Page 1

ГЕРОЇН – У МЕНЮ

стор. 6

Користувачі соцмереж додають фото тільки для того, щоб похвалитися і викликати заздрість стор. 10 Газета нагороджена Почесною грамотою МВС України

ЛІКВІДОВАНО ЗГРАЮ НАРКОТОРГОВЦІВ

П

’ятьох осіб, яких підоз­рю­ ють у розповсюд­жен­ні наркотиків, затри­ма­ли співробітники УБОЗу. Раніше судимі жителі Калуша ІваноФранківської області та на­шо­го обласного центру зор­ганізу­вали канал надходження та роз­ повсюдження опій­ ного препарату стор. «Субу­текс».

ДО ЧУЖИХ КВАРТИР – ЧЕРЕЗ ВІКНА

Досьє102 ГРОМАДСЬКО-ПРАВОВА ГАЗЕТА

№3 / 14 лютого 2014 року

Торги марихуаною зупинили міліціонери 5

О

рганізовану зграю наркоторговців зне­ шкодили співробітники обласного відді­ лу боротьби з незаконним обігом наркоти­ ків. Сьогодні усі четверо підозрюваних – на ла­ві підсудних. Інкриміновані статті – збут нарко­ тичних речовин, схиляння до вжи­ стор. 2 вання, організація наркопритону.

Уроки журналістики та знайомство з міліцією

С

півробітники Тернопільсь­ кого міського відділу вну­ трішніх справ за підоз­рою у вчиненні серії крадіжок з квар­ тир затримали 37-річного урод­ женця Черкаської стор. області.

Сканворд Анекдоти Гороскоп

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

РЕКОМЕНДОВАНА ЦІНА

4

стор. 15

41782

2,50 ГРН.

М

іліціонери зорганізували зустріч з десятикласника­ ми навчально-виховного комплексу «Школа-ліцей №6». Головною темою діалогу право­ охоронців та старшокласників стала кримінальна журналістика, адже школярі поглиблено вивча­ ють гуманітарні предмети з пер­ спективою вступу на факультети жур­ стор. налістики.

Зачиняйте, люди, двері – злодії пильнують

К

Випадкова зустріч, творча співпраця

8

радіжки шляхом вільного доступу – один із найпоширені­ ших видів злодійства. Безпечність та легковажність влас­ ників квартир обертаються матеріальними стор. 7 втратами та моральними переживаннями.

«Г

адаю, немає такої людини, якій було б байдуже, яке місце в суспільстві вона займає», – роздуми генерала тернопільської міліції Віктора Сака про сьогодення суспільства і місце в ньому людини стануть одним із розділів книги «Людина і суспільство: реалії життя», підготовленої пись­ менником та публіцистом з Ланівеччини Георгієм стор. 9 Мельником.


2

ІНФОРМАЦІЯ

Досьє 102 п’ятниця, 14 лютого 2014 року

Торги марихуаною зупинили міліціонери О ХРИСТИНА НАЗАР

рганізовану зграю наркоторговців знешкодили співро­ бітники обласного відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків. Сьогодні усі четверо підозрюваних – на лаві підсудних. Інкриміновані статті – збут наркотичних речовин, схиляння до вживання, організація наркопритону. Як розповів начальник відділу БНОН обласної міліції Володимир Строїч, діяла зграя на території на­ шого міста майже рік. Усі четверо її учасників – тернополяни віком 22-24 роки. Раніше жоден з них не притя­ гувався до кримінальної діяльнос­ ті. Зрештою, мабуть, на це й робили ставку, будучи впевненими, що пі­ доз­ра на них не впаде. Правоохоронці з’ясували, орга­ні­ затором угруповання був 24-річний житель обласного центру. Молодий чоловік взяв на себе зобов’язання із забезпечення сировиною. Троє його спільників клопотали про реаліза­ цію небезпечного товару. Що нар­котичний бізнес процві­ тав, свідчила хоча б кількість клієн­ тів, яку щодня обс­лу­говували учас­ ники злочинного уг­руповання – а це, в середньому, двад­цять молодих

людей, переважно сту­дентів. Аби розширити коло «потре­ буючих», зловмисники схиляли до вживання все нових й нових людей. Організувавши в підвальному при­ міщенні багатоповерхівки, де жив один з учасників зграї, наркопри­ тон, зловмисники не лише самі за­ тягувалися наркотичним димом, а запрошували туди тих, кого пере­ конали спробувати марихуанового кайфу. Міліціонери за час докумен­ тування злочинної діяльності угру­ повання зафіксували два факти схи­ ляння до вживання наркотичних засобів. Загалом, доведено причет­ ність зловмисників до 58 наркозло­ чинів. Затримали учасників злочин­но­ го угруповання, коли ті з розфасо­ ваним товаром спішили до клієнтів. Під час обшуків міліціонери вилу­

чили майже три кілограми мари­ хуани, п’ятдесят тисяч гривень, от­ риманих за збут наркотиків, при­ ладдя для паління дурману, так

звані бульбулятори, травматичну зброю. Сьогодні кримінальне провад­ ження скеровано до суду. Яке по­

карання належиться кожному з учасників організованого злочин­ но­го угруповання – згодом скаже Феміда.

На шляху грабіжника Підведено підсумки роботи стали міліціонери міліції краю за минулий рік

П

овертаючись ввечері до­дому, 30-річна терно­ полянка стала жертвою грабіжника. Невідомий підбіг ззаду, збив жінку з ніг та вихо­ пив з рук сумку. Але потерпі­ ла не розгубилася: з мобільно­ го, який, на щастя, тримала у кишені куртки, зателефонува­ ла до міліції. Грабіжника роз­ шукали гарячими слідами. Як розповів начальник Терно­ пільського міськвідділу міліції Олек­ сандр Хілюк, повідомлення про по­ грабування надійшло близько оди­ надцятої години вечора від потер­ пілої. На допомогу їй поспішили пра­ цівники патрульно-постової служби, які несли службу неподалік від міс­ ця злочину. Жінка, не зважаючи на шок, встиг­ ла розгледіти нападника і описала його правоохоронцям. Це й допомо­ гло міліціонерам розкрити злочин гарячими слідами. Причетним до грабунку виявив­ ся 19-річний уродженець Львова. Спочатку підозрюваний не визнавав своєї провини, але після того, як його впізнала потерпіла, зізнався у вчи­ неному. Як з’ясували правоохоронці, до Тернополя львів’янин перебрався декілька місяців тому. З його слів, приїхав у пошуках роботи. Разом зі знайомим винайняли квартиру. Та усі спроби працевлаштуватися бу­ ли марними. Вочевидь, тому й вдав­ ся до більш легкого заробітку.

Пізно ввечері, тиняючись вули­ цями міста у пошуках матеріальної наживи, хлопець помітив жінку. Пі­ шов за нею слідом. Дочекавшись зручного моменту, підбіг до жертви, збив її з ніг, вирвав з рук сумочку та чимдуж кинувся тікати. Здобиччю грабіжника стали понад тисячу трис­ та гривень.

До слова, протиправним хлопець займається не вперше – був судимий за майнові злочини. Міліціонери перевіряють моло­ дика на причетність до вчинення аналогічних протиправних діянь. Від­крито кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 ККУ (гра­ біж, вчинений повторно). Вирішу­ ється питання щодо обрання пі­доз­ рюваному міри запобіжного заходу.

МАРІЯ БОДНАР

О

сновні зусилля міліції Тернопільщини в умовах нового кримінального процесуального законодавства були спря­ мовані на попередження, викриття та розслідування най­ більш суспільно небезпечних злочинів, захист конституційних прав і свобод громадян, економічних інтересів держави. У 2013 році зареєстровано понад п’ятдесят дев’ять тисяч заяв та по­ відомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. На території області не допуще­ но значного росту злочинності, зни­ жено кількість тяжких і особливо тяжких її видів. Вжиті заходи, спря­ мовані на удосконалення профілак­ тичної роботи, забезпечили якісно новий рівень співпраці з населен­ ням, що дозволило зменшити кіль­ кість злочинів у громадських міс­ цях. Менше злочинів скоєно непо­ внолітніми, громадянами, які рані­ ше порушували закон, та групами осіб. Розкрито 408 злочинів мину­ лих років. Рівень загальної злочинності на 10 тисяч населення є одним із най­ нижчих у державі – 47,5 криміналь­ них правопорушень (в Україні – 118,6). Минулого року на Тернопільщи­ ні сталося шістнадцять вбивств. Ха­ рактерно, що жодне з них не було скоєне на замовлення, не мало оз­ нак серійності, а також у жодному з цих трагічних випадків не застосо­ вувалася вогнепальна зброя. До чес­ті тернопільських міліціонерів, усі ці важкі злочини, що сталися на побу­ товому ґрунті, були розкриті. Опера­

тивники також викрили осіб, при­ четних до чотирьох вбивств мину­ лих років. Три кримінальні провадження за статтею 115 Кримінального ко­ дексу були порушені через немож­ ливість розшукати осіб, що пропа­ ли безвісти. Загалом органи та під­ розділи міліції Тернопільщини ми­ нулого року розшукували 41 безві­ сти зниклу особу. 38 вдалося роз­ шукати. Минулоріч тернопільські правоохоронці розшукали усіх не­ повнолітніх, що пішли з дому, а це 25 хлопчиків та 20 дівчаток. Слідчі органів внутрішніх справ області минулого року розслідува­ ли майже шістнадцять тисяч кримі­ нальних проваджень. Майже дванад­ цять тисяч з них закінчено. До суду направлено 2315 обвинувальних ак­ тів. Забезпечено відшкодування май­ же восьми мільйонів гривень мате­ ріальних збитків за закінченими кримінальними провадженнями. У сфері попередження розпов­ сюдження наркоманії в суспільстві та боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів викрито 609 кримінальних правопорушень, се­ ред яких майже третина – факти збуту наркотиків. Вилучено майже

триста кілограмів наркотичних за­ собів і 80 кг прекурсорів. Виявлено 81 кримінальне право­ порушення у сфері протидії торгів­ лі людьми та суспільної моралі. Се­ ред яких – факти пов’язані зі збутом і розповсюдженням порнопродук­ ції, творів, що пропагують культ на­ сильства і жорстокості, звідництво, торгівля людьми, а також криміналь­ ні правопорушення у сфері протидії кіберзлочинності. У сфері економіки працівники ДСБЕЗ викрили 677 кримінальних правопорушень. Серед них – 162 фак­ ти привласнення майна, 297 кримі­ нальних правопорушень у сфері служ­ бової діяльності, 113 – у сфері гос­ подарської діяльності, 287 право­ порушень, пов’язаних з бюджетни­ ми коштами, 52 – у сфері земельних відносин. Відкрито 64 кримінальні провадження зі збитками понад 100 тисяч гривень, у тому числі ві­ сім на суму понад мільйон гривень. Обліковано 90 фактів неправомірної вигоди, з яких 42 – із сумою хабара понад 10 тисяч гривень. Загальна сума отриманої неправомірної ви­ годи складає понад 1 мільйон 286 тисяч гривень. Зміцнення кадрового потенціа­ лу, покращання матеріально-техніч­ ного забезпечення органів та під­роз­ ділів внутрішніх справ області, вирі­ шення соціально-побутових проб­лем особового складу – важливі зав­дан­ ня обласної міліції. Минулого ро­ку на службу прийнято 285 працівни­ ків, ще 152 перебувають у резерві.


КРИМІНАЛ

п’ятниця, 14 лютого 2014 року Досьє 102

3

Ретельно спланувавши злочин, нападники так і не змогли довести розпочате до кінця С В

півробітники Тернопіль­ ського міськвідділу мілі­ ції підоз­рюють 37-річну жительку обласного центру у вчиненні квартирних шах­ райств.

НАТАЛІЯ ФЕДІВ

икрасти гроші з банкомата і вмить розбагатіти – така ей­ форійна думка декілька днів водила двох чортківчан до поліклініки. Саме в медичному закладі нападники й при­ гляділи електронний «мішок з грошима». Двоє колишніх товаришів не ба­ чилися давно. Причин було декіль­ ка – тривала ізоляція від суспільст­ ва то одного, то іншого, а ще декілька років тому старший чортківчанин після чергової відсидки подався з рідного міста аж до Криму. Кажуть, там навіть родину завів. Мо­лодший же чергував волю з неволею, і лише наприкінці січня повернувся з місць позбавлення волі. Зустріч відбула­ ся у Чорткові. Історія повернення 38-річного товариша з Криму теж не випадко­ ва. З його слів, заїхав він на малу батьківщину дорогою зі столиці ли­ ше на декілька днів. Думав, розди­ виться рідні краєвиди – і знову по­ дасться ближче до моря. Та лихий поплутав, щойно переступив поріг оселі 29-річного товариша, котрий декіль­ка днів тому повернувся з в’яз­ ниці. За розмовами та наріканнями на життя друзяки вирішили щось змінювати. Це «щось» вилилося у чіткий план розбою. Декілька днів зловмисники від­ відували районну поліклініку. Адже саме там знайшли об’єкт, як їм зда­ валося, миттєвого збагачення. Спла­ нували і продумали все до найдріб­ ніших деталей: і де ховатимуться, і як знешкоджуватимуть сторожа, і, навіть, куди тікатимуть з награбо­

ваним. Напередодні реалізації зло­ чинного плану непомітно пронесли до медичного закладу й заховали за кавовим автоматом металевий лом. У день злочину лиходії вкотре губилися поміж відвідувачів полік­ лініки. Домовилися, що дочекають­ ся закінчення робочого дня на сьо­ мому поверсі. Все йшло за сценарі­ єм. Коли світло в кабінетах згасло і вхідні двері зачинилися, зловмисни­ ки, натягнувши на голови маски, зійш­ли до вестибюлю. Трохи поси­ діли на сходовій клітці, один з них тихенько привідкрив вікно, аби бу­ ло куди згодом тікати, відтак пода­ лися до реєстратури. У руках 29-річного чортківчани­ на був електрошокер. Його дію на собі й відчув охоронець медичного закладу, з яким зловмисники зуст­ рілися на виході з реєстратури. Та чи розряд струму не пройшов крізь верхній одяг потерпілого, чи злов­ мисник не зовсім вдало застосував прилад, проте звалювати з ніг жерт­ ву довелося, застосовуючи фізичну силу. Гамселили обоє. Відтак скот­ чем зв’язали руки та ноги, наказали мовчати, якщо хоче жити, і зачини­ ли в реєстратурі. За банкомат взялися, не зволі­ каючи. Нижня сейфова частина не піддалася лому, адже броньована,

тож зловмисники стали ламати верх грошового автомата. Гадали, що, можливо, є якийсь отвір через який вони й виймуть кошти. Та замість купюр побачили кнопку сигналіза­ ції. Збиті з пантелику зловмисники кинулися тікати. Як розповів начальник Чортків­ ського райвідділу внутрішніх справ

Олег Янчинський, в ході оперативнорозшукових заходів правоохорон­ці вийшли на слід підозрюваних. Зло­ вмисників затримали ще до того, як представники банківської устано­ ви заявили про спробу викрадення грошей. Нині обоє підозрюваних пе­ ребувають під арештом. Їм інкримі­ нують частину другу статті 187 ККУ.

Старовинні ікони «колядники» зняли зі стіни помешкання пенсіонерки

У

Почаєві з оселі 88-річної місцевої жительки злодії поцупи­ ли три старовинні ікони. Співробітники Кременецького райвідділу міліції з’ясували, що на реліквії спокусилися не колекціонери старовини, а троє місцевих випивак, які мали намір продати образи за безцінь. Про крадіжку, яка сталася ще на початку січня, співробітникам орга­ нів внутрішніх справ стало відомо лише нещодавно. Сусідка потерпі­ лої, побачивши голу стіну, на якій ра­ ніше висіли образи, поспішила до мі­ ліції. Розповіла, що старенька госпо­ диня й не помітила, що її обікрали. Правоохоронцям вдалося від­ ­т­ворити події декількатижневої дав­ ності, а відтак і знайти крадіїв. Як стало відомо, злочин скоїли троє міс­ цевих жителів. Чоловіки прийш­ли до самотньої пенсіонерки нібито ко­

лядувати. Насправді ж, мали на меті обікрасти немічну жінку. Поки двоє співали різдвяних пі­ сень, третій нишпорив у хаті госпо­ дині. Але що можна поцупити у са­ мотньої пенсіонерки? Не знайшов­ ши ні грошей, ні дорогої техніки, чо­ ловік спокусився на старовинні об­ рази. Вони, до слова, дісталися гос­ подині ще від її бабусі, то ж дорогі їй як пам’ять. Знявши зі стіни ікони, крадій знову приєднався до товари­ шів. А вже за хвилину-другу «коляд­ ники» покинули оселю.

ВИКРИЛИ ШАХРАЙКУ, КОТРА ЗДАВАЛА В ОРЕНДУ ЧУЖІ КВАРТИРИ

Крадене зловмисники хотіли про­ дати, але покупців на такий товар се­ ред своїх знайомих не знайш­ли. На даний час старовинні ікони відпра­ вили на експертизу – фахівці вста­ новлюють їхню істинну цінність. Злочин, який скоїли чоловіки, кваліфікується за частиною 2 статті 185 ККУ – крадіжка, вчинена за попе­ редньою змовою групою осіб. За це законодавством передбачено пока­ рання у вигляді обмеження або поз­ бавлен­ня волі на строк до п’яти ро­ ків. Але один із учасників злодіян­ня суду людського так і не до­чекався – чоловік середніх літ рап­то­во по­мер. Інший нині перебуває у важко­му стані в реанімації. На лікарняне ліж­ ко його, після чергового застілля, відправили товариші по чарці.

Упродовж декількох тижнів жін­ ка здавала в оренду чужі помешкан­ ня. Представляючись власницею жит­ ла, укладала з людьми договори най­ му, брала в них пе­редоплату і зника­ ла. В тенета аферистки потрапили троє осіб. Як встановили правоохоронці, пройдисвітка спершу сама за допо­ могою аґенції нерухомості оренду­ вала квартири на декілька діб. А згодом ці ж помешкання на довго­ тривалий термін здавала в оренду новим шукачам житла. Першим, хто потерпів від шах­ райки, став 23-річний чоловік. Мо­ лодик шукав квартиру і розмістив у мережі оголошення. Невдовзі йому зателефонувала жінка, яка запропо­ нувала винайняти у неї житло. Квар­ тира хлопцеві сподобалася, зійшли­ ся на ціні. Договір оренди ук­лали в аґенції нерухомості. Те, що свідоцтва на право влас­ ності квартири у «господині» не ви­ явилося і навіть паспорта не було, а лише його ксерокопія, хлопця не збентежило. Їхню відсутність тер­ нополянка пояснила тим, що виїжд­ жає за кордон і віддала документи для оформлення. Жінка була нас­ тільки переконливою, що наймач не запі­дозрив нічого лихого. Взявши передоплату за житло у сумі три ти­ сячі гривень, псевдовлас­ниця пере­ дала чоловікові ключі від квартири і зникла. Що його ошукали, молодик зро­ зумів, коли до помешкання навіда­ лися справжні господарі. За допо­ могою він звернувся до працівни­ ків міліції. В цей же час до правоохо­ ронців надійшли ще дві заяви від людей, яких теж надурила квартир­ на аферистка. Отримавши детальний опис шах­ райки, міліціонери розшукали зло­ вмисницю. 37-річна тернополянка, до сло­ ва, нещодавно потрапляла в поле зору міліціонерів за схожу проти­ правну діяльність. Зараз у суді роз­ глядається справа про шахрайство, де вона – головна підозрювана. У скоєному тернополянка зізна­ лася. За її словами, вона шкодує про вчинене. Гроші, які отримала зло­ чинним шляхом, а це майже десять тисяч гривень, повернула потерпі­ лим. Дії зловмисниці слідчі кваліфі­ кують за частиною 2 статті 190 Кри­ мінального кодексу України (шах­ райство, вчинене повторно). Про­ водиться досудове розслідуван­ня. Олена КОЗЮК


4

ТЕЛЕФОННІ ШАХРАЇ ВИДУРЮЮТЬ ГРОШІ У ГРОМАДЯН

Т

ернопільські міліціо­ нери вже не вперше застерігають краян від телефонних шахрайств та, на жаль, довірливі люди далі потрапляють у пастку зловмисників.

