Page 1

Україна в антикорупційному рейтингу поруч з африканською Джібуті та Аргентиною

РОЗЧЛЕНУВАВ ТОВАРИШІВ

стор.

БАНКІВСЬКА «БЕЗПЕКА» ВАРТУВАЛА ЧОТИРИ ТИСЯЧІ

П

6

№19 / 28 листопада 2014 року

Спокусився на гроші, зібрані для бійців АТО

онад чотири тисячі гривень втратила кременчанка, по­трапивши на гачок шах­ рая. Жін­ка повірила дурисвіту, який назвався пра­ стор. цівником банку.

КОНФЛІКТ НА ДОРОЗІ

5

У

Тернополі водій вантажів­ ки та його пасажир посеред дороги зупинили мікроав­ тобус. З битою в руках почали з’я­совувати сто­сунки з кермани­ чем. Як наслідок, пошко­дили передню частину кабіни, розби­ ли вікна, завдали тілесних уш­ коджень водієві та пасажирці буса. стор.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

РЕКОМЕНДОВАНА ЦІНА

З

а скоєння крадіжки співробітники Кременецького райвідділу внутрішніх справ затримали 20-річного жителя райцентру. Юнак викрав з навчального закладу гроші, які школярі збирали на підтримку бійстор. 3 ців у зоні АТО.

Біометричний паспорт Міліціонери та волонтери об’єдналися заради дітей – за двадцять днів

Б

іометричний паспорт для виїз­ду за кордон видаватимуть не піз­ ні­ше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення зая­ ви-анкети на його от­ри­ мання, у разі термінового оформлення – не пізніше ніж через сім стор. 7 робочих днів.

4

Сканворд Анекдоти Гороскоп

стор.

15

41782

2,50 ГРН.

10

Досьє102 ГРОМАДСЬКО-ПРАВОВА ГАЗЕТА

Газета нагороджена Почесною грамотою МВС України

стор.

Роз’яснення щодо питань фінансування осіб, які відряджаються до зони АТО

М

іністерство внутрішніх справ затвердило ряд документів щодо фінансового забезпечення осіб, які приймали безпосередню участь в АТО. стор. 2

В

ихованців Новосільського спеціального нав­чально-вихов­ ного комплексу, що на Підволочищині , відвідали міліціонери та волонтери. Дітям привезли одяг й іграшки. «Не зважаючи на скрутне становище в державі, ми не повинні забувати про проблеми потребуючих», – пояснив ціль приїзду заступник начальника обласного управління внут­ стор. 9 рішніх справ Олег Ляхович.


2 ІНФОРМАЦІЯ Ветеран тернопільської міліції Зіновій Остафій: «Був у моєму житті атомний Чорнобиль, та не думав, що на душі гірчитиме ще й війною» Досьє 102 п’ятниця, 28 листопада 2014 року

НАТАЛІЯ БІСОВСЬКА

У

свої 57 Зіновій Петрович розмірковує про сучасне й минуле через призму пережитого. А людям його покоління є що і з чим порівнювати. Бо народилися, виховувалися, ставали дорослими в час панування соціалістичної дійсності, далі свідомість переломила епоха перебудови, а за нею – життя в Україні. Та всі ці зміни були б лише історією, якби… Народився Зіновій Остафій у зви­ чайній родині в селі Новоселище Золочівського району Львівської об­ ласті. Його біографія нічим не відріз­ нялася від решти ровесників: шко­ла, робота на заводі, служба в армії, зно­ ву праця. Мабуть, усе б пливло за течією, якби не пропозиція піти на­ вчатися у Львівську школу міліції. Після двох років вишколу молодий офіцер повернувся на Тернопільщи­ ну, де на той час уже проживали йо­ го батьки. Місцем роботи став Тер­ нопільський райвідділ міліції. – Кажуть, кожен оперативник проходить бойове хрещення під час служби, – розповідає Зіновій Петро­ вич, – а моє «посвячення у профе­ сію» відбулося ще під час навчання. Після першого курсу проходив я практику у Ковелі, що на Волині. І перше завдання – затримати ванда­ лів, які розкопували могили та зні­ мали з покійників золоті прикраси. Разом з кінологом місцевого відді­ лу ми влаштували засідку на кладо­ вищі, щоб, так би мовити, взяти злочинців на гарячому. Проте дове­ лося не лише затримувати підозрю­ ваного, а й рятувати життя колезі, бо зловмисник, якого переслідував мій напарник, виявився озброєним. Що таке ризик та небезпека, ко­

жен оперативник знає з власного досвіду. Тим, кому довелося служи­ ти наприкінці вісімдесятих-початку дев’яностих років минулого століт­ тя, а саме на цей період припала оперативна робота Зіновія Петрови­ ча, пройшли жорстку школу вижи­ вання, або, як її ще називали між собою, – «пекло». Але що таке справж­ ня геєна зрозуміли лише ті, хто у 1986-му пройшов випробовування трагедією на ЧАЕС. У 29 в життя тоді інспектора карного розшуку Тернопільського райвідділу внутрішніх справ уві­ рвався Чорнобиль. – У відрядження, якщо так мож­ на назвати моє піврічне перебуван­ ня у тридцятикілометровій зоні, по­ їхав у червні, – згадує Зіновій Оста­ фій. – Перевели мене до Прип’ятсь­ кого міськвідділу міліції, видали по­ свідчення співробітника управлін­ ня внутрішніх справ Київської об­ ласті й 178 днів служби минули се­ ред «полинової» гіркоти. Тоді молодому лейтенанту до­ велося побачити те, про що навіть не читав у спеціальній літературі, яку студіював в армії, бо служив у так званих хімічних військах: люд­ ський відчай, біль втрат, мертві міс­ та та села.

– Пригадую, як перші місяці нам доводилося ходити по дворах вмов­ ляти людей виїжджати із зараже­ них територій, – розповідає вете­ ран ОВС. – Трохи легше сприймала це молодь, а стар­шому поколінню бу­ло дуже важко. З усього, що нажи­ ли, можна було взя­ти маленьку ва­ лізу з найнеобхіднішими речами та документами. Бетонна стіна виростала не ли­ ше навколо ядерного реактора, а й у непорозуміннях між тодішньою владою та людьми. Останні не розу­ міли, що коїться, а на верхах, де во­ лоділи інформацією, мовчали. – Ніхто тоді не знав значення слова «радіація», а тим більше не розумів, які наслідки несе опромі­ нення, – ділиться думками Зіновій Остафій. – Люди чули єдине, мов­ ляв, ситуація контрольована, нас­ лідки ліквідовуються. Але як можна було ліквідувати те, чого не видно. Як можна було знищити заражені

повітря, воду, землю. Хоча пробува­ ли... Пригадую, тисячі вантажівок везли пісок, бетон. Ним закидали не лише реактор, а й пробували навіть річки засипати. Люди ж, яких кину­ ли у жерло атомного монстра на бо­ ротьбу з ним, ходили з «пелюстка­ ми» чи респіраторами на обличчі, дозиметрами в нагрудній кишені, які від постійного зашкалювання виходили з ладу. Як мальовниче Полісся пере­ творювалося на зону відчуження, як тисячі людей йшли на смерть, не знаючи цього, Зіновій Петрович ба­ чив на власні очі. Сьогодні душу роз­ ривають не менш жахливі картини. – Не думав, що на нашу долю ви­ паде ще й жахіття війни, – роздумує пенсіонер. – Відмінне у цих трагеді­ ях лише те, що тридцять років тому ми боролися з невидимим ворогом, а нині знаємо його в обличчя. Та чи від цього легше? Адже ціна одна – людські життя.

го грошового забезпечення не буде встановлюватись на рівні не менше 4000 гривень як це було раніше. Тобто до уваги буде прийматися роз­ мір грошового забезпечення, який був установлений на день відряд­ ження. Виплата таких премій має проводитись в наступному місяці одночасно з виплатою грошового забезпечення. Виплата одноразових премій працівникам, які перебува­ ють у штатах підрозділів, що є окре­ мими юридичними особами і фінан­ суються через УМВС, повинна здій­ снюватись відповідно до наказів ке­ рівників на основі списків та розра­ хунків, які будуть надсилатись від­ ділом фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку УМВС. Варто знати, що одноразові пре­ мії виплачуються окремо від винаго­ роди за безпосередню участь в АТО, яка передбачена постановою Каб­

міну від 04.06.2014 №158 в розмірі місячного грошового забезпечення, але не менше як 3000 гривень із розрахунку на місяць. Згідно із дорученням МВС Украї­ ни від 07.11.2014 №23750/46 вип­ лату винагороди та одноразової премії за безпосередню участь в ан­ титерористичних операціях здійс­ ню­ється у відповідності до листа МВС України від 28.10.2014 №22994/Яр «Про надсилання документів для встановлення статусу учасника бо­ йових дій особам, які брали безпо­ середню участь в АТО». Це означає, що право на такі виплати мають ли­ ше особи, яким у зоні АТО видава­ лись документи, на підставі яких їм може бути встановлено статус учас­ ника бойових дій. Постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2014 р. № 256 «Про харчове та матеріально-техніч­

не забезпечення працівників орга­ нів внутрішніх справ під час прове­ дення антитерористичної операції» на осіб рядового і начальницького складу поширено дію норми 1 – за­ гальновійськової норми харчуван­ ня військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, затверджених постановою Кабіне­ ту Міністрів України від 29 березня 2002 р. №426. Іншими рішеннями уряду Міністерству внутрішніх справ виділено за окремими бюджетни­ ми програмами з резервного фонду кошти на харчове забезпечення осіб рядового і начальницького складу – учасників АТО, використання яких можливе лише шляхом видачі про­ дуктів харчування за переліком. По­ ряд з цим, МВС направлено запит до Міністерства фінансів України щодо оплати службових відряд­жень, на який отримано відповідь за

ДВОЄ ПІДЛІТКІВ ОБІКРАЛИ КРАМНИЦЮ

С

працювання сигналізації та швидке реагування наряду Державної служби охорони дало змогу взяти неповнолітніх злодіїв «на гарячому». Тепер за скоєну крадіжку юнакам доведеться понести покарання. Змовившись, двоє товаришів шістнадцяти та сімнадцяти років надумали скоїти крадіжку з про­ дуктового магазину. До торгового закладу вирішили навідатися вночі. Звечора чатували неподалік магазину, очікуючи, ко­ ли всі люди розійдуться, а потім розбили вікно та проникли у при­ міщення. Не знаючи, що крамниця знаходиться під охороною, хлопці не квапились. Процес наповнення сумок краденими продуктами пе­ рервали правоохоронці. Спрацювання сигналізації та швидке реагування групи затри­ мання управління Державної служ­ би охорони дало змогу взяти злов­ мисників «на гарячому». Непроха­ них візитерів до­правили до Чортків­ ського райвідділу міліції. Як з’ясувалося, хлопці не впер­ ше потрапляють в поле зору право­ охоронців – раніше вже були суди­ мими. Відкрито кримінальне провад­ жен­ня. Підліткам інкримінують час­­ тину 3 статті 185 ККУ (крадіжка, по­єднана з проникненням у житло, ін­ше приміщення чи сховище, або, що завдала значної шкоди потерпі­ лому). Санкція статті передбачає позбавлен­ня волі на строк від трьох до шести років. Ілона ГАЙДАДІНА

Роз’яснення щодо питань фінансового забезпечення осіб, які відряджаються до зони проведення АТО

М

іністерство внутрішніх справ затвердило ряд документів щодо фінансового забезпечення осіб, які приймали безпосередню участь в АТО. Так, наказом МВС України від 05.11.2014 №1184 «Про виплату од­ норазової премії особам рядового і начальницького складу ОВС, які бе­ руть участь в антитерористичних операціях» передбачено проводити нарахування одноразової премії та­ ким особам, у розмірі до 80 відсот­ ків грошового забезпечення на мі­ сяць пропорційно дням фактично­ го перебування в зоні проведення антитерористичної операції. Ці вип­ лати будуть проводитись за рахунок коштів резервного фонду. У зв’язку з цим, відрядженим до зони АТО працівникам міліції розмір місячно­

№31-08030-16-5/18563 від 18.07.2014 про те, що якщо особи рядового і начальницького складу під час пе­ ребування у службовому відряд­жен­ ні забезпечуються за рахунок дер­ жави харчуванням відповідно до чинного законодавства, та за умови, що вартість такого харчування на добу становить не менше суми до­ бових витрат, виплата добових та­ ким особам не здійснюється. На сьогоднішній день вартість загаль­ новійськового продовольчого пайка становить орієнтовно 39 гривень, сума добових складає 30 гривень. Враховуючи викладене, слід відмі­ тити, що особам, які відряджаються в зону АТО, можуть бути виплачені кошти на відрядження лише як ви­ няток у випадку економії коштів за даною статтею видатків по програ­ мі із забезпечення основної діяль­ ності органів внутрішніх справ.


3 Жага кременчанки до грошей виявилася сильнішою за почуття КРИМІНАЛ

Продавця марихуани взяли «на гарячому» ОЛЕНА КОЗАР

П

рибутковий бізнес з продажу марихуани налагодив непрацюючий 34-річний житель обласного центру. До справи підійшов ґрунтовно: сам вирощував сировину, сушив, подрібнював, зважував та фасував у пакети. Бажаючих придбати дурман-зілля вистачало.

Співробітники відділу бороть­ би з незаконним обігом наркотиків обласного управління міліції задо­ кументували декілька фактів збуту терноплянином марихуани. Злов­

мисника взяли «на гарячому», коли він поклав до кишені півтори сотні гривень, виручених від продажу дурману. Тернополянин не лише травив

Винуватця аварії засудили до 3 років позбавлення волі

Т

аким став вирок суду для жителя Заліщицького району. Чоловік, керуючи вантажним автомобілем, вчинив ДТП, у якій водій зуст­ річного автомобіля отримав тяжкі травми. Автопригода трапилася напри­ кінці січня минулого року. На доро­ зі «Бучач-Товсте» не розминулися вантажівка та мікроавтобус. Внаслідок ДТП водій буса отри­ мав численні тілесні ушкодження. Медики діагностували у нього зак­ риту травму грудей, переломи ре­ бер, розрив селезінки, закриту че­

репно-мозкову травму. Не зважаючи на важкі травми, потерпілий вижив. За даним фактом було відкрито кримінальне провадження. Дії водія вантажівки кваліфікували за части­ ною 2 статті 286 Кримінального ко­ дексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експ­ луатації транспорту особами, які ке­ рують транспортними засобами). Заліщицький районний суд виз­ нав водія вантажного автомобіля винним у вчиненні ДТП та засудив його до трьох років в’язниці з поз­ бавлення права керувати транс­ порт­ними засобами строком на три роки.

Десять тисяч гривень штрафу за «пристрасть» до хабарів

М

едика звинуватили в отриманні тисячі гривень неправомірної вигоди. Лікар акушер-гінеколог вимага­ ла у жительки Борщівського райо­ ну «винагороду» за проведення по­ логів шляхом кесаревого розтину. Лікаря взяли «на гарячому» під час отримання хабара. Незаконно отриманні кошти правоохоронці ви­ лучили. Відносно підозрюваної бу­

ло відкрито кримінальне провад­ ження за частиною 4 статті 354 Кримінального кодексу України – одержання незаконної винагороди працівником державного підпри­ ємства, установи чи організації (в редакції Закону України № 1261-VII від 13.05.2014 року). Борщівський районний суд виз­ нав акушер-гінеколога винною в інкримінованому їй злочині і прий­ няв рішення стягнути з неї десять тисяч гривень штрафу.

п’ятниця, 28 листопада 2014 року Досьє 102

своїм товаром інших, а й сам прист­ растився до нього. Під час санкціо­ нованого обшуку за місцем прожи­ вання підозрюваного міліціонери вилучили майже півтори кілограма марихуани, приладдя для її вироб­ ництва та кошти, здобуті злочин­ ним шляхом. – Підозрюваний вирощував си­ ровину у лісосмузі, – розповів зас­ тупник начальника відділу бороть­ би з незаконним обігом наркотиків обласної міліції Олександр Буняк. – Збирав рослини, висушував їх, по­ дрібнював та фасував. За один згор­ ток вагою три грами отримував від 130 до 150 гривень. Крапку в злочинній діяльності наркоторгівця поставили міліціоне­ ри. Тернополянину інкримінують дві статті Кримінального кодексу Ук­ раїни – 307 (частина 2) – незаконне виробництво, виготовлення, збері­ гання та збут наркотичних засобів, а також 309 (частина 2) – незаконне виробництво, виготовлення, прид­ бання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів. Суд обрав підозрюваному запобіж­ ний захід – домашній арешт. Триває досудове розслідування.

І

з заявою про крадіжку до співробітників Кременецького райвідділу міліції звернувся 46-річний житель села Борщівка. Чоловік повідомив, що з його кредитної картки зникли гроші. Як розповів потерпілий, банків­ ську картку він зберігав вдома і жодного разу не знімав з неї кошти. Коли ж йому надійшло повідомлен­ ня з банку про зняття з рахунку вось­ ми тисяч гривень, вельми здиву­ вався. За допомогою звернувся до правоохоронців. Вже за декілька годин оператив­ никам вдалося встановити обста­ вини загадкового зникнення гро­ шей з електронного гаманця. Як з’ясу­ва­лося, гроші з рахунку чолові­ ка зняла його 41-річна подруга. Жінка часто бувала в гостях у чо­ ловіка, який також був її співробіт­ ником. Під час одного з візитів підоз­ рювана підгледіла пін-код до кре­ дитки і вирішила скористатися цим. Коли чоловіка не було вдома, поцу­ пила картку та зняла з рахунку ві­ сім тисяч гривень.

