Page 12

12

ЧЕТВЕР, УТ-1 06.00 Шустер-LIVE 06.45, 07.15, 08.15, 23.20 Спорт 07.00, 08.00, 13.00, 18.30 Новини 07.30 Ера будiвництва 07.35 Ера бiзнесу 07.40, 23.30 На слуху 08.30 Паспортний сервiс 08.35 Кориснi поради 09.00, 21.00, 05.25 Пiдсумки дня 09.30, 19.50 З перших вуст 10.00 Слiдство. Iнфо 10.35, 17.40 «Хочу спiвати». Нацiональний вiдбiр на ДПКЄ- 2014 р. 10.45, 03.00 Т/с «МонтеКрiсто» 75 с. 12.00 Д/ф «I сто лицарiв довкола велетенсь­ кого столу... Сергiй Данченко» 13.15, 18.00 Час-Ч 13.30 М/с «Сандокан» 4 с. 14.30 «Надвечiр’я» 15.25 Брифiнг Кабмiну України 16.00 Х/ф «Сiмейне розслiдування» 2 с. 18.10 Euronews 19.00, 02.20 Про головне 20.00 «Схеми» з Н. Сидлецькою 20.30 Д/ф «Київська старовина. Свiт мистецтва. О. Екстер» 21.45 Концертна програма «Європейський стадiон культури 2014» 22.55 Трiйка, Кено, Максима 23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки 00.25 Вiд першої особи 01.20 ТелеАкадемiя 03.55 Т/с «Роксолана» 4 с. 05.00 Д/ф «Київська старовина. Свiт мистецтва. Барокова примха «веселої Єлизавети» 1+1 06.05 М/ф 06.55 Х/ф «Де знайти нофелет» 08.40 «Особистий рахунок» 08.45, 19.30, 23.40 «ТСН» 09.30 М/ф «Маша i ведмiдь» 10.05, 10.40 М/ф «Аладдiн» 11.00 «Iлюзiя безпеки. Не тiльки м’ясом» 12.05, 13.05 «Сiмейнi мелодрами 2» 14.00, 02.20 Т/с «Величне столiття. Роксолана 2» 16.45 «ТСН. Особливе» 17.10 Т/с «Фатмагюль» 20.15 Т/с «Веронiка: втрачене щастя» 21.15, 22.25 Т/с «Справа честi» ▲ 00.00, 04.10 Х/ф «Кульова блискавка»

ІНТЕР 05.30 Т/с «Повернення Мухтара 2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Новини 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з Iнтером» 09.20, 20.40 Т/с «Пiзнай мене, якщо зможеш» 11.15, 12.25 Д/с «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 13.40, 14.20, 04.10 Д/с «Легенди радянсь­ кого розшуку» 14.50 «Судовi справи» 15.50 «Сiмейний суд» 18.10 «Стосується кожного» 19.00 Т/с «Поки станиця спить» 20.00 «Подробицi» 22.35 Т/с «Синдром Дракона» ▲ 02.00 М/ф 03.10 Д/с «Легенди бандитської Одеси» 04.50 «Подробицi» - «Час» ICTV 04.55, 15.45, 18.45 Факти 05.30 Свiтанок 06.35 Т/с «Таксi» 07.00 Т/с «Леся+Рома» 07.35, 08.00, 12.35, 13.15 Т/с «Самотнiй вовк» 07.45, 08.45, 12.45 Факти 09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 10.15, 16.40 Т/с «Убивча сила» 13.50, 16.15 Т/с «Балада про Бомбера» 20.15 Т/с «Iржа» 22.10 Х/ф «Божевiльний Макс 3. Пiд куполом грому» ▲ 00.15 Т/с «Революцiя» 01.05 Х/ф «Божевiльний Макс 2. Воїн дороги» ▲ 02.40 Т/с «Переслiдування» 04.00 Т/с «Менi добре з тобою»

• АНОНС

ТЕЛЕДОСЬЄ

Досьє 102 п’ятниця, 11 липня 2014 року

17 ЛИПНЯ

НОВИЙ 05.25, 06.15 Kids’ Time 05.30, 06.20 М/с «Злюки бобри» 06.35, 08.05, 19.00 Т/с «Воронiни» 07.00, 18.00, 03.25 Репортер 07.05 Т/с «Ластiвчине гнiздо» 09.05, 16.00 Т/с «Не родись вродлива» 10.55 Т/с «Щасливi разом» 15.00, 22.00 Т/с «Молодiжка» 18.05 Т/с «До смертi красива» 23.00 Т/с «Вижити пiсля» ▲ 00.00 Т/с «Короткий курс щасливого життя» ■ 02.00 Х/ф «Мiстер «Нещасний випадок» 03.30 Служба розшуку дiтей 03.35 Т/с «Крок за кроком» 04.20, 05.15 Зона ночi 04.25 Українцi Любов СТБ 05.40 «У пошуках iстини. Наркотики третього рейху» 06.25, 16.00 «Усе буде добре!» 08.15, 18.55 «Неймовiрна правда про зiрок» 09.45 Х/ф «Iдеальна дружина» 11.40, 20.05 «Слiдство ведуть екстрасенси» 12.35, 00.30 «Зваженi i щасливi 3» 18.00, 22.00 «Вiкна-новини» 21.00 Т/с «Самара» 22.35 «Давай поговоримо про секс» 03.30 Нiчний ефiр

