membrány, panely, omítky. • Dokonale přizpůsobivé a slučitelné materiály, zejména těsnící pásky a lepidla. • Materiál odolný proti vlhkosti, UV záření a tvorbě trhlin. • Parotěsné materiály (fungující jako bariéry proti vlhkosti): v oblastech, kde jsou chladné zimy, se parotěsná zábrana instaluje na teplou stranu konstrukce, tj. směrem do interiéru.

vnitřních povrchů obvodového pláště budovy, abychom mohli včas a za poměrně nízkých nákladů zajistit případné opravy těsnící vrstvy. K odhalení jakýchkoliv netěsností v obvodovém plášti slouží test neprůvzdušnosti tzv. Blower Door Test. Čím menší je naměřená hodnota, tím je vzduchotěsnost pláště větší. Požadovaná hodnota těsnosti pasivního domu je 0,6. To znamená, že během měření může v průběhu jedné hodiny projít maximálně 60% vnitřního objemu vzduchu přes netěsnosti. Zkušenosti ukazují, že je možno dosáhnout hodnot 0,3 až 0,4.


41

40

Realizace.

Pouze znalost problémových míst může  vést ke správnému řešení. Návrh a provádění.

Objímky zásuvek osazené v sádrovém lůžku tak, aby zamezily průniku vzdu-

Kromě zatékání způsobeného nedostatečným návrhem se potýkáme s problémy špatného řemeslného provedení.

chu v masivních stavbách.

Bod po bodu: Typická místa poruch

• Rozhraní obvodové stěny a střešní

vzduchotěsné vrstvy:

nadezdívky • Kabely a trubky prostupující

• Rozhraní obvodové stěny

vzduchotěsnou zábranu

a základové desky • Spojení obvodových zdí, např. styky jednotlivých konstrukcí a rohové spoje

• Okna a dveře přerušující

• Neomítnuté zdivo, také za zařizovacími předměty připevněnými na stěně • Poškození vzduchotěsné zábrany během realizace.

vzduchotěsnou zábranu

Pomocí dostatečně silné

Při průchodu vzduchotěsnou vrstvou

instalační vrstvy lze předcházet

je nutné spoje zajistit proti únikům

poškození parotěsné

vzduchu.

• Zásuvky

a vzduchotěsné vrstvy.

• Špatně osazené dveře či okna

• Rozhraní obvodové stěny

• Obslužné otvory pro rolety

a mezipatra

Ať se jedná o masivní či lehké konstrukce – všude, kde musí být vzduchotěsná vrstva porušena procházejícími trubkami, elektrickými kabely nebo zásuvkami, hrozí rizika úniků tepla kondenzace vlhkosti.

Jeden příklad řekne více než 1000 slov. Přehled častých konstrukčních závad. Důležitým faktorem je kvalita spoje.

Pečlivě přelepené přesahy.

Vzduchotěsný spoj dvou pásů těsnící membrány

nemůže

být

Pomocí termografického snímkování lze odhalit nechtěné úniky tepla, např. sklepními dveřmi nebo okny.

kotven

bodově. Plocha kolem švu proto musí být po celé délce spojena vhodnou lepící páskou.

Netěsnost mezi stropem a stěnou má za následek Zdroj: Niedrig Energie Institut, Německo

značné tepelné ztráty.

Netěsné spáry vyplněné maltou Zdroj: Niedrig Energie Institut, Německo

způsobují úniky tepla v místech, kde se podlaha napojuje na zeď.


43

42

Realizace.

Efekt záporných tepelných mostů může být záměrný a plánovaný. Tepelných mostů je třeba se vyvarovat jak jen to je možné. V této souvislosti

Kritické body: přerušení izolační obálky konstrukce.

pasivní domy těží z velké tloušťky izolace (20-40 cm), která se používá k zateplení obvodového pláště. Je možné dokonce dosáhnout pozitivních tepelných mostů, přičemž parametrem, který má toto "na svědomí" je lineární

Osvědčenou metodou k odhalení tepelných mostů je grafické zachycení

činitel prostupu tepla tepelným mostem. Při vhodně zvolené geometrii budovy

projektované stavby. Až při studii výkresů půdorysu, řezu a detailů se

a umístění tepelné izolace je možné záporné hodnoty tohoto součinitele (až

ukáže, zda vnější izolace vykazuje nějaké mezery. Nejprve si žlutě označíme

kolem -0,06 W/(m.K) využít ke zlepšení tepelné bilance budovy.

aktuální pozici navrhované izolační vrstvy. Poté si ověříme místa, ve kterých

Podkroví – nevytápěno

je žlutá linie přerušena. Toto jsou právě ta slabá místa, kde se tepelné mosty vytvářejí. Poté je nutné zvážit, zda jsou tepelné mosty v těchto místech odstranitelné. Pokud ne, potom musíme najít taková řešení, která by tepelné mosty alespoň minimalizovala. Každá mezera v izolační vrstvě je tepelným mostem, který má negativní vliv na energetickou bilanci a následně může vést k poškození konstrukce.

Bod po bodu:

Patro – vytápěné

Geometrické a konstrukční tepelné mosty • Geometrické tepelné mosty jsou

Přízemí – vytápěné

Garáž – nevytápěná

NEI, Detmold

Sklep – vytápěný

Sklep – nevytápěný

roletách • Jestliže se tepelné mosty opakovaně vyskytují v souvislosti

dostatečně silná a průběžná.

s použitými stavebními prvky (krokve, latě, kotevní prvky apod.),

nutné všemi způsoby předejít anebo

potom je nutné zahrnout jejich

je alespoň minimalizovat. To platí

vliv do součinitele prostupu tepla

především u:

– U jednotlivých prvků. Tyto

• Tepelných mostů na základových

konstrukční detaily lze označovat

deskách či sklepních podlahách

jako nehomogenní stavební dílce.

• Tepelných mostů na schodištích

Kromě toho, že způsobují značné

• Tepelných mostů na střešních

tepelné ztráty, mohou vyústit

atikách • Tepelných mostů na stěnách

v poškození stavby. Nehomogenní prvky v cihlové stěně za souvislou

oddělující studené a teplé prostředí

izolační vrstvou (např. podpěry

• Tepelných mostů u balkónů,

stropu) mohou být zanedbány,

v místě schodišťových podest,

pokud byla izolace navržena

u přesahujících stavebních

v dostatečné míře.

konstrukcí Zdroj: Niedrig Energie Institut, Detmold, Německo

a předokenních venkovních

nepatrné, pokud je vnější izolace • Konstrukčním tepelným mostům je

Přízemí – vytápěné

• Tepelných mostů na oknech


45

44

Realizace. Porovnání ukazuje, že vždy existuje dobré i vynikající řešení předcházející tepelným mostům.

Tepelné mosty na stěnách oddělujících studené a teplé prostředí. Vnější zdi

Tepelné mosty mezi podlahou sklepa resp. základovou deskou na základových pasech a obvodovou zdí. Styk jednoduché obvodové stěny s podlahou sklepa nebo základovou deskou izolovanou na vrchní nebo spodní straně Vytápěná obytná místnost

Vytápěná obytná místnost

Sklep nebo podloží

Sklep nebo podloží

Nevyhovující: Podpěra stropu uloženého na suterénní obvodové stěně, resp. na základových pasech a podpěra zateplené obvodové stěny v přízemí nebyla tepelně oddělena a byla provedena z materiálu se součinitelem tepelné vodivosti λ > 0,12 W/mK.

Vyhovující: Obě podpěry byly zhotoveny z materiálu se součinitelem tepelné vodivosti λ < 0,12 W/mK.

venkovní vzduch

Vytápěná obytná místnost

Sklep nebo podloží

vytápěná obytná místnost

vytápěná obytná místnost Nevyhovující: Tepelný most způsobený vnější stěnou, která prochází z teplého do studeného prostředí. Jedná se o kamenné zdivo se součinitelem tepelné vodivosti λ > 0,12 W/mK.

Sklep nebo podloží

Nevyhovující: Podpěra stropu uloženého na suterénní obvodové stěně, resp. na základových pasech a podpěra zateplené obvodové stěny v přízemí nebyla tepelně oddělena a byla provedena z materiálu se součinitelem tepelné vodivosti λ > 0,12 W/mK.

nevytápěné podkroví

nevytápěné podkroví

Vyhovující: Buď je možné přerušit stěnu s dobrou tepelnou vodivostí ve stejné výšce jako je úroveň izolace prostupujícího stropu a instalovat zde tepelně izolační vrstvu s použitím materiálů se součinitelem tepelné vodivosti λ > 0,12 W/mK (lehčený beton, pěnosklo, PUR) nebo je možné provést kontaktní zateplení podkrovní stěny do výšky přibližně 60 cm.

chladný

vytápěný

Obytná místnost

chladný

Sklepní chodba: teplota konstrukcí a interiérová teplota 20°C

Sklep: teplota konstrukcí a interiérová teplota 7°C

Sklepní chodba: teplota konstrukcí a interiérová teplota 20°C

Tepelně izolovaný nosný povrch Zdroj: Niedrig Energie Institut, Detmold, Německo

vytápěná obytná místnost

vytápěná obytná místnost

Nevyhovující: Tepelný most způsobený vnější stěnou, která prochází z teplého do studeného prostředí. Jedná se o kamenné zdivo se součinitelem tepelné vodivosti λ > 0,12 W/mK.

chladný

chladný

vytápěný

chladný

Vyhovující: Všechny zdi byly izolovány na „studené“ straně. Dodatečně byly obloženy všechny přesahy z chladnější strany.

Tepelné mosty na styku venkovních a vnitřních stěn.

Podloží nebo nevytápěný sklep

Nevyhovující: Tepelné mosty mezi „teplou“ nosnou plochou schodišťového ramene a „chladnou“ základovou deskou („studenou“ kvůli tomu, že má izolaci na horním povrchu) a mezi „teplým“ bočním uložením schodiště a „studenou“ suterénní stěnou („studenou“ z důvodu vnitřního zateplení stěny).

chladný

Nevyhovující: Zdi byly izolovány na teplých a částečně na studených stranách. Ovšem samotné křížení stěn bylo vynecháno a tepelný most může proběhnout.

chladný

Tepelné mosty mezi schodišťovými rameny a tepelně izolačními stěnami nebo základovými deskami. Sklep: teplota konstrukcí a interiérová teplota 7°C

vytápěná obytná místnost

nevytápěné podkroví

nevytápěné podkroví

vytápěná obytná místnost

Vyhovující: Buď je možné přerušit stěnu s dobrou tepelnou vodivostí ve stejné výšce jako je úroveň izolace prostupujícího stropu a instalovat zde tepelně izolační vrstvu s použitím materiálů se součinitelem tepelné vodivosti λ > 0,12 W/mK (lehčený beton, pěnosklo, PUR) nebo je možné provést kontaktní zateplení podkrovní stěny do výšky přibližně 60 cm.

Tepelné mosty na stěnách probíhajících z tepla do zimy.

Zde lze aplikovat stejné řešení jako v případě vnějších stěn.

Podloží nebo nevytápěný sklep

nevytápěné podkroví

Vyhovující: Obě podpěry byly zhotoveny z materiálu se součinitelem tepelné vodivosti λ < 0,12 W/mK.

Tepelné mosty mezi podlahami sklepa nebo základovými deskami a vnitřními zdmi. Obytná místnost

nevytápěné podkroví

venkovní vzduch

Styk vícevrstvé obvodové stěny s podlahou sklepa nebo základovou deskou izolovanou současně na vrchní i spodní straně Vytápěná obytná místnost

Vnitřní zdi

Vyhovující: Tepelná izolace mezi „teplou“ nosnou plochou schodišťového ramene a „chladnou“ základovou deskou provedená základovým kamenem s nízkým součinitelem tepelné vodivosti a aplikací průběžné izolace stěn, která zajišťuje celkové odizolování schodišťového ramene od suterénní obvodové stěny.

vytápěný

chladný

chladný

Vyhovující: Obě stěny byly zaizolovány na různých místech. Kromě toho byla instalována vhodná izolace přímo na styku stěn.

vytápěný

Ideální řešení: Obě stěny byly izolovány na vnitřních stranách a izolované plochy na sebe přímo navazují.

chladný

vytápěný

chladný

Ideální řešení: Vrstvy izolace jsou napojeny bez jakéhokoliv přerušení.

Vhodná řešení tepelných mostů balkónů, teras a vykloněných stropů. venkovní prostředí

chladný

chladný

venkovní prostředí

obytná místnost

obytná místnost nebo sklep

Vyhovující: Balkony a schodišťové podesty jsou uloženy konzolovitě a dodatečně podpírány volně stojícími sloupy před objektem. Pokud jsou ocelové profily prostupující tepelnou obálku budovy subtilní, budou v těchto místech malé tepelné mosty.

venkovní prostředí

obytná místnost

sklep

Ideální řešení: Kompletně dilatované konstrukce s oddělenou podporou schodišťové podesty (viz obr.) nebo balkónu. Toto je skutečně řešení, bez jakýchkoliv tepelných mostů.


47

46

Realizace.

ISOVER VARIO: odolný proti vlhkosti a vzduchotěsný do posledního místa. Systém, který se přizpůsobí každému ročnímu období.

Bod po bodu: ISOVER VARIO KM • Jedinečná klimatická membrána s variabilní odolností proti difúzi.

Při použití systému ISOVER VARIO

• Adaptuje se na všechny roční

nemají změny v průběhu roku žádný

období.

vliv. Tento pokrokový membránový

• Parotěsná zábrana proti pronikání

systém, vhodný pro všechny rámové

vlhkosti do střešních konstrukcí

dřevostavby, se zcela flexibilně

a zdí.

přizpůsobí rozmanitým klimatickým

• Systém vysoušení umožňuje únik

podmínkám. V zimě ISOVER VARIO zabraňuje

vstupu

vlhkosti

přírůstku vlhkosti.

do

• Řádná izolace zajistí vzduchotěs-

interiéru. Zároveň v létě umožní

nost na úrovni pasivních domů.

pronikání vlhkosti z konstrukce do

• Značně vylepší domácí komfort.

vnitřního prostoru. Tímto způsobem

• Snadná instalace.

může být stavební materiál lépe

• Hodnota propustnosti vodních par

vysušen v letních měsících. Každá

lehká

konstrukce

sd = 0,2 -5 m.

“bolavá místa”

v jinak vysoce izolovaných plochách,

dejít! Stačí trochu snahy a klimatický

tam, kde se membrány vzájemně

má za následek tepelné ztráty, znač-

membránový systém ISOVER VARIO.

spojují, kříží a zároveň jimi procházejí

né pronikání vlhkosti a v neposlední

trubky

řadě velké finanční dopady. Tomu

nevyhnutelně svá

a

netěsnost,

jiná

zařízení.

Každá

všemu se však dá velmi snadno pře-

Dokonalý spoj: parozábrana, těsnění a lepidlo.

Bod po bodu:

ISOVER VARIO systémové balíčky splní každé přání. Kromě velmi vysoké

ISOVER VARIO KM Duplex

ochrany před vlhkostí a nechtěnou infiltrací nabízí tento systém lehkou

• Inovovaný systém VARIO KM.

instalaci. Dalším přínosem pro uživatele je vysoká kvalita, snadné dělení

• Vysoká odolnost proti protržení.

a rychlé spojení. Tím šetří čas, práci a peníze a zajistí dlouhodobou ochranu.

• Vylepšené ochranné funkce.

A to ať už v případě, že zvolíte standardní kvalitu VARIO KM nebo lepší

• Praktický rastr přitisknutý na fólii,

VARIO KM DUPLEX se zvýšenou odolností proti protržení.

který lze užít na lehké dělení fólie i s ohledem na snížení odřezků. • Snadná montáž bez prověšení. • Rychlejší položení díky označené dělící čáře. • Hodnota propustnosti vodních par sd = 0,3 - 5 m.

Přichycení

Spojení folií páskou

Utěsnění


49

48

Realizace.

Vrchol energetické účinnosti. Rozhodující je konstrukce střechy, nikoliv tvar.

100% izolace: ISOVER Ať v zimních mrazech nebo v let-

Ať už se jedná o střechu sedlovou, sta-

ním horku – s nehořlavým izolačním

novou, valbovou nebo polovalbovou,

materiálem ISOVER, který je instalo-

mansardovou nebo pultovou: tvar

ván pod střešní konstrukcí, je každý

střechy nehraje u Multi-Komfortního

dům schopný odolávat vnějším vli-

domu roli. To však neplatí pro kon-

vům. Ochrana proti teplu, vlhkosti,

strukci střechy. Velké plochy povrchu

zvuku a ohni a vysoké energetické

mohou způsobit podstatné tepelné

hodnoty typické pro pasivní domy

ztráty. Ve starých budovách unikne

zaručí, že obyvatelé mohou mít z byd-

díky špatně izolované konstrukci

lení požitek. V jakékoliv roční době.

střechy až 1/3 z celkového množství tepelných ztrát. Solární kolektory, Dům Christophorus (pasivní dům) ve městě Stadl-Paura,

Základem je kompletně izolovaná a nevětraná střecha. Dobře izolovaná střecha nemusí být nutně drahá. Většina střech je z lehkých konstrukcí, které mají dostatek prostoru pro umístění izolace, a tím může být lehce dosaženo značných energetických úspor za nízkou cenu. Vysoce účinným řešením

je

kompletně

izolova-

ná nevětraná konstrukce střechy. Kombinace izolace mezi krokvemi a pod krokvemi je toho příkladem.

Horní Rakousko

Stodola v pasivním standardu, Viernheim, Germany

a

ztrátám.

Před instalací vnitřního obložení musí

K zabránění difúze vnitřní vlhkos-

být provedena kontrola neprodyšnosti

ti a k urychlení procesu vysychání

a eliminace “slabých” míst. Výsledkem

je používán systém adaptivní mem-

by měla být konstrukce

brány ISOVER VARIO. Je instalován

nepropustná,

Izolační materiál musí být instalován beze spár a tepelných mostů. Na vnitřní straně izolace je neprodyšná vrstva Difunorm VARIO, která brání pronikání vlhkosti a poskytuje ochranu před infiltrací vzduchu.

na vnitřní stranu izolační vrstvy.

vzduchotěsná

Základem je řádné přelepení

Jednotlivé pásy musí být překryty

a bez tepelných

spojů.

alespoň 10 cm a  přesah musí být

mostů.

tedy

k tepelným

U jedno-

nou a masivními částmi konstrukce

porovnání

musí být vyplněny těsnícím materi-

s

větranými

střechami,

nedo-

Ochrana proti zkondenzované

VARIO KB3 nebo systémem Powerflex.

slední

v

• střešní plášť • laťování • kontralatě • podstřešní folie • systém krokví s celkovou izolací pomocí minerální vlny • vlhkostně-adaptivní membrána (např. Difunorm VARIO) • nosný rošt vyplněný minerální vlnou vnitřní obložení

vzduchu skrz spoje nebo spáry –

páskou VARIO. Spáry mezi membrá-

střechy,

budovy:

vodě.

a proto šetří čas i peníze. A v  nepoplášťové

dobrým řešením pro každý typ

potrubí je provedeno adhezní páskou

spolehlivě přelepen vysoce přilnavou

energii.

Následující skladba může být

chází k nekontrolované výměně

Tato konstrukce nevyžaduje větrání,  řadě

Bod po bodu:

álem VARIO. Vzduchotěsné utěsnění

Všechny přesahy na povrchu musí být trvale utěsněny pomocí vhodných adhezních pásek. Prostupy potrubí musí být utěsněny manžetou a nebo elastickou adhezní páskou, která zajistí jejich vzduchotěsnost a parotěsnost.


51

50

Realizace. Napojení dřevěné obvodové stěny na krokvovou konstrukci střechy.

Konstrukční řešení pro variantu A

A. Vnější stěna – dřevěné nosníky vyplněné izolací (skladba zevnitř ven) tloušťka

tepelná vodivost λ [W/m·K]

tepelný odpor

d [m]

deklarovaná

návrhová

R [m2·K/W]

1. Sádrokarton

0,0125

0,220

0,057

2. Orsil UNI

0,060

0,036

0,040

1,500

3. OSB deska

0,015

0,130

0,115

4. ORSIL UNI

0,360

0,036

0,040

9,000

5. OSB deska

0,015

0,130

0,115

materiál skladebné vrstvy

Tepelný odpor ideálního výseku konstrukce

10,788

Odpory při přestupu tepla

0,26

Součinitel prostupu tepla skladby

[W/m ·K]

0,0905

Zvýšení součinitele prostupu tepla ΔU vlivem nosníků v izolaci

[W/m ·K]

0,0197

Součinitel prostupu tepla konstrukce U (včetně vlivu tep.mostů)

[W/m ·K]

0,1103

2

2

2

B. Šikmá střecha (skladba zevnitř ven) tloušťka

tepelná vodivost λ [W/m·K]

tepelný odpor

d [m]

deklarovaná

návrhová

R [m2·K/W]

1. Sádrokarton

0,013

0,220

0,057

2. Orsil UNI

0,100

0,036

0,040

2,500

3. Orsil UNI

0,500

0,036

0,040

12,500

4. OSB deska

0,015

0,130

0,115

materiál skladebné vrstvy

Tepelný odpor ideálního výseku konstrukce

15,172

Odpory při přestupu tepla

0,200

Součinitel prostupu tepla skladby

[W/m2·K]

0,0651

Zvýšení součinitele prostupu tepla ∆U vlivem nosníků v izolaci

[W/m2·K]

0,0167

Součinitel prostupu tepla konstrukce U (včetně vlivu tep. mostů)

[W/m2·K]

0,0817

Vlastnosti tepelné vazby Ye = - 0,0342 W/(m·K)

frsi, min = 0,904

Yoi = + 0,0303 W/(m·K)

xrsi, min = 0,096

Yi = + 0,0303 W/(m·K)

Qsi, min = 17,56 °C **)

**) Pro okrajové podmínky Qai = 21 °C a Qe = -15 °C a Rsi = 0,25 m2·K/W

Teplotní pole


53

52

Realizace. Napojení plnostěnné obvodové stěny na krokvovou konstrukci střechy.

Konstrukční řešení

A. Vnější stěna – zdivo zateplené ETICS (skladba zevnitř ven) tloušťka

tepelná vodivost λ [W/m·K]

tepelný odpor

d [m]

deklarovaná

návrhová

R [m2·K/W]

1. Vnitřní omítka VC

0,010

0,870

0,011

2. Vápenopískové zdivo

0,200

0,860

0,233

3. Lepidlo ETICS

0,010

0,300

0,033

4. ORSIL NF 333

0,300

0,042

0,046

6,522

5. Vnější omítka

0,010

0,750

0,013

materiál skladebné vrstvy

Tepelný odpor ideálního výseku konstrukce

6,812

Odpory při přestupu tepla

0,17 [W/m2·K]

Součinitel prostupu tepla skladby i konstrukce *)

0,1432

*) Zvýšení součinitele prostupu tepla ∆U vlivem tepelných mostů v konstrukci je zanedbatelné.

