__MAIN_TEXT__

Page 1

«СУБУТЕКС» ВИКЛИКАЄ НАРКОЗАЛЕЖНІСТЬ

стор.

3

ПРАВООХОРОНЦІ СТЕЖАТЬ ЗА стор. 2 НЕЗАКОННИМИ КАР’ЄРАМИ

• НОВИНИ

Корейська компанія «Донсо ЛТД» збудує поблизу села Лопу­ шани (Тер­нопільської області) со­ няч­ну електростанцію потужністю 22,78 МВт. СЕС розташують на 2-х земельних ділянках пло­щею 64,1 га на території Зборівсь­кого району.

Газета нагороджена Почесною грамотою МВС України

стор.

У ТЕРНОПОЛІ ЗМАГАЛИСЯ ЮНІ РЯТУВАЛЬНИКИ

5

стор.

9

ПОРУШЕННЯ ПДР – ПРИЧИНА АВАРІЙНОСТІ НА ДОРОГАХ

Досьє102 ГРОМАДСЬКО-ПРАВОВА ГАЗЕТА

№8 (71) / 25 травня 2017 року

Основне завдання, яке стоїть перед Тернопільською областю – це забезпечити виконання права на одержання земельних ділянок учасниками АТО та членами ро­ дин загиблих. При цьому процес розподілу має бути максимально прозорим. Цей принцип дотриму­ ється і у процесі розподілу землі та видачі документів на неї в нап­ рямку траси Тернопіль-Львів.

Цьoгo poкy y Тepнoпoлi гo­тoвi poзпoчaти бyдiвництвo Цeнт­py вec­ лyвaння тa вoдних видiв cпopтy «Вoднa apeнa «Тepнoпiль». Нa cпo­ pyджeння oб’єктy з мicькoгo бюд­ жeтy бyдe видiлeнo 7 млн. гpивeнь, a iншy чacтинy кoш­тiв плaнyєтьcя oтpимaти вiд cпiв­фiнaнcyвaння oб­ лacнoї влaди тa Дepжaвнoгo фoндy peгioнaльнoгo poзвиткy.

З колодязя у Петрикові видобували питну воду для продажу

У Тернополі триває добровіль­ ний збір коштів з кожного повно­ літнього мешканця на благоуст­ рій, впорядкування міських кла­ довищ та місць масових поховань. Відповідне рішення про збір одні­ єї гривні у рік було прийняте на міському референдумі ще у берез­ ні 1998 року.

В селі героя Не­бесної сотні На­ зара Войтовича активісти та во­ лонтери створюють Мистецьку ре­ зиденцію його імені. Резиден­ція стане культурним і освітнім цент­ ром для молоді всього світу. Тут проходитимуть творчі курси, ворк­ шопи та мистецькі акції.

З благословення Святійшого Патріарха Філарета на хуторі Ві­ рля Кременецького району Тер­ нопільської області з 14 по 24 лип­ ня 2017 року працюватиме Все­ український молодіжний Право­ славний табір «Вірля-2017».

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

РЕКОМЕНДОВАНА ЦІНА

41782

3,50 ГРН.

Шахраї продовжують дурити мешканців області

Н

езважаючи на чисельні застереження тернопільських правоохоронців, мешканці області продовжують від­да­ вати власні кошти та цінні речі аферистам. До відділів та відділень поліції й надалі надходять заяви від грома­ дян про шахрайства, пов’язані з бан­ ківськими картками. Лише за мину­ лий місяць аферисти привласнили понад сто тисяч гривень довірли­ вих краян. Мета у всіх шахраїв одна – виві­ дати реквізити банківських рахун­ ків та швидко зняти готівку. Найпо­ ширеніший спосіб – дзвінок псевдо­ працівника банківської установи. Він повідомляє, що картку клієнта заб­ локовано або ж при переведені ко­ штів стався збій системи, чи закін­

чився термін дії картки. Відтак од­ разу пропонує змінити усі захисні дані. Жертва афери повідомляє кон­ фіденційну інформацію, а зловмис­ ник, отримавши доступ до банківсь­ кого рахунку, знімає усі кошти. Дослухайтеся до порад правоо­ хоронців, дотримуючись яких, ви не потрапите у тенета шахраїв та збе­ режете свої кошти: – пам’ятайте, служба безпеки бан­ку або будь-яка інша компанія не буде уточнювати додаткові дані по карточці. Так роблять шахраї; – не передавайте платіжну карт­ ку для використання іншими осо­ бами; – ні в якому разі не розголошуй­ те нікому термін дії картки (4 циф­

стор.

2

ри біля номеру картки наприклад 09/17), CVV-код (3 цифри на зворо­ ті картки зазвичай нанесені на полі для підпису після цифр); – регулярно перевіряйте раху­ нок як у платіжній системі, так і на картці. Якщо ваш банк надає послу­ гу смс-сповіщення, обов’язково ви­ користовуйте її – це найшвидший спосіб отримати інформацію про стан вашого рахунку; – якщо ви сумніваєтеся, чи дійс­ но вам дзвонить справжній співро­ бітник банку – запитайте, коли і в яке відділення ви можете підійти, щоб вирішити проблему особисто. Обов’язково розкажіть про та­ кий вид шахрайства усім рідним та знайомим.


2

РІЗНЕ

Досьє 102 четвер, 25 травня 2017 року

Прийміть найщиріші вітання з нагоди свята! 1

ЧЕРВНЯ

8

ЧЕРВНЯ

9

ЧЕРВНЯ

11

ЧЕРВНЯ

11

ЧЕРВНЯ

16

ЧЕРВНЯ

24

ЧЕРВНЯ

27

ЧЕРВНЯ

народився ДОРОГІНСЬКИЙ Тарас Іванович, провідний консультант ГУНП в Тернопільській області

народився МЕЛЬНИК Анатолій Іванович, начальник Борщівського відділення поліції Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області народився БУНЯК Олександр Олегович, начальник ВБЗПТЛ ГУНП в Тернопільській області

народився ТЕСЛЯ Олексій Володимирович, начальник УОТЗ КП ГУНП в Тернопільській області народився РОМАНЮК Ярослав Антонович, голова профспілки атестованих працівників поліції

народився КИРИЛИШИН Ігор Климентійович, начальник відділу ССОУ КОРД ПОП ГУНП в Тернопільській області

народився ХОМА Василь Петрович, начальник відділу речового забезпечення УЛ та МТЗ ГУНП в Тернопільській області

народився ПОПІЛЬ Казимир Ярославович, т.в.о. заступника начальника слідчого управління – начальник відділу СУ ГУНП в Тернопільській області Нехай летять собі літа, Нам зупинити їх не вдасться. Хай буде істина проста: Чим більше літ, тим більше щастя. Людської шани зичимо й тепла, Достатку, злагоди в родині, Журба щоб в безвість відійшла, А радість жила в кожній днині.

З колодязя у Петрикові видобували питну воду для продажу в Тернополі

Д

о оперативників управ­ ління захисту економіки Тернопільщини звернув­ ся житель обласного центру. Чоловік у заяві повідомив про те, що якість води, яку прода­ ють в автоматах під маркою однієї з фірм, викликає у ньо­ го сумніви. Повідомлення тернополянина правоохоронці внесли до журналу Єди­ного обліку про скоєні злочини та правопорушення. Фахівці одразу здійснили забір води із автоматів, встановлених в обласному центрі, для проведення детальної експер­ тизи. Рідина не відповідає санітар­ ним вимогам – такий висновок на­ дали лаборанти санітарно-епідемі­ ологічної станції. За­ключення стало підставою для правоохоронців про внесення отри­ маної інформації до Єдиного реєст­ ру досудових розслідувань і почат­ ку слідчо-оперативних дій. Слідчі управління поліції та опе­ ративники управління захисту еко­ номіки встановили, питну воду на­ бирають не з артезіанських сверд­ ловин Збаражчини, як вказано у рекламі товару, а черпають з коло­ дязя, що знаходиться на території санаторію у Петрикові Тернопільсь­ кого району. За словами, оперативників, з колодязя воду закачували у водо­ напірну башту, а звідти вона потра­ пляла у баки, призначені лише для використання під кормовиробницт­ во для тварин. Далі її розливали для продажу у

двадцятилітрові ємності. Окрім цьо­ го підприємці розвозили колодязь­ ну «артезіанську воду» двома автів­ ками по Тернополю, наповнюючи нею резервуари водних автоматів. Під час санкціонованого обшу­ ку оперативники вилучили чотир­

надцять мішків таблетованих речо­ вин та дві каніст­ри рідкої речовини невідомого походження. Що це за препарати і чи додава­ ли їх до питної води – встановить експертиза. Слідчі дії тривають.

Уродженець села Травневе Зба­ разького району був єдиною дити­ ною в батьків. 2 червня 2017 року йому могло б виповнитися 21 рік. Служба автомобільних доріг у Тернопільській області на знак по­ шани до односельців та рідних Ге­ роя України на минулому тижні за­

мовила ремонт автошляху місцево­ го значення Травневе-Стриївка. Пра­ цівники та техніка Збаразького, Ла­ новецького, Підволочиського рай­ автодорів, Великоберезовицької та Тернопільської дорожньо-експлуа­ таційної дільниці щодня ліквідову­ ють ямковість на 9 кілометрах. Минулого року на замовлення Служби розпочали ремонт у самому селі Назара Войтовича – Травневому. – Ми від усього серця співчуває­ мо рідним усіх загиблих під час Ре­ волюції Гідності. Як балансоутри­ мувач доріг, єдине, що ми можемо зробити, – полегшити проїзд до місць поховань Героїв. У цьому році пер­ шочерговою ціллю стала дорога до рідного села Назара Войтовича. Втім, ми докладемо максимальних зусиль, аби отримати фінансування на ре­ монт автошляхів і до сіл інших уро­ дженців Тернопільщини, котрі по­ лягли на Майдані, – коментує на­ чальник Служби автомобільних до­ ріг області Богдан Юлик.

Продавця «субутексу» затримали в Тернополі Потужна техніка ремонтує дорогу до рідного села Героя Небесної сотні П ісля відбування покарань за ґратами за майнові та наркозлочини, а це в загальному 15 років ув’язнен­ ня, тернополянин започатку­ вав власний наркобізнес.

За словами оперативників, він налагодив схему збуту медпрепара­ ту «Субутекс» мешканцям міста та області. За одну таблетку просив п’ятсот гривень. Керівник підрозділу протидії наркозлочинності УКП ГУНП в Тер­ нопільській області Михайло Дими­ да каже, що затримали наркотор­ говця на гарячому саме під час реа­ лізації чергової «дози». Уже відомо, що наркосировину він закуповував у сусідній області, а туди вона потрапляла контрабан­ дою з країн Європи. Наразі опера­ тивники встановили особи близько п’ятдесяти жителів обласного цент­ ру, які купували «Субутекс» у меш­ канця Тернополя. Перевірені клієнти за товаром при­ходили одразу за місцем про­ живання «бізнесмена», а інші про покупку домовлялися телефоном.

18 травня наркоторговця зат­ римали правоохоронці відповідно до статті 208 КПК. Йому оголосили підозру згідно з статтею 307 частина 1 Криміналь­ ного кодексу Ук­раї­ни – незаконне виробницт­во, виготовлення, прид­ бання, зберіган­ня, пе­ре­везення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут нар­котичних за­ собів, психотропних речовин або їх аналогів. Суд обрав йому запобіж­ ний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Михайло Димида звертається до молоді, не вірити розповідям про те, що вживання «Субутексу» без­ печне для організму. Ці таблетки, як і героїн, викли­ кають дуже швидку залежність, а ломка після них навіть сильніша. Достатньо 2-3 разів, аби сформува­ лася психологічна залежність – ба­ жання постійно перебувати у стані безмежної радості і щастя. З часом виникає необхідність збільшувати дозу. Пам’ятайте, якщо приймати «Су­ бутекс» не в медичних цілях, ризик стати наркоманом суттєво зростає.

Н

аймолодшому із загиб­ лих під час Революції Гідності Назару Войто­ вичу було лише 17. Снайпер­ ська куля обірвала життя юнака, коли той був лише другий день на Майдані.


КРИМІНАЛ

Облаву на незаконних копачів каменю влаштували громадські активісти спільно з правоохоронцями та СБУ

З

а одну добу на Бучаччині працівники поліції та захисту економіки, разом з представниками громадської органі­ зації «Протидія корупції та моніторинг екології «Скеля» й СБУ піймали трьох місцевих мешканців, які незаконно ви­ добували корисні копалини.

Усе це, каже керівник місцевого відділення поліції Ярослав Побу­ ринний, відбувалося у ході відпра­ цювання території району. Четверо невідомих 15 травня в недіючому кар’єрі на території сіль­ ради села Рукомиш металевим ло­ мом та лопатою видобували корис­ ні копалини державного значення, а саме декоративний камінь-пісковик. Двоє втекли, їхні особи встанов­лю­ ють поліцейські. Інших піймали.

До приїзду силовиків жителі Бу­ чаччини встигли видобути близько 15 метрів кубічного каменю. Вони у скоєному зізналися і сказали, що копали корисні копалини для влас­ ного використання. Видобутий камінь помістили на арештмайданчик. Місце, стверджує Ярослав Побуринний, охороняється. Ще одного порушника того ж дня піймали «на гарячому» активіс­ ти краю. Вісімнадцятирічний меш­

На Тернопільщині чоловік до смерті побив дружину

У

мисні тяжкі тілесні уш­ кодження, що спричини­ ли смерть потерпілого, інкримінують підволочиські правоохоронці 34-річному мешканцю міста Скалат. Чо­ ловік до смерті побив свою дружину, залишивши сиро­ тою 4-річну донечку. Зі слів заступника начальника Підволочиського відділу поліції Та­ раса Стеця, родину, у якій сталася трагедія, важко назвати благопо­ лучною. Скалатчанин в минулому вже не раз притягувався до кримі­ нальної відповідальності за грабе­ жі та бійки. За скоєне відбував по­ карання в місцях позбавлення волі. Зі старшою на чотири роки дружи­ ною виховував чотирьохрічну до­ нечку. Однак жінка полюбляла ви­ пити та гучні компанії. У той час, коли чоловік пішов служити за контрактом, молодиця влаштову­ вала вдома гулянки. Чоловік, телефонуючи до дру­ жини, не раз чув у слухавці, що вона вдома не сама. Ревнощі таки взяли гору і одного дня, коли жінка на протязі дня не відповідала на дзвін­ ки, вирішив негайно їхати додому.

Вдома застав заплакану донечку та п’яну дружину, яка спала на долів­ ці. На столі стояла недопита пляш­ ка спиртного та дві чарки. Чоловік розбудив дружину, обоє криками та лайкою почали з’ясовувати від­ носини. Під час сварки він сильно штовхнув жінку і вона впала на під­ логу. Лють вже добряче засліпила ревнивця: він кинувся до жертви та став бити її ногами по животі та грудях. Бідолашна лише стогнала, а коли вже не рухалася, зловмисник залишив її в хаті з дитиною та по­ дався до сусіда запивати горе. По­ вернувшись далеко за північ, зрозу­ мів, що дружина вже не дихає. Сам викликав поліцейських, а вони при­ їхали разом з медиками швидкої. Однак лікарі лише констатували смерть потерпілої. За попередніми даними, жінка померла від внут­ріш­ ньої кровотечі. Підозрюваний затриманий в порядку статті 208 КПК. За фактом протиправних дій відкрите кримі­ нальне провадження згідно части­ ни другої статті 121 ККУ, яка пе­ редбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Слідство триває.

канець села Заривинці видобував камінь без жодних на те дозволів та документів. Кар’єр недіючий, роз­ ташований на території села Зари­ винецької сільської ради. Хлопець накопав 20 метрів ку­ бічних каменю. У нього поліцейські вилучили металевий лом, молот та зубило. Порушник стверджує, що камінь видобував з метою продажу, оскільки грошей на прожиття не вистачає. Сам він студент професій­ но-технічного училища. Обидва факти внесені до Єдино­ го реєстру досудових розслідувань за статтею 240 частина 2 ККУ – по­ рушення встановлених правил ви­ користання надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я лю­ дей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин за­ гальнодержавного значення. За словами директора громад­ сь­кої організації «Протидія коруп­ ції та моніторинг екології «Скеля» Анд­рія Об’єщика, на території села Рукомиш вони виявили ще один за­ кинутий кар’єр із заготовленим до ви­возу каменем. Людей в кар’єрі не бу­ло. Активіст каже, що каменю там не менше 50 метрів кубічних. Працівники поліції з’ясовують осіб, причетних до видобування на даній території корисних копалин і вирішують питання про внесення цих фактів в ЄРДР.

четвер, 25 травня 2017 року Досьє 102

3

Сусідовими грошима жінка оплатила комунальні послуги та меблів й одягу накупила

Д

ванадцять тисяч гри­ вень, викрадених у ста­ ренького сусіда, 22-річна жителька села Шибалин Бе­ режанського району витрати­ ла на потреби своєї родини. Чужими грошима розрахува­ лася за комунальні послуги, придбала диван та накупила одягу для дитини. Як розповів т.в.о. керівника по­ ліції Бережанщини Петро Панашій, про крадіжку грошей з помешкання 85-річного дідуся їх повідомив го­ лова сільради. Саме до нього пенсіо­ нер прийшов скаржитися на те, що кудись зникли його заощад­ження. Оперативним шляхом правоо­

хоронці встановили особу, підозрю­ вану у вчиненні крадіжки. Нею вия­ вилася раніше судима 21-річна су­ сідка потерпілого. Жінка знала, що пенсіонер відк­ ладає гроші на «чорний день». При­ пильнувавши, коли дідусь порався на городі, через кватирку за­лізла до його помешкання і знайшла двад­ цять тисяч гривень. 12 тисяч забра­ ла, а 8 – залишила. Проте через де­ кілька днів надумала привласнити решту. Коли вдруге залізла до чу­ жого житла, то грошей уже не знай­ шла – пенсіонер їх переховав. Зловмисниця у скоєному зізна­ лася. Щодо неї розпочато кримі­ нальне провадження за частиною третьою статті 185 ККУ.

Одним ударом ножа осиротив двох дітей. Поліцейські Тернопільщини затримали підозрюваного у вбивстві

Т

рагедія сталася у селі Підгайчики Теребовлянського ра­ йону. Під час сварки чоловік кухонним ножем вдарив у груди жінку. Від сильної крововтрати нещасна померла ще до приїзду лікарів. У селі про 60-річного підозрю­ ваного відгукуються не дуже добре. Люди характеризують його, як осо­ бу конфліктну. Особливо напруже­ ними відносини з 47-річною дру­ жи­ною ставали, коли з Тернополя

приїжджав її син від першого шлю­ бу. Спільно подружжя виховувало 10-річну дівчинку. На вихідні син приїхав, аби до­ помогти матері заколоти порося. Впоравшись з роботою, родина сі­ла

обідати. Господар за столом хиль­ нув зайвого і пішов пасти кіз. Жін­ ка, хвилюючись, пішла слідом за ним, і побачивши, що оковита геть розморила чоловіка, поросила сина приїхати і на авто відвезти вітчима додому. Та той в машину сідати не захотів, пішов пішки, дорогою ви­ словлюючи своє невдоволення тим, що пасинок використовує його ав­ томобіль. Вже в будинку почалася бійка. Вітчим спочатку накинувся на хлоп­ ця з палицею, а коли за сина вступи­ лася матір, вхопився за ніж. Вдари­ ти хотів пасинка, то той ухилився. Лезо вп’ялося у груди жінки. Лікарі, що приїхали на виклик, уже нічим не змогли допомогти не­ щасній матері. Від отриманого про­ никаючого ножового поранення во­ на померла. – Підозрюваного затримано в порядку статті 208 КПК, – розповіла заступник начальника Теребовлян­ ського відділу поліції Любов Ново­ сад. – Йому оголошено підозру у по­ рушенні статті 115 (частина 1) Кри­ мінального кодексу – вбивство.


4 ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ СПІЛКИ АДВОКАТІВ «Про виконання судових рішень, боржниками у яких виступають органи пенсійного фонду України», – пояснює Юрій Покотило Досьє 102 четвер, 25 травня 2017 року

В

ідповідно до ч. 2 статті 3 Закону України «Про виконавче провадження», рішення про стягнення коштів з держав­ них органів, державного та місцевих бюджетів або бю­ джетних установ, виконуються органами, що здійснюють каз­ начейське обслуговування бюджетних коштів.