Щоб не викликати підозр, карт­ ку зловмисниця непомітно повер­ нула власнику, а готівку швидко витратила на власні потреби. За сприяння працівників банку правоохоронці оперативно встано­ вили, з якого банкомата було знято гроші, а відеокамера зафіксувала зловмисницю. Тож тепер жінці до­ ведеться відповісти за скоєний про­ типравний вчинок. Підозрюваній інкримінують зло­ чин, передбачений статтею 185 КК України (крадіжка). Мар’яна ЛЕМІШКА

Зловмисник спокусився на гроші, зібрані для бійців АТО

З

а скоєння крадіжки співробітники Кременецького райвідділу внутрішніх справ затримали 20-річного жителя райцентру. Юнак викрав з навчального закладу гроші, які школярі збирали на підтримку бійців у зоні АТО.

Як повідомив заступник началь­ ника Кременецького райвідділу мі­ ліції Володимир Козубський, підо­ зрюваний вже неодноразово потра­ пляв у поле зору правоохоронців. За майнові злочини відбував покаран­ ня у місцях позбавлення волі. Од­ нак як тільки звільнився з в’язниці, одразу взявся за протиправне. Цього разу об’єктом злодіяння обрав навчальний заклад в Кремен­ ці. До школи зловмисник навідався вночі. До приміщення проник, від­ тиснувши віконну раму. Одразу подався до учительсь­кої. Замкнені двері не зупинили непро­ ханого гостя. Вибивши їх, зайшов досередини. Обнишпорив всі шух­

ляди учительської та, не знайшов­ ши нічого цінного, подався за нажи­ вою до кабінету заступника дирек­ тора школи. Там увагу злодія привернув сейф. Обнишпорив усі шафи та шухляди і знайшов ключі від металевого схов­ ку. У сейфі було майже дві з полови­ ною тисячі гривень, які школярі на­ збирали бійцям на передову. Злодій забрав гроші зі скриньки пожертв та втік з місця злочину. Готівку кра­ дій швидко витратив.

Надалі чинити протиправне зловмиснику завадили правоохо­ ронці. Працівники міліції оператив­ но розшукали злодія. Відкрито кримінальне провад­ ження. 20-річному юнакові інкри­ мінують статтю 185 Кримінально­ го кодексу – крадіжка. Як міру запо­ біжного заходу йому обрано арешт. Правоохоронці перевіряють причет­ ність підозрюваного й до інших по­ дібних злочинів. Триває досудове розслідування.


4

КРИМІНАЛ

Досьє 102 п’ятниця, 28 листопада 2014 року

Конфлікт на дорозі: хулігани пошкодили мікроавтобус та нанесли тілесні ушкодження водієві й пасажирці

У

Тернополі водій вантажівки та його пасажир посеред дороги зупинили мікроавтобус. З битою в руках почали з’ясовувати сто­ сунки з керманичем. Як наслідок, сильно пошкодили передню частину кабіни, розбили вікна бокових дверцят, зав­ дали тілесних ушкоджень водієві та пасажирці буса.

До Тернопільського міськвідді­ лу міліції звернувся 33-річний жи­ тель обласного центру і розповів, що двоє невідомих осіб сильно пошко­ дили його автомобіль марки «Мер­ седес Віто». На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Як розповів потерпілий, інци­ дент трапився, коли він разом із ро­ диною повертався додому. На про­ спекті Злуки його мікроавтобус де­ кілька разів підрізала вантажівка.

Бережанські міліціонери встановлюють причини загорання автомобіля

7

листопада до чергової частини Бережанського райвідділу міліції телефоном надійшло повідомлення від жителя райцентру, про те, що горить його автомобіль марки «Пежо Партнер», який був припаркований неподалік його будинку.

Для з’ясування обставин події за вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група. Інформа­ цію за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових роз­

слідувань за правовою кваліфіка­ цією частини 2 статті 194 Кримі­ наль­ного кодексу України. За словами начальника Бере­ жанського райвідділу внутрішніх справ Петра Процика, говорити про істинні причини загорання транс­ портного засобу зарано, адже у мілі­ ціонерів ще немає результатів екс­ пертиз. Досудове розслідування три­ ває. Міліціонери просять громадян посприяти у розслідуванні вказаної події. Якщо ви володієте інформа­ цією про займання автомобіля чи маєте підозри щодо осіб,які, можли­ во, причетні до події, телефонуйте за но­мерами у Бережанах (03548) 2-12-45, 2-19-69, 102 у будь-який підрозділ міліції, або звертайтеся за адресою: вул. Степана Бандери, 8 м. Бережани. Міліціонери ґарантують конфі­ денційність.

Чоловік посигналив водієві, але той ніяк не відреагував. Раптом вантаж­ ний автомобіль зупинився і перек­ рив дорогу мікроавтобусу. З фури вийшло двоє молодих людей, в од­ ного із них в руках була дерев’яна бита. Саме нею лиходії почали тро­ щити мікроавтобус. Розбивши пе­ реднє бокове скло, зловмисники вда­ рили водія, дісталося і його дружи­ ні, яка сиділа поруч. Правоохоронці оперативно від­ реагували на повідомлення. Було встановлено осіб зловмисників. Ни­ ми виявилося двоє тернополян 30 та 32 років. Як повідомив слідчий Терно­ пільського міськвідділу міліції Ві­ талій Сиротюк, за фактом хуліганст­ ва, вчиненого групою осіб, (стаття 296 ККУ) відкрито кримінальне про­ вадження. Подібне протиправне діян­ ня карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавлен­ ням волі на строк до чотирьох років. Правоохоронці з’ясовують причини виникнення конфліктної ситуації, тривають слідчі дії. Також судмед­ експерти встановлюють тяжкість тілесних ушкоджень, отриманих по­ терпілими.

Тернополянин повернувся з роботи без мобільного

С

учасна людина на роботі проводить часу більше, ніж удома, тому зрозумілим є бажання почуватися там комфортно і безпечно. Проте непоодинокими є випадки, коли саме на робочому місці громадяни стають жертвами злочину. Так, днями 55-річний тернопо­ лянин повернувся з роботи додому без мобільного телефону. Міліціо­ не­рам, до котрих звернувся за допо­ могою, чоловік розповів, що зали­ шив засіб зв’язку на робочому місці без нагляду лише на де­кілька хви­ лин, а коли повернувся, то не знай­ шов його. Правоохоронці оперативно вста­

Розжився кількома сотнями та кримінальним провадженням

Д

о Тернопільського міського відділу міліції звернулася жителька обласного центру. Жінка повідомила про крадіжку сумки з гаман­ цем з власної квартири. Зі слів потерпілої, речі знаходилися в коридорі помешкання. Правоохоронці виїхали на місце події, аби з’ясувати обставини зло­ чину, і невдовзі розшукали підоз­ рюваного у скоєнні крадіжки. 42-річний житель Тернополя вже неодноразово мав проблеми із Законом – за крадіжки відбував по­ карання у місцях позбавлення волі.

Проте, навіть влаштувавшись на роботу, чоловік продовжив займа­ тися протиправним. У вільний від роботи час зловмисник заходив у під’їзди багатоповерхівок і шукав незамкнені вхідні двері. Котрогось разу злодієві пощастило. Виніс з квартири сумку. Крадій розжився кількома сотнями гривень та чер­ говою кримінальною справою. За даним фактом відкрито кри­ мінальне провадження за статтею 185 Кримінального кодексу Украї­ ни – крадіжка. Правоохоронці вста­ новлюють причетність підозрюва­ ного й до інших подібних злочинів. Триває слідство.

но­вили особу крадія. Причетним до злодіяння вияви­ ся колега потерпілого – 37-річ­ний житель Теребовлянського району, – розповів начальник Тернопільсь­ кого райвідділу міліції Анд­рій Куп­ чак. – Цікаво, що вже через день піс­ ля скоєння крадіжки підозрюваний звільнився з роботи. Чужий мобільний телефон у кра­ дія вилучили. До слова, трубка не є вельми дорогою, тому дивує, що зло­ дій скоїв злочин задля такої сумнів­ ної здобичі. Раніше у чоловіка про­ блем із Законом не було. Діяння підозрюваного міліціо­ нери кваліфікували за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. Мар’яна БОЙКО

СТУДЕНТКУ ОБІКРАЛИ В АВТОБУСІ

П

ильнувати свої речі варто скрізь, а особливо у громадському транспорті. У цьому нещодавно переконалася 19-річна жителька Чортківського району. Із заявою про крадіжку до спів­ робітників Чортківського райвідді­ лу міліції звернулася 19-річна меш­ канка села Босири. Дівчина розпо­ віла, що в обідню пору поверталася з навчання додому. В автобусі було людяно і вона не помітила, як у неї зник гаманець. Пропажу виявила лише вдома. Збитки оцінила у шіст­ сот гри­вень. У протиправному чорт­ ківчанка запідозрила чоловіка, який сидів поруч із нею. Правоохоронці перевірили вер­ сію потерпілої. За її описом розшу­ кали підозрюваного. І, як з’ясува­ло­ ся, припущення дівчини виявилися вірними. Причетним до крадіжки виявився раніше судимий 54-річ­ ний житель села Коцюбинчики. Він зізнався у крадіжці. Відносно підозрюваного відкри­ то кримінальне провадження за статтею 185 ККУ (крадіжка).


КРИМІНАЛ

п’ятниця, 28 листопада 2014 року Досьє 102

5

Приватні помешкання і салони Банківська «безпека» автівок обкрадав неповнолітній вартувала чотири тисячі

16

-річного жителя одного з сіл Заліщицького району працівники міліції викрили у низці крадіжок. Незаконним хлопець промишляв впродовж місяця. Як повідомив начальник Залі­ щицького райвідділу внутрішніх справ Сергій Семенків, юнак зрос­ тав у неблагополучній родині. Його

батько, до слова, неодноразово су­ димий за крадіжки, покинув сім’ю. Юнак навідувався уночі до сусід­ ніх сіл і обкрадав обійстя. Найбіль­ ше від злодіянь юного крадія потер­ піли жителі села Бедриківці. До од­ нієї садиби юний зловмисник про­ ник через незачинені двері гаража і викрав 700 американських доларів та алкоголь. З іншого будинку виніс майже чотири тисячі гривень. Також злодій обікрав салони

двох автівок. Таким чином, розжив­ шись тисячею гривень і трьома со­ тнями євро. У Добровлянах непов­ нолітній поцупив з машини дорогий фотоапарат, барсетку з документа­ ми та триста гривень, а у мешканця села Ставки забрав барсетку з доку­ ментами та готівку. Усі гроші хлопець витрачав на власні потреби. Купував одяг, дару­ вав друзям щедрі подарунки, відві­ дував розважальні заклади. Також заради розваги неповно­ літній злодій викрав автомобіль «ВАЗ-21063» у селі Добровляни, який згодом покинув на узбіччі. Через де­ кілька днів юнак взяв покататися «Део Ланос» у мешканця села Синь­ ків. Коїти протиправне злодію зава­ дили правоохоронці. Тепер хлопцю доведеться відповісти за скоєне. Відомості про усі події внесено до Єдиного реєстру досудових роз­ слідувань. До підозрюваного засто­ совано запобіжний захід – особисте зобов’язання та оголошено підозру. Триває досудове слідство. Мар’яна БОЙКО

П

онад чотири тисячі гривень втратила кременчанка, потрапивши на гачок мобільного шахрая. Жін­ ка повірила дурисвіту, який назвався працівником банку.

«Ваш рахунок екстрено заблоко­ вано, оскільки з нього намагалися неправомірно зняти гроші, – повідо­ мив 49-річний жительці Кременця телефоном незнайомець. – Це задля вашої безпеки». Аби відновити доступ до елек­ тронного «гаманця», співрозмов­ ник запропонував жінці через де­ кілька днів прийти у банківське відділення. Там, мовляв, їй вида­ дуть нову кредитку. А зараз вона повинна зареєструватися на онлайн-сервісі та продиктувати йому код, що надійде на мобільний, і но­ мер рахунку. Кременчака зробила усе так, як їй було сказано. Гірка правда відкрилася, коли по­ терпіла прийшла до банківської ус­ та­нови. Там жінку ошелешили но­ виною, що з її рахунку зняті усі кош­ ти, а це – понад чотири тисячі гри­ вень. Зрозумівши, що її ошукали,

кременчанка звернулася до райвід­ ділу міліції. – Труднощі у розкритті подіб­ них злочинів полягають в тому, що банки не зажди охоче співпрацю­ ють з міліцією, – каже начальник Кре­менецького райвідділу Во­лоди­ мир Галевич. – Тому вкотре прошу краян не розголошувати сто­роннім людям своїх персональних даних на кшталт номера банківсь­кого рахун­ ку чи пін-коду кредитки. Раджу гро­ мадянам, які не впевнені в безпеці свої коштів, особисто навідатися у відділення банку, а не довіряти «го­ лосу» по телефону.

дав належного значення, і вже нас­ тупного дня придбав собі новий за­ сіб зв’язку. Підозріле відчуття з’явилося у чоловіка, коли у тій же квартирі за­ гадково зник і другий телефон. Тоді він також гостював у знайомої з то­

варишем. Трохи випили. Зморений алкоголем, потерпілий заснув, а ко­ ли прокинувся – мобільного не було. Міліціонери у випадковість не повірили, тож на причетність до скоєння крадіжок перевірили лю­ дей, які в обох випадках були поруч з потерпілим. І таки не помилися. Під час розслідування стало відомо, що на дорогі засоби зв’язку споку­ сився товариш тернополянина. Підозрюваний, раніше судимий 32-річний житель обласного цент­ ру, зізнався, що крадені телефони, які, до слова, власник оцінив у понад п’ять тисяч гривень, здав у ломбард. Дії зловмисника правоохоронці ква­ ліфікували за статтею 185 Кримі­ нального кодексу – крадіжка.

Злодій не встиг покататися Мобільні телефони викрадав товариш а тиждень тернополянин на краденому скутері втратив два дорогі мобіль­

З

аява про крадіжку двоколісного транспортного засобу надійшла до співробітників Теребовлянського райвідділу внутрішніх справ. Жителька села Кам’янка повідомила, що вночі з її господарства викрали скутер.

Працівники міліції оперативно встановили особу крадія. Ним вия­ вився 28-річний односельчанин по­ терпілої. Чоловік давно мріяв про скутер. Тому, помітивши транспортний за­ сіб на обійсті односельчанки, вирі­ шив викрасти його.

Проте скористатися двоколісни­ ком так і не довелося. Спочатку не міг його завести, а коли дізнався, що за скоєне його вже розшукують правоохоронці, злякався і декілька днів не приходив додому – перехо­ вувався у лісі. Згодом горе-крадій вирішив не­ помітно повернути скутер власни­ ці. Вночі залишив «залізного коня» біля воріт її будинку. Однак уникну­ ти таким чином відповідальності за скоєне чоловікові не вдалося. Щодо підозрюваного відкрито кримінальне провадження за час­ тиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка.

З

ні телефони. Якщо першо­ го разу згубу списав на власну необережність, то коли подіб­ не повторилося, звер­нувся із заявою до міліціонерів.

Співробітникам Тернопільсько­ го міськвідділу міліції потерпілий розповів про події, що передували зникненню засобів зв’язку. В обох випадках вони разом з товаришем гостювали у знайомої. Добре пам’ятає, що першого ра­ зу залишив мобільний в іншій кім­ наті заряджатися, коли ж настав час йти додому, за телефоном і слід прос­ тиг. Цій події тернополянин не на­

Подбати про безпеку житла – обов’язок власників

В

обласному центрі почастішали випадки крадіжок з квартир. Як свідчить міліцейська статистика, злодії приходять «у гості» до тих господарів, котрі мають певні статки, проте не завжди зберігають їх належним чином та не дбають про надійний захист своїх помешкань. Лише упродовж однієї доби в Тернополі стається три-чотири квар­ тирних крадіжки. Серед тих, хто став жертвою домушників, – 51-річний тер­нополянин. З його помешкання злов­мисники викрали понад трид­ цять тисяч доларів, майже півсотні тисяч гривень та ювелірні прикра­ си. Непрохані зайди побували і в квартирі 57-річної жительки облас­ ного цент­ру. Звідти винесли ноутбук, комп’ю­тер, фотоапарат та золоті

вироби. Загалом на суму майже со­ рок тисяч гривень. За усіма факта­ ми крадіжок розпочаті кримінальні провадження. Народна мудрість вчить, що ску­ пий платить двічі. На жаль, люди по­ чинають задумуватися про захист свого житла, лише тоді, коли зазна­ ють втрат. Як засвідчує практика, розкривати такі злочини доволі не­ просто. Тому їх легше попередити, ніж повернути викрадене.

Міліціонери звертаються до тер­ нополян з проханням потурбувати­ ся про безпеку своїх помешкань. Ненадійні замки та відсутність сигналізації – це те, що приваблює любителів легкої наживи. Встано­ віть міцні двері та обладнайте їх замками, котрі не так легко підда­ ються зламу. Але найбільшу впев­ неність у безпеці вашого житла от­ римаєте, коли встановите сигналі­ зацію з підключенням до пульту Дер­ жавної служби охорони. До слова, жодна з домівок, за безпекою яких стежать працівники ДСО, цьогоріч не була обкрадена – міліціонери опе­ ративно відреагували на всі сигна­ ли тривоги.


