Page 1

ЗНАЙШЛИ П’ЯТИРІЧНУ ТЕТЯНКУ

стор.

3

Правоохоронці Тернопільщини за показниками роботи увійшли в десятку найкращих в Україні

ЗАБИВ ДО СМЕРТІ СУСІДА

Т

ривожне повідомлення днями надійшло в чергову частину Заліщицького рай­відділу міліції. В селі Синь­ків у власному помешканні було знай­ дено мертвим 44-річ­ного місцево­ го жителя. Численні рани та кро­ вовиливи на тілі свідчили, що чо­ловік помер насиль­ стор. ницькою смертю.

4

ВИКРИЛИ АФЕРУ КОЛИШНЬОГО ПРАЦІВНИКА СИРОТИНЦЯ

Д

ва автомобілі Фольксва­ ген–Каравелла та Шевроле Коптіла відібрав у вихован­ ців дитячого сиротинця «Дім Світла Христового» тепер уже колишній працівник стор. цього ж закладу.

Сканворд Анекдоти Гороскоп

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

РЕКОМЕНДОВАНА ЦІНА

стор.

№17 / 24 жовтня 2014 року

Під час колегії підвели підсумки роботи управління

стор.

2

Правоохоронці до Профспілка опікується останнього боронитимуть пораненими бійцями АТО ’ятьох поранених мілі­ цілісність держави ціонерів, які проходять

П

лікування у відомчій лікарні, відвідали голова обласної профспілки атестованих працівників ОВС Ярослав Романюк та керівник управління кадрового забезпечення УМВС Василь Крайник. Во­ни поспілкувалися з бійцями та вручили матерістор. 9 альну допомогу.

5

15

41782

2,50 ГРН.

2

Досьє102 ГРОМАДСЬКО-ПРАВОВА ГАЗЕТА

Газета нагороджена Почесною грамотою МВС України

стор.

Б

ільше ста наших краян зараз несуть службу на буремному Сході України у складі зведеного загону правоохоронців області та спецбатальйону «Тернопіль». Нестор. 8 щодавно вони змінили своїх колег.

Ідентифікація загиблих у зоні АТО – за рахунок держави

З

а період проведення АТО органами внутрішніх справ зареєстровано понад тисячу повідомлень про виявлення нев­ пізнаних тіл. Про це повідомив перший заступстор. 6 ник начальника ГСУ МВСУ Олександр Вакуленко.


2

ІНФОРМАЦІЯ

Досьє 102 п’ятниця, 24 жовтня 2014 року

В обласній міліції підбили підсумки роботи за дев’ять місяців та намітили плани на майбутнє

П

ідсумки роботи обласного управління внутрішніх справ за дев’ять місяців 2014 року та плани на майбутнє обговорили на колегії УМВС України в Тернопільській області.

Як каже начальник обласної мі­ ліції Василь Облещук, ці місяці для усіх видалися не простими. Правоо­ хоронцям вдалося гідно вистояти під час різноманітних суспільно-по­ літичних подій, які відбувалися в Україні та на Тернопільщині зокре­ ма. Не допустили місцеві правоохо­ ронці кровопролиття та травмувань серед мешканців краю під час Рево­ люції гідності. Поступово, переконаний Василь Облещук, міліції вдасться віднови­ ти довіру серед населення. Він за­ кликав правоохоронців у всьому та завжди допомагати людям, пам’я­та­ ти про присягу і в жодному випадку не йти на провокації та злочини, які б могли заплямувати честь міліцей­ ської форми. Не пасе задніх місцева міліція і по всеукраїнських показниках. Рі­ вень загальної злочинності на 10 тисяч населення залишається од­ ним із найнижчих по Україні. Є пев­ ні здобутки у сфері протидії нар­ козлочинності, суспільної моралі та кіберзлочинності, зменшилась кіль­ кість загиблих у ДТП. У бік прозорості та відкритості змінено підходи у співпраці з насе­ ленням та у кадровій політиці. На високому рівні відзначив Ва­

ЯКЩО ВИ ВТРАТИЛИ ЗВ’ЯЗОК З РІДНИМИ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ У ЗОНІ АТО, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ПРАВООХОРОНЦІВ

силь Облещук роботу оперативни­ ків карного розшуку, працівників управління боротьби з організова­ ною та економічною злочинністю, подякував за службу і міліціонерам, які стоять на сторожі громадської безпеки. – Ви повинні завжди правильно оцінювати ситуацію, приймати ві­ рні рішення в межах наданих по­ вноважень і бути готовими нести відповідальність за зроблене, – на­ голосив головний міліціонер краю. Одним з основних завдань, яке сьогодні стоїть перед правоохорон­ цями – це забезпечення порядку на виборчих дільницях. Василь Обле­ щук запевнив, що до 26 жовтня мі­ ліціонери готові. Не було нарікань на роботу об­ ласного управління і зі сторони громадськості. – Ми прозорі та підзвітні, – каже Василь Облещук, – ми співпрацюємо з громадою, з мешканцями, ми го­ тові відповідати за свою роботу чи промахи. Викликом було звинува­

В

ідтепер усі новини, які стосуються роботи си­ лових структур області, можна буде знайти на одному інтернет-ресурсі за адресою http://dosie102.te.ua/. Це перше інтернет-видання, яке поєднало у собі інформацію про ро­ боту міліції, державтоінспекції, ря­ тувальників та інших установ, які відстоюють та ведуть боротьбу за права людей. Інтернет-видання «Досьє 102» – оперативно та фахово, безпосеред­

ньо з місць подій інформуватиме про надзвичайні події Тернополя та області. Мета видання – інформувати мешканців про надзвичайні нови­ ни, події, факти, коментарі з життя протягом 24 годин на добу. Видан­ ня спрямоване на публікацію опе­ ративних, гарячих новин з Терно­ поля та області, а також із реґіонів Західної України. «Досьє 102» дотримується прин­ ципу незаангажованого, зваженого професійного аналізу та фахового інформування.

Правоохоронці ознайомили школярів з особливостями щоденної служби

С

півробітники Тернопільського міськвідділу міліції спільно з працівниками управління кадрового забезпечення організували зустріч з шестикласниками загальноосвітньої школи №2. Заступник начальника Терно­ пільського міськвідділу міліції-на­ чальник кримінальної міліції Ана­ толій Стельмащук розповів підліт­ кам про завдання та обов’язки, які покладені на правоохоронні органи. – Міліцейська робота багато­ гранна, – відзначив Анатолій В’я­ чеславович. – Але основне завдання правоохоронців – це захист людей. Заради цього й працює міліція. Анатолій Стельмащук розповів дітям, як діяти в ситуаціях, що мо­ жуть загрожувати їхньому життю і здоров’ю, застеріг від необдуманих

вчинків. Хлопці та дівчата з цікавіс­ тю слухали розповіді досвідченого оперативника про реальні випадки із практики. Та чи не найбільше за­ хоплення у школярів викликало від­ відування стрілецького тиру. Там во­ни мали змогу оглянути зброю і спецзасоби, якими користуються пра­ цівники міліції.

Правоохоронці Тернопільщини за показниками роботи ввійшли в десятку найкращих в Україні

Н

а Тернопільщині найнижчий рівень злочинності в Україні, – про це на зустрічі з журналістами заявив начальник обласного управління внутрішніх справ Василь Облещук.

З

важаючи на складну ситуацію на сході України, чимало мешканців Тернопільщини їдуть боронити територіальну цілісність нашої держави. Непоодинокі випадки, коли лю­ ди втрачають зв’язок зі своїми близь­ кими та рідними, які перебувають в зоні АТО. З цією метою в міліції створена спеціальна робоча група, яка буде при­й­мати заяви про зникнення жи­ телів Тернопільщини в зоні АТО. За кожним звер­ненням буде відкрите кримінальне провадження. Правоохоронці співпрацювати­ муть з волонтерами щодо розшуку та встановлення місця перебуван­ ня зниклих осіб. Контакти робочої групи: м. Тер­ нопіль, вул. Валова, 11 каб. 115, 115 А, телефони: (0352) 27-14-15, 27-12-31.

чення працівників міліції у зґвалту­ ванні неповнолітньої, але завдяки громадським організаціям та робо­ ті незалежних експертів, вдалося довести, що правоохоронці Борщів­ щини не винні. Під час колегії Василь Облещук подякував усім, хто був та перебу­ ває зараз у зоні проведення антите­ рористичної операції. Більш як 500 працівників міліції пройшли через зону АТО, понад двісті бійців забез­ печують правопорядок там і сьогод­ ні. Вони несуть службу на тих блокпостах східної України, де йдуть бої, де стріляють. – У цей непростий час, коли на Сході країни, незважаючи на оголо­ шене перемир’я, ведеться війна, за­ вдяки мужності, героїзму, звитязі тисяч наших громадян, наших вої­ нів, кожний з яких бореться за неза­ лежність, суверенітет, територіаль­ ну цілісність, лише рішуча воля на­ шого народу та незламний дух української армії неодмінно при­ зведе до перемоги!

Інтернет-видання «Досьє 102» інформуватиме про роботу силових структур Тернопільщини

За його словами, сьогодні без­ печніше стало ходити містом та на­ селеними пунктами області у вечір­ ній час. В десятці кращих Терно­ пільщина і завдячуючи роботі кри­ мінальної міліції. Активно працю­ вали підрозділи по боротьбі з неза­ конним обігом наркотиків. За звіт­ ний період було виявлено, притяг­ нуто і порушено 420 кримінальних

проваджень, 182 факти збуту. Відзвітував перед присутніми про зроблене за дев’ять місяців і перший заступник начальника УМВС України в Тернопільській об­ ласті Олександр Богомол. Він за­ певнив, що усі вбивства, зафіксова­ ні в цьому році, розкриті стовідсот­ ково. Продовжується відпрацюван­ ня злочинів, скоєних у 2013 році. Закрила прокуратура і криміналь­ ну справу щодо звинувачення пра­ воохоронців Борщівщини у зґвал­ туванні неповнолітньої. Правоохоронці запевняють, що вони готові реагувати на будь-яке повідомлення зі сторони громад­ ськості. Готове обласне управління мі­ ліції і до позачергових виборів до Верховної Ради. Тернопільщина пер­

ша та єдина область, де запрацюва­ ла гаряча телефонна лінія «Вибори – 2014». Щодо усіх фактів порушен­ ня виборчого законодавства жите­ лі області мають змогу повідомити

за номером (0352) 25-19-73. До кінця місяця силовики пра­ цюватимуть у посиленому режимі. Представили під час прес-кон­ ференції за участю керівників об­ ласної міліції і новостворений сайт при газеті «Досьє 102». Наталія БАРНИЧ


ЛЮДИНА І ЗАКОН

п’ятниця, 24 жовтня 2014 року Досьє 102

3

Зниклу в лісі п’ятирічну Тетянку з Теребовлянщини – знайшли Ч М

ерговий випадок телефонного шахрайства стався нещодавно в обласному центрі. Аби врятувати сина від проблем із Законом, 51-річна тернополянка перерахувала на рахунок зловмисників вісім тисяч гривень.

айже 19 годин тривали пошуки п’ятирічної Тетянки Лисої, котра проживає у селі Могильниця Теребовлянського району. Дівчинка з батьками пішла до лісу по гриби та заблукала. Батько розповів, що донька весь час була поруч, за десять метрів від воза. Проте, коли вже зібралися їхати додому, дівчинки не знайшли. Спочатку батьки самостійно ди­ тину шукали по лісі , але коли поба­ чили, що Таня не відгукується, ви­ кликали міліцію та рятувальників. За словами Руслана Балика, зас­ тупника начальника обласної мілі­ ції-начальника міліції громадської безпеки, на пошуки дитини підня­ ли всі наряди, які несли службу в той час на території району. На Те­ ребовлянщину прибув і керівник міліції Василь Облещук. – Цілу ніч більше трьохсот пра­ воохоронців разом з громадою села шукали по лісі дитину, – розповідає Руслан Балик, – але жодного резуль­ тату це не дало. Тому вранці на­ чальник обласної міліції Василь Об­ лещук наказав підняти весь гарні­ зон Тернопільської міліції для того,

щоб продовжити пошуки. Не залишилися осторонь і міс­ цеві мешканці села. Більше чоти­ рьохсот односельців допомагали ро­ дині шукати дитину. Запропонува­ ли свою допомогу також сільські голови сусідніх селищ. За словами Марії Сушко, голови Могильницької сільради, родина Ли­ сих багатодітна. У ній виховується четверо дітей і незабаром з’я­виться ще одна. Дівчинка на свій п’яти­річ­ ний вік активна, досить розвинута, мислить по дорослому. Знайшла дівчинку жителька су­ сіднього села Слобідка. Вона вранці вийшла оглянути господарку і по­ бачила біля поля дитину. – Я її привела додому. Вона була перелякана і не дуже хотіла розмов­

ляти. Я малу нагодувала, переодяг­ нула, почала з нею розмовляти. Та­ ня розповіла, що йшла лісом, спала на травичці і замерзла в ніжки. Тетянка розповідає, що страшно не було. Спала вона на росі і чекала, що її знайдуть тато з мамою. На за­ питання, чи піде знову до лісу, від­ повіла – ТАК. Голова Могильницької сільра­

ди Марія Сушко вдячна усім, хто до­ помагав у пошуках дитини. – Величезне спасибі правоохо­ ронцям, рятувальникам, жителям нашого та сусідніх сіл, сільським го­ ловам, які постійно були на зв’язку і допомагали чим могли. Я хочу по­ дякувати і тим людям, які її зна­ йшли, обігріли та нагодували. Наталія БАРНИЧ

штовхував правоохоронців на дум­ ку, що до крадіжок причетні одні й ті ж самі особи. І не помилилися. В ході проведення оперативно-роз­ шукових заходів працівники міліції вийшли на слід злодіїв. Як повідомив начальник Терно­ пільського міського відділу міліції Петро Гукалюк, причетними до кра­ діжок виявилося двоє тернополян 34 та 47 років. Чоловіки приятелю­ вали. Проблеми із Законом у них не вперше – у обох за плечима суди­ мості за майнові злочини. Через протиправний спосіб життя та вжи­ вання наркотичних засобів, дружи­ ни покинули обох чоловіків. Однак замість спробувати знайти закон­ ний заробіток, горе-товариші вирі­ шили знову взятися за старе. Об’єктом для злочинних пося­ гань зловмисники обрали автомо­ білі. Вешталися дворами, придив­

лялися до автівок. Вибирали зде­ більшого моделі вітчизняного ви­ робництва, без систем сигналізації, які можна легко відчинити. З ма­ шин викрадали усе цінне, що потра­ пляло до рук: автомагнітоли, відео­ реєстратори та навіть робочі ін­ струменти. Крадений товар несли до ломбарду, пальне продавали. Гроші чоловіки витрачали на влас­ ні потреби. Правоохоронці перешкодили крадіям продовжувати чинити про­ типравне. Наразі чоловіків підо­ зрюють у скоєнні п’яти крадіжок. Правоохоронці продовжують пере­ віряти їх на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території області. Відносно підозрюваних відкри­ то кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 (крадіжка). Триває досудове розслідування.

Викрили злочинний дует, який обкрадав авто

Н

езаконний заробіток обрали для себе двоє жителів обласного цент­ ру. Чоловіки підозрюються у скоєнні серії крадіжок з автомобілів не тільки у Тернополі, а й у районах області.

До Тернопільського міського від­ ділу міліції почали надходити пові­ домлення від жителів обласного центру про крадіжки з їхніх автівок. З транспортних засобів зливали па­ ливо та викрадали цінне майно. Спосіб скоєння правопорушень на­

Торговця марихуаною «взяли» на гарячому

29

-річний житель обласного центру сам зловживав дурманом й іншим за гроші постачав згортки із зіллям. Незаконний бізнес викрили та припинили оперативники відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків обласного управління внутрішніх справ. Бажання жити на широку ногу, ніколи собі ні у чому не відмовляти стало девізом для 29-річного тер­ нополянина. Що такий спосіб життя вимагає чималих коштів, молодий чоловік добре знав. Проте працев­ лаштовуватись і чесно заробляти на прожиття не поспішав. Вирішив роз­багатіти, продаючи наркотики.

Як розповів начальник відділу боротьби з незаконним обігом нар­ котиків Володимир Строїч, в поле зору правоохоронців тернополянин потрапив два місяці тому. Відтоді міліціонери задокументували де­ кілька фактів збуту ним наркотич­ ного засобу – марихуану. Правоохоронці встановлюють,

МОБІЛЬНІ ШАХРАЇ ПРОДОВЖУЮТЬ ВИДУРЮВАТИ ГРОШІ

де тернополянин брав наркосирови­ ну. Проте відомо, що готове зілля молодик фасував у згортки. Дурман реалізовував у розважальних зак­ ладах. Клієнтів не бракувало. За один пакуночок з п’ятьма грамами мари­ хуани брав від 150 до 200 гривень. Розкошувати і далі на кошти, отримані від незаконної торгівлі наркотиками, тернополянину зава­ дили міліціонери. Молодого чолові­ ка взяли «на гарячому» під час про­ дажу. Відносно тернополянина розпо­ чато кримінальне провадження.

Потерпіла розповіла правоохо­ ронцям, що до неї на мобільний за­ телефонував незнайомець і предста­ вився співробітником міліції. Він по­ відомив жінці про те, що її син, ніби­ то, побив людину, і за це йому заг­ рожує кримінальна відповідальність. Аби родича відпустили, потрібно заплатити гроші. Ціна питання – ві­ сім тисяч гривень. Слова невідомого чоловіка при­ голомшили жінку. Щоб врятувати сина, вона кинулася негайно вико­ нувати всі вказівки співрозмовника. Вхопила зі сховку вказану суму гро­ шей і побігла до найближчого бан­ ківського відділення, де через тер­ мінал перечислила гроші на рахунок мобільного, який їй вказав невідо­ мий абонент.

Те, що потрапила у тенета теле­ фонних шахраїв, тернополянка зро­ зуміла лише після того, як зателе­ фонувала синові. Останній запевнив, що з ним усе гаразд і у жодну не­ приємну пригоду він не потрапляв. Потерпіла й досі не може зрозу­ міти, чому одразу не зв’язалася з сином. Каже, була у шоковому стані і намагалася за будь-яку ціну вбе­ регти свою кровинку. Саме цей пси­ хологічний тиск й застосовують най­ частіше мобільні шахраї. І як свід­ чить статистика, доволі успішно. Міліціонери не вперше застері­ гають від подібних випадків мобіль­ них шахрайств. Щоб розпізнати об­ ман, правоохоронці радять одразу зв’я­затися з сином, донь­кою, чи ін­ шим родичем, з яким, нібито, тра­ пилося нещастя. Якщо ж зловмис­ ник наказує не класти слухавку, бо інакше це нашкодить комусь з ва­ ших рідних, спробуйте знайти ін­ ший засіб зв’яз­ку і таки зателефо­ нувати. Того, хто вам телефонує, попросіть назвати ім’я вашого рід­ ного, місто в якому він живе, опи­ сати його зовнішність і відповісти на запитання особистого характе­ ру. Стовідсотково, злодій покладе слухавку.