B. Šikmá střecha (skladba zevnitř ven) tloušťka

tepelná vodivost λ [W/m·K]

tepelný odpor

d [m]

deklarovaná

návrhová

R [m2·K/W]

1. Sádrokarton

0,0125

0,220

0,057

2. Orsil UNI

0,200

0,036

0,040

5,000

3. OSB deska

0,015

0,130

0,115

4. Orsil UNI

0,400

0,036

0,040

10,000

4. OSB deska

0,015

0,130

0,115

materiál skladebné vrstvy

Tepelný odpor ideálního výseku konstrukce

15,288

Odpory při přestupu tepla

0,140

Součinitel prostupu tepla skladby

[W/m2·K]

0,0648

Zvýšení součinitele prostupu tepla ∆U vlivem nosníků v izolaci

[W/m2·K]

0,0138

Součinitel prostupu tepla konstrukce U (včetně vlivu tep. mostů)

[W/m2·K]

0,0786

Vlastnosti tepelné vazby Ye = - 0,0272 W/(m·K)

frsi, min = 0,911

Yoi = + 0,0542 W/(m·K)

xrsi, min = 0,089

Yi = + 0,0542 W/(m·K)

Qsi, min = 17,79 °C **)

**) Pro okrajové podmínky Qai = 21 °C a Qe = -15 °C a Rsi = 0,25 m2·K/W

Teplotní pole


55

54

Realizace. Napojení masivní obvodové stěny na krokvovou konstrukci střechy.

Konstrukční řešení

A. Vnější stěna – zdivo zateplené ETICS (skladba zevnitř ven) tloušťka

tepelná vodivost λ [W/m·K]

tepelný odpor

d [m]

deklarovaná

návrhová

R [m2·K/W]

1. Vnitřní omítka VC

0,010

0,870

0,011

2. Vápenopískové zdivo

0,200

0,860

0,233

3. Lepící vrstva pro ETICS

0,010

0,300

0,033

4. ORSIL NF 333

0,300

0,042

0,046

6,522

3. Lepící vrstva pro obklad

0,010

0,300

0,033

5. Kamenný obklad

0,200

1,300

0,154

materiál skladebné vrstvy

Tepelný odpor ideálního výseku konstrukce

VZDÁLENOSTI LATÍ + DETAILY TAŠEK VIZ KATALOG VÝROBCŮ

6,986

Odpory při přestupu tepla

0,17

Součinitel prostupu tepla skladby i konstrukce

[W/m ·K]

*)

2

0,1397

*) Zvýšení součinitele prostupu tepla ∆U vlivem tepelných mostů v konstrukci je zanedbatelné.

B. Šikmá střecha (skladba zevnitř ven) tloušťka

tepelná vodivost λ [W/m·K]

tepelný odpor

d [m]

deklarovaná

návrhová

R [m2·K/W]

1. Sádrokarton

0,0125

0,220

0,057

2. Orsil UNI

0,100

0,036

0,040

2,500

3. Orsil Uni

0,500

0,036

0,040

12,500

4. OSB deska

0,015

0,130

0,115

materiál skladebné vrstvy

Tepelný odpor ideálního výseku konstrukce

15,172

Odpory při přestupu tepla

0,200

Součinitel prostupu tepla skladby

[W/m ·K]

0,0651

Zvýšení součinitele prostupu tepla ∆U vlivem nosníků v izolaci

[W/m2·K]

0,0163

Součinitel prostupu tepla konstrukce U (včetně vlivu tep. mostů)

[W/m ·K]

0,0813

2

Vlastnosti tepelné vazby Ye = - 0,0050 W/(m·K)

frsi, min = 0,893

Yoi = + 0,0764 W/(m·K)

xrsi, min = 0,107

Yi = + 0,0764 W/(m·K)

Qsi, min = 17,15 °C **)

**) Pro okrajové podmínky Qai = 21 °C a Qe = -15 °C a Rsi = 0,25 m2·K/W

2

Teplotní pole


57

56

Realizace. Napojení masivní obvodové stěny na šikmou střechu z TJI vazníků.

Konstrukční řešení

A. Vnější stěna – zdivo zateplené ETICS (skladba zevnitř ven) tloušťka

tepelná vodivost λ [W/m·K]

tepelný odpor

d [m]

deklarovaná

návrhová

R [m2·K/W]

1. Vnitřní omítka VC

0,010

0,870

0,0115

2. Vápenopískové zdivo

0,200

0,860

0,2326

3. Lepící vrstva pro ETICS

0,010

0,300

0,0333

4. ORSIL NF 333

0,300

0,042

0,046

6,5217

5. Vnější omítka

0,010

0,750

0,0133

materiál skladebné vrstvy

Tepelný odpor ideálního výseku konstrukce

6,812

Odpory při přestupu tepla

0,17

Součinitel prostupu tepla skladby i konstrukce

[W/m ·K]

*)

2

0,1432

*) Zvýšení součinitele prostupu tepla ∆U vlivem tepelných mostů v konstrukci je zanedbatelné.

B. Šikmá střecha (skladba zevnitř ven) tloušťka

tepelná vodivost λ [W/m·K]

tepelný odpor

d [m]

deklarovaná

návrhová

R [m2·K/W]

1. Sádrokarton

0,013

0,220

0,057

2. Orsil UNI

0,600

0,036

0,040

15,000

4. OSB deska

0,015

0,130

0,115

materiál skladebné vrstvy

Tepelný odpor ideálního výseku konstrukce

15,172

Odpory při přestupu tepla

0,140

Součinitel prostupu tepla skladby

[W/m ·K]

0,0653

Zvýšení součinitele prostupu tepla ∆U vlivem nosníků v izolaci

[W/m ·K]

0,0164

Součinitel prostupu tepla konstrukce U (včetně vlivu tep. mostů)

[W/m ·K]

0,0817

2

Vlastnosti tepelné vazby Ye = - 0,0023 W/(m·K)

frsi, min = 0,891

Yoi = + 0,0781 W/(m·K)

xrsi, min = 0,109

Yi = + 0,0781 W/(m·K)

Qsi, min = 17,09 °C **)

**) Pro okrajové podmínky Qai = 21 °C a Qe = -15 °C a Rsi = 0,25 m2·K/W

2

2

Teplotní pole


59

58

Realizace. Napojení masivní obvodové stěny na masivní šikmou střechu.

Konstrukční řešení

A. Vnější stěna – železobetonová stěna zateplená ETICS (skladba zevnitř ven) tloušťka

tepelná vodivost λ [W/m·K]

tepelný odpor

d [m]

deklarovaná

návrhová

R [m2·K/W]

1. Omítka vnitřní

0,010

0,870

0,011

2. Železobetonová stěna

0,200

1,580

0,127

3. Lepidlo ETICS

0,010

0,300

0,033

4. ORSIL NF 333

0,300

0,042

0,046

6,522

5. Vnější omítka

0,010

0,750

0,013

materiál skladebné vrstvy

Tepelný odpor ideálního výseku konstrukce

OSB DESKA NA SPODNÍ LÍC DISTANČNÍCH PROFILŮ ODVĚTRÁVANÉ MEZERY

6,706

Odpory při přestupu tepla

0,17

Součinitel prostupu tepla skladby i konstrukce

[W/m ·K]

*)

2

0,1454

*) Zvýšení součinitele prostupu tepla ∆U vlivem tepelných mostů v konstrukci je zanedbatelné.

B. Šikmá střecha – železobetonová stropní deska (skladba zevnitř ven) tloušťka

tepelná vodivost λ [W/m·K]

tepelný odpor

d [m]

deklarovaná

návrhová

R [m2·K/W]

1. Sádrokarton

0,010

0,870

0,011

2. Železobetonový strop

0,200

1,580

0,127

3. Orsil UNI

0,600

0,036

0,040

15,000

materiál skladebné vrstvy

Tepelný odpor ideálního výseku konstrukce

15,138

Odpory při přestupu tepla

0,140

Součinitel prostupu tepla skladby

[W/m ·K]

0,0655

Zvýšení součinitele prostupu tepla ∆U vlivem nosníků v izolaci

[W/m ·K]

0,0096

Součinitel prostupu tepla konstrukce U (včetně vlivu tep. mostů)

[W/m2·K]

0,0750

Vlastnosti tepelné vazby Y = - 0,0444 W/(m·K) e

2

frsi, min = 0,953

Yoi = + 0,0580 W/(m·K)

xrsi, min = 0,047

Yi = + 0,0580 W/(m·K)

Qsi, min = 19,29 °C **)

**) Pro okrajové podmínky Qai = 21 °C a Qe = -15 °C a Rsi = 0,25 m2·K/W

2

Teplotní pole


61

60

Realizace. Detail napojení krokvové střechy s nadezdívkou a dřevěného trámového stropu.

Konstrukční řešení

A. Vnější stěna – zdivo zateplené ETICS (skladba zevnitř ven) tloušťka

tepelná vodivost λ [W/m·K]

tepelný odpor

d [m]

deklarovaná

návrhová

R [m2·K/W]

1. Vnitřní omítka VC

0,010

0,870

0,0115

2. Vápenopískové zdivo

0,200

0,860

0,2326

3. Lepící vrstva pro ETICS

0,010

0,300

0,0333

4. ORSIL NF 333

0,300

0,042

0,046

6,5217

5. Vnější omítka

0,010

0,750

0,0133

materiál skladebné vrstvy

Tepelný odpor ideálního výseku konstrukce

VZDÁLENOSTI LATÍ + DETAILY TAŠEK VIZ KATALOG VÝROBCŮ

6,812

Odpory při přestupu tepla

0,17

Součinitel prostupu tepla skladby i konstrukce

[W/m ·K]

*)

2

0,1432

*) Zvýšení součinitele prostupu tepla ∆U vlivem tepelných mostů v konstrukci je zanedbatelné.

PODBITÍ PALUBKAMI

B. Šikmá střecha (skladba zevnitř ven) tloušťka

tepelná vodivost λ [W/m·K]

tepelný odpor

d [m]

deklarovaná

návrhová

R [m2·K/W]

1. Sádrokarton

0,0125

0,220

0,057

2. Orsil UNI

0,600

0,036

0,040

15,000

4. OSB deska

0,015

0,130

0,115

materiál skladebné vrstvy

Tepelný odpor ideálního výseku konstrukce

15,172

Odpory při přestupu tepla

0,140

Součinitel prostupu tepla skladby

[W/m ·K]

0,0653

Zvýšení součinitele prostupu tepla ∆U vlivem nosníků v izolaci

[W/m ·K]

0,0164

Součinitel prostupu tepla konstrukce U (včetně vlivu tep. mostů)

[W/m ·K]

0,0817

2

Vlastnosti tepelné vazby Ye = - 0,0026 W/(m·K)

frsi, min = 0,881

Yoi = + 0,0763 W/(m·K)

xrsi, min = 0,119

Yi = + 0,0763 W/(m·K)

Qsi, min = 16,73 °C **)

**) Pro okrajové podmínky Qai = 21 °C a Qe = -15 °C a Rsi = 0,25 m2·K/W

2

2

Teplotní pole

PRŮLEZNÝ KONTROLOVATELNÝ PROSTOR

PŘÍKLAD STROPNICE 120/280 á 700MM MAX. L= 500 MM


63

62

Realizace. Dřevostavba s větranými konstrukcemi. Větraná dřevěná střecha nad vnitřní zděnou stěnou.

Šikmá střecha dřevěná s nosníky s MW (skladba zevnitř ven)

tepelná vodivost λ [W/(m·K)] deklarovaná návrhová

1. Sádrokarton

tloušťka d [m] 0,0125

2. Orsil UNI

0,100

3. Vario KM

0,00005

4. Isover Rollprofi

0,500

5. OSB

0,015

6. Tyvek Solid

0,00023

7. Větraná vzduchová vrstva (s latěmi)

0,100

-

-

8. Tašková krytina

-

-

-

materiál skladebné vrstvy

0,220 0,036 0,033

Konstrukční řešení

tepelný odpor R [m2·K/W] 0,057

0,040

2,500

0,250

0,0002

0,037

13,514

0,130

0,115

0,350

0,001

16,187

Tepelný odpor ideálního výseku konstrukce Rid Odpory při přestupu tepla Ri+Re

0,200

Součinitel prostupu tepla skladby (ideální výsek) Uid

[W/(m2·K)]

0,0610

Zvýšení součinitele prostupu tepla ∆U vlivem DVD nosníků v izolaci

[W/(m2·K)]

0,0131

Součinitel prostupu tepla konstrukce U (včetně vlivu tep. mostů)

[W/(m2·K)]

0,0741

Vnitřní stěna – zdivo tepelná vodivost λ [W/(m·K)] deklarovaná návrhová

materiál skladebné vrstvy

tloušťka d [m]

tepelný odpor R [m2·K/W]

1. Vnitřní omítka vápenná

0,010

0,870

0,011

2. Vápenopískové zdivo

0,200

0,860

0,233

3. Vnitřní omítka vápenná

0,010

0,870

0,011 0,255

Tepelný odpor ideálního výseku konstrukce Rid Odpory při přestupu tepla Ri+Re

0,260

Součinitel prostupu tepla skladby Uid a také konstrukce U *) *) Zvýšení součinitele prostupu tepla ∆U vlivem tepelných mostů v konstrukci je zanedbatelné.

Vlastnosti tepelné vazby Ye = + 0,0066 W/(m·K)

frsi, min = 0,974

Yoi = + 0,0066 W/(m·K)

xrsi, min = 0,026

Yi = + 0,0066 W/(m·K)

Qsi, min = 20,07 °C **)

**) Pro okrajové podmínky Qai = 21 °C a Qe = -15 °C a Rsi = 0,25 m2·K/W

[W/(m2·K)]

0,1940

Teplotní pole

Izotermy


65

64

Realizace. Masivní stavba. Zdivo s atikou zateplené ETICS a plochá střecha.

A. Vnější stěna – zdivo zateplené ETICS s MW (skladba zevnitř ven) tepelná vodivost λ [W/(m·K)] deklarovaná návrhová

Ye = + 0,0302 W/(m·K)

frsi, min = 0,896

Yoi = + 0,1775 W/(m·K)

xrsi, min = 0,104

Yi = + 0,1775 W/(m·K)

Qsi, min = 17,27 °C **)

**) Pro okrajové podmínky Qai = 21 °C a Qe = -15 °C a Rsi = 0,25 m2·K/W

materiál skladebné vrstvy

tloušťka d [m]

1. Vnitřní omítka vápenná

0,010

0,870

0,011

2. Vápenopískové zdivo

0,200

0,860

0,233

3. Lepicí vrstva pro ETICS

0,005

4. ORSIL NF 333

0,300

tepelný odpor R [m2·K/W]

5. Základní vrstva pro ETICS (vyztužená) 6. Silikátová omítka pro ETICS

0,300

0,017

0,046

6,522

0,004

0,750

0,005

0,002

0,130

0,015

0,042

Vlastnosti tepelné vazby

Konstrukční řešení

6,803

Tepelný odpor ideálního výseku konstrukce Rid Odpory při přestupu tepla Ri+Re

0,170

Součinitel prostupu tepla skladby Uid a také konstrukce U *) *) Zvýšení součinitele prostupu tepla ∆U vlivem tepelných mostů v konstrukci je zanedbatelné.

[W/(m2·K)]

0,1434

B. Plochá střecha na železobetonovém stropě s MW (skladba zevnitř ven) tepelná vodivost λ [W/(m·K)]

materiál skladebné vrstvy

tloušťka d [m]

1. Vnitřní omítka vápenná

0,010

0,870

0,011

2. Železobetonový strop

0,150

1,580

0,095

3. Orsil Uni

0,400

0,036

0,040

10,000

4. Orsil Uni

0,200

0,036

0,040

5,000

5. Tyvek Solid

0,00023

0,350

0,001

6. Větraná vzduchová vrstva (s latěmi)

0,100

-

-

7. OSB deska

0,015

0,130

- (0,115)

8. Hydroizolace

0,010

0,210

- (0,048)

deklarovaná

návrhová

tepelný odpor R [m2·K/W]

15,107

Tepelný odpor ideálního výseku konstrukce Rid Odpory při přestupu tepla Ri+Re

0,200

Součinitel prostupu tepla skladby (ideální výsek) Uid

[W/(m2·K)]

0,0653

Zvýšení součinitele prostupu tepla ∆U vlivem DVD nosníků v izolaci

[W/(m2·K)]

0,0075

Součinitel prostupu tepla konstrukce U (včetně vlivu tep. mostů)

[W/(m2·K)]

0,0728

C. Vnější stěna – atika zateplená ETICS s MW tepelná vodivost λ [W/(m·K)] deklarovaná návrhová

materiál skladebné vrstvy

tloušťka d [m]

1. Hydroizolace

0,010

0,210

- (0,048)

2. OSB deska

0,015

0,130

- (0,115)

3. Větraná vzduchová vrstva (s latěmi)

0,100

4. Orsil Uni

0,200

5. Vápenopískové zdivo 6. Lepicí vrstva pro ETICS 7. ORSIL NF 333

0,300

8. Základní vrstva pro ETICS (vyztužená) 9. Silikátová omítka pro ETICS

0,036

tepelný odpor R [m2·K/W]

-

0,040

5,000

0,200

0,860

0,233

0,005

0,300

0,017

0,046

6,522

0,004

0,750

0,005

0,002

0,130

0,042

Odpory při přestupu tepla Ri+Re Součinitel prostupu tepla skladby Uid a také konstrukce U *) *) Zvýšení součinitele prostupu tepla ∆U vlivem tepelných mostů v konstrukci je zanedbatelné.

0,015 11,792

Tepelný odpor ideálního výseku konstrukce Rid

0,140 [W/(m2·K)]

0,1437

Teplotní pole

Izotermy


67

66

Realizace. Masivní stavba. Zděná stěna zateplená ETICS nad plochou střechou - podlaha pod úrovní střechy.

Konstrukční řešení

A. Vnější stěna – zdivo zateplené ETICS s MW (skladba zevnitř ven) tepelná vodivost λ [W/(m·K)] deklarovaná návrhová

materiál skladebné vrstvy

tloušťka d [m]

1. Vnitřní omítka vápenná

0,010

0,870

0,011

2. Vápenopískové zdivo

0,200

0,860

0,233

3. Lepicí vrstva pro ETICS

0,005

0,300

0,017

4. ORSIL NF 333

0,300

0,046

6,522

5. Základní vrstva pro ETICS (vyztužená)

0,004

0,750

0,005

6. Silikátová omítka pro ETICS

0,002

0,130

0,015

0,042

Tepelný odpor ideálního výseku konstrukce Rid

6,803

Odpory při přestupu tepla Ri+Re

0,170

Součinitel prostupu tepla skladby Uid a také konstrukce U *) *) Zvýšení součinitele prostupu tepla ∆U vlivem tepelných mostů v konstrukci je zanedbatelné.

[W/(m2·K)]

0,1434

B. Plochá střecha na železobetonovém stropě s MW (skladba zevnitř ven)

tepelná vodivost λ [W/(m·K)]

materiál skladebné vrstvy

tloušťka d [m]

1. Vnitřní omítka vápenná

0,010

0,870

0,011

2. Železobetonový strop

0,150

1,580

0,095

3. Orsil Uni

0,400

0,036

0,040

10,000

4. Orsil Uni

0,200

0,036

0,040

5,000

5. Tyvek Solid

0,00023

0,350

0,001

6. Větraná vzduchová vrstva (s latěmi)

0,100

-

-

7. OSB deska

0,015

0,130

- (0,115)

8. Hydroizolace

0,010

0,210

- (0,048)

deklarovaná

návrhová

Odpory při přestupu tepla Ri+Re

PLECHOVÝ KANÁLEK VZT 50/200

PODKROVÍ

tepelný odpor R [m2·K/W]

15,107

Tepelný odpor ideálního výseku konstrukce Rid

ZELENÁ STŘECHA

tepelný odpor R [m2·K/W]

ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA Teplotní pole

0,200

Součinitel prostupu tepla skladby (ideální výsek) Uid

[W/(m2·K)]

0,0653

Zvýšení součinitele prostupu tepla ∆U vlivem DVD nosníků v izolaci

[W/(m2·K)]

0,0075

Součinitel prostupu tepla konstrukce U (včetně vlivu tep. mostů)

[W/(m2·K)]

0,0728

C. Vnitřní strop s podlahou tloušťka d [m]

materiál skladebné vrstvy

tepelná vodivost λ [W/(m·K)] deklarovaná

návrhová

tepelný odpor R [m2·K/W]

1. Dřevo tvrdé

0,020

0,220

0,091

2. Betonová mazanina

0,050

1,300

0,038

3. Lepenka A 400

0,001

0,210

0,005

4. Orsil T-N

0,130

0,043

3,023

5. Železobetonový strop

0,150

1,580

0,095

6. Vnitřní omítka vápenná

0,010

0,870

0,036

0,011 3,264

Tepelný odpor ideálního výseku konstrukce Rid Odpory při přestupu tepla Ri+Re

0,270

Součinitel prostupu tepla skladby Uid a také konstrukce U *) *) Zvýšení součinitele prostupu tepla ∆U vlivem tepelných mostů v konstrukci je zanedbatelné.

Vlastnosti tepelné vazby Ye = + 0,0168 W/(m·K)

frsi, min = 0,966

Yoi = - 0,1419 W/(m·K)

xrsi, min = 0,034

Yi = + 0,1888 W/(m·K)

Qsi, min = 19,76 °C **)

**) Pro okrajové podmínky Qai = 21 °C a Qe = -15 °C a Rsi = 0,25 m2·K/W

[W/(m2·K)]

0,2830

Izotermy


69

68

Realizace. Masivní stavba. Zděná stěna zateplená ETICS nad plochou střechou - podlaha v úrovni střechy.

Konstrukční řešení

PLECHOVÝ KANÁLEK VZT 50/200

A. Vnější stěna – zdivo zateplené ETICS s MW (skladba zevnitř ven) tloušťka d [m]

materiál skladebné vrstvy

tepelná vodivost λ [W/(m·K)] deklarovaná návrhová

tepelný odpor R [m2·K/W]

1. Vnitřní omítka vápenná

0,010

0,870

0,011

2. Vápenopískové zdivo

0,200

0,860

0,233

3. Lepicí vrstva pro ETICS

0,005

4. ORSIL NF 333

0,300

0,042

0,300

0,017

0,046

6,522

5. Základní vrstva pro ETICS (vyztužená)

0,004

0,750

0,005

6. Silikátová omítka pro ETICS

0,002

0,130

0,015

Tepelný odpor ideálního výseku konstrukce Rid

6,803

Odpory při přestupu tepla Ri+Re

0,170

Součinitel prostupu tepla skladby Uid a také konstrukce U *) *) Zvýšení součinitele prostupu tepla ∆U vlivem tepelných mostů v konstrukci je zanedbatelné.

