Page 2

2

ІНФОРМАЦІЯ

Досьє 102 п’ятниця, 11 липня 2014 року

У МВС створено спеціальний підрозділ управління батальйонів міліції особливого призначення

Я

к повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у правоохоронному відомстві створено Департамент з управління та за­ безпечення підрозділів міліції особливого призначення. – Тридцять новостворених спец­ батальйонів МВС отримають крім територіальної прив’язки – єдиний центр управління професійної підготовки та забезпечення на центральному рівні, – зазначив очільник правоохоронного відомства Арсен Аваков. Керівник МВС провів наради з командирами батальйонів, під час яких було прийнято ряд управлінсь­ ких рішень. Новостворений департамент очо­ лив Віктор Чалаван, радник мініст­

ра внутрішніх справ, який раніше займався формуванням цих спец­ підрозділів. Куратором підрозділу призначений радник міністра Антон Геращенко.

Бійці АТО отримають статус учасників бойових дій

В

ерховна Рада України надала статус учасників бойових дій усім військовослужбовцям та членам інших силових структур, які беруть участь в АТО.

Статус учасників бойових дій отримають: військовослужбовці (ре­ зервісти і військовозобов’язані) та працівники Збройних Сил України, Національної гвардії, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, особи рядового і начальницького складу Міністерства внут­ рішніх справ, які не тільки захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність Ук­раїни, бра­ ли участь у забезпеченні проведення антитерористичної опе­рації, а й організовували спецзаходи в зоні АТО.

У Тернополі відкрили кімнату допомоги вимушеним переселенцям

Д

ержавна міграційна служ­ ба України та Дер­жавне підприємство «До­кумент» започаткували пі­лотний проект, спрямований на вирі­ шення паспортних пи­тань гро­ мадян, які були вимушені по­ кинути свої домівки у АР Крим, місті Севастополь, Донецькій і Луганській об­ластях.

раїни по досягненню 16-річного ві­ ку, відновити втрачений документ, вклеїти фотографію до паспорта по досягненню 25- та 45-ти річного віку та у випадку зміни прізвища – от­римати новий паспорт. Перелік осіб, які звільняються від сплати державного мита за такі дії, розміщено у кімнатах (місцях) до­ помоги вимушеним переселен­цям. На сьогодні кімнати допомоги вимушеним переселенцям з АР Крим, м. Севастополя, Донецької та Лу­ ганської областей функціонують у таких містах: Київ – бул. Тараса Шев­ ченка, 27; Рівне – вул. 16-го Липня, 6а, тел. (0362) 26-77-84; Житомир – вул. І. Огієнка, 1/34, тел. (0412) 4825-65; Терно­піль – вул. Руська, 17, тел. (0352) 52-33-15. Також планується відкриття

кімнат (місць) допомоги виму­ше­ ним переселенцям у містах Вінниця, Луцьк, Львів, Одеса, Суми, Херсон, Хмельницький та Черкаси. Детальнішу інформацію можна отримати за телефонами гарячої лі­ нії ДМС: (044) 278-50-30, 278-34-02.

При пологах дитина отримала травму головного мозку. Лікарі діагностували у неї мікроцефалію, затримку моторного і психомовного розвитку. Зараз Кароліні 3 роки, вона не може самостійно ходити, не сидить, не розмовляє, не грається іграшками. Єдина надiя на лікування за кордоном. За зцілення дівчинки береться одна із закордонних клінік. Вартість лікування – 400 тисяч гривень. Самостійно зібрати такі кошти родина не може, адже усі їхні заощад­

ження йдуть на постійне лікування доньки. Тому батьки просять допомоги у небайдужих. Гроші на лікування Кароліни потрібно зібрати до 1 серпня.

Банківські реквізити для тих, хто прагне допомогти: Приват Банк картковий номер 5168742064948478, номер рахунку: 29244825509100, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570.