Механізм виконання судових рі­ шень шляхом здійснення безспірно­ го списання коштів з рахунків борж­ ника та за бюджетною програмою для забезпечення виконання судо­ вих рішень та виконавчих докумен­ тів, визначений Порядком виконан­ ня рішень про стягнення коштів дер­ жавного та місцевих бюджетів або боржників (далі – Порядок), затвер­ дженим постановою Кабінету Міні­ стрів України від 03.08.2011 № 845 (у редакції постанови Кабінету Мі­ ністрів України від 30.01.2013 № 45). З 1 січня 2013 року набрав чин­ ності Закон України від 05.06.2012 №4901-VI «Про гарантії держави що­ до виконання судових рішень» (да­ лі – Закон), згідно з вимогами якого виконання рішень суду про стягнен­ ня коштів, боржником за якими є державний орган, покладається на Державну казначейську службу Ук­ раїни. Відтак, зазначений Закон вста­ новлює гарантії держави щодо ви­ конання судових рішень та вико­ навчих документів, визначених За­ коном України «Про виконавче про­ вадження» та особливості їх вико­

нання. Статтею 3 Закону встановлено, що виконання рішень суду про стяг­ нення коштів, боржником за якими є державний орган, здійснюється Дер­ жавною казначейською службою Ук­ раїни в межах відповідних бюджет­ них призначень шляхом списання коштів з рахунків такого державно­ го органу, а в разі відсутності у за­ значеного державного органу відпо­ відних призначень – за рахунок ко­ штів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення вико­ нання рішень суду. При цьому, у абз. 3 п. 2 Порядку наводиться виз­начен­ ня боржника за виконавчим доку­ ментом, під яким розуміється ви­ значений у рішенні про стягнення коштів розпорядник (бюджетна ус­ танова) чи одержувач бюджетних коштів, а також підприємство, уста­ нова, організація, рахунки яких відк­ риті в органах Казначейської служби. Посилаючись на такі обставини та правові норми, а також те, що ор­ гани Пенсійного фонду України ма­ ють наявну бюджетну програму для соціальних виплат на рахунках, від­ критих в уповноважених банках, і

не мають відкритих рахунків в ор­ ганах Казначейської служби, орга­ ни Державної казначейської служ­ би стверджують, що їм не підлягає виконання судових рішення про стягнення коштів із органів Пенсій­ ного фонду України. При цьому до недавнього часу, а саме до набрання чинності (05.10. 2016 року) Законом України «Про виконавче провадження» від 02.06. 2016 року № 1404-VIII, неоднознач­ ною була і судова практика з роз­ гляду скарг на дії (бездіяльність) органів Державної казначейської служби України та органів Держав­ ної виконавчої служби України, по­ в’язану із відмовою у прийнятті до примусового виконання виконав­ чих документів про стягнення гро­ шових коштів, у яких боржниками є органи Пенсійного фонду України. Зокрема, суди в окремих випад­ ках визначали органом, який пови­ нен виконувати такі судові рішен­ ня, саме відповідний орган Держав­ ної казначейської служби, в інших – орган Державної виконавчої служби. Таке різне тлумачення одних і тих самих норм права призводило до безпідставного затягування ви­ конання судових рішень, чим, фак­ тично безпідставно, порушувались інтереси стягувачів, які у більшості випадків, були звичайними грома­ дянами, яким було невірно нарахо­

вано (не донараховано) пенсійні виплати. Варто зауважити, що з набран­ ням чинності Закону України «Про виконавче провадження» від 02.06. 2016 року № 1404-VIII стала зрозу­ мілою і однозначною судова прак­ тика щодо питань визначення ор­ гану, який повинен виконувати су­ дові рішення про стягнення грошо­ вих коштів, у яких боржниками є органи Пенсійного фонду України, а саме, таким органом є відповід­ ний територіальний орган Держав­ ної казначейської служби. Попри це, Державна казначейсь­ ка служба до цього часу вважає, що судові рішення про стягнення гро­

шових коштів, у яких боржниками є органи Пенсійного фонду Ук­раїни, їй не підвідомчі, про що свідчать роз­ міщені на офіційних сайтах окре­ мих регіональних управлінь ДКСУ роз’яснення офіційні з цих питань (див.: http://www.treasury.gov.ua/ reg/­control/lviv/uk/publish/article/ 392556;jsessionid=278C6ABC119AA B43402593E3BF518B86). Поки що, доводиться й далі звер­ татись зі скаргами на дії (бездіяль­ ність) органів ДКСУ для того, щоб зобов’язати цей орган виконати від­ повідне судове рішення. Адвокат ТВ ГО «Спілка адвокатів України» Юрій ПОКОТИЛО

кодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері (ст.1262 ЦК України)). Водночас, Законом встановлено, що у разі спадкування будь-якого майна, яке оподатковується за ну­ льовою ставкою, оціночна вартість такого майна з метою оподаткуван­ ня не визначається. Також не про­ водиться оцінка майна, подарова­ ного платнику податку, яке оподат­ ковується податком на доходи фі­ зичних осіб за нульовою ставкою. Разом з цим, доходи у вигляді дарунка, нараховані (виплачені, на­ дані) платнику податку юридичною особою або фізичною особою – під­ приємцем, оподатковуються на за­ гальних підставах, передбачених По­ датковим кодексом України для опо­ даткування додаткового блага, тоб­то за ставкою 18 відсотків. Змінено правила стягнення аліментів через суд. Законом №4928 визначено, що аліменти є власністю дитини. Той із батьків або інших законних предс­ тавників дитини, на ім’я якого ви­ плачуються аліменти, розпоряджа­ ється аліментами виключно за ці­ льовим призначенням в інтересах дитини. Спрощено механізм прийняття судового рішення про стягнення аліментів шляхом спрощення судо­ вого захисту прав одержувача алі­

ментів, обліку прихованих доходів платника аліментів при визначенні розміру аліментів. Скорочено термін розгляду судом таких справ. Спро­ щено судовий захист прав одержу­ вача аліментів. Перенесено тягар доведення на платника аліментів. При визначенні розміру алімен­ тів судом мають враховуватися ви­ трати платника аліментів, за якими останнім не доведено джерело по­ ходження коштів для їхнього фі­ нансування. Встановлено стягнення алімен­ тів в наказному провадженні на ви­ могу стягувача аліментів у розмірі на одну дитину – чверті, на двох ді­ тей – однієї третини, на трьох і біль­ ше дітей – половини заробітку (дохо­ ду) платника аліментів, але не біль­ ше 10 прожиткових мінімумів на ди­ тину відповідного віку при визна­ ченні розміру аліментів, як частки від заробітку (доходу) матері, бать­ ка дитини, або в розмірі 50% про­ житкового мінімуму для дитини від­ повідного віку, якщо заявлено вимо­ гу про індексацію аліментів, призна­ чених у фіксованій грошовій сумі. При цьому мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим 50% прожиткового мі­ німуму для дитини відповідного віку. В Україні змінили правила те­ хогляду автомобілів. Постановою Кабінету Міністрів

України №141 змінено правила тех­ нічного огляду транспортних засо­ бів, передбачивши обов’язкову фо­ то- і відеофіксацію виконавцем про­ цесу перевірки автомобіля. Перед початком фіксації вико­ навець техогляду зобов’язаний по­ передити про це замовника! Фотофіксація процесу техогля­ ду проводиться, зокрема, при зов­ нішньому огляді транспортного за­ собу, перевірці фар, гальмівної сис­ теми методом стендових випробу­ вань з фіксацією загального вигля­ ду транспортного засобу і номерно­ го знака. При цьому на фотографіях обо­ в’язково вказуються час і дата фо­ тофіксації, які повинні відповідати часу і даті видачі протоколу пере­ вірки технічного стану. Матеріали фото і відеофіксації повинні збері­ гатися протягом трьох років. Це уне­ можливить видачу протоколів пе­ ревірки без її здійснення і забезпе­ чить накопичення об’єктивних ві­ домостей про технічний стан авто­ мобіля. 9 грудня 2015 року Кабінет Мі­ ністрів України прийняв постанову, якою повернув технічний огляд пе­ ре­реєстрації документів на транс­ порт­ні засоби. Адвокат ТВ ГО «Спілка адвокатів України» Марія БОНДАР

Правові новини. Це варто знати кожному громадянину

П

ро права мешканців гуртожитків, оподаткування спад­щи­ ни, правила стягнення аліментів та проходження тех­огля­ ду розповідає адвокат ТВ ГО «Спілка адвокатів України».

Народні депутати ухвалили закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації жит­ло­ вих прав мешканців гуртожит­ ків». Закон регулює правові, майнові, економічні, соціальні, організаційні питання щодо особливостей забез­ печення реалізації конституційно­ го права на житло громадян, які за відсутності власного житла трива­ лий час на законних підставах меш­ кають у гуртожитках, призначених для проживання одиноких грома­ дян або для проживання сімей, жи­ лі приміщення в яких після переда­ чі гуртожитків у власність терито­ ріальних громад можуть бути при­ ватизовані. Право на приватизацію житло­ вих приміщень у гуртожитках ма­ ють громадяни та члени їхніх сімей, одинокі громадяни, які не мають власного житла, не використали пра­ во на безоплатну приватизацію дер­ жавного житлового фонду, на пра­ вових підставах, визначених цим За­ коном, вселені у гуртожиток та фак­ тично проживають у гуртожитку протягом тривалого часу. Закон не поширюється на гро­

мадян, які проживають у гуртожит­ ках у зв’язку з навчанням чи робо­ тою (службою) за контрактом; меш­ кають у гуртожитку, але не перебу­ вали (не перебувають) у трудових відносинах з підприємством, яке надало їм право проживати в гурто­ житку. Закон України від 23 лютого 2017 року № 1910-VIII «Про вне­ сення змін до Податкового кодек­ су України щодо оподаткування спадщини» набрав чинності 25 бе­ резня 2017 року. Спрощено оформлення спадщи­ ни для найближчих родичів спад­ кодавця, які з 1 січня 2017 року ма­ ють право на спадкування, а саме: встановлено, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на до­ ходи фізичних осіб об’єкти спадщи­ ни, які успадковуються не тільки членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення (діти спадко­ давця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після йо­ го смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки (ст.1261 Цивіль­ ного кодексу України)), але й об’єк­ти спадщини, що успадковується чле­ нами сім’ї другого ступеня спорід­ нення (рідні брати та сестри спад­


ЗАПОБІГТИ! ВРЯТУВАТИ! ДОПОМОГТИ! четвер, 25 травня 2017 року Досьє 102

5

У Тернополі відбувся традиційний ІX-й обласний збір-змагання юних рятувальників «Школа безпеки»

Н

а навчально-тренувальній базі Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій відбувся ІX-й обласний збір-зма­гання «Школа безпеки», приурочений пам’яті учасника ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС пол­ ковника внутрішньої служби Леоніда Кудринського. В змаганнях взяли участь понад 130 учасників з 18-ти команд. Всі во­ ни переможці районних та міського зборів-змагань. У відкритті заходу взяли участь представники органів влади Тернопільщини, громадських та спортивних організацій. Головною метою збору-змаган­ ня є популяризація серед дітей та молоді здорового і активного спосо­ бу життя, підвищення рівня їх прак­ тичної підготовки до дій в екстре­ мальних ситуаціях, оволодіння на­ виками само- та взаємодопомоги, психологічної підготовки з питань реагування на надзвичайні ситуа­ ції, професійна орієнтація й популя­ ризація професії рятувальника, а та­ кож розвиток дитячого руху «Шко­ ла безпеки» в області. – Юні спортсмени, наснаги та сил у боротьбі Вам, і нехай перемо­ же найсильніший, – побажав учас­ никам змагань начальник Управ­ ління ДСНС України у Тернопільсь­ кій області Віктор Маслей. Підняти державний прапор до­

ручили переможцям VІII-го облас­ ного збору-змагання «Школа без­ пеки» команді юних рятувальників Кременецького району з міста По­ чаєва. Впродовж напруженого дня ко­ манди змагалися за звання найкра­ щої. Організатори змагань на всіх етапах створили умови, наближені

до реальних, що допомогло дітям посправжньому показати свої здіб­нос­ ті. На юних рятувальників очікувала насичена програма: пожежно-ряту­ вальна смуга перешкод, подолання зони техногенної аварії та надання першої домедичної допомоги потер­ пілому, рятувальні роботи з висо­ тної будівлі, конкурс представлен­ ня команд, агітаційно-презентацій­ ний конкурс з питань безпеки жит­ тєдіяльності та цивільного захисту. Цього року змагання відбулись дев’ятий раз. І кількість їх учасників свідчить про те, що зацікавленість

до таких випробувань не зменшу­ ється, а професія рятувальника стає дедалі популярнішою. Спостерігаю­ чи за учасниками, можна бути впев­ неними, що наше життя в безпеці, доки є такий ентузіазм до рятуваль­ ної справи. Переможцями в загальнокоманд­ ному заліку серед загальноосвітніх шкіл Тернопільської області стала команда із Зборова, друге місце ви­ бороли юні рятувальники із Терно­ поля та на третьому місці учасники із Кременецького району. У підсум­ ку переможців нагородили перехід­

ним Кубком пам’яті учасника лікві­ дації аварії на Чорнобильській АЕС полковника внутрішньої служби Лео­ніда Кудринського, грамотами, медалями та цінними подарунками від організаторів та спонсорів, а кра­ щі у подоланні пожежно-рятуваль­ ної дистанції, вже традиційно, від сі­м’ї Кудринських, отримали солод­ кий приз – торт. Керівництво Управління ДСНС України у Тернопільській області ви­ словлює подяку ПАП «Агропродсе­ рвіс» в особі Івана Чайківського за фінансову підтримку заходу.

У Тернополі рятувальники взяли участь у Рятувальники долучились до конкурсу бригад екстреної флешмобі, в рамках проведення четвертого (швидкої) медичної допомоги глобального Тижня безпеки дорожнього руху

В

парку ім. Т.Г.Швченка, у Тернополі стартував сьомий обласний кон­ курс бригад екстреної (швид­ кої) медичної допомоги. У змаганнях взяли участь 17 команд з усієї області. Долучились до заходу й ряту­ вальники. Зокрема, фахівці медич­ ної служби Управління ДСНС Украї­ ни у Тернопільській області взяли участь у забезпеченні суддівства, а рятувальники з другої державної пожеж­но-рятувальної частини за­ лучались до одного з етапів конкур­

су під умовною назвою «Фатальна знахідка». Згідно сценарію, внаслі­ док вибуху невідомого вибухоне­ безпечного предмету чимало людей зазнало травмування різного сту­ пеня важкості, велика кількість по­ терпілих потребувала негайної до­ помоги. Під час відпрацювання даного етапу проведене практичне трену­ вання алгоритмів взаємодії між ря­ тувальниками та працівниками екст­ реної (швидкої) медичної допомоги в осередку надзвичайної ситуації, пов’язаної з масовим ураженням лю­ дей.

П

редставники ДСНС у Тернопільській області долучились до масштабного флешмобу, який відбувся на Театраль­ ному майдані Тернополя, в рамках проведення четверто­ го глобального Тижня безпеки дорожнього руху. У заході також взяли участь представники Нацполіції, Тернопіль­ ського медичного центру безпе­ки дорожнього руху, Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, автотранспорт­них під­ приємств, автошкіл, освіти, культу­ ри та громадських організацій. Флешмоб організовано з метою привернення уваги до проблеми смертності та травматизму, внаслі­ док порушення правил дорожнього руху та спрямований на якісне по­ ліпшення ситуації з проблемою до­ рожньо-транспортної аварійності. До уваги тернополян та гостей міста було запропоновано чимало тематичних майданчиків, на яких учасники заходу демонстрували спе­ ціальну техніку та обладнання, а також проводили різноманітні піз­ навальні акції та майстер-класи. Не залишились осторонь й пред­ с­тавники ДСНС. Рятувальники про­ демонстрували на широкий загал пожежно-рятувальну техніку та ав­ томобілі спеціального призначення, а також спецзасоби та спецобладнан­ ня, яке використовується під час

гасіння пожеж та при проведенні аварійно-рятувальних робіт. Також вони провели майстер-клас, під час якого продемонстрували алгоритми дій, які виконуються працівниками Служби порятунку під час ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди. Cвої професійні знання та вміння продемонстрували також фа­ хівці психологічної служби Управ­ ління ДСНС. Вони організували майс­

тер-клас на тему «Надання психо­ логічної допомоги постраждалим в ДТП». Гості та інші учасники заходу мали можливість навчитись прийо­ мам психологічної саморегуляції та самодопомоги, а також опановувати навики надання невідкладної пси­ хологічної допомоги потерпілим, що зазнали руйнівного впливу стресфакторів. Також психологи-ряту­ вальники розповіли присутнім про прийоми подолання паніки, прави­ ла поведінки у натовпі та можли­ вості збереження власного психічно­ го здоров’я і цілісності особистості у стресових ситуаціях.


6

ОДА ІНФОРМУЄ

Досьє 102 четвер, 25 травня 2017 року

На Тернопільщині відкрили літній туристичний сезон

Л

ітній туристичний сезон розпочався у травні із Свята замку у Бережанах. Участь у його відкритті взяв голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

За його словами, Тернопілля – це один із найбільш привабливих регіонів України з точки зору ту­ ристичного потенціалу. Саме тому

2017 рік в області проголошений роком туризму. – Тернопільщина – це духовна столиця України, адже тут є два ве­

ликих духовних центри у Почаївсь­ кій лаврі та Зарваниці. Для нас дуже важливо, щоб саме цю складову ду­ ховного надбання ми максимально популяризували не тільки для сві­ ту, а й безпосередньо для жителів області. На Тернопільщині за­лиши­ лися десятки ландшафтно-природ­ них центрів, які можуть ство­рювати цікаві можливості для пізнання і відпочинку людей з України та сві­ ту. Є у нашій області 36 замків. Це найбільша кон­центрація пам’яток у всій Україні. Водночас це й спільна історія багатьох народів – польсько­ го, чеського, румунського, єврейсько­ го, – наголосив Степан Барна. Голова Бережанської РДА Воло­ димир Петровський додав, що в ра­ йоні й надалі будуть робити все, аби залучати кошти на реконструк­ цію та реставрацію історичних па­ м’яток, щоб туристи, які приїжджа­ тимуть до їхнього краю, отри­мували задоволення від спілкування з істо­ рією, минувшиною та старовиною. У рамках відкриття туристич­ ного сезону для журналістів органі­ зували прес-тур до урочища «Мо­ настирок» та до «Чортового каме­ ня» – вапнякового останця, що у се­ лі Лісники поблизу Бережан. Ог­ лянули вони архітектурні пам’ятки міс­та та ознайомилися з туристич­ ним потенціалом усіх районів Тер­ нопільської області. Нагадаємо, з ініціативи голови Тернопільської ОДА Степана Барни у 2017 році заплановано провести 13 свят замків. Під час святкувань будуть представляти також дотич­ ні до замків містечка та села та ознайомлювати гостей з іншими іс­ торичними принадами цих місцин.

Діти військових поїхали на відпочинок у Хорватію

В

ідпочинок у місті Омиш, Республіка Хорватія для 45-ти дітей із сімей вій­ ськовослужбовців та учасни­ ків АТО організувала дружи­ на Президента Марина Поро­ шенко разом з ТОДА. За словами очільника області Сте­пана Барни, такі проекти є над­ звичайно важливими. – Окрім відпочинку та нових вра­ жень, діти розширюють світогляд. Дуже добре, що вони мають можли­ вість побачити Європу. Це хороша можливість представити Тернопіль­ щину – і наші діти дуже достойно здійснюють цю місію. Голова ОДА зазначив, що проект з оздоровлення дітей учасників АТО у європейських країнах реалізову­ ється в Тернопільський області уже другий рік поспіль. За цей час за кор­ доном побувало уже понад 400 дітей. – Нам важливо, щоб родини на­ ших воїнів відчували піклування з боку державної влади, обласної ад­ міністрації та усіх тих людей, які ви­

соко цінують їхній захист та бороть­ бу з агресором. Для юних жителів Тернопільщини нехай ця мальов­ нича подорож, що проходитиме че­ рез три країни Європи, буде сповне­ на приємних та незабутніх вражень. Принагідно дякую Надзвичайному та Повноважному Послу Республіки Хорватія в Україні пану Томіславу Відошевічу за сприяння у видачі віз для наших подорожуючих. За інформацією Управління між­ народного співробітництва та фанд­ райзингу Тернопільської ОДА, в рам­ ках даної подорожі діти відпочива­ тимуть на Адріатичному узбережжі Хорватії. Програма відпочинку над­ звичайно цікава та змістовна. Діти матимуть можливість предс­тавити культурний потенціал Тернопіль­ ської області, �ідвідати музеї, їзди­ ти на екскурсії, братимуть участь у спортивних змаганнях з футболу. Від­відають місто Загреб, де разом із представниками української діас­по­ ри та співробітниками Посольства по­кла­дуть квіти до пам’ятника Та­ расу Шев­ченку.

