__MAIN_TEXT__

Page 1

ЩО ЗНАЮТЬ ВАШІ ДІТИ ПРО БЕЗПЕКУ?

стор.

ЗАТРИМАЛИ ВИКРАДАЧІВ стор. 4 НОМЕРНИХ ЗНАКІВ

• НОВИНИ

У міській раді завершили пе­ рерахунок житлових субсидій меш­ канцям Тернополя на весь опалю­ вальний період – до 30 квітня 2018 року. Загалом у цей час субсидії отримуватимуть 47320 сімей. Ско­ ротили нормативи споживання, на які нараховується знижка, до того ж були враховані доходи не за ми­ нулий календарний рік, а за мину­ лі півроку. Уже навесні 2018 року відома авіакомпанія-лоукостер Wizz Air запустить додаткові рейси до Поль­ щі та Німеччині. Тож тернополянам дістатися цих двох країн стане ще простіше. Нові авіарейси заплано­ вані з аеропортів Харкова та Льво­ ва. Так із Харкова можна буде до­ летіти до Дортмунда (Німеччина) і Катовіце (Польща), а зі Львова до Дортмунда, Катовіце і Гданська.

Газета нагороджена Почесною грамотою МВС України

5

стор.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ВІД СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ МВС

6

стор.

ПОЛІЦІЮ ОХОРОНИ В ОБЛАСТІ ОЧОЛИВ РОМАН ЛИХОТА

Досьє102

Сварка між чоловіком та жінкою завершилася нещастям

ГРОМАДСЬКО-ПРАВОВА ГАЗЕТА

№19 (82) / 7 грудня 2017 року

Упродовж січня-вересня 2017 року на Тернопіллі народилося 7,1 тисяча дітей, а померло 11,0 тисяч осіб. Відтак народжуваність суттє­ во менша за смертність. Природний приріст населення зареєстрували тільки у Тернополі. У Бережанах, Кременеці і Чорткові, як і всіх ра­ йонах області, відбулося природне скорочення населення. Нa прийом до лікaрів у дитячих поліклінікaх Тернополя можнa зa­ писaтися онлaйн через систему «Електроннa реєстрaтурa» нa сaй­ ті http://www.tmdkl.te.ua/. Нaрaзі зaписaтися через систему можуть бaтьки пaцієнтів, які обслугову­ ються у педіaтричному відділенні №1 нa вул. Федьковичa. A вже не­ зaбaром цей сервіс буде доступний для зaпису нa прийом для пa­цієн­ тів інших мікрорaйонів. Санітарний стан міст та селищ Тернопільщини з Нового року мо­ же значно погіршитись. Питання про заборону полігонів для захо­ ронення побутових відходів вирі­ шують у Верховній Раді. Якщо іні­ ціативу не зупинять, область мо­ же опитись у смітті, адже для пе­ реробки немає належних умов.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

РЕКОМЕНДОВАНА ЦІНА

41782

3,50 ГРН.

стор.

3

Правоохоронці звертаються до учасників дорожнього руху бути обережними, оскільки на дорогах області ожеледиця

З

а таких погодних умов водіям потрібно неухиль­ но дотримуватися Пра­ вил дорожнього руху. Будьте обачливі на ділянках, поз­ начених дорожнім знаком «Слизька дорога», при проїзді мостів, відмов­ теся від ризикованих маневрувань, дотримуйтесь безпечного інтерва­ лу та дистанції, ні в якому разі не перевищуйте швидкість, . Подбати про власну безпеку про­ сять і пішоходів. Коли на шляхах оже­ ледиця, радять рухатися тротуара­ ми з обережністю, переходити доро­ гу в установлених для цього місцях.

8

В жодному разі не виходьте на проїжджу частину перед автомобі­ лем, що рухається, бо водій просто не встигне загальмувати. Тим водіям, які не мають дос­ татніх навичок керування, правоо­ хоронці радять утримуватись від поїздок під час негоди. Шановні водії, рухайтеся лише з увімкненими габаритними вогнями, ближнім світлом фар, користуйтеся пас­ками безпеки, дотримуйтеся без­ печ­ної дистанції, при виборі швид­ кості руху враховуйте погодні умо­ ви, чітко дотримуйтеся вимог Пра­ вил дорожнього руху та дорожніх знаків.

Шановні пішоходи, запам’ятай­ те, що на слизькій дорозі миттєво зупинити автомобіль неможливо, ад­ же його гальмівний шлях збільшу­ ється щонайменше вдвічі. В умовах обмеженої видимості, а саме: сніго­ паду, хурделиці, вас можуть просто не помітити. Звертаємо увагу батьків та пе­ дагогів на проведення додаткових бесід з дітьми щодо дотримання без­ печної поведінки на дорозі та в гро­ мадському транспорті. Зимові іг­ри дітей біля дороги – дуже небезпечні! Дотримання цих елементарних порад допоможе уникнути нещас­ них випадків на автошляхах.


2

ІНФОРМАЦІЯ

Досьє 102 четвер, 7 грудня 2017 року

Прийміть найщиріші вітання з нагоди свята! 8

ГРУДНЯ

11

ГРУДНЯ

12

ГРУДНЯ

18

ГРУДНЯ

26

ГРУДНЯ

народився РАТУШНЯК Олександр Володимирович, начальник відділ режиму та технічного захисту інформації ГУНП в Тернопільській області народився БОРТНЯК Федір Всеволодович, колишній начальник УМВС України в Тернопільській області

народився КУЧЕР Ігор Олександрович, заступник начальника управлiння - начальник вiддiлу органiзацiї дiяльностi груп реагування управління превентивної діяльності ГУНП в Тернопільській області народився СИВУЛЯ Микола Євгенович, пенсіонер, колишній начальник управління кримінальної поліції УМВС України в Тернопільській області

народився ГЛАДЧУК Зеновій Омелянович, секретар поліцейської комісії ГУНП в Тернопільській області

Нехай летять собі літа, Нам зупинити їх не вдасться. Хай буде істина проста: Чим більше літ, тим більше щастя. Людської шани зичимо й тепла, Достатку, злагоди в родині, Журба щоб в безвість відійшла, А радість жила в кожній днині.

В ОБЛАСТІ РОЗПОЧАВСЯ НАБІР В ПОЛІЦІЮ НА ПОСАДИ ДІЛЬНИЧНИХ ОФІЦЕРІВ

Бажані якості та навички: • висока мотивація та орієнтація на якісні зміни в державі; • аналітичні здібності, здатність сис­тема­ ти­зувати, узагальнювати інформацію, компетентність, комунікабель­ність; • неупередженість та порядність; • самостійність, відпо­ві­да­льність, органі­ зованість; • стійкість до стресу, емоційних та фізич­ них навантажень; • прагнення до розвитку та самовдос­ко­на­ лення; • здат­ність швидко приймати рішення в умовах обмеженого часу, наполегли­вість, стриманість, рішучість;

• вміння висловлювати свою думку; • досвід роботи з ПК (офісні програми, Ін­ тернет) на рівні впевненого користувача. Вимоги до кандидатів: • громадянство України; • вік від 18 років; • вища освіта освітнього ступеня (ос­віт­ ньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра за спеціальністю «Правознавство» та «Право»; • вільне володіння українською мовою; • знання Конституції України та кри­мі­на­ ль­ного процесуального законодавства, ЗУ «Про Національну поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції».

Адреса для подання документів: 46002, м. Тернопіль, вул. Галицька, 40. Контакт­ ні телефони: (0352) 27-15-40, (067) 65-34-593, (067) 65-37-728. Дізнатися порядок конкурсного відбору та заповнити анкету можна за поси­ ланням http://nabir.np.gov.ua. Прийом документів триває до 13 грудня 2017 року.

Центр обслуговування окремих підрозділів ГУНП в області – служба на яку покладено функції безперебійної роботи поліції

У

ході реформування сис­ теми МВС на Тернопіль­ щині, як і в інших регіо­ нах, запрацювали центри об­ слуговування окремих під­ розділів ГУНП. Тернопільсь­ кий центр очолив Руслан Ба­ лик. З його слів, в структуру цент­ру входять відділення комунальноексп­луатаці­йного забезпечення, від­ ділення охорони адмінбудинків, діль­ ниця з ремонту та обслуговування засобів зв’язку, відділення забезпе­ чення автотранспорту, дільниця з ре­монту автомобілів. Іншими слова­ ми, це тиловий підрозділ, на який покладено функції безперебійної ро­ боти поліції. – Відділення забезпечення ав­ тотранспорту – одне з найбільших. В його склад входить сектор забез­ печення безпеки дорожнього руху серед працівників поліції, – розпо­ві­ дає Руслан Балик. Тут працюють во­ дії транспортних засобів, інженери, механіки, тут здійснюється ремонт автотранспорту. Відділення кому­ нально-експлуатаційного забезпе­ чення займається обслуговуванням приміщень управління поліції. Це робота столярів, мулярів, сантехні­ ків та інших фахівців. Завдання від­ ділення охорони адмінбудинків по­ лягає у тому, що атестовані співро­ бітники забезпечують пропускний режим в ГУНП. Центри, як і будь-яка інша струк­ тура Національної поліції, має свої завдання, функції, повноваження. Се­ ред головних завдань Руслан Балик назвав технічний ремонт та обслу­ говування транспортних засобів, що знаходяться на балансі ГУНП, роз­ роблення і впровадження засобів щодо раціонального використання устаткування, попередження дорож­

ньо-транспортних пригод серед во­ діїв та особового складу управління, організація здійснення передрейсо­ вого контролю водіїв, ужиття захо­ дів щодо утримання, організації ко­ мунального та іншого забезпечення адміністративних будинків, примі­ щень, інших об’єктів нерухомого та рухомого майна, що знаходиться в користуванні Головного управлін­ ня, здійснення поточного ремонту об’єктів, що знаходяться в управлін­ ні, організація цілодобової охорони територій та адміністративних при­ міщень в яких розміщені працівни­ ки ГУНП, складів з боєприпасами та матеріальними цінностями, забез­ печення пропускного режиму, здій­ снення ремонту технічних засобів, апаратури та пристроїв. – На даний час ми працюємо над тим, аби забезпечити службовий транспорт усім необхідним для ро­ боти в зимовий період: зимовими шинами, мастилами, антифризними рідинами і таке інше, – каже Руслан Балик. – Наступне наше завдання – облаштування приміщення для но­ воствореного підрозділу КОРД, який буде базуватися на території Голов­

ного управління поліції. Роботи чи­ мало, адже в приміщенні буде своя чергова частина, зброярня, трена­ жерний зал, словом, все необхідне для функціонування підрозділу. Пла­ нуємо, що до Різдва кордівці переї­ дуть в оновлене приміщення. В осін­ ньо-зимовий період працюємо над тим, аби раціонально використову­ вати електроенергію та тепло. Від­ стежуємо, аби не було витоку облі­ кової енергії, щоб люди в нормаль­ них умовах працювали, щоб не пе­ реплачувати. Один з напрямків роботи керів­ ництва ГУНП Тернопіль­щини – об­ лаштування відеоспостереження у населених пунктах об­лас­ті. Над цим зараз активно працюють співробіт­ ники дільниці з ре­монту та об­сл ­ у­ говування зв’язку. Зі слів Руслана Ба­ лика, вони не тільки монтують ка­ мери спостереження, а й здійснюють їх сервісне обслуговування. Дефіцит кадрів – актуальна проб­ лема для центру обслуговування. Приміром, тривалий час є вакантною посада слюсаря з ремонту автотранс­ порту, тому керівник цент­ру запро­ шує бажаючих прийти і пра­цювати.

– Мій син навчається тут вже 3 роки. Приємно, що поліцейські не забувають і про такі заклади, прихо­ дять на свята з подарунками, – роз­

повідає мати одного з учнів Христи­ на Ференц. Не обійшлося без подарунків і цього разу. Начальник міського від­

ділу поліції Сергій Гаврилюк під час святкових урочистостей вручив ке­ рівництву закладу сертифікат на купівлю оргтехніки.

Тернопільські поліцейські завітали на свято до підшефних

Н

а ювілей до Тернопіль­ ської спеціальної загаль­ ноосвітньої школи заві­ тали працівники Тернопіль­ ського відділу поліції. Навчальний заклад, яким вже багато років опікуються правоохо­ ронці, відзначив своє 25-річчя. Школа для вихованців з особли­ вими потребами або діток-сонечок, як їх лагідно називають вчителі, зав­ жди радо зустрічає шефів в пого­ нах. Працівники поліції бажані гос­ ті у навчальному закладі, адже завж­ ди готові надати допомогу та підт­ римку. – Кожного року у нас відбува­ ються теплі зустрічі з поліцейськи­ ми, – каже директор закладу Лариса Акменс. – Діти отримують подарун­ ки на свято Миколая, у День знань

та свято останнього дзвоника. Доб­ ре, що є така турбота. Вдячні за підтримку і батьки вихованців закладу.


КРИМІНАЛ

четвер, 7 грудня 2017 року Досьє 102

На Тернопільщині затримали автозлодіїв

Т

ри транспортних засоби за ніч намагалися ви­ красти двоє студентів одного з місцевих ліцеїв. Про­ те зловмисників затримали правоохоронці.

За словами начальника Борщів­ ського відділення поліції Андрія Сви­ нарчука, на злочин хлопців підштовх­ нула надмірна доза випитого алко­ голю та відсутність вночі можливос­ тей добратися додому. Андрій Свинарчук каже, що спо­ чатку хлопці поїхали в село ІванеПусте до товариша. Там вони роз­ пивали спиртні напої. Після цього двоє друзів добралися до села Збру­ чанське, де продовжили випивати. Гулянка завершилася пізно вночі, а добратися додому вже не було на чому. Тому друзі вирішили викрас­ ти хоча б якийсь транспорт.