[W/(m2·K)]

±0,000 PŘÍZEMÍ

PROSTOR PRO VZT, OSVĚTLENÍ APOD.

0,1434

B. Plochá střecha na železobetonovém stropě s MW (skladba zevnitř ven)

tepelná vodivost λ [W/(m·K)]

materiál skladebné vrstvy

tloušťka d [m]

1. Vnitřní omítka vápenná

0,010

0,870

0,011

2. Železobetonový strop

0,150

1,580

0,095

3. Orsil Uni

0,400

0,036

0,040

10,000

4. Orsil Uni

0,200

0,036

0,040

5,000

5. Tyvek Solid

0,00023

0,350

0,001

deklarovaná

návrhová

tepelný odpor R [m2·K/W]

6. Větraná vzduchová vrstva (s latěmi)

0,100

-

-

7. OSB deska

0,015

0,130

- (0,115)

8. Hydroizolace

0,010

0,210

- (0,048) 15,107

Tepelný odpor ideálního výseku konstrukce Rid Odpory při přestupu tepla Ri+Re

0,200

Součinitel prostupu tepla skladby (ideální výsek) Uid

[W/(m2·K)]

0,0653

Zvýšení součinitele prostupu tepla ∆U vlivem DVD nosníků v izolaci

[W/(m2·K)]

0,0075

Součinitel prostupu tepla konstrukce U (včetně vlivu tep. mostů)

[W/(m2·K)]

0,0728

C. Vnitřní strop s podlahou tloušťka d [m]

materiál skladebné vrstvy

tepelná vodivost λ [W/(m·K)] deklarovaná

návrhová

tepelný odpor R [m2·K/W]

1. Dřevo tvrdé

0,020

0,220

0,091

2. Betonová mazanina

0,050

1,300

0,038

3. Lepenka A 400

0,001

0,210

0,005

4. Orsil T-N

0,130

0,043

3,023

5. Železobetonový strop

0,150

1,580

0,095

0,65

-

-

0,0125

0,22

6. Vzduch.vrstva (netěsná k vnitř.prostředí) 7. Sádrokarton

0,036

3,252

Tepelný odpor ideálního výseku konstrukce Rid Odpory při přestupu tepla Ri+Re

ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA PŘÍČNÉ PROVĚTRÁNÍ V MÍSTĚ OKEN

Teplotní pole

KAČÍREK FRAKCE 32-64

PEVNÉ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM

PO OBVODĚ DRÁŽKA PRO ZACHYCENÍ KONDENZÁTU

0,270

Součinitel prostupu tepla skladby Uid a také konstrukce U *) *) Zvýšení součinitele prostupu tepla ∆U vlivem tepelných mostů v konstrukci je zanedbatelné.

[W/(m2·K)]

0,2840

Vlastnosti tepelné vazby Ye = + 0,0173 W/(m·K)

frsi, min = 0,966

Yoi = - 0,1414 W/(m·K)

xrsi, min = 0,034

Yi = - 0,0883 W/(m·K)

Qsi, min = 19,76 °C **)

**) Pro okrajové podmínky Qai = 21 °C a Qe = -15 °C a Rsi = 0,25 m2·K/W

SPÁRU PO OBVODĚ VYTMELIT OTEVÍRAVÁ KŘÍDLA

Izotermy


71

70

Realizace. Masivní stavba. Zděná stěna zateplená ETICS a plochá střecha - bez atiky.

Konstrukční řešení PRANÝ KAČÍREK FRAKCE 32-64

A. Vnější stěna – zdivo zateplené ETICS s MW (skladba zevnitř ven) tepelná vodivost λ [W/(m·K)] deklarovaná návrhová

materiál skladebné vrstvy

tloušťka d [m]

1. Vnitřní omítka vápenná

0,010

0,870

0,011

2. Vápenopískové zdivo

0,200

0,860

0,233

3. Lepicí vrstva pro ETICS

0,005

0,300

0,017

4. ORSIL NF 333

0,300

0,046

6,522

5. Základní vrstva pro ETICS (vyztužená)

0,004

0,750

0,005

6. Silikátová omítka pro ETICS

0,002

0,130

0,015

0,042

tepelný odpor R [m2·K/W]

Tepelný odpor ideálního výseku konstrukce Rid

6,803

Odpory při přestupu tepla Ri+Re

0,170

Součinitel prostupu tepla skladby Uid a také konstrukce U *) *) Zvýšení součinitele prostupu tepla ∆U vlivem tepelných mostů v konstrukci je zanedbatelné.

[W/(m2·K)]

0,1434

B. Plochá střecha na železobetonovém stropě s MW (skladba zevnitř ven)

tepelná vodivost λ [W/(m·K)] deklarovaná návrhová

materiál skladebné vrstvy

tloušťka d [m]

1. Vnitřní omítka vápenná

0,010

2. Železobetonový strop

0,150

1,580

0,095

3. Orsil Uni

0,400

0,036

0,040

10,000

4. Orsil Uni

0,200

0,036

0,040

5,000

5. Tyvek Solid

0,00023

0,350

0,001

6. Větraná vzduchová vrstva (s latěmi)

0,100

-

-

7. OSB deska

0,015

0,130

-

8. Hydroizolace

0,010

0,210

-

9. Kačírek

0,150

0,650

0,870

tepelný odpor R [m2·K/W] 0,011

ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA

Izotermy

15,107

Tepelný odpor ideálního výseku konstrukce Rid Odpory při přestupu tepla Ri+Re

0,200

Součinitel prostupu tepla skladby (ideální výsek) Uid

[W/(m2·K)]

0,0653

Zvýšení součinitele prostupu tepla ∆U vlivem DVD nosníků v izolaci

[W/(m2·K)]

0,0075

Součinitel prostupu tepla konstrukce U (včetně vlivu tep. mostů)

[W/(m2·K)]

0,0728

Vlastnosti tepelné vazby Ye = - 0,0795 W/(m·K)

frsi, min = 0,939

Yoi = + 0,0676 W/(m·K)

xrsi, min = 0,061

Yi = + 0,0676 W/(m·K)

Qsi, min = 18,81 °C **)

**) Pro okrajové podmínky Qai = 21 °C a Qe = -15 °C a Rsi = 0,25 m2·K/W

Teplotní pole


73

72

Realizace. Masivní a dřevěné stěny s větranými konstrukcemi. Větrané vnější stěny izolované MW s tepelnými mosty.

Konstrukční řešení

svislý řez A. Vnější stěna – zdivo zateplené MW s větranou vrstvou (skladba zevnitř ven) tepelná vodivost λ [W/(m·K)] deklarovaná návrhová

materiál skladebné vrstvy

tloušťka d [m]

1. Vnitřní omítka vápenná

0,010

0,870

2. Vápenopískové zdivo

0,200

0,860

0,233

3. Orsil Uni

0,300

0,040

7,500

4. Tyvek Solid

0,00023

0,350

0,001

5. Větraná vzduchová vrstva (s latěmi)

0,040

0,036

-

tepelný odpor R [m2·K/W] 0,011

7,745

Tepelný odpor ideálního výseku konstrukce Rid Odpory při přestupu tepla Ri+Re

0,260

Součinitel prostupu tepla skladby (ideální výsek) Uid

[W/(m2·K)]

0,1249

Zvýšení součinitele prostupu tepla ∆U vlivem ocelových pásků a latí

[W/(m2·K)]

0,0189

Součinitel prostupu tepla konstrukce U (včetně vlivu tep. mostů)

[W/(m2·K)]

0,1438

B. Vnější stěna – dřevěná kostrová s MW a větranou vrstvou (skladba zevnitř ven) materiál skladebné vrstvy

tloušťka d [m]

1. Sádrokarton

0,0125

2. Orsil Uni

0,060

3. OSB deska

0,015

4. Isover UNIROL PROFI

0,300

5. Orsil Uni

0,060

6. OSB deska

0,015

tepelná vodivost λ [W/(m·K)] deklarovaná návrhová

tepelný odpor R [m2·K/W]

0,220

0,057

0,040

1,500

0,130

0,115

0,033

0,037

8,108

0,036

0,040

1,500

0,130

0,115

0,036

11,395

Tepelný odpor ideálního výseku konstrukce Rid Odpory při přestupu tepla Ri+Re

0,260

Součinitel prostupu tepla skladby (ideální výsek) Uid

[W/(m ·K)]

0,0858

Zvýšení součinitele prostupu tepla ∆U vlivem DVD nosníků v izolaci

[W/(m2·K)]

0,0136

Součinitel prostupu tepla konstrukce U (včetně vlivu tep. mostů)

[W/(m2·K)]

0,0994

Vlastnosti tepelné vazby – neuvádí se, neboť v tomto případě se jedná o jedinou konstrukci s tepelnými mosty (viz skladba)

2

Teplotní pole

vodorovný řez


75

74

Realizace. Příklady konstrukčních detailů pro prováděcí projekt. Detaily skladeb obvodové stěny a vynesení okna do roviny izolace.

B. Rošt z OSB konzolek a kontaktní zateplovací systém s omítkou. zápustná talířová hmoždinka UNI ALSTA

Skladba vrstev:

součinitel prostupu tepla U celková tloušťka tepelné izolace 300 mm > U = 0,11 W/m2K celková tloušťka tepelné izolace 360 mm > U = 0,09 W/m2K

rohová omítková lišta XPS deska tl. 40 mm vnější okenní páska AIRSTOP začišťovací okenní lišta okno INTERNORM EDITION

zápustná talířová hmoždinka

lemovací prkno MD 40 x 175 mm zapuštěný vrut 3 x 45 OSB deska tl. 18 mm XPS deska tl. 40 mm vnější okenní páska AIRSTOP stavbařský tmel okno INTERNORM EDITION

certifikovaný omítkový systém s nátěrem vyztužený technickou tkaninou DVD desky STEICO PROTECT tl. 60 mm vynesené latě 40 x 60 na konzolách + vrstvená izolace Orsil FASSIL (Orsil UNI) celk. tl. 300 mm zdivo vápenopískové bloky VPC 3DF lepené stavebním lepidlem stěrka s technickou tkaninou vnitřní vápenný štuk vnitřní malířský nátěr

začišťovací okenní lišta vnitřní okenní páska AIRSTOP systémová okenní kotva

konzola 12 x 290 x 200 z desky OSB úhelník BVÚ - 200 x 60 x 40 mm 05-01 zatloukací hmoždina 8 x 100 mm - 4 ks

6 x vrut 4/40

PUR pěna deska OSB tř. 3 tl. 18 mm rastrovaný polystyren XPS tl. 20 mm, (lepený PU lepidlem) stěrka s technickou tkaninou vnitřní vápenný štuk vnitřní malířský nátěr rohová omítková lišta

konzola 12 x 290 x 200 z desky OSB (1 x na metr)

C. Rošt z OSB konzolek a obklad z cembonitových desek. hliníkový profil pro vnější roh antikorový vrut 4,8 x 38 se systémovou středící plastovou vložkou EPT páska zápustná talířová hmoždinka

začišťovací okenní lišta vnitřní okenní páska AIRSTOP systémová okenní kotva

OSB deska tl. 18 mm XPS deska tl. 40 mm vnější okenní páska AIRSTOP stavbařský tmel okno INTERNORM EDITION

14 x vrut 4/25

spojovací úhelník BOVA 200 x 100 x 40 mm 2 x M6 chem. kotva Fischer FIS V otvor Ø 7 mm

distanční špalík natloukací kotva N 10 x 135 Z PUR pěna deska OSB tř. 3 tl. 18 mm rastrovaný polystyren XPS tl. 20 mm, (lepený PU lepidlem) stěrka s technickou tkaninou vnitřní vápenný štuk vnitřní malířský nátěr rohová omítková lišta

6 x vrut 4/40

konzola 12 x 290 x 200 z desky OSB (1 x na metr) začišťovací okenní lišta vnitřní okenní páska AIRSTOP systémová okenní kotva 14 x vrut 4/25

fasádní profil klínový MOCO VARIANT modřín spojený svorkami svislé latě 50 x 25 mm vodorovné latě 50 x 25 mm DVD desky STEICO UNIVERSAL tl. 35 mm vynesené latě 40 x 60 (rozteč cca 0,75 m) na konzolách ( po cca 1 m) + vrstvené izolace Orsil FASSIL (Orsil UNI) celk. tl. 300-360 mm stěrka zdivo vápenopískové bloky VPC 3DF lepené stavebním lepidlem stěrka s technickou tkaninou vnitřní vápenný štuk vnitřní malířský nátěr

Skladba vrstev:

A. Rošt z OSB konzolek a dřevěný obklad.

desky CEMBONIT svislé latě 50 x 25 mm vodorovné latě 50 x 25 mm DVD desky STEICO UNIVERSAL tl. 35 mm vynesené latě 40 x 60 (rozteč cca 0,75 m) na konzolách ( po cca 1 m) + vrstvené izolace Orsil FASSIL (Orsil UNI) celk. tl. 300-360 mm stěrka zdivo vápenopískové bloky VPC 3DF lepené stavebním lepidlem stěrka s technickou tkaninou vnitřní vápenný štuk vnitřní malířský nátěr

spojovací úhelník BOVA 200 x 100 x 40 mm 2 x M6 chem. kotva Fischer FIS V otvor Ø 7 mm

distanční špalík natloukací kotva N 10 x 135 Z PUR pěna deska OSB tř. 3 tl. 18 mm rastrovaný polystyren XPS tl. 20 mm, (lepený PU lepidlem) stěrka s technickou tkaninou vnitřní vápenný štuk vnitřní malířský nátěr rohová omítková lišta


77

76

Realizace. hliníkový profil pro vnější roh antikorový vrut EPT páska zápustná talířová hmoždinka UNI ALSTA

D. Rošt z I nosníkú a obklad z cembonitových desek.

A. Rošt z OSB konzolek a obklad z cembonitových desek.

Skladba vrstev:

OSB deska tl. 15 mm XPS deska tl. 40 mm vnější okenní páska AIRSTOP EPT páska stavbařský tmel okno INTERNORM EDITION

Detail skladby zelené střechy a konstrukce stropu.

Desky CEMBONIT svislé latě 50x25 mm vodorovné latě 50x25 mm DVD desky STEICO PROTECT tl. 60 mm kotvené nosníky STEICO WALL SW 30 (45x45) + vrstvená izolace Orsil FASSIL (Orsil UNI) celk. tl. 300 mm zdivo vápenopískové bloky VPC 3DF lepené stavebním lepidlem stěrka s technickou tkaninou vnitřní vápenný štuk vnitřní malířský nátěr

poplastovaný plech VIPLANYL

spojovací úhelník BOVA 160x160x160 mm spojovací úhelník BOVA 100x60x60 mm konstrukce vynášející krokve z fošen 160x60 mm spojovaná úhelníky BOVA

zatloukací hmoždinka 8x100 mm - 4ks

začišťovací okenní lišta vnější okenní páska AIRSTOP systémová okenní kotva závětrná AIRSTOP páska

spojovací úhelník BOVA 100x60x60 mm spojovací úhelník BOVA 60x160x160 mm

zdivo vápenopískové bloky VPC 3DF stěrka s technickou tkaninou penetrační nátěr rastrovaný polystyren XPS tl. 20 mm (lepený PU lepidlem) stěrka s technickou tkaninou vnitřní vápenný štuk vnitřní malířský nátěr rohová omítková lišta

spojovací úhelník BOVA 200x100x40 mm kotvený 2x M6 chem. kotvou Fischer FIS do otvoru Ø7mm konzola 12x290-350x220 z desky OSB (1x na metr) kotvená 14x vrut 4/25 6x vrut 4/40

hliníkový provil do vodorovné spáry pokladní fošna 160x60 mm

ŽB věnec

úhelník BV/Ú-120x40x40 mm 05-01

začišťovací okenní lišta vnější okenní páska AIRSTOP systémová okenní kotva závětrná AIRSTOP páska

zdivo vápenopískové bloky VPC 3DF stěrka s technickou tkaninou penetrační nátěr rastrovaný polystyren XPS tl. 20 mm (lepený PU lepidlem) stěrka s technickou tkaninou vnitřní vápenný štuk vnitřní malířský nátěr rohová omítková lišta

Skladba vrstev: vnitřní malířský nátěr vnitřní vápenný štuk stěrka s technickou tkaninou zdivo - vápenopískové bloky VPC 3DF lepené stavebním lepidlem stěrka vynesené latě 40x60 (rozteč cca 0,75 m) na konzolách (po cca 1m) + vrstvená izolace Orsil UNI (Orsil ORSIK) celk. tl. 300-360 mm DVD desky STEICO UNIVERSAL tl. 35 mm vodorovné latě 50x25 mm svislé latě 50x25 mm desky CEMBONIT

STEICO WALL SW 30 (45x45) vložená DVD deska STEICO

překlápěná prkna MD tl. 24 mm svislé latě 50x25 mm DVD desky STEICO PROTECT tl. 60 mm kotvené nosníky STEICO WALL SW 30 (45x45) + vrstvená izolace Orsil FASSIL (Orsil UNI) celk. tl. 300 mm stěrka s technickou tkaninou vnitřní vápenný štuk vnitřní malířský nátěr

zápustná talířová hmoždinka

antikorový vrut se středící plastovou podložkou

vrut 5x50 zapuštěný 5 mm zápustná talířová hmoždinka UNI ALSTA

lemovací prkno MD 40x140 mm OSB deska tl. 15 mm XPS deska tl. 40 mm vnější okenní páska AIRSTOP stavbařský tmel okno INTERNORM EDITION

Skladba vrstev:

lať 50x25 mm

zápustná talířová hmoždinka

spojovací úhelník BOVA 160x160x160 mm chemická kotva M 10

E. rošt z I nosníků a dřevěný obklad.

mřížka proti hmyzu - děrovaný pozink plech lemovací profil 40x60 mm kotvený vruty konfirmáty (přezátkované)

STEICO WALL SW 30 (45x45) vložená DVD deska STEICO

úhelník BV/Ú-120x40x40 mm 05-01

ukončovací závětrná lišta VIPLANYL

Skladba vrstev: vegetační souvrství - sukulentní společenstva substrát tl. 30-50 mm geotextilie S300 Hydroizolační PVC fólie PROTAN G tl. 1,4 mm geotextilie S500 OSB deska tl. 18 mm krokve 60x160 mm DVD STEICO Universal tl. 35 mm nosníky STEICO Joist v. 300/360 mm na fošnách 160x60 mm + vrstvená Orsil UNI (Orsil ORSIK) celk. t. 360-420 mm asfaltový pás tvořící parozábranu ve střešním plášti např. BauderTHERM DS 2 penetrační nátěr předpjaté panely tl. 250 mm SDK podhled RIGIPS tl. 12,5 mm na profilech CD/ UD, přímý závěs disperzní nátěr


79

78

Realizace. B. Rošt z OSB konzolek a dřevěný obklad.

C. Rošt z OSB konzolek a obklad z cembonitových desek. poplastovaný plech VIPLANYL 60

spojovací úhelník BOVA 160x160x160 mm “pozednice” 160x60 mm mřížka proti hmyzu - děrovaný pozink plech spojovací úhelník BOVA 120x60x60 mm okapnička - poplastovaný plech VIPLANYL /pevnostní vruty/ nerezový perforovaný plech ve fóliové kapse ve viditelné části OSB záklop nahrazen modřínovými prkny úhelník BV/Ú-100x100x100 mm 05-01 mřížka proti hmyzu - pozink. tahokov - velikost ok 2 mm fošna 180x60 mm příložky v místě kotvení nosníků STEICO

krajní obvodové prkno MD 150x30 mm, zkosit hrany konfirmáty 8x80 mm

provětrávaná mezera sražené hrany záklop - pohledová MD prkna spojovací úhelník BOVA 200x100x40 mm kotvený 2x M chem. kotvou Fischer FIS do otvoru Ø7mm lemovací profil 40x160 mm kotvený vruty konfirmáty (přezátkované) okapní hák zvrchu na krokvích konzola 12x290-350x220 z desky OSB (1x na metr) dvojitý Al okapní žlab kotvená 14x vrut 4/25 6x vrut

krokev 60x180 se sraženou hranou ve viditelné části

spojovací úhelník BOVA 160x160x160 mm chemická kotva M 10

rohová ztužující lišta zapuštěná talířová hmoždinka UNI ALSTA lať 60x40 mm úhelník BOVA BV/Ú 40x40x40 05-01 konzola pro vynesení fasádních latí z desky OSB 12x450x200

zápustná talířová hmoždinka

těsnící páska OMEGA omítka před přelepením opatřena nátěrem UNI PRIMER kotevní prvek BV-KP 12-05 dubový distanční podkladní klín zatloukací hmoždinka 8x100 mm ŽB věnec

úhelník BV/Ú - 160x80x80 mm05-01 konzola pro vynesení fasádních latí z desky OSB 12x280x200

Skladba vrstev: fasádní profil klínový MOCO VARIANT modřín spojený svorkami svislé latě 50x25 mm vodorovné latě 20c25 mm DVD desky STEICO UNIVERSAL tl. 35 mm vynesené latě 40x60 (rozteč cca 0,75 m) na konzolách ( po cca 1m) + vrstvená Orsil UNI (Orsil ORSIK) stěrka zdivo vápenopískové bloky VPC 3DF lepené stavebním lepidlem stěrka s technickou tkaninou vnitřní vápenný štuk vnitřní malířský nátěr

Skladba vrstev: vegetační souvrství - sukulentní společenstva substrát t. 30-50 mm geotextilie S 300 hydroizolační PVC Fólie PROTAN G tl. 1,4 mm geotextilie S 500 OSB deska tl. 18 mm krokve 60x160 mm DVD STEICO Universal tl. 35 mm nosníky STEICO Joist v. 300/360 mm na fošnách 160x60 mm + vrstvená izolace Orsil UNI (Orsil ORSIK) celk. tl. 360-420 mm asfaltový pás tvořící parozábranu ve střešním plášti např. Bauder-THERM DS 2 penetrační nátěr předpjaté panely tl. 250 mm SDK podhled RIGIPS tl. 12,5 mm na profilech CD/UD, přímý závěs disperzní nátěr

Skladba vrstev: vegetační souvrství - sukulentní společenstva substrát tl. 30-50 mm geotextilie S 500 hydroizolační PVC fólie PROTAN G tl. 1,4 mm geotextilie S 300 OSB deska tl. 18 mm krokve 60x180 mm anosníky STEICO Joist v. 360 mm + vrstvená izolace Orsil UNI (Orsil ORSIK) celk. tl. 360 deska OSB 3 tl. 12 mm, spoje - trvale elastickýbitumenový tmel + lepicí páska AIRSTOP FLEX olejový nátěr (před přelepením spojů OSB) / latexový nátěr dutina pod SDK vyplněná izolací Orsil UNI (Orsil ORSIK) tl. 50 mm SDK podhled RIGIPS tl. 12,5 mm na profilech CD/UD, přímý závěs do OSB disperzní nátěr

Skladba vrstev: certifikovaný omítkový systém s nátěrem a vyztužený technickou tkaninou DVD desky STEICO PROTECT tl. 60 mm vynesené latě 40x60 na konzolách + vrstvená izolace Orsil UNI (Orsil ORSIK) celk. tl. 300 mm zdivo vápenopískové bloky VPC 3DF lepené stavebním lepidlem stěrka s technickou tkaninou vnitřní vápenný štuk vnitřní malířský nátěr


81

80

Realizace.