Підприємство допоможе відремонтувати дорогу у с. Росохач

П

ід час робочої поїздки у Чортківський район голова Тер­ нопільської ОДА Степан Барна домовився із керівництвом ПрАТ «Агро-Продукт», яке працює у галузі м’ясної промис­ ловості, про співфінансування ремонту дороги у селі Росохач. Підприємство виділить 50 від­ сотків власних коштів на ремонт дороги районного значення про­ тяжністю 5 кілометрів від траси до в’їзду в село. Інших 50% коштів ви­ ділять із районного бюджету. Як зауважив Степан Барна, ду­ же важливо, що є такі соціально від­ повідальні підприємства, які, крім власного розвитку, дбають про по­ кращення інфраструктури населе­ ного пункту, де вони розташовані. – Чим більше підприємств по­ дібного ґатунку, тим буде більше вкладень в економіку області та Ук­ раїни. Дане підприємство працює на експорт. 90% виробленої продукції вони експортують у понад десять країн світу – до Азербайджану, В’єт­ наму, Об’єднаних Арабських Еміра­ тів, Індії, Китаю. Надзвичайно важ­ ливо, що сьогодні на підприємстві

задіяно близько 200 осіб, які забез­ печені належними умовами праці. Водночас не менш важливим є той факт, що люди мають змогу працю­

вати у себе в селі і не їхати на заро­ бітки за кордон. Основне завдання обласної адміністрації у таких ви­ падках – сприяти і створювати ком­ фортні умови для діяльності при­ ватних підприємств, – підкреслив Степан Барна. Водночас варто зазначити, що виробничі потужності підприємст­

ва «Агро-Продукт» становлять 50 тонн переробки м’яса за зміну. Хо­ лодильні місткості розраховані на 500 тонн одночасного зберігання продукції, передбачена комплексна переробка ВРХ та м’яса. Для заготів­ ки та переробки м’яса використо­ вується імпортоване обладнання з Польщі та Німеччини. Крім того, ко­

ли Україна припинила торгівлю з Росією, керівництво підприємства почало виходити на нові ринки. За­ для цього на виробництві впрова­ дили систему «Халяль», яка зорієн­ тована на мусульманські країни, то­ му зараз підприємство працює на ринок Йорданії, Іраку, Азербайджа­ ну, Саудівської Аравії тощо.


НОВИНИ З МІСТА

Волонтер Корпусу Миру працюватиме з владою Тернополя над розвитком міста

Н

а запрошення Освітньо-аналітичного центру розвитку громад, два наступні роки у Тернополі працюватиме во­ лонтерка Корпусу Миру Мері Фасано.

Під час першого візиту до Тер­ нополя Мері Фасано зустрілася з міським головою Сергієм Надалом та поспілкувалася про стратегічні

напрямки розвитку міста. – Сьогодні ми розпочали спів­ працю з одним із волонтерів Корпу­ су Миру, які тісно працюють з міс­

цевою громадою та мають досвід роботи у залученні інвестицій та фінансуванні, у розвитку громад, – розповідає міський голова Сергій Надал. – Під час зустрічі ми розпові­ ли про місто, основне бачення його стратегічного розвитку. У свою чер­ гу пані Мері Фасано пообіцяла про­ аналізувати отримані дані та через пару тижнів повернутися до Терно­ поля, щоб працювати далі. Мері Фасано, волонтер Корпусу Миру. Прилетіла з США, міста Про­ віденс, штату Род-Айленд. Більше 25 років працювала в банківському секторі, тому має хороший досвід управління великим персоналом.Та­ кож працювала в громадській орга­ нізації національного рівня, де на­ давала гранти для організацій на проекти з розвитку громади. Кон­ сультувала організації щодо страте­ гічного планування, залучення ін­ вестицій та фінансування, необхід­ ної документації для стійкого роз­ витку та підсилення спроможності.

четвер, 25 травня 2017 року Досьє 102

7

Для пільгового проїзду школярів у громадському транспорті Тернополя виготовляють електронний квиток

У

громадському транспор­ ті Тернополя впровад­ жується автоматизована система оплати проїзду – електронний квиток. Технічною реалізацією програми займається ТОВ «Системний зв’я­ зок», як оператор електронних сис­ тем міста і переможець конкурсу. – Впровадження електронного квитка у громадському транспорті Тернополя є суспільно зумовленим, оскільки тернополяни висловлюва­ ли бажання отримувати достовірну інформацію щодо реальних доходів та витрат перевізників, щоб плати­ ти об’єктивну ціну за проїзд, – пояс­ нює начальник управління транс­ порту, комунікацій та зв’язку Ігор Мединський. Електронні квитки є трьох видів: для учнів загальноосвітніх шкіл та студентів, який дає право їздити у громадському транспорті зі зниж­

кою 50%; для пільговиків; для ін­ ших категорій тернополян з наз­вою «Картка тернополянина». Виготовлення картки для проїз­ ду школярів не є обов’язковим, про­ те лише з цією карткою учні змо­ жуть скористатися правом пільго­ вого проїзду. Діятимуть електронні квитки з 1 вересня 2017 року.

щі, а також облаштують пішохідні та велосипедні доріжки, вуличне ос­ вітлення, тощо, – розповідає Сергій

Надал. – Плануємо, що повністю ро­ боти будуть завершені наприкінці червня.

У місті додатково освітлять Площа Бандери змінить свій вигляд ри вході у парк Шев­ 46 пішохідних переходів ченка – на площі Степа­

Н

а черговому засіданні виконавчого комітету затверджено титульний список ремонту – влаштуван­ ня додаткового освітлення пішохідних переходів у Тер­ нополі.

Загалом на ці роботи з міського бюджету передбачено 600 тисяч гри­ вень, а ще 900 тисяч гривень – у про­

екті «Освітлення пішохідних пере­ ходів сигнальними ліхтарями» Гро­ мадського бюджету. Зі слів очільника Тернополя, список, де необхідно додатково об­ лаштувати освітлення переходів, був складений на основі звернень пра­ воохоронців та побажань мешкан­ ців. Попередньо планується, що ре­ монтні роботи триватимуть впро­ довж трьох місяців.

На вул. Купчинського з’явиться новий спортивний майданчик з вуличними тренажерами

Н

овий спортивний май­ данчик для різних ігро­ вих видів спорту з ву­ личними тренажерами з’я­ виться на вул. Романа Куп­ чинського, 1.

Там вже розпочали ремонтні роботи, стан проведення яких пере­ вірив міський голова Сергій Надал. – Ми продовжуємо практику встановлення спортивних майдан­ чиків у різних мікрорайонах міста біля навчальних закладів та багато­ поверхових будинків. Один із них буде облаштований на вул. Романа Купчинського, на місці старого май­ данчика, який вже був непридат­ ний для використання, – пояснює очільник Тернополя. – Мешканці при­ леглих будинків зверталися у місь­ ку раду з проханням оновити май­ данчик, тому у 2017 році тут запла­ новано облаштувати спортмайдан­ чик для різних ігрових видів спор­ ту, а поруч – вуличні тренажери. Нагадаємо, що у Тернополі ву­ личні тренажери облаштували на острівку «Чайка», у «Парку Здоро­ в’я», на бульварі Куліша, у парках «Топільче» та «Національного від­ род­ження» й на масиві Новий світ.

П

на Бандери тривають ремонтні роботи.

Зі слів міського голови, реагую­ чи на численні звернення тернопо­ лян щодо доцільності проведення ремонту цієї території, а також звертаючи увагу, що у парку прово­ дяться багато масових заходів та це одночасно є відкритим громадсь­ ким простором, було вирішено про­ вести капітальний ремонт цієї те­ риторії у 2017 році. – Після ремонту площа змінить свій зовнішній вигляд, зокрема, з’я­ виться додатково майже 670 кв. ме­ трів зеленого покриття, при вході у парк облаштують перголу, відремон­ тують фасад, який прилягає до пло­

На вул. Клінічній розширять проїжджу частину

Ц

ього року у Тернополі заплановано відремонтувати ряд доріг. До переліку представники органів місцевого само­ врядування внес­ли проїжджу частину на вулиці Клінічна.

Зі слів очільника Тернополя, там облаштують дві смуги для руху ав­ томобілів та передбачено облашту­ вання місць для паркування авто. – Спочатку було заплановано провести капітальний ремонт доро­ ги в межах існуючої смуги, проте, поспілкувавшись з мешканцями та представниками обласної універси­ тетської лікарні, було вирішено внес­ ти певні корективи у проектно-ко­ шторисну документацію. Зокрема, облаштувати тротуар, дві проїжджі смуги та місця для паркування ав­ то, – розповідає Сергій Надал. – Та­ ким чином, рух на цій ділянці стане більш зручнішим як для власників авто, так і для пішоходів. Ремонт дороги на вулиці Клініч­ ній планують завершити до середи­ ни літа.


8

СПРАВИ ПОЛІЦЕЙСЬКІ Досьє 102 четвер, 25 травня 2017 року

Майбутні правоохоронці спілкувалися з членами поліцейської комісії

Батьки, пам’ятайте, за злочини, скоєні вашими неповнолітніми дітьми, нестимете відповідальність!

В

ідповідно до Сімейного кодексу України на кожного з батьків покладається однакова відповідальність за вихо­ вання, навчання і розвиток дитини, незалежно від того, проживають вони разом чи окремо.

В

Головному управлінні Національної поліції краю відбувся завершаль­ ний етап відбору кандидатів на посади інспекторів секто­ ру реагування патрульної поліції. Аби потрапити на комісію, май­ бутнім працівникам поліції довелося пройти тести на знання законодавст­ ва, військово-лікарську комісію та здати фізичні нормативи. За резуль­ татами конкурсного відбору, з 98 претендентів на засідання комісії потрапило 26 кандидатів. Саме члени поліцейської комісії повинні сказати останнє слово і ви­

НА МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАННЯХ КІНОЛОГ З ТЕРНОПІЛЬЩИНИ ВИБОРОВ ПОЧЕСНЕ ЧЕТВЕРТЕ МІСЦЕ

У

Тернополі завершилися Міжнародні змагання кінологічних команд. У конкурсі брали участь 29 кі­ нологів з десяти країн. Серед інших – команди уп­рав­ лінь поліції, фіскальної, митної, при­ кордонної служб, представники із забезпечення безпеки аеропорту «Бориспіль». Національну поліцію України представляли поліцейські з Тернополя та Закарпаття разом з чотирилапими напарниками. Кращу кінологічну команду ви­ значали у категоріях: пошук нарко­ тичних засобів, пошук зброї та на­ боїв, пошук тютюнових виробів. Інспектор-кінолог поліції Тер­ нопільщини Микола Крайник разом з вівчаркою Лордом шукали зброю та набої у легковому, вантажному транспорті, в приміщенні та багажі. У своїй категорії вони здобули чет­ верте місце. Виконуючий обов’язки голови ДФС України Мирослав Продан вру­ чив тернопільській команді почес­ ну грамоту й побажав подальших успіхів у нелегкій службі.

рішити долю кожного з кандидатів. Під час співбесіди бажаючі стати по­ ліцейськими розповідали про плани на майбутнє, про те, чому обрали саме цей фах, не оминули їх і запи­ тання щодо знання законодавства України. Відповідно до рішення поліцей­ ської комісії, 24 конкурсанти зай­ муть посади інспекторів груп швид­ кого реагування в районних відді­ лах та відділеннях поліції Терно­ пільщини. Проте до виконання службових обов’язків вони приступлять не од­ разу. Їх ще чекає кількамісячне на­ вчання на базі підготовки праців­ ників поліції.

Батьки та особи, які їх заміню­ ють, зобов’язані піклуватися про здо­ ров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток, забезпечи­ ти здобуття дитиною повної загаль­ ної середньої освіти, зобов’язані по­ важати дитину, виховувати повагу до законів, готувати її до самостій­ ного життя. Підлітковий період – час пере­ ходу особи від дитинства до дорос­ лого віку, і тому він містить в собі суперечливі тенденції. Характер­ ною особливістю підліткового віку є перехід від оцінок його доросли­ ми до реальної самооцінки, орієнта­ ції на оцінку його однолітками. Під­ літок не хоче, щоб до нього стави­ лись, як до дитини, а дали можли­ вість приймати самостійні рішення, які не завжди є вірними і ведуть до порушення закону. Часто вони не уявляють, яка відповідальність за це передбачена. Тому за вчинення правопорушень дітьми, які не дося­ гли віку з якого наступає адмініст­ ративна чи кримінальна відпові­ дальність, законодавством України передбачена відповідальність бать­ ків, або осіб, що їх заміняють, норми

права, які передбачають даний вид відповідальності, містяться у ч. 3 та ч. 4 ст. 184 КУпАП. Так, вчинення неповнолітніми віком від 14 до 16 років адміністра­ тивного правопорушення – тягне за собою накладення штрафу на бать­ ків або осіб, які їх замінюють, від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, якщо

вони не досягли віку з якого настає кримінальна відповідальність, тяг­не за собою накладення штрафу на батьків або осіб, що їх замінюють, від 10 до 20 неоподатковуваних мі­ німумів доходів громадян. Також слід зазначити, що відпо­ відно до статті 166 ККУ злісне не­ виконання батьками, опікунами чи піклувальниками, встановлених за­ коном обов’язків по догляду за ди­ тиною або за особою, щодо якої вста­ новлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки, – кара­ ється об­меженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавлен­ ням волі на той самий строк.

Учням Тернопільського училища ресторанного сервісу і торгівлі правоохоронці вручили спеціальні посвідчення

В

же шістнадцять років триває співпраця співробіт­ників ГУНП Тернопільщини з вищим професійним училищем ресторанного сервісу і торгівлі, що в обласному центрі.

З 2001 року за сприяння керів­ ництва навчального закладу полі­ цейські створили спеціальну групу посиленої допризовної підготовки. З того часу вже понад триста моло­ дих людей з рук правоохоронців от­ римали посвідчення про закінчен­ ня спецкурсу. Про користь від таких занять говорять в першу чергу самі учні екс­

периментальної групи. У ній юнаки та дівчата поглиблено вивчають то­ пографію, військову медичну, пси­хо­ логічну та тактичну підготовку. Ба­ гато хто з учнів в майбутньому хоче вступати в поліцейські та інші вищі правоохоронні навчальні заклади, тому такі знання надають чимало переваг для абітурієнтів. Отримав посвідчення про закін­

чення спецкурсу учень Сергій Крет. Він зізнається, що посилене вив­ чення азів допризовної підготовки допомогло йому розвинути справ­ жню чоловічу вит­римку та загарту­ вало фізично. Цього року на урочисте вручен­ ня документів про закінчення кур­ су поглибленої допризовної підго­ товки, окрім наставника групи – на­ чальника сектору управління кад­ рового забезпечення обласної полі­ ції Олексія Криворучко, завітали кі­ нологи та вибухотехніки. Улюбле­

нець усіх тернопіль­ських школярів, а тепер і студентів училища вівчар­ ка Річчі підтвердив свою майстер­ ність у пошуках небезпечних пред­ метів, наркотиків та фотографу­ вався з усіма бажаючими, а правоо­ хоронці демонстрували зброю ви­ бухівку та спецзасоби. Олексій Криворучко каже, що вихованням учнів вони займалися в тандемі з педагогами училища. Пра­ воохоронці більше приділяли ува­ гу фізичному загартуванню молоді, навчали прийомів самозахисту.


СПРАВИ ПОЛІЦЕЙСЬКІ четвер, 25 травня 2017 року Досьє 102

9

Кандидатів на керівні посади трьох відділів поліції краю розглядали члени колегії ГУНП в Тернопільській області

К

адрові питання та кандидатів на керівників у Бережансь­ кий, Кременецький та Чортківський відділи поліції роз­ глядали учасники закритого засідання колегії, яке відбу­ лося в ГУНП в Тернопільській області. – Уже тривалий час в управлінні некомплект особового складу, не вис­ тачає людей, які б могли очолити ті чи інші підрозділи, а також відділи та відділення краю, – наголосив на колегії начальник Головного управ­ ління Національної поліції в Терно­ пільській області Олександр Бого­ мол. – Сьогодні я б хотів почути від вас, колеги, а також від громади свою думку про призначення очіль­ ників у Бережанський, Кременець­ кий та Чортківський відділи поліції. Рішення я прийматиму, згідно Зако­ ну, одноособово, але до думки чле­ нів колегії та населення я буду при­ слухатися. Сьогодні тимчасово виконує обо­ в’язки начальника Кременецького відділу поліції Роман Стрижак. Те­ риторія, за яку він відповідає нема­ ла і складна. Останнім часом відсо­ ток розкриття майнових злочинів там почав падати, каже Олександр Богомол. Проте члени колегії вирі­ шили дати час та шанс Романові Стрижаку, аби покращити роботу. Через місяць на колегії вирішувати­ муть чи він і далі керуватиме Кре­ менецьким відділом поліції, але уже на посаді начальника. Напружені стосунки між владою, поліцією, громадськими активіста­

ми та місцевими мешканцями по­ стійно виникають у Бережансько­ му районі. Тому кандидати, які очо­ лять Бережанський відділ поліції, повинні бути старанні, зважені та наполегливі у своїх переконаннях. На да­ну посаду розглядатиме Олек­ сандр Богомол двох претендентів – підполковника поліції Ярослава Бай­ра­ка, який в органах внутрішніх справ з 1996 року та запропонова­ ного громадськістю майора Вла­дис­ лава Синовця. Він в органах внут­ рішніх справ з 2004 року. До роботи тимчасово виконую­

чого обо­в’язки начальника Чорт­ ківсь­ко­го відділу поліції, майора поліції Віктора Василика особливих зауважень в керівника Національ­ ної поліції немає. Він в органах внут­ріш­ніх справ з 2007 року. Про­ те члени колегії запропонува­ли до розгляду ще й кандидатуру підпол­ ковника Андрія Свинарчука, який сьогодні працює на посаді началь­ ника відділу боротьби з організова­ ною злочинністю управління кар­ ного розшуку. Усіх кандидатів перевірятиме уп­равління внутрішньої безпеки. Після обговорення Олександр Бого­ мол прийматиме рішення, хто і які відділи очолить. Свої пропозиції гро­мадськість може надсилати на елект­ронну адре­

су cgzternopil@gmail.com. або повідо­ мляти приватними повідомлення­

ми у фейсбук начальнику ГУНП в області Олександру Богомолу.

Порушення правил водіями та пішоходами – основна причина аварійності та смертей на дорогах області

В

ід початку року на дорогах Тернопільського краю трапи­ лося 626 ДТП. 219 людей отримали травми, 12 загинуло. Не краща ситуація і у самому обласному центрі. У 336-ти автопригодах, зареєстрованих у Тернополі, одна людина заги­ нула, 72 звернулося по допомогу до лікарні. За словами Володимира Зигрія, начальника відділу безпеки дорож­ нього руху УПД ГУНП в Тернопільсь­ кій області, основні причини аварій на дорогах – виїзд на смугу зустріч­ ного руху, перевищення швидкості та керування в нетверезому стані.

За чотири місяці 2017-го року працівники Національної поліції Тер­ нопільщини виявили понад чотири тисячі порушень правил дорожньо­ го руху, з них 206 фактів, коли водії сідали за кермо у стані алкогольно­ го сп’яніння.