TV-4 06.00 Т/с «Гра в кохання» ▲ 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 «Маестро Моди» 08.00 «Лікарська справа в Україні» 08.30 Переможний голос віруючого 09.00, 00.15 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 «У пошуках нових вражень» 10.00 Т/с «Гра в кохання» ▲ 10.45 Ранковий фітнес 11.00 Дитяча година 12.00 «Формула здоров’я» 13.00, 02.30 Галицький шлягер 2014 р. 14.00 Х/ф «Диявольський вітер» ▲ 15.25 Файне місто Тернопіль. Місто любові і весни 16.00 Провінційні вісті 16.10 Дитяча година 17.00 «У пошуках нових вражень» 17.30 «Музичні делікатеси» 18.00 Т/с «Гра в кохання» ▲ 19.00 Провінційні вісті 19.30 «Наші вітання» 20.00 «Золоте стремено» 20.30 Культура і мистецтво 21.00 «Наші вітання» 21.30 «Bon appetit» 22.00 Провінційні вісті 22.35 Х/ф «Інше життя» ▲ 00.30 Провінційні вісті 01.00 Х/ф «Диявольський вітер» ▲ 03.30 Провінційні вісті 04.00 Х/ф «Інше життя» ▲ ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 14.00 «Вісті ТТБ» 14.15 «Новини України» 14.30 «Європа очима українця» 15.00 Д/ф «Дива цивілізації» 15.30 «Надія є» 15.45 «Тема дня» 16.00 «Пісні нашого краю» 16.15 «Чудесний канал» 16.40 «Іноземна для дітей» 16.50 Телезамальовка 16.55 «Служба розшуку дітей» 17.00 «Вісті ТТБ» 17.15 «Пісні нашого краю» 17.30 «У країні Мультляндії» 18.30 «Новини України» 18.45 «Пісня в дарунок» 19.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «Тема дня» 19.45 «Що робити?» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Фабрика ідей» 21.30 «Розмова без нотацій» 22.00 «Вісті ТТБ» 22.30 «Час країни»

TV-4 14.00 «Диявольський вітер». Драма. Мисливець за ураганами Піт Дженсен повертається в рідне, де багато років тому неприборкана стихія позбавила його дружини і домівки. Наполегливий репортер Джулія Морроу намагається розкопати деталі тих трагічних днів. Режисер: Г. Шилтон. У ролях: Д. Ландо, Н. Еггерт.

ICTV 01.05 «Божевiльний Макс 2. Воїн дороги». Бойовик. Пустиннi дороги авст­ра­ лiйських прерiй стають полем затяжної битви мiж самотнiм ковбоєм Максом i рiзношерстим диким воїнством негiдникiв. Режисер: Дж. Мiллер. У ролях: М. Гiбсон, В. Уеллс, М. Прес­ тон, В. Хей, Б. Спенс.

ЩОПОНЕДІЛКА НА ТЕЛЕКАНАЛІ УТ-1

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МВ УМВС УКРАЇНИ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

проводить набір на службу в органи внутрішніх справ чоловіків віком до 25 років, котрі мають повну середню або вищу освіту, пройшли строкову або контрактну службу в Збройних Силах України чи закінчили військову кафедру та за станом здоров’я придатні до служби в правоохоронному відомстві. За детальною інформацією звертайтеся: – до Тернопільського МВ УМВС за адресою: м. Тернопіль, бульвар Т.Шевченка, 10, сектор кадрового забезпечення (кабінет №6), тел. 27-12-67, 27-10-46, 27-10-45; – до обласного управління внутрішніх справ за адресою: м. Терно­ піль, вулиця Валова, 11, тел. 27-13-14.

Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС України в Тернопільській області

проводить відбір кандидатів для вступу до відомчих навчальних закладів МВС України, які готують фахівців експертної служби. Національна академія внутрішніх справ: – навчально-науковий інститут слідчих і криміналістів; – факультет підготовки експертів-криміналістів, з тер­мі­ ном навчання 4 роки. Донецький юридичний інститут Луганського державного уні­верситету внутрішніх справ: – слідчо-криміналістичний факультет, з терміном нав­ чання 4 роки.

ТЕЛЕФОНУЙТЕ У ТЕРНОПОЛІ: (0352) 27-12-68, 52-67-16.

ДИВІТЬСЯ У БУДНІ НА ТЕЛЕКАНАЛІ ICTV

Досьє 102 №11  
Advertisement