4

КРИМІНАЛ

Досьє 102 п’ятниця, 24 жовтня 2014 року

грабіжника Через спиртне забив Походеньки припинили міліціонери до смерті сусіда С півробітники Кременецького райвідділу міліції підозрюють 20-річного жителя райцентру у вчиненні серії майнових злочинів. Правоохоронці довели його причетність до п’яти крадіжок і грабунку.

Т

ривожне повідомлення днями надійшло в чергову частину Заліщицького райвідділу міліції. В селі Синь­ ків у власному помешканні було знайдено мертвим 44-річ­ ного місцевого жителя. Численні рани та крововиливи на тілі свідчили, що чоловік помер насильницькою смертю.

Вже невдовзі правоохоронці вста­новили усі обставини вбивст­ ва. Причетним до важкого злочину виявив­ся 32-річний сусід убитого. Як повідомив начальник управ­ ління карного розшуку УМВС в Тер­ нопільській області Степан Яцух, чо­ ловіки товаришували здавна, та й садиби обох межували між собою. От тільки зустрічалися сусіди з однією метою, аби випити. Не мали ані сім’ї, ані стабільного заробітку, переби­ валися сезонними підробітками, а все зароблене витрачали на алко­ голь. Отак і велося в обох випивак – щойно котрийсь з них заробить на пляшку оковитої, одразу навідував­ ся в гостину до сусіда. Напередодні трагічних подій обидва чоловіки назбирали на про­ даж горіхів. Плоди обміняли на спирт й одразу почали «обмивати» обо­ рудку. Розпрощалися аж пізньої но­ чі. Наступного ж дня молодший із товаришів, прихопивши пляшку го­ рілки, подався до сусіда похмеляти­

ся. За столом пригадав, що від учо­ рашніх посиденьок ще залишилося чимало спиртного, однак друг за­ певняв, що нічого немає. Молодший сусід сильно розізлився і вдарив опо­ нента. Зав’язалася бійка. Тут саме нагодився родич господаря садиби. Той хотів було заспокоїти забіяк, але безуспішно. Коли ж погрози про­ лунали і в його бік, вирішив краще не втручатися і залишити де­боширів розбиратися наодинці. Далі події набирали все більше обертів. 32-річний чолов’яга, аби доб­ ряче настрашити товариша, вибіг на обійстя, щоб озброїтись. Але в комо­рі знайшов каністру зі спиртом, яку приховав від нього господар. Вже зовсім озвірілий від люті та випитого спиртного кинувся до ха­

ти й взявся гамселити бідолашного господаря головою до залізної пли­ ти, штрикати ножем і вилкою, аж по­ ки той вже бездиханний не впав на підлогу. Спробував було привести до пам’яті, заливаючи до рота го­ рілку, та закривавлений товариш вже ні на що не реагував. Зрештою вбивця, ще добряче випивши, сам заснув на підлозі. Там його й застав родич убитого. Шокований побаче­ ним, чоловік поспішив викликати правоохоронців. А горе-вбивця, прокинувшись, спочатку й сам не розумів, що накоїв. Твердив, що нічого не пам’ятає. Од­ нак за скоєне доведеться відповіда­ ти. Його дії міліціонери кваліфіку­ вали за статтею 115 ККУ – умисне вбивство.

Юнак не вперше попадається на протиправному. Звільнившись цьо­ горіч на початку літа з в’язниці, він вже через декілька місяців знову взявся за старе ремесло – почав крас­ ти. Першими потерпіли від злов­мис­ ника двоє кременчанин, які меш­кають в одному будинку. Люди ввечері за­ лишили свої велосипеди в під’їзді, а вже зранку виявили їх відсутність. Наступним об’єктом наживи зло­ дія став магазин. Звідти молодик виніс чимало добра. Після крадіжки з крамниці підозрюваний поцупив ще два двоколісники з приватних господарств.

Та згодом від крадіжок перей­ шов до грабунку. Його жертвою став 28-річний перехожий. Зловмисник припильнував молодика на нічній вулиці. Той був вже добряче напідпитку і ледве тримався на ногах. У зловмис­ ника вже виник план злодіяння. Ви­ хопив зі смітника скляну пляшку, він рушив в бік жертви. Вилучивши момент, підскочив до хлопця і вда­ рив його по голові. Від ударів той знепритомнів і впав, а грабіжник швидко зняв з плеча жертви сумку і втік у темний провулок. Трофеєм злодія стала кругленька сума готів­ ки. Розкошувати й далі за чужий кошт злодію-грабіжнику завадили співробітники районної міліції. На даний час, згідно рішення су­ ду, зловмисник перебуває під вар­ тою. Його дії слідчі кваліфікують за статтями 185 (крадіжка) та 186 (гра­ біж) Кримінального кодексу Украї­ ни. Триває досудове розслідування.

У Тернополі правоохоронці викрили юну Працівники ДСО спіймали на «гарячому» крадійку, яка «почистила» сейф знайомого дует квартирних злодіїв З найомствами в соціальних мережах сьогодні вже ні­ кого не здивуєш. Спілкування з друзями, нові захоп­ лення. Однак ніколи не знаєш, на кого насправді натрапиш в мережі і чи не виявиться твій новий, так званий ін­тернетдруг, банальним злодієм.

Ц

ентр міста, нічний час, квартира і відсутність власників – всі потрібні складники були у дуету квартирних злодіїв. Прикрою несподіванкою для лиходіїв стала охоронна сигналізація, а оперативне прибуття наряду міліції охорони, залишили злодіїв без наживи.

Як з’ясувалось, «непрохані гос­ ті» приїхали зі східної України. 33-річний харків’янин вже відбував покарання за майнові злочини, але повернувшись з місць позбавлення волі, працевлаштовуватись не по­ спішав. Навпаки, відразу взявся за старе. Взявши до спілки товариша, вони вирушили «на полювання» ву­ лицями Тернополя. «Гастролери» пригледіли собі квартиру, відімкнули її шляхом під­ бору ключів, але випередити наряд затримання Управління Державної охорони при УМВС України в Тер­

нопільській області їм не вдалось. За лічені хвилини правоохоронці вже прибули на поріг квартири. Під час поверхневого огляду в кишені одного з лиходіїв було ви­ лучено золоті прикраси. Затрима­ них доставили до Тернопільського міського відділу міліції, де вирішу­ ється питання про притягнення зловмисників до кримінальної від­ повідальності. Ілона ГАЙДАДІНА

Саме на таке знайомство в одній із соціальних мереж натрапив 39-річ­ ний тернополянин. Молода 19-літня жителька Лановецького району ду­ же сподобалась чоловікові. Вони де­ який час спілкувалися в мережі ін­ тернет, а коли дівчина повідомила, що захворіла, новий знайомий лю­ б’язно запропонував свою допомогу. Тернополянин запросив ланів­ чанку до себе в гості, допоміг зда­ти необхідні аналізи в лікарні і оп­ла­ тив дороговартісне лікування но­вої знайомої. Дівчина стала часто бува­ ти в помешканні у галантного кава­ лера. Наміри у того були серйозни­ ми, однак у подруги плани стосовно чоловіка виявилися зовсім інакши­ ми. Дівчина швидко оцінила статки потенцій­ного нареченого, запримі­

тила, що в сейфі чоловік зберігає чи­ мало готів­ки. А коли підгледіла, де господар ховає ключ, одразу виріши­ ла скористатися нагодою. Під час відсутності власника квартири по­ чала непомітно витягувати зі схов­ ку по декілька купюр, то в гривнях, то у валюті. За декілька місяців зло­ дійка винесла зі сховку майже всі на­ копичення довірливого нареченого – понад двадцять тисяч гривень, ти­ сячу євро та декілька тисяч амери­ канських доларів. Гроші зловмисниця легковажно

витрачала на власні потреби – роз­ важалась в нічних клубах, купувала новий одяг, подарунки подругам та новим кавалерам. Коли ж господар помітив пропажу готівки, то звер­ нувся за допомогою до правоохорон­ ців. Міліціонери оперативно розшу­ кали злодійку. Дівчина у скоєному зізналася. За вчинене їй доведеться поне­ сти покарання. Щодо неї відкрито кримінальне провадження за стат­ тею 185 ККУ – крадіжка. Триває до­ судове розслідування.


КРИМІНАЛ

п’ятниця, 24 жовтня 2014 року Досьє 102

На Тернопільщині правоохоронці викрили аферу колишнього працівника сиротинця

Д

ва автомобілі Фольксваген–Каравелла та Шевроле Коптіла відібрав у вихованців дитячого сиротинця «Дім Світла Христового» тепер уже колишній працівник, мешканець Бережан. Уже не перший рік дітьми із си­ ротинця опікуються римо-католиць­ кі монахи Бельгії. За словами настоя­ теля монастиря «Брати Милосердя» брата Івана, чоловік не один рік пра­ цював у садибі. Він возив вихован­ ців, допомагав у інших справах. Але з певних причин настоятель вирішив не продовжувати з ним співпрацю і після закінчення терміну контрак­ ту – звільнив його. – Третього червня, – розповідає начальник Бережанського райвід­ ділу міліції Петро Процик, – в наш райвідділ звернувся громадянин Бельгії, керівник одного з благодій­ них фондів, який знаходиться в міс­ ті Бережани. Він заявив, що колиш­ ній працівник сиротинця, зловжи­ ваючи довірою, попередньо вигото­ вив доручення, а після звільнення з

ДВІ КРАДІЖКИ ЗА ОДИН ДЕНЬ У ТЕРНОПОЛІ СКОЇЛИ ВІННИЧАНИ

П

онад 13тисяч гривень з масажного салону «НугаБест», що на вулиці Шептицького у Тернополі, викрали невідомі. Інформацію про це в міськвід­ діл міліції повідомив телефоном приватний підприємець. Чоловік за­ я­вив, що близько 12.00 у приміщен­ ня проникли двоє і таємно винесли гроші. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. Ще одне повідомлення про кра­ діжку того ж дня надійшло від меш­ канки Тернопільського району. Жін­ ка заявила, що біля 14.00 на цент­ ральному ринку обласного центру з кишені її куртки невідомі витягну­ ли гаманець, у якому було 1200 гри­ вень та пенсійне посвідчення. Відповідно до проведених захо­ дів працівники відділу криміналь­ них розслідувань та експертно-кри­ міналістичного центру з’ясували, що два злочини скоїли одні і ті ж злов­ мисники. За гарячими слідами пра­ воохоронцям вдалося їх затримати. Це – 25- та 27-річний мешканці Вінниці. Обоє раніше судимі за роз­ бій та крадіжки. У скоєному чоловіки зізналися. Наразі вони перебувають у ізолято­ рах тимчасового тримання Козівсь­ кого та Теребевлянського райвідді­ лів міліції. Відкрите кримінальне провад­ ження за статтею 185 КК України.

роботи переоформив автомобілі на себе. Як каже Петро Процик, грома­ дянин Бельгії практично не володів українською мовою. Не знав інозе­ мець і наслідків оформлення гене­ рального доручення. Аби відновити справедливість, представник благо­ дійного фонду подав цивільний по­ зов до суду на скасування доручен­ ня та визнання за ним права влас­ ності на автівки. – Автомобілі використовувалися для перевезення наших вихованців по Бережанах, а також гостей, – стверд­ жує брат Іван, настоятель монасти­ ря «Брати Милосердя». – В літній пе­ ріод ми возили ними дітей на відпо­ чинок в Карпати та інші міста. Я був здивований вчинком нашого колиш­ нього працівника, який пропрацю­ вав тут 6 років і з яким у нас були хороші стосунки. Але після закінчен­ ня контракту він ось так вчинив. Не розуміють вчинок чоловіка і самі вихованці сиротинця. – Треба було до зубного – він во­ зив, треба було на базар – він возив. Шкода, що він так вчинив з нашими

5

НЕЗАКОННИМ ВАЛЮТНИМ ОПЕРАЦІЯМ ПРОТИСТОЯТЬ МІЛІЦІОНЕРИ

С

півробітники УДСБЕЗ УМВС Ук­раїни в Тернопільській області регулярно проводять заходи що­до протидії правопорушенням, пов’язаних зі здійсненням незаконного обміну валют.

машинами, що він забрав їх. Ми ма­ ли 15 липня їхати на відпочинок у Карпати до тих людей, що вже від­ почивали там, але він забрав у нас машини і ми не поїхали, – пригадує вихованка сиротинця Олена Смо­ ленко. Наразі автомобілі перебувають в гаражах Бережанського райвідді­ лу міліції. Подальша їхня доля зале­ жить від рішення суду, який відбув­

ся 8 жовтня. Сам зловмисник своєї вини не визнає. Він вважає, що усі шість років йому недоплачували, а тому вирішив компенсувати неспра­ ведливість двома автомобілями. За даним фактом відкрито кри­ мінальне провадження. Дії підозрю­ ваного кваліфікують за статтею 190 ККУ (шахрайство). Триває досудове розслідування. Наталія БАРНИЧ

свою допомогу запросила три тися­ чі гривень, хоча офіційно вартість навчання становила вдвічі менше. Учень перерахував на рахунок обу­ мовлену суму. Крім фінансової винагороди, пра­ цівниця училища отримала ще й пляшку елітного спиртного напою. Жінку взяли «на гарячому» під час отримання неправомірної виго­ ди. Як повідомив начальник УДСБЕЗ в області Василь Мокрицький, сто­ совно працівниці профтехучилища

відкрито кримінальне проваджен­ ня. Її дії кваліфікують за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обі­ цянки або одержання неправомір­ ної вигоди службовою особою). Санк­ ція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обійма­ ти певні посади чи займатися пев­ ною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією. Триває досудове розслідування.

Тернопільські правоохоронці виявляють пунк­ти нелегального обміну валют та осіб, що займають­ ся такою протиправною діяль­ ністю. Лише впродовж тижня мілі­ ціонери виявили 19 фактів здій­ снення незаконних операцій з валютою. Усіх правопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності згідно статті 162 КУпАП (Порушення правил про ва­ лютні операції). У так званих «мі­ няйл» вилучено понад 10 тисяч гривень та 750 американських доларів.

На отриманні неправомірної вигоди «погорів» старший майстер училища

С

півробітники Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Тернопільській об­ ласті підозрюють у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди старшого майстра одного із профтехучилищ обласного центру. Працівниця навчального закла­ ду вимагала в учня хабар за сприян­ ня у видачі свідоцтва про закінчен­ ня навчання за спеціальністю. За

Міліціонери затримали наркозалежну тернополянку, яка збувала метадон

38

-річна жителька Тернополя ніде не працює, проблеми із За­ коном у неї не вперше. Жінка сама вживає наркотики і вирішила за їх рахунок заробляти собі на прожиття. Співробітники відділу бороть­ би з незаконним обігом наркотиків обласної міліції затримали терно­ полянку під час збуту наркотичної речовини – метадону. Як розповів начальник відділу боротьби з неза­ конним обігом наркотиків Володи­ мир Строїч, підозрювана наразі про­ ходить лікування від наркотичної

залежності. Перебуваючи на заміс­ ній підтримуючій терапії, вона при­ мудрялася непомітно виносити з медичної установи назначений їй синтетичний наркотик метадон і продавати його. Міліціонери задокументували два факти збуту жінкою наркотич­ ної речовини. Щодо тернополянки розпочато кримінальне провадження за части­ ною 2 статті 307 ККУ – незаконне придбання, зберігання збут нарко­ тичних засобів, психотропних речо­ вин. Підозрюваній обрано міру за­ побіжного заходу – тримання під вартою.

Під час проведення відпрацю­ вань оперативники УДСБЕЗ зат­ римали збувальника підробленої євровалюти. 36-річний мешканець Чернівців намагався розрахува­ тися в одному з тернопільських магазинів підробленою купюрою номіналом 500 євро. Під час осо­ бистого огляду міліціонери вилу­ чили у чоловіка ще декілька фаль­ шивок. Як встановили правоохо­ ронці, зловмисник перебуває у розшуку за вчинення пограбуван­ ня на території Чернівецької об­ ласті. Наразі він, в порядку статті 208 КПК, затриманий. Йому ого­ лошено підозру у вчиненні кри­ мінального правопорушення, пе­ редбаченого частиною 1 статті 199 Кримінального кодексу Ук­раї­ни. Правоохорон­ці також з’ясовують походження підроблених купюр. Міліціонери й надалі виявля­ тимуть факти незаконних опера­ цій з валютою. Якщо ви володієте інформацією щодо місць і осіб, які нелегально здійснюють обмін ва­ люти, міліція просить звертатися за телефоном у Тернополі 27-1258 або 102 у будь-який підрозділ внутрішніх справ.


6

СПРАВИ ВНУТРІШНІ Досьє 102 п’ятниця, 24 жовтня 2014 року

Тернопільське відділення Української секції Міжнародної поліцейської асоціації підбило підсумки своєї роботи

З

вітно-виборча конференція Тернопільського ре­ґіональ­ ного відділення Української секції Міжнародної поліцейської асоціації від­булася в обласному управлінні міліції. Зібрання проходило під головуванням президента асоціації, першого Міністра внутрішніх справ незалежної України, генерала внутрішньої служби Андрія Василишина. Міжнародна поліцейська асоці­ ація (далі МПА) – одна з найбільших громадських професійних організа­ цій світу. До її складу входять полі­ цейські з 64-х країн. Українську сек­

цію Міжнародної поліцейської асо­ ціації було створено у квітні 1996 року. Сьогодні по Україні діє майже тридцять регіональних відділень та осередків, які об’єднують понад шість

Профспілка турбується про соціальний захист працівників міліції, які перебувають у зоні АТО

П

рактика застосування ст. 23 Закону України «Про міліцію» показує наявність суттєвих порушень прав працівників ОВС на соціальний захист, не враховує всю різноманітність випадків загибелі, поранень, травмування або професійних захворювань працівників міліції. На сьогодні гостро стоїть питан­ ня ціни життя і здоров’я працівни­ ка міліції, яке пов’язане з проведен­ ням бойових дій в зоні АТО на сході України. В разі смерті працівника міліції членам сім’ї, а при її відсут­ ності батькам або утриманцям, згід­ но закону виплачується допомога в розмірі десятирічного грошового за­безпечення загиблого. Розмір ви­ плат регламентується постановою КМУ від 12.05 2007 року №707 «Про затвердження Порядку та умов ви­ плати одноразової грошової допо­ моги у разі загибелі (смерті) або ін­ валідності працівника міліції, по­ даткової міліції». Пунктом 3 цієї Постанови передбачається, що до грошового за­безпечення, виходячи з якого здійс­нюється розрахунок грошової допомоги міліціонерам, включається посадовий оклад, оклад за спеціаль­ним званням, відсоткова надбавка за вислугу років та щомі­ сячна надбавка в розмірі 100 відсо­ тків грошо­вого забезпечення. Така надбавка наразі скасована, що ста­ ло нас­лід­ком зменшення сум стра­ хових виплат.

