Page 10

10

НОВИНИ З ПАВУТИНИ Досьє 102 п’ятниця, 11 липня 2014 року

Нове у Законі України «Про вищу освіту» Д В

Визначено максимальну кількість іноземців, які можуть іммігрувати цьогоріч в Україну ержавна міграційна служба України спільно з Міністерством внутрішніх справ України розробили проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про встановлення квоти імміграції на 2014 рік».

ерховна Рада проголосувала у другому читанні і вцілому новий Закон Ук­ раїни «Про вищу освіту», підготований робочою групою під головуванням ректора На­ ціонального технічного університету України «Київсь­ кий політехнічний інститут» Михайла Згуровського.

В основі Закону «Про вищу освіту» – ідея університетської автономії, насамперед, в академічній, організаційній та фінансовій сферах. Пла­ нується розширення повноважень вчених рад та колективів університету, зокрема, право самостійно оби­ рати ректора, тоді як міністерство лише фіксуватиме факт вибору. Новим законом передбачено створення окремого колегіального органу – Національне аґентство із забезпечення якості вищої освіти. Буде суттєво посилено антиплагіат­ ні норми і відповідальність за них, це, зокрема, передбачає обов’язкове оприлюднення наукових робіт. У законі прописано новий механізм виборів ректорів вищих нав­ чальних закладів та обмеження перебування на посаді для ректорів, деканів і завідувачів кафедрами. Від­так максимальний термін перебування на посаді не більше двох строків, а це 10 років. Усі вищі навчальні заклади от­ римають право остаточного при­

суд­ження наукових ступенів. Нац­ аґентству залишили питання акредитації спецрад і розгляд апеляцій на їх рішення. Також нововведення дозволяють державним вишам розміщувати власні надходження від своєї освітньої, наукової та нав­чаль­ но-виробничої діяльності на рахунках установ державних банків. З набуттям чинності закону, буде зменшено кількість годин нав­ чального навантаження викладачів на одну ставку з 900 год. до 600 год. Зменшено навантаження на студентів – кількість годин в одному кредиті змінено з 36 до 30. З 2016 року запроваджуватиметься новий механізм електрон­ ного вступу до ВНЗ і автоматичного розміщення місць державного замовлення.

Розширено перелік осіб, які мають право на отримання виплат членам сімей загиблих представників Небесної сотні

П

ро це повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету Міністрів після зустрічі мі­ніст­ра соціальної політики Людмили Денисової з родинами загиблих. За словами Денисової, уряд робить усе можливе, аби кожна родина загиблого отримала належну виплату і допомогу. Крім того, за рішенням Кабміну Мінсоцполітики на­ дано право самостійно приймати рі­ шення в межах коштів, передбачених держбюджетом на такі виплати щодо конкретних випадків кожної сім’ї. Зазначена норма стосуватиметься лише сімей тих загиблих, які включені до списку Небесної сотні. Денисова поінформувала, що доп­лата до пенсій у зв’язку з втратою годувальника відтепер становитиме 5 тис. грн на одного непра-

цездатного члена сім’ї, 6,5 тис. грн – на двох непрацездатних членів сім’ї, та 8 тис. грн – на трьох і більше непрацездатних членів сім’ї. У ході зустрічі також були обговорені питання про стан соціальних виплат і пенсій членам родин загиблих на Майдані, у тому числі родинам загиблих іноземців. Денисова повідомила, що Мінсоцполітики відкрите до співпраці, і заяви, що надійдуть до мі­ніс­терст­ ва від родин, які втратили близьких під час акцій протесту на Майдані, будуть розглянуті з ура­ху­ван­ням особливостей кожної родини.