АМФЕТАМІН ДЛЯ СОЛДАТАСТРОКОВИКА

В

посилці, переданій сол­ датові військової части­ ни, що дислокується в Чорткові, поліцейські вияви­ ли три пакетики порошку, ззовні схожого на амфетамін. До пропускного пункту військо­ вої частини посилку для солдатастроковика з Дніпропетровщини до­ ставив кур’єр. Під час огляду з’ясу­ валося, що окрім продуктів у короб­ ці міститься порошок, розфасований у поліетиленові пакетики. Що це амфетамін, зізнався сам адресат. Зі слів 20-річного парубка, він ще до служби в армії вживав пси­ хот­ропи. В стінах військової части­ ни дістати амфетамін не було змоги, тож написав лист своєму товарише­ ві і попросив передати наркотики. Кримінальне провадження роз­ почато за частиною 1 статті 307 ККУ – незаконне виробництво, ви­ готовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з ме­ тою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Триває до­ судове розслідування.

Зайшовши на одне подвір’я в се­ лі Збручанське, вони побачили мо­ тоблок та автомобіль. Хлоп­ці вико­ тили мотоблок «ЗУБР» за 150 мет­рів від господарства та спробували його завести. Це їм не вдалося і дует по­ вернувся назад, аби взяти ВАЗ-2101. Автомобіль був відчинений, а клю­чі зна­ходилися в замку запалювання. Від’їхати далеко юнаки не встигли, бо прокинувся господар. Хлопці за­ лишили транспорт та втекли. Зачекавши деякий час, вони зно­ ву пішли шукати авто, щоб доїхати в Борщів. На території одного з гос­ подарств стояв припаркований ав­ томобіль Renault Master. Автівка бу­ ла відчинена і знову ж таки з ключа­ ми. Хлопці лише рушили, як їм заб­ локував рух водій іншого автомобі­ ля. Це був власник автотранспорту, який вони намагалися викрасти ра­ ніше. Студенти втекли, але в одного

з них випав мобільний телефон. Потерпілі звернулися до поліції вранці, а за кілька годин поліцейсь­ кі затримали двох дев’ятнад­ця­ти­річ­ них зловмисників. Наразі вони пе­

ребувають в ізоляторі тимчасового триман­ня. Їм інкримінують статтю 289 час­тина 2 Кримінального ко­ дексу України – незаконне заволо­ діння транс­портним засобом.

3

ЗАТРИМАНО ГРУПУ ГАСТРОЛЕРІВ, ЯКІ ОБКРАДАЛИ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ

В

ході проведення опера­ тивно-розшукових захо­ дів співробітники управ­ ління карного розшуку ГУНП в Тернопільській області вий­ шли на слід гастролерів, при­ четних до крадіжки грошових коштів з помешкання 80-річ­ ної жительки села Нові Пет­ ликівці Бучацького району. Зі слів потерпілої, до її хати зай­ шли чотири жінки і стали нав’язу­ вати свої послуги, мовляв, хочемо вам поворожити. Пенсіонерка не хо­ тіла спілкуватися з незнайомками, але самій їй важко було спровадити непроханих гостей з помешкання. Коли ті врешті пішли, старенька вия­ вила, що зі сховку зникли всі її зао­ щадження – понад 15 тисяч гривень. Поліцейські встановили, злов­ мис­ниці, а насправді їх було п’ятеро, пересувалися на авто марки Ланос Део. З ними був водій. Оперативну інформацію тернопільські пра­воохо­ ронці передали колегам з Хмельнич­ чини і саме там підозрюваних зат­ римали. Серед них – дві жи­тельки Харкова, мешканка міста Бар­він­ко­ ве Харківської області, та дві злов­ мисниці з Краматорська Донець­кої області. Дана злочинна група може бути причетна до скоєння злочинів на те­риторії Львівської, Хмель­ницької, Він­ницької, Чернівецької, Рівненсь­ кої та Івано-Франківсь­кої областей.

На Теребовлянщині сварка між чоловіком та жінкою завершилася нещастям – смертю

У

дар кухонним ножем став фатальним для двадцятидев’я­ ти­літ­нього жителя села Кобиловолоки Теребовлянського району. Його під час сварки поранила співмешканка.

Нещастя трапилося 3 грудня. За словами старшого слідчого-кримі­ наліста Андрія Івасишина, потерпі­ лий та його подруга тиждень тому повернулися із заробіток. У понеді­ лок вони пішли в гості до батьків чоловіка. Там житель Теребовлянщини трохи випив, а коли цивільне под­

ружжя повернулося додому, він по­ чав кричати, а потім вдарив жінку в обличчя. Остання, намагаючись за­ хис­титися, схопила зі столу кухон­ ний ніж та вдарила ним кривдника в ліву верхню частину грудей. Удар кухонним ножем став фатальним для 29-літнього жителя села Коби­ ловолоки.

Поба­чивши, що накоїла, вона по­ бігла до батьків чоловіка, розпові­ ла, що трапилося і попросила вик­ ликати швид­ку. Пораненого забрала бригада екстреної медичної допомоги. У чо­ ловіка медики констатували, окрім проникаючого ножового поранен­ ня грудної клітки, травмування ле­ гені та міжреберної артерії. Вряту­ вати життя чоловіка не вдалося. Він помер у лікарні через кілька годин після госпіталізації.

Жінка у скоєному зізналася. Її затримали згідно статті 208 Кримі­ нально-процесуального кодексу Ук­ раїни та оголосили підозру відпо­ відно до статті 121 частина 2 ККУ – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає поз­ бавлення волі на строк від семи до десяти років. Підозрювана знахо­ диться в ізоляторі тимчасового три­ мання. Вирішується питання про об­ рання їй міри запобіжного заходу.


4

ДІТИ – НАШЕ МАЙБУТНЄ Досьє 102 четвер, 7 грудня 2017 року

Тернопільські старшокласники Що знають ваші завітали у гості до поліцейських діти про безпеку?

П

ізнавальну екскурсію влаштували працівники поліції учням загальноосвітньої школи села Баурів. Школярів ознайомили з історією відомства та провели бесіди на правову тематику у рамках Всеукраїнського тижня права.

Питання правової тематики з уч­ нями обговорив головний спеціа­ ліст Управління забезпечення прав людини ГУНП в області Олександр Кушка. Знати свої права, виконува­ ти певні обов’язки, дотримуватися норм законної поведінки, уміти за­ хистити свої інтереси згідно закону – саме на таку тематику спілкува­ лися юні гості та омбудсман. Дізналися школярі і про інші нор­ ми законодавства, а саме про адмі­ ністративну та кримінальну відпо­ відальність неповнолітніх. Праців­ ники поліції розповіли школярам з якого віку настає відповідальність за вчинення окремого правопору­ шення, навели приклади конкретних неприємних ситуацій, у які можна потрапити через власну необереж­ ність, і як їх уникнути. Не оминули правоохоронці і теми наркотиків та алкоголю, оскільки чимало злочи­ нів скоюється саме у такому неа­ декватному стані. – Дуже часто підлітки не зна­ ють, як захистити свої права, що для цього слід зробити. Не маючи достатнього досвіду для вирішення проблеми, підлітки навіть опиня­ ються на межі скоєння злочину. Але вони мають пам’ятати, що будь-яку проблему завжди можна вирішити. Ми сподіваємося, що такі зустрічі є результативними і неповнолітні за­ своїли свої права та обов’язки, до­ тримуватимуться правил поведінки у суспільстві, – підсумував зустріч інспектор ювенальної превенції Ми­ кола Подлецький.

На Тернопільщині третьокласника шукали понад півсотні поліцейських, а він тим часом ховався на горищі

С

півробітникам Тернопіль­ ського відділення поліції 24 листопада близько 16 години повідомили про зник­ нення 9-річного хлопчика – жителя села Плотича. На пошуки школяра негайно ви­ їхало більше півсотні правоохорон­ ців. Усі розуміли, що дитину потріб­ но знайти ще до настання ночі. Працівники районного відділен­ ня поліції, спецпризначенці, кіноло­ ги, рятувальники, громада села ор­ ганізувалися та оглядали село. Бать­ ки не знали, куди міг податися їхній син і лише згодом пригадали, що то­ го дня насварили хлопчика. Допоки пошукова група прочісу­ вала територію села, щось спонука­ ло старшого лейтенанта Тараса Но­ восада разом із колегою зі слідчооперативної групи повернутися на подвір’я та повторно оглянути все обійстя. Мабуть, спрацювало особ­ ливе поліцейське чуття, інтуїція. – Я задумався, де б міг сховатися

9-річний хлопчик, де в такому віці діти почуваються найбезпечніше – вдома! – розповідає оперуповнова­ жений сектору кримінальної полі­ ції Тернопільського районного від­ ділення нацполіції Тарас Новосад. – Зазирали у господарські будівлі, кли­ кали малого на ім’я і, зрештою, по­ чули якийсь тихий звук на горищі.

Була майже північ, коли ми знайш­ ли пропажу. Хлопчик після сварки з мамою заховався на горищі й заснув там. По­бачивши в своїй схованці полі­ цейського у формі, він добряче зля­ кався, а ще боявся, що його знов сва­ ритимуть. Маленького втікача по­вер­ нули батькам.

Б

езпека дітей – одне з го­ ловних питань, яке тур­ бує будь-кого з батьків. Якщо ви хочете бути впевне­ ні, що ваше чадо не потрапить ні в яку небезпечну ситуацію, вам слід заздалегідь навчити дитину правилам поведінки. Останнім часом все частіше у масмедіа та в соціальних мережах з’яв­ ляються повідомлення про зникнен­ ня, викрадення дітей та підлітків: то зі школи не повернулися, то з про­ гулянки, то сусіди бачили, як їх са­ дили до якоїсь автівки. Дещо з цього, на жаль, виявляється правдою, але більшість є фейком. Однак, чи не в кожного батька-матері відразу ви­ ринає думка: а що, як і моя так само пропаде – заберуть, украдуть, втече з дому? Як поводитися зі зловмис­ никами та що робити при зустрічі з ними, або ж в інших критичних си­ туаціях, знають далеко не всі діти через те, що їм про це ніхто не роз­ повідає. Поставте їм наступні питання. Не виключено, що відповіді дитини стануть для вас несподіванкою. 1. Що робити, якщо батьків не­ має вдома, а хтось намагається відкрити двері? Необхідно терміново зателефо­ нувати батькам чи іншим родичам, а потім в поліцію (102). За цей час батьки зможуть попередити сусідів по телефону і дитині нададуть до­ помогу. Навчіть дитину набирати номер 102 на телефоні! 2. Візьмеш цукерку чи будь- який презент у незнайомої людини? У незнайомих людей брати їжу, іграшки, а тим паче таблетки, ліки, категорично заборонено! 3. Незнайомий дорослий про­ сить тебе про допомогу. Допомо­ жеш ти йому? Коли людина потребує допомо­ ги, то в першу чергу звертається до дорослих. Тому, якщо якийсь незна­ йомець просить допомогти, слід йо­ му відповісти категоричною відмо­ вою. Відповідати потрібно швидко і відразу ж йти! На загальні запитан­ ня, приміром, яка це вулиця чи кот­ра зараз година, відповідати «не знаю», «спитайте в дорослих». Маніпуля­ тивні шахрайські техніки починають діяти з моменту стверджувальної відповіді жертви, а тому невинне «так» особливо небезпечне! 4. Що потрібно робити, якщо на тебе нападає зграя собак? У ситуаціях з тваринами – го­лов­ не зберігати спокій і не провокува­ ти їх на агресію. Можна відвернути собак за допомогою якого-небудь предмета (шапки, парасольки). Пот­ рібно поступово віддалятися, щоб не зустрічатись з собакою очима і не повертаючись до неї спиною. 5. Кому можна відкривати две­рі, якщо ти один вдома? Чужим людям відкривати двері категорично забороняється! Це сто­

сується будь-яких незнайомців, не­ залежно від статі та віку. Навіть, як­ що вони представляються працівни­ ками будь-яких комунальних служб чи навіть поліцейськими. 6. Підеш ти в гості до одноліт­ ка, з яким щойно познайомився? Ходити в гості до малознайомих людей, навіть однолітків, не можна ні в якому разі. 7. Що ти будеш робити, якщо незнайомець схопив тебе і не від­ пускає? Треба якомога швидше привер­ нути увагу людей. Можна кричати і битися. Також можна бити по авто­ мобілям, які стоять поруч – можли­ во, спрацює сигналізація. Це привер­не увагу. Коли невідомі намагаються схопити за руку, голосно приверну­ ти увагу оточення вигуками «Не чі­ пайте мене!», «Люди, допоможіть!» або ж втекти у найближчий магазин чи аптеку. Тобто звернутися до людей, які працюють і не можуть покинути свого робочого місця. 8. Як ти вчиниш, якщо загу­ бишся в натовпі людей? У такому випадку слід зберігати спокій. У натовпі необхідно посту­ пово зміщуватися до краю, але не намагатися йти проти людського потоку. 9. Що ти будеш робити, якщо хтось в інтернеті загрожує тобі або твоїм близьким? Про загрози будь-якого харак­ теру слід негайно повідомити бать­ кам, поліції або службі довіри. 10. Якщо ти чекаєш ліфт і до тебе підійшли незнайомці, ти по­ їдеш з ними разом? На пропозицію зайти в ліфт з незнайомцями потрібно відповіда­ ти однозначною відмовою. Навчіть дитину в такій ситуації відповідати, що вона чекає на батьків, які невдо­ взі підійдуть. Є й основні поради батькам: – перебуваючи в громадському місці з маленькою дитиною, не від­ пускати її від себе, не залишати без нагляду. Няню вибирати тільки з-по­ між знайомих або за перевіреними рекомендаціями; – не відправляти малу дитину в магазин по продукти та не пускати на вулицю ввечері; – не залишати малюка самого в ігровій зоні супермаркету; – придумати спеціальне кодове слово (воно має бути відоме лише членам родини!). Іноді викрадачі дітей, особливо в тих випадках, ко­ ли один із батьків проживає окремо, переконують, що їх прислав тато, що дитина повинна піти додому з ни­ ми, бо мама захворіла. Тоді, знаючи кодове слово, дитина зможе легко викрити зловмисників. Батьки завжди повинні знати, де перебувають їхні діти, бути з ни­ ми на зв’язку. Бережіть своїх дітей, розмовляй­ те з ними, попереджайте про мож­ ливу небезпеку!