Princip: optimalizace tepelné obálky budovy. Každý stavební prvek má zásadní vliv.

• Dřevěné konstrukce

Ať střecha, obvodová stěna nebo sklep – dobrá tepelná kvalita jednotlivých

Ve srovnání s těžkými konstrukcemi

komponentů je vždy tou nejbezpečnější a nejvíce udržitelnou cestou k zamezení

mají dřevěné konstrukce tu velkou

tepelných ztrát. Všechny neprůsvitné části obvodového pláště budovy by měly

výhodu, že je možno většinu tepelné

být tepelně izolovány tak, aby jejich součinitel prostupu tepla U byl menší nebo

izolace vložit přímo mezi dřevěnou

roven 0,15 W/(m2.K). Jinými slovy: tepelný tok jedním metrem čtverečním při

konstrukci a není nutno ji dodatečně

rozdílu teplot jeden Kelvin by neměl být větší než 0,15 Wattů.

instalovat zvenčí. Důsledek: tenčí zdi,

Většinou dochází v našich domech běžně k největším tepelným ztrátám

větší podíl prefabrikace, kratší doba

na hranách a rozích, spojích a prostupech. Proto je podstatné zajistit optimální

konstrukce a nižší cena budovy.

izolaci těchto míst – co nejméně problematických míst tak, aby neměly tepelné mosty šanci.

Bod po bodu: Doporučené hodnoty U pro obálku budovy. Obvodová stěna

U

0.10 W/(m2K)

Střecha/strop/podlahy

U

0.10 W/(m2K)

Podlaha nad sklepem

U

0.15 W/(m2K)

Vliv tepelných mostů

ψ

0.01 W/(m2K)

Fasáda: Více izolace na úkor zdiva. Z ekonomických důvodů by nosné zdivo mělo splňovat pouze statické požadavky. Tepelná ochrana je primárně zabezpečena tepelnou izola-

Samostatně stojící dům Akazienweg , Bruck/Waasen, Rakousko Projektant: Plöderl.Architektur.Urbanismus.PAUAT Architekten

• Provětrávaná fasáda jako panely.

Každá obvodová zeď může být jiná.

odolnou, spolehlivou a stejně tak

z jakýchkoliv materiálů odolávajícím

ekonomickou ochranu budovy.

všem atmosférickým vlivům. Vnitřní

všestranné řešení

jsou do ní integrovány fotovoltaické

keramiky; fasáda může být řešena

nosný

plášť

umožňuje

montáž

mluvit

levných izolačních materiálů (např.

o funkčním oddělení nosných, tepel-

ISOVER minerální vlnu) a tímto

ně a zvukově izolačních a voděodol-

dosáhnout

ných vrstev, včetně vzduchové meze-

domu.

V

tomto

případě

lze

standardu

pasivního

ry mezi izolací a obkladem.

cí. Fasáda a vnější zdi můžou pro

Toto tvrzení se netýká pouze vizuální

domov vytvořit více než jen pouhý

stránky, ale i technických parametrů.

Toto oddělení

„obal“: mohou ušetřit spoustu ener-

V závislosti na rozpočtu, zamýšleném

fyzikální požadavky na konstrukci

gie, pokud jsou dobře zaizolovány.

využití a požadovaném konceptu

obvodové

zdi.

optimálně splňuje Větraná

• Duté konstrukce: vždy vyplněné tepelnou izolací.

fasáda

Tato varianta zajišťuje dobré oddělení

A co víc: s vhodnou orientací a vyba-

domu může být vybrána odpovídající

poskytuje

neomezené

funkce tepelné izolace a izolace

vením se může fasáda stát zdrojem

varianta návrhu. Tady je krátký

vzhledové varianty. Ať je to využití

proti vodě. Využitím voděodpudivé

obnovitelné energie, např. pokud

přehled:

dřeva, kamene, skla, kovu nebo

izolace ze skelných vláken poskytuje

téměř

• Kontaktní zateplovací systém (ETICS): pro bezespárové fasádní izolace. Výhodami systémů založených na deskových izolacích z minerální vlny jsou především jejich nehořlavost a vysoká difúze, která zabezpečuje rychlé zpětné vysušení vlhkého zdiva.

Postup vycpávání dřevěné konstrukce minerální vlnou ISOVER


83

82

Realizace.

Klíč je v detailech: Úniky ve zdech, stropech a sklepech. Styky konstrukcí jsou nejslabším místem. Přítomnost prostupů technických instalací obvodovým pláštěm budo-

Pro větší bezpečnost: odizolujte základy.

Dutiny, izolační mezery a spoje.

že musí být vyplněny minerální vlnou. Ale nepoužívejte maltu, takto

Spáry, které jsou otevřené z obou

K zabránění unikání tepla základy

Uzavřená, nepříliš veliká dutina

by se jen posílil tepelný most. Stejně

stran

má pouze malý energetický dopad.

tak je nutné dávat pozor na prodyš-

prodyšnost. V systému, který je jinak

Naproti

né mezery: ty mohou znehodnotit

kompletně uzavřený, se tepelná

účinek tepelné izolace.

ztráta tímto několikrát znásobí.

nebo chladnou zdí by měly být

vy, stejně tak jako okenních a dveř-

základy odděleny od podlahové

ních otvorů, je nevyhnutelná. Z toho-

desky. Přestože je použita tepelná

to důvodu se tepelné mosty nedají

izolační vrstva v podlaze, největší

úplně vyloučit. Je však nezbytné tyto

možné

úniky alespoň minimalizovat. Čím

zabezpečení

může

ce budovy, tím výraznější je úměrný efekt konstrukční slabiny na celkovou tepelnou ztrátu.

Kritická oblast: napojení obvodové zdi nad sklepním prostorem. Speciálně u těžkých konstrukcí je nutno zadržet teplo před únikem, ke kterému dochází skrz zdivo nebo do podloží pomocí vysoko teplovodivých betonových prvků. Zcela běžně je podlaha izolována, ovšem v místě styku s vnější zdí nebo se základy je izolační vrstva přerušena. Tento problém může být ošetřen dostatečnou izolací základů zdi a může být zohledněn již v přípravné fázi.

Příčka na izolované podlaze. Pokud příčka leží na podlaze  s tepelnou izolací, je nutné tyto konstrukce oddělit tepelně tak, aby nedocházelo k tepelným prostupům v místě styku. Na příkladu vpravo je možné vidět špatné řešení tohoto jevu. Na první pohled se zdá být práce odvedena s přiměřenou péčí a dovedností, ovšem termokamera jasně odhalí tepelný most. Chyba je napravena přidáním izolačních lemů.

mezery

a

spoje

v tepelné izolaci domu mají za následek výrazné tepelné ztráty.

spáry

Uzavřených dutin se nemusíte bát.

Mezery v tepelné izolaci zhoršují tepelnou bilanci.

Dutiny nacházející se v izolační vrs-

Jakmile jsou mezery v izolaci uza-

tvě jsou vždy neprodyšné, i když

vřené jen z jedné strany, umožňují

nejsou izolované. Kvůli absenci tepel-

cirkulaci vzduchu v dutině. Z toho

né izolace v mezerách do šířky 5 mm

samozřejmě vyplývá tepelná ztrá-

nevzniká žádný problém. Protože

ta. Například mezera o šířce 10 mm

uzavřené

nespolupůsobí,

dokáže snížit účinek 300 mm slože-

není nutno tento jev řešit. Toto

ného tepelně izolačního systému na

neplatí ovšem pro dutiny nad 5 mm.

izolaci odpovídající 90 mm tloušťky.

dutiny

konstrukce,

mají

velkou

Proto je naprosto nezbytné tyto

být

provedeno pouze tepelnou separací.

větší je totiž kvalita tepelné izola-

tomu

Spáry jsou kritické.

lokalizovat

odstranit.

Jinak

a

bude

konstrukcí.

Mezera je otevřená z obou stran a způsobuje

Provázané dutiny

Typická chyba vzniklá vystavěním tepelně vodivé příčky přímo na chladné podlaze nad sklepním prostorem.

budova

prodyšná a náchylná k poškození

netěsnost domu.

Efekt tepelného mostu je tak silný,

kompletně

podstatně zvyšují přenos tepla, proto jsou schopny znehodnotit téměř Mezery jsou neprodyšné,

Izolační mezera je otevřená

veškerý účinek tepelné

ale izolace chybí.

z jedné strany.

izolace.


85

84

Realizace. Dřevostavba s větranými konstrukcemi. Větraná dřevěná stěna na zatepleném zdivu pod terénem a podlaha nad vytápěným suterénem.

Konstrukční řešení

A. Vnější stěna přízemí – dřevěná kostrová větraná s MW (skladba zevnitř ven) materiál skladebné vrstvy

tloušťka d [m]

1. Sádrokarton

0,0125

2. Orsil Uni

0,060

3. OSB deska

0,015

4. Isover UNIROL PROFI

0,300

5. Orsil Uni

0,060

6. OSB deska

0,015

tepelná vodivost λ [W/(m·K)] deklarovaná návrhová

NEVYTÁPĚNÝ SKLEP - DŘEVOSTAVBA tepelný odpor R [m2·K/W]

0,220

0,057

0,040

1,500

0,130

0,115

0,033

0,037

8,108

0,036

0,040

1,500

0,036

0,130

Přízemí

0,115 11,395

Tepelný odpor ideálního výseku konstrukce Rid Odpory při přestupu tepla Ri+Re

0,260

Součinitel prostupu tepla skladby (ideální výsek) Uid

[W/(m2·K)]

0,0858

Zvýšení součinitele prostupu tepla ∆U vlivem DVD nosníků v izolaci

[W/(m2·K)]

0,0136

Součinitel prostupu tepla konstrukce U (včetně vlivu tep. mostů)

[W/(m2·K)]

0,0994

kačírek frakce 32-63 + netex

B. Vnější stěna suterénu – zdivo + ETICS s XPS (skladba zevnitř ven) tepelná vodivost λ [W/(m·K)] deklarovaná návrhová

materiál skladebné vrstvy

tloušťka d [m]

tepelný odpor R [m2·K/W]

1. Vnitřní omítka vápenná

0,015

0,870

0,017

2. Zdivo keramické

0,190

0,543

0,350

3. Lepicí vrstva pro ETICS

0,005

4. XPS pro ETICS

0,300

5. Základní vrstva pro ETICS 6. Silikátová omítka pro ETICS

0,300

0,017

0,030

10,000

0,004

0,750

0,005

0,002

0,130

0,030

Podložka z tvrzeného plastu tl. 30 mm Průběžný ocelový úhelník s výstuhami Skořepinové betonové tvárnice s výstuží

0,015 10,405

Tepelný odpor ideálního výseku konstrukce Rid Odpory při přestupu tepla Ri+Re

0,170

Součinitel prostupu tepla skladby Uid a také konstrukce U *) *) Zvýšení součinitele prostupu tepla ∆U vlivem tepelných mostů v konstrukci je zanedbatelné.

[W/(m2·K)]

0,0946

Teplotní pole

C. Vnitřní strop nad vytápěným suterénem (skladba zevnitř ven) tepelná vodivost λ [W/(m·K)] deklarovaná návrhová

materiál skladebné vrstvy

tloušťka d [m]

1. Dřevo tvrdé

0,020

0,220

0,091

2. Betonová mazanina

0,050

1,300

0,038

3. Lepenka A 400

0,001

0,210

0,005

4. Orsil N

0,030

0,043

0,697

5. OSB deska

0,015

0,130

0,115

6. EPS 70 Z

0,150

0,039

3,846

7. Železobetonový strop

0,150

1,580

0,095

8. Vnitřní omítka vápenná

0,015

0,870

0,017

0,036

tepelný odpor R [m2·K/W]

4,905

Tepelný odpor ideálního výseku konstrukce Rid Odpory při přestupu tepla Ri+Re

0,270

Součinitel prostupu tepla skladby Uid a také konstrukce U *) *) Zvýšení součinitele prostupu tepla ∆U vlivem tepelných mostů v konstrukci je zanedbatelné.

Vlastnosti tepelné vazby Ye = + 0,0903 W/(m·K)

frsi, min = 0,960

Yoi = + 0,0903 W/(m·K)

xrsi, min = 0,040

Yi = + 0,1259 W/(m·K)

Qsi, min = 19,55 °C **)

**) Pro okrajové podmínky Qai = 21 °C a Qe = -15 °C a Rsi = 0,25 m2·K/W

[W/(m2·K)]

0,1932

Izotermy


87

86

Realizace. Masivní stavba. Zděná stěna zateplená ETICS s dveřmi na terasu a podlaha nad nevytápěným suterénem.

Konstrukční řešení

Vlastnosti tepelné vazby

A. Vnější stěna přízemí – dřevěná kostrová větraná s MW (skladba zevnitř ven) tepelná vodivost λ [W/(m·K)] deklarovaná návrhová

materiál skladebné vrstvy

tloušťka d [m]

1. Sádrokarton

0,0125

2. Orsil Uni

0,060

3. OSB deska

0,015

4. Isover UNIROL PROFI

0,300

0,033

5. Orsil Uni

0,060

0,036

6. OSB deska

0,015

0,036

0,057

0,040

1,500

0,130

0,115

0,037

8,108

0,040

1,500

0,130

xrsi, min = 0,051

Yi = + 0,0323 W/(m·K)

Qsi, min = 19,18 °C **)

0,115

Odpory při přestupu tepla Ri+Re

0,260

Součinitel prostupu tepla skladby (ideální výsek) Uid

[W/(m2·K)]

0,0858

Zvýšení součinitele prostupu tepla ∆U vlivem DVD nosníků v izolaci

[W/(m2·K)]

0,0136

Součinitel prostupu tepla konstrukce U (včetně vlivu tep. mostů)

[W/(m2·K)]

0,0994

NEPODSKLEPENÁ DŘEVOSTAVBA

B. Základ pod vnější stěnou – železobeton + ETICS s XPS (skladba zevnitř ven)

1. Zemina – písčitá vlhká

Yoi = + 0,0323 W/(m·K)

11,395

Tepelný odpor ideálního výseku konstrukce Rid

materiál skladebné vrstvy

frsi, min = 0,949

**) Pro okrajové podmínky Qai = 21 °C a Qe = -15 °C a Rsi = 0,25 m2·K/W

tepelný odpor R [m2·K/W]

0,220

Ye = - 0,0033 W/(m·K)

tloušťka d [m]

tepelná vodivost λ [W/(m·K)] deklarovaná

návrhová

-

2,300

2. Železobeton základu

0,400

1,580

0,253

3. Lepicí vrstva pro ETICS

0,005

0,300

0,017

4. XPS pro ETICS

0,200

0,030

6,667

5. Základní vrstva pro ETICS

0,004

0,750

0,005

6. Silikátová omítka pro ETICS

0,002

0,130

0,030

± 0,000 PŘÍZEMÍ

tepelný odpor R [m2·K/W] -

0,015

Podložka z tvrzeného plastu tl. 30 mm Průběžný ocelový úhelník

6,957

Tepelný odpor ideálního výseku konstrukce Rid Odpory při přestupu tepla Ri+Re

0,050

Součinitel prostupu tepla skladby Uid a také konstrukce U *) *) Zvýšení součinitele prostupu tepla ∆U vlivem tepelných mostů v konstrukci je zanedbatelné.

[W/(m2·K)]

0,1427

C. Podlaha na terénu (skladba zevnitř ven) tepelná vodivost λ [W/(m·K)] deklarovaná návrhová

materiál skladebné vrstvy

tloušťka d [m]

1. Dřevo tvrdé

0,020

0,220

0,091

2. Betonová mazanina

0,050

1,300

0,038

3. Lepenka A 400

0,001

0,210

0,005

4. Orsil N

0,030

0,043

0,698

5. OSB deska

0,015

0,130

0,115

6. EPS 70 Z

0,150

0,039

3,846

7. Hydroizolace Bitagit S

0,004

0,210

0,019

8. Železobetonová deska

0,150

1,580

0,095

9. Štěrk

0,150

0,650

0,231

-

2,300

10. Zemina – písčitá vlhká

0,036

5,138

Tepelný odpor ideálního výseku konstrukce Rid Odpory při přestupu tepla Ri+Re Součinitel prostupu tepla skladby Uid a také konstrukce U *) *) Zvýšení součinitele prostupu tepla ∆U vlivem tepelných mostů v konstrukci je zanedbatelné.

tepelný odpor R [m2·K/W]

0,170 [W/(m2·K)]

0,1884

Teplotní pole

Izotermy


89

88

Realizace. Masivní stavba. Zděná stěna zateplená ETICS s dveřmi na terasu a podlaha nad nevytápěným suterénem.

Konstrukční řešení

A. Vnější stěna přízemí – zdivo+ETICS s MW (skladba zevnitř ven) tepelná vodivost λ [W/(m·K)] deklarovaná návrhová

materiál skladebné vrstvy

tloušťka d [m]

tepelný odpor R [m2·K/W]

1. Vnitřní omítka vápenná

0,010

0,870

0,011

2. Vápenopískové zdivo

0,200

0,860

0,233

3. Lepicí vrstva pro ETICS

0,005

4. ORSIL NF 333

0,300

5. Základní vrstva pro ETICS 6. Silikátová omítka pro ETICS

0,300

0,017

0,046

6,522

0,004

0,750

0,005

0,002

0,130

0,042

DETAIL U VSTUPNÍCH DVEŘÍ NAD NEVYTÁPENÝM SUTERÉNEM

Zámková dlažba

0,015 6,803

Tepelný odpor ideálního výseku konstrukce Rid Odpory při přestupu tepla Ri+Re

0,170

Součinitel prostupu tepla skladby Uid a také konstrukce U *) *) Zvýšení součinitele prostupu tepla ∆U vlivem tepelných mostů v konstrukci je zanedbatelné.

[W/(m2·K)]

± 0,000 PŘÍZEMÍ

0,1434

B. Vnější stěna suterénu – zdivo + ETICS s XPS (skladba zevnitř ven) tepelná vodivost λ [W/(m·K)] deklarovaná návrhová

materiál skladebné vrstvy

tloušťka d [m]

1. Vnitřní omítka vápenná

0,015

0,870

0,017

2. Zdivo keramické

0,190

0,543

0,350

3. Lepicí vrstva pro ETICS

0,005

0,300

0,017

4. XPS pro ETICS

0,200

0,030

6,667

5. Vzduchová izolace

0,020

0,750

0,005

6. Silikátová omítka pro ETICS

0,002

0,114

0,030

tepelný odpor R [m2·K/W]

0,175 7,226

Tepelný odpor ideálního výseku konstrukce Rid Odpory při přestupu tepla Ri+Re

0,170

Součinitel prostupu tepla skladby Uid a také konstrukce U * *) Zvýšení součinitele prostupu tepla ∆U vlivem tepelných mostů v konstrukci je zanedbatelné.

[W/(m ·K)]

)

0,1352

2

C. Vnitřní strop nad nevytápěným suterénem s MW (skladba zevnitř ven) tloušťka d [m]

materiál skladebné vrstvy 1. Dřevo tvrdé

tepelná vodivost λ [W/(m·K)] deklarovaná návrhová

0,020

tepelný odpor R [m2·K/W]

0,220

0,091

2. Betonová mazanina

0,050

1,300

0,038

3. Lepenka A 400

0,001

0,210

0,005

4. Orsil N

0,050

5. Železobetonový strop

0,150

6. Lepicí vrstva pro ETICS

0,005

7. ORSIL NF 333

0,300

8. Základní vrstva pro ETICS+nátěr

0,005

0,036

0,042

0,043

1,163

1,580

0,095

0,300

0,017

0,046

6,522

0,750

0,007 7,937

Tepelný odpor ideálního výseku konstrukce Rid Odpory při přestupu tepla Ri+Re

0,270

Součinitel prostupu tepla skladby Uid a také konstrukce U *) *) Zvýšení součinitele prostupu tepla ∆U vlivem tepelných mostů v konstrukci je zanedbatelné.

Vlastnosti tepelné vazby - práh

[W/(m2·K)]

0,1219

Vlastnosti tepelné vazby - nadpraží

Ye = - 0,0781 W/(m·K)

frsi, min = 0,730

Ye = - 0,1093 W/(m·K)

frsi, min = 0,857

Yoi = - 0,0269 W/(m·K)

xrsi, min = 0,270

Yoi = - 0,1093 W/(m·K)

xrsi, min = 0,143

Yi = - 0,0269 W/(m·K)

Qsi, min = 11,29 °C **)

Yi = - 0,1093 W/(m·K)

Qsi, min = 15,86 °C **)

**) Pro okrajové podmínky Qai = 21 °C a Qe = -15 °C a Rsi = 0,25 m2·K/W

Nevytápěný sklep

**) Pro okrajové podmínky Qai = 21 °C a Qe = -15 °C a Rsi = 0,25 m2·K/W

Teplotní pole

Izotermy


91

90

Realizace. Masivní stavba. Zděná stěna zateplená ETICS a podlaha na terénu.