Тож в разі смерті працівників рядового та середнього начальниць­ кого складу ОВС в зоні АТО, члени сім’ї отримають десятирічну грошо­ ву компенсацію у розмірі 100-150 ти­ сяч гривень. В той же час, статтею 4 Закону України від 21.02. 2014 року № 745VII «Про встановлення державної до­ помоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протес­ ту та членам їх сімей» державна до­ помога у зв’язку зі смертю члена сім’ї, який брав участь у масових ак­ ціях громадського протесту, за умо­ ви, що смерть безпосередньо пов’я­ зана з участю в масових акціях гро­ мадського протесту встановлена один мільйон гривень, або більше 80 тис. доларів США. Незважаючи на дію Закону, Уряд своєю постано­ вою від 28.03. 2014 року № 76 май­ же в 10 разів зменшив таку випла­ ту, встановивши її у 100-кратному розмірі прожиткового мінімуму. З метою підвищення соціально­ го захисту працівників міліції та членів їх сімей, Профспілкою підго­ товлено проект постанови щодо внесення змін до статті 23 Закону України «Про міліцію» щодо збіль­ шення розміру одноразової допомо­ ги у разі загибелі (смерті) або каліцт­ ва працівника міліції. Прийняття цього Закону ство­ рить однакові умови щодо нараху­ вання одноразової грошової допомо­ ги в разі смерті або поранення право­ охоронців і стане одним із важелів со­ ціального захисту працівників ОВС.

тисяч правоохоронців. Тернопільське відділення МПА почало функціонувати у 2002 році. На даний час його членами є майже 200 осіб. Перед початком звітно-вибор­ чої конференції голова Української секції МПА Андрій Василишин ра­ зом з керівництвом УМВС оглянув приміщення обласного управління та міського відділу міліції, де трива­ ють ремонтні роботи. Завітав Анд­ рій Васильович і до відомчої лікарні де відвідав п’ятьох поранених в зо­ ні АТО правоохоронців та вручив матеріальну допомогу бійцям від Ук­раїнської секції МПА. – Вдячний вам за мужність, від­ вагу та героїзм, – подякував пора­ неним правоохоронцям Андрій Ва­ сильович. Відтак розпочала свою роботу звітно-виборча конференція. На по­ рядку денному зібрання – звіт про роботу реґіонального відділення асоціації, доповідь про фінансовогосподарську діяльність, переобран­ ня керівного складу організації. Під час засідання підбили під­

сумки виконаного, проаналізували усі плюси та мінуси зробленого, на­ мітили плани на майбутнє. За результатами заслуховувань інформації, яку озвучив заступник голови організації В’ячеслав Огар­ ко, присутні одноголосно визнали роботу тернопільського відділення МПА задовільною. Далі учасники конференції пе­ рейшли до обрання нового голови відділення та складу виконкому.

Головою обласного осередку Укра­ їнської секції МПА обрано заступ­ ника начальника НДЕКЦ при УМВС в області Юрія Пілюкова. Юрій Олександрович подякував за довіру та підтримку і пообіцяв сумлінно виконувати покладені на нього завдання. Насамкінець голова асоціації Ук­ раїнської секції МПА вручив наго­ роди членам обласного осередку та подякував їм за плідну роботу.

Ідентифікація невпізнаних тіл загиблих у зоні АТО буде проводитися за рахунок держави

З

а період проведення антитерористичної операції органами внутрішніх справ зареєстровано понад тисячу повідомлень про виявлення невпізнаних тіл. Про це повідомив перший заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Олександр Вакуленко.

– Наразі вже вдалося встанови­ ти особи понад 200 невпізнаних тіл, інші залишаються невпізнаними, – зазначив представник ГСУ. За його словами, ідентифікація тіл загиб­лих буде проведена у декілька етапів. Перший – встановлення генетичних ознак загиблого, що можливе шля­ хом проведення молекулярно-гене­ тичної експертизи. Вказані експер­ тизи будуть проведені в НДЕКЦ при ГУМВС України в Запорізькій області. За словами Олександра Вакулен­ ка другий етап – встановлення гене­ тичних ознак родичів зниклих осіб. За для ефективнішої роботи щодо отримання біологічних зразків у родичів зниклих в зоні проведення АТО осіб, у кожному обласному уп­ равлінні міліції створено спеціальні робочі групи, які будуть займатися

прийняттям заяв про безвісне зник­ нення, викрадення чи взяття в по­ лон громадян, негайним відкриттям кримінальних проваджень, відіб­ ранням у родичів зниклих осіб біо­ логічних зразків та призначенням відповідних експертиз. Контактні телефони керівників робочих груп будуть оприлюднені на офіційному сайті МВС та сайтах кожного обласного управління. У ра­ зі якщо людина не зможе зв’язатися з робочою групою у області, вона мо­ же повідомити про це координато­ ра з Міністерства внутрішніх справ. – Біологічні зразки будуть від­ биратися у біологічних батьків чи дітей зниклої особи, оскільки лише їх зразки придатні для встановлен­ ня спорідненості з невпізнаним ті­ лом, – зазначив заступник началь­ ника Державного центру-начальни­ ка лабораторії інженерно-технічної та економічної експертизи Костян­ тин Дубонос. – Відібрання біологіч­ них зразків цілком безпечна і без­ болісна процедура, яка не займає багато часу. Відібрання зразків та проведення молекулярно-генетич­ ної експертизи за постановою слід­ чого для громадянина повністю без­

коштовно, і здійснюється за раху­ нок держави. За словами представника ДНДЕКЦ, відбиратися будуть зразки клітини епітелію ротової порожнини. Вка­ зана процедура здійснюється за до­ помогою спеціальних щіточок або стерильних ватних паличок шляхом їх поміщення в ротову порожнину і проведення по внутрішніх поверх­ нях щоки. Після завершення проце­ дури відбирання зразків букально­ го епітелію складається відповідний протокол. За результатами проведення вка­ заної експертизи буде встановлено ДНК-профіль особи, який в автома­ тичному режимі буде перевірятися з профілями невпізнаних тіл, наяв­ них у базі даних. – При встановленні збігів не­ гайно буде поінформовано орган, який призначив відповідну експер­ тизу та проводить досудове розслі­ дування, для подальшого інформу­ вання родичів загиблої особи. Орієн­ товний строк проведення експер­ тизи окремого зразку може стано­ вити до двох тижнів, – зазначив Кос­ тянтин Дубонос. Прес-служба МВС України


МІГРАЦІЯ

п’ятниця, 24 жовтня 2014 року Досьє 102

7

ЕКСПЕРТИ ОЦІНЮВАЛИ ГОТОВНІСТЬ УКРАЇНИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ БЕЗВІЗОВОГО РЕЖИМУ

Тернополянка навчила сирійця по-справжньому любити Україну 15

У

-26 вересня експерти ЄС оцінювали стан виконання першого та другого блоків другої фази Плану дій щодо лібералізації візового режиму для України.

Тернополі мешкає молоде інтернаціональне подружжя. Айша – українка, яка у 23-ри відкрила для себе іслам. Ріда – сирієць, колишній студент Івано-Франківського медичного вишу, який через війну не зміг повернутися на батьківщину. Їхні долі дивовижним чином переплелися.

Спочатку знайшла Іслам, а потім чоловіка

«Був у мене період, коли почала активно цікавитись релігією, біль­ ше молитись через труднощі в жит­ ті. Про Іслам почула від знайомої. Мене її розповідь зацікавила і на­ дихнула. Відтак, почала читати Ко­ ран і там знайшла відповіді на свої запитання, – розповідає тернополян­ ка Айша. – У 23 прийняла Іслам. Це рішення було лише моїм і дійш­ла до нього самостійно. Батьки не од­ разу підтримали мене, але, зреш­ тою зрозуміли мій вибір». Зі своїм чоловіком Рідою Айша познайомилася в Івано-Франківcь­ку, куди приїхала на запрошення под­ руги. Молоді люди майже одразу зро­ зуміли, що хочуть бути разом, і вже за декілька місяців узаконили свої стосунки перед Богом і державою. «Коли почали жити разом, ста­ ралася у всьому тішити чоловіка. Розуміючи його тугу за батьківщи­ ною, шукала в Інтернеті рецепти національних сірійських страв і про­ бувала відтворити їх на своїй кухні, у Тернополі, хоча це не завжди вда­ валося, – зізнається тернополянка. – Ріді полюбилися й українські тра­ диційні млинці та борщ, особливо, як їх готує моя мама. Часто ми з чо­ ловіком куховаримо разом – це один із секретів нашого подружнього щастя».

Тривожна звістка надійшла із Сирії

Ейфорія перших «солодких» мі­ сяців подружнього життя потьмя­

ніла, коли прийшла сумна звістка з Сирії – на батьківщині Ріди розпо­ чалися військові дії. Рідні іноземця благали, аби він не повертався до­ дому, бо ж там його життю загрожу­ вала реальна небезпека. За словами Айші, її батько навіть придбав су­ путникову антену, аби дивитися сирійські канали і бути у курсі всіх подій, що відбуваються на батьків­ щині зятя. «Ми не знали, як бути в цій си­ туації. У чоловіка завершувався тер­ мін перебування в Україні, а повер­ нутися додому він не міг. Просили поради у знайомих, шукали бодай якогось виходу. Аж в Інтернеті на­ трапили на сайт міграційної служ­ би України, яка тоді тільки-но ство­ рювалася, знайшли номер обласно­ го управління. Після дзвінка туди, до нас нарешті повернулася якась впевненість у завтрашньому дні. У міграційній службі пояснили, що в чоловіка є усі підстави, аби просити притулку в Україні». У 2012 Ріда отримав статус особи, яка потребує додаткового захисту.

Коментар фахівця

«Хочемо бути європейцями, то маємо подбати про забезпечння прав такої особливої категорїі іно­ земців, як біженці. Тим паче, узго­ дження національного законодав­ ства з питань біженців з відповід­ ними європейськими стандартами є одним із пунктів інтеграції Украї­ ни до ЄС, – каже начальник відділу у справах іноземців і біженців та про­ тидії нелегальній міграції УДМС Ук­ раїни в Тернопільській області Ла­

риса Христюк. – Важливим кроком у цьому напрямку, зокрема, стало прийняття у 2011-му Закону Украї­ ни «Про біженців та осіб, які потре­ бують додаткового або тимчасово­ го захисту». Він визначає порядок регулювання суспільних відносин у сфері визнання особи біженцем, чи такою, яка потребує додатково­ го або тимчасового захисту, втрати і позбавлення цього статусу, а та­ кож встановлення правового стату­ су таких громадян».

Дорога з Криму до Тернополя

У Тернополі сирійцеві не вдало­ ся знайти роботу – роботодавці не охоче працевлаштовують іноземців. Відтак, Ріда влаштувався консуль­ тантом у магазині в Криму. Згодом дружина переїхала до нього. Однак надовго подружжя на півострові не затрималося – розпочалася анексія Криму. Ріда, як такий, що отримав статус особи, яка потребує додатко­ вого захисту, не міг перебувати за межами України, а оскільки статус автономної республіки залишав­ся не визначеним, подружжя виріши­

Переселенцям не потрібно повертатися у зону АТО, аби знятися з реєстрації

В

имушені переселенці, які залишають територію проведення АТО, можуть за бажанням зареєструвати місце проживання або місце перебування за місцем прибуття.

При реєстрації місця перебуван­ ня, за громадянами зберігається ре­ єстрація за місцем постійного про­ живання. Відтак, люди у будь-який момент можуть повернутися додому, у власне житло, ніхто не має пра­ва пе­решкоджати їм у цьому», – пояс­ нює заступник начальника УДМС України в Тернопільській області Іван Чубатий. Аби знятись з реєстрації, грома­ дянам не потрібно повертатися у зону проведення антитерористич­ ної операції. Зробити це можна у найближчому територіальному під­ розділі міграційної служби за міс­ цем прибуття одночасно з реєстра­ цією місця проживання.

ло повертатися до Тернополя. Майже півроку минуло з того часу, але й сьогодні тернополянці моторошно згадувати ті події. «Коли виїжджали з території пів­ острова, бачили багато танків, їхні пушки були націлені на залізничне полотно, тож почували себе наче на «мушці». Неприємно вразило зне­ важливе ставлення до нас військо­ вих в Криму. Люди у формі, до речі, без жодних розпізнавальних знаків, лякали, що знімуть з потяга чолові­ ка, бо він іноземець. Не краще від­ ношення було й до мене, бо у пас­ порті – тернопільська реєстрація».

Діти будуть тернополянами

За словами Айші, якщо у чолові­ ка раніше й були сумніви щодо міс­ ця проживання, то зараз він радіє з того, що саме Тернопіль став нашим домом. «Ріда сильно тужить за батьків­ щиною, за рідними, які там залиши­ лися, однак він надзвичайно полю­ бив Україну, а ще більше Тернопіль. Він пишається, що наші діти будуть тернополянами».

Протягом двох тижнів експерти вивчали стан впровадження біоме­ тричних паспортів відповідно до стандартів ICAO, стан готовності до процедури їх видачі, ефективності процедури видачі дипломатичних та службових паспортів, процесу пер­ соналізації проїзних документів, ад­ міністративних потужностей ком­ пе­тентних органів, розподілу пов­ новажень між ними, існуючих під­ ходів до процесу відбору, навчання персоналу, залученого до процесу видачі документів, які посвідчують особу, антикорупційних заходів. Та­ кож увагу привернули питанням умов отримання громадянства в Ук­ раїні, адміністративній інфраструк­ турі міграційного управління, а саме, функціонуванню відповідних аген­ цій (як на центральному так і на ре­ гіональному рівнях), діяльність яких пов’язана з законною та незаконною міграцією, їх повноваженням, струк­ турі, інфраструктурі, кадровим ре­ сурсам, проведенню тренінгів для персоналу, фінансуванню тощо. Бу­ ло розглянуто механізми збору да­ них та доступ до них відповідних агенцій України, міжвідомчій співп­ раці та обміну інформацією з метою управління міграцією та контролю кордону/безпеки кордону. Вагомий інтерес експерти виявили до імпле­ ментації законодавства України про біженців, їх інтеграції, судовому роз­ гляду справ щодо міжнародного за­ хисту, а також ряду інших питань. Українська сторона надала ро­з’яс­ нення щодо імплементації норма­ тивно-правових актів, прийнятих у рамках виконання І-ї фази Плану дій з лібералізації ЄС візового режиму для України та надала відповіді з усіх питань, що цікавили експертів ЄС.

На футбол – без візи

В

лада Білорусі планує перейти до практики видачі безкоштовних віз туристам під час масових спортивних заходів. Про це заявив директор департаменту Міністерства спорту і туризму Вадим Кармазін. «Планується, що під час спор­ тивних змагань міжнародного рів­ ня за клопотанням Міністерства спорту і туризму та Національного олімпійського комітету для вболі­ вальників будуть видаватися без­ коштовні візи. При цьому, мова йде не про безвізовий режим, а саме про безкоштовні візи. Цей механізм бу­ де узгоджений з МЗС», – сказав Ва­ дим Кармазін.

Перелік спортивних заходів, на які видаватимуть безкоштовні візи, розробляють Міністерство спорту і туризму та Національний олімпій­ ський комітет. Також Кармазін не виключив, що будуть обрані кілька великих фес­ тивалів, на які також будуть вида­ ватися безкоштовні візи.


8

БУРЕМНИЙ СХІД

Досьє 102 п’ятниця, 24 жовтня 2014 року

«Україна понад усе!» – тернопільські правоохоронці до останнього боронитимуть цілісність держави

Б

ільше ста наших краян зараз несуть службу на буремному Сході України у складі зведеного загону правоохоронців області та спецбатальйону «Тернопіль». Нещодавно вони змінили своїх колег. До слова – це вже п’ята ротація тернопільських правоохоронців у зону проведення антитерористичної операції. Про будні, труднощі й радощі наших захисників з перших вуст дізналися співробітники сектору зв’язків з громадсь­ кістю обласної міліції.

«Дорогий воїне. Привіт тобі з Тернополя» – у Попасній тернополян підтримують дитячі листи Розбомблені дороги, розтроще­ ні мости, зруйновані будинки – са­ ме так зустрів Схід правоохоронців Тернопільщини. Ті, хто перший раз приїхав в зону бойових дій кажуть, що раніше таке бачили лише у філь­ мах про війну. Щоб потрапити до По­ пасної, бійці закривали вікна бро­ нежилетами, бо обстріли, незважа­ ючи на перемир’я, продовжувалися. Недоїжджаючи до Слов’янська починаються блок-пости, укріплені шинами, мішками з піском та ка­ м’яними блоками. Впродовж кіль­ кох годин колона тернопільських правоохоронців, яка їхала на рота­ цію, не могла потрапити до Попас­ ної через мінометні обстріли. – Міномети стріляють, снайпер і зараз працює, – розповідає Іван Дмит­ ровський – заступник начальника Монастириського райвідділу мілі­ ції. – Ми засікли дві мінометні точ­ ки. Працював БТР. Виїхала розвідка туди. Зараз в боях працюють. Утри­ муємо свій сектор. Під час обстрілів, каже Іван Дмит­ ровський, хлопці ховаються в спе­ ціально облаштованих ними укрі­ пленнях. – Одразу по приїзду ми власно­ руч будували це укріплення. Вико­ ристовували все, що було під рука­ ми: деревину, мішки з піском, бе­ тонні плити. Наразі Попасна контролюється бійцями збройних сил та міністер­ ства внутрішніх справ України. Ос­ новні позиції сепаратистів знахо­ дяться у Стаханові та Первомайсь­ ку за кілька кілометрів від Попас­ ної. Саме звідти йде обстріл по ук­

вас молимося, а ще співаємо гімн. Я впевнена, що ми переможемо, бо правда завжди перемагає зло», – пи­ ше учениця тернопільської еконо­ мічної школи-ліцею Настя. Тернопільські бійці стверджу­ ють, що відступати не збираються, воюватимуть до перемоги, бо саме патріотизм і любов до Батьківщини переможе будь-якого ворога.