Протягом визначеного у законопроекті перехідного періоду із системи вищої освіти буде вилучено рівень молодшого спеціаліста та запроваджено ступінь молодшого бакалавра як скорочений цикл підготовки бакалаврів. Закон розширює автономію уні­ верситетів та надає громадсь­кості більше важелів для контролю за йо­го діяльністю. Університети впроваджуватимуть внутрішній публічний моніторинг якості, його резуль­тати будуть розміщені на сайтах ву­зів. У такий спосіб, з часом, саме якість стане основною складовою конкуренції між університетами. Чин­ ності новий Закон України «Про вищу освіту» набере після підписання Президентом України.

Проект розпорядження визначає граничну кількість іноземців та осіб без громадянства, яким передбачено надати дозвіл на постійне проживання в Україні протягом 2014 року. Згідно проекту квота імміграції на 2014 рік встановлена в розмірі 6 тисяч 376 осіб. Згідно Закону України «Про імміграцію» до квотних категорій імміграції відносяться діячі науки і культури, імміграція яких відповідає інтересам України; висококваліфіковані фахівці і робітники, в яких існує гостра потреба для економіки

Через любов до телевізора можна померти молодим

Д

орослі, які проводять перед телеекраном від трьох годин на день, мають удвічі більше шансів померти раніше. Таких висновків учені дійшли після багаторічного спостереження за життєвим шляхом понад 13 тисяч випускників іспанських вузів. Упродовж восьми років дослідники спілкувалися з учасниками дослідження (середній вік яких становив 37 років, 60% з них були жінки). Лікарів цікавила залежність ризику смерті від трьох основних проявів пасивного способу життя (тобто, від недостатньої фізичної активності або її відсутності) – кількості часу, який людина проводить перед телевізором, дисплеєм комп’ютера і за кермом автомобіля. За час проведення дослідження померло 97 учасників: 19 – від серцево-судинних захворювань, 46 – від раку, 32 – через інші причини. З’ясувалося, що ризик померти молодим удвічі вищий серед тих,

хто дивиться телевізор дві години на день і більше. – Час, який люди проводять перед екраном телевізора, постійно зростає, особливо у розвинених країнах світу, – зазначає провідний автор дослідження Мігель Мартінес-Гонсалес, співробітник Наварського університету в Памплоні. Аби продовжити своє життя, лікар радить займатися спортом і дивитися телевізор не більше двох годин у день.

України; особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку Ук­ раї­ни іноземною конвертованою ва­ лютою на суму не менше 100 (ста) тисяч доларів США, зареєстровану в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; особи, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онучкою громадян України; особи, які раніше перебували в громадянстві Ук­ раїни; батьки, чоловік (дружина) ім­ мігранта та його неповнолітні діти; особи, які безперервно прожили на території України протягом 3 років з дня надання їм статусу особи, яка потерпіла від торгівлі людьми. До слова, квота імміграції формується за категоріями іммігрантів і за реґіональним принципом відповідно до пропозицій центральних та місцевих органів виконавчої влади, які ґрунтуються на результатах аналізу імміграційного процесу в по­ передньому календарному році.

НА ПІДТРИМКУ УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ ПЕРЕРАХУВАЛИ ПОНАД 134 МЛН ГРН

С

таном на початок липня у рамках акції «Підтримай українську армію» на рахунки Міністерства оборони надійшло 134 мільйони гривень допомоги від юридичних і фізичних осіб. З цієї суми, як інформує пресслужба Міноборони, 125957,4 мільйона гривень – грошові перекази на матеріально-технічне, решта – на ме­ дичне забезпечення ЗСУ. За допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер «565» на підт­ римку української армії перераховано 32157,1 мільйона гривень. Крім того, на рахунки Міноборони надійшло 112 тисяч доларів США, 52,6 тисячі євро, 5 тисяч чеських крон, 250 канадських доларів та 140 швейцарських франків. Всьо­го продано іноземної валюти в грив­не­ вому еквіваленті 2120,3 тисячі гривень. Після продажу іноземної валю­ ти залишок на рахунках Міністерст­ ва оборони України склав 500 євро.

Досьє 102 №11  
Досьє 102 №11  
Advertisement