Konstrukční řešení minerální vlna

PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU PĚNOSKLO TL. 100 MM

A. Vnější stěna – zdivo zateplené ETICS s MW (skladba zevnitř ven) tloušťka d [m]

materiál skladebné vrstvy

tepelná vodivost λ [W/(m·K)] deklarovaná návrhová

tepelný odpor R [m2·K/W]

1. Vnitřní omítka vápenná

0,010

0,870

0,011

2. Vápenopískové zdivo

0,200

0,860

0,233

3. Lepicí vrstva pro ETICS

0,005

4. ORSIL NF 333

0,300

0,300

0,017

0,046

6,522

5. Základní vrstva pro ETICS (vyztužená)

0,004

0,750

0,005

6. Silikátová omítka pro ETICS

0,002

0,130

0,015

0,042

Tepelný odpor ideálního výseku konstrukce

± 0,000 PŘÍZEMÍ

6,803

Odpory při přestupu tepla

0,170

Součinitel prostupu tepla skladby Uid a také konstrukce U *) *) Zvýšení součinitele prostupu tepla ∆U vlivem tepelných mostů v konstrukci je zanedbatelné.

B. Podlaha na terénu (skladba zevnitř ven)

[W/(m2·K)]

tepelná vodivost λ [W/(m·K)] deklarovaná návrhová

0,1434

1. Dřevo tvrdé

tloušťka d [m] 0,020

0,220

tepelný odpor R [m2·K/W] 0,091

2. Betonová mazanina

0,050

1,300

0,038

3. Lepenka A 400

0,001

0,210

0,005

4. EPS

0,300

0,043

6,977

5. Hydroizolace Bitagit S

0,004

0,210

0,019

6. Železobetonová deska

0,150

1,580

0,095

7. Štěrk

0,150

0,650

0,231

-

2,300

materiál skladebné vrstvy

8. Zemina – písčitá vlhká

0,036

7,456

Tepelný odpor ideálního výseku konstrukce Rid Odpory při přestupu tepla Ri+Re

0,170

Součinitel prostupu tepla skladby Uid a také konstrukce U *) *) Zvýšení součinitele prostupu tepla ∆U vlivem tepelných mostů v konstrukci je zanedbatelné.

Vlastnosti tepelné vazby Ye = + 0,0341 W/(m·K)

frsi, min = 0,918

Yoi = + 0,0771 W/(m·K)

xrsi, min = 0,082

Yi = + 0,0771 W/(m·K)

Qsi, min = 18,04 °C **)

**) Pro okrajové podmínky Qai = 21 °C a Qe = -15 °C a Rsi = 0,25 m2·K/W

[W/(m2·K)]

0,1311

Teplotní pole

Izotermy


93

92

Realizace.

Užívejte si zimu za okny pasivního domu. Nikdy méně než 17°C. Okna pasivního domu s trojitým zasklením a tepelně izolačními rámy odolávají velmi dobře chladu. A více než to. Solární zisky, které mohou

být

dosaženy

jižně

orientovanými okny převýší celkové tepelné ztráty, dokonce i v zimě. Díky vynikající kvalitě oken jsou teploty,

klad správně navržený přesah stře-

Pravidlo pro každý pokoj: vhodně umístěná okna bez tepelných mostů.

chy, může zabezpečit lepší zastínění zvenčí. Výhodné jsou také další stínící prvky, které se stávají nutností

Při správném zabudování mohou okna pasivního domu podstatně přispívat

u oken orientovaných východním

k vytápění objektu, pokud jsou ovšem správně rozmístěna.

a západním směrem.

Za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky: • Instalace 80% oken na jižní straně. • Instalace oken v úrovni tepelné izolace. • Překrytí rámů izolačními páskami a zaizolování podokenního parapetu. • Zajištění vzduchotěsnosti připojovací spáry, použitím ISOVER VARIO FS1 nebo FS2 lepící a těsnící pásky.

měřené na povrchu okenních tabulí, vždy blízké teplotám v interiéru.

Je dobré vědět: 1. Trojité zasklení vyžaduje kvůli vyšší hmotnosti skla rám s dokonalejší izolací. 2. Obecně jsou okna s větší plochou a menšími průduchy příznivější z hlediska energií a nákladů.

Vario FS1 A FS2 spojovací páska

Okna pasivního domu Izolované okenní rámy Součinitel prostupu tepla celého okna Celková energetická propustnost g

Uf = 0,7 W/m2K Uw < 0,8 W/m K 2

Většina tohoto tepla je odražena

Doporučujeme: Sklo Saint-Gobain.

Ug = 0,5 - 0,8 W/m2K

Speciální povrchová úprava SGG PLANTHERM SOLAR

g ≥ 0,5 uvnitř Ztráta energie z vytápění U - součinitel prostupu tepla

Energetický zisk ze slunce g - celková energetická propustnost

infračervenými vrstvami a vyzářena nazpět do interiéru.

ních a zimních měsících prokáže trojité izolační zasklení Saint-Gobain

Bez přehřívání v létě. Za horkých dnů zůstává Multi-

budově je možné zužitkovat sluneční

Komfortní Dům ISOVER příjemně

tepelné zisky tak, aby plně kompen-

chladný. Pokud jsou okna oriento-

zovaly tepelné ztráty okna.

vána na jih, jejich trojité zasklení

nevznikají

ani

pokud

slunce nesvítí, a to díky faktu, že technologicky

vyspělá

izolační

Sklo Saint-Gobain CLIMATOP SOLAR se skládá z bílého Saint-Gobain plaveného skla DIAMANT a ze speciálního

okna mají extrémně nízké tepelné

Saint-Gobain povrchu PLANITHERM SOLAR. Trojité zasklení dodává výtečné tepelně izolační vlastnosti, stejně jako velkou

vyzařování. To znamená, že speciální

celkovou energetickou propustnost g, které je běžně možné dosáhnout pouze s dvojitým zasklením. Tento zvláštní vztah mezi

struktura tabule zasklení redukuje

Ug a g dělá ze skla Saint-Gobain CLIMATOP SOLAR favorita při realizaci energeticky úsporných budov.

množství tepla vyzářeného budovou.

Moderní

dvojité

zasklení

může

1,8 (W/m2K). Rámy dosahují daleko

svoji službu. V optimálně navržené

Problémy

Rozhodující je hodnota U dosahovat hodnot U v rozsahu 1,0 do

Obzvláště v pošmourných podzimPasivhaus Institut Darmstadt, Německo

Trojité zasklení

propustí daleko méně slunečního tepla do interiéru než běžná okna. Zatímco během zimy svítí nízké slunce do domu a vyplňuje ho teplem, v létě díky slunci postavenému vysoko na obloze dopadá na tabuli daleko méně záření. Konstrukční protisluneční ochrana, jako napří-

méně příznivých hodnot mezi 1,5 a 2,0 (W/m2K). Požadavky na pasivní dům jsou ale přísnější: je nutné dosáhnout součinitele prostupu tepla U mezi 0,7 a 0,8 (W/m2K). Tento součinitel prostupu tepla je posuzován pro celé okno – včetně rámu.


95

94

Realizace. Dřevostavba s větranými konstrukcemi. Větraná dřevěná stěna a okno (práh, nadpraží, ostění).

Konstrukční řešení

Teplotní pole

A. Vnější stěna – dřevěná kostrová větraná s MW (skladba zevnitř ven) materiál skladebné vrstvy

tloušťka d [m]

1. Sádrokarton

0,0125

2. Orsil Uni

0,060

3. OSB deska

0,015

4. Isover UNIROL PROFI

0,300

5. Orsil Uni

0,060

6. OSB deska

0,015

tepelná vodivost λ [W/(m·K)] deklarovaná návrhová

tepelný odpor R [m2·K/W]

0,220

0,057

0,040

1,500

0,130

0,115

0,033

0,037

8,108

0,036

0,040

1,500

0,036

0,130

OSTĚNÍ VODOROVNÝ ŘEZ

0,115 11,395

Tepelný odpor ideálního výseku konstrukce Rid Odpory při přestupu tepla Ri+Re

0,260

Součinitel prostupu tepla skladby (ideální výsek) Uid

[W/(m2·K)]

0,0858

Zvýšení součinitele prostupu tepla ∆U vlivem DVD nosníků v izolaci

[W/(m2·K)]

0,0136

Součinitel prostupu tepla konstrukce U (včetně vlivu tep. mostů)

[W/(m2·K)]

0,0994

NÁDPRAŽÍ

B. Okno dřevěné s izolačním trojsklem

- okenní rám tloušťky 88 mm (zúžené v parapetu na 68 mm), drážka pro zasklení hloubky 26 mm, - zasklení s nízkoemisním pokovením, argon mezi skly, plastové distanční rámečky, - středové těsnění funkční spáry, - Uw = 0,700 W/(m2·K).

Vlastnosti tepelné vazby - parapet okna Ye = - 0,0134 W/(m·K)

frsi, min = 0,753

Yoi = - 0,0134 W/(m·K)

xrsi, min = 0,247

Yi = - 0,0134 W/(m·K)

Qsi, min = 12,12 °C **

PARAPET

Vlastnosti tepelné vazby - nadpraží okna

)

**) Pro okrajové podmínky Qai = 21 °C a Qe = -15 °C a Rsi = 0,25 m2·K/W

Vlastnosti tepelné vazby - boční ostění Ye = - 0,0665 W/(m·K)

frsi, min = 0,790

Yoi = - 0,0665 W/(m·K)

xrsi, min = 0,210

Yi = - 0,0665 W/(m·K)

Qsi, min = 13,45 °C **)

**) Pro okrajové podmínky Qai = 21 °C a Qe = -15 °C a Rsi = 0,25 m2·K/W

Ye = - 0,0619 W/(m·K)

frsi, min = 0,790

Yoi = - 0,0619 W/(m·K)

xrsi, min = 0,210

Yi = - 0,0619 W/(m·K)

Qsi, min = 13,44 °C **)

**) Pro okrajové podmínky Qai = 21 °C a Qe = -15 °C a Rsi = 0,25 m2·K/W

Izotermy


97

96

Realizace. Masivní stavba. Zděná stěna zateplená ETICS a okno (práh, nadpraží).

Konstrukční řešení

Teplotní pole

A. Vnější stěna – zdivo zateplené ETICS s MW (skladba zevnitř ven) tepelná vodivost λ [W/(m·K)] deklarovaná návrhová

materiál skladebné vrstvy

tloušťka d [m]

1. Vnitřní omítka vápenná

0,010

0,870

0,011

2. Vápenopískové zdivo

0,200

0,860

0,233

3. Lepicí vrstva pro ETICS

0,005

0,300

0,017

4. ORSIL NF 333

0,300

0,046

6,522

5. Základní vrstva pro ETICS (vyztužená)

0,004

0,750

0,005

6. Silikátová omítka pro ETICS

0,002

0,130

0,015

0,042

tepelný odpor R [m2·K/W]

Tepelný odpor ideálního výseku konstrukce Rid

6,803

Odpory při přestupu tepla Ri+Re

0,170

Součinitel prostupu tepla skladby Uid a také konstrukce U *) *) Zvýšení součinitele prostupu tepla ∆U vlivem tepelných mostů v konstrukci je zanedbatelné.

[W/(m2·K)]

0,1434

B. Okno dřevěné s izolačním trojsklem

- okenní rám tloušťky 88 mm (zúžené v parapetu na 68 mm), drážka pro zasklení hloubky 26 mm, - zasklení s nízkoemisním pokovením, argon mezi skly, plastové distanční rámečky, - středové těsnění funkční spáry, - Uw = 0,700 W/(m2·K).

Vlastnosti tepelné vazby - parapet okna Ye = + 0,0254 W/(m·K)

frsi, min = 0,779

Yoi = + 0,0254 W/(m·K)

xrsi, min = 0,221

Yi = + 0,0254 W/(m·K)

Qsi, min = 13,06 °C **

Vlastnosti tepelné vazby - nadpraží okna

)

**) Pro okrajové podmínky Qai = 21 °C a Qe = -15 °C a Rsi = 0,25 m2·K/W

Ye = - 0,0480 W/(m·K)

frsi, min = 0,825

Yoi = - 0,0480 W/(m·K)

xrsi, min = 0,175

Yi = - 0,0480 W/(m·K)

Qsi, min = 14,71 °C **)

Izotermy

**) Pro okrajové podmínky Qai = 21 °C a Qe = -15 °C a Rsi = 0,25 m2·K/W

Parapet


99

98

Realizace.

Hýčkaný i poháněný sluncem. Sluneční energetický potenciál je prakticky nevyčerpatelný: je to náš

Dům Christophorus, Stadl-Paura,

nejdůležitější energetický zdroj budoucnosti. Den co den nás slunce zásobuje

Horní Rakousko

energií, které je osmdesátkrát více, než Země spotřebuje. Po redukci rozptylem v atmosféře se k  zemskému povrchu dostává přibližně 1000 W na m2. Tahle veličina je považována za maximální možné ozáření za bezoblačného dne; současně slouží jako základní a referenční hodnota pro různé výpočty.

Integrované fasádní kolektory, Pettenbach, Horní Rakousko

Okenní, fasádní a střešní plochy jako elektrárny pasivních domů.

Účinnost po celý rok: solární tepelný systém.

Střešními

stále

Koloběh sluneční energie v Multi-

Rozumně navrženým systémem lze

solárních

Komfortním Domě ISOVER: Solární

pokrýt přibližně 40-60% celkové

fotovoltaické

kolektory přetvářejí sluneční záření

potřeby tepla Multi-Komfortního

fasády a okenní povrchy mohou

v teplo a rozvádějí ho přenosovými

Domu ISOVER.

pozitivně přispívat k energetické

médii jako jsou voda, solný roztok

bilanci pasivního domu. Trojité

nebo vzduch. Teplo z kolektorů může

zasklení, vhodné pro pasivní domy,

být využito k výrobě teplé užitkové

dovolí slunečnímu záření vniknout

vody nebo jako podpora vytápění.

dosáhnout zisků.

kolektory

lze

nejvyšších

Avšak

také

do interiéru a působí jako pasivní

A co zásobování teplou vodou? V létě je možno více než 90% požadované teplé vody vyprodukovat sluneční energií. I v zimních měsících a přechodných obdobích je tato

tepelný zisk. Střešní plochy jsou

dodávaná energie vždy dostačující

využitelné k umístění moderních,

na předehřátí teplé užitkové vody.

vysoce účinných kolektorů.

Při použití moderních spotřebičů s napojením na teplou užitkovou

Bod po bodu: Okrajové podmínky pro ideální návrh solárního systému.

• Dobrý kolektor nezaručuje dobrý solární systém. vodu,

namísto

běžných

praček

budovy se sezónní akumulační nádr-

• Všechny systémové komponenty

a myček, lze samozřejmě dostupnou

ží energie je ekonomicky výhodnější

musí mít vysokou kvalitu a musí

sluneční energii zužitkovat

pouze pro rozsáhlejší projekty.

perfektně spolupůsobit.

ještě

účinněji. Během navrhování Vašeho domácího slunečního systému byste měli vždy počítat se spotřebou teplé vody kolem 50 litrů (při 45°C) na osobu a den. Plocha kolektoru, schopná pokrýt tento požadavek, se pohybuje běžně mezi 1,2 m2 a 1,5 m2.

Shrnutí: Dimenzování slunečních systémů teplé užitkové vody. Denní spotřeba Kapacita zásobníku teplé užitkové (l) vody (l)

Plocha kolektorů*) Plochý kolektor SL (m2)

Plocha kolektorů*) Plochý kolektor SS (m2)

Plocha kolektorů*) Trubicový vakuový kolektor (m2)

100-200

300

6-8

5-6

4-5

200-300

500

8-11

6-8

5-6

300-500

800

12-15

9-12

7-8

*) Závislá na odchylce od jižní orientace, ideálního sklonu střechy a klimatických vlivech. SL: solární nátěrový povlak, SS: speciální selektivní vrstva.

Akumulační nádrž je výhodná u větších budov. V domech pro jednu či dvě rodiny je dnes běžné vytápění založené na ukládání tepla v hodinových či denních intervalech. Celkové vytápění

• Úhel náklonu kolektorů pro zisk

Solární systémy pro vytápění. Využití sluneční energie pro vnitřní vytápění a výrobu elektrické energie je technicky proveditelné a stále více se rozšiřuje. Ekonomické a ekologické výhody je nutné i přesto zhodnotit pro každou budovu individuálně.

maximální energie v průměru během celého roku je 45°. • V létě (duben až září) je ideální 25°. V zimě dávají panely s úhlem do 70° nebo do 90° nejvyšší přínos energie. • Jižní orientace modulů je vždy nejvýhodnější, ale odklony do 20° zisky příliš neovlivňují. • Pokud je to možné, měla by být plocha slunečních kolektorů zcela nestíněná.


101

100

Realizace.

Komfortní větrací systém - zdroj čerstvého vzduchu. Vlastnosti optimálně navrženého systému nuceného větrání.

Bezhlučné a ekonomické.

Zařízení vyžaduje jen málo místa. Větrací jednotku lze umístit do skladu nebo

přívodních a odvodních vzduchových

do skříně.

rozvodů

Tlumiče

hluku zajišťují

ventilačního

vestavěné tichý

systému

do chod

pasivního

• Výkon: Při maximální výměně vzduchu kolem 0,4 objemu za hodinu

domu na zvukové hladině do 25 dB.

(hygienický požadavek), může ventilační systém dodat čerstvému vzduchu

Velmi výhodné je spojit vytápěcí

maximálně 1,5 kW energie (při teplotě přívodního vzduchu do 51°C).

a větrací systém. Výsledkem je

Uvedený příklad je pro obytnou budovu o podlahové ploše 140 m .

potom

2

teplovzdušné

vytápění,

• Krátké vzdálenosti potrubí.

kterým lze pokrýt celkovou potřebu

• Průměr potrubí – více než 160 mm pro hlavní rozvody a více než 100 mm

tepla u objektů s tepelnou ztrátou kolem 1500-3000 kWh ročně. Pro

pro větve. • Akustická izolace centrální jednotky a přípojných potrubí instalováním

porovnání: průměrná domácnost

tlumičů hluku. V obytných prostorech by neměla hladina hluku přesáhnout

o čtyřech lidech spotřebuje asi

20 - 25 dB.

dvakrát více elektřiny – bez topení.

• Snadná údržba při výměně filtrů a čištění jednotky. • Systém by měl být snadno přizpůsobivý různým potřebám - možnost vypnutí příchozího vzduchu při větrání okny, přepínač pro letní měsíce - tzv. by-pass.

Bod po bodu: Komfortní výhody pro člověka

Zdravé bydlení - jako v lázních

Z 90% dýcháme v interiéru. Vzduch je pro nás životně důležitý.

větru a individuálních větracích

dodávce čerstvého vzduchu a tepla

Moderní člověk jej však převážně

návycích obyvatel. A navíc: není

do všech místností a současně odta-

spotřebovává uvnitř budovy.

žádná možnost zpětného získání

hu spotřebovaného vzduchu. Jak

tepla. Nucené větrání naproti tomu

pracuje? Centrální jednotka sestává

zajišťuje stálou ideální výměnu

z tepelného výměníku, ventilátorů,

vzduchu, získává teplo z použitého

filtrů a v případě potřeby vzduchovou

vzduchu a stará se o jeho rozvod.

předehřívací, chladící a zvlhčovací

V dnešní době tráví populace střední Evropy cca 90% času v interiérech. Obvykle

bývá

kvalita

vzduchu

horší uvnitř než venku - obsahuje příliš vlhkosti a je kontaminován znečisťujícími

látkami,

pachy

a jinými nečistotami. Obnovujícím procesem je trvalá výměna vzduchu,

Komfortní ventilační systém kontroluje topení i ventilaci současně.

který splňuje hygienické požadavky. Naneštěstí výměnu vzduchu nelze

Multi-Komfortní Dům ISOVER nepo-

přesně dávkovat pouze přirozeným

třebuje velkou kotelnu. Kompaktní

větráním okny. To se příliš mění

ventilační jednotka velikosti ledničky

v závislosti na vnější teplotě, směru

je naprosto dostačující ke stabilní

Pro zajištění stálé vzduchové a tepelné výměny i se zavřenými dveřmi je

i budovu.

vhodné používat účinné větrací výustky umístěné například nad dveřními

• Zdravý čerstvý vzduch – bez prachu, pylu, aerosolů atd. • Snížená vlhkost pomáhá předcházet pronikání vlhkosti, tvorbě plísní a poškození konstrukcí. • Žádné nežádoucí pachy díky tomu, že se přívodní vzduch nemísí s odpadním. • Žádný průvan. • Žádné teplotní výkyvy. • Přirozené větrání není nutné. • Větrání okny – pouze podle potřeby. • Vysoce efektivní zpětné získávání tepla. • Nízká spotřeba elektrické energie. • Jednoduchá údržba.

rámy.

nebo sušící komorou. Znehodnocený vzduch z kuchyně, koupelny a WC je odstraněn skrz odsávací systém. Před vypuštěním do exteriéru předá své teplo ve výměníku tepla, kde předehřeje přicházející čerstvý vzduch téměř na pokojovou teplotu. V současnosti lze dosáhnout více než 90% účinnosti tepelné výměny.

Passivhausinstitut Darmstadt


103

102

Realizace.

S menším úsilím se může stát i balkon a zimní zahrada součástí vašeho domu. Samonosné a konstrukčně oddělené balkóny jsou tím nejjednodušším řešením.

S vestavěnou zimní zahradou musí zůstat dveře do obytného prostoru zavřené Zimní zahrada je umístěna mimo vytápěnou část budovy, a proto také

V místech s kvalitním ovzduším,

funguje odděleně.

kde neruší okolní hluk, zvyšují

To znamená - vyvarovat se tepla

bydlení. Ale pokud jsou spojeny

odcházejícího z budovy v zimních

s nosnými konstrucemi domu mohou

měsících stejně tak jako horka v létě,

nepříznivě ovlivnit spotřebu tepla

které by mohlo proudit do domu skrz

na vytápění.

zimní zahradu. Pro tento případ je

V

jednoznačně

místech

napojení

třeba následujících opatření:

balkónů,

plošin, zimních zahrad nebo jiných vyčnívajících prvků na vytápěné části budov vždy hrozí nebezpečí vzniku velkého tepelného mostu. Následující příklady se vyznačují

pasivního domu. Foto: Raimund Käser

Na prvním místě je tomu třeba předcházet tak, aby byly balkony navrhovány

Konzolovité nebo oddělené balkony

tepelně

oddělené.

jsou atraktivní a nestojí jmění. Přesto je důležité uvážit jak polohu, tak rozměry balkonu. Jedné věci musí být vyvarováno: zastínění oken, která

Správné řešení: Balkón byl navrhnut jako samonosný, aby se zabránilo tepelným mostům.

v létě. Vždy však musí být zajištěna možnost větrání.

Foto: Niedrig Energie Institut, Detmold, Německo

síly.

Dům Christophorus, Stadl-Paura,

nebo chlazená nebo klimatizovaná

je tepelně oddělena od interiéru

potřebuje přenášet velké statické

ký teplotní rozdíl.

da nesmí být vytápěná v zimě

zahrady. Díky dobrému zasklení

tepelně vodivým materiálem, tzn.