ЛЬВІВЩИНА

6

УКРАЇНА І СВІТ

Досьє 102 п’ятниця, 28 листопада 2014 року

За дві банківські картки і золотий ланцюжок вбили матір та сина

Д

о Дрогобицького міськ­ відділу міліції на 102 зателефонував власник атлетичного спортивного клубу, що у місті Стебник. Чоловік повідомив, що на тери­ торії колишнього складського при­ міщення він виявив тіло молодого чоловіка з ознаками насильниць­ кої смерті. На місце події виїхала слідчооперативна група. Було встановле­ но, що загиблий – 17-річний меш­ канець Стебника, котрий навчався в одному з коледжів у Самборі. На його тілі було виявлено колото-рі­ зані рани та інші ушкодження, що й спричинили смерть. Встановлюючи обставини за­

НІМЕЧЧИНА

гибелі хлопця, правоохоронці виру­ шили за місцем його проживання – у приватний будинок. Там виявили тіло жінки – матері вбитого – з оз­

Чоловік підірвав себе на очах у поліцейських

У

місті Хомберг чоловік привів у дію вибуховий пристрій, перебуваючи в автомобілі, припаркованому біля його будинку. Як повідомили поліцейські, кот­ рі стали свідками події, через інци­ дент постраждали семеро людей. На самогубство чоловіка штовх­ нула сімейна сварка, через яку спів­ робітники поліції і прибули до йо­ го будинку на виклик сусідів. По­ лісмени побачили, як глава роди­ ни вийшов на вулицю, сів у авто­ мобіль і поїхав. Через півгодини він повернувся, припаркувався біля бу­ динку, після чого пролунав вибух.

«Від машини нічого не залиши­ лося, шматок мотора віднесло ви­ буховою хвилею на 30 метрів», – заявив представник поліції Вольф­ ганг Келлер. За його словами, фаса­ ди розташованих поблизу будин­ ків теж зазнали пошкоджень.

СІНГАПУР

наками насильницької смерті. Під час досудового розсліду­ вання міліціонери з’ясували, що до вбивств причетні троє місцевих меш­канців: медпрацівник, непра­ цюючий та неповнолітній школяр. При­чиною такого кривавого зло­ чину стали гроші. За декілька тижнів до своєї за­ гибелі 17-річний хлопець у компа­ нії знайомих розповів, що вони з мамою мають намір придбати мік­ роавтобус. Почувши це, троє злов­ мисників розробили план заволо­ діння коштами. Вони жорстоко вби­ ли хлопця та його матір, проте грошей у будинку не знайшли, то­ му викрали лише дві банківські картки та зняли з шиї мертвої жін­ ки золотий ланцюжок.

ПРИКАРПАТТЯ

У

У Сінгапурі 34-річний Онг Бун Лін програв судовий позов одному з місцевих дилерів преміальних ав­ томобілів – салону Exotic Motor, в якому він виставив на продаж свій Aston Martin V8 Vantage. Суд ухва­ лив, що Лін повинен виплатити са­ лону 19 тисяч сінгапурських дола­ рів (близько 15 тисяч доларів США) за посередницькі послуги. Ліну ця сума здалася високою і він подав до суду. Однак рішення Феміди бу­ ло не на його користь. Незадоволений таким поворо­ том подій, Лін привіз на візку до автосалону декілька пакетів з мо­

нетами, попередньо вимоченими в рибних відходах. Загальна вага дрі­ б’язку склала 100 кг.

Чиновникам заборонили секс з росіянками

В

исокопоставленим військовим чиновникам Великої Британії забороняють мати сексуальні сто­ сунки з привабливими жінками з Росії та Китаю. Про це йдеться в документі Мі­ ністерства оборони Великої Британії.

На думку відомства, таким чи­ ном російські спецслужби можуть спробувати заманити британських чиновників, щоби потім шантажу­ вати їх. Документ попереджає, що офі­ цери російського ФСБ можуть от­ римати цінну інформацію, шанта­ жуючи британців «подружньою не­ вірністю та сексуальними зв’язка­

ми». Адже колись КДБ широко ви­ користовував подібну «медову паст­ ку» щодо осіб, які могли володіти потрібною інформацією, під час холодної війни.

міліціонери з’ясували, що чоловіки були знайомі між собою, більше то­ го проводили дозвілля в одній ком­ панії.

Зниклих вдалося розшукати, точ­ніше, рештки їхніх пошматова­ них тіл. Причетним до жорсткого злочину виявився 29-річний ме­ дик. Зі слів підозрюваного, він вчи­ нив кри­ваву розправу над товари­ шами, бо ревнував їх до своєї спів­ жительки. Вбивства вчинив у стані алкогольного сп’яніння. 29-річному стоматологу оголо­ шено про підозру у вчиненні зло­ чину, передбаченого ч.1 ст.115 та п.13 ч.2 ст.115 КК України та обра­ но запобіжний захід у вигляді три­ мання під вартою. За вчинення по­ двійного вбивства, законодавст­вом передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Стоматолог позбавив життя двох товаришів і розчленував їхні тіла

Н

а Прикарпатті 29-річний стоматолог вбив двох товаришів та розчленував їхні тіла. 35-річного та 27-річного іванофранківців міліціонери розшуку­ вали, як зниклих безвісти, а відтак з’ясувалися страшні обставини – ревнощі до співжительки, котра й допомагала вбивці ховати тіла за­ гиблих, штовхнули молодого чоло­ віка на кривавий злочин.. Спочатку до Івано-Франківсь­ кого міськвідділу міліції звернули­ ся рідні одного зниклого, а через місяць – іншого. Під час проведен­ ня оперативно-розшукових заходів

Автомобіліст помстився салону, розплатившись смердючими монетами Сінгапурі автомобіліст, незадоволений судовим рішенням, винесеним не на його користь, продемонстрував роздратування оригінальним способом. Він повернув борг автосалону на суму 19 тисяч доларів монетами, попередньо вимочивши їх в рибних відходах.

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ

Власник автосалону Тонг Сю повідомив, що йому довелося вик­ ликати професійних прибиральни­ ків, аби позбутися рибного смороду. Проте до кінця зробити цього так і не вдалося – навіть через три дні після інциденту специфічний запах в приміщенні зберігся. Тепер в са­ лоні доведеться змінити килимове покриття, що вартуватиме не менше чотирьох тисяч доларів. Тонг поскаржився, що через хуліганство Ліна він втратив частину своїх клієнтів. Салон не має наміру приймати пла­ тіж у вигляді монет і готу­ ється повернути гроші влас­ никові. До того ж, за місце­ вими законами, монети но­ мінацією менше 50 центів можуть прийматися для розрахунку, якщо сума не перевищує двох доларів.

ЛИТВА

Контрабандні цигарки перевозив у пилососах

З

Білорусі до Литви громадянин Російської Федерації намагався незаконно перевезти цигарок на 290 тисяч євро. Контрабанду заховав у пилососах. Не зважаючи на неабиякі хит­ рощі, доставити вантаж до місця призначення ділку не вдалося. На одному з контрольно-пропускних пунктів його затримала криміналь­ на служба митниці. На кордоні контрабандист за­ декларував партію пилососів. Од­ наче, під час перевірки вантажівки у митників виникли підозри, що во­ дій міг щось приховати від контро­ лю. Під час детального огляду по­ бутової техніки з’ясувалося, що во­ на «нафарширована» білоруськи­ ми цигарками.

За попередніми оцінками, в на­ півпричепі було заховано близько трьох сотень блоків контрабанд­ них тютюнових виробів. Їх орієн­ товна вартість – 290 тисяч євро.


МОЗАЇКА

п’ятниця, 28 листопада 2014 року Досьє 102

7

Кожен повинен вміти надати Біометричний паспорт першу медичну допомогу оформлятимуть за 20 днів П

Т

ехнічний прогрес не стоїть на місці.Торкнувся він й документів, що посвідчують особу. У перших паспортах був словесний опис власника: колір очей, волосся, шкіри, зріст. Наступним кроком було фотографування. З розвитком технологій і появою можливостей фіксації біометричних даних людини, все більше держав впроваджують на свої територіях біометричні паспорти.

Цьогоріч у травні уряд України прийняв Постанову «Про затверд­ ження взірця бланка, технічного опи­ су та порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, по­ вернення державі, знищення паспор­ та громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним елект­ ронним носієм, його тимчасового затримання та вилучення». У ній, зокрема, визначено, що бланк біо­ метричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон виго­ товлятиметься у формі книжечки

розміром 88 х 125 міліметрів, скла­ датиметься з м’якої обкладинки, форзаца, сторінки даних і 32 папе­ рових сторінок. У праву частину об­ кладинки буде вмонтований без­ контактний електронний носій – це власне найсуттєвіша відмінність нових документів. У міграційній службі Тернопіль­ щини повідомили, що електронний чип міститиме ту ж інформацію, що надрукована на паперових сторін­ ках, зокрема, прізвище, ім’я, по-бать­ кові, стать, дата народження, гро­

мадянство, відцифровані образ об­ личчя та підпис власника. Також, на підставі письмової заяви громадя­ нина, на електронний носій можна буде записати додаткову інформа­ цію: відбитки пальців, відомості про дітей. Біометричний паспорт для виїз­ ду за кордон видаватимуть не піз­ ніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання, у разі термінового оформлення – не пізніше ніж через сім робочих днів. Особам, які не досягли 16-річно­ го віку, біометричний паспорт гро­ мадянина України для виїзду за кор­ дон, видаватимуть строком на 4 ро­ ки, усім іншим – на 10 років Розпочати видачу біометричних паспортів для виїзду за кордон пла­ нується з січня наступного року. Од­ нак слід враховувати, що для цього повинна бути створена відповідна інфраструктура, мають бути забез­ печені технічні умови для фотогра­ фування громадян, зчитування від­ битків пальців та внесення даних до відомчої інформаційної системи у всіх підрозділах ДМС України, які видаватимуть такі документи. Відразу після завершення підго­ товчих заходів буде визначено ос­ таточну дату, з якої територіальні підрозділи почнуть приймати зая­ ви з оформлення біометричних до­ кументів, яка буде оприлюднена на офіційному веб-сайті ДМС України.

ротягом найближчого часу заплановано підготувати законодавчі ініціативи, які дозволять швидко відновити систему військово-медичної підготовки для вчителів, лікарів, психологів, правоохоронців, військових, залізничників та рятувальників. Про це заявила радник президента України з гуманітарних питань Ольга Богомолець.

«Ми маємо чітко усвідомити, що сьогодні кожен вчитель, військовий чи правоохоронець має вміти квалі­ фіковано надати першу медичну до­ помогу, а кожен лікар має бути го­ товим стати лікарем військовим», – наголосила радник президента. Як зазначається в повідомлен­ ні, в рамках обговорення Військово-

медичної доктрини України та проб­ лем забезпечення медичним персо­ налом українського війська, прий­ нято рішення про те, що протягом короткого терміну потріб­но відно­ вити військові кафедри в усіх ви­ щих медичних навчальних закла­ дах і повернути військово-медичну підготовку в системи освіти, пере­ підготовки та підвищення кваліфі­ кації лікарів усіх спеціальностей. Ольга Богомолець зазначила, що протягом найближчого часу будуть підготовлені законодавчі ініціати­ ви та зміни в діюче законодавство, включно зі змінами у навчальні програми закладів системи МОЗ та Міносвіти, які дозволять швидко від­новити систему військово-ме­ дичної підготовки для вчителів, лі­ карів, психологів, правоохоронців, військо­вих, залізничників та ряту­ вальників.

Комунальні служби Півтисячі дітей-переселенців сімнадцяти реґіонів знайшли притулок на Тернопіллі Я не готові до зими к повідомили у міграційній службі Тернопільщини, з тимчасово окупованої території та зони проведення АТО до Тернопільської області прибули більше тисячі семиста осіб. Левова частка вимушених переселенців – діти та жінки.

Я

к повідомляє пресслужба Департаменту ДАІ МВС, комісійний огляд доріг було проведено у всіх областях України.

У ньому взяли участь представ­ ники «Укравтодору», «Укртрансінс­ пекції», місцевих органів влади, ко­ мунальних і залізничних організа­ цій. Метою огляду була перевірка готовності доріг до зими. «Огляд показав, що дорожньокомунальні організації не в повній мірі підготовлені до роботи в зимо­ вий період. Найбільш критична си­ туація спостерігається у Волинсь­ кій, Дніпропетровській, Житомир­ ській, Запорізькій, Івано-Франківсь­ кій, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Тернопільсь­ кій, Харківській, Херсонській, Хмель­ ницькій та Чернівецькій областях», – кажуть в департаменті.

Є проблеми, насамперед із за­ безпеченням пально-мастильними матеріалами. Занепокоєння викли­ кає стан спеціаль­ної дорожньої тех­ ніки та складна ситуація з підготов­ кою вулично-дорожньої мережі до експлуатації в зимовий період.

Територіальні підрозділами УДМС в області уже надали понад п’ять сотень адміністративних послуг осо­ бам переміщеним з тимчасово оку­ пованої території України та зони проведення АТО. Трохи менше двох сотень громадян зареєстрували своє місце проживання, більше сотні – місце перебування. Зокрема, від ви­ мушених мігрантів прийнято 21 зая­ ву про втрату паспорта громадяни­ на України, оформлено 34 паспорти громадянина України та 95 паспор­ тів громадянина України для виїз­ ду за кордон. Також Управління ДМС України в області приступило до реалізації урядових рішень спрямованих на забезпечення прав вимушених міг­ рантів, зокрема розпочато видачу довідок, що підтверджують місце пе­ ребування громадян, які прожива­ ють на тимчасово окупованій тери­ торії або переселилися з неї.

Працівники міграційної служби області націлені не лише на те, щоб оперативно реагувати на усі звер­ нення осіб з цієї категорії українців, а працювати на випередження. За­ для цього з переселенцями регуляр­ но проводиться інформаційно-роз’яс­ нювальна робота щодо умов отри­

мання адміністративних послуг. Нагадуємо, що консультацію з питань, які належать до компетенції служби, вимушені мігранти із тим­ часово окупованої території та зони проведення АТО можуть отримати особисто завітавши у територіаль­ ний підрозділ міграційної служби за місцем свого перебування або ж за­ телефонувавши на гарячу лінію Управління за номером у Тернополі (код 0352) 27-13-89. Ірина БОЙКО


8

СПРАВИ ВНУТРІШНІ Досьє 102 п’ятниця, 28 листопада 2014 року

Сотня тернопільських правоохоронців змінила своїх колег на сході України Б НАТАЛЯ БАРНИЧ

лизько сотні працівників міліції краю поїхали в зону проведення антитерористичної операції. Вони відбули на схід держави, щоб змінити колег, які майже півтора місяці несли службу в Луганській і Донецькій областях. – Основні завдання, які будемо виконувати, – несення служби на

блок-постах, недопущення на нашу територію сепаратистів, а також ін­

ших ворожих елементів, – каже на­ чальник управління громадської без­ пеки УМВС України в Тернопільсь­ кій області Борис Брик. За словами тимчасово виконую­ чого обов’язки начальника УМВС України в Тернопільській області Олек­ сандра Богомола, особовий склад уп­ равління внутрішніх справ для не­ сення служби в зоні АТО забезпече­ ний усіма необхідними речами. У цьому тернополяни завдячують як державі та міській владі, так і во­ лонтерам й усім небайдужим меш­ канцям краю. – Немає жодного бійця, який би не мав теплого одягу. Також вони повністю забезпечені продуктами харчування, – запевнив Олександр Миколайович. Поблагословив бійців перед дов­ гою та небезпечною дорогою архіє­ пископ Тернопільський, Кременець­ кий, Бучацький УПЦ Київського пат­ ріархату Владика Нестор. – Сьогодні захищати цілісність держави їдуть наші земляки. Ці вої­ ни заради нашого з вами майбут­ нього готові віддати своє здоров’я, а, можливо, і життя. Їхня справа є справді священою, благородною, ад­ же вони захищають наш українсь­кий народ, нашу українську державу. Зі сльозами на очах та з побажан­ нями швидкого повернення додо­ му цілими та неушкодженими про­ воджали бійців їхні рідні. – Наш обов’язок чекати і підтри­ мувати своїх чоловіків, хоч як би це не було важко, – каже дружина од­ ного з правоохоронців Світлана Тхо­ рик. – А віра і молитви допоможуть їм щасливо повернутися додому.

Бережанські студенти долучилися до збору коштів правоохоронцям

С

туденти Бережанського агротехнічного інституту долучилися до збору кош­тів на підтримку правоохоронців, котрі несуть службу в зоні антитерористичної операції на сході. Учасники студентського аматор­ ського театру «Іскра Прометея» пока­ зали благодійну виставу за повістю Ольги Кобилянскої «У неділю рано зілля копала». Юні аматори розробили власну інтерпретацію відомого твору та скомпонували хореографічні пос­ тановки. За кошти, зібрані від реалізації квитків, учасники аматорського теат­ ру планують закупити теплі речі та ліки для правоохоронців Бережансь­ кого райвідділу міліції, які невдовзі вирушать у зону проведення антите­ рористичної операції. Квиток на імпрезу, яка відбулася

в районному будинку культури, мог­ ли придбати усі бажаючі й, таким чи­ ном, долучитися до благородної спра­ ви, зорганізованої небайдужою мо­ лоддю. Побували на театральному дійст­ ві й працівники Бережанського рай­

відділу внутрішніх справ. Правоохорон­ ці щиро вдячні молодим людям за доброту сердець та щедрість душ. Учасників театрального гуртка мілі­ ціонери запросили виступити у сті­ нах райвідділу. Мар’яна ЛЕМІШКА

До слова, в зону антитерористич­ них дій відбули і п’ятнадцятеро державтоінспекторів Тернопільщи­ ни. Їхнє завдання – забезпечення без­ пеки дорожнього руху на дорогах. Серед благодійників, які допома­ гали споряджати даівців, – українсь­ ка громада міста Фаро (Португалія). Вони передали захисникам вантаж

з гуманітарною допомогою. Особли­ во зворушливими були листи та ма­ люнки дітей Українсько-португаль­ ського освітньо-культурного центру «Школа імені Тараса Шевченка». Керівник управління ДАІ Анд­рій Матрифайло побажав добровольцям з честю виконати поставлені зав­ дання і повернутися додому.