Їжу та гарячі напої нашим краянам у Новоайдарі приносять городяни

раїнських блок-постах та по житло­ вих кварталах райцентру. – Хлопці наші знаходяться в зо­ ні реальних бойових дій. Цілий мі­ сяць вони під обстрілами. Це дійсно війна. Про ніяке перемир’я і мови не може бути. Справа в тому, що сепа­ ратисти стріляють, а нашим дозвіл на відкриття вогню заборонено, не дають. Тут літають міни, снаряди, обстрілюють градом, справжня вій­ на, – розповів Василь Крайник – на­ чальник управління кадрового за­ безпечення УМВС України в Терно­ пільській області. Наслідки обстрілу блок-посту за­ лишилися на березах. Саме ці дере­ ва частково спинили мінометний во­ гонь та врятували хлопців від біди. Підтримують чоловіків у важкий час листи від дітей, які, дякуючи во­ лонтерам, знаходять своїх адресатів. «Дорогий воїне. Привіт тобі з Тернополя. Мій тато возив їжу на схід. Будь-ласка, повертайтеся жи­ вими. Дякую, що ти захищаєш нашу Батьківщину. Ми кожного дня за

П’ятдесят бійців зведеного за­ гону правоохоронців Тернопільщи­ ни несуть службу в місті Новоайдар, Луганської області. Вони охороня­ ють в’їзди та виїзди на трьох блокпостах в межах Новоайдарського району та в бік міста Щастя. – Здійснюємо, покладені на під­ розділи завдання – це недопущен­ ня в’їзду у вказані райони сепара­ тистів й інших антисоціальних еле­ ментів. Також недопущення пере­ везення вогнепальної зброї, вибухо­ небезпечних предметів, – розповів Юрій Шмигельський, начальник спец­ міліції УМВС України в Тернопільсь­ кій області. За його словами, саме в місті Щастя проходить лінія фронту. Це, приблизно, 26 кілометрів від місця базування їхнього зведеного загону. Майже кожного вечора ідуть обстріли зі сторони Луганська – з Веселої гори, де перебувають сепа­ ратисти, які ведуть обстріл мирно­ го населення, а також блок-постів української армії та правоохорон­ них органів. На щастя, поранених та загиблих серед бійців зведеного за­ гону немає. Живуть правоохоронці у місце­ вій школі-інтернаті. Умови їх ціл­ ком задовольняють, оскільки після несення варти в земельних копан­ ках, прийти помитися та відігрітися – вже за щастя. Місцеве населення до українсь­ ких бійців відноситься по-різному. Старший інспектор сектору охоро­ ни порядку Бережанського райвід­ ділу міліції Тарас Яцьків каже, що

останнім часом люди стали прихиль­ нішими, приносять їжу, чай, каву. Втомилися від постійних вибухів і самі мешканці сходу. Вони в один голос стверджують, що хочуть миру. Олена – доброволець з міста Щастя. Дівчина проходить службу у Київському 12 батальйоні. Пішов­ ши воювати з українською армією, вона втратила найближчих друзів. Родина сприйняла її рішення та­ кож неоднозначно. Одначе, каже дівчина, краще стояти пліч-о-пліч з однодумцями, ніж продовжувати спілкування з людьми, які її не ро­ зуміють.

Вдома пораненим у зоні АТО правоохоронцям надають кваліфіковану медичну допомогу

П’ять поранених, четверо з яких отримали контузію та один тілесні ушкодження різного ступеня важ­ кості – усе це наслідки мінометного обстрілу блок-посту біля міста По­ пасна, що на Луганщині. Нагадаємо, у неділю, п’ятого

жовтня, 110 правоохоронців Терно­ пільщини вирушили на схід Украї­ ни для проведення ротації особово­ го складу, який впродовж місяця ніс службу в зоні АТО. Доїхати до місця призначення було важко, оскільки територію навколо міста постійно обстрілювали сепаратисти. Тому бійців довозили до другого блокпосту броньованою машиною. Уже в лікарні про події того дня розповів Андрій Меліш – командир взводу спеціальної роти судової мі­ ліції УМВС України в Тернопіль­ ській області. Чоловік каже, що во­ ни уже «сиділи на сумках», бо їм за­ телефонували і повідомили, що то­ вариші, які приїхали на ротацію, під’їжджають. Проте, через пару хви­ лин почався мінометний обст­ріл. – Забігли хто, як міг. Почали обст­ рілювати блок-пост, обстріл був на стільки частий, що можливості ви­ снути голови не було. Ми не могли зорієнтуватися навіть звідки та з якої відстані стріляють, – каже Анд­

рій Меліш. Врятував дванадцятьох хлопців бліндаж, який був перекритий до­ рожніми бетонними плитами. Ан­ дрій вважає, що всі вони «народи­ лися в сорочці», бо як правило, та­ кий снаряд при найменшому доти­ ку розривається. – Але вона пролетіла, гілку про­ била, впала в бліндаж і розірвалася попри саму бетонну плиту і проле­ тіла на таку невеличку відстань до середини. Що цікаво, коли розрива­ ється плита, брила має падати на низ. Брила не впала, а розлетілася на стільки осколків різних, що утво­ рився один порох. Що було далі – чоловік не па­м’я­ тає, та коли вийшов з укриття, то побачив п’ятьох поранених товари­ шів. Першу медичну допомогу хлоп­ цям надавали місцеві медики в міс­ ті Ізюм. Далі вони повернулися до Тернополя. Сьогодні правоохоронці прохо­ дять лікування у стаціонарі сектору медичного забезпечення УМВС Ук­ раїни в Тернопільській області. – До нас на стаціонарне лікуван­

ня у відомчу лікарню обласного управління міліції поступило п’ять співробітників органів внутрішніх справ, які прибули із зони АТО, – роз­ повідає Михайло Василишин – по­ мічник начальника-начальник сек­ тору медичного забезпечення УМВС України в Тернопільській області. – Зразу по прибуттю їх оглянули на­ ші спеціалісти. Всі 5 отримали трав­ ми різного характеру та ступеню важкості. Медикаментами наша лі­ карня забезпечена повністю і пост­ раждалі отримають лікування і все необхідне в повному обсязі. Підтримати хлопців прийшов учасник Великої Вітчизняної війни, ветеран ОВС – 94-річний Микола Ко­ нонов один з визволителів Тернопо­ ля, який під час бою за наше місто от­ римав контузію та був поранений. Микола Кононов при­ніс правоохо­ ронцям, які постраждали в зоні АТО, частину своєї пенсії та побажав бій­ цям швидшого одужання. Наталія БАРНИЧ


СЛУЖБА

п’ятниця, 24 жовтня 2014 року Досьє 102

9

Майбутніх бійців загонів самооборони навчали інструктори-правоохоронці Тернопільщини

Т

актичні заняття з орієнтування на місцевості та ведення бою, правила та методи оборони місця дислокації, інженерно-саперні навики та надання медичної допомоги під час ведення бойових дій впродовж двох тижнів здобували доб­ ровольці, які записалися до навчального центру ім. Я. Горошко.

Такий табір відкрили з ініціати­ ви Тернопільської обласної спілки ветеранів Афганістану на базі від­ починку «Лісова казка», що у селі Борщівка Ланівецького району. За­ кріпили отримані знання учасники вишколу практичними заняттями на полігоні. За словами голови обласної спіл­ ки ветеранів Афганістану Сергія Лі­ сового, провести навчальні стріль­ би запропонував начальник облас­ ного управління внутрішніх справ, полковник міліції Василь Облещук. З правилами та методами викорис­ тання зброї вихованців табору оз­ найомили інст­руктори-правоохо­ рон­ці Тернопільщини. – Така ситуація в країні, хочу нав­ читися захищати свою країну, сі­м’ю, друзів. Цей вишкіл вчить бути дис­

циплінованим, виживати в польових умовах та у чужій місцевості, – роз­ повів один із учасників навчань на прізвисько Лис. – Рівень фахівців, інструкторів дуже високий. За цей короткий час я дізнався багато но­ вого. Вчили нас і як користуватися зброєю, і як поводити себе на тери­ торії, де проводяться бойові дії Займалися з вихованцями табору професіонали та знавці своєї спра­ ви – випускники Одеської академії сухопутних військ, спецназівці «Аль­ фи», військові лікарі, афганці. Голова обласної спілки ветера­ нів Афганістану каже, що основна мета вишколу – це створення в май­ бутньому професійних загонів са­ мооборони. – Чотири чоловіка з нашого ви­ школу вже пішли добровольцями

на схід, в зону проведення антите­ рористичної операції. В нас вихо­ ванці різного віку – від двадцяти років і старше. Є різні дисципліни та заняття. Це все робилося для то­ го, щоб люди, які раніше не стика­ лися з подібним, були готові та не розгубилися у відповідальний мо­ мент. Ми все викладаємо, опираю­ чись на власний досвід, бо пройшли війну в Афганістані і знаємо, що по­ трібно для тих, хто прийшов на ви­ шкіл. Після завершення навчань ви­ хованці повернуться до буденного життя. Сергій Лісовий сподівається, що бійці добре запам’ятають отри­ мані знання, створять схожі загони самооборони та вивчене переда­ дуть іншим. Наталія БАРНИЧ

Профспілка опікується пораненими бійцями АТО

П

’ятьох поранених міліціонерів, які проходять лікування у відомчій лікарні, відвідали голова обласної профспілки атестованих працівників ОВС Ярослав Романюк та керівник управління кадрового забезпечення УМВС Василь Крайник. Вони поспілкувалися з бійцями, поцікавилися їхніми пот­ ребами та вручили матеріальну допомогу. З самого початку буремних по­ дій на Сході обласна профспілка атес­ тованих працівників органів внут­ рішніх справ активно допомагає пра­ воохоронцям, які перебувають в зо­ні АТО. За її сприяння бійцям придбали снайперське обладнання, форму, за­ хисну амуніцію та усе необхідне. За­ гальна сума матеріальної допомоги, яку надала профспілка нашим за­

хисникам, складає 37 тисяч гривень. Профспілка не лише фінансово під­ тримує правоохоронців, а й турбуєть­ ся про їх соціальний захист. Днями голова обласної міліцей­ ської профспілки Ярослав Романюк відвідав міліціонерів, які були пора­ нені внаслідок мінометного обстрі­ лу блок-посту біля міста Попасна, що на Луганщині. Наразі хлоп­ці по­ чувають себе краще і починають

потрохи одужувати. Ярослав Антонович подякував міліціонерам за мужність та героїзм, поцікавився, в яких умовах вони лі­ куються та чи забезпечені усім не­ обхідним. Голова профспілки вручив кож­ ному бійцеві грошову допомогу. – Для поранених дуже важлива увага та підтримка, – переконаний керівник обласної міліцейської проф­ спілки, – це допоможе їм швидше відновитися як фізично, так і мо­ рально. Міліцейська профспілка і надалі буде опікуватися правоохо­ ронцями, які ризикуючи власним здоров’ям та життям, захищають нашу державу і кожного з нас.

Тернопільські міліціонери, які повернулися із зони АТО, подякували школярам за підтримку

В

игуками «Слава героям!», оплесками та коридором шани зустріли учні 29 Тернопільської школи правоохоронців, які днями повернулися із зони проведення антитерористичної операції. Бійці завітали до навчального закладу, аби особисто подякувати дітям, які їх підтримували своїми листами, оберегами та іншою допомогою на сході. – Ваші листи – це найбільша мо­ ральна підтримка для нас. Вас вихо­ вують справжніми патріотами, – по­ дякував на зустрічі командир зве­ деного загону працівників УМВС Ук­ раїни в Тернопільській області Анд­ рій Дудар. Учні, батьки та педагогічний ко­ лектив 29 школи почали займатися волонтерством ще з часів Майдану. Продовжили свою добру справу во­ ни і з початком бойових дій на Схо­ ді. Збирали усе – від продуктів – до одягу. Окрім цієї допомоги вони пе­ редали майже 9 тисяч гривень на

купівлю автомобіля підвищеної про­ хідності для бійців зони АТО. Неор­ динарно відзначили у цій школі і свято Вчителя. Цього року воно про­ ходило під гаслом: «Наше професій­ не свято – в підтримку воїнів АТО». Завдяки спільним зусиллям діти, вчителі та батьки зібрали ще 20 ти­ сяч гривень. – Це ми не заради забави роби­ мо, – каже директор школи Анато­ лій Ятищук. – Це – для нашого май­ бутнього, май­бутнього тих, хто тут навчається, хто виховується. Заради того, щоб Ук­раїна була, як держава

самостійна, вільна, щоб була дійсно європейсь­кою країною для людей. Українського захисника, який виз­

воляє нашу землю від окупантів, зоб­ разила на своєму малюнку четвер­ токласниця Катерина Парастюк. Та­

кий подарунок дівчинка малювала бійцям, які знаходяться в зоні АТО з надією про якнайшвидше закінчен­ ня війни та їхнє повернення додому. – Я малювала малюнок для бій­ ців АТО. Я дуже хочу, щоб війна за­ кінчилася, щоб все було добре і Ро­ сія з нами вже не воювала, а щоб усе знову було мирно, – каже дівчинка. Під час зустрічі правоохоронці розповіли школярам про свою служ­ бу в зоні АТО. Діти з неприхованою цікавістю слухали історії бійців, ста­ вили їм запитання. Правоохоронці вдячні дітям за моральну підтримку. Лис­ти та обе­ реги від дітей – ось, що зіг­рівало їх серце і не давало їм падати духом. Міліціонери в знак подяки пере­ дали дітям фотографії з зони АТО, на яких зображені бійці з їхніми ма­ люнками та оберегами.


ЧЕРНІГІВЩИНА

10

УКРАЇНА І СВІТ

Досьє 102 п’ятниця, 24 жовтня 2014 року

Ціна голосу – торт і солодощі

Н

апередодні всеукраїнського волевиявлення правоохоронці виявляють факти порушення виборчого законодавства.

Прикро констатувати, але поп­ ри усі події, які зараз відбуваються в державі, політики й надалі не гребують старими методами заво­ ювання голосів електорату. Працівники передвиборного штабу одного зі столичних канди­ датів у народні депутати, який ба­ лотується на Чернігівщині, вирі­ шили «підсолодити» виборцям. І для того, щоб вони «правильно» проголосували, безкоштовно роз­

давали людям торти і навіть свят­ кові свічки. Солодощами від депу­ тата мали змогу поласувати жителі сіл Конотоп, Моложава, Вихвостів та Ільмівка Городнянського району. Та­ кі «передвиборні гостинці», на мові

РОСІЯ

Півсотні людей отруїлися невідомим наркотиком

З

а короткий період в лікарні Сургута з ознаками психічного поведінкового розладу після вживання невідомої психоактивної ре­ човини звернулося більше півсотні осіб. Усі потерпілі – молоді люди у віці від 26 до 30 років. Третину з тих, хто звернувся до медиків за допомогою, довелося госпіталізувати. Зараз їхній стан лікарі оцінюють, як задовільний», – повідомили правоохоронці. Правоохоронці встановили, що усі потерпілі придбали небезпечну речовину через Інтернет, більше того, замовлення робили на одно­ му й тому ж сайті.

КИЇВЩИНА

Кримінального кодексу Ук­раї­ни на­ зиваються підкупом виборців. За даним фактом відкрите кри­ мінальне провадження за частиною 1 статті 157 КК України (перешко­ джання насильством, обманом, по­ грозами, підкупом або іншим чи­ ном вільному здійсненню грома­ дянином права обирати і бути об­ раним Президентом України, на­ родним депутатом України, депу­ татом місцевої ради або сільським, селищним, міським головою, вести передвиборну агітацію) – караєть­ ся обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлен­ ням волі на строк від двох до чоти­ рьох років.

США

АТЛАНТІК-СІТІ

Ввели табу на продаж іграшкових пістолетів

Н

а думку місцевих чиновників, реалістичні копії вогнепальної зброї часто використовуються злочинцями, відтак іграшкові пістолети й автомати зняли з полиць магазинів. Після прийняття обмежень до­ зволено реалізовувати лише ті іг­ рашкові пістолети, яскраве забарв­ лення яких чітко вказує, що вони є несправжньою зброєю. Один з чле­ нів міської ради сподівається, що ідея завоює популярність і в інших містах країни. Він зазначив, що вже

отримав кілька дзвінків від колег з інших штатів, які хочуть перейня­ ти цей досвід.

бистих цілях, навіть заради благих намірів», – йдеться у телеграмі, від­ правленій юристами Держдепу аме­ риканським дипломатам. Таким чи­

ном, ні американські посли, ні го­ лова Держдепартаменту Джон Кер­рі не зможуть взяти участь у «льодо­ вому флешмобі».

Дипломатам заборонили брати участь у «льодовому» флешмобі

Ч

иновникам Державного департаменту США заборонили брати участь у благодійній акції Ice Bucket Challenge, метою якої є збір пожертв для хворих на бічний аміотрофічний склероз.

Наразі поліція встановлюється IP-адреси, аби подібні випадки не повторилися.

Суть флешмобу полягає у тому, що людина, яка обливається водою із льодом, має кинути виклик трьом наступним. Протягом 24 годин во­ ни повинні зробити те ж, або внес­ ти пожертву у фонд ALS. «Існують суворі правила, згід­ но з якими посадовим особам з держустанов, таким, як наші пос­ ли, заборонено користуватися сво­ їм служ­бовим становищем в осо­

ДАНІЯ

На полюванні загинула людина Безпритульним роздали

У

столичному регіоні на полі фермерського господарства 35-річний житель столиці, під час незаконного полювання, з власної необережності, із зареєстрованої мисливсь­ кої рушниці смертельно ранив 46-річного жителя міста Макарів, який також полював на звіра.

Зі слів дружини вбитого, чоло­ вік був завзятим мисливцем, мав зареєстровану зброю та частенько виходив на полювання. З остан­ нього ж полювання він так і не по­ вернувся. Спочатку жінка разом із сусідами розпочали самостійні по­ шуки зниклого, але вже вранці ви­ явили його бездиханне тіло. Як з’ясували міліціонери, того ж ня до директора місцевого мис­ ливського господарства приїхала компанія браконьєрів з арсеналом зареєстрованої зброї, глушниками та тепловізорами, аби пополювати. Візит видався короткотривалим – вже через годину столичні гості на машинах роз’їхались по домівках. Даний факт насторожив оператив­ ників, вони встановили особи підоз­

рюваних та розпочали перевірку. Під час санкціонованого обшуку до­ моволодінь браконьєрів працівники міліції виявили та вилучили зброю, яку відправили на експертизу.

Правоохоронці оперативно ви­ йшли на слід мисливця, який здійс­ нив смертельний постріл. Ним вия­ вився 35-річний мешканець міста Києва. За даним фактом слідчим від­ ділом Іванківського райвідділу мі­ ліції відкрито кримінальне провад­ ження за частиною 1 статті 115 Кри­ мінального кодексу України. Досу­ дове розслідування триває.

сучасні GPS-пристрої

У

датському Оденсе міська влада оснастила місцевих безпритульних GPS-пристроями. Особи без певного місця проживання допоможуть чиновникам оп­ тимізувати міську інфраст­ руктуру – моніторинг їх пе­ реміщень покаже, де краще встановлювати лавочки та різні укриття від негоди. У міському дослідженні взяли участь 20 добровольців з числа без­ притульних. Їх попросили постійно носити з собою GPS-прист­рої. Три­ валість моніторингу не уточнюєть­ ся. Як розповів член міської ради Том Роддінг, адміністрація хоче зна­ ти більше про переміщення «тих, хто цілими днями просто сидить на лавці і п’є пиво», щоб зрозуміти їхні маршрути і правильно розта­ шувати необхідні для них предме­

ти інфраструктури. За словами Роддінга, ще жодне місто в світі не проводило такого дослідження. Однак GPS-прилади вже успішно використовуються для спостереження за переміщеннями людей, що страждають деменцією (набуте слабуство).