• Mezi oběma konstrukcemi je vyso-

za předpokladu, že zimní zahra-

•  Oddělení zimní zahrady od interi-

• Budova a balkon tvořeny dobře betonem nebo ocelí.

všech přilehlých zdí. Je to možné

Pohled z obývacího pokoje do zimní

vysokou tepelnou ztrátou:

• Styk konstrukcí má velký průřez –

dle standardu pasivních domů. •  Zajištění účinné tepelné izolace

úroveň

balkóny

éru instalováním skleněných dveří

přinášejí tepelné zisky do MultiKomfortního Domu ISOVER.


105

104

Realizace. Masivní stavba. Zděná stěna zateplená ETICS a přikotvená terasa.

Konstrukční řešení

A. Vnější stěna – zdivo zateplené ETICS s MW (skladba zevnitř ven) tepelná vodivost λ [W/(m·K)] deklarovaná návrhová

materiál skladebné vrstvy

tloušťka d [m]

1. Vnitřní omítka vápenná

0,010

0,870

0,011

2. Vápenopískové zdivo

0,200

0,860

0,233

3. Lepicí vrstva pro ETICS

0,005

0,300

0,017

4. ORSIL NF 333

0,300

0,046

6,522

5. Základní vrstva pro ETICS (vyztužená)

0,004

0,750

0,005

6. Silikátová omítka pro ETICS

0,002

0,130

0,015

0,042

tepelný odpor R [m2·K/W]

Tepelný odpor ideálního výseku konstrukce Rid

6,803

Odpory při přestupu tepla Ri+Re

0,170

Součinitel prostupu tepla skladby Uid a také konstrukce U *) *) Zvýšení součinitele prostupu tepla ∆U vlivem tepelných mostů v konstrukci je zanedbatelné.

[W/(m2·K)]

0,1434

PODLOŽKA Z TVRZENÉHO PLASTU TL. 30 MM

Vlastnosti tepelné vazby Ye = + 0,0205 W/(m·K)

frsi, min = 0,954

Yoi = + 0,0205 W/(m·K)

xrsi, min = 0,046

Yi = + 0,0721 W/(m·K)

Qsi, min = 19,36 °C **)

**) Pro okrajové podmínky Qai = 21 °C a Qe = -15 °C a Rsi = 0,25 m2·K/W

Teplotní pole

Izotermy


107

106

Realizace. Masivní stavba. Zděná stěna zateplená ETICS, samonosná terasa a dveře na terasu.

Konstrukční řešení PROFIL Z RECYKLOVANÉHO PLASTU

A. Vnější stěna – zdivo zateplené ETICS s MW (skladba zevnitř ven) tloušťka d [m]

materiál skladebné vrstvy

tepelná vodivost λ [W/(m·K)] deklarovaná

návrhová

tepelný odpor R [m2·K/W]

1. Vnitřní omítka vápenná

0,010

0,870

0,011

2. Vápenopískové zdivo

0,200

0,860

0,233

3. Lepicí vrstva pro ETICS

0,005

0,300

0,017

4. ORSIL NF 333

0,300

0,046

6,522

5. Základní vrstva pro ETICS (vyztužená)

0,004

0,042

0,750

0,005

6. Silikátová omítka pro ETICS

0,002

0,130

0,015

Tepelný odpor ideálního výseku konstrukce Rid

6,803

Odpory při přestupu tepla Ri+Re

0,170

Součinitel prostupu tepla skladby Uid a také konstrukce U *) *) Zvýšení součinitele prostupu tepla ∆U vlivem tepelných mostů v konstrukci je zanedbatelné.

[W/(m2·K)]

0,1434

B. Dveře balkónové dřevěné s izolačním trojsklem

- dveřní rám tloušťky 88 mm (zúžený v prahové oblasti na 68 mm), drážka pro zasklení hloubky 26 mm, - zasklení s nízkoemisním pokovením, argon mezi skly, plastové distanční rámečky, - středové těsnění funkční spáry, - Uw = 0,700 W/(m2·K).

Vlastnosti tepelné vazby Ye = - 0,0279 W/(m·K)

frsi, min = 0,808

Yoi = - 0,0279 W/(m·K)

xrsi, min = 0,192

Yi = - 0,0279 W/(m·K)

Qsi, min = 14,09 °C **)

**) Pro okrajové podmínky Qai = 21 °C a Qe = -15 °C a Rsi = 0,25 m2·K/W

Teplotní pole

Izotermy


109

108

Realizace. Masivní stavba s větranými konstrukcemi. Větraná zděná stěna s MW a přikotvená terasa.

Konstrukční řešení

A. Vnější stěna – zdivo zateplené MW s větranou vrstvou (skladba zevnitř ven) materiál skladebné vrstvy

tloušťka d [m]

1. Vnitřní omítka vápenná

0,010

2. Vápenopískové zdivo

0,200

3. Orsil Uni

0,300

4. Tyvek Solid

0,00023

5. Větraná vzduchová vrstva (s latěmi)

0,040

tepelná vodivost λ [W/(m·K)] deklarovaná návrhová

tepelný odpor R [m2·K/W]

0,870 0,036

0,011

0,860

0,233

0,040

7,500

0,350

0,001

-

7,745

Tepelný odpor ideálního výseku konstrukce Rid Odpory při přestupu tepla Ri+Re

0,260

Součinitel prostupu tepla skladby (ideální výsek) Uid

[W/(m ·K)]

0,1249

Zvýšení součinitele prostupu tepla ∆U vlivem ocelových pásků a latí

[W/(m2·K)]

0,0189

Součinitel prostupu tepla konstrukce U (včetně vlivu tep. mostů)

[W/(m ·K)]

0,1438

2

2

PODLOŽKA Z TVRZENÉHO PLASTU TL. 30 MM

Vlastnosti tepelné vazby Ye = + 0,0199 W/(m·K)

frsi, min = 0,955

Yoi = + 0,0199 W/(m·K)

xrsi, min = 0,045

Yi = + 0,0717 W/(m·K)

Qsi, min = 19,37 °C **)

**) Pro okrajové podmínky Qai = 21 °C a Qe = -15 °C a Rsi = 0,25 m2·K/W

Teplotní pole

Izotermy


111

110

Možnosti. Celosvětové & ekonomické.

• Inspiraci lze najít kdekoliv • Nové budovy pro soukromé i komerční využití • Staré domy s novou obálkou • Excelentní vnitřní prostředí


113

112

Možnosti.

Nové nebo historické. Soukromé či průmyslové. Až 90% energetické úspory ve srovnání s tradičními způsoby řešení.

Na sever nebo na jih. Prostě se cítit skvěle. Izolace a okna

Okno 19.1 °C Vnější zeď 21.4 °C

Je těžké najít argumenty proti konceptu pasivního domu. Životní prostředí

standardního pasivního domu zaručují

Bod po bodu:

všude vysoké povrchové teploty.

Dobré argumenty pro pasivní dům - technologii budoucnosti.

trpí důsledky strmého nárůstu spotřeby energie. Znečištění ovzduší, klimatické změny a omezenost přírodních zdrojů se dotýkají každého z nás. S ohledem na  tyto skutečnosti nemůže být argumentem malý příplatek za  standard pasivního domu. Všechny zúčastněné strany přitom mohou mít užitek.

vnější zeď 16.2 °C

okno 9.9 °C

Investoři profitují z kvalitního provedení budovy a  dlouhotrvajícího nárůstu

teplota vnitřního vzduchu 22 °C

Teplota vnitřního vzduchu 22 °C

její hodnoty, obyvatelé z vysokého životního komfortu a  nízkých nákladů na provozu a údržby objektu.

Takový je život v Multi-Komfortním domě ISOVER: zkušenosti, které mluví samy za sebe.

V budovách se špatnou tepelnou izolací jsou zdi a okna relativně chladná. To má velmi často za následek kondenzaci,

Dobrá image – v soukromém i veřejném sektoru.

plísně a poruchy konstrukcí.

V budovách využívajících technologii

a produktivnější. Asi nepřekvapí, že si

pasivních domů se nejen příjemně

vzrůstající počet veřejných institucí,

bydlí, ale jsou dobrými místy pro

úřadů i komerčních firem zakládá

práci, učení i vydělávání peněz. Díky

na standardu pasivního domu –

většímu

přinejmenším z čistě ekonomického

komfortu

vytvořenému

čerstvým

vzduchem,

kontrolou

teploty

ní je zapnuto pouze na režim tem-

výkyvy: příjemně teplo v zimě,

perování, dům čerpá z předchozích

příjemně chladno v létě.

tepelných zisků a teplota málokdy spadne pod hodnotu 12° - 15°C. Pak

konstantní

hlediska:

menší

energií zvyšuje hodnotu budovy.

Pokud Multi-Komfortní Dům ISOVER

stačí pět čajových svíček, které pří-

hlučností přispívají k dobré pohodě

Jednoduchým stavebním postupem

zůstane na pár týdnů v zimní sezóně

jemně vyhřejí dětský pokoj. Potom

a podporují výkonnost. Obyvatelé

- realizací standardů pasivního

neobydlen a teplovzdušné vytápě-

není žádný zázrak, že pasivní dům

jsou

domu - se dosahuje delší životnosti

soustředěnější

zvýšení

Extrémní výkyvy mají jen malý efekt.

a

zdravější,

každé

• Žádné velké sezónní teplotní

cen

a menšího množství oprav domu. Díky

velmi

nízkým

provozním

nákladům se pasivní domy snadněji

Architekt: pos architekten (projekce) Trebersburg & Partner (management stavby)

• Vždy čerstvý vzduch, bez nutnosti větrání okny. • Žádný špatný a spotřebovaný vzduch – i po 4-týdenních prázdninách.

dokáže vzdorovat nejen

• Údržbové práce jsou zanedbatelné.

alpskému mrazu, ale

Jen občasná výměna ventilačních

stejně tak i sicilskému

filtrů – to je vše.

vedru.

pronajímají i prodávají.

Čerstvého vzduchu je vždy dostatek i v přecpaných třídách. Díky trvalému přísunu čerstvého vzduchu systémem nuceného větrání.

Energeticky soběstačná horská chata v Alpách ve výšce 2150 m n. m.

1. Ochrana klimatu – Dává výhodný poměr cena/výnos, CO2 úspory až 90% ve srovnání s běžným typem budov. Tepelná izolace a energetická účinnost jsou velmi uspokojivé důkazy moudrého přístupu k našemu životnímu prostředí a ekonomice. 2. Komfort a pohoda – Izolace ve standardu pasivního domu zajišťuje teplé povrchové teploty všude uvnitř interiéru pláště budovy, malé rozdíly teplot, a proto excelentní vnitřní klima a komfort. 3. Ochrana budovy – Dobrá tepelná izolace, redukce tepelných mostů, vzduchotěsnost a nucené větrání zabraňují rozvoji vážných poruch konstrukcí. 4. Kvalita vzduchu a zdravé bydlení Větrací systém se stará o zdravé vnitřní klima stálým přísunem čerstvého, filtrovaného venkovního vzduchu. Znečištění vzduchu je průběžně odstraňováno. Větráním oknem nelze takto vysokého standardu dosáhnout. 5. Hodnota budovy – Užitím principů pasivního domu si budova zachovává svoji cenu po 40 let. Nejsou nutné nákladné opravy po 15-20 letech.


115

114

Možnosti.

Zachování historických budov v souladu s ochranou životního prostředí. Historické budovy jako zlatý hřeb této knihy: Stodola pro zpracování tabáku ve Viernheimu dosahuje standardu pasivního domu. U památkově chráněné budovy je to dodnes unikátní. Renovace staletých budov není nikdy lehkou záležitostí. Avšak tabáková stodola, postavená v roce 1850, byla výzvou skutečně mimořádnou. Konstrukce budovy byla silně poškozená, bylo nutné splnit přísné požadavky památkové ochrany stejně jako naplnit ambiciózní záměry „Energeticky-úsporného města“ Vierheim. Úkolem bylo zrealizovat komfortní obytnou budovu s energetickými požadavky tak nízkými, jako u pasivního domu.

Počáteční situace: ne zrovna příznivá. Obvodové stěny z přírodního kamene

Napojení stodoly na své okolí

stejně jako vnitřní konstrukce stodo-

vyžadovalo náročná stavební řešení

ly byly výrazně zavlhlé a prosycené

a poloha v centru města způsobovala

solí po dlouholetém zemědělském

nežádoucí zastínění.

využívání. Mohly být proto zachovány pouze za vysokých investičních nákladů. Následkem poškození za druhé světové války nemohla

Řešení: inovativní, originální a mezinárodní.

být restaurována střecha, ale byla nahrazena replikou, jak jen to bylo možné. Uvnitř nesměly zůstat zachovány vysoké stropy, aby byly splněny požadavky města. Celý přední dvůr musel být přestavěn a musela být zavedena kanalizace, voda, ply-

Je více než jasné, že s tímto ambici-

nou fasádní izolací Kontur FSP 1-040.

Aachenu. S pomocí WUFI – výpo-

ózním projektem konverze zchátralé

Vnitřní izolace obkladu podkroví

četního programu vypracovaného

stodoly na pasivní dům nebylo vždy

byla

systémem

ve Fraunhofer Institutu Stavební

možné použít obvyklé konstrukční

ROSATWIST, vyrobeným francouz-

Fyziky – bylo úspěšně otestováno

řešení. Za požadovanými výsledky

ským ISOVERem.

tepelně vlhkostní chování budovy.

stál často individuální přístup, mis-

nové vedení, stejně jako elektřina

trná řemeslná zručnost a stálá kon-

a telefonní linka. Byl také instalován

trola kvality. Jen několik příkladů:

zásobník na dešťovou vodu.

místo betonové mazaniny byl použit speciální podlahový systém vyvinutý Zemědělská tabáková farma před renovací.

ISOVERem v Rakousku sestávající se z 32 mm dřevovláknitých desek s přídavnou 100 mm mezerou vyplně-

provedena

K zabezpečení maximální neprodyšnosti mezi stěnou a betonovými prvky byly ve švédském ISOVERu vyvinuty spojovací těsnící úchyty. Trojité tepelně izolační zasklení

Climatop

firmou

V

bylo

dodáno

SAINT-GOBAIN

GLASS


117

116

Možnosti.

Rekonstrukce sedlové střechy

Foto: Dipl. Phys. Raimund Käser

Kamenné pásky byly přilepeny na výplň z minerální vlny.

řešení. V závislosti na dílčích kon-

Střešní konstrukce byla izolovaná

strukčních detailech byla mnohdy

zevnitř 200 mm skelné vlny ISOVER

tloušťka tepelné izolace až 250 mm.

mezi krokvemi pomocí montážního systému Rosatwist.

Nové prvky – střecha, okna, zimní zahrada. Střecha byla navržena po konzultacích s Úřadem památkové péče, které

Nová konstrukce: betonový skelet s vnější pohledovou zdí z přírodního kamene.

Výsledek: energeticky úsporné bydlení na 212 m2.

se vedly o přesné poloze, velikosti a členění střešních vikýřů. Následně bylo možné

navrhnout tři podlaží, okna přes

Se spotřebou tepla na vytápě-

a cíle „Energeticky-úsporného města“

funkční

vyčištěny a uloženy. Na základovém

celou výšku podlaží a tepelně oddě-

ní 13,4 kWh na metr čtvereční

Viernheim byly dosaženy beze zbyt-

pasivní dům začala v červenci 1997.

věnci opatřeném dvěma vrstvami

lenou zimní zahradu s výhledem do

a celkovou roční spotřebou 2384 kWh

ku. Projektem byl také v souladu

Po stržení téměř 200 let starých

tepelné izolace (celková tloušťka

zahrady. V důsledku realizace stan-

(dle DIN EN 832) se nemusejí oby-

s Brundlandským programem o sni-

kamenných zdí byly kameny pečlivě

izolace je 160 mm) byla založena

dardu pasivního domu byl kladen

vatelé bývalé tabákové stodoly bát

žování emisí CO2 a soběstačném

nová podlahová deska dokonale

největší důraz – kromě dostatečné

– přes rozlehlost stavby – vzrůsta-

živobytí.

zbavená

Na

izolace bez tepelných mostů – na

jících cen energií a zvyšujícího se

tento základ bylo možné postavit

neprodyšnost provedení. Po prvních

nedostatku zdrojů: celková cena

Majitelé budovy/Stavební fyzika:

staticky účinný betonový skelet. Zdi

zkouškách byla zjištěna nedostaču-

za topení, teplou užitkovou vodu

Stephanie und Raimund Käser,

z přírodního kamene byly vystavěny

jící úroveň vzduchotěsnosti v mís-

a vaření je 350 EURO za rok. Principy

Viernheim

tak,

tech střechy, vikýřů a oken a byly

Rekonstrukce

na

plně

aby

tepelných

vzniknul

mostů.

prostor

pro

následnou instalaci vnitřní tepelné

Kovová nosná konstrukce s parotěsnou

proto provedeny příslušné opravy

izolace. Toto řešení bylo zvoleno

neprodyšnou zábranou Difunorm Vario.

pro dosažení optimálních výsled-

z hlediska stavební fyziky kvůli faktu,

K zajištění vzduchotěsnosti jsou

ků. Tyto vícepráce, individuální

K zajištění U-hodnoty ≤ 0,10 W/(m K)

že přírodní kámen musel být oddě-

elektrické kabely a dráty vedeny ve

návrh a speciální konstrukce stře-

byla zvolena kombinace izolací mezi

len od vnitřní konstrukce pro svoji

vnitřní instalační vrstvě, která je také

chy, zdí a oken samozřejmě zbrzdily

a nad krokvemi.

vlhkost a obsah soli. Jako izolační

izolována 60 mm skelné vaty.

a prodražily stavební práce. Přesto

materiál byla vybrána minerální vlna,

Na některých místech dosahuje

se tento unikátní projekt podařilo

která není kapilárně aktivní a tím

tloušťka izolace střechy stodoly

zrealizovat asi za dva a půl roku.

pádem se jevila jako nejbezpečnější

až 440 mm.

2

Architekt: Dipl. Ing. Bernd Seiler,

Energetické ukazatele

Seckenheim

Součinitele prostupu tepla U

[W/(m2K)]

Tepelná izolace oken včetně rámu Zděné plochy

0,8 0,12 - 0,15

Střecha stodoly (včetně dřevěných částí)

0,09

Podlaha

0,14


119

118

Možnosti.

Minimální technologie k dosažení maximálních energetických úspor. Umístění – Použití – Velikost

Recyklované do posledního detailu.

Jednopodlažní, nepodsklepený pasiv-

Nosná konstrukce tohoto pasivního

• Vysoce izolovaný obvodový plášť.

ní dům je postaven na rovině, bez

domu – který obdržel mimo jiné řadu

• Okna ve standardu pasivního domu.

zastínění. Tvar je velmi kompaktní.

ocenění – je založena na bývalém

• Vyloučené tepelné mosty.

Výstavní pavilon ISOVER.

Protože byly komunikační prostory

výstavním pavilonu ISOVER, jehož

• Vzduchotěsnost.

Architekti: Haipl & Haumer.

redukovány na minimum, lze téměř

komponenty byly pro tento účel

• Low-tech přístup – celý domácí systém,

celou plochu být využít k bydlení.

recyklovány. Příčky jsou například

včetně výměníku tepla a přípravy teplé

S vnějším průměrem 15 m nabízí

nyní použity jako knihovna.

užitkové vody se vejde do kompaktní

Bod po bodu: Energetický koncept.

jednotky, která může být umístěna

jednogenerační dům 140 m čisté

třeba na toaletě.

plochy.

• Výroba tepla tepelným čerpadlem. • Tlakový test n50 = 0,41 1/h.

Malé bio-alkoholové topidlo pomáhá za obzvláště chladných dnů.

Od výstavního pavilonu k pasivnímu domu: jednogenerační rodinný „Pasivní kruhový dům“, Salzkammergut, 4661 Roitheim. Architekt Kaufmann. Záměrem projektu bylo vytvořit obyt-

Přes úspory měl projekt nabídnout

nou budovu, která splňuje kritéria na

vysoký životní komfort a pohodlí.

ekologicky soběstačnou konstrukci.

A všechny tyto aspekty bylo třeba

To znamenalo snížení nejen energie

postihnout s minimálními technic-

potřebné k vytápění, ale též emisí

Vlastník objektu: Ing. Günter Lang Architekt: Hermann Kaufmann

Potřeba tepla na vytápění (HWB) dle PHPP:

13,70 kWh/m2a

kými výdaji. Přibližně za jeden rok

Potřeba tepla na vytápění (HWB) dle horno rakouského Certifikátu Energetického Ukazatele:

11,00 kWh/m2a

způsobených výstavbou, převozem

byl projekt "Pasivní kruhový dům"

a spotřebou přírodních zdrojů, a to

připraven k realizaci.

Tepelná zátěž dle PHPP:

11,40 W/m2

Tlakový test n50:

0,41 1/h

10x míň ve srovnání s běžnými budo-

Součinitel prostupu tepla U konstrukčních prvků:

vami. Zároveň ale náklady nesměly překročit cenu srovnatelné budovy. Sotva postřehnutelný: 30 m dlouhý zemní výměník tepla v hloubce 1,5 až 2,0 m.

Vnější zeď:

0,10 W/m2 K

Střecha: 0,08 W/m2 K

Strop nad sklepem:

0,12 W/m2 K

Zasklení: 0,70 W/m2 K

Uw celkové plochy okna: 0,78 W/m2 K

Dle:

DIN EN ISO 10077


121

120

Možnosti.

Budoucnost: Rekonstukce na Architektonická a energetická přestavba: neatraktivní bungalov se změnil ve výstavní kousek. Jednogenerační dům v Pettenbachu, Horní Rakousko. část

domu

a

dodržení kritérií pasivních domů.

zvýrazněna

kovovou

Odstraněním některých zdí bylo

Se spotřebou energie 280 kWh/

fasádou. Velkoryse dimenzovaná

možné zmírnit vliv tepelných mostů,

m

za rok byl temný, stěsnaný

okna – většinou na celou výšku

způsobený

bungalov z 60. let minulého století

místnosti – dovolují pronikání světla

mi. Nové vrstvy izolace ve sklepě

typickým reprezentantem kategorie

a nebrání pohledu ven.

a zateplený obvodový plášť prefabri-

hladkou

byla

Méně zdí. Méně tepelných mostů. Více komfortu.

projektem, který byl postaven při

2

ustoupená

standard pasivního domu. sklepními

vyzdívka-

energetického plýtvání. Nynější stav

kovanými zavěšenými panely s inte-

není jen o splnění nejpřísnějších

grovanou izolací zaručily bezespáro-

V mnoha evropských zemích se počet

energetických

(potřeba

vou tepelnou ochranu. Kompaktní

nově postavených budov nezvyšuje

tepla 14,8 kWh/m

dle PHPP),

větrací jednotka s vysoce účinným

o více než 1%. Proto se energetická

ale dům dostal také zbrusu nový

tepelným výměníkem dodává stálý

Vlastník nemovitosti:

Bod po bodu:

sanace starých budov stává stále

architektonický kabát. Projektované

přísun čerstvého vzduchu a téměř

rodina Schwarzova

Nový modelový příklad

důležitější. Dům v Pettenbachu byl

křídlo

prvním rakouským

vodorovnými modřínovými panely

renovačním

budovy

nároků 2

bylo

obloženo

Roční výdaje za topení pro celý dům

konstantní vnitřní teplotu.

pro udržitelnou rekonstrukci.