Сімсот євро віддала невідомо­ му 54-річна жителька обласного центру за звільнення від відпові­ дальності сина, який нібито скоїв дорожньо-транспортну пригоду. Як розповіла тернополянка, обід­ ньої пори до неї на стаціонарний номер зателефонував чоловік та назвався її сином. Родич потер­ пілої перебуває закордоном, а тут раптом від нього дзвінок та ще й з тривожним повідомленням про дорожню пригоду. Неприємна звіст­ ка збентежила жінку. Нічого не з’ясувавши, вона виконала всі ви­ моги співрозмовника. Гроші, як домовилися, жінка віддала незна­ йомому чоловікові, котрий прий­ шов до неї додому. Те, що потрапила у тенета шах­ раїв, тернополянка зрозуміла ли­ ше через декілька днів, коли з-за кордону зателефонував син, який запевнив, що з ним усе гаразд і в ДТП він не потрапляв.

Понад тридцять тисяч гривень заплатила пройдисвітам за звіль­ нення сина від кримінальної від­ повідальності 65-річна тернопо­ лянка. Схема шахрайства анало­ гічна – пенсіонерці зателефону­ вали і повідомили, що її син при­ четний до важкого злочину. Аби уникнути покарання, необхідно заплатити велику суму. Не розду­ муючи, жінка віддала незнайом­ цеві 32 тисячі гривень. Міліціоне­ ри розшукують осіб, причетних до телефонних шахрайств. Щоб не стати жертвою подіб­ ного роду шахраїв, дотримуйтесь елементар­них та простих правил. Перш за все, не панікуйте і не пос­ пішай­те виконувати умови афе­ ристів. Попросіть людину, яка вам зателефонувала, назвати ім’я ва­ шо­го рід­ного, місто в якому він жи­ ­ве, описати його зовнішність і від­ повіс­ти на запитання особистого ха­рак­теру. Спробуйте якнайско­ рі­­ше зателефонувати тому, хто «пот­­ре­бує негайної допомоги», або лю­дям, які можуть в даний момент бути поруч, і підтверди­ ти або спростувати те, що трапи­ лося. Не довіряйте інформації, якщо не впевнені у її правдивос­ ті, тим більше, коли чуєте її з те­ лефонної слухавки.

КРИМІНАЛ

Досьє 102 п’ятниця, 14 лютого 2014 року

До чужих квартир – через вікна С півробітники Тернопільського міськвідділу внутрішніх справ за підозрою у вчиненні серії крадіжок з квартир затримали уродженця Черкаської області. Підозрюваний проникав до помешкань на першому поверсі. Через вікна виносив з чужого житла все, що мало бодай якусь цінність.

Як встановили правоохоронці, ли­ходій лише півроку тому звіль­ нився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за майнові зло­ чини. Що приїхав до Тернополя з метою легкої наживи, – зловмисник не приховує. Каже, аби на довше за­ триматися у нашому місті, а, відпо­ відно, більше вкрасти, – навіть квар­ тиру орендував. Без діла гастролер довго не си­ дів. Вже наступного дня після при­ їзду вийшов на промисел. Квартира на вулиці Злуки стала першим об’єк­ том збагачення. Відтиснувши вікон­ ну раму, злодій проник до помеш­ кання і за декілька хвилин виніс звідти два наручні годинники, фла­ кон дорогих парфумів, чоловічий костюм, декілька пляшок елітного алкоголю і ще дещо з особистих ре­ чей господарів. Загалом на суму по­ над п’ять тисяч гривень. Наступними жертвами гастро­ лера стали власники квартири по вулиці Юрчака. Там лиходієві вда­ лося поживитися не лише речами

домашнього вжитку, а й у сховках знайшов золоті прикраси та майже дві тисячі доларів. По вулиці Вербицького крадій погосподарював у двох квартирах. З одного помешкання виніс майна на дві тисячі гривень, а з іншого – майже на сім тисяч. Що в місті орудує гастролер, і, до того ж, не новачок злодійської спра­ ви, – правоохоронці збагнули одра­ зу. Тому діяти потрібно було якомо­ га ефективніше, аби не дати зло­ вмисникові втекти. Оперативно-розшукові заходи вивели на слід підозрюваного. Ним виявився 37-річний жи­тель Черкась­ кої області. Як розповів начальник Терно­ пільського міського відділу міліції Олек­сандр Хілюк, проти підозрюва­ ного відкрито кримінальне провад­ ження за частиною третьою статті 185 Кримінального кодексу Украї­ ни. На вирок суду він чекатиме під вартою. Наталя ФЕДІВ

Стосунки з дівчиною зіпсував крадіжкою

З

никнення банківської картки молода збараж­ чанка виявила лише піс­ ля того, як на її мобільний стали надходити повідом­ лення про зняття коштів. Ко­ ли і хто міг поцупити кредит­ ку, – дівчина не мала й гадки, тож написала заяву в міліцію. Співробітники Збаразького рай­ відділу внутрішніх справ з’ясували, що картку «позичив» друг потерпі­ лої. Дівчину це прикро вразило, а правоохоронців не здивувало: опе­ ративники знають, що крадіжки, на кшталт цієї, часто скоюють люди, яким жертви довіряють. У розмові зі співробітниками

органів внутрішніх справ 22-річний парубок зізнався, що пін-код до чу­ жої кредитки знав давно. Цифри підгледів, коли дівчина записувала їх на клаптику паперу для сестри. А от нагода скористатися інформаці­ єю випала нещодавно. Зайшовши в гості до дівчини, вдома її не застав. Зате на видному місці лежав гаманець. З нього й по­ цупив кредитку. Кошти знімав частинами. Таким чином за декілька днів поцупив чо­ тири тисячі гривень. Парубкові висунуті обвинувачен­ ня за правовою кваліфікацією час­ тини першої статті 185 Криміналь­ ного кодексу України – крадіжка. Ірина БОЙКО

Після вчинення злочину злодій майже місяць ховався у будинку родичів

А

би уникнути покарання за майнові злочини, 38-річний житель Бере­ жан вирішив заховатися у бу­ динку далеких родичів. Жив там майже місяць, допоки йо­го не розшукали міліціонери. На протиправний шлях 38-річ­ ний бережанець став ще в юності. Пристрасть до злодійського ремес­ ла, вочевидь, успадкував від батька, котрий неодноразово був судимий. Крива стежина вже не раз приводи­ ла молодого чоловіка на лаву під­суд­ них. Востаннє в ізоляції від суспіль­ ства провів понад шість років за се­ рію майнових злочинів. Звільнившись влітку минулого року із в’язниці, чоловік повернув­ ся додому, в Бережани. Із рідних у нього залишилась лише сестра. До слова, жінка теж не дружить із за­ коном. Ось так і зажили вдвох. Оскільки ніхто з родичів не пра­ цює, безгрошів’я далося взна­ки. Аби вирішити свої фінансові проблеми, бережанець вкотре взявся за про­ типравне. Наразі співробітники Бережансь­ кого райвідділу міліції довели при­ четність жителя райцентру до двох фактів незаконного заволодіння чу­ жим майном. Першу крадіжку скоїв з хлібопе­

карні, де саме тривав ремонт. Досе­ редини проник через незачинене вікно. Звідти забрав будівельні ма­ теріали на загальну суму понад 600 гривень. Крадене заховав на горищі власного будинку. Наступним місцем збагачення обрав будинок товариша. Зловмисник припильнував момент, коли господаря не було вдома. До чужої оселі заліз, знявши віконну шибу. Поцупив годинники, мобільні телефони, електроінструменти. За­ галом виніс добра на дві з полови­ ною тисячі гривень. За фактами крадіжок відкриті кримінальні провадження. Прово­ диться досудове розслідування. Олена КОЗЮК


КРИМІНАЛ

п’ятниця, 14 лютого 2014 року Досьє 102

Убозівці ліквідували зграю наркоторговців

П

’ятьох осіб, яких підоз­ рюють у розповсюд­жен­ ні наркотиків, затри­ма­ ли співробітники управління боротьби з організованою злочинністю. Жителі Калуша Франківської області та на­ шо­го обласного центру, до слова, неодноразово судимі за важкі злочини, зорганізу­ вали канал надходження та розповсюдження напівсин­те­ тичного опійного препарату «Субутекс». Як розповів виконуючий обов’яз­ ки заступника начальника УБОЗ УМВС в області Василь Джиджора, на територію Тернопільщини дур­ ман доправляли з Калуша. Шляхи надходження наркотичного препа­ рату на Франківщину наразі вста­нов­ люються, проте достеменно відо­мо, що «товар» надходив з-за кордо­ну. Зловмисники налагодили широ­­ ку мережу збуту. Окрім того, що реалізовували недозволений медич­­ ний препарат наркозалежним, час від часу партії «Субутексу» таємни­ ми шляхами потрапляли до місць поз­бавлення волі. Загалом діяль­ ність зграї охоплювала весь захід­ ний ре­ґіон. Як вдалося встановити опера­ тивникам, тернопільські спільники наркотичний бізнес поставили, що

називається, на широку ногу. У ка­ луських торговців замовляли партії вартістю 10-15 тисяч гривень. Біз­ нес був вигідний, адже роздрібні торги приносили майже стовідсот­ ковий прибуток. Незважаючи на розмах діяль­ ності, діяла зграя обережно. Нар­ котики називали «запчастинами», гроші перечислювали на банківські рахунки, а транспортували «товар», користуючись послугами фірм експ­ рес-доставок або передавали посил­ ки через водіїв рейсових автобусів.

Заходи конспірації та безпеки дозволили зграї майже два роки діяти безкарно. Щоправда, торік тер­­ нопільські правоохоронці взяли на гарячому одного торговця, але слідст­­ во та розгляд справи в суді, що три­ вають, не завадили зловмисникові продовжувати свою кримінальну діяльність. Цього разу правоохоронці домог­ лися ізоляції членів угруповання на час слідства. Усім їм, як міру запо­ біжного заходу, обрано арешт. Під час затримання у зловмис­

Досвідчений злодій зі Львова обкрадав квартири бережанців

П

одружжя із Бережан лише на декілька годин залишили свою домівку без нагляду, а коли повернулися, побачили, що в помешканні хтось погосподарював.

У квартирі панував безлад: речі розкидані, шухляди висунуті, а зі сховку зникли ювелірні прикраси. Коли господарі оглянули усі кімна­ ти, то помітили, що зникли ще й ноут­бук та деякі інструменти. Про крадіжку потерпілі повідомили пра­ воохоронців. Як розповів начальник Бере­ жанського райвідділу міліції Віта­ лій Гросу, через декілька днів на­ дійшло ще одне повідомлення про квартирну крадіжку. З помешкання жительки райцентру невідомі по­ цупили теж цінні речі. Детально проаналізувавши обидва злочини, міліціонери припустили, що до їх вчинення може бути причетна одна і та ж особа. Комплекс оперативно-розшуко­ вих заходів щодо розкриття краді­ жок приватного майна незабаром приніс результат. Виявилося, до кра­

діжок причетний 37-річний житель Львівщини. У поле зору правоохоронців чо­ ловік потрапляє не вперше – за йо­

го плечима декілька судимостей, переважно за майнові злочини. До Бережан підозрюваний при­ їжджав рейсовим автобусом. Мета візитів – пошуки легкої наживи. До чужих квартир проникав се­ ред білого дня. Впевнившись, що господарів немає вдома, за допомо­ гою розвідного ключа лиходій ви­ ламував серцевини замків вхідних дверей. Аби не привертати зайвої уваги, брав з чужих помешкань ли­ ше те, що можна було заховати у кишені – золоті вироби, дрібну тех­ ніку і гроші. Але й цим завдавав чи­ малої шкоди потерпілим. Приміром, лише з одного помешкання виніс доб­ра на майже дев’ять тисяч гри­ вень. Кра­дені речі збував на ринках Львова. За даними фактами відкрито кримінальне провадження за час­ тиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєдна­ на з проникненням у житло). Три­ ває досудове розслідування. Олена КОЗАР

ників було вилучено наркотичні за­ соби, двадцять тисяч гривень, здо­ бутих злочинним шляхом, холодну зброю, понад двадцять мобільних телефонів. Кримінальне провадження по­ ру­шене за частиною другою статті 307 Кримінального кодексу Украї­ ни. Проводиться досудове розсліду­ вання, а також триває оперативна робота. Затриманих перевіряють на причетність до скоєння інших про­ типравних діянь. Христина НАЗАР

5

ТОРГУВАВ КРАДЕНИМ ДОБРОМ

С

півробітники Тернопіль­ ського райвідділу міліції підозрюють 43-річного жителя села Великий Глибо­ чок у вчиненні серії дрібних крадіжок. Чоловік не вперше попадається на подібних про­ типравних вчинках – на його рахунку шість судимостей за майнові злочини. Звільнившись декілька років то­ му з місць позбавлення волі, меш­ канець Тернопільського району осе­ лився в будинку колишньої дружи­ ни. Від такого сусідства жінка, м’яко кажучи, була не в захваті, адже ексблаговірний почав тягнути з дому речі. Поцупив у жінки мобільний те­ лефон, різний дріб’язок, а коли в оселі більше не знайшов нічого цін­ ного, пішов до підвалу і звідти вик­ рав консервацію. Крадене про­давав, а гроші витрачав на власні пот­реби. Згодом за наживою став ходити до сусідів. Крав усе, за що можна було виручити кошти. Так, з господарст­ ва однієї односельчанки поцупив про­дукти, з оселі іншої виніс кухон­ не приладдя. За фактами злодійських вилазок відкрито кримінальні провадження за частиною другою статті 185 Кри­ мінального кодексу України (кра­ діжка, вчинена повтор­но). Мі­ліціо­ не­ри перевіряють причетність злов­ мисника до вчинення інших проти­ правних діянь. Олена КОЗЮК

Взяли на гарячому

П

очаток тижня видався важким для двох моло­ дих тернополян. Відтак ввечері вирішили трохи від­ почити, розслабитися. Розва­ ги, які супроводжувалися вживанням міцних напоїв, закінчилися над ранок. Повертатися додому товариші вирішили на таксі. Але поки шукали вільний автомобіль, у дворі бага­то­ поверхівки натрапили на стареньке «Ауді». Машина виявилася незам­ к­неною, тож один із парубків заліз до салону. З цінного там була лише автомагнітола, передню панель якої злодій і зняв. Проте зникнути разом із чужим майном йому не вдалося, бо у перебіг подій втрутилися мілі­ ціонери. Підозрілих хлопців, які копоши­ лися біля транспортного засобу, по­ мітили правоохоронці, що несли служ­бу в цьому районі. Вони й зава­ дили молодим людям зникнути з місця злочину. Найбільше запитань у співробітників міліції було до па­ рубка, який проник до салону чужо­ го авто. Та пояснити, що спонукало

до вчинення крадіжки, хлопець не зміг. Невдовзі міліціонери розшука­ ли власника «Ауді». Чоловік вдома спав, не підозрюючи, що під його ві­ кнами розгортається криміналь­ ний сюжет. Вражений почутим, він поспішив перевірити, чи не зникло ще щось з автомобіля. На його щас­тя, злодії більше ні на що не спокуси­ лися. За даним фактом розпочато кри­ мінальне провадження, кваліфіко­ ване за частиною 2 статті 15 і части­ ною 1 статті 185 Кримінального ко­ дексу України (замах на крадіжку).


РОСІЯ

6

УКРАЇНА І СВІТ

Досьє 102 п’ятниця, 14 лютого 2014 року

Любитель поезії зарізав прихильника прози

У

російському місті Ірбіт Свердловської області суперечка про літера­ турні жанри завершилася вбивством. За підозрою у вчиненні важкого злочину поліція затримала 53-річ­ ного колишнього вчителя. Його роз­ шукали в будинку знайомого в селі Малахове Ірбітського району, де він переховувався. Суд заарештував пі­ дозрюваного. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. За версією слідства, колишній педагог розпивав спиртне в гостях у свого 67-річного знайомого. Ос­ танні декілька місяців він жив ​​у квартирі друга. Чоловіки вели асо­ ціальний спосіб життя і зловжива­

ПЕНСИЛЬВАНІЯ

ли алкоголем. Під час застілля господар квар­ тири заявив, що тільки проза є справжньою літературою, а поезія немає ніякого значення. Господар сам писав прозу і неодноразово пу­

оліція Піттсбурга пові­ домила про затримання працівниці одного із фаст-фудів, яка до дитячого меню додавала героїн.

Як з’ясували співробітники по­ ліції, для того, аби отримати «весе­ ле замовлення», потрібно було ска­ зати спеціальний пароль: «Я хочу замовити іграшку». Робітницю, яка збувала таким чином наркотики, взяли під варту.

ВІННИЧЧИНА

В неї виявили ще 50 пакетиків з ге­ роїном.

блікувався. Гість волів читати пое­ зію. Обурившись заявами про не­ значимість жанру, зловмисник уда­ рив господаря ножем. Поранений помер на місці. Наступного дня йо­ го тіло виявила сусідка.

СИБІР

Д

За словами правоохоронців, уби­ та – місцева 29-річна Юлія. За де­ кілька днів до того її бачили в ком­ панії непрацюючого 25-річного мо­ лодика. «Чоловіка затримали. Поясни­ ти, чому він вбив жінку – не може, нічо­го не пам’ятає. Каже, що в ніч

ФЛОРИДА

Ж

ителі Новосибірська протягом кількох днів спостерігали в місті дивних омелюхів: зда­ валося, ніби пернаті п’яні. Птахи дійсно виявилися під впливом «алкоголю», що утворився в гронах ягід. «Цього року через аномально теплу погоду плоди на деревах не встигли швидко замерзнути й заб­ родили. Омелюхи клюють їх і п’я­

вбивства вони випивали у його квар­ тирі. Тоді між ними виникла сварка, він вхопив ножа та вдарив ним жін­ ку декілька разів у шию. Сам ліг спа­ ти. Те, що жінка померла, –зрозумів тільки вранці, коли проспався. Ви­ рішив заховати тіло», – розповідають у секторі зв’язків з громадськістю немирівської міліції. Дочекавшись ночі, хлопець ви­ ніс убиту, поклав на санчата та по­ віз до ставка. Там заховав тіло у ста­ рий човен та прикидав снігом, щоб не знайшли.