ми Громадської ради перевірили чи не нав’язують працівники ЦНАП гро­ мадянам прихованих чи непередбачених законом платежів. Примітно, що таких фактів виявлено не було. Проте недоліки у діяльності ЦНАП є. Майже у всіх центрах відсутні інформаційні термінали, хоча є стенди із взірцями запов­нення заяв та інших документів і частковим переліком адміністра­тив­них послуг та розміром плати за їхнє надання. У кожному ЦНАП є розклад роботи та графік прийому громадян керівництвом підрозділу. Перевіряючі відзначилили, що процес складання іспитів на отримання посвідчення водія відбувається прозоро, у прямому та переносному сен­сі. Екзаменаційні класи відмежовані від інших приміщень скляною пе­регородкою, а також обладнані ка­мерами складання, тому будь-хто може спостерігати за процесом складання іспиту.

Під час комісійної перевірки обліку, зберігання і фактичної наявності номерних знаків, порушень також не виявлено. До слова, з початку року за «престижні» номерні знаки отримано понад чотириста тисяч гривень. Хоча суттєвих порушень у діяль­ ності ЦНАП немає, проте у їхній роботі є низка дрібних недоліків. Так, майже усі центри потребують додаткового облаштування приміщень, зокрема, не всі вони обладнані внутрішніми туалетами, кулерами з питною водою. Ці недоліки потребують усунення, адже створюють певні незручності для відвідувачів. Аби якомога об’єктивніше оцінити якість обслуговування у цент­ рах, було опитано громадян, які скористалися їхніми послугами. За словами відвідувачів, суттєвих незручностей під час реєстрації транспортних засобів, зняття їх з обліку,

а також складання іспитів для отримання посвідчення водія, вони не відчули. Громадяни також заз­ начили, що не помітили у роботі ЦНАП корупційних схем, на які вказували громадські організації у своїх скаргах. Загалом, під час перевірки, не виявлено порушень законності та службової дисципліни в діях посадових осіб центрів з надання пос­ луг, пов’язаних з використанням ав­ тотранспортних засобів УДАІ. А ті недоліки, на які було вказано, цент­ ри зобов’язані усунути до кінця липня. До слова, скористатись послугами центрів з надання послуг, по­в’я­ заних з використанням автотранспортних засобів, можна у Тернополі – вул. Бережанська, 65; у Кременці – вул. Шевченка, 67; у Підгайцях – вул. Замкова, 18; у Теребов­ лі – вул. Січових Стрільців, 64-А; у Чорткові – вул. Копичинецька, 128.

Задля забезпечення дотриман­ ня прав людини у центрах обслуго­ вування громадян «Паспортний сер­ віс» відкрито спеціалізовані кімна­ ти допомоги вимушеним пересе­лен­ цям. Там громадяни зможуть не ли­ ше отримати всебічну правову до­ помогу з міграційних питань, а й оформити паспорт громадянина Ук­

Допоможемо Кароліні стати на ноги

Т

ермінової допомоги небайдужих потребує донька співробітника міліції – трирічна Кароліна.

ЦНАП УДАІ: послуги за європейськими стандартами

Н

ещодавно співробітники обласної міліції спільно з пред­ ставниками Громадської ради, яка діє при УМВС, провели комплексну перевірку центрів з надання адмінпослуг (далі – ЦНАП), пов’яза­них з використанням автотранспортних засобів, які підпорядковуються УДАІ УМВС України в Тернопільській об­лас­ ті. Приводом для цього стали скарги на діяльність підрозділів, раніше відомих як МРЕВ, від громадських організацій, зок­рема, «Автомайдан Тернопіль», в особі її керівника Юрія Остап’юка. Під час комплексної перевірки усіх п’яти ЦНАП, що функціонують на території Тернопільщини, оцінено службову діяльність працівників, проведено ревізію видачі «престижних» номерних знаків, перевірено порядок складання іспитів на право керування транспортним засобом, процедуру надання адміністративних послуг. Також, з метою вивчення громадської думки щодо роботи ЦНАП, опитано відвідувачів даних установ. Сьогодні обслуговування грома­ дян в центрах практично не відрізняється від європейських аналогів.

Аби досягнути такого результату, було докорінно змінено підхід до на­ дання адміністративних послуг населенню. Перед центрами поставлено завдання працювати за принципом: швидко, доступно, якісно. Якщо раніше для реєстрації транспортного засобу потрібно було вит­ ратити півдня, то тепер це можна зробити за годину. Такий результат став можливим завдяки сучасному обладнанню усіх центрів новітньою базою для надання адмінпослуг гро­ мадянам. Найперше, співробітники облас­ ної міліції спільно з представника-

Досьє 102 №11  
Advertisement