ТЕЛЕДОСЬЄ

ПОНЕДІЛОК, 27 ЖОВТНЯ УТ-1 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00 Новини 06.05 Телемарафон «Вибори-2014» 09.25 «Схеми» з Н. Седлецькою 09.50 Д/с «Дорогами Саксонiї» 11.15 Театральнi сезони 12.05 Т/с «П’ять хвилин до метро» 13.00, 18.30, 21.00, 01.30 Новини 13.15 Вiкно до Америки 13.35 Як це? 13.55 Дитячi iсторiї. «Емма» 14.10 Казки Лiрника Сашка 14.30 Д/ф «Cтiл Ле Корбюз’є» 15.00 Euronews 15.35 Книга.ua 16.15, 03.30 Концерт «Нацiональнi колек­ тиви Тарасовi Шевченку» 18.00 Час-Ч 18.15, 01.20 Новини. Свiт 19.40, 05.10 Шустер Live. Буднi 21.30 Спорт 21.50 Д/ф «Дикий схiд Європи: нацiо­наль­ ний парк «Слiтере» у Литвi» 22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi 23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки 23.20 На слуху 00.20 Вiд першої особи

1+1 06.45, 07.15, 07.45 Снiданок з «1+1» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 «ТСН» 07.10 «Особистий рахунок» 07.35 «Маша i ведмiдь» 08.10, 09.10 Снiданок з «1+1» 08.35, 21.00 «Чистоnews» 09.45, 12.25 «Шiсть кадрiв» 10.45 «Мiняю жiнку» 13.15 Х/ф «Службовий роман» 16.45, 03.45 «ТСН. Особливе» 17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана 4» 19.30, 00.15, 05.35 «ТСН» 20.30 «Секретнi матерiали - 2014» 21.20 Т/с «Свати» 22.30 «Грошi» 23.30 «Сказочная Русь» 00.30, 04.15 Т/с «Убивство 2» 01.30 Т/с «Терпкий смак кохання» 02.15 Т/с «Величне столiття. Роксолана 4» 05.00 «Служба розшуку дiтей» 05.05 «Телемагазин» ІНТЕР 05.25 Т/с «Повернення Мухтара 2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 16.00 Новини 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з Iнтером» 09.20 Х/ф «Прикмета на щастя» 11.25, 12.25 Д/с «Слiдство вели...» з Л. Ка­ невським» 13.45, 14.20 «Сiмейний суд» 15.00 «Чекай на мене» 18.00 «Стосується кожного» 19.00 Т/с «Поки станиця спить» 20.00 «Подробицi» 20.40 Т/с «Розкаяння» 23.00, 03.15 Т/с «Чуже обличчя» ▲ 00.50 Х/ф «Англiйський пацiєнт» 04.45 «Подробицi» - «Час» ICTV 04.35 Служба розшуку дiтей 04.40 Свiтанок 05.40, 19.20 Надзвичайнi новини 06.30 Факти тижня 07.45 Факти. Вибори- 2014 р. 09.55 Надзвичайнi новини 10.50, 13.10 Х/ф «Грейсток. Легенда про Тарзана» 12.45, 15.45 Факти 14.05, 16.10 Х/ф «В iм’я помсти» 16.25 Х/ф «Тринадцятий воїн» 18.45, 21.15 Факти 20.30 Дiстало! 21.30 Свобода слова 00.50 Х/ф «Вiдчайдушний» ▲ 02.35 Х/ф «Одного разу в Мексицi. Вiд­ чайдушний 2» ▲

НОВИЙ 05.50, 06.55 Kids’ Time 05.55 М/с «Пригоди Джекi Чана» 06.35 М/с «Новi пригоди мисливцiв за привидами»

• АНОНС

07.00, 09.00 Т/с «Татусевi дочки» 08.00, 14.00 Шоуманiя 10.55 Т/с «Молодята» 14.50, 23.10 Т/с «Воронiни» 18.00, 00.05 Репортер 18.20, 00.10 Абзац! 19.00 Стажисти 21.00 Супермодель по-українськи 00.50 Х/ф «Наречена за будь-яку цiну» 02.15 Т/с «Милi обманщицi» ▲ 05.00 Зона ночi 05.45 25-й кадр

СТБ 05.20 «У пошуках iстини. Олексiй Довбуш: любов карпатського розбiйника» 06.05, 16.00 «Усе буде добре!» 07.50 «Зiркове життя. Битва за дiтей» 08.55, 01.05 Х/ф «Не може бути!» 10.55 Х/ф «Хатня робiтниця» 12.50 «Битва екстрасенсiв 14» 15.00 «Усе буде смачно!» 18.00, 22.00 «Вiкна-новини» 19.00 Т/с «Коли ми вдома» ▲ 19.55 «Куб 5» 22.30 «Детектор брехнi 6» 23.50 «Один за всiх» 02.45 Нiчний ефiр ТV-4 06.00 Т/с «Моє серце наполягає» ▲ 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 Культура і мистецтво 07.50 «Слід» 08.10 Вікно в Америку 08.30 Переможний голос віруючого 09.00 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 «Справжня ціна» 09.45 «Про нас» 10.00 Т/с «Моє серце наполягає» ▲ 10.45 Ранковий фітнес 11.00 Дитяча година 12.10 Межа правди 13.10 Хіт-парад 14.00 Акценти 14.15 Х/ф «Вишневі ночі» ▲ 16.00 Провінційні вісті 16.10 Дитяча година 17.00 Акценти 17.15 Живе багатство України 17.30 «Гал-кліп» 18.00 Т/с «Моє серце наполягає» ▲ 19.00 Провінційні вісті 19.30 «Наші вітання» 20.00 «Сільський календар» 20.30 ТНЕУ-калейдоскоп подій 20.40 Дім книги 21.00 «Наші вітання» 21.30 «Сад, город, квітник» 22.00 Провінційні вісті 22.30 Акценти 22.50, 04.00 Х/ф «Пірат» ▲ 00.15 Час-Tайм 00.30 Провінційні вісті 01.00 Х/ф «Вишневі ночі» ▲ 02.30 Хіт-парад 03.30 Провінційні вісті ТТБ

14.00 «Вісті ТТБ» 14.15 «Загублені у часі» 14.30 «Мамина школа» 15.00 «Відверті діалоги» 16.00 «Пісні нашого краю» 16.15 «Чудесний канал» 16.40 «Юні експерти» 16.45 «Словами малечі про цікаві речі» 17.00 «Вісті ТТБ» 17.15 «Осінні долеспіви» 17.30 «У країні Мультляндії» 18.30 «Новини України» 18.45 «Пісня в дарунок» 19.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «Тема дня» 19.45 «В об’єктиві ТТБ» 20.00 «Пісні нашого краю» 20.15 «Будьте здорові» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Час змін» 21.30 «Урок... для батьків» 22.00 «Вісті ТТБ» 22.30 «Чаc країни» 1+1 13.15 «Службовий роман». Комедiя. На вiдмiну вiд Володими­ ра Меньшова, який вважає, що жiнка не повинна бути директо­ ром заводу, якщо її любить слю­ сар, Ельдар Рязанов дарує дiловим жiнкам надiю. Режисер: Е. Рязанов. У ролях: А. Мягков, А. Фрейндлiх, О. Басилашвiлi.

НОВИЙ 0.50 «Наречена за будь-яку цiну». Комедiя. Стас – столичний серцеїд i успiшний бiзнесмен. Щоб заслу­ жити пiдвищення по службi, вiн вступає в контакт з бiзнесменом. Але пiд час переговорiв, не стри­ мавши темпераменту, легко спо­ кушає його подругу. Режисер: Д. Грачов. У ролях: П. Воля, Л. Толкалiна.

ВІВТОРОК, УТ-1 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 18.30, 21.00, 01.30 Новини 06.40, 07.15, 08.15, 09.30, 21.30 Спорт 06.50, 07.30, 07.50, 08.25, 08.40 Гiсть студiї 07.25 Ера будiвництва 07.45 Країна on-line 08.55 Паспортний сервiс 09.55 Уряд на зв’язку з громадянами 10.25 Утеодин з Майклом Щуром 10.50 Д/с «Дорогами Саксонiї» 12.05 Т/с «П’ять хвилин до метро» 13.15, 18.05 Час-Ч 13.35 Школа Мерi Поппiнс 13.50 Українського роду 14.05 Дитячi iсторiї. «Гензi» 14.20 Казки Лiрника Сашка 14.40 Д/ф «Франкфуртська кухня» 15.05 Euronews 15.50 Фольк-music 17.20 Д/ф «Дикий схiд Європи: нацiональ­ ний парк «Слiтере» у Литвi» 18.15, 01.20 Новини. Свiт 18.55 З перших вуст 19.00 Про головне 19.40, 05.10 Шустер Live. Буднi 21.50 Перша студiя 22.55 Трiйка, Кено, Максима 23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки 23.20 На слуху 00.20 Вiд першої особи 01.50 ТелеАкадемiя 02.50 Телевистава «Капiтанша» 04.15 Д/с «Середземномор’я» 1+1 06.30, 20.30 «Секретнi матерiали - 2014» 06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 09.10 Снiданок з «1+1» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 19.30, 00.10, 05.30 «ТСН» 07.10 «Особистий рахунок» 07.35 «Маша i ведмiдь» 08.35, 21.00 «Чистоnews» 09.40 «Чотири весiлля 2» 10.55, 21.20 Т/с «Свати» 12.25 «Розсмiши комiка 3» 13.25 «Шiсть кадрiв» 13.55, 14.50 «Сiмейнi мелодрами» 15.45 «Сiмейнi мелодрами 4» 16.45, 03.40 «ТСН. Особливе» 17.10, 02.10 Т/с «Величне столiття. Рок­ солана 4» 22.30 «Територiя обману» 23.30 «Мультибарбара» 00.25, 04.10 Т/с «Убивство 2» 01.25 Т/с «Терпкий смак кохання» 04.55 «Служба розшуку дiтей» 05.00 «Телемагазин» ІНТЕР 05.25 Т/с «Повернення Мухтара 2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Новини 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з Iнтером» 09.20, 20.40 Т/с «Розкаяння» 11.30, 12.25 Д/с «Слiдство вели...» з Л. Ка­ невським» 14.20 «Судовi справи» 16.25 «Сiмейний суд» 18.00 «Стосується кожного» 19.00 Т/с «Поки станиця спить» 20.00 «Подробицi» 23.00, 03.15 Т/с «Чуже обличчя» ▲ 00.50 Х/ф «Малена» 02.20 Д/ф «Ген жорстокостi» 04.45 «Подробицi» - «Час» ICTV 04.05, 08.45, 12.45, 15.45 Факти 04.40 Свiтанок 05.40 Свобода слова з А. Куликовим 09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 10.00 Т/с «Агент нацiональної безпеки» 12.05, 13.10 Т/с «Прокурорська перевiрка» 13.55, 16.20 Т/с «Лiтєйний» 16.35 Т/с «Агент нацiональної безпеки» 18.45, 21.20 Факти 20.30 Цивiльна оборона 21.35 Т/с «Чужий район» 23.50 Х/ф «Рембо. Перша кров» ▲ 01.35 Голос Америки 01.40 Х/ф «Найманi вбивцi» ▲ 03.45 Т/с «Тринадцятий»

• АНОНС

28 ЖОВТНЯ

п’ятниця, 24 жовтня 2014 року Досьє 102

НОВИЙ 05.50, 06.55 Kids’ Time 05.55 М/с «Пригоди Джекi Чана» 06.35 М/с «Новi пригоди мисливцiв за привидами» 07.00, 18.00, 02.15 Репортер 07.05, 09.00 Т/с «Татусевi дочки» 08.00, 14.00 Шоуманiя 12.00, 14.55 Т/с «Щасливi разом» 18.20, 01.35 Абзац! 19.00 Хто зверху? 3 21.00 Т/с «Воронiни» 22.40 Х/ф «З 8 березня, чоловiки!» 02.20 Х/ф «Iнформатор» 04.10 Т/с «Милi обманщицi» ▲ 04.50 Зона ночi 05.15 25-й кадр

СТБ 05.15 «У пошуках iстини. Михайло Булга­ ков: Євангелiє для Сталiна» 06.00, 18.00, 22.00 «Вiкна-новини» 06.35, 16.00 «Усе буде добре!» 08.30, 23.45 Х/ф «Тато напрокат» 12.45 «Битва екстрасенсiв. Чоловiки проти жiнок» 14.55 «Усе буде смачно!» 19.00 Т/с «Коли ми вдома» ▲ 19.55, 22.45 «Врятуйте нашу сiм’ю 2» 03.25 Нiчний ефiр ТV-4 06.00 Т/с «Моє серце наполягає» ▲ 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 «Сільський календар» 08.05 «Духовні роздуми» 08.20 ТНЕУ-калейдоскоп подій 08.30 Переможний голос віруючого 09.00, 00.15 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 Акценти 09.45 Живе багатство України 10.00 Т/с «Моє серце наполягає» ▲ 10.45 Ранковий фітнес 11.00 Дитяча година 11.50 «Чарівний ключик» 12.10 «Музичні делікатеси» 12.40 «Bon appetit» 13.10, 02.30 Хіт-парад 14.00, 17.00, 22.30 Акценти 14.15 Х/ф «Блакитний метелик» ▲ 16.00 Провінційні вісті 16.10 Дитяча година 17.15 Живе багатство України 17.30 Культура і мистецтво 18.00 Т/с «Моє серце наполягає» ▲ 19.00 Провінційні вісті 19.30 «Наші вітання» 20.00 «Слідства. Інфо» 20.30 «Як судились колись в Україні» 21.00 «Наші вітання» 21.30 «Щоденник для батьків» 22.00 Провінційні вісті 22.50, 04.00 Х/ф «Оператор» ▲ 00.30, 03.30 Провінційні вісті 01.00 Х/ф «Блакитний метелик» ▲ ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 14.00 «Вісті ТТБ» 14.15 «Новини України» 14.30 «Будьте здорові» 15.00 «Дива цивілізації» 15.25 Телезамальовка 15.30 «Тема дня» 15.45 «Пісні нашого краю» 16.00 «В об’єктиві ТТБ» 16.15 «Хатинка Василинки» 16.40 «До речі, про речі» 16.55 «Служба розшуку дітей» 17.00 «Вісті ТТБ» 17.15 «Пісні нашого краю» 17.30 «У країні Мультляндії» 18.30 «Новини України» 18.45 «Пісня в дарунок» 19.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «Тема дня» 19.45 «Зона ризику» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «На часі» 21.30 «Діловий ритм» 22.00 «Вісті ТТБ» 22.30 «Час країни»

ICTV 23.50 «Рембо. Перша кров». Бойовик. Вiн – експерт зi зброї, но­ жiв i власного тiла. Вiн людина, спецiально навчена не помiчати бiль i погоднi умови. На вiйнi Рем­ бо був героєм, а на батькiвщинi, в iм’я якої проливалася кров, вiн нi­ кому не потрiбен... Режисер: Т. Котчефф. У ролях: С. Сталлоне, Р. Кренна.

IНТЕР 0.50 «Малена». Мелодрама. Цього дня хлопчику Ре­ нато купили велосипед. Цього дня його прийняли в компанiю ве­ло­ си­педiв. Цього дня вiн вперше по­ бачив Малену, дочку глухого вчи­ теля латинi. Усi хлопчиська боже­ волiли вiд її краси... Режисер: Дж. Торнаторе. У ролях: М. Беллуччi, Л. Федерiко.

11

СЕРЕДА,

УТ-1 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 18.30, 21.00, 01.30 Новини 06.40, 07.15, 08.15, 09.30, 21.30 Спорт 06.50, 07.25, 07.50, 08.25, 08.40 Гiсть студiї 07.45 Країна on-line 08.55 Паспортний сервiс 09.55, 19.00 Про головне 10.30 Перша шпальта 10.55 Чоловiчий клуб. Бокс. Бiй за звання iнтернацiонального чемпiона. Пос­ тол - Ландi 12.05 Т/с «П’ять хвилин до метро» 13.15, 18.05 Час-Ч 13.30 Перша студiя 14.20 Дитячi iсторiї. «Здоровань» 14.35 Казки Лiрника Сашка 15.00 Euronews 15.30 Як ваше здоров’я? 16.40 Д/ф «Взуття. Зроблено у Венджоу» 17.35 Д/ф «Данiель Бюрен у Гран Палє» 18.15, 01.20 Новини. Свiт 18.55 З перших вуст 19.40, 05.10 Шустер Live. Буднi 21.50 Слiдство. Iнфо 22.15 Д/ф «Контингент. Єгипет. Нескiн­ чен­на вiйна на Сходi» 22.40 Мегалот 22.50 Суперлото, Трiйка, Кено 23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки 23.20 На слуху 00.20 Вiд першої особи 01.50 ТелеАкадемiя 02.50 Телевистава «Мина Мазайло», 1 ч. 04.15 Д/с «Середземномор’я» 1+1 06.30, 20.30 «Секретнi матерiали - 2014» 06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 09.10 Снiданок з «1+1» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 19.30, 00.15, 05.30 «ТСН» 07.10 «Особистий рахунок» 07.35 «Маша i ведмiдь» 08.35, 21.00 «Чистоnews» 09.40 «Чотири весiлля 2» 11.00, 21.20 Т/с «Свати» 12.25 «Розсмiши комiка 3» 13.25 «Шiсть кадрiв» 13.50 «Сiмейнi мелодрами» 14.50 «Сiмейнi мелодрами 3» 15.45 «Сiмейнi мелодрами 4» 16.45, 03.45 «ТСН. Особливе» 17.10, 02.15 Т/с «Величне столiття. Рок­ солана 4» 22.30 «Iнспектор Фреймут» 00.30, 04.15 Т/с «Убивство 2» 01.30 Т/с «Терпкий смак кохання» 04.55 «Служба розшуку дiтей» ІНТЕР 05.25 Т/с «Повернення Мухтара 2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Новини 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з Iнтером» 09.20, 20.40 Т/с «Розкаяння» 11.30, 12.25 Д/с «Слiдство вели...» з Л. Ка­ невським» 14.20 «Судовi справи» 16.25 «Сiмейний суд» 18.00 «Стосується кожного» 19.00 Т/с «Поки станиця спить» 20.00 «Подробицi» 23.00, 03.15 Т/с «Чуже обличчя» ▲ 00.50 Х/ф «Клуб перших дружин» ▲ 02.30 Д/с «Найдивнiшi в свiтi 2» 04.45 «Подробицi» - «Час» ICTV 04.40 Служба розшуку дiтей 04.45, 07.45, 08.45, 12.45, 15.45 Факти 05.25 Свiтанок 06.25, 08.00, 13.55, 16.20 Т/с «Лiтєйний» 09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 10.00, 16.35 Т/с «Агент нацiональної без­ пеки» 12.05, 13.10 Т/с «Прокурорська перевiрка» 18.45, 21.20 Факти 20.30 Останнiй шанс 21.35 Т/с «Чужий район» 23.50 Х/ф «Рембо. Перша кров 2» ▲ 01.40 Голос Америки 01.45 Х/ф «Рембо. Перша кров» ▲ 03.15 Т/с «Тринадцятий»