РІЗНЕ

четвер, 7 грудня 2017 року Досьє 102

5

«Перевізник зима-2017»: в області Пішохідний міст поблизу стартували профілактичні заходи ж/д вокзалу працівники

В

продовж місяця, з 17 листопада по 17 грудня, на Тернопіль­ щині триватимуть профілактичні заходи на автотранспор­ ті під умовною назвою «Перевізник зима-2017». Правоохо­ ронці разом з працівниками Укртрансбезпеки краю перевіряти­ муть пасажирський транспорт – автобуси та автомобілі таксі.

Чотирьом школярам і 19-річному юнаку інкримінують хуліганство та незаконне позбавлення волі

О

дразу дві статті Кримі­ нального кодексу Украї­ ни – хуліганство та неза­ конне позбавлення волі слід­ чі Заліщицького відділення поліції інкримінують п’ятьом жителям села Садки. Резо­ нанс у тій справі ще й у тому, що четверо «героїв» – школя­ рі віком від 12 до 16 років.

Деталей кримінального провад­ ження слідчі не розголошують, од­ нак відомо, що четверо неповноліт­ ніх і 19-річний водій іномарки вчи­ нили хуліганські дії та незаконно позбавили волі восьмикласника за те, що той начебто два роки не від­ давав грошей семикласникові. Сума боргу становить 15 гривень. Один зі зловмисників домовився з потерпілим зустрітися біля клубу. Там начебто захотів в туалет, а вось­ микласника попросив зачекати. То­ ді на іномарці під’їхала решта ком­ панії. Школяра зв’язали, на голову натягнули поліетиленовий пакет, засунули в машину і повезли. Все це відбувалося у білий день. Зі слів потерпілого, його вивезли на окраїну села, нагадали про борг, а потім запитали, чи сильно він зля­ кався, мовляв, це були жарти. Назад до села восьмикласник повернувся у тій же ж машині, але не зв’язаний. Кримінальне провадження роз­ почато за частиною 2 статті 296 та частиною 2 статті 146 ККУ. Триває досудове розслідування.

– Мета перевірки – виявлення та усунення недоліків по перевезенню пасажирів, а саме: дозвільних доку­ ментів на перевезення, наявність ап­ течки, вогнегасника та справність стану технічних засобів, – каже інс­ пектор Тернопільського відділення поліції Віталій Шегера. Чи працюють світлові поперед­ жувальні сигнали, чи транспорт тех­ нічно справний, а також наявність вогнегасника та аптечки – усе це пе­ ревірятимуть поліцейські, зупинив­ ши авто чи автобус. Звертатимуть увагу працівники поліції і на орга­ нізацію передрейсового контролю технічного стану автобусів, медог­ ляду водіїв та підготовці громадсь­ кого транспорту до використання в осінньо-зимовий період. – Найбільш типові порушення – порушення режиму роботи та від­ починку. Водії перепрацьовують, на них лягає більше фізичне наванта­ ження і як результат – погіршується реакція, концентрація. Не всі транс­ портні засоби готові до зими. Це сто­ сується технічного стану – не поміня­ ні шини, у салонах холодно, не завж­ ди справні акумулятори, – розпові­ дає начальник управління Укртранс­ безпеки в Тернопільській області Ігор Табака. Правоохоронці та фахівці з Укр­ трансбезпеки і надалі перевіряти­ муть маршрутні засоби та проводи­ тимуть інструктажі з перевізниками та водіями щодо неухильного дот­ римання вимог правил дорожнього руху та правил перевезення паса­ жирів.

поліції взяли під охорону

В

мережі інтернет з’яви­ лась стаття під назвою: «Пішохідний міст побли­ зу Залізничного вокзалу зно­ ву постраждав від ван­далів». Мова йде про реконструйова­ ний міст, який веде від Привокзаль­ ної площі до вулиці Вояків дивізії Галичина. Це вже не перший випадок пошкодження даної споруди. Цьо­го разу хулігани обмалювали саме за­ хисне накриття. Правопорушники залишили на­ писи, не задумавшись, що такі ма­ люнки не тільки нищать майно, але й те, що стерти дані зображення вар­ тує не дешево. Відповідно до розпорядження начальника ГУНП в Тернопільській області Олександра Богомола, відте­

пер постійну охорону даного об’єк­ ту здійснюватимуть працівники по­ лі­цейської станції, яка знаходиться на території міського залізничного вокзалу. У разі вчинення протиправних дій зловмисники відповідатимуть перед законом відповідно до статті 152 Кодексу України про адміністра­ тивні правопорушення, а саме – по­ рушення правил благоуст­рою міс­ та. Санкція якої передбачає накла­ дання штрафу на фізичну особу від 340 грн. до 1360 грн. Нагадаємо, що оновлений пішо­ хідний міст над залізничною колією у Тернополі відкрили 22 червня. На­ к­риття зроблене з антивандально­ го пластику, покриття досить міцне для того, щоб захистити від граду, він витримує перепади температур.

Затримали викрадачів номерних знаків

О

перативники ГУНП області спільно з розшуківцями Тер­ нопільського відділу поліції вийшли на слід викрадачів номерних знаків. Двоє зловмисників ще не встигли роз­ крутити «бізнес» на поверненні краденого за гроші, як їхню злочинну діяльність зупинили поліцейські. Зі слів начальника управління карного розшуку ГУНП в Тернопіль­ ській області Анатолія Гуски, злочин­ ний дует склали раніше неодноразо­ во судимі тернополянин та урод­же­ нець Криму. Останній, до слова, два тижні тому звільнився з місць по­ збавлення волі і приїхав до нашого міста, бо тут мешкає його знайомий. Шукати законних заробітків 37річний тернополянин та 30-річний кримчанин навіть не збиралися, а витрачатися було на що. Обоє жили на квартирі знайомого та ще й при­ страсті до шкідливих звичок вима­ гали щоденних затрат, адже урод­ женець Криму має наркотичну за­ лежність, а тернополянин злов­жи­ ває алкоголем. Схему кримінального заробітку зловмисники продумали до найдріб­ ніших деталей. Заготовили паперо­ ві записки із пропозицією допомог­ ти повернути номерні знаки із вка­ заним номером телефону, запаслися

декількома мобільними і одного ве­ чора пішли містом. За три ночі такої діяльності до поліцейських зверну­ лося двадцять потерпілих. Проте чи­ мало тернополян, з чиїх авто зняли номерні знаки, таки повелися на про­ позицію зловмисників за кошти по­

вернути крадене. Сума викупу ста­но­ вила від 300 до 500 гривень, залеж­ но від марки автомобіля: чим прес­ тижніша, тим дорожче. Розпочато криміна­льне провад­ ження за частиною 2 статті 185 Кри­ мінального кодексу України. Крим­ чанин на час досудового розсліду­ вання перебу­ва­тиме під вартою, а його спільникові в якості запобіж­ ного заходу суд обрав цілодобовий домашній арешт. Триває досудове розслідування.


6 СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР ІНФОРМУЄ Сільськогосподарський транспорт повинен проходити обов’язковий технічний контроль Досьє 102 четвер, 7 грудня 2017 року

П

еревірка системи гальмового і рульового керування, зов­ нішніх світлових приладів, пневматичних шин та коліс, світлопропускання скла, газобалонного обладнання та інших елементів, які стосуються безпеки дорож­нього руху та охорони природного середовища – усе це проводиться при обов’язковому технічному контролі транспортного засобу.

У Тернополі власникам транс­ пор­ту пояснили принципи проведен­ ня такого огляду. Зустріч ініціював Головний сервісний центр МВС Ук­ раїни. Послухати про зміни та ново­ введення до обласного центру при­ їхали представники Тернопільсь­кої, Івано-Франківської, Чернівецької та Хмельницької областей. – Основна мета кущових нарад – підведення підсумків їх діяльнос­ ті щодо видачі протоколів перевірки технічного стану чи актів невідпо­ відності, а також результати здійс­ нен­ня державного контролю зі сто­ рони сервісних центрів МВС за ді­яль­ ністю зазначених суб’єктів, – роз­по­ві­ дає на­чальник відділу головного сер­ вісно­го центру з питань техніч­ного конт­ролю та перевезення небезпеч­ них вантажів Валерій Василюта. Учасники наради обговорили проект змін до постанови Кабінету Міністрів, яка регулює діяльність

суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю. Зазначені змі­ ни, переконаний Валерій Василюта, дозволять підвищити безпеку до­ рожнього руху, якість перевірок, а також унеможливлять експлуата­ цію технічно несправних транспорт­ них засобів. Проте не всі власники автомобілів чесно та відкрито про­ ходять технічний контроль. – Наприклад, є одна машина, а таких на підприємстві десяток чи два. Вони всі однієї марки та моделі. Одну машину загнали на перевірку і лише скручували номерні знаки. Ми це все побачили і такі протоко­ ли визнаються недійсними, бо це все одна й та ж машина. Якби вони не хотіли – це приховати нереально. Під час технічного контролю проводитиметься фотофіксація. Це забезпечить якість і об’єктивність перевірки технічного стану транс­ портних засобів.

ВІДТЕПЕР ПЕРШЕ ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ ВИДАВАТИМУТЬ НА ДВА РОКИ

В

ідтепер перше посвід­ чення водія у сервісних центрах МВС видавати­ меться на 2 роки з правом обміну на постійне у разі, як­ що протягом двох років з дня його видачі не було 3 і більше адміністративних правопору­ шень у сфе­рі забезпечення безпеки дорожнього руху.

Якщо таких порушень не було – громадянин обмінює тимчасове на постійне посвідчення водія. У разі, якщо такі порушення бу­ ли – громадянин обмінює свій доку­ мент на постій­не посвідчення водія лише після скла­дання практичного та теоретичного іспитів у сервісно­ му центрі МВС. Повернення посвідчення водія особам, які отримали його вперше та були позбавлені права на керу­ вання транспортними засобами, не відбувається. Поновлення права керування транспортними засобами здійсню­ ється після чергової підготовки у відповідному навчальному закладі та після складання теоретичного й практичного іспитів у сервісному цент­рі МВС. Таке посвідчення знову видається на 2 роки. Обмеженим правом керування транспортним засобом для водіївпочатківців є заборона перевищу­ вати швидкість 70 км/год. В Україні з початку року в ДТП загинули 3184 людини, майже 30 ти­ сяч людей – травмовані.

Вартість послуг від сервісних центрів МВС В Тернопільській області вже

У

сервісних центрах МВС нагадують про справж­ ню вартість найбільш поширених послуг, аби усу­ нути посередництво та ошу­ кання громадян.

В рамках реформи по всій країні відбувається відкриття нових сер­ вісних центрів МВС, які оснащені су­ часними системами та працюють за принципом прозорого офісу.

Серед основних послуг сервісних центрів МВС – видача та заміна во­ дійського посвідчення, реєстрація, перереєстрація та зняття з обліку транспортних засобів, зберігання та замовлення індивідуальних номер­ них знаків та інші. Вартість заміни посвідчення во­ дія коштує 201 гривню, а отримання посвідчення водія вперше – 227 гри­ вень. Відновлення втраченого сві­ доцтва про реєстрацію авто – від 353

до 391 гривні в залежності від краї­ ни виробництва. А перша реєст­ра­ ція транспортного засобу, залежно від країни виробництва – від 481 до 519 гривень. Зверніть увагу, що уся інформація про ціни вказана ста­ном на листопад 2017 року – вона може бути змінена, банківські пос­луги не враховані. Вартість адміністратив­ ної послуги без урахування податку на додану вартість та вартість блан­ ків і номерних знаків спла­чується згідно з постановою Кабінету Мініст­ рів України №795 «Про затверджен­ ня переліку платних послуг, які на­ даються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної по­ ліції та Державної міграційної служ­ би, і розміру плати за їх надання». Довідку про несудимість можна замовити безкоштовно та онлайн. Для уточнення актуальних цін на послуги та алгоритмів їх отри­ мання можна звернутись за телефо­ ном (044) 290-19-88. Якщо людина стала свідком корупційних дій, слід написати на пошту info@hsc.gov.ua або зателефонувати на 102, чим осо­ бисто допомогти реформі та бороть­ бі з неправомірними діями.

більше півроку надає послуги мобільний сервісний центр МВС

З

а 6 місяців роботи мобіль­ ного сервісного центру МВС на Тернопільщині послугами скористались по­ над 1350 громадян, які про­ живають у віддалених райо­ нах області, де немає стаціо­ нарних центрів. Мобільний сервісний центр МВС надає такі послуги як: реєстрація та перереєстрація транспортних засо­ бів, заміна посвідчення водія, вида­ ча міжнародного посвідчення водія, а також прийом запитів на от­ри­ман­ ня довідок про відсутність судимос­ тей. У кожному мобільному центрі працюють два адміністратори та екс­ перт, який проводить експертизу транспортних засобів. Час здійснен­ ня операцій такий ж як і у стаціонар­ них центрах – для прикладу, час на обмін посвідчення водія не переви­ щує 20-30 хвилин, адже воно друку­ ється прямо на місці.

Так за 6 місяців роботи мобіль­ ного сервісного центру 382 грома­ дян виявили бажання з допомогою мобільної сервісної служби зареєст­ рувати чи перереєструвати транс­ портний засіб, 527 осіб замінили пос­ відчення водія, 441 громадянин по­ дав запит на отримання довідки про відсутність (наявність) судимості.