Před obnovou: 2.700 EUR za rok Po obnově:

200 EUR za rok

Projektant: Lang Consulting

Energetické ukazatele

Před obnovou

Po obnově

Potřeba tepla

280 kWh/m2a

14,8 kWh/m2a podle PHPP

Tepelná zátěž

230 W/m2

12,1 W/m2 podle PHPP

Tlakový test (n50)

5,10

0,50

U-hodnoty konstrukčních prvků: Vnější zeď:

0,10 W/m2 K

Střecha:

Strop nad sklepem:

0,13 W/m2 K

Zasklení: 0,60 W/m2 K

Uw celkové plochy okna: 0,77 W/m2 K

Dle:

0,09 W/m2 K PHI Certificate

• P  řesné zaměření laserovou technikou při průzkumu kvůli následné CAD projekci. • Prefabrikované, na patro vysoké dřevěné profily v kvalitě pasivního domu na speciálním závěsném konstrukčním systému. • V podlaze sklepa použita podlahová konstrukce s minimální tloušťkou s vakuovou izolací. • Izolace pasivního domu k minimalizování tepelných mostů způsobených zdivem. • Zemní výměník tepla podél kanalizace na využití odpadního tepla, vybaven měřícími čidly. • Kompaktní větrací systém s vysoce účinným tepelným výměníkem a tepelným čerpadlem. • Částečné pokrytí spotřeby elektřiny do fasády integrovanými foto- voltaickými panely (ve špičce 2,6kW).


123

122

Možnosti.

Ekologická budova vyhov ující nejvyšším ekonomickým požadavkům. konstrukce. Dřevo je také proto pre-

Fotovoltaický systém se špičkovým

ferovaným materiálem pro pasivní

provozem až 9,8 kW zajišťuje, že

domy. V případě domu Christophorus

energie

bylo dřevo kombinováno s velmi

tepelného čerpadla a ventiátorů

kvalitními

je získávána čistě z obnovitelných

izolačními

materiá-

ly; výsledkem byla vzduchotěsná

potřebná

pro

provoz

zdrojů.

konstrukce bez tepelných mostů a s excelentními hodnotami pasivního domu.

Dům Christophorus v Stadl-Paura v Rakousku vybavený kancelářemi, logistickým centrem, seminárními místnostmi a nejpokrokovější technologií pasivního domu.

Zdroj energie: Obnovitelný a cenově výhodný.

Vodní hospodářství: Samočistící a ekonomické.

Osm zemních vrtů Duplex o hloubce

Veškerá splašková a dešťová odpadní

Ve srovnání s běžnou kancelářskou

100 m využívá energii Země jako

voda je čištěna ve třech biologických

budovou ušetřil dům Christophorus

zdroj tepla i chladu. Během topné

čističkách

jako

v průměru cca 275 000 kWh primární

sezóny se o vytápění stará tepelné

užitková voda pro splachování toalet,

energie. Topení a chlazení je převážně

čerpadlo přes hloubkové vrty.

zavlažování rostlin a umývání aut.

prováděno CO2 – neutrální cestou.

a

recyklována

fázi

zamýšlen jako hlavní stan projektů

V létě je ten samý systém použit

Touto cesto je spotřeba pitné vody

Roční redukce: o 75 tun CO2 méně

a samotné výstavbě, která trvala

mezinárodní výměny a celosvětové

pro chlazení s minimální spotřebou

redukována na minimum. Téměř

při srovnání s běžnou budovou.

devět měsíců se první rakouský

solidarity. Roky zkušeností BBM

energie. Distribuce topného resp.

70% požadované teplé užitkové

Tyto hodnoty jsou dosažené za

třípatrový dřevěný dům ukazuje

s úsporou energie a ekologií vyústily

chladícího média je zajištěna asi 560

vody je ohřáto tepelným solárním

předpokladu

být špičkou v mnoha ohledech. Pro

v tento unikátní projekt.

m2 stropních a podlahových prvků.

systémem.

vnitřního klimatu: kolem 40-50%

Po nejnáročnější

projekční

developera, rakouskou neziskovou organizaci MIVA (Mission Vehicle Association) obchodní

a

jeho

společnost

centrální BBM,

je

nejdůležitější práce s lidmi. Budova je

Chytré užití denního světla v kancelářích, které ovšem mohou být chráněny před přehříváním vnějšími stínidly.

užívána

jako

nejkomfortnějšího

vlhkosti vzduchu a teploty mezi

Stavební konstrukce: dřevěná, vzduchotěsná a bez tepelných mostů.

kancelářské,

21-23 °C.

Potřeba tepla na vytápění (HWB) dle PHPP:

14,00 kWh/m2a

Topná zátěž dle PHPP:

14,00 W/m2

Tlakový test n50:

0,40 1/h

logistické a konferenční centrum pro

Dřevo se jako přírodní stavební mate-

Součinitel prostupu tepla U konstrukčních prvků:

spolupráci s partnery z  více než 100

riál vyznačuje výhodnou tepelnou

různých zemí. Dům Christophorus byl

vodivostí a omezuje tepelné mosty

Vnější zeď:

0,11 W/m K

Střecha: 0,11 W/m K

Strop nad sklepem:

0,13 W/m2 K

Zasklení: 0,70 W/m2 K

2

Uw celkové plochy okna: 0,79 W/m2 K

a Mag. Helmut Frohnwieser Developer: BBM (Dodavatel

2

Dle:

Projektant: Dipl. Ing. Albert P. Böhm

PHI Certificate

služeb MIVA). Kontakt: Franz X. Kumpfmüller


125

124

Možnosti.

Bydlet v centru města a ušetřit 90% energie. Po pasivní obnově domů v komplexu Markartstrasse v rakouském Linzi dosáhnul životní komfort nadstandardní kvality.

Stálý přísun čerstvého vzduchu, ticho a komfort.

zhluboka dýchat a užívat si pohodu

Zvláště v urbanizovaném prostředí

Příjemné vnitřní teploty po celý

a ticho jejich domova. Nová tepelná izolace má stejně prospěšné účinky.

Pro svoje umístění na hlavní tepně,

pasivního domu, zvýšil se komfort

zajišťuje

pasivního

rok přispívají ke zdraví obyvatel při

a s ním související vystavení hluku

bydlení, výdaje za energie byly

domu příjemné životní podmínky

úspoře tepla téměř 90%. Příklad na

a znečištění, se 5-ti podlažní bytový

redukovány. Nový tepelný plášť: 2. až

během celého dne. Vzhledem ke

Markartstrasse ukazuje: technologie

dům z 50. let 20. století nepočítal

5. patro splňuje požadavky pasivního

komfortnímu větrání a neustálé

pasivního domu pomáhá ušetřit

mezi „dobré“ adresy ve městě. Jeho

domu, přízemní patro se spokojilo

cirkulaci čerstvého vzduchu do

peníze navzdory rostoucím cenám

nájemníci však přesto platili relativně

s nízkoenergetickým standardem.

všech místností se větrání okny

energií! Realizace tohoto projektu

vysoké nájemné i inkaso.

Po 6-ti

Izolace suterénních prostor byla totiž

stává zbytečné, a tím se přirozeně

byla

měsíční rekonstrukci se situace

možná pouze v omezeném rozsahu.

vylučuje možnost venkovního hluku

grantům

zcela změnila: byl dosažen standard

Při konstrukci nového zatepleného

• Solární plástvové fasádní prvky,

pláště byla provedena následující

zavěšené na obvodových stěnách

opatření:

integrovanými rozvody vzduchotechniky a okny. • Okna s trojitým zasklením s integrovanou ochranou proti slunci. • Uzavřené, zasklené lodžie místo stávajících otevřených balkonů a lodžií se tak staly součástí zateplení fasády. • Komfortní větrací systém s regulací v každé místnosti. • Lokální ohřev teplé vody namísto centrální plynové kotelny. • Izolace suterénu a atiky.

standard

díky

vládním

podporu

bydlení,

zabývajícími se realizací úsporných

a znečištění. Nájemníci mohou

včetně dalších rozvojových fondů

staveb jako např. grantový program

Před renovací

Po renovaci

Spotřeba energie na vytápění

150 kWh/m2a

14 kWh/m2a

Měsíční výdaje na topení pro byt o 59 m2

EUR 40.80

EUR 4.13

Roční emise CO2 pro celou budovu

160 tons

18 tons

na

„Haus der Zukunft“. V poslední řadě je to spolupráce mezi rakouským Ministerstvem

dopravy,

agenturou pro propagaci výzkumu (FFG).

Před renovací

After refurbishment

Potřeba tepla na vytápění Topná zátěž

179,0 kWh/m2a

14.4 kWh/m2a dle PHPP

118,0 W/m2

11.3 W/m2 dle PHPP

Celková potřeba energie na vytápění

500,000 kWh/a

45,000 kWh/a

vyhrál v roce 2006

---

455,000 kWh/a

Státní ocenění za

Úspora energie

Tento projekt

U-hodnota vnější zdi

1,2 W/m2K

0.08 W/m2K

architekturu a trvalou

U-hodnota střechy

0,9 W/m2K

0.09 W/m2K

udržitelnost.

U-hodnota stropu suterénu 0,7 W/m K

0.21 W/m K

U-hodnota oken

3,0 W/m K

0.86 W/m2K

Distanční rámeček

Hliník

Thermix - "teplý rámeček"

Vytápěná plocha

2 756 m

Emise CO2 / rok

160,000 kg CO2

2

2

2

3,106.11 m2 14,000 kg CO2

Industrie-Wohnungsaktiengesellschaft Projektant: ARCH+MORE ZT GmbH,

S ročními energetickými úsporami za vytápění 455 000 kWh je možné ušetřit

DI Ingrid Domenig-Meisinger

cca 27300 EUR při odhadované ceně energie 0,06 EUR za 1 kWh.

Inovací

a technologií (BMVIT) a rakouskou

Energetické ukazatele

2

Developer: GIWOG Gemeinnützige

umožněna


127

126

Možnosti.

Pasivní dům, který udává směr. Od té doby co se nastěhovala technologie PD se stala rakouská střední škola Klaus místem lidského tepla. V pasivních domech využívaných mnoha lidmi je tepelný zisk 70 wattů na jednou osobou velice důležitý. Kvůli vzduchotěsnosti konstrukce obvodového vzduchu

pláště

přesně

lze

výměnu

dávkovat.

Díky

Bod po bodu: Docílené výhody pro střední školu Klaus.

Průměrné množství čerstvého vzduchu: 30m3/h na žáka a učitele.

• Neustálé větrání místností s tepelnou výměnou skrz rotační výměníky tepla. Výsledek: velké snížení tepelné ztráty větráním v porovnání s větráním okny. • Konstantní odvod CO2 a pachů

K zajištění nejlepší kvality vzduchu

rekuperaci se ztráta větráním může

a

snížit na 10%. Protože je počet osob

rakouské střední školy Klaus byl

ve školách a kancelářských budovách

před

vysoký, potřeba dodané energie

s objemovým průtokem 35 000 m3/h

je nižší než u obytných budov.

instalován zemní výměník tepla.

Požadavky na osvětlení a chlazení

V zimě předehřívá vnější vzduch na

jsou ale samozřejmě vyšší.

vstupu do objektu a v létě ho chladí.

ideální

teploty

centrální

v

větrací

k zajištění vysoké kvality a hygieny

místnosti

vzduchu. • Žádný rušivý hluk z pootevřených,

systém

či otevřených oken. • Konstantní snížení vlhkosti kvůli lidskému komfortu a stavebním konstrukcím. • Využití sluneční energie. • Instalace stínících zařízení před velkými plochami oken. • Předchlazení v létě skrz tepelný

Průměrná potřeba energie na vytápění: do 15 kWh/m2a.

výměník bez další energie nutné pro chladící jednotky.

Střední škola Klaus proto splňuje

Projektant: Dietrich/Untertrifaller,

požadavky pasivní konstrukce – od

architects

učebny po administrativní křídlo.

Vlastník budovy: Gemeinde Klaus,

Roční potřeba tepla (HWB) dle PHPP:

14,5 kWh/m2a

Tlakový test n50:

0,60 1/h

U-hodnoty konstrukčních prvků: 0,11 W/m2 K

Střecha:

0,11 W/m2 K

Strop nad sklepem/podlaha: 0,18 W/m2 K

Zasklení:

0,60 W/m2 K

Uw celého okna:

Dle:

EN 10077

0,76 W/m2 K

ve slunečních kolektorech a její uložení ve výborně izolovaných zásobnících.

Immobilienverwaltung GmbH

Vnější zeď:

• Příprava teplé užitkové vody


129

128

Možnosti.

Nový život ve staré stodole. Tradiční stodola u Záhřebu přímo vyzývala k energetické optimalizaci. Dnes je to první chorvatský dřevěný pasivní dům.

V mnoha případech není otázkou stáří zda lze na budovu aplikovat standard pasivního domu. Rozsah renovace velice záleží na povaze stavby.

Kupříkladu

kompaktní

budovy s většími prostory mohou být často zcela jednoduše a levně vybaveny

zařízeními

pasivního

domu – bez ohledu na století,

Trámy historické stodoly na ultra-moderní fasádě ve kterém byly postaveny. Budova v

Chorvatsku

je

toho

dobrým

příkladem.

Samostatně

stodola

neokázalá

stojící dřevěná

budova – sama vybízela ke spoustě

Interiér stodoly: simulace tepelné izolace.

Moderní komfort v historickém prostředí.

architektonických a energetických renovačních

opatření.

Obvodový

Zachovat naše kulturní dědictví,

Výsledek:

plášť mohl být vybaven za relativně

vytvořit komfortní obytný prostor

zisky. Tradiční trámy stodoly byly

charakteru

nízkých nákladů tepelnou izolací

pro tři generace pod jednou střechou,

ponechány jako fasádní prvky. Nebyl

nejmodernější technologie pasivních

vysoké kvality. Také výdaje navíc za

realizovat standard pasivního domu

potom problém za nimi instalovat

domů zaručuje komfort moderního

velmi kvalitní okna neměly veliký

a zabezpečit tak dlouhý užitný život

vysoce účinnou izolaci. Sluneční

bydlení: energetická spotřeba na

vliv: v porovnání s užitnou plochou

budovy:

a fotovoltaické prvky instalované na

vytápění je pod 15 kWh/m2a.

byla plocha zasklení do 15%.

všechny tyto požadavky byly splněny.

střechu dodávají teplou užitkovou

Díky dobré nestíněné poloze mohla

vodu a elektrickou energii. Střecha

být využita a realizována ideální jižní

byla

orientace. Jižní fasáda byla velkoryse

Byly nainstalovány další důležité

otevřena velkými plochami oken,

součásti standardního pasivního

zatímco severní strana byla navržena

domu, včetně komfortního větracího

v uzavřeném, kompaktním stylu.

systému a tepelného čerpadla.

optimální

navržena

jako

sluneční

vegetační.

Výsledkem je zachování historického stodoly,

zatímco

Projektant: Prof. Ljubomir Miščević, Dipl. Ing. Arch., Univerzita v Záhřebu.


131

130

Možnosti.

Příklady realizací pasivních    domů v České republice. AB ateliér akad. arch. Aleše Brotánka.

Multifunkčně využívaný objekt společnosti Country Life-Archa.

Pasivní dřevostavba RD založená nad terénem. Konstrukční řešení. Konstrukční

řešení.

Konstrukce obvodového pláště je fošinkový skelet zavětrovaný OSB deskami a dotěsněný přetmelením a přelepením. Výplň tvoří minerální vata uzavřená závětrnou kontaktní fólií. Na povrchu fasády se střídají plochy heraklitu s omítkou a  prkenným záklopem na místech exponovanějších. Vlny střech tvoří lepené obloukové vazníky s  odvětrávaným prostorem 160mm pod souvrstvím vegetace a s výrazným přesahem

šikmo podbitých říms chránících

vy ve skladbě podlah. Spolu s vnitř-

Rekonstrukce a přístavba původního

dům. Celá obytná stavba je založe-

ními omítkami (70 mm) doplňují

kravína na sociálně výrobní budo-

na nad terénem na pilířkách kromě

akumulační hmotu stavby. Tím jsou

vu. Konstrukce obvodového pláště

středové hlavní nosné stěny a míst-

vytvořeny předpoklady pro příjemný

přístavby je z dřevěného trámkové-

nosti pro technologii vytápění. Tyto

ustálený komfort trvalého pobývání

ho skeletu zavětrovaného deskami

části jsou na klasických základových

i v horkých letních dnech bez klima-

OSB. Tepelnou izolaci tvoří minerální

pasech tepelně odizolovaných do

tizace. Okolní doplňkové nevytápě-

vata (375 mm). V přízemí je masivní

nezámrzné hloubky a nad nimi je

né hospodářské stavby a garáž jsou

akumulační betonová podlaha s kva-

zdivo z plných (nelehčených) cihel.

s žebrových tvárnic jako optimální-

Vnitřní příčky z vápenopískových

ho materiálu na stavby založené na

cihel a hliněné omítky v interiéru

terénu, pokud je není třeba dodateč-

plní funkci tepelného setrvačníku

ně izolovat. Hlavní izolační materiál

včetně (50 mm) tlusté betonové vrst-

– minerální vlna 300 - 350 mm.

Zděný RD – Černošice.

Návrh domu s nejtenčím staticky vyhovujícím zdivem z  cihel plných vápenopískových o  síle 170mm a s maximální akumulací zdiva. Cihly jsou nepálené a  tudíž mají menší ekologickou stopu v  živ.prostředí. Vnitřní nosné příčky jsou z  druhotlitní izolací 160 mm. Zděný objekt původní budovy je dodatečně zateplen 200 mm minerální vaty. Nová střecha je s  bezúdržbovou vegetační úpravou s  retencí vodních srážek. Komunikační spojení pater řeší přístavba zastřešených pavlačí se ně použitých,  recyklovaných, plných pálených cihel. 300mm izolace je schovaná do  prostoru vymezeného laťovým roštem a  heraklitem. Na  povrchu je difúzně propustná omítka s  vápenným hydrátem bez cementu na  heraklitovém základu. Stropní konstrukce z  monolytického schodišti v jednotlivých požárních úsecích. Jsou nezávisle představeny vedle hlavní budovy, aby nevytvářely tepelný most v konstrukci.

betonu propojuje vnitřní akumulační masivní jádro domu.

2x Pasivní dřevostavba RD založená nad terénem.


133

132

Ekologický význam. Příkladný & udržitelný.

• Isover – Z přírody, pro přírodu • Rigips – Poddajné a udržitelné konstrukce • Weber – Kompozitní systémy tepelné izolace minerálního původu


135

134

Ekonomický význam.

Z přírody – pro přírodu.

Energeticky úsporné bydlení.

Optimální tepelná izolace vytváří největší energetické úspory. Avšak musí být v souladu s nejvyššími požadavky na zpracování, kvalitu a ekologii. ISOVER se zavázal splnit

Izolace ISOVER.

Být na správné straně s produkty z minerální vlny ISOVER a ORSIL.

všechna tato kritéria a vytvořit vhodné produkty. ISOVER skelná

Pokud

vata

produkovaná

přírodních surovinách jsou i výsledné

a požární odolnost

z odpadního skla. S 80% podílem

produkty šetrné k přírodě. Výhody

• zvláště ekonomické při velké

tento materiál nyní nahrazuje hlavní

skelné vaty ISOVER mluví samy za

tloušťce izolace

surovinu – křemičitý písek. Základní

sebe:

• nehořlavé

je

primárně

surovinou pro výrobky ORSIL je zase jiný přírodní materiál - čedič.

je

výroba

založena

• bezpečná aplikace a použití • nekarcinogenní a bezpečná

V našem prostředí je produkce

– vyhovuje Směrnici

snadná. Přírodní materiály jsou

Evropské Komise 97/96/EC

těženy

• bez příměsí a pesticidů

v

malých

povrchových

dolech, kde nutný proces obnovení

na

• výborná tepelná, zvuková

• bez samozhášivých přísad a chemikálií znečišťujících podzemní vodu • odolnost proti stáří a hnilobě • schopnost difůze vodní páry

• chemicky neutrální

začíná ihned po vytěžení. Moderní metody zpracování opět zaručují, že i další výrobní postupy jsou příznivé k přírodě.

Produkty ISOVER – Výjimečně pohodlná manipulace. Skelná

vata

ISOVER

prokazuje

svoji hodnotu nejen v pozdějších energetických úsporách, ale i během

• až 75% skladovacích

• bezodpadovost

a transportních úspor díky vysoké

• aplikace přímo z role na zeď

stlačitelnosti

instalační fáze.

• snadná zpracovatelnost

Tehdy se materiál ukazuje jako velmi

• rozměrová stálost, vysoká tahová

výhodný:

pevnost

• všestrannost, opakovaná použitelnost, možnost recyklace • snadná likvidace


137

136

Ekonomický význam.

Od starých lahví ke zdravému klimatu se skelnou izolací ISOVER. Jakékoliv odpadní sklo z průmyslu, či domácností ISOVER se mění na hodnotný surový materiál. Skelná vata ISOVER sestává asi z 80% recyklovaného odpadního skla. Další příměsi jako křemičitý písek, uhličitan sodný a vápenec jsou prakticky

Každá zabudovaná tuna izolace ze skelné vaty nám pomáhá ušetřit ročně 6 tun CO2.

Energetické počty.

Využití skelné vaty nám nejen pomáhá

a izolované železobetonové podlahové desky s 35 cm (λD 0,04 W/mK) izolace

dodržovat Kjótský protokol, ale také

ze skelné vaty (na úrovni pasivního domu).