Наразі підозрюваний дає свід­ чення у міліції. За скоєне йому заг­ рожує до 15 років позбавлення волі.

складені милиці і поїхав, викорис­ товуючи їх для натискання на педа­ лі газу і гальма. Працівники автосалону зверну­ лися до поліції. Аби наздогнати вик­ радача, довелося влаштувати пого­ ню, однак зловмисник не зупинив­ ся на вимогу поліцейських. Інваліда затримали лише через декілька го­ дин на автозаправці, коли він нама­ гався випросити у її відвідувачів гроші на бензин.

Представники поліції попроси­ ли працівників автосалону привез­ ти Беттісу його крісло-каталку в об­ мін на ключі від викраденого авто­ мобіля. Зараз викрадач знаходиться у в’язниці, йому висунуті звинува­ чення у викраденні транспортного засобу, спробі втечі від поліції і ке­ руванні без прав. Суд відмовився звільнити Бет­ тіса під заставу.

Безногий інвалід викрав автомобіль

У

місті Окала в штаті Фло­ рида безногий інвалід на візку викрав авто.

28-річний Шамаль Беттіс вик­ рав «Понтіак» 2009 року випуску з автосалону. Заїхавши на візку до тор­гового залу, Шамаль вдав, що за­ ціка­вився покупкою машини і поп­ росив консультанта посадити його в салон. Опинившись в автомобілі, Беттіс замкнувся зсередини, дістав

В

Під час перевірки особистих ре­ чей власника багажу, 53-річного громадянина України, було знай­ дено пластикову ємність та поліе­ тиленовий пакет. В них знаходило­ ся п’ять кілограмів піску сірого ко­ льору. Як пояснив пасажир, він є нау­ ковим співробітником одного з ін­ с­титутів Запорізької області. Пере­

буваючи у відрядженні в Конго, він взяв з собою для проведення дос­ лідів речовину – колумбіт тантало­ вої руди, який добувається у виг­ ляді піску. Речовину вилучили для подаль­ шої утилізації.

Орнітологи стурбовані пияцтвом птахів

Тіло вбитої заховав у старому човні о міліції міста Немирів Вінницької області на­ дійшло повідомлення, що у човні, на березі ставка, лежить труп жінки.

«Сувенір» з Конго – п’ять кілограмів радіаційного піску аеропорту Донецька на багаж пасажира рейсу «Стамбул–Донецьк» спрацювала система радіоло­ гічного контролю. Радіацій­ ний фон перевищував допус­ тимі норми у сім разів.

Героїн у дитячому меню

П

ДОНЕЧЧИНА

ніють», – пояснив орнітолог Ігор Ве­ ресов. Він запевнив, що жодної не­

БРИТАНІЯ

безпеки така поведінка птахів не становить. З слів вченого, подібні випадки в Сибіру спостерігаються рідко, але на території європейської частини країни птахи та ссавці час від часу наїдаються «п’яних» ягід і плодів. Раціон омелюхів, невеликих пта­хів роду горобцеподібних, вліт­ ку ста­новлять комахи та рослини. Взимку і восени ж пернаті харчу­ ються горобиною, калиною та ін­ шими ягодами.

П’яна дівчина відкусила шматок автомобіля

26

-річна британка Ра­ян Джеремайя вчини­ ла, як злодій на пріз­ висько «Щелепи» з одного з фільмів про Джеймса Бонда. Перебравши спиртного, дівчина в приступі агресії напала на трьох молодих людей і відкусила шмато­ чок від їхнього автомобіля Fiat 500. Нанесені машині збитки оцінили в 330 доларів. Компанія з трьох осіб на авто припаркувалися поблизу одного ка­ фе в місті Аберистуїт (графство Ке­ редігіон) і збиралися повечеряти. Раптом побачили, що до них наб­ли­

жається агресивна і нетвереза дів­ чина. Як розповіла згодом у суді 23-річна Селіна Дей, якій «пощас­ тило» зустрітися з Раян Джерема­ йя, незнайомка безпричинно стала ображати її та друзів, а потім наки­ нулася на їхню автівку. Зі слів Селіни, вона почула хрус­ кіт металу, коли Джеремайя вчепи­ лася зубами за дах її автомобіля Fiat 500. Згодом поліцейські дійс­но зафіксували на машині сліди людсь­ ких зубів. Усунути пошкодження кош­туватиме понад 300 доларів. Дівчину засудили до 12 місяців громадських робіт і 20 консульта­ цій у нарколога.


КРИМІНАЛ

Менше доби знадобилося міліціонерам, аби розшукати кривдника 76-річної бабусі ОЛЕНА КОЗАР

З

а підозрою у вчиненні розбійного нападу на 76-річну жи­ тельку Збаражчини міліціонери затримали 30-річного меш­ канця Кременецького району. Проте, як встановили право­ охоронці, молодик не лише заволодів майном пенсіонерки, а й поглумився над майже втричі старшою за себе жінкою. Повідомлення про розбійний на­ пад на літню жінку надійшло до пра­ цівників Збаразького райвідділу мі­ ліції від сина потерпілої. За словами чоловіка, йому на мобільний зате­ лефонувала мати і повідомила, що на неї напали. Для з’ясування обставин злочину на місце події негайно виї­ хала слідчо-оперативна група. Як розповів начальник Збаразь­ кого райвідділу міліції Ігор Саган, правоохоронцям важко було спілку­ ватися з потерпілою, оскільки жін­ ка має проблеми зі слухом. Аби від­ творити всю картину подій, знадо­ билося немало часу. Як з’ясували міліціонери, близь­ ко дев’ятої години вечора до оселі старенької, вибивши вхідні двері, увірвався незнайомець. Зловмисник почав погрожувати жінці, схопив її за горло та став вимагати гроші. Старенька злякалась та віддала всі заощадження – 1700 гривень. Та, як

виявилося, цього нахабі було замало. Він зґвалтував жертву. На пошуки нічного нападника був орієнтований весь особовий склад райвідділу. І результат не забарився – менше ніж за добу кривдника ба­

бусі затримали. Ним виявився 30-річ­ ний житель Кременецького району. Свою причетність до розбійного на­ паду молодик не заперечував, а от те, що ґвалтував пенсіонерку, довго не хотів визнавати. Та факт насил­ ля підтвердила експертиза. Проти підозрюваного відкрито кримінальне провадження одразу за двома статями Кримінального ко­ дексу України – 187 (частина 3) – роз­ бій, поєднаний з проникненням у житло, та 152 – зґвалтування. Злов­ мисник перебуває під вартою.

п’ятниця, 14 лютого 2014 року Досьє 102

7

Здаючи одяг у гардероб, тернополяни ризикують залишитися без нього

З

а речі, залишені в гарде­ робі, адміністрація закла­ ду відповідальності не несе. Та про це, мабуть, забу­ ли дві молоді тернополянки, відпочиваючи в нічному клу­ бі. За що й ледь не поплатили­ ся дорогим верхнім одягом. Прийшовши до розважального закладу, дівчата залишили речі у роздягальні. Натомість їм видали номерок. Про пластикову бірку, яка гарантує повернення одягу, подру­ ги пам’ятали лише перші декілька хвилин, далі забули. Знову ж згада­ ли тоді, коли зібралися йти додому. Кинулися шукати, та дарма. Працівниця гардеробу пішла ді­ вчатам на зустріч і пообіцяла, щой­ но решта відвідувачів заберуть свої речі, вона поверне їм верхній одяг. Та коли всі розійшлися, спорожніли й вішалки. Відтак тернополянкам до­ велося телефонувати на лінію «102» і заявляти про крадіжку. Як розповів слідчий слідчого від­ ділу Тернопільського міськвідділу міліції Василь Мельник, хто і як ско­ їв протиправне, встановили за до­ помогою камери відеоспостережен­ ня. Таємничого злодія потерпілі впіз­ нали. Ним виявився їхній знайомий, з котрим дівчата випадково зустрі­

лися у клубі. Наступного ранку в квартиру 21-річного тернополянина посту­ кали міліціонери. На запитання, чи був він минулої ночі у нічному клу­ бі, парубок відповів ствердно. Зіз­ нався також, що скоїв крадіжку. Од­ нак пояснити для чого йому знадо­ билися жіночі шуба та куртка, він не зумів. Речі молодик повернув. Наразі за фактом крадіжки роз­ почате кримінальне провадження, кваліфіковане частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України. Ірина БОЙКО

Зачиняйте, люди, двері Грабіжника пенсіонерки – злодії пильнують міліціонера взяли на гарячому

К

радіжки шляхом вільного доступу – один із найпоширені­ ших видів квартирного злодійства. Крадії, аби проникну­ ти до чужого помешкання, нічого не зламують, не вибива­ ють, а діють простіше – шукають незачинені вхідні двері. Без­ печність та легковажність власників квартир обертаються ма­ теріальними втратами та моральними переживаннями. Мабуть, неодноразово пошкоду­ вала пенсіонерка з Тернополя про те, що забула замкнути вхідні двері. Жінка лише на декілька хвилин ви­ йшла до магазину, а коли повернула­ ся – побачила, що у помешканні хтось погосподарював: зникли золоті ви­ роби та дві тисячі гривень. Про кра­ діжку потерпіла повідомила праців­ никам міліції. Оперативники, котрі виїхали на повідомлення, з’ясували, що в цей час, коли трапилася крадіжка, по кварти­ рах багатоповерхівки ходила невідо­ ма жінка та збирала пожертви на ді­ тей-сиріт. Ймовірно, вона й причетна до крадіжки. Особу невідомої вста­ новлюють. Міліціонери звертаються до гро­ мадян із проханням не нехтувати елементарними правилами безпеки. Не забувайте зачиняти двері та вікна, виходячи з оселі навіть на нетрива­ лий час. Намагайтеся зберігати цінні речі у недоступних для сторонніх осіб місцях, не запрошуйте малозна­

П

обачивши на вулиці ста­ реньку бабусю, зловмис­ ник не втримався від спо­куси легкого збагачення. Тим більше, що надворі темно, а навколо – жодного свідка. 70-річна тернополянка ввечері поверталася від знайомих. До будин­ ку залишилося декілька метрів, як раптом хтось ззаду накинуся на неї й почав виривати сумочку. Незва­ жаючи на поважний вік, пенсіонерка стала чинити спротив нападникові. Одразу це навіть ошелешило напад­ ника, адже він розраховував легко взяти те, що йому не належить. Та, зрозумівши, що натрапив не на ля­

кливу жертву, підняв руку на жінку, яка йому в матері годиться. Сумочку вирвав, а разом з нею – триста гри­ вень, пенсійне посвідчен­ня та дещо з особистого дріб’язку старенької. Як розповів заступник началь­ ника тернопільської міліції Анато­ лій Стельмащук, розкрити пограбу­ вання правоохоронцям вдалося га­ рячими слідами. Затримали лихо­ дія співробітники патрульної служ­ би, відтак на місце злочину виїхала слідчо-оперативна група. Зі слів зат­ риманого, пізно ввечері він мав на­ мір попутками добратися з обласно­ го центру до Збаразького району, де мешкає. Грошей на дорогу було катма, тож, зустрівши на вулиці пен­

сіонерку, вирішив, що втрачати наго­ ду легкого збагачення не варто. Що­ правда, не розраховував ні на спро­ тив бабусі, ні на те, що так швидко потрапить до рук правоохоронців. Як з’ясувалося, досвіду у кримі­ нальних діяннях 32-річному жите­ лю села Добромірка Збаразького ра­ йону не бракує. Він уже двічі відбу­ вав покарання за крадіжки та погра­ бування. Лише минулого року звіль­ нився з місць позбавлення волі. Сьогодні підозрюваному інкри­ мінують частину другу статті 186 Кримінального кодексу України. Ви­ рішується питання про обрання мі­ ри запобіжного заходу. Христина НАЗАР

Правоохоронці просять допомогти

йомих людей у власні помешкання. Використовуйте сучасні технічні за­ соби, які дозволяють надійно захис­ тити оселю від відвідування небажа­ них гостей. Олена КОЗЮК

У

ніч з 17 на 18 січня 2014 року в селі Заболотівка Чортків­ ського району у власному будинку було вбито місцеву жительку, 1928 року народження.

Невідомі проникли до помешкан­ ня пенсіонерки та завдали їй чис­ ленні тілесні ушкодження, від яких жінка померла. З будинку старень­

кої зловмисники викрали гроші. Міліціонери вживають заходів для встановлення та затримання осіб, які скоїли важкий злочин. Правоо­

хоронці просять відгукнутися усіх, хто володіє будь-якою інформацією, яка допоможе у розкритті вбивства, телефонувати за номерами у Чорт­ кові: (03552) 2-12-45, (067) 350-71-80 або 102. Анонімність та винагорода ґа­ рантується.


8

СПРАВИ ВНУТРІШНІ Досьє 102 п’ятниця, 14 лютого 2014 року

Ліцеїсти брали уроки журналістики та знайомилися з роботою міліції НАТАЛІЯ БІСОВСЬКА

С

півробітники сектору зв’язків з громадськістю спільно з працівниками управління кадрового забезпечення зорга­ нізували зустріч з десятикласниками навчально-виховно­ го комплексу «Школа-ліцей №6». Головною темою діалогу пра­ воохоронців та старшокласників стала кримінальна журналіс­ тика, адже школярі поглиблено вивчають гуманітарні предме­ ти з перспективою вступу на факультети журналістики.

Аби зрозуміти основні цілі корес­ пондента-криміналіста, правоохорон­ ці розповіли школярам про ті зав­ дання та обов’язки, які покладені на правоохоронні органи. Інформуван­

ня, пересторога, моральне вихован­ ня, привернення громадської уваги – ось найперші чинники, що харак­ теризують кримінальну журналісти­ ку. Той, хто планує пов’язати свою

професійну діяльність саме з цим напрямком, має чітко усвідомлюва­ ти, що межа закону існує для усіх. – Завдання журналіста бути не ли­ше ретранслятором подій, а й ін­ терпретатором побаченого та почу­ того, – ділився досвідом зі школяра­ ми начальник сектору зв’язків з гро­ мадськістю Сергій Крета. – Та той, хто планує займатися кримінальною журналістикою, повинен розуміти, що в його діяльності є чіткі межі, пе­реступ за які караються законом.

Турнір із шахів – інтелектуальноспортивне свято правоохоронців

Ш

ахи – настільна логіч­ на гра, що поєднує в собі елементи науки та спорту. Історія шахів нара­ ховує не менше півтори тися­ чі років, проте й сьогодні ці­ кавість до «білих» і «чорних» володарів 64-клітинної до­ шки не спадає.

Турнір з шахів організували в управлінні Державної служби охо­ рони при УМВСУ в області. Участь у змаганнях взяли 14 правоохорон­ ців. Мета заходу – пропаганда здо­ рового способу життя, сприяння ін­ телектуальному розвитку, підвищен­ ня трудової та творчої активності працівників служби охорони Тер­ нопільщини. Турнір пройшов у дружній, те­ плій атмосфері, але це не зменшило напруження боротьби. Беззапереч­ ним переможцем став міліціонер

взводу охорони об’єктів батальйо­ ну міліції охорони УДСО, прапор­ щик міліції Юрій Шевчук, який не зазнав жодної поразки, друге та третє місце розділили молодший інспектор та міліціонер спеціальної роти груп затримання Віктор Мель­ ниченко і Володимир Кравчук.

Переможці та переможені щиро потисли один одному руки і домо­ вились зустрітись на наступному турнірі та ще й новачків привести. Так закінчився черговий турнір з шахів в уп­равлінні Державної служ­ би охорони при об­ласній міліції. Ілона ГАЙДАДІНА

Наприклад, не можна називати за­ триманих за підозрою у скоєнні про­типравного діяння злочинця­ ми. Во­ни є лише підозрюваним, ад­ же прин­цип презумпції невинува­ тості, за яким вину може встанови­ ти лише суд, ніхто не відміняв. Не варто в деталях переповідати чита­ чеві чи гля­дачеві метод скоєння злочину, адже завтра може трапи­ тися ситуація, що хтось візьме це на озброєння і ваш матеріал стане по­ штовхом до вчинення нового зло­

чину. Правил у кримінальній жур­ налістиці є ще чимало, гадаю, той, хто обере її своєю професією, обо­ в’язково їх знатиме. Що можна стати журналістом у погонах з дипломом випускника нав­ ­чального закладу системи Міністерст­ ва внутрішніх справ, роз­повів стар­ шокласникам інспектор кадрового забезпечення Роман Пітик. Школя­ рі дізналися про навчання у відом­ чих університетах, про фа­культети, які готують спеціалістів для різних служб і підрозділу зв’язків з громад­ ськістю зокрема. Зустріч відбувалася в музейній кімнаті обласного управління вну­ трішніх справ, тож старшокласники мали можливість ознайомитися з іс­ торією становлення та розвитку мі­ ліції краю. Цікаву екскурсію для шко­ лярів провела директор музею На­ таля Голик.

Актуально: вартість закордонного паспорта

Н

е втрачає резонансу те­ ма вартості паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Скільки і за що потрібно заплатити, оформляючи цей документ, – розповів начальник управлін­ ня міграційної служби в Тер­ нопільській області Томаш Вербич. Обов’язкові платежі при оформ­ ленні паспорта громадянина Украї­ ни для виїзду за кордон не змінили­ ся: 170 грн державного мита (згідно Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 «Про держав­ не мито»); 87,15 грн – вартість адмі­ ністративної послуги (Постанова КМУ від 4 червня 2007 р. N 795 «Про зат­ вердження переліку платних пос­луг, які надають підрозділи МВС та ДМС, і розміру плати за їх надання»); 120 грн – вартість бланка (п. 4 Порядку

надання підрозділами МВС та ДМС платних послуг, затвердженого По­ становою Кабінету Міністрів Украї­ ни від 26 жовтня 2011 року № 1098 «Деякі питання надання підрозді­ лами МВС та ДМС платних послуг»). Якщо паспорт потрібен термі­ ново, заплатити доведеться більше, а оформлять його протягом десять робочих днів. Так, документ обій­ деться у 340 грн держмита; 174,30 грн – вартість адміністративної по­ слуги; 120 грн вартість бланка.