У дорожньо-транспортних при­ годах винні не лише водії, але й самі пішоходи, – стверджує начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Богдан Шуляр. З 2012 року усі аварії, в яких люди от­ римали травми або звернулися за меддопомогою до лікарів, вносяться в Єдиний реєстр досудових розслі­ дувань і розпочинається криміналь­ не провадження за статтею 286 ККУ – порушення правил безпеки дорож­ нього руху або експлуатації транс­

порту особами, які керують транс­ портними засобами. – За чотири місяці у 2013 році по області трапилося 68 ДТП, у 2014 – 97, у 2015 – 99, у 2016 – 187 у цьому році 153 аварії. Кількість загиблих також вражає. Цифра коливається з 2013 до 2017 за січень – квітень від 10 до 17 осіб щомісяця. Богдан Шуляр каже, що за 20162017 роки за злочини, передбачені статтею 286 Кримінального кодек­ су України засуджено понад 50 во­

діїв, з них 6 отримали реальні пока­ рання, дев’ятеро сплатили штрафи, 35 отримали умовне покарання. Представники відділу безпеки дорожнього руху УПД визначили шість місць найбільшої концентра­ ції ДТП по Тернопільській області – це автодорога Стрий-Тернопіль-Кі­ ро­воград-Знам’янка, а саме перех­ рестя Чистилів-Біла; дорога Дома­ нове-Ковель-Чернівці-Тереблече – від перехрестя до виїзду з Великої Березовиці; на трасі Львів-Терно­ піль – в селі Озерна; Броди-Терно­ піль (центр села Біла); дорога Тер­ нопіль-Ланівці (село Нові Луб’янки Збаразького району) і Острог-Кре­ менець-Почаїв-Радивилів в самому Почаєві. В Тернополі найчастіше аварії трапляються на так званій Дамбі че­ рез Тернопільський став, перехрес­ ті вулиць Протасевича-Гайова, Русь­ ка-Замкова, Руська-Гоголя-Степана Бандери-Б.Хмельницького, Проспект Степана Бандери повз бульвар Да­ нила Галицького, аварійно-небезпеч­ ною є вулиця Генерала Мирона Тар­ навського в районі Технічного ко­ леджу, а також перехрестя Степана Будного-Лучаківсь­кого.


10

ДФС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ Досьє 102 четвер, 25 травня 2017 року

У квітні близько 95% сум ПДВ відшкодовано автоматично

З

авдяки впровадженню Електронного реєстру відшкодування ПДВ, про­ цес повернення платникам бюджетних коштів здійсню­ ється прозоро та автоматично.

По лютневих деклара­ціях, пода­ них у березні, близько 95% заявле­ них до відшкодування сум по­датку підтверджено камерально. Про це заявив в.о. Голови ДФС Мирослав Продан. – Сьогодні суб’єкт господарю­ вання в режимі он-лайн може від­ слідкувати всю процедуру відшко­ дування – від подачі заявки до зара­ хування коштів на рахунок. У квітні майже 95% сум ПДВ суб’єкти отри­

мали в рамках законодавчих проце­ дур за результатами камеральних перевірок. Це великий позитив і для нас, і для бізнесу, – підкреслив Ми­ рослав Продан. За його словами, ефективне впровадження автоматичної систе­ ми управління ризиками при адмі­ ніструванні ПДВ дозволить покін­ чити із зловживаннями з цим по­ датком. Наразі автоматична система тес­тується, а з 1 липня запрацює у штатному режимі. Мирослав Продан також від­ значив, що в ДФС є напрацювання щодо впровадження автоматичної сис­теми кри­теріїв ризиків з подат­ ку на при­буток, яка допоможе по­ збутися корупції.

Завдяки кінологічним командам ДФС цього року виявила понад 500 тисяч пачок сигарет, більш ніж 300 кг наркотичних засобів

П

рофесійність кінологіч­ них служб є невід’ємною складовою результатив­ ної діяльності усіх правоохо­ ронних органів. Про це заявив в.о. голови Дер­ жавної фіскальної служ­би України Мирослав Продан, під час урочисто­ го відкриття ІІІ Міжнародних зма­ гань кінологічних команд Ук­раїни з пошуку наркотичних засобів, зброї, набоїв, тютюнових виробів, які про­ водилися за ініціативи ДФС на базі Тернопільського національного еко­ номічного універ­ситету. – Ми усвідомлюємо, яку важливу роль відіграють кінологічні служби в діяльності правоохоронних орга­ нів. Зокрема, якщо говорити про Державну фіскальну службу Украї­ ни, завдяки нашим кінологам впро­ довж цього року виявлено понад 500 тисяч пачок сигарет, більш ніж 300 кг наркотичних засобів, велику кіль­ кість зброї та вибухових пристроїв, – зазначив Мирослав Продан. За його словами, такі змагання не лише сприяють обміну досвідом та навичками кінологів з різних країн та служб, але й дозволяють налагодити співпрацю між ними. У цьогорічних змаганнях взяли участь кінологічні команди право­ охоронних органів та організацій Ук­

раїни – Державної фіскальної служ­ би України, Державної прикордон­ ної служби, Національної поліції, Служби авіаційної безпеки Держав­ ного підприємства міжнародного аеропорту «Бориспіль». Серед іно­ земних учасників – кінологи мит­ них служб Азербайджанської Рес­ публіки, Республіки Болгарія, Гру­ зії, Республіки Молдова, Республіки Польща, Словацької Республіки, Ту­ рецької Республіки. Протягом двох днів кінологічні команди змагалися у пошуку та ви­ явленні зброї, наркотичних ре­чо­ вин, алкогольних напоїв та тютю­ нових виробів, схованих у речах

транспортних засобах і приміщен­ нях, демонстрували свої вміння і на­ вички під час виконання завдань. За змаганнями спостерігали пред­ ставники Всесвітньої митної ор­га­ нізації, проекту TWINNING, Посоль­ ства ФРН в Україні, Консультатив­ ної місії ЄС (EUAM), Місії Європей­ ського Союзу з прикордонної до­ помоги Молдові та Україні (EUBAM), Кінологічної спілки України. У змаганнях перші місця посі­ ли команди Державної фіскальної служ­би, Служба авіаційної без­пеки Держпідприємства «Між­на­род­ний аеропорт «Бориспіль» та команда Республіки Болгарія.

ввезти за зниженими ставками акцизного податку згідно з не­ давнім законом? – По-перше, такі транспортні за­ соби не повинні походити з країни, визнаної державою-окупантом згід­ но із законом України та/або визна­ ної державою-агресором по відно­ шенню до України згідно із законо­ давством, або ввозитися з території таких держав. По-друге, вони повинні бути ви­ роблені після 1 січня 2010 року. А також дозволено ввозити на митну територію України особою для власного використання або на користь інших осіб за договорами купівлі-продажу, міни, поставки, да­ рування, комісії, доручення, поруки, інших господарських та цивільноправових договорів або за рішенням суду лише один легковий автомо­ біль протягом календарного року. – Якщо авто ввезено на тери­ торію України нещодавно і, відпо­ відно до вимог Закону України №1389, чи можна буде продати такий автомобіль? – При відчуженні протягом 365 днів з дня реєстрації транспортних засобів, при ввезенні яких були зас­ тосовані ставки акцизного податку, визначені ЗУ від 31 травня 2016 ро­ ку №1389-VIII, платник податку зо­ бов’язаний сплатити акцизний по­ даток за такі транспортні засоби за

ставками, встановленими статтею 215 Митного кодексу України, тоб­ то в повному розмірі. – Я громадянин України і пере­ буваю на тимчасовому консуль­ ському обліку в консульській ус­ танові України за кордоном. На який період я можу ввезти авто для користування вдома? – Громадяни-резиденти, які пе­ ребувають на тимчасовому консуль­ ському обліку в консульській уста­ нові України за кордоном, мають право тимчасово ввозити на митну територію України під письмове зо­ бов’язання про зворотне вивезення за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законо­ давством України для громадян, один транспортний засіб особисто­ го користування на строк, що не пе­ ревищує 60 днів протягом одного календарного року (який може бу­ ти як безперервним, так і з перерва­ ми), без сплати митних платежів, які відповідно до закону підляга­ ють сплаті при імпорті таких тран­ спортних засобів. Зазначені транспортні засоби можуть бути тимчасово ввезені на митну територію України за умови подання митному органу докумен­ тів, що підтверджують право влас­ ності громадянина на такі тран­ спортні засоби та їх реєстрацію на території відповідної країни.

Оформлення транспортних засобів з наданням пільг

Г

аряча лінія на тему «Особливості оформлення транспорт­ них засобів з наданням пільг» відбулася в Тернопільській митниці ДФС. На запитання відповідав начальник митного посту «Тернопіль-центральний» Іван Шлюсар. – З-за кордону планують при­ їхати в гості мама з чоловіком нерезидентом власним транспор­ том. Від дозволу на перебування такого транспорту в Україні за­ лежить тривалість їхнього гос­ тювання. Протягом якого часу їм потрібно повернутися? – Тимчасове ввезення громадя­ нами-нерезидентами на митну те­ риторію України транспортних за­ собів особистого користування до­ зволяється на строк до одного року. Цей строк може бути продовжено митними органами з урахуванням дії обставин непереборної сили та особистих обставин громадян, які ввезли такі транспортні засоби, за умови документального підтверд­ ження цих обставин, але не більш, як на 60 днів. Обов’язковою умовою допуску зазначених транспортних засобів до тимчасового ввезення на митну територію України є реєст­ ра­ція цих транспортних засобів в уповноважених органах іноземних держав, що підтверджується відпо­ відним документом. – Чи потрібно приїжджому іноземцю письмово декларувати автомобіль для особистого ко­

ристування? – Транспортні засоби особисто­ го користування, що тимчасово вво­ зяться на митну територію України громадянами-нерезидентами, не під­ лягають письмовому декларуванню та звільняються від подання доку­ ментів, що видаються державними органами. Пропуск таких транспорт­ них засобів через митний кордон України здійснюється без застосу­ вання до них заходів гарантування, передбачених розділом X Митного кодексу України. Пальне, що міс­ титься у звичайних баках, зазначе­ них транспортних засобів, не підля­ гає письмовому декларуванню та не є об’єктом оподаткування мит­ ними платежами. – Чи мають право користува­ тися автомобілем, який ввезено іноземцем для особистих цілей, інші особи? – Ні. Тимчасово ввезені транс­ портні засоби особистого користу­ вання можуть використовуватися на митній території України виключ­ но тими громадянами, які ввезли їх в Україну, для їх особистих потреб, не можуть використовуватися для цілей підприємницької діяльності в

Україні, бути розкомплектовані, а також відчужені чи передані у воло­ діння, користування або розпоря­ дження іншим особам. – У зв’язку із переселенням на постійне місце проживання в Ук­ раїну, мене цікавить, чи є якісь особливості реєстрації транспор­ тних засобів, що ввозяться? – Товари за товарними позиція­ ми 8702, 8703, 8704 (загальною ма­ сою до 3,5 тонни), 8711, 8716 згідно з УКТ ЗЕД, що ввозяться на митну територію України громадянами у зв’язку з переселенням на постій­ не місце проживання в Україну із звільненням від оподаткування мит­ ними платежами відповідно до Мит­ ного кодексу України, підлягають постановці на тимчасовий облік в державних реєстраційних органах на строк до двох років з оформлен­ ням документів на право тимчасо­ вого користування такими товарами та можуть бути відчужені або пере­ дані у володіння, користування чи розпорядження іншим особам (крім членів сімей таких громадян) упро­ довж двох років з дня ввезення на митну територію України лише піс­ ля сплати особами, які ввезли їх в Україну, всіх митних платежів за ставками, чинними на день подан­ ня митної декларації. – Яким умовам має відповіда­ ти авто, щоб його можна було


РІЗНЕ

На Тернопільщині працює мобільний сервісний центр

В

шести населених пунк­ тах Тернопільської об­ ласті: смт. Мельниця-По­ дільська, м. Шумськ, м. Залі­ щики, м. Почаїв, м. Бучач та м. Бережани працював мобіль­ ний сервісний центр МВС. Де громадяни, не затрачаючи ані часу, ані коштів на те, щоб доїхати до найближчого сервісного центру, мали змогу швидко та зручно замі­ нити посвідчення водія та зареєст­ рувати, перереєструвати, зняти з об­ ліку транспортні засоби. Відстань від зазначених населе­ них пунктів до найближчих сервіс­ них центрів МВС області складає від 30 до 70 км. Вже за перші дні роботи мобіль­ ного сервісного центру на Терно­ піль­щині проведено 19 реєстрацій­ них операцій, 15 громадян здійсни­ ли заміну посвідчення водія, прий­ нято 45 запитів на отримання довід­ ки про наявність-відсутність суди­ мості. Громадяни мали можливість отримати необхідні консультації.

Якість та швидкість надання пос­ луг у мобільному сервісному центрі МВС області приємно здивувала від­ відувачів. Найближчим часом у Тернопіль­ ській області, МСЦ МВС працювати­ ме в решті населених пунктів, за по­ передньо оприлюдненим графіком. Інформацію про роботу мобіль­ ного сервісного центру МВС області можна отримати на сайті Головно­ го сервісного центру МВС hsc.gov.ua та за телефоном (044) 290-19-88. Послуги, які можна отримати в сервісних центрах: допуск водіїв до керування транспортом; діяльність, пов’язана з реалізацією транспорт­ них засобів; допуск транспортних засобів до участі у дорожньому ру­ сі; погодження конструкцій транс­ порт­них засобів; перевезення не­ безпечних вантажів; використання спеціальних сигналь­них пристроїв; номерні знаки; видача довідки про несудимість; реєстрація суб’єктів ОТК; надання витягу з Єдиного дер­ жавного реєстру МВС; порядок дос­ тупу до НАІС.

четвер, 25 травня 2017 року Досьє 102

11

Регіональний центр уклав угоду з юридичною клінікою ТНЕУ

З

метою укріплення взаємо­дії та подальшого залучення мо­ лодих фахівців університету до роботи у системі безоплат­ ної правової до­помоги Тернопільщини говорили на зустрі­ чі очільниця Регіонального центру з надання безоплатної вто­ ринної правової допомоги у Тернопільській області Ірина Хон­ догій разом із керівництвом юридичного факультету ТНЕУ. Регіональний центр уклав уго­ ду з юридичною клінікою ТНЕУ. В угоді сторони врегулюють питання проходження практики та ознайом­ лення з роботою Центру студентів юридичного факультету, як і ймо­ вірного працевлаштування їх у заз­ наченій установі після проходжен­ ня у Центрі стажування. – Змагатимуться між собою кра­ щі групи та найрозумніші студенти юридичного факультету. Вони й ро­ зіграють модель судового засідан­ ня, подібну до того, як це відбува­ ється насправді. Серед членів журі

ми раді бачити в студентському «батлі» й керівника системи БПД Тернопілля, – наголосив Cер­гій Ба­ нах. Ірина Хондогій отримала про­ позицію від керівництва універси­ тету читати на факультеті лекції про систему безоплатної правової допомоги. Посилаючись на те, що знання про систему БПД необхідні студентам не лише в рамках укла­ дення угоди, але й із погляду інфор­ мативності та розширення круго­ зору. Адже: «якщо ознайомлений – значить «озброєний»!

Нагадуємо, що для цілодобово­ го доступу громадян до безоплат­ ної правової допомоги діє єдиний телефонний номер 0-800-213-103.

Усі паспорти для виїзду за кордон, які зараз оформляють – біометричні

У

зв’язку з можливістю отримання Україною безвізу, тернополяни почали більше цікавитися біометричними документами, зокрема, їх хвилює, який за­ кордонний паспорт краще оформляти: з чіпом чи без.

– чіп, на який записані біометричні дані, параметри особи, у тому числі відбитки пальців. Адміністративний збір за офор­ м­лення паспорта громадянина Ук­ раїни для виїзду за кордон з без­ контактним електронним носієм становить: – впродовж 20 днів – 537,32 грн.; – впродовж 7 днів – 810,32 грн. Оформити паспорт для виїзду за кордон громадяни України мо­ жуть у будь-якому підрозділі мігра­ ційної служби не залежно від місця реєстрації.

Всі паспорти для виїзду за кор­ дон, які оформлені після 1 листопа­ да 2016 року – біометричні, – пояс­ нюють у міграційній службі облас­ ті, – тобто містять електронний но­ сій інформації, чи, простіше кажучи

Як і де сьогодні отримати посвідчення водія вперше

Г

оловний сервісний центр МВС продовжує відпові­ дати громадянам та де­ тально роз’яснювати інфор­ мацію на часті питання. Саме обізнаність, переконані тут, дозволяє за будь-яких обста­ вин захистити свої справа.

Отримання посвідчення водія вперше – одна із найбільш затребу­ ваних послуг сервісних центрів МВС. Лише за 2016 рік вперше посвідчен­ ня водія отримали 360 256 громадян. Для отримання посвідчення во­ дія необхідно пройти три основні етапи: • навчання в автошколі; • скласти іспити в сервісному центрі МВС; • отримати посвідчення водія. На сайті Головного сервісного центру МВС працює розділ «Авто­ школи», де можна знайти повний перелік акредитованих навчальних закладів, які мають право навчати майбутніх водіїв та відповідають

усім стандартам і вимогам законо­ давства. У переліку вказані контак­ ти, категорії за якими готують та адреси класів автошкіл. Для запису на курси із підготов­ ки водіїв потрібні такі документи: • заява на ім’я керівника уста­ нови (із зазначенням місця прожи­ вання та бажаної категорії посвід­ чення водія); • паспорт (пред’являється осо­ бисто); • копія ідентифікаційного коду; • чотири фотографії розміру 3,5х4,5; • медична довідка. Після проходження навчання та складання внутрішніх тестів, необ­ хідно пройти іспит в будь-якому зручному за місцем розташування сервісному центрі МВС, прив’язки до місця реєстрації та проходження навчання немає. Іспити складаються з двох час­ тин: • теоретичної (тестування на ПК, за 20 хвилин необхідно відпові­

сти на 20 питань, при цьому допус­ кається не більше 2-х помилок); • практичної (при успішному про­ходженні теоретичної частини іспиту надається допуск до прак­ тичного іспиту, і цей результат вва­ жається дійсними протягом трьох місяців). Важливо пам’ятати: при допу­

щені більше 2-х помилок або не вкла­ данні у визначені 20 хвилин, до практичної частини іспиту майбут­ нього водія не допустять. Спробу­ вати повторно скласти теорію мож­ ливо не раніше, ніж через 5 днів. При цьому теоретичний іспит мож­ на здавати необмежену кількість разів, а практична частина обмеже­

на 3-ма спробами. У рамках реформування сервіс­ них центрів МВС, плануються зміни у теоретичній та практичній пло­ щині складання іспитів із Правил дорожнього руху. Протягом берез­ ня та квітня відбувалося перше в Україні громадське онлайн обгово­ рення білетів ПДР. Кожен охочий міг переглянути білети та написати свої пропозиції щодо їх вдоскона­ лення. Загалом тестовою версією білетів ПДР скористались 111 899 разів. Після детального аналізу усіх пропозицій, у травні відбудеться фінальне редагування робочими групами Головного сервісного цент­ ру МВС. Пізніше білети подадуть на зат­ вердження наказом МВС. Запуск но­ вих екзаменаційних білетів з Пра­ вил дорожнього руху заплановано на першу половину червня. У прак­ тичній площині іспитів очікується впровадження ві­део- та фотофікса­ ції для прозорості процедури.