Василій Семенюк передав на потреби спецбатальйону «Тернопіль» мікроавтобус

Б

ійців батальйону «Тернопіль» відвідав архиєпископ і митрополит Тернопільсько–Зборівської єпархії Василій Семенюк. Напередодні чергової ротації особового складу на схід владика передав на потреби батальйону мі­ кроавтобус. – Цей візит засвідчив продов­ ження співпраці між спецбатальйо­ ном та управлінням ТернопільськоЗборівської архиєпархії УГКЦ, – роз­ повів отець Віталій Козак. – У міру своїх можливос­тей ми намагаємося укріпити матеріально-технічну ба­ зу підрозділу. Тернопільські добровольці щи­ ро вдячні митрополії за такий щед­ рий подарунок. – Мікроавтобус, ключі від якого нам вручив владика, є вантажо-паса­

жирським, – каже заступник коман­ ди­ра спецбатальйону «Тернопіль» Ігор Левицький. – У зоні АТО ним можна буде перевозити як особовий склад, так і досить габаритні речі. У присутності командирів та бій­ ців владика освятив транспорт. Усі разом помолилися за збереження життів добровольців.


СПРАВИ ВНУТРІШНІ п’ятниця, 28 листопада 2014 року Досьє 102

9

Зі сльозами радості та букетами маргариток символічних жовтих і синіх кольорів рідні зустрічали тернопільських захисників

О

собовий склад впорався з поставленими зав­ даннями, – так скромно відзвітував про півторамісячний термін перебування в зоні АТО командир батальйону спецпризначення «Тернопіль» Володимир Катрук. Захисники з числа добровольців та правоохоронців, що поїхали бо­ ронити кордони нашої держави ще у вересні, нарешті повернулися до­ дому. Бійців зустрічали батьки, коха­ ні, діти зі сльозами радості та буке­ тами маргариток символічних жов­ тих та синіх кольорів. Як розповідають бійці, місцем їх­ ньої дислокації був Лисичанськ Лу­ ганської області. Сьогодні одне з най­ давніших міст та важливий промис­ ловий центр України напівзруйно­

ваний. Хоч українські військові звіль­ нили його від сепаритистських уг­ руповань, проте агресор не поли­ шає надії взяти під контроль важ­ ливий форпост. Зі слів Володимира Катрука, останні тижні були дуже

напруженими. Приміську зону та й саме місто терористи постійно об­ стрілювали з «Градів» та іншої ар­ тилерії. На щастя, втрат серед терно­ пільських захисників немає, хоча

бійцям доводилося брати участь в бойових діях. – Хочу доповісти краянам, – звер­ нувся командир спецбатальйону, – ми повернулися у повному складі. Немає серед нас, слава Богу, і поране­

Міліціонери та волонтери об’єдналися заради дітей

В

ихованців Новосільського спеціального нав­чально-вихов­ ного комплексу, що на Підволочищині , відвідали міліціонери та волонтери. Дітям привезли одяг й іграшки.

– Не зважаючи на скрутне ста­ новище в державі, ми не повинні за­ бувати про проблеми потребуючих, – пояснив ціль приїзду заступник начальника обласної міліції Олег Ляхович. – Разом з волонтерським рухом та ветеранською організа­ цією зібрали для вихованців цього зак­ладу «теплі» подарунки. Впевне­ ний, у зимовий період вони їм знадоб­ляться. Дітям міліцейський керівник по­ бажав добре вчитися, слухати своїх наставників, і пообіцяв, що до них обов’язково прийде Святий Мико­ лай з гостинцями. Представники волонтерського руху – помічник народного депута­ та Богдан Рева та Андрій Шанайда стверджують, що діяльність благо­ дійників сьогодні повинна бути спрямована не лише на забезпечен­ ня захисників в зоні АТО. Інтерна­ ти, дитячі будинки, заклади, де до­ живають віку старенькі люди, – там теж чекають допомоги. – Хочемо показати всій Україні, що людські милосердя та доброта – безмежні, – аргументував помічник народного депутата Богдан Рева. – Співчуття та бажання допомогти одних підносять з колін тих, хто має в цьому потребу. Місяць тому ми відправили допомогу бійцям АТО. Сьогодні приїхали з потрібними ре­ чами до вихованців школи-інтерна­ ту. Завтра робитимемо добру спра­

ву для інших потребуючих. Тому закликаю усіх небайдужих та щирих людей ставати до лав волонтерсь­ кого руху і робити добро. «Бідність існує через те, що ми не вміємо ділитися один з одним», – писала католицька черниця, зас­ новниця доброчинних місій Блажен­ на мати Тереза. Перші кроки у подо­ ланні байдужості до проблем ближ­ ніх нас, українців, змусила зробити війна. На жаль. Проте не лише на передовій че­ кають нашого співчуття та допомо­ ги. Директор Новосільського спеці­ ального навчально-виховного комп­ лексу Дарія Коменда розповідає, що востаннє їхніх вихованців добро­ чинці відвідували ще у вересні. А клопоти є щоденними, адже в шко­ лі навчаються діти з особливими потребами. – В стінах нашого навчального закладу сьогодні перебуває 126 ді­ тей, – каже Дарія Коменда. – Це хлоп­ чики і дівчатка із затримкою пси­ хічного розвитку. Наше завдання до­ помогти таким дітям знайти себе, адаптуватися, докласти усіх зусиль, аби вони в майбутньому могли про­ довжувати навчання в загальноос­ вітніх школах. Директор вдячна правоохорон­ цям та благодійникам, що перейма­ ються клопотами-труднощами її ви­ хованців і запевнила – діти завжди з нетерпінням чекають добрих людей.

них. Трохи відпочинемо, а далі візь­ мемося за виконання тих завдань, які поставить перед нами керівницт­ во обласного управління внутріш­ ніх справ. Наталія БІСОВСЬКА

НАЦГВАРДІЙЦІВ ПРИВІТАЛИ З ПОВЕРНЕННЯМ

П

ісля майже двомісячного перебування в зоні АТО додому приїхали тридцять бійців резервного батальйону Національної гвардії України, що дислокується у Тернополі. Усі вони з честю та гідністю виконали свій службовий обов’язок та повернулися у повному складі. – Я вдячний вам за мужність, відвагу і героїзм, які ви проявили в нелегких умовах, перебуваючи на службі в зоні ведення бойових дій, – звернувся до гвардійців командир батальйону Віктор Шершун. На сході України військовослуж­ бовці Нацгвардії перебували 50 діб. Вони несли службу на блок-постах, охороняли громадський порядок, пат­рулювали населені пункти, до­ помагали місцевим жителям. Командир батальйону нагоро­ див кожного бійця грамотою за сум­ лінне виконання службових обов’яз­ ків, дехто отримав позачергове вій­ ськове звання. Рідні та близькі квітами та пал­ кими обіймами зустрічали своїх за­ хисників. Як зізнаються, майже два місяці жили у тривозі, було важко, але головне, що їхні батьки, чолові­ ки, сини, брати повернулися до­до­ му живими. Наразі бійці отримали відпустку, під час якої зможуть відпочити, по­ бути з близькими та рідними. Зго­ дом повернуться у військову части­ ну для подальшого несення служби.


10

НОВИНИ З ПАВУТИНИ Досьє 102 п’ятниця, 28 листопада 2014 року

Наскільки років скорочують ваше життя шкідливі звички?

Д

умаєте, від однієї цигарки шкоди не буде? «Насправді вона може забрати в курця майже 14 хвилин життя», – пише The Daily Mail , посилаючись на досліди вчених. «Дослідники підрахували, наскільки вкорочують своє життя курець, п’яниця або наркоман від прийому чергової дози», – пояснює журналістка Мадлен Девіс.

Наприклад, якщо регулярно ви­ палювати 20 цигарок в день, про­ живеш на 10 років менше, ніж міг би. Алкоголік позбавляє себе 23 ро­ ків життя, а той, хто хронічно вжи­ ває кокаїн, – 34 років. Менеджер проекту Джейк Трай пояснив, що методика дає приблиз­ ні, а не чіткі цифри. «Факторів над­

то багато, щоб зі стовідсотковою точністю обчислити, скільки часу ти втрачаєш через одну випалену цигарку або одну порцію спиртно­ го», – зазначив він. Але, за його сло­ вами, методика дає точні прог­нози для тих, хто постійно вживає якусь шкідливу речовину. Отже, при хронічному вживан­

ні: одна цигарка забирає 13,8 хви­ лини життя; одна доза кокаїну – 5,1 години; одна порція алкоголю – 6,6 годин; одна доза метамфетаміну – 11,1 години; одна доза метадону – 12,6 годин; одна доза героїну – 22,8 годин. Типовий курець почав регуляр­ но палити у віці 17,8 років. Випалю­ вав 20 цигарок в день. Помер в 68 років. Куріння скоротило його жит­ тя на 10 років. Типовий алкоголік починає ре­ гулярно випивати з 16 років, випи­ ває в середньому по 2,14 порції в день і вмирає у віці 55 років. Алко­ голь поглинув 29% його життя. Середньостатистичний «кокаї­ ніст» починає регулярно вживати наркотик у 20 років і вмирає у 44-річ­ ному віці. Він втрачає 44% життя. Людина, яка регулярно вживає метамфетамін, в середньому почи­ нає це робити в 19,7 років і вмирає у 36, втрачаючи понад 40 років життя. Той, хто регулярно вживає ме­ тадон, починає це робити у 22 – річ­ ному віці і вмирає в сорок з полови­ ною років. Він втрачає майже поло­ вину життя. Той, хто регулярно вживає ге­ роїн , починає робити це в 23 роки і помирає тридцяти семирічним, втра­ тивши сорок років життя.

Дозволи на перепланування житла будуть скасовувати

Д

ержава скасує необхідність отримання дозволу на перепланування чи переобладнання жилого приміщення, який зараз громадяни отримують у виконавчому комітеті місцевої ради. Законопроект, який врегулює це питання, вже підготували в Мін­ регіоні України. Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства Дмит­ ро Ісаєнко. Він пояснив, що немає ніякої по­ треби людям отримувати дозвіл виконкому ради на переплануван­ ня свого житла, якщо воно не пе­ редбачає втручання в несучі кон­ струкції чи інженерні системи, – за­

значають у прес-службі Мінрегіону. «На жаль, по сьогоднішній день діють норми застарілого житлово­ го кодексу, які говорять про те, що такий дозвіл потрібний. Однак на рівні закону не визначено термін для видачі такого дозволу або від­ мови у його видачі, платність або безоплатність, вичерпний перелік підстав для відмови тощо. Ми це змінимо і створимо людям умови, за яких вони зможуть без бюрокра­ тичних перепон здійснювати пере­ планування свого житла», – сказав Дмитро Ісаєнко. Він також зазначив, що Мінрегі­ он визначить перелік робіт, які мо­ жуть проводитися без отримання дозвільних документів та після за­ вершення яких об’єкт не потребу­ ватиме прийняття в експлуатацію.

Тернополянки – у списку Україна в антикорупційному найвпливовіших жінок рейтингу поруч з африканською

Т

ернополянки потрапили до цьогорічного списку «100 найвпливовіших жінок України», представленого журналом «Фокус».

Уродженка міста Копичинці Тер­ нопільської області, українська пое­ теса, дитяча письменниця, літера­ турознавець, публіцист, головний редактор і співзасновник «Видав­ ництва Старого Лева» Мар’яна Сав­ ка посідає 99 позицію в цьому рей­ тингу. На 53 позиції – мешканка Тер­ нопільщини, українська біатлоніст­ ка, майстер спорту міжнародного класу, чемпіонка Олімпійських ігор в Сочі, чемпіонка світу, 5-разова чем­

піонка Європи, переможниця і при­ зерка етапів Кубка світу з біатлону, заступник міністра молоді та спор­ ту України Олена Підгрушна. Обрана до Верховної Ради Украї­ ни журналістка та громадський ді­ яч Ганна Гапко, життя якої пов’я­ зане із Підволочиськом – 25 в спис­ ку «100 найвпливовіших жінок Ук­ раїни». До речі, нещодавно впливовий американський журнал The Foreign Policy включив Ганну Гопко до рей­ тингу 100 global thinkers of 2014 (100 глобально мислячих людей). Ну і звісно ж, входять тернопо­ ляни й до збірного образу «Жінки миру», який посів першу позицію рейтингу від журналу «Фокус».

Джібуті та Аргентиною

У

країна посіла 132 місце серед 197 країн в антикорупційному рейтингу. Про це свідчать дані міжнародної некомерційної ділової асоціації TRACE International. Експерти TRACE International спільно з американським аналітич­ ним центром Rand Corporation пред­ ставили новий індекс оцінки ко­ рупційних ризиків. Найбільш некорумпованою краї­ ною світу була визнана Ірландія. Друге місце зайняла Канада, на тре­ тьому місці Нова Зеландія, четверте – у Гонконгу, п’яте – у Швеції. У пер­ шу десятку найбільш некорумпова­ них країн також увійшли Фінляндія, Сінгапур, Японія, Німеччина і США. Грузія посіла 11 місце. Україна зайняла 134 місце серед 197 країн. При цьому Польща зна­ ходиться на 31 місці, Білорусь – на 74. Сусідами України по рейтингу стали африканська країна Джібуті (131) і Аргентина (133). Країни оцінювали за чотирма основними критеріями: як бізнесу доводиться взаємодіяти з владою,

які існують антикорупційні закони і як вони застосовуються на прак­ тиці, наскільки прозора держслуж­ ба та державні процедури та існу­ вання можливості громадського контролю за усіма цими процесами. Зі ста можливих балів Україна набрала 64, що говорить про наяв­ ність в країні досить високих ризи­ ків для бізнесу, пов’язаних з коруп­ цією. Якщо говорити про окремі фак­ тори, то найгірший результат в

України із взаємодії бізнесу з вла­ дою – 69 пунктів зі 100. Цей показ­ ник оцінюється на підставі того, як часто підприємцям доводиться всту­ пати в контакт з чиновниками різ­ них рівнів і відповідно, як часто ви­ никає ситуація, в якій можлива дача хабара. За антикорупційне законо­ давство Україна отримала 52 бали. За версією TRACE Matrix найри­ зикованішими країнами, з точки зо­ ру корупції, є Камбожда, Узбекис­ тан, Ангола, Ємен і Нігерія.


ТЕЛЕДОСЬЄ

ПОНЕДІЛОК, 1 ГРУДНЯ УТ-1 15.05 Вiкно до Америки 15.35 Книга.ua 16.00 Euronews 16.15 Х/ф «Партiя в шахи» 18.05 Час-Ч 18.15, 01.20 Новини. Свiт 18.30, 21.00, 01.30 Новини 18.55 З перших вуст 19.00 Про головне 19.40, 05.10 Шустер Live. Буднi 21.30 Спорт 21.50 Х/ф «Солдатики» 22.15 Д/ф «Iнформацiйний тероризм» 22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi 23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки 23.25 На слуху 00.25 Вiд першої особи 01.50 ТелеАкадемiя 03.00 Х/ф «Схiдний вiтер з дощем»

1+1 06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 09.10 Снiданок з «1+1» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 19.30, 00.15, 05.30 «ТСН» 07.10 «Особистий рахунок» 07.35 «Маша i ведмiдь» 08.35 «Чистоnews» 09.40 «Шiсть кадрiв» 10.35 «Мiняю жiнку 8» 12.20 «Хоробрi серця» 14.15 «Шiсть кадрiв» 14.45 Х/ф «Не може бути!» 16.45 «ТСН. Особливе» 17.10 Т/с «Корольок - пташка спiвоча» 20.30 «Секретнi матерiали - 2014» 21.00 «Чистоnews» 21.20 Т/с «Свати» 22.30 «Грошi» 23.30 «Сказочная Русь» 00.30 Т/с «Болота 2» 01.25 Т/с «Корольок - пташка спiвоча» 03.05 Т/с «Терпкий смак кохання» 03.50 «ТСН. Особливе» 04.15 Т/с «Болота 2» 04.55 «Служба розшуку дiтей» 05.00 «Телемагазин» ІНТЕР 05.30 Т/с «Повернення Мухтара 2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «Новини» 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з Iнтером» 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 «Новини» 09.20 Т/с «Слiпий розрахунок» 2 с. 12.25 Т/с «Слiпий розрахунок» 4 с. 13.55, 14.20 «Судовi справи» 15.15 «Чекай на мене» 18.05 «Стосується кожного» 19.00 Т/с «Поки станиця спить» 20.00 «Подробицi» 20.40 Т/с «Панове-товаришi» 23.00, 03.35 Т/с «Собача робота» 00.55 Х/ф «Цiна страху» 02.40 Д/ф «Сiльська магiя» 04.50 «Подробицi» - «Час» ICTV 04.45 Служба розшуку дiтей 04.50 Свiтанок 05.55 Надзвичайнi новини 06.40 Факти тижня 08.45 Факти 09.15 Надзвичайнi новини 10.10 Зiрка YouTube 10.55 Х/ф «Малавiта» 12.45 Факти 13.40 Х/ф «Леон» 15.45 Факти 16.10 Х/ф «П’ятий елемент» 18.45 Факти 19.15 Надзвичайнi новини 20.20 Дiстало! 21.10 Факти 21.25 Свобода слова 00.20 Х/ф «Далласький клуб покупцiв» ▲ 02.25 Х/ф «Убивця» ▲