СПРАВИ ВНУТРІШНІ п’ятниця, 14 лютого 2014 року Досьє 102

9

Випадкова зустріч, творча співпраця НАТАЛІЯ БІСОВСЬКА

сторінках книги, бракує погляду та думки людини, яка б незаангажова­ но торк­нулася правової сфери сус­ пільного устрою, – згадує Георгій Ха­ ритонович. – Та якось, під час зуст­ річі з особовим складом Шумського районного відділу міліції, мене по­ інформували, що в райцентрі з ро­ бочим візитом перебуває керівник обласного управління внутрішніх справ Віктор Сак. Особисто цієї лю­ дини я не знав, але чомусь виникло бажання познайомитися, поспілку­

ватися. Чуття мене не підвело. За декілька хвилин розмови я зрозу­ мів – це та людина, чиєї думки так бракує, аби завершити мою роботу над книгою. Випадкова зустріч продовжила­ ся творчою співпрацею. За декілька тижнів Георгій Мельник мав другу зустріч з генералом. Ось як прига­ дує цю подію сам автор: «З приєм­ ністю відчув міцний потиск руки, вольовий погляд в очах співрозмов­ ника. Він вміло перехоплює ініціа­

тиву і вже не зрозуміло, хто кого ін­ терв’ює. Це й не дивно, адже мій співрозмовник – начальник облас­ ного управління внутрішніх справ міліції в Тернопільській області Ві­ ктор Миколайович Сак». Роздуми, міркування, думки ке­ рівника вилилися у декілька сторі­ нок авторського інтерв’ю. Говори­ ли і про особисте, і про професійне, і про суспільне. – Людина цікава і щира, готова до спілкування та відвертого діало­ гу, – ділиться своїми враженнями про зустрічі з керівником обласної міліції автор книги. – Впевнений, читач оцінить його погляди на сус­ пільні проблеми. Книга «Людина і суспільство: реалії життя» готова до друку. Спо­ діваємося, ті, хто читатиме її, знай­ де відповіді на особисті запитання.

Григорій Ярославович Роко­чий. Ве­ теран тридцять чотири роки свого життя віддав міліцейській службі. Пройшов усі щаблі нелегкої профе­ сії, працюючи дільничним, слідчим, черговим, оперуповноваженим. На заслужений відпочинок пішов з по­ сади начальника карного розшуку. Роки виснаженої праці не ми­ну­ ли безслідно. Втрачене здоров’я уже не повернути, але ветеран радіє кож­ ному дню, який дарує йому доля, і

вчить молодих любити життя. – Дякувати Богу, я зустрів свій сім­десятий ювілей, – ділився розду­ ма­ми Григорій Рокочий. – Прожито і зроблено немало, але найбільше ті­шить, що справа мого життя не бу­ла марною. На здобутках і досвіді таких ветеранів як я розвивається міліцейська служба. Зі словами подяки про те, що па­ м’ятають, пенсіонер звернувся до ке­ рівника Борщівського райвідділу міліції Петра Фурмана, котрий ра­ зом з начальником сектору кадро­ вого забезпечення Валерієм Вишнев­ ським та представницею ве­терансь­ кої організації Вален­тиною Дейне­ кою приїхали привітати юві­ляра.

Як годиться, за святковим сто­ лом звучали щирі вітання, сердечні

побажання, спогади про минуле і оптимістичні надії на майбутнє.

відділення банків, які не обладнані не тільки камерами відеоспостере­ ження, а й навіть кнопками сиг­налу тривоги, що ускладнює мож­ливість

затримання та встановлення осіб, які вчинили напад. У листопаді минулого року Мі­ ністерство внутрішніх справ та не­

залежна Асоціація банків України визначили низку конкретних захо­ дів, спрямованих на недопущення злочинів, пов’язаних з посяганням на фінансові установи. Найбільш ефек­ тивним визнано ос­нащення систе­ мою охоронної сиг­налізації. Для то­ го, щоб налагоди­ти професійну сис­ тему охорони, необхідно не лише ви­ користовувати сертифіковані прист­ рої з урахуванням новітніх техно­ло­ гіч­них досягнень, але й розуміти, як працює сигналізація, хто прий­має сигнал спрацювання та як швидко реагує на сигнал тривоги. Державна служба охорони Тер­ нопільської області, як спеціалізо­ ваний підрозділ Міністерства внут­ рішніх справ, може забезпечити при­ буття на місце події груп затриман­ ня за лічені хвилини. Пропонує

встановлення відеоспостереження з мож­ливістю архівації інформації, а також обладнання об’єктів бан­ків­ сь­кої системи засобами охоронної сиг­налізації з виведенням на пульт централізованого спостереження. Ще одним дуже важливим фактором, що забезпечує надійну систему охо­ рони банківсь­ких установ, є наяв­ ність фізичної охорони. І мова йде не просто про міліціонера охорони, а про спеціально підготовленого про­ фесіонала. Він несе службу із вогне­ пальною зброєю, має повно­важен­ ня працівника органів внутрішніх справ та може діяти відповідно до ситуації. Тому краще надійна охорона, аніж небезпека для життя персоналу та відвідувачів банківських установ. Ілона ГАЙДАДІНА

«Г

адаю, немає такої людини, якій було б байдуже, яке місце в суспільстві вона займає», – роздуми генерала тернопільської міліції Віктора Сака про сьогодення суспільства і місце в ньому людини стануть одним із розділів книги «Людина і суспільство: реалії життя», підготовленої пись­ менником та публіцистом з Ланівеччини Георгієм Мельником.

– Готуючи до друку видання, ме­ не постійно мучили сумніви, що

поп­ри всеохоплюючість тем та сус­ пільних проблем, які порушую на

Сімдесятиріччя ветеран борщівської міліції зустрів у колі рідних та товаришів У день свого народження, 29 січня, Григорій Ярославович Рокочий завжди готовий прийняти гостей. Навідуються діти, родичі, друзі, товариші з якими працював. Та сім­де­ сятий ювілей зустрів ще й у колі співробітників райвідділу, де відслужив тридцять чотири роки. – Чимало ветеранів райвідділу досі ведуть активну громадську діяль­ність, працюють з молодими спів­робітниками міліції, відстоюють пра­ва своїх товаришів у ветерансь­ ких організаціях. Але є й такі, хто за ста­ном свого здоров’я змушений об­­ме­ ­жуватися живим спілкуванням тіль­ ки з рідними та близькими, – розпо­ ві­дає начальник сектору кад­рового за­безпечення борщівської мі­ліції Ва­ лерій Вишневський. – Серед них –

Безпека банківських установ – питання актуальне

Н

а сьогодні в Тернопіль­сь­ кій області функціонує 57 комерційних банків, понад 281 відділення та 390 банкоматів. Незважаючи, що більшість бан­ ківських установ перебуває під охо­ роною управління ДСО, питан­ня без­ пеки об’єктів централізованого збе­ рігання грошових коштів залиша­ ється актуальним. Варто зазначити, що у багатьох випадках нападу зазнають банківсь­ кі відділення, в яких відсутня надій­ на охорона та технічна захищеність (металеві ґрати, броньоване скло на дверях і віконцях касира, технічні засоби, що дають змогу подавати сигнал тривоги без втручання пер­ соналу банку). Крім того, існують


10 НОВИНИ З ПАВУТИНИ Користувачі соцмереж додають У блозі «Вікіпедії» фото тільки для того, щоб з’явилися чернетки похвалитися і викликати заздрість Досьє 102 п’ятниця, 14 лютого 2014 року

У

соціальних мережах останнім часом стали виділяти вид фотографій під загальною назвою «брегг» (braggie) – вони призначені виключно для того, щоб показати себе з кра­ щого боку, або змусити друзів заздрити. Згідно з дослідженням, один з десяти користувачів викладає такі фотографії на свою сторінку регулярно. Проведене опитування показа­ло, що 5,4 млн. осіб роблять такі фото протягом десяти хвилин відразу піс­ ля того, як приїдуть на відпочинок – в готельних номерах, барах, ніч­ них клубах і навіть у ліжку. Сім з десяти осіб прибирають все непривабливе зі знімка, перш ніж завантажити його в соціальну мережу, а інші навіть вирізають з фото частини тіла, якщо не хочуть їх демонструвати. До речі, найчас­ тіше це роблять чоловіки: п’ять від­ сот­ків чоловіків редагують фото­ гра­фії, щоб виглядати стрункіше, в той час як серед жінок це роблять не біль­ше двох відсотків. Найбільш популярними сюже­та­ ми для «брегга» є пляж або при­лег­лі до нього райони (43 відсотки), по­тя­

гування коктейлю (12 відсот­ків) або надуті губки в камеру (3 відсот­ки).

Сміх не тільки корисний, але і здатний вбити

У

чені з Оксфордського університету провели ряд досліджень про вплив сміху на організм людини. Для цього їм довелося проана­ лізувати джерела, що містять подіб­ ну інформацію за шістдесят років. І ось до якого несподіваного виснов­ ку вони прийшли. Виявляється, сміх не тільки корисний, але і здатний викликати серйозні порушення в ор­ ганізмі людини, завдаючи непомір­ ної шкоди здоров’ю. Емоційний, гучний сміх може спровокувати різке підвищення ар­ теріального тиску, напади епілеп­сії, непритомність, серцевий напад, роз­ рив внутрішніх органів (правда, це

можливо тільки при безперервному тривалому сміху). Можливі головні болі, приступи задухи, проблеми з щелепою. Сміючись, людина може і не контролювати сечовий міхур. Однак, навіть знаючи результа­ ти останніх досліджень, вчені не пе­ рестають стверджувати, що сміх має більше позитивних якостей, ніж не­ безпечних для здоров’я людини. На­ приклад, він допомагає лікувати деп­ ресію. Сприяє схудненню, спа­лю­ю­ чи за годину близько ста двад­цяти калорій. Проганяє тривожні стани і напруженість. Підвищує елас­тич­ ність артерій, при цьому, по­слаб­лю­ ючи навантаження на серце. І на­ віть зовсім незрозуміле відкриття – сміх допомагає завагітніти.

Експерт Лаура Воттс вважає, що в обміні святковими фотографіями немає нічого нового. Проте в епоху соціальних медіа ми стаємо більш конкурентоспроможними, коли дає­ мо іншим зрозуміти, яке тривале і хороше наше свято, зрозуміло, пе­ ре­конавшись, що в кадрі ми вигля­ даємо виключно добре.

В

офіційному блозі «Вікі­ педії» з’явилося повідом­ лення, що у користува­ чів, які беруть участь у скла­ данні матеріалів для вільної Інтернет-енциклопедії, з’я­ вилася можливість створю­ вати чернетку статті перед її публікацією.

Як говорять представники «Ві­ кіпедії», тепер статтю на ресурсі можна редагувати безпосередньо перед публікацією, у первісній вер­ сії, яка не відображається на сайті. Чернетка буде містити в початку заголовка слово «Draft» і тільки цим відрізнятися від «чистового» варі­ анту. Поки що нова опція буде до­ ступна тільки користувачам англо­ мовної версії «Вікіпедії». Необхідність нововведення про­ коментували адміністратори ресур­ су: «Протягом усієї історії «Вікіпедії» ми спонукали наших авторів публі­ кувати нові статті негайно. Проте статистика показує, що 80% заван­ тажуваних матеріалів відхиляють­ ся через невідповідність правилам

сайту. Чернетки дадуть авторам більше часу на доопрацювання об­ раної ними теми». До слова, вільна інтернет-енци­ клопедія «Вікіпедія» була запущена 2001 року. Її наповненням може без­ оплатно зайнятися будь-який ба­ жаючий. Англомовний сегмент «Ві­ кіпедії» є найбільшим розділом сай­ ту – він містить понад чотири міль­ йони статей. Для порівняння, росій­ ськомовна версія ресурсу містить трохи більше мільйона статей.

У 2014 році Інтернет може зникнути

П

ровідний експерт компанії «Лабо­ ра­торія Касперського» Олександр Гостєв заявив: у 2014 році Інтер­ нет може змі­нитися розрізненими на­ ціональними мережами, локалізо­ва­ ни­ми до закордонних ресурсів, тобто зникнути в звичайному розумінні. Причина – різке зростання ха­ керських атак, а також відповідні обмеження законодавства. До то­ го ж зростає недовіра користува­ чів до надійності Інтернету. Як зазначив експерт, раніше та­ ка замкнутість мережі була харак­ терна тільки для Китаю. Проте сьогодні в багатьох країнах, також і в сусідній Росії, готується законо­ давство про заборону експлуатації зарубіжних ресурсів в деяких ви­

падках, що неминуче призведе до технічних заборон. Передбачається також пожвав­ лен­ня злочинного співробітництва великих компаній з кіберзлочин­ця­ ми для отримання економічних пе­ реваг. Очікується активація хакерсь­

ких атак на виробників софт­ верних продуктів, особливо мобільних платформ Android. Проведені «Лаборато­ рією Касперського» опи­ту­ вання встановили, що 91% всіх компаній в світі хоча б раз за рік стали мішенню хакерських атак. Сучасний рі­ вень застосу­ван­ ня комп’ютер­ них технологій підвищує ймовірність розкрадання інформації: можлива повна заміна вірусами інсайдерсь­кої розвідки. За 2013 продуктами розробок «Лабо­ раторії Касперсько­го» блоковано більше п’яти мільярдів кібератак на комп’ютери користувачів.

Вчені порахували скільки разів протягом життя людині «розбивають» серце

Б

ританські вчені підра­ хували, скільки невдач трапляється у середньо­ статистичної людини в осо­ бистому житті. Як повідомляє ABC, дослідники опитали 2 тисячі британських чо­ ловіків і жінок, які вже знайшли собі ідеальну супутницю чи супут­ ника. Виявилося: і чоловікам, і жінкам двічі за життя розбивають серце, перш ніж вони знаходять тих, з ким

можна прожити вік. Заодно дослідники зібрали й ін­ шу статистику. Жінка за все життя цілується з 15 чоловіками, має 7 три­ валих романів (з них два тривають більше року), 4 рази вступає у ви­ падкові статеві зв’язки і двічі зако­ хується. У чоловіка життя більш бурх­ ливе: у середньому він цілує 16 жі­ нок, має 10 романів, 6 разів вступає у випадкові статеві зв’язки. Але за­ кохуються вони не більше, ніж жін­ ки – двічі за все життя.


ТЕЛЕДОСЬЄ

ПОНЕДІЛОК, 17 ЛЮТОГО УТ-1 06.00 Православний календар 06.05, 07.00, 08.00 Новини 06.10, 07.05, 08.05 Спорт 06.20 М/ф 06.30 Доброго ранку, Україно! 06.35, 07.35 Огляд преси 06.45, 07.45, 08.20 Гiсть студiї 07.20 Тема дня 07.25 Країна on-line 07.30 Ера бiзнесу 07.50 Швидкий снiданок 08.35 Ранковi поради 08.45 Кориснi поради 09.00 Пiдсумки тижня 09.25 Рояль в кущах 10.00 Олiмпiйськi iгри. Сноубординг. Сноу­ борд-крос (чол.) 12.45, 15.00 Новини 12.55, 21.20 Дiловий свiт 13.00 Як це? 13.20 Право на захист 13.50 Крок до зiрок 14.40 Вiкно до Америки 15.05 Дiловий свiт. Агросектор 15.10 Агро-News 15.40 Олiмпiйськi iгри. Фристайл. Акроба­ тика. Квалiфiкацiя (чол.) 16.55 Олiмпiйськi iгри. Бiатлон. Мас-старт (жiн, 12, 5 км) 18.00 Олiмпiйськi iгри. Бобслей. Двiйки 19.05 Олiмпiйськi iгри. Фiгурне катання. Танцi, довiльна програма 20.30 Олiмпiйськi iгри. Фристайл. Акроба­ тика. Фiнал (чол.) 21.00 Пiдсумки дня 21.25 Олiмпiйська студiя. Пiдсумки дня 22.45 Фiнансова перспектива 22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi 23.00 Пiдсумки 23.20 На слуху 23.40 Вiд першої особи 00.00 Х/ф «Надбання республiки» 1 с. 01.20 ТелеАкадемiя 02.25 Олiмпiйськi iгри. Сноубординг. Сноу­ борд-крос (чол.) 03.30 Олiмпiйськi iгри. Фристайл. Акроба­ тика. Квалiфiкацiя (чол.) 04.35 Олiмпiйськi iгри. Фiгурне катання. Танцi, довiльна 05.50 Дiловий свiт. Агросектор 1+1 06.00 «ТСН-Тиждень» 06.45, 07.10, 08.10 «Снiданок з 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.40 «ТСН» 08.05 «Економiчна правда» 09.05, 17.10 Т/с «Асi» 11.05 Х/ф «Афоня» 13.00 Х/ф «Другий шанс» 16.45 «ТСН. Особливе» 20.15, 21.20 Т/с «Вiр менi» 22.25, 04.25 «Грошi» 23.55, 05.15 Т/с «Касл» ▲ 00.40 Х/ф «Бiлi троянди надiї» 05.30 «Телемагазин»

ІНТЕР 05.25 Х/ф «Береги любовi» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з Iнтером» 09.20, 12.25 Т/с «Поки живу, люблю» 13.30, 03.20 «Судовi справи» 15.00 «Сiмейний суд» 15.55 «Чекай на мене» 18.05 «Стосується кожного» 19.05 Т/с «Поки станиця спить» 20.00 «Подробицi» 20.35 Т/с «Син батька народiв» 23.35, 04.05 Т/с «Крутi береги» 01.15 Х/ф «Фото на документи» 02.45 «Подробицi» - «Час» ICTV 05.50 Служба розшуку дiтей 05.55 Свiтанок 06.45 Факти тижня 07.50, 09.15, 13.00 Т/с «Апостол» 08.45, 12.45, 18.45 Факти 19.20 Надзвичайнi новини 20.05 Т/с «Чужий район» 22.30, 03.50 Свобода слова 00.20 Х/ф «Мамонт» ▲ 02.00 Про-Ziкаве.ua

НОВИЙ 04.55 Педан-Притула Шоу 06.10, 06.55 Kids’ Time 06.15 М/с «Черепашки-нiндзя» 06.40 М/с «Губка Боб» 07.00, 07.35 Пiдйом 08.00 Т/с «Метод Лаврової» 08.50 Т/с «Не родись вродлива» 09.45 Т/с «Щасливi разом» 13.10 М/с «Черепашки-нiндзя» 13.35 М/с «Губка Боб» 14.45 Х/ф «Прикинься моєю дружиною» 17.05 Т/с «Не родись вродлива» 18.00 Т/с «Воронiни» 19.00 Репортер 19.20 Абзац! 20.00 Ревiзор 2 22.00 Т/с «Воронiни» 23.05 Х/ф «Секс дружбi не завада» ■ 00.50 Репортер 01.00 Х/ф «Удар по цнотi» ▲ 02.50 Служба розшуку дiтей 02.52 Зона ночi 02.55 Джерела Батькiвщини 03.10 Братiя i дружина

03.25 У литовський час 03.40 Дике поле 03.50 Зона ночi 03.55 Козацький флот 04.10 З полону на волю 04.25, 04.45 Зона ночi. Культура 04.30 Тася 04.40 Останнiй лоцман