12

ТЕЛЕДОСЬЄ

Досьє 102 четвер, 25 травня 2017 року

ПОНЕДІЛОК, 29 ТРАВНЯ UA:ПЕРШИЙ 06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00 Новини 06.10, 07.10, 08.10 Спорт 06.15, 08.15 АгроЕра 06.25, 23.50 Вiд першої особи 07.20, 23.25 На слуху 08.35 Паспортний сервiс 08.45 Свiт он лайн 09.00 Д/ф «Юрiй Рибчинський. Слова i му­ зика» 10.00 Т/с «На межi. Група «Антитерор» 11.00 Д/с «Нацiональнi парки Америки» 11.55 Баклани на Балкани 12.30 Український корт 13.40, 03.30 Борхес 14.05 Т/с «Анна Пiль» 15.35 Х/ф «По-модньому» 17.15 Д/ф «Клоун iде на манеж. М. Яков­ ченко» 17.50 Вiкно до Америки 18.15, 01.20 Новинний блок 18.50, 22.50 З перших вуст 19.00, 01.55 Новини. Культура 19.20 Перша шпальта 19.55 Вересень 20.20, 02.10 Про головне 21.00 Новини 21.30 Новини. Спорт 21.50 Вiйна i мир 22.55, 05.50 Вiчне 23.00 Пiдсумки 00.15 Телемагазин 02.40 Д/с «Традицiйнi свята Мацурi» 03.55 Д/с «Розповiдi про Хансiк» 1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 01.20 «ТСН» 06.45, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з «1+1» 09.30 «Чотири весiлля 4» 10.55 «Мiняю жiнку» 12.20 Х/ф «Матусi» 13.25 Т/с «Матусi 2» 14.30, 17.10 Т/с «Величне столiття. Роксо­ лана» 20.15, 21.20, 22.20 Т/с «Свати 3» 23.20, 01.45 Х/ф «Обережно! Предки в хатi» 05.05 «Ескiмоска 2: Пригоди в Арктицi» ІНТЕР 06.20 «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10 «Ранок з Iнтером» 09.20, 12.25 Т/с «Усе повернеться» 13.30 «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 15.15 «Чекай на мене» 18.00, 19.00, 04.35 «Стосується кожного» 20.00 «Подробицi» 20.40 Т/с «Єдиний чоловiк» 22.30 Т/с «Доярка з Хацапетiвки 3» 01.55 Х/ф «Полетта. У всi тяжкi» 16+ 03.15 «Вдалий проект» 03.50 «Готуємо разом»

ICTV 05.50, 19.20 Надзвичайнi новини 06.40 Факти тижня. 100 хвилин 08.45 Факти. Ранок 09.10 Спорт 09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки 10.10 Антизомбi 11.10 Секретний фронт 12.45, 15.45 Факти. День 13.20, 16.05 Х/ф «2012» 16+ 16.25 Х/ф «П’ята хвиля» 16+ 18.45, 21.00 Факти. Вечiр 20.20 Бiльше нiж правда 21.20 Т/с «Пес» 16+ 22.35 Свобода слова 00.30 Х/ф «Теорiя змови» 16+ 02.25 Стоп-10

НОВИЙ 04.50, 18.00 Абзац 05.40, 07.00 Kids’ Time 05.45 М/с «Сiмейка Крудс» 07.05 Х/ф «Гарфiлд 2» 08.40 Х/ф «Слiдопит» 10.45 Х/ф «Книга Iлая» 13.00 Х/ф «Iндiана Джонс i останнiй хрес­ товий похiд» 15.40 Х/ф «Iндiана Джонс i Королiвство кришталевого черепа» 19.00 Ревiзор. Магазини 21.00 Ревiзор 00.00 Пристрастi за Ревiзором

СТБ 06.35, 16.00 «Все буде добре!» 08.35 «Все буде смачно!» 10.15, 18.30 «За живе!» 11.45 Х/ф «Коханий за наймом» 13.45 «Битва екстрасенсiв 13» 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 19.55, 22.35, 01.30 «Слiдство ведуть екст­ ра­сенси» 23.30 «Давай поговоримо про секс 4» 2+2 06.00 М/ф 08.00, 18.30 «Спецкор» 08.30, 19.00 «ДжеДАI» 09.00 «Нове Шалене вiдео по-українськи» 13.25 Х/ф «Пристрелити героя» 16+ 15.00 Х/ф «Мега-акула проти Колоса» 16+ 16.50, 00.00 Т/с «Теорiя брехнi» 16+ 19.20, 20.15 Т/с «Зустрiчна смуга» 16+ 21.15 Х/ф «Мисливець проти Чужого» 16+ 23.00 «Вiн, Вона i телевiзор» 01.40 «Угон по-нашому»

02.05 Х/ф «Все перемагає любов» 03.15 «Облом.UA»

УКРАЇНА 06.50, 07.15, 08.15 Ранок з Україною 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00, 01.50 Сьогоднi 09.15, 03.45 Зоряний шлях 11.00 Х/ф «Пiзня любов» 12.50, 15.30 Т/с «З надiєю на щастя» 16+ 17.10 Т/с «Райське мiсце» 16+ 19.45, 02.40 «Говорить Україна» 21.00 Т/с «Тiльки про любов» 23.30 Х/ф «Поїзд у Пусан» 16+ 04.30 Реальна мiстика НТН 05.00 Т/с «Кат» 16+ 08.05, 19.30 Т/с «Кулагiн та партнери» 10.10, 17.25 Т/с «Детективи» 16+ 11.45, 00.45 Т/с «Полiцiя Маямi» 16+ 13.45, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 13» 14.45, 19.00, 23.15, 03.30 «Свiдок» 15.40 «Легенди карного розшуку» 23.45 Т/с «Детектив Босх» 18+ 02.30 Т/с «Батькiвщина 3» 16+

К1 06.00 «Спецiя» 06.30 «Top Shop» 07.50 «Чи знаєте ви, що...» 08.25 М/ф 10.00, 16.20 «Файна Юкрайна» 10.30, 02.15 «Розсмiши комiка» 11.30 «Орел i решка» 12.25 «Орел i решка. Шопiнг» 14.20, 20.00 «Орел i решка. Ювiлейний 2» 15.20, 21.00 «Орел i решка. Навколосвiтня подорож» 18.00 «Звана вечеря» 19.00 «Навколо М» 22.00 Х/ф «Побачення наослiп» 16+ 23.50 Х/ф «Подорож капiтана Фракасса» 03.00 «Нiчне життя»

ТЕТ 06.00, 05.40 Кориснi пiдказки 2 06.20 Казка з татом 06.40 Це наше - це твоє 06.50 Байдикiвка 07.15 М/с «Шаленi кролики. Вторгнення» 07.35 М/с «Королiвська академiя» 08.00 Мультмiкс 09.40 М/с «Дора-мандрiвниця» 10.10 М/с «Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць» 11.00 Х/ф «Панi Метелиця» 12.10, 18.50 Панянка-селянка 13.15, 19.55 Готель Галiцiя 14.20 Т/с «Домашнiй арешт» 15.25, 04.05 Вiталька 16.40 Казки У Кiно 17.45 Одного разу пiд Полтавою 21.00 Танька i Володька 22.00, 02.25 Країна У 23.00 Розсмiши комiка 00.55 Т/с «Отже» 18+ 01.15 Шпiлiвiлi TV-4 06.00, 10.00, 18.00 Т/с «Травма» 06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес 07.00, 16.00, 19.00 Провінційні вісті 07.50, 18.45 Міська рада інформує 08.00 Вікно в Америку 08.30, 20.00 Єдина країна 09.00, 00.15 Час-Tайм 09.30 «Справжня ціна» 09.45 «Про кіно» 09.55, 22.35 «Добрі традиції» 11.00, 16.10 Дитяча година 12.10 «У фокусі Європа» 12.40 «Слідства.Інфо» 13.10, 02.30 Хіт-парад 14.00, 01.00 Х/ф «Тато-невидимка» 17.00 «Магія природи» 17.30 «Про нас» 19.30, 21.00 «Наші вітання» 20.30 ТНЕУ - калейдоскоп подій 20.40 Дім книги 21.30 «Погляд зблизька» 22.00, 00.30, 03.30 Провінційні вісті 22.40, 04.00 Х/ф «Русалки» 16+

ТТБ 07.00 «Слово Боже на кожен день» 07.10 «Цей день в історії» 07.15, 11.00, 16.00, 17.00 «Вісті ТТБ» 07.30 «Загублені у часі» 07.45 Ранкова гімнастика 08.00 «Ранок з ТТБ» 10.00 «Відверті діалоги» 11.15, 17.45, 17.50 «Пісні нашого краю» 11.25 «Сміємося- не здаємося» 11.30 «Подорожні замальовки» 12.00 «Мамина школа» 16.15 «У країні Мультляндії» 17.15 «Урок... для батьків» 18.00 «Світлиця» 18.30 «Із нашої відеотеки» 18.55, 20.25 «Тернопіль сьогодні» 19.00, 22.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «Народний контроль» 19.40 «Азбука смаку» 20.00 «Степовики» 20.30 «Сміємося - не здаємося» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Тема дня» 21.15 «В об’єктиві ТТБ» 21.30 «Зелений БУМ» 22.30 «Чаc країни»

ВІВТОРОК,

UA:ПЕРШИЙ 06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00 Новини 06.10, 07.10, 08.10 Ера бiзнесу 06.15, 07.15, 08.15 Спорт 06.20, 08.20 АгроЕра 06.30, 23.50 Вiд першої особи 06.45, 07.45, 08.30 Смакота 07.25, 23.25 На слуху 08.35 ПаСпорт.ua 08.45 Свiт он лайн 09.00 Т/с «Бiлий танець» 10.00 Т/с «На межi. Група «Антитерор» 11.00 Д/с «Iсторичнi розслiдування» 12.10 Баклани на Балкани 12.40, 21.30 Новини. Спорт 13.40 Уряд на зв’язку з громадянами 14.05 Т/с «Анна Пiль» 15.35 Фольк-music 16.30 Т/с «Незнайомка» 17.45 М/с «Книга джунглiв» 18.15, 01.20 Новинний блок 18.50, 22.50 З перших вуст 19.00, 01.55 Новини. Культура 19.20 Перший на селi 19.55 Нашi грошi 20.20, 02.10 Про головне 21.00 Новини 21.50 Т/с «Справедливi» 22.55, 05.50 Вiчне 23.00 Пiдсумки 02.40 Д/ф «Справа братiв Райт»

1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 01.15 «ТСН» 06.45, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з «1+1» 09.30 «Чотири весiлля 4» 10.55 «Мiняю жiнку» 12.20 Т/с «Матусi 2» 13.00, 14.00, 15.00 Т/с «Свати 3» 16.00, 17.10 Т/с «Величне столiття. Роксо­ лана» 20.15, 21.15, 22.20 Т/с «Свати 3» 23.20, 01.40 Х/ф «Щоденник слабака 2: Правила Родрiка» 05.00 «Ескiмоска 2: Пригоди в Арктицi» ІНТЕР 05.20, 00.25 «Подробицi» - «Час» 06.00 М/ф 06.20 «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10 «Ранок з Iнтером» 09.20 «Давай одружимося» 11.05, 12.25, 20.40 Т/с «Єдиний чоловiк» 13.20 «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 15.50, 16.45 «Речдок» 18.00, 19.00, 04.35 «Стосується кожного» 20.00 «Подробицi» 22.30 Т/с «Доярка з Хацапетiвки 3» 01.15 Т/с «Зозуля» 02.35 «Замки Закарпаття» ICTV 05.35, 20.20 Громадянська оборона 06.30 Ранок у великому мiстi 08.45 Факти. Ранок 09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 10.10 Бiльше нiж правда 11.10, 13.20 Х/ф «Теорiя змови» 16+ 12.45, 15.45 Факти. День 13.45, 16.10 Т/с «Кримiнолог» 16+ 17.45, 21.25 Т/с «Пес» 16+ 18.45, 21.05 Факти. Вечiр 22.25 Х/ф «Морпiхи» 16+ 00.50 Т/с «Лас-Вегас» 16+

НОВИЙ 05.45, 18.00 Абзац 06.40, 07.55 Kids’ Time 06.45 М/с «Сiмейка Крудс» 07.05 М/с «Пригоди Кота у чоботях» 08.00 Т/с «Молодята» 10.45 Т/с «СашаТаня» 16+ 16.00, 19.00 Серця трьох 21.00 Київ вдень та вночi 22.00 Х/ф «У пеклi» 18+ 00.00 Х/ф «Прибрати Картера» 16+ 02.00 Х/ф «Утiкач iз того свiту» СТБ 07.00, 16.00 «Все буде добре!» 09.00, 18.30 «За живе!» 10.30 Х/ф «Дiвчата» 12.30 «МастерШеф Дiти» 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 20.00 «МастерШеф Дiти 2. Фiнал» 22.45 «МастерШеф Дiти 2. Фiнал. Оголо­ шення переможця» 23.15 Т/с «Коли ми вдома» 00.15 «Слiдство ведуть екстрасенси» 2+2 06.00 М/ф 08.00, 18.30 «Спецкор» 08.30, 19.00 «ДжеДАI» 09.00 Д/ф «Помста природи» 11.30, 03.55 «Облом.UA» 15.00 Х/ф «Справжнє правосуддя 2» 16+ 16.50, 00.15 Т/с «Теорiя брехнi» 16+ 19.20, 20.20 Т/с «Зустрiчна смуга» 16+ 21.25 Х/ф «Цiнний вантаж» 16+ 23.15 «Вiн, Вона i телевiзор» 01.55 Х/ф «Богдан-Зиновiй Хмельниць­ кий»

УКРАЇНА 06.10, 13.30, 15.30, 05.20 Агенти справед­ ли­востi 16+ 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00, 03.45 Сьогоднi

30 ТРАВНЯ 07.15, 08.15 Ранок з Україною 09.15 Зоряний шлях 11.30, 04.30 Реальна мiстика 16.10 Т/с «Тiльки про любов» 18.00 Т/с «Райське мiсце» 16+ 19.45 «Говорить Україна» 21.00 Т/с «Тiльки про любов» 23.30 Т/с «Закон i порядок: злочинний на­ мiр» 16+ 01.50 Х/ф «Поїзд у Пусан» 16+ НТН 04.25 «Легенди бандитської Одеси» 05.10 Х/ф «Де ви, лицарi?» 06.15 Х/ф «Самотня жiнка бажає позна­ йомитись» 08.00, 09.00, 19.30 Т/с «Кулагiн та парт­ нери» 08.30 Ранковий «Свiдок» 10.30, 17.25 Т/с «Детективи» 16+ 12.00, 00.45 Т/с «Полiцiя Маямi» 16+ 13.40, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 13» 14.45, 19.00, 23.15, 03.25 «Свiдок» 15.40 «Легенди карного розшуку» 23.45 Т/с «Детектив Босх» 18+ 02.30 Т/с «Батькiвщина 3» 16+ 03.55 «РечДОК»

К1 06.00 «Спецiя» 06.30 «Top Shop» 07.50 «Чи знаєте ви, що...» 08.25 М/ф 10.00 «Файна Юкрайна» 10.30 «Розсмiши комiка» 11.30, 19.00 «Навколо М» 12.25 «Орел i решка. Шопiнг» 14.20, 20.00 «Орел i решка. Ювiлейний 2» 15.20, 21.00 «Орел i решка. Навколосвiтня подорож» 16.20, 23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+ 18.00 «Звана вечеря» 22.00 «КВН на бiс» 00.45 Т/с «Ти - моє життя» 02.15 «Нiчне життя»

ТЕТ 06.00, 05.40 Кориснi пiдказки 2 06.20 Казка з татом 06.40 Це наше - це твоє 06.50 Байдикiвка 07.15 М/с «Шаленi кролики. Вторгнення» 07.35 М/с «Королiвська академiя» 08.00 Мультмiкс 09.40 М/с «Дора-мандрiвниця» 10.10 М/с «Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць» 11.00 Х/ф «Червона шапочка» 12.10, 18.50 Панянка-селянка 13.15, 19.55 Готель Галiцiя 14.20 Т/с «Домашнiй арешт» 15.25, 04.05 Вiталька 16.40 Казки У Кiно 17.45 Одного разу пiд Полтавою 21.00 Танька i Володька 22.00, 02.25 Країна У 23.00 Розсмiши комiка 00.55 Т/с «Отже» 18+ 01.15 Шпiлiвiлi 01.35 Теорiя зради TV-4 06.00, 10.00, 18.00 Т/с «Травма» 06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес 07.00, 16.00, 19.00 Провінційні вісті 07.35 «Погляд зблизька» 08.05 «Твій дім» 08.20 ТНЕУ - калейдоскоп подій 08.30 «Невідома Україна» 09.00, 00.15 Час-Tайм 09.30, 17.00 «Магія природи» 11.00, 16.10 Дитяча година 11.45 «Чарівний ключик» 12.10, 21.20 «Добрі традиції» 12.15 «Про кіно» 12.30 Євромакс 13.00, 02.30 Хіт-парад 14.00, 01.00 Х/ф «Інспектори-2» 17.30 «Школа домашнього комфорту» 19.30, 21.00 «Наші вітання» 20.00 Межа правди 21.30 «Гал-кліп» 22.00, 00.30, 03.30 Провінційні вісті 22.35, 04.00 Х/ф «Поспішне рішення»

ТТБ 07.00 «Слово Боже на кожен день» 07.10 «Цей день в історії» 07.15, 11.00, 16.00, 17.00 «Вісті ТТБ» 07.30, 21.00 «Тема дня» 07.45 Ранкова гімнастика 08.00 «Ранок з ТТБ» 10.00 «Музичний калейдоскоп» 10.30 «Зелений БУМ» 11.15, 17.50 «Пісні нашого краю» 11.25 «Сміємося- не здаємося» 11.30 «В об’єктиві ТТБ» 11.45 «Азбука смаку» 12.00 «Світлиця» 16.15 «У країні Мультляндії» 17.15 «Як це?» 18.00 «Енергоманія» 18.30 «Королівська історія з Колодяжного» 18.55, 20.25 «Тернопіль сьогодні» 19.00, 22.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «Будьте здорові» 20.30 «Сміємося - не здаємося» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.15 «Крізь призму часу» 21.30 «Європа очима українця» 22.30 «Час країни»

СЕРЕДА, UA:ПЕРШИЙ 06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00 Новини 06.10, 07.10, 08.10 Спорт 06.15, 08.15 АгроЕра 06.25, 23.50 Вiд першої особи 07.20, 23.25 На слуху 08.35 ПаСпорт.ua 08.45 Свiт он лайн 09.00, 16.30 Т/с «Незнайомка» 10.00 Т/с «На межi. Група «Антитерор» 11.00 Засiдання Кабiнету Мiнiстрiв України 13.40 Нашi грошi 14.05 Т/с «Анна Пiль» 15.35 Свiтло 17.45 М/с «Книга джунглiв» 18.15, 01.20 Новинний блок 18.50, 22.50 З перших вуст 19.00, 01.55 Новини. Культура 19.20 Д/с «Дикi тварини» 19.55 Слiдство.Iнфо 20.20, 02.10 Про головне 21.00 Новини 21.30 Новини. Спорт 21.50 Т/с «Справедливi» 22.40 Мегалот 22.55, 05.50 Вiчне 23.00 Пiдсумки 02.40 Д/ф «Ловець слiв»

1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 01.10 «ТСН» 06.45, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з «1+1» 09.30 «Чотири весiлля 4» 10.55 «Мiняю жiнку» 12.20 Т/с «Матусi 2» 13.00, 14.00, 15.00, 20.15, 21.20, 22.20 Т/с «Свати 3» 16.00, 17.10 Т/с «Величне столiття. Роксо­ лана» 23.20, 01.35 Х/ф «Три телепнi» 16+ 04.50 «Ескiмоска 2: Пригоди в Арктицi» ІНТЕР 05.20, 00.30 «Подробицi» - «Час» 06.00 М/ф 06.20 «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10 «Ранок з Iнтером» 09.20 «Давай одружимося» 11.05, 12.25, 20.40 Т/с «Єдиний чоловiк» 13.20 «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 15.50, 16.45 «Речдок» 18.00, 19.00, 04.35 «Стосується кожного» 20.00 «Подробицi» 22.30 Т/с «Доярка з Хацапетiвки 3» 01.15 Т/с «Зозуля» 02.30 «Недитячi iгри» ICTV 04.20 Служба розшуку дiтей 04.25 Студiя Вашингтон 04.30 Факти 04.50 Дивитись усiм! 05.35, 09.50 Громадянська оборона 06.30 Ранок у великому мiстi 08.45 Факти. Ранок 09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 10.45, 13.20 Х/ф «Морпiхи» 16+ 12.45, 15.45 Факти. День 13.35 Т/с «Кримiнолог» 16+ 15.10, 16.10 Т/с «Володимирська, 15» 16+ 17.40, 21.25 Т/с «Пес» 16+ 18.45, 21.05 Факти. Вечiр 20.20 Секретний фронт 22.25 Х/ф «Королiвство» 16+ 00.40 Т/с «Лас-Вегас» 16+ 02.05 Стоп-10 НОВИЙ 04.10, 01.50 Зона ночi 05.45, 18.00 Абзац 06.40, 07.55 Kids’ Time 06.45 М/с «Сiмейка Крудс» 07.05 М/с «Пригоди Кота у чоботях» 08.00 Т/с «Молодята» 10.45 Т/с «Татусевi дочки» 16+ 16.00, 19.00 Вiд пацанки до панянки 21.00 Київ вдень та вночi 22.00 Х/ф «Убивцi на замiну» 18+ 23.50 Х/ф «У пеклi» 18+ 01.45 Служба розшуку дiтей