НОВИЙ 05.55, 06.55 Kids’ Time 05.57 М/с «Справжнi мисливцi за приви­ дами» 07.00 Шоуманiя 08.15 Ревiзор 4

• АНОНС

11.05 Пристрастi за Ревiзором 12.15 Т/с «Молодята» 15.10 Х/ф «Знаряддя смертi: Мiсто кiсток» 18.00, 02.05 Репортер 18.20, 01.25 Абзац! 19.00 Стажери 20.10 Т/с «Воронiни» 20.50 Супермодель по-українськи 23.30 Х/ф «Вiдгадай, хто?» 02.10 Х/ф «Денна варта» ▲ 04.20 Т/с «До смертi красива 2» ▲ 05.05 Зона ночi 05.35 25-й кадр

СТБ 05.35 «У пошуках iстини. Подвiйне життя Йосипа Сталiна» 06.20 «Вiкна-Новини». Спецрепортаж 07.10, 16.00 «Все буде добре!» 09.05 «Все буде смачно!» 10.00 Х/ф «Оксамитовi ручки» 12.00 Х/ф «Домоправитель» 13.50 «Битва екстрасенсiв 14» 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 19.00 Т/с «Коли ми вдома» ▲ 20.00 «Куб 5» 22.35 «Детектор брехнi 6» 00.05 «Один за всiх» 01.15 Нiчний ефiр TV-4 06.00 Т/с «Моє серце наполягає» ▲ 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 «Слідства.інфо» 08.10 Вікно в Америку 08.30 Переможний голос віруючого 09.00 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 «Справжня ціна» 09.45 «Про нас» 10.00 Т/с «Моє серце наполягає» ▲ 10.45 Ранковий фітнес 11.00 Дитяча година 12.10 «Унікальна Україна» 12.40 «Етнографія і фольклор» 13.10 Хіт-парад 14.00, 04.00 Х/ф «Витівки у старовинному дусі» ▲ 16.00 Провінційні вісті 16.10 Дитяча година 17.00 «Калейдоскоп» 17.30 «Гал-кліп» 18.00 Т/с «Моє серце наполягає» ▲ 19.00 Провінційні вісті 19.30 «Наші вітання» 20.00 «Погляд зблизька» 20.30 ТНЕУ-калейдоскоп подій 20.40 Дім книги 21.00 «Наші вітання» 21.25, 21.30 «Сад, город, квітник» 22.00 Провінційні вісті 22.35 Х/ф «Чорна таверна» ▲ 00.15 Час-Tайм 00.30 Провінційні вісті 01.00 Х/ф «Москаль-чарівник» ▲ 02.30 Хіт-парад 03.30 Провінційні вісті ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 14.00 «Вісті ТТБ» 14.15 «Загублені у часі» 14.30 «Мамина школа» 15.00 «Відверті діалоги» 16.00 «Пісні нашого краю» 16.15 «Чудесний канал» 16.40 «Маленька перерва» 16.45 «Словами малечі про цікаві речі» 17.00 «Вісті ТТБ» 17.15 «Західний експрес» 17.30 «У країні Мультляндії» 18.30 «Новини України» 18.45 «Пісня в дарунок» 19.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «Тема дня» 19.45 «В об’єктиві ТТБ» 20.00 «Пісні нашого краю» 20.15 «Будьте здорові» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Час змін» 21.30 «Урок... для батьків» 22.00 «Вісті ТТБ» 22.30 «Чаc країни»

УТ-1 16.15 «Партiя в шахи». У 1828 роцi маєток однiєї чарiвної маркiзи перетворюється на мiсце проведення шахового турнiру. Мар­ кiза надiляє шахи мiстичним сен­ сом i сподiвається, що з часом її са­ диба стане мiсцем проведення свi­ тового чемпiонату з гри в шахи... Режисер: I. Анша. У ролях: Д. Лаван, П. Рiшар, Д. Бiбе. НОВИЙ 23.30 «Вiдгадай, хто?» Комедiя. Персi Джонс свято вiрить у те, що вiн завжди правий. Тому ще до того, як його дочка Тереза при­ водить додому свого нового хлоп­ ця Саймона, вiн вирiшує все про нього дiзнатися, адже немає на свi­ тi чоловiка гiдного її... Режисер: К.Р. Саллiван. У ролях: Е. Катчер, Б. Макi.

ВІВТОРОК, УТ-1 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 18.30, 21.00, 01.30 Новини 06.40, 07.10, 08.10, 09.30, 21.30 Спорт 06.50, 07.30, 07.45, 08.25 Гiсть студiї 07.25 Ера будiвництва 07.40 Країна on-line 08.40 Паспортний сервiс 08.45 Телемагазин 09.40, 19.00, 04.20 Про головне 10.15 Уряд на зв’язку з громадянами 10.45 Утеодин з Майклом Щуром 11.40 Д/ф «Майбутнi зiрки», 5 с. «На сценi» 12.05 Т/с «П’ять хвилин до метро» 13.20, 18.05 Час-Ч 13.45 Хочу бути 14.05 Казки Лiрника Сашка 14.15 Моя країна 14.40 Фольк-music 15.55 Euronews 16.15 Т/с «Сержант Рокка» 18.15, 01.20 Новини. Свiт 18.55 З перших вуст 19.40, 05.10 Шустер Live. Буднi 21.50 Перша студiя 22.15 Д/ф «Телевiзiйна установка «Алгол» 22.55 Трiйка, Кено, Максима 23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки 23.25 На слуху 00.25 Вiд першої особи 01.50 ТелеАкадемiя 03.00 Телевистава «Чорна Пантера та Бi­ лий ведмiдь» 1+1 06.30, 20.30 «Секретнi матерiали - 2014» 06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 09.10 Снiданок з «1+1» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 19.30, 00.15, 05.30 «ТСН» 07.10 «Особистий рахунок» 07.35 «Маша i ведмiдь» 08.35, 21.00 «Чистоnews» 09.40 «Чотири весiлля» 11.00, 21.20 Т/с «Свати» 12.20 «Розсмiши комiка» 13.20 «Шiсть кадрiв» 13.50, 14.45, 15.45 «Сiмейнi мелодрами» 16.45, 03.45 «ТСН. Особливе» 17.10 Т/с «Корольок - пташка спiвоча» 22.30 «Територiя обману» 23.35 «Мультибарбара» 00.30, 04.10 Т/с «Болота 2» 01.25 Т/с «Корольок - пташка спiвоча» 03.00 Т/с «Терпкий смак кохання» 04.55 «Служба розшуку дiтей» 05.00 «Телемагазин» ІНТЕР 05.30 Т/с «Повернення Мухтара 2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 «Новини» 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з Iнтером» 09.20, 20.40 Т/с «Панове-товаришi» 11.50, 12.25 Д/с «Слiдство вели...» з Л. Ка­ невським» 14.20 «Сiмейний суд» 15.45 «Судовi справи» 18.05 «Стосується кожного» 19.00 Т/с «Поки станиця спить» 20.00 «Подробицi» 23.00, 03.20 Т/с «Собача робота» 00.55 Х/ф «У чужому ряду» 02.25 Д/ф «Як приручити удачу» 04.45 «Подробицi» - «Час» ICTV 04.20, 08.45 Факти 04.50 Свiтанок 05.50 Свобода слова з А. Куликовим 09.15, 19.15 Надзвичайнi новини 10.10 Зiрка YouTube 10.40, 16.50 Т/с «Брат за брата» 12.45, 15.45 Факти 13.20 Т/с «Прокурорська перевiрка» 14.30, 16.20 Т/с «Лiтєйний» 18.45, 21.10 Факти 20.20 Цивiльна оборона 21.25 Т/с «Чужий район» 23.15 Х/ф «Коломбiана» ▲ 01.15 Голос Америки 01.20 Х/ф «Далласький клуб покупцiв» ▲ 03.15 Т/с «Тринадцятий» 03.55 Т/с «Вiйськовий шпиталь»

• АНОНС

2 ГРУДНЯ

п’ятниця, 28 листопада 2014 року Досьє 102

НОВИЙ 05.55, 06.55 Kids’ Time 05.57 М/с «Справжнi мисливцi за привидами» 07.00, 18.00, 01.00 Репортер 07.05 Шоуманiя 08.20 Ревiзор 4 11.10 Пристрастi за Ревiзором 12.40 Т/с «Щасливi разом» 15.55, 22.00 Т/с «Молодiжка 2» 16.55, 21.00, 23.05 Т/с «Воронiни» 18.20, 00.05 Абзац! 19.00 Хто зверху? 3 01.05 Х/ф «Напад на 13-й вiддiлок» ▲ 02.45 Т/с «До смертi красива 2» ▲ 04.15 Зона ночi 05.25 25-й кадр

СТБ 05.50 «У пошуках iстини. Калiгула: хвороб­ лива пристрасть iмператора» 06.30, 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 07.05, 16.00 «Все буде добре!» 09.00 «Все буде смачно!» 10.00, 23.45 Х/ф «Матуся моя» 13.45 «Битва екстрасенсiв 13» 19.00 Т/с «Коли ми вдома» ▲ 19.55, 22.45 «Врятуйте нашу сiм’ю 3» 03.00 Нiчний ефiр TV-4 06.00 Т/с «Моє серце наполягає» ▲ 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 «Погляд зблизька» 08.05 «Духовні роздуми» 08.20 ТНЕУ-калейдоскоп подій 08.30 Переможний голос віруючого 09.00 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 «Калейдоскоп» 10.00 Т/с «Моє серце наполягає» ▲ 10.45 Ранковий фітнес 11.00 Дитяча година 11.50 «Чарівний ключик» 12.10 «Музичні делікатеси» 12.40 «Bon appetit» 13.00 Хіт-парад 14.00 Х/ф «Останній круїз» ▲ 16.00 Провінційні вісті 16.10 Дитяча година 17.00 «Калейдоскоп» 17.30 Культура і мистецтво 18.00 Т/с «Моє серце наполягає» ▲ 19.00 Провінційні вісті 19.30 «Наші вітання» 20.00 Межа правди 21.00 «Наші вітання» 21.30 «Щоденник для батьків» 22.00 Провінційні вісті 22.35 Х/ф «Турбулентність-3» ▲ 00.15 Час-Tайм 00.30 Провінційні вісті 01.00 Х/ф «Останній круїз» ▲ 02.30 Хіт-парад 03.30 Провінційні вісті 04.00 Х/ф «Турбулентність-3» ▲ ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 14.00 «Вісті ТТБ» 14.15 «Новини України» 14.30 «Будьте здорові» 15.00 «Дива цивілізації» 15.25 Телезамальовка 15.30 «Тема дня» 15.45 «Пісні нашого краю» 16.00 «В об’єктиві ТТБ» 16.15 «Хатинка Василинки» 16.40 «До речі, про речі» 16.55 «Служба розшуку дітей» 17.00 «Вісті ТТБ» 17.15 «Пісні нашого краю» 17.30 «У країні Мультляндії» 18.30 «Новини України» 18.45 «Пісня в дарунок» 19.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «Тема дня» 19.45 «Зона ризику» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «На часі» 21.30 «Діловий ритм» 22.00 «Вісті ТТБ» 22.30 «Час країни»

ICTV 23.15 «Коломбiана». Бойовик. Кат було всього 9, коли на її очах невiдомi жорстоко вбили її батькiв. Дiвчинка зумiла втекти вiд бандитiв i знайти притулок в Чикаго у свого дядька. Тепер Кат професiйна вбивця... Режисер: О. Мегатон. У ролях: З. Салдана, Ж. Молья, Л. Джеймс, А. Стенберг.

ІНТЕР 0.55 «У чужому ряду». Трилер. Гевiн Бейнек, успiшний мо­ лодий юрист, поспiшав у суд пред­ ставити копiю документа, який пе­ редавав мiльйони доларiв помер­ лого багача його фiрмi. Дойл Гiп­сон, справи якого складалися не най­ кращим чином, теж поспiшав у суд... Режисер: Р. Мiтчел. У ролях: Б. Аффлек, С.Л. Джексон.

11

СЕРЕДА,

УТ-1 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 18.30, 21.00, 01.30 Новини 06.40, 07.10, 08.10, 09.30, 21.30 Спорт 06.50, 07.25, 07.45, 08.25 Гiсть студiї 07.35 Країна on-line 08.40 Паспортний сервiс 08.45 Телемагазин 09.45, 19.00 Про головне 10.20 Перша шпальта 10.50 Т/с «П’ять хвилин до метро» 12.25 Д/ф «Майдан. Народження» 13.20 Перша студiя 13.45, 18.05 Час-Ч 14.10 Казки Лiрника Сашка 14.20 Моя країна 14.45 Як ваше здоров’я? 15.40 Чоловiчий клуб 16.05 Euronews 16.15 Т/с «Сержант Рокка» 18.15, 01.20 Новини. Свiт 18.55 З перших вуст 19.40, 05.10 Шустер Live. Буднi 21.50 Слiдство. Iнфо 22.15 Бiатлон. Кубок свiту. Iндивiдуальнi перегони (чол). Краще 22.40 Мегалот 22.50 Суперлото, Трiйка, Кено 23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки 23.25 На слуху 00.25 Вiд першої особи 01.50 ТелеАкадемiя 03.00 Бiатлон. Кубок свiту. Iндивiдуальнi перегони (чол) 1+1 06.30, 20.30 «Секретнi матерiали - 2014» 06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 09.10 Снiданок з «1+1» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 19.30, 00.15, 05.30 «ТСН» 07.10 «Особистий рахунок» 07.35 «Маша i ведмiдь» 08.35, 21.00 «Чистоnews» 09.40 «Чотири весiлля» 11.00, 21.20 Т/с «Свати» 12.20 «Розсмiши комiка» 13.20 «Шiсть кадрiв» 13.50, 14.45, 15.45 «Сiмейнi мелодрами» 16.45, 03.45 «ТСН. Особливе» 17.10 Т/с «Корольок - пташка спiвоча» 22.30 «Iнспектор Фреймут» 00.30, 04.10 Т/с «Болота 2» 01.30 Т/с «Корольок - пташка спiвоча» 03.00 Т/с «Терпкий смак кохання» 04.55 «Служба розшуку дiтей» 05.00 «Телемагазин» ІНТЕР 05.30 Т/с «Повернення Мухтара 2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 «Новини» 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з Iнтером» 09.20, 20.40 Т/с «Панове-товаришi» 11.50, 12.25 Д/с «Слiдство вели...» з Л. Ка­ невським» 14.20 «Сiмейний суд» 15.45 «Судовi справи» 18.05 «Стосується кожного» 19.00 Т/с «Поки станиця спить» 20.00 «Подробицi» 23.00, 03.25 Т/с «Собача робота» 00.55 Х/ф «Няня» ▲ 02.20 Д/ф «Як стати здоровим i багатим» 04.50 «Подробицi» - «Час» ICTV 05.00 Служба розшуку дiтей 05.05, 07.45, 08.45 Факти 05.40 Свiтанок 06.40, 08.00, 14.30, 16.20 Т/с «Лiтєйний» 09.15, 19.15 Надзвичайнi новини 10.10 Зiрка YouTube 10.40, 16.45 Т/с «Брат за брата» 12.45, 15.45 Факти 13.20 Т/с «Прокурорська перевiрка» 18.45, 21.10 Факти 20.20 Батальйон 14 21.25 Т/с «Чужий район» 23.15 Х/ф «Мачо i ботан» ▲ 01.20 Голос Америки 01.25 Х/ф «Убивця» ▲ 03.10 Т/с «Тринадцятий» 03.55 Т/с «Вiйськовий шпиталь»

• АНОНС

3 ГРУДНЯ

НОВИЙ 05.55, 06.55 Kids’ Time 05.57 М/с «Справжнi мисливцi за приви­ дами» 07.00, 18.00, 00.55 Репортер 07.05 Шоуманiя 08.20 Ревiзор 4 11.15 Пристрастi за Ревiзором 13.00, 16.55, 20.20, 23.00 Т/с «Воронiни» 15.55, 22.00 Т/с «Молодiжка 2» 18.20, 00.00 Абзац! 19.00 Герої i коханцi 01.00 Служба розшуку дiтей 01.05 Х/ф «Крупний калiбр» 02.40 Т/с «До смертi красива 2» ▲ 04.10 Зона ночi 05.30 25-й кадр

СТБ 05.45 «У пошуках iстини. Таємна iсторiя сексу в СРСР» 06.30, 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 07.05 «Все буде добре!» 09.00 «Все буде смачно!» 10.00 «Зiркове життя. Вiйна за спадок» 11.00 «Врятуйте нашу сiм’ю 3» 13.50 «Битва екстрасенсiв 13» 16.00 «Все буде добре!» 19.00 Т/с «Коли ми вдома» ▲ 19.55, 22.45 «МастерШеф 4» 00.55 Нiчний ефiр TV-4 06.00 Т/с «Моє серце наполягає» ▲ 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 Межа правди 08.30 Переможний голос віруючого 09.00 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 «Калейдоскоп» 10.00 Т/с «Моє серце наполягає» ▲ 10.45 Ранковий фітнес 11.00 Дитяча година 12.10 «Гал-кліп» 12.40 «Щоденник для батьків» 13.00, 02.30 Назар Савко і Rockoko «Вечір музики та поезії» 1 ч. 14.00 Х/ф «1200» ▲ 16.00 Провінційні вісті 16.10 Дитяча година 16.40 «Чарівний ключик» 17.00 «Калейдоскоп» 17.30 «Сад, город, квітник» 17.45 «Духовні роздуми» 18.00 Т/с «Моє серце наполягає» ▲ 19.00 Провінційні вісті 19.30 «Наші вітання» 20.00 «Соло» 21.00 «Наші вітання» 21.30 «Музичні делікатеси» 22.00 Провінційні вісті 22.35 Х/ф «8 жінок» ▲ 00.15 Час-Tайм 00.30 Провінційні вісті 01.00 Х/ф «1200» ▲ 03.30 Провінційні вісті 04.00 Х/ф «8 жінок» ▲ ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 14.00 «Вісті ТТБ» 14.15 «Новини України» 14.30 «Соло на два голоси» 15.00 «Зона ризику» 16.00 «Пісні нашого краю» 16.15 «Чудесний канал» 16.40 «Край, в якому я живу» 16.45 «Тема дня» 17.00 «Вісті ТТБ» 17.15 «Економічний інтерес» 17.30 «У країні Мультляндії» 18.30 «Новини України» 18.45 «Пісня в дарунок» 19.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «Тема дня» 19.45 «Надія є» 20.00 «Удосвіта» 20.30 «Пісні нашого краю» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Європа очима українця» 21.30 «Енергоманія» 22.00 «Вісті ТТБ» 22.30 «Час країни»

ICTV 23.15 «Мачо i ботан». Комедiя. Двоє новоспечених гореполiцейських вирушають на над­ секретне завдання. Їм потрібно знову стати учнями середньої шко­ ли, в якiй процвiтає наркоторгiвля. Режисер: Ф. Лорд, К. Мiллер. У ролях: Дж. Хiлл, Ч. Татум, Б. Лар­ сон, Д. Франко, Р. Рiггл, А. К`юб, Д. Девiс, Д. Флейм, К. Парнелл. НОВИЙ 1.05 «Крупний калiбр». Комедiя. Спiвробiтнику вiддiлу вбивств МакАртуру Штерну, що ранiше служив в полiцiї, признача­ ють в напарники полiцейсь­кого Еллiса Фiлдiнга, що страждає важ­ кою формою роздвоєння осо­бис­ тостi... Режисер: Б. Кларк. У ролях: Д. Хекмен, Д. Ейкройд.