СТБ 05.40 «Чужi помилки. Хто в домi господар» 06.25 «Усе буде добре!» 08.05 «Неймовiрна правда про зiрок» 09.45 Х/ф «Москва сльозам не вiрить» 12.25 «Слiдство ведуть екстрасенси» 13.15 «МастерШеф» 16.00 «Усе буде добре!» 18.00 «Вiкна-новини» 18.20 «Неймовiрна правда про зiрок» 20.00 «Слiдство ведуть екстрасенси» 20.55 Х/ф «Мама-детектив» 22.00 «Вiкна-новини» 22.25 «Детектор брехнi 5» 23.45 «Слiдство ведуть екстрасенси» 00.40 «Один за всiх» 01.50 Х/ф «Катала» 03.05 Нiчний ефiр TV-4 06.00 Т/с «Гра в кохання» ▲ 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 «Ти зможеш» 07.50 «Слід» 08.10 Вікно в Америку 08.30 Переможний голос віруючого 09.00 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 «Справжня ціна» 09.45 «Про нас» 10.00 Т/с «Гра в кохання» ▲ 10.45 Ранковий фітнес 11.00 Дитяча година 12.10 Межа правди 13.10 Хіт-парад 14.00 Х/ф «Коханням за кохання» ▲ 16.00 Провінційні вісті 16.10 Дитяча година 17.00 «Унікальна Україна» 17.30 «Гал-кліп» 18.00 Т/с «Гра в кохання» ▲ 19.00 Провінційні вісті 19.30 «Наші вітання» 20.00 «Сільський календар» 20.30 ТНЕУ-калейдоскоп подій 20.40 Дім книги 21.00 «Наші вітання» 21.30 «Сад, город, квітник» 22.00 Провінційні вісті 22.35 Х/ф «Кішка проти щура» ▲ 00.15 Час-Tайм 00.30 Провінційні вісті 01.00 Х/ф «Коханням за кохання» ▲ 02.30 Хіт-парад 03.30 Провінційні вісті 04.00 Х/ф «Кішка проти щура» ▲ ТТБ

06.00 Гімн України 06.05 «Джерело духовності» 06.15 «Історичний календар» 06.25 «Мій тренер-гімнастика» 06.40 «Гуморинка на хвилинку» 06.45 «Пісні нашого краю» 07.00 «Панорама подій» 07.30 «Подорож гурмана» 08.00 «Ранок з ТТБ» 10.00 «Відверті діалоги» 11.00 «У країні Мультляндії» 12.00 «Мамина школа» 12.30 «Мій Шевченко» 12.45 «Вісті ТТБ» 13.00 «Запоріжжя туристичне» 13.20 «Історичний календар» 13.25 «Плекайте мову» 13.30 «Словами малечі про цікаві речі» 13.45 «Український музей декоративного мистецтва» 14.00 «Пісні нашого краю» 14.15 «Вухаті та хвостаті» 14.30 Телезамальовка 14.35 «Обереги» 15.00 «Кіноісторії нашого часу» 15.30 «Чернігівщина в житті славетних» 16.00 «Вісті ТТБ» 16.15 «Чудесний канал» 16.40 «Юні експерти» 16.45 «До речі, про речі» 17.00 «Новини України» 17.15 «100 шедеврів» 17.30 «Випробуй на собі» 17.55 «Хвилини з «Кобзарем» 18.00 «В об’єктиві ТТБ» 18.15 «Пісні нашого краю» 18.30 «Назбиране» 18.45 «Пісня в дарунок» 19.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «Тема дня» 19.45 «Храми Поділля» 20.00 «Шукаю батьків» 20.15 «Будьте здорові» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Золота провінція» 21.30 «Урок... для батьків» 22.00 «Вісті ТТБ» 22.30 «Тема дня» 22.45 «Гра долі» 23.00 «Тетерів» 23.30 «Крим-курорт» 00.00 Мовлення у цифровому форматі ці­ лодобово

ВІВТОРОК, УТ-1 06.00 Православний календар 06.05, 07.00, 08.00 Новини 06.10, 07.05, 08.05 Спорт 06.20 М/ф 06.30 Доброго ранку, Україно! 06.35, 07.35 Огляд преси 06.45, 07.45, 08.20 Гiсть студiї 07.20 Ера будiвництва 07.25 Країна on-line 07.30 Ера бiзнесу 07.50 Швидкий снiданок 08.35 Ранковi поради 08.45 Кориснi поради 09.00 Пiдсумки тижня 09.30, 13.35 Олiмпiйськi iгри. Гiрсько­лиж­ ний спорт. Гiгантський слалом (жiн.) 11.25 Олiмпiйськi iгри. Шорт-трек (чол, жiн.) 14.10 Олiмпiйськi iгри. Лижне двоборство 15.00 Новини 15.15 Дiловий свiт. Агросектор 15.40 Олiмпiйськi iгри. Фристайл. Хаф-пайп. Квалiфiкацiя (чол.) 17.30 Олiмпiйськi iгри. Бобслей (жiн.) 19.25 Олiмпiйськi iгри. Фристайл. Хаф-пайп. Фiнал (чол.) 20.40 Олiмпiйськi iгри. Ковзанярський спорт (чол, 10000 м) 21.00 Пiдсумки дня 21.20 Дiловий свiт 21.25 Олiмпiйська студiя. Пiдсумки дня 22.45 Фiнансова перспектива 22.55 Трiйка, Кено, Максима 23.00 Пiдсумки 23.20 На слуху 23.40 Вiд першої особи 00.00 Х/ф «Надбання республiки» 2 с. 01.20 ТелеАкадемiя 02.25 Олiмпiйськi iгри. Гiрськолижний спорт. Гiгантський слалом (жiн.) 03.40 Олiмпiйськi iгри. Фристайл. Хаф-пайп. Квалiфiкацiя (чол.) 05.05 Олiмпiйськi iгри. Бобслей (жiн.) 05.50 Дiловий свiт. Агросектор 1+1 06.00 «Служба розшуку дiтей» 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.50, 03.15 «ТСН» 06.45, 07.10, 08.10 «Снiданок з 1+1» 08.05 «Економiчна правда» 09.05, 17.10 Т/с «Асi» 10.50, 11.50 Т/с «Вiр менi» 12.50, 13.45 Т/с «Громови» 14.40, 02.30 «Красуня за 12 годин 2» 15.35 Х/ф «Свати 3» 16.45, 03.30 «ТСН. Особливе» 20.15, 21.20 Т/с «Вiр менi» 22.25, 03.55 «Сiм’я» 00.05, 04.55 Т/с «Касл» ▲ 01.00, 01.45 Т/с «Громови» 05.35 «Телемагазин»

ІНТЕР 05.25 Т/с «Повернення Мухтара 2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з Iнтером» 09.20 Т/с «Повернення Мухтара 2» 11.15, 12.25 Д/с «Слiдство вели...» з Л. Ка­ невським» 13.25 «Судовi справи» 15.05 «Сiмейний суд» 16.00 «Зрозумiти. Пробачити» 17.05 «Давай одружимося!» 18.05 «Стосується кожного» 19.05 Т/с «Поки станиця спить» 20.00 «Подробицi» 20.35 Т/с «Син батька народiв» 23.35 Т/с «Крутi береги» 01.15 Х/ф «Стрiлець» 03.10 «Подробицi» - «Час» 04.05 Т/с «Крутi береги» ICTV 05.25 Факти 05.50 Свiтанок 06.55 Т/с «Лiтєйний, 4» 08.45 Факти 09.15 Надзвичайнi новини 10.10 Т/с «Прокурорська перевiрка» 12.45 Факти 13.00 Т/с «Прокурорська перевiрка» 13.30 Т/с «Зниклi» 14.30 Т/с «Чужий район» 17.00 Т/с «Лiтєйний, 4» 18.45 Факти 19.20 Надзвичайнi новини 20.05 Т/с «Чужий район 2» 22.35 Х/ф «Зоряний десант» ▲ 00.40 Х/ф «Вiкiнги проти прибульцiв» ▲ 02.30 Т/с «Неймовiрна iсторiя» 03.55 Т/с «Тiльки правда» 04.40 Кримiнальний облом 05.05 Про-Ziкаве.ua НОВИЙ 04.50 Педан-Притула Шоу 06.10, 06.55 Kids’ Time 06.15 М/с «Черепашки-нiндзя» 06.35 М/с «Губка Боб» 07.00, 07.35 Пiдйом 08.00 Т/с «Метод Лаврової» 08.55 Т/с «Не родись вродлива» 09.45 Т/с «Татусевi доньки» 13.10 М/с «Черепашки-нiндзя» 13.35 М/с «Губка Боб» 15.20 Т/с «Друзi» 16.15 Т/с «Татусевi доньки» 17.10 Т/с «Не родись вродлива» 18.00 Т/с «Воронiни»

18 ЛЮТОГО

п’ятниця, 14 лютого 2014 року Досьє 102

19.00 Репортер 19.20 Абзац! 20.00 Т/с «Воронiни» 22.45 Х/ф «Удар по цнотi» ▲ 01.00 Репортер 01.10 Х/ф «Кiнопобачення» ▲ 03.40 Зона ночi 03.45 Запорiзька Сiч. Витоки 04.00 Зоряна година козацтва 04.15 Козацтво: руїна 04.30, 04.45 Зона ночi. Культура 04.35 Життя в обiймах квiтiв 04.40 Зоря вечiрня

СТБ 05.50 «Чужi помилки. Подорож в один кi­ нець» 06.35 «Усе буде добре!» 08.15 «Неймовiрна правда про зiрок» 09.50 «Зоряне життя. Маминi синочки» 10.50 Х/ф «Це мiй собака» 12.35 «Слiдство ведуть екстрасенси» 13.35 «МастерШеф» 16.00 «Усе буде добре!» 18.00 «Вiкна-новини» 18.20 «Неймовiрна правда про зiрок» 20.00 «Слiдство ведуть екстрасенси» 20.55 Х/ф «Мама-детектив» 22.00 «Вiкна-новини» 22.25 «Кохана, ми вбиваємо дiтей» 00.15 Х/ф «СМЕРШ. Прихований ворог» 02.15 Нiчний ефiр TV-4 06.00 Т/с «Гра в кохання» ▲ 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 «Сільський календар» 08.05 «Індекс небезпеки» 08.20 ТНЕУ-калейдоскоп подій 08.30 Переможний голос віруючого 09.00 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 «Унікальна Україна» 10.00 Т/с «Гра в кохання» ▲ 10.45 Ранковий фітнес 11.00 Дитяча година 11.50 «Чарівний ключик» 12.10 «Музичні делікатеси» 12.40 «Відчиняй» 13.10 Хіт-парад 14.00, 01.00 Х/ф «Мадам Едуар та інс­ пектор Леон» ▲ 16.00 Провінційні вісті 16.10 Дитяча година 17.00 «Унікальна Україна» 17.30 «Смаки культур» 18.00 Т/с «Гра в кохання» ▲ 19.00 Провінційні вісті 19.30 «Наші вітання» 20.00 В.ф. «Гаряче літо Норильська» 21.00 «Наші вітання» 21.30 «Автоакадемія» 22.00 Провінційні вісті 22.35, 04.00 Х/ф «Король Мідас» ▲ 00.15 Час-Tайм 00.30 Провінційні вісті 02.30 Хіт-парад 03.30 Провінційні вісті

ТТБ 06.00 Гімн України 06.05 «Джерело духовності» 06.15 «Історичний календар» 06.25 «Мій тренер-гімнастика» 06.40 «Гуморинка на хвилинку» 06.45 «Пісні нашого краю» 07.00 «Вісті ТТБ» 07.30 «Кіноісторії нашого часу» 08.00 «Ранок з ТТБ» 10.00 «Будьте здорові» 10.30 «Час країни» 11.00 «У країні Мультляндії» 12.00 «В об’єктиві ТТБ» 12.15 «Випробуй на собі» 12.45 «Вісті ТТБ» 13.00 «100 шедеврів» 13.20 «Історичний календар» 13.25 «Плекайте мову» 13.30 «Шукаю батьків» 13.45 «Новини України» 14.00 «Ціна Перемоги» 14.30 «Золота провінція» 15.00 «Економічне коло» 16.00 «Вісті ТТБ» 16.15 «Диволяндія» 16.40 «Українські забавлянки» 16.55 «Служба розшуку дітей» 17.00 «Новини України» 17.15 «Мистецька спадщина Великого Коб­ заря» 17.30 «Філософія життя» 17.55 «Хвилини з «Кобзарем» 18.00 «Cтудмістечко» 18.15 «Пісні нашого краю» 18.30 «ПрофStyle» 18.45 «Пісня в дарунок» 19.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «Тема дня» 19.45 «Зона ризику» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Час реформ» 21.30 «Діловий ритм» 22.00 «Вісті ТТБ» 22.30 «Тема дня» 22.45 «До народних джерел» 22.50 Телезамальовка 23.00 «Тетерів» 23.30 «Кіно, кіно...» 00.00 Мовлення у цифровому форматі ці­ лодобово

11

СЕРЕДА,

УТ-1 06.00 Православний календар 06.05, 07.00, 08.00 Новини 06.10, 07.05, 08.05 Спорт 06.20 М/ф 06.30 Доброго ранку, Україно! 06.35, 07.35 Огляд преси 06.45, 07.45, 08.20 Гiсть студiї 07.20 Тема дня 07.25 Країна on-line 07.30 Ера бiзнесу 07.50 Швидкий снiданок 08.35 Ранковi поради 08.45 Кориснi поради 09.10, 13.10 Олiмпiйськi iгри. Гiрсько­лиж­ ний спорт. Гiгантський слалом (чол.) 11.10 Олiмпiйськi iгри. Сноубординг. Па­ ралельний гiгантський слалом (чол, жiн.) 14.15 Олiмпiйськi iгри. Лижнi перегони. Командний спринт (чол, жiн.) 15.00 Новини 15.15 Дiловий свiт. Агросектор 15.25 Українська пiсня 16.25 Олiмпiйськi iгри. Бiатлон. Змiшана естафета 18.00, 20.40 Олiмпiйськi iгри. Фiгурне ка­ тання (жiн.) 19.20 Олiмпiйськi iгри. Бобслей (жiн.) 21.35 Пiдсумки дня 21.55 Олiмпiйська студiя. Пiдсумки дня 22.40 Фiнансова перспектива 22.50 Мегалот 22.55 Суперлото, Трiйка, Кено 23.00 Пiдсумки 23.20 На слуху 23.40 Вiд першої особи 00.00 Х/ф «Васька» 1 с. 01.20 ТелеАкадемiя 02.20 Олiмпiйськi iгри. Гiрськолижний спорт. Гiгантський слалом (чол.) 03.15 Олiмпiйськi iгри. Фiгурне катання (жiн.) 04.10 Олiмпiйськi iгри. Бiатлон. Змiшана естафета 05.30 Новини 05.50 Дiловий свiт. Агросектор 1+1 06.00 «Служба розшуку дiтей» 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.55, 03.15, 03.55 «ТСН» 06.45, 07.10, 08.10 «Снiданок з 1+1» 08.05 «Економiчна правда» 09.05, 17.10 Т/с «Асi» 10.50, 11.50, 20.15, 21.20 Т/с «Вiр менi» 12.50, 13.45, 01.00, 01.45 Т/с «Громови» 14.45, 02.30 «Красуня за 12 годин 2» 15.40 Х/ф «Свати 3» 16.45, 03.30 «ТСН. Особливе» 22.25 «Чотири весiлля 3» 00.10, 04.40 Т/с «Касл 2» ▲ 05.20 «Телемагазин»

ІНТЕР 05.25, 09.20 Т/с «Повернення Мухтара 2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з Iнтером» 11.15, 12.25 Д/с «Слiдство вели...» з Л. Ка­ невським» 13.25 «Судовi справи» 15.05 «Сiмейний суд» 16.00 «Зрозумiти. Пробачити» 17.05 «Давай одружимося!» 18.05 «Стосується кожного» 19.05 Т/с «Поки станиця спить» 20.00 «Подробицi» 20.35 Т/с «Син батька народiв» 23.35, 04.05 Т/с «Крутi береги» 01.20 Х/ф «Цивiльний позов» ▲ 03.05 «Подробицi» - «Час»

ICTV 05.25 Служба розшуку дiтей 05.30 Факти 05.55 Свiтанок 07.00 Т/с «Лiтєйний, 4» 08.45 Факти 09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 10.10, 13.00 Т/с «Прокурорська перевiрка» 12.45 Факти 13.20 Т/с «Зниклi» 14.15, 20.05 Т/с «Чужий район 2» 16.50 Т/с «Опери» 18.45 Факти 22.35 Х/ф «Зоряний десант 2. Герой Фе­ дерацiї» ▲ 00.05 Х/ф «Зоряний десант 3. Мародер» ▲ 01.50 Т/с «Неймовiрна iсторiя» 03.15 Т/с «Тiльки правда» 03.55 Стоп-10 04.40 Про-Ziкаве.ua НОВИЙ 05.00 Педан-Притула Шоу 06.10, 06.55 Kids’ Time 06.15 М/с «Черепашки-нiндзя» 06.35 М/с «Губка Боб» 07.00, 07.35 Пiдйом 08.00 Т/с «Метод Лаврової» 08.55 Т/с «Не родись вродлива» 09.45 Т/с «Щасливi разом» 13.05 М/с «Черепашки-нiндзя» 13.25 М/с «Губка Боб» 15.15 Т/с «Друзi» 16.10 Т/с «Татусевi доньки» 17.05 Т/с «Не родись вродлива» 18.00 Т/с «Воронiни» 19.00 Репортер 19.20 Абзац! 20.00 Т/с «Воронiни»

19 ЛЮТОГО

22.40 Х/ф «Кiнопобачення» ▲ 00.20 Репортер 00.30 Х/ф «Американський пирiг» ▲ 02.10 Служба розшуку дiтей 02.15, 03.05 Зона ночi 02.20 Українцi Вiра 03.10 Народження українського кiно 04.10, 04.55 Зона ночi. Культура 04.15 Микола Лисенко

СТБ 05.30 «Чужi помилки. Смертельний дiагноз» 06.15 «Усе буде добре!» 07.55 «Неймовiрна правда про зiрок» 09.20 «Зоряне життя. Не вiдрiкаються, люб­ лячи...» 10.20 «Кохана, ми вбиваємо дiтей» 12.05 «Слiдство ведуть екстрасенси» 13.00 «МастерШеф» 16.00 «Усе буде добре!» 18.00 «Вiкна-новини» 18.20 «Неймовiрна правда про зiрок» 19.55 «Слiдство ведуть екстрасенси» 20.55 Х/ф «Мама-детектив» 22.00 «Вiкна-новини» 22.25 «Хата на тата» 00.00 Х/ф «СМЕРШ. Прихований ворог» 02.00 Нiчний ефiр TV-4 06.00 Т/с «Гра в кохання» ▲ 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 «Екологічно чисте життя» 08.05 «Магія природи» 08.30 Переможний голос віруючого 09.00 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 «Унікальна Україна» 10.00 Т/с «Гра в кохання» ▲ 10.45 Ранковий фітнес 11.00 Дитяча година 12.10 «Гал-кліп» 12.40 «Автоакадемія» 13.10 Павло Дворський «Щастя моє» 1 ч. 14.00 Х/ф «Ветеринар», 1 с. ▲ 16.00 Провінційні вісті 16.10 Дитяча година 16.40 «Чарівний ключик» 17.00 «Унікальна Україна» 17.30 «Сад, город, квітник» 18.00 Т/с «Гра в кохання» ▲ 19.00 Провінційні вісті 19.30 «Наші вітання» 20.00 «Формула здоров’я» 21.00 «Наші вітання» 21.30 «Музичні делікатеси» 22.00 Провінційні вісті 22.35 Х/ф «Лавровий каньйон» ▲ 00.15 Час-Tайм 00.30 Провінційні вісті 01.00 Х/ф «Ветеринар», 1 с. ▲ 02.30 Павло Дворський «Щастя моє» 1 ч. 03.30 Провінційні вісті 04.00 Х/ф «Лавровий каньйон» ▲