• АНОНС

29 ЖОВТНЯ

НОВИЙ 05.50, 06.55 Kids’ Time 05.55 М/с «Пригоди Джекi Чана» 06.35 М/с «Новi пригоди мисливцiв за привидами» 07.00, 18.00, 00.45 Репортер 07.05, 09.00 Т/с «Татусевi дочки» 08.00, 14.00 Шоуманiя 12.00, 14.50, 22.15 Т/с «Воронiни» 18.20, 23.50 Абзац! 19.00 Герої i коханцi 00.50 Служба розшуку дiтей 00.55 Х/ф «Сьоме знамення» ▲ 03.20 Т/с «Милi обманщицi» ▲ 05.25 25-й кадр

СТБ 05.15 «У пошуках iстини. Лев Троцький: трагедiя демона революцiї» 06.10, 18.00, 22.00 «Вiкна-новини» 06.45, 16.00 «Усе буде добре!» 08.40 «Зiркове життя. Зорянi зради» 09.40 «Врятуйте нашу сiм’ю 2» 12.50 «Битва екстрасенсiв. Чоловiки проти жiнок» 15.00 «Усе буде смачно!» 19.00 Т/с «Коли ми вдома» ▲ 19.55, 22.45 «МайстерШеф 4» 01.15 Х/ф «Раз на раз не випадає» 02.35 Нiчний ефiр ТV-4 06.00 Т/с «Моє серце наполягає» ▲ 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 «Слідства. Інфо» 08.00 «Як судились колись в Україні» 08.30 Переможний голос віруючого 09.00 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30, 14.00, 17.00, 22.30 Акценти 09.45 Живе багатство України 10.00 Т/с «Моє серце наполягає» ▲ 10.45 Ранковий фітнес 11.00 Дитяча година 12.10 «Гал-кліп» 12.40 «Щоденник для батьків» 13.10, 02.30 Концерт у Тернополі Черкась­ кого академічногой заслуженого ук­ раїн­сь­кого народного хору 1 ч. 14.15 Х/ф «З тобою та без тебе» ▲ 16.00 Провінційні вісті 16.10 Дитяча година 16.40 «Чарівний ключик» 17.15 Живе багатство України 17.30 «Сад, город, квітник» 17.45 «Духовні роздуми» 18.00 Т/с «Моє серце наполягає» ▲ 19.00 Провінційні вісті 19.30 «Наші вітання» 20.00 «Формула здоров’я» 21.00 «Наші вітання» 21.30 «Музичні делікатеси» 22.00 Провінційні вісті 22.50, 04.00 Х/ф «Вихід у рай» ▲ 00.15 Час-Tайм 00.30, 03.30 Провінційні вісті 01.00 Х/ф «З тобою та без тебе» ▲ ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 14.00 «Вісті ТТБ» 14.15 «Новини України» 14.30 «На часі» 15.00 «Зона ризику» 16.00 «Пісні нашого краю» 16.15 «Чудесний канал» 16.40 Муз.фільм «Осінні роздуми» 16.45 «Тема дня» 17.00 «Вісті ТТБ» 17.15 «Економічний інтерес» 17.30 «У країні Мультляндії» 18.30 «Новини України» 18.45 «Пісня в дарунок» 19.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «Тема дня» 19.45 «Надія є» 20.00 «Удосвіта» 20.30 «Пісні нашого краю» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Європа очима українця» 21.30 «Енергоманія» 22.00 «Вісті ТТБ» 22.30 «Час країни»

IНТЕР 0.50 «Клуб перших дружин». Комедiя. 1969 рiк. Чотири под­ руги-випускницi коледжу прися­ гаються одна однiй у вiчнiй дружбi i... розлучаються майже на трид­ цять рокiв. I лише смерть однiєї з них зводить їх знову разом. Режисер: Х. Уiлсон. У ролях: Г. Хоун, Б. Мiдлер, Д. Кi­ тон, М. Смiт, С.Дж. Паркер. НОВИЙ 0.55 «Сьоме знамення». Жахи. Час закiнчується. Настає Апо­ калiпсис – рiчки наповнюються кро­ в’ю, пустелi покриваються льодом. Перед лицем приреченого людст­ ва проходять всi шiсть знамень кiнця свiту. Режисер: К. Шульц. У ролях: Е. Басiя, М. Бейхн, М. Дже­ кобс, Д. Мур, Ю. Прохнов, П. Фрiдмен.


12

ЧЕТВЕР,

УТ-1 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 18.30, 21.00, 01.30 Новини 06.40, 07.15, 08.15, 09.30, 21.30 Спорт 06.50, 07.30, 07.50, 08.25, 08.40 Гiсть студiї 07.25 Ера будiвництва 07.45 Країна on-line 08.55 Паспортний сервiс 09.55, 19.00 Про головне 10.35 Слiдство. Iнфо 11.00 Чоловiчий клуб 11.35 Кордон держави 12.05 Т/с «П’ять хвилин до метро» 13.15, 18.05 Час-Ч 13.30 Нотатки на глобусi 13.45 Дитячi iсторiї. «Кохання, кекси i рокн-рол» 14.00 Казки Лiрника Сашка 14.15 Свiтло 15.00 Euronews 15.25 Надвечiр’я... 16.35 Д/ф «Канжi Iшiвара. Людина, яка розв’язала вiйну» 18.15, 01.20 Новини. Свiт 18.55 З перших вуст 19.40, 05.10 Шустер Live. Буднi 21.50 «Схеми» з Н. Седлецькою 22.20 Д/ф «Контингент. Єгипет. Нескiн­ ченна вiйна на Сходi» 22.55 Трiйка, Кено, Максима 23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки 23.20 На слуху 00.20 Вiд першої особи 01.50 ТелеАкадемiя 02.50 Телевистава «Мина Мазайло», 2 ч. 04.40 Уряд на зв’язку з громадянами 1+1 06.30, 20.30 «Секретнi матерiали - 2014» 06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 09.10 Снiданок з «1+1» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 19.30, 00.30, 05.30 «ТСН» 07.10 «Особистий рахунок» 07.35 «Маша i ведмiдь» 08.35, 21.00 «Чистоnews» 09.40 «Чотири весiлля 3» 10.55, 21.20 Т/с «Свати» 12.25 «Розсмiши комiка 4» 13.25 «Шiсть кадрiв» 13.50, 14.45 «Сiмейнi мелодрами 3» 15.45 «Сiмейнi мелодрами 4» 16.45, 04.30 «ТСН. Особливе» 17.10, 02.55 Т/с «Величне столiття. Рок­ солана 4» 22.30 «Право на владу» 00.45 Х/ф «Серед бiлого дня» 02.10 Т/с «Терпкий смак кохання» 05.00 «Телемагазин» ІНТЕР 05.25 Т/с «Повернення Мухтара 2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Новини 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з Iнтером» 09.20, 20.40 Т/с «Розкаяння» 11.30, 12.25 Д/с «Слiдство вели...» з Л. Ка­ невським» 14.20 «Судовi справи» 16.25 «Сiмейний суд» 18.00 «Стосується кожного» 19.00 Т/с «Поки станиця спить» 20.00 «Подробицi» 23.00, 03.10 Т/с «Чуже обличчя» ▲ 00.50 Х/ф «Шоу Трумана» 02.25 Д/с «Найдивнiшi в свiтi 2» 04.45 «Подробицi» - «Час» ICTV 04.50, 07.45, 08.45, 12.45, 15.45 Факти 05.25 Свiтанок 06.30, 08.00, 13.55, 16.20 Т/с «Лiтєйний» 09.15 Надзвичайнi новини 09.55 Т/с «Агент нацiональної безпеки» 12.05, 13.20 Т/с «Прокурорська перевiрка» 16.35 Т/с «Агент нацiональної безпеки» 18.45, 21.20 Факти 19.20 Надзвичайнi новини 20.30 Iнсайдер 21.35 Т/с «Чужий район» 23.50 Х/ф «Рембо 3» ▲ 01.45 Голос Америки 01.50 Х/ф «Рембо. Перша кров 2» ▲ 03.20 Т/с «Тринадцятий»

• АНОНС

ТЕЛЕДОСЬЄ

Досьє 102 п’ятниця, 24 жовтня 2014 року

30 ЖОВТНЯ

НОВИЙ 05.50, 06.55 Kids’ Time 05.55 М/с «Пригоди Джекi Чана» 06.35 М/с «Новi пригоди мисливцiв за привидами» 07.00, 18.00, 00.55 Репортер 07.05, 09.00 Т/с «Татусевi дочки» 08.00, 14.00 Шоуманiя 12.00, 14.55 Т/с «Щасливi разом» 18.20, 00.00 Абзац! 19.00 Хто зверху? 3 21.05 Т/с «Воронiни» 01.00 Служба розшуку дiтей 01.05 Х/ф «Мечоносець» ▲ 02.35 Т/с «Милi обманщицi» ▲ 04.40 Зона ночi 05.30 25-й кадр

СТБ 05.40 «У пошуках iстини. Убити вождя: за­ махи вiд Ленiна до Горбачова» 06.25, 18.00, 22.00 «Вiкна-новини» 07.00, 16.00 «Усе буде добре!» 08.55, 00.45 Х/ф «Iдеальна дружина» 10.55 Х/ф «Нiколи не забуду тебе» 12.55 «Битва екстрасенсiв» 14.55 «Усе буде смачно!» 19.00 Т/с «Коли ми вдома» ▲ 20.00, 22.50 «Зваженi i щасливi 4» 02.30 Нiчний ефiр

ТV-4 06.00 Т/с «Моє серце наполягає» ▲ 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 «Формула здоров’я» 08.30 Переможний голос віруючого 09.00, 00.15 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30, 14.00, 17.00 Акценти 09.45 Живе багатство України 10.00 Т/с «Моє серце наполягає» ▲ 10.45 Ранковий фітнес 11.00 Дитяча година 12.10 Про кіно 12.30 Культура і мистецтво 13.10, 02.30 Концерт у Тернополі Черкась­ кого академічногой заслуженого ук­ раїнського народного хору, 2 ч. 14.15 Х/ф «Лісова пісня» ▲ 16.00 Провінційні вісті 16.10 Дитяча година 17.15 Живе багатство України 17.30 «Музичні делікатеси» 18.00 Т/с «Моє серце наполягає» ▲ 19.00 Провінційні вісті 19.30 «Наші вітання» 20.00 Знати більше 21.00 «Наші вітання» 21.30 «Bon appetit» 22.00 Провінційні вісті 22.30 Акценти 22.50, 04.00 Х/ф «Маленькі пальчики» ▲ 00.30, 03.30 Провінційні вісті 01.00 Х/ф «Лісова пісня» ▲ ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 14.00 «Вісті ТТБ» 14.15 «Новини України» 14.30 «Європа очима українця» 15.00 «Дива цивілізації» 15.25 Телезамальовка 15.30 «Надія є» 15.45 «Тема дня» 16.00 «Пісні нашого краю» 16.15 «Чудесний канал» 16.40 «Іноземна для дітей» 16.50 Телезамальовка 16.55 «Служба розшуку дітей» 17.00 «Вісті ТТБ» 17.15 «Пісні нашого краю» 17.30 «У країні Мультляндії» 18.30 «Новини України» 18.45 «Пісня в дарунок» 19.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «Тема дня» 19.45 «Що робити?» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Інновації» 21.15 «Спадщина» 21.30 «Розмова без нотацій» 22.00 «Вісті ТТБ» 22.30 «Час країни»

1+1 0.45 «Серед бiлого дня». Трилер. Вiдпустка з компанiєю ро­дичiв, що набридла молодому Уїллу Шоу. Нiхто не мiг припусти­ ти, що вже через декiлька годин палуба яхти обагриться кров’ю, а члени сiм’ї Шоу стануть заручни­ ками в руках невiдомих. Режисер: М.Е. Мекрi. У ролях: Г. Кавiлл, С. Уївер, Р. Зем.

ІНТЕР 0.50 «Шоу Трумана». Комедiя. Труман не знає, що його мiсто насправдi не що iнше, як гi­ гантська студiя, побудована таєм­ ничим продюсером, що люди, якi живуть i працюють у мiстi, – це ак­ тори, i що навiть його дружина – актриса за контрактом. Режисер: П. Уiр. У ролях: Дж. Керрi, Л. Лiннi.

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

МІЛІЦІЯ ПРОВОДИТЬ НАБІР НА СЛУЖБУ Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській області проводить набір на службу в органи внутрішніх справ чоловіків віком до 25 років, котрі мають повну середню або вищу освіту, пройшли строкову або контрактну службу в Збройних Силах Ук­ раїни чи закінчили військову кафедру, а також осіб призов­ного віку, яким виповнилося 18 років (на період служби в ОВС їм на­ дається відстрочка від строкової військової служби) та за ста­ ном здоров’я придатні до служби в правоохоронному відомстві. За детальною інформацією звертайтеся: – до Тернопільського МВ УМВС за адресою: м. Тернопіль, буль­ вар Т.Шевченка, 10, сектор кадрового забезпечення (кабінет №6), тел. 27-12-67, 27-10-46, 27-10-45; – до обласного управління внутрішніх справ за адресою: м. Тер­ но­піль, вулиця Валова, 11, тел. 27-13-14.

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста з централізованого оформлення документів Кременецького районного сектору Управління Державної міграційної служби України в Тернопільській області

Вимоги до кандидатів: – вища освіта відповідного про­ фесійного спрямування за ос­ віт­ньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спе­ціаліста; – стаж роботи за фахом в дер­жав­ ній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сфе­рах управління не менше 3 років; – знання державної мови; – навики роботи на ПК. Необхідні документи:

– заяву про участь в конкурсі; – копії документів про освіту,

під­вищення кваліфікації, прис­ воєн­ня вченого звання, присуд­ ження наукового ступеня; – копію трудової книжки; – заповнену особову картку (фор­ ми П-2 ДС) з додатками; – декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансо­ вого характеру за минулий рік за формою, передбаченою Зако­ ном України «Про засади запо­ бігання і протидії корупції»; – 2 фотокартки розміром 3х4; – копію документа, що посвід­ чує особу; – копію військового квитка для військовозобов’язаних.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу за адресою: м. Тернопіль, бул. Шевченка, 10, кабінет №9. Телефонуйте: 27-13-52.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розмірів та умов оплати праці надаються кадровою службою Управління Державної міграційної служби України в Тернопільській області».

Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС України в Тернопільській області

проводить відбір кандидатів для вступу до відомчих навчальних закладів МВС України, які готують фахівців експертної служби. Національна академія внутрішніх справ: – навчально-науковий інститут слідчих і криміналістів; – факультет підготовки експертів-криміналістів, з тер­мі­ ном навчання 4 роки. Донецький юридичний інститут Луганського державного уні­верситету внутрішніх справ: – слідчо-криміналістичний факультет, з терміном нав­ чання 4 роки.

ТЕЛЕФОНУЙТЕ У ТЕРНОПОЛІ: (0352) 27-12-68, 52-67-16.

ДИВІТЬСЯ У БУДНІ НА ТЕЛЕКАНАЛІ ICTV


ТЕЛЕДОСЬЄ

п’ятниця, 24 жовтня 2014 року Досьє 102

ПРАЦІВНИКИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМВС УКРАЇНИ В ОБЛАСТІ ЗАПРОШУЮТЬ НА НАВЧАННЯ

Загальні положення: – ВНЗ МВС України здійснюють ступеневу підготовку фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційних рівнів бака­ лавра, спеціаліста, магістра на основі повної загальної середньої освіти; – підготовка фахівців у ВНЗ МВС здійснюєть­ ся за державним замовленням (денна форма навчання); – курсантів ВНЗ забезпечують харчуванням, форменим одягом та грошовим утриманням.

Вимоги до рівня освіти та віку:

– на денну форму навчання зараховують осіб, які мають повну середню освіту, віком від 17 до 25 років;

Інформація щодо вступу до відомчих навчальних закладів МВС України в 2014 році

– призовники віком від 17 до 21 року, які ма­ ють повну загальну середню освіту; – військовослужбовці та особи, звільнені в за­ пас Збройних сил України, що мають повну загальну середню освіту, віком від 18 до 23 років (для Академії внутрішніх військ МВС).

Порядок відбору кандидатів:

– кандидат на навчання має право вільно оби­ рати навчальний заклад (Національна акаде­ мія внутрішніх справ, м. Київ, Львівський дер­ жавний університет внутрішніх справ, Одесь­ кий державний університет внутрішніх справ, Харківський національний університет внут­ рішніх справ, Академія внутрішніх військ МВС, м. Київ, Національний університет «Юридич­

на Академія України ім. Я.Мудрого», м. Харків, Одеська юридична академія); – кандидат на навчання подає до сектору ка­ дрового забезпечення міськрайвідділів вну­ трішніх справ у районних центрах та у м. Тер­ нополі або в управління МВС України в Тер­ нопільській області пакет документів для оформлення особової справи, проходить вій­ ськово-лікарську комісію.

Звертайтесь у Тернопільський МВ (м.Тернопіль, бульвар Шевченка 10) за телефонами (0352)27-12-67, 27-10-46, або в управління МВС України в Тернопільській області (м.Тернопіль, вул.Валова 11) за телефонами (0352) 27-13-55, 27-14-21, 27-13-69.

13

П’ЯТНИЦЯ,

УТ-1 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 18.30, 21.00, 01.35, 03.00 Новини 06.40, 07.15, 08.15, 09.30, 21.30, 03.30 Спорт 06.50, 07.25, 08.25, 08.40 Гiсть студiї 07.45 Країна on-line 08.55 Паспортний сервiс 09.55, 19.00, 04.30 Про головне 10.35 «Схеми» з Н. Седлецькою 11.00 Д/ф «Винниченко без Брому» 12.05 Т/с «П’ять хвилин до метро» 13.15 Час-Ч 13.35 Хочу бути 13.55 Хто в домi хазяїн? 14.15 Дитячi iсторiї. «Чортове колесо» 14.30 Казки Лiрника Сашка 15.00 Euronews 15.20 Вiра. Надiя. Любов 16.30 Х/ф «Тато-пес» 18.15, 01.25 Новини. Свiт 18.55 З перших вуст 19.40 Шустер LIVE, 1 ч. 21.40 Шустер LIVE, 2 ч. 00.00 Пiдсумки 00.25 На слуху 01.20 Трiйка, Кено, Секунда удачi 01.55 ТелеАкадемiя 03.40 Меланхолiйний вальс 05.05 Як ваше здоров’я?