12

ЧЕТВЕР, УТ-1 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 18.30, 21.00, 01.30 Новини 06.40, 07.10, 08.10, 09.30, 21.30 Спорт 06.50, 07.30, 07.45, 08.25 Гiсть студiї 07.25 Ера будiвництва 07.40 Країна on-line 08.40 Паспортний сервiс 08.45 Телемагазин 09.45, 19.00 Про головне 10.20 Слiдство. Iнфо 10.50 Д/ф «Фелiкс Валлотон, життя на вiдстанi» 12.05 Т/с «П’ять хвилин до метро» 13.20, 18.05 Час-Ч 13.45 Школа Мерi Поппiнс 14.00 Казки Лiрника Сашка 14.10 Моя країна 14.35 Як це? 14.55 Свiтло 15.25 Надвечiр’я... 16.15 Euronews 16.30 Чоловiчий клуб. Бокс 17.30 Д/ф «Палiтра. Ренуар» 18.15, 01.20 Новини. Свiт 18.55 З перших вуст 19.40, 05.10 Шустер Live. Буднi 21.50 «Схеми» з Н. Седлецькою 22.15 Бiатлон. Кубок свiту. Iндивiдуальнi перегони (жiнки). Краще 22.55 Трiйка, Кено, Максима 23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки 23.25 На слуху 00.25 Вiд першої особи 01.50 ТелеАкадемiя 03.00 Бiатлон. Кубок свiту. Iндивiдуальнi перегони (жiнки) 1+1 06.30, 20.30 «Секретнi матерiали - 2014» 06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 09.10 Снiданок з «1+1» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 19.30, 00.30, 05.30, 04.00 «ТСН» 07.10 «Особистий рахунок» 07.35 «Маша i ведмiдь» 08.35, 21.00 «Чистоnews» 09.40 «Чотири весiлля» 11.00, 21.20 Т/с «Свати» 12.20 «Розсмiши комiка» 13.20 «Шiсть кадрiв» 13.50, 14.45, 15.45 «Сiмейнi мелодрами» 16.45 «ТСН. Особливе» 17.10 Т/с «Корольок - пташка спiвоча» 22.30 «Право на владу» 00.45, 04.15 Т/с «Болота 2» 01.40 Т/с «Корольок - пташка спiвоча» 03.15 Т/с «Терпкий смак кохання» 05.00 «Телемагазин» ІНТЕР 05.30 Т/с «Повернення Мухтара 2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 «Новини» 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з Iнтером» 09.20, 20.40 Т/с «Панове-товаришi» 11.50, 12.25 Д/с «Слiдство вели...» з Л. Ка­ невським» 14.20 «Сiмейний суд» 15.45 «Судовi справи» 18.05 «Стосується кожного» 19.00 Т/с «Поки станиця спить» 20.00 «Подробицi» 23.00, 03.25 Т/с «Собача робота» 00.55 Х/ф «Мiй чоловiк - мiй убивця» ▲ 02.25 Д/ф «Колишнi. Родичi» 04.50 «Подробицi» - «Час» ICTV 05.10, 07.45, 08.45, 12.45, 15.45 Факти 05.40 Свiтанок 06.45, 08.00, 14.30, 16.20 Т/с «Лiтєйний» 09.15, 19.15 Надзвичайнi новини 10.10 Зiрка YouTube 10.40, 16.45 Т/с «Брат за брата» 13.20 Т/с «Прокурорська перевiрка» 18.45, 21.10 Факти 20.20 Iнсайдер 21.25 Т/с «Чужий район» 23.20 Х/ф «Областi темряви» ▲ 01.20 Голос Америки 01.25 Х/ф «Солдати удачi» ▲ 02.55 Т/с «Континуум» 04.15 Т/с «Вiйськовий шпиталь»

• АНОНС

ТЕЛЕДОСЬЄ

Досьє 102 п’ятниця, 28 листопада 2014 року

4 ГРУДНЯ

НОВИЙ 05.55, 06.55 Kids’ Time 05.57 М/с «Справжнi мисливцi за приви­ дами» 07.00, 18.00, 01.00 Репортер 07.05 Шоуманiя 08.25 Ревiзор 4 11.20 Пристрастi за Ревiзором 12.35 Т/с «Щасливi разом» 15.50, 22.00 Т/с «Молодiжка 2» 16.55, 21.00, 23.05 Т/с «Воронiни» 18.20, 00.05 Абзац! 19.00 Хто зверху? 3 01.05 Служба розшуку дiтей 01.10 Х/ф «У цю гру можуть грати троє» ▲ 02.40 Т/с «До смертi красива 2» ▲ 04.10 Зона ночi 05.30 25-й кадр СТБ 05.45, 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 06.20, 16.00 «Все буде добре!» 08.00 «Все буде смачно!» 08.55 Х/ф «За сiмейними обставинами» 11.50 Х/ф «Дочка» 13.45 «Битва екстрасенсiв 13» 19.00 Т/с «Коли ми вдома» ▲ 19.55, 22.45 «Зваженi i щасливi 4» 00.00 Х/ф «Неждано-негадано» 01.40 Нiчний ефiр

TV-4 06.00 Т/с «Моє серце наполягає» ▲ 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 «Соло» 08.30 Переможний голос віруючого 09.00 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 «Калейдоскоп» 10.00 Т/с «Моє серце наполягає» ▲ 10.45 Ранковий фітнес 11.00 Дитяча година 12.10 «Формула здоров’я» 13.10 Назар Савко і Rockoko «Вечір музики та поезії» 2 ч. 14.00 Х/ф «15 і вагітна» ▲ 16.00 Провінційні вісті 16.10 Дитяча година 17.00 «Калейдоскоп» 17.30 «Музичні делікатеси» 18.00 Т/с «Моє серце наполягає» ▲ 19.00 Провінційні вісті 19.30 «Наші вітання» 20.00 Знати більше.Зустріч з міським го­ ловою С.Надалом 21.00 «Наші вітання» 21.30 «Bon appetit» 22.00 Провінційні вісті 22.35 Х/ф «Зло» ▲ 00.15 Час-Tайм 00.30 Провінційні вісті 01.00 Х/ф «15 і вагітна» ▲ 02.30 Назар Савко і Rockoko «Вечір музики та поезії» 03.30 Провінційні вісті 04.00 Х/ф «Зло» ▲ ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 14.00 «Вісті ТТБ» 14.15 «Новини України» 14.30 «Європа очима українця» 15.00 «Подорож гурмана» 15.30 «Надія є» 15.45 «Тема дня» 16.00 «Пісні нашого краю» 16.15 «Чудесний канал» 16.40 «Іноземна для дітей» 16.50 «Маленька перерва» 16.55 «Служба розшуку дітей» 17.00 «Вісті ТТБ» 17.15 «Пісні нашого краю» 17.30 «У країні Мультляндії» 18.30 «Новини України» 18.45 «Пісня в дарунок» 19.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «Тема дня» 19.45 «Що робити?» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Фабрика ідей» 21.30 «Розмова без нотацій» 22.00 «Вісті ТТБ» 22.30 «Час країни»

СТБ 11.50 «Дочка». Мелодрама. Бiзнес­мен випадково дiзнається про зраду своєї дружи­ ни з його найкращим другом. Вiд­ разу вiн втрачає i друга, i дружину. У поривi вiдчаю виїжджає в мiсто свого першого кохання... Режисер: М. Мокрушев. У ролях: В. Сiмонов, Т. Арнтгольц, В. Раков, Ю. Маврiна, А. Iвченко.

НОВИЙ 1.10 «У цю гру можуть грати троє». Мелодрама. Мабуть, настануть ча­ си, коли чоловiки i жiнки переста­ нуть сприймати один одного як супротивникiв... Але зараз, коли розподiл на два табори має яск­ раво виражений характер, варто уважно вивчити правила гри. Режисер: М. Мод. У ролях: В.А. Фокс, Дж.У. Джордж.

МІЛІЦІЯ ПРОВОДИТЬ НАБІР НА СЛУЖБУ Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській області проводить набір на службу в органи внутрішніх справ чоловіків віком до 25 років, котрі мають повну середню або вищу освіту, пройшли строкову або контрактну службу в Збройних Силах Ук­ раїни чи закінчили військову кафедру, а також осіб призов­ного віку, яким виповнилося 18 років (на період служби в ОВС їм на­ дається відстрочка від строкової військової служби) та за ста­ ном здоров’я придатні до служби в правоохоронному відомстві. За детальною інформацією звертайтеся: – до Тернопільського МВ УМВС за адресою: м. Тернопіль, буль­ вар Т.Шевченка, 10, сектор кадрового забезпечення (кабінет №6), тел. 27-12-67, 27-10-46, 27-10-45; – до обласного управління внутрішніх справ за адресою: м. Тер­ но­піль, вулиця Валова, 11, тел. 27-13-14.

Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС України в Тернопільській області

проводить відбір кандидатів для вступу до відомчих навчальних закладів МВС України, які готують фахівців експертної служби. Національна академія внутрішніх справ: – навчально-науковий інститут слідчих і криміналістів; – факультет підготовки експертів-криміналістів, з тер­мі­ ном навчання 4 роки. Донецький юридичний інститут Луганського державного уні­верситету внутрішніх справ: – слідчо-криміналістичний факультет, з терміном нав­ чання 4 роки.

ТЕЛЕФОНУЙТЕ У ТЕРНОПОЛІ: (0352) 27-12-68, 52-67-16.

ДИВІТЬСЯ У БУДНІ НА ТЕЛЕКАНАЛІ ICTV


ТЕЛЕДОСЬЄ

п’ятниця, 28 листопада 2014 року Досьє 102

ПРАЦІВНИКИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМВС УКРАЇНИ В ОБЛАСТІ ЗАПРОШУЮТЬ НА НАВЧАННЯ

Загальні положення: – ВНЗ МВС України здійснюють ступеневу підготовку фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційних рівнів бака­ лавра, спеціаліста, магістра на основі повної загальної середньої освіти; – підготовка фахівців у ВНЗ МВС здійснюєть­ ся за державним замовленням (денна форма навчання); – курсантів ВНЗ забезпечують харчуванням, форменим одягом та грошовим утриманням.

Вимоги до рівня освіти та віку:

– на денну форму навчання зараховують осіб, які мають повну середню освіту, віком від 17 до 25 років;

Інформація щодо вступу до відомчих навчальних закладів МВС України в 2015 році

– призовники віком від 17 до 21 року, які ма­ ють повну загальну середню освіту; – військовослужбовці та особи, звільнені в за­ пас Збройних сил України, що мають повну загальну середню освіту, віком від 18 до 23 років (для Академії внутрішніх військ МВС).

Порядок відбору кандидатів:

– кандидат на навчання має право вільно оби­ рати навчальний заклад (Національна акаде­ мія внутрішніх справ, м. Київ, Львівський дер­ жавний університет внутрішніх справ, Одесь­ кий державний університет внутрішніх справ, Харківський національний університет внут­ рішніх справ, Академія внутрішніх військ МВС, м. Київ, Національний університет «Юридич­

на Академія України ім. Я.Мудрого», м. Харків, Одеська юридична академія); – кандидат на навчання подає до сектору ка­ дрового забезпечення міськрайвідділів вну­ трішніх справ у районних центрах та у м. Тер­ нополі або в управління МВС України в Тер­ нопільській області пакет документів для оформлення особової справи, проходить вій­ ськово-лікарську комісію.

Звертайтесь у Тернопільський МВ (м.Тернопіль, бульвар Шевченка 10) за телефонами (0352)27-12-67, 27-10-46, або в управління МВС України в Тернопільській області (м.Тернопіль, вул.Валова 11) за телефонами (0352) 27-13-55, 27-14-21, 27-13-69.

13

П’ЯТНИЦЯ,

УТ-1 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 18.30, 21.00, 01.35, 03.00 Новини 06.40, 07.10, 08.10, 09.30, 21.30, 03.30 Спорт 06.50, 07.25, 08.25 Гiсть студiї 07.40 Країна on-line 08.40 Паспортний сервiс 08.45 Телемагазин 09.45, 19.00 Про головне 10.20 «Схеми» з Н. Седлецькою 10.50 Д/ф «Луїс Сепульведа» 12.05 Т/с «П’ять хвилин до метро» 13.20 Час-Ч 13.45 Нотатки на глобусi 14.00 Казки Лiрника Сашка 14.10 Моя країна 14.35 Хто в домi хазяїн? 14.55 Театральнi сезони 15.25 Вiра. Надiя. Любов 16.15 Euronews 16.30 Музичне турне 17.40 Д/ф «Палiтра. Рубенс» 18.15, 01.25 Новини. Свiт 18.55 З перших вуст 19.40, 21.40 Шустер LIVE, 1 ч. 00.00, 01.00 Пiдсумки 00.25 На слуху 01.20 Трiйка, Кено, Секунда удачi 02.00 ТелеАкадемiя 03.40 Телевистава «Ой, не ходи, Грицю...» 05.00 В гостях у Д. Гордона

1+1 06.30 «Секретнi матерiали - 2014» 06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 09.10 Снiданок з «1+1» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 19.30 «ТСН» 07.10 «Особистий рахунок» 07.35 «Маша i ведмiдь» 08.35 «Чистоnews» 09.40 «Чотири весiлля» 10.50 Т/с «Свати» 12.20 «Розсмiши комiка» 13.20 «Шiсть кадрiв» 13.50, 14.50, 15.45 «Сiмейнi мелодрами» 16.45 «ТСН. Особливе» 17.10 Т/с «Корольок - пташка спiвоча» 20.20 «Мультибарбара» 21.00 «Вечiрнiй Київ 2014» 22.55 «Свiтське життя» 00.00 Х/ф «Минулої ночi в Нью-Йорку» 01.40 Т/с «Корольок - пташка спiвоча» 03.15 «Право на владу» 04.45 «Сiмейнi мелодрами» 05.30 «Телемагазин» ІНТЕР 05.30 Т/с «Повернення Мухтара 2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 «Новини» 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з Iнтером» 09.20 Т/с «Панове-товаришi» 11.45, 12.25 Д/с «Слiдство вели...» з Л. Ка­ невським» 14.20 «Сiмейний суд» 15.40 «Судовi справи» 18.00 «Стосується кожного» 19.00 «Щастя з пробiрки» 20.00 «Подробицi» 20.40 Х/ф «Пiгулка вiд слiз» 22.30 «Чорне дзеркало» 00.50 Т/с «Я поряд», 1, 4 с. ▲ 04.00 Х/ф «Отрути, або Всесвiтня iсторiя отруєнь» ▲ ICTV 05.05 Служба розшуку дiтей 05.10 Факти 05.40 Свiтанок 06.45, 08.00 Т/с «Лiтєйний» 07.45, 08.45 Факти 09.15 Надзвичайнi новини 10.10 Зiрка YouTube 11.00 Т/с «Прокурорська перевiрка» 12.20, 13.20, 16.20 Т/с «Чорнi кiшки» 12.45, 15.45, 18.45, 21.10 Факти 19.15 Надзвичайнi новини 20.20 Крiт 21.25 Т/с «Чужий район» 23.15 Х/ф «Васабi» ▲ 01.05 Х/ф «Ронiн» ▲ 03.05 Т/с «Континуум» 04.25 Т/с «Вiйськовий шпиталь»

Державна служба охорони при управлінні МВС України

в Тернопільській області надає весь спектр охоронних послуг фізичним та юридичним особам: – охорона об’єктів різних форм власності; – інкасація, перевезення та супроводжен­ ня цінних паперів та грошових знаків; – охорона та супроводження туристичних груп; – охорона вантажів, перевезення цінностей; – послуги професійних охоронців; – забезпечення охорони ділових зустрічей, урочистих та представницьких заходів;

– реагування на надходження тривожного сигналу з об’єктів, що перебувають під охороною ДСО; – професійне встановлення, повне обслу­ говування найдосконаліших технічних за­ собів безпеки; – сертифікація засобів охоронного при­ значення; – розробка стандартів у галузі охорони.