ТТБ 06.00 Гімн України 06.05 «Джерело духовності» 06.15 «Історичний календар» 06.25 «Мій тренер-гімнастика» 06.40 «Гуморинка на хвилинку» 06.45 «Пісні нашого краю» 07.00 «Вісті ТТБ» 07.30 «Удосвіта» 08.00 «Ранок з ТТБ» 10.00 «Пісні нашого краю» 10.15 «Гра долі» 10.30 «Час країни» 11.00 «У країні Мультляндії» 12.00 «Студмістечко» 12.15 «Час реформ» 12.45 «Вісті ТТБ» 13.00 «Мистецька спадщина Великого Коб­ заря» 13.20 «Історичний календар» 13.25 «Плекайте мову» 13.30 «Співає дует «Писанка» 13.45 «Новини України» 14.00 «Зона ризику» 15.00 «Удосвіта» 15.30 «Час змін» 16.00 «Вісті ТТБ» 16.15 «Чудесний канал» 16.40 «Школа незвичайних наук» 16.55 «Василь Сухомлинський-дітям» 17.00 «Новини України» 17.15 «Біржа праці» 17.30 «Після школи» 17.45 «Галерея образів» 17.55 «Хвилини з «Кобзарем» 18.00 «Думки вголос» 18.15 «Пісні нашого краю» 18.30 «Надія є» 18.45 «Пісня в дарунок» 19.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «Тема дня» 19.45 «Світ професій» 20.00 «Економічний інтерес» 20.15 «Степовики» 20.30 Муз. «Горицвіт» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Почерк долі» 21.30 «Енергоманія» 22.00 «Вісті ТТБ» 22.30 «Тема дня» 22.45 «Гра долі» 23.00 «Тетерів» 23.30 «А у нас кіно знімали» 00.00 Мовлення у цифровому форматі ці­ лодобово


12

ЧЕТВЕР,

УТ-1 06.00 Православний календар 06.05, 07.00, 08.00 Новини 06.10, 07.05, 08.05 Спорт 06.20 М/ф 06.30 Доброго ранку, Україно! 06.35, 07.35 Огляд преси 06.45, 07.45, 08.20 Гiсть студiї 07.20 Ера будiвництва 07.25 Країна on-line 07.30 Ера бiзнесу 07.50 Швидкий снiданок 08.35 Ранковi поради 08.45 Кориснi поради 09.00 Пiдсумки тижня 09.40 Олiмпiйськi iгри. Фристайл (чол.) 10.35, 13.15 Олiмпiйськi iгри. Лижне дво­ борство 11.25 Олiмпiйськi iгри. Фристайл. Скi-крос. Фiнал (чол.) 14.30 Уряд на зв’язку з громадянами 15.00 Новини 15.15 Дiловий свiт. Агросектор 15.30 Олiмпiйськi iгри. Керлiнг. Матч за «зо­ лото» (жiн.) 17.00 Олiмпiйськi iгри. Фiгурне катання. Жiнки, довiльна програма 21.00 Пiдсумки дня 21.20 Дiловий свiт 21.25 Олiмпiйська студiя. Пiдсумки дня 22.45 Фiнансова перспектива 22.55 Трiйка, Кено, Максима 23.00 Пiдсумки 23.20 На слуху 23.40 Вiд першої особи 00.00 Х/ф «Васька» 2 с. 01.20 ТелеАкадемiя 02.20 Олiмпiйськi iгри. Фристайл (чол.) 03.05 Олiмпiйськi iгри. Фристайл. Скi-крос. Фiнал (чол.) 04.30 Олiмпiйськi iгри. Лижне двоборство 05.35 Новини 05.50 Дiловий свiт. Агросектор

1+1 06.00 «Служба розшуку дiтей» 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 00.10 «ТСН» 06.45, 07.10, 08.10 «Снiданок з 1+1» 08.05 «Економiчна правда» 09.05 Т/с «Асi» 10.50, 11.50, 22.00, 23.05 Т/с «Вiр менi» 12.50, 13.45 Т/с «Громови» 14.40 «Красуня за 12 годин 2» 15.40 Х/ф «Свати 3» 16.45 «ТСН. Особливе» 17.10 Т/с «Асi» 20.00, 02.40 Футбол. Лiга Європи. Динамо (Київ) - Валенсiя (Iспанiя) 00.25 Т/с «Касл 2» ▲ 01.15 Х/ф «Бiлий слон» ■ 04.15 «ТСН. Особливе» 04.40 Т/с «Касл 2» ▲ 05.25 «Телемагазин» ІНТЕР 05.25, 09.20 Т/с «Повернення Мухтара 2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з Iнтером» 11.15, 12.25 Д/с «Слiдство вели...» з Л. Ка­ невським» 13.25 «Судовi справи» 15.05 «Сiмейний суд» 16.00 «Зрозумiти. Пробачити» 17.05 «Давай одружимося!» 18.05 «Стосується кожного» 19.05 Т/с «Поки станиця спить» 20.00 «Подробицi» 20.35 Т/с «Син батька народiв» 23.35 Т/с «Крутi береги» 01.20 Х/ф «Миротворець» ▲ 03.15 «Подробицi» - «Час» 04.05 Т/с «Крутi береги» ICTV 05.20 Факти 05.50 Свiтанок 06.50 Т/с «Опери» 08.45 Факти 09.15 Надзвичайнi новини 10.10, 13.00 Т/с «Прокурорська перевiрка» 12.45 Факти 13.20 Т/с «Зниклi» 14.10 Т/с «Чужий район 2» 16.50 Т/с «Опери» 18.45 Факти 19.20 Надзвичайнi новини 20.05 Т/с «Чужий район 2» 22.35 Х/ф «Дiм сонця, що сходить» ▲ 00.05 Х/ф «Таємна сторона мiста» ▲ 01.30 Т/с «Неймовiрна iсторiя» 03.00 Т/с «Тiльки правда» 03.40 Нетаємнi файли 04.30 Про-Ziкаве.ua НОВИЙ 05.00 Педан-Притула Шоу 06.10, 06.55 Kids’ Time 06.15, 13.15 М/с «Черепашки-нiндзя» 06.35, 13.35 М/с «Губка Боб» 07.00, 07.35 Пiдйом 08.00 Т/с «Метод Лаврової» 08.55 Т/с «Не родись вродлива» 09.45 Т/с «Татусевi доньки» 15.20 Т/с «Друзi» 16.10 Т/с «Татусевi доньки» 17.10 Т/с «Не родись вродлива» 18.00 Т/с «Воронiни» 19.00 Репортер 19.20 Абзац! 20.00 Т/с «Воронiни»

ТЕЛЕДОСЬЄ

Досьє 102 п’ятниця, 14 лютого 2014 року

20 ЛЮТОГО

22.45 Х/ф «Американський пирiг» ▲ 00.40 Репортер 00.50 Х/ф «Тупий i ще тупiший за тупо­ го: коли Гаррi зустрiв Ллойда» ▲ 02.25 Служба розшуку дiтей 02.30, 03.25 Зона ночi 02.35 Українцi Вiра 03.30 Десята муза в Українi 04.20, 04.45 Зона ночi. Культура 04.25 Княгиня Ольга 04.40 Яготинське лiто

СТБ 05.25 «Чужi помилки. Повернення Кацмана» 06.05 «Усе буде добре!» 07.50 «Неймовiрна правда про зiрок» 09.15 «Зоряне життя. Випробування без­ дiтнiстю» 10.15 Х/ф «Лекцiї для домогосподарок» 12.15 «Слiдство ведуть екстрасенси» 13.10 «МастерШеф» 16.00 «Усе буде добре!» 18.00 «Вiкна-новини» 18.20 «Неймовiрна правда про зiрок» 19.55 «Слiдство ведуть екстрасенси» 20.55 Х/ф «Мама-детектив» 22.00 «Вiкна-новини» 22.25 «Зоряне життя. Голi i несмiшнi» 23.15 «Зоряне життя. Барбi з покалiченими душами» 00.10 Х/ф «I була вiйна» 02.40 Нiчний ефiр TV-4 06.00 Т/с «Гра в кохання» ▲ 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 «Формула здоров’я» 08.30 Переможний голос віруючого 09.00 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 «Унікальна Україна» 10.00 Т/с «Гра в кохання» ▲ 10.45 Ранковий фітнес 11.00 Дитяча година 12.10 «Про кіно» 12.25 «Смаки культур» 13.00 Павло Дворський «Щастя моє» 2 ч. 14.00 Х/ф «Ветеринар», 2 с. ▲ 16.00 Провінційні вісті 16.10 Дитяча година 17.00 «Унікальна Україна» 17.30 «Музичні делікатеси» 18.00 Т/с «Гра в кохання» ▲ 19.00 Провінційні вісті 19.30 «Наші вітання» 20.00 Знати більше 21.00 «Наші вітання» 21.30 «Відчиняй» 22.00 Провінційні вісті 22.35 Х/ф «Міжсезоння» ▲ 00.15 Час-Tайм 00.30 Провінційні вісті 01.00 Х/ф «Ветеринар», 2 с. ▲ 02.30 Павло Дворський «Щастя моє» 2 ч. 03.30 Провінційні вісті 04.00 Х/ф «Міжсезоння» ▲

ТТБ 06.00 Гімн України 06.05 «Джерело духовності» 06.15 «Історичний календар» 06.25 «Мій тренер-гімнастика» 06.40 «Гуморинка на хвилинку» 06.45 «Пісні нашого краю» 07.00 «Вісті ТТБ» 07.30 «Розмова без нотацій» 08.00 «Ранок з ТТБ» 10.00 «Пісні нашого краю» 10.15 «Думки вголос» 10.30 «Час країни» 11.00 «У країні Мультляндії» 12.00 «Після школи» 12.15 «Почерк долі» 12.45 «Вісті ТТБ» 13.00 «Cтеповики» 13.20 «Історичний календар» 13.25 «Плекайте мову» 13.30 «Надія є» 13.45 «Новини України» 14.00 «Уряд на зв’язку з громадянами» 14.30 «Як це було» 15.00 «А у нас кіно знімали» 15.30 «Інновації» 15.45 «Біржа праці» 16.00 «Вісті ТТБ» 16.15 «Чудесний канал» 16.40 «Іноземна для дітей» 16.50 «Наш Кобзар» 16.55 «Служба розшуку дітей» 17.00 «Новини України» 17.15 «Музейні скарби» 17.30 «Легенди Запоріжжя» 17.55 «Хвилини з «Кобзарем» 18.00 «Загублені у часі» 18.15 «Пісні нашого краю» 18.30 «Просто неба» 18.45 «Пісня в дарунок» 19.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «Тема дня» 19.45 «Що робити?» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Час реформ» 21.30 «Розмова без нотацій» 22.00 «Вісті ТТБ» 22.30 «Тема дня» 22.45 «Так було» 23.00 «І слово було Бог» 23.30 «Співає Валерій Кириченко» 00.00 Мовлення у цифровому форматі ці­ лодобово

ЩОПОНЕДІЛКА НА ТЕЛЕКАНАЛІ УТ-1

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МВ УМВС УКРАЇНИ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

проводить набір на службу в органи внутрішніх справ чоловіків віком до 25 років, котрі мають повну середню або вищу освіту, пройшли строкову або контрактну службу в Збройних Силах України чи закінчили військову кафедру та за станом здоров’я придатні до служби в правоохоронному відомстві. За детальною інформацією звертайтеся: – до Тернопільського МВ УМВС за адресою: м. Тернопіль, бульвар Т.Шевченка, 10, сектор кадрового забезпечення (кабінет №6), тел. 27-12-67, 27-10-46, 27-10-45; – до обласного управління внутрішніх справ за адресою: м. Терно­ піль, вулиця Валова, 11, тел. 27-13-14.

У зв’язку із втратою вважати недійсним посвідчення УТР 020830 від 13. 03 2013 року, видане на ім’я дільнич­ ного інспектора ТМВ УМВС України в Тернопільській об­ ласті Куцої Наталії Романівни.

Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС України в Тернопільській області

проводить відбір кандидатів для вступу до відомчих навчальних закладів МВС України, які готують фахівців експертної служби. Національна академія внутрішніх справ: – навчально-науковий інститут слідчих і криміналістів; – факультет підготовки експертів-криміналістів, з тер­мі­ ном навчання 4 роки. Донецький юридичний інститут Луганського держав­ ного уні­верситету внутрішніх справ: – слідчо-криміналістичний факультет, з терміном нав­ чання 4 роки.

ТЕЛЕФОНУЙТЕ У ТЕРНОПОЛІ: (0352) 27-12-68, 52-67-16.

ДИВІТЬСЯ У БУДНІ НА ТЕЛЕКАНАЛІ ICTV


ТЕЛЕДОСЬЄ

п’ятниця, 14 лютого 2014 року Досьє 102

ПРАЦІВНИКИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМВС УКРАЇНИ В ОБЛАСТІ ЗАПРОШУЮТЬ НА НАВЧАННЯ

Загальні положення: – ВНЗ МВС України здійснюють ступеневу підготовку фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційних рівнів бака­ лавра, спеціаліста, магістра на основі повної загальної середньої освіти; – підготовка фахівців у ВНЗ МВС здійснюєть­ ся за державним замовленням (денна форма навчання); – курсантів ВНЗ забезпечують харчуванням, форменим одягом та грошовим утриманням.

Вимоги до рівня освіти та віку:

– на денну форму навчання зараховують осіб, які мають повну середню освіту, віком від 17 до 25 років;

Інформація щодо вступу до відомчих навчальних закладів МВС України в 2014 році

– призовники віком від 17 до 21 року, які ма­ ють повну загальну середню освіту; – військовослужбовці та особи, звільнені в за­ пас Збройних сил України, що мають повну загальну середню освіту, віком від 18 до 23 років (для Академії внутрішніх військ МВС).

Порядок відбору кандидатів:

– кандидат на навчання має право вільно оби­ рати навчальний заклад (Національна акаде­ мія внутрішніх справ, м. Київ, Львівський дер­ жавний університет внутрішніх справ, Одесь­ кий державний університет внутрішніх справ, Харківський національний університет внут­ рішніх справ, Академія внутрішніх військ МВС, м. Київ, Національний університет «Юридич­

на Академія України ім. Я.Мудрого», м. Харків, Одеська юридична академія); – кандидат на навчання подає до сектору ка­ дрового забезпечення міськрайвідділів вну­ трішніх справ у районних центрах та у м. Тер­ нополі або в управління МВС України в Тер­ нопільській області пакет документів для оформлення особової справи, проходить вій­ ськово-лікарську комісію.

Звертайтесь у Тернопільський МВ (м.Тернопіль, бульвар Шевченка 10) за телефонами (0352)27-12-67, 27-10-46, або в управління МВС України в Тернопільській області (м.Тернопіль, вул.Валова 11) за телефонами (0352) 27-13-55, 27-14-21, 27-13-69.

13

П’ЯТНИЦЯ,

УТ-1 06.00 Православний календар 06.05, 07.00, 08.00 Новини 06.10, 07.05, 08.05 Спорт 06.20 М/ф 06.30 Доброго ранку, Україно! 06.35, 07.35 Огляд преси 06.45, 07.45, 08.20 Гiсть студiї 07.20 Тема дня 07.25, 07.40 Країна on-line 07.30 Ера бiзнесу 07.50 Швидкий снiданок 08.35 Ранковi поради 08.45 Кориснi поради 09.00 Пiдсумки тижня 09.30 Свiтло 09.55 Книга.ua 10.35 Олiмпiйськi iгри. Фристайл (жiн.) 11.25 Олiмпiйськi iгри. Фристайл. Скiкрос. Фiнал (жiн.) 13.25 Вiра. Надiя. Любов 14.15 Новини 14.25 Дiловий свiт. Агросектор 14.40, 18.15 Олiмпiйськi iгри. Гiрсько­лиж­ ний спорт. Слалом (жiн.) 16.20 Олiмпiйськi iгри. Бiатлон (жiн.) 19.35 Олiмпiйськi iгри. Шорт-трек (чол, жiн.) 21.00 Пiдсумки дня 21.20 Дiловий свiт 21.25 Олiмпiйська студiя. Пiдсумки дня 22.45 Фiнансова перспектива 22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi 23.00 Пiдсумки 23.20 На слуху 23.40 Вiд першої особи 00.00 Х/ф «Васька» 3 с. 01.20 Хiт-парад «Нацiональна двадцятка» 02.30 Д/ф «Долина в’язниць: тюремна iн­ дустрiя» 03.25 Олiмпiйськi iгри. Фристайл (жiн.) 04.05 Олiмпiйськi iгри. Бiатлон (жiн.) 05.40 Новини 05.50 Дiловий свiт. Агросектор 1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 «ТСН» 06.45, 07.10, 08.10 «Снiданок з 1+1» 08.05 «Економiчна правда» 09.05 Т/с «Асi» 10.50, 11.50 Т/с «Вiр менi» 12.50, 13.45 Т/с «Громови» 14.40 «Красуня за 12 годин 2» 15.40 Х/ф «Свати 3» 16.45 «ТСН. Особливе» 17.10 Т/с «Асi» 20.15 «Сказочная Русь» 20.50 «Вечiрнiй Київ - 2013» 23.00 «Супергерої» 00.05 Х/ф «Фальшивомонетники» 01.45 Х/ф «Бiлий слон» ■ 03.10 Х/ф «Кохання iншою мовою» ▲ 04.45 «ТСН. Особливе» 05.10 «Супергерої» 05.55 «Телемагазин»

ІНТЕР 05.25, 09.20 Т/с «Повернення Мухтара 2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з Iнтером» 11.15, 12.25, 02.15 Д/с «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 13.25 «Судовi справи» 15.05 «Сiмейний суд» 16.00 «Зрозумiти. Пробачити» 17.05 «Давай одружимося!» 18.05 «Стосується кожного» 19.05 Т/с «Поки станиця спить» 20.00 «Подробицi» 20.35 Т/с «Один на всiх» 1, 4 с. 00.15 Х/ф «В останню мить» ▲ 01.40 «Подробицi» - «Час» 04.55 Т/с «Один на всiх» 1 с.

Державна служба охорони при управлінні МВС України

в Тернопільській області надає весь спектр охоронних послуг фізичним та юридичним особам: – охорона об’єктів різних форм власності; – інкасація, перевезення та супроводжен­ ня цінних паперів та грошових знаків; – охорона та супроводження туристичних груп; – охорона вантажів, перевезення цінностей; – послуги професійних охоронців; – забезпечення охорони ділових зустрічей, урочистих та представницьких заходів;

– реагування на надходження тривожного сигналу з об’єктів, що перебувають під охороною ДСО; – професійне встановлення, повне обслу­ говування найдосконаліших технічних за­ собів безпеки; – сертифікація засобів охоронного при­ значення; – розробка стандартів у галузі охорони.