СТБ 06.35, 16.00 «Все буде добре!» 08.30 «Все буде смачно!» 10.20, 18.30 «За живе!» 11.50 «МастерШеф Дiти» 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 19.55, 22.45 «МастерШеф Дiти 2. Невiдома версiя» 23.10 Т/с «Коли ми вдома» 00.10 «Слiдство ведуть екстрасенси» 2+2 06.00 М/ф 08.00, 18.30 «Спецкор» 08.30 «ДжеДАI» 09.00, 00.50 «Територiя обману» 11.00 «Нове Шалене вiдео по-українськи» 14.55 Х/ф «Справжнє правосуддя 2: Тем­ ний провулок» 16+ 16.45, 23.55 Т/с «Теорiя брехнi» 16+ 17.35 Т/с «Теорiя брехнi 2» 16+ 18.50 32 тур ЧУ з футболу: «Зоря» - «Олiм­ пiк» та «Динамо» - «Чорноморець» 21.00 Х/ф «Ультиматум» 16+ 22.55 «Вiн, Вона i телевiзор» 01.45 «Угон по-нашому» 02.10 Х/ф «Москаль-чарiвник» 03.25 «Облом.UA»

31 ТРАВНЯ УКРАЇНА 06.10, 13.30, 15.30, 05.20 Агенти справед­ ливостi 16+ 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00, 02.40 Сьогоднi 07.15, 08.15 Ранок з Україною 09.15, 03.30 Зоряний шлях 11.30, 04.30 Реальна мiстика 16.10, 21.00 Т/с «Тiльки про любов» 18.00 Т/с «Райське мiсце» 16+ 19.45 «Говорить Україна» 23.30 Т/с «Закон i порядок: злочинний на­ мiр» 16+ НТН 04.50 Х/ф «Добрi намiри» 06.05 Х/ф «Бiлоруський вокзал» 08.00, 09.00, 19.30 Т/с «Кулагiн та парт­ нери» 08.30 Ранковий «Свiдок» 10.30, 17.25 Т/с «Детективи» 16+ 12.00, 00.45 Т/с «Полiцiя Маямi» 16+ 13.40, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 13» 14.45, 19.00, 23.15, 03.35 «Свiдок» 15.40 «Легенди карного розшуку» 23.45 Т/с «Детектив Босх» 18+ 02.35 Т/с «Батькiвщина 3» 16+ 04.05 «Випадковий свiдок» 04.20 «РечДОК»

К1 06.00 «Спецiя» 06.30 «Top Shop» 07.50 «Чи знаєте ви, що...» 08.25 М/ф 10.00 «Файна Юкрайна» 10.30 «Розсмiши комiка» 11.30, 19.00 «Навколо М» 12.25 «Орел i решка. Шопiнг 2016» 14.20, 20.00 «Орел i решка. Ювiлейний 2» 15.20, 21.00 «Орел i решка. Навколосвiтня подорож» 16.20, 23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+ 18.00 «Звана вечеря» 22.00 «КВН на бiс» 00.45 Т/с «Ти - моє життя» 02.15 «Нiчне життя»

ТЕТ 06.00, 05.40 Кориснi пiдказки 2 06.20 Казка з татом 06.40 Це наше - це твоє 06.50 Байдикiвка 07.15 М/с «Шаленi кролики. Вторгнення» 07.35 М/с «Королiвська академiя» 08.00 Мультмiкс 09.40 М/с «Дора-мандрiвниця» 10.10 М/с «Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць» 11.00 Х/ф «Столику, накрийся» 12.10, 18.50 Панянка-селянка 13.15, 19.55 Готель Галiцiя 14.20 Т/с «Домашнiй арешт» 15.25, 04.05 Вiталька 16.40 Казки У Кiно 17.45 Одного разу пiд Полтавою 21.00 Танька i Володька 22.00, 02.25 Країна У 23.00 Розсмiши комiка 00.55 Т/с «Отже» 18+ 01.15 Шпiлiвiлi 01.35 Теорiя зради TV-4 06.00, 10.00, 18.00 Т/с «Травма» 06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес 07.00, 16.00, 19.00 Провінційні вісті 07.35 Межа правди 08.30 «Невідома Україна» 08.55, 17.55 «Добрі традиції» 09.00, 00.15 Час-Tайм 09.30, 17.00 «Магія природи» 11.00, 16.10 Дитяча година 12.10 «Гал-кліп» 12.35 «Майстер-клас із Наталкою Фіцич» 13.00, 02.30 Хіт-парад 14.00, 01.00 Х/ф «Загублений світ» 16.40 «Чарівний ключик» 17.30 «Твій дім» 18.45, 22.30 Міська рада інформує 19.30, 21.00 «Наші вітання» 20.00 «Соло» 21.30 «Школа домашнього комфорту» 22.00, 00.30, 03.30 Провінційні вісті 22.40, 04.00 Х/ф «Позбавити життя» 16+ ТТБ 07.00 «Слово Боже на кожен день» 07.10 «Цей день в історії» 07.15, 11.00, 16.00, 17.00 «Вісті ТТБ» 07.30, 21.00 «Тема дня» 07.45 Ранкова гімнастика 08.00 «Ранок з ТТБ» 10.00 «Будьте здорові» 11.15, 17.50 «Пісні нашого краю» 11.25 «Сміємося- не здаємося» 11.30 «Європа очима українця» 12.00 «Моя колиска» 16.15 «У країні Мультляндії» 17.15 «Діловий ритм» 18.00 «Час змін» 18.30 «Хто в домі хазяїн?» 18.45 «Зупинись і здивуйся» 18.55, 20.25 «Тернопіль сьогодні» 19.00, 22.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «На часі» 20.15, 21.30 «Із нашої відеотеки» 20.30 «Сміємося - не здаємося» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.15 «Надія є» 22.30 «Час країни»


ТЕЛЕДОСЬЄ

В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ РОЗПОЧАВСЯ НАБІР В ПОЛІЦІЮ НА ПОСАДИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

Основні службові обов’язки: • забезпечення своєчасного реа­ гування на всі звернення та пові­ домлення про вчиненні правопо­ рушення; • запобігання загрозам публічної безпеки громадян; • взаємодія зі структурними під­ розділами відділу (відділення) по­ лі­ції з метою забезпечення гро­ мадського порядку; • виконання окремих письмових доручень слідчих; • забезпечення збереження техніч­ ного стану майна підрозділу; • здійснювати щоденне обслуго­ ву­вання та вміти виконувати ро­ боти у обсязі першого технічного обслу­говування закріплених тран­ с­порт­них засобів; • безпосередня участь у розкритті злочинів по гарячих слідах. Бажані якості та навички: • висока мотивація та орієнтація на якісні зміни в державі; • аналітичні здібності, здатність сис­тематизувати, узагальнювати інформацію, проникливість; • неупередженість та порядність; • самостійність, від­повідальність; організованість; • стійкість до стресу, емоційних та фізичних навантажень; • вміння аргументовано вислов­ лювати свою думку; • наполегливість, рішучість, стри­

маність, здатність швидко прийма­ ти рішення в умовах обмеженого часу; • прагнення до розвитку та само­ вдосконалення; • досвід роботи з ПК (офісні про­ грами, Інтернет) на рівні впевне­ ного користувача. Ми пропонуємо: • заробітну плату від 6000 гривень (піс­ля успішного проходження пер­ вин­ної професійної підготовки); • соціальне забезпечення згідно діючого законодавства; • професійну підготовку за міжна­ родними стандартами; • перспективу кар’єрного росту; • можливість отримання вищої ос­ віти у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами нав­чан­ ня, які здійснюють підготовку по­ ліцейських. Вимоги до кандидатів: • громадянство України; • володіння українською мо­вою; • повна загальна середня освіта; • знання Конституції України, За­ кону України «Про Національну по­ ліцію», Закону України «Про запо­ бігання корупції», Кодексу Украї­ ни про адміністративні правопо­ рушення; • вік від 18 років; • відсутність офіцерського війсь­ кового чи спеціального звання.

Адреса для подання документів: 46002, м. Тернопіль, вул. Га­ лицька, 40. Контактні телефони: (0352) 27-15-40, (067) 65-34-593, (067) 65-37-728. Дізнатися повний порядок конкурсного відбору та заповнити анкету можна за посиланням http://nabir.np.gov.ua Прийом документів триває до 12 червня 2017 року. УВАГА! У разі порушення Ваших прав під час проведення кон­ курсного відбору на службу в поліцію, у тому числі, вимагання не­ правомірної вигоди, Ви можете звернутися за тел.: +38(050) 42548-44, +38(050) 425-46-44.

ЧЕТВЕР, UA:ПЕРШИЙ 06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00 Новини 06.10, 07.10, 08.10 Ера бiзнесу 06.15, 07.15, 08.15 Спорт 06.20, 08.20 АгроЕра 06.30, 23.50 Вiд першої особи 06.45, 07.45, 08.30 Смакота 07.25, 23.25 На слуху 08.35 ПаСпорт.ua 08.45 Свiт он лайн 09.00, 16.30 Т/с «Незнайомка» 10.00 Т/с «На межi. Група «Антитерор» 11.00 Д/с «Iсторичнi розслiдування» 12.10 Баклани на Балкани 12.40, 21.30 Новини. Спорт 13.40 Слiдство.Iнфо 14.05 Т/с «Анна Пiль» 15.35 Надвечiр’я. Долi 17.30 Школа Мерi Поппiнс 17.45 М/с «Книга джунглiв» 18.15, 01.20 Новинний блок 18.50, 22.50 З перших вуст 19.00, 01.55 Новини. Культура 19.20 Д/с «Дикi тварини» 19.55 «Схеми» з Н. Седлецькою 20.20, 02.10 Про головне 21.00 Новини 21.50 Т/с «Справедливi» 22.55, 05.50 Вiчне 23.00 Пiдсумки 00.15 Телемагазин 02.40 Д/ф «Аркани Франка»

1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 01.45 «ТСН» 06.45, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з «1+1» 09.30 «Чотири весiлля» 10.55 «Мiняю жiнку» 12.20 Т/с «Матусi 2» 13.00, 14.00, 15.00 Т/с «Свати 3» 16.00, 17.10 Т/с «Величне столiття. Роксо­ лана» 20.15, 21.15 Т/с «Свати 3» 22.20 «Право на владу» 00.00, 02.10 Х/ф «Божевiльнi викладачi» 05.25 «Ескiмоска 2: Пригоди в Арктицi»

ІНТЕР 05.20, 00.25 «Подробицi» - «Час» 06.00 М/ф 06.20 «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10 «Ранок з Iнтером» 09.20 «Давай одружимося» 11.05, 12.25, 20.40 Т/с «Єдиний чоловiк» 13.20 «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 15.50, 16.45 «Речдок» 18.00, 19.00, 04.35 «Стосується кожного» 20.00 «Подробицi» 22.30 Т/с «Доярка з Хацапетiвки 3» 01.15 Х/ф «Мiльйон у шлюбному кошику» 02.40 «Життя в кредит» 03.20 «Вдалий проект» 03.50 «Готуємо разом» ICTV 04.50 Громадянська оборона 06.35 Ранок у великому мiстi 08.45 Факти. Ранок 09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 09.55 Секретний фронт 10.50, 13.20 Х/ф «Королiвство» 16+ 12.45, 15.45 Факти. День 13.30, 16.10 Т/с «Володимирська, 15» 16+ 17.40, 21.25 Т/с «Пес» 16+ 18.45, 21.05 Факти. Вечiр 20.20 Iнсайдер 22.25 Х/ф «Не брати живим» 16+ 00.40 Т/с «Лас-Вегас» 16+ 02.05 Стоп-10 НОВИЙ 03.00, 02.25 Зона ночi 04.25 Т/с «Татусевi дочки» 16+ 05.40, 18.00 Абзац 06.35, 07.50 Kids’ Time 06.40 М/с «Сiмейка Крудс» 07.00 М/с «Пригоди Кота у чоботях» 07.55 Т/с «Молодята» 10.40 Т/с «Щасливi разом» 16.00, 19.00 Хто зверху? 21.00 Київ вдень та вночi 22.10 Х/ф «Найманi вбивцi» 16+ 00.50 Х/ф «Убивцi на замiну» 18+ 02.20 Служба розшуку дiтей

СТБ 07.05, 16.00 «Все буде добре!» 09.05 «Все буде смачно!» 11.00, 18.30 «За живе!» 12.30 «МастерШеф Дiти» 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 20.00, 22.45 «Я соромлюсь свого тiла 4» 00.00 «Один за всiх» 01.10 «Слiдство ведуть екстрасенси»

2+2 06.00 М/ф 08.00, 18.30 «Спецкор» 08.20, 11.00 «Вiдеобiмба» 09.00, 00.50 «Територiя обману» 15.05 Х/ф «Справжнє правосуддя 2» 16+ 16.50, 23.55 Т/с «Теорiя брехнi 2» 16+ 19.00 «ДжеДАI» 19.20 Х/ф «Дорога без вороття» 16+ 21.05 Х/ф «Месник» 16+ 22.55 «Вiн, Вона i телевiзор» 01.45 «Угон по-нашому» 02.10 Х/ф «Страченi свiтанки» 03.40 «Облом.UA»

1 ЧЕРВНЯ

четвер, 25 травня 2017 року Досьє 102

УКРАЇНА 06.10, 13.30, 15.30, 05.20 Агенти справед­ ливостi 16+ 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00, 02.40 Сьогоднi 07.15, 08.15 Ранок з Україною 09.15, 03.30 Зоряний шлях 11.30, 04.30 Реальна мiстика 16.10, 21.00 Т/с «Тiльки про любов» 18.00 Т/с «Райське мiсце» 16+ 19.45 «Говорить Україна» 23.30 Т/с «Закон i порядок: злочинний на­ мiр» 16+ НТН 04.50 Х/ф «Погань» 06.15 Х/ф «Тупик» 16+ 07.55, 09.00, 19.30 Т/с «Кулагiн та парт­ нери» 08.30 Ранковий «Свiдок» 10.30, 17.25 Т/с «Детективи» 16+ 12.00, 00.40 Т/с «Полiцiя Маямi» 16+ 13.40, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 13» 14.45, 19.00, 23.15, 03.30 «Свiдок» 15.40 «Легенди карного розшуку» 23.45 Т/с «Детектив Босх» 18+ 02.30 Т/с «Батькiвщина 3» 16+ 04.00 «Випадковий свiдок»

К1 06.00 «Спецiя» 06.30 «Top Shop» 07.50 «Чи знаєте ви, що...» 08.25 М/ф 10.00 «Файна Юкрайна» 10.30 «Розсмiши комiка» 11.30, 19.00 «Навколо М» 12.25 «Орел i решка. Шопiнг 2016» 14.20, 20.00 «Орел i решка. Ювiлейний 2» 15.20, 21.00 «Орел i решка. Навколосвiтня подорож» 16.20, 23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+ 18.00 «Звана вечеря» 22.00 «КВН на бiс» 00.45 Т/с «Ти - моє життя» 02.25 «Нiчне життя»

ТЕТ 06.00, 05.40 Кориснi пiдказки 2 06.20 Казка з татом 06.40 Це наше - це твоє 06.50 Байдикiвка 07.15 М/с «Шаленi кролики. Вторгнення» 07.35 М/с «Королiвська академiя» 08.00 Мультмiкс 09.40 М/с «Дора-мандрiвниця» 10.10 М/с «Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць» 11.00 Х/ф «Король Дроздобород» 12.10, 18.50 Панянка-селянка 13.15, 19.55 Готель Галiцiя 14.20 Т/с «Домашнiй арешт» 15.25, 04.05 Вiталька 16.40 Казки У Кiно 17.45 Одного разу пiд Полтавою 21.00 Танька i Володька 22.00, 02.25 Країна У 23.00 Розсмiши комiка 00.55 Т/с «Отже» 18+ 01.15 Шпiлiвiлi TV-4 06.00, 10.00, 18.00 Т/с «Травма» 06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес 07.00, 16.00, 19.00 Провінційні вісті 07.35 «Соло» 08.30 «Невідома Україна» 09.00, 00.15 Час-Tайм 09.30, 17.00 «Магія природи» 11.00, 16.10 Дитяча година 12.10 «Формула здоров’я» 13.00, 02.30 Хіт-парад 14.00, 01.00 Х/ф «Одна чашка кави» 15.45, 20.25 «Добрі традиції» 17.30 «Гал-кліп» 19.30, 21.00 «Наші вітання» 20.00 «Слідство. Інфо» 20.30 У фокусі Європа 21.30 «Смачна мандрівка» 22.00, 00.30, 03.30 Провінційні вісті 22.35, 04.00 Х/ф «Переполох в гурто­ житку» 16+ ТТБ 07.00 «Слово Боже на кожен день» 07.10 «Цей день в історії» 07.15, 11.00, 16.00, 17.00 «Вісті ТТБ» 07.30, 21.00 «Тема дня» 07.45 Ранкова гімнастика 08.00 «Ранок з ТТБ» 10.00 «На часі» 10.45 «Надія є» 11.15, 17.50 «Пісні нашого краю» 11.25 «Сміємося- не здаємося» 11.30 «Хто в домі хазяїн?» 11.45 «Крізь призму часу» 12.00 «Народна скарбниця» 16.15 «У країні Мультляндії» 17.15 «Зірковий коктейль» 17.20 «Сад.Город.Квітник» 18.00 «Всяка всячина» 18.15 «Запоріжжя туристичне» 18.30 «Акценти тижня» 18.55, 20.25 «Тернопіль сьогодні» 19.00, 22.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «Що робити?» 20.30 «Сміємося - не здаємося» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.15 «Армія нескорених» 21.45 «Думки вголос» 22.30 «Час країни»

13

П’ЯТНИЦЯ,

UA:ПЕРШИЙ 06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00 Новини 06.10, 07.10, 08.10 Спорт 06.15, 08.15 АгроЕра 06.25 Життєлюб 06.45, 07.45, 08.25 Смакота 07.20, 23.25 На слуху 08.35 Територiя закону 08.40 ПаСпорт.ua 08.45 Свiт он лайн 09.00 Т/с «Незнайомка» 10.00 Т/с «На межi. Група «Антитерор» 11.00 Д/с «Iсторичнi розслiдування» 12.10 Баклани на Балкани 12.40, 21.30 Новини. Спорт 13.40 «Схеми» з Н. Седлецькою 14.05 Т/с «Анна Пiль» 15.35 Вiра. Надiя. Любов 16.30 Т/с «Аристократи» 17.25 Хто в домi хазяїн? 17.45 М/с «Книга джунглiв» 18.15, 01.20 Новинний блок 18.50, 22.50 З перших вуст 19.00, 01.55 Новини. Культура 19.20 Богатирськi iгри 20.20, 02.10 Про головне 21.00 Новини 21.50 Д/ф «ХХ столiття Кароля Войтили» 22.55, 05.50 Вiчне 23.00 Пiдсумки 23.50 Вiд першої особи 00.15 Телемагазин 02.40 Музичне турне

1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 03.25 «ТСН» 06.45, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з «1+1» 09.30 «Чотири весiлля» 10.55 «Мiняю жiнку» 12.20 Т/с «Матусi 2» 14.00, 15.00 Т/с «Свати 3» 16.00, 17.10 Т/с «Величне столiття. Роксо­ лана» 20.15 «Розсмiши комiка. Дiти 2» 22.00 «Вечiрнiй квартал. Туреччина» 00.10 «Вечiрнiй Київ» 03.50 «Маленькi гiганти» ІНТЕР 05.20 «Подробицi» - «Час» 06.00 М/ф 06.20 «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10 «Ранок з Iнтером» 09.20 «Давай одружимося» 11.05, 12.25 Т/с «Єдиний чоловiк» 13.20 «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 15.50, 16.45 «Речдок» 18.00 «Стосується кожного» 20.00 «Подробицi тижня» 22.00 Т/с «Птах у клiтцi» 01.30 Х/ф «Дике кохання» 03.35 «Чекай на мене»