Телефони: (0352) 52-64-45, 25-56-42, 23-59-34 – цілодобово.

• АНОНС

5 ГРУДНЯ

НОВИЙ 05.50 Служба розшуку дiтей 05.55, 06.55 Kids’ Time 05.57 М/с «Справжнi мисливцi за приви­ дами» 07.00, 18.00, 00.30 Репортер 07.05 Шоуманiя 08.25 Ревiзор 4 11.10 Пристрастi за Ревiзором 12.30, 16.55, 21.00 Т/с «Воронiни» 15.50, 22.05 Т/с «Молодiжка 2» 18.20 Абзац! 19.00 Х/ф «Битва титанiв» 23.05 Герої i коханцi 00.35 Рудi 05.15 25-й кадр

СТБ 05.40 Х/ф «Дочка» 07.10 Х/ф «Подарунок долi» 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 19.00 Т/с «Коли ми вдома» ▲ 19.55 «Танцюють всi! 7» 22.45 «Танцюють всi! 7». Пiдсумки голо­ сування» 00.00 «Куб 5» 01.50 Нiчний ефiр TV-4 06.00 Т/с «Моє серце наполягає» ▲ 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 Знати більше. Зустріч з міським го­ ловою С.Надалом 08.30 Переможний голос віруючого 09.00, 00.15 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 «Калейдоскоп» 10.00 Т/с «Моє серце наполягає» ▲ 10.45 Ранковий фітнес 11.00 Дитяча година 11.50 «Чарівний ключик» 12.10 «Гал-кліп» 12.40 «Сад, город, квітник» 13.00 Хіт-парад 14.00 Х/ф «Мій хлопець повернувся» ▲ 16.00 Провінційні вісті 16.10 Дитяча година 17.00 «Калейдоскоп» 17.30 «Bon appetit» 18.00 Т/с «Моє серце наполягає» ▲ 19.00 Провінційні вісті 19.30 «Наші вітання» 20.00 ТНЕУ-калейдоскоп подій 20.10 «Погляд зблизька» 20.40 «Слід» 21.00 «Наші вітання» 21.30 «Духовні роздуми» 22.00 Провінційні вісті 22.35 Х/ф «Повір мені» ▲ 00.30 Провінційні вісті 01.00 Знати більше. Зустріч з міським го­ ловою С.Надалом 02.00 Х/ф «Мій хлопець повернувся» ▲ 03.30 Провінційні вісті 04.00 Х/ф «Повір мені» ▲ ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 14.00 «Вісті ТТБ» 14.15 «Новини України» 14.30 «Слід» 14.45 «Тема дня» 15.00 «Що робити?» 16.00 «Пісні нашого краю» 16.15 «Чудесний канал» 16.40 «Пригоди кота Фініка» 16.55 «Служба розшуку дітей» 17.00 «Вісті ТТБ» 17.15 «Слово має народний депутат» 17.30 «У країні Мультляндії» 18.30 «Новини України» 18.45 «Пісня в дарунок» 19.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «Актуально» 19.45 «Західний експрес» 20.00 «Думки вголос» 20.15 «Пісні нашого краю» 20.30 «Після школи» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «На часі» 21.30 «Захисник Вітчизни-рятувальник» 22.00 «Вісті ТТБ» 22.30 «Час країни»

НОВИЙ 19.00 «Битва титанiв». Бойовик. Персей, син бога, не змiг захистити свою сiм’ю вiд Аїда, по­ велителя пiдземного свiту. Вiн по­ годжується очолити мiсiю, щоб здо­ бути перемогу над Аїдом до того, як той вiдбере владу у Зевса i ви­ пустить демонiв на Землю. Режисер: Л. Летерьє. У ролях: С. Уортiнгтон, Л. Нiсон. ICTV 23.15 «Васабi». Бойовик. Полiцейський випадково калiчить сина префекта, через що начальство вiдправляє його у вiд­ пустку. А тут i оказiя – в Японiї за загадкових обставин вмирає єди­ на кохана жiнка героя, залишив­ ши йому дочку... Режисер: Ж. Кравчик. У ролях: Ж. Рено, Р. Хiрошi.


14

СУБОТА, УТ-1 06.05 Вiд першої особи 06.30 На слуху 06.45 Пiдсумки 07.00 Шустер-LIVE 11.15 Подорожуй першим 11.40 Зроблено в Європi 12.25 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт (чоло­ вiки) 14.15 Свiтло 14.50 Хочу бути 15.10 Нотатки на глобусi. Швейцарiя, 1 ч. 15.40 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт (жiнки) 17.00 Чоловiчий клуб. Бокс 17.55 Чоловiчий клуб 18.30 Книга.ua 19.00 Т/с «Сержант Рокка» 21.00 Новини 21.40 Утеодин з Майклом Щуром 22.10 Джазове болото 22.40 Мегалот 22.50 Суперлото, Трiйка, Кено 23.00 Вiд першої особи. Пiдсумки 00.15 «Золотий гусак» 01.20 Новини 01.50 Музичне турне 03.00 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт (чоло­ вiки) 04.30 Бiатлон. Кубок свiту. Iндивiдуальнi перегони (чоловiки) 05.00 В гостях у Д. Гордона 1+1 06.00 «Шiсть кадрiв» 07.10 «ТСН» 08.00 М/с «Пригоди ведмедикiв Гаммi» 09.00 «Свiтське життя» 10.10 Х/ф «Школа проживання» 14.30 «Вечiрнiй Київ» 16.30 «Вечiрнiй квартал» 18.30 «Розсмiши комiка 5» 19.30 «ТСН» 20.15 «Українськi сенсацiї» 21.20 «Вечiрнiй квартал» 23.20 «Що? Де? Коли?» 00.35 Х/ф «Веселi канiкули» 02.20 Х/ф «Школа проживання» 05.20 «Телемагазин»

ІНТЕР 05.35 Х/ф «Сорочинський ярмарок» 07.15 «Школа доктора Комаровського. Невiдкладна допомога» 08.00 «Школа доктора Комаровського» 08.30 Д/с «Гурченко. По той бiк Карнавалу» 09.30 «Новини» 10.00 Х/ф «Карнавальна нiч» 11.45 Д/ф «Шукайте один одного. Чекай на мене. Ювiлей» 13.00 Х/ф «Пiгулка вiд слiз» 15.00 Т/с «Сильнiше за долю» 18.00 Х/ф «Братськi узи» 20.00 «Подробицi» 20.30 Х/ф «Братськi узи» 22.30 Т/с «Всупереч усьому» 1, 4 с. 02.15 Д/ф «Амосов. Сторiччя» 03.25 Х/ф «Сорочинський ярмарок»

ICTV 06.35 Факти 07.05 Дача 07.35 Х/ф «Бермудський трикутник» 09.20 Батальйон 14 10.15 Дiстало! 11.15 Цивiльна оборона 12.15 Iнсайдер 12.45 Факти 13.30 Т/с «Останнiй бронепоїзд» 18.45 Факти 19.15 Надзвичайнi новини 20.10 Х/ф «Васабi» ▲ 22.05 Х/ф «Багрянi рiчки» ▲ 00.10 Х/ф «Вiдлiк убивств» ▲ 02.15 Х/ф «Ронiн» ▲ 04.10 Т/с «Континуум» НОВИЙ 05.40 Нереальнi iсторiї

• АНОНС

ТЕЛЕДОСЬЄ

Досьє 102 п’ятниця, 28 листопада 2014 року

6 ГРУДНЯ

07.40 Ревiзор 10.00 Стажери 11.10 Уральськi пельменi 14.45 Хто зверху? 3 16.40 Т/с «Воронiни» 18.45 М/ф «Пiрати. Банда невдах» 20.40 Х/ф «Солт» ▲ 22.40 Стенд Ап Шоу 23.40 Х/ф «Знову 16» ▲ 01.30 Т/с «До смертi красива 3» ▲ 03.35 Зона ночi 04.35 25-й кадр

СТБ 06.30 Х/ф «Червонi вiтрила» 08.00 «Караоке на Майданi» 09.00 «Все буде смачно!» 12.05 «Танцюють всi! 7» 15.15 «Зваженi i щасливi 4» 19.00 «Х-Фактор 5» 21.40 Т/с «Коли ми вдома» ▲ 22.40 «Х-Фактор 5. Пiдсумки голосування» 00.00 «Детектор брехнi 6» 01.20 Нiчний ефiр TV-4 06.00 «Bon appetit» 06.30 «Про нас» 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 Х/ф «Багато галасу даремно» ▲ 09.00 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 Знати більше. Зустріч з міським го­ ловою С.Надалом 10.30 Блага звістка з Ріком Реннером 11.00 Ранковий фітнес 11.15 «Про нас» 11.30 Зміни свій світ 11.55 Тернопільська погода 12.00 Європа у фокусі 12.30 Х/ф «Джок» ▲ 14.25 Тернопільська погода 14.30 «Щоденник для батьків» 15.00 Х/ф «Смерть індіанця Джо» ▲ 16.30 Дім книги 16.55 Тернопільська погода 17.00 Хіт-парад 17.50 ТНЕУ-калейдоскоп подій 18.00 «Наші вітання» 19.00 «Сад, город, квітник» 19.30 «Музичні делікатеси» 20.05 Тернопільська погода 20.10 «Соло» 21.00 Творчий вечір В.Дунця 23.45 Тернопільська погода 23.50 Час-Тайм 00.05 Х/ф «Радіо Вест» ▲ 01.35 «Музичні делікатеси» 02.00 Х/ф «Тихий плач» ▲ 03.20 Творчий вечір В.Дунця ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 14.00 «Новини України» 14.15 «Актуально» 14.30 «Пісні нашого краю» 14.45 «Після школи» 15.00 «На часі» 15.30 «Дім. Сад. Город» 15.45 «Думки вголос» 16.00 «ПрофStyle» 16.15 «Там, де ти живеш» 16.40 Телезамальовка 16.45 «Пісні нашого краю» 17.00 «Панорама подій» 17.30 «У країні Мультляндії» 18.30 «Назбиране» 18.45 «Пісня в дарунок» 19.00 «Панорама подій» 19.30 «Скарби роду» 20.00 «Крізь призму часу» 20.15 «Спортивні меридіани» 20.30 «Щляхами Тараса» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Поклик таланту» 22.20 «У пошуках легенд» 22.30 «Абетка здоров’я»

ІНТЕР 5.35 «Сорочинський ярмарок». Мюзикл. Багатий селянин Солопiй Черевик їде на знаменитий Соро­ чинський ярмарок продавати пше­ ницю. Разом iз ним вирушає i вся його сiм’я: сварлива дружина Хiв­ ря i три дочки: Параска, Горпина i Мотря. Молодий хлопець Грицько, зустрiвши на ярмарку Параску, за­ кохується в неї. Але мачуха Хiвря

проти їхнього весiлля... Режисер: С. Горов. У ролях: В. Меладзе, А. Данилко, Н. Грановська, В. Брежнєва, С. Лобода, Р. Писанка. 1+1 10.10 «Школа проживання». Мелодрама. З далекого Новоси­ бiрська в Пiдмосков’я приїжджає молодий учений-фiзик Олексiй Му­ромцев. Настрiй у нього пречу­ довий – Олексiя чекає робота в дослiдницькому центрi в Дубнi i нова квартира в пiдмосковному селищi. Проте з’ясувалося, що мо­ лодий учений став жертвою не­ порозумiння – його квартира була продана двiчi, i у неї вже є господар, а, точнiше, господиня – чарiвна молода жiнка! Режисер: А. Кананович. У ролях: О. Павловець, А. Макогон, М. Коновалов.

НЕДІЛЯ,

УТ-1 06.05 Свiт православ’я 06.40 Крок до зiрок 07.30, 00.15 «Золотий гусак» 08.10 Шеф-кухар країни 09.00 Як це? 09.25 Хто в домi хазяїн? 09.45 Школа Мерi Поппiнс 10.05 Х/ф «Собака на iм’я Герцог» 11.55, 05.00 Бiатлон. Кубок свiту. Пере­слi­ дування (чоловiки) 12.55 Православний вiсник 13.20 Фольк-music 14.30 Бiатлон. Кубок свiту. Переслiдування (жiнки) 15.30 Д/ф «Футбол art» 16.50 Театральнi сезони 17.30 В гостях у Д. Гордона 18.30 Подорожуй першим 19.00 Т/с «Сержант Рокка» 21.00 Новини 21.40 Перша шпальта 22.05 Моя країна 22.55 Трiйка, Кено, Максима 23.00 На слуху. Пiдсумки 01.25 Музичне турне 02.30 Уряд на зв’язку з громадянами 03.00 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт (жiнки) 04.25 Бiатлон. Кубок свiту. Iндивiдуальнi перегони (жiнки) 1+1 06.00 Х/ф «Повернення високого блондина» 07.35 М/ф «Ну, постривай!» 08.00, 08.35 М/с «Пригоди ведмедикiв Гаммi» 09.00 «Лото-Забава» 10.00 «Тiна Кароль. Сила любовi та голосу» 12.00 М/ф «Ескiмоска 2: пригоди в Арк­ тицi» 12.10 М/ф «Маша i ведмiдь» 13.05 «Iнспектор Фреймут» 14.50 «Територiя обману» 15.55 «Шiсть кадрiв» 16.25 Х/ф «Операцiя «И» та iншi пригоди Шурика» 18.25 «15 республiк» 19.30, 04.45 «ТСН-Тиждень» 21.15 «Хоробрi серця» 23.05 Х/ф «Неможливе» 01.15 Х/ф «Ягiдка кохання», «Довженко починається, або Сашко-реформатор» 02.35 Х/ф «Веселi канiкули» 04.00 «Грошi»

ІНТЕР 05.05 Х/ф «Карнавальна нiч» 06.15 «Подробицi» - «Час» 06.45 «Щастя з пробiрки» 08.00 «Вдалий проект» 08.35 «Готуємо разом» 09.30 «Недiльнi новини» 10.00 «Орел i решка. Незвiдана Європа» 11.00 Концерт «Мiсце зустрiчi» 12.50 Т/с «Сильнiше за долю» 1, 4 с. 17.50 Т/с «Ти заплатиш за все» 2 с. 20.00, 04.15 «Подробицi тижня» 21.30 Т/с «Ти заплатиш за все» 4 с. 23.20 Х/ф «Братськi узи» 02.50 Д/ф «Шукайте один одного. Чекай на мене. Ювiлей» ICTV 05.35 Факти 06.05 Х/ф «Внутрiшнiй космос» 08.00 Анекдоти по-українськи 08.55 Зiрка YouTube 10.10 Крiт 11.05 Т/с «Чужий район» 12.45 Факти 13.00 Т/с «Чужий район» 18.45 Факти тижня 20.20 Х/ф «Янголи i демони» 23.10 Х/ф «Код да Вiнчi» 01.55 Х/ф «Солдати удачi» ▲ 03.20 Т/с «Континуум»

• АНОНС

7 ГРУДНЯ НОВИЙ 05.05 М/с «Барбоскiни» 05.25 25-й кадр 05.50 М/с «Губка Боб Квадратнi Штани» 06.35 Х/ф «Пес-вампiр» 08.05 Х/ф «Громобой» 09.50 М/с «Дракони: Вершники Йолопа» 11.45 М/ф «Пiрати. Банда невдах» 13.40 1000 жiночих бажань 14.40 Хто зверху? 3 16.40 Х/ф «Битва титанiв» 18.40 Х/ф «Солт» ▲ 20.40 Х/ф «Невловимi» ▲ 22.40 Х/ф «Як я тепер люблю» ▲ 00.45 Х/ф «Знову 16» ▲ 02.25 Т/с «До смертi красива 3» ▲ 04.35 Зона ночi СТБ 06.25 Х/ф «31 червня» 09.00 «Все буде смачно!» 09.55 «Караоке на Майданi» 11.00 «МастерШеф 4» 15.00 «Х-Фактор 5» 19.00 «Битва екстрасенсiв 14» 21.10 «Один за всiх» 22.20 «Вiкна-Новини». Спецрепортаж 23.25 Х/ф «Наречена мого друга» 01.40 Нiчний ефiр

TV-4 06.00 Х/ф «Багато галасу даремно» ▲ 07.30, 15.30, 20.45 «Про нас» 07.45, 09.45 Ранковий фітнес 08.00 Європа у фокусі 08.35 Тернопільська погода 08.40, 23.45 Час-Тайм 09.00 Повнота радості життя 09.30 «Справжня ціна» 10.00 Дім книги 10.15 Пряма трансляція Божественної Свя­ тої Літургії з Архикатедрального Собору УГКЦ м.Тернополя 11.40 «Духовні роздуми» 12.00 Х/ф «Смерть індіанця Джо» ▲ 13.30 «Чарівний ключик» 14.00 «Сільський календар» 14.30 Межа правди 15.55 Тернопільська погода 16.00 «Щоденник для батьків» 16.30 «Слідства.Інфо» 17.00 Вікно в Америку 17.20 «Слід» 17.40, 21.30 «Про кіно» 18.00 «Наші вітання» 19.00 Провінційні вісті 19.40 Хіт-парад 21.00, 03.10 «Гал-кліп» 21.55 Тернопільська погода 22.00 Х/ф «Радіо Вест» ▲ 00.00 Провінційні вісті 00.35 Творчий вечір В.Дунця 03.30 Провінційні вісті 04.00 Х/ф «Тихий плач» ▲ ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 14.00 «Фільм-дітям» 15.20 «Азбука смаку» 15.30 «Шляхами Тараса» 15.45 «Крізь призму часу» 16.00 «Назбиране» 16.15 «Чудесний канал» 16.45 «Спортивні меридіани» 17.00 «Пісні нашого краю» 17.15 «Словами малечі про цікаві речі» 17.30 «У країні Мультляндії» 18.30 «Студмістечко» 18.45 «Пісня в дарунок» 19.00 «Моє фольклорне Тернопілля» 19.25 «Край, в якому я живу» 19.30 «Мамина школа» 20.00 «Музичний калейдоскоп» 20.30 «Загублені у часі» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Відверті діалоги» 22.00 «Скарби роду» 22.30 «Повір у себе»

УТ-1 10.05 «Собака на iм’я Герцог». Драма. Дюк – вiдданий i добрий пес, але його господарю не пощас­ тило в життi – вiн втратив i робо­ ту, i будинок. Не маючи можливос­ тi лiкувати вмираючого пса, вiн просто залишає його на порозi клi­ нiки. Чергова медсестра не тiльки допомагає Дюку знову стати здо­ ровим, але й розгортає цiлу кам­ панiю, щоб знайти господаря i возз`єднати його з найкращим другом. Режисер: М. Жан. У ролях: С. Вебер, Е. Хоссак, С. Смiт, М. Камiнс, Е. Керролл, К. Крос. НОВИЙ 8.05 «Громобой». Бойовик. Алекс Райдер – чотир­ надцятирiч­ний сирота, якого ви­ ховує дядьком. Коли його опiкун несподiвано гине, Алекс дiзнаєть­ ся, що той був аґентом Британсь­ кої секретної служби. Уряд про­ сить Алекса продовжити виконан­ ня дядькової мiсiї , – розслiдування злочинних справ великого бiз­ несмена. Тут Алексу й доводиться застосувати всi умiння i знання, якi передав йому опiкун. Режисер: Д. Сакс. У ролях: А. Петтiфер, Ю. МакГрегор, М. Рурк, Б. Найi, С. Оконедо, А. Сiлверстоун.