Телефони: (0352) 52-64-45, 25-56-42, 23-59-34 – цілодобово.

ICTV 05.15 Служба розшуку дiтей 05.20 Факти 05.50 Свiтанок 06.50 Т/с «Опери» 08.45 Факти 09.15 Надзвичайнi новини 10.10, 13.00 Т/с «Прокурорська перевiрка» 12.45 Факти 13.25 Т/с «Зниклi» 14.20 Т/с «Чужий район 2» 16.50 Т/с «Опери» 18.45 Факти 19.20 Надзвичайнi новини 20.05 Т/с «Чужий район 2» 22.35 Х/ф «Убивцi на замiну» ▲ 00.05 Х/ф «Дiм сонця, що сходить» ▲ 01.35 Т/с «Неймовiрна iсторiя» 03.05 Т/с «Тiльки правда» 03.45 Провокатор 04.30 Про-Ziкаве.ua НОВИЙ 04.50 Служба розшуку дiтей 04.55 Педан-Притула Шоу 06.05, 06.55 Kids’ Time 06.10 М/с «Черепашки-нiндзя» 06.35 М/с «Губка Боб» 07.00, 07.35 Пiдйом 08.00 Т/с «Метод Лаврової» 08.55 Т/с «Не родись вродлива» 09.45 Т/с «Воронiни» 13.10 М/с «Черепашки-нiндзя» 13.30 М/с «Губка Боб» 15.25 Т/с «Друзi» 16.10 Т/с «Татусевi доньки» 17.10 Т/с «Не родись вродлива»

21 ЛЮТОГО

18.00 Т/с «Воронiни» 19.00 Репортер 19.20 Абзац! 20.00 Т/с «Воронiни» 22.40 Уральськi пельменi 23.35 Х/ф «Тупий i ще тупiший за тупо­ го: коли Гаррi зустрiв Ллойда» ▲ 01.20 Репортер 01.30 Х/ф «Тупий i ще тупiший» ▲ 03.20 Зона ночi 03.25, 04.15 Богдан Хмельницький 04.10 Зона ночi 04.20 Зона ночi. Культура 04.25 Швидкоплинний сон 04.30 Сонячна людина 04.40 Зона ночi. Культура СТБ 05.55 «Чужi помилки. Картина кров’ю» 06.40 «Неймовiрна правда про зiрок» 08.10 Х/ф «Дихай зi мною» 18.00 «Вiкна-новини» 18.20 «Неймовiрна правда про зiрок» 20.05 Х/ф «Любов не дiлиться на два» 22.00 «Вiкна-новини» 22.25 Х/ф «Любов не дiлиться на два» 00.15 Х/ф «Лекцiї для домогосподарок» 02.20 Х/ф «Альошкине кохання» 03.45 Нiчний ефiр TV-4 06.00 Т/с «Гра в кохання» ▲ 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 Знати більше 08.30 Переможний голос віруючого 09.00 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 «Унікальна Україна» 10.00 Т/с «Гра в кохання» ▲ 10.45 Ранковий фітнес 11.00 Дитяча година 11.50 «Чарівний ключик» 12.10 «Гал-кліп» 12.40 «Сад, город, квітник» 13.10 Хіт-парад 14.00 Х/ф «Погана звичка» ▲ 16.00 Провінційні вісті 16.10 Дитяча година 17.00 «Унікальна Україна» 17.30 «Відчиняй» 18.00 Т/с «Гра в кохання» ▲ 19.00 Провінційні вісті 19.30 «Наші вітання» 20.10 «Сільський календар» 20.40 «Індекс небезпеки» 21.00 «Наші вітання» 21.30 «Про кіно» 22.00 Провінційні вісті 22.35 Х/ф «Жінка з тіні» ▲ 00.15 Час-Tайм 00.30 Провінційні вісті 01.00 Знати більше 02.00 Х/ф «Погана звичка» ▲ 03.30 Провінційні вісті 04.00 Х/ф «Жінка з тіні» ▲

ТТБ 06.00 Гімн України 06.05 «Джерело духовності» 06.15 «Історичний календар» 06.25 «Мій тренер-гімнастика» 06.40 «Гуморинка на хвилинку» 06.45 «Пісні нашого краю» 07.00 «Вісті ТТБ» 07.30 «Легенди Запоріжжя» 08.00 «Ранок з ТТБ» 10.00 «Пісні нашого краю» 10.15 «Просто неба» 10.30 «Час країни» 11.00 «У країні Мультляндії» 12.00 «Загублені у часі» 12.15 «Час реформ» 12.45 «Вісті ТТБ» 13.00 «Так було» 13.20 «Історичний календар» 13.25 «Плекайте мову» 13.30 «Музейні скарби» 13.45 «Новини України» 14.00 «Що робити?» 15.00 «Мова про мову» 15.30 «Повір у себе» 16.00 «Вісті ТТБ» 16.15 «Чудесний канал» 16.40 «Школа шляхетних дівчаток» 16.50 «Маленька перерва» 16.55 «Служба розшуку дітей» 17.00 «Новини України» 17.15 «Мікс» 17.45 «Моє місто» 17.55 «Хвилини з «Кобзарем» 18.00 «Жива традиція» 18.15 «Пісні нашого краю» 18.30 «Назбиране» 18.45 «Пісня в дарунок» 19.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «Актуально» 19.45 «Західний експрес» 20.00 «Зустріч для вас» 20.30 «Мій Шевченко» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Захисник Вітчизни-рятувальник» 21.30 «Абетка здоров’я» 22.00 «Вісті ТТБ» 22.30 «Актуально» 22.45 «До народних джерел» 22.55 Телезамальовка 23.00 «Обласні центри України.Вінниця» 23.30 «Акценти» 00.00 Мовлення у цифровому форматі ці­ лодобово


14

СУБОТА, УТ-1

06.00 Пiдсумки 06.15 Фільм-концерт «О. Барикiн. Друзiв не забувають» 07.50 Смiх з доставкою додому 08.30 Панянка та кулiнар 09.00 Армiя 09.10 Православний вiсник 09.45 Олiмпiйськi iгри. Бiатлон (жiн.) 11.25 Олiмпiйськi iгри. Лижнi перегони. Мас-старт (жiн, 30 км) 13.30 Олiмпiйськi iгри. Сноубординг. Па­ ралельний слалом (чол, жiн.) 14.40 Олiмпiйськi iгри. Гiрськолижний спорт. Слалом (чол.) 16.20 Олiмпiйськi iгри. Бiатлон (чол.) 18.20 Олiмпiйськi iгри. Фiгурне катання. Гала-вистава 21.00 Пiдсумки дня 21.25 Олiмпiйська студiя. Пiдсумки дня 22.50 Мегалот 22.55 Суперлото, Трiйка, Кено 23.00 Завтра. PRO 23.40 Фiльм-концерт «О. Барикiн. Друзiв не забувають» 01.20 Олiмпiйськi iгри. Бобслей. Четвiрки 02.20 «Нащадки» з Н. Рибчинською та К. Гна­ тенком 03.20 Олiмпiйськi iгри. Бiатлон (чол.) 04.55 Олiмпiйськi iгри. Сноубординг 05.50 Служба розшуку дiтей 1+1

06.15 «ТСН» 07.00 «Хто там?» 08.05, 08.30 М/с «Король-Лев. Тiмон i Пумба» 08.50 М/ф «Енгрi бердс» 08.55 «Свiтське життя» 09.50, 10.55, 12.00, 13.05 Х/ф «Свати 4» 14.10 «Вечiрнiй Київ - 2013» 16.30 «Вечiрнiй квартал» 18.30 «Розсмiши комiка 4» 19.30 «ТСН» 20.00 «Вечiрнiй квартал» 22.10 Х/ф «9 рота» ▲ 01.10 Х/ф «Домiно» ▲ 03.05 Х/ф «Кохання iншою мовою» ▲ 04.40 Х/ф «Фальшивомонетники» 05.55 «Телемагазин»

ІНТЕР 05.40 Т/с «Один на всiх» 2, 4 с. 08.00 «Школа доктора Комаровського» 08.45 Х/ф «Марiя Мiрабелла» 10.00 Д/ф «Крилатов. Саудтрек епохи» 11.00 Т/с «Повернення Мухтара 2» 12.55 Концертна програма «23 лютого у Великому мiстi» 14.35 Т/с «Не вiдрiкаються, люблячи» 1, 4 с. 18.10 Т/с «Господиня великого мiста» 2 с. 20.00 «Подробицi» 20.35 Т/с «Господиня великого мiста» 4 с. 22.25 Х/ф «Наречений за оголошенням» ▲ 00.15 Х/ф «Зворотний квиток» 02.00 «Подробицi» - «Час» 02.35 Т/с «Повернення Мухтара 2» 04.10 Д/с «Слiдство вели...» з Л. Каневсь­ким» ICTV 05.00 Факти 05.10 Про-Ziкаве.ua 05.25 Свiтанок 06.50 Т/с «Чужий район 2» 09.25 Зiрка YouTube 10.30 Дача 11.00 Т/с «Ми з майбутнього» 14.00 Х/ф «Ми з майбутнього 2» 15.30 Т/с «Чужi крила» 18.45 Факти 19.00 Надзвичайнi новини 19.50 Т/с «Чужi крила» 21.35 Х/ф «Каратель» ▲ 23.40 Х/ф «Кримiнальне чтиво» ▲ 02.10 Х/ф «Знайти коротуна» ▲ 03.50 Т/с «Тiльки правда»

НОВИЙ 06.25 М/с «Назад у майбутнє» 08.10 М/с «Том i Джерi» 09.50 Файна Юкрайна 11.55 Уральськi пельменi 14.35 Т/с «Воронiни» 18.00 Х/ф «Завжди говори «так» 20.00 Х/ф «Маска» ▲ 22.00 Х/ф «Тупий i ще тупiший» ▲ 23.55 Уже який день 01.00 Х/ф «Факультет» ▲ 02.50 Зона ночi 02.55 Подорож у втрачене минуле 03.25 Богдан Хмельницький 03.50 Зона ночi 03.55 Скiфи

• АНОНС

ТЕЛЕДОСЬЄ

Досьє 102 п’ятниця, 14 лютого 2014 року

22 ЛЮТОГО

04.05 Червона Земля 04.35 Зона ночi. Культура 04.40 Iван Франко 05.30 Зона ночi. Культура

СТБ 05.55 Х/ф «Випадок у квадратi 36-80» 07.05 «Караоке на Майданi» 07.55 «Їмо вдома» 09.00 «Усе буде смачно!» 09.50 «ВусоЛапоХвiст» 11.00 «Хата на тата» 12.40 Х/ф «Любов не дiлиться на два» 16.15 Х/ф «Джентльмени удачi» 18.00 Х/ф «Матуся моя» 21.40 Х/ф «Сонцеколо» 23.30 «Детектор брехнi 5» 00.45 Х/ф «На прiзвисько «Звiр» 02.15 Нiчний ефiр TV-4

06.00 «Відчиняй» 06.30 «Про нас» 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 Х/ф «Шереметьєво-2» ▲ 09.00 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 Знати більше 10.30 Блага звістка з Ріком Реннером 11.00 Ранковий фітнес 11.15 «Про нас» 11.30 Зміни свій світ 11.55 Тернопільська погода 12.00 Новини Європи 12.30 Х/ф «Відсутня ланка» ▲ 14.00 «Цивільний захист» 14.15 «Смаки культур» 14.35 Тернопільська погода 14.40 Мультфільми 15.00 Х/ф «Підмінена королева» ▲ 16.30 Дім книги 16.55 Тернопільська погода 17.00 Хіт-парад 17.50 ТНЕУ-калейдоскоп подій 18.00 «Наші вітання» 19.00 «Сад, город, квітник» 19.30 «Музичні делікатеси» 20.05 Тернопільська погода 20.10 А. Матвійчук «Полустанок любові» 22.10 Х/ф «Довірся чоловікові» ▲ 00.05 Тернопільська погода 00.10 Час-Тайм 00.30 Х/ф «Шереметьєво-2» ▲ 02.00 Новини Європи 02.30 Х/ф «Новокаїн» ▲ 04.00 А. Матвійчук «Полустанок любові»

ТТБ 06.00 Гімн України 06.05 «Джерело духовності» 06.15 «Історичний календар» 06.25 «Мій тренер-гімнастика» 06.40 «Гуморинка на хвилинку» 06.45 «Пісні нашого краю» 07.00 «Вісті ТТБ» 07.30 «До народних джерел» 07.40 Телезамальовка 07.45 «Музична хвиля ТТБ» 07.50 «Хвилини з «Кобзарем» 08.00 «Ранок з ТТБ» 10.00 «Пісні нашого краю» 10.15 «Назбиране» 10.30 «Час країни» 11.00 «У країні Мультляндії» 12.00 «Дитячі забави» 12.30 «Музичний калейдоскоп» 13.00 «Жива традиція» 13.20 «Історичний календар» 13.25 «Плекайте мову» 13.30 «Зустріч для вас» 14.00 «Обласні центри України.Вінниця» 14.30 «Мікс» 15.00 Концерт «Ріка життя» 16.00 «Скарби роду» 16.30 «Казки Миколаївського зоопарку» 17.00 «Фільм-дітям» 18.15 «Пісні нашого краю» 18.30 «Дім.Сад.Город» 18.45 «Пісня в дарунок» 19.00 «Панорама подій» 19.30 «Смак життя» 20.00 «Крізь призму часу» 20.15 «Спортивні меридіани» 20.30 «Щляхами Тараса» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Поклик таланту» 22.20 «Кулінарія від Андрія» 22.30 «Твої люди, Черкащино» 23.00 «Від класики до джазу» 23.30 «Тетерів» 00.00 Мовлення у цифровому форматі ці­ лодобово ICTV 21.35 «Каратель». Бойовик. Френк Касл – аґент ФБР пiд прикриттям, який пiсля дов­ гих рокiв служби оперативником нарештi отримує кабiнетну поса­ ду i хоче почати спокiйне життя. Проте незабаром Френк пережи­ ває страшне потрясiння – пiд час виконання останнього спецзав­ дання прямо на його очах вiд рук злочинця гине вся його сiм’я...

Режисер: Дж. Хенслi. У ролях: Т. Джейн, Дж. Траволта, Дж. Чейз, М. Коллi, Б. Фостер.

НЕДІЛЯ,

УТ-1 06.05 Свiт православ’я 06.35 Смiх з доставкою додому 07.05 Панянка та кулiнар 07.30 «Дружина» 09.00 Шеф-кухар країни 10.00 Околиця 10.30 Олiмпiйськi iгри. Лижнi перегони. Мас-старт (чол, 50 км) 12.10, 12.55 Олiмпiйськi iгри. Бобслей. Четвiрки 14.15 Подорожуй свiтом з Ю. Акунiною 14.35 Як Ваше здоров’я? 15.35 Ближче до народу 16.05 Дiловий свiт. Тиждень 16.35 Ми хочем, щоб ви знали 17.00 Олiмпiйська студiя 18.00 Церемонiя закриття Олiмпiади 2014 р. 21.00 Пiдсумки тижня 21.55 «Надвечiр’я» 22.55 Трiйка, Кено, Максима 23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки 23.40 Смiх з доставкою додому 00.00 «Дружина» 01.20 Свiт навколо нас 01.35 Олiмпiйськi iгри. Лижнi перегони. Мас-старт (чол, 50 км) 03.00 Олiмпiйськi iгри. Бобслей. Четвiрки 04.35 Д/ф «Золота ера саундтрекiв» 05.30 Околиця 1+1 06.10 Х/ф «Принц i жебрак» 07.40, 10.00 М/ф 08.10, 08.35 М/с «Король-Лев. Тiмон i Пумба» 09.00 Лотерея «Лото-Забава» 10.15 Х/ф «Дiди-розбiйники» 12.10 «Чотири весiлля 3» 13.30 «Зiркова хронiка» 14.30 «Машинi казки. Маша i ведмiдь» 15.25 Х/ф «Русалка» 19.30 «ТСН-Тиждень» 20.15 «Голос країни 4. Перезавантаження» 22.20 «Свiтське життя» 23.20 «Що? Де? Коли?» 00.25 Х/ф «Скажи хоч щось» ▲ 02.10 Х/ф «Домiно» ▲ 04.10 Х/ф «Принц i жебрак» 05.30 «Телемагазин»

ІНТЕР 05.25 Т/с «Не вiдрiкаються, люблячи» 1, 4 с. 08.35 «Школа доктора Комаровського. Не­ вiдкладна допомога» 09.15 Новини 10.00 «Орел i решка. На краю свiту» 11.00 Т/с «Повернення Мухтара 2» 12.45 Т/с «Господиня великого мiста» 1, 4 с. 16.40 Новини. Спецвипуск 17.00 Д/ф «Мiж землею i небом. Таємницi церемонiї вiдкриття Олiмпiади» 18.00 Церемонiя закриття Зимових Олiм­ пiйських iгор в Сочi 21.00 «Подробицi тижня» 21.55 Х/ф «Перевiрка на любов» 23.35 Х/ф «Ми з майбутнього» 01.45 Х/ф «Солдати невдачi» 03.25 Х/ф «Зворотний квиток» ICTV 05.15 Факти 05.25 Про-Ziкаве.ua 05.30 Свiтанок 06.05 Х/ф «Флiнстоуни» 07.30 Дача 08.00 Мульт особистостi 08.30 Так$i 08.55 Космонавти 09.55 Зiрка YouTube 11.05 Козирне життя 11.35 Вам i не снилося! 12.10 Т/с «Лiсник» 18.45 Факти тижня 19.40 Т/с «Ми з майбутнього» 22.50 Х/ф «Ми з майбутнього 2» 00.30 Х/ф «Каратель» ▲ 02.25 Х/ф «Дракони i пiдземелля» ▲ 04.00 Т/с «Тiльки правда»

НОВИЙ 05.35 М/с «Назад у майбутнє» 07.45 Церква Христова 08.00 М/с «Том i Джерi» 09.40 Файна Юкрайна 11.55 Х/ф «Пенелопа» 13.55 Х/ф «Затура: Космiчна подорож» 16.00 Х/ф «Завжди говори «так» 18.00 Х/ф «Маска» ▲ 20.00 Х/ф «Жiнка-кiшка» 22.00 Х/ф «Факультет» ▲ 00.00 Уже який день 01.00 Х/ф «Безжальнi люди» ▲

• АНОНС

23 ЛЮТОГО 02.40, 03.45 Зона ночi 02.45 Леопольд, або Втеча вiд волi 03.10 Асканiя-Нова. Про що курликають журавлi... 03.50 Перетворення 04.10 Таїнства Києво-Печерської Лаври 04.25, 04.55 Зона ночi. Культура 04.30 Сумний П’єро

СТБ 06.15 Х/ф «Офiцери» 07.55 «Їмо вдома» 09.00 «Усе буде смачно!» 10.15 «Караоке на Майданi» 11.10 Х/ф «Мама-детектив» 15.15 Х/ф «Матуся моя» 19.00 «Слiдство ведуть екстрасенси» 19.55 «Один за всiх» 21.05 Х/ф «Дозвольте тебе поцiлувати... на весiллi» 22.55 Х/ф «Подорож у закоханiсть» 01.00 Х/ф «Офiцери» 02.35 Нiчний ефiр