Energie pro výrobu a dopravu skelné vaty se vrátí během pár dní. Následující příklad srovnává desku horního patra ze železobetonu bez tepelné izolace

Stlačením do rolí se skelná vata

realizovat energeticky úsporné bydlení

přepravuje skladně a rychle. Pouze

po celé zeměkouli. Jen uvažte:

s malým úsilím může být nainstalo-

nevyčerpatelné zdroje. Tohle není

Při výrobě 1 tuny skelné vaty vznikne

jen tvrzením, ale v praxi je to rozhod-

asi 0,8 t CO2. Ročně se může tímto

ně ekologický a udržitelný způsob

objemem izolace v budově ušetřit

v mnoha směrech. Jen několik příkla-

až 6 tun CO2. Za předpokladu 50 let

dů k vykreslení situace:

životnosti budovy můžeme tímto ušetřit až 300 tun CO2. A to je 375krát více než spotřeba CO2 při výrobě.

ISOVER mění 1 m3 suroviny ve 150 m3 skleněné vaty.

Konstrukce

Součinitel prostupu tepla U

Neizolovaný železobeton (20cm)

Energetická ztráta na 1 m2/rok

U = 3,6 W/m K

360 kWh

Železobeton s 35 cm skelné vaty

U = 0,1 W/m2K

10 kWh

2

350 kWh

Ve srovnání s ročními energetickými úsporami 350 kWh/m2, energie potřebná na výrobu, dopravu a instalaci izolačních materiálů dosahuje pouhých 22 kWh. Energetická amortizační doba je tak méně než 10 dnů.

Toto je dostačující pro kompletní izolaci velkého rodinného domu odshora dolů za dodržení standardů pasivního domu.

150 m3 skelné vaty

vána rovnou na zeď.

1 m3 horní podlahová deska

Energetické úspory na m2 a rok (díky tepelné izolaci)

1 m3 suroviny

Skelná vata zkracuje dobu aplikace.

Vyberte spolehlivost: stavte bezpečně s ISOVERem. Vždy na bezpečné straně: preventivní požární ochrana užitím nehořlavých izolačních minerálních materiálů ISOVER – skelná vata, ORSIL - čedičová vata, minerální vlna a

Ultimate.

Optimální

střechy, zdí a podlah. www.isover.cz www.isover.com

ochrana

Skelná a čedičová vata nabízejí další výhody, protože jsou • nehořlavé • šetrné ke zdraví dle směrnice 97/69/EC • bez příměsí, pesticidů a samozhášecích přísad


139

138

Ekonomický význam.

Přizpůsobivá a zároveň trvale udržitelná stavba? Vůbec žádný problém! pak

téměř v každé budově: bez obětování

ticky zmenšil, proto je nezbytný

mohou bezpečně trávit v domě čas

komfortu bydlení nebo únosnosti

vývoj nových materiálů a energe-

i během rekonstrukčních prací.

stavby.

Budoucnost staveb je stále více

• Objem přírodních zdrojů se dras-

spojena s měnícími se lidskými osudy. Společné bydlení se mění v samostatné domácnosti, staví

tické úspory během

se nové byty atd. Tento trend volá

životního cyklu budovy.

po bytech, které se mohou rychle přizpůsobit potřebám

stále jejich

se

měnícím

obyvatel

-

Multi-Komfortního

Domu

celého

Lehké prvky nemají nároky na statiku stavby a to zejména u více podlaž-

• Provozní výdaje budov se zmenšují

Lehký - pevný - efektivní.

zaváděním pasivních a aktivních energetických systémů.

s minimálními náklady, prostředky

• Nosné prvky mají mnohostranné

Při realizaci stavebních projektů

a dopadem na životní prostředí.

vlastnosti a jsou integrovány přímo

se systémová řešení Saint-Gobain,

Pro zajištění možnosti neustálých

do celkové izolace budovy.

založená na sádrokartonu, ukazují

změn je nutno přehodnotit tradiční postupy navrhování a výstavby.

být skutečně lehká. Při hmotnosti

• V udržitelné výstavbě konstrukcí jsou

vstupy

(zdroje,

jedné pětiny až desetiny těžkých

energie,

zdí může obývací prostor vzniknout

materiály, rozsah atd.) vyváženy Zde je několik modelových přístupů:

s výstupy (emise, odpad).

• Plány rozvoje měst a obcí, rozvoj veřejných prostorů a dopravní plochy, houstnoucí infrastruktura, vybavení budov. To vše se musí umět přizpůsobit stálým změnám lidského soužití.

Se sádrokartonovými systémy Saint-Gobain je každý dům připraven na téměř všechny možnosti.

Sádrokartonový

systém

Saint-

Gobain je ideálním řešením pro dětPokud tvoří nosnou kostru domu

interiéru. A pokud by měl být interiér

ské pokoje, pro jejich změny, odstra-

pouze obvodové stěny, mohou být

později přestavěn kvůli měnícím se

nění, posun dveří, příček a spoustu

místnosti navrženy systémem suché

požadavkům je možné to provést

dalších přeskupení půdorysů míst-

a lehké stavby - ze sádrokartonu.

rychle a levně. Rekonstrukce je

ností. Všechna tato opatření mohou

Přesně

samozřejmě možná vždy.

být

a

přitom

přispůsobivě

- tak může být realizován design

provedena

rychlým,

čistým

a suchým způsobem. Obyvatelé

ních budov dává volné ruce architektovi. Cena za materiál se redukuje. Ušetří se na výrobní a transportní energii. Konstrukce o menší tloušťce ušetří až 6% obytném prostoru.


141

140

Ekonomický význam.

Inovativní řešení založené na sádrokartonu. Nejlépe realizované v Multi-Komfo rtním Domě ISOVER. a miliony lidí. Sádrokarton zajišťuje rychlou,

prostorově

úspornou

a levnou výstavbu a nabízí velmi

Užívejte spojení kvality a designu.

kvalitní obývací prostor se suchým,

Užitím sádrokartonových výrobků

zdravým

a systémů může vypadat každý byt

vnitřním

klimatem

vhodným i pro alergiky.

Bod po bodu: Sádra a její tradiční výhody. • Kontrola vlhkosti: Pokud je vlhkost

i kancelář téměř identicky. Ovšem

v místnosti příliš velká, sádrokarton

nemusí to tak být. Se sádrokartono-

vstřebá přebytečnou vlhkost do svých

vým programem Saint-Gobain je

pórů a vydá ji později do suchého

tak lehké být tvůrčí. S malým úsilím

vzduchu. • Požární ochrana: Pokud dojde

Stejně jako Multi-Komfortní Dům

na nejhorší, potom na svou roli přijdou

ISOVER tak i sádrokartonový sys-

ohnivzdorné vlastnosti sádrokartonu.

tém firmy Saint-Gobain značně

Jeho přirozený 20% obsah vody

přispívá ke snížení spotřeby zdro-

působí jako zabudovaný hasicí přístroj

jů a emisí skleníkových plynů. Díky

a pomáhá zabránit tomu nejhoršímu.

dlouhé životnosti šetří velké množ-

• Akustická izolace: I přes omezený

ství energie při výrobě. A když při-

prostor se produkty ze sádrokartonu

jde nakonec čas jeho recyklace,

vyznačují takovou akustickou kvalitou,

může být zpětně znovu použit do

kterou těžké zdi mohou dosáhnout

výrobního cyklu, nebo skládkován

až v daleko větší tloušťce.

bez znečištění životního prostředí.

• Estetické, všestranné, ekonomické: Sádra dává maximální kreativní svobodu, dovoluje chytrá a individuální konstrukční řešení.

Zdravé bydlení garantované přírodou. Sádrokarton,

přírodní

Saint-Gobain poskytuje mnohotvárná systémová řešení, založená na všestranných surovinách.

oceňovali tyto výjimečné vlastnosti Jakékoliv vnitřní konstrukční změny mohou být běžně prováděny

a výdaji lze realizovat například zakři-

materiál,

vené zdi nebo samostatné oblouky.

Bez ohledu na konstrukční požadav-

Komfortní Dům ISOVER a vhodný

osvědčil své kvality pro budoucnost

Dokonce ani byt úplně bez rohů, štu-

ky, Saint-Gobain nabízí sádrokarto-

v přítomnosti i do budoucnosti.

už nyní – více než ostatní materiály:

kový strop nebo avantgardní schodiš-

nové produkty a systémy, které uspo-

reguluje úroveň vlhkosti vzduchu,

tě nemusí zůstat nesplněným snem.

kojí ty nejvyšší požadavky: řešení

je nehořlavý, poskytuje komfortní

A pokud byste chtěli vytvořit průchozí

k zajištění akustického a  tepelného

vnitřní klima a je mnohostranně

šatnu, sádrokartony Saint-Gobain si

komfortu a současně redukce účtů

využitelný. Celosvětově těží z těchto

s tím rychle a snadno poradí.

za energie. Je skvělý pro každý Multi-

přirozených vlastností tisíce budov

Už starověcí stavitelé pyramid

www.rigips.cz

ze sádrokartonu.


143

142

Ekonomický význam.

Energetické, vizuální a finanční výhody s izolačními systémy založenými na minerální vlně. Omítkové směsi jsou například

výbornou tepelnou izolaci, ale také

z minerální vlny a minerální omít-

minerálního původu, obsahují jme-

nejlepší zvukovou a efektivní požár-

kou s roztíranou strukturou je 30 let

novitě křemičitý písek, hydroxid

ní ochranu. Nad tím vévodí estetické

a více!

vápenatý, bílý cement a drcený vápe-

hledisko. Je pravdou, že v současnos-

nec. To má pozitivní vliv jak na dům

ti existuje mnoho možností indivi-

samotný tak i na jeho obyvatele.

duálního řešení fasády.

Díky své vlastnosti regulovat vlhkost zůstává zdivo schopno difúze i přes

Bod po bodu:

velmi vysoký stupeň tepelné izolace. Výsledkem je možnost obyvate-

Tyto výhody má kontaktní zateplovací systém Saint-Gobain Weber.

lů vychutnat si komfortní pokojové klima při minimálních spotřebách energie. Současně mohou odpočívat

• Perfektní vnější a vnitřní izolace

s jistotou, že je jejich domov ochrá-

• Vlhkostní regulace a schopnost difůze

něn před plísněmi a řasami.

• Maximální požární ochrana

Z hlediska pasivního domu je to zvý-

• Optimální zvuková izolace

šení jeho hodnoty, z hlediska obyva-

• Výborná ochrana proti růstu plísní a řas

telů zvýšení kvality žití.

• Dlouhá životnost • Množství možných řešení – dokonce i u starých budov

Aby

bylo

dosaženo

standardu

Ve srovnání s jinými izolačními

ně izolačního systému jako lepící

pasivního domu, musí mít obvodová

systémy se vícenáklady vrací po pár

a ztužující malta, izolační materiály

stěna součinitel prostupu tepla

letech a vlastníkům ušetří spoustu

a povrchová omítka jsou vyrobeny

U ≤ 0,15 W/m K. V závislosti na

peněz.

z přírodních surovin.

2

vlastnostech tepelné izolace, vnějších nosných zdí a na tepelné vodivosti použitého

izolačního

materiálu

je nezbytné použít vnější izolaci

Dobré pro vnější i pro vnitřní klima.

• Rychlá a úsporná zpracovatelnost

Překrásné bydlení doplněné bezpečností. Bez ohledu na stáří, pokud má budo-

A je i pravdou, že od antiky pouze

va fasádu, která potřebuje renovaci

anorganická malta byla schop-

v tloušťkách až do 40 cm. Moderní

Zejména kompletní systémy mine-

k docílení standardu pasivního

na odolat zubu času – technicky

kontaktní

systémy

rální izolace Saint-Gobain Weber

domu – kompozitní systém Saint-

i esteticky. A jedna skutečnost pro-

Chcete se dozvědět více o širokém

(ETICS), založené na surových mine-

jsou ideálně „střižené“ pro pasivní

Gobain Weber minerální tepelné izo-

kázaná následujícím srovnáním:

spektru produktů firmy Saint-Gobain

rálních materiálech, kombinují nej-

domy. Je to kvůli jejich přírodnímu

lace vždy prokáže svoje rozmanité

zatímco budovy s běžnou fasádou

Weber? Pro další informace

lepší izolační vlastnosti a jednodu-

původu i jejich kvalitnímu slože-

výhody.

je nutné renovovat po 8 letech,

navštivte:

chou manipulaci.

ní. Všechny prvky vnějšího tepel-

Je zapotřebí vyzdvihnout nejen

renovační interval fasád s izolací

www.weberbuildingsolutions.com

zateplovací


145

144

Servis. Správně zajištěný & efektivní.

• Adresy a kontakty • Vybraná literatura


147

146

Servis.

Teď už jen: Kde mohu nalézt Multi- Komfortní Dům ISOVER? Čím větší poptávka, tím lepší řešení.

Každý rok získávají tisíce lidí pozitivní zkušenosti. Doposud bylo v Německu realizováno více než 8000 pasivních domů, v Rakousku přes 1500. Také po celé Evropě narůstá počet nových projektů:

V současnosti jsou prvky pasivního

neexistuje totiž argumentace proti výhodám energeticky úsporné konstrukce.

domu součástí standardního portfo-

Budoucnost je v Multi-Komfortním Domě ISOVER. S nejlepšími vyhlídkami –

lia nabízeného stavebním průmyslem

také pro Vás!

a obchodem. Pasivní dům se stane brzo standardním, cenově rozumným řešením. Na stránkách ISOVERu www.isover.com naleznete mnoho konstruktivních

řešení

tepelné

a akustické izolace.

Nejlepší adresy pro nejlepší informace.

www.passiv.de

www.passivhaustagung.de

www.eversoftware.de

Konzultace a Certifikace Pasivního

Mezinárodní Konference Pasivních

Energetické konzultační centrum.

Domu.

Domů. Vytváří kulturu udržitelných

Váš partner pro inovační energetické

Nejdůležitější adresa pro všechny,

domů,

konzultace.

kdo se chtějí ujistit, že je jejich projekt

pasivních domů.

založenou

na

konceptu

správně navržen dle Balíčku pro

www.blowerdoor.de

Navrhování Pasivního Domu (PHPP)

www.passivhaus-institut.de

Systémy pro měření neprodyšnosti.

www.pasivnidomy.cz

šenostech jejich obyvatelů. Najděte

a je certifikován naplno vyhovovat

Vítejte v Institutu Pasivního Domu.

informací

www.ig-passivhaus.de

vhodné partnery pro vlastní projekt

standardu Pasivního Domu.

Výzkum a vývoj vysoce efektivních

www.optiwin.net

a následných školení ke konstrukcím

www.ig-passivhaus.at

a podělte se o vaše představy s archi-

energetických systémů.

„Der Fensterpakt“ – okenní systémy

pasivních domů. Mnoho iniciativ

www.minergie.ch

V

současnosti

komunikační

existuje síť

široká

tekty, inženýry, vědci a stavebníky.

podporuje myšlenku energetickyúsporné

budovy

pro

Zužitkujte

bydlení.

poslední

novinky

Zkušení inženýři, architekti, výrobci,

Informujte se na těchto stránkách

a informace, dostupné vydávanými

stavebníci a výzkumné instituty,

o výhodách, které nabízí pasivní

výtisky, oběžnými emaily a příspěvky

stejně

v diskusních fórech.

www.ig-passivhaus.de

pro nízko-energetické a pasivní

Informační komunita pro pasivní

www.passivhausprojekte.de

domy v Německu. Zdroj informací,

Realizuje projekty pasivních domů.

kvality a dalších školení.

www.passivhaus.de www.cepheus.de

Základní a komplexní informace na téma pasivních domů.

klienti

domy, o kritériích splňování kvality

www.passivhaus-info.de

Výhodné pasivní domy jako evropský

stavebních projektů předávají své

a dostupných dotacích, o realizova-

Poskytovatel servisu pasivním

standard.

zkušenosti a knowhow.

ných stavebních projektech a zku-

domům.

jako

spokojení

domy.


149

148

Servis.

Doporučená literatura. www.nei-dt.de

www.pasivnidomy.cz

www.dataholz.com

Knihy a publikace

Niedrig-Energie-Institut

Centrum Pasivních Domů v České

Soubor dokladů poskytujících infor-

Gestaltungsgrundlagen

Das Passivhaus – Wohnen ohne

Tato brožura je míněna jako rychlý

(Nízko-energetický institut).

Republice.

mace o stavebních materiálech, dře-

Passivhäuser

Heizung

pomocník k nalezení potřebných

věných konstrukcích a návaznostech

Dr. Wolfgang Feist

Anton Graf

informací. Data zde obsažená jsou

stavebních prvků.

Stavební principy pro domy,

Příklady pasivních domů v

založena na našich znalostech

pro které je speciální vytápění

Německu, Rakousku a Švýcarsku.

a zkušenostech a jsou pečlivě

přebytečné. Příručka pro

Vydavatel: Georg D.W:

seřazena. Pokud byla podána nějaká

Servisní poskytovatel stavebních konzultací a stavebního výzkumu se

www.e-colab.org

zaměřením na energeticky-souvislé

Laboratoř Ekologických Konstrukcí.

konstrukční záležitosti.

www.energieinstitut.at

www.sole-ewt.de Geotermální

tepelné

výměníky

www.passivhaus.org.uk

Energetický institut v Vorarlbergu

projektanty a architekty.

Callwey 2000

nepřesná

Pasivní domy ve Velké Británii.

/Rakousko.

Vydavatelství: Das Beispiel GmbH

ISBN 3-76674-1372-8

nebo nedbalá chyba z naší strany

Směrem k udržitelným návrhům.

a výzkum pro racionální využití ener-

se slaným roztokem pro větrací systémy

s

vysokou

efektivitou

tepelné výměny.

výuka

gie a médií obnovitelné energie. www.europeanpassivehouses.org

být

úmyslná

vyloučena.

Přesto

Luftdichte Projektierung von

Cepheus – Wohnkomfort ohne

nepřijímáme žádnou zodpovědnost

Passivhäusern

Heizung

za aktuálnost, přesnost a úplnost

www.energytech.at

Passivhaus Institut / CEPHEUS

Helmut Krapmeier, Eckhart Drössler

těchto informací, protože se nelze

Domů.

Platforma inovačních technologií

Projekční principy a konstrukční

Dokumentace stavebních devíti

vyhnout

v oblastech obnovitelných energetic-

detaily pro vzduchotěsná spojení se

projektů Cepheus.

a nemohou být vždy zajištěny

kých zdrojů a energetické efektivity.

spoustou obrázků – příklad: pasivní

Vydavatel: Springer Wien –

neustálé aktualizace.

dům.

New York

www.energyagency.at Rakouská Energetická Agentura.

www.igpassivhaus.ch www.ig-passivhaus.at

domy ve Švýcarsku. Zdroj informací,

Informační komunita pro pasivní

kvality a dalších školení.

domy v Rakousku. Zdroj informací, kvality a dalších školení.

www.pasivna-hisa.com

internetové

Das Passivhaus

adresy jiných společností a třetích

Passivhauses

Ing. Günter Lang, Mathias Lang

stran. Byly zde zahrnuty, aby vám

www.passivhaustagung.at

Prakticky orientovaný rádce

Základní návrhové, konstrukční

pomohly

Mezinárodní Konference Pasivních

pro projektanty a developery.

a výpočtové principy.

přehled

Domů.

Autor: Dieter Preziger, Ökobuch

Vydavatel: Lang Consulting / Wien

informací a služeb. Protože se ale

si o

vytvořit spektru

kompletní dostupných

obsah těchto stránek nemusí nutně

Verlag und Versand GmbH Publikationen des Passivhaus-

shodovat s našimi pohledy nebo

Passivhäuser planen und bauen

Instituts

postoji, vyhýbáme se tímto jakékoliv

ství. Pomoc v energetických termí-

Kniha specializovaná na základní

Tématicky zaměřené publikace,

odpovědnosti.

nech.

principy, navrhování a konstrukční

konferenční sborníky, specializované

detaily pasivních domů.

časopisy a výpočtový software.

Autor: Carsten Grobe, Ökobuch

(PHPP – Balíček Navrhování

Verlag und Versand GmbH

Pasivního Domu).

Soubor zelených budov ve Spodním

www.drexel-weiss.at

www.minergie.ch

Rakousku. Centrální osa pro otázky

Energeticky-účinné bytové inženýr-

Minergie Switzerland. Větší kvalita

energetické účinnosti, životního

života, menší spotřeba energií.

komfortu, kvality vnitřního vzduchu a renovace starých objektů.

www.lamaisonpassive.fr

Passivhaus Holland. Technologie

www.nachhaltigkeit.at

Francouzská

pasivních domů v Nizozemí.

Rakouská strategie udržitelného

pasivních domů.

domovská

stránka

Dodavatel: Niedrigenergie- und Passivhäuser

PASSIV HAUS INSTITUT

www.passiefhuisplatform.be

Autor: Othmar Humm

Rheinstraße 44/46

Projekty pasivních domů v Belgii.

Technologie budoucnosti použité

64283 Darmstadt

v nízko-energetických a pasivních

Phone 06151/82699-0

domech, včetně realizovaných

Fax 06151/82699-11

stavebních projektů těžkých

www.passiv.de

rozvoje.

obsahuje

chybám

Grundlagen und Bau eines

Rakouský klimatický svaz.

www.oekobaucluster.at

www.passiefhuis.nl

neúmyslným

Prospekt

www.klimabuendnis.at

Informační komunita pro pasivní

První pasivní dům ve Slovinsku.

může

informace,

Propagace Evropských Pasivních

www.passivehouse.org.nz Pasivní dům na Novém Zélandu.

Konzultace,

a lehkých konstrukcí. ISBN 3-992964-71-0


Šetříme Vaše peníze a naše životní prostředí

Užitím inovačních izolačních materiálů ISOVER a ORSIL se jednoduše staráte o lepší klima: ve Vašem životním prostředí stejně jako u Vás doma. Snižujete spotřebu energií a současně zvyšujete svůj komfort a pohodu. Existuje nějaký přesvědčivější argument? Stavte s ISOVERem. Dokažte svoji odpovědnost za životní prostředí a za sebe sama.

Saint-Gobain Orsil s.r.o. Masarykova 197 517 50 Častolovice Bezplatná informační linka: 800 167 745 e-mail: info@isover.cz www.isover.cz

Informace uvedené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Tyto informace nemohou být předmětem právního sporu. Při jakémkoli užití musí být zohledněny podmínky konkrétní aplikace, zvláště podmínky týkající se fyzických, technických a právních aspektů konstrukce. Ručení a záruky se řídí našimi obecnými obchodními podmínkami. Všechna práva vyhrazena.

10 - 08 - 01

Energeticky úsporné bydlení

Multikonfortní dům  

popis snasnasn ssd

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you