РІЗНЕ

Інформація про зміну вартості закордонного паспорта не відповідає дійсності – фейк

Ш

ановні краяни! У мережі Інтернет актив­но поширю­ ється інформація про зміну вартості оформлення за­ кордонного паспорта. Насправді вона не відповідає дійсності. Про це наголошують в міграційній службі. Інформація, яку поширюють вебсайти, вирвана з контексту й через це провокує чимало запитань. На­ справді ж там йдеться про постано­ ву Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2016 року №770 «Деякі

питання надання адміністративних послуг у сфері міграції». У ній зат­ верджено виключно вартість адмі­ ністративних послуг у сфері мігра­ ції. Разом з тим адміністративний збір при отримані послуги склада­

ється із двох складових: власне, вар­ тості адміністративної послуги та вартості бланка. Відтак, у разі оформлення пас­ порта громадянина України для ви­ їзду за кордон у регламентному по­ рядку громадяни сплачуть 557 грн. 32 коп., з яких 253 грн. − вартість ад­ міністративної послуги та 304 грн. 32 коп. – вартість бланку паспорта громадянина України для виїзду за кордон (постанова Кабінету Мініст­ рів України від 26 жовтня 2011 року №1098). У разі термінового оформлення гро­мадяни сплачують 810 грн. 32 коп.: вартість адміністративної послуги подвоюється, тобто становить 506 грн. та додається вартість бланку документа – 304 грн. 32 коп., визна­ чена виробником. Актуальну інформацію щодо офор­млення біометричних докумен­ тів можна дізнатися на сайті Дер­ жавної міграційної служби України за посиланням https://dmsu.gov.ua або за телефоном «Гарячої лінії» УДМС України в Тернопільській об­ ласті – (код 0352) 27-13-89.

Що варто знати іноземцям, які проживають в Тернополі?

І

ноземці, які перебувають в Україні на законних підста­ вах, користуються тими са­ мими правами і свободами, а також мають такі самі обов’яз­ ки, як і громадяни України. Яких правил повинен перш за все дотримуватися іноземець, пояс­ нює заступник начальника УДМС України в Тернопільській області – начальник відділу у справах інозем­ ців та осіб без громадянства Тетяна Лобач.

26-РІЧНУ ГРОМАДЯНКУ ІРАКУ МІГРАЦІЙНИКИ ВІДПРАВИЛИ ДОДОМУ

Д

нями працівники секто­ ру організації запобіган­ ня нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС в області виконали рішення суду і видворили з України 26-річну громадянку Іраку. У міграційній службі повідомили, що дівчина повинна була самос­тій­ но покинути територію нашої краї­ ни ще у липні, одразу ж після закін­ чення навчання в тернопільському виші, але не зробила цього. Колиш­ ня студентка стала нелегалкою, бо дуже не хотіла їхати з України. Виявивши факт порушення мі­ граційного законодавства, посадові особи УДМС прийняли рішення про її примусове повернення. Але й цю вимогу іноземка не виконала, від­ так до Тернопільського міськрайсу­ ду було подано позов про її видво­ рення.

Після отримання посвідки на тим­часове проживання іноземці зо­ бов’язанні протягом тридцяти ка­ лендарних днів зареєструвати міс­ це проживання, аналогічно і у ви­ падку зняття з реєстрації місця про­ живання та прибуття до нового міс­ ця проживання також зобов’язані зареєструвати своє місце проживан­ ня. За проживання без реєстрації передбачена адміністративна відпо­ відальності (ч. 1 ст. 203 КУпАП). Іноземці, які постійно прожива­ ють в Україні та документовані по­

свідкою на постійне проживання зо­ бов’язанні при досягненні 25- та 45річного віку здійснити обмін посвід­ ки на постійне проживання, ос­кіль­ки попередня вважається недійсною. Якщо іноземець втратив підста­ ву перебування в Україні, його пос­ відка підлягає скасуванню, вилучен­ ню та знищенню, при цьому відмітка про видачу посвідки в паспортному документі іноземця анулюється. По­ дальше перебування на території України такої особи вважається не­ законним.

Проміжні результати «Мігранта» на Тернопіллі: виявлено 28 нелегалів та складено 71 адмінпротокол

Н

а Тернопільщині досяг­ ла екватора активна фаза профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант». Міграційники спільно з правоо­ хоронцями та відділом контрроз­ відки УСБУ виявляють порушення у сфері міграційного законодавст­ ва. Нагадаємо, що розпочались во­ ни наприкінці жовтня та тривати­ муть ще впродовж місяця. – За час проведення заходів складено 71 адмінпротокол за пору­ шення міграційного законодавст­ва та виявлено 28 нелегальних мігран­ тів, – повідомили у секторі органі­ зації запобігання нелегальній міг­ рації, реадмісії та видворення УДМС в Тернопільській області. – Щодо 27 порушників прийнято рішення про примусове повернення, тобто впро­

довж місяця вони зобов’язані виїха­ ти з України. Також виконано одне рішення суду щодо видворення іно­ земки. Статистика свідчить, що серед нелегалів на Тернопільщині найбіль­ ше колишніх студентів, які вже за­ кінчили або були відраховані з міс­ цевих вищих навчальних закладів.

четвер, 7 грудня 2017 року Досьє 102

• КОНСУЛЬТУЄ МІНІСТР ЮСТИЦІЇ

В

ітаю Вас, шановний мі­ ністре. Мій чоловік два ро­ки пробув в АТО. Спо­ чатку, як доброволець, а по­ тім уже офіційно у військах. Повернувся на три місяці та знову пішов захищати країну. Чи положено йому отримати землю, куди для цього звер­ татися?

7

Валентина ОСТАПОК

– На які наділи мають право захисники вітчизни? – Учасники бойових дій та осо­ би прирівняні до них мають право на першочергове відведення у влас­ ність або користування земельних ділянок для індивідуального жит­ лового будівництва, садівництва і го­ родництва (для городництва у ко­ ристування). У межах норм безплат­ ної приватизації (передачі) земель­ ні ділянки передаються у власність у таких розмірах: для ведення са­ дівництва – не більше 0,12 га; для ведення особистого селянського гос­ подарства – не більше 2,0 га; для бу­ дівництва і обслуговування жилого будинку в селах – не більше 0,25 га, в селищах – не більше 0,15 га, в міс­ тах – не більше 0,10 га. – Куди звертатися для отри­ мання земельної ділянки? – Учасникам АТО необхідно звер­ нутися з клопотанням до органу ви­ конавчої влади або органу місцево­ го самоврядування, який передає зе­ мельні ділянки у власність або ко­ ристування: • сільської, селищної, міської ра­ ди (якщо питання стосуються земель комунальної власності відповідних територіальних громад); • обласні, районні ради переда­ ють земельні ділянки у власність або у користування з відповідних земель спільної власності територіальних громад для всіх потреб; • районні державні адміністра­ ції на їхній території передають зе­ мельні ділянки із земель державної власності у власність або у користу­ вання у межах сіл, селищ, міст район­ ного значення для всіх потреб; • обласні державні адміністра­ ції на їхній території передають зе­ мельні ділянки із земель державної власності у власність або у корис­ту­ вання у межах міст обласного зна­чен­ ня та за межами населених пунк­тів. – Що може бути підставою для відмови? – Лише невідповідність місця роз­ ташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нор­ мативно-правових актів, генера­ль­ них планів населених пунктів та ін­ шої містобудівної документації, схем землеустрою, техніко-економічних обґрунтувань використання та охо­ рони земель адміністративно-тери­ торіальних одиниць, проектів зем­ леустрою щодо впорядкування те­ риторій населених пунктів, затверд­ жених у визначеному порядку. – Як проходить відведення зе­ мельної ділянки? – У разі прийняття уповноваже­ ним органом рішення про надання

дозволу на розробку проекту зем­ леустрою щодо відведення земель­ ної ділянки потрібно замовити в землевпорядній організації виготов­ лення такого проекту. Виконавцем робіт може бути тільки особа з сер­ тифікатом інженера-землевпоряд­ ника. Проект відведення земельної ділянки розробляється на підставі укладеного із замовником догово­ ру. Термін виконання робіт – не мо­ же перевищувати 6 місяців. Проект підлягає погодженню з територіаль­ ним органом Держгеокадастру. У випадку розташування земельної ділянки у межах населеного пунк­ ту, або якщо на ділянці планується розташування об’єкта будівництва, потрібно отримати погодження з управлінням з питань містобудуван­ ня та архітектури місцевої держав­ ної адміністрації або місцевої ради. Проект землеустрою щодо відве­ дення земельної ділянки залежно від її призначення, цінності та міс­ця розташування може підлягати також погодженню з: структурним підроз­ ділом обласної, міської державної ад­ міністрації у сфері охорони навко­ лишнього природного середовища. Строк розгляду: протягом 10 робо­ чих днів з дня одержання проекту. Підстава для відмови – лише не­ відповідність його положень вимо­ гам законів та прийнятих відповід­ но до них нормативно-правових ак­ тів, документації із землеустрою або містобудівній документації. – Як зареєструвати земельну ділянку в Державному земельно­ му кадастрі? – Необхідно звернутися до тери­ торіального органу Держгеокадаст­ ру за місцем розташування земель­ ної ділянки та надати наступні до­ кументи: заяву про внесення відо­ мостей до Державного земельного кадастру: оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки (по­ годжений проект землеустрою, за потреби, позитивний висновок екс­ пертизи); документацію із землеу­ строю, яка є підставою для форму­ вання земельної ділянки, у формі електронного документа. Строк розгляду такої заяви – 14 днів. Внесення відомостей до Дер­ жавного земельного кадастру здій­ снюється безоплатно.


8 СПРАВИ ПОЛІЦЕЙСЬКІ Управління поліції охорони в області очолив Роман Лихота Досьє 102 четвер, 7 грудня 2017 року

С

истема поліції охорони – є, була і буде, – про це, пе­ребуваючи з візитом у Тернополі, заявив начальник Департаменту поліції охоро­ ни Олександр Гаврилюк. Він наголосив, що їх­нє відомство підтримує і Міністр, і голова Національної поліції.

– Усі вони хочуть бачити нову стратегію розвитку, вони планують долучити поліцію охорони до агро­ промислового комплексу, щоб не бу­ ло рейдерських захоплень, хочуть нас бачити на дорозі, де раніше бу­ ла транспортна міліція. Окрім цього ми повинні вдосконалювати і те, що робили до сьогодні, працювати для населення. До обласного центру очільник департаменту приїхав, аби предста­ вити нового керівника управління

поліції охорони в Тернопільській об­ ласті. Відтепер ним буде капітан по­ ліції Роман Лихота. До цього він був на посаді заступника начальника уп­ равління.

Попередній керівник – полков­ ник Олег Іващенко від 21 листопада призначений на посаду заступника начальника департаменту поліції охорони.

За співпрацю подякував поперед­ ньому очільнику поліції охорони на­ чальник ГУНП в області Олександр Богомол. Він запевнив столичного керівника депар­таменту, що між по­

ліцією нашого краю, патрульною та управлінням поліції охорони нала­ годжена тісна співпраця, яка пози­ тивно вливає на роботу правоохо­ ронного відомства Тернопільщини.

Провести на нелегку службу пра­ цівників роти прийшли рідні, бли­зь­ кі та друзі. І хоч для поліцейських ця ротація є далеко не першою, чо­ ловіки проведуть на сході два місяці, тож далеко від рідної домівки свят­ куватимуть усі Різдвяні свята.

З напутніми словами та побажан­ нями звернувся до особового скла­ ду начальник Головного управлін­ ня Національної поліції в Тернопіль­ ській області Олександр Богомол. – Ви обличчя нашої області, тому вимагаю дотримуватися законнос­

ті, дисципліни, а ще – берегти один одного. Переконаний, через два мі­ сяці рідні зустрічатимуть вас живи­ ми та здоровими, – зазначив очіль­ ник тернопільського відомства. За захист територіальної ціліс­ ності подякував бійцям і очільник

Тернопільської облдержадміністра­ ції Степан Барна. – Ви своєю присутністю на схід­ них рубежах забезпечуєте спокій у рідних домівках і не тільки. Бажаю вам мирного неба та духовної підт­ римки. Другу ротацію відбуватиме на сході капрал поліції Роман Лисюк. Свій перший військовий досвід бо­ єць отримав, вступивши до роти по­ ліції особливого призначення «Тер­ нопіль». Завдання, каже поліцейсь­ кий, як і за першої поїздки незмінні. – Чергуємо на блокпостах, аби не допустити незаконного вивезен­ ня зброї, вибухівки та боєприпасів. Також підтримуємо правопорядок серед місцевого населення, – розпо­ відає боєць. – Чи хвилюються рідні? Звичайно, однак поважають мій ви­ бір, адже добре знають, яким необ­ хідним він є для нас та для країни. За традицією, бійців перед до­ рогою благословили священики.

Правоохоронці краю вирушили на східні рубежі України

В

зону проведення антите­ рористичної операції 29 листопада відправились бійці роти поліції особливого призначення «Тернопіль». Це вже 29 відрядження право­ охоронців на Схід.

Тернопільські спецпризначенці повернулися додому

П

ісля двох місяців відря­ дження на східних рубе­ жах повернулися додо­ му тернопільські поліцейські роти особливого призначен­ ня Тернопіль. Їх з радісними посмішками зустрічали роди­ чі та колеги.

Усі працівники роти поверну­ лися здоровими та неушкоджени­ ми. Завдання, які бійці виконали на відмінно, залишилися незмінні: за­ безпечення правопорядку, чергуван­ ня на блокпостах, недопущення ви­ возу незаконної зброї, вибухівки та інших небезпечних предметів, за­ тримання підозрілих осіб та право­ порушників. Наші бійці залучалися і до проведення комплексних опе­ ративно-профілактичних відпрацю­ вань у місті Мар’їнка.