TV-4 06.00 Х/ф «Відсутня ланка» ▲ 07.45 Ранковий фітнес 08.00 Новини Європи 08.35 Тернопільська погода 08.40 Час-Тайм 09.00 Повнота радості життя 09.30 «Справжня ціна» 09.45 Ранковий фітнес 10.00 Дім книги 10.15 Пряма трансляція Божественної Свя­ тої Літургії з Архикатедрального Собору УГКЦ м.Тернополя 11.40 «Про нас» 12.00 Х/ф «Підмінена королева» ▲ 13.30 «Чарівний ключик» 14.00 «Погляд зблизька» 14.30 В/ф «Гаряче літо Норильська» 15.30 «Про нас» 15.55, 21.55 Тернопільська погода 16.00 «Формула здоров’я» 17.00 Вікно в Америку 17.20 «Цивільний захист» 17.35 «Смаки культур» 18.00 «Наші вітання» 19.00 Провінційні вісті 19.40 Хіт-парад 20.45 «Про нас» 21.00, 03.00 «Гал-кліп» 21.30 «Про кіно» 22.00 Х/ф «Новокаїн» ▲ 23.45 Час-тайм 00.00, 03.30 Провінційні вісті 00.35 А. Матвійчук «Полустанок любові» 02.30 Новини Європи 04.00 Х/ф «Довірся чоловікові» ▲ ТТБ 06.00 Гімн України 06.05 «Джерело духовності» 06.15 «Історичний календар» 06.25 «Мій тренер-гімнастика» 06.40 «Гуморинка на хвилинку» 06.45 «Пісні нашого краю» 07.00 «Панорама подій» 07.30 «Смак життя» 08.00 «Ранок з ТТБ» 10.00 «Крізь призму часу» 10.15 «Дім.Сад.Город» 10.30 «Шляхами Тараса» 10.45 «Словами малечі про цікаві речі» 11.00 «У країні Мультляндії» 12.00 «Твої люди, Черкащино» 12.30 «Дитячі забави» 13.00 «Пісні нашого краю» 13.20 «Історичний календар» 13.25 «Плекайте мову» 13.30 «Казки Миколаївського зоопарку» 14.00 «Поклик таланту» 15.40 «Кулінарія від Андрія» 15.55 Телезамальовка 16.00 «Мамина школа» 16.30 «Театральні зустрічі» 18.05 «Хвилини з «Кобзарем» 18.10 «Cвіт професій» 18.25 «Пісні нашого краю» 18.30 «Моє місто» 18.40 Телезамльовка 18.45 «Пісня в дарунок» 19.00 Ювілейний концерт українського народного хору «Калина» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Відверті діалоги» 22.00 «Скарби роду» 22.30 «Біля рідних джерел» 23.00 «Мамина доля» 23.50 «Музична хвиля ТТБ» 00.00 Мовлення у цифровому форматі ці­ лодобово НОВИЙ 11.55 «Пенелопа». Мелодрама. У породистих бри­ танських аристократiв Уiллер­нiв народжується донька з... малень­ ким свинячим рильцем. Рило з’я­ вилося не в результатi мезальян­ су або побiчних ефектiв лiкiв, а з абсолютно надприродних при­ чин. Рокiв триста тому сiмейство було прокляте чаклункою – i ось результат...

Режисер: М. Паланскi. У ролях: К. Рiччi, Дж. Макевой, К. О`Хара, Р. Уiзерспун.

Білик розповіла про нове кохання

43

-річна спі­ вачка Ірина Білик зізна­ лася, що знову зако­ хана. Але ім’я свого бойфренда зірка називати не стала.

«Щоразу, коли я на всю країну називаю ім’я своєї коханої людини, рід його занять і звідки він – у нього відразу почина­ ються проблеми, практич­ но, несумісні з життям. На жаль, я це пізно зрозуміла. Але цього разу я постараюся якомога довше тримати його ім’я в таємни­ ці. Щоб мій коханий не відчував дискомфорту, а був щасливий зі мною, просто тримаючи мене за руку», – зауважила Ірина.

Ештону Катчеру заборонили вечірки

36

-річному артисту за­ боронили веселі гулянки на час зйомок у телевізійно­ му серіалі «Два з по­ ловиною чоловіки».

Щовечора після зйо­ мок Ештон влаштовував дикі вечірки до ранку. Час­то гостями були інші зірки, колеги і просто не­ знайомі люди. Однак наразі продюсери серіалу вирішили заборонити Еш­ тону вечірки, щоб вони не заважили йому зосередитися на ро­ лі. Окрім цього телевізійники ввели заборону на кількість від­ відувачів у гостьовому трейлері актора. Подейкують, Катчеру не сподобалися заборони на гулянки. Однак, кажуть, актор все ж таки змінився й більше не влашто­ вує вечірки.

Олімпіаду відкрили краденою піснею

Р

осійська співач­ ка Земфіра зви­ нуватила «Пер­ ший канал» у пору­ шенні авторських прав через викорис­ тання її пісні у цере­ монії відкриття Олімпійських ігор у Сочі. Про це вона повідомила на своє­ му офіційному сайті. Гендиректор телека­ налу Костянтин Ернст виступив у ролі автора сценарію цере­ монії відкриття Олімпіади, під час якого прозвучала пісня Зем­ фіри «Хочешь». «Перший канал» проігнорував всі можливі домовленості і використав мій трек без згоди. Це пряме порушення авторсь­ ких прав. Це беззаконня. Відкриття відмінне! Костя, вітаю! Але що це за неповага? Ви робите усе, що хочете?» – йдеться в по­ відомленні Земфіри.


ДОЗВІЛЛЯ

п’ятниця, 14 лютого 2014 року Досьє 102

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ

21.04 21.05

21.05 21.06

22.06 22.07

23.07 23.08

24.08 23.09

24.09 23.10

24.10 22.11

23.11 22.12

22.12 20.01

21.01 19.02

20.02 20.03

• СМАЧНОГО!

Мармуровий кекс з шоколадом та мигдалем

на 17-23 лютого 2014 року 21.03 20.04

15

ОВЕН Фiнансове становище обiцяє бути стабiльним. Це дасть мож­ ливiсть присвятити час по­ купкам. Але великі суми вит­ рачати не варто.

Інгредієнти: 100 грамів гірко­ го шоколаду, 280 грамів м’якого вершкового масла, 250 грамів цук­ ру, 10 грамів ванільного цукру, цед­ра 1 лимона, 3 столові ложки рому,

ТЕЛЕЦЬ Будьте уважнi й не попадіть­ ся на гачок привабливих про­­ позицiй, оскiльки вони мо­ жуть таїти в собi фінансову небезпеку. БЛИЗНЮКИ Ваше основне завдання цьо­ го тижня – оптимально роз­по­ дiлити час та грошi. Витрача­ ти кошти можете лише на ре­чі першої необхідності.

РАК Тиждень має бути вдалим у фiнансовому планi. Плануй­ те, витрачайте, та будьте пиль­ ними, щоб ейфорія від удачі не обернулася розчаруванням.

360 грамів борошна, пакетик роз­ пушувача, 5 яєць, 160 мі­лілітрів вершків густиною 20%, 30 грамів какао, 50 грамів подрібнено­го миг­ далю, дрібка солі. Приготування. Масло збити з цукром і ваніліном 5-7 хвилин (до консистенції густого крему). Дода­ ти цедру лимона, сіль, ром. Постійно помішуючи, ввести яйця. Борошно і розпушувач з’єд­ нати, порціями додати у тісто, не перестаючи збивати. Поступово до­ бавити вершки. Виходить пишне тісто. Ділимо його на дві частини. Одну частину змішуємо з какао і подрібненим темним шоколадом, а іншу – з по­ дрібненим мигдалем. Форму заповнюємо тістом чер­ гуючи темне і світле. Вкінці ви­ делкою робимо розводи, щоб от­ римати мармуровий ефект. Випікаємо при температурі 1800 70 хвилин. Через 50 хвилин випі­ кання кекс накриваємо фольгою. Лишаємо у формі поки охолоне. Посипаємо цукровою пудрою.

ЛЕВ Маєте всі шанси нарешті ви­ рішити свої фінансові нега­ разди. У цьому добрими по­ мічниками будуть працездат­ ність, рішучість та активність.

ДІВА Не захоплюйтеся азартом, бо фортуна – пані мінлива. Роз­ важливо ставтеся до такого відпочинку. Можете роз­ра­хо­ вувати на повернення боргу.

ТЕРЕЗИ Якщо надумали вкласти гро­ ші у якусь прибуткову справу – то час настав. На ваш ав­­то­ ритет сподіваються не лише ділові партнери, а й родичі.

СКОРПІОН Постарайтеся бути економ­ нішими. Відмовтеся від за­до­ волення відпочивати, вам за­ раз треба наполегливо пра­ цювати.

СТРІЛЕЦЬ Постарайтеся зiбрати волю в кулак i встояти перед споку­ сою давно омріяної покупки. Будьте впевнені, без обнов­ ки можна легко обійтися. КОЗЕРІГ У фінансовому плані цей тиж­ день обіцяє стабільність. Але працювати потрібно, не по­ кладаючи рук. Забагато гро­ шей, як мовиться, не буває. ВОДОЛІЙ Фінансові труднощі можуть здатися дрібничкою з невда­ чами в особистому житті. Та не падайте духом і з оптиміз­ мом беріться за роботу.

РИБИ Фiнансова сфера буде неста­ більною. Тому підготуйтеся до цього не лише морально, а й загляньте до свого сховку і по­ дивіться, що маєте в залишку.

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД, НАДРУКОВАНИЙ У МИНУЛОМУ НОМЕРІ ГАЗЕТИ

• ПОСМІХНИСЬ! *****

Щоб заснути, подумки по­ вторюю таблицю множення. Зазвичай при 6х6 засинаю. А сьогодні дійшов до 7х9 і за­ вис... Довелося вставати і бра­ ти калькулятор...

*****

Для економних: календар за 1986 рік повністю збігаєть­ ся з нинішнім 2014 роком. Ко­ ристуйтеся! Потім не викидай­ те його, він ще стане в нагоді в 2042!

*****

Чоловік – дружині. – Скажи відверто, якщо взя­ ти мене і всіх чоловіків, що у тебе були, як би ти оцінила ме­ не за десятибальною шкалою? Дружина: – Ти знаєш, я ніколи не ро­ зумілася на дробах…

*****

Жінка в аптеці: – Що краще для чоловіка: валідол чи валеріанка? – А діагноз який? – Шуба дружини за 20 ти­ сяч...

*****

Ніщо не допомагає по гос­ подарству так, як відсутність Інтернету...

*****

Спробуй зрозумій цих жі­ нок: спочатку лякають маму, що вийдуть заміж, потім ля­ кають чоловіка, що підуть до мами.

*****

Психіатр до пацієнтки: – У вашій родині хтось страж­дає манією величі? – Так! Іноді мій чоловік за­ являє, що він – голова родини.

*****

Я тобі українською мовою сказала, що буду через п’ять хвилин, чого ти мені кожних півгодини видзвонюєш?!

*****

Чоловік стоїть на вагах і старанно втягує живіт: – Дорогий, ти думаєш, це допоможе? – Звичайно! А як я інакше побачу цифри?

*****

– Донечко, принеси п’ять тарілок! – А навіщо стільки? – Мені потрібно з татом поговорити.

*****

ки:

Розмовляють два чолові­ – Моя дружина – ангел! – Моя теж не людина.


• АФОРИЗМИ

16

ДО ЗУСТРІЧІ!

Досьє 102 п’ятниця, 14 лютого 2014 року

• ФОТОМИТЬ

• НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

У метричних свідоцтвах пишуть, де людина народилась, коли вона народилась, і тільки не пишуть, для чого вона народилася. Мойсей Сафір

• Лютий багатий снігом – кві­ тень буде щедрий на воду. • Великі бурулі на піддашках – буде добрий урожай кукурудзи. • Зимовий туман стелеться по землі – на відлигу. • Півень хвоста волочить – бу­ де снігопад. • У лютому багато інею – вліт­ ку багато роси.

Велич людини тим і велика, що вона усвідомлює свою нікчемність. Паскаль Віра в себе робить людину силь­ ною, а віра в Бога – могутньою. Алішер Файз

• ІНТЕРНЕТПОГОДА

Жити щасливо і жити згідно з природою – одне і те ж. Сенека

ПОНЕДІЛОК, 17 лютого ніч / день

0 / +6

Люди – господарі своєї долі. Вільям Шекспір

вітер

Пд/Сх, 6 м/с

ВІВТОРОК, 18 лютого ніч / день

Людину не можливо переконати, примусивши її замовкнути. Морлі

0 / +7

вітер

Зх, 3 м/с

Найвідоміші шахраї світу: злочин і кара

СЕРЕДА, 19 лютого

агато сюжетів книг та кінофільмів розповідають про шах­ раїв. Але в реальному житті існують люди, поряд з «подви­ гами» яких витівки вигаданих героїв виглядають шкіль­ ними забавами. Про всіх ми розказати не зможемо, але про най­ відоміших – спробуємо.

ЧЕТВЕР, 20 лютого

Б

ВІКТОР ЛЮСТІГ Народився в Чехії 1890 року і вже до закінчення школи володів п’ятьма мовами – чеською, французь­ кою, англійською, італійською та німецькою. Саме Люстіга багато хто вважає одним з найталановитіших шахраїв, які коли-небудь жили на світі. Мозок Віктора постійно гене­ рував все нові й нові афери. Ховати­ ся від правосуддя йому допомагали 45 псевдонімів. 1920 року Віктор приїхав до США, де обдурив декілька банків і при­ ватних осіб на десятки тисяч доларів. Поліція затримувала його десятки разів, проте змушена була відпуска­ ти через недостатність доказів. Опинившись у 1925 році в Пари­ жі, Люстіг провернув операцію, яка принесла йому світову славу. Про­ читавши в газеті, що Ейфелева вежа потребує ремонту, він зробив собі фальшиву вірчу грамоту, яка засвід­ чувала, що він – заступник міністра. Потім Віктор розіслав від свого іме­ ні «офіційні» листи шести найбіль­ шим представникам компаній з вто­ ринної переробки металу. Зустріч з підприємцями відбулася в дорого­

му готелі. Люстіг «по секрету» по­ відомив бізнесменам, що витрати на вежу невиправдано високі, тому уряд й організовує закритий аук­ ціон з продажу Ейфелевої ве­ жі на металобрухт. Загаль­ на вага вежі станови­ ла 9 тисяч тонн, стар­ това «урядова» ціна була нижча за ціну ме­ талобрухту. Право на утилізацію вежі викупив Андре Пуассон за 50 ти­

Досьє102 ГРОМАДСЬКО-ПРАВОВА ГАЗЕТА

ВИДАВЕЦЬ ПП Ігор Флешар

Адреса редакції: 46002, м. Тернопіль, вул. Живова, 11 тел./факс 23-60-64

сяч доларів. Підприємець так бояв­ ся виглядати дурнем, що приховав факт шахрайства над ним. Люстіг з валізою грошей втік до Відня, а по­ тім до Сполучених Штатів Америки, де продовжив серію шахрайств. По­ вернувшись на початку 30-х до Пари­ жу, він знову продає Ейфелеву ве­жу, цього разу за 75 тисяч доларів! Од­­ нак новий покупець не побоявся зая­ ­вити в поліцію, і в грудні 1935 року Люстіг був арештова­ ний і засуджений. Закінчив свої дні Віктор Люстіг в 1947 році в знаменито­ му Аль­ катрасі.

Заснована 28 вересня 2012 року

Реєстраційне свідоцтво КВ 19413-9213Р від 28.09.2012 р. видане Державною реєстраційною службою України, м. Київ Матеріали, підготовленні за оперативними зведеннями УМВС України в області, можуть носити характер версії. За точність викладених фактів відповідає автор. За зміст і достовірність інформації у рекламних публікаціях відповідальність несе рекламодавець. Редакція не завжди поділяє по­­зицію авторів. Використання в будь-якій формі опублікованих у газеті матеріалів – за згодою редакції. Посилання на газету при цьому обов’язкове. Газета виходить двічі на місяць українською мовою. Наклад – 5000 прим. Віддруковано видавництвом «А-Прінт», м.Тернопіль, вул. Текстильна. 28, тел. (0352) 52 27 37, (067) 350 17 94, a-print.com.ua

ніч / день

0 / +4

вітер

ФРЕНК АБІГНЕЙЛ Народився 27 квітня 1948 року і вже в 17 років примудрився стати одним з найуспішніших грабіжників банків в американській історії. Мо­ лодий чоловік зумів підробити без­ ліч банківських чеків, завдяки чому обманним шляхом отримав майже п’ять мільйонів доларів. Френк лю­ бив подорожувати, однак за авіапе­ рельоти не платив, вважаючи за кра­ ще і тут використовувати підроб­ле­ні документи. Найчастіше Френк при­ кидався льотчиком компанії Pan Ame­ rican, у віці з 16 до 18 років він зміг налітати за рахунок компанії понад мільйон кілометрів. Майже рік Абіг­ нейл в лікарні штату Джорджія при­ кидався педіатром, а потім, за допо­ могою підробленого диплома Гар­ вардського університету, зміг влаш­ туватися на роботу в офіс Генераль­ ного прокурора Луїзіани. За 5 років шахрай примудрився змінити вісім професій, при цьому, продовжуючи підробляти чеки. У результаті від дій Френка постраждали банки в 26 країнах світу. У 1969 році його заарештували, однак звільнили після того, як погодився співпрацювати з ФБР. Згодом він розробив програму захисту від шахрайств, яку вико­ ристовують понад 14 тисяч компа­ ній. Зараз Абігнейл – легальний мільйонер.

Зх, 3 м/с ніч / день

-4 / +5

вітер

Пд/Зх, 3 м/с

П’ЯТНИЦЯ, 21 лютого ніч / день

-3 / +4

вітер

Зх, 6 м/с

СУБОТА, 22 лютого ніч / день

-2 / +4

вітер

Пд/Зх, 6 м/с

НЕДІЛЯ, 23 лютого ніч / день

-3 / +6

вітер

Зх, 3 м/с

За даними мережі Інтернет

• ПРИВІТАЙТЕ!

14 лютого – Петра. 15 лютого – Ганни, Семена. 16 лютого – Максима, Петра. 17 лютого – Георгія, Кирила. 18 лютого – Макара. 19 лютого – Максима, Марії. 20 лютого – Луки, Федора. 21 лютого – Геннадія. 22 лютого – Анни, Валентина. 23 лютого – Всеволода.

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА

на громадсько-правову газету «Досьє 102»

Єдина громадсько-правова газета Тернопільщини з найоперативнішими кримінальними повідомленнями, цікавою інформа­цією з України і світу, ексклюзивними інтер­ в’ю з відомими людьми, найактуальнішими со­ціаль­­ними темами, програмою телебачення приходитиме у Вашу домів­ ку, якщо станете нашим читачем!

ІНДЕКС 41782

Досьє 102 №3