__MAIN_TEXT__

Page 1

НЕ СТАНЬТЕ ЖЕРТВОЮ ШАХРАЇВ

стор.

162 ТИСЯЧІ ГРИВЕНЬ – ЗА стор. 2 НЕІСНУЮЧИЙ АВТОМОБІЛЬ

• НОВИНИ

Найдовшу катальпову алею краї­ни започаткували в Тернопо­ лі. Її протяжність становитиме пів­ тори кілометра. У гідропарку «То­ пільче» вже висадили 124 каталь­ пи, 70 катальп від центрального фонтану до дамби цього року та ще 54 від ТЦ «Орнава» до цент­ рального фонтану в 2016 році.

Газета нагороджена Почесною грамотою МВС України

3

стор.

8

ДОПОМОЖІТЬ СЕСТРИЧКАМ ПОБОРОТИ ХВОРОБУ

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ В АРТБРИГАДІ «ЗАХІД»

стор.

11

Досьє102 ГРОМАДСЬКО-ПРАВОВА ГАЗЕТА

№14 (77) / 14 вересня 2017 року

До початку зими готують на Тернопільщині об’єкти теплопос­ тачання, у тому числі об’єкти со­ ціально-культурного призначен­ ня. Їх готовність становить понад 80%. Зокрема, це 657 загальноос­ вітніх навчальних закладів (80%), 382 дошкільних навчальних закла­ ди (80,1%), 53 заклади охорони здоров’я (84,1%). Депутати Тернопільської місь­ кої ради проголосували за створен­ ня першого індустріального пар­ ку. Згідно з проектом, на цій тери­ торії планується створити май­ данчик з інженерними комуніка­ ціями, які необхідні для початку підприємницької діяльності у сфе­ рах впровад­ження про­ектів та пе­ реробки c/г продукції.

Назву автошляху, який веде від Тернополя до Львова трохи змі­ нили. Тепер офіційна назва доро­ ги міжнародного значення – М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська (на Люблін). Відповідне рішення пос­ тановив уряд країни. У Тернопiльський aкaдемiч­ний дрaмaтичний теaтр вп’ятнaд­цяте зaвiтaють «Тернопiльськi те­aт­рa­ ль­нi вечори», присвяченi 130-рiч­чю Леся Курбaсa. Любителям Мельпо­ мени буде подaрунок – тиждень фестивaльних покaзiв 12 вистaв.

Щоб уникнути засміченості те­ риторій із 1 січня 2018 року ук­ раїн­ці будуть зобов’язані сортува­ ти сміття за видами згідно з нор­ мою ЗУ «Про відходи». Приблизно 40% сміття – це корисні і цінні вторинні ресурси – папір, скло та полімери. Деяким видам відходів можна подарувати «друге життя».

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

РЕКОМЕНДОВАНА ЦІНА

41782

3,50 ГРН.

Поліцейські Тернопільщини перемогли в міжнародному футбольному турнірі у Польщі

стор.

9

Оперативно-профілактична операція «Зброя та вибухівка». На Тернопільщині тривають заходи загальнодержавного рівня

В

області, як і по Україні, тривають профілактичні заходи, спрямовані на виявлення та вилучення з не­ законного обігу зброї, боєпри­ пасів та вибухівки. Відпрацювання обласних цен­ трів та найбільш криміногенних міст і районів регіону розпочалося з підготовчого етапу 21 серпня, а уже 6 вересня стартували практичні за­ ходи. Їхня мета – виявлення та ви­ лучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки. За словами заступника началь­ ника ГУНП в Тернопільській області

Степана Яцуха, починаючи з 6 ве­ ресня оперативники здійснили ряд перевірок. Промоніторили об’єкти дозвільної сис­теми та власників зброї. Окрім цього до ЄРДР внесено 30 фактів відповідно до статті 263 частина 1 ККУ – незаконне повод­ ження зі зброєю, бойовими припа­ сами або вибухови­ми речовинами. Степан Яцух каже, що до спецза­ ходів залучені працівники патруль­ ної служби, кінологи, оперативники та нацгвардійці. Силовики переві­ рятимуть залізничні станції, авто­ вокзали, аеропорти, магістральні та об’їзні дороги. Відпрацьовуватимуть автошля­

хи регіонів з метою виявлення фак­ тів незаконного перевезення вог­ непальної зброї, вибухівки, боєпри­ пасів. Під час спецоперації силови­ ки домовилися про співпрацю з під­ приємствами поштового зв’язку Ук­ раїни. Усе це проводиться, аби вияв­ ляти та затримувати осіб, які при­ четні до продажу та незаконного використання зброї, а також запо­ бігти потраплянню небезпечних предметів на територію області з зони проведення АТО. Триватиме оперативно-профі­ лактична операція «Зброя та вибу­ хівка» до 6 жовтня.


2

ІНФОРМАЦІЯ

Досьє 102 четвер, 14 вересня 2017 року

Прийміть найщиріші вітання з нагоди свята! 7

ВЕРЕСНЯ

7

ВЕРЕСНЯ

16

ВЕРЕСНЯ

22

ВЕРЕСНЯ

25

ВЕРЕСНЯ

30

ВЕРЕСНЯ

30

ВЕРЕСНЯ

народилася СТУКАЛО Марина Світозарівна, начальник відділу правового забезпечення ГУНП в Тернопільській області

народився РОЗПУТНІЙ Олександр Володимирович, начальник управління превентивної діяльності ГУНП в Тернопільській області народився КАТРУК Володимир Федорович, командир роти патрульної служби особливого призначення «Тернопіль» народився ГІЛЬ Валерій Борисович, ветеран ОВС, колишній перший заступник начальника УМВС в Тернопільській області

народився ЗАЛЬОПАНИЙ Андрій Іванович, начальник управління кадрового забезпечення ГУНП в Тернопільській області

народився ЛАЗЕБНІК Владислав Олегович, начальник Монастириського відділення поліції ГУНП в Тернопільській області

народилася КРИЖОВСЬКА Оксана Степанівна, завідувач дошкільного навчального закладу «Берізка» №39

Нехай летять собі літа, Нам зупинити їх не вдасться. Хай буде істина проста: Чим більше літ, тим більше щастя. Людської шани зичимо й тепла, Достатку, злагоди в родині, Журба щоб в безвість відійшла, А радість жила в кожній днині.

Хто встановлює пільги на оформлення паспортів

У

листопаді 2016 року від­ булися зміни у законо­ давстві, що регулює на­ дання громадянам послуг державою. Зокрема, запро­ вад­жено оплату адміністра­ тивного збору при наданні адмінпослуг, до яких також належить оформлення біо­ метричних документів.

Зважаючи на це, змінилася і сис­ тема надання пільг на їхню оплату. В рамках процесів децентралізації, пільги тепер встановлюють місцеві громади, до бюджетів яких і надхо­ дять кошти від оплати вартості ад­ міністративних послуг. У зв’язку з численними звер­ неннями громадян щодо пільг при

оплаті адміністративного збору за оформлення біометричних доку­ ментів, ДМС України вивчила ситу­ ацію із прийняттям рішень місце­ вими громадами стосовно встанов­ лення пільг для окремих категорій громадян. Проведений аналіз пока­ зав, що місцеві громади, попри те, що міграційна служба стала одним з основних наповнювачів їхніх бюд­ жетів, не поспішають встановлюва­ ти пільги по оплаті адміністратив­ ного збору, зокрема, і при оформ­ ленні біометричних паспортів. Начальник обласного Управлін­ ня ДМС Томаш Вербич повідомив, що в 2016 році міграційна служба перерахувала в місцеві бюджети по­ над 23 мільйони гривень. Найбільшу частку цих коштів отримала казна Тернополя – 13 міль­йонів гривень. В бюджет Чорткова від міграційної служби надійшло більше двох з по­ ловиною мільйонів, Борщова, Буча­ ча, Кременеця і Теребовлі – понад мільйон у кожен, в каз­ну Збаража, Козови, Ланівців – по пів­мільйона. Сьогодні лише 23 територіаль­ ні громади ухвалили рішення про встановлення пільг, з них лише 2 обласних центра – Одеса та Кропив­ ницький. Із переліком місцевих гро­ мад, які встановили пільги для сво­ їх мешканців, можна ознайомитися на офіційному сайті ДМС.

Обережно, в інтернеті працюють шахраї-орендодавці квартир

О

голошення в інтернеті, привабливі фото квар­ тири, доступна ціна, но­ мер мобільного телефону та ввічливий орендодавець – усе це не викликає сумнівів у тих, хто терміново шукає житло. Проте не завжди оголошення та дані, викладені у ньому, відповіда­ ють реальності. На гачок пройдисвіта потрапи­ ла жителька сусідньої області. Дів­ чина, шукаючи квартиру для довго­ тривалого винаймання, знайшла ого­лошення на одному із сайтів. За­ телефонувала власникові, узгоди­ ли суму оплати та домовилися зу­ стрітися. Проте орендодавець ска­ зав, що наразі перебуває не в Терно­ полі, а бажаючих винайняти квар­ тиру чимало. Гарантією стовідсоткової домов­ леності стане аванс в розмірі трьох­ сот гривень. Ці гроші власник поо­ біцяв вирахувати із загальної оп­ лати. Дівчина погодилася і скинула гроші на вказаний номер картки. За деякий час чоловік перетелефону­

вав і повідомив, що дорогою до об­ ласного центру зламався автомобіль і йому потрібно ще вісімсот гривень з загальної суми за житло. Дівчина платити відмовилася, а запропону­ вала виїхати на зустріч та привезти майстра. Після цих слів абонент від­ ключився. Що стала жертвою шахрая вона зрозуміла, коли її подруга ще раз за­ телефонувала за номером, вказаним

на сайті, і почула ті ж самі умови: власник за містом і потрібно 300 гривень авансу. Провівши власне розслідування дівчата помітили, що оголошення схожого змісту та ідентичні фото­ графії розміщенні на багатьох сайтах. Єдине, що власник одну й ту ж квар­ тиру «здає» у різних містах України. За допомогою потерпіла звернулася до служби безпеки банку.

Працівники правоохоронних структур Тернопільщини мірялися силою

У

Тернополі 12 вересня відбувся чемпіонат з боротьби сам­ бо обласної організації фізкультурно-спортивного това­ риства «Динамо» України.

Спортивне єдиноборство прохо­ дило за програмою обласних зма­ гань «Динаміада-2017». За звання найкращого борця змагалися п’ять збірних команд ко­ лективів фізичної культури право­ охоронних відомств області. 28 учас­ ників у різних вагових категоріях виборювали призові місця, а оби­ рав кращих суддя змагань – суддя національної категорії Віталій Гна­ тишин. В загальнокомандному заліку абсолютну перемогу здобула коман­ да працівників Управління Держав­ ної служби надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області. Друге і третє місце вибороли пра­ цівники Головного управління по­ ліції краю та команда Тернопільсь­ кого відділу поліції. В особистому заліку змагання проводилися у різних вагових кате­ горіях. Найкращі результати у вазі до 62 та 68 кілограмів відповідно показали Роман Мізюк (УДСНС) та Дмитро Сапа (НГУ). У категорії до 74 кілограмів зо­ лото виборов правоохоронець Пав­ ло Палюх. Першість у вагових кате­ горіях до 82 та 90 кілограмів здобу­ ли надзвичайники Анатолій Ощен­ ков та Микола Іванах. Найкращими у ка­тегорії до 100 та більше кілогра­ мів стали поліцейські Василь Сала­ мон та Роман Пархомчук. Переможці та призери змагань нагороджені кубками, дипломами та грамотами Тернопільської об­ лас­ної організації ФСТ «Динамо» Ук­ раїни.


КРИМІНАЛ

Торговці людьми з Тернопільщини відбуватимуть покарання у в’язниці

П

’ять років позбавлення волі без конфіскації майна – такий термін відбування покарань визна­ чив суд фігурантам криміналь­ ного провадження щодо тор­ гівлі людьми.

Перед законом відповідатимуть житель Закарпатської області та уродженка Шумського району. З ви­ роком вони не погодилися, а тому з оскарженням звернулися в Апеля­ ційний суд. Проте представники Фе­ міди їхню скаргу не задовольнили. За словами керівника відділу боротьби із злочинами, пов’язани­ ми із торгівлею людьми ГУНП об­ ласті Олександра Буняка, впродовж 2014-2015 років дует спільно з урод­ женцем Російської Федерації зай­ малися незаконними перевезення­ ми найманих працівників до сусід­ ньої держави, де вони працювали в теп­лицях. Шумчанка розклеювала оголо­ шення про пристойну високоопла­ чувану роботу як у теплицях, так і на будівництві. Жінка, агітуючи май­ бутніх заробітчан, обіцяла їм ком­ фортні умови проживання та праці. Проте насправді все виявилося не так. Люди змушені були працювати

четвер, 14 вересня 2017 року Досьє 102

Тернопільські поліцейські розшукали жінку, яка викинула у смітник немовля

П

равоохоронці встано­ вили особу горе-матері, яка викинула на сміт­ ник новонароджене маля.

у теплицях, орошених небезпечни­ ми хімікатами. На будь-які прохан­ ня повернути документи, заробіт­ чанам грозили розправою та зник­ ненням. Єдина умова, при якій ро­ ботодавці погоджувалися поверну­ ти людей додому, була оплата вит­ рат у розмірі 200-300 доларів. Одні тікали, залишивши документи в «ро­ ботодавців», а інші відкуплялися аме­риканською валютою. За 2014 та 2016 роки злочинне угрупування, каже Олександр Буняк, брехнею заманило у рабство близь­ ко сотні людей з малозабезпечених родин Тернопільської та Закарпат­

ської областей. Проте із заявами до правоохоронців звернулося на той час лише 16 потерпілих. У цьому ро­ ці ще п’ятеро. Загалом оперативники відділу боротьби із злочинами, пов’язани­ ми із торгівлею людьми, за вісім мі­ сяців 2017 року зареєстрували по трьох кримінальних провадження дев’ять фактів торгівлі людьми. Усі вони внесені до єдиного реєстру до­ судових розслідувань згідно з стат­ тею 149 ККУ – торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини. Два з них пов’язані з сексуальною експлуатацією та один із трудовою.

3

Нагадаємо, 31 серпня до Збо­ рівського відділення поліції надій­ шло повідомлення від жителя села Ігровиця, який сортуючи щойно привезене сміття, виявив у ньому труп новонародженої дитини. Оперативники встановили обс­ тавини трагедії. Перевірка чи не усіх житлових масивів міста, відпрацю­ вання інформації, яка надходила від небайдужих громадян – усі ці захо­ ди дали позитивний результат. 4 вересня поліцейські розшука­ ли в одному з медичних закладів 30-річну мешканку обласного цент­ ру. Вона намагалася ввести в оману слідчих, адже спочатку заперечува­ ла свою вагітність, стверджуючи, що лікує запалення яєчників, а вже зго­ дом заявила, що народила хлопчи­ ка. Однак зрештою розповіла шоку­ ючі подробиці. Хоч сама жінка виховує 5-річну донечку, але без будь-яких докорів сумління позбавилася немовляти, а допомагала їй у цьому матір, з якою проживає. За попередніми даними, поро­

ділля народжувала вдома у туалеті. Стверджує, дитина народилася мерт­ вою, тому й вирішила одразу її поз­ бутися. Шокує й той факт, що матір не тільки не схаменула доньку, а допомогла загорнути дитину та ви­ нести на смітник. Обшук в квартирі тернополян­ ки допоміг виявити докази, які під­ твердили, що маля народилося са­ ме там. Відтак жінка у скоєному зіз­ налася. За фактом умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої ди­ тини відкрито кримінальне прова­ дження згідно статті 117 ККУ. Три­ ває судово-медична експертиза, яка встановить основну причину смер­ ті новонародженої дівчинки.

На Гусятинщині Фейковий виграш: черговий аферист піймали браконьєрів видурив в чортківчанки чималі гроші

В

ітаємо, ви виграли авто! – надто солодка брехня, аби виявитися гіркою правдою. Спершу наївні края­ ни вірять смс-повідомленню про виграш іномарки, а нато­ мість, поповнюють список жертв мобільних шахрайств.

В

ісімдесят три ляша, шість коропів, вісім судаків та сорок карасів – такий улов вагою понад 78 кілограм вилучили правоохоронці Гуся­ тинського відділення поліції. Сьомого вересня надійшло по­ відомлення від головного держав­ ного інспектора рибного патруля про те, що він на водосховищі річки Збруч в селі Кокошинці виявив ймо­ вірних браконьєрів. За словами начальника Гусятин­ ського відділення поліції Олега Гу­ дака, двоє мешканців Хмельниць­

кої області за допомогою чотирьох 50-метро­вих рибальських сіток ви­ ловлювали рибу. Саме у той мо­ мент, коли браконьєри витягували улов, їх пій­мали представники Тер­ нопільського управління агенства рибного гос­подарства. З місця злочину правоохоронці вилучили знаряддя для незаконно­ го вилову риби, човен та рибу. Свою провину чоловіки визнали. Подія внесена в ЄРДР за стат­ тею 249 частина 1 ККУ – незаконне зай­нят­тя рибним, звіриним або ін­ шим вод­ним добувним промислом. Триває слідство.

Одне із таких смс про шалений «подарунок» отримала мешканка райцентру Чортків. Звістка про ви­ граш автомобіля «Шкода» надзви­ чайно втішила жінку. Усі подробиці їй про­понували дізнатись за пев­ ним номером телефону. В удачу чортківчанка повірила та й вказана у повідомленні адреса сайту компанії виглядала доволі реалістично. Вона зателефонувала до представника акції. Невідомий абонент підтвердив, що в лотереї виграв саме її номер телефону, рахунок якого жінка по­ повнювала через платіжні термі­ нали. Аби отримати довгоочікуваний подарунок, мешканку району по­ просили заплатити податок на ви­ граш, а також послуги перевезення авто до Тернополя. Потерпіла, усе ще окрилена ра­ дістю від виграшу, одразу подалася до терміналу та перерахував 162 тисячі гривень на невідомі рахунки

і навіть не поцікавився, чому немає хоч якихось офіційних реквізитів компанії та будь-яких підтверджу­ ючих документів про оплату. Стала чекати повідомлення про відправку авто, не підозрюючи що вже поповнила список жертв шах­ райства. Однак дива не сталося: автомо­ біля мешканка району і не дочека­ лася, а гроші пропали. Довелося йти в поліцію. Працівники поліції вкотре зас­ терігають краян не довіряти сум­ нівним повідомленням про виграш. Не поспішайте переходити за поси­

ланнями, набирати коди, відправ­ ляти смс, переводити гроші на ра­ хунки, повідомляти особисті дані банківських карток. Ретельно перевіряйте отрима­ ну інформацію. Шах­раї створюють фейкові сайти, з посиланням на ав­ томобільні бренди, часто люди ві­ рять невідомим, лише зайшовши на такий портал. Тому будьте обачни­ ми, не вірте у фантастичні безко­ штовні сири у мишоловці! Якщо ж ви все ж стали жертвою шахрайства, негайно звертайтеся до поліції або телефонуйте на лінію «102».


4

РІЗНЕ

Досьє 102 четвер, 14 вересня 2017 року

Місія ОБСЄ з візитом у Регіональному центрі

У

зустрічі взяли участь директор Регіонального центру Ірина Хондогій, начальник відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації її надава­ чів Віталій Сольський і представники моніторингової місії ОБСЄ Марко Кіршбаум (Marco Kirschbaum, Швейцарія) та Лука Коста (Luca Costa, Італія).

Моніторинг ситуації в регіоні з врахуванням впливу воєнних подій на Сході України – основне завдання Івано-Франківського відділення Спе­ ціальної моніторингової місії ОБСЄ. З її представниками зустрілися пра­ цівники Регіонального центру з на­ дання безоплатної вторинної право­ вої допомоги у Тернопільській об­ ласті. Члени місії ОБСЄ розповіли, що вони неабиякий інтерес приділя­ ють вирішенням соціальних пи­ тань внутрішньо-переміщених осіб.

ВИМАГАЧ З ТЕРНОПОЛЯ ПОСТАНЕ ПЕРЕД СУДОМ

К

римінальне проваджен­ ня з обвинувальним ак­ том стосовно 30-річного мешканця обласного центру направили до суду тернопіль­ ські поліцейські. Чоловік ви­ магав 1000 доларів у знайо­ мого дружини. Кримінальна історія розпоча­ лася через роман дружини підоз­ рюваного з іншим мешканцем об­ ласного центру, у той час коли він сам перебував на заробітках за кор­ доном. Повернувшись, ревнивець діз­нався про зраду благовірної і ви­ рішив на цьому підзаробити. З дружиною розлучився, а за­ лицяльникові став постійно теле­ фонувати з погрозами, вимагаючи гроші. До справи залучив свого знайо­ мого. Його теж використав для за­ лякування жертви: той представ­ лявся місцевим «авторитетом» та вже разом погрожували у разі не­ сплати і в «асфальт закатати», і «ру­ ки-ноги поламати». Потерпілий не витримав і звер­ нувся в поліцію. Зловмисника взя­ ли під час передачі йому частини суми, яку вимагав, – 200 доларів США. Лиходія затримали відповідно до статті 208 КПК та оголосили пі­ дозру у вчиненні злочину, передба­ ченого частиною другою статті 189 Кримінального кодексу – вимаган­ ня за попередньою змовою групою осіб, санкція якої передбачає по­ збавлення волі на строк від 3 до се­ ми років. Підозрюваний невдовзі постане перед судом, який обере йому міру покарання. Наразі триває досудове розслі­ дування й стосовно іншого учасни­ ка протиправних дій.

Особливо представники зацікави­ лися правоохоронною і судовою ре­ формами та їх впливом на захист і дотримання прав, свобод та інтере­ сів жителів області. Цікавилися нас­ лідками антикорупційної політики, яка проводиться в державі останні­ ми роками, напрямками співпраці Регіонального центру з органами ад­ вокатського самоврядування, з між­ народними донорськими організа­ ціями тощо. Ірина Хондогій розповіла про діяльність установ з надання без­

оплатної правової допомоги Тер­ нопільщини, підсумувала загальну кіль­кість виданих доручень адво­ катам для надання БВПД в розрізі за їх видами та кваліфікаціями зло­ чинів і відмітила, що місцеве насе­ лення активно цікавиться їхньою роботою. Учасники зустрічі не оминули питань гендерного і вікового роз­ поділу надання вторинної правової допомоги у кримінальних провад­ женнях. Занепокоєння викликає і ситуація з торгівлі людьми на оку­ пованих територіях – Луганській і Донецькій областях. Начальник від­ділу забезпечен­ ня якості правової допомоги та під­ вищення кваліфі­кації її надавачів Віталій Сольський повідомив, що Ре­ гіональний центр тісно співпрацює

з громадськими організаціями, які протидіють торгівлі людьми в Ук­ раїні.

Безпека дітей – завжди актуально

Б

езпека дітей – головний меседж правоохоронців до батьків, адже рідні несуть відповідальність за здоров’я та безпеку підроста­ ючого покоління. Зі слів Петра Тиховича, приклад батька чи матері – це найважливі­ ше у вихованні дитини. Керівник від­ ділу ювенальної превенції закликав дорослих більше часу проводити зі своїми синами та доньками, постій­ но нагадувати їм про небезпеку, яка

чатує як в квартирі, так і у дворах. – Батьківський недогляд – го­ ловна причина нещасть, які стаються з дітьми. Цього року маємо жахливу ситуацію з випадками на воді – за­ гинули семеро неповнолітніх, діти стали жертвами 79 злочинів, пере­ важно потерпали від крадіжок, шах­ райств, нанесення тілесних ушкод­ жень. Не краща ситуація і з безпе­ кою дітей на дорозі. З початку року на Тернопільщині сталося 105 до­ рожньо-транспортних пригод у яких 104 дитини зазнали травм, шесте­

ро, на жаль, загинули. Початок вересня – це навчання у школах не лише для вчителів та школярів. Влиються у цей процес й поліцейські. Головна мета – донес­ ти дітям основні правила безпеки поводження вдома, на вулиці, серед однолітків. – З першого вересня в рамках профілактичних заходів «Увага! Ді­ ти на дорозі!» патрульні поліцейсь­ кі посилено нестимуть службу по­ близу шкіл та інших навчальних закладів, – розповів начальник сек­ тору безпеки дорожнього руху Уп­ равління патрульної поліції Анд­рій Петрук. – Наші співробітники бу­ дуть частими гостями і в самих на­ вчальних закладах, адже маємо чи­ мало цікавих ідей, як у формі ігор, квестів донести до дітей життєво важливу інформацію. Не полінуйтеся вкотре нагада­ ти дітям основні правила безпечної поведінки на дорозі, пройдіть з ни­ ми маршрутом від будинку до шко­ ли, звертаючи увагу на особливості дорожнього руху. І, звичайно, дот­римуйтесь пра­ вил самі, адже найкраще навчання – це ваш особистий приклад пра­ вильної поведінки.

Єдиний телефонний номер сис­ теми безоплатної правової допомо­ ги: 0-800-213-103.

СБУ ЗАТРИМАЛА ПОСЕРЕДНИКА, ЯКИЙ ПЕРЕДАВАВ ХАБАРІ ЧИНОВНИКАМ

С

лужбою безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією викрито про­ типравну діяльність посадов­ ця одного із комунальних під­ приємств Тернополя, який був посередником між під­ приємцями та окремими ко­ румпованими чиновниками міської ради. За сприяння підприємцеві у без­ перешкодному отриманні дозволу на розміщення об’єкта торгівлі, злов­ мисник вимагав 600 доларів США, частину з яких зобов’язувався пере­ дати уповноваженим керівникам міськради. Оперативники СБУ затримали зловмисника у службовому кабіне­ ті. За вказаним фактом прокурату­ ра області відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одер­ жання неправомірної вигоди) Кри­ мінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення інших епізодів можливої участі посередника у от­ риманні посадовцями хабарів.

Передчасно пішов з життя працівник поліції краю

Н

а тридцять шостому році життя помер спів­ робітник Національної поліції України в Тернопіль­ ській області Громадський Сергій Анатолійович. Це не­ поправна втрата для рідних, близьких, друзів, колег по службі. Роботі в правоохоронних орга­ нах Сергій віддав більше шістнад­ цяти років. В МВС він прийшов у 2001-му. Працював на посаді опера­ тивника відділу кримінальної мілі­ ції у справах неповнолітніх Теребов­

лянського райвідділу, потім опера­ тивником відділу кримінального роз­шуку. Після цього і до останніх днів старшим інспектором – началь­ ником приймальні громадян відді­ лу режимно-секретного та докумен­ тального забезпечення. Друзі та колеги по роботі харак­ теризують Сергія, як відповідаль­ ного та сумлінного працівника, ви­ хованого та надійного співробітни­ ка, який все виконував ідеально та бездоганно. В жовтні 2014 року в Сергія діаг­ ностували онкологічне захворюван­ ня. Він майже три роки боровся з

важким недугом. Рідні та друзі неод­ норазово збирали гроші на його лі­ кування, але це не допомогло. Хво­ роба забрала його 8 вересня 2017 року. У померлого залишилася дру­ жина та двоє синів – дванадцяти та чотирнадцяти років. Поховали Сергія Громадського у неділю, 10 вересня, в Копичинцях, поруч з могилою батька. Працівники національної поліції Тернопільщини висловлюють щи­ре співчуття рідним та близьким у зв’язку з тяжкою втратою, поділя­ ють їхній біль та горе. Нехай земля буде йому пухом.


5 Рятувальники забезпечували пожежну та техногенну безпеку під час Чемпіонату світу з водно-моторного спорту ЗАПОБІГТИ! ВРЯТУВАТИ! ДОПОМОГТИ! четвер, 14 вересня 2017 року Досьє 102

У

Тернополі 26-27 серпня відбувався Чемпіонат світу з водно-моторного спорту у класі F500, Чемпіо­ нат Європи у класах F250 та F125 та перегони за Кубок Європи від мера Тернополя у класі S550.

Змагання проходили на Терно­ пільському ставі, за участю 50 ко­ манд з 13-ти країн світу. Для забезпечення пожежної та техногенної безпеки залучався осо­ бовий склад 1-го державного пожеж­ но-рятувального загону. На місці по­ дії чергували 9 рятувальників, дві одиниці пожежно-рятувальної тех­ ніки та катер на повітряній подуш­ ці «Марс-700». З метою запобігання надзви­

чайних подій працівники ДСНС сте­ жили за безпекою на воді та регу­ лярно здійснювали піший обхід те­

риторії, де відбувалися змагання. Допомога рятувальників стала в на­ годі представнику однієї з команд,

якому раптом стало погано. Спіль­ но з працівниками Національної по­ ліції представники Служби порятун­

ку «101» надали чоловіку, що зне­ притомнів, невідкладну долікарсь­ ку допомогу та передали медикам.

Тернополі на перехресті вулиць Об’їзна та М.Шептицького вантажний автомобіль «Volvo», який здійснював переве­ зення цистерни з дизельним пальним, зіткнувся з 4 легко­ вими автомобілями: «Daewoo Sens», «Volkswagen Polo», «Volvo», «ЗАЗ Славута», після чого перекинувся у кювет.

В результаті дорожньо-транс­ портної пригоди цистерна зазнала механічних пошкоджень, внаслідок чого відбувся розлив палива на проїжджу частину та за її межі. Во­

дій вантажівки, громадянин 1967 року народження, отримав травми не сумісні з життям. На жаль, його врятувати не вдалось. Обставини виникнення дорож­

ньо-транспортної пригоди встанов­ люються. Для ліквідації наслідків даної надзвичайної події від Управління ДСНС України у Тернопільській об­ ласті було задіяно 18 чоловік осо­ бо­вого складу на чолі із заступни­ ком начальника Управління полков­ ником служби цивільного захисту Юрієм Берестецьким, а також 6 оди­ ниць спеціальної техніки, в то­му чис­лі дві автоцистерни, аварійнорятувальний автомобіль та авто­ мобіль хімічного захисту. Бійці Служби порятунку «101» вжили комплекс заходів, спрямова­ них на запобігання займання про­ литого палива та подальше віднов­ лення безперешкодного руху тран­ спортних засобів. Також рятуваль­ ники допомагали у відкачуванні за­ лишків палива з пошкодженої єм­ ності.

Рятувальники управління ДСНС залучались до ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди у Тернополі

У

В обласному центрі мешканці виявили п’ять небезпечних предметів часів минулих воєн, які знищили фахівці ДСНС

Д

о штабу ДСНС надійшло повідомлення про те, що під час проведення земляних робіт у місті Тернопіль на бульварі Т. Г. Шевченка, поблизу пам’ятника Соломії Крушельниць­ кій виявлено вибухонебезпечний предмет. До місця події направили фахів­ ців групи піротехнічих робіт аварій­ но-рятувального загону спеціально­ го призначення Управління ДСНС Ук­раїни у Тернопільській області, які по прибуттю встановили, що да­ ний боєприпас є артилерійським снарядом, калібром 76 мм та нале­ жить до часів Другої світової війни. Ще одне тривожне повідомлен­ ня надійшло з приватного домово­ лодіння на вул. Стадникової, в місті

Тер­нопіль. Як стало відомо, чоло­ вік, копаючи в себе на подвір’ї тран­ шею для прокладання водопровід­ них труб, виявив підозрілі предме­ ти, зовні схожі на боєприпаси. Про це він одразу ж сповістив рятуваль­ ників, зателефонувавши на номер екстреного виклику «101». Невдов­ зі до місця події прибули піротех­ ніки ДСНС. Вони обстежили місце знахідки та виявили там ручну гра­ нату Ф-1 часів Другої світової війни

та три гвинтівочних гранати часів Першої світової війни. Всі вибухонебезпечні предмети вилучені та знищені в безпечному місці шляхом контрольованого під­ риву. Якщо ви знайшли предмети, які ззовні схожі на боєприпаси, або є підозрілими – не торкайтесь їх! Ні в якому разі не намагайтесь їх розіб­ рати або підпалити! Про знахідку повідомляйте до місцевого підрозділу ДСНС, зателе­ фонувавши за номером «101». Пра­ вильно і безпечно знешкодити ви­ бухонебезпечні предмети здатні ли­ ше досвідчені фахівці.


6

ОДА ІНФОРМУЄ

Досьє 102 четвер, 14 вересня 2017 року

Акція «Єдина родина України» зібрала родини загиблих учасників АТО на Тернопільщині

Н

а Тернопільщині відбулася акція «Єдина родина України». Ця подія покликана допомогти родинам загиблих україн­ ських воїнів разом пережити глибоку втрату та віднайти у собі сили продовжити справу своїх синів, батьків, чоловіків…

на допомога з отриманням статусу, встановленням пам’ятника, мемо­ ріальних дошок чи вирішенням ін­ ших юридичних моментів, але, перш за все, ми цінуємо щирі, теплі слова, допомогу ось у таких заходах єднан­ ня, – зазначає п.Любов з Кіровоград­ щини, мати загиблого бійця. – Ми пишаємося кожним героєм, який віддав життя за збереження України, як незалежної держави. Для Тернопільщини велика честь прий­ мати їхніх близьких. Вкрай важливо, щоб вони постійно відчували підт­ римку, турботу з боку держави – це найменше, що в наших силах зроби­ ти для них. Також ми хочемо, щоб во­ ни знали – Тернопільщина в скор­

За час перебування на Терно­ пільщині учасники акції «Єдина ро­ дина України» побували в Марій­ ському духовному центрі. Зі словом Божим під час Літургії до них звер­ нувся митрополит Василій Семенюк. Він закликав також кожного віряни­ на пам’ятати героїв та шанувати їх­ ні родини, брати участь у волонтер­ ських акціях. Кожна родина-учасник отримала букети з первоплодами, які освятили з нагоди великого свя­ та Преображення Господнього, ві­

домого як Яблучний Спас. У каплиці св.Юра помолилися за душі загиб­ лих бійців та запалили пам’ятні лам­ падки. Як відомо, у каплиці вста­нов­ лено меморіальний екран з іменами героїв – для рідних важливо, щоб про кожного із них пам’ятали, щоб знали історію їхнього подвигу. – Просто людська увага і пам’ять про наших синів – це те, чого ми пот­ ребуємо найбільше. У зустрічах зна­ ходимо розраду, з’являється сенс жи­ ти далі. Так, є ситуації, коли потріб­

ФЛЕШМОБ «СЕЛФІ З ПРАПОРОМ»

Модернізація і технічне оснащення шкіл для нас сьогодні є пріоритетом

Ф

ото з прапором на Тере­ бовлянському замку, зняте з висоти пташи­ ного польоту, здобуло пере­ могу у патріотичному флеш­ мобі, ініційованому Міністер­ ством закордонних справ до Дня Державного Прапора. – Особливу увагу і подяку ми хо­ чемо висловити активній Тернопі­ льщині, за свою ініціативність, креа­ тивність та бажання йти на зустріч до перемоги! Адже саме з Терно­піль­ ської області ми отримали найбіль­ ше і тому ми створили невеличку фотопідбірку, щоб не тільки ви, але і весь світ познайомився з мальов­ ничим Тернопільським краєм. Дя­ куємо і чекаємо від вас нових пере­ мог, – повідомляється на офіційній сторінці МЗС у Facebook. Як і обіцялося, найбільш захоп­ люючі світлини, зроблені учасника­ ми флешмобу, будуть оприлюднені на всіх сторінках соцмереж МЗС. Ор­ ганізатори конкурсу вирішили від­ дати перемогу саме фото, зробле­ ному на Замковій горі у Теребовлі. А відео, зняте в рамках акції «Селфі з прапором», розміщене на заставці офіційної сторінки Міністерства за­ кордонних справ у Facebook.

Д

нями голова Тернопіль­ ської ОДА Степан Барна, перебуваючи у робочій поїздці у Чортківському райо­ ні, взяв участь у підсумковій колегії освіти, яка відбулася на базі Чортківського вищого професійного училища. Принагідно очільник області та­ кож ознайомився з готовністю Джу­ ринської ЗОШ І-ІІІ ст. до нового на­ чального 2017/2018 року. Як стало відомо за підсумками робочої поїздки, станом на сьогод­ нішній день першочерговим питан­ ням є питання підготовки до ново­ го навчального року. Аналіз готов­ ності ж говорить про те, що всі шко­ ли області відкриються 1 вересня. Водночас, як зазначив очільник краю, в області й надалі працювати­ муть над створенням опорних шкіл. Адже наразі маємо три райони, де немає жодної опорної школи, зо­ крема, і в Чортківському районі. То­ му розглядають варіант створення опорної школи на базі Джуринської ЗОШ, яку, власне, й оглянув голова ОДА. Це дасть можливість залучити додатково чотири мільйони гривень

на покращення інфраструктури шко­ ли, умов навчання і надання якісної освіти. – Хочу відзначити, що пріорите­ том для нас сьогодні є модернізація і технічне оснащення шкіл. Тому ми ставимо питання і вимогу при ство­ ренні опорних шкіл відкривати ка­ бінети фізики, хімії, біології, що має на меті якісно покращити знання уч­ нів. Також у цьому напрямі слід від­ значити спільну роботу вчителів, ад­ же вони зробили все для того, щоб область за підсумками ЗНО, отрима­ ла 3-тє місце в Україні. І найважли­ віше, потрібно донести меседж, що праця вчителя є надзвичайно цін­ ною. Ми будемо підтримувати, під­ тримуємо і будемо робити все для того, щоб вчителі почувалися ком­ фортно. Саме тому, за останній рік ми закупили понад 40 шкільних ав­ тобусів по програмі співфінансуван­ ня. За рік замінили майже дві тисячі вікон у школах і закупили півтори тисячі нових комп’ютерів. Всі шко­ ли забезпечені стовідсотково під­ ручниками, а отже, ми можемо смі­ ливо говорити про те, що в новий навчальний рік йдемо з готовністю, – підкреслив Степан Барна.

боті за кожним загиблим, ми праг­ немо розділити їхній біль наскіль­ ки це буде можливим, хочемо, щоб вони відчули єдність, спорідненість жителів Тернопільщини у цій спіль­ ній втраті. Безперечно, акція «Єди­ на родина України» – це унікальна нагода для рідних загиблих зібра­ тися разом та обговорити різні на­ болілі питання, а також визначити подальший напрям розвитку цього громадського руху, – зазначив Сте­ пан Барна. На завершення подорожі до Тер­ нопільщини для «Єдиної родини Ук­ раїни» організували екскурсію міс­ том та водну прогулянку Терно­ пільським ставом.

СТРІЛЕЦЬКІ ДНІ – ЦЕ СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ

В

області функціонує 18 загонів територіальної оборони. Головні завдан­ ня, які поставлені перед ними – забезпечувати порядок та безпеку на території, де роз­ міщений загін тероборони. Саме тому, проводити навчання загонів територіальної оборони над­ звичайно важливо, аби ті, хто буде керувати і віддавати накази на рів­ ні міст і районів області, були підго­ товлені. Про це зазначив голова Тер­ нопільської ОДА Степан Барна під час військових інструкторсько-ме­ тодичних навчань керівного складу загонів. За його словами, до загонів тероборони Тернопільщини нале­ жить понад три тисячі жителів об­ ласті. В надзвичайних умовах вони повинні самоорганізовуватися. Утім, найважливішою складовою цієї са­ моорганізації має бути не лише екі­ пірування, а й отримання відповід­ них навиків користування зброєю, яка сьогодні є на озброєнні в ЗСУ, а також в отримані навиків медичної і тактичної підготовок. – Протягом трьох днів ми зби­ ратимемо керівний склад загонів територіальної оборони, а це при­ близно 10% від загального особо­ вого складу, і тому для нас надзви­ чайно важливо під час зборів по­ працювати на максимум.

91-річній зв’язковій УПА вручили орден «За заслуги»

П

еребуваючи із робочою поїздкою у Чортківсько­ му районі, голова Терно­ пільської ОДА Степан Барна відвідав 91-річну зв’язкову УПА Ярославу Левицьку, яку у далекому 1947 році військо­ вий трибунал засудив до 25 років каторги. Власне, за значний особистий внесок у державне будівництво, за культурно-освітній розвиток Украї­ ни пані Ярославу Указом Президен­ та України нагородили орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Державну на­

городу колишній зв’язковій УПА вручив голова Тернопільської ОДА. Пані Ярослава мешкає у Чортко­ ві, читає вір­ші, співає пісень і щиро рада кожній можливості переповіс­ ти молодому поколінню історію на­ ціонально-визвольної боротьби, учас­ ником якої вона була безпосеред­ ньо. Голова Тернопільської ОДА по­ бажав пані Ярославі ще багато літ життя. – Знаю, що ви займаєтеся актив­ ною просвітницькою діяльністю, то­ му бажаю, щоб ви й надалі вихову­ вали нашу молодь і робили їх щири­ ми і справжніми українцями.


НОВИНИ З МІСТА

П’ятеро тернополян отримали сертифікати на квартири

П

ід час святкування Дня міста міський голова Тернополя Сергій Надал вручив сертифікати на квар­ тири п’ятьом тернополянам.

У Тернополі утеплюють фасади багатоповерхівок

У

Тернополі діє програма термомодернізації жит­ лового фонду за умови співфінансування 70% з місь­ кого бюджету та 30% за кош­ ти мешканців. За такою програмою цього року вже проведено утеплення у шести будинках, роботи на трьох об’єктах тривають. Вже утеплено фасади будинків за адресами вул. Оболоня, 11, вул. Кар­

пенка, 12, вул. Юрчака, 2, вул. Обо­ лоня, 19, вул. Бровар­на, 12 та вул. Карпенка, 4а. Триває утеплення фа­ садів будинків за адресами вул. Зба­ разька, 37, вул. Володимира Велико­ го, 8, пр. Степана Бандери, 90А та планується розпочати роботи у бу­ динку на вул. С. Будного, 50А. Окрім того, програмою також передбачено заміну вікон в місцях загального користування на енер­ гозберігаючі. Такі роботи цьогоріч проведено у восьми будинках.

Спортивно-відпочинковий майданчик з амфітеатром відкрили у школі №3

С

учасний майданчик зі столиками, лавками, клумбами та невеликим амфітеатром відкрили у дворі Тернопільської спецшколи із поглибленим вивченням іноземних мов №3. Участь у відкритті взяли бать­ ки, учні, дирекція школи та очіль­ ник Тернополя Сергій Надал.

– Проект реалізовується спіль­ но: частково за кошти міської ради і частково за кошти батьків та меце­ натів. Тут проведено багато робіт з благоустрою місця для відпочинку та занять спортом школярів, – роз­ повідає міський голова Сергій На­ дал. – Дякую усім батькам та меце­ натам, хто долучився до облашту­ вання такого майданчика, адже це чудова інвестиція в освіту.

– Вперше за багато років до Дня міста ми вручали не лише відзнаки тернополянам, а й документи на п’ять квартир. Це стало можливим завдяки співпраці міста та соціаль­ но-відповідального бізнесу, – заз­на­ чив очільник Тернополя Сергій На­ дал. – Ці квартири отримали учас­ ники бойових дій та одна багато­ дітна сім’я, яка потребувала покра­ щення житлових умов.

четвер, 14 вересня 2017 року Досьє 102

7

Розпочинається прийом проектів на «Громадський бюджет» 2018

В

же другий рік Тернопіль продовжує реалізовува­ ти проект «Громадський бюджет». Тернополяни мо­ жуть вирішувати, як витрати­ ти певну частину коштів з міського бюджету. Сума, якою зможуть розпоряд­ жатись тернополяни у 2018 році – 1% від обсягу власних надходжень загального фонду міського бюдже­ ту, тобто приблизно 9,4 млн.грн. Прийом проектів на реалізацію «Громадського бюджету Тернопо­ ля» стартує з 1 до 30 вересня на сай­ ті https://pb.rada.te.ua. Цього року будуть дещо змінені правила. Зокрема, проекти повинні

ділитися на великі (вартістю до 1 млн.) або малі (вартістю до 300 тис. грн.). Їх можуть подавати громадя­ ни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 16-річно­ го віку, а голосувати за них зможуть тернополяни віком від 16 років. На етапі голосування мо­жна віддати свій голос лише за один великий та один малий проект. Відкрите голосування за проек­ ти відбудеться після прийняття зая­ вок та їх розгляду Номінаційним ко­ мітетом. Час та місця голосуван­ня повідомлять додатково. Про­екти, які наберуть найбільшу кількість голо­ сів, будуть профінансовані з місько­ го бюджету та реалізовані виконав­ чими органами ради в 2018 році.

У Тернополі облаштовують фонтан протяжністю понад 240 метрів

У

Тернополі тривають ро­ боти з облаштування аераційного фонтану на тернопільському ставі. Пов­ ністю роботи планують завер­ шити до початку жовтня.

ПРОГРАМОЮ «ДОСТУПНІ ЛІКИ» СКОРИСТАЛИСЯ 22000 ТЕРНОПОЛЯН

З

агалом, за цією програ­ мою вже доступно 199 назв препаратів, серед яких понад 170 – іноземного виробництва. Зі слів заступника головного лі­ каря «Центру первинної медикосанітарної допомоги» Надії Боднар, на програму було виділено два мільйони гривень. Станом на 31 серпня у місті реа­ лізовано препаратів на суму понад один мільйон гривень. Загалом за цей період тернопільськими ліка­ рями виписано понад 27 тисяч ре­ цептів. Тернополяни можуть отримати ліки безкоштовно або з невеликою доплатою тільки при наявності ре­ цептів від лікарів і у аптеках з емб­ лемою «Доступні ліки». До слова, у Тернополі ліки мож­ на отримати у понад 40-а аптечних закладах.

Наприкінці серпня у місті відк­ рили половину фонтану протяжніс­ тю 122 метри. Ця частина фонтану має 206 форсунок, струмінь води з кожної приблизно 9 метрів довжи­ ною та висотою – майже 4 метри. Зі слів начальника управління ЖКГ, благоустрою та екологію Оле­ га Соколовського, функція фонтану – забезпечення киснем води в озері.

У школі №16 відкрили новий універсальний спортмайданчик

У

рочисте відкриття уні­ версального спортивно­ го майданчика відбулося 1 вересня біля ЗОШ №16. Участь у відкритті взяли освітя­ ни, школярі та очільник Тернополя Сергій Надал. – Сьогодні ми відкриваємо но­

вий універсальний спортивний май­ данчик, на якому можуть займатися і школярі, і мешканці прилеглих бу­ динків, – розповідає міський голо­ ва. – Цього року ми відкрили такий майданчик біля школи №11, зараз ще тривають роботи біля школи №2. Плануємо, щоб кож­на школа мала сучасний спортивний майданчик.


8

СПРАВИ ПОЛІЦЕЙСЬКІ Досьє 102 четвер, 14 вересня 2017 року

78-ий День народження відсвяткувала тернопільська військова частина-3002 Національної гвардії України

С

імдесят восьмий день на­ родження відсвяткувала 10 вересня тернопільська військова частина – 3002. На її базі 26 березня 2014 року, відповідно до указу Прези­ дента України, було створено Національну гвардію України. Створена у 1939 році, вона вхо­ дила до складу Галицького з’єднан­ ня внутрішніх військ. Бійці ВЧ-3002 – учасники війни в Афганістані та ліквідації наслідків на Чорнобиль­ ській АЕС. У 1991 році особовий склад цього підрозділу один із перших прийняв військову присягу на вір­ ність народу України. Зі словами подяки звернувся до підлеглих командир другого стрі­ лецького батальйону військової час­ тини 3002 Національної гвардії Тер­ нополя Дмитро Гуртовський. – Я вдячний всьому колективу нашої військової родини за перемо­ ги та успіхи за вашу міжність і вит­ римку, працю і службу. Шановні гос­ ті, від особового складу дякую вам за всесторонню підтримку та допо­ могу у всіх напрямках нашої служби. Міцного всім здоров’я, нових звер­ шень, перемог і миру на нашій ук­ раїнській землі! Хвилиною мовчання гості та ви­ нуватці свята вшанували загиблих в зоні АТО товаришів по зброї. Сьо­ годні службу у Нацгвардії прохо­ дять офіцери, прапорщики, контр­ актники та солдати строкової служ­ би. Основні задачі військових – за­ безпечення охорони громадського порядку в обласному центрі, конво­ ювання спецконтингенту в судові установи міста, допомога держав­

ній службі з надзвичайних ситуа­ цій, збройним силам, запобігають терористичним загрозам. Подяку­ вав за несення служби нацгвардій­ цям і голова Тернопільської ОДА Степан Барна. – Ваш конституційний обов’я­зок – захищати народ, право і державу.

Ми цінуємо вашу роботу в напрям­ ку захисту територіальної ціліснос­ ті. Ми дякуємо вам за допомогу у зоні проведення антитерористич­ ної операції. За вашими плечима більш як 16 ротацій, понад сорок бійців отримали державні нагоро­ ди. Це свідчить про те, що ви є, що

ви працюєте і допомагаєте, аби на нашій території був мир та спокій. – Зі святом. В першу чергу ба­ жаю здоров’я вам, натхнення, стій­ кості, мужності. Ви перевірені не раз і в боях, і в несенні служби на мирних територіях. Я бажаю, щоб Національна гвардія гордо несла

службу і підтримувала високий рі­ вень довіри населення, рівень служ­ би, – звернувся до бійців начальник Головного управління Національ­ ної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол. З нагоди свята кращі бійці отри­ мали подяки та подарунки.

в Китаї, була на реабілітації в Поль­ щі. Після кожного курсу Каролінка робить невеличкі успіхи. В неї по­ кращився зоровий контакт, вона по­ чала дивиться на далекі предмети, переставляти ніжки при ходьбі, по­ кращилось сидіння та рівновага. – За допомогою даної реабіліта­ ції вона починає виконувати рухи, які раніше не використовувала, ста­ рається збільшувати свій об’єм ру­ хів і ми їй в цьому допомагаємо, нав­ чаємо, статичні навантаження дає­ мо, бо вона самостійно не стоїть. Ор­ ганізму потрібне таке навантажен­ ня, бо у вертикальному положенні тіла і рухової активності покращу­ ються всі обмінні процеси, біомеха­ ніка. Заняття повинні бути систе­ матичні, бо коли дитина не руха­ ється – захворювання прогресує, – розповідає лікар-реабілітолог Анд­ рій Гавриленко. Лікар стверджує, що дівчинка сприймає будь-які навантаження позитивно і вже є певні зміни. Він каже, що структура дитячого орга­

нізму надзвичайно унікальна – мо­ зок розвивається Проте у 2014 році у Каролінки народилася сестричка. І коли мале­ чі виповнилося два місяці, батьків спіткала чергова біда. У маленької Каміли також почалися проявля­ тися ті ж самі симптоми, що і в стар­ шої донечки. Батьки знову пішли до фахівців, і знову відповідь незро­ зуміла. Точно діагностувати хворо­ бу дівчат не змогли ні лікарі Харко­ ва, ні Києва, ні Львова. Проте гро­ шей на усі аналізи та дослідження пішло чимало. – Найшли ми клініку за кордо­ ном, – розповідає мама дівчаток, – яка спеціалізується на виявленні рідкісних хвороб. Генетики сказа­ ли, що у дітей, можливо, порушення якогось обміну, але у нас виявити це не реально. Тому нам порекомен­ дували їхати в клініку, яка спеціалі­ зується на таких захворюваннях. Їхати потрібно обом дівчаткам – і Камілі, і Кароліні, оскільки симп­ томи фактично однотипні. Мама спо­

дівається, що якщо донечкам вста­ новлять правильний діагноз, то з’я­ виться шанс їх вилікувати. Аналізи роблять в Іспанії – в Барселоні. Ціна обстеження однієї дитини – 18 тисяч євро. Для родини Богданових така сума непідйомна і нереальна. – Нам нема смислу обстежувати обох, бо патологія одна й та ж сама. Хоча б Камілку. У неї не було травм під час пологів і картина буде більш повніша. Можливо взнаємо причи­ ну хвороби, тоді лікуватимемо обох. Без допомоги людей ми такої суми не зберемо і у дівчаток шансів на одужання не буде. Ми вже всі зао­ щадження потратили на обстежен­ ня, а через невірні діагнози витрати йшли туди, де не потрібно було. Допомогти сестрам Богдановим можна, перерахувавши кошти на рахунок ПриватБанку: картковий но­мер 5168 7427 0516 6316, но­ мер рахунку: 29244825509100, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570. (067)357-05-08 Ірина Богданова (мама дівчаток).

Родина поліцейського просить допомогти врятувати донечок

Н

адія, терпіння та віра у виздоровлення живе уже шість років у серці подружжя Богданових. Родина правоохо­ ронця бореться за здоров’я та життя своїх донечок.

Внаслідок важких пологів Ка­ роліна Богданова отримала травму головного мозку. У вісім місяців, їй зробили МРТ та поставили страш­ ний діагноз – мікроцефалія. Після

почутого, родина почала їздити по реабілітаційним центрам. До трьох років намагалися все лікування оп­ лачувати самостійно. Дитина перенесла три операції


СПРАВИ ПОЛІЦЕЙСЬКІ четвер, 14 вересня 2017 року Досьє 102

9

Поліцейські Тернопільщини перемогли в міжнародному футбольному турнірі А бсолютну спортивну перемогу привезли з Республіки Польщі пра­ воохоронці Тернопільщини. Збірна команда поліцейських вперше взяла участь у фут­ больному турнірі на кубок президента міжнародної по­ ліцейської асоціації міста Закопане.

Дружня співпраця польських ко­лег з працівниками поліції нашо­ го краю триває більше року. Іно­ земні гості вже побували на Креме­ неччині, задля обміну досвідом з місцевими правоохоронцями, а цьо­ горіч уряд регіону в Закопане наді­ слав запрошення тернопільським працівникам поліції взяти участь у третьому Міжнародному турнірі з футболу. Сьомого вересня футбольна ко­ манда у складі дванадцяти поліцей­ ських вирушила на три дні до поль­ ського курортного містечка за пе­ ремогою. Тернопільських футбо­лістів при­ ємно вразила гостинність гос­по­ дарів турніру та організація зма­ гань. Спортивне дійство проводи­ лося на базі відпочинку «Орлик» у мальовничій місцевості біля під­ ніжжя гір Татр. Разом з тернопіль­ ськими правоохоронцями першість у футбольних іграх виборювали чо­ тири польських команди та збірна футболістів зі Словаччини. Вже з перших відбіркових тур­ нірів українські поліцейські показа­ ли відмінний результат та здивува­ ли грою чимало уболівальників. У доволі напружених матчах україн­ цям вдалося здолати дві польські команди. Тернополяни вийшли у півфінал та обіграли команду госпо­ дарів турніру – поліцейських з За­ копане. Найзапеклішими стали фіналь­ ні футбольні баталії. У переможно­ му поєдинку українську команду намагалися здолати словацькі фут­ болісти, які вже двічі ставали пере­ можцями у таких змаганнях. Однак наші спортсмени ні на мить не збав­ ляли темп, перехоплювали один в одного м’яч, намагаючись не допус­ тити супротивників до воріт. Зав­ дяки злагодженим професійним ді­ ям, взаємовіддачі та згуртованності наша команда подолала сильних су­ перників. Вирішальний гол у ворота сло­ вацьких футболістів забив ка­пітан тернопільської збірної Микола Ко­ хан. З рахунком 1:0 українська ко­ манда здобули першість. Переможців турніру нагороди­ ли кубком, та пам’ятними подарун­ ками. – Наші футболісти подарували уболівальникам справді чудове спор­ тивне видовище, адже добре висту­ пали упродовж усього турніру. Те­ пер і в Європі дізналися, що україн­

ські поліцейські теж уміють грати у футбол, – підсумував фінал змагань заступник начальника Головного

уп­равління Національьної поліції в Тернопільській області Володимир Галевич. – Щиро вдячні нашим поль­

ським друзям за гостинний при­ йом. В свою чергу зап­рошуємо ко­ манди суперників на Тернопілля та

сподіваємося зробити такі змаган­ ня традиційними не лише у Польщі, а й в Україні.


10

ДФС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ Досьє 102 четвер, 14 вересня 2017 року

Платники Тернопільщини спрямували На соціальні гарантії платники спрямували до бюджету понад 3 мільярди гривень Тернопільщини понад 1,6 млрд. гривень ЄСВ

У

січні-серпні цього року до зведеного бюджету суб’єкти господарюван­ ня Тернопілля сплатили 3 млрд. 12,9 млн. гривень по­ датків і зборів. Це на 822,9 млн. гривень або на 37,6% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Індикативний показник викона­ но на 108,9%, додатково надійшло

247,3 млн. гривень. Зокрема, у серп­ ні внесок платників Тернопільщини склав 479,2 млн. гривень платежів, що на 107,5 млн. гривень або на 28,9% більше, ніж у минулорічному серпні. Як зазначив начальник Голов­ ного управління Державної фіскаль­ ної служби у Тернопільській області Ігор Комендат, та­ка позитивна ди­ наміка зберігається зав­дяки сумлін­ ності суб’єктів підприємництва.

Щодо порядку оскарження рішення комісії ДФС про відмову в реєстрації податкової накладної

П

ісля отримання рішен­ ня комісії ДФС про від­ мову в реєстрації подат­ кової накладної платнику ПДВ дається 10 календарних днів для подання відповід­ної скарги. Про це інформує Тернопільсь­ кий відділ податкового супровод­ ження підприємств Львівського уп­ равління Офісу великих платників податків ДФС. Якщо останній день терміну припадає на вихідний або святковий день, останнім днем цьо­ го терміну вважається перший ро­ бочий день після вихідного або свят­ кового дня. Термін подання скарги може бути продовжений за прави­

лами, визначеними п. 102.6 По­дат­ кового кодексу. За результатами розгляду скар­ ги комісія з питань розгляду скарг або задовольняє скаргу і скасовує рішення комісії ДФС, або залишає її без задоволен­ня. Якщо вмотивоване рішення сто­ совно скарги не спрямовується плат­ никові податків впродовж 10 кален­ дарних днів з дня отримання скар­ ги ДФС, така скарга вважається по­ вністю задоволеною на користь платника податків з дня, що йде за останнім днем зазначеного терміну. Задоволення скарги є основою для реєстрації в ЄДР податкових на­ кладних, вказаних в скарзі, з ураху­ ванням вимог п. 200 прим. 1.3 ПКУ.

Понад 3,6 мільйонів гривень – результат співпраці Тернопільської митниці із зарубіжними колегами

С

орок вісім протоколів про порушення митних правил складено праців­ никами тернопільської мит­ ниці.

З початку цього року працівни­ ки Тернопільської митниці ДФС з метою перевірки законності здій­ снення суб’єктами зовнішньоеко­ номічних операцій в зоні діяльності митниці до митних органів інозем­

них держав направили чотири за­ пити. Водночас отримано 6 відпові­ дей від митних органів іноземних держав на запити, надіслані у попе­ редні періоди. Як зазначила начальник Терно­ пільської митниці ДФС Оксана Ан­ тонович, за результатами опрацю­ вання отриманих відповідей, мит­ ницею складено 48 протоколів на суму 3 млн. 632,8 тис. гривень.

Прогнозні показники з надход­ жень до державного бюджету за­ безпечено на 104% і фактичні над­ ходження склали 1 млрд. 222,9 млн. гривень. Порівняно з січнем-серпнем ми­ нулого року надходження зросли на 343,1 млн. гривень або у 1,4 рази. У розрізі основних бюджетоут­во­ рю­ючих платежів надійшло 504 млн. гривень податку на додану вар­ тість, 102,2 млн. гривень податку на прибуток, 27,2 млн. гривень ак­ цизного податку. Місцеві бюджети з початку року отримали 1 млрд. 790,1 млн. гри­ вень, що на 199,7 млн. гривень біль­ ше від очікуваного. Якщо ці цифри порівняти з відповідним періодом минулого року, то забезпечено при­ ріст коштів на 479,8 млн. гривень або на 36,6%. Зокрема, платниками спла­чено 1 млрд. 155,4 млн. гривень податку на доходи фізичних осіб, 260,5 млн. гривень єдиного податку для су­ б’єктів малого підприємництва, 81,8 млн. гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів.

З

початку року до бюджету платники Тернопільщи­ ни забезпечили 1 млрд. 629,6 млн. гривень єдиного внеску на загальнообов’язко­ ве державне соціальне стра­ хування. Це на 304,5 млн. гри­ вень більше за очікуваний показник. Виконання бюджетного призна­ чення становить 123%. Порівняно з січнем-серпнем минулого року за­ безпечено приріст надходжень на 562,3 млн. гривень або на 52,7%. Як зазначив начальник Головного уп­ рав­ління ДФС у Тернопільській об­ ласті Ігор Комендат, така позитив­ на динаміка свідчить про те, що се­ ред пріоритетів роботи фіскальної служби залишається вжиття захо­ дів щодо детінізації доходів та від­ носин у сфері зайнятості населен­ ня. Адже офіційне працевлаштуван­ ня дасть змогу громадянам легаль­ но працювати і мати соціальні га­ рантії, а бюджет, відповідно, отри­ має додаткові надходження у виг­ ляді податку на доходи фізичних осіб

та єдиного внеску на загально­обо­ в’яз­кове державне соціальне стра­ хування. За підсумками серпня поточно­ го року на соціальні гарантії нап­ равлено 200,8 млн. гривень ЄСВ, що порівняно з минулорічним серп­ нем надходження зросли на 74,2 млн. гри­вень або на 58,6%. Індикатив­ ний показник виконано на 104,1%, додатково надійшло 7,9 млн. гривень.

ника ГУ ДФС у Тернопільській об­ ласті Сергій Господарик. – Ви ті, хто готовий брати на се­ бе відповідальність, проявляти на­ полегливість, шукати нове і вперто йти до успіху. Приватна ініціатива підприємців є головною рушійною силою будь-якої економіки. Злаго­ да та порозуміння між тими, хто збирає податки, і тими, хто їх спла­ чує в умовах реформування подат­ кової системи є важливим чинни­ ком фінансової стабільності нашої держави. Тож зі святом вас, шановні підприємці. Миру, добробуту, зла­ годи вам і вашим родинам. Нових успіхів та здобутків, здійснення всіх мрій і задумів, – звернувся до при­ сутніх заступник начальника фіс­

кального відомства. За сумлінне виконання зобов’я­ зань перед державою, популяриза­ цію на власному прикладі добро­ вільності у сплаті податків та з на­ годи Дня підприємця подяками на­ городжено керівників десятьох під­ приємств нашого краю. Як зазначив Сергій Степанович, саме завдяки зусиллям й ініціативі представників бізнесу на Терно­ пільщині розвивається підприєм­ ництво, збільшуються надходжен­ ня до державної та місцевих скарб­ ниць, створюються нові робочі міс­ ця. Усе це дає можливість належно вирішувати актуальні соціальноекономічні проблеми Тернопіль­ щини.

У Тернополі нагородили відзнаками ОДА кращих підприємців області з нагоди їхнього професійного свята

Т

ретього вересня своє свя­ то відзначили ті, хто, не зважаючи на ризики та непросту економічну ситуа­ цію в країні, не бояться вести власну справу, – підприємці. Вже стало доброю традицією з нагоди Дня підприємця вітати кра­ щих представників бізнес-струк­ тур Тернопільщини, щоб відзначи­ ти важливу роль, яку відіграє цей сектор економіки у формуванні нового економічного ладу, розви­ тку демократії та громадянського суспільства. Щоб проаналізувати чинні та необхідні програми розвитку бізне­ су, оцінити соціальну роль підпри­ ємництва, а також поділитися влас­ ним досвідом, 6 вересня у Тернопо­ лі зустрілися представники бізне­ су, керівництво області, громадсь­ кі ак­тивісти, представники прог­ рам Агентства США з міжнародно­ го розвитку (USAID) та гості. Відзнаками обласної ради та об­ ласної державної адміністрації кра­ щих підприємців області з нагоди свята нагородили перший заступник голови Тернопільської облдержад­ міністрації Іван Крисак та зас­туп­ ник голови обласної ради Любомир Крупа. Вітальним словом, подяками та букетами квітів привітав представ­ ників бізнесу й заступник началь­


11 Окрема артилерійська бригада оперативного командування «Захід» відзначила третю річницю від дня створення АРТБРИГАДА ОПЕРАТИВНОГО КОМАНДУВАННЯ «ЗАХІД» четвер, 14 вересня 2017 року Досьє 102

П

ривітання та нагородження кращих військовослужбов­ ців, покладання квітів до стели загиблих воїнів, показові виступи Українського козацтва з мечами і шаблями за участю військово-громадської організації «Сокіл», показові виступи з тактико-рукопашного бою від спортивного клубу «Сакура», а також дефіле військового оркестру й музичні вітан­ ня – так відсвяткували третю річницю з дня створення Терно­ пільської окремої артилерійської бригади.

У День відкритих дверей всі охо­чі змогли скуштувати солдатської ка­ ші, приміряти каски та бронежиле­ ти, потримати в руках зброю, сфо­ тографуватись біля військової тех­ ніки та оглянути виставку картин тернопільського художника Мико­ ли Мамчура.

На свято до гармашів завітали представники органів державної влади та місцевого самоврядуван­ ня, вищого військового команду­ вання, духовенства. На урочистос­ тях присутні хвилиною мовчання вшанували героїв-артилеристів, які загинули у зоні проведення АТО.

З нагоди третьої річниці з дня створення кращим військовослуж­ бовцям Тернопільської окремої ар­ тилерійської бригади представни­ ки влади вручили грамоти, подяки, відзнаки, грошові винагороди, го­ динники, а також оргтехніку. Від спілки ветеранів Афганіста­ ну військові отримали медаль і по­ дарунковий сертифікат на при­ дбання трибуни, а від Спілки вете­ ранів АТО та волонтерів – орден «Хрест слави». Учні Тернопільської загально­ освітньої школи №23 принесли вої­ нам солодкі подарунки. Після чис­ ленних привітань, військові покла­ ли квіти до стели загиблим війсь­ ковослужбовцям. – Історія нашої бригади розпо­ чалася у вересні 2014 року. Уже че­ рез місяць, після бойового злагод­ ження, артилерійські підрозділи бу­ ли направлені до східних рубежів України. Вони підтримували артиле­ рійським вогнем механізовані війсь­ кові частини на усьому фронті про­ ведення АТО. Брали участь у визво­ лені Слов’янська, обороняли Гор­лів­ ку, Дебальцеве, Попасну, Вуглегірськ та інші населені пункти, – розповів тимчасово виконуючий обов’язки ко­мандира бригади з морально-пси­ хологічного забезпечення майор Андрій Бойко. У рамках Дня відкритих дверей у військовій частині відбулося де­ філе військового оркестру. Бажаючі оглянули артилерійську техніку та озброєння, гостям розповіли про військову службу за контрактом. Відбулися й показові виступи укра­ їнського козацтва з мечами і шаб­ лями та з рукопашного бою.

Збори військовослужбовців оперативного В ОТУ «Луганськ» відбулися інструкторсько-методичні резерву Збройних Сил України тривають

Р

езервісти прибувають з різних міст, аби за час перебування у навчальних центрах вдосконалити військову справу, здобути навички та вміння, закріпити їх під час тренувань, а для тих, хто уже проходив службу, відновити їх на загально­ військових полігонах. Серед багатьох є учасники бойо­ вих дій, які від початку збройного конфлікту виконували найскладні­ ші завдання у зоні проведення АТО. За словами самих ветеранів, тут є можливість зустрітися зі своїми бо­ йовими товаришами, практично ви­ конати стрільби з бойової зброї та приємно провести час у колі одно­ думців. Військовослужбовці – контракт­ ники, які зустрічають новоприбу­ лих, чітко виконують свої обов’язки на місцях, адже серед завдань – це зустріти, одягнути та здійснити роз­ поділ самих резервістів. Слід зазна­ чити, що на час проходження збо­ рів, кожному гарантується збере­ ження місця роботи, заробітна пла­ та та належні грошові виплати.

Найголовнішим фактором все ж за­ лишається заохотити бажаючих за­

ймати відповідні посади під час проходження військової служби за контрактом у самій військовій час­ тині. Екіпірувавшись, сповнені ба­ дьорим настроєм, вони крокують в стрій разом з товаришами, готови­ ми за першим покликом захищати Батьківщину.

заняття з артилеристами

Н

а базі одного з підрозді­ лів артилерії ОТУ «Лу­ ганськ», провели ін­ структорсько-методичні за­ няття з командирами частин та підрозділів РВіА, які залу­ чаються до проведення АТО на території Донецької та Лу­ганської областей. Мета занять – узагальнення та розповсюдження передового досві­ ду з організації розміщення війсь­ кових частин та підрозділів в райо­ нах зосередження (відведення), а також удосконалення порядку під­ готовки підрозділу до ведення бо­ йових дій. В ході занять розглядалися пи­ тання організації розміщення вій­ ськових частин та підрозділів в ра­ йонах зосередження та їхнє облад­ нання, а також – підготовка і засто­ сування підрозділів та порядок ор­

ганізації бойової підготовки в райо­ нах відведення. Під час інструкторсько-методич­ них занять з офіцерами відпрацьо­ вувалися питання з військово-ме­ дичної, інженерної, спеціальної, так­ тичної підготовки, а також стріль­ би і управління вогнем артилерії. Також було проведено практичне контрольно-комплексне заняття ба­тареї на тему «Дії артилерійської батареї у складі дивізіону в оборон­ ному бою загальновійськового під­ розділу». Як зазначив один з керівників занять, сьогодні вони повністю до­ т­римуються «шкільного переми­ р’я», мирних домовленостей. А про­ цес бойової підготовки триває, бій­ ці продовжують планово підвищува­ ти вишкіл, нарощувати боєздат­ ність частин і підрозділів, які за не­ обхідності дадуть гідну відсіч про­ тивнику.


12

ТЕЛЕДОСЬЄ

Досьє 102 четвер, 14 вересня 2017 року

ПОНЕДІЛОК, 18 ВЕРЕСНЯ UA:ПЕРШИЙ 06.00, 19.55 Д/с «Орегонський путiвник» 06.30 Анонс дня 06.40 М/с «Пiп вiдкриває свiт» 07.30 Ера бiзнесу 07.35 Агроера 07.45 Спорт 07.50 Вiд першої особи 08.15 М/ф «Книга джунглiв» 09.05 Д/с «Супервiдчуття» 09.30 Д/ф «Блюз. Мартiн Скорсезе предс­ тавляє» 11.15 Т/с «Епоха честi» 13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 01.25 Новини 13.15, 23.00 Перша шпальта 14.00 Розсекречена iсторiя 15.20 Д/с «Аболiцiонiсти» 16.40 Д/с «Розповiдi про Хансiк» 17.10 М/с «Легенда про Бiлоснiжку» 17.40, 02.45 Вiкно до Америки 18.15, 01.10 Новини. Свiт 18.45, 22.45, 02.10 Тема дня 19.00, 02.25 Новини. Культура 19.20, 00.35 Д/с «Мистецький пульс Аме­ рики» 21.30, 01.50 Новини. Спорт 21.50 Т/с «Дiвчата вiйни» 23.30 Д/с «Увесь цей джаз» 03.10 Тенiс. Кубок Девiса

1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 00.00 «ТСН» 06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з «1+1» 09.30 «Чотири весiлля» 10.50, 12.20 «Мiняю жiнку» 13.50, 14.55 Т/с «Свати 3» 16.00 Т/с «Величне столiття. Роксолана» 17.10 Т/с «Нескiнченне кохання» 20.30 «Секретнi матерiали» 21.00 Х/ф «Догори дригом» 22.00 «Грошi» 23.15, 00.10 «Танцi з зiрками» 01.50 «Мольфар» ІНТЕР 06.00 М/ф 06.20, 13.30, 22.40 «Слiдство вели...» з Л. Ка­ невським» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10 «Ранок з Iнтером» 09.20, 12.25 Т/с «Джерело щастя»16+ 15.15 «Чекай на мене» 18.00, 19.00, 04.20 «Стосується кожного» 20.00 «Подробицi» 20.40 Т/с «Подаруй менi недiлю» 16+ 00.30 Х/ф «Тiльки повернися» 16+ 02.00, 05.00 «Подробицi» - «Час» 02.30 «Скептик» ICTV 05.40, 19.20 Надзвичайнi новини 06.25 Факти тижня. 100 хвилин 08.45 Факти. Ранок 09.10 Спорт 09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки 10.05 Антизомбi 11.05 Секретний фронт. Дайджест 12.30, 13.20 Х/ф «Iсторiя лицаря» 12.45, 15.45 Факти. День 16.15 Х/ф «Хеллбой 2. Золота армiя» 16+ 18.45, 21.05 Факти. Вечiр 20.20 Бiльше нiж правда 21.25 Т/с «Штрафбат» 16+ 22.25 Свобода слова 00.50 Х/ф «Мементо» 16+ 03.35 Провокатор

НОВИЙ 05.55, 07.45 Kids’ Time 06.00 М/ф «Втеча з планети Земля» 07.50 Х/ф «Загубленi в космосi» 10.20 Х/ф «Небеснi гiнцi» 12.20 Х/ф «Зорянi вiйни: Пробудження сили» 15.15 Т/с «Не родись вродлива» 19.00 Гастарбайтери 21.00 Дешево i сердито 22.00 Х/ф «Не жартуйте з Зоханом» 16+ 00.10 Х/ф «Йоганутi» 16+ 01.55 Служба розшуку дiтей

СТБ 05.35, 15.25 «Все буде добре!» 07.35 «Все буде смачно!» 09.30 Х/ф «Кохання Надiї» 13.25, 01.55 «Слiдство ведуть екстрасенси» 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини» 18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова iсторiя» 19.55, 22.45 «Хата на тата» 02.55 «Найкраще на ТБ» 2+2

06.00 М/ф 08.00, 10.55 «Вiн, Вона i телевiзор» 10.00, 18.15 «Спецкор» 10.35, 18.40 «ДжеДАI» 13.15 Х/ф «Великий солдат» 16+ 15.10 Х/ф «12 раундiв» 16+ 17.15 «Загублений свiт» 19.10 «Бандерлоги» 19.30, 20.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Одеса 2» 21.20 Х/ф «Шпигун по сусiдству» 23.10 Х/ф «Усiм потрiбна Кет» 18+ 01.10 Т/с «Легенди 2» 16+ 02.00 Х/ф «Страченi свiтанки» 03.15 «Облом.UA» УКРАЇНА 06.50, 07.15, 08.15 Ранок з Україною 07.00, 08.00, 09.00, 15.00 Сьогоднi

09.15, 04.00 Зоряний шлях 10.45 Реальна мiстика 11.45, 15.30 Т/с «Зимовий вальс» 16+ 16.00, 05.20 Т/с «Адвокат» 16+ 18.00 Т/с «Жiночий лiкар 3» 16+ 19.00, 23.00, 02.05 Сьогоднi 19.45, 03.00 «Говорить Україна» 21.00 Т/с «Вiкно життя 2» 23.30 Х/ф «Форсаж 6» 16+

НТН 04.20 Х/ф «Дике кохання» 06.20 Т/с «Пригоди нотарiуса Неглiнцева» 09.45, 19.30 Т/с «Кулагiн i партнери» 16+ 11.50 «Страх у твоєму домi» 13.30 «Нашi» 14.15 «2 кiнських сили» 14.45, 19.00, 23.15, 02.15 «Свiдок» 15.05 Т/с «13» 16+ 21.30 Т/с «CSI: Кiберпростiр 2» 16+ 23.45 Т/с «Морський патруль» 16+ 01.30 Т/с «Полiцiя Маямi» 16+ 02.45 «Випадковий свiдок» 02.50 «РечДОК» 03.35 «Правда життя. Професiї» К1 05.10 «Рецепти щастя» 06.00 «Спецiя» 06.30 «Top Shop» 07.40 «Чи знаєте ви, що...» 08.15 М/ф 09.15 «Файна Юкрайна» 10.10 «Орел i решка. Шопiнг. Невидане» 12.10 «Орел i решка» 13.00 «Орел i решка. Незвiдана Європа» 14.00 «Орел i решка. Ювiлейний сезон» 15.00 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210» 17.00 «Навколо М» 18.00 «Їже, я люблю тебе!» 19.00 «Орел i решка. Перезавантаження» 20.00 «Орел i решка. Рай та пекло» 21.00 «Вiрю не Вiрю» 22.00 Х/ф «Банди Нью-Йорка» 16+ 01.15 Х/ф «Тиха гавань» 16+ 03.10 «Нiчне життя»

ТЕТ 06.00 Байдикiвка 06.30 Казка з татом 06.50, 05.30 Кориснi пiдказки 07.10 Це наше - це твоє 07.15 Мультмiкс 10.45 Х/ф «Каштанчик: Герой Централь­ ного парку» 12.25, 23.00 Розсмiши комiка 13.25 Х/ф «Король повiтря: Повернення» 15.05 Т/с «Домашнiй арешт» 15.40, 03.40 Вiталька 16.50, 22.00 Казки У Кiно 17.50, 20.00, 02.50 Країна У 18.50, 00.00 Танька i Володька 20.55 Готель Галiцiя 21.25 Одного разу в Одесi 01.00 Т/с «Баффi - винищувачка вампiрiв» 02.00 Казки У

TV-4 06.00, 10.00, 18.00 Т/с «Справа Дойлів» 16+ 06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий ранок 07.00, 16.00, 19.00 Провінційні вісті 07.50, 18.45 Міська рада інформує 08.00 Вікно в Америку 08.30, 20.00 Єдина країна 09.00, 00.15 Час-Tайм 09.30 Справжня ціна 09.45 Про кіно 09.55, 22.35 Добрі традиції 11.00, 16.10 Дитяча година 12.10 У фокусі Європа 12.40 Євромакс 13.10, 02.30 Хіт-парад 14.00, 01.00 Х/ф «Прекрасна Рита» 16+ 17.00 Феєрія мандрів 17.30 Про нас 19.30, 21.00 «Наші вітання» 20.30 ТНЕУ - калейдоскоп подій 20.40 Дім книги 21.30 Погляд зблизька 22.00, 00.30, 03.30 Провінційні вісті 22.40, 04.00 Х/ф «Нічна варта» 16+ ТТБ 06.45 «Слово Боже на кожен день» 06.55 «Цей день в історії» 07.00 «Ранок з ТТБ» 09.00 «6 соток» 09.15 «Загублені у часі» 09.30 «Cпадщина» 10.00 «Відверті діалоги» 11.00, 12.00, 16.00, 17.00 «Вісті ТТБ» 11.15, 17.50 «Пісні нашого краю» 11.25, 20.30 «Сміємося - не здаємося» 11.30 «Подорожні замальовки» 12.15 «Мамина школа» 16.15 «У країні Мультляндії» 17.15 «Урок... для батьків» 18.00 «Мандри Великим Лугом» 18.15 «Азбука смаку» 18.30 «Із нашої відеотеки» 18.55, 20.25 «Тернопіль сьогодні» 19.00, 22.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «Обереги» 19.45 «Серце міста» 20.00 «Cад. Город. Квітник» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Тема дня» 21.15 «В об’єктиві ТТБ» 21.30 «Зелений Б.У.М.» 22.30 «Чаc країни»

ВІВТОРОК,

UA:ПЕРШИЙ 06.00, 19.55 Д/с «Орегонський путiвник» 06.30 Анонс дня 06.40 М/с «Пiп вiдкриває свiт» 07.30 Ера бiзнесу 07.35 Агроера 07.45 Спорт 07.50 Вiд першої особи 08.15 М/ф «Книга джунглiв» 09.05, 16.40 Д/с «Розповiдi про Хансiк» 09.30 Т/с «Гранд-готель» 11.15 Т/с «Епоха честi» 13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 01.25 Новини 13.15, 23.00 Д/ф «Левко Лук’яненко. Йти за сумлiнням» 14.00 Розсекречена iсторiя 15.20 Фольк-music 17.35 М/с «Легенда про Бiлоснiжку» 18.15, 01.10 Новини. Свiт 18.45, 22.45, 02.10 Тема дня 19.00, 02.25 Новини. Культура 19.20, 00.35 Д/с «Мистецький пульс Аме­ рики» 20.30 Нашi грошi 21.30, 01.50 Новини. Спорт 21.50 Т/с «Дiвчата вiйни» 23.30, 02.45 Д/с «Увесь цей джаз» 03.45 Т/с «Таксi» 1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 00.00 «ТСН» 06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з «1+1» 09.30, 10.55 «Чотири весiлля» 12.20 «Мiняю жiнку» 13.45 Т/с «Пончик Люся» 16+ 14.40 Т/с «Свати 3» 15.45 Т/с «Величне столiття. Роксолана» 17.10 Т/с «Нескiнченне кохання» 20.30 «Секретнi матерiали» 21.00 Х/ф «Догори дригом» 22.00 «Життя без обману» 23.15, 00.10 Х/ф «Наїзницi та янголи» 01.25 «Мольфар» ІНТЕР 05.45 М/ф 06.20, 13.30, 22.40 «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10 «Ранок з Iнтером» 09.20 «Давай одружимося» 11.15, 12.25, 20.40 Т/с «Подаруй менi недiлю» 16+ 15.50, 16.45 «Речдок» 18.00, 19.00, 04.30 «Стосується кожного» 20.00 «Подробицi» 00.30 Х/ф «Так буває» 02.00, 05.15 «Подробицi» - «Час» 02.45 «Скептик» 03.10 «Вдалий проект» 03.50 «Готуємо разом» ICTV 05.35, 20.20 Громадянська оборона 06.30 Ранок у великому мiстi 08.45 Факти. Ранок 09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 10.05 Бiльше нiж правда 11.00, 13.20 Х/ф «Iсторiя лицаря» 12.45, 15.45 Факти. День 14.20, 16.10 Т/с «Спецзагiн «Шторм» 16+ 16.50, 22.25 Т/с «Винищувачi» 16+ 17.45, 21.25 Т/с «Штрафбат» 16+ 18.45, 21.05 Факти. Вечiр 23.25 Х/ф «Полювання на звiра» 16+ 01.25 Т/с «Молодий Вовкодав» 16+

НОВИЙ 03.50 Т/с «Татусевi дочки» 16+ 04.40 Абзац 05.35, 06.55 Kids’ Time 05.40 М/с «Губка Боб Квадратнi Штани» 07.00 Т/с «Щасливi разом» 11.00 Т/с «Моя прекрасна няня» 15.15 Т/с «Не родись вродлива» 19.00 Половинки 21.00 Київ вдень i вночi 22.00 Зiрки пiд гiпнозом 00.00 Х/ф «Небеснi гiнцi» СТБ 06.10, 15.25 «Все буде добре!» 08.10 Х/ф «Мрiяти не шкiдливо» 10.10 «МастерШеф 5» 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини» 18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова iсторiя» 19.55, 22.45 «МастерШеф 7» 00.00 «Один за всiх» 01.15 «Слiдство ведуть екстрасенси»

2+2 06.00 М/ф 08.00, 12.15 «Вiн, Вона i телевiзор» 10.00, 18.15 «Спецкор» 10.35, 18.40 «ДжеДАI» 10.55, 19.10 «Бандерлоги» 11.25, 17.15 «Загублений свiт» 13.10 Х/ф «Облога» 16+ 15.25 Т/с «Команда» 16+ 19.30, 20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. Одеса 2» 21.30 Х/ф «Бандитки» 23.20 Х/ф «Божевiльнi вчителi» 16+ 01.05 Т/с «Легенди 2» 16+ 01.55 Х/ф «Лiсова пiсня» 03.25 «Облом.UA» УКРАЇНА 06.00, 16.00 Т/с «Адвокат» 16+ 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00, 04.15 Сьогоднi

19 ВЕРЕСНЯ 07.15, 08.15 Ранок з Україною 09.15, 05.00 Зоряний шлях 10.40 Свекруха або невiстка 11.40, 05.20 Реальна мiстика 13.40, 15.30 Т/с «Черговий лiкар 3» 18.00 Т/с «Жiночий лiкар 3» 16+ 19.45 «Говорить Україна» 21.00 Т/с «Вiкно життя 2» 23.30 Т/с «Закон i порядок: спецiальний корпус» 16+ 02.10 Х/ф «Форсаж 6» 16+ НТН 04.55 Х/ф «Вiрнiсть» 06.20 Х/ф «Корпус генерала Шубникова» 08.00, 09.00, 19.30 Т/с «Кулагiн i партне­ ри» 16+ 08.30 Ранковий «Свiдок» 10.25, 17.25 Т/с «Детективи» 16+ 12.00 «Страх у твоєму домi» 13.45, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: Кiберпростiр 2» 14.45, 19.00, 23.15, 02.15 «Свiдок» 15.30 Т/с «Доктор Блейк» 16+ 23.45 Т/с «Морський патруль» 16+ 01.30 Т/с «Полiцiя Маямi» 16+ 02.45 «Випадковий свiдок» 03.00 «РечДОК» 03.30 «Правда життя. Професiї» 04.00 «Легенди бандитської Одеси» К1 05.10 «Рецепти щастя» 06.00 «Спецiя» 06.30 «Top Shop» 07.40 «Чи знаєте ви, що...» 08.15 М/ф 09.10, 15.00 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210» 11.10 «Орел i решка. Перезавантаження» 12.00, 20.00 «Орел i решка. Рай та пекло» 13.00, 18.00 «Їже, я люблю тебе!» 14.00, 21.00 «Вiрю не Вiрю» 17.00, 22.00 Т/с «Секс у великому мiстi» 16+ 19.00 «Орел i решка. Перезавантаження» 23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+ 02.15 «Нiчне життя» ТЕТ

06.00 Байдикiвка 06.30 Казка з татом 06.50, 05.30 Кориснi пiдказки 07.10 Це наше - це твоє 07.15 Мультмiкс 10.45 Х/ф «Король повiтря: Повернення» 12.25, 23.00 Розсмiши комiка 13.25 Х/ф «Король повiтря: Сьома подача» 15.05 Т/с «Домашнiй арешт» 15.40, 03.40 Вiталька 16.50, 22.00 Казки У Кiно 17.50, 20.00, 02.50 Країна У 18.50, 00.00 Танька i Володька 20.55 Готель Галiцiя 21.25 Одного разу в Одесi 01.00 Т/с «Баффi - винищувачка вампiрiв» 02.00 Казки У

TV-4 06.00, 10.00, 18.00 Т/с «Справа Дойлів» 16+ 06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий ранок 07.00, 16.00, 19.00 Провінційні вісті 07.35 Погляд зблизька 08.05 Етикетка 08.20 ТНЕУ - калейдоскоп подій 08.30 Незвичайні культури 09.00, 00.15 Час-Tайм 09.30, 17.00 Феєрія мандрів 11.00, 16.10 Дитяча година 11.45 «Чарівний ключик» 12.10, 21.20 Добрі традиції 12.15 Про кіно 12.30 Євромакс 13.00, 02.30 Хіт-парад 14.00, 01.00 Х/ф «Примара в глибині» 17.30 Майстер-клас із Наталкою Фіцич 19.30, 21.00 «Наші вітання» 20.00 Межа правди 21.30 «Гал-кліп» 22.00, 00.30, 03.30 Провінційні вісті 22.35, 04.00 Х/ф «Цунамі 2022» 16+ ТТБ 06.45 «Слово Боже на кожен день» 06.55 «Цей день в історії» 07.00 «Ранок з ТТБ» 09.00 «Азбука смаку» 09.15, 21.00 «Тема дня» 09.30 «Cад. Город. Квітник» 09.50 «Моє рідне село» 10.00 «Музичний калейдоскоп» 10.30 «Зелений Б.У.М.» 11.00, 12.00, 16.00, 17.00 «Вісті ТТБ» 11.15, 17.50 «Пісні нашого краю» 11.25 «Сміємося - не здаємося» 11.30 «В об’єктиві ТТБ» 11.45 «Серце міста» 12.15 «Мандри Великим Лугом» 12.30 «Обереги» 16.15 «У країні Мультляндії» 17.15 «Міста твої, Житомирщино» 17.20 «Влада таланту» 18.00 «Енергоманія» 18.30 «Легенди Запоріжжя» 18.55, 20.25 «Тернопіль сьогодні» 19.00, 22.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «Будьте здорові» 20.00 «Із нашої відеотеки» 20.30 «Сміємося- не здаємося» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.15 «Крізь призму часу» 21.30 «Європа очима українця» 22.30 «Час країни»

СЕРЕДА, UA:ПЕРШИЙ 06.00, 19.55 Д/с «Орегонський путiвник» 06.30 Анонс дня 06.40 М/с «Пiп вiдкриває свiт» 07.30 Ера бiзнесу 07.35 Агроера 07.45 Спорт 07.50 Вiд першої особи 08.15 М/ф «Книга джунглiв» 09.05, 16.40 Д/с «Розповiдi про Хансiк» 09.30 Т/с «Гранд-готель» 11.15 Т/с «Епоха честi» 13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 01.25 Новини 13.15, 23.00 Нашi грошi 14.00 Розсекречена iсторiя 15.20 Д/с «Нью-Йорк» 17.15 Хочу бути 17.35 М/с «Легенда про Бiлоснiжку» 18.15, 01.10 Новини. Свiт 18.45, 22.45, 02.10 Тема дня 19.00, 02.25 Новини. Культура 19.20, 00.35 Д/с «Мистецький пульс Аме­ рики» 20.30 Слiдство.Iнфо 21.30, 01.50 Новини. Спорт 21.50 Т/с «Дiвчата вiйни» 22.40 Мегалот 23.30, 02.45 Д/с «Увесь цей джаз» 03.45 Т/с «Таксi»

1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 00.00 «ТСН» 06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з «1+1» 09.30, 10.45 «Чотири весiлля» 12.20 «Мiняю жiнку» 13.50 Т/с «Пончик Люся» 16+ 14.45 Т/с «Свати 3» 15.45 Т/с «Величне столiття. Роксолана» 17.10 Т/с «Нескiнченне кохання» 20.30 «Секретнi матерiали» 21.00 Х/ф «Догори дригом» 22.00, 23.15, 00.10 «Мiняю жiнку 12» 01.00 «Мольфар» ІНТЕР 06.00 М/ф 06.20, 13.30, 22.40 «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10 «Ранок з Iнтером» 09.20 «Давай одружимося» 11.15, 12.25, 20.40 Т/с «Подаруй менi не­ дiлю» 16+ 15.50, 16.45 «Речдок» 18.00, 19.00, 04.30 «Стосується кожного» 20.00 «Подробицi» 00.30 Х/ф «Якби я тебе любив...» 02.15, 05.15 «Подробицi» - «Час» 03.00 «Скептик» 03.20 «Вдалий проект» 03.50 «Готуємо разом» ICTV 04.15 Служба розшуку дiтей 04.20 Студiя Вашингтон 04.25 Факти 04.45 Дивитись усiм! 05.35, 10.10 Громадянська оборона 06.30 Ранок у великому мiстi 08.45 Факти. Ранок 09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 11.10, 13.20 Х/ф «Полювання на звiра» 12.45, 15.45 Факти. День 13.40 «На трьох» 14.15, 16.10 Т/с «Спецзагiн «Шторм» 16+ 16.45, 22.30 Т/с «Винищувачi» 16+ 17.45, 21.25 Т/с «Штрафбат» 16+ 18.45, 21.05 Факти. Вечiр 20.20 Секретний фронт 23.30 Х/ф «В iм’я правосуддя» 16+ 01.30 Т/с «Молодий Вовкодав» 16+

НОВИЙ 04.40 Абзац 05.35, 06.55 Kids’ Time 05.40 М/с «Губка Боб Квадратнi Штани» 07.00 Т/с «Щасливi разом» 11.00 Т/с «Моя прекрасна няня» 15.15 Т/с «Не родись вродлива» 19.00 Зiрки пiд гiпнозом 21.00 Київ вдень i вночi 22.10 Зорянi яйця 00.00 Х/ф «Палкi утiкачки» 16+ 01.50 Служба розшуку дiтей СТБ 06.40, 15.25 «Все буде добре!» 08.40 «Все буде смачно!» 09.25 «Битва екстрасенсiв 16» 11.30 «МастерШеф 5» 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини» 18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова iсторiя» 19.55, 22.45 «МастерШеф 7» 00.05 «Один за всiх» 01.20 «Слiдство ведуть екстрасенси»

2+2 06.00 М/ф 08.00, 12.15 «Вiн, Вона i телевiзор» 10.00, 18.15 «Спецкор» 10.35, 18.40 «ДжеДАI» 10.55, 19.10 «Бандерлоги» 11.25, 17.15 «Загублений свiт» 13.45 Х/ф «Морський пiхотинець» 16+ 15.25 Т/с «Команда» 16+ 19.30, 20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. Одеса 2» 21.30 Х/ф «Смертельний удар» 16+ 23.25 Х/ф «Облога» 16+ 01.45 Х/ф «Камiнна душа» 03.20 «Облом.UA»

20 ВЕРЕСНЯ УКРАЇНА 06.00, 16.00, 05.20 Т/с «Адвокат» 16+ 07.00, 08.00, 09.00, 15.00 Сьогоднi 07.15, 08.15 Ранок з Україною 09.15, 03.40 Зоряний шлях 10.40 Свекруха або невiстка 11.40, 04.30 Реальна мiстика 13.40, 15.30 Т/с «Черговий лiкар 3» 18.00 Т/с «Жiночий лiкар 3» 16+ 19.00, 23.00, 02.50 Сьогоднi 19.45 «Говорить Україна» 21.00 Т/с «Вiкно життя 2» 23.30 Т/с «Закон i порядок: спецiальний корпус» 16+ НТН 04.25 Х/ф «Зупинився потяг» 04.30 «Легенди бандитської Одеси» 05.55 Х/ф «Полювання за тiнню» 07.55, 09.00, 19.30 Т/с «Кулагiн i партне­ ри» 16+ 08.30 Ранковий «Свiдок» 10.30, 17.25 Т/с «Детективи» 16+ 12.00 «Страх у твоєму домi» 13.45, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: Кiберпростiр 2» 14.45, 19.00, 23.15, 02.15 «Свiдок» 15.30 Т/с «Доктор Блейк» 16+ 23.45 Т/с «Морський патруль» 16+ 01.25 Т/с «Полiцiя Маямi» 16+ 02.45 «Випадковий свiдок» 02.50 «РечДОК» 03.35 «Правда життя. Професiї» К1 05.10 «Рецепти щастя» 06.00 «Спецiя» 06.30 «Top Shop» 07.40 «Чи знаєте ви, що...» 08.15 М/ф 09.10, 15.00 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210» 11.10 «Орел i решка. Перезаванта­ження» 12.00, 20.00 «Орел i решка. Рай та пекло» 13.00, 18.00 «Їже, я люблю тебе!» 14.00, 21.00 «Вiрю не Вiрю» 17.00, 22.00 Т/с «Секс у великому мiстi» 16+ 19.00 «Орел i решка. Перезаванта­ження» 23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+ 02.10 «Нiчне життя» ТЕТ 06.00 Байдикiвка 06.30 Казка з татом 06.50, 05.30 Кориснi пiдказки 07.10 Це наше - це твоє 07.15 Мультмiкс 10.45 Х/ф «Король повiтря: Сьома подача» 12.25, 23.00 Розсмiши комiка 13.25Х/ф«Корольповiтря:Лiгачемпiонiв» 15.05 Т/с «Домашнiй арешт» 15.40, 03.40 Вiталька 16.50, 22.00 Казки У Кiно 17.50, 20.00, 02.50 Країна У 18.50, 00.00 Танька i Володька 20.55 Готель Галiцiя 21.25 Одного разу в Одесi 01.00 Т/с «Баффi - винищувачка вампiрiв» 02.00 Казки У

TV-4 06.00, 10.00, 18.00 Т/с «Справа Дойлів» 16+ 06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий ранок 07.00, 16.00, 19.00 Провінційні вісті 07.35 Межа правди 08.30 Незвичайні культури 08.55, 17.55 Добрі традиції 09.00, 00.15 Час-Tайм 09.30, 17.00 Феєрія мандрів 11.00, 16.10 Дитяча година 12.10 «Гал-кліп» 12.35 Майстер-клас із Наталкою Фіцич 13.00, 02.30 Легенди світової музики. Ерік Клептон «На перехресті» 14.00, 01.00 Х/ф «Прибуття» 16+ 16.40 «Чарівний ключик» 17.30 Українські традиції 18.45, 22.30 Міська рада інформує 19.30, 21.00 «Наші вітання» 20.00 У фокусі Європа 20.20 Євромакс 21.30 Майстер-клас із Наталкою Фіцич 22.00, 00.30, 03.30 Провінційні вісті 22.40, 04.00 Х/ф «Жахливий день Іларії Алпі» 16+ ТТБ 06.45 «Слово Боже на кожен день» 06.55 «Цей день в історії» 07.00 «Ранок з ТТБ» 09.00 «Звичайне диво» 09.15, 21.00 «Тема дня» 09.30, 20.15, 21.30 «Із нашої відеотеки» 10.00 «Будьте здорові» 10.30 «Пілігрим» 11.00, 12.00, 16.00, 17.00 «Вісті ТТБ» 11.15, 17.50 «Пісні нашого краю» 11.25, 20.30 «Сміємося - не здаємося» 11.30 «Європа очима українця» 12.15 «Легенди Запоріжжя» 16.15 «У країні Мультляндії» 17.15 «Діловий ритм» 18.00 «Час змін» 18.30 «Хто в домі хазяїн?» 18.45 «Зупинись і здивуйся» 18.55, 20.25 «Тернопіль сьогодні» 19.00, 22.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «На часі» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Тема дня» 21.15 «Надія є» 22.30 «Час країни»


ТЕЛЕДОСЬЄ

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ТОГО, АБИ СТАТИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИМ ПАТРУЛЬНИМ?

З 10 вересня розпочався черговий набір до патрульної поліції Тер­ нополя. Серед основних вимог до майбутніх інспекторів: громадянство України; вік від 20 до 35 років; повна загальна середня або вища освіта; наявність посвідчення водія категорії «В»; готовність до служби в будьякому місті України у зв’язку зі службовою необхідністю. Конкурс скла­ дається із декількох етапів: подання заяви (http://80.91.161.100/) та не­обхідних документів, тестування, медичне обстеження, перевірка фі­ зичної підготовки, співбесіда з поліцейською комісією. ЩО МИ ПРОПОНУЄМО: – заробітну плата від 8 000 грн.; – щорічну оплачувану відпустку три­валістю від 30 днів; – безоплатне обслуговування полі­ цейського та членів його сім’ї у зак­ ладах охорони здоров’я МВС; – компенсацію 75% вартості сана­ торно-курортного лікування та від­ починку для поліцейського та 50% для членів його сім’ї; – гарантована матеріальна допомо­ га у разі ушкодження здоров’я під час несення служби; – можливість отримання вищої ос­ віти у вищих навчальних закладах системи МВС за державним замов­ ленням. НЕОБХІДНІ ЯКОСТІ ТА НАВИЧКИ: – висока мотивація та орієнтація на якісні зміни в державі; – прагнення допомагати людям; – вільне володіння українською мовою; – здатність швидко приймати рі­ шення та діяти в екстремальних ситуаціях; – дисциплінованість, організова­ ність, відповідальність; – комунікабельність, ввічливість, стриманість; – вміння аргументовано висловлю­ вати свою думку. ОБОВ’ЯЗКИ ІНСПЕКТОРА ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ: – патрулювання визначеної тери­

торії для забезпечення публічної безпеки і порядку; – швидке та ефективне реагування на правопорушення; – виїзд на виклики громадян по лі­ нії «102»; – забезпечення безпеки дорожньо­ го руху; – надання невідкладної допомоги громадянам; – здійснення заходів, спрямованих на розкриття злочинів по гарячих слідах, а також протидія злочин­ ності. НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ (детальна інформація та зразки документів будуть надіслані в електронному листі після заповнення електронної заяви на участь у конкурсі): – заява про участь у конкурсі; – паспорт; – особова картка визначеного зраз­ка; – автобіографія; – 3 фотокартки 9х12 см (анфас); – декларація за попередній рік, ви­ значена Закону України «Про запо­ бігання корупції»; – копія трудової книжки (за наяв­ ності); – копії документів про освіту; – копії військового квитка чи пос­ відчення особи військовослужбов­ ця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців) – медична довідка про стан здоро­в’я (надається після проходження ВЛК).

Отримати детальну інформацію про конкурсний відбір до патрульної поліції можна за телефоном (044-390-65-00).

ЧЕТВЕР, UA:ПЕРШИЙ 06.00, 19.55 Д/с «Орегонський путiвник» 06.30 Анонс дня 06.40 М/с «Пiп вiдкриває свiт» 07.30 Ера бiзнесу 07.35 Агроера 07.45 Спорт 07.50 Вiд першої особи 08.15 М/ф «Книга джунглiв» 09.05, 16.40 Д/с «Розповiдi про Хансiк» 09.30 Т/с «Гранд-готель» 11.15 Т/с «Епоха честi» 13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 01.25 Новини 13.15, 23.00 Слiдство.Iнфо 14.00 Розсекречена iсторiя 15.20 Надвечiр’я. Долi 17.15 Школа Мерi Поппiнс 17.35 М/с «Легенда про Бiлоснiжку» 18.15, 01.10 Новини. Свiт 18.45, 22.40, 02.10 Тема дня 19.00, 02.25 Новини. Культура 19.20, 00.35 Д/с «Мистецький пульс Аме­ рики» 20.30 «Схеми» з Н. Седлецькою 21.30, 01.50 Новини. Спорт 21.50 Т/с «Дiвчата вiйни» 23.30, 02.45 Д/с «Увесь цей джаз» 03.45 Т/с «Таксi»

1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 00.30 «ТСН» 06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з «1+1» 09.30, 10.55 «Чотири весiлля» 12.20 «Мiняю жiнку» 13.45 Т/с «Пончик Люся» 16+ 14.40 Т/с «Величне столiття. Роксолана» 17.10 Т/с «Нескiнченне кохання» 20.30 «Секретнi матерiали» 21.00 Х/ф «Догори дригом» 22.00 «Свiт навиворiт 9» 23.00 «Право на владу» 00.40 «Грошi» 02.05 «Мольфар» ІНТЕР

06.00 М/ф 06.20, 13.30, 22.40 «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10 «Ранок з Iнтером» 09.20 «Давай одружимося» 11.15, 12.25, 20.40 Т/с «Подаруй менi недiлю» 16+ 15.50, 16.45 «Речдок» 18.00, 19.00, 04.30 «Стосується кожного» 20.00 «Подробицi» 00.30 Х/ф «Танцюй» 16+ 02.10, 05.15 «Подробицi» - «Час» 02.50 «Скептик» 03.15 «Вдалий проект» 03.50 «Готуємо разом» ICTV 04.20 Студiя Вашингтон 04.25 Факти 04.45 Дивитись усiм! 05.35 Громадянська оборона 06.30 Ранок у великому мiстi 08.45 Факти. Ранок 09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 10.10 Секретний фронт 11.10, 13.20 Х/ф «В iм’я правосуддя» 16+ 12.45, 15.45 Факти. День 13.40 «На трьох» 14.10, 16.10 Т/с «Спецзагiн «Шторм» 16+ 16.45, 22.30 Т/с «Винищувачi» 16+ 17.40, 21.25 Т/с «Штрафбат» 16+ 18.45, 21.05 Факти. Вечiр 20.20 Iнсайдер 23.25 Х/ф «Годинниковий механiзм» 16+ 01.30 Т/с «Молодий Вовкодав» 16+ НОВИЙ 03.00, 01.45 Зона ночi 03.30 Т/с «Татусевi дочки» 16+ 04.40 Абзац 05.35, 06.55 Kids’ Time 05.40 М/с «Губка Боб Квадратнi Штани» 07.00 Т/с «Щасливi разом» 11.00 Т/с «Моя прекрасна няня» 15.15 Т/с «Не родись вродлива» 19.00 Зорянi яйця 21.00 Київ вдень i вночi 22.00 Суперiнтуїцiя 00.00 Х/ф «Iнший свiт: Пробудження» 01.40 Служба розшуку дiтей СТБ 06.15, 15.25 «Все буде добре!» 08.15 «Битва екстрасенсiв 16» 10.10 «МастерШеф 5» 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини» 18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова iсторiя» 19.55, 22.45 «Зваженi та щасливi 7» 00.00 «Один за всiх» 01.15 «Слiдство ведуть екстрасенси»

2+2 06.00 М/ф 08.00, 12.15 «Вiн, Вона i телевiзор» 10.00, 18.15 «Спецкор» 10.35, 18.40 «ДжеДАI» 10.55, 19.10 «Бандерлоги» 11.25, 17.15 «Загублений свiт» 13.25 Х/ф «Смертельний удар» 16+ 15.25 Т/с «Команда» 16+ 19.30, 20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. Одеса 2» 21.35 Х/ф «Полiт Фенiкса» 16+ 23.55 Х/ф «Морський пiхотинець 2» 16+ 01.50 Х/ф «Вiдьма»

21 ВЕРЕСНЯ

четвер, 14 вересня 2017 року Досьє 102

03.45 «Облом.UA»

УКРАЇНА 06.00, 16.00, 05.20 Т/с «Адвокат» 16+ 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00, 02.50 Сьогоднi 07.15, 08.15 Ранок з Україною 09.15, 03.40 Зоряний шлях 10.40 Свекруха або невiстка 11.40, 04.30 Реальна мiстика 13.40, 15.30 Т/с «Черговий лiкар 3» 18.00 Т/с «Жiночий лiкар 3» 16+ 19.45 «Говорить Україна» 21.00 Т/с «Вiкно життя 2» 23.30 Т/с «Закон i порядок: спецiальний корпус» 16+ НТН 05.20 Х/ф «Ласкаво просимо, або Сто­рон­ нiм вхiд заборонено» 06.40 Х/ф «За ким в’язниця плаче...» 07.55, 09.00, 19.30 Т/с «Кулагiн i партнери» 08.30 Ранковий «Свiдок» 10.30, 17.25 Т/с «Детективи» 16+ 12.00 «Страх у твоєму домi» 13.45, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: Кiберпростiр 2» 14.45, 19.00, 23.15, 02.15 «Свiдок» 15.30 Т/с «Доктор Блейк» 16+ 23.45 Т/с «Морський патруль» 16+ 01.25 Т/с «Полiцiя Маямi» 16+ 02.45 «Випадковий свiдок» 03.00 «РечДОК» 03.20 «Правда життя. Професiї» 03.50 «Легенди бандитської Одеси» К1 05.10 «Рецепти щастя» 06.00 «Спецiя» 06.30 «Top Shop» 07.40 «Чи знаєте ви, що...» 08.15 М/ф 09.10, 15.00 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210» 11.10, «Орел i решка. Перезавантаження» 12.00, 20.00 «Орел i решка. Рай та пекло» 13.00, 18.00 «Їже, я люблю тебе!» 14.00, 21.00 «Вiрю не Вiрю» 17.00, 22.00 Т/с «Секс у великому мiстi» 16+ 19.00 «Орел i решка. Перезавантаження» 23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+ 02.10 «Нiчне життя» ТЕТ 06.00 Байдикiвка 06.30 Казка з татом 06.50, 05.30 Кориснi пiдказки 07.10 Це наше - це твоє 07.15 Мультмiкс 10.45Х/ф«Корольповiтря:Лiгачемпiонiв» 12.25, 23.00 Розсмiши комiка 13.25 Х/ф «Король повiтря. Золота лiга» 15.05 Т/с «Домашнiй арешт» 15.40, 03.40 Вiталька 16.50, 22.00 Казки У Кiно 17.50, 20.00, 02.50 Країна У 18.50, 00.00 Танька i Володька 20.55 Готель Галiцiя 21.25 Одного разу в Одесi 01.00 Т/с «Баффi - винищувачка вампiрiв» 02.00 Казки У

TV-4 06.00, 10.00, 18.00 Т/с «Справа Дойлів» 16+ 06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий ранок 07.00, 16.00, 19.00 Провінційні вісті 07.35 У фокусі Європа 08.00 Євромакс 08.30 Незвичайні культури 09.00, 00.15 Час-Tайм 09.30, 17.00 Феєрія мандрів 11.00, 16.10 Дитяча година 12.10 Формула здоров’я 13.00, 02.30 Хіт-парад 14.00, 01.00 Х/ф «Диявольський вітер» 15.45, 20.30 Добрі традиції 17.30 «Гал-кліп» 19.30, 21.00 «Наші вітання» 20.00 Слідство. Інфо 20.35 Право на успіх 21.30 Смачна мандрівка 22.00, 00.30, 03.30 Провінційні вісті 22.35, 04.00 Х/ф «Серця чоловіків» 16+

ТТБ 06.45 «Слово Боже на кожен день» 06.55 «Цей день в історії» 07.00 «Ранок з ТТБ» 09.00 «Зупинись і здивуйся» 09.15, 21.00 «Тема дня» 09.30 «Із нашої відеотеки» 10.00 «На часі» 10.45 «Надія є» 11.00, 12.00, 16.00, 17.00 «Вісті ТТБ» 11.15, 17.50 «Пісні нашого краю» 11.25, 20.30 «Сміємося - не здаємося» 11.30 «Хто в домі хазяїн?» 11.45 «Крізь призму часу» 12.15 «Чернівці на полотні життя» 16.15 «У країні Мультляндії» 17.15 «Сад.Город.Квітник» 18.00 «Всяка всячина: інструкція з вико­ ристання» 18.15 «Манівцями» 18.30 «Музеї Волині» 18.55, 20.25 «Тернопіль сьогодні» 19.00, 22.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «Що робити?» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.15 «Армія нескорених» 21.45 «Думки вголос» 22.30 «Час країни»

13

П’ЯТНИЦЯ,

UA:ПЕРШИЙ 06.00, 19.55 Д/с «Орегонський путiвник» 06.30 Анонс дня 06.40 М/с «Пiп вiдкриває свiт» 07.30 Ера бiзнесу 07.35 Агроера 07.45 Спорт 07.50 Вiд першої особи 08.15 М/ф «Книга джунглiв» 09.05 Д/с «Розповiдi про Хансiк» 09.30 Т/с «Гранд-готель» 11.15 Т/с «Епоха честi» 13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 01.25 Новини 13.15, 23.00 «Схеми» з Н. Седлецькою 14.00 Розсекречена iсторiя 15.25 Д/с «Вагасi - японськi смаколики» 16.40 Д/с «Порятунок ферми» 17.15 Хто в домi хазяїн? 17.35 М/с «Легенда про Бiлоснiжку» 18.15, 01.10 Новини. Свiт 18.45, 02.10 Тема дня 19.00, 02.25 Новини. Культура 19.20, 00.35 Д/с «Мистецький пульс Аме­ рики» 20.30 Борхес 21.30, 01.50 Новини. Спорт 21.50 Богатирськi iгри 23.30 Д/с «Нью-Йорк» 02.45 Д/с «Увесь цей джаз» 03.45 Т/с «Таксi»

1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30 «ТСН» 06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з «1+1» 09.30, 10.55 «Чотири весiлля» 12.20 «Мiняю жiнку 9» 13.50 Т/с «Пончик Люся» 16+ 14.45 Т/с «Величне столiття. Роксолана» 17.10 Т/с «Нескiнченне кохання» 20.15, 22.50 «Лiга смiху 3» 01.25 «Вечiрнiй Київ» 05.15 «Мольфар» ІНТЕР 06.00 М/ф 06.20 «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10 «Ранок з Iнтером» 09.20 «Давай одружимося» 11.15, 12.25 Т/с «Подаруй менi недiлю» 16+ 13.30 «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 15.50, 16.45 «Речдок» 18.00 «Стосується кожного» 20.00, 02.30 «Подробицi тижня» 22.00 «Вони стояли на смерть. Оборонi Києва присвячується» 22.40 Х/ф «У небi «Нiчнi вiдьми» 00.20 Х/ф «Полювання на єдинорога» 02.00 «Великi українцi» 04.00 «Чекай на мене» ICTV 04.45 Дивитись усiм! 05.30 Гражданская оборона 06.30 Ранок у великому мiстi 08.45 Факти. Ранок 09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 10.10 Iнсайдер 11.10,13.20Х/ф«Годинниковиймеханiзм» 12.45, 15.45 Факти. День 13.45 «На трьох» 14.15, 16.10 Т/с «Спецзагiн «Шторм» 16+ 16.45 Т/с «Винищувачi» 16+ 17.40 Т/с «Штрафбат» 16+ 18.45, 21.05 Факти. Вечiр 20.20 Антизомбi 21.25 Дизель-шоу 00.00 Комiк на мiльйон 01.40 Т/с «Молодий Вовкодав» 16+ НОВИЙ 03.00 Т/с «Татусевi дочки» 16+ 04.00 Абзац 04.45, 06.05 Kids’ Time 04.50 М/с «Губка Боб Квадратнi Штани» 06.10, 22.50 Половинки 11.50, 21.40 Київ вдень i вночi 16.15, 19.00 Топ-модель по-українськи 01.00 Х/ф «Не жартуйте з Зоханом» 16+

СТБ 06.35, 23.25 Х/ф «Справжнє кохання» 08.45 Х/ф «Дружина за контрактом» 10.45 Х/ф «Дихай зi мною. Щастя в борг» 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини» 18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова iсторiя» 20.00, 22.45 «Сюрприз, сюрприз!» 01.50 «Слiдство ведуть екстрасенси» 2+2 06.00 М/ф 08.00, 12.15 «Вiн, Вона i телевiзор» 10.00, 18.15 «Спецкор» 10.35, 18.40 «ДжеДАI» 10.55 «Бандерлоги» 11.25, 17.15 «Загублений свiт» 13.15 Х/ф «12 раундiв» 16+ 15.20 Т/с «Команда» 16+ 19.10 Х/ф «Бої в бронежилетах» 16+ 21.05 Х/ф «Маска нiндзя» 16+ 22.55 «Змiшанi єдиноборства. UFC» 01.35 «Цiлком таємно» 02.00 Х/ф «Чорна долина» 03.30 «Облом.UA» УКРАЇНА 06.00, 16.00 Т/с «Адвокат» 16+ 07.00, 08.00, 09.00, 15.00 Сьогоднi 07.15, 08.15 Ранок з Україною 09.15, 05.40 Зоряний шлях

22 ВЕРЕСНЯ

10.40 Свекруха або невiстка 11.40, 04.10 Реальна мiстика 13.40, 15.30 Т/с «Черговий лiкар 3» 18.00 Т/с «Жiночий лiкар 3» 16+ 19.00, 23.00, 03.25 Сьогоднi 19.45 «Говорить Україна» 21.00, 00.00 Т/с «Берег надiї» 16+ 23.20 По слiдах 02.00 Т/с «Закон i порядок: спецiальний корпус» 16+ НТН 04.40 Х/ф «Жiночi радощi й печалi» 04.55 «Правда життя. Професiї» 06.05 Х/ф «Осiннiй марафон» 07.55, 09.00, 19.30 Т/с «Кулагiн i партнери» 08.30 «Ранковий «Свiдок» 10.25, 17.25 Т/с «Детективи» 16+ 12.00 «Страх у твоєму домi» 13.45, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: Кiберпростiр 2» 14.45, 19.00, 23.15, 02.15 «Свiдок» 15.30 Т/с «Доктор Блейк» 16+ 23.45 Т/с «Морський патруль» 16+ 01.30 Т/с «Полiцiя Маямi» 16+ 02.45 «Випадковий свiдок» 03.00 «РечДОК» 04.05 «Легенди бандитської Одеси» К1 05.10 «Рецепти щастя» 06.00 «Спецiя» 06.30 «Top Shop» 07.40 «Чи знаєте ви, що...» 08.15 М/ф 09.10, 15.00 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210» 11.10 «Орел i решка. Перезавантаження» 12.00, 20.00 «Орел i решка. Рай та пекло» 13.00, 18.00 «Їже, я люблю тебе!» 14.00, 21.00 «Вiрю не Вiрю» 17.00 «Навколо М» 19.00 «Орел i решка. Перезавантаження» 22.00, 00.50 «КВН на бiс» 23.00 «КВН» 01.40 «Нiчне життя»

ТЕТ 06.00 Байдикiвка 06.30 Казка з татом 06.50, 05.30 Кориснi пiдказки 07.10 Це наше - це твоє 07.15 Мультмiкс 10.45 Х/ф «Король повiтря. Золота лiга» 12.25 Розсмiши комiка 13.25 Х/ф «Хакери» 16+ 15.05 Т/с «Домашнiй арешт» 15.40, 03.35 Вiталька 16.50 Казки У Кiно 17.50, 02.45 Країна У 18.50 Танька i Володька 20.00 М/ф «Льодовиковий перiод 4: Кон­ тинентальний дрейф» 21.40 Х/ф «Пипець» 16+ 23.40 Х/ф «Ця незручна мить» 16+ 01.40 Казки У

TV-4 06.00, 10.00, 18.00 Т/с «Справа Дойлів» 16+ 06.45, 10.45 Бадьорий ранок 07.00, 16.00, 19.00 Провінційні вісті 07.35 Слідство. Інфо 08.00 Право на успіх 08.30 Смачна мандрівка 09.00, 00.15 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30, 17.00 Феєрія мандрів 11.00, 16.10 Дитяча година 11.45 «Чарівний ключик» 12.10 «Гал-кліп» 12.40, 21.30 Українські традиції 13.00, 02.30 Хіт-парад 14.00, 01.00 Х/ф «Сезон повернення» 17.30 Майстер-клас із Наталкою Фіцич 19.30, 21.00 «Наші вітання» 20.00 ТНЕУ - калейдоскоп подій 20.10 Погляд зблизька 20.40 Слід 21.50 Добрі традиції 22.00, 00.30, 03.30 Провінційні вісті 22.35, 04.00 Х/ф «Без тями від кохання»

ТТБ 06.45 «Слово Боже на кожен день» 06.55 «Цей день в історії» 07.00 «Ранок з ТТБ» 09.00 «Всяка всячина: інструкція з вико­рис­ тання» 09.15 «Тема дня» 09.30 «Музеї Волині» 09.55 Телезамальовка 10.00 «Що робити?» 11.00, 12.00, 16.00, 17.00 «Вісті ТТБ» 11.15, 17.50 «Пісні нашого краю» 11.25, 20.30 «Сміємося - не здаємося» 11.30 «Армія нескорених» 12.15, 21.15 «Думки вголос» 12.30 «Манівцями» 16.15 «У країні Мультляндії» 17.15 «Слід» 17.35 «Служба розшуку дітей» 18.00 «Просто неба» 18.15 «Смакота» 18.30 «Людина з чистою совістю» 18.55, 20.25 «Тернопіль сьогодні» 19.00, 22.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «На часі» 20.15 «Із нашої відеотеки» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Назбиране» 21.30 «Arte, viva!» 22.30 «Час країни»


14

СУБОТА,

UA:ПЕРШИЙ 06.00 Д/с «Орегонський путiвник» 06.30 Анонс дня 06.40 М/с «Пiп вiдкриває свiт» 07.30 На слуху 08.00 Свiт он-лайн 08.25 М/с «Чорний пiрат» 09.00 Д/с «Розповiдi про Хансiк» 09.30 М/с «Легенда про Бiлоснiжку» 10.45 Хто в домi хазяїн? 11.10 Хочу бути 11.30 Школа Мерi Поппiнс 11.45 Фольк-music 13.10, 01.30 Театральнi сезони 13.50 Т/с «Дiвчата вiйни» 17.45 Богатирськi iгри 18.50 Х/ф «Милий друг» 21.00, 01.10 Новини 21.30 Д/с «Скарби та смертельнi таємницi морiв» 22.20 Книга.ua 22.45 Мегалот 23.00 Борхес 23.30 Д/с «Аболiцiонiсти» 00.35 Д/с «Мистецький пульс Америки» 02.05 Надвечiр’я. Долi 03.05 Т/с «Таксi» 1+1 06.00 «ТСН» 06.55 «Грошi» 08.00 «Снiданок. Вихiдний» 10.00 «Свiтське життя» 11.00 «Життя без обману» 12.30 Х/ф «Догори дригом» 16.20, 21.15 «Вечiрнiй квартал» 18.30 «Розсмiши комiка» 19.30 «ТСН» 20.15 «Українськi сенсацiї» 23.25 «Свiтське життя» 00.25, 04.35 «Вечiрнiй Київ»

ІНТЕР 05.50 М/ф 06.20 Х/ф «Приборкувачка тигрiв» 08.20 Х/ф «Сiм няньок» 10.00, 05.15 «Весiлля в Малинiвцi. Непри­ думанi iсторiї» 11.10 Х/ф «Весiлля в Малинiвцi» 13.00 Т/с «Любов згiдно iз законом 2» 16+ 20.00 «Подробицi» 20.30 «Творчий вечiр Iгоря Нiколаєва» 00.10 Х/ф «Влiтку я вiддаю перевагу ве­ сiллю» 16+ 02.00 «Подробицi» - «Час» 02.30 Х/ф «Приборкувачка тигрiв» 04.00 Х/ф «Сiм няньок» ICTV 05.00 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 06.30 Дивитись усiм! 07.25 Без гальм 08.25 М i Ж 09.25 Дизель-шоу 10.45, 11.45 Особливостi нацiональної ро­ боти 12.45 Факти. День 13.00 «На трьох» 14.15 Комiк на мiльйон 16.05 Х/ф «Привид» 16+ 18.45 Факти. Вечiр 19.20 Надзвичайнi новини. Пiдсумки 20.05 Х/ф «Джi Ай Джо. Атака кобри» 16+ 22.35 Х/ф «Джi Ай Джо. Атака кобри 2» 16+ 00.40 Х/ф «Без компромiсiв» 18+ 02.20 Т/с «Морська полiцiя. Лос-Анджелес» 03.00 Провокатор НОВИЙ 03.10 Служба розшуку дiтей 03.15 Зона ночi 05.55 Kids’ Time 06.00 М/с «Губка Боб Квадратнi Штани» 07.15 Kids’ Time 07.20 Т/с «Татусевi дочки» 16+ 10.50 Гастарбайтери 12.40 Дешево i сердито 13.45 Зiрки пiд гiпнозом 15.50 Зорянi яйця 17.50 М/ф «Iван Царевич i Сiрий Вовк» 19.40 М/ф «Iван Царевич i Сiрий Вовк 2» 21.00 Х/ф «Хоббiт: Несподiвана подорож» 00.15 Х/ф «Плетена людина» 16+ 02.10 Зона ночi СТБ 06.05 Х/ф «Хатня робiтниця» 08.00 «Караоке на Майданi» 09.00 «Все буде смачно!» 10.15 «Зваженi та щасливi 7» 13.45 «Сюрприз, сюрприз!» 16.20 «Хата на тата» 19.00 «Х-Фактор 8» 21.30 Т/с «Коли ми вдома. Нова iсторiя»

2+2 06.00 М/ф 08.00 «Бандерлоги» 09.00 «Загублений свiт» 11.00 «Цiлком таємно» 11.30 «Загублений свiт» 13.45 Х/ф «Полiт Фенiкса» 16+ 15.50 Х/ф «Маска нiндзя» 16+ 17.40 Х/ф «Самоволка-72» 16+ 19.20 10 тур Чемпіонат України з футболу. «Динамо» - «Верес» 21.25 Х/ф «Боксер» 16+ 23.15 Бокс. Пряма трансляцiя з Ман­чес­ тера. Двобiй за чемпiонський титул за версiєю WBO: Джозеф Паркер vs Г’ю Ф’юрi

ТЕЛЕДОСЬЄ

Досьє 102 четвер, 14 вересня 2017 року

23 ВЕРЕСНЯ

01.15 «Територiя обману» 02.15 Х/ф «Захар Беркут» 03.50 «Облом.UA»

УКРАЇНА 07.00, 15.00, 19.00, 03.10 Сьогоднi 07.15 Зоряний шлях 08.40, 15.20 Т/с «Вiкно життя 2» 17.00, 19.40 Т/с «Вiдчайдушний домогос­ подар» 22.00 Х/ф «Карусель» 00.00 Т/с «Герократiя» 18+ 01.20 Реальна мiстика 03.50 Т/с «Закон i порядок: спецiальний корпус» 16+ 05.50 Зоряний шлях НТН 05.55 Х/ф «Вiчний поклик» 11.30 «РечДОК» 13.50 «Склад злочину» 15.30 «Крутi 90-i» 17.20 «Речдок» 19.00, 02.50 «Свiдок» 19.30 Х/ф «Хiд у вiдповiдь» 21.10 Х/ф «Бомж» 23.10 Х/ф «Онг Бак: Тайський воїн» 16+ 01.10 Т/с «Полiцiя Маямi» 16+ 02.50 «Свiдок» 03.20 «Легенди бандитської Одеси» 03.45 «Правда життя. Професiї» К1 05.10 «Рецепти щастя» 06.00 «Спецiя» 06.30 «Top Shop» 07.40 «Чи знаєте ви, що...» 08.15 М/ф 09.45 М/ф «Жирафа» 11.10 Х/ф «Король повiтря» 13.00 «Ух ти show» 14.10 Х/ф «Наречена-втiкачка» 16+ 16.25 «Орел i решка. На краю свiту» 00.00 Х/ф «Наречений напрокат» 16+ 02.00 «Нiчне життя»

ТЕТ 06.00 Байдикiвка 06.30 Казка з татом 06.50, 05.30 Кориснi пiдказки 07.10 Це наше - це твоє 07.15 Мультмiкс 10.55 М/ф «Клуб Вiнкс: Чарiвна пригода» 12.35 Х/ф «Бiла змiя» 14.25 Готель Галiцiя 18.00 М/ф «Льодовиковий перiод 4: Кон­ тинентальний дрейф» 19.40 Танька i Володька 22.20 Х/ф «Ця незручна мить» 16+ 00.20 Одного разу в Одесi 02.15 Вiталька

TV-4 06.00 Про кіно 06.15, 11.00 Про нас 06.45, 09.15 Бадьорий ранок 07.00 Провінційні вісті 07.35 Х/ф «Скажені корови» 16+ 08.55, 19.55 Добрі традиції 09.00 Час-Tайм 09.30, 19.00 Єдина країна 10.00 Слідство. Інфо 10.30 Блага звістка з Ріком Реннером 11.30 Майстер-клас із Наталкою Фіцич 11.55, 14.25, 16.55, 20.05, 00.05 Терно­ пільська погода 12.00 Смачна мандрівка 12.30, 00.30 Х/ф «Останній подарунок» 14.30 Мультфільми 15.00 Х/ф «Чарівник Ла-ла» 16.30 Дім книги 17.00 Хіт-парад 17.50 ТНЕУ - калейдоскоп подій 18.00 «Наші вітання» 19.30 У фокусі Європа 20.10 Легенди світової музики 21.30, 04.00 Х/ф «Суперник» 16+ 23.30 Євромакс 00.10 Час-Тайм 02.30 Легенди світової музики ТТБ 06.45 «Слово Боже на кожен день» 06.55 «Цей день в історії» 07.00 «Ранок з ТТБ» 09.00 «Удосвіта» 09.30 «Смакота» 09.45 «Просто неба» 10.00 «На часі» 10.45 «Думки вголос» 11.00 «Назбиране» 11.15, 17.50 «Пісні нашого краю» 11.25, 20.30 «Сміємося - не здаємося» 11.30 «Arte, viva!» 12.00 «Слід» 12.20 «Із нашої відеотеки» 16.00 «Вухаті та хвостаті» 16.15 «У країні Мультляндії» 17.00 «Музей Марії Заньковецької» 17.15 «Людина з чистою совістю» 18.00 «Учнівський щоденник» 18.15 «Кулінарія від Андрія» 18.30 «Палітра» 19.00 «Панорама подій» 19.45 «7 природних чудес України» 20.00 «Спортивні меридіани» 20.15 «Словами малечі про цікаві речі» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «У світі захоплень» 21.30 «Поклик таланту»

НЕДІЛЯ,

UA:ПЕРШИЙ 06.00 Д/с «Орегонський путiвник» 06.30 Анонс дня 06.40 М/с «Пiп вiдкриває свiт» 07.30 Свiт он-лайн 07.50 Смакота 08.25 М/с «Чорний пiрат» 09.00 Д/с «Розповiдi про Хансiк» 09.30 Х/ф «Милий друг» 11.45, 01.30 Театральнi сезони 12.15 Мистецькi iсторiї 12.30 Фольк-music 13.35 Перший на селi 14.25 Т/с «Гранд-готель» 20.30 Перша шпальта 21.00, 01.10 Новини 21.30 Д/с «Супервiдчуття» 22.00 Д/с «Вагасi - японськi смаколики» 23.00 Книга.ua 23.30 Богатирськi iгри 00.20 Д/с «Пiвденна Корея сьогоднi» 00.35 Д/с «Мистецький пульс Америки» 01.55 Д/ф «Блюз. Мартiн Скорсезе предс­ тавляє» 03.15 Т/с «Таксi» 1+1 06.05 «ТСН» 07.00 «Українськi сенсацiї» 08.00 «Снiданок. Вихiдний» 09.00 «Лото-Забава» 09.40 М/ф «Маша i ведмiдь» 10.20 «Розсмiши комiка» 11.20 «Свiт навиворiт 9» 12.20, 13.40 Т/с «Свати 3» 14.45, 15.45 Т/с «Свати 4» 16.50, 23.20 «Лiга смiху 3» 19.30 «ТСН-Тиждень» 21.00 «Танцi з зiрками» 01.55 «Аргумент Кiно» 04.30 «Свiтське життя» 05.15 «ТСН-Тиждень»

ІНТЕР 06.10 Х/ф «Весiлля в Малинiвцi» 08.00 «Вдалий проект» 09.00 «Готуємо разом» 10.00 «Орел i решка. Рай i пекло» 11.00 «Орел i решка. Перезавантаження» 12.00 «Орел i решка. Ювiлейний сезон» 13.00 «Творчий вечiр Iгоря Нiколаєва» 16.40 Х/ф «Це мiй собака» 16+ 18.30 «Крутiше за всiх» 20.00 «Подробицi» 20.30 Х/ф «Мiнливостi долi» 22.30 Т/с «Рiдкiсна група кровi» 16+ 02.30 «Подробицi» - «Час»

ICTV 04.35 Факти 05.00 Т/с «Слiдчi» 16+ 07.40 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 11.45 Х/ф «Джi Ай Джо. Атака кобри» 16+ 12.45 Факти. День 13.00 Х/ф «Джi Ай Джо. Атака кобри» 16+ 14.15 Х/ф «Джi Ай Джо. Атака кобри 2» 16+ 16.20 Дизель-шоу 18.45 Факти тижня. 100 хвилин 20.30 Комiк на мiльйон 22.15 Х/ф «Кур’єр» 16+ 00.30 Х/ф «Без компромiсiв» 18+ 02.10 Т/с «Морська полiцiя. Лос-Анджелес» 02.50 Провокатор НОВИЙ 03.00 Зона ночi 03.20, 05.20 Kids’ Time 04.50 М/с «Губка Боб Квадратнi Штани» 06.10 Х/ф «Дублери» 16+ 08.20 Топ-модель по-українськи 11.10 М/ф «Iван Царевич i Сiрий Вовк» 13.00 М/ф «Iван Царевич i Сiрий Вовк 2» 14.30 Х/ф «Хоббiт: Несподiвана подорож» 17.45 Х/ф «Хоббiт: Пустка Смауга» 16+ 21.00 Х/ф «Хоббiт: Битва п’яти воїнств» 23.50 Х/ф «Заплати примарi» 16+ 01.50 Х/ф «Плетена людина» 16+ СТБ 06.20 «Хата на тата» 09.00 «Все буде смачно!» 11.15 «Караоке на Майданi» 12.15 «МастерШеф 7» 19.00 «Слiдство ведуть екстрасенси» 21.00 «Один за всiх» 22.10 «Invictus - Iгри нескорених» 23.10 «Х-Фактор 8» 01.55 «Слiдство ведуть екстрасенси»

2+2 06.00 М/ф 08.00 «Бандерлоги» 10.10 «Вiн, Вона i телевiзор» 13.45 Х/ф «Самоволка-72» 16+ 15.10 Х/ф «Бої в бронежилетах» 16+ 17.05 Х/ф «Фантастична четвiрка» 16+ 19.20 10 тур Чемпіонат України з футболу. «Карпати» - «Чорноморець» 21.25 ПроФутбол 23.15 Трансляцiя з Токiо (Японiя). Fight Night 116: Маурiсiо Руа проти Овiн­ са Сент-Прю 02.00 Х/ф «Вишневi ночi» 03.25 «Облом.UA» УКРАЇНА 06.50 Сьогоднi 07.40 Свекруха або невiстка 09.40 Х/ф «Карусель» 11.40 Т/с «Берег надiї» 16+ 15.40, 20.00 Т/с «Ключi вiд минулого» 16+

24 ВЕРЕСНЯ 19.00 Подiї тижня з Олегом Панютою 00.10 Реальна мiстика 02.45, 05.00 Т/с «Жiночий лiкар 3» 16+ 04.15 Подiї тижня з Олегом Панютою

НТН 04.50 Х/ф «Iподром» 06.25 Х/ф «Справа Румянцева» 08.10 Т/с «Пригоди нотарiуса Неглiнцева» 11.35 Х/ф «Хiд у вiдповiдь» 13.00 Х/ф «Сорок перший» 14.45 «Легенди карного розшуку» 15.50 «Склад злочину» 17.25 «Речдок» 19.00 Т/с «13» 16+ 23.40 Х/ф «Бомж» 01.40 Х/ф «Онг Бак: Тайський воїн» 16+ 03.20 «Таємницi кримiнального свiту» К1 05.10 «Рецепти щастя» 06.00 «Спецiя» 06.30 «Top Shop» 07.40 «Чи знаєте ви, що...» 08.15 М/ф 09.00 «Ух ти show» 10.10 Х/ф «Король повiтря» 12.00 М/ф «Жирафа» 13.25 «Орел i решка. На краю свiту» 20.00 М/ф «Астерiкс i Обелiкс: Велика бiйка» 21.30 М/ф «Астерiкс i Обелiкс пiдкорю­ ють Америку» 23.10 Х/ф «Наречена-втiкачка» 16+ 01.25 «КВН» 03.00 «Нiчне життя» ТЕТ 06.00 Байдикiвка 06.30 Казка з татом 06.50 Кориснi пiдказки 07.10 Це наше - це твоє 07.15 Мультмiкс 11.00 Х/ф «Хакери» 16+ 13.00 Країна У 18.00 Х/ф «Пипець» 16+ 19.55 Танька i Володька 22.35 Казки У Кiно 01.35 Х/ф «День переможених» 16+ 03.05 Вiталька 05.30 Кориснi пiдказки

TV-4 06.00 Х/ф «Скажені корови» 16+ 07.30 Українські традиції 07.45 Бадьорий ранок 08.00 Єдина країна 08.35, 15.55, 22.05 Тернопільська погода 08.40 Час-Тайм 09.00 Повнота радості життя 09.30 Справжня ціна 09.50 Бадьорий ранок 10.15 Пряма трансляція Божественної Свя­ тої Літургії з Архикатедрального Со­ бору УГКЦ м.Тернополя 11.40 Дім книги 12.00 Х/ф «Чарівник Ла-ла» 13.30 «Чарівний ключик» 14.00 Сільський календар 14.30 Межа правди 15.30 Слід 16.00 Право на успіх 16.20 Слідство. Інфо 16.55 Добрі традиції 17.00 Вікно в Америку 17.30 Про нас 18.00 «Наші вітання» 19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті 19.45 Міська рада інформує 20.00 Огляд світових подій 20.30 Про нас 21.00, 03.00 «Гал-кліп» 21.30 Єдина країна 22.10 Добрі традиції 22.15 Х/ф «Дівчата знову зверху» 16+ 23.45 Час-тайм 00.45 Міська рада інформує 01.00 Огляд світових подій 01.30 Легенди світової музики 04.15 Х/ф «Дівчата знову зверху» 16+ ТТБ 06.45 «Слово Боже на кожен день» 06.55 «Цей день в історії» 07.00 «Ранок з ТТБ» 09.00 «Кулінарія від Андрія» 09.15 «7 природних чудес України» 09.30 «Палітра» 10.00 «Панорама подій» 10.45 «Спортивні меридіани» 11.00 «У світі захоплень» 11.30 «Словами малечі про цікаві речі» 11.45 «Учнівський щоденник» 12.00 «Вухаті та хвостаті» 12.15 «Музей Марії Заньковецької» 12.30 «Пісні нашого краю» 12.40 «Сміємося - не здаємося» 16.00 «Поклик таланту» 17.30 «Мандри» 17.50 «Пісні нашого краю» 18.00 «У країні Мультляндії» 18.45 «Поліські Робінзони» 19.00 «Музичний калейдоскоп» 19.30 «Мамина школа» 20.00 «Подорожні замальовки» 20.30 «Сміємося - не здаємося» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Відверті діалоги» 22.00 «Загублені у часі» 22.15 «Із нашої відеотеки»

XV Всеукраїнський фестиваль присвячений 130-річчю Леся Курбаса «Тернопільські театральні вечори. Дебют» Вистава «Блаженний острів, або отак загинув Гуска» Київський академічний театр «Колесо» Це історія про егоїстичну, розгублену людину, світ якої сконцентрований на власному «я», що призводить до втрати віри, мрій і зрештою знищує усе навколо. І хоча на перший план у виставі виходять комедійні, гротескові, а подекуди й буфонадні елементи, за усім цим приховуються трагічні но­ ти втрати перш за все себе, своєї ідентичності, своєї особис­ тості. Семеро перезрілих дочок цієї родини схожі одна на одну, немов близнючки – такі самі руді та безброві, як і голова роди­ ни. Кожна з них має якесь життєве захоплення, проте інтерес до нього втрачає з появою неоднозначної персони біглого есе­ ра П’єра Кирпатенка (Дмитро Соловйов). «Боротьбу» за увагу цього «недохлєстакова» вони ведуть беззастережно, войовни­ чо та запекло, вигадуючи безліч причин та способів заволоді­ ти увагою омріяної особи.

17

ВЕРЕСНЯ

Комедія «Любов до скону» Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка Якщо вона кохає, то віддається чоловікові повністю, запо­ внюючи життя коханого увагою і турботою, з ранку і... до ран­ ку. Вона не Беатріче, не Лаура, не Клеопатра... Вона – Єва. З нею у вас буде все – достаток, небезпечні пригоди і... нові шкарпетки. Але того ж Єва чекає і від своїх коханих – повного розчинення в ній і її бажаннях. Ця Єва приходить не з яблука­ ми, їй дос­татньо двох слів, щоб перекинути світ чоловіка з ніг на голову...

18

ВЕРЕСНЯ

Рок-опера «Біла ворона» Рівненський академічний обласний український ВЕРЕСНЯ музично-драматичний театр Це історія про сміливу юну Орлеанську Діву Жан­ну д’Арк, яка змінила хід історії Франції та розпалила жагу до свободи у сер­ цях багатьох. Це історія про те, як важливо бути небайдужим та дієвим учасником долі своєї країни, нехай ти навіть тендіт­ на діва і проти тебе сильні світу цього! Важливо одне – залиша­ тись не просто «білою вороною», а мати «вибілену» душу, не­ заплямовані помисли, світлу мету, чисті руки і Бога у серці.

19

Вистава про жінок «Бути знизу» Дикий театр: театр, що провокує (м. Київ) Це історія трьох жінок: жінки-богині, жінки-ра­ бині і жінки з «залізними яйцями, які зустрілись на тренінгу «Як стати щасливою». Як треба їсти/ пити/говорити/що носити/думати, щоб сподобатись чоловікові? – обіцяють навчити дівчат на безко­ штовних курсах, але, виявляється, що не всі строкаті реклами кажуть правду... Історії вдалих і невдалих побачень і стосунків, відношення до чоловіків, про те, що дратує, радує, пригнічує, знецінює, бісить, робить щасливою українську жінку. Про те, де її місце: знизу, зверху або є інші варіанти?

20

ВЕРЕСНЯ

Жива історія «Кольори» Театр «Золоті ворота» (м. Київ) ВЕРЕСНЯ Душа людини – дитина. Ця дитина потребує уваги і терпіння, вона хоче, щоб її почули і зрозуміли. Мова її неясна, але важлива. Вона хоче простих і ясних речей. Вона беззахисна перед Життям, перед Смертю. Їй потрібна підт­ римка. Чия?.. Родина – це від слова «рідний». Як важливо знати і відчува­ ти, що рідний дім – це не просто два слова. Це місце, де наша душа кожного разу стає дитиною. Дім, місто, країна… Країна – це дім. Але чи завжди?.. Вистава «Кольори» – це суміш фарб життя, різнобарв’я жі­ ночих характерів і палітра темпераментів від юності до глибо­ кої старості…

21

Love-story «Сяй, мій божевільний діаманте!» Чернівецький академічний обласний український музично-драматичний театр ім. О. Кобилянської Ця щемлива історія трьох жінок-вдовиць, які попри все не втрачають почуття гумору, самоіронії та оптимізму, викликає захват. У кожної є історія любові, яку хочеться розповісти гля­ дачу. Тому під час вистави не забороняється ні плакати, ні смія­тися.

22

ВЕРЕСНЯ


ДОЗВІЛЛЯ

• ПОСМІХНИСЬ! – Ти чому розлучаєшся з дружи­ ною? – Вона вже півроку зі мною не розмовляє. – Не квапся, гарненько подумай. Таку дружину не легко знайти.

Великоднє яйце

Курська магнітна аномалія

Хатній Штат в гризун США

*****

На іспиті екзаменатор говорить до студента: – Що таке іспит? – Це розмова двох розумних ос­ вічених людей. – А якщо один з них неосвіче­ ний дурень? – Тоді інший залишається без стипендії.

*****

У мудреця запитали: – Як називається дружина, яка завжди знає де її чоловік? – Вдова, – відповів мудрець.

*****

Їде наркоман в трамваї. Бабуся просить його прокомпостувати талончик. Наркоман бере талон­ чик і звертається до військового поруч: – Чуєш, солдат, пробий талончик! Той поправляє: – Я не солдат, я матрос! Наркоман повертається до ба­ бусі і віддає їй талончик: – Облом, бабка... Талон не треба – ми на пароплаві!

*****

Запис вчителя в шкільному щоденнику Дар’ї Донцової: «Ваша донька підготувала доповідь з біо­ логії. Читаю вже третій тиждень. Сподіваюся, що Убивця не зебра».

*****

Без паска безпеки їздити небез­ печно – штраф... з вимкненими фарами теж небезпечно – штраф... дітям без дитячого крісла не мож­ на – штраф... А те, що на дорогах ями метр на метр – це нормально, ніяк не впливає на безпеку руху!

*****

– Чим закінчилася ваша сварка з дружиною? – Приповзла до мене на колінах! – І що сказала? – Вилазь з-під ліжка, я заспокої­ лася!

Зображення Хатній прибиральсвятих ник

Пістолет

Захисний головний убір

Країна в Центральній Америці

Холодна закуска Відпочинок

Багаторічний режим погоди

Скеля посеред океану

Одиниця площі

Орган нюху

Річка в Росії

Екзотичний плід

Поема Шевченка

Міфічна істота Поле, лан

Передача Страус м'яча Земляний Пакунок гризун

Духовний глава магометан

...-134 Ізолятор

Жін. ім'я

Країна в Африці

Рух у танці Напівмавпа

3,14

Супутник Юпітера

Атм. явище

Гурт В. Цоя

Заборона президента

Отвір у шкірі

Лунка

Країна в Європі

Невідоме

Апостол

Верблюд

Організація

Музичний

пісня

Планета сонячної системи

Антилопа

... нот

К

М

О

П

Р

О

Н

Г

И

Т

О

Т

О

Р

О

Р

А

П

І

К

Ш

А

Т

І

Е

Р

О

Т

І

Л

Н

Е

Т

У

Ф

О

Р

А

Р

И

Т

Г

И

Р

Я

Г

У

М

А

Р

І

Г

А

Р

И

К

Г

А

А

У

Ж

А

С

Р Н

Е

К

І

Р

А

Е

Р

Г

К

О

Л

А

Д

И

Н

Я

Н

А

С

А

Н

А

С

С

А

Й

К

Б

О

А

Я

С

Р

І

М

А

О

О

Н

У

П

А

Л

А

О

К

О

Л

О

В

К

О

Р

А

С

У

Д

Ф

Т

К

Б

Т

Р

К

Е

У С

О

В

О

Т

Н

Д

Е

П

П

Ш

М

Р

К

Д Д

О

Н О

Т

Т

У

Р

О

С

А

М

А

К

А

Т С

Мандрівка, круїз

Рос. художник Нижня кінцівка

Різновид агату

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД, НАДРУКОВАНИЙ У МИНУЛОМУ НОМЕРІ ГАЗЕТИ А

Одиниця площі

... Стенлі

Острів біля Англії Місто в Шотландії

Крем для гоління

Зевс

Сильний Жриця Гери поштовх (міф.)

Т

О С

К

Ю

Н

А

К

Т

А

В

А

Ю

М

В

Н

Е

У

Т

О М

Н

Інгредієнти: • помідори – 3 кг, • перець чилі – 2 шт., • болгарський перець – 500 г, • волоські горіхи – 500 г, • часник – 300 г, • чорний мелений перець – 2 ст. л., • цукор – 2 ст. ложки, • сіль – 1 ст. ложка, • зелень за смаком, • коріандр і хмель-сунелі до смаку. Приготування. Помідори поріжте довільними шматками і пропустіть через м’я­ сорубку. Отриманий томатний соус пере­ кладіть в об’ємну каструлю, пос­ тавте на вогонь і доведіть до ки­ піння. Варіть соус одну годину.

Адмін.Муза любовної терит. одиниця поезії

Монета Лаосу

Дитяча інструмент присипка Державна

Клич перемоги

Аджика з помідорів та горіхів

Рів Марка об'єднаних літака націй

Отвір в стіні

• СМАЧНОГО!

Програш Франц. в боксі авто

... Цой

Аніон, катіон

15

Висота людини

Попередж. в баскетболі

Вид рукоділля

... Монтан

Виконавець вироку

Кухар на судні

Музичний інструмент

*****

Молода циганка ворожить хлоп­ цеві: – Бачу біля тебе дівчину... ох і розведе вона тебе на бабки... Старша циганка штовхає її в бік і сичить: – Не треба йому говорити про те, що відбувається зараз, ти йому про майбутнє говори.

Цитрус Праматір богів

*****

– Дорога! Я ось тут прочитав, що під час cекcу чоловік спалює стіль­ ки ж калорій, наче він пробіг 10 кі­ лометрів! – Та ти у мене чемпіон світу! 10 кі­лометрів за 2 хвилини!

четвер, 14 вересня 2017 року Досьє 102

Бог Сонця

У перці видаліть насіння і пло­ доніжки. Пропустіть перець через м’ясорубку. Горіхи подрібніть блендером. Всі спеції змішайте і перетріть в ступці. У томатний соус додайте спеції, цукор, сіль і подрібнену зе­ лень. Варіть 1 годину. За півгодини до закінчення ва­ ріння додайте в аджику подрібне­ ний часник. Викладіть аджику в стерилізо­ вані банки і закатайте стерилізо­ ваними кришками.


• ФАКТИ ПРО ЯПОНЦІВ

16

• «Дурень» і «ідіот» – найбільш об­ разливі лайки на японській мові. • Японці завжди говорять про їжу. Неввічливо за час їжі не ска­зати кілька разів слово oishii (смачно). • Токіо – одне з найбезпечніших міст. Навіть шестирічні діти тут їздять на громадському транс­ порті без батьків. • У будь-якому продуктовому ма­ газині є стелаж з хентай – еро­ тичними коміксами. • В Японії є таке поняття, як вік згоди – 13 років: вік, з якого секс з доброї волі не розцінюється, як згвалтування. • На день Св. Валентина дів­чата дарують подарунки хлопцям, не чекаючи поки ті наберуться смі­ ливості проявити ініціативу. • Через місяць після дня Св. Ва­ лентина чоловіки вручають дів­ чатам зворотний подарунок.

ДО ЗУСТРІЧІ!

Досьє 102 четвер, 14 вересня 2017 року

• ФОТОМИТЬ

• ІНТЕРНЕТПОГОДА

ПОНЕДІЛОК, 18 вересня ніч / день

+17 / +22

вітер

ВІВТОРОК, 19 вересня ніч / день

+15 / +17

вітер

Л

Кожна статуя – це цілком собі ок­ рема людина, зі своїм одягом, нес­ хожими на інших рисами обличчя, і всі вони, як живі, ніби-то спостері­ гають за тобою. «У мене було повне відчуття, ніби я випадково потра­ пив в якусь заборонену зону. Прос­ то вражає», – написав про свої від­ чуття фотограф, який відобразив кам’яних ідолів. Парк створювався як популяр­ не туристичне місце, де люди б мо­ гли відпочити. Японський фотограф Кен Оки (Ken Ohki), який публікує свої робо­ ти під псевдонімом Yukison, подо­ рожував по префектурі Тояма, ко­ ли несподівано для себе він знай­ шов парк, заповнений кам’яними статуями. Парк знаходиться непо­ далік від міста Осавано в селі Форе­ саі Секібуцу але Сато (Fureai Seki­ but­su no Sato), ім’я якої дослівно перекладається як «село, де можна зустріти буддиські статуї». Саме в цьому селі фотографу і розповіли про історію цього місця. У парку є як статуї цілком ре­ альних людей, так і міфологічних істот.

ніч / день

+13 / +15

вітер

Адреса редакції: 46002, м. Тернопіль, вул. Живова, 11 тел./факс 23-60-64

Пн/Зх, 5 м/с

ЧЕТВЕР, 21 вересня ніч / день

+10 / +13

вітер

Пн, 5 м/с

П’ЯТНИЦЯ, 22 вересня ніч / день

В якийсь момент може здатися, що це ціле поселення справжніх лю­ дей, що обернулися в камінь після того, як тут пройшлася Медуза Гор­ гона, але реальність, звичайно, на­ справді більш прозаїчна. Всі ці ста­ туї були створені з ініціативи міс­ цевого керуючого Муцуо Фурукава (Mutsuo Furukawa), який в далеко­ му 1989 році заплатив пристойну суму, рівну майже 53 мільйонів до­

ну зовнішність. Більшість – це зви­ чайні люди, які сидять на кам’яних постаментах, і швидше за все, це дійсно колись жили тут люди, яких Фурукава особисто знав. Деякі си­ дять рівно, як на стільці, інші си­ дять, підібравши під себе ноги, згід­ но японським традиціям. Деякі ста­ туї мають міфологічний характер – людські фігури з головами птахів або звірів. Велика кількість кам’я­

ларів, китайському скульптору. Зараз парк знаходиться в запус­ тінні. Муцко Фурукава хотів залиши­ тися в історії на століття завдяки своєму незвичайному парку. Скульптор висік понад 800 ста­ туй, кожна з яких має свою унікаль­

них буддійських ченців, здається, зайняті бесідою. Є також статуї Буд­ ди і самого Муцуо Фурукави. Фуру­ кава сподівався, що таким чином йому вдасться залишити після себе вічну пам’ять. Що ж, принаймні, в цьому він не помилився – дива і сьо­ годні знаходяться в хорошому ста­

Досьє102 ГРОМАДСЬКО-ПРАВОВА ГАЗЕТА

ВИДАВЕЦЬ ПП Ігор Флешар

Пн/Сх, 3 м/с

СЕРЕДА, 20 вересня

Найстрашніший парк Японії: 800 кам’яних статуй аскаво просимо в япон­ ське село, від відвіду­ вання якого біжать му­ рахи по шкірі. Серед заросло­ го високою травою парку си­ дять не багато не мало 800 статуй, вирізаних з каменю.

Сх, 2 м/с

Заснована 28 вересня 2012 року

Реєстраційне свідоцтво КВ 19413-9213Р від 28.09.2012 р. видане Державною реєстраційною службою України, м. Київ Матеріали, підготовленні за оперативними зведеннями ГУНП в Тернопільсь­ кій області, можуть носити характер версії. За точність викладених фактів відповідає автор. За зміст і достовірність інформації у рекламних публікаціях відповідальність несе рекламодавець. Редакція не завжди поділяє по­­зицію авторів. Використання в будь-якій формі опублікованих у газеті матеріалів – за згодою редакції. Посилання на газету при цьому обов’язкове. Газета виходить двічі на місяць українською мовою. Наклад – 5000 прим. Віддруковано видавництвом «А-Прінт», м.Тернопіль, вул. Текстильна. 28, тел. (0352) 52 27 37, (067) 350 17 94, a-print.com.ua

ні, навіть не дивлячись на те, що парк здебільшого залишається без відвідувачів. Весь парк знаходиться непода­ лік від міста Осавано. Місцями парк сильно заріс тра­ вою. Хоча треба визнати, що після того, як фотограф Yukison опубліку­ вав свої фото з цього парку, сюди стало навідуватися значно більше туристів. Місцями парк заріс так сильно, що за високою травою мож­ на побачити тільки голови статуй. Та й відчуття від перебування в цьому місці теж далекі від відчуттів звичайних туристичних визначних пам’яток. Парк замислювався як місце, де люди б могли відпочити. Однак на ділі мало хто захотів би тут опинитися на самоті або після настання темряви. «Було постійно таке відчуття, що хтось за твоєю спиною починає ворушитися, – на­ писав про свої враження Yukison». Саме тому залишатися довго в цьо­ му парку просто некомфортно – фо­ тограф, за його словами, в резуль­ таті буквально втік звідти. Схожий зомбі-апокаліпсис зна­ ходиться і у Фінляндії. Там мовчаз­ ні люди стоять вздовж траси №5, в 30 кілометрах від фінського містеч­ ка Суомуссалмі. Насправді це, зви­ чайно, не люди, а художня інсталя­ ція місцевого художника Рейо Кела «Мовчазні люди». Вперше вона бу­ ла представлена в далекому 1988 році на полі поруч з Гельсінкі.

+9 / +13

вітер

Пн/Зх, 4 м/с

СУБОТА, 23 вересня ніч / день

+7 / +21

вітер

Пд, 5 м/с

НЕДІЛЯ, 24 вересня ніч / день

+10 / +18

вітер

Пд/Зх, 5 м/с

За даними мережі Інтернет

• ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО ЯПОНІЮ Економіка Японії є третьою за величиною і поступається лише Китаю і США. Токіо, столиця Японії, а також найбільше місто. Інші великі міста Осака, Нагоя і Саппоро. Токіо так само є найдорожчим містом для життя в світі. Японія складається приблизно з 6800 островів. Чотири головні ост­ рови – Хонсю, Кюсю, Сікоку і Хоккайдо – включають 97% від загальної площі земель Японії. У Японії сніговиків будують з двох великих сніжок, а не з трьох. Дзен – буддизм є найбільш поширеною формою буддизму в Японії. У Японії присутні чотири основні системи писемності: катакана, ромадзі, кандзі і хірагана. Ямайка виробляє каву в основному для Японії, оскільки 85% всього виробництва йде японцям.

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА

на громадсько-правову газету «Досьє 102»

Єдина громадсько-правова газета Тернопільщини з найоперативнішими кримінальними повідомленнями, цікавою інформа­цією з України і світу, ексклюзивними інтер­ в’ю з відомими людьми, найактуальнішими со­ціаль­­ними темами, програмою телебачення приходитиме у Вашу домів­ ку, якщо станете нашим читачем!

ІНДЕКС 41782

Profile for dosie102

Досьє 102 №14(77)  

Досьє 102 №14(77)  

Profile for dosie102
Advertisement