– За час несення служби наш під­ розділ, обслуговуючи блокпости, за­ т­римав двох дезертирів, виявив по­ над десять транспортних засобів, які

перебували у розшуку, – розповів тимчасово виконуючий обов’яз­ки ко­ мандира роти «Тернопіль» Віталій Цап. – Вдячний особовому скла­ду

роти за дисципліну, сумлінне став­ лення до професійних обов’язків. Позаду нелегка служба, а попе­ реду – довгочікуваний відпочинок в

рідних домівках. Вже через декіль­ ка днів поліцейські приступлять до забезпечення публічної безпеки у Тернополі.


СПРАВИ ПОЛІЦЕЙСЬКІ четвер, 7 грудня 2017 року Досьє 102

9

Начальник ГУНП в області Олександр Богомол зустрівся з мешканцями Бучача та Монастириська

Н

а зустріч з керівником прийшло чимало жителів Бучаччи­ ни. Люди говорили про особисте, зокрема невдоволення термінами розслідування кримінальних проваджень, а та­ кож просили посприяти вирішенню загальноміських проблем. Зі схожими проблемами звернулися і мешканці Монастириська. Колишній співробітник правоо­ хоронного відомства прийшов з про­ позицією збільшити кількість полі­ цейських патрулів, особливо в міс­ цях масового відпочинку, паркових зонах, а також допомогти вирішити питання з хаотичним паркуванням в центрі міста. Олександр Богомол пообіцяв найближчим часом відря­ дити до Бучача патрульних полі­ цейських, аби ті обстежили терито­

рію міста, надали пропозиції щодо вирішення проблем з паркуванням. Ще одна турбота бучаччан – руй­ нування місцевого замку особами, які розбирають мури історичної па­ м’ятки на будматеріали. Активісти вже збирають документи, аби істо­ ричну будівлю внести до переліку замків Тернопільщини, а полковник поліції пообі­цяв, що правоохоронці візь­муть замок під охорону.

За активну та дієву співпрацю прийшов подякувати головному по­ ліцейському краю представник гро­ мадської організації «Скеля». Зав­ дя­ки спільній роботі активісти та поліцейські зупинили роботу бага­ тьох незаконних кар’єрів, задоку­мен­ тува­ли факти браконьєрства. У Монастириськах із запитання­ ми щодо розслідування криміналь­ ного провадження за фактами злов­ живань, пов’язаними із ремонтом місцевої школи, до начальника по­ ліції звернулися активісти. Вони на­ полягають на додаткових обстежен­ нях школи, адже, з їх слів, в примі­ щенні навчального закладу стоїть сильний запах цвілі. Олександр Бо­ гомол пообіцяв, щойно буде закін­ чена експертиза, кримінальне про­ вадження скерують на розгляд су­ ду, про додаткові обстеження полі­ цейські теж подбають. Після прийому громадян відбу­ валися наради з особовим складом в обох відділеннях поліції. Інспекту­ вав керівник своїх підлеглих по всіх напрямках роботи. Найгостріше по­ стала проблема стовідсоткового рос­ ту дорожньо-транспортних пригод, тому Олександр Богомол доручив вжити заходів, аби виправити си­ туацію, зокрема поліцейські мають ретельно стежити за місцями кон­ центрації ДТП.

Патрульним розповіли, як придбати власне житло Д ержавні програми доступ­ ного житла та молодіж­ ного кредитування пра­ цюють у Тернополі.

Про їх умови та переваги розпо­ віли працівникам патрульної полі­ ції, оскільки серед них багато моло­ дих людей з районів та сусідніх об­ ластей. Патрульні винаймають жит­ ло, сплачують шалені суми за нього, хоча ці гроші можна вкладати у влас­ не помешкання. – Основним критерієм при на­ борі до патрульної поліції був вік до 35 років, тому основна маса людей може підпасти під дію даної прог­ рами, – зазначає заступник началь­ ника управління патрульної поліції м. Тернопіль Олег Сороковий. – Ду­ же багато молодих сімей поліцейсь­ ких потребують житло. Тому ця прог­ рама є цікавою, а умови сприятливі. – На сьогодні працює три дер­ жавних програми: пільговий дер­ жавний кредит для молодих сімей та одиноких громадян. Він дається під 3% річних, є пільги по дітях, є кредитування за рахунок власних коштів Фонду під 14% в гривнях на термін до 30 років, – розповідає ди­ ректор Тернопільського регіональ­ ного управління Держмолодьжит­ ло Андрій Козак. Ще одна програма стартувала

наприкінці листопада. Це – «Дос­туп­ не житло». Вона передбачає надан­ ня державної підтримки у розмірі 30 відсотків вартості житла норма­ тивної площі, а для пільгових кате­ горій – учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб – 50% вартості житла. – Кожна програма має свої плю­ си та мінуси. Тут важко сказати. Ко­ жен має вибирати та рахувати сам, бо є питання з місцем реєстрації, з квартирними обліками. Не можна сказати, що є щось одне надзвичай­ но добре, а інше погане. Всі програ­ ми мають право на існування. Щоб стати учасником даної прог­

рами потрібно принести копії пас­ порта, ідентифікаційного коду, сві­ доцтва про одруження та народжен­ ня дітей, довідки про доходи за ос­ танніх 6 місяців, довідку про пере­ бування на квартирному обліку та у програмі доступного житла, витяг з реєстру речових прав на майно про відсутність власного житла або як­ що житло менше, ніж 13,65 квад­ ратних метрів житлової площі на кожного члена сім’ї. Активізуючи роботу у інформа­ ційній сфері, Державний Фонд спри­ яння молодіжному житловому бу­ дівництву йде назустріч людям, ро­ з’яснюючи їхні можливості.


10

ОДА ІНФОРМУЄ

Досьє 102 четвер, 7 грудня 2017 року

В Тернопільській області розширюють лікувальний корпус для учасників АТО

О

бласний наркологічний диспансер обслуговує не тільки людей, котрі потребують цього, а й учасників бойових дій, учасників АТО та демобілізованих бійців.

Про це зазначив голова Терно­ пільської ОДА Степан Барна під час огляду проведення реконструкції

лікувального корпусу №2 КУТОР «Тернопільський обласний нарко­ логічний диспансер». Реконструкція

Комплекс енергоефективних заходів не повинен обмежуватися лише утепленням фасаду та заміною вікон

Ц

ього року, як і попередні роки, в області реалізову­ ються проекти за раху­ нок коштів Державного фон­ ду регіонального розвитку. Контролює виконання будівель­ них та ремонтних робіт особисто голова Тернопільської обласної дер­ жавної адміністрації Степан Барна. Перебуваючи у робочій поїздці у Кременці, він оглянув загальноос­ вітню школу І-ІІІ ст. №5, де за раху­ нок коштів із Державного та місце­ вого бюджетів здійснюється комп­ лексна термомодернізація, а саме: заміна вікон та утеплення фасадів. Загальна кошторисна вартість проекту, як поінформував Степан Барна, трохи більше чотирьох міль­ йонів гривень, 3 мільйони 200 тисяч гривень з яких – з Державного фон­ ду регіонального розвитку та 802 тисячі гривень – з місцевого бюд­ жету. Мета проекту – досягнення ре­

сурсозберігаючого та енергозбері­ гаючого ефектів, позаяк передбача­ ється зменшення витрат на опален­ ня приміщення на 47-50%. – У даному випадку хотів би від­ значити, що комплекс енергоефек­ тивних заходів не повинен обмежу­ ватися лише утепленням фасаду та заміною вікон. Цей комплекс також має передбачати цілу низку кроків, за якими – здійснення заміни систе­ ми опалення та перекриття даху. Над цим питанням ми будемо сьо­ годні працювати, – зауважив Сте­ пан Барна. Розгляне Тернопільська обл­ держ­адміністрація і можливості за­ лучення під ці проекти додаткових державних коштів, а також кошти з місцевих бюджетів. Сьогодні Кременецький район має працювати в напрямку залучен­ ня потенційних підрядників, котрі будуть здатні забезпечити якісне виконання робіт, аби виділені гро­ ші не були витрачені марно.

корпусу здійснюється за рахунок коштів Державного фонду регіона­ льного розвитку. – Для нас важливо забезпечити повноцінне функціонування закла­ ду, створити комфортні умови не тільки з точки зору перебування бій­ ців, а й відповідно здійснити техніч­ не переоснащення закладу. Саме то­ му, ми поставили собі за мету цього року розпочати реконструкцію кор­ пусу. Наразі головне завдання – це прибудова третього поверху, що дасть можливість розгорнути до­ даткових 30 ліжко-місць для учас­ ників АТО, – поінформував Степан Барна. При цьому він наголосив, що не менш важливим є питання – прибу­ дови приймального відділення. За­ гальна вартість проекту складати­ ме майже 11 млн. грн., понад 8 міль­ йонів з яких виділено з Державного фонду регіонального розвитку. – Дуже важливо, що до цього про­ цесу долучається Тернопільська об­ ласна рада. Цього потребують учас­ ники АТО, і з цього приводу зверта­ ються безпосередньо спіл­ки учасни­ ків антитерористичної опе­рації, які потребують відповідних умов. Тому працюємо над тим, щоб наші воїни почувалися впевнено та комфорт­ но, – підкреслив Степан Барна. Головний лікар наркологічного диспансеру Василь Галанов повідо­ мив, що відділення для реабіліта­ ції демобілізованих та учасників АТО створили два роки тому. В його структурі відкрито 30 ліжок. За десять місяців 2017 року лі­ кування в наркологічному диспан­ сері отримало понад 160 осіб.

Делегація з Великопольського воєводства відвідала Тернопілля

М

іжрегіональне співро­ бітництво з Великопо­ льським воєводством є одним з пріоритетних напря­ мів двосторонніх відносин. Тому ми хотіли б поглибити співпрацю та укласти відповідну Угоду, яка закріпить спільне праг­ нення сприяти розширенню парт­ нерства. На цьому акцентував голо­ ва Тернопільської ОДА Степан Бар­ на під час зустрічі з делегацією Ве­ ликопольського воєводства Респу­ бліки Польща, яку очолив Віце-мар­ шалек воєводства Войцех Янковяк. Як наголосив Степан Барна під час зустрічі з представниками деле­ гації, Великопольське воєводство ці­ каве для області власним економіч­ ним потенціалом, а також перспек­ тивами залучення інвестицій в сфе­ рі інноваційного розвитку галузей промисловості та сільського госпо­ дарства. – Ми особливо зацікавлені у

спільній проектній діяльності в рам­ ках програм польської допомоги та Вишеградської групи, яка передба­ чає програму мобільності держав­ них службовців; сприяння у прове­ денні реформ у сферах децентралі­ зації, енергоефективності; сприяння розвитку малого і середнього бізне­ су та попередження безпекових заг­ роз. Вагомою також є перспектива співпраці у галузі культури, освіти, та туризму. Адже наша область ба­ гата на культурно-історичні пам’ят­ ки та об’єкти, які побудовані в різ­ них історичних періодах. Зокрема, на Тернопільщині знаходиться тре­ тина замків України, а саме 34. Тому ми зацікавлені у подальшій співп­ раці, тим більше, що потенціал є, – зауважив голова ОДА. Представники польської деле­ гації висловили зацікавлення у по­ дальшій співпраці, навіть окресли­ ли кілька напрямів, в яких вони ба­ чать можливість спільного розвитку та розширення партнерства.

На Тернопільщині відкрили потужний комплекс для зберігання врожаю зернових

Н

а Тернопіллі спостеріга­ ється позитивна динамі­ ка зростання показників врожайності. Лише ранніх зер­ нових культур поля області вродили понад 1 мільйон 400 тисяч тонн. – Сьогодні ми перебуваємо на об’єкті, який становить майже 3% потужностей всіх елеваторів області. У перспективі очікуються всі 10%, – зазначив Степан Барна. – Особли­ вістю нашої спільної командної ро­ боти є максимальна підтримка біз­ несу й допомога у розвитку підпри­ ємств на території області, адже це у подальшому забезпечує створен­ ня нових робочих місць. Будівництво комплексу зберіган­ ня зерна розпочалося у травні ми­ нулого року. Його потужність ста­ новить 90 тисяч тонн. Запуск пер­ шої черги потужністю 30 тисяч тонн відбувся 24 листопада. Запуск дру­ гої черги потужністю 60 тисяч тонн планується у 2019 році.

Участь в урочистому відкритті взяв Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економічного роз­ витку і торгівлі Степан Кубів. – Тепер на заліщанській землі за­працює одне із перших підпри­ ємств, що формуватиме нову еконо­ мічну та господарську Україну. По­ єднання іноземних технологій, про­

фесійних навиків українських інже­ нерів та зусиль громади допомогли реалізувати цей проект. Функціону­ вання комплексу тягне за собою здешевлення затратного механізму та зменшення витрат енергії. За 10 місяців поточного року в Тернопільській області працевлаш­ товано по­над 45 тисяч осіб.


НОВИНИ З МІСТА

Почала діяти електронна система оплати за проїзд

З

гідно з рішенням вико­ навчого комітету у Тер­ нополі розпочала діяти електронна система оплати за проїзд в громадському транспорті. Відтак, відтепер тернополяни та гості міста можуть розраховуватися за проїзд у громадському транспор­ ті персоніфікованою карткою тер­ нополянина або електронним про­ їзним квитком. Його можна прид­ бати у спеціальних місцях продажу. Також оплачувати за проїзд можна готівкою. Тариф при розрахунку за проїзд готівкою наразі не змінився та ста­ новить 3 гривні у тролейбусі та 4 гривні у маршрутці. – Попри технічні нюанси з ви­ готовленням проїзних карток, вже сьогодні електронна система опла­ ти за проїзд працює і ті тернополя­

У

Як пояснює директор КП «Тер­ нопільміськсвітло» Олег Лехіцький, світлодіодні ліхтарі є втричі енер­ гоефективніші, ніж світильники на основі ртутних ламп та дають якіс­ ніше освітлення автомобільних до­ ріг, що безпосередньо впливає на

Комунальне майно міста Тернополя продаватимуть через систему Prozorro

В ни, які отримали «Файну карту» мо­ жуть нею розраховуватися, – пояс­ нює очільник Тернополя Сергій На­ дал. – Протягом листопада та груд­ ня оператори електронних систем намагатиму­ться виготовити якомо­

без­пеку дорожнього руху. Гарантій­ ний термін придатності LED-ламп 5 років, а отже, якщо лампа перегорає – її замінюють за кошти виробника. Станом на сьогодні світлодіодні ліхтарі уже встановлено на вісім­ надцяти вулицях міста та майже на 50-ти пішохідних переходах. Наразі заміну здійснюють на перехрестях вулиць. До кінця поточного року у Тер­ нополі планується замінити старі традиційні світильники на нові світ­ лодіодні ще на чотирьох вулицях.

га більше персоніфікованих елект­ ронних квитків та роздати їх меш­ канцям. Сподіваємося, що до кінця року автоматизована система опла­ ти за проїзд у гро­мадському тран­ спорті міста запрацює повноцінно.

Далі процедуру відчуження ко­ мунального майна через систему Pro­zorro. Продажі повинні затвер­ дити на сесії міської ради. Дане положення визначає по­ рядок від­чуження майна, яке закрі­ плене за комунальними підприєм­ ствами (установами, організаціями), їх стру­к­турними підрозділами че­ рез електронну торгову систему Pro­ zorro.Продажі. Продаж здійснюва­ тиметься на конкурентних засадах на аукціоні за незалежною оцінкою виключно на підставі рішення сесії Тернопільської міської ради. Нагадаємо, що Тернопіль став

З

Участь у конкурсі можуть взяти установи, підприємства та організа­ ції, розташовані на території міста, су­б’єкти господарської діяльності та мешканці Тернополя. Заявки для участі у конкурсі приймаються до 25 грудня: 1. У номінації «Карнавал при­ крас» – в управлінні торгівлі, побу­ ту та захисту прав споживачів Тер­ нопільської міської ради за адресою: м. Тернопіль, вул. Коперніка, 1, тел. 40-41-37, 40-41-38; 2. У номінації «Зелена модниця» та «Настрій, дарований серцем» – в управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та еко­ логії Тернопільської міської ради за адресою: м. Тернопіль, вул. Копер­ ніка, 1, тел. 25-49-34, 52-58-48. Результати конкурсу будуть ого­ лошені у січні 2018 року. Перемож­ ці конкурсу будуть відзначені гра­ мотою та грошовою винагородою.

другим містом в Україні, яке приєд­ налося до системи Prozorro.Продажі, підписавши декларацію про при­єд­ нання до системи влітку 2017 року.

Тернополяни збирають подарунки для солдатів на Святого Миколая

У

Тернополі стартує бла­ годійна акція «Подару­ нок для солдата на Ми­ колая». Таку ініціативу представив місь­ кий голова Сергій Надал, директор Тернопільського благодійного фон­

ду «Карітас» о. Андрій Марчук, го­ лови громадських організацій «Схід і Захід єдині» та «Тернопільська місь­ ка організація ветеранів АТО». – З ініціативи волонтерських ор­ ганізацій та при підтримці благо­ дійного фонду «Карітас» і Греко-Ка­ толицької Церкви розпочинається

Усіх тернополян запрошують до участі в «Феєрії новорічного міста» початком календарної зими та до 15 січня 2018 року в Тернополі прохо­ дитиме конкурс «Феєрія но­ ворічного міста», метою яко­ го є створення привабливого оформлення Тернополя та святкової атмосфери для меш­ канців і гостей міста в період новорічно-різдвяних свят.

11

иконавчий комітет по­ годив положення про порядок відчуження ос­ новних засобів, що є комуналь­ ною власністю територіаль­ ної громади Тернополя.

Місто модернізує вуличне освітлення Тернополі тривають ро­ боти з оновлення вулич­ ного освітлення. Ртутні лампочки у зовнішньому ос­ вітленні замінюють на світ­ лодіодні.

четвер, 7 грудня 2017 року Досьє 102

реалізація благодійного проекту, ме­ тою якого є збір необхідних речей для солдатів, які планується завезти на передову напередодні дня свято­ го Миколая, – розповідає очільник Тернополя. – Долучитися до акції мо­ жуть усі бажаючі, принісши теплий одяг та взуття, засоби особистої гі­ гієни, дитячі малюнки, листи, соло­ дощі тощо. Збір речей відбуватиметься у «Карітасі» та в приміщеннях вище­ вказаних організацій до 10 грудня. Понад 1500 подарунків пла­нують зі­ брати волонтери, щоб передати бій­ цям та дітям із прифронтової зони. Реквізити для перерахування кош­ тів на потреби військових (з вказів­ кою – «Подарунок солдату на Мико­ лая): м. Тернопіль вул. Замонастирська, 1 ЦФ ПАТ «Кредобанк» МФО 325365 Р/Р 26005010171387 ЄДРПОУ 21162280

У парках знешкоджують аварійні дерева

У

тернопільських парках приступили до планової зрізки дерев.

Відповідно до «Правил утриман­ ня зелених насаджень у населених пунктах України» обрізають та зрі­ зають дерева в період мінімальної циркуляції соків – навесні до роз­ пускання бруньок або восени після опадання листя. Як пояснює Тетяна Придача, го­ ловний спеціаліст відділу благоуст­

рою та екології міського управлін­ ня житлово-комунального госпо­ дар­ст­ва Тернопільської міської ради, усі дерева було обстежено та визна­ чено ті, стан яких потребує вида­ лення чи обрізки. Частина зелених насаджень вси­ хається та гине від віку, адже біль­ шості деревам у парку «Національ­ ного відродження» понад 39 років, а у парку імені Тараса Шевченка – близько 64 років. Саме такі дерева є аварійними та небезпечними для

громадян. Також зрізки потребують ті зе­ лені насадження, що страждають від збільшення урбаністичного на­ вантаження та захворювань. На місці видалених дерев будуть висаджені нові, зокрема катальпи, червонолисті клени тощо. Тому ко­ мунальники просять тернополян з розумінням поставитися до необ­ хідності здійснення цих робіт у пар­ ках, не провокувати та не нагнітати ситуацію серед населення.


12

ЗАПОБІГТИ! ВРЯТУВАТИ! ДОПОМОГТИ! Досьє 102 четвер, 7 грудня 2017 року

На території міжнародного аеропорту проведено тактико-спеціальні навчання

Н

а території міжнарод­ ного аеропорту «Терно­ піль» 17 листопада ря­ тувальники провели такти­ ко-спеціальні навчання. Основною їх метою є досягнен­ ня максимальної злагодженості дій підрозділів Служби порятунку із пра­ цівниками аеропорту, центром екс­ треної медичної допомоги та меди­ цини катастроф, спрямованих на по­ рятунок пасажирів, гасіння пожежі, а також надання медичної допомо­ ги постраждалим під час авіаційної пригоди. Під час заходу відпрацьовано практичні дії особового складу Тер­ нопільського гарнізону пожежно-ря­ тувальної служби, відомчої пожеж­ ної охорони об’єкту та служб взає­ модії щодо ліквідації умовної поже­ жі повітряного судна. Згідно тактичного задуму, ви­

никла пожежа літака АН-2. На його борту перебувало 6 пасажирів та 2 члени екіпажу. Під час запуску дви­ гуна спалахнув моторний відсік та відбулося витікання пального з по­ дальшим займанням під фюзеля­ жем літака. На виклик прибули підрозділи Тернопільського гарнізону та пра­ цівники об’єктової пожежної части­ ни. Завдяки організованим та про­ фесійним діям бійців Служби поря­ тунку оперативно прокладаються магістральні та робочі лінії та роз­ починається ліквідація загорання. Увага вогнеборців спрямовується і на недопущення перекидання полу­ м’я на ангар та інше повітряне суд­ но, яке розміщене поряд. У той же час бійці ДСНС у складі ланки ГДЗС проводять рятування пасажирів з лі­ така та передають їх лікарській бри­ гаді центру екстреної медичної до­ помоги та медицини катастроф, яка

в свою чергу здійснює їх медичне сортування. Пожежа успішно лік­ві­ дована. У навчаннях брали участь 22-є чоловік осо­бо­вого складу підрозді­ лів Тернопі­льського гарнізону ДСНС.

Мета навчань досягнута – під час рятування пасажирів та гасіння по­ жежі рятуваль­ні підрозділи співпра­ цювали із працівниками аеропорту, центром екстреної медичної допо­ моги та медицини катастроф.

В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТРИВАЮТЬ ПЕРЕВІРКИ ОБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

В

Тернопіль­сь­кій області тривають перевірки ста­ ну техногенної, пожеж­ ної безпеки та цивільного захисту дошкільних та за­ гальноосвітніх навчальних закла­дів. Окрім цього перевіряються зак­ лади охорони здоров’я із ста­ціо­нар­ ним лікуванням, будинки для людей похилого віку та інвалідів, заклади відпочинку і оздоровлення. На сьогодні в області підлягають перевірці 1390 об’єктів, з яких 1297 належать до закладів освіти та нау­ ки, 70 – до охорони здоров’я, 18 до сфери соціального захисту населен­ ня та 5 закладів відпочинку й оздо­ ровлення державної та комуналь­ ної форми власності. Наразі перевірено понад 65% від запланованих об’єктів. За результа­ тами керівникам вручено приписи, в яких запропоновано до виконання 12915 заходів. За грубі порушення встанов­лених законодавством вимог пожеж­ної безпеки чи невиконання приписів про усунення порушень, притягнуто до адміністративної від­ повідальності 925 посадових осіб. В шістнадцяти випадках встановлено порушення вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної без­ пеки, що створюють загрозу життю й здоров’ю людей та, відповідно до статті 68 Кодексу цивільного захис­ ту України, підготовлено позовні заяви для звернення до адміністра­ тивного суду про припинення екс­ плуатації цих об’єктів.

Рятувальники з освітянами обговорили безпеку навчальних закладів

В

Навчально-методичному центрі цивільного захис­ ту та безпеки життєдіяль­ ності Тернопільської області відбулось інструктивно-мето­ дичне заняття з начальника­ ми управлінь та відділів осві­ ти при місцевих органах дер­ жавної влади та місцевого самоврядування. Захід організовано з метою нав­ чання керівного складу та фахівців освітньої галузі області, діяльність яких пов’язана з організацією і про­ веденням заходів з питань цивіль­ ного захисту, техногенної безпеки та протипожежного захисту, з метою на­буття та систематичного оновлен­ ня ними спеціальних знань, умінь і навичок у даній галузі. Із вступним словом до присут­ ніх звернувся начальник Управлін­ ня ДСНС України у Тернопільській області, полковник служби цивіль­ ного захисту Віктор Маслей. Він ак­ центував увагу присутніх на типо­ вих проблемах щодо дотримання ви­ мог чинного законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки,

на об’єктах освіти та науки. Адже у зв’язку з діючим останніх чотири роки мораторієм на перевірку, про­ типожежний стан багатьох об’єктів соціальної сфери на сьогодні потре­ бує суттєвого покращення. Доповідаючи про дану пробле­ матику, заступник начальника Уп­ равління, полковник служби цивіль­ ного захисту Роман Терлецький на­ голосив на спільній відповідальнос­ ті освітян і рятувальників та довів

до присутніх вимоги розпоряджен­ ня Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 року №643-р щодо проведення позапланових перевірок стану техногенної і пожежної без­ пеки у дошкільних та загальноос­ вітніх навчальних закладах, закла­ дах охорони здоров’я із стаціонар­ ним лікуванням, будинках для лю­ дей похилого віку та інвалідів, зак­ ладах відпочинку та оздоровлення. До організації та проведення нав­

чань долучились представники по­ жежно-рятувальної служби області, управління цивільного захисту на­ селення Тернопільської облдержад­ міністрації та навчально-методич­ ного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Тернопіль­ ської області. На заняттях опрацьовували різ­ номанітні теоретичні та практичні аспекти забезпечення протипожеж­ ного захисту та техногенної безпе­

ки в ос­вітній галузі. Учасники захо­ ду ознайомились з нормативно-пра­ вовою базою, що регламентує побу­ дову сис­теми цивільного захисту в навчальних закладах. Вправлялись у вмінні практичного застосування первинних засобів пожежогасіння, евакуації у навчальних закладах, вив­ чали принципи дії протипожежної автоматики та порядок облаштуван­ ня закладів освіти автоматичними пожежними установками.


ДФС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ

четвер, 7 грудня 2017 року Досьє 102

Відтепер громадяни України можуть отримати «ідентифікаційний номер» не за місцем прописки

Г

оловне управління ДФС в області повідом­ляє, що 21.11.2017 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України №822 «Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєст­рі фізичних осіб – платників податків». Так, з метою створення комфорт­ них умов для фізичних осіб – плат­ ників наказом №822 передбачено: – реєстрація фі­зичних осіб у Дер­ жавному реєстрі здійснюється про­ тягом трьох робочих днів від дня подання до контро­люючого органу відповідної заяви; – надана можливість громадя­ нам України, які тимчасово перебу­ вають за межами населеного пунк­ ту проживання, подати документи для реєстрації або внесення змін до Державного реєстру до будь-якого контролюючого органу; – унормовані питання отриман­ ня фізичними особами відомостей з Державного реєстру про суми вип­

лачених доходів та утриманих подат­ ків засобами електронного зв’язку. В частині внесення до паспортів громадян України даних про реєст­ раційний номер облікової картки платника податків з Державного ре­ єстру або повідомлення про відмо­ ву від його прийняття (для осіб, які через свої релігійні переконання від­ мовляються від реєстраційного но­ мера облікової картки платників по­ датків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий ор­ ган) наказом №822 визначені про­ цедури та компетенція державних органів ок­ремо щодо паспортів у формі книжечки та щодо паспортів у формі картки. Така інформація до

Не всі підприємці дотримуються вимог валютного законодавства

З

а 10 місяців цього року працівниками ГУ ДФС у Тернопільській області проведено 94 перевірки з пи­ тань дотримання вимог ва­ лютного законодавства при здійсненні зовнішньоеконо­ мічної діяльності. Серед них 45 планових та 49 по­ запланових перевірок. Основними порушеннями, які виявлено в ході перевірок суб’єктів зовнішньоеко­ номічної діяльності, є недотримання встановлених термінів розрахунків при проведенні експортно-імпорт­ них операцій. За результатами проведених пе­ ревірок донараховано більше 3,7 мільйона гривень, в тому числі: – 3 мільйона 68 тисяч гривень пені за порушення термінів розра­ хунків у сфері ЗЕД; – 58,2 тисяч гривень податку на прибуток іноземних юридичних осіб.

13

ПОНАД 141 МІЛЬЙОН АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ СПРЯМУВАЛИ ДО БЮДЖЕТУ ПЛАТНИКИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ

З

а десять місяців цього року до державного бюд­ жету надійшло 38,8 млн. гривень акцизного податку.

паспортів у формі книжечки вно­ ситься конт­ролюючими органами, а до пас­портів у формі картки – ор­ ганами, що здійснюють оформлен­ ня паспор­тів відповідно до Закону

України «Про Єдиний державний де­мографічний реєстр та докумен­ ти, що під­тверджують громадянст­ во Украї­ни, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

Структура надходжень акциз­ но­го податку до місцевих бюджетів з роздріб­ного продажу підакцизних товарів за січень-жовтень 2017 ро­ ку надійшло 102,4 млн. гривень. В тому числі: – з алкогольних напоїв та пива – 38,6 млн. гривень (37,7%); – з тютюнових виробів – 48,7 млн. гривень (47,6 %); – з нафтопродуктів – 15,1 млн. гривень (14,7 %). Загалом до державного та місце­ вих бюджетів платники Тернопіль­ щини сплатили 141,2 млн. гривень акцизного податку.

рації з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум по­ датку, що відносяться до податко­ вого кредиту. Тобто, якщо платник податку придбаває (виготовляє) товари (пос­ луги) та основні фонди, які призна­ чаються для їх використання в опе­ раціях, за якими застосовується ка­ совий метод податкового обліку, то суми ПДВ включаються до податко­ вого кредиту на підставі зареєстро­ ваної в ЄРПН податкової накладної за умови їх оплати. Якщо оплата за товари/послуги на підставі однієї податкової наклад­ ної здійснюється в різних звітних податкових періодах, то суми ПДВ відносяться до податкового креди­ ту тих звітних періодів, в яких від­ бувається списання коштів з банків­ ського рахунку (видачі з каси) плат­ ника податку або надання інших видів компенсацій вартості постав­

лених (або тих, що підлягають по­ ставці) йому товарів/послуг. Разом з цим, відповідно до пунк­ ту 198.6 статті 198 Кодексу плат­ ник податку має право віднести та­ ку суму ПДВ до податкового креди­ ту в будь-якому наступному звітно­ му періоді, але не пізніше ніж через 365 календарних днів з дати скла­ дення податкової накладної / роз­ рахунку коригування до податкової накладної, у тому числі для платни­ ків податку, які застосовують касо­ вий метод. У разі зупинення реєст­рації по­ даткової накладної / розрахунку ко­ ригування до податко­вої нак­ладної в ЄРПН згідно з пунктом 201.16 стат­ ті 201 Кодексу, перебіг зазначеного строку переривається на період зу­ пинення їх реєстрації та відновлю­ ється з дня припинення процедури зупинення їх реєстрації згід­но з під­ пункту 201.16.4 пункту 201.16 стат­ ті 201 Кодексу.

Щодо порядку відображення податкового кредиту при застосуванні касового методу

П

латники податків, які використовують ка­ совий метод, повинні пам’ятати, як і коли звітувати по податковому кредиту.

Станом на перше листопада цьо­ го року до Державного бюджету на­ дійш­ло 1,8 мільйо­на гривень пені за порушення термі­нів розрахунків у сфе­рі ЗЕД та штраф­них санкцій за порушення валютно­го законодав­ ства, а також 58,2 тисяч гривень по­ датку на прибуток іноземних юри­ дичних осіб.

Тернопільський відділ податко­ вого супроводження підприємств Львівського управління Офісу ве­ ликих платників податків ДФС що­ до відображення платником подат­ ку, що застосовує касовий метод, су­ ми податку на додану вартість (далі – ПДВ), зазначеній у податковій на­ кладній, зареєстрованій в Єдиному реєстрі податкових накладних (да­ лі – ЄРПН), якщо оплата за товари/ послуги за такою накладною здій­ снюється в різних звітних періодах, повідомляє таке: Відповідно до п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) податкова накладна, скла­ дена та зареєстрована в ЄРПН плат­ ником податку, який здійснює опе­

ційний обов’язок кожного сумлін­ ного громадянина, – переконана ди­ ректор навчального закладу Лари­ са Римар. Зустріч розпочалася із лекції, проведеної працівником ДФС – екс­ курсоводом у Музеї фіскального ві­ домства області, щодо тисячолітньої історії податків, бюджетно-податко­ вої політики держави та податкової культури особистості. Крім цього, студентам показали численні доку­ менти, матеріали, фотографії, різ­ номанітні ілюстрації, газетні мате­ ріали, монети та паперові гроші. Після ознайомчої екскурсії му­ зеєм студентам показали Центр об­

слуговування платників та Галерею робіт учасників Всеукраїнського кон­ курсу дитячої творчості. Гостей неймовірно зацікавила своєрідна подорож розвитком по­ даткової системи Київської Русі до сучасної незалежної України, адже кожен із них відвідував структуру вперше. Подібні екскурсії у ГУ ДФС Тер­ нопілля відбуваються постійно та спря­мовані на виховання податко­ вої культури, ознайомлення учнівсь­ кої та студентської молоді нашого краю із основами оподаткування в Україні, з історією створення та роз­ витком ДФС.

У Музеї історії податкової служби краю побували майбутні музиканти

В

иховання податкової культури у підростаючо­ го покоління не менш важливе, як і адміністрування податків. Саме тому днями для студентів народного, хорового, духового та відділу співів Тернопільського об­ ласного державного музичного учи­ лища імені Соломії Крушельницької була організована екскурсія до Го­ ловного управління ДФС у Терно­ пільській області. – Сьогодні вкрай важливо вчас­ но надати молоді інформацію, що сплачувати податки – це конститу­


14 АРТБРИГАДА ОПЕРАТИВНОГО КОМАНДУВАННЯ «ЗАХІД» Волонтери продовжують підтримувати бійців на передовій Досьє 102 четвер, 7 грудня 2017 року

Т

исячі українських військовослужбовців, ризикуючи влас­ ним життям, захищають Вітчизну від російського окупан­ та. Щодня вони перебувають у зоні ризику для життя та здоров’я, виконують поставлені завдання щодо оборони дер­ жавних кордонів України. Для виживання та порятунку життя під час війни необхідні засо­ би надання невідкладної медичної допомоги. Саме від них найчастіше

залежить життя воїнів після пора­ нення. Завдяки підтримці мецена­ тів і підприємців Тернопільщини, які поставили собі за мету допома­

гати українській армії, вдається вті­ лювати спільні волонтерські проек­ ти і забезпечувати необхідним вій­ ськовослужбовців. Тому й сьогодні добрі справи зна­ ходять місце за своїм призначенням. Сертифікати на придбання п’яти спе­ ціальних сучасних військових медич­ них рюкзаків військовослужбовцям Тернопільської окремої артилерій­

ської бригади оперативного коман­ дування «Захід» нещодавно вручи­ ли голова обласної державної адмі­ ністрації Степан Барна та генераль­ ний директор агрохолдингу «Мрія» Саймон Чернявський. – Вручаючи цей сертифікат, я ті­ шуся, що наш агрохолдинг може до­ помогти солдатам на передовій, – зазначив Степан Барна. Сподіваюся

«Олімпійська книга» для захисників Вітчизни

П

ро співпрацю говорили на зустрічі військові та представники обласного олімпійського комітету. Із подарунками та літературою до військовослужбовців Тернопіль­ ської окремої артилерійської брига­ ди оперативного командування «За­ хід» в рамках програми «Олімпійсь­ ка книга» навідались перший зас­ тупник Тернопільського обласного відділення Національного олімпій­ ського комітету України Віталій Іг­ натенко, голова Тернопільського об­ ласного відділення Олімпійської ака­ демії України Андрій Огнистий та голова «Спілки офіцерів» в Терно­ пільській області Олександр Вара­ кута.

з їх допомогою буде врятоване не одне людське життя. Командир бригади полковник Сергій Баранов подякував голові агрохолдингу за підтримку україн­ ського війська і його військової час­ тини зокрема. Військові медики розповіли та показали наочно, як діє рюкзак та чим він наповнений. За словами ме­ диків – це досить важлива комплек­ тація рюкзака. У ньому є усі необ­ хідні матеріали для зупинки крово­ течі, перев’язки, надання невідклад­ ної медичної допомоги, стабілізації пораненого. Для військових прове­ дуть спеціальний інструктаж по їх використанню. Допоможуть під час надання ме­ дичної допомоги й сучасні ноші, які є зручними та мобільними. Якщо ко­ жен військовослужбовець володіє навиками надання медичної допомо­ ги, у першу чергу собі, то це збільшує його шанси на виживання приблиз­ но на 50-60%. Це дуже допоможе у нашій роботі, – зазначили медики ок­ ремої артилерійської бригади.

ВЛУЧНО ТА ВПРАВНО

З

метою підвищення вогне­ вої виучки і вдосконален­ ня навичок володіння зброєю особового складу, на базі військової частини А3215 проводяться заходи з вогневої підготови.

Учасники візиту зустрілись з осо­ бовим складом та командуванням військової частини. У ході зуст­річі військовослуж­ бовцям передали комплект плака­ тів «Видатні олімпійці України», збірки науково-популярної літера­ тури на олімпійську тематику, фут­ больні та баскетбольні м’ячі. Під час відвідування спортив­ ного залу обговорили шляхи співп­ раці між обласним відділенням На­ ціонального олімпійського коміте­ ту України та представниками Тер­ нопільської окремої артилерійської бригади. Командир бригади полковник Сергій Баранов подякував за пода­ рунки та висловив надію, що книги стануть гарним доповненням біб­

ліотеки військової частини, озна­ йом­лять військовослужбовців з олім­

пійськими цінностями та історією олімпійського руху в Україні.

Військові у складі своїх підроз­ ділів відпрацьовують вправи стрільб з автоматичної зброї АКС-74. Осно­ ви стрільби містять теоретичні по­ ложення, засвоєння прийомів і пра­ вил під час виконання завдань. Вій­ ськові отримують знання, необхід­ ні для влучної стрільби по різним цілям у всілякій обстановці. Окрім тренування військовослужбовців, які носять системний характер, захо­ ди проводяться на швидкість, вправ­ ність та влучність.

лауреатів фестивалю. Дякували та­ кож родичам загиблих героїв за їх мужніх й сильних батьків, чоловіків, синів. Хвилиною мовчання вшану­

вали світлу пам’ять героїв. Поруч у фойє проходила вис­тав­ ка робіт українського фотокореспон­ дента, пластуна, військовика баталь­

йону «Айдар» Віктора Гурняка, кот­ рий в 2014 році вивозив поранених бійців з місця бойових дій і загинув внаслідок обстрілу ворогом.

Не стримували емоцій та сліз присутні в залі, адже «Земля Героїв України» сьогодні носить імена їх земляків.

Фестиваль «Земля Героїв України» зібрав небайдужих

П

ерший патріотичний фестиваль мистецтв «Земля Героїв України» відбувся у Тернополі в палаці культури «Березіль».

Військовослужбовці Тернопіль­ ської окремої артилерійської бри­ гади, громадськість, родини загиб­ лих героїв Революції Гідності, АТО зібрались в залі, щоб подивитись та послухати патріотичні пісні, вірші, хореографічні номери тематики ві­ йни й трагічних буднів сьогодення. Режисером заходу виступив Тер­ нопільський національний економіч­ ний університет за підтримки міс­ цевої та обласної влади. Виступи художніх колективів, виконавців Тернопільщини звучали у виконанні майстрів естради, яких згодом нагороджували дипломами


ДОЗВІЛЛЯ

• ПОСМІХНИСЬ! На суді: – Розкажіть суду, чому ви не ста­ ли рятувати свою дружину? – А я не знав, що вона тоне. Кри­ чала, як завжди.

*****

– Хто їв з моєї тарілки? – запитав ведмідь-тато. – Хто їв з моєї тарілки? – запита­ ла ведмідь-мама. – Хто їв з моєї тарілки? – запитав ведмежа-син. І тільки Маша, дивлячись на го­ во­ря­щих ведмедів зрозуміла: з ко­ ноп­лями треба зав’язувати.

Франц. філософ

Заплутаний Плавуча Жін. шлях крижина шарф

Антисепт. засіб

День народження

Дорогоц. камінь

Папуга

Церковне правило

Інерт. газ

Злиття міст

Велика жаба Материк

...-Плата

Команда коню

Частина будівлі

Іржа

Нота

Друг Герди

Під дверима

Чол. ім'я Вибухівка

Жовте на квітах

Весняна квітка

... Лорак

Партія для одного співака

Острів біля Нової Каледонії

Суха трава

Хірургічна нитка

Сцена Одиниця часу цирку

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД, НАДРУКОВАНИЙ У МИНУЛОМУ НОМЕРІ ГАЗЕТИ Д

О

А

В

Т А

Б

А

С

О К

Т

А

З

Т

О

Р

Л

І

А

К

О

Б

М

А

Л

А

О

С

І

О

О

Н

Б

Р

А

Д А

Г

У

М

А

Т

А

А

П

О

А

Р

И

К

Р

О

М

Т

А

Р

О

С

Ф А

Т

Р

В

А

А

П

Р

Д

А

І

В

О

А

Е З

И

Н

Е М

П

К

С Ф

Р

А

Т

У

А

Р

М

М

А

Х

А

Л

О

К

О

Р

О

Н

А

Т

Р

Д

А

Н

Ь

О

Р

І

Б

А

П

І

М

А

Д

Е

К Н У

Л

И Н

Ф

Т

К

Б

Р

Т

А

О

Т

Р

Б

Р

А

О

А

К

Г

Е

Одиниця оцінки в спорті

Річка в Росії

"..., Предмет Сантехн. постривай!" одягу резервуар

Рів

Т

Франц. монета Гол. убір Папи

Кірка на снігу Сила струму

Ш

Трамвайнотролейбусне управління

А

О

Х К

А

З

Р

А

О

Г

О

Р

О

С

О

Р

А

К

Н

А

К

У

О

Р

Л

Ю

Р

О

К

А

Н А

У

С Р

Б

Н Г

А

Р Г

А

Н

Інгредієнти: скумбрія (свіжомо­ рожена) – 500 г; картопля (відва­ рена) – 200 г; печериці – 150 г; ци­ бу­ля – 2 штуки; часник – 1 зубчик; сир плавлений – 100 г; сир твердий – 100 г; олія оливкова; соєвий соус – 1 десертна ложка; перець чорний. Приготування. Скумбрію розрізаємо вздовж по черевцю, видаляємо нутрощі, кіст­ ки і зябра. Змащуємо її оливковою олією, соєвим соусом і залишаємо на 20-30 хвилин. Цибулю нарізає­ мо кубиками, подрібнюємо часник. Так само нарізаємо гриби. Обсма­ жуємо цибулю і часник на оливко­ вій олії. Окремо обсмажуємо гриби. Очищаємо картоплю, нарізаємо вздовж, за допомогою форми ви­

Прибалт. країна

Елемент крові

"Ріка життя"

• СМАЧНОГО!

Товста мотузка

Одиниця площі

А

Навч. заклад

Місто в Португалії

Сільвестр ...

Божество

П

Крик в лісі

Хім. елемент

Складова повітря

Рідкісна річ

Папуга

Виконавець вироку

Частина п'єси

Набряк щоки

*****

*****

Зимовий транспорт

Висота звуку

*****

Маленька дитина: – Мам, я хочу на День народжен­ ня тампон! Мама: – Що?.. А ти знаєш, що це таке? Дитина: – Ні, але по телевізору кажуть, що якщо у тебе є тампон, то ти мо­ жеш ходити на пляж кожен день, кататися на велосипеді, бігати, і взагалі, робити все, що тобі подоба­ ється, і ніхто нічого не помітить!

Верблюд Я і ти

*****

– Донечко, вставай, в садок по­ ра! У садок йде вже вся дітвора. – Ні! Ні за що я туди не з’явлюся! Краще помру, потону, застрелюсь! Мама (тихесенько): – Донечко, треба! Ти – вихова­ тель дитячого саду!

Нащадок

Маленька акула

Дружина пише чоловікові смс: – Дорогий, ти у мене кращий за всіх! Чоловік пише у відповідь: – Ти бухаєш чи порівнюєш?

*****

Житло лиса

Відбиток ноги

15

Запечена скумбрія

Опір

Друг Мауглі

*****

Після довгої погоні даішник зу­ пиняє спортивний автомобіль. – Знаєте, ця гонитва мене поті­ шила. Поясніть, чому ви так завзя­ то намагалися від мене втекти, і я не стану відбирати у вас права – об­ межимося штрафом. – Все дуже просто: три тижні то­ му моя дружина пішла до інспек­ тора ДАІ. Коли я побачив вашу пат­ рульну машину, то вирішив, що ви вже захотіли її повернути.

Річка у Франції

...-деЖанейро Молочний продукт

Сукня індуски

Помирає чоловік. Дружина, пла­ чучи, каже: – Ой, дорогий, ти вмираєш і за­ лишаєш мене одну. Я, напевно, ско­ ро піду за тобою. – Не поспішай. Дай мені трохи відпочити...

– Дорогий, ти ж і справді вважа­ єш, що мене тобі сам Бог послав? – Так, люба, ось тільки не розу­ мію, за які гріхи...

Орган Рідина в Острів в правосуддя організмі Океанії

Шифр

Вид шрифту

*****

– Як називається місце на кла­ довищі, де сидить сторож? – Живий куточок.

Кільцеподібний острів

Орган нюху

четвер, 7 грудня 2017 року Досьє 102

Марка літака Інструмент офіціанта

різаємо сердечка, які обсмажуємо. Картоплю, плав­лений і твердий сир натираємо на дрібній тертці. Скумбрію вкладаємо на деко, зас­ телене фольгою і попередньо зма­ щене оливковою олією, перчимо її і посипаємо сухими травами. Кладемо на рибу обсмажену ци­ булю і часник. Зверху – плавлений сир, обсмажені гриби викладаємо на сир. А зверху відварену картоп­ лю, яку солимо і перчимо. А тепер засипаємо картоплю тертим твер­ дим сиром. Все готово, залишилося тільки запекти рибку в духовці при тем­ пературі 1800С 25-30 хвилин.


16

• ВІДОМІ УКРАЇНЦІ В СВІТІ!

• Стів Возняк. Одним з засновни­ ків відомої компанії Apple є Стів Возняк, батько якого букови­нець. Грандіозна компанія зародилась із шкільної дружби з Стівеном Джобсом: двоє друзів розпочали еру персональних комп’ютерів. • Стівен Спілберг. Хоч народився відомий режисер у США, походить Стівен з Одеси. У сім’ї часто зву­ чала українська мова, а засинав він під українські колискові. Сво­ го походження не цурався, і коли вперше потрапив до Одеси ска­ зав: «Нарешті я на рідній землі!» • Леопольд фон Захер-Мазох. Бать­ ко мазохізму родом зі Львова. Під­ корив він Європу творами. Та в Україні він жив недовго, далі бу­ ла Чехія та Австрія. У своїх найві­ доміших творах «Венера в хут­рі» та «Дон Жуан із Коломиї» автор не забув про коріння. У цих тво­ рах події відбуваються в Україні.

ДО ЗУСТРІЧІ!

Досьє 102 четвер, 7 грудня 2017 року

• ФОТОМИТЬ

• ІНТЕРНЕТПОГОДА

ПОНЕДІЛОК, 11 грудня ніч / день

-5 / 0

вітер

ВІВТОРОК, 12 грудня ніч / день

-2 / +4

вітер

ніч / день

+2/ +2

вітер

ТЮРМА НА ЛОНЦЬКОГО (Львівська область) Місце моторошне без будь-яких легенд. Тут у ХХ столітті були полі­ тичні в’язниці польського, радянсь­ кого та нацистського режиму. Най­ трагічнішим періодом у в’язниці був період радянської влади. Стіни тюр­ми побачили скільки людських страж­ дань, що важко уявити більш мото­ рошне місце. Зараз тут музей-мемо­ ріал жертв окупаційних режимів. БУГАЙСЬКИЙ ТРИКУТНИК (Сумська область) Цей хутір оповитий містикою. Очевидці розповідають про зупин­ ки і пришвидшення часу. Також лю­

ніч / день

-2 / +2

вітер

Адреса редакції: 46002, м. Тернопіль, вул. Живова, 11 тел./факс 23-60-64

Пд, 3 м/с

П’ЯТНИЦЯ, 15 грудня ніч / день

ди страждають тут галюцинаціями і бачать видіння. Місцеві виїжджають з цього містичного селища і радять оминати його сотою дорогою. Вчені кажуть, що годинники тут дають збої у роботі через магнітні поля. Але як пояснити дивні стукоти і стогони, які чують мешканці у своїх будинках?

сячі євреїв. На кладовищі вирили яму завглибки 5 метрів. Людей змусили стрибати у яму, а там їх розстрілюва­ ли з кулемета. Жахлива страта три­ вала 5 годин. Тоді було вбито від 6 до 10 тисяч невинних людей.

ДОЛИНА ПРИВИДІВ (Кримська область) Гірський масив Демерджі окрім вапняку (з якого утворені більшість Кримських гір) має вкраплення твер­ дих порід. Саме це спричинило див­

ЄВРЕЙСЬКИЙ ЦВИНТАР (Івано-Франківська область) Івано-франківський єврейський цвинтар став свідком масштабного і жахливого вбивства. У 1941 році нім­ ці вантажівками привезли сюди ти­

ну структуру. Долина привидів скла­ дається з великої кількості природ­ них скульптур, які нагадають лю­ дей, тварин та химер. Не раз дивні обриси лякали навіть дорослих. Крім того, люди тут часто стають жерт­

Досьє102

Заснована 28 вересня 2012 року

Реєстраційне свідоцтво КВ 19413-9213Р від 28.09.2012 р. видане Державною реєстраційною службою України, м. Київ Матеріали, підготовленні за оперативними зведеннями ГУНП в Тернопільсь­ кій області, можуть носити характер версії. За точність викладених фактів відповідає автор. За зміст і достовірність інформації у рекламних публікаціях відповідальність несе рекламодавець. Редакція не завжди поділяє по­­зицію авторів. Використання в будь-якій формі опублікованих у газеті матеріалів – за згодою редакції. Посилання на газету при цьому обов’язкове. Газета виходить двічі на місяць українською мовою. Наклад – 5000 прим. Віддруковано видавництвом «А-Прінт», м.Тернопіль, вул. Текстильна. 28, тел. (0352) 52 27 37, (067) 350 17 94, a-print.com.ua

0 / +2

вітер

ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ (Донецька область) Летовище у Донецьку перетво­ рилося на моторошне місце під час війни на Донбасі між українською армією та російсько-терористични­ ми військами. Бій за Донецький ае­ ропорт тривав 242 дні. Під обломка­ ми аеропорту загинув не один укра­ їнський Герой.

ПРИДНІПРОВСЬКА ВИСОЧИНА (Кіровоградська область) Місцевість не одне десятиліття привертає увагу дослідників через паранормальні явища, які тут пос­ тійно відбуваються. На височині лю­ дям маряться примарні фігури, вог­ няні кулі тощо.

Пд, 5 м/с

СУБОТА, 16 грудня ніч / день

вами галюцинацій. Вчені пояснюють це рослинами, які тут ростуть. Вони виділять речовини, що спричиня­ ють тимчасові розлади психіки.

ЛЬВІВСЬКА РАТУША (Львівська область) Коридорами львівської Ратуші вночі повільно зі скрипом і стогоном рухається привид у вигляді чорної труни. Легенда з привидом пов’яза­ на з нечесними суддями. Вони пога­ но розібралися зі справою і засуди­ ли невинного на муки в катівні та смертну кару. Згодом помилка вия­ вилася, але вже було пізно. З того часу почала з’являтися чорна труна, як вічна пересторога для суддів.

ГРОМАДСЬКО-ПРАВОВА ГАЗЕТА

ВИДАВЕЦЬ ПП Ігор Флешар

Пн/Зх, 3 м/с

ЧЕТВЕР, 14 грудня

и боїтеся ви темряви? Україна – країна не лише неймо­ вірних пейзажів, але й країна з давньою історією. А це означає, що в нашої країни за тисячолітню історію на­ збиралося чимало моторошних місць… ЦВИНТАР З ВАМПІРОМ (Івано-Франківська область) Це старовинне кладовище є Мек­ кою для любителів вампірів. Ходять легенди, що тут колись був похова­ ний вампір. У 1974 році в Івано-Фран­ ківську почали знаходити трупи з дивними слідами укусів на шиї. Ра­ дянська влада відстоювала дум­ку, що ніяких вампірів не буває. Але… могилу «вампіра» було випалено вій­ ськовим вогнеметом. Після цього випадки дивних смертей теж при­ пинилися.

Пд, 5 м/с

СЕРЕДА, 13 грудня

Моторошні місця України, від яких застигає кров

Ч

Пд/Сх, 6 м/с

-4 / -4

вітер

Пд/Сх, 4 м/с

НЕДІЛЯ, 17 грудня ніч / день

-8 / -3

вітер

Пд/Сх, 3 м/с

За даними мережі Інтернет

◾◾ЦИТАТИ,ЯКІЗМІНЯТЬМИСЛЕННЯ

◾◾Ви не можете змінити того, кому відмовляєтеся дивитися прямо в обличчя. ◾◾Іноді хороші справи закінчуються невдачею, але на зміну їм приходять справи важливіші та більш вдалі. ◾◾Іноді потрібно віддалитися, щоб яс­но побачити певні речі. ◾◾Занадто багато людей купують речі, які їм не потрібні, за гроші, яких у них немає, щоб справити вра­ ження на людей, яких вони не знають. ◾◾Незалежно від того, скільки помилок ви робите і наскільки повільний Ваш прогрес, ви як і раніше попереду тих людей, хто ще не намагався нічого зробити. ◾◾Якщо людина хоче бути частиною вашого життя, вона докладе очевидні зусилля, щоб зробити це. Подумайте двічі, перш, ніж звільнити місце у вашому серці для людей, які не доклали зусиль, щоб там залишитися.

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА

на громадсько-правову газету «Досьє 102»

Єдина громадсько-правова газета Тернопільщини з найоперативнішими кримінальними повідомленнями, цікавою інформа­цією з України і світу, ексклюзивними інтер­ в’ю з відомими людьми, найактуальнішими со­ціаль­­ними темами, програмою телебачення приходитиме у Вашу домів­ ку, якщо станете нашим читачем!

ІНДЕКС 41782

Profile for dosie102

Досьє 102 №19(82)  

Досьє 102 №19(82)  

Profile for dosie102
Advertisement