ICTV 04.30 Факти 04.50 Дивитись усiм! 05.35 Громадянська оборона 06.30 Ранок у великому мiстi 08.45 Факти. Ранок 09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 09.50 Iнсайдер 10.50, 13.20 Х/ф «Не брати живим» 16+ 12.45, 15.45 Факти. День 13.30, 16.10 Т/с «Володимирська, 15» 16+ 17.45 Т/с «Пес» 16+ 18.45, 21.05 Факти. Вечiр 20.20 Антизомбi 21.25 Дизель-шоу 23.45 Х/ф «Шоугелз» 16+ 02.05 Т/с «Лас-Вегас» 16+ 03.25 Стоп-10 НОВИЙ 03.00, 02.05 Зона ночi 03.45 Т/с «Татусевi дочки» 16+ 05.30, 18.00 Абзац 06.25, 07.40 Kids’ Time 06.30 М/с «Сiмейка Крудс» 06.50 М/с «Пригоди Кота у чоботях» 07.45 Т/с «Молодята» 09.40, 20.45 Київ вдень та вночi 14.15 Серця трьох 16.15, 19.00 Суперiнтуїцiя 22.00 Х/ф «Спецiалiст» 16+ 00.00 Х/ф «Ультраамериканцi» 16+ 02.00 Служба розшуку дiтей СТБ 07.10 Х/ф «Стережись автомобiля» 09.05 Х/ф «Zоlushkа.ru» 11.15 Х/ф «Трохи не в собi» 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 18.30, 23.55 Т/с «Коли ми вдома» 20.00, 22.45 «Холостяк 7» 00.50 «Слiдство ведуть екстрасенси»

2+2 06.00 М/ф 08.00, 18.30 «Спецкор» 08.30, 19.00 «ДжеДАI» 09.00, 01.20 «Територiя обману» 10.00 «Роби бiзнес» 10.35 «Нове Шалене вiдео по-українськи» 16.05 Х/ф «Бруклiнськi копи» 16+ 19.20 Х/ф «Бандитки» 21.10 Х/ф «Морська пригода» 16+ 23.00 «Змiшанi єдиноборства. UFC» 02.20 Х/ф «Легенда про княгиню Ольгу» 03.25 «Облом.UA»

2 ЧЕРВНЯ

УКРАЇНА 06.10, 13.30, 15.30 Агенти справедливостi 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00, 03.10 Сьогоднi 07.15, 08.15 Ранок з Україною 09.15, 05.30 Зоряний шлях 11.30, 04.00 Реальна мiстика 16.10 Т/с «Тiльки про любов» 18.00 Т/с «Райське мiсце» 16+ 19.45 «Говорить Україна» 21.00, 00.00 Т/с «Щастя є» 23.20 «Слiдами популiста» 01.45 Т/с «Закон i порядок: злочинний на­ мiр» 16+ НТН 05.40 «Правда життя. Професiї» 06.25 Х/ф «Беремо все на себе» 07.55, 09.00, 19.30 Т/с «Кулагiн та парт­ нери» 08.30 Ранковий «Свiдок» 10.30, 17.25 Т/с «Детективи» 16+ 12.00, 00.45 Т/с «Полiцiя Маямi» 16+ 13.45, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 13» 14.45, 19.00, 23.15, 04.10 «Свiдок» 15.40 «Легенди карного розшуку» 23.45 Т/с «Детектив Босх» 18+ 02.30 Т/с «Королi втечi» 16+

К1 06.00 «Спецiя» 06.30 «Top Shop» 07.50 «Чи знаєте ви, що...» 08.25 М/ф 10.00, 16.20 «Файна Юкрайна» 10.30, 00.45 «Розсмiши комiка» 11.30, 19.00 «Навколо М» 12.25, 01.30 «Орел i решка. Шопiнг 2016» 14.20, 20.00 «Орел i решка. Ювiлейний 2» 15.20, 21.00 «Орел i решка. Навколосвiтня подорож» 18.00 «Звана вечеря» 22.00 «КВН на бiс» 23.00 «Вечiрнiй квартал» 02.15 «Нiчне життя»

ТЕТ 06.00, 05.40 Кориснi пiдказки 2 06.20 Казка з татом 06.40 Це наше - це твоє 06.50 Байдикiвка 07.15 М/с «Шаленi кролики. Вторгнення» 07.35 М/с «Королiвська академiя» 08.00 Мультмiкс 09.25 Х/ф «Ра-Один» 12.10, 18.50 Панянка-селянка 13.15 Готель Галiцiя 14.20 Т/с «Домашнiй арешт» 15.25, 04.05 Вiталька 16.40 Казки У Кiно 17.45 Одного разу пiд Полтавою 20.00 Х/ф «Сам вдома 5: Святкове погра­ бування» 21.45 Х/ф «Кохання на островi» 23.15 Х/ф «Небилицi про Iвана» 00.55 Т/с «Отже» 18+ 01.15 Шпiлiвiлi 01.35 Теорiя зради TV-4 06.00, 10.00, 18.00 Т/с «Травма» 06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес 07.00, 16.00, 19.00 Провінційні вісті 07.35 «Слідство.Інфо» 08.00 У фокусі Європа 08.30 «Смачна мандрівка» 09.00, 00.15 Час-Tайм 09.30, 17.00 «Магія природи» 11.00, 16.10 Дитяча година 11.45 «Чарівний ключик» 12.10 «Гал-кліп» 12.40, 21.30 «Твій дім» 13.00, 02.30 Хіт-парад 14.00, 01.00 Х/ф «П’ять днів у Римі» 17.30 «Майстер-клас із Наталкою Фіцич» 19.30, 21.00 «Наші вітання» 20.00 ТНЕУ - калейдоскоп подій 20.10 «Погляд зблизька» 20.40 «Слід» 21.50 «Добрі традиції» 22.00, 00.30, 03.30 Провінційні вісті 22.35 Х/ф «Переполох в гуртожит­ку-2» 16+ ТТБ 07.00 «Слово Боже на кожен день» 07.10 «Цей день в історії» 07.15, 11.00, 16.00, 17.00 «Вісті ТТБ» 07.30 «Тема дня» 07.45 Ранкова гімнастика 08.00 «Ранок з ТТБ» 10.00 «Що робити?» 11.15, 17.50 «Пісні нашого краю» 11.25 «Сміємося- не здаємося» 11.30 «Армія нескорених» 12.00 «Всяка всячина» 12.15, 21.15 «Думки вголос» 16.15 «У країні Мультляндії» 17.15 «Слід» 17.35 «Служба розшуку дітей» 18.00, 20.15 «Із нашої відеотеки» 18.15 «Смакота» 18.30 «ПрофStyle» 18.55, 20.25 «Тернопіль сьогодні» 19.00, 22.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «На часі» 20.30 «Сміємося - не здаємося» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Назбиране» 21.30 «Arte, viva!» 22.30 «Час країни»


14

СУБОТА, UA:ПЕРШИЙ 06.00 У просторi буття 06.35 Пiдсумки 07.05 АгроЕра. Пiдсумки 07.20 Шеф-кухар країни 08.05 Смакота 08.30 Золотий гусак 08.45 Телемагазин 09.00 М/с «Книга джунглiв» 10.50 Хто в домi хазяїн? 11.10 Хочу бути 11.50 Фольк-music 13.10 Т/с «Справедливi» 16.10 Книга.ua 16.40 Чоловiчий клуб. Спецвипуск. Фрi-файт 18.00 Богатирськi iгри 19.00 Конкурс професiйної журналiстики «Честь професiї» 20.00 Д/с «Скарби та смертельнi таємницi морiв» 21.00 Новини 21.30 Розсекречена iсторiя 22.20 Д/с «Дикi тварини» 22.45 Мегалот 23.00 Свiт on-line 23.25 Життєлюб 00.05 На слуху. Пiдсумки 01.20 Музичне турне 02.20 Д/с «Iсторичнi розслiдування» 05.00 Д/ф «Василь Стус. Феномен суток» 1+1 07.00, 19.30 «ТСН» 08.00 «Снiданок. Вихiдний» 10.00, 23.10 «Свiтське життя» 11.00 Х/ф «Партiя для чемпiонки» 16+ 14.40 Х/ф «Чоловiча iнтуїцiя» 16.45, 20.15 «Вечiрнiй квартал» 18.30 «Розсмiши комiка» 22.10 «Вечiрнiй квартал. Дайджест» 00.10 «Лiга смiху» 04.35 «Ескiмоска 2: Пригоди в Арктицi» 05.00 «Вечiрнiй Київ» ІНТЕР 05.20 Х/ф «Топiнамбури» 07.45 Х/ф «Москва - Кассiопея» 09.30 «Україна вражає» 10.00 Х/ф «Пiдлiтки у Всесвiтi» 11.45 Х/ф «Пригоди Електронiка» 15.50 Х/ф «Невловимi месники» 17.15, 20.30 Т/с «Одеса-мама» 16+ 20.00 «Подробицi» 23.00 Х/ф «Областi темряви» 16+ 01.05 «Подробицi» - «Час» 01.40 Х/ф «Кво Вадiс»

ICTV 04.50 Факти 05.10 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 06.45 Дивитись усiм! 07.45 Без гальм 08.45 Я зняв! 09.40 Дизель-шоу. Дайджест 10.50, 11.50 Вiдпустка за обмiном 12.45 Факти. День 13.00 Т/с «На трьох» 13.35 Х/ф «Проблемна дитина» 15.10 Х/ф «Проблемна дитина 2» 16.55 Х/ф «Ера драконiв» 18.45 Факти. Вечiр 19.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки 20.05 Х/ф «Падiння Лондона» 16+ 21.55 Х/ф «Падiння Олiмпу» 16+ 00.05 Х/ф «Шоугелз» 16+ 02.20 Т/с «Лас-Вегас» 16+ 03.40 Стоп-10

НОВИЙ 03.00 Зона ночi 05.00 Т/с «Татусевi дочки» 16+ 05.50, 07.40 Kids’ Time 05.55 М/с «Сiмейка Крудс» 06.50 М/с «Пригоди Кота у чоботях» 07.45 Київ вдень та вночi 09.00 Ревiзор. Спецвипуск 11.45 Ревiзор. Магазини 13.40 Вiд пацанки до панянки 15.40 Хто зверху? 17.35 М/ф «Пiдводна братва» 19.00 Х/ф «Солт» 16+ 21.00 Х/ф «Лицар дня» 16+ 23.15 Х/ф «Це кiнець» 18+ 01.25 Х/ф «Прибрати Картера» 16+

СТБ 05.50 «ВусоЛапоХвiст» 08.00 «Караоке на Майданi» 09.00 «Все буде смачно!» 10.55 «Холостяк 7» 13.55 «МастерШеф Дiти 2. Фiнал. Оголо­шен­ ня переможця» 16.35 «МастерШеф Дiти 2. Невiдома версiя» 19.05 Х/ф «Тато напрокат» 23.15 «Давай поговоримо про секс 4» 01.10 «Слiдство ведуть екстрасенси» 2+2 06.00 М/ф 08.00 «Нове Шалене вiдео по-українськи» 09.00 «Бушидо» 11.00 «Ситуацiя «Небезпека» 11.30 «Територiя обману» 12.30, 00.55 «Цiлком таємно» 13.00, 01.55 «Люстратор 7.62. Прокляття системи» 13.30, 01.25 «Нишпорки» 14.00 «Вiн, Вона i телевiзор» 17.00 Х/ф «В iм’я короля 3» 16+ 18.45 Х/ф «Повернення Геркулеса» 16+ 20.20 Х/ф «Центурiон» 16+

ТЕЛЕДОСЬЄ

Досьє 102 четвер, 25 травня 2017 року

3 ЧЕРВНЯ

22.15 Х/ф «Дiамантовi пси» 18+ 00.00 «Заручники правосуддя» 02.20 Х/ф «Легенда про княгиню Ольгу» 03.30 «Облом.UA» 05.00 «Змiшанi єдиноборства. UFC»

УКРАЇНА 07.00, 15.00, 19.00, 02.00 Сьогоднi 07.15, 05.20 Зоряний шлях 09.00 Т/с «Щастя є» 12.45, 15.20 Т/с «Не вiдрiкаються люблячи» 16.40, 19.40 Т/с «Велика любов» 21.00 Шоу братiв Шумахерiв 23.00 Реальна мiстика 02.40 Т/с «Закон i порядок: злочинний на­ мiр» 16+ НТН 06.10 Х/ф «Зiрка шерифа» 08.20 Х/ф «Через Гобi та Хiнган» 11.30, 03.15 «РечДОК» 14.20 «Склад злочину» 15.50 Т/с «Детективи» 16+ 19.00, 02.30 «Свiдок» 19.30 Х/ф «Мiмiно» 21.20 Х/ф «Полювання Ханта» 16+ 23.15 Х/ф «Бронежилет» 16+ 01.00 Х/ф «Змiни обличчя» 16+ 03.00 «Випадковий свiдок» 04.40 «Легенди бандитської Одеси» 05.05 «Правда життя. Професiї»

К1 05.10 «Рецепти щастя» 06.00 «Спецiя» 06.30 «Top Shop» 07.50 «Чи знаєте ви, що...» 08.25 М/ф 10.10 Х/ф «Лiто. Однокласники. Кохання» 12.00 Т/с «H2O: Просто додай води» 13.20 «Орел i решка» 23.50 «Вечiрнiй квартал» 01.30 «Нiчне життя»

ТЕТ 06.00, 05.50 Кориснi пiдказки 2 06.20 Казка з татом 06.40 Це наше - це твоє 06.50 Байдикiвка 07.15 М/с «Шаленi кролики. Вторгнення» 07.35 М/с «Королiвська академiя» 08.00 Мультмiкс 09.40 М/с «Дора-мандрiвниця» 11.00 М/ф «Втеча з курника» 12.40 Одного разу пiд Полтавою 14.15 Казки У Кiно 16.25 Х/ф «Кохання на островi» 18.05 Х/ф «Сам вдома 5: Святкове погра­ бування» 19.50 Готель Галiцiя 22.00 Рятiвники 00.00 Х/ф «Герой з плаката» 02.30 Країна У TV-4 06.00 «Про кіно» 06.15, 11.00 «Про нас» 06.45, 09.15 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 Х/ф «Мер» 08.55, 19.55 «Добрі традиції» 09.00 Час-Tайм 09.30, 19.00 Єдина країна 10.00 «Слідство. Інфо» 10.30 Блага звістка з Ріком Реннером 11.30 «Майстер-клас із Наталкою Фіцич» 12.00 «Смачна мандрівка» 12.30, 00.30 Х/ф «Останній з собачого племені» 14.30 Мультфільми 15.00 Х/ф «Хлопчик-полійцейський» 16.30 Дім книги 17.00 Хіт-парад 17.50 ТНЕУ - калейдоскоп подій 18.00 «Наші вітання» 19.30 У фокусі Європа 20.10 «Соло» 21.00, 04.15 Х/ф «Після дощу» 16+ 22.45, 03.00 Легенди світової музики 00.10 Час-Тайм ТТБ 07.00 «Слово Боже на кожен день» 07.10 «Цей день в історії» 07.15 «Удосвіта» 07.45 Ранкова гімнастика 08.00 «Ранок з ТТБ» 10.00 «На часі» 10.45 «Думки вголос» 11.00 «Назбиране» 11.15, 17.50 «Пісні нашого краю» 11.25 «Сміємося- не здаємося» 11.30 «Arte, viva!» 12.00 «Слід» 12.20 «Зупинись і здивуйся» 16.00 «Смакота» 16.15 «У країні Мультляндії» 17.00 «Кошик творчих ідей» 17.25 «Обереги» 18.00 «Учнівський щоденник» 18.15 «Кулінарія від Андрія» 18.30 «Живі сторінки» 19.00 «Панорама подій» 19.45 «Із нашої відеотеки» 20.00 «Вісті 27» 20.15 «Словами малечі про цікаві речі» 20.30 «Сміємося - не здаємося» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «У світі захоплень» 21.30 «Поклик таланту»

НЕДІЛЯ,

UA:ПЕРШИЙ 06.00 Свiт православ’я 06.35 На слуху 07.05 Вiд першої особи 07.25 Життєлюб 08.10 Смакота 08.35 Паспортний сервiс 08.45 Телемагазин 09.00 Д/с «Скарби та смертельнi таємницi морiв» 10.00 Богослужiння у день Святої Трiйцi 13.00 Д/ф «Доньки Єви» 13.50 Мистецькi iсторiї 14.20 Фольк-music 16.10 Д/с «Садовi скарби» 16.40 Х/ф «Святий Петро» 20.30 Перша шпальта 21.00 Новини 21.30 Д/с «Традицiйнi свята Мацурi» 22.20 Д/с «Розповiдi про Хансiк» 23.00 Свiт on-line 23.25 Територiя закону 23.30 Вiд першої особи. Пiдсумки 01.20 Музичне турне 02.20 Чоловiчий клуб. Спецвипуск. Фрi-файт 03.35 Надвечiр’я. Долi 04.25 Свiтло 05.15 Муз. фiльм «Де приховане щастя» 1+1 07.00 «ТСН» 08.00 «Снiданок. Вихiдний» 09.00 «Лото-Забава» 09.40 М/ф «Маша i ведмiдь» 10.15 «Розсмiши комiка» 11.15 «Розсмiши комiка. Дiти 2» 13.05, 14.10, 15.15, 16.10, 17.30 «Свiт на­ виворiт 5: Iндонезiя» 18.30 «Українськi сенсацiї» 19.30 «ТСН-Тиждень» 21.00 Х/ф «Катерина» 16+ 01.00 «Аргумент Кiно» 01.55 «Свiтське життя» 04.30 «Українськi сенсацiї» 05.15 «ТСН-Тиждень» ІНТЕР 05.15 «Подробицi» - «Час» 05.45 М/ф «Бременськi музиканти» 06.05 М/ф «Слiдами бременських музи­ кантiв» 06.25 Х/ф «Невловимi месники» 08.00 «Вдалий проект» 09.00 «Готуємо разом» 10.00 «Орел i решка. Рай i пекло» 11.00 «Орел i решка. Перезавантаження» 12.00 Х/ф «Вихiднi!» 13.45 Х/ф «Два Iвани» 17.20, 20.30 Т/с «Одеса-мама» 16+ 20.00 «Подробицi» 23.00 Х/ф «Випадковий запис» 16+ 00.35 Х/ф «Ласкаво просимо в капкан» 02.15 «Подробицi» - «Час» ICTV 04.45 Факти 05.15 Т/с «Слiдчi» 16+ 07.00 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 10.25 Х/ф «Пташка на дротi» 16+ 12.45 Факти. День 12.55 Х/ф «Ера драконiв» 14.35 Х/ф «Падiння Олiмпу» 16+ 16.50 Х/ф «Падiння Лондона» 16+ 18.45 Факти тижня. 100 хвилин 20.30 Х/ф «Помпеї» 16+ 22.40 Х/ф «Водний свiт» 02.00 Х/ф «Злива» 16+ 03.35 Т/с «Слiдчi» 16+

НОВИЙ 03.25 Зона ночi 05.55 Kids’ Time 06.00 М/с «Сiмейка Крудс» 07.00 М/с «Пригоди Кота у чоботях» 09.05 Kids’ Time 09.10 М/ф «Переполох у Гiмалаях» 10.50 М/ф «Пiдводна братва» 12.40 Х/ф «Спецiалiст» 16+ 14.45 Х/ф «Солт» 16+ 16.40 Х/ф «Лицар дня» 16+ 19.00 Х/ф «Коломбiана» 16+ 21.00 Х/ф «Прискорення» 16+ 22.50 Х/ф «Ланцюгова реакцiя» 00.50 Х/ф «Ультраамериканцi» 16+ 02.45 Зона ночi

СТБ 07.00 «Все буде добре!» 08.55 «Все буде смачно!» 09.50 «Караоке на Майданi» 10.45 Х/ф «Тато напрокат» 14.45 Х/ф «Найчарiвнiша та найпри­ваб­ ливiша» 16.15 «Я соромлюсь свого тiла 4» 18.05, 22.05, 00.10 «Слiдство ведуть екст­ расенси» 20.55 «Один за всiх» 23.00 «Я соромлюсь свого тiла 4» 2+2 06.00 «Змiшанi єдиноборства. UFC» 08.30 «Роби бiзнес» 09.00 «Вiн, Вона i телевiзор» 16.00 Х/ф «Бандитки» 17.45 Х/ф «Центурiон» 16+ 19.40 Х/ф «Пограбування казино» 16+ 21.15 Х/ф «Морська пригода» 16+ 23.00 «Змiшанi єдиноборства. UFC» 01.20 «Територiя обману» 02.20 Х/ф «Двiйник» 03.30 «Облом.UA»

4 ЧЕРВНЯ УКРАЇНА 06.50 Сьогоднi 07.40 Зоряний шлях 09.50 Т/с «Не вiдрiкаються люблячи» 16+ 13.15 Т/с «Велика любов» 17.00 Т/с «Лист надiї» 19.00 Подiї тижня з Олегом Панютою 20.00 Т/с «Лист надiї» 21.50 Х/ф «Нiчна фiалка» 16+ 23.45 Реальна мiстика 02.10 Т/с «Райське мiсце» 16+ 06.45 Подiї тижня з Олегом Панютою НТН 06.10 Х/ф «31 червня» 08.35 Т/с «Право на захист» 16+ 12.20 Х/ф «Мiмiно» 14.10 Х/ф «Сiм старих i одна дiвчина» 15.45 «Легенди карного розшуку» 17.30 «Склад злочину» 19.00 Т/с «Бухта страху» 16+ 22.15 Т/с «Охоронець 2» 18+ 02.00 Х/ф «Полювання Ханта» 16+ 03.40 «Таємницi кримiнального свiту»

К1 05.10 «Рецепти щастя» 06.00 «Спецiя» 06.30 «Top Shop» 07.50 «Чи знаєте ви, що...» 08.25 М/ф 09.25 Т/с «H2O: Просто додай води» 11.00 Х/ф «Лiто. Однокласники. Кохання» 12.50 «Орел i решка» 23.00 Х/ф «Цiна пристрастi» 16+ 01.00 «Розсмiши комiка» 02.30 «Нiчне життя» ТЕТ 06.00 Кориснi пiдказки 2 06.20 Казка з татом 06.40 Це наше - це твоє 06.50 Байдикiвка 07.15 М/с «Шаленi кролики. Вторгнення» 07.35 М/с «Королiвська академiя» 08.00 Мультмiкс 09.40 М/с «Дора-мандрiвниця» 10.50 М/ф «Чарiвна карусель» 12.15 Х/ф «Герой з плаката» 15.00 Країна У 19.50 Готель Галiцiя 22.00 Рятiвники 00.00 Х/ф «Небилицi про Iвана» 01.40 Країна У 04.10 Вiталька 05.40 Кориснi пiдказки 2

TV-4 06.00 Х/ф «Мер» 07.30 «Твій дім» 07.45 Ранковий фітнес 08.00 Єдина країна 08.35, 15.55, 22.05 Тернопільська погода 08.40 Час-Тайм 09.00 Повнота радості життя 09.30 «Справжня ціна» 09.50 Ранковий фітнес 10.15 Пряма трансляція Божественної Свя­ тої Літургії з Архикатедрального Со­бору УГКЦ м.Тернополя 11.40 Дім книги 12.00 Х/ф «Хлопчик-полійцейський» 13.30 «Чарівний ключик» 14.00 «Сільський календар» 14.30 Межа правди 15.30 «Слід» 16.00 «Українські традиції» 16.20 «Слідство. Інфо» 16.55 «Добрі традиції» 17.00 Вікно в Америку 17.30 «Про нас» 18.00 «Наші вітання» 19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті 19.45, 00.45 Міська рада інформує 20.00, 01.00 Огляд світових подій 20.30 «Про нас» 21.00, 03.00 «Гал-кліп» 21.30 Єдина країна 22.10 «Добрі традиції» 22.15, 04.15 Х/ф «Майже ідеальне погра­ бування» 16+ 23.45 Час-тайм 01.30 Х/ф «П’ять днів у Римі» ТТБ 07.00 «Слово Боже на кожен день» 07.10 «Цей день в історії» 07.15 «Вісті 27» 07.30, 17.50 «Пісні нашого краю» 07.40 «Сміємося- не здаємося» 07.45 Ранкова гімнастика 08.00 «Ранок з ТТБ» 10.00 «Панорама подій» 10.45 «Кулінарія від Андрія» 11.00 «У світі захоплень» 11.30 «Словами малечі про цікаві речі» 11.45 «Учнівський щоденник» 12.00 «Жіночий клуб» 16.00 «Поклик таланту» 17.30 «Вхід у храм» 18.00 «У країні Мультляндії» 18.45, 22.40 «Із нашої відеотеки» 19.00 «Музичний калейдоскоп» 19.30 «Мамина школа» 20.00 «Подорожні замальовки» 20.30 «Сміємося - не здаємося» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Відверті діалоги» 22.00 «Загублені у часі» 22.15 «Моє фольклорне Тернопілля»

Репертуар вистав Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Шевченка

Комедія «Рятуйте, мене женять!» Це класичний сюжет «приборкання норовливого», ТРАВНЯ 80 хвилин гумору у блискучому акторському вико­ нанні. Чотири актори відтворюють на сцені історію чоловіка, який засидівся в холостяках, та його турботливої матусі, яка у cвоєму бажанні знайти для нього «другу половинку» здатна на… Але не будемо розкривати всі карти, краще подивіться ви­ ставу самі…

27

Трагікомедія «Дитина в дарунок» Усі стосунки між Чоловіком та Жінкою народжуються ТРАВНЯ й розвиваються ще з біблійних часів Адама та Єви. Минають століття, а відповіді на прості й одвічні запитання-іс­ тини не знає ніхто… Але на що здатна Жінка заради любові, збереження сім’ї, щастя своєї доньки, коли її серце переповне­ не почуттям «берегині домашнього вогнища»? Складні сімейні стосунки, кохання і зради, проблеми батьків і дітей, цілих по­ колінь розкриває у своїй п’єсі Мирон Лисак й доводить, що Жінка здатна на будь-які випробування долі. Можливо й тому Вона отримує «Дитину в дарунок»?..

28

Музична комедія «Фараони» У звичайній агрофірмі сталася велика дивина: чоло­ ЧЕРВНЯ віки-начальники після однієї бурхливої ночі з пісня­ ми й великою кількістю самогону допилися до того, що фарао­ нами себе уявили, аж раптом… прокинувшись, виявили, що тепер усім заправляють жінки. Чоловіки стали «жінками», а їхні дружини – «чоловіками». От тоді і почались справжні при­ годи. Що ж переможе: здоровий глузд чи жіночі хитрощі, і чим врешті скінчиться цей вар’ятський сон?

1

Комедія-жарт «Як наші діди парубкували» Легка комедійна вистава, наче пронизана духом ук­ ЧЕРВНЯ раїнського села, сповнена традиційними піснями, тан­ цями та жартами. Молодий парубок закоханий у дівчину та хоче на ній одружитися. Проте згоди на шлюб не дають її бать­ ки. На які фантастичні вигадки здатні хлопці заради досягнен­ ня бажаної мети – ви навіть собі не уявляєте!

7

Музична комедія «Наталка Полтавка» «Наталка Полтавка» – перший твір нової україн­ ЧЕРВНЯ ської драматургії. Головна героїня п’єси – Наталка, як уособлення кращих рис української жінки, що відстоює людську гідність, бореться за своє щастя.

8

Комедія «Медовий місяць на всі сто» На сцені, що виконує роль лондонського готелю, діє ЧЕРВНЯ традиційний для комедії набір персонажів: політик, його дружина, помічник та коханка, чоловік коханки, детек­ тив. Зав’язка полягає у тому, що на спину детектива, який ви­ дивляється у вікно, падає віконна рама, – і він втрачає ознаки життя. Прем’єр-міністр разом із своєю коханкою бачить у сво­ єму готельному номері нерухоме тіло і, щоб відвести від себе підозру, вирішує позбутися його всілякими способами...

11

Музична комедія «Сорочинський ярмарок» Комедія увібрала в себе і святковість, і колорит, і ЧЕРВНЯ всілякі бувальщини, що трапляються на ярмарку… «Сорочинський ярмарок» – то історія кохання зі сватанням та весіллям, з черговим примиренням Солопія Черевика з його жінкою Хіврею, яка хоч і лається, і гуляє, а все ж – своя, рідна!

18

Початок вечірніх вистав о 1900 год. Квитки – у касі театру. Довідки за телефонами: 52-40-66, 25-05-04.


ДОЗВІЛЛЯ

четвер, 25 травня 2017 року Досьє 102

• ПОСМІХНИСЬ!

15

• СМАЧНОГО!

Шоколадний десерт з сиром та бананом

Хлопець – дівчині: – Люся, я не кажу, що твоя мама погано готує ... Але, здається, я те­ пер розумію, чому ви молитеся пе­ ред їжею!

Інгредієнти: сир – 200 г; шоко­ лад – 110 г; вафлі (коржі) – 2 шту­ ки; масло вершкове – 60 г; банан – 1,5 штуки. Приготування. У блендері под­ рібнюємо вафельні коржі. Сир роз­ минаємо виделкою. Додаємо до си­ ру подрібнені вафлі, перемішуємо. Шоколад ламаємо на шматочки і разом з вершковим маслом від­ правляємо в мікрохвильов­ку до розтоплення. Додаємо шоколадномасляну суміш до сиру, знову ви­ мішуємо. Пробуємо отриману ма­ су, солодкоїжки можуть додати ще цук­рової пудри до смаку.

*****

СМС від дружини коханці: «Я ку­ пила чоловікові нові труси. Будеш з ним – оціни». СМС від коханки дру­ жині: «Там, в трусах, в кишеньці Ра­ фаелло – це тобі».

*****

Влаштувався хлопець у поліцію, а зарплату не отримує вже 3 міся­ ці. Приходить до нього начальник і каже: – Ти що ж зарплату не отриму­ єш вже скільки? – А я думав, що видали пістолет – і крутись як можеш...

*****

Найкращий спосіб підняти лю­ дину о 6:00 – це кава в ліжко... Ви­ лив і біжи.

*****

У сільській хаті вночі лунає стук у вікно. – Дрова потрібні? – Ні. Вранці прокидаються – дров не­ має.

Подавати сніданок можна двома способами. Перший спосіб подачі: шоколадно-сирну масу розподіли­ ти на харчовій плівці. Зверху по­ класти банан. Сформувати «ков­ баску». Поставити в холодиль­ник хвилин на 20 для зас­тигання. Другий спосіб подачі: банан по­ різати на кружечки. Від тіста від­ щипнути невеликий шматочок, зробити корж. У центр коржа по­ класти шматочок банана, скачати кульку, і так поки не закінчиться тісто та банан. Також поставити в холодильник на 20 хвилин. Потім натерти шоколад на дріб­ ній тертці і обваляти в ньому на­ шу «ковбаску» і кульки.

*****

– Хворий, як ви засинаєте? – Добре. Рахую до трьох і заси­ наю. – Як, лише до трьох? – Ну, іноді до півчетвертої.

*****

Тіло: хочу пива. Серце: протес­ тую, хочу кохання. Мозок: протест відхилено, я теж хочу пива.

*****

Мужик в маршрутці голосно псує повітря і каже до хлопчика, що стоїть поруч: – Такий маленький, а пукає, як слон. Поруч стоїть жінка каже: – Чоловіче, але це ви зробили! – Ти дивись яка, я її відмазую, а вона ще стрілки переводить!

*****

Слідчий: – Ви впізнаєте цей ніж? – Звичайно! – Ага, все-таки впізнаєте? – Як же не впізнати, ви його ме­ ні вже 3 тижні показуєте!

*****

– Підсудний, ви навіщо кинули камінь у продавця і розбили їй го­ лову? – Ваша честь, це був не камінь, а її «свіжа булочка»!

*****

Начальник зранку: – Очі у тебе опухлі і червоні. Ти що, пив? – Ні, блін, на роботу йти не хо­ тів. Плакав.

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД, НАДРУКОВАНИЙ У МИНУЛОМУ НОМЕРІ ГАЗЕТИ


• ЧИМ ЦІКАВА КЛЕВАНЬ?

16

• Поселення Клевань, за тверд­жен­ ням істориків, існувало вже в XII столітті під назвою Коливань. • Коливань – назва ваг великого розміру, на яких зважували ве­ лику рогату худобу. Саме містеч­ ко Клевань дуже красиве. Воно здивує вас своєю старовинною архітектурою. • Тут можна побачити ранньоба­ роковий Благовіщенський кос­ тел, збудований ще Єжи Чарто­ рийсь­ким. • У центрі є уніатська церква Різд­ ва 1777 року із старою дзвіницею. • Найвизначнішою архітектурною пам’яткою є Клеванський замок. Його пов’язують з іменем князя Федора Чорторийського, луцько­ го старости. • Найкрасивіше «Тунель кохання» виглядає влітку і на початку осе­ ні, коли на деревах багато листя.

ДО ЗУСТРІЧІ!

Досьє 102 четвер, 25 травня 2017 року

• ФОТОМИТЬ

• ІНТЕРНЕТПОГОДА

ПОНЕДІЛОК, 29 травня ніч / день

+10 / +24

вітер

ВІВТОРОК, 30 травня ніч / день

+15 / +25

вітер

ніч / день

+16 / +27

вітер

ніч / день

+17 / +26

вітер

дому польському інженеру. Він за­ пропонував прокласти залізне по­ лотно навпростець – через ліс. За­ мовники проекту тоді не здогадува­ лись, що для інженера це був просто найкоротший прямий шлях до ко­ ханої дівчини…

Вона жила у Клевані і ходила у православну церкву. Та на свою бі­ ду закохалась у польського католи­ ка (того самого інженера), чим не на жарт обурила батьків. Вони були категорично проти зустрічей пари.

Хлопець жив у Оржеві і приїжд­ жав на таємні зустрічі з коханою на велосипеді. Коли ж сама доля під­ кинула шанс створити пряму доро­ гу між двома селами, він відчай­ душно взявся за роботу. Колія вийшла рівнесенька та пряма і виглядала вона неначе зе­ лений тунель серед лісу. Щоб спіл­ куватись на відстані, закохані вив­ чили азбуку Морзе і вечорами з до­

Адреса редакції: 46002, м. Тернопіль, вул. Живова, 11 тел./факс 23-60-64

помогою ліхтарів таємно посилали одне одному повідомлення, які сві­ тились зашифрованими зізнаннями. З допомогою біноклів в прямісінь­ кому лісовому тунелі було чудово видно світлові знаки аж за три кіло­

Досьє102 ГРОМАДСЬКО-ПРАВОВА ГАЗЕТА

ВИДАВЕЦЬ ПП Ігор Флешар

Пн, 2 м/с

П’ЯТНИЦЯ, 2 червня ніч / день

ЛЕГЕНДА ПРО КОХАННЯ

Розповідають, що ця історія тра­ пилась на початку ХХ століття. Тоді колія, що вестиме із Оржева (сусід­ нє село) до Клевані була лише у пла­ нах. Спроектувати залізну дорогу у цій місцині було не так просто: по­ трібно було зносити багато будин­ ків, розширювати роз’їзд. Несподі­ вана ідея прийшла в голову моло­

Зх, 3 м/с

ЧЕТВЕР, 1 червня

ут ніколи не жили королі чи принцеси і не відбувались драматичні історичні події. Ця туристична пам’ятка за­ служила визнання виключно своєю красою.

Якщо ви хочете знайти кохання – варто лише попросити, стоячи тут. Це місце так і називається – Тунель кохання. Ботанічний феномен – «живий» зелений тунель у лісовому масиві, утворений заростями дерев та ку­ щів. Сплітаючись між собою гілка­ ми і листям, вони виглядають наче тунель точної арочної форми. Ка­ жуть, арка має символічне значення. Ті, хто побував тут, розповідають про дуже сильну ауру, яку можна відчу­ ти. А колія на дві рейки – це ніби символ шляху для двох доль. Якщо самотня людина, стоячи у цьому ту­ нелі, загадає бажання знайти свою половинку, воно обов’язково збу­ деться. Пари ж просять у долі вічно­ го кохання. І справді, важко втрима­ тись, щоб не загадати бажання, ко­ ли стоїш ніби посеред казки. Тут все здається якимось чарівним…

Зх, 5 м/с

СЕРЕДА, 31 травня

+15 / +25

Романтичний Тунель кохання у смт. Клевань

Т

Зх, 5 м/с

Заснована 28 вересня 2012 року

Реєстраційне свідоцтво КВ 19413-9213Р від 28.09.2012 р. видане Державною реєстраційною службою України, м. Київ Матеріали, підготовленні за оперативними зведеннями ГУНП в Тернопільсь­ кій області, можуть носити характер версії. За точність викладених фактів відповідає автор. За зміст і достовірність інформації у рекламних публікаціях відповідальність несе рекламодавець. Редакція не завжди поділяє по­­зицію авторів. Використання в будь-якій формі опублікованих у газеті матеріалів – за згодою редакції. Посилання на газету при цьому обов’язкове. Газета виходить двічі на місяць українською мовою. Наклад – 5000 прим. Віддруковано видавництвом «А-Прінт», м.Тернопіль, вул. Текстильна. 28, тел. (0352) 52 27 37, (067) 350 17 94, a-print.com.ua

метри від парубка до дівчини. Його – від Оржева, а її – від Клевані. Отак вони і спілкувались, забуваючи про заборони батьків і не думаючи про те, що скажуть люди. Згодом життя розлучило їх, про­ клавши його дорогу назад у Поль­щу, а її – до серця іншого. Кажуть, ко­ жен прожив щасливе життя, та до кінця пам’ятав романтичну історію своєї юності.

вітер

Зх, 1 м/с

СУБОТА, 3 червня ніч / день

+16 / +21

вітер

Пн, 4 м/с

НЕДІЛЯ, 4 червня ніч / день

+11 / +21

вітер

Пд/Зх, 3 м/с

За даними мережі Інтернет

ПРОЗАЇЧНА ВЕРСІЯ

• ПОРАДИ МАНДРІВНИКА

Цей природний коридор розта­ шований на відрізку близько 4-ох кілометрів залізничної колії Кле­ вань. Насправді ж залізницю від сто­ ронніх очей інженери сховали нав­ мисне. Історія розповідає, що у двох тутешніх селах колись були війсь­ кові бази, і саме задля маскування ближню залізницю засадили лісом. Так і утворилося живе плетиво з де­ рев і кущів, що нині створює при­ родний коридор, який тепер у наро­ ді йменують «тунелем кохання». Минав час, військові бази відій­ шли на другий план. Люди припи­ нили обрізати дерева довкола колії, дозволивши природі самій господа­ рювати у лісових володіннях. Рік за роком вона окутувала дорогу гіл­ лям, доки не утворилась справжня жива печера неймовірної краси. Закохані вірять, що поцілунок в тунелі скріпить їхню любов на все життя і саджають тут квіти.

Потрапити у Тунель кохання можна різними шляхами. З Рівного у Клевань курсує маршрутка, яка так і називається. Можна доїхати поїздом у напрямку Луцька. Якщо їхатимете автівкою – із траси Рівне – Луцьк потрібно з’їхати на перехресті біля села Зоря. Знайти туристичну пам’ятку неважко. По дорозі ви обо­ в’язково помітите вказівну таб­ личку «Тунель Кохання». Якщо відвідувати Клевань влітку, то ви запросто можете стати табором на березі річки Стуб­ ли. До речі, саме там на її берегах знаходиться Клеванський замок. У Клевані є готель «Скольмо», що розташований на вул. Б. Хмельниць­ кого, 1, де можна відпочити з комфортом. Це диво природи простягається приблизно на чотири кілометри.

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА

на громадсько-правову газету «Досьє 102»

Єдина громадсько-правова газета Тернопільщини з найоперативнішими кримінальними повідомленнями, цікавою інформа­цією з України і світу, ексклюзивними інтер­ в’ю з відомими людьми, найактуальнішими со­ціаль­­ними темами, програмою телебачення приходитиме у Вашу домів­ ку, якщо станете нашим читачем!

ІНДЕКС 41782

Profile for dosie102

Досьє 102 №8(71)  

Досьє 102 №8(71)  

Profile for dosie102
Advertisement