Королева Єлизавета ІІ відмовиться від престолу?

К

оролеві Великобританії Єлизаветі ІІ приписують бажання залишити престол.

Сенсаційну новину про те, що монарх вирішила достроково «піти на пен­ сію» оприлюднив авст­ ралійський журнал «Wo­ man’s Day». З посиланням на влас­ ні джерела видання за­ певняє, що Єлизавета ІІ до Нового року передасть престол онуку Вільяму. Кажуть, ко­ ролева прийняла таке рішення після того, як нещодавно з’ясувалося, що на неї готувався замах. Чому британський монарх планує віддати трон не сину Чарльзу, а старшому онуку, видання пояснює так: «Королева знає, що британська монархія не мала такої великої популяр­ ності з часів принцеси Діани, тому вона хоче віддячити Вілья­ му і Кетрін за новий сплеск популярності».

Макаревичу вдалося відсудити півмільйона

Р

осійський музикант Андрій Макаревич виграв суд з Олександром Прохановим.

Приводом для позову послужила стаття Проха­ нова «Співаки і негідни­ ки» в «Известиях» від 18 серпня. У матеріалі йшло­ ся, що Макаревич дав кон­ церт в Слов’янську в ук­ раїнській військовій час­ тині, тим самим «надих­ нувши військових на вбивства мирних жителів» . Музикант заявив, що написане – брехня, і вирішив спросту­ вати наклеп у суді. Андрію вдалося виграти та стягнути з журналіста-брехуна півмільйона. Музикант заявив, що віддасть гроші на потреби дітей, для яких співав.

Ніна Матвієнко співала майже три години

В

еликий сольний концерт легендарної співачки, народної артистки України Ніни Матвієнко відбувся 21 листопада у Києві.

Зал був переповнений. Слухачі стояли у прохо­ дах, сиділи на підлозі. На сцену 67-річна Ніна Мат­ вієнко вийшла у чорній сукні, розшитій багряни­ ми трояндами з бісеру. Її пісні – це інтерпретація українського духу. Цей дух ніби закодований в інтонації народної пісні, яку без відчуття гене­ тичної цілісності з українським народом не можна співати. Концерт став справжньою подією в мистецькому та куль­ турному житті.


ДОЗВІЛЛЯ

п’ятниця, 28 листопада 2014 року Досьє 102

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ

21.04 21.05

21.05 21.06

22.06 22.07

23.07 23.08

24.08 23.09

24.09 23.10

24.10 22.11

23.11 22.12

22.12 20.01

21.01 19.02

20.02 20.03

ОВЕН Ваше фiнансове становище не назвеш стабільним, але скар­ житися не варто. Незабаром отримаєте премiю або пiдви­ щення зарплати.

Інгредієнти: 4 яйця, 130 г цу­ кру, 600 г яблук, дрібка кориці, 130 г муки. Приготування. Очищаємо яб­ лу­ка і натираємо на дрібній терт­ ці. До яблук додаємо трохи цукру та кориці, перемішуємо. Збиваємо яйця, з цукром. Додаємо борошно, акуратно перемішуємо. В форму викладаємо яблука. Зверху вили­

ТIЛЕЦЬ Цього тижня можете готува­ ти фундамент для споруди фi­ нансового благополуччя. Важ­ ливо тiльки не боятися почи­ нати новi справи. БЛИЗНЮКИ Можливi новi грошовi надход­ ження на початку тижня. Як­ що вам здасться, що на робо­ тi мало платять, то можете ви­ магати більшу зарплату.

РАК У першiй половинi тижня можливо вам повернуть ста­ рий борг, про який ви забули. У вихiднi не варто витрачати багато на розваги.

ваємо тісто і відправляємо в ду­ хов­ку на 15 хвилин при температу­ рі 1800С. Корж викладаємо на руш­ ник і згортаємо в рулет. Зверху притрушуємо цукровою пудрою.

ЛЕВ Мусите бути зосередженi та уважнi, аби уникнути серйоз­ них помилок на роботi. У п’ят­ ницю краще не планувати нi­ чого серйозного.

Гарбузова ікра

ДIВА Фiнансове становище може викликати роздратування. Ви втомилися весь час економи­ ти. Але намагайтеся не реагу­ вати на це дуже боляче.

Інгредієнти: 500 г гарбуза, од­ на цибулина, один болгарський перець, три зубчики часнику, 2 ст.л. томатної пасти, сіль, чорний пе­ рець, дрібка меленого кардамону, гвоздики, мускатного горіха, олія для смаження. Приготування. Подрібнені ци­ булю і болгарський перець обсма­ жити в олії. Додати очищений та порізаний дрібними кубиками гар­ буз і тушкувати 25-30 хвилин. За 5 хвилин до готовності кинути сіль, перець, часник, приправи і томат­ ну пасту. Збити блендером.

ТЕРЕЗИ Небажано витрачати грошi пiд впливом емоцiй. Є ризик купити щось непотрiбне. У вiвторок i середу намагайте­ ся багато не витрачати. СКОРПIОН Фiнансове становище зали­ шатиметься стабiльним, якщо не дозволите втягнути себе в сумнiвну iсторiю. У четвер – грошовi надходження.

СТРIЛЕЦЬ Можете не хвилюватися, ба­ гато фінансових питань ви­ рішаться самi собою. Але будь­ те обережнi з операцiями, по­ в’язаними з депозитами. КОЗЕРIГ Уважно перевiряйте всi ра­ хунки i папери. Постарайтеся ретельно вивчати документа­ цiю i переконуватися, що там все гаразд. ВОДОЛIЙ Скоро ваше фінансове стано­ вище дасть можливiсть реа­ лiзувати те, що задумали. У четвер не варто захоплюва­ тися суперечками.

РИБИ Фiнансове благополуччя за­ лежатиме вiд вашої поведiн­ ки. Досить напружений час для людей, зайнятих у сферi бiзнесу.

• СМАЧНОГО!

Яблучний рулет

на 1.12 – 7.12 2014 року

21.03 20.04

15

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД, НАДРУКОВАНИЙ У МИНУЛОМУ НОМЕРІ ГАЗЕТИ

• ПОСМІХНИСЬ! *****

Живеш в Росії? У твоєму під’їзді декілька років не ро­ били ремонт? Намалюй на сті­ ні прапор України. Через годи­ ну ти не впізнаєш свій під’їзд.

*****

Фізика – єдина галузь в Україні, де ще дотримуються законів...

*****

Не просіть грошей у дер­ жави, не для того вона їх у вас відбирала.

*****

Дивишся телевізор і з жа­ хом думаєш: пройде ще де­ сять років, і ті ж самі люди будуть говорити з екрана ті ж самі слова, причому як і рані­ ше використовуючи дієслова в майбутньому часі...

*****

– Куме, щось у мене ноги крутить... – То на зміну влади.

*****

В кулуарах Верховної ра­ ди спілкуються два депутати: – Чув, в Конституції Кенії написано, що депутат, який пропустив вісім засідань пар­ ламенту без поважної причи­ ни автоматично втрачає ман­ дат? – Дикуни, що з них взяти...

*****

Гроші псують людей. Так що українці, загалом, нормаль­ ні.

*****

Вибір між ЄС та Митним союзом – це як вибір між ви­ шем та армією: не вступиш у перший, заберуть у другий.

*****

Українська народна прик­ мета: якщо ви довго-довго їде­ те по гарній дорозі – значить скоро приїдете до хатинки яко­гось високопосадовця.

*****

Чим нижче падає рівень жит­тя населення, тим вище під­ німається рейтинг президен­ та... Розумом Росію не збаг­нути.

*****

– Тату, а якщо глава дер­ жави – розумний. Це що? – Це головний актив країни. – А якщо дурний? – Це головна державна та­ ємниця.

*****

Державна дума РФ ухвали­ ла рішення виключити з ро­ сійської веселки синій і жов­ тий кольори.


16

• АФОРИЗМИ

ДО ЗУСТРІЧІ!

Досьє 102 п’ятниця, 28 листопада 2014 року

• ФОТОМИТЬ

• НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

Чи нас Господь почує усіх разом, коли так просить кожен про своє?

• Який перший день грудня, така й уся зима буде. • Сніг до Андрія не випаде – зи­ ма буде тепла і малосніжна, і на­ впаки. • Вода вночі на річках і озерах тиха – до доброї зими, шумлива – до холоднечі і метелиць. • Снігурі прилетіли в грудні – зи­ ма буде суворою.

Коли в людини є народ, тоді вона уже людина. Нерівня душ – це гірше, ніж майна! Держава – держить. Бо вона держава. У неї скипетр влади у руці. У пеклі наших доль не знаєш сам – ти бранець чи обранець.

• ІНТЕРНЕТПОГОДА

ПОНЕДІЛОК, 1 грудня

Здушили сльози – не виходь на люди. Болить душа – не виявляй на вид.

ніч / день

-8 / -3

вітер

Страшні слова, коли вони мовчать.

ВІВТОРОК, 2 грудня ніч / день

-6 / -2

Ліна Костенко

вітер

Наберіть насіння і засійте ваші душі та серця

У

кожному яблуці є зернятка. Якщо їх посадити у добрий ґрунт, то згодом із них виросте дерево. Ці історії також є своєрідними зернятками. Якщо захочете їх прийняти, то неодмінно зможете зібрати гарний багатий врожай. А як посадити це зернятко, навчить неабиякий садівник – майстер створювати і переповідати оповідки – Бруно Ферреро.

Професор і перевізник

Один відомий професор універ­ ситету, якого мали представити до Нобелівської премії, вибрався на озе­ ро. Він попросив перевізника, аби той повозив його по воді на своєму човні. Добродій погодився. Коли від­ плили вже доволі далеко від берега, професор узявся допитуватись. – Чи ти знаєш історію? – Ні! – Що ж, вважай, чверть твого жит­ тя пропала намарне. А знаєш астро­ номію? – Ні. – Ну то дві чверті твого життя втрачено. А може, знаєш філософію? – Та ні. – Тоді ти змарнував три чверті свого життя. Зненацька здійнялася шалена бу­ ря. Човник посеред озера гойдало, немов горіхову шкаралупку. Переві­ зник, намагаючись перекричати за­ вивання вітру, запитав професора: – Пане професоре, а Ви вмієте плавати? – Ні, – відповів професор. – То, вважайте, ціле ваше життя

втрачене... Є дуже багато різних шляхів, часто надзвичайно гарних і приваб­ ливих, які провадять до смерті. Дорога життя – одна-єдина. Це Божа дорога. Ніколи не губи того, що справді найважливіше.

Ходи до мене

Коли маленька Аріяна облиши­ ла свої гарні ходунки і почала роби­ ти перші самостійні кроки, то часто

Адреса редакції: 46002, м. Тернопіль, вул. Живова, 11 тел./факс 23-60-64

падала і оббивала собі колінця, що, зрештою, буває з усіма дітьми Арія­ ниного віку. Її мама розкривала то­ ді обійми і кликала: – Ходи до мене! Мала дріботіла до неї непевни­ ми крочками, забиралася на коліна і притулялася до матусиних грудей. Мама питала: – Ти моя дівчинка? Аріяна, ще плачучи, ствердно кивала голівкою. Далі матуся питала: – Ти мій найдорожчий скарб? Дівчинка погоджувалася, та вже усміхаючись. Врешті мама казала: – Люблю тебе дуже-дуже, дуж­ че, ніж усе на світі!

Досьє102 ГРОМАДСЬКО-ПРАВОВА ГАЗЕТА

ВИДАВЕЦЬ ПП Ігор Флешар

Пд/Сх, 4 м/с

Заснована 28 вересня 2012 року

Реєстраційне свідоцтво КВ 19413-9213Р від 28.09.2012 р. видане Державною реєстраційною службою України, м. Київ Матеріали, підготовленні за оперативними зведеннями УМВС України в області, можуть носити характер версії. За точність викладених фактів відповідає автор. За зміст і достовірність інформації у рекламних публікаціях відповідальність несе рекламодавець. Редакція не завжди поділяє по­­зицію авторів. Використання в будь-якій формі опублікованих у газеті матеріалів – за згодою редакції. Посилання на газету при цьому обов’язкове. Газета виходить двічі на місяць українською мовою. Наклад – 5000 прим. Віддруковано видавництвом «А-Прінт», м.Тернопіль, вул. Текстильна. 28, тел. (0352) 52 27 37, (067) 350 17 94, a-print.com.ua

Після усмішок і пестощів Аріяна готова була долати нові й нові пе­ решкоди. Коли минав їй п’ятий рік, вона і далі хотіла бавитися у гру під наз­ вою «Ходи до мене» – тоді, як роз­ бивала колінце, як почувалася об­ раженою або як просто хотіла ска­ зати матусі «добрий день» чи «на­ добраніч». Якось мамі довелося пережива­ ти дуже скрутні хвилини. Була до краю змученою, знервованою. Му­ сила допомагати чоловікові, опіку­ ватися двома синами-підлітками та п’ятирічною донечкою, ще й у хат­ ню роботу впрягатися. По обіді ста­ лася криза. Жінка втекла до своєї кімнати, щоб дати волю сльозам. Аріяна побігла за нею. Забігши до кімнати, промовила: – Ходи до мене! Притулилася до мами, пальчи­ ками торкнулася її сльозами зроше­ них щік, а тоді спитала: – Ти моя мамуся? Мама, плачучи, підтвердила кив­ ком голови. – Ти мій найдорожчий скарб? – Жінка знову кивнула, та вже з по­ смішкою. – Я люблю тебе дуже-дуже, дуж­ че, за усе на світі! Усмішки, обійми, пестощі – й ось матуся готова знов до жертовної праці. Хто дарує любов – той любов от­ римує.

Пд/Сх, 5 м/с

СЕРЕДА, 3 грудня ніч / день

-7 / -1

вітер

Пд/Сх, 4 м/с

ЧЕТВЕР, 4 грудня ніч / день

-7 / -2

вітер

Зх, 2 м/с

П’ЯТНИЦЯ, 5 грудня ніч / день

-6 / -1

вітер

Пн/Зх, 3 м/с

СУБОТА, 6 грудня ніч / день

-3 / -5

вітер

Пд/Сх, 1 м/с

НЕДІЛЯ, 7 грудня ніч / день

-13 / -11

вітер

Пн/3х, 1 м/с

За даними мережі Інтернет

• ПРИВІТАЙТЕ!

1 грудня – Романа. 3 грудня – Анатолія, Ганни. 5 грудня – Михайла, Петра. 6 грудня – Олександра, Макара. 7 грудня – Катерини. 8 грудня – Петра. 9 грудня – Георгія. 10 грудня – Романа, Якова. 11 грудня – Федора, Василя. 13 грудня – Андрія.

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА

на громадсько-правову газету «Досьє 102»

Єдина громадсько-правова газета Тернопільщини з найоперативнішими кримінальними повідомленнями, цікавою інформа­цією з України і світу, ексклюзивними інтер­ в’ю з відомими людьми, найактуальнішими со­ціаль­­ними темами, програмою телебачення приходитиме у Вашу домівку, якщо станете нашим читачем!

ІНДЕКС 41782

Profile for dosie102

Досьє 102 №19  

Досьє 102 №19  

Profile for dosie102
Advertisement