1+1 06.30 «Секретнi матерiали - 2014» 06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 09.10 Снiданок з «1+1» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТСН» 07.10 «Особистий рахунок» 07.35 «Маша i ведмiдь» 08.35 «Чистоnews» 09.00, 12.00, 19.30 «ТСН» 09.40 «Чотири весiлля 3» 10.55 Т/с «Свати» 12.25 «Розсмiши комiка 4» 13.25 «Шiсть кадрiв» 13.50, 14.50 «Сiмейнi мелодрами 3» 15.45 «Сiмейнi мелодрами 4» 16.45 «ТСН. Особливе» 17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана 4» 20.20 «Сказочная Русь» 21.10 «Мультибарбара» 21.35 «Вечiрнiй Київ» 23.00 «Свiтське життя» 00.05 Х/ф «Квiти вiйни» 02.35 Х/ф «Жiнка-мушкетер» 05.30 «Телемагазин» ІНТЕР 05.25 Т/с «Повернення Мухтара 2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Новини 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з Iнтером» 09.20 Т/с «Розкаяння» 11.30, 12.25 Д/с «Слiдство вели...» з Л. Ка­ невським» 14.20 «Судовi справи» 16.25 «Сiмейний суд» 18.00 «Стосується кожного» 19.00 «Щастя з пробiрки» 20.00 «Подробицi» 20.40 «Чорне дзеркало» 22.45, 04.25 Т/с «У зонi ризику» 02.10 Д/с «Найдивнiшi в свiтi 2» 03.45 «Подробицi» - «Час» ICTV 04.20 Служба розшуку дiтей 04.25 Факти 05.00 Свiтанок 06.05 Т/с «Лiтєйний» 07.45, 08.45 Факти 08.00, 09.15, 13.10, 16.10 Т/с «Нюхач» 12.45, 15.45, 18.45 Факти 19.20 Надзвичайнi новини 20.20 Крiт 22.20 Х/ф «Рембо 4» ▲ 00.00 Х/ф «Танго i Кеш» ▲ 02.00 Х/ф «Рембо 3» ▲ 03.35 Т/с «Карадай»

НОВИЙ 05.50 Служба розшуку дiтей 05.55, 06.55 Kids’ Time 05.57 М/с «Пригоди Джекi Чана» 06.35 М/с «Новi пригоди мисливцiв за привидами»

Державна служба охорони при управлінні МВС України

в Тернопільській області надає весь спектр охоронних послуг фізичним та юридичним особам: – охорона об’єктів різних форм власності; – інкасація, перевезення та супроводжен­ ня цінних паперів та грошових знаків; – охорона та супроводження туристичних груп; – охорона вантажів, перевезення цінностей; – послуги професійних охоронців; – забезпечення охорони ділових зустрічей, урочистих та представницьких заходів;

– реагування на надходження тривожного сигналу з об’єктів, що перебувають під охороною ДСО; – професійне встановлення, повне обслу­ говування найдосконаліших технічних за­ собів безпеки; – сертифікація засобів охоронного при­ значення; – розробка стандартів у галузі охорони.

Телефони: (0352) 52-64-45, 25-56-42, 23-59-34 – цілодобово.

• АНОНС

31 ЖОВТНЯ

07.00, 18.00, 01.45 Репортер 07.05, 09.00 Т/с «Татусевi дочки» 08.00, 14.00 Шоуманiя 12.00, 14.50 Т/с «Воронiни» 18.20, 05.20 Абзац! 19.00 Супермодель по-українськи 21.10 Проект Перфект 22.25 Герої i коханцi 01.50 Х/ф «Сусiдка по кiмнатi» ■ 03.10 Т/с «Милi обманщицi» ▲ 04.35 Зона ночi 04.55 25-й кадр

СТБ 05.15 «У пошуках iстини. Iван Грозний: ти­ ран мимоволi» 06.00 Х/ф «Аелiта, не чiпляйся до чо­ ловiкiв» 07.35 Х/ф «Нiколи не забуду тебе» 09.35 Х/ф «Рiвняння любовi» 18.00, 22.00 «Вiкна-новини» 19.00 Т/с «Коли ми вдома» ▲ 19.55, 22.50 «Танцюють всi! 7» 00.25 «Куб 5» 02.15 Х/ф «Дорослi дiти» 03.25 Нiчний ефiр ТV-4 06.00 Т/с «Моє серце наполягає» ▲ 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 Знати більше 08.30 Переможний голос віруючого 09.00, 00.15 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 Акценти 09.45 Живе багатство України 10.00 Т/с «Моє серце наполягає» ▲ 10.45 Ранковий фітнес 11.00 Дитяча година 11.50 «Чарівний ключик» 12.10 «Гал-кліп» 12.40 «Сад, город, квітник» 13.00 Хіт-парад 14.00 Акценти 14.15, 02.00 Х/ф «Вперед, за скарбами гетьмана» ▲ 16.00 Провінційні вісті 16.10 Дитяча година 17.00 Акценти 17.15 Живе багатство України 17.30 «Bon appetit» 18.00 Т/с «Моє серце наполягає» ▲ 19.00 Провінційні вісті 19.30 «Наші вітання» 20.00 ТНЕУ-калейдоскоп подій 20.10 «Сільський календар» 20.40 «Слідства. інфо» 21.00 «Наші вітання» 21.30 «Духовні роздуми» 22.00 Провінційні вісті 22.30 Акценти 22.50, 04.00 Х/ф «Сент Анж» ▲ 00.30, 03.30 Провінційні вісті 01.00 Знати більше ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 14.00 «Вісті ТТБ» 14.15 «Новини України» 14.30 «Луцьк на розвої віків» 14.45 «Тема дня» 15.00 «Що робити?» 16.00 «Пісні нашого краю» 16.15 «Чудесний канал» 16.40 «Іноземна для дітей» 16.50 «Юні експерти» 16.55 «Служба розшуку дітей» 17.00 «Вісті ТТБ» 17.15 «Слово має народний депутат» 17.30 «У країні Мультляндії» 18.30 «Новини України» 18.45 «Пісня в дарунок» 19.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «Актуально» 19.45 «Західний експрес» 20.00 «Думки вголос» 20.15 «Пісні нашого краю» 20.30 «Після школи» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «На часі» 21.30 «Захисник Вітчизни-рятувальник» 22.00 «Вісті ТТБ» 22.30 «Час країни»

ICTV 0.00 «Танго i Кеш». Бойовик. Наркомафiя тремтить вiд подвигiв двох полiцейсь­ких ЛосАнджелеса – Рея Танго i Гебрiела Кеша. Щоб позбавитися їх, мафiозi пiдставляють героїв. У результатi обидва опиняються у в’язницi, але нiщо не примусить їх здатися... Режисер: А. Кончаловський. У ролях: С. Сталлоне, К. Рассел.

НОВИЙ 1.50 «Сусiдка по кiмнатi». Драма. Сара Меттьюс вступає до ко­леджу. Там вона знайомиться зi сусiдкою по кiмнатi – Ребекою. Дiв­ чата стають справжнiми подруга­ ми, але коли у Сари з’являються друзi i кохана людина, вiдносини мiж ними починають псуватися. Режисер: К.Е. Крiстiансен. У ролях: Л. Мiстер, М. Келлi, Д. Еклс.


СУБОТА,

14

УТ-1 06.05 Українська мрiя М. Поплавського 06.40 Вiд першої особи 07.05 На слуху 07.35 Пiдсумки 11.10 Подорожуй першим 11.50 Т/с «П’ять хвилин до метро» 12.40 Свiтло 13.15 Хочу бути 13.35 Д/ф «Прорив у невiдоме», 1 с. «Тра­ вень 1989» 14.40 Нотатки на глобусi 14.55 Українського роду 15.50 Д/ф «Гайдамацьким шляхом» 16.20 В гостях у Д. Гордона 17.30 Чоловiчий клуб. Мiксфайт. Елiтнi бої 18.30 Книга.ua 19.10 Х/ф «Мiсце злочину: фотографiї смертi» 21.00 Новини 21.40 Чоловiчий клуб 22.10 Утеодин з Майклом Щуром 22.40 Мегалот 22.50 Суперлото, Трiйка, Кено 02.55 Х/ф «Мiсце злочину: фотографiї смертi» 23.00 Вiд першої особи. Пiдсумки 00.05 «Золотий гусак» 01.20 Новини 01.50 Музичне турне 04.30 Д/ф «Мiф про Небiру» 05.05 Вiра. Надiя. Любов 1+1 06.00 «Право на владу» 07.45, 05.45 «Шiсть кадрiв» 08.00, 08.35 М/с «Пригоди ведмедикiв Гаммi» 09.00 «Свiтське життя» 10.15, 19.30 «ТСН» 11.15, 02.25 Х/ф «Другий шанс» 15.30 «Квартал i його команда» 16.30 «Вечiрнiй квартал» 18.30 «Розсмiши комiка 5» 20.15 «Українськi сенсацiї» 21.20 «Вечiрнiй квартал» 23.30 «Квартал i його команда» 00.30 Х/ф «Хижак 2» 05.25 «Телемагазин»

ІНТЕР 05.15 Т/с «У зонi ризику» 07.20 «Школа доктора Комаровського. Не­ вiдкладна допомога» 08.00 «Школа доктора Комаровського» 08.35 «Чорно-бiле» 09.30 Новини 10.00 Х/ф «А ви йому хто?» 12.00 Т/с «Подзвони в мої дверi» 1, 4 с. 16.00 Т/с «Я все подолаю» 1, 4 с. 20.00 «Подробицi» 20.30 Концерт «Мiсце зустрiчi» 22.25 Т/с «Двадцять рокiв без любовi» ▲ 01.55 Х/ф «А ви йому хто?» 03.25 Т/с «Подзвони в мої дверi» 2 с. ICTV

06.10 Факти 06.45 Дача 07.10 Х/ф «Лунi Тьюнз. Знову в справi» 08.55 Останнiй шанс 09.55 Дiстало! 10.55 Цивiльна оборона 11.55 Iнсайдер 12.45 Факти 13.10 Т/с «Снайпер. Зброя вiдплати» 16.50 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 18.45 Факти 19.15 Надзвичайнi новини 20.10 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 22.05 Х/ф «Куля в голову» ▲ 00.00 Х/ф «Рембо 4» ▲ 01.40 Х/ф «Роккi Бальбоа» ▲ 03.10 Х/ф «Лунi Тьюнз. Знову в справi» 04.35 Т/с «Карадай» НОВИЙ 05.55 Нереальнi iсторiї

• АНОНС

ТЕЛЕДОСЬЄ

Досьє 102 п’ятниця, 24 жовтня 2014 року

1 ЛИСТОПАДА

06.30 Зона ночi 07.20 25-й кадр 08.00 Ревiзор 10.00 Стажисти 12.00 Т/с «Сiм’я 3D» 14.55 Хто зверху? 3 16.55 Т/с «Молодята» 18.55 М/ф «Елвiн i бурундуки 2» 20.40 Х/ф «Веселi хлоп’ята» 23.00 Стенд Ап Шоу 23.55 Х/ф «Пiжмурки» ■ 02.05 Т/с «Милi обманщицi» ▲

СТБ 06.45 Х/ф «Кухарка» 08.00 «Караоке на Майданi» 09.00 «Усе буде смачно!» 11.35 «Танцюють всi! 7» 15.05 «Зваженi i щасливi 4» 19.00 «Х-фактор 5» 23.55 Т/с «Коли ми вдома» ▲ 02.05 «Детектор брехнi 6» 03.05 Х/ф «Приватний детектив, або Операцiя «Кооперацiя» 04.30 Нiчний ефiр ТV-4 06.00 «Bon appetit» 06.30 «Про нас» 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 Х/ф «Чоловік собаки Баскервілей» 09.00 Час-Tайм 09.15 Акценти 09.30 Знати більше 10.30 Блага звістка з Ріком Реннером 11.00 Ранковий фітнес 11.15 «Про нас» 11.30 Зміни свій світ 11.55 Тернопільська погода 12.00 Європа у фокусі 12.30 Х/ф «Нові Робінзони» ▲ 14.25 Тернопільська погода 14.30 «Щоденник для батьків» 15.00 Х/ф «Павутина Шарлоти» ▲ 16.30 Дім книги 16.55 Тернопільська погода 17.00 Хіт-парад 17.50 ТНЕУ-калейдоскоп подій 18.00 «Наші вітання» 19.00 «Сад, город, квітник» 19.30 «Музичні делікатеси» 20.05 Тернопільська погода 20.10 Бенефіс композитора Ніколо 22.10 Х/ф «Скажені корови» ▲ 23.35 Тернопільська погода 23.40 Час-Тайм 00.00 Х/ф «Нові Робінзони» ▲ 02.00 «Музичні делікатеси» 02.30 Х/ф «Один божевільний день» ▲ 04.00 Бенефіс композитора Ніколо ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 14.00 «Новини України» 14.15 «Актуально» 14.30 «Пісні нашого краю» 14.45 «Після школи» 15.00 «На часі» 15.30 «Допомагає служба зайнятості» 15.45 «Думки вголос» 16.00 «ПрофStyle» 16.15 «Просто неба» 16.25 «Подаруй надію» 16.45 «Пісні нашого краю» 17.00 «Панорама подій» 17.30 «У країні Мультляндії» 18.30 «Назбиране» 18.45 «Пісня в дарунок» 19.00 «Панорама подій» 19.30 «Смак життя» 20.00 «Крізь призму часу» 20.15 «Спортивні меридіани» 20.30 «Щляхами Тараса» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Поклик таланту» 22.20 «Мій рідний край» 22.30 «Абетка здоров’я»

ІНТЕР 0.30 «Хижак 2». Фантастика. Американські полi­ цейськi розслiдують серiю жорс­ токих вбивств, пов’язаних, на їх­ ню думку, з дiяльнiстю ямайської мафiї. Але поступово детективи приходять до висновку, що їхнiй супротивник набагато перевер­ шує у силi i можливостях звичай­ ну людину i перемогти його прак­

тично неможливо... Режисер: С. Хопкiнс. У ролях: Д. Гловер, Г. Б’юзi, Р. Блейдс, Б. Пакстон, К.П. Холл, М. Алонсо, А. Болдуїн. ICTV 1.40 «Роккi Бальбоа». Драма. Роккi вiдiйшов вiд справ, зайнявся ресторанним бiзнесом i все ще важко переживає смерть своєї дружини Едрiан. Намагаю­ чись розвiяти порожнечу, Бальбоа вирiшує повернутися на ринг для боїв мiсцевого значення з боксе­ рами в легкiй вазi. Але коли вiн погоджується виступити проти дiючого чемпiона-важкоатлета Мейсона Дiксона, преса несподiвано виявляє до повернення Роккi пильну цiкавiсть. Режисер: С. Сталлоне. У ролях: С. Сталлоне, Б. Янг, М. Вентiмiлья, Дж. Х’юз, А. Тарвер, Т. Бертон.

НЕДІЛЯ,

УТ-1 06.05 Свiт православ’я 06.40 Крок до зiрок 07.30, 00.05 «Золотий гусак» 08.10 Шеф-кухар країни 09.00 Як це? 09.25 Хто в домi хазяїн? 10.10 Х/ф «Тато-пес» 12.00 Т/с «П’ять хвилин до метро» 12.50 Православний вiсник 13.15 Школа Мерi Поппiнс 13.30 Д/ф «Прорив у невiдоме», 2 с. «Жов­ тень 1989» 14.35 Фольк-music 15.45 Д/ф «Все про тату» 16.45 Театральнi сезони 17.30 В гостях у Д. Гордона 18.30 Подорожуй першим 19.10, 02.55 Х/ф «Мiсце злочину: побачення зi смертю» 21.00, 01.20 Новини 21.40 Перша шпальта 22.05 Моя країна 22.55 Трiйка, Кено, Максима 23.00 На слуху. Пiдсумки 01.50 Музичне турне 04.30 Д/ф «Вежа iз слонової кiстки» 05.05 «Надвечiр’я»

1+1 06.00 Х/ф «Флiка 2» 07.35 М/ф 08.00, 08.35 М/с «Пригоди ведмедикiв Гаммi» 09.00 «Лото-Забава» 10.15 «ТСН» 11.00 «Свiт навиворiт 3: Танзанiя, Ефiопiя» 12.20 «Ескiмоска 2: Пригоди в Арктицi» 12.30 «Маша i ведмiдь» 13.15 «Iнспектор Фреймут» 15.00 «Територiя обману» 16.05 Х/ф «Дiамантова рука» 18.25 «Українськi сенсацiї» 19.30, 04.20 «ТСН-Тиждень» 21.30 «Хоробрi серця» 23.20 Х/ф «Вогнем i мечем» 02.45 Х/ф «Нiч демонiв» ІНТЕР 05.40 Т/с «Подзвони в мої дверi» 4 с. 06.25 «Подробицi» - «Час» 06.55 «Щастя з пробiрки» 08.00 «уДачний проект» 08.35 «Готуємо разом» 09.30 «Недiльнi новини» 10.00 «Орел i решка. Незвiдана Європа» 11.00, 21.55 Д/ф «Звiльнення» 12.00 Концерт «Мiсце зустрiчi» 14.00 Х/ф «Велика любов» 16.00 Т/с «Любов як нещасний випадок» 20.00, 03.55 «Подробицi тижня» 22.50 «Чорно-бiле» 00.00 Т/с «Двадцять рокiв без любовi» ▲ 03.10 «Стосується кожного»

ICTV 05.05 Факти 05.35 М/ф «Бетмен. Пiд червоним ковпаком» 06.45 Анекдоти по-українськи 07.35 Зiрка YouTube 08.50 Козирне життя, на дачi 09.15 Дивитися всiм! 10.15 Крiт 12.30, 13.00 Т/с «Чужий район» 12.45 Факти 18.45 Факти тижня 20.25 Х/ф «Нестримнi» 22.45 Х/ф «Нестримнi 2» 00.45 Х/ф «Куля в голову» ▲ 02.15 Х/ф «Жах на вулицi В’язiв» ▲ 03.45 Т/с «Карадай» НОВИЙ 05.45 М/с «Губка Боб Квадратнi Штани» 07.50 М/ф «Астерiкс завойовує Америку» 09.15 М/с «Дракони: Вершники Йолопа» 11.10 М/ф «Елвiн i бурундуки 2»

• АНОНС

2 ЛИСТОПАДА 13.00 1000 жiночих бажань 14.00 Хто зверху? 3 16.05 Проект Перфект 17.20 Т/с «Молодята» 18.20 Х/ф «Хоттабич» 20.40 Х/ф «Самотнiй за контрактом» 22.40 Х/ф «Весiлля за обмiном» ▲ 00.45 Х/ф «Веселi хлоп’ята» 02.35 Т/с «Милi обманщицi» ▲ 04.40 Зона ночi 05.40 25-й кадр

СТБ 05.55 Х/ф «Руслан i Людмила» 08.40, 10.55 «МайстерШеф 4» 09.00 «Усе буде смачно!» 09.55 «Караоке на Майданi» 13.55 «Х-фактор 5» 19.00 «Битва екстрасенсiв 14» 21.10 «Один за всiх» 22.20 «Вiкна-новини». Спецрепортаж 23.25 Х/ф «Прощання» ▲ 01.25 Х/ф «Пригоди Шерлока Холмса i доктора Ватсона» 03.55 Нiчний ефiр

ТV-4 06.00 Х/ф «Чоловік собаки Баскервілей» 07.30 «Про нас» 07.45 Ранковий фітнес 08.00 Європа у фокусі 08.35 Тернопільська погода 08.40 Час-Тайм 09.00 Повнота радості життя 09.30 «Справжня ціна» 09.45 Ранковий фітнес 10.00 Дім книги 10.15 Пряма трансляція Божественної Свя­ тої Літургії з Архикатедрального Собору УГКЦ м.Тернополя 11.40 «Духовні роздуми» 12.00 Х/ф «Павутина Шарлоти» ▲ 13.30 «Чарівний ключик» 14.00 «Погляд зблизька» 14.30 «Формула здоров’я» 15.30 «Про нас» 15.55 Тернопільська погода 16.00 «Щоденник для батьків» 16.30 Культура і мистецтво 17.00 Вікно в Америку 17.20 «Слідства. інфо» 18.00 «Наші вітання» 19.00 Провінційні вісті 19.40 Хіт-парад 20.45 «Про нас» 21.00, 03.00 «Гал-кліп» 21.30 «Про кіно» 21.55 Тернопільська погода 22.00 Х/ф «Один божевільний день» ▲ 23.45 Час-тайм 00.00 Провінційні вісті 00.35 Бенефіс композитора Ніколо 01.30 Х/ф «Чоловік собаки Баскервілей» 03.30 Провінційні вісті 04.00 Х/ф «Скажені корови» ▲ ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 14.00 «Фільм-дітям» 15.20 «Допомагає служба зайнятості» 15.30 «Шляхами Тараса» 15.45 «Крізь призму часу» 16.00 «Назбиране» 16.15 «Чудесний канал» 16.45 «Спортивні меридіани» 17.00 «Пісні нашого краю» 17.15 «Словами малечі про цікаві речі» 17.30 «У країні Мультляндії» 18.30 «Студмістечко» 18.45 «Пісня в дарунок» 19.00 «Подорож гурмана» 19.30 «Мамина школа» 20.00 «Музичний калейдоскоп» 20.30 «Загублені у часі» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Відверті діалоги» 22.00 «Смак життя» 22.30 «Повір у себе»

ICTV 22.45 «Нестримнi 2». Пригоди. Чи можна спробувати змi­ нити розстановку сил у свiтi? Так, якщо ви крутi як Ван Дамм, у вас є п’ять тонн плутонiю та найманцi. Чи варто жартувати з Уiллiсом, коли ви йому заборговували? Нi, навiть якщо ви небезпечнi як Сталлоне й у вас за спиною Нестримнi. Кого покликати на таку незначну спра­ ву, як порятунок свiту? Пару хлоп’ят, Стейтем i Норрiс, явно не нашкодять. Режисер: С. Уест. У ролях: С. Сталлоне, Дж. Стейтем, Д. Лундгрен, Ж.-К. Ван Дамм, Т. Крюс, Б. Уiллiс. НОВИЙ 22.40 «Весiлля за обмiном». Мелодрама. Супермодель Соня мрiє про тихе сiмейне щастя з давнiм бойфрендом Русланом – самозако­ ханим ведучим популярного кулi­ нарного шоу. Але той не роздiляє її мрiї, вiн марить тiльки про славу i пiдвищення власного рейтингу, тому робить Сонi пропозицiю руки i серця у присутностi натовпу ре­ портерiв. У помсту, Соня вирiшує вийти замiж за звичайного банкiвського клерка Сашу. Режисер: Д. Грачов. У ролях: К. Вiлкова, М. Матвєєв, Ф. Бондарчук, К. Каталимова, М. Кожевникова.

Анджеліна Джолі отримала титул

Г

оллівудська актриса Анджеліна Джолі отримала титул кавалерственної Дами з рук коро­ ле­ви Великобританії. Актриса виявилася в числі сотні людей, предс­ тавлених до різних наго­ род, що присуджуються в переддень офіційного дня народження королеви. Це­ ремонія відбулася під час приватної аудієнції в Бу­ кінгемському палаці. Королева Єлизавета вручила їй Великий хрест ордена святого Михаїла і святого Георгія. Оскільки Джолі не є ані британської громадянкою, ні гро­ мадянкою країн, що входять до Британсь­кої Співдружності, вона не зможе використовувати титул «дама» перед своїм ім’ям, так що нагорода залишиться суто почесною.

Леонардо Ді Капріо інвестував у майбутнє планети 2 млн. доларів

А

ктор Леонардо Ді Капріо став послом миру ООН з охорони навколишнього середовища і щоб підтримати свій статус, зірка «Титаніка» перевів на рахунок благодійної організації «Oceans 5» 2 мільйони доларів.

«Oceans 5 – це унікаль­ на нова платформа для охорони водного середовища. Працюючи разом з іншими бла­ годійними фондами, ми робимо правильні інвестиції в май­ бутнє нашої планети. Сумно усвідомлювати, що під захистом знаходиться лише 2% водоймищ. Ми повинні це змінити і по­ ліпшити здоров’я світового океану», – прокоментував свій благородний вчинок Ді Капріо.

Акторка Софі Лорен випустить мемуари

І

талійська акторка Софі Лорен, яка не­щодавно відзначила 80-річний ювілей, випустить книгу спогадів. Видання «Учора, сьо­ годні, завтра – моє життя» міститиме в собі старі фо­ тографії, одкровення про романи, а також спогади про зустрічі з такими зна­­ менитостями як Френк Сі­натра, Кері Грант, Одрі Хепберн та інші. Назва книги символічно відповідає однойменному фільму, у якому Лорен знялася в 1963 році. У картині, що складається із трьох новел, акторка виконала три різні ролі.


ДОЗВІЛЛЯ

п’ятниця, 24 жовтня 2014 року Досьє 102

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ

21.04 21.05

21.05 21.06

22.06 22.07

23.07 23.08

24.08 23.09

24.09 23.10

24.10 22.11

23.11 22.12

22.12 20.01

21.01 19.02

20.02 20.03

• СМАЧНОГО!

Банановий кекс

на 27.10 – 02.11 2014 року 21.03 20.04

15

ОВЕН Фiнансове становище Овнiв обiцяє бути стабiльним. На по­ чатку можливі премiя або не­ велика надбавка до зарплати. Час позбутися боргiв.

Інгредієнти: 3 банана, 2 яйця, 300 гр борошна, 200 гр цукру, 100 гр вершкового масла, 10 гр ванільно­ го цукру, 10 гр розпушувача для тіста, цукрова пудра, олія. Приготування: Очищені банани перемішати блендером в пюре. Додати яйця, цукор і вершкове масло, все перемішати. Додати бо­ рошно, розпушувач для тіста та ванільний цукор. Замісити тісто

ТЕЛЕЦЬ Укладайте угоди на придбан­ ня нерухомості, робіть важ­ ливi покупки – цей тиждень вдалий для такого роду дiяль­ ностi.

БЛИЗНЮКИ Вашi фiнансовi плани можуть змінитися. Не переймайтеся надто. Краще подумайте, де ви допустили помилку. Надход­ ження можливі у п’ятницю. РАК Не захоплюйтеся покупками, бо понесете великі витрати. Проте будуть потреби, за які доведеться заплатити – пов’я­ зані вони будуть з рідними.

однорідної консистенції. В підго­ товлену та змащену олією форму для випікання викласти підготов­ лене тісто та поставити у розігрі­ ту до 180 С духовку на 40 хвилин. Перед подачею присипати цукро­ вою пудрою.

ЛЕВ Тиждень сприятливий для справ фiнансового характе­ ру. У другiй половинi тижня вiрогiднi витрати на впоряд­ кування житла.

Запечені яблука з корицею

ДІВА Тиждень стабiльний у фiнан­ совому планi, але на великі прибутки не розраховуйте. В середу тримайте язик за зу­ бами.

Інгредієнти (на 4 порцій): Ста­ кан меду, 100 г цукру коричнево­ го, 50 г меленої кориці, 10 яблук. Спосіб приготування: Розігріти духовку до 180 градусів. Видали­ ти центр яблук, виделкою по по­ верхні фруктів зробити неглибокі проколи і викласти їх на деко для випічки, викладений фольгою. Змі­ шати мед, цукор і корицю і начи­ нити їм яблука, заповнюючи от­ вір. Поставити в духовку на 30 хви­ лин. Перед подачею яблука осту­ дити протягом 10 хвилин.

ТЕРЕЗИ У вiвторок i середу краще стороною обходити крамни­ ці, бо покупки будуть непот­ рібними, лише дарма витра­ тите кошти.

СКОРПІОН Фiнансове становище Скор­ пiо­нiв стабільне. У понедiлок будуть вдалими покупки. У середу бажано не витрачати грошi і не давати в борг.

СТРІЛЕЦЬ Ваша працьовитiсть i нетра­ дицiйний пiдхiд до роботи будуть винагородженi i ви вiдчуєте величезну впевне­ нiсть у власних силах.

КОЗЕРІГ На задуманий проект цiлком реально витратити частину грошей, що у вас є. Але перш ніж прийняти це рішення зважте усі «за» і «проти». ВОДОЛІЙ Вмiння співпрацювати доз­ волить вам полiп­ши­ти мате­ рiальне становище. Вiв­то­рок – вдалий день для здiйснення комерцiйних операцiй.

РИБИ Ваші фінансові можливості не відповідатимуть потре­ бам, тому краще втриматися від витрат. Четвер може при­ нести поліпшення ситуації.

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД, НАДРУКОВАНИЙ У МИНУЛОМУ НОМЕРІ ГАЗЕТИ

• ПОСМІХНИСЬ! *****

– Для поліпшення травлен­ ня я п’ю пиво, за відсутності апетиту я п’ю біле вино, при низькому тиску – червоне, при високому – коньяк, при ангіні горілку. – А воду? – Такої хвороби у мене ще не було.

*****

Водій маршрутки, випадко­ во заїхав на трасу «Формули 1», виграв гонку, встигнувши навіть підібрати по дорозі двох пасажирів.

*****

– Алло, прокуратура? – Так, я вас слухаю. – А мій батько купив Бентлі на крадені гроші! – Таня?! – Тату?!

*****

Перебивати жінку, що гово­ рить, дозволяється лише за надзвичайних випадків і тіль­ ки словами: «Добре, я куплю», «Люблю», «Так, я дурень!» і «Пожежа!»

*****

– Який би ти хотів сувенір із Німеччини? – BMW.

*****

Маленька дівчинка проки­ дається о 2 годині ночі: – Мама, розкажи мені казку! – Спи, тато вранці прийде, розкаже нам обом...

*****

– Скажіть, куме, що означає вираз «сімейне вогнище»? – Це таке вогнище, на яко­ му жінка все житя шкварить чоловіка.

*****

Сільська дискотека. Хлопець підходить до дівчини: – Танцюєш? – Ні! – Чудово, пішли трактор до­ поможеш пхати!

*****

Студент збирається на по­ бачення: – Мамо, дай грошей! – Ні, не дам. – Ти внуків захотіла, чи що? – Зараз, синку, ось гроші...

*****

Купив сьогодні ковбасу «Лі­ карську». І дійсно – до вечора став пацієнтом.

*****

Чоловік читає повідомлен­ня від жінки: «Пішла, куди пос­лав. Поводжуся, як назвав. І чому я раніше тебе не слухала?»


• АФОРИЗМИ

16

ДО ЗУСТРІЧІ!

Досьє 102 п’ятниця, 24 жовтня 2014 року

• ФОТОМИТЬ

• НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

Життя – річ суперечлива. Іноді те, чого, як нам здається, ми зовсім не хочемо, виявляється саме тим, що нам найбільше потрібно. Хелен Браун

• Зайці рано нагуляли жиру – на холодну й сніжну зиму. • Якщо восени сіренький ранок – чекай ясного дня. • Чорна бузина й калина достиг­ ли не по порі – чекай холодної й лютої зими. •Лушпиння на цибулі тонке – зи­ ма буде теплою, а грубе та з багать­ ма «лусочками» – холодною.

Ніякі проблеми не страшні, якщо вдома тебе чекають люблячі люди. Шахрукх Кхан Краща прикраса життя – гарний настрій. Олексій Батієвський

• ІНТЕРНЕТПОГОДА

Не дружи з тими, хто тобі не дорівнює і не бійся виправляти свої помилки. Конфуцій

ПОНЕДІЛОК, 27 жовтня ніч / день

-4 / +6

вітер

Ніколи не буває великих справ без великих труднощів. Вольтер

ВІВТОРОК, 28 жовтня ніч / день

-3 / +10

Милі історії, що збагачують і просвітлюють душу

Г

еніальність прихована у простоті, і ти вкотре в цьому переконуєшся, розмірковуючи над однією з наступних притч італійського отця-салезіянина Бруно Ферреро. Глибокі історії збагачують і просвітлюють душу. Спонукають заглянути в неї, замислитися, прислухатися, придивитися, щоб відчути, а навіть побачити, як Господь танцює навколо нас.

ЗАМЕРЗЛИЙ СТАВОК Одного разу двоє друзів-хлоп’ят каталися на ковзанах на малому за­ мерзлому ставку. Був похмурий холодний вечір. Діти їздили обережно, але раптом лід проламався і один із хлопчиків упав у воду. Ставок був неглибокий, але во­ да в ополонці почала замерзати, за­ криваючи отвір. Другий хлопчик повернувся на берег, узяв найбільший камінь, який вдалося знайти, і побіг туди, де про­ валився його малий друг. Почав що­ сили вдаряти каменем об лід, аж врешті-решт розбив його. Схопив­ ши друга за руку, допоміг йому ви­ братися з води… Коли прийшли рятувальники і побачили, що сталося, здивувалися: «Як це йому вдалося? Як хлопчик зміг розбити такий грубий і щіль­ ний шар льоду?» Дідусь, який проходив поблизу, сказав: – Знаю, як він це зробив! – Як? – спитали вони. Дідусь відповів:

– Не було поруч нікого, хто б за­ стеріг: «Це тобі не вдасться…».

КОЛИ БОГ СТВОРИВ МАМУ

Одного разу добрий Бог вирі­ шив створити... маму. Шість днів та ночей Він роздумував і експеримен­ тував. Та ось з’явився ангел і каже: – Ти стільки часу тратиш на неї! – Так... Але чи ти читав вимоги

Адреса редакції: 46002, м. Тернопіль, вул. Живова, 11 тел./факс 23-60-64

замовлення? Вона повинна склада­ тися зі 180 рухомих частин, які мож­ на було б при потребі замінити, її поцілунок має лікувати все – від зламаної ноги до розчарування в коханні, також вона мусить мати шість пар рук. Ангел похитав головою і недо­ вірливо спитав: – Шість пар рук? – Не в руках проблема, – відпо­ вів Бог, – а в трьох парах очей, що вона повинна мати. – Аж стільки! – скрикнув ангел. Бог ствердно кивнув. Потім додав: – Одну пару, щоб бачити через зачинені двері, коли питає: «Що ви там робите, діти?», навіть якщо во­ на вже знає, що вони роблять. Іншу пару – на потилиці, щоб бачити те,

Досьє102 ГРОМАДСЬКО-ПРАВОВА ГАЗЕТА

ВИДАВЕЦЬ ПП Ігор Флешар

Пд/Сх, 4 м/с

Заснована 28 вересня 2012 року

Реєстраційне свідоцтво КВ 19413-9213Р від 28.09.2012 р. видане Державною реєстраційною службою України, м. Київ Матеріали, підготовленні за оперативними зведеннями УМВС України в області, можуть носити характер версії. За точність викладених фактів відповідає автор. За зміст і достовірність інформації у рекламних публікаціях відповідальність несе рекламодавець. Редакція не завжди поділяє по­­зицію авторів. Використання в будь-якій формі опублікованих у газеті матеріалів – за згодою редакції. Посилання на газету при цьому обов’язкове. Газета виходить двічі на місяць українською мовою. Наклад – 5000 прим. Віддруковано видавництвом «А-Прінт», м.Тернопіль, вул. Текстильна. 28, тел. (0352) 52 27 37, (067) 350 17 94, a-print.com.ua

що не мала би бачити, але що має знати. Ще іншу пару, щоб таємно сказати синові, який попав у хале­ пу: «Розумію, сину, і люблю тебе». – Господи, – сказав ангел, – вже пізно, йди відпочивати. – Не можу, – відповів Господь. – Вже майже закінчую. Ангел поволі обійшов навколо моделі матері. – Надто ніжна, – сказав, зітхаючи. – Але витривала! – відповів Гос­ подь із запалом. – Ти не можеш уя­ вити собі того, що може зробити чи перетерпіти мати. – Вміє думати? – спитав ангел. – Не тільки думати, а вміє також дуже добре користуватися своїм розумом і пристосовуватися до об­ ставин. Тоді ангел схилився над модел­ лю і доторкнувся пальцем до її об­ личчя. – Тут щось стікає, – сказав зди­ вовано. – Так, це – сльоза, – відповів зі смутком Бог. – А для чого вона? – спитав ан­ гел. – Щоб висловити радість, сму­ ток, розчарування, біль. – Господи, Ти – справді геній! – вигукнув захоплено ангел. Тихим меланхолійним голосом Бог прошепотів: – Правду кажучи, це не Я ство­ рив... ту сльозу... Бог не створив сліз. То чому їх творимо ми?

вітер

Пд/Сх, 4 м/с

СЕРЕДА, 29 жовтня ніч / день

-2 / +9

вітер

Пд/Сх, 5 м/с

ЧЕТВЕР, 30 жовтня ніч / день

-1 / +8

вітер

Сх, 5 м/с

П’ЯТНИЦЯ, 31 жовтня ніч / день

-2 / +9

вітер

Пд/Сх, 3 м/с

СУБОТА, 1 листопада ніч / день

+4 / +7

вітер

Пд/Сх, 1 м/с

НЕДІЛЯ, 2 листопада ніч / день

-1 / +2

вітер

Пн, 4 м/с

За даними мережі Інтернет

• ПРИВІТАЙТЕ!

27 жовтня – Назара. 28 жовтня – Івана, Дениса. 29 жовтня – Євгена, Терентія. 30 жовтня – Юліана, Йосипа. 31 жовтня – Гаврила, Леонтія. 1 листопада – Івана, Нестора. 2 листопада – Артема, Герасима. 3 листопада – Іларіона. 4 листопада – Анни, Єлизавети. 5 листопада – Гната, Якова.

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА

на громадсько-правову газету «Досьє 102»

Єдина громадсько-правова газета Тернопільщини з найоперативнішими кримінальними повідомленнями, цікавою інформа­цією з України і світу, ексклюзивними інтер­ в’ю з відомими людьми, найактуальнішими со­ціаль­­ними темами, програмою телебачення приходитиме у Вашу домівку, якщо станете нашим читачем!

ІНДЕКС 41782

Досьє